*ลดเพิ่ม 8% สำหรับโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น จองระหว่างวันที่ 1- 31 ม.ค. 62 และ เข้าพักถึง 30 มิ.ย. 62. และ รับส่วนลดเพิ่ม และ รับส่วนลดสูงสุด6% สำหรับการจองโรงแรมในประเทศทั่วโลก
ใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อรับส่วนลดดูวิธีการรับส่วนลด
1) ค้นหาจากวันที่และจุดหมายปลายทาง
2) เลือกที่พัก "ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น"
ไม่สามารถใช้กับห้องที่จ่ายเมื่อเข้าพัก
3) ระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง
Terms & Conditions
 1. ส่วนลด 8% สำหรับการจองห้องพักที่ ญี่ปุ่น ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 62 และเข้าพักระหว่าง 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น สำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
 2. ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6% สำหรับการจองที่พักทั่วโลก ยกเว้น บัตรเครดิต KTC ประเภท Classic จะได้รับส่วนลด 5% ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 62 และเข้าพักระหว่าง 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/ktc เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ KTC discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ถูกต้องแล้ว
 4. ส่วนลดในรายการนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีสิทธิ์รับบริการเท่านั้น โดยที่บัตรจะต้อง (ก) มีชื่อและ/หรือโลโก้ KTC ปรากฏบนบัตร และ/หรือ (ข) มีสมาชิกในเครือบัตรเครดิต KTC เป็นผู้ออกบัตรหรือร่วมมือกับธนาคารผู้ออกบัตร ทั้งนี้รวมถึงบัตรที่ออกร่วมกับบริษัทห้างร้านอื่นโดยสมาชิกของเครือบัตรเครติด KTC ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของตนที่ออกโดย KTC
 6. ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 7. ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับ ข้อเสนอ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 10. KTC และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KTC และ Agoda ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ KTC และ Agoda ถือเป็นที่สุด
 12. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html