Zásady ochrany osobních údajů Agoda


Úvod

Poslední aktualizace květen 2018

Tyto zásady popisují, jak společnost Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712) (dále jen "Agoda“, „my“, „nás“, „naše") shromažďuje, používá a sdílí vaše osobní údaje, když navštívíte a používáte naše stránky (na počítači nebo mobilním zařízení) a naši mobilní aplikaci. Níže uvádíme shrnutí našich opatření pro ochranu osobních údajů. Celé znění Zásad společnosti Agoda o ochraně osobních údajů je k dispozici níže. Můžete také kliknout na jakýkoliv z odkazů v níže uvedené tabulce shrnující jednotlivé části Zásad.

1. Shromažďování osobních údajůBěhem toho, co používáte naše webové stránky, můžeme o vás shromažďovat osobní informace, jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo údaje kreditní karty.
2. Použití osobních údajůVaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby, udržovat provoz našich webových stránek a zlepšovat je a zasílat vám marketingová sdělení.
3. Mobilní zařízeníS vaším souhlasem vám můžeme zasílat krátká oznámení s informacemi ohledně vaší rezervace a programů, kterých jste se rozhodli účastnit.
4. Sdílení osobních údajůVaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, poskytovateli služeb a našimi affiliate partnery.
5. Právo na ochranu osobních údajůMáte právo dozvědět se, jak jsou vaše osobní údaje se třetí stranou sdíleny.
6. Soubory cookiesSoubory cookies a podobné nástroje můžeme používat k tomu, abychom mohli poskytovat naše Stránky, chápali vaše preference, přizpůsobovali obsah Stránek a zobrazovanou reklamu.
7. Zrušení našich marketingových sděleníOdběr našich marketingových sdělení můžete zrušit prostřednictvím odkazu k odhlášení uvedeném v e-mailu nebo změnou nastavení vašeho účtu.
8. Mezinárodní předávání osobních údajůPři předávání osobních údajů do zahraničí uplatňujeme odpovídající ochranná opatření stanovená zákonem o mezinárodním předávání osobních údajů.
9. Informace od dalších partnerůMůžeme shromažďovat informace získané od přidružených subjektů, obchodních partnerů a jiných třetích stran. Z tohoto shromažďování se můžete odhlásit.
10. BezpečnostK zajištění ochrany vašich osobních údajů uplatňujeme odpovídající bezpečností opatření, jejichž dodržování vyžadujeme také od našich poskytovatelů služeb.
11. Přístupová právaMáte určité právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo přenos a na vyjádření nesouhlasu s určitým způsobem jejich zpracování.
12. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajůV případě, že dojde ke změně některé části Zásad ochrany osobních údajů, jejich aktualizovanou verzi zveřejníme a podle potřeby učiníme další kroky.
13. Odkazy na stránky třetích stranV některých případech vám můžeme poskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Tyto stránky se řídí jinými podmínkami a zásadami ochrany soukromí.
14. Dodatečná ustanoveníTvoří je informace, které se týkají nezletilých, jazyka těchto Zásad a Podmínek použití.
15. Kontaktování společnosti AgodaPokud máte dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů a níže uvedených uplatňovaných opatření, kontaktujte nás.

1. Údaje, které shromažďujeme

Když používáte naše webové stránky, poskytujete nám své osobní údaje, které shromažďujeme. Jedná se například o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, údaje kreditní karty, e-mailovou adresu, název ubytovacího zařízení, polohu ubytovacího zařízení a/nebo délku pobytu a heslo k vašemu uživatelskému účtu na stránkách Agoda.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme o vás také automaticky shromažďovat určité uživatelské údaje. Jedná se například o IP adresu, geografické údaje, zemi, preference vyhledávání související s vaším provedeným vyhledáváním, údaje o prohlížeči, údaje o operačním systému v používaném zařízení a verzi aplikace, jazyková nastavení a stránky, které vám byly zobrazeny. Pokud k přístupu do naší aplikace nebo na stránky optimalizované ke zobrazení na mobilních zařízeních používáte mobilní zařízení, můžeme o vás také shromažďovat údaje, které vaše mobilní zařízení identifikují. Může se jednat o identifikační číslo vašeho mobilního zařízení, jeho polohu (s vaším souhlasem) a specifická nastavení a vlastnosti.

Pokud se účastníte nějakého programu Agoda, můžeme o vás shromažďovat omezené množství dodatečných údajů, které se týkají vašeho pobytu, např. seznam účtovaných položek (anonymizovaný) v rámci programu Agoda Recepce. Pokud provedete rezervaci, náš systém zaznamenává údaje o tom, jak a prostřednictvím kterých stránek byla rezervace provedena. Určité údaje můžeme také shromažďovat za pomoci souborů cookies, tagů a podobných nástrojů uvedených níže.

V případech vyžadovaných zákonem se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o následující právní základy:

 • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli – potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli zajistit rezervace cestovních a ubytovacích služeb, odpovídat na vaše dotazy a požadavky a zajištovat zákaznickou podporu;
 • Náš oprávněný zájem – zpracováváme vaše osobní údaje k zajištění bezpečnosti, k detekci a prevenci podvodů, k ochraně a obraně práv nebo majetku ostatních, k ochraně a obraně našich práv a zájmů, k přizpůsobování stránek a poskytování cestovních služeb a také k poskytnutí reakce na právní požadavky, soudní nařízení a řízení;
 • Plnění zákonných povinností – potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje za účelem dodržování souvisejících zákonů a právních předpisů;
 • Souhlas s přijímáním marketingových sdělení a ukládáním méně důležitých souborů cookies – spoléháme se na váš souhlas s přijímáním marketingových sdělení a používáním méně důležitých souborů cookies. Z odebírání marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit podle pokynů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • Ochrana životně důležitých zájmů – vaše osobní údaje může být nutné zpracovat v případě ohrožení lidského života nebo zdraví.

2. Jak používáme informace, které shromažďujeme

Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, mohou mít následující účel:

 • Poskytovat vám požadované služby, jako je vytvoření uživatelského účtu, zpracování a potvrzení rezervace, zajištění komunikace s vámi v souvislosti s požadovanými službami (např. předběžná rezervace, poskytování zákaznické podpory na chatu po provedení rezervace – netýká se čísla kreditní karty), zpracování zvláštních požadavků, zpracování storen a odměn
 • Zasílat vám marketingová sdělení týkající se našich produktů a služeb, které pro vás mohou být relevantní
 • Provádět průzkumy nebo poskytovat vám informace ohledně služeb nabízených na našich webových stránkách nebo na jiných stránkách, které můžete navštívit
 • Udržovat provoz webových stránek a jejich zlepšování s cílem vylepšovat uživatelský zážitek a provádět interní školení,
 • Chránit vás a webové stránky
 • Uplatňovat práva nebo povinnosti stanovené nebo nařízené zákonem, které se mohou týkat odpovídání na žádosti a právní požadavky.

Pokud provedete rezervaci na jedné ze stránek nebo aplikací našich obchodních partnerů, můžeme o vás také získat určité vaše osobní údaje, jako je vaše jméno a údaje o rezervaci včetně rezervovaného ubytování, abychom mohli rezervaci zpracovat a určit, z kterého distribučního kanálu vaše rezervace pochází.

Pokud zahájenou rezervaci nedokončíte, můžeme vám zaslat připomínku, abyste v rezervaci pokračovali. Věříme, že tato doplňková služba je pro vás užitečná, protože vám umožní pokračovat s rezervací, aniž byste museli znovu hledat ubytování nebo vyplňovat všechny rezervační údaje od začátku. Z odběru těchto připomínek se můžete odhlásit podle pokynů pospaných v části „Zrušení odběru našich marketingových sdělení“.

Upozorňujeme, že e-mailový voucher potvrzující rezervaci, textové zprávy, které zasíláme po dokončení rezervace, a závěrečný e-mail se žádostí o zhodnocení ubytování po dokončení pobytu nejsou marketingovým sdělením. Tyto zprávy jsou součástí procesu rezervace vašeho ubytování. E-mailový voucher slouží ke kontrole údajů ohledně rezervovaného ubytování a závěrečný e-mail slouží k nepovinnému zhodnocení ubytovacího zařízení po vašem odjezdu. Budete je tedy dostávat i v případě, že se odhlásíte z odběru naší marketingové komunikace. Podobně i nastavení upozorňování na změny cen nemá vliv na přijímání jiných marketingových zpráv od společnosti Agoda. Pokud zvolíte možnost přijímat upozornění na změnu cen, budete mít také možnost se z této služby odhlásit kliknutím na zprávu s přibližným zněním „vypnout upozornění na změny cen“.

Jak také uvádí Podmínky použití, pokud provádíte rezervaci ubytování pro někoho jiného, máte možnost zadat e-mailovou adresu této osoby. Na zadaný e-mail pak daná osoba obdrží rezervační voucher s potvrzením o rezervaci a později také pozvánku k závěrečnému ohodnocení ubytovacího zařízení. Je vaší povinností ujistit se, že daná osoba souhlasí se sdílením své e-mailové adresy se společností Agoda za tímto účelem.

Komunikace na webových stránkách

Vám a našim ubytovacím partnerům poskytujeme různé možnosti, jak mezi sebou můžete komunikovat ohledně ubytování nebo provedených rezervacích. Na našich webových stránkách či na jiných dostupných kanálech nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně rezervace nebo svého ubytování.

Z bezpečnostních důvodů můžeme do komunikace nahlížet a využívat automatizované systémy, které provedou kontrolu a analýzu komunikace za následujícími účely: prevence podvodů, dodržování legislativních a regulativních požadavků, vyšetřování podezřelých činností, rozvoj a zlepšování obchodních produktů, provádění průzkumů, zapojení zákazníka, poskytnutí informací a nabídek, které pro vás mohou být dle našeho uvážení užitečné, zajištění zákaznické a technické podpory. Vyhrazujeme si právo blokovat doručení zprávy nebo revidovat zprávu, pokud se domníváme, že se může jednat o nebezpečný obsah, spam, nebo pokud může zpráva představovat hrozbu pro vás, naše ubytovací partnery, nás či někoho jiného. Upozorňujeme, že veškerou komunikaci přijatou nebo odeslanou prostřednictvím našich stránek přijímáme a uchováváme. Naši rezervační a ubytovací partneři se mohou rozhodnout komunikovat s vámi e-mailem nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu přímo, pokud jste provedli rezervaci na jejich platformě. Tuto komunikaci nijak neřídíme.

3. Mobilní zařízení

S vaším souhlasem vám můžeme zasílat krátká oznámení, které se týkají vaší rezervace, možných budoucích pobytů nebo programu Agoda, kterého se rozhodnete zúčastnit, včetně programu slevových kuponů. Abychom vám mohli zajistit služby, které požadujete, můžete nám umožnit přístup k údajům o vaší poloze nebo kontaktním údajům. Pokud z mobilního zařízení nahrajete fotografii, může být tato fotografie označena štítkem s údaji o vaší poloze. Pročtěte si prosím návod ke svému mobilnímu zařízení (včetně sady nástrojů o vývoji softwaru – SDK), ve kterém najdete pokyny ohledně nastavení sdílení těchto údajů a přijímání (nebo zrušení) krátkých oznámení. Tovární nastavení mobilních zařízení se mohou lišit, a proto se prosím podrobně seznamte s nastavením automatických notifikací uplatněným u vašeho zařízení.

4. Sdílení osobních údajů

V souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek a využíváním našich služeb můžeme o vás sdílet osobní údaje následovně:

 • Dodavatelé - za účelem dokončení vaší rezervace můžeme sdílet údaje například s ubytovacím zařízením (např. konkrétní ubytovací zařízení, ve kterém jste se rozhodli rezervovat si ubytování) a/nebo třetí stranou poskytující nabídky ubytování (např. Booking.com). Pokud jste zapojení do programu Agoda Recepce, můžeme údaje o vaší kreditní kartě sdílet s našimi dodavateli za účelem poskytování služeb daného programu a k úhradě vzniklé útraty. Mezi dodavatele se také řadí poskytovatelé dopravních služeb, se kterými sdílíme údaje, aby vám mohly potvrdit rezervaci přepravy, kterou jste na našich stránkách provedli.
 • Služby třetích stran - například věrnostní programy třetích stran, webové hostitelské služby, analýzy dat, marketing (také na webových stránkách třetích stran), zákaznická podpora, platby kreditní kartou a platební služby a další dodatečné služby (např. mílové programy a plánovače cesty), jejichž poskytováním pověřujeme třetí strany.
 • Naše přidružené společnosti - zaměstnanci našich přidružených společností, kteří mají s naším svolením přístup k vašim osobním údajům, protože je potřebují znát nebo k nim mít přístup k poskytnutí služby, o kterou jste požádali (včetně zákaznické podpory), a k provádění interních auditů a kontrol dodržování předpisů.
 • Případy vyžadované nebo povolené zákonem - k pojištění odpovědnosti, k reakci na předvolání, soudní procesy, oprávněné požadavky, rozkazy nebo jiná rozhodnutí učiněná zákonem pověřenými osobami či autoritami, k vyšetřování podvodu nebo jiného pochybení nebo k zajištění dodržování platného zákona, k ochraně našich oprávněných zájmů a nákupčích v souvislosti s prodejem, přiřazením společnosti nebo převedení společnosti nebo její části. Můžeme také v souvislosti s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje za účelem prosazení nebo uplatnění podmínek vztahujících se na naše služby nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Agoda, našich uživatelů nebo ostatních.
 • Reorganizace obchodní činnosti - účast na prodeji, přiřazení nebo převedení obchodních aktivit nebo transfer služeb na jiného dodavatele. O vaše svolení požádáme, pokud tak bude vyžadovat zákon.

U těchto případů sdílení osobních údajů zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany dle souvisejícího zákona, abychom zabránili třetím stranám ve využívání vašich údajů pro vlastní účely a abychom zajistili bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů. S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo případů vynucených nebo povolených zákonem nebudeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami bez vašeho souhlasu.

5. Právo na ochranu osobních údajů

Právo na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Pokud máte trvalé bydliště v Kalifornii, máte právo nás požádat o informace o tom, jak můžeme sdílet určité kategorie vašich osobních údajů se třetími stranami za účelem přímých marketingových aktivit těchto třetích stran. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás na dpo@agoda.com, do předmětu zprávy napište „Právo na ochranu osobních údajů v Kalifornii – California Privacy Rights“ a my vám požadované informace poskytneme.

Právo na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji

Pokud máte trvalé bydliště v Jižní Koreji, máte právo nás požádat o informace o tom, jak můžeme sdílet určité kategorie vašich osobních údajů se třetími stranami. Společnost Agoda může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám následovně:

Příjemci třetích stran Shromážděné údaje, účely a jejich uchovávání
Dodavatelé (např. Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay Hotels
The Plaza Seoul
Skypark Hotels
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center)
Zpracování údajů souvisejících s rezervací (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo kreditní karty u programu Agoda Recepce) za účelem dokončení rezervace. V níže uvedené sekci „Uchovávání osobních údajů“ se můžete dozvědět o tom, jak dlouho můžeme vaše osobní údaje uchovávat.

Zpracování níže uvedených osobních údajů svěřujeme jiným stranám a ochranu těchto údajů zajišťují smluvní doložky:

Správce Pověřené funkce
Správce skladování osobních údajůHostování databází určených ke skladování údajů o zákaznících.
Správce zpracovávání platebSpráva údajů o kreditních/debetních kartách zákazníků.
Správce přímého marketinguSpráva přímého marketingu (např. e-mailových sdělení) společnosti Agoda.
Správce péče o zákazníkyOdpovídání na dotazy zákazníků ohledně webových stránek a služeb společnosti Agoda.
Správce věrnostního programuSpráva věrnostního programu společnosti Agoda.
Správce analýz a zájmově orientované reklamyVyhodnocování aktivit zákazníků na našich stránkách a stránkách třetích stran za účelem zlepšení webových stránek a služeb a přizpůsobení marketingu pro zákazníky.
Správce mílových programůSpráva účasti zákazníků v mílových programech.

Jak je podrobněji popsáno v sekci „Přístup k vašim údajům a jejich úprava“, podle místního zákona můžete mít ohledně svých osobních údajů určitá práva.

V případě dotazů ohledně jmen příjemců a správců třetích stran, se kterými můžeme sdílet své osobní údaje, kontaktujte prosím Správce procesu řízení dat ve společnosti Agoda na dpo@agoda.com a do předmětu zprávy uveďte „Právo na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji – South Korean Privacy Matter“. Máte také možnost kontaktovat místní úřady (na místních telefonních číslech):

 • Úřad pro ohlašování případů porušení soukromí KISA: Privacy Invasion Reporting Center (privacy.kisa.or.kr / dial 118)
 • Oddělení pro vyšetřování zločinů, úřad Nejvyššího zastupitelství: High-Tech Crime Investigation Division, Supreme Prosecutors’ Office (www.spo.go.kr / dial 1301)
 • Úřad korejské národní policie pro vyšetřování kybernetických zločinů: Korean National Police Agency Cyber Bureau (http://cyberbureau.police.go.kr / dial 182)

Upozorňujeme však, že podle Podmínek použití vám služby zajišťuje společnost Agoda Company Pte. Ltd. v Singapuru a v současné době neexistuje v Koreji subjekt, který by poskytoval rezervační služby korejským rezidentům.

Vaše osobní informace uschováme po dobu nezbytnou k dosažení účelu popsaného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a interních pravidlech společnosti. Pokud již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, ze svých systémů a záznamů je odstraníme a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci, aby již nebylo možné podle nich určit vaši identitu. Výjimku tvoří případy, kdy vaše osobní údaje musíme uchovat za účelem vykonávání korporátní činnosti a dosahování obchodních cílů nebo k naplnění platných zákonných nebo regulačních povinností.

Právo na ochranu osobních údajů v Číně

Pokud jste rezidentem Číny, platí pro převod/sdílení vašich osobních údajů do zahraničí následující pravidla.

Sdělování / předávání údajů

Budeme dodržovat důvěrnost vašich osobních údajů, ale v některých případech může být nutné poskytnout nebo předat vaše osobní údaje třetím stranám, podrobněji viz „Sdílení osobních údajů“. Může se jednat například o předávání údajů osobám, kterým máme dle platného zákona v Číně nebo mimo Čínu povinnost tyto údaje sdělit.

Předávání údajů do zámoří

Vaše osobní údaje budeme zpravidla uchovávat na serverech v Hongkongu a Singapuru, případně v jiných datových centrech mimo Čínskou lidovou republiku. V některých případech však může být nutné, abychom vaše osobní údaje předali třetím stranám, které se nacházejí mimo Čínu.

6. Soubory cookies

Naše webové stránky umožňují třetím stranám vkládat na naše stránky soubory cookies (dočasné a dlouhodobé), pixely/tagy, sady SDK, aplikační programovací rozhraní („rozhraní API“) a jiné technologie (souhrnně „soubory cookies“), které o vás shromažďují a uchovávají určité údaje. Některé z těchto souborů cookies jsou nezbytné k zajištění, zabezpečení a zachování vašeho přístupu na stránky, například uložení vašich přihlašovacích údajů, abyste mohli být stále přihlášeni ke svému účtu. Cílem jiných souborů cookies je zajistit pro vás lepší uživatelský zážitek. Jedná se například o následující účely:

 • Personalizovat pro vás webové stránky uchováváním údajů o vaší aktivitě na stránce (např. zvolený jazyk nebo přihlašovací údaje);
 • Provádět webové analýzy, hlášení o impresích, demografická hlášení a zájmové analýzy za účelem zlepšit naše webové stránky a služby; a
 • Přizpůsobit reklamní aktivity vašemu zájmu (podrobnosti viz níže)

Zájmově orientovaná reklama

Můžeme také umožnit určitým třetím stranám, aby na naše webové stránky vkládaly soubory cookies za účelem sběru údajů o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. údaje o navštívených stránkách nebo vyhledáváních) a dlouhodobých aktivitách na různých stránkách, které můžete navštívit. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom vám my nebo webové stránky třetích stran, které navštívíte, poskytovali reklamu (e-mailem, na webových stránkách nebo jiných stránkách) přizpůsobenou vašim zájmům, tzv. zájmově orientovanou reklamu. Dále tyto údaje slouží k analýze účinnosti této zájmově orientované reklamy. Vaše jednostranně hašované osobní údaje můžeme také sdílet s partnery třetích stran (např. Facebook), kteří mohou kombinovat hašované údaje s jinými identifikátory s cílem umísťovat na jiných webových stránkách nebo mobilních aplikacích reklamu přizpůsobenou pro společnost Agoda založenou na vašich předchozích návštěvách našich webových stránek. Společnost Agoda nepodporuje ani nevyjadřuje souhlas s cíli, účely nebo prohlášeními webových stránek nebo mobilních aplikací, které zároveň umisťují naši reklamu.

Sledování napříč zařízeními

Informace získané prostřednictvím souborů cookies a některé informace o uživatelských zvyklostech z určitého prohlížeče nebo mobilního zařízení můžeme také kombinovat s informacemi získanými z jiného počítače nebo zařízení, které se vážou k vašemu uživatelskému účtu. Pomocí tohoto „sledování napříč zařízeními“ společnost Agoda optimalizuje své služby a přizpůsobuje pro vás sdělení a reklamu. Pokud si nepřejete, aby společnost Agoda takto kombinovala informace o vás za účelem optimalizace naší komunikace s vámi, odhlaste se prosím z odběru zpravodajů.

Vaše volba

Seznamte se prosím s nastavením svého internetového prohlížeče, které se obvykle nachází v časti „Nápověda“ nebo „Možnosti internetu“, kde můžete uplatnit své možnosti ohledně souborů cookies. Pokud zakážete nebo vymažete některé soubory cookies v nastavení svého prohlížeče, může vám být omezen vstup nebo používání některých důležitých funkcí na našich webových stránkách a může být nutné, abyste opakovaně zadávali své přihlašovací údaje.

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookies, které využíváme pro zájmově orientovanou reklamu (včetně sledování napříč zařízeními), a o své volbě odhlásit se z některých aktivit souvisejících se soubory cookies, navštivte stránky těchto organizací: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance nebo se podívejte na nastavení svého mobilního zařízení platná pro naši webovou aplikaci.

Navštivte také webové stránky třetích stran a zjistěte více o možnostech, jak zakázat některé soubory cookies:

Pokud se rozhodnete upravit nastavení ohledně zájmově orientované reklamy, můžete i nadále přijímat reklamu, ale sítě, ze kterých jste se odhlásili, vám již nebudou poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Upozorňujeme, že odhlášení se z uživatelského účtu nevede ke zrušení personalizované reklamy.

Úpravu nastavení souborů cookies může být nutné provést v každém používaném prohlížeči a zařízení. V současné době naše webové stránky nejsou nastavené na signály „Nesledovat“ u internetových prohlížečů.

7. Zrušení odběru našich marketingových sdělení

Odběr našich marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ uvedeném v každém z našich zpravodajů nebo sdělení, případně prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách Agoda (pokud jste jej vytvořili). Nastavení odběru e-mailových sdělení naleznete v části „Profil“.

8. Mezinárodní předávání osobních údajů

V souvislosti s účely popsanými výše mohou být vaše osobní údaje uchovávány mimo vaši zemi v místech, kde platí odlišné standardy ochrany osobních údajů. Při předávání osobních údajů do zahraničí, včetně předávání údajů třetím stranám, uplatňujeme odpovídající ochranná opatření stanovená zákonem o mezinárodním předávání osobních údajů. V případě převádění osobních dat z oblasti Evropského hospodářského prostoru („EHP“) do Spojených států Amerických nebo jiných jurisdikcí mimo EHP se můžeme k převádění vašich informací odkazovat na modely smluvních ustanovení EU a/nebo nutnost před poskytnutím požadovaných služeb (provedení smlouvy) vaše osobní údaje zpracovat. V souladu s platným zákonem nás můžete kontaktovat dle níže uvedených kontaktních údajů a požádat o sdělení podrobností ohledně vhodných opatření, která uplatňujeme. Čínským občanům je určena část „Právo na ochranu osobních údajů v Číně“.

9. Informace od dalších partnerů

V některých případech s námi mohou sdílet informace přidružené subjekty, obchodní partneři a jiní poskytovatelé třetích stran. Pokud se například přihlásíte na naše stránky prostřednictvím sociálních médií (například přes Facebook Connect), můžeme o vás shromažďovat údaje, které nám tyto stránky poskytnou, například uživatelské jméno a jiné informace. Tyto informace nám obecně poskytujete prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb, u kterých můžete také změnit nastavení ve svém účtu. S našimi partnery můžeme spolupracovat s cílem zlepšit a personalizovat pro vás naše webové stránky v souladu s těmito Zásadami.

Facebook je nyní naším partnerem, díky kterému přizpůsobujeme obsah našich webových stránek členům Facebooku. Pokud máte uživatelský účet ve službě Facebook a na webových stránkách Agoda, můžete využít jednotné přihlášení do svého účtu Agoda prostřednictvím služby Facebook. Po přihlášení vám bude obsah webových stránek Agoda přizpůsoben a zobrazí se vám proběhlé a plánované pobyty vašich Facebookových přátel, kteří provedli rezervaci na stránkách Agoda. Informace, které se mohou zobrazovat, zahrnují název ubytovacího zařízení, termín a místo pobytu, vaše závěrečné hodnocení proběhlých pobytů, typ pokoje a cenu („Informace o pobytu“). Tyto informace mohou být personalizované a zobrazovat se na našich webových stránkách při hledání ubytování, ve vyhledávacím kalendáři nebo na jiných místech. Také údaje o vašem pobytu budou viditelné pro okruh vašich přátel na Facebooku, kteří jsou zároveň zákazníky společnosti Agoda a kteří se na stránky Agoda přihlásili využitím funkce jednotného přihlašování přes Facebook zobrazené na stránkách, jak je podrobněji uvedeno výše. Informace se budou těmto uživatelům zobrazovat a budou aktualizovány, kdykoliv provedete rezervaci prostřednictvím společnosti Agoda.

Jak se odhlásit: Společnost Agoda vám umožňuje se z této funkce kdykoliv snadno odhlásit zvolením možnosti „ne“, a to na i) stránce s poděkováním, která se zobrazí po provedení rezervace, a ii) v části „Správa rezervace“ na webových stránkách. O pomoc s odhlášením z této služby můžete také kdykoliv požádat zákaznickou podporu.

10. Ochrana vašich osobních údajů

Vaše osobní informace chráníme před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou, pozměněním nebo neautorizovaným zveřejněním či přístupem, a to uplatňováním rozumné fyzické, elektronické a organizační ochrany. Aktuálně využíváme protokol Secure Socket Layer, který šifruje informace o kreditní kartě během přenosu dat při platbě. Pro urychlení příští rezervace a platby můžete údaje o své kreditní kartě uložit ve svém uživatelském účtu. Údaje o vaší platební kartě jsou vždy šifrované a tyto údaje můžete kdykoliv ve svém uživatelském účtu po přihlášení odstranit, upravit nebo je doplnit. Z bezpečnostních důvodů nelze upravovat číslo platební karty (ale údaje o platební kartě můžete vymazat). Při prohlížení údajů o kartě budou viditelné pouze její poslední 4 číslice. Upozorňujeme, že budeme ukládat poslední 4 číslice vaší kreditní karty bezpečně při každé provedené objednávce (to je nutné pro spravování všech žádostí o vrácení peněz za takovou rezervaci).

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní informace uschováme po dobu nezbytnou k dosažení účelu popsaného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a interních pravidlech společnosti. Pokud již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, například k vykonávání korporátní činnosti a dosahování obchodních cílů nebo k naplnění platných zákonných nebo regulačních povinností, ze svých systémů a záznamů je odstraníme a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci, aby již nebylo možné podle nich určit vaši identitu.

11. Přístup k vašim údajům a jejich úprava

Pokud chcete aktualizovat své údaje, uplatnit za určitých okolností své právo na přístup k nim, jejich opravu, odstranění, omezení, vznést námitku vůči způsobu jejich zpracování, zrušit svůj souhlas s určitým způsobem jejich zpracování nebo využít práva na přenos dat, kontaktujte nás na stránkách Zákaznické podpory. Po přihlášení ke svému účtu na webových stránkách máte možnost kdykoliv upravit jméno držitele účtu, jméno hlavního hosta na rezervaci (v závislosti na platných storno podmínkách) či kontaktní telefonní číslo.

Za účelem ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti bude nutné před zpracováním vaší žádosti ověřit vaši identitu. Odpověď na svou žádost obdržíte v rozumném čase. Za přístup k vašim údajům si do míry povolené zákonem vyhrazujeme právo účtovat poplatek v rozumné výši. Některé údaje může být nutné uchovat za účelem evidence záznamů, dokončení transakcí zahájených před podáním žádosti nebo za jiným účelem v rozsahu vyžadovaném nebo povoleném platným zákonem.

12. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V některých případech může společnost Agoda upravit tyto zásady tak, aby odrážely změny v zákonech, změny ve způsobech, jakými údaje shromažďujeme a využíváme, a aby odpovídaly aktuálním prvkům na webových stránkách nebo technologickému vývoji. Pokud provedeme revizi, která změní způsob shromažďování vašich osobních údajů a nakládání s nimi, provedené změny budou zveřejněny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Platnost aktuálního znění Zásad ochrany osobních údajů pak bude uvedena na začátku dokumentu. Důrazně proto doporučujeme, abyste vždy byli seznámeni s aktuálním zněním Zásad ochrany osobních údajů a věděli tak o aktuálních zásadách a bezpečnostních opatřeních. Agoda změny před jejich uplatněním viditelně zveřejní a požádá o váš souhlas, pokud to bude vyžadovat zákon.

13. Odkazy na webové stránky třetích stran

V některých případech poskytneme odkaz na webové stránky třetích stran, které nevlastníme ani neprovozujeme („Webové stránky třetích stran“). Pokud použijete odkaz na webové stránky třetích stran, podléháte jejich Zásadám ochrany osobních údajů a bezpečnostním opatřením, které se od těch našich mohou lišit. Než na poskytnutých webových stránkách třetích stran začnete sdílet své údaje, seznamte se prosím s jejich zásadami ochrany osobních údajů, pravidlech použití a bezpečnostních opatřeních.

14. Dodatečná ustanovení

Poznámka ohledně nezletilých

Naše stránky nejsou určené nezletilým osobám mladším 18 let. Nezletilé osoby však mohou doprovázet své rodiče nebo zákonné zástupce, kteří si rezervovali ubytování, pokud to umožňuje ubytovací řád daného ubytovacího zařízení.

Jazyk

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly původně napsány v anglickém jazyce. Překlady do jiných jazyků slouží pro vaši potřebu. V případě rozdílu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí platí anglická verze.

Podmínky použití

Pro podrobnosti ohledně použití našich webových stránek se prosím seznamte s Podmínkami použití. Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást našich Podmínek použití.

15. Kontaktování společnosti Agoda

Pokud máte dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím Správce procesu řízení dat ve společnosti Agoda na e-mailu dpo@agoda.com, telefonním čísle +65 641 552 90 (Singapur – na hovor se mohou vztahovat poplatky) nebo písemně na adrese:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Pokud trvale pobýváte na území EU a máte dotazy nebo stížnosti ohledně ochrany osobních údajů, můžete také kontaktovat našeho místního zástupce: Agoda International Pte. Ltd. (pobočka ve Velké Británii) 9. patro – North, The Metro Building, 1 Butterwick, Hammersmith, Londýn W6 8DL, Velká Británie nebo svého místního pověřence pro ochranu osobních údajů.

***