Refreshing Session...

Condicions d'ús

Condicions d'ús

Les disposicions següents constitueixen la base del programa de fidelització d'Agoda. Aquestes disposicions tenen com a objectiu protegir l'usuari, els membres de Fidelització d'Agoda, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], els membres que formen part d'Agoda Travel Network i les seves empreses afiliades. La participació de l'usuari en el programa es regirà segons aquestes disposicions. L'usuari és responsable de llegir-les i d'entendre-les. Per obtenir més informació, cal posar-se en contacte amb el Centre del servei de fidelització d'Agoda o amb un lloc web que formi part d'Agoda Travel Network, inclosa agoda.com.

En formar part del programa de fidelització d'Agoda, fer transaccions amb els punts o utilitzar qualsevol aspecte del programa, l'usuari accepta sotmetre's a aquestes directives. Aquestes normes del programa no es poden suprimir ni canviar, excepte per escrit per part d'Agoda Company Pte Ltd. Torna cap a dalt

Condicions generals

1. La participació a Fidelització d'Agoda i els beneficis s'ofereixen a discreció d'Agoda Company Pte Ltd i les seves empreses afiliades. Agoda té dret a rescindir el programa o a canviar-ne les normes, regulacions, avantatges, condicions de participació o nivells de fidelització, parcial o totalment, en qualsevol moment, amb o sense avís, encara que aquests canvis puguin afectar els punts de fidelització ja acumulats. Agoda pot, entre altres coses, retirar, limitar, modificar o cancel·lar qualsevol oferta especial exclusiva per a membres; incrementar el nivell de punts necessaris per adquirir una reserva hotelera; modificar o regular la transferibilitat dels punts de fidelització o dels avantatges; afegir un nombre il·limitat de dates de restricció; o limitar el nombre de reserves hoteleres i d'ofertes especials disponibles a tots els llocs web de la seva propietat. Els membres de Fidelització d'Agoda, en acumular punts de fidelització, no poden confiar en la durada de la disponibilitat de cap oferta especial ni nivell de fidelització, ni obtenir les ofertes especials ni utilitzar els punts de fidelització en tots els establiments.

2. La participació al programa de fidelització d'Agoda (a partir d'aquí, el "programa") està subjecte a totes les condicions d'ús, normes, regulacions, polítiques i procediments (les "normes del programa") que Agoda pot, a discreció seva, adoptar de tant en tant. Agoda té el dret exclusiu d'interpretar i aplicar les normes del programa. Qualsevol incompliment de les normes del programa, abús dels privilegis del programa, conducta que vagi en detriment dels interessos d'Agoda o informació falsa subministrada a Agoda o als seus afiliats per part de qualsevol membre o persona que actuï en nom seu pot donar lloc a la rescissió de la subscripció, la cancel·lació dels punts, bonificacions o beneficis acumulats o totes dues coses.

3. Agoda es reserva el dret a verificar quan vulgui tots i cadascun dels comptes de fidelització d'Agoda per comprovar el compliment de les normes del programa, sense avisar el membre del programa. En cas que la verificació reveli algunes discrepàncies o possibles incompliments, el processament de sol·licitud de canvi de punts de fidelització es pot retardar fins que es completi la verificació.

4. Cada membre és responsable d'estar informat sobre les normes del programa i sobre la quantitat de punts de fidelització del seu compte. Agoda intentarà aconsellar els membres actius sobre diversos assumptes d'interès que consideri oportú, com ara resums de comptes, butlletins i informació sobre els llocs web. Tot i això, Agoda no es responsabilitza de cap insuficiència en el compliment d'aquest servei.

5. L'acumulació de punts de fidelització i el seu canvi està subjecte a les normes del programa que ha establert Agoda. Cada membre és responsable de llegir aquests materials per tal d'entendre els seus drets o responsabilitats en aquest programa. No es poden transferir ni assignar punts, avantatges ni fidelitzacions guanyades o atorgades pel programa.

6. El programa de fidelització d'Agoda està destinat exclusivament al benefici i participació de membres individuals. Només els individus particulars poden optar a la subscripció a la fidelització d'Agoda i cada membre pot mantenir un únic compte. Els comptes duplicats estaran subjectes a cancel·lació.

Només els membres, el nom dels quals figuri al compte tindran dret a accedir a la informació del compte personal. Els associats afiliats d'Agoda i el personal de Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. o de qualsevol filial propietat total o parcial d'aquestes empreses, no poden participar al programa de fidelització d'Agoda.

7. ELS PUNTS DE FIDELITZACIÓ ACUMULATS PER UN MEMBRE NO SÓN PROPIETAT SEVA NI TENEN CAP VALOR FORA DEL PROGRAMA. ELS PUNTS DE FIDELITZACIÓ SÓN CRÈDITS QUE AGODA POT REVOCAR EN QUALSEVOL MOMENT, TAL COM S'ESTABLEIX EN AQUEST DOCUMENT. ELS PUNTS DE FIDELITZACIÓ NO ES PODEN CANVIAR PER EFECTIU, ASSIGNAR, CANVIAR NI TRANSFERIR, EXCEPTE TAL I COM S'ESTABLEIX EN AQUEST DOCUMENT. NO ES PODEN TRANSFERIR NI EN CAS DE MORT, PER MOTIUS FAMILIARS, NI PER QUALSEVOL RAÓ QUE NO SIGUI LA QUE ESTABLEIX LA LLEI.

8. La informació personal que es recopila de l'usuari relacionada amb el programa s'utilitzarà d'acord amb (a) la política de privadesa del lloc aplicable del qual sigui membre. Fes clic aquí per consultar la política de privadesa de www.Agoda.com. La informació enviada per un membre es pot transferir a i des d'un proveïdor (és a dir, hotel) per facilitar la participació del membre al programa. Per obtenir més informació sobre com un proveïdor pot utilitzar aquesta informació, consulta la política de privadesa dels proveïdors.

9. Agoda es reserva el dret d'interrompre la participació d'un membre que utilitzi el programa de manera que incompleixi aquestes condicions d'ús o les lleis, estatuts, projectes de llei siguin federals, estatals, provincials, territorials o locals, i qualsevol directiva o ordenança. La interrupció en la participació pot resultar en la pèrdua dels punts de fidelització, beneficis i privilegis aconseguits. A més de la interrupció de la participació en el programa, Agoda té dret a emprendre les accions administratives i legals adequades, inclent accions judicials, segons sigui necessari i sota la seva discreció.

10. Qualsevol intent per part de qualsevol persona per treure legitimitat al funcionament del programa pot ser un incompliment de la llei civil o criminal i, en cas que es faci aquest intent, Agoda es reserva el dret de demanar danys a aquesta persona segons ho permeti la llei. El fracàs d'Agoda en fer complir aquestes condicions d'ús no suposarà cap renuncia a aquesta o a qualsevol altra disposició.

11. Totes les qüestions o disputes referents a l'elegibilitat d'un individu per al programa, guanyar, utilitzar o canviar els punts de fidelització, o el compliment per part d'un membre d'aquestes condicions d'ús les resoldrà Agoda a discreció seva.

12. Si alguna d'aquestes condicions resulta ser no vàlida o no aplicable per un tribunal d'una jurisdicció competent, aquesta condició s'eliminarà de la resta de les condicions d'ús, que continuaran amb tota la seva vigència i efecte.

13. Aquestes condicions d'ús s'interpretaran segons les lleis de Singapur, independentment d'on hagi completat el registre el membre i d'on s'hagin enviat a Agoda. En qualsevol acció o altre procés legal respecte qualsevol matèria en relació amb aquestes condicions d'ús o subscripció, el membre se sotmet a la jurisdicció no exclusiva de Singapur.

Prohibició de venda o canvis

14. Està expressament prohibida la venda o canvi de punts de fidelització, premis o avantatges per ningú que no sigui Agoda. Els punts de fidelització, premis o avantatges transferits, assignats o venuts en incompliment de les normes del programa es poden confiscar o cancel·lar, a més d'exposar el membre responsable a les penalitzacions corresponents.

L'ús de reserves d'hotel adquirides mitjançant la compra, el canvi o qualsevol altra conducta que infringeixi les normes del programa poden resultar en la cancel·lació de les reserves, la negativa d'accés a l'hotel de la persona el nom de la qual figuri a la reserva i, a discreció d'Agoda, la finalització de l'estada a l'hotel si no es paga la tarifa corresponent.

Activitat del compte

15. Si, en algun moment, un membre no manté activa l'activitat del compte durant un període de vint-i-quatre (24) mesos consecutius, aquest membre està subjecte a la finalització de la seva subscripció i a la pèrdua de drets sobre tots els punts de fidelització acumulats.

16. L'"Activitat del compte," a efectes d'aquestes normes, s'entén per l'acumulació de punts de fidelització per part d'un membre al seu compte d'alguna de les maneres que s'estableix en aquestes normes o d'alguna altra manera que accepti Agoda o quan el membre canvia qualsevol tipus d'avantatge d'Agoda o premi associat a canvi de punts de fidelització al compte del membre.

Acumulació de punts de fidelització

17. Només els membres de Fidelització d'Agoda poden acumular punts de fidelització al programa. Els poden acumular amb els mitjans que reconeix el programa. Un membre no pot acumular punts de fidelització per l'ús dels serveis, ja siguin reserves d'hotel o de qualsevol altre servei, per part de qualsevol altra persona, animal, objecte o entitat.

18. Actualment es poden acumular punts de fidelització fent reserves d'hotels a través d'agoda.com o de qualsevol altre lloc web que formi part d'Agoda Travel Network, amb l'ús d'una targeta de crèdit autoritzada per fer el pagament de la reserva o per adquirir béns o serveis. Agoda es reserva el dret a establir mitjans addicionals per acumular punts de fidelització, per eliminar part o la totalitat dels mitjans actualment reconeguts o per excloure tipus de transaccions de l'acumulació de punts de fidelització. Per guanyar punts de bonificació en fer una reserva d'hotel, els membres han d'iniciar sessió introduint un nom d'usuari i una contrasenya vàlids. Els Punts de Premi s'acreditaran al compte del membre només i el membre ha fet com a mínim una reserva abans de l'1 de Abril de 2014.

19. Els punts de fidelització només es poden acumular per estades en hotels realitzades de manera efectiva després de la data oficial d'inici de subscripció del membre i només es poden aplicar al compte del membre. Els punts de fidelització acumulats d'una reserva d'hotel s'abonaran al compte del membre en un termini de 30 dies després de la data de sortida de l'hotel. Els punts de fidelització només s'abonaran per les reserves fetes que el membre ha fet efectives. No es rebran punts de fidelització per les cancel·lacions.

20. Els punts de fidelització només es poden acumular per les reserves d'hotel pagades i finalitzades en establiments hotelers adherits. La quantitat de punts de fidelització adquirida es determinarà segons l'import pagat pel membre. L'import és la quantitat que s'ha carregat a la targeta de crèdit del membre, a la qual s'aplicaran els ajustos necessaris per qualsevol devolució, recàrrec, ajust o activitat no verificable.

Els membres Premier acumularan punts de fidelització amb una taxa de 20 punts per cada dòlar carregat a la seva targeta de crèdit. Els membres Elite75 acumularan punts de fidelització amb una taxa de 31,25 punts per cada dòlar carregat a la seva targeta de crèdit.

21. Si Agoda o qualsevol associat de Fidelització d'Agoda nega injustificadament a un membre una acumulació de punts o avantatge, la responsabilitat es limitarà a l'equivalent a l'acumulació de punts o l'avantatge.

22. Els punts de fidelització d'Agoda només s'abonaran per tarifes publicades qualificades, i no per hotels com els que Agoda té amb contractes basats en comissions, allotjament gratuït, lloguers o entrades, descomptes del sector, tarifes per a grups o tarifes promocionals especials. Els punts de fidelització d'Agoda no s'aplicaran a cap càrrec efectuat directament amb l'hotel.

23. Només la persona que contracti la reserva d'hotel rebrà punts de fidelització per aquests serveis.

24. Agoda es reserva el dret de posar punts de regal o ofertes promocionals de manera selectiva a disposició de certs membres en qualsevol moment, segons l'historial i les activitats de reserves, les ubicacions geogràfiques, la participació en el programa o altres factors que determini Agoda a discreció seva.

25 . Agoda, en la majoria de casos, abonarà als comptes dels seus membres els punts de fidelització acumulats. Tot i això, cada membre ha de ser responsable d'assegurar-se que se li han abonat els punts de fidelització que li pertoquen. Quan un membre afirma que ha guanyat punts de fidelització però no els ha rebut, o en cas que Agoda cregui necessària una verificació, Agoda es reserva el dret de demanar proves de l'acumulació al membre, incloses, entre d'altres, còpies dels rebuts o documents similars per verificar la realització de qualsevol transacció reclamada. Agoda ha de rebre qualsevol reclamació de punts de fidelització per part del membre, així com les proves dels punts acumulats, en el termini màxim de dotze mesos després de la data en la qual s'afirma que s'han adquirit aquests punts.

Caducitat dels punts de fidelització

26. Els punts de fidelització acumulats al compte d'un membre es mantenen al compte fins que es canviïn o fins que caduquin, allò que passi primer.

27. Els punts de fidelització acumulats durant un any civil es conserven fins al dia 31 de desembre de l'any següent. Els punts que caduquin en un any civil s'han de canviar abans del dia 31 de desembre. Els punts que caduquin que no es canviïn abans del dia 31 de desembre s'esborraran del compte. Els comptes on no s'acumulin punts de fidelització durant un període de 2 anys sencers es consideraran inactius. Agoda es reserva el dret de tancar el compte un cop hagin vençut els punts de fidelització que hi quedin.

En els casos on els punts de fidelització, per la raó que sigui, s'hagin eliminat d'un compte, com per exemple com a canvi d'algun premi, i posteriorment s'hi retornin, aquesta devolució de punts de fidelització no es considerarà activitat en el compte.

Canvi dels punts de fidelització

28. Agoda establirà els punts de fidelització que es puguin canviar i la quantitat de punts necessaris per poder-los canviar i es publicarà per als membres. Agoda establirà el procés per al canvi de punts, però aquest procés consistirà bàsicament en el canvi dels punts de fidelització del compte d'un membre per un premi específic.

29. Els punts que s'usin quan es compri una reserva no reemborsabre no es retornaran en cas de cancel.lació.

30. Els punts de fidelització guanyats en un o dos comptes diferents no es poden combinar per guanyar un premi.

31. Les reserves d'hotels de fidelització d'Agoda estan subjectes a les directives de tarifa, contracte i allotjament de l'establiment on els membres hagin programat l'estada.

32. L'estructura del premi està subjecta a modificacions, cancel·lacions o limitacions a discreció d'Agoda, amb o sense avís. La quantitat de punts de fidelització necessaris per canviar qualsevol premi es pot incrementar substancialment, els premis es poden eliminar o es poden imposar restriccions sobre els premis o el seu canvi en qualsevol moment. L'acumulació de punts de fidelització no atorga cap dret adquirit als membres del programa en relació amb cap premi del programa. Els premis només seran vàlids per a establiments que participin al programa de fidelització d'Agoda segons ho determini Agoda. Els establiments adherits exhibiran de manera ben visible el logotip de Fidelització d'Agoda i durant el procés de reserva es mostrarà clarament si es poden canviar o acumular punts de fidelització. Agoda no es fa responsable dels canvis que puguin suposar la suspensió d'un establiment adherit al programa.

33. Agoda no es fa responsable de cap manera de les taxes que es puguin aplicar com a conseqüència de la participació d'un membre en el programa. Cada membre és l'únic responsable del pagament d'aquestes taxes i dels avantatges adquirits com a resultat de la participació d'aquest membre en el programa i de l'adquisició, conversió, retenció i/o l'ús dels punts de fidelització i de totes les seves obligacions de compliment o de donar-ne coneixement aplicables. Els membres haurien de consultar els seus gestors, pel que fa a l'acumulació, conversió o ús dels punts de fidelització.

34. Els proveïdors es poden incloure o eliminar del programa en qualsevol moment, amb o sense avís. En cas que un proveïdor s'elimini del programa, el membre conservarà els punts de fidelització restants adquirits mitjançant el proveïdor al compte del membre.


Agoda.com forma part de The Priceline Group, líder al món en viatges en línia i serveis relacionats.

AS-AGWEB-3A01