arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
04 Tháng Năm 2016 - 06 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Superior (Superior)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

11.591.539 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior Bao gồm bữa sáng (Superior - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

11.726.955 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi hoặc 2 giường đơn (Superior Double Or Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.716.085 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi hoặc 2 giường đơn (Superior Double Or Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.006.115 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi hoặc 2 giường đơn (Superior Double Or Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.290.403 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi hoặc 2 giường đơn (Superior Double Or Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.433.982 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Deluxe)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

11.862.370 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Deluxe)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

14.029.013 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Deluxe - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

11.997.785 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Deluxe - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

14.164.428 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Có Sân (Deluxe Courtyard)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

12.404.030 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe Có Sân (Deluxe Courtyard)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

14.570.673 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe Có Sân (Deluxe Courtyard - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

12.539.446 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe Có Sân (Deluxe Courtyard - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

14.706.089 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn (Deluxe Double Or Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.577.562 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn (Deluxe Double Or Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.721.141 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn (Deluxe Double Or Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.874.833 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn Nhìn ra Khoảnh sân giữa (Deluxe Double Or Twin Room With Courtyard View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

13.151.879 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn Nhìn ra Khoảnh sân giữa (Deluxe Double Or Twin Room With Courtyard View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

13.295.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn Nhìn ra Khoảnh sân giữa (Deluxe Double Or Twin Room With Courtyard View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

15.449.151 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Grand Deluxe Kowloon View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

13.216.522 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Grand Deluxe Kowloon View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

15.383.164 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Grand Deluxe Kowloon View - Special With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

13.351.937 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Grand Deluxe Kowloon View - Special With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

15.518.580 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Giường đôi/2 Giường đơn Nhìn ra khu Kowloon (Grand Deluxe Double Or Twin Room With Kowloon View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.013.356 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Giường đôi/2 Giường đơn Nhìn ra khu Kowloon (Grand Deluxe Double Or Twin Room With Kowloon View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.156.936 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior Suite (Superior Suite (2Nd Night Complimentary Promotion))
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng bao gồm khuyến mãi trị giá 1 đêm ở miễn phí.
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

16.656.067 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Superior Suite Bao gồm bữa sáng (Superior Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

20.122.696 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Superior Suite Bao gồm bữa sáng (Superior Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

22.289.339 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Superior Suite (Superior Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

21.192.330 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Superior Suite (Superior Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

23.489.601 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Deluxe Hướng cảng (Grand Deluxe Harbor View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

17.278.977 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe Hướng cảng (Grand Deluxe Harbor View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

19.445.620 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe Hướng cảng biển Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe Harbour View - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

17.414.392 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe Hướng cảng biển Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe Harbour View - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

19.581.035 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Grand Deluxe đôi và đôi 2 giường đơn với tầm nhìn ra cảng. (Grand Deluxe Double Or Twin Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

18.320.740 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe đôi và đôi 2 giường đơn với tầm nhìn ra cảng. (Grand Deluxe Double Or Twin Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

18.464.320 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe đôi và đôi 2 giường đơn với tầm nhìn ra cảng. (Grand Deluxe Double Or Twin Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

20.618.012 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Suite (Deluxe Suite (2Nd Night Complimentary Promotion))
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng bao gồm khuyến mãi trị giá 1 đêm ở miễn phí.
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

19.364.371 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

23.643.490 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

25.810.133 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe Suite (Deluxe Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

24.925.396 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Suite (Deluxe Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

27.222.667 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite Hướng cảng (Superior Harbour View Suite (2Nd Night Comp Promotion))
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng bao gồm khuyến mãi trị giá 1 đêm ở miễn phí.
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

25.458.054 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Superior Suite Bao gồm bữa sáng (Superior Harbour View Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

30.955.910 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Superior Suite Bao gồm bữa sáng (Superior Harbour View Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

33.122.553 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Adjoining Grand Deluxe Room with Kowloon View (Adjoining Grand Deluxe Room With Kowloon View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

28.026.712 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Adjoining Grand Deluxe Room with Kowloon View (Adjoining Grand Deluxe Room With Kowloon View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

28.313.871 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Suite Superior Nhìn ra Bến cảng (Superior Suite With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

32.678.687 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Suite Superior Nhìn ra Bến cảng (Superior Suite With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

34.975.959 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Deluxe Suite (Deluxe Harbour View Suite (2Nd Night Comp Promotion))
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng bao gồm khuyến mãi trị giá 1 đêm ở miễn phí.
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

32.905.889 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Harbour View Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

39.893.312 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Harbour View Suite - With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%

42.059.955 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Suite với tầm nhìn ra Bến cảng (Deluxe Suite With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

42.154.932 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Suite với tầm nhìn ra Bến cảng (Deluxe Suite With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

44.452.203 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về The Peninsula Hong Kong

Mô tả

Cái tên The Peninsula Hong Kong là đồng nghĩa với sự sang trọng, đẳng cấp, thanh lịch và phong cách, và The Peninsula Hong Kong thể hiện tất cả điều đó và còn nhiều hơn nữa. Do vị trí ở Tsim Sha Tsui, không xa khu mua sắm cũng như trạm tàu điện ngầm và bến phà Star. Một khách sạn thường xuyên được nhận giải thưởng là khách sạn tốt nhất thế giới được bình chọn bởi tạp chí du lịch và khách sạn, The Peninsula Hong Kong vẫn duy trì vị trí của mình trong số những khách sạn tốt nhất Hồng Kông sau tám mươi năm hoạt động thành công. Đối với một trải nghiệm tiêu chuẩn 5 sao thật sự đáng nhớ, lướt nhẹ từ sân bay về khách sạn sang trọng của bạn trong một chiếc Rolls-Royce hay thậm trí trên một chiếc trực thăng của khách sạn. Khách sạn có một trong những nhà hàng món Pháp tốt nhất, Á-Gaddi, cùng thỏa mãn vị giác hương vị ẩm thực Quảng Đông xác thực phục vụ tại Lobby. ESPA, hàng đầu của Spa mang lại sự thư giãn tột cùng. Với một khách sạn sang trọng ở trung tâm Hồng Kông, bạn không bao giờ sai lầm khi ở tại The Peninsula Hong Kong.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • dịch vụ vé
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • nhận/trả phòng riêng
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi trong nhà
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2013
Khách sạn được xây vào năm: 1928
Khoảng cách tới sân bay: 17.4Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.1Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí giữ xe (theo ngày): 1320 HKD
Phí sử dụng Internet : 0 HKD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 7
Số lượng phòng: 300
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 30
Thời gian đến sân bay (phút): 45
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

The Lobby

The Lobby

There is nothing more quintessentially iconic of Hong Kong than experiencing the acclaimed Peninsula Classic Afternoon Tea. Served daily in The Lobby, which has long been recognized as one of the most elegant meeting places in Hong Kong, this revered tradition is accompanied by The Lobby Strings, playing live daily. An la carte menu showcasing authentic Continental and Southeast Asian delights is served throughout the day.

Gaddi's

Gaddi's

Gaddis has meant fine French dining in Hong Kong since 1953. Anticipation builds in the private lift and the first step on the rich blue and gold carpet, with candlelight and live music setting the tone. A table at Gaddis means a celebration, a business coup, a special anniversary or a marriage proposal or just a leisurely gourmet meal. Allow Gaddi's Chef Remi van Peteghem to design your personal menu and the Gaddis staff to redefine your idea of service.

Felix

Felix

The experience begins once you board the mood-changing lift which transports you from the palatial grandeur of The Lobby to the surreal and ultra-contemporary setting of Felix. Suspend reality for the world of avant-garde designer Philippe Starck and take a dress circle seat for the most magical show on earth – the galaxy of lights between Victoria Peak and Hong Kong harbour. Whether you want to impress or indulge, enjoy cocktails and modern European cuisine in this unique night-time venue with simply the best views - both inside and out.

Spring Moon

Spring Moon

Picture yourself transported to a traditional Shanghainese mansion of the 1920s – enticing dark wood interiors with Oriental rugs adorning the floor, while Art Deco touches, silver ornaments and sepia photos line the walls. The Spring Moon offers classic Cantonese cuisine and the city’s best dim sum and Peking duck, while the resident Tea Masters match your food with the perfect tea from over 25 varieties.

The Verandah

The Verandah

Hong Kong's very first fine buffet concept, The Verandah now offers an expanded gastronomic offering in glorified new surrounds.

Chesa

Chesa

Close to the heart of Hong Kong diners for over 40 years, Chesa boasts three generations of loyal customers. This bijou and romantic Alpine chalet home-from-home is where welcoming and cosy meet affordable, authentic Swiss food and global wines, in an unpretentious and relaxed setting unaltered since 1965. Seek out this enduring hidden gem for a delightful experience to share with friends and family.

The Bar

The Bar

At The Peninsula’s handsome, reconceived Bar, finely-crafted classic cocktails served in a discreet, intimate setting define the drinking experience. Richly muted panelled walls and club-style seating, accompanied by a jazz singer and pianist, lend an ambiance of warm, understated elegance. Craft cocktails, rare whiskies and vintage Armagnacs define The Bar’s golden era list of libations.

Imasa

Imasa

A Japanese culinary adventure for sushi and sashimi lovers and a welcome dining experience for Japanese food aficionados. Served with meticulous attention to detail with fresh ingredients imported daily, staff are as adept at guiding the novice through the traditional yet contemporary menu as meeting and exceeding the expectations of the sophisticated and experienced diner.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (316)

Đi công tác (63)

Du lịch cặp đôi (142)

Du lịch một mình (27)

Gia đình với trẻ nhỏ (33)

Gia đình với trẻ lớn (34)

Du lịch nhóm (17)

Tuyệt vời
9,0
Điều kiện vệ sinh khách sạn
9,6
Tiện nghi
9,1
Vị trí
9,4
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
9,3
Thái độ phục vụ
9,1
Đáng giá tiền
8,2
Thức ăn/Bữa ăn
8,6

9,6 hoi C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
Nice view
Very very nice

8,8 I-WEN Y.
Taiwan
19 Tháng Tư 2016
nice place : )
nice place : )

9,6 james B.
United Kingdom
12 Tháng Tư 2016
Review
That's all

10 Sanpet L.
Thailand
16 Tháng Tư 2016
Great place to stay!!!
The Peninisula Hong Kong is such a great place to stay. Just the first step, you walked into the hotel. Staff took really good care and really helpful with city information. Room decoration and functions are also combination of old fashions and technologies.

10 jungwook C.
South Korea
05 Tháng Tư 2016
Great
Really great ~!

9,2 Takashi N.
Japan
26 Tháng Hai 2016
Good service
Good service

10 Niah N.
Philippines
23 Tháng Hai 2016
awesome stay
location - shopping mall - food
had an amazing stay at the hotel

10 Lillian L.
United States of America
28 Tháng Mười Hai 2015
Excellent Hotel
Service, Food, Location
My stay was excellent. I'm fact my whole family loves this hotel and we stay here every time when we visit Hong Kong.

10 Bumsu K.
South Korea
20 Tháng Mười Một 2015
Good
Location, Comfortable and Kind
Perfect

10 jacob C.
Israel
20 Tháng Mười Một 2015
best hotel in the world
location very clean feel like home fast service nice and helpful front dest
hong kong is heaven so many thing to do also with kids

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;