Zásady ochrany osobních údajů Agoda


Úvod

Poslední aktualizace: prosinec 2016

Stránku Agoda.com vlastní a provozuje společnost Agoda Company Pte. Ltd. (dále „Agoda“ nebo „my“), společnost zaregistrovaná v Singapuru. Následující zásady ochrany osobních údajů popisují, jak my jako správce dat shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme osobní údaje, které získáváme o osobách („Osobní data“) v souvislosti se službami Agoda dostupnými přes webovou stránku umístěnou na www.agoda.com („Stránka“). Za odkazy na Stránku jsou považovány také deriváty, které mimo jiné zahrnují také mobilní webové stránky a aplikace. Návštěvou Stránky dáváte souhlas ke shromažďování, používání, zveřejňování a zpracování svých osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany.

V některých případech může Agoda upravit tyto zásady ochrany tak, aby odrážely změny v zákonech, způsoby získávání osobních údajů a postupy jejich využití, funkce naší Stránky nebo pokroky v technologii. Pokud provedeme revizi, která změní způsob, kterým získáváme vaše osobní údaje, tyto změny budou zveřejněny v těchto zásadách ochrany a budou platné od data uvedeného na začátku těchto zásad ochrany. Proto byste měli číst tyto zásady ochrany pravidelně, abyste dostali aktuální informace o našich posledních zásadách a postupech. O těchto změnách bude před jejich provedením Agoda také informovat. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou nebo úpravou zásad ochrany, prosím, Stránky dále nepoužívejte. Používáním Stránky vyjadřujete svůj souhlas se všemi změnami Zásad ochrany.

Informace, které získáváme

Shromažďujeme vaše osobní údaje, které nám poskytujete během používání Stránky. Osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, e-mailovou adresu, název ubytovacího zařízení a jeho umístění a/nebo délku pobytu. Kromě výše zmíněných údajů, které získáváme, pokud Stránky využíváte, můžeme také shromažďovat některé údaje i v případech, kdy jste rezervaci neprovedli. Tyto údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisné údaje, vaši národnost a heslo, preference vyhledávání související s konkrétním vyhledáváním, prohlížeč, který používáte, a informace o operačním systému vašeho počítače, verzi aplikace, jazyková nastavení a stránky, které vám byly zobrazeny. Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme také shromažďovat jeho identifikační data, specifické nastavení zařízení, charakteristické znaky a podrobnosti o zeměpisné délce / šířce. Pokud se účastníte programu Agoda, můžeme shromažďovat další údaje, které se týkají vašeho pobytu, například seznam poplatků (anonymní) v rámci programu Agoda recepce. Když provedete rezervaci, náš systém registruje prostředky a webové stránky, ze kterých jste provedli svou rezervaci.

Ochrana vašich osobních údajů

Abychom předešli neoprávněnému přístupu, dodržujeme přiměřené fyzické, elektronické a organizační postupy pro ochranu osobních údajů proti jejich náhodnému nebo nedovolenému zničení, jejich náhodné ztrátě, úpravě, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k nim. Pro ochranu transakcí kreditních karet používá Agoda.com aktuálně technologii Secure Socket Layer k šifrování informací kreditní karty během přenosu.

Jak používáme informace, které shromažďujeme – uložené kreditní karty

i) Obecné použití: Používáme osobní údaje a další informace shromážděné prostřednictvím této Stránky, (a) abychom vás zaregistrovali na Stránce a vytvořili váš uživatelský účet, (b) abychom vám poskytli požadované služby (hlavně pro zpracování a potvrzení vaší rezervace s poskytovatelem ubytování nebo jiným dodavatelem) po ověření vašich přihlašovacích údajů, (c) pro poskytnutí informací o našich službách na Stránce nebo na jiných webových stránkách a pro komunikaci s vámi do rozsahu potřebného pro poskytnutí takto požadovaných služeb, (d) pro vytvoření funkcí, které učiní dostupné služby na Stránce jednodušší pro použití, (e) pro zlepšení uživatelského zážitku a k obecným optimalizačním cílům, (f) k zjištění a prevenci podvodů a jiných nelegálních či nežádoucích aktivit, nebo (g) abychom vás mohli kontaktovat v případě problémů s vaší rezervací. To zahrnuje rychlejší objednávky, lepší zákaznickou podporu a včasné oznámení nových služeb a speciálních nabídek.

ii) Marketingové aktivity a upomínky: Používáme také vaše informace pro marketingové činnosti, v souladu se zákonem. Například:

 • V případě, že s námi provedete rezervaci, založíte si uživatelský účet, doplníte nebo zadáte údaje do rezervačního formuláře, nebo nám poskytnete své kontaktní údaje, můžeme tyto údaje využít pro zasílání zpráv o produktech a službách relevantních a užitečných pro cestovatele. S vaším souhlasem, pokud je vyžadován podle místního práva, vám můžeme e-mailem zasílat i jiné pravidelné newslettery. Marketingové komunikace můžete zrušit nebo se kdykoliv odhlásit pomocí odkazu „Odhlásit“ v každém newsletteru nebo sdělení, nebo můžete spravovat své odběry prostřednictvím svého účtu (pokud jste jej vytvořili).
 • Na základě informací, které s námi sdílíte, vám mohou být na Stránce, v mobilních aplikacích nebo na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí, zobrazovány individualizované nabídky. Mohou to být nabídky, které lze rezervovat přímo na Stránce, nebo nabídky a produkty třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
 • Pokud jste nedokončili rezervaci on-line, můžeme vám zaslat upomínku pro pokračování s vaší rezervací. Věříme, že tato doplňková služba je pro vás užitečná, protože vám umožní pokračovat s rezervací, aniž byste museli znovu hledat ubytování nebo znovu vyplnit všechny rezervační údaje od začátku.
 • O tom, jak tato data používáme pro reklamní účely, si můžete přečíst v sekci „Soubory Cookies, Page tagy a využívání dat“
 • Upozorňujeme, že potvrzovací e-maily a textové zprávy odeslané po provedení rezervace a e-maily týkající se hodnocení objektu zaslané po odjezdu nejsou marketingovými zprávami. Tyto zprávy jsou součástí procesu rezervace vašeho ubytování. Tyto zprávy obsahují informace o tom, jak se přihlásit ve vámi rezervovaném ubytování, a o možnostech volitelného ohodnocení vašeho pobytu po jeho dokončení. Budete je proto dostávat i poté, co jste se rozhodli nepřijímat naše marketingové zprávy.

  iii) Uložené kreditní karty: Při přihlášení budete mít možnost uložit údaje o kreditní kartě do svého osobního účtu pro rychlejší rezervace a platby v budoucnosti. Vaše údaje o platební kartě jsou vždy zabezpečeny pomocí silného šifrování a kdykoliv se můžete do svého osobního účtu přihlásit a odstranit, upravit nebo doplnit některé údaje o kreditní kartě. Z bezpečnostních důvodů číslo nelze upravovat (ale údaje o platební kartě lze vymazat). Při prohlížení údajů o kartě budou viditelné pouze poslední 4 číslice čísla. Upozorňujeme, že budeme ukládat poslední 4 číslice vaší kreditní karty bezpečně při každé provedené objednávce (to je nutné pro spravování všech žádosti o vrácení peněz za takovou rezervaci).

  Sdílení vašich osobních údajů

  Agoda může sdílet vaše osobní data s dodavateli, jako jsou ubytovací zařízení a další třetí strany, které stanovíme pro poskytování služeb naším jménem, např. věrnostní programy třetích stran, web hosting, analýzy dat, marketing (včetně webových stránek takovýchto třetích stran), zákaznický servis, servis plateb a kreditních karet i jiných sdružených služeb. Pokud jste členem programu Recepce Agoda, jak je popsáno v Podmínkách užití, Agoda může sdílet vaše uložená data o kreditní kartě s ubytovacím zařízením, u kterého jste provedli rezervaci, a to pouze v rozsahu nutném pro fungování programu Agoda Recepce a pro zaúčtování servisních poplatků vzniklých v daném ubytovacím zařízení. Všechny tyto třetí strany budou mít povinnost dodržovat bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a zpracovávat osobní údaje jen v souladu s našimi pokyny.

  V některých případech může Agoda požadovat, abyste provedli transakci přímo se třetí stranou pro poskytování služeb nebo pokud použijete Stránku k rezervaci ubytování nebo poskytnutí jiné služby (např. body nashromážděné přes věrnostní programy ze třetí strany), můžeme poskytnout vaše osobní údaje ubytovacímu zařízení nebo jiné zúčastněné třetí straně.

  Agoda může nabídnout další služby (např. „add-ons”), aby vám pomohla s plánováním vašeho zájezdu a nabídla určité výhody (např. získání bodů pro věrnostní program nebo programy nalétaných kilometrů ze třetí strany) nebo pro jiný účel, který může být pro vás zajímavý. Tyto služby jsou nabízeny poskytovateli třetí strany. Jak je uvedeno výše, příslušná data mohou být sdílena s takovými poskytovateli třetí strany pro zajištění optimálních služeb.

  Uložení ke zveřejnění uvedených v těchto zásadách ochrany nebo jak požadováno nebo dovoleno zákonem, v jakékoliv relevantní jurisdikci, jak zmíněno níže a zveřejnění vašich osobních údajů a informací požadovaných pro dokončení vaší rezervace příslušného hotelu dle vašeho výběru a případně sdílení některých osobních údajů s vybranými partnery (vaše údaje budou použity pouze pro účely hlášení a analýz), nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit vaše osobní údaje našim sesterským (skupinovým) společnostem (ve vaší domovské zemi i mimo ni), včetně zaměstnanců našich sesterských (skupinových) společností a našim důvěryhodným agentům a zástupcům, kteří mají k těmto informacím s naším svolením přístup, a kteří tyto informace potřebují nebo k nim potřebují mít přístup pro poskytnutí vámi požadované služby (včetně klientských služeb) a interní přezkoumávání (audit/compliance).

  Agoda může v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje k vlastní ochraně proti odpovědnosti, reagovat na obsílky, soudní procesy, oprávněné požadavky, záruky nebo jejich ekvivalent vyžádané úředníky ze zákona nebo orgány pro vyšetřování podvodů nebo jiných provinění nebo jako jinak požadované nebo nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy ochranu našich oprávněných zájmů nebo k prodejcům ve spojení s jakýmkoliv obchodem, postoupením nebo jiným převodem všech nebo části našeho podnikání nebo společnosti. Můžeme také v souvislosti s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje za účelem prosazení nebo uplatnění podmínek vztahujících se na naše služby nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Agoda, našich uživatelů nebo ostatních.

  V situacích popsaných výše se může příjemce osobních údajů nacházet na území, které mají jiné zásady ochrany dat ve srovnání s vašimi domácími právními předpisy.

  Naše politika v oblasti cookies a Page tagů

  Návštěvou našich stránek souhlasíte s používáním Souborů cookies a tagů, jak je popsáno níže. Naše stránka používá session cookies, trvalé soubory cookies a page tagy pro získávání a uchovávání určitých informací o vás. Soubor cookie je malá část dat, která je odeslána do vašeho počítače ze Stránky a uložena na pevném disku vašeho počítače. Page tagy jsou části kódu, který čte a zapisuje data souborů cookie. Oba druhy souborů cookies a page tagy mohou pocházet od společnosti Agoda a/nebo nezávislých dodavatelů, se kterými jsme se rozhodli pracovat. Soubory session cookie zmizí z vašeho počítače, když zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookies zůstávají ve vašem počítači i poté, co byl prohlížeč uzavřen, ale mohou být smazány kdykoliv pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Způsoby použití těchto cookies a page tagů se mohou lišit a jsou popsány v příslušných sekcích níže.

  Odhlášení

  Pokud chcete zabránit vašemu prohlížeči v přijímání cookies, chcete být informováni vždy, když je uložen soubor cookies ve vašem počítači nebo pokud chcete smazat soubory cookies z vašeho počítače, prosím, proveďte potřebné změny v nastavení vašeho internetového prohlížeče, typicky v sekci „Pomoc“ nebo „Možnosti internetu“. Pokud zakážete nebo vymažete cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče, nemusíte mít přístup nebo možnost používat důležité funkce nebo možnosti této Stránky a budete požádáni o vložení přihlašovacích údajů znovu. Dále upozorňujeme, že vyjmutí cookies třetí strany (viz níže) neznamená, že již nebudete dále přijímat reklamu on-line nebo nebudete vystaveni této reklamě nebo marketingovým analýzám. Pouze to znamená, že síť, kterou jste se rozhodli vyjmout, již nebude doručovat příspěvky na míru dle vašich webových preferencí a způsobů jejich používání. Vezměte také prosím na vědomí, že v případě vymazání všech souborů cookies z vašeho prohlížeče, použití jiného prohlížeče nebo počítače budete muset provést odhlašovací proceduru ještě jednou.

  Informační nástroje a Nástroje odhlášení

  Máte-li zájem o více informací o způsobech shromažďování dat reklamními společnostmi třetích stran a dozvědět se více o vašich možnostech nezveřejnit své informace těmto společnostem, nebo si přejete odhlásit z on-line preferencí marketingu, máte následující možnosti odhlášení:

  //www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  a v souvislosti s našimi mobilními aplikacemi můžete použít následující možnosti odhlášení:

  //www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

  zasláním e-mailu appsflyer na: privacy@appsflyer.com

  Pro odhlášení z analytických programů můžete použít následující nástroje:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  //www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

  //help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  //www.baidu.com/duty/safe_control.html

  Agoda může občas přidat jiné relevantní odkazy s cílem podpořit vaše právo na ochranu osobních údajů.

  Soubory Cookies, page tagy a využívání dat

  Agoda Cookies

  Agoda používá session cookies, abyste zůstali přihlášení během vaší návštěvy Stránky.

  Trvalé soubory cookies slouží společnosti Agoda k „personalizaci“ Stránky uložením informací o uživatelově návštěvě a aktivitách na Stránce. Tyto jsou například jazyk, který jste si vybrali, nebo vaše přihlašovací detaily, takže je nemusíte znovu zadávat při své další návštěvě Stránky.

  Agoda také používá trvalé cookies nebo page tagy k analýze vašeho surfovacího chování a vaší návštěvy Stránky, což nám umožní zlepšit Stránku a naše služby a přizpůsobit reklamní nabídky (e-mailem, na naší Stránce, a na jiných webových stránkách) v souladu se zájmy našich uživatelů. Tyto cookies a page tagy shromažďují informace o stránkách, které jste na Stránce navštívili, a hledání, která jste provedli.

  Analýza webové stránky

  Společnosti třetích stran mohou použít trvalé cookies k analýze vašeho surfovacího chování a vaší návštěvy této Stránky a ostatních webových stránek, jež nám umožní zlepšit Stránky a naše služby. Pro sběr neidentifikovatelných informací pro hlášení jako impression reporting, demografická hlášení a interest reporting mohou být použity platformy pro analýzu webových stránek. Chcete-li se odhlásit ze sběru informací třetími stranami pro analytické potřeby, prosím, klikněte na jeden nebo více odkazů třetích stran v sekci „Nástroje odhlášení“.

  Cookies, page tagy a hashovaná data

  Reklamní společnosti našich třetích stran mohou umístit cookies nebo page tagy na některé stránky, které na naší Stránce navštívíte. Tyto cookies nebo page tagy slouží ke sběru neosobních identifikačních údajů s cílem analyzovat vaše zájmy a hledání, když navštěvujete naši Stránku a posloužit vám reklamou speciálně vytvořenou na míru vašim zájmům a hledáním, při návštěvě naší Stránky nebo jiných webových stránek nebo používání mobilních aplikací. Neosobní identifikační údaje shromážděné přes cookies a page tagy mohou být sdíleny s dalšími třetími stranami za účelem řízení a cílení reklamy a pro analýzu průzkumu trhu. Navíc můžeme sdílet jednosměrně hashovaná (nerozluštitelná) data s dodavateli třetích stran využívajících produkty pro reklamní cílení. Takové třetí strany obvykle používají hashované identifikátory, aby je propojili s jejich uživateli a mohli uživatelům reklamu přizpůsobit na základě jejich předchozích návštěv Stránky. V důsledku toho mohou dodavatelé třetích stran ukázat naše reklamy a/nebo reklamy našich partnerů na jiných webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.

  Reklama

  Agoda může používat kombinaci zmíněných souborů cookies a page tagů pro přizpůsobení našich stránek, našich mobilních aplikací a naší reklamy vašim preferencím. Používáme zobrazovací a vyhledávací remarketing pro přizpůsobení obsahu reklamy a lepší zážitek.

  Pokud některá inzerce nevyžaduje použití cookies nebo page tagů, údaje třetích stran se používají k určení, kdy se zobrazí reklama Agoda.

  Společnost Agoda vynakládá přiměřené úsilí, aby neshromažďovala osobně identifikovatelné informace a zabránila jejich využití v reklamních řešeních třetí strany, pokud jste nevyjádřili svůj souhlas. Pro odhlášení ze shromažďování informací třetími stranami pro reklamní účely, klikněte prosím na jeden nebo více odkazů třetích stran ve výše uvedené sekci „Nástroje odhlášení“.

  Reklama a obsah na jiných webových stránkách

  Agoda používá nástroje třetí strany pro distribuci reklamy na různých internetových stránkách. Agoda nepodporuje ani neschvaluje cíle, způsoby nebo prohlášení internetových stránek, které zobrazují naši reklamu.

  Jak číst nebo měnit své osobní identifikační údaje

  Pokud si přejete aktualizovat jakékoliv osobní údaje, které jste dříve poskytli, nebo uplatňovat jakékoliv právo na přístup, korekci, opravu, vymazání nebo odmítnutí zpracování svých osobních údajů, které byste mohli mít podle platného práva, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím naší Stránky zákaznické podpory. Pro ochranu vašeho soukromí a zabezpečení před povolením k přístupu nebo změnám vašich osobních údajů nejprve ověříme vaši identitu. Jakýkoliv požadavek na přístup ke svým osobním údajům bude zodpovězen v přiměřené lhůtě. Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy, trhu a průzkumu mínění. Vyhrazujeme si právo účtovat za takový přístup přiměřený poplatek v souladu s platnými zákony.

  Pokud si přejete kontaktovat pracovníka pro ochranu dat Agoda nebo naše zástupce zákaznického servisu o problémech soukromí e-mailem, můžete zaslat e-mail na:

  dpo@agoda.com

  Případně můžete poslat doporučený dopis pracovníkovi pro ochranu dat Agoda na následující adresu:

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  Můžete také kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu dat telefonem na následující vyhrazené číslo:
  +65 641 552 90 (Singapur, hovor zpoplatněn) případně jiné zveřejněné telefonní číslo.

  Mobilní zařízení

  Máme bezplatné aplikace pro různá mobilní zařízení a používáme verze našich pravidelných webových stránek, které byly optimalizovány pro mobilní zařízení. Tyto aplikace a weby pro mobilní zařízení zpracovávají osobní údaje, které nám poskytnete, v podstatě stejným způsobem jako naše webové stránky a také vám umožňují používat služby určování polohy pro nalezení ubytování v blízkosti. S vaším souhlasem vám můžeme zasílat notifikace s informacemi o vaší rezervaci, možných dalších pobytech nebo o jakýchkoliv programech společnosti Agoda, kterých jste členem.

  Zvláštní poznámka o nezletilých

  Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny využívat služby rezervace ubytování na naší Stránce. Nezletilé obvykle doprovázejí jejich rodiče nebo opatrovníci, kteří si rezervovali ubytování, s výjimkou případů, které mohou být uvedeny v podmínkách ubytovacího zařízení.

  Jazyk

  Tyto zásady ochrany byly původně vytvořeny v anglickém jazyce. Překlady do jiných jazyků jsou k dispozici pro vaše pohodlí. V případě rozdílu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí platí anglická verze.

  Podmínky použití

  Pro více informací o používání naší Stránky se obraťte na společnost Agoda Podmínky použití. Tyto zásady ochrany tvoří nedílnou součást našich Podmínek použití.


  Agoda je součástí Priceline Group, světového lídra v oblasti online cestování a navazujících služeb.

  AS-AGWEB-3Z07