Политика на Конфиденциалност


Въведение

Последно обновен през 2016

Agoda.com е собственост и се управлява от Agoda Company Pte. Ltd.("Agoda или "ние"), е компания регистрирана в Сингапур. Следната Политика на конфиденциалност описва как ние, като администратор на лични данни събираме, използваме, разкриваме и обработваме събраната лична информация за установяване на самоличността на отделните лица („Лични данни“) във връзка с услугите на Agoda достъпни чрез уебсайта www.agoda.com ("Site"). Позоваванията на Сайта се считат за негови производни, включително, но не задължително ограничени до мобилни версии и приложения. Чрез посещението си в Сайта, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, използвани, разкривани и обработвани, както е описано в тази Политика на конфиденциалност.

В случай на нужда, Agoda може да преразгледа тази Политика на конфиденциалност, за да отрази промени в закона, практиките относно събирането и използването на Лични данни, съдържанието на Сайта или напредъка на технологиите. Ако правим промени в начина, по който събираме или използваме Личните Ви данни, то те ще бъдат отразени в Политиката на конфиденциалност и датата, от която влизат в сила, ще бъде упомената в началото на документа. Затова трябва периодично да преглеждате Политиката на конфиденциалност, за да сте информирани относно настоящите политики и практики. Agoda ще оповестява публично подобни съществени промени преди да ги въведе. Ако не сте съгласни с някоя от промените или измененията в Политиката на конфиденциалност, моля прекратете използването на Сайта Ако използвате Сайта след датата на влизане в сила на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в Политиката на конфиденциалност.

Информация, която събираме

Вашите Лични данни са тези, които вие ни предоставяте като използвате Сайта. Те могат да включват вашето име, адрес, телефонен номер, данни за кредитна карта, имейл адрес, име на хотел, местоположение на хотел и/или продължителност на престой В допълнение към това, Ние също така изискваме и неподлежаща на идентифициране информация, която може да бъде свързвана с Вашите Лични данни, включително потребителското Ви име, IP адрес, географски данни, тип на операционната система, националност и парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни, свързани с използването на интернет. Ако използвате мобиланата версия, e възможно да съберем информация, относно мобилното устройство, което използвате, настройки и характеристики, географска дължина и ширина. Ако сте част от специалната програма на Agoda, информацията за вашия престой, която събираме е ограничена; като например сумата на допълнителните услуги, коиот сте ползвали (анонимно). Когато правите резервация, нашата система регистрира резервацията

Защита на Личните Ви данни

За да предотвратим неоторизиран достъп, ние поддържаме разумни физически, електронни и организационни процедури за защита на Личните данни срещу случайно или противозаконно унищожаване, случайно изгубване, промяна, неоторизирано разкриване или достъп. За защита на трансакциите с кредитни карти Agoda.com в момента използва технологията Secure Socket Layer за криптиране на информацията за кредитната карта по време на трансакцията.

Как използваме информацията, която събираме - съхраняване на информация по кредитни карти

i)Общи условия: Ние използваме Лични данни и друга информация, събирана чрез Сайта, (а) за да Ви регистрираме в него и да Ви създадем потребителски акаунт, (б) за да Ви предоставяме исканите услуги (преди всичко, за да обработим и потвърдим Вашата резервация с мястото за настаняване), след като проверим Вашата самоличност, (в) за да Ви предоставяме информация за нашите услуги, предлагани на Сайта или на други уебсайтове и да се свързваме с Вас, доколкото е необходимо, за да Ви осигуряваме тези искани услуги, (г) да изградим съдържание, което ще направи услугите, достъпни на Сайта, по-лесни за използване, (д) за да осигурим по-добри впечатления на потребителя и с цел обща оптимизация или (е) за да можем да се свързваме с Вас по всякакви въпроси относно Вашата резервация. Това включва по-бързи заявки за покупка, по-добра поддръжка на клиенти и навременно известяване за нови услуги и специални оферти.

ii)Маркетингови дейсности & Напомняне Ние също така използваме Вашата информацаия за маркетингови цели, съгласно закона.Пример: Пример:

 • Когато правите резервация с нас, създавате потребителски акаунт, променяте информация във формата за резервация, или ни предоставяте вашите данни за контакт, ние може да използваме тази информация, за да Ви изпратим новини за продукти и услуги, подходящи и полезни за всички пътуващи. Понякога може да ви изпращаме информационни бюлетини или, за да Ви предлага специални намаления или промоции като негов потребител, когато сте дали съгласието си да получавате такива съобщения. Ако не желаете да получавате известия за специални намаления и промоции или подобни маркетингови съобщения, можете по всяко време да се откажете от получаването им („прекратяване на абонамента“) или можете да прмените настройките за абпнамент във вашия профил (ако вече имате такъв)
 • Базирано на инфомрацията, която сте сподели с нас, ние можем да ви изпращаме персонализирана оферта, както на нашия сайт, така и на мобилното приложение или на сайтове, които се явяват трети страни, включитлно и социални медии. Това биха могли да бъдат оферти от нашия сайт, оферти от други сайтове, т.нар. трети страни или оферти, които смятаме, че биха рпедизвикали интереса ви.
 • Ако не завършите вашата резервация онлайн, ние ще ви изпратим напомнящ имейл. Ние вярваме, че по този начин, вие лесно и бързо можете да продължите да резервирате, без да се налага отново да търсите хотел и да попълвате необходимата информация за търсене.
 • Моля, вижте секцията по-долу, наречена "бисквитки", използване на данни и проследяващи кодове, за това как използваме информацията за рекламни цели.
 • Моля, имайте предвид, че имейлите за потвърждение и текстови съобщения, изпратени след като е направена резервацията, както и имейли на потребители, изпратени след заминаването им, не са маркетингови съобщения. Тези съобщения са част от процеса по вашата резервация. Съответно, те съдържат информация за резервацията, както и инструменти за оценка на настаняването и предлаганите услуги след края на престоя. Вие ще продължите да ги получaвате, дори и ако сте се отказали от нашите маркетингови съобщения.

  Съхраняване на кредитни карти: Когато влезете в личния си профил, ще имате възможност да запазите данните по кредитните си карти, което ще Ви помогне да резервирате по-бързо в бъдеще. Информацията за кредитните Ви карти винаги се пази сигурно чрез използването на силно криптиране като по всяко време можете да влизате в личния си акаунт, за да изтривате, редактирате или добавяте някакви данни за кредитната карта. От съображения за сигурност, номерът не може да бъде редактиран (но информацията за картата може да бъде изтрита). Когато преглеждате информацията за кредитната си карта, само последните 4 цифри от номера й ще бъдат видими. Обърнете внимание, че ще съхраняваме добре последните 4 цифри от номера на кредитната Ви карта при всяка трансакция (това е необходимо, за да можем да обработваме евентуални искания за възстановяване на суми по тази резервация).

  Споделяне на личната информация

  Agoda може да споделя Личните Ви данни с доставчици като места за настаняване и други трети страни, които ангажираме за извършването на услуги от наше име, като например програми за лоялни клиенти на трети страни, уеб хостинг, анализ на данни, маркетинг (в това число на уебсайтовете на такива трети страни), обслужване на клиенти, услуги свързани с кредитни карти и плащания и други подобни. Ако сте част от програмата за приемане на Agoda, както е описано в условията за ползване, Agoda може да споделя вашите данни от кредитна карта, които присъстват в системата на Agoda за целите на резервация, която се правили, но само до степента, необходима, за да се даде възможност за функционирането на програмата на Agoda за приемане; както и заплащането на сметки направени от вас в съответния имот. Всички такива трети страни ще бъдат длъжни да спазват условията за сигурност и поверителност на Личните данни и да ги обработват само съгласно нашите инструкции.

  В някои случаи Agoda може да изиска да контактувате директно с трета страна, за да получите дадени услуги или когато използвате Сайта, за да резервирате стая за настаняване или да получите друга услуга (като например точки по програма за лоялни клиенти) – тогава можем да предоставим Личната Ви информация на това място за настаняване или друга заинтересована трета страна.

  Agoda може да предлага други услуги (наричани общо „добавки“), за да Ви помогне да планирате пътуването си, да Ви предлага определени облаги (напр. точки в програми за лоялни клиенти на трети страни или програми за натрупване на мили) или за друга цел, която може да Ви интересува. Тези услуги се предлагат от трети страни Както е посочено по-горе, необходимите данни за тези услуги могат да бъдат споделяни с такива трети страни, за да се гарантира оптимално обслужване.

  С изключение на случаите на разкриване на информация, упоменати в настоящата Политика на конфиденциалност или в съответствие с или доколкото е позволено от съответното законодателство, както е упоменато по-долу, и разкриването на Вашите Лични данни и информацията, необходима за приключване на Вашата резервация в съответния избран от Вас хотел, и споделянето на определени Лични данни с избрани партньори, когато е необходимо (Вашите данни ще бъдат използвани само с цел отчитане и анализ), ние няма да разкриваме Личните Ви данни на трети страни без Ваше съгласие. Ние обаче си запазваме правото да разкриваме Вашите Лични данни на нашите партньорски компании (в групата) (в и извън Вашата страна), включително служителите на нашите партньорски компании (в групата) и нашите доверени агенти и представители, които имат достъп до тази информация с наше разрешение и които е необходимо да знаят или да имат достъп до тази информация, за да предоставят исканата от Вас услуга (включително услуги за потребителите) и вътрешни проучвания (одит/спазване на изискванията).

  Agoda може, в съответствие с действащото законодателство, да разкрива Лични данни, за да се предпази от отговорност, да отговаря на призовки, съдебни процеси, законни искания, гаранции или други подобни от представителите на правоприлагащите органи или власти, за да разследват измама или друго закононарушение или по друг начин, както бъде изискано или необходимо, за да се съобрази с действащото законодателство, за да защити законните си интереси или тези на купувачите във връзка с продажба, прехвърляне на права или друг вид прехвърляне на целия или на част от бизнеса или компанията В съответствие с действащото законодателство можем също така да разкриваме Лични данни и за да наложим или приложим правилата и условията, отнасящи се до нашите услуги, или за да защитим правата, собствеността или сигурността на Agoda, нашите потребители или други.

  В случаите, описани по-горе, получателят на Личните данни може да се намира под юрисдикция, която е възможно да има стандарти за защита на данните, различни от тези, осигурявани от местното законодателство във Вашата страна.

  Политика относно бисквитките и проследяващите кодове

  Посещавайки нашия Сайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки и проследяващи кодове, както е описано по-долу Нашият Сайт използва временни и постоянни бисквитки, както и проследяващи кодове, за да събира и съхранява определена информация за Вас Бисквитките са малки файлове с данни, изпращани от Сайта към Вашия компютър, съхранявани върху твърдия диск на Вашия компютър. Проследяващите кодове са малки кодове, които четат и записват данните от и за бисквитките. И бисквитките, и проследяващите кодове могат да бъдат от Agoda и/или от търговци, които се явяват трета страна, с които сме избрали да работим. Временните бисквитки изчезват от компютъра Ви, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки остават на Вашия компютър след като браузърът е бил затворен, но могат да бъдат изтривани по всяко време чрез настройките на Вашия браузър. Може да има разлики в използването на тези бисквитки и проследяващи кодове на страниците, които са описани в съответните раздели по-долу.

  Отписване

  Ако искате да забраните на своя браузър да приема бисквитки, желаете да бъдете информирани когато на вашия компютър бъде записвана бисквитка или ако искате да изтриете бисквитките от своя компютър, направете необходимите промени в настройките на своя интернет браузър, които обикновено се намират в менютата „Помощ“ или „Опции за интернет“. Ако деактивирате или изтриете бисквитките от настройките на своя интернет браузър, може да прекъснете достъпа до важни функции или характеристики на този Сайт и ще трябва да въведете отново своето потребителско име и парола. Освен това, обърнете внимание, че отказът от приемане на бисквитки на трета страна (вижте по-долу) не означава, че повече няма да получавате или че няма да бъдете обект на онлайн реклама или маркетингов анализ. Това означава, че мрежата, от която сте се отписали, повече няма да Ви изпраща реклами, съобразени с Вашите предпочитания и модели на потребление. Също така, обърнете внимание, че ако изтриете бисквитките от своя браузър или използвате различен браузър или компютър, ще трябва да повторите процедурата по отписване.

  Информационни инструменти и инструменти за отписване

  Ако Ви е необходима допълнителна информация относно практиките за събиране на данни от рекламодателите и за възможността да не им позволявате да използват тази информация или ако решите да не участвате в маркетинговите онлайн проучвания на Вашите предпочитания, разполагате със следните възможности за отписване:

  http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  а що се отнася до нашите мобилни приложения, можете да използвате следните възможности за отписване:

  http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  чрез имейл на:privacy@appsflyer.com

  За да се откажете от участието в аналитични програми, можете да използвате следните инструменти:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  http://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

  http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  http://www.baidu.com/duty/safe_control.html

  От време на време Agoda може да добавя и други релевантни препратки, с цел опазване на Вашата конфиденциалност.

  Бисквитки, проследяващи кодове и използване на данните

  Бисквитки на Agoda

  Agoda използва временни бисквитки, за да поддържа сесията ви, когато сте влезли в Сайта с потребителското си име и парола.

  Agoda използва постоянни бисквитки, за да "персонализира" Сайта за всеки потребител като запаметява информация за посещението на потребителя и действията, които е извършил в Сайта, напр. избрания от него език или потребителското му име и парола, така че да не е необходимо да ги въвежда отново при следващото си посещение в Сайта.

  Agoda също така използва постоянни бисквитки или проследяващи кодове, за да анализира стила на сърфиране и Вашето посещение на Сайта, което ни позволява да подобряваме Сайта и услугите, които предлагаме, както и да индивидуализираме рекламните си съобщения (чрез имейл, на нашия Сайт или на други уебсайтове) в зависимост от интересите на потребителите ни. Тези бисквитки и проследяващи кодове събират информация за страниците, които сте посетили в Сайта и за нещата, които сте търсили.

  Уебсайт анализ

  Третите страни могат да използват постоянни бисквитки, за да анализират потребителско ви поведение и посещението ви в този Сайт, както и други уебсайтове, позволяващи ни да подобряваме Сайта и услугите, които предлагаме. Могат да бъдат използвани платформи за уебанализ с цел събиране на неразкриваща самоличността Ви информация за отчитане например на впечатления, демографски данни и интереси. За да се откажете от събирането на информация от трети страни за аналитични цели, кликнете върху на една или повече от следващите препратки на трети страни в раздел „Инструменти за отписване“ по-горе.

  Бисквитки от трети страни, проследяващи кодове и използване на данните

  Нашите рекламодатели, които се явяват трета страна, могат да поставят бисквитки или проследяващи кодове върху някои от страниците, които посещавате в Сайта. Тези бисквитки или проследяващи кодове имат за цел да събират неразкриваща самоличността Ви информация с цел анализиране на интересите и търсенията Ви, също за да Ви предлагаме реклами, отговарящи на интересите и търсенията Ви при посещение на нашия Сайт, други уебсайтове или при използване на мобилни приложения. Тази неразкриваща самоличността Ви информация, събирана чрез бисквитките и проследяващите кодове, може да бъде споделяна с други трети страни за целите на управлението и насочването на рекламните послания и за анализ на резултатите от маркетинговите проучвания Освен това, ние можем да споделяме едностранно хеширани (недешифрируеми) данни с търговци, които се явяват трета страна, използващи продукти за насочване на рекламите. Такива търговци обикновено използват хеширани идентификатори на устройства, за да обслужват индивидуализираните реклами, основани на предишните посещения на Сайта от потребителя. В следствие на това, трети страни доставчици, могат да показват нашите и / или на нашите партньори реклами на други сайтове и мобилни приложения.

  Реклама

  Agoda може да използва комбинация от горепосочените бисквитки и проследяващи кодове, за да персонализира съдържанието на нашия Сайт, мобилно приложение и реклами в зависимост от Вашите предпочитания. Използваме ремаркетинг за показване и търсене, за да персонализираме рекламното съдържание с цел по-добри впечатления.

  Там, където другите форми на реклама не изискват ползването на бисквитки или проследяващи кодове, се прилагат данни на трети страни, за да се определи кога да бъде показвана рекламата на Agoda.

  Agoda полага разумни усилия, за да не събира и за да предотврати използването на разкриваща самоличността Ви информация в рекламни решения на трети страни, освен ако не сте го позволили. За да се откажете от събирането на информация от трети страни за аналитични цели, кликнете върху на една или повече от следващите препратки на трети страни в раздел „Инструменти за отписване“ по-горе.

  Реклама и съдържание в други уебсайтове

  Agoda използва инструменти на 3-ти страни, за да разпространява реклами на редица уебсайтове. Agoda нито подкрепя, нито одобрява целите, каузите или изявленията на уебсайтовете, които показват нашите реклами.

  Как можете да получите достъп или да промените разкриващата самоличността Ви информация

  Ако искате да актуализирате някои от Личните си данни предоставени по-рано, или да упражните някое право на достъп, поправяне, коригиране, изтриване или противопоставяне на обработването на Личните Ви данни, което може да имате съгласно действащото законодателство, свържете се с нас чрез страницата за поддръжка на клиенти Обслужване на клиенти. За да запазим конфиденциалността и сигурността Ви, ще проверим Вашата самоличност преди да позволим достъп или да направим промени на Личните Ви данни. На всяка молба за достъп до Личните Ви данни ще бъде отговаряно в разумни срокове. Можете също така да отказвате Вашите Лични данни да бъдат обработвани за целите на рекламата и проучвания на пазара и общественото мнение. Ние си запазваме правото да налагаме разумна такса за такъв достъп, съгласно действащото законодателство.

  Ако желаете да се свържете с представителите от нашия отдел за обслужване на клиенти във връзка с опазването на личните данни или с лице от Agoda отговорно за конфиденциалността на данните, можете да изпратите имейл на адрес:

  dpo@agoda.com

  Има възможност да изпратите препоръчано писмо до офиса на Agoda на следния адрес:

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Сингапур 049712

  Можете също да се свържете по телефона със служител от Agoda отговорен за конфиденциалността на данните на следния номер:
  +65 641 552 90 (Сингапур, разговорът се таксува) или на друг номер, който може да бъде препоръчан.

  Мобилни устройства

  Ние разполоагаме с безплатно приложение за различни видове телефони и използваме стандартни сайтове, които са оптимизирани за използване през мобилно устройство. Тези приложения и мобилни сайтове обработват личните данни, така както и нашия уебсайт - това Ви позволява да използвате услугите за местоположение, за да намерите място за настаняване в близост. С ваше разрешение ние ще ви изпращаме напомнящи съобщение за предстояща резервация, евентуални бъдещи резервации и съобщение свързани с всяка програма на Agoda, в която присъствате.

  Специална забележка за непълнолетни

  Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват услугите за резервиране на хотелски стаи предлагани на нашия Сайт. Непълнолетните лица обикновено могат да придружават своите родители или законни попечители които са резервирали хотелско настаняване, с изключение на случаите, когато в политиката на мястото за настаняване е посочено друго.

  Език

  Настоящата Политика на конфиденциалност е изготвена оригинално на английски език. Преводът й на други езици е направен за Ваше удобство. В случай на несъответствия между превода и английската версия, то последната трябва да се счита за валидна.

  Условия за ползване

  За повече подробности посетете Условия за ползване Тази политика на конфиденциалност са неразделна част от нашите Условия на ползване