За да видите правилата за използване на Полети, моля, кликнете тук

Условия за ползване на Agoda


Последна актуализация: февруари 2020 г.

Тези Условия за ползване се отнасят до използването от Ваша страна на сайта на Agoda и услугите, предлагани на него. Използването на сайта от Ваша страна показва, че приемате Условията за ползване, включително правилата, включени в тях чрез позоваване. Ако не приемате Условията за ползване, не бива да използвате Сайта или услугите.

САМО ЗА КЛИЕНТИ В САЩ:  Тези условия за ползване включват съгласие за задължителна арбитрация, което означава, че се съгласявате да предавате всякакви спорове, свързани с този сайт, използването на нашите услуги или тези условия за обвързваща арбитрация вместо за съдебно разглеждане. Можете да се откажете от това съгласие за задължителна арбитрация само като следвате процедурите по-долу. Тези условия включват и отказ от жури.

Следните дефиниции важат в Условията за ползване:

Agoda означава Agoda Company Pte. Ltd., компания от Сингапир с адрес на регистрация 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712

Свързани компании означава Agoda Services Co., Ltd., Agoda International Pte. Ltd., оперираща в Обединеното кралство, Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation или Agoda International USA LLC.

Сайт означава уебсайтовете и приложенията, притежавани или по друг начин оперирани от Agoda

Условията за ползване включват различни правила, включително посочените по-долу. Правилата може да важат за конкретни Услуги или програми, предлагани от Agoda.

Политика на конфиденциалност, Политика за защита и сигурност на информацията от кредитната Ви карта, Гаранция за най-добра цена на Agoda, Гаранция за резервацията, Политика на анулиране, Политика за възстановяване на платени суми, Условия на бонусната програма на Agoda, Условията за картите за подарък на Agoda, Условията на AgodaCash, Указания за отзиви от гости, ЧЗВ

Agoda понякога може да променя Условията за ползване, като публикува промени на сайта.

Условията за ползване съставляват цялостното споразумение между Вас, Agoda и Свързаните компании и замяте всякакви предходни споразумения или спогодби.

1. Обхват на нашите услуги

A. Посредничество за настаняване и резервиране

Чрез сайта, Agoda предоставя онлайн платформа, чрез която можете да разглеждате различни видове нощувки и временно настаняване, включително, но не непременно ограничено до хотели, хостели, апартаменти с обслужване, пансиони със закуска, стаи под наем, провинциални вили, риокани и др. места за настаняване (наричани общо „Хотел(и)" и да правите резервации за тях, включително вече да извършвате плащания за резервирането им предварително с кредитна карта, дебитна карта или друг начин на плащане, който улеснява обработката на такова плащане („Платежен инструмент“) . Като извършвате резервация чрез сайта, вие давате съгласие да направите резервация при цената, посочена за дадената резервация, при правилата и условията изложени на сайта. Това означава обвързващ договор, учреден в Сингапур, в съответствие с Условията за ползване, приети при заявката за настаняване и впоследствие от Agoda. При приемане на офертата от Agoda, тя се превръща в обвързващ договор, което от своя страна означава, че резервацията е потвърдена от хотела. Ние ще приемем на вашата хотелска резервация чрез потвърждение по имейл (с ваучер за предплатените хотели). Страницата „Благодарим ви“ означава, че вашата заявка за резервация е получена и е завършена за окончателна обработка и не се изискват допълнителни действия. Запазваме си правото да отхвърляме резервации както е посочено по-долу.

Когато предоставяме нашите услуги, информацията, която разкриваме относно местата за настаняване, се основава на информацията, предоставена ни от нашите доставчици (включително, но не само местата за настаняване, техните представители, дистрибутори, фирми за управление на дестинации, системи за управление на продажбите чрез резервации, партньори и др.). Като такива местата за настаняване или техните представители получават достъп до екстранет или друго решение за свързаност, чрез което те са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени, налични стаи, описания, снимки, условия за резервация, политики на хотела и друга информация, която се показва на сайта. Въпреки че ние ще използваме търговски оправдани умения и грижа при предоставянето на нашите услуги, ние няма да проверяваме дали, а и не можем да гарантираме, че цялата информация е вярна, пълна, точна и актуална, нито можем да носим отговорност за грешки (включително явни и печатни грешки), прекъсвания (независимо дали поради някаква (временна и/или частична) авария, ремонт, обновяване и поддръжка на сайта или по друг начин), неточна, подвеждаща или невярна информация или за непредоставена информация. Всяко място за настаняване по всяко време носи отговорност за точността, пълнотата и достоверността на показаната на сайта информация за мястото за настаняване. Промени в пазарните условия или обстоятелства могат да възникнат бързо, което може да направи показаната на сайта информация неточна или остаряла. В случай на проблеми, нашият Отдел за обслужване на клиенти ще положи усилия, за да Ви помогне и да служи като посредник за контакт с мястото за настаняване. Имайте предвид, че Agoda е само един от многото канали, които местата за настаняване използват, за да направят възможно резервирането на техните стаи. Когато резултатът от търсене показва, че даден обект не разполага със свободни стаи, това означава, че типът стая не е достъпен за резервиране чрез Agoda.

Сайтът не представлява и не трябва да се разглежда като препоръка или одобрение на (качеството, нивото на обслужване или рейтинга на) който и да е хотел, описан на сайта. С настоящето изрично отказваме всякакво представителство, гаранция или задължение по отношение на качеството, състоянието или съответствието на който и да е от хотелите, изброени на сайта. Хотелите могат да се класифицират на сайта по различни критерии (брой звезди, отзиви и др.). По подразбиране класификацията се основава на автоматичен алгоритъм, който от време на време може да се актуализира или изменя и който отчита различни фактори, включително, но не непременно ограничени до наличността, промоциите и ставките, историческата популярност, приходи, спечелени от Agoda, преобразуване (съотношението на направените резервации към посещенията в сайта), продажби на нощувки в стаи, анулации, качество на съдържанието, оценките на звездите и др. Понастоящем Agoda има програма "Предпочитан партньор", при която определени избрани места за настаняване имат възможност да подобрят видимостта си на Сайта. Такива списъци с предпочитани партньори ще бъдат маркирани или ще съдържат формулировка за яснота. При определени обстоятелства Agoda може да предлага на местата за настаняване и възможност за привилегирована позиция, т.е. да си плащат за челно място. Тази спонсорирана привилегирована позиция ще бъде обозначена или ще съдържа конкретен текст с цел по-голяма яснота.

Ние запазваме правото си да не приемаме Вас или резервации (или в изключителни случаи да анулираме потвърдените) по наше усмотрение и на каквото и да е (правно) основание, без да е необходимо да се обосноваваме за този отказ. Типични причини за отхвърляне на Вас или резервация включват, но не се ограничават до: искане на хотела, нарушаване на Условията за ползване, форсмажорни обстоятелства, търговски или икономически санкции, ембарго, правни ограничения, (подозрения за) измама или кражба, предполагаема престъпна дейност, подозрителни резервации, представяне на подвеждаща или невярна информация от Вас, проблеми с Платежен инструмент, неадекватно поведение, заплахи, обиди, насилие, отказ за предоставяне на информация, практически пречки, комуникационни проблеми, очевидни грешки (вижте по-долу), досие, присъствие в черен списък на правителства или международни организации (САЩ, ЕС, ООН, Сингапур) и т.н. В случай че резервацията е отхвърлена или отказана от Agoda, а вече е направено плащане, цялата платена сума по резервацията ще Ви бъде възстановена, с изключение на случаите на неоторизирано препродаване или във всеки друг подходящ случай, който определяме по наше усмотрение, когато си запазваме правото да не възстановяваме общата стойност на резервацията или която и да е част от нея. В случай на нерегламентирано препродаване няма да бъдат възстановени суми поради многото негативни фактори, включително неблагоприятното положение, което подобна практика налага на нашите оторизирани и наети партньори, настаняванията, които осигуряват на Agoda инвентаризацията на договорно и надеждно основание и причиненото от загубата и негативно въздействие върху марката за Agoda поради неоторизирани дистрибутори, които се опитват да подкопаят бизнеса на Agoda, което може да включва поставяне на препродадените рекламни места на сайтове, управлявани от конкуренти на Agoda, без да знаем. Ние също така си запазваме правото да блокираме („поставяме в черния списък") потребители от сайта, постоянно или временно, по наша преценка. Всеки потребител, който е поставен в черния списък, няма право да използва сайта под друго име или чрез друг потребител. Вижте и по-долу за нашите механизми за предотвратяване на измамите.

В редки случаи може да се наложи да анулираме или отхвърлим резервация поради "очевидни грешки", независимо от произхода на тези грешки. За яснота, очевидна грешка е грешка на сайта (напр. по отношение на цената, условията, точките), която всеки разумен човек няма да смята за нормална. В такъв случай таксуваната сума ще бъде възстановена без такса. Дали да анулира или да отхвърли резервация по такава причина е изцяло по усмотрение на Agoda.

Моля, обърнете внимание, че предполагаемите групови резервации също могат да бъдат отхвърлени или анулирани от Agoda или хотела, тъй като повечето хотели си имат определени процедури за групови резервации. За повече информация се обърнете към нашия екип за обслужване на клиенти.

Обстоятелства като текущи ремонти, грешки в хотелски резервации и специфични нужди на гостите може да се отразят на качеството на престоя Ви. Не забравяйте при настаняването да уведомите хотела, ако имате свои специални искания или изисквания.

Няколко думи за звездите на хотелите

Категорийните звезди на хотелите или други означени рейтинги ("звездна категоризация") са предоставени само за Ваша информация. Броят звезди се основава на информацията, която сме получили от нашите доставчици, включително хотелите и може да вземе предвид съоръженията, тарифите, отзивите и услугите на Настаняване. Звездните рейтинги може да не са свързани с други оценки, определени от държавните органи за туризъм. Ние не правим независима проверка на броя звезди на хотела. Категорийните звезди показват само степента на комфорт, който можете да очаквате да намерите в конкретен хотел, като по-големият брой звезди обикновено указва по-високо ниво на комфорт и удобства. За по-подробна информация, моля, вижте подробното описание на сайта. Моля, имайте предвид, че оценката на категорията на хотела със звезди може да варира значително въз основа на местоположението, наличните алтернативи, местните пазарни условия, практики или други обстоятелства. Поради такива обстоятелства е възможно даден брой звезди в конкретна държава или град да не са съпоставими със същия брой звезди в друга държава или град. Категорийните звезди не отразяват непременно всички удобства и услуги, които могат да бъдат на разположение в дадения хотел, както и някои удобства и функции може да не са достъпни за всяка стая или във всяка от сградите на даден хотелски комплекс. Ако има някои удобства или характеристики, които са важни за Вас, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти и се информирайте за наличието на такива удобства или характеристики.

Б. Други допълнителни услуги

Agoda предлага онлайн платформа, чрез която можете да разглеждате други услуги, включително, но не непременно ограничени до, полети и коли под наем, („Допълнителни услуги“) и да правите резервации за такива допълнителни услуги. Въпреки че сайтът на Agoda предоставя платформата, поради което можете да разглеждате и да правите резервации за тези допълнителни услуги, допълнителните услуги се предоставят от свързани с Agoda фирми или партньори („Партньори“), които са внимателно подбрани от Agoda. Например полетите, показани на сайта на Agoda, както и услугите за търсенето и резервирането им, се предоставят понастоящем от компаниите на Booking Holdings Inc. KAYAK или priceline.com и респективните им доставчици. Kогато разглеждате допълнителните услуги, такива партньори ще бъдат ясно показани на страницата заедно с връзка към реда и условията за ползване, предвидени от дадения партньор и/или декларацията за поверителност, която ще урежда отношенията между Вас и нашия партньор за съответната резервация на допълнителна услуга.

Като извършвате резервация чрез сайта за допълнителни услуги, Вие правите оферта за резервация (например за полети или кола под наем) при цената, посочена на сайта за тази резервация, както и при правилата и условията, за които периодично Ви уведомява партньорът, като тя става обвързващ договор, когато резервацията бъде приета от партньора. Партньорът ще укаже приемането на Вашата резервация за допълнителна услуга чрез потвърждение по имейл, изпратено до Вас. Партньорът си запазва правото да отхвърля резервации, както е посочено в неговите правила и условия.

2. Използване на сайта

Agoda работи и с други компании, включително Booking.com B.V., така че да може да предлага на гостите възможности за резервации на хотели в световен мащаб. В някои случаи Вие ще получите потвърждение, отнасящо се за такива други компании. Agoda може да предлага и възможност за резервиране на допълнителни услуги (полети, коли под наем) в сътрудничество с избрани партньори, както е описано по-горе.

Agoda Ви предоставя ограничен, личен, непрехвърляем, без право на подлицензиране, отменяем лиценз за достъп и използване на сайта само в рамките на изрично разрешеното в Условията за ползване. С изключение на този ограничен лиценз, ние не Ви предоставяме никакви други права или лицензи по отношение на сайта. Всички права или лицензи, които не са изрично преотстъпени тук, са запазени. Съдържанието и информацията на сайта, както и софтуерът и инфраструктурата, използвани за предоставяне на такава информация и съдържание, са собственост на Agoda или на нейните доставчици, включително местата за настаняване („Хотелите“) и допълнителните услуги. Можете да използвате този сайт само за да правите добросъвестни и законни запитвания или резервации, като се задължавате да не правите никакви спекулативни, фалшиви или неверни резервации или каквито и да било резервации в очакване на търсене. Вие гарантирате, че данните за плащането, които ни предоставяте в процеса на резервацията, са напълно верни. Вие също така се задължавате да предоставите на Agoda точен и верен имейл адрес, адрес за кореспонденция и/или други данни за контакт, като се съгласявате, че Agoda може да използва тези данни, за да се свърже с Вас в случай че това се окаже необходимо. Вижте нашата Политика на конфиденциалност.

Съответно, като условие за използването на сайта, Вие се съгласявате да не използвате сайта или неговото съдържание или информация за търговска или нелична цел (пряко или непряко), или за цел, която е нелегална, незаконна или забранена от Условията за ползване. Освен с предварително писмено разрешение от наша страна, Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате, или препродавате всякаква информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта. В допълнение, Вие се съгласявате да не:

 • използвате сайта и неговото съдържание за неоторизирана търговска цел; (например препродажба на резервации без разрешение или препращане на дистрибуция);
 • правите спекулативни, неверни или измамни резервации;
 • осъществявате достъп, проследяващо наблюдение или копиране на съдържание или информация от сайта с помощта на роботи, обхождащи програми, програми за извличане на информация или други автоматизирани средства, или някакъв ръчен процес, независимо за каква цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение;
 • нарушавате ограниченията в някоя HHTP заглавка за блокиране на роботи на сайта или да избягвате или заобикаляте други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до сайта;
 • предприемате никакво действие, което налага, или може да наложи, по наша преценка, неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;
 • правите директна външна препратка към която и да е част от сайта (включително, но не само, пряк път към закупуване) за каквито и да е цели, без нашето изрично писмено разрешение;
 • препродавате, ползвате, копирате, проследявате (например с програма за обхождане - spider, програма за извличане на данни - scrape), показвате, изтегляте или възпроизвеждате каквото и да е съдържание или информация, софтуер, продукти или услуги, достъпни на сайта, за някаква комерсиaлна или конкурентна дейност или цел;
 • поставяте във “фрейм”, на “огледален сайт” или да вградите по друг начин която и да е част от сайта в друг уебсайт, без нашето изрично писмено разрешение;
 • публикувате всякакви незаконни (според всеки и всички приложими закони или разпоредби) постинги до или през сайта, или постинги, които прокламират незаконна дейност;
 • публикувате или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи материали, които могат да бъдат счетени за опасни, нецензурни, порнографски, неприлични, непристойни, насилствени, оскърбителни, скверни, расистки, дискриминиращи, обидни, заплашителни, аморални, тормозещи, омразни или нежелателни поради друго;
 • доставяте или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи дискредитиращ, клеветнически, неверен или очернящ материал;
 • публикувате постинг, който е във вреда на или нарушава интелектуалната собственост или друго право на някое юридическо или физическо лице, включително, но не само, авторски права, патенти, търговски марки, закони относно търговските тайни, право на защита на личните данни, или гласността;
 • публикувате постинг, за което нямате право по силата на закон или договорни или доверителни отношения;
 • да не се представяте за друго физическо или юридическо лице или да дадете невярна информация за вашата връзка с физическо или юридическо лице или да приемете фалшива самоличност, ако целта за това е да заблудите, излъжете или измамите някого;
 • манипулирате идентификатори, включително чрез подправяне на заглавките, с цел да прикриете произхода на който и да е постинг, публикуван от Вас;
 • използвате сайта по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или навреди, или по друг начин попречи на използването на сайта или компютърно оборудване на други потребители, или да причини повреда, прекъсване или ограничаване на функционирането на всякакъв софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • опитвате да получите неоторизиран достъп до сайта, всеки свързан сайт, други акаунти, компютърна система или мрежи, свързани към сайта, чрез хакване, разбиване на пароли или всякакви други средства;
 • да получите или да се опитате да получите материали или информация чрез всякакви средства, които са непреднамерено достъпни чрез сайта, включително извличане или събиране по друг начин на информация за други хора, като например имейл адреси;
 • да участвате в други измамни практики, имащи за цел манипулиране на страницата с резултати от търсенето (SERP), или да използвате техники за оптимизация на търсачки („SEO“), считани за противоречиви с общите насоки за ползване на търсачката. SEO практики, които се считат за неетични, или „пиратски“ (известни още като „спамдексинг“) включващи, но не само, прикриване (клокване), тагове за заглавия и мета данни, кражба на съдържание, схеми за връзки, Google бомби, пренасищане с ключови думи, скрит текст и връзки, прехвърлящи и невидими страници, генератор на връзки или схеми, спам коментари в блога и т.н.;
 • да направите нещо друго, което може да доведе до вреда на Сайта, Agoda, Свързаните компании и техните служители или репутации или да има някакъв друг негативен ефект; или
 • да оказвате съдействие за или да поощрявате горното.

Освен ако не е изрично разрешено, уебсайтовете не могат да имат хипервръзка към някоя страница, освен към началната страница на сайта, нито да изобразяват във фреймове някоя от уебстраниците или материалите в нея, нито пък някой субект може да предоставя хипервръзка с който и да е аспект на сайта в имейл за търговски цели без изричното писмено разрешение на Agoda.

Като правите резервация в сайта, Вие декларирате и гарантирате, че не сте обхванати от някоя международна програма за санкции.

Ако и когато е приложимо, Вие погасявате всичките си задължения, данъци, удръжки или други съгласно изискванията на страната на Вашето пребиваване.

Agoda може да използва собствени технологии или такива на рети страни (напр. Google reCAPTCHA v3) на страниците на Сайта си, за да го поддържа в безопасност от злонамерени атакуващи или лица, които злоупотребяват с него.

3. Цени, Гаранция за цена на Agoda, Допълнителни такси и данъци, обменни курсове на Agoda

Моля, имайте предвид, че освен ако изрично не е упоменато друго, всички цени на Сайта са само за резервации на стаи, за посочените дати на престой и брой хора. Независимо какво друго е посочено по-долу, преди да потвърдите резервация, Agoda ще показва общата дължима цена, включително данъци и такси за обслужване, и какво се включва в нея. Когато избирате опции или посочвате допълнителни подробности, ние ще актуализираме общата цена.

A. Цени и Гаранция за най-добра цена за настаняване от Agoda

Ние се стремим да имаме най-конкурентните цени и искаме Вие да платите възможно най-ниската цена за Вашия хотелски престой. Ако след като направите резервация за хотелска стая чрез нас, я откриете в интернет на по-ниска цена при същите условия за резервиране, ние ще покрием съответната разлика между нашата цена и по-ниската цена при условията и по реда на Гаранцията за най-добра цена. За да бъде валиден Вашият иск по тази гаранция, той трябва да отговаря на изискванията и да бъде подаден в съответствие с всички релевантни условия на нашата Гаранция за най-добра цена.

Понякога на сайта са достъпни по-ниски цени за определен престой в хотелски стаи от един и същ тип, но тези предлагани от хотелите ставки може да вървят със специални ограничения и условия, например по отношение на анулиране и възстановяване на платени суми. Моля, преди да направите своята резервация, внимателно проверете типа стая и подробностите, свързани с цената за всякакви подобни условия. Един и същи тип стаи може да имат различни цени, в зависимост от тези условия и ограничения (вижте също точка 6 по-долу).

Гаранцията за най-добра цена не се прилага към допълнителните услуги, предлагани на сайта.

Б. Допълнителни такси от местата за настаняване

В допълнение към цените за резервиране някои места за настаняване налагат и допълнителни такси за обслужване, надценки и местни данъци (например такси за курорт или удобства, трансфери и градски туристически такси). Ако сме наясно с тези такси за обслужване и местни данъци, ще ги показваме заедно с цената за резервация. Такива такси за обслужване и местни данъци може да бъдат събирани директно от вас от мястото за настаняване в допълнение към цената, която плащате за резервацията си.
Стандартните резервации за стаи са за един или двама гости. Допълнителни гости или легла обикновоно водят до допълнителни такси. Дадено място за настаняване може да откаже да допусне допълнителни гости да отседнат в дадена стая – трябва да посочите точния брой лица, включително деца, които ще пребивават във всяка стая, която резервирате.

Мястото за настаняване ще ви наложи допълнителни такси за всички услуги и продукти, които използвате и които не са включени в цената на резервацията, както е изрично описано в условията за резервация. Такси за удобства, които използвате, и продукти, които консумирате по време на престоя си (например паркинг, достъп до интернет, храна и напитки), не са включени в цената на резервацията, освен ако не е посочено.

По време на специални събития и периоди някои места за настаняване изискват всеки гост да закупи допълнителни услуги (например вечеря на Нова година). Ако сме информирани за допълнителната услуга, която трябва да закупите, ще я покажем в условията за резервация или заедно с цената на резервацията ви.

За да пътуват до места за настаняване в определени местоположения (например острови на Малдивите), всички гости трябва да си уредят трансфери предварително срещу допълнителна такса. Някои места за настаняване изискват от Agoda да събира плащане за трансфера при извършването на резервацията. Ще покажем тези допълнителни такси за трансфери заедно с общата ви цена. Agoda не контролира или оперира трансфери и не носи отговорност за качеството, безопасността, честотота или нивото на обслужване при транспорта.

Ако не сте сигурни или имате притеснения относно дадени допълнителни такси, проверете при мястото за настаняване или чрез Отдела за обслужване на клиенти кои допълнителни такси (ако има такива) трябва да бъдат платени в допълнение към резервацията ви.

В. Допълнителни такси за допълнителни услуги

Моля, имайте предвид, че всички указани на сайта цени за допълнителни услуги се определят от нашите партньори, освен ако не е посочено друго. Моля, вижте правилата и условията на съответния партньор за всички допълнителни такси, които могат да бъдат приложими към Вашата резервация (например летищна такса).

Вашата резервация и всякакви допълнителни услуги, които закупите, не включват застраховка.

Г. Конвертиране на валути

Цените, посочени в обявите на Agoda, се базират на цените, зададени от местата за настаняване във съответната им валута. Може да изберете да преглеждате цени на обяви във валутата на мястото за настаняване или различна валута на показване. Ако картата или сметката ви за плащане поддържат тази опция, може да ви дадем възможността да изберете валутата на таксуване, преди да платите за резервацията си.

Дефиниции
 • Валута на сметката означава валутата по подразбиране на картата за плащане или сметката, която използвате, за да платите за дадена резервация.
 • Валута на таксуване  означава валутата, в която ще платите за дадена резервация.
 • Валута на показване означава валутата, в която изберете да виждате цените на нашия уебсайт. 
 • Валута на мястото за настаняване означава валутата, в която мястото за настаняване или доставчика на услуги задава цените за обявите си на места за настаняване или услуги на нашия уебсайт и в която желае да получава средства от Agoda. По подразбиране валутата на мястото за настаняване е официалната валута на територията, където е разположен имотът или услугата.
 • Посочен курс  – средният Общ композитен курс на Bloomberg в текущия ден.
 • Дневен коригиран курс  – Общ композитен курс на Bloomberg в деня на обработка на плащането плюс 5%.

Курс на доставчика на профила
Ако валутата Ви на таксуване се различава от валутата на профила Ви за плащане, доставчикът Ви на профила ще определи обменния курс, който ще бъде използван, когато трансакцията бъде приложена към профила Ви. Доставчикът на профила Ви може да предложи по-висок или по-нисък курс от Agoda и да наложи допълнителни такси за чуждестранни трансакции. Agoda не контролира или няма облага от обменният курс или таксите на доставчика Ви на профила.

Курсове на Agoda
Ако валутата Ви на таксуване съвпада с валутата на сметката ви, но се различава от валутата на мястото за настаняване или Вашата валута на показване, Agoda ще използва своя посочен курс или дневен коригиран курс, за да конвертира валутите. Приложимият курс ще зависи от опциите, които зададете при преглед на обявите и извършването на резервация, както е описано по-долу.

Конвертираните цени във валути са индикативни
Ако изберете валута на показване, която е различна от валутата на мястото за настаняване, Agoda ще покаже индикативни цени, конвертирани чрез използването на нашия посочен курс. Цената в преобразуваната валута на показване е предварителна оценка на цената във Вашата валута на показване – тя не е окончателна или обвързваща. Преобразуваната цена във валутата на показване се предоставя за Ваше удобство, за да ви позволи да сравнявате различни цени, пакети и условия във валутата, която предпочитате да използвате.
Тъй като цените на стаи се определят от местата за настаняване във валутата на местата за настаняване, цената, която бихте платили за дадена резервация ще зависи от три променливи:

 • валутата на таксуване;
 • дали резервацията ви е „плащане сега“, „резервиране сега и плащане по-късно„ или „плащане в хотела“;
 • обменния курс между Вашата валута на таксуване и валутата на мястото за настаняване в деня, в който обработим плащането Ви.

Резервации „плащане сега“
Ако промените валутата на таксуване, ще актуализираме общата Ви цена така, че да показва сумата, която ще обработим към профила ви за плащане. Можем да правим това, тъй като знаем какъв е обменният курс в този момент. Ако изберете валута на таксуване, която е различна от валутата на показване, Agoda използва дневния коригиран курс, за да преобразува сумата. За всички други трансакции „плащане сега“ ще използваме нашия посочен курс за преобразуването на валути.

Резервации „резервиране сега, плащане по-късно“
Ако валутата Ви на таксуване е различна от валутата на мястото за настаняване или валутата на показване, Agoda използва нашия дневен коригиран курс към датата Ви на плащане, за да преобразува цената от валутата на мястото за настаняване към валутата Ви на таксуване. Ако промените валутата си на таксуване, ще Ви покажем цената във валутата на мястото за настаняване, която ще бъде използвана за определяне на общата таксувана сума на датата Ви за плащане и прогнозната конвертирана цена, която ще бъдете таксувани въз основа на текущия дневен коригиран курс. Правим това, тъй като не знаем какъв ще е реалният обменен курс на датата Ви на плащане.

Резервации „плащане в хотела“
Когато правите резервация със заплащане в хотел, ще актуализираме общата Ви цена така, че да показва сумата, която ще платите във валутата на мястото за настаняване. Ще платите директно на мястото за настаняване, във валутата на мястото за настаняване или каквато и да е друга валута, която мястото се съгласи да приеме. Ако платите в различна валута или с профил за плащане, който използва различна валута, реалната цена, която ще заплатите, ще зависи от обменния курс или курсове, използвани от мястото за настаняване, и доставчиците Ви на услуга за плащане. Тези фактори са извън контрола на Agoda.

Няколко думи за облагането с данъци и такси

С цел улесняване на сделката Ви с мястото за настаняване (хотела), от Платежния Ви инструмент може да бъдат удържани и таксуваните данъци и такси („Данъци и такси“), освен ако не е указано друго. Това таксуване включва изчислената сума за възстановяване на сумата, която Agoda плаща на мястото за настаняване във връзка с Вашата резервация за такси, дължими от обекта, включително, но не само, данък оборот, туристически данък, данък за нощувка, акциз, ДДС и/или други подобни данъци. За определени местоположения сумата на данъка може да включва и такси за обслужване, наложени от правителството или други такси, които не се плащат директно на данъчните власти, но се изискват по закон и трябва да се събират от мястото за настаняване. Сумата, платена на обекта за данъци във връзка с Вашата резервация, може да се различава от сумата, която сме предвидили и сме включили в общата сума, с която Ви таксуваме. Остатъкът по таксуваните данъци и такси представлява сума, която Agoda запазва като част от възнаграждението за нашите услуги, както и за да покрием разходите по Вашата резервация, включително например разходите за обслужване на клиентите. Ако остатъкът е отрицателно число, Agoda ще поеме тази разлика. Облагането с данъци и такси варира на базата на няколко фактора, включително, но не само, платената от Agoda на мястото за настаняване сума, както и местоположението на обекта, където ще отседнете, и може да включва печалба, която Agoda запазва.

Нашите доставчици на настаняване, като продавачи, включват всички приложими данъци във фактурираната към нас сума и Agoda плаща тези суми директно на продавачите. Agoda не е свързан продавач спрямо продавача, когото ангажираме предварително или при когото правим резервация във връзка с пътуванията Ви. Облагаемостта и съответният размер на данъците и вида на приложимите данъци са много различни в зависимост от местоположението.

При трансакции с хотели, намиращи се в рамките на определени юрисдикции, удържаната сума за такси и данъци от Вашия инструмент за плащане може да включва данък, който Agoda трябва да събере и преведе към съответните власти като данък, дължим върху сумите, които Agoda задържа като възнаграждение за услугите си.

При резервации, при които трябва да платите на самото място за настаняване, цената може да включва или да не включва такси и услуги. Моля, направете справка с условията за резервация и с имейла за потвърждение или с ваучера, или се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.

В някои местоположения местата за настаняване може да са задължени по местното законодателство да налагат и събират директно градски данък, данъци за нощувка, туристи или други такива.

Данъците и таксите за допълнителните услуги, които евентуално закупувате, ще бъдат изложени в правилата и условията на нашите партньори.

4. Конфиденциалност

Ние уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния Ви живот. Моля, прегледайте нашата Политика за защита на личните данни за допълнителна информация.

5. Плащане – Кредитна карта – „Резервирай сега, плати по-късно“ – Възраст – Измама

При предплатени резервации на места за настаняване с Agoda, Вие ни оторизирате да събираме и обработваме (включително и чрез трети страни) Вашата информация, която се изисква от доставчиците на услуги за обработка или от финансовата институция, която е издала Платежния Ви инструмент, като кредитна или дебитна карта, за да потвърдим самоличността Ви. Личната информация, която се събира за Вас и може да бъде споделена с такива трети страни (включително за обработка на транзакцията Ви и/или поддържане на профила Ви) е посочена в нашата Политика на конфиденциалност.

За да извършат плащане за такива предплатени резервации за настаняване, Вие оторизирате Agoda (или Свързаните компании) да таксува или дебитира Платежния Ви инструмент с пълната стойност (понякога без възможност за възстановяване в зависимост от условията за резервация на мястото за настаняване, вижте по-долу) след направена резервация и потвърждението ѝ, а в случай на резервация от типа „Резервирай сега, плати по-късно“ таксуването става в конкретен момент в бъдещето, упоменат в имейла за потвърждение. Когато използвате „Резервирай сега, плати по-късно“, убедете се, че Платежният Ви инструмент е валиден и че средствата по него ще бъдат достатъчни към датата на бъдещото плащане. Ако поради някаква причина Платежният Ви инструмент не може да бъде задължен на посочената дата, резервацията ще бъде анулирана, освен ако не гарантирате, че плащането ще бъде извършено навреме. Преди да направите резервация, проверете внимателно данните по нея за всякакви подобни условия. Agoda или Свързаните компании ще възстановяват платени суми, ако и когато е необходимо, в разумни срокове. Вие също така оторизирате кредитирането към Платежния Ви инструмент в случай на връщания, възстановявания на суми или корекции чрез услугата, която прави възможна обработката на платежни трансакции. За някои места за настаняване Agoda няма да задължава Платежния Ви инструмент, тъй като ще платите директно на обекта за Вашия престой (последващо плащане). Въпреки това, в такива случаи някои обекти могат да блокират предварително средства от Вашата карта, да вземат депозит или да Ви задължат авансово с пълната стойност на резервацията. Местата за настаняване могат да изискат данни за кредитна карта, за да гарантират Вашата резервация. Във връзка с това Agoda ще изпрати информацията за платежния Ви инструмент директно на обекта, в който е направена Вашата резервация и е възможно да проверим валидността (т.е. да блокираме предварително одобрени средства) на Платежния Ви инструмент. За да се запази и криптира информацията от платежния инструмент, когато преминава през нас, ние използваме криптографски протокол за сигурност на комуникацията „SecureSocketLayer (SSL)“ за всички наши услуги. Моля, имайте предвид, че вашата банка може да наложи такса за транзакциите.

Някои компании за Платежни инструменти таксуват членуващите си банки за извършване на „международна транзакция“. Ако направите картови транзакции и потребителят използва банка, намираща се в друга държава, различна от тази на банката, която е издала картата, е възможно да бъде приложена такса за транзакцията. Вашата банка издател може да приложи тази такса за вас (като ползвател на картата) или не. Моля, свържете се с банката издател за подробности, тъй като това е извън контрола на Agoda.

В случай на измама с Платежни инструменти или на неразрешено използване на Вашия Платежен инструмент от трети лица, трябва да се свържете с банката или издателя на картата незабавно, след като узнаете за такова неразрешено използване. Ако подозирате, че чрез Agoda е направена неразрешена или неправомерна резервация, веднага се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

За да направите резервация, трябва да сте на възраст над 18 години (или на съответната възраст за пълнолетие в държавата или територията Ви) и да имате пълна дееспособност да извършите трансакцията (или сте получили разрешение за това от своя попечител). Вие поемате отговорност за това, че кредитната или дебитната карта, която използвате, е Ваша или че сте упълномощени да завършите резервацията с тази карта, както и че са налице достатъчно средства за покриване на разходите по трансакцията. Вие поемате финансова отговорност за всички трансакции, извършени от Ваше име или от Вашия профил.

Вие потвърждавате, че данните, които ни предоставяте в процеса на резервацията, са напълно верни. Agoda си запазва правото да не приема някои Платежни инструменти. Agoda също може да добавя или премахва други методи за плащане по свое усмотрение. За по-голямо удобство, Agoda сега предлага и възможност за сигурно съхраняване на информацията за Платежния ви инструмент. За повече подробности вижте Политиката на конфиденциалност.

Ние имаме много строги механизми за разкриване и превенция на измами. В някои случаи може да изискаме допълнителна информация, за да проверим и потвърдим резервацията, което е обяснено по-подробно на сайта. При използване на опцията „Резервирай сега, плати по-късно“ може да задължим Вашата карта с малка такса или да блокираме предварително одобрени средства за тази проверка. Разликата ще бъде начислена след потвърждаване или в случай на „Резервирай сега, плати по-късно“ – на датата на бъдещото плащане (вижте коментара по-горе относно възможността за анулиране в случай че картата не може да бъде задължена на определената дата, независимо от причината за това). Резервацията не се счита за потвърдена, докато не получите имейл за потвърждение с ваучер. Освен това е възможно, докато се извършва проверката срещу измами, мястото за настаняване да остане без свободни стаи, което да доведе до невъзможност да се направи резервация. В такива случаи Agoda не носи отговорност. Подадената допълнителна информация ще бъде третирана в съответствие с характерните за тази индустрия строги стандарти за защита на личните данни, като се използват криптиране при предаване и специализирани средства за проверка. Ако решите да не предоставите поисканата допълнителна информация или ако ние не сме удовлетворени от получената информация, резервацията няма да бъде приключена и ще бъде изцяло отменена, а всички начислени суми (включително таксата за проверка, ако има такава) ще бъдат възстановени.

Няколко думи за неуспешните плащания

По различни причини е възможно плащането чрез сайта да бъде неуспешно. В такива случаи Agoda ще Ви предложи алтернативни методи, за да гарантира, че резервацията Ви ще бъде приключена. Ако имате въпроси, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти".

6. Условия за резервация – Анулиране, неявяване, ранно напускане и късно освобождаване – Специални политики за настаняване – Специални нужди - допълнителни услуги и продукти

Като правите резервация на нашия сайт, Вие приемате и се съгласявате със съответните условия за резервации за настаняване, включително с политиките за анулиране и неявяване, приложими за тази резервация, както и с всякакви допълнителни правила и условия (за доставка) на мястото за настаняване, които могат да се отнасят за Вашата резервация или за времето на Вашия престой, включително за предоставените услуги и/или продукти, предлагани от мястото за настаняване (правилата и условията за доставка могат да бъдат получени от съответното място за настаняване). Общата политика на всеки обект при анулиране и неявяване е достъпна на сайта на страниците с информация за мястото за настаняване или в раздел "Условия за резервация", „Политики за анулиране“ и други подобни, както и в имейла за потвърждение и във ваучера. Моля, имайте предвид, че може да бъдете таксуван(а) за анулирането в съответствие с политиката на обекта за анулиране и неявяване – в някои случаи за целия престой или за първата нощувка. Препоръчваме Ви, преди да направите своята резервация, внимателно да прочетете политиката на мястото за настаняване относно анулиране и неявяване. Ако не успеете да се настаните в обекта навреме в деня на резервацията и не сте го предупредили, останалата част от Вашата резервация може да бъде анулирана и може да нямате право на възстановяване на стойността в зависимост от правилата и условията в даденото място за настаняване. Независимо от правилата на обекта за анулиране на резервация, Agoda си запазва правото да удържа такса за анулиране, като това се посочва на сайта. Преди да направите резервация, проверете внимателно информацията за обекта във връзка с всякакви подобни условия. Някои места за настаняване таксуват допълнително при ранно или късно напускане.

Ако желаете да прегледате, коригирате или отмените резервацията си, върнете се в имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него, използвайте нашия инструмент за самообслужване или се свържете с Отдела за обслужване на клиенти.

Много места за настаняване имат конкретни политики за деца, придружаващи пътници и/или пътуване с домашни любимци. Както бе посочено по-горе, препоръчваме Ви да се консултирате с Отдела за обслужване на клиенти, самия обект или да проверите политиките за настаняване.

Специални нужди: ако имате специални нужди (напр. нужда от стая, достъпна за инвалидни колички), трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти или с мястото за настаняване и да проверите дали тези специални потребности могат да бъдат задоволени. Имайте предвид, че всички специални изисквания зависят от наличността и не могат да бъдат гарантирани от Agoda. В зависимост от политиката на дадения обект, ако специалните нужди не могат да бъдат удовлетворени, стойността за резервацията ще бъде възстановена, а самата резервация анулирана или променена. Ако е възможно да бъде изпълнена, Вашата заявка ще бъде потвърдена при пристигане.

Няколко думи за ценовите сигнали на Agoda

Можете да изберете да получавате специалните съобщение на Agoda "Ценови сигнали" за настаняване, намиращи се на нашия сайт. Ако изберете тази опция, ние ще Ви изпращаме съобщения за цена, когато цените на вашето избрано място за настаняване и за посочения период се променят. Ценовите съобщения няма да бъдат специфични за тип стая или други характеристики, свързани с настаняване (например закуска, пълен пансион, тип легло). Ще Ви бъде изпратено най-много едно съобщение за цена на нощувка на ден. Изпращането на съобщение за промяна е цената ще се задейства само ако цената за настаняване се променя извън прага на "същественост", който определяме. Видът насъобщението за което ще ви бъде изпратено, ще зависи от използвания от вас носител, т.е. чрез имейл, ако избраният от вас начин е уебсайта на Agoda или чрез известие за натискане, ако избраният от вас начин е получване на съобщения чрез нашето приложение на Agoda. Вие носите отговорност за актуализирането на настройките засъобщенията за цената. Ценовите предупреждения в настройките ви ще продължат да ви бъдат изпращани, дори ако направите резервация за избраното място за настаняване или друго настаняване за посочения период от време, докато не промените настройките си за "Ценови сигнали". Опцията за получаване на съобщения за цените няма да засегне никакви други решения, които сте направили относно получаването на съобщения от нас. Освен това, разбира се, ще ви предоставим възможността да се откажете от получаването на ценови сигнали по всяко време, като кликнете върху "известия за изключване на съобщения за цените" или подобно съобщение, намиращо се в съобщението за цена, изпратено до вас. За повече информация относно това, моля, вижте нашата Декларация за поверителност.

Няколко думи за Тайните оферти на Agoda

Чрез програмата си "Тайни оферти", Agoda често има възможност да предлага качествени стаи за настаняване на изключително атрактивни цени. Това означава, че можете да се възползвате от предложените отстъпки за качествено настаняване в избрани обекти в световен мащаб – от луксозни петзвездни до очарователни бутикови хотели. Поради различни причини местата за настаняване, участващи в тази програма, предпочитат да останат анонимни, докато резервацията не бъде потвърдена и платена.

Тайните оферти са обозначени със специално лого. Можете да ги разгледате и да получите ключова информация за обектите, включени в тях (общо местоположение, описание, съоръжения), преди да направите резервация, но няма да знаете конкретно кой хотел характеризират. След завършване на резервацията името на обекта, местоположението и данните за контакт ще бъдат разкрити. За да може Agoda да гарантира и в бъдеще редовното предоставяне на тези специални цени, резервациите направени чрез Тайните оферти са неотменяеми и невъзстановими.

Няколко думи за програмата PointsMAX

Чрез своята програма "PointsMAX" Agoda Ви предлага възможност да събирате точки за определени програми за лоялни клиенти на трети страни (напр. мили от авиолинии). За определени места за настаняване, от предложенията на PointsMAX до нашата обичайна оферта за настаняване ще можете да избирате програма за лоялни клиенти на трета страна, за да разгледате офертите. Ако е възможно, ще Ви бъде предоставена възможност за избор на резервация от PointsMAX, която ще генерира точки за избраната от Вас програма за лоялни клиенти на трета страна. Точките, които печелите и името на програмата са отново потвърдени във Вашия формуляр за резервация и в благодарственото съобщение, което ще получите, след като приключите резервацията по PointsMAX. Точките ще се пренасят направо във Вашия профил в програмата на третата страна в рамките на 2–8 седмици след датата на напускане на хотела. За избягване на съмнение, програмата PointsMAX не се отнася за допълнителните услуги, предоставяни на сайта.

Някои важни забележки относно резервациите по PointsMAX:

 • Идентификационният номер за членство на получателя на точките на третата страна трябва да принадлежи на госта, който нощува в хотела (идентифицира се чрез името на основния гост);
 • Тарифите по резервациите от PointsMAX могат да се различават от тези по редовните резервации при същите условия;
 • Тарифите на резервациите по PointsMAX не могат да бъдат разбивани на цена за стая и точки;
 • Всяка релевантна политика за анулиране ще се прилага изцяло по отношение на резервациите по PointsMAX;
 • Могат да се събират само точки за отстъпки или мили, но не и статус точки или точки;
 • Анулираните резервации няма да носят точки, независимо от финансовите условия по анулирането;
 • Точките не могат да бъдат заменяни за пари в брой и не могат да се комбинират с други оферти;
 • Гаранцията за най-добра цена на Agoda не се прилага за резервациите по PointsMAX, и
 • За тази програма ще важат правилата и условията по програмите за лоялни клиенти на третата страна.

Няколко думи за Промоциите и Картите за подарък

Agoda понякога може да предлага промоционални тарифи, ваучери, отстъпки и специални оферти („Промоции“) и „Agoda Кеш“ (понякога наричан „Карти за подарък“). Промоциите не могат да бъдат комбинирани помежду си, нито с Карти за подарък. Промоциите и Картите за подарък подлежат на правила и специални условия. Картите за подарък на Agoda се управляват от Условията за карти за подарък на Agoda.

Няколко думи за Рецепция Agoda

В някои определени места за настаняване, Agoda може да ви запише в програмата си "Рецепция Agoda", където чрез приложението на Agoda ще можете да прегледате списък с таксите си, (ако съответната собственост позволява) и да получавате известия, през целия престой в хотел, резервиран чрез Agoda. Ще бъдете уведомени за записване в програмата Рецепция Agoda в потвърждението на резервацията oт Agoda за съответното място за настаняване. Първоначално записването в програмата за Рецепция на Agoda ще бъде безплатно и ще можете да се откажете от програмата за в определената (ите) точка (и) на престоя си. Наличните условия за развлечения и отдих включват масаж, джакузи, фитнес зала / фитнес съоръжения, открит басейн, фитнес зала / фитнес съоръжения. Удобството и комфортът са отличителните белези на Рецепция Agoda. Ако използвате определени услуги срещу заплащане в мястото за настаняане, ще можете да виждате вашата сметка чрез Рецепция Agodа. Те ще бъдат актуализирани, по време на престоя ви. Всички такси, които се виждат чрез Рецепция Agoda, са приложени от съответното място за настаняване и ще се плащат на Agoda. Освен това, в края на престоя си, ще можете да видите списък с такси, направени в мястото за настаняване, които ще можете да изпратите до посочения от вас имейл адрес. Моля, имайте предвид, че списъкът с такси, генерирани в Рецепция Agoda, не е и не може да се тълкува като данъчна фактура - съответната данъчна фактура може да бъде издадена директно от съответното място за настаняване. Таксите в повечето случаи ще бъдат таксувани по Вашия Платежен инструмент по избор или по Платежния инструмент, който предоставите при резервирането чрез Agoda,  или Платежния инструмент, който сте предоставили на съответното място за настаняване при пристигане или напускане. За повече информация относно ограниченото и сигурно споделяне на данните от Платежния Ви инструмент от Agoda с мястото за настаняване, моля, вижте нашите Правила за конфиденциалност. 

Всички спорове или проблеми, които може да възникнат по обвинения чрез Agoda рецепцията трябва да бъдат предявени директно към хотела; Agoda не носи риск или отговорност за всякакви сметки, направени от вас при престоя ви в дадения обект. Специалната програма на Рецепция Agoda, не дава никакви гаранции от всякакъв вид, включително, но не ограничено до продаваемост, годност или пригодност за информация или точност на Рецепция Agoda. С участието си в програмата на Agoda Рецепция, вие участвате на свой собствен риск.

7. Права на интелектуална собственост – уведомление за търговска марка

Търговската марка „Agoda“, както и транслитерацията ѝ на някои местни езици, е регистрирана търговска марка на или лицензирана на името на Agoda и/или нейните дъщерни фирми в много страни по света, включително, но не само САЩ, ЕС, Канада, Сингапур, Тайланд, Япония, Китай, Индия, Малайзия, Австралия, Русия, Корея, Индонезия, ОАЕ, Швейцария, и т.н. Други имена на продукти и компании, указани на сайта, може да бъдат името, търговската марка, търговското наименование, марката за услуги, логото, символът или друго фирмено обозначение на Agoda, на неин лицензодател, асоциирани компании или на трета страна. Използването в сайта на някакво име, търговско наименование, търговска марка, марка за услуги, лого, символ или друго фирмено обозначение или маркировка на или принадлежащи на трета страна, както и предлагането на специфични стоки или услуги от такава трета страна чрез сайта, не бива да се тълкува като одобрение или спонсорство на сайта от която и да е такава трета страна или като участието на тази трета страна в предлагането на стоки, услуги или информация чрез сайта. Agoda е собственик на авторските права върху сайта. Нямате право да използвате интелектуалната собственост на Agoda без наше съгласие.

Сайтът съдържа материали с авторско право, търговски наименования и друга собствена фирмена информация, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, графики, а в бъдеще може да включва видео, графики, музика и звук. Цялото съдържание на сайта е защитено от Закона за авторското право. Ние и нашите лицензодатели притежаваме авторско право и/или право върху базата данни при селекцията, координацията, подредбата и разширяването на такова съдържание, както и право върху оригиналното съдържание към нея. Вие не можете да променяте, публикувате, предавате, участвате в прехвърлянето или продажбата на, нито да създавате производни произведения, или да експлоатирате по какъвто и да било начин съдържанието, изцяло или частично, с изключение на предвиденото в Условията за ползване.

Освен ако не е посочено друго, софтуерът, необходим за нашите услуги или достъпен на, или използван от сайта, както и правата на интелектуална собственост (включително търговски марки, марки за услуги, лога, дизайни, авторски права и т.н.) в съдържанието, информацията и материалите в сайта са собственост на Agoda, нейните дъщерни компании или филиали, лицензодатели, доставчици (включително хотели) или провайдери. Agoda не поема никаква отговорност за материали с авторски права, предоставяни от трети страни, или за нарушения на права на интелектуална собственост от тези трети страни.

Може да използвате информация от сайта само за Ваша лична употреба. Освен ако не е изрично разрешено от Закона за авторското право, не се допуска копиране, повторно разпространение, препредаване, публикуване или търговска експлоатация на изтеглен материал без нашето изрично разрешение и това на собственика на авторските права. В случай на разрешено копиране, разпространение или публикуване на материали с авторско право, не се допуска смяна или изтриване на обозначения автор, условното обозначение за запазена търговска марка или предупреждението за авторско право. Вие приемате, че с изтеглянето на защитения с авторско право материал Вие не придобивате никакви права на собственост.

Ние може да предоставяме хипервръзки към други сайтове, които се поддържат от други хора. Като използвате такава връзка, Вие приемате, че напускате сайта и продължавате напред на своя отговорност.

Претенции за нарушено авторско право

Ако съвсем добросъвестно смятате, че материалите поддържани от нас нарушават авторските ви права, вие или ваш представител (“жалбоподател”) можете да ни изпратите писмено уведомление, което включва следната информация:

1. име и адрес на жалбоподателя;

2. когато жалбоподателят не е собственикът на авторските права или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права, името и адреса на собственика на авторското право или на лицензoполучателя на изключителната лицензия;

3. когато жалбоподателят не е жител на Сингапур, адрес за връчване на съдебни документи на жалбоподателя в Сингапур;

4. телефонен номер, номер на факс (ако има такъв) и адрес на електронна поща, на които да може да се осъществи контакт с жалбоподателя;

5. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме произведението, за което се твърди, че има нарушени авторски права;

6. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме и локализираме електронното копие, за което се твърди, че има нарушени авторски права, включително онлайн местоположението на електронното копие;

7. изявление, че жалбоподателят изисква от нас да премахнем или забраним достъпа до електронното копие;

8. изявление, че жалбоподателят добросъвестно счита, че електронното копие нарушава авторското право върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе;

9. декларация, че информацията в уведомлението е вярна и точна;

10. изявление, че жалбоподателят е (а) собственик или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе, или (б) е упълномощен да действа от името на притежателя им или лицензополучателя на изключителна лицензия, и

11. заявление, че жалбоподателят приема компетентността на съдилищата в Сингапур за целите на съдебното производство по съответните разпоредби на сингапурския Закон за авторското право.

Уведомлението трябва да бъде подписано от жалбоподателя и изпратено до нас чрез препоръчана поща на адреса, посочен в раздел 12, за връчване чрез Правния отдел – Претенции върху авторските права.

Ние ще разгледаме и ще се отнесем към всички уведомления, които отговарят на горните изисквания, в съответствие с приложимото право.

Предлагаме Ви, преди да подадете уведомлението, да потърсите правен съвет. Също така, имайте предвид, че ако отправите невярно твърдение за нарушение на авторските права, може да бъдете намерен за виновен за извършване на престъпление или да понесете отговорност за щети.

8. Отзиви – Последваща кореспонденция - Право на потребителско съдържание - други услуги

С приключването на дадена резервация, Вие се съгласявате да получите съобщение за потвърждение (по имейл и/или чрез SMS), а също и имейл с покана да попълните нашия формуляр за отзиви, който ще Ви бъде изпратен веднага след като напуснете обекта, с последващи едно или няколко напомняния. Попълването му е по желание. За по-голяма яснота, имейлите за потвърждение и отзиви на гости са трансакционни и не са част от бюлетините или маркетинговите съобщения, от които можете да се отпишете (вижте Политиката на конфиденциалност за повече подробности). При допълнителните услуги, осигуряващият допълнителните услуги Партньор може да Ви покани да попълните формуляр с отзиви относно предоставените допълнителни услуги. Попълненият формуляр с отзиви на госта може да бъде качен на страницата с информация за съответния хотел в сайта с единствената цел да информира (бъдещите) клиенти за мнението Ви за (нивото на) обслужването и качеството на мястото за настаняване. Като публикувате мнение, Вие предоставяте на Agoda пълни, безсрочни, безплатни, прехвърляеми и неотменими права върху цялото представено потребителско съдържание, включващо Вашето име. Agoda си запазва правото да превежда, редактира, коригира, отхвърля или премахва по свое усмотрение коментари с информация за обекта. Вие потвърждавате, че ще следвате насоките за отзиви на гости. Освен това Вие декларирате и гарантирате, че (i) притежавате и контролирате всички права върху потребителското съдържание, което публикувате или разпространявате по друг начин или имате по друг начин законно право да публикувате и разпространявате това потребителско съдържание на или чрез Сайта; (ii) това съдържание е вярно и неподвеждащо; и (iii), използването, публикуването или предаването по друг начин на такова съдържание не е в нарушение на Условията за ползване или на някой от приложимите закони и разпоредби и няма да наруши правата или да навреди на някое физическо или юридическо лице. Освен това предоставяте на Agoda правото да преследва по съдебен ред всяко физическо или юридическо лице, което нарушава Вашите или правата на Agoda върху съдържанието посредством нарушаване на Условията за ползване. Вие се съгласявате да носите изключителна отговорност за потребителското съдържание, което предоставяте или изпращате.

Предоставеното от потребителите съдържание ще се счита за неповерително и Agoda няма задължението да разглежда такова съдържание като защитена информация. Без да ограничава общия смисъл на гореизложеното, Agoda си запазва правото да използва това съдържание както сметне за необходимо, включително, но не само, да го изтрива, редактира, променя, отхвърля или да откаже да го публикува. Agoda няма задължението да Ви предложи някакво заплащане за съдържанието, което сте предоставили или възможността да редактирате, изтривате или изменяте по друг начин съдържанието, след като вече е представено на Agoda. Agoda няма задължението да Ви посочва като автор на съдържанието, нито да прилага някаква форма за посочване на източника от трети страни. За повече подробности, моля, вижте публикуваните на сайта Политики на Agoda.

Ако се установи, че сте си запазили моралното право (включително правото да бъдете признат за автор и за защита на целостта на текста) върху съдържанието, Вие декларирате, че (а) не изисквате информация, която Ви идентифицира лично, да се използва във връзка със съдържанието или негови производни продукти, актуализации или обновления към него; (б) не възразявате съдържанието да бъде публикувано, използвано, променяно, заличавано и използвано от Agoda или нейните лицензополучатели, наследници и правоприемници; (в) завинаги се отказвате от правата си и приемате да не предявявате претенции или да не отстоявате което и да е и всички морални права на автор на която и да било част от съдържанието, и (г) завинаги се отказвате от всякакви претенции към Agoda и нейните лицензополучатели, наследници и правоприемници, които иначе бихте могли да предявите срещу Agoda по силата на такива морални права.

9. Информация за пътуващите – Визови изисквания

Макар че повечето пътувания завършват без инциденти, пътуването до определени дестинации може да включва по-голям риск, отколкото до други. Ние призоваваме пътниците, преди да направят резервации за пътуването, да прегледат туристическите забрани, предупреждения, съобщения и бюлетини, издавани от техните правителства, особено при пътуване до международни дестинации.

Показвайки хотели в конкретни дестинации, Agoda не заявява и не гарантира, че пътуването до такива точки е препоръчително или безрисково, така че Agoda не поема никаква отговорност за щети или загуби, които могат да произтекат от пътуване до тези дестинации. Agoda не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за инциденти, възникнали по време на престоя Ви в хотела. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете със съответните Съвети за пътуване, издадени от Вашето правителство за всяка страна, която смятате да посетите, и да вземете необходимите предпазни мерки. Също така се препоръчва да си направите лична туристическа застраховка.

Agoda не може да бъде подведена под отговорност за загуба, понесена в случай, че не сте си осигурили необходимите паспорти, визи и документи за пътуването. Съветваме Ви да направите справки в съответните посолства, консулства и/или визови служби на държавите, които желаете да посетите. Ваша е отговорността да получите всички изисквани документи за пътуването.

Моля, обърнете внимание, че някои държави имат строги правила и разпоредби за вноса на стоки, предмети или вещества, подлежащи на забранителни или ограничителни мерки. Те могат да включват, но не само, алкохол, цигари, парфюми, наркотични вещества, лекарства, книги, филми, DVD-та, материали за забавления за възрастни, хранителни продукти, растения, части от животни и т.н. Ваша отговорност е да проверите и да спазвате приложимите разпоредби. Неспазването им може да доведе до сериозни наказания.

10. Оплаквания

Ако имате оплаквания относно услугите, предлагани от Agoda, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти чрез един от предложените тук начини. Ще направим всичко възможно да Ви помогнем. Имайте предвид, че всички оплаквания свързани с настаняването (политики, стандарти, услуги, съоръжения, украса, храна и т.н.), са всъщност въпрос към самото място за настаняване. Agoda ще се свърже директно с мястото за настаняване и ще се опита да намери приемливо и за двете страни решение, но не може да гарантира задоволителен резултат. Оплакванията относно допълнителните услуги се уреждат от правилата и условията на партньора, осигуряващ допълнителната услуга.

11. Отказ от гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ ИЛИ „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. AGODA НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ И В НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, AGODA ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ КВАЛИФИЦИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРАВО ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ И/ИЛИ НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ НЯМА ДА ИМАТ ВИРУСИ И/ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА, ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СЪОТВЕТНОТО ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ.

ОСВЕН АКО AGODA НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА УМИШЛЕНОТО ИЛИ НЕДОБРОСЪВЕДСТНО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, AGODA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ГРЕШКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГРЕШКИ ОТ СЪРВЪРА, НЕПРАВИЛНИ ИЛИ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНИ ПРЕВКЛЮЧЕНИЯ, НЕВЪЗМОЖНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ, ПРЕКЪСВАНЕ ПРИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ ИЛИ КОМПЮТЪРЕН ВИРУС ИЛИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕФЕКТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЧОВЕШКО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО ЕСТЕСТВО.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГОРЕСПОМЕНАТОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ AGODA ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ДО СТЕПЕНТА, ПОСОЧЕНА В СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ.

12. Общо ограничение на отговорността

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА AGODA (И СВЪРЗАНИТЕ КОМПАНИИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪОТВЕТНИТЕ Й ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО, ПРОМОТИРАНЕТО ИЛИ ОСИГУРЯВАЩИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНОСТТА ДО САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ (НАРИЧАНИ ОБЩО „СТРАНИ ПО ГАРАНЦИИТЕ“), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИ МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, КОМПЕНСАТОРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО (КОГАТО Е РЕЛЕВАНТНО, ПРИЧИНЕНИ ОТ): (I) ЗАГУБА НА ПРОДУКЦИЯ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОРЪЧКА, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ ИЛИ РЕПУТАЦИЯТА, ЗАГУБА НА ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ; (II) ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТЕ, НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ЗАБАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА САЙТА; (III) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ МАНИПУЛИРАНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕДАВАНИТЕ ДАННИ; (IV) ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ИЛИ СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ, (ЧАСТИЧНО) АНУЛИРАНЕ ИЛИ СВРЪХРЕЗЕРВИРАНЕ; (V) ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА САЙТА ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, (ОПИСАТЕЛНА) ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНИ, НАЛИЧНОСТ И ОЦЕНКИ) ЗА МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ДОСТЪПНА НА САЙТА), СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ САЙТА; (VI) ВСИЧКИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ; (VII) ВСЯКАКВИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОВРЕДА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ПО ВРЕМЕ НА ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЯКОИ ОТ САЙТОВЕТЕ, КЪМ КОИТО ТОЙ ПРЕДОСТАВЯ ХИПЕРВРЪЗКИ, ИЛИ (VIII) ЩЕТИ, КОИТО ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯКАКВА УПОТРЕБА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ИЛИ НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА; ИЛИ (IX) ВСЯКАКВО (ЛИЧНО) НАРАНЯВАНЕ, СМЪРТ, ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЬОРСКИ КОМПАНИИ); (X) ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БИЛО ТО НА БАЗА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО СТРАНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ, Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОНАСЯНЕ НА ЩЕТИ.

Форсмажорното събитие е събитие извън контрола на обхванатите страни и може да включва, но не само, природни бедствия, метеорологични условия, пожар, ядрена авария, електромагнитен импулс, терористичен акт, безредици, война, умишлени палежи, метеж, размирици, въоръжени сблъсъци от всякакъв вид, локаути, стачки, дефицити на суровини и ресурси, правителствени действия или ограничения, дребни кражби, несъстоятелност, авария на машини, мрежови или системни прекъсвания или аварии, прекъсване на комуникациите и интернета, карантина, епидемия, пандемия и т.н. Не се поема отговорност за какъвто и да е допълнителен разход, пропуски, закъснения, премаршрутиране или актове на някой държавен орган. Никоя от страните по гаранцията не отговаря за нарушение от страна на мястото за настаняване на което и да е от условията или гаранцията, включително, но не само, подразбиращи се условия или гаранции за годност за определена цел или за продаваемост, и нито една от страните по гаранцията няма да отговаря за всякакви други нарушения от страна на мястото за настаняване (включително всякаква закононарушителна отговорност) по отношение на каквито и да е продукти и/или услуги, предлагани чрез сайта. Agoda не гарантира непрестанен достъп до сайта без прекъсвания.

Agoda ще поеме отговорността, изисквана от съответните закони, само ако е виновна за извършване на международно или умишлено неправомерно поведение или груба небрежност при предоставянето на съответната услуга. Доколкото е допустимо съгласно съответните приложими закони и без да се накърняват ограниченията, изложени в Условията за ползване, общата отговорност Agoda като цяло не трябва да надвишава по-малко от (а) общата цена от вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение (за едно събитие или поредица от свързани събития) или б) двеста и петдесет щатски долара (или равностойността му в местна валута). В случай на надписване или обезценяване, причинено от Agoda, можете да подадете иск за всички грешни такси независимо от изложеното по-горе.

В допълнение, ограничение или освобождаване от гореспоменатото задължение не може да бъде разрешено съгласно приложими закони. В такъв случай AGODA поема отговорността до степента посочена в съответните закони. Претенциите трябва да се представят възможно най-скоро след настъпване на събитието довело до предявяване на претенцията. Исканията трябва да бъдат подадени възможно най-скоро след възникване на събитието, което поражда иска. Исканията, подадени в неоснователно закъснение, могат да се считат за невалидни в съответствие с приложимото ограничение. Ще бъдат разгледани само добросъвестни искове.

13. Разни

Agoda по никакъв начин (пряко или непряко, самостоятелно или съвместно с някоя от страните) не притежава, управлява, експлоатира или контролира местата за настаняване или стаите в тях. Обектите носят материална и друга отговорност за осигуряването на настаняване и посрещането като свои гости на хората, които са направили резервация чрез Agoda.

Вие се съгласявате да освободите Agoda, както и нейните дъщерни дружества и други свързани компании, и техните партньори, доставчици на платежни услуги и други приложими трети страни, от всякаква отговорност и да ги предпазвате от искове за обезщетения за щети или загуби, включително от адвокатски хонорари и разходи, които са породени или понесени в резултат на (i) всяко нарушение или неспазване от ваша страна на какъвто и да е закон или клауза на тези Условия за ползване (ii) всяко действие, бездействие или пропуск от ваша страна или (iii) всякакви спорове или съдебни преследвания, причинени от ваше действие, бездействие или пропуски. Ако използвате сайта за или от името на трета страна („трета страна“), като например член на семейството или спътник, вие носите отговорност за всяка грешка в точността на информацията, предоставена във връзка с такава употреба. Освен това сте длъжен(на) да информирате третата страна за всички приложими правила и условия. Всеки клиент, който използва сайта от името на или за сметка на трета страна, приема да защитава всички компании на Agoda и да ги предпазва от и срещу всякакви и всички отговорности, загуби, щети, правни спорове и искове (включително разходите за съдебна защита), отнасящи се до неизпълнение на задълженията на третата страна или на потребителя, както е описано по-горе.

Вие сте длъжни по всяко време да спазвате местните закони и разпоредби. Неща, които са законни в някои страни, може да са незаконни в други. Вие трябва да се заинтересувате от приложимите ограничения. Agoda няма да носи отговорност в случай, че мястото за настаняване откаже да Ви настани или поиска от Вас да напуснете поради законови или регулаторни причини.

За Ваше удобство сайтът и Условията за ползване са на няколко езика и местни версии, но първоначално са били съставени на английски език. В случай на противоречие между версията на английски език и преводната версия, текстът на английски език на Условията за ползване ще има преимуществена сила.

Условията за ползване се считат за делими. В случай че бъде решено, че някоя от клаузите е неприложима или невалидна, дадената разпоредба все пак ще бъде в сила до максималната степен, позволена от приложимото право, като това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби. Отпадналите разпоредби се заместват с разпоредба, която се доближава във възможно най-голяма степен до първоначалната формулировка и смисъл.

Agoda си запазва правото, по свое усмотрение, доколкото това е допустимо съгласно съответното законодателство, да променя веременно или трайно, спира временно или прекратява сайта и/или част от него, включително която и да е услуга или продукт, достъпни чрез сайта, и/или някоя част от тях, по всяко време и по каквато и да било причина, с или без предизвестие. В случай на прекратяване, Вие все още ще бъдете обвързан(а) със задълженията си съгласно Условията за ползване, включително дадените от Вас гаранции, откази от отговорност и ограничения на отговорността. Освен това Agoda не носи отговорност към Вас или трета страна за всяко прекратяване на достъпа Ви до сайта. Agoda си запазва правото да изменя или отменя Условията за ползване (или части от тях), както счете за необходимо. Мястото за настаняване има право да променя офертите си и това е извън контрола на Agoda.

Можете да получите фактура за местни данъци само от места за настаняване където сте направили плащането на място. За предлатени резервации (чрез Agoda), Agoda може да издаде местна фактура за резервации в Сингапур, тъй като Agoda е данъчно регистриран в Сингапур. Можем да издадем фактура на Agoda за всяко друго място.

Условията за ползване и предоставянето на нашите услуги се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без позоваване на нормите на колизионното право на Сингапур, като всички спорове, произтичащи от Условията за ползване и услугите на Agoda, ще се представят за разглеждане изключително в компетентните съдилища в Сингапур. Законът за договорите от 2001 г. (Права на трети страни) (глава 53Б) изрично се изключва и няма да се прилага към Условията за ползване.

Това, че Agoda не се възползва от свое право, не води до отмяна на съответното право. Нямате право да възлагате или прехвърляте правата си, освен ако това не е било уговорено с нас. Запазваме си правото свободно да възлагаме Условията за ползване и правата и задълженията по тях. Можем да променим Условията за ползване по всяко време, като публикуваме изменението на сайта. Последната версия на Условията за ползване заменя всички предишни версии. Вашите резервации ще се ръководят от текущите Правила за използване, приложими в момента на конкретната ви резервация.

14. Управляващо законодателство и спорове

(A) Условията за ползване и предоставянето на нашите услуги се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без позоваване на нормите на колизионното право на Сингапур. Всички спорове, произтичащи от Условията за ползване и услугите на Agoda или по друг начин свързани с услугите на Agoda, трябва да се представят за разглеждане изключително в съдилище с компетентна юрисдикция в Сингапур. Законът за договорите от 2001 г. (Права на трети страни) (глава 53Б) изрично се изключва и няма да се прилага към Условията за ползване.

(B) Само за клиенти в САЩ:

Тази част от Раздел 14 важи само за клиенти в САЩ. Моля, прочетете я внимателно. Тя засяга правата, които иначе може да имате. Също така обхваща разрешаването на повечето спорове чрез обвързваща арбитрация вместо съдебни процеси и класови действия. Тази клауза за арбитрация ще остане валидна и след прекратяването на този Раздел.

Предвидено е това условие да има най-широката интерпретация и приложение, така че да обхваща всички спорове или искове, произтичащи от или свързани с взаимоотношенията Ви с Agoda, включително използването на нашия уебсайт, нашите услуги и всякакви други взаимодействия с нас. Agoda е отдадена на това да предоставя удовлетворяващо обслужване на клиентите. Ще се опитаме да разрешим всякакви притеснения или проблеми с услугите ни, които може да имате. Ако не успеем, всякакви спорове или искове, произтичащи от или свързани с този Раздел и взаимоотношенията Ви с Agoda или дъщерна, родителска или свързана компания или компании (независимо дали се базират на договорно, статутно, гражданско или каквото и да е друго право), ще бъдат разрешавани чрез обвързваща арбитрация, освен ако някоя от страните не насочи иск към съдилище за искове с ограничен предмет, ако отговаря на условията за това.

Въпреки горното, можете да се откажете от условието за тази обвързваща арбитрация в рамките на 30 дни, след като този Раздел влезе в сила (Краен срок за отказ). Това ще е по-ранната от следните дати: (a) датата, на която за пръв път сте използвали уебсайта ни, (b) датата, на която за пръв път сте използвали услугите ни или (c) датата, на която сте започнали взаимоотношения с нас. Можете да се откажете от тези арбитрационни процедури, като ни изпратите писмено уведомление чрез някой от следните методи:

 • По имейл доlegal@agoda.com с текст в полето „Относно“: Terms of Use – US Opt Out Notice.
 • Чрез стандартна поща или куриер до официалния ни адрес Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.
 • Като използвате онлайн формуляра ни за обслужване на клиенти в тази връзка. Тази опция се поддържа, като сте направили резервация чрез Agoda и имате номер за потвърждение.

Трябва да получим уведомлението Ви за отказ не по-късно от 3 дни след Крайния срок за отказ, за да бъде то валидно. Съгласявате се, че ако не получим такова уведомление от Вас или го получим по-късно от 3 дни след Крайния срок за отказ, трябва да насочвате всякакви искове към арбитрация или съдилище за искове с ограничен предмет.
За всякакви спорове, незацисимо дали ще бъдат разглеждани чрез арбитрация или в горепосоченото съдилище, първо трябва да изпратите писмено описание на иска си до нас, за да ни дадете възможност да разрешим спора. Ние и Вие се съгласяваме добросъвестно да разгледаме иска Ви. Можете да поискате арбитрация, ако искът или спорът не може да бъде разрешен в рамките на 60 дни. Трябва да ни изпратите писмено уведомление за иска, като използвате някой от следните начини:

 • По имейл доlegal@agoda.com с текст в полето „Относно“: Terms of Use – US Dispute Notice.
 • Чрез стандартна поща или куриер до официалния ни адрес Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.

Арбитрирането на всякакви спорове и искове ще се извърват в съотвествие с правилата на Аемриканската асоциация за арбитрации (AAA), включително техните правила за потребителски арбитрации (както е приложимо), според промените в този Раздел. Правилата на AAA и информация за арбитрациите и таксите могат да бъдат открити онлайн на www.adr.org.  За целите на последователността, този Раздел заменя и има превес над правилата на AAA.

Вие и ние се съгласяваме, че този Раздел удостоверява трансакция в междущатската търговия и че това условие за арбитрация ще бъде интерпретирано и прилагано в съответствие с Федералния закон за арбитрациите на САЩ и федералното арбитрационно законодателство, като няма да се управлява от щатското законодателство. Всякакви арбитрации ще бъдат провеждани в разумно удобно местоположение в щата, в който пребивавате или на друго взаимно договорено място. Арбитрацията ще се провежда на английски език. Арбитраторът може да даде всякакво обезщетение, налично в съдилищата, включително такова за преустановяване на нарушение или установително решение, до степента, нужна за удовлетворяване на иска Ви, както и да постанови обезщетение за преустановяване на нарушение, когато такива искове са допустими и не могат да бъдат отменени от приложимото законодателство, като трябва да следва и прилага този Раздел, както това би станало в съдилище.

Всякакви арбитрации ще бъдат поверителни и нито Вие ние ние можем да разкриваме съществуването, съдържанието или резултатите на каквито и да е арбитрации, освен както се изисква по закон или за целите на прилагането на решението по арбитрацията. Отсъдената компенсация може да бъде отразена във всяко съдилище с нужната юрисдикция.

Съгласяваме се, че ще заплатим всякакви такси по архивирането, администрирането и арбитрирането освен началната такса за подаване, която трябва да заплатите за първоначалното искане за арбитрация и ако искът Ви е за по-малко от 1000 щ.д. ще Ви възстановим тази първоначална такса, ако отправите писмено искане за това. С изключение на тоа всяка от страните ще поеме таксите иразходите са съответните си адвокати, експерти, свидетели и подготовката и представянето на доказателства при арбитрацията.

В допълнение към горното, и ние и Вие се съгласяваме, че всякакви процедури, независимо дали при арбитрацията или в съдилище, ще бъдат извършвани само на индивидуална база, а не в класово, консолидирано или представляващо действие, освен при исковете за преустановяване на нарушения, както е описано по-долу. Ако съдилище или арбитратор прецени при взаимодействие между нас и Вас, че тази отмяна на класови действия е неприложима, Разделът по арбитрации ще бъде невалиден, що се отнася до Вас. Ако се откажете от условието за арбитрация, както е посочено по-горе, това условие за отмяна на класовото действие няма да важи за Вас. Нито Вие, нито който и да е друг клиент може да бъде класов представител, член или по друг начин да участва в класова, консолидирана или представляваща процедура, без да е спазил прозедурата за отказ, изложена по-горе. Независимо от по-горните условия за ползване, нищо в този Раздел няма да се счита за отменящо каквото и да е право, което имате според приложимото законодателство да подавате искове за преустановяване на нарушения с основна цел и ефект предотвратяване на незаконни действия, които заплашват да нанесат бъдещи щети на широката общественост. Всякакви такива обществени искове за преустановяване на нарушения могат да бъдат запаземи и ще подлежат на арбитрация. До степента, допустима от приложимото законодателство, всякакво определяне на степента, до която искът Ви се квалифицира като обхващащ обществено преустановяване на нарушения, ще бъде разгледан и преценен от арбитратора. Ако по някаква причина даден иск бъде насочен към съдилище, а не към процес на арбитрация, и Вие, и ние се отказваме от всякакви права за съдебно дело с жури.

15. Информация за Agoda

Всички наши услуги се предоставят от Agoda Company Pte. Ltd., което е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Сингапур със седалище и адрес на управление 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, като дружеството е регистрирано в Службата за счетоводна отчетност и корпоративно регулиране на Сингапур с фирмен регистрационен номер 200506877R.

Agoda е подкрепяна от определени свързани фирми (дъщерни фирми и филиали), които предоставят на Agoda определени поддържащи услуги, а в някои случаи осигуряват и ограничено обслужване за Вас ("Поддържащи фирми“) в различни местоположения във връзка с резервациите. Такива услуги включват приемане на плащания за резервации, обслужване на клиента втв връзка с настаняването и разглеждане на жалби и възстановявания на суми.

Поддържащите фирми предлагат само услуги свързани с обслужването Ви и не притежават, контролират, хостват, управляват или поддържат уебсайта на agoda.com (или който и да било друг уебсайт). Agoda.com има седалище само на адреса си за управление в Сингапур, а не в офисите на която и да било от поддържащите фирми по света. Поддържащите фирми не са упълномощени като агенти за получаване на процесуални документи и нямат правомощия да представляват Agoda или да влизат в договорни отношения от името на Agoda. Също така няма да можете да правите резервации във или чрез някой от тези офиси, тъй като резервации могат да бъдат правени само чрез уебсайта.

В допълнение Agoda и свързаните с нея компании имат различни дъщерни дружества, клонове и офиси в целия свят. Дъщерните дружества, клонове и офиси имат само вътрешна поддържаща роля за и в полза на Agoda. (“Agoda Support Companies”).Те нямат никакви права и правомощия да предоставят услугата, да представляват Agoda или да сключват договор от името на, вместо и за сметка на Agoda. Компаниите за поддръжка на Agoda нямат никаква власт или пълномощия да предоставят услугите ни, да представляват Agoda или да сключват договор в името на, за или от името на Agoda и не са упълномощени да действат като агенти или доставчици на услуги на Agoda, оторизирани от Agoda.

Agoda и свързаните с нея компании (включително всички Поддържащи компании от какъвто и да е тип) не действат като пътнически агент, освен ако друго не е указано на Уебсайта. За по-подробна информация за нашите партньори, които могат да предоставят допълнителни услуги (полети, коли под наем), моля, обърнете се към съответните им сайтове.

За всички въпроси относно agoda.com, услугите или сайта, или ако желаете да изпратите или да връчите документи, кореспонденция, предизвестия или други съобщения във връзка с agoda.com, сайта или друго, моля, свържете се директно с Agoda Company Pte. Ltd.

Искате повече информация или имате въпроси?

Ако се нуждаете от допълнителна информация или желаете да научите повече за Agoda, прегледайте също и нашите Често задавани въпроси на сайта.

null