Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

800.000 nhà thuê và khách sạn trên toàn thế giới

Ưu đãi dành cho thành viên được giảm giá đến 30%

Các Điểm Đến Hàng Đầu

Las Vegas (NV)

Las Vegas (NV)

295 khách sạn
Hoa Kỳ
New York (NY)

New York (NY)

1092 khách sạn
Hoa Kỳ
Los Angeles (CA)

Los Angeles (CA)

1336 khách sạn
Hoa Kỳ
Bangkok

Bangkok

2160 khách sạn
Thái Lan
Tokyo

Tokyo

1363 khách sạn
Nhật Bản
London

London

3935 khách sạn
Anh (UK)
Orlando (FL)

Orlando (FL)

3344 khách sạn
Hoa Kỳ
San Francisco (CA)

San Francisco (CA)

580 khách sạn
Hoa Kỳ
Manila

Manila

734 khách sạn
Philippines
Hong Kong

Hong Kong

676 khách sạn
Hong Kong
Barcelona

Barcelona

2459 khách sạn
Tây Ban Nha
Seoul

Seoul

1666 khách sạn
Hàn Quốc