Podmínky používání Agoda


Poslední aktualizace v říjnu 2018

Společnosti Agoda vás („Vy“) vítá na svých webových stránkách a mobilních aplikacích („Stránky“). Termíny „Agoda“, „my“ nebo „nás“ odkazují ke společnosti Agoda Company Pte. Ltd. a „společnosti Agoda“ je souhrnné označení pro společnost Agoda a přidružené subjekty včetně mimo jiné společnosti Agoda Services Co., Ltd. (Thajsko), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur, pobočky ve Velké Británii a další místní pobočky), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malajsie) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc.

Za odkazy na Webové stránky se považují i jejich odvozeniny, včetně, ale ne výlučně, webových stránek a aplikací, ať už přístupných přes mobilní telefon, tablet nebo jiné zařízení. Podmínky používání definované níže se vztahují na naše služby, které vám přímo nebo nepřímo zpřístupňujeme různými prostředky včetně online rezervací, prostřednictvím žádostí podávaných do oddělení péče o zákazníky. Zobrazením, procházením a používáním těchto Webových stránek či prováděním rezervací prostřednictvím společnosti Agoda vyjadřujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.

Na našich stránkách můžete najít různé naše zásady a pokyny, které mimo jiné zahrnují Zásady ochrany osobních údajů, Zásady bezpečného nákupu, Garanci ceny Agoda, Garanci rezervace, Storno podmínky, Podmínky vrácení peněz, Podmínky programu odměn Agoda, Podmínky služby Dárkové karty Agoda, Všeobecné podmínky služby Agoda Kredit Pravidla pro zákaznická hodnocení,Často kladené dotazy atd. (souhrnné označované jako „Zásady“). Tyto dokumenty byste si měli přečíst společně s těmito všeobecnými podmínkami, neboť tvoří jejich nedílnou součást a proto je zde uvádíme ve formě odkazu.

Níže uvedené všeobecné podmínky jsou souhrnně označovány jako „Podmínky používání“. Jestliže s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tyto Webové stránky dále nepoužívejte. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, tvoří podmínky používání ve svém platném znění úplnou úmluvu mezi vámi a společnostmi Agoda a jsou nadřazené jakýmkoliv jiným úmluvám či dohodám (ústním či písemným) mezi vámi a společnostmi Agoda s ohledem na jejich obsah.

1. Rozsah našich služeb

A. Rezervace ubytování

Prostřednictvím těchto Stránek poskytuje společnost Agoda online platformu, na které můžete procházet různé typy ubytování a krátkodobá ubytování, včetně mimo jiné hotely, hostely, apartmá se službami, penziony, pokoje k pronájmu, chalupy, ryokany apod. (souhrnně "Ubytování"), a provádět rezervace v těchto Ubytováních, včetně úhrady těchto rezervací předem kreditní kartou, debetní kartou nebo jiným způsobem platby za účelem usnadnění zpracování této platby („Platební nástroj“). Rezervujete-li si na Webových stránkách určité ubytování, žádáte tím o provedení rezervace ubytování za cenu uvedenou u této nabídky a za dalších podmínek uvedených na Webových stránkách. Rezervací ubytování, které schválí ubytovací zařízení a následně také Agoda, vzniká v Singapuru závazná smlouva, která se řídí danými podmínkami. Po schválení vašeho rezervovaného ubytování zvoleným ubytovacím zařízením obdržíte e-mailem potvrzení (u již uhrazených ubytování je součástí e-mailu také rezervační voucher). Stránka s poděkováním se zobrazí ve chvíli, kdy byla vaše žádost o rezervaci přijata a je připravena ke konečnému zpracování. V tuto chvíli nejsou z Vaší strany nutné žádné další úkony. Vyhrazujeme si právo rezervace odmítnout dle podmínek uvedených níže.

Při poskytování našich služeb zveřejňujeme informace o ubytovacích zařízeních na základě údajů od našich dodavatelů nebo poskytovatelů (mimo jiné včetně hotelů, jejich zástupců, distributorů, společností pro správu destinací (DMC - Destination Management Company), manažerů prodejních kanálů, partnerů atd.). Z tohoto důvodu mají ubytovací zařízení nebo jejich zástupci přístup k extranetu či jinému přístupovému řešení, prostřednictvím kterého nesou plnou zodpovědnost za aktualizaci veškerých sazeb, dostupnosti, popisů, obrázků, rezervačních podmínek, podmínek ubytovacího zařízení a dalších informací, které se na těchto Webových stránkách zobrazují. Ačkoliv při poskytování služeb v přiměřené míře využíváme našich schopností a péče, neověřujeme a nemůžeme zaručit, že jsou veškeré informace přesné, úplné či správné k aktuálnímu datu. Dále neneseme zodpovědnost za žádné chyby, včetně očividných či typografických chyb, přerušení služeb z důvodu jakýchkoliv dočasných či částečných selhání, oprav, aktualizací či údržby Webových stránek a dalších důvodů, nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace či neposkytnutí takovýchto informací. Za přesnost, úplnost a správnost informací zobrazených na naší webové stránce o daném ubytovacím zařízení je vždy odpovědné samo ubytovací zařízení. Ke změnám v tržních podmínkách či okolnostech může docházet náhle a informace zobrazené na našich Webových stránkách tak mohou být rázem nepřesné či zastaralé. V případě potíží vám naše oddělení péče o zákazníky pomůže zprostředkovat kontakt s ubytovacím zařízením pomocí komerčně přiměřených kroků. Upozorňujeme, že Agoda je jedním z mnoha kanálů, kterými ubytovací zařízení distribuují svou nabídku ubytování. Pokud výsledky vyhledávání ukazují, že konkrétní ubytovací zařízení nemá žádné další pokoje k dispozici, znamená to, že tento typ pokoje není k dispozici pro rezervaci prostřednictvím Agoda.

Tyto Webové stránky nepředstavují ani by neměly být považovány za doporučení ani potvrzení kvality, úrovně služeb, hodnocení jakéhokoliv ubytovacího zařízení uvedeného na těchto Webových stránkách. Tímto se vzdáváme jakéhokoliv vyjádření, záruk nebo závazků v souvislosti s kvalitou, stavem nebo adekvátností jakéhokoliv ubytovacího zařízení uvedeného na těchto webových stránkách. Ubytovací zařízení může být hodnoceno na těchto webových stránkách dle různých kritérií (hodnocení podle hvězdiček, recenze atd.). Výchozí pořadí se stanovuje na základě automatizovaného algoritmu, který může být čas od času aktualizován nebo měněn. V tomto algoritmu jsou zohledněny mimo jiné následující faktory: dostupnost, promo akce a sazby, historie oblíbenosti, provize nebo marže, zisk, konverze (poměr množství rezervací a návštěvníků stránek), prodej pokojů/nocí, storna, kvalita uváděných informací, závěrečná hodnocení zákazníků, hodnocení hvězdičkami atd. Agoda momentálně provozuje program „Přednostní partner“, v rámci kterého mají vybraná ubytování možnost vylepšit si na stránkách svou viditelnost. Ubytování přednostních partnerů je na stránkách zvýrazněno nebo jasně popsáno. Za určitých okolností nabízí společnost Agoda ubytovacím zařízením možnost získat sponzorovanou pozici, tj. platit si za první místo v seznamu ubytovacích zařízení. V tomto případě bude sponzorovaná položka řádně označena nebo bude obsahovat slova odůvodňující její záměr.

Vyhrazujeme si právo vás nebo vaši rezervaci odepřít vás nebo vaši rezervaci (nebo ve výjimečných případech zrušit již potvrzené rezervace), a to na základě našeho uvážení a z kterýchkoliv (právních) důvodů bez nutnosti toto odepření zdůvodnit. Typické důvody, kvůli kterým můžete být vy nebo vaše rezervace odepřeni, zahrnují mimo jiné: Žádosti o ubytování, přeprodej ubytovacích míst rezervovaných prostřednictvím Stránky jednotlivě nebo v masovém množství bez předchozího písemného souhlasu ("Přeprodej"), porušení Všeobecných podmínek, událostí vyšší moci, obchodních nebo ekonomických sankcí, embarg, právních omezení (podezření na) podvod nebo krádež, podezření z trestné činnosti, podezřelé rezervace, podání klamavých nebo chybných informací, potíže s platebním nástrojem, nevhodné chování, výhrůžky, urážky, násilí, odmítnutí poskytnout informace, praktické překážky, obtížná komunikace, zřejmé chyby (viz níže), historie, uvádění na černou listinu vládami nebo mezinárodními organizacemi (USA, EU, OSN, Singapur) atd. V případě, že již byla provedena platba a společnost Agoda příslušnou rezervaci zamítne či zruší, budou vám vaše peníze vráceny zpět v celkové výši rezervace. Výjimku tvoří případy neautorizovaného předprodeje nebo další případy, které dle svého uvážení určí společnost Agoda. V těchto případech nebudou peníze nebo jejich část vráceny. Refundace nebude provedena v případech neautorizovaného přeprodeje, protože tato činnost mnoha způsoby negativně ovlivňuje naše autorizované a smluvní affiliate partnery a ubytovací zařízení, které společnosti Agoda poskytují ubytovací kapacity na základě smlouvy a vzájemné důvěře. Obcházení společnosti Agoda, například neautorizovaným přeprodejem inventáře společnosti Agoda a jeho nabízením na webových stránkách konkurence, má rovněž negativní dopad na společnost Agoda, která tímto může utrpět ztráty a poškození své značky. Kromě toho si dle svého uvážení vyhrazujeme právo zablokovat („uvést na černou listinu“) uživatele těchto Webových stránek, a to trvale nebo dočasně. Uživatelé uvedení na černé listině se nesmí pokoušet používat tyto Webové stránky pod žádným jiným jménem ani prostřednictvím jiného uživatele. Další informace o mechanizmech prevence podvodu najdete také níže.

V ojedinělých případech můžeme příslušnou rezervaci zrušit nebo odmítnout z důvodu „očividných chyb“, a to nezávisle na jejich původu. Očividnou chybou máme na mysli chybu na webových stránkách (např. v cenách), kterou by rozumná osoba nepovažovala za normální. Rezervace nebo přidělené body budou následně upraveny. V relevantních případech bude naúčtovaná částka zpětně proplacena bez dalšího poplatku. Záleží pouze na uvážení společnosti Agoda, zda takovou rezervaci zruší nebo zamítne.

Upozorňujeme, že v případě podezření na skupinovou rezervaci může být taková rezervace také zamítnuta, protože většina hotelů má pro skupinové rezervace specifické postupy. Bližší informace vám poskytne Zákaznická podpora.

Okolnosti, jako jsou například probíhající renovace, chyby ubytovacího zařízení v rezervacích a specifické potřeby hostů, mohou mít vliv na kvalitu vašeho pobytu. Nezapomeňte ubytovací zařízení informovat o jakýchkoliv zvláštních žádostech či požadavcích, které budete mít při příjezdu do ubytovacího zařízení.

Význam hvězdičkového hodnocení

Hodnocení ubytovacích zařízení hvězdičkami nebo jiným označením („hvězdičková hodnocení“) slouží pouze pro vaši informaci. Hvězdičkové hodnocení se zakládá na údajích obdržených od našich dodavatelů, kterými jsou i samotná ubytovací zařízení, a zohledňuje vybavení a zázemí daného ubytování, sazby, závěrečná hodnocení hostů a služby. Hvězdičkové hodnocení není klasifikací ubytování vycházející z rozhodnutí oficiálního schvalovacího subjektu v oblasti turismu a hotelnictví. Hvězdičkové hodnocení nepodléhá nezávislému ověřování. Hvězdičkové hodnocení pouze poukazuje na úroveň komfortu, který můžete v daném ubytovacím zařízení očekávat s tím, že vyšší hvězdičkové hodnocení obecně signalizuje vyšší úroveň komfortu a služeb. Další podrobné informace najdete v detailním popisu na těchto Webových stránkách. Upozorňujeme, že hvězdičkové hodnocení se může výrazně lišit v závislosti na lokalitě, dostupných alternativách, místních tržních podmínkách, postupech či dalších okolnostech. Je tedy možné, že hvězdičkové hodnocení v určité zemi či městě není srovnatelné se stejným hvězdičkovým hodnocením v jiné zemi či městě, a to právě v důsledku výše uvedených okolností. Hvězdičková hodnocení nemusí nutně odrážet všechno vybavení či služby, které mohou být v určitém ubytovacím zařízení k dispozici, a některé vybavení či služby nemusí být k dispozici v každém pokoji nebo v každém ubytovacím zařízení s určitým hvězdičkovým hodnocením. Pokud jsou pro vás některá vybavení či služby důležité, obraťte se prosím na Zákaznickou podporu s dotazem ohledně jejich dostupnosti.

B. Další doplňkové služby

Agoda poskytuje online platformu, pomocí které můžete procházet další služby, které zahrnují mimo jiné rezervace letenek a pronájem automobilů, („doplňkové služby“) a rezervaci těchto doplňkových služeb. Ačkoliv webové stránky Agoda představují platformu, na které můžete procházet a provádět rezervace těchto doplňkových služeb, tyto doplňkové služby jsou poskytovány přidruženými společnostmi Agoda a jejími partnery („Partneři“), kteří byli pečlivě vybráni společností Agoda. Například zobrazenou nabídku letů, možnost vyhledávání a rezervační služby na stránkách Agoda aktuálně zajišťují společnosti skupiny Booking Holdings Inc., jako jsou KAYAK nebo priceline.com a jejich dodavatelé. Takoví Partneři budou na webových stránkách při procházení doplňkových služeb jasně zobrazeni a bude poskytnut odkaz na jejich vlastní Podmínky použití a/nebo Podmínky ochrany soukromí, které budou řídit vztah mezi vámi a naším Partnerem pro rezervaci příslušné doplňkové služby.

Rezervujete-li si na Webových stránkách doplňkové služby (například rezervace letenky nebo zapůjčení automobilu), žádáte tím o provedení rezervace za cenu uvedenou u této nabídky a za případných podmínek oznámených Partnerem. Tyto podmínky se stávají závaznou smlouvou, pokud je vaše rezervace přijata Partnerem. Přijetí vaší rezervace Doplňkové služby Partnerem vám bude oznámeno prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Partner si vyhrazuje právo odmítnout rezervace, jak je uvedeno v jeho podmínkách.

2. Používání Webových stránek

Jak bylo uvedeno výše, tyto smluvní podmínky představují dohodu mezi vámi a společnostmi Agoda. Společnost Agoda spolupracuje také s jinými společnostmi, mimo jiné s Booking.com B.V., aby nabízela pro hosty možnosti rezervace v Ubytování na celém světě. V některých případech obdržíte potvrzení, která na takovéto společnosti odkazují. Agoda může také nabídnout možnost rezervace Doplňkových služeb (lety, zapůjčení automobilu) ve spolupráci s vybranými Partnery, jak je popsáno výše.

Společnost Agoda vám uděluje omezenou, výhradní, osobní, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci bez možnosti poskytovat sublicenci na přístup a používání stránek výhradně v souladu s těmto všeobecnými podmínkami. S výjimkou této limitované licence vám s ohledem na tyto Webové stránky neudělujeme žádná další práva ani licenci. Veškerá práva či licence, které nejsou výslovně uděleny v tomto dokumentu, jsou vyhrazena. Obsah a informace na Webových stránkách a také software a infrastruktura používané k poskytování takového obsahu a informací jsou vlastnictvím společnosti Agoda nebo jejích dodavatelů a poskytovatelů, včetně Ubytování a Doplňkových služeb. Tyto Webové stránky můžete používat pouze k odesílání oprávněných dotazů nebo provádění rezervací v dobré víře. Zavazujete se také, že nebudete provádět žádné spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace v očekávání poptávky. Tímto na sebe berete zodpovědnost za naprostou správnost platebních údajů, které nám při provádění rezervace poskytujete. Kromě toho nesete zodpovědnost za poskytnutí správné a přesné e-mailové adresy a poštovních či jiných kontaktních údajů, abychom vás mohli kontaktovat v případě nutnosti. Pročtěte si prosím také Podmínky ochrany soukromí.

Na základě těchto skutečností je podmínkou používání těchto Webových stránek váš souhlas, že tyto webové stránky nebo jejich obsah či informace nebudete používat pro jakékoliv komerční či neosobní účely (přímé či nepřímé) ani k nelegálním, nezákonné činnosti či účelům, které Podmínky používání zakazují. S výjimkou našeho předchozího písemného oprávnění souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat či prodávat nebo přeprodávat jakékoliv informace, software, produkty či služby získané na těchto Webových stránkách. Kromě toho souhlasíte, že nebudete provádět tyto činnosti:

 • využívat Webových stránek nebo jejich obsahu k jakýmkoliv neoprávněným komerčním účelům (např. bez povolení dále distribuovat nebo přeprodávat rezervace);
 • provádět spekulativní, falešné či podvodné rezervace;
 • přistupovat k jakémukoliv obsahu či informacím na těchto Webových stránkách, sledovat je či kopírovat pomocí robotů, prohledávačů či agregátorů či jiných automatizovaných prostředků či manuálních procesů za jakýmkoliv účelem a bez našeho výslovného předchozího svolení;
 • porušovat omezení v jakýchkoliv hlavičkách protokolů pro vyloučení robotů na webových stránkách nebo obcházet jiná opatření používaná pro prevenci nebo omezení přístupu k Webovým stránkám;
 • provádět jakékoliv akce, které způsobují nebo mohou dle našeho uvážení způsobovat nerozumné či nepřiměřeně vysoké zatížení naší infrastruktury;
 • odkazovat pomocí přímých odkazů na jakoukoliv část těchto Webových stránek (mimo jiné včetně cest k objednávkám) bez předchozího písemného svolení, a to za jakýmkoliv účelem;
 • dále prodávat, používat, kopírovat, monitorovat (např. pomocí prohledávačů, agregátorů), zobrazovat, stahovat nebo reprodukovat jakýkoliv obsah nebo informace, software, produkty či služby dostupné na těchto Webových stránkách, a to pro jakoukoliv komerční či konkurenční aktivitu či účel;
 • vkládat jakoukoliv část těchto webových stránek na jiné webové stránky v podobě „rámců“ či „zrcadlových souborů“ bez předchozího písemného svolení;
 • zveřejňovat jakékoliv nezákonné (dle veškerých platných zákonů či nařízení) příspěvky na těchto Webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek nebo jakékoliv příspěvky, jež obhajují nezákonné aktivity;
 • zadávat nebo poskytovat odkazy na jakékoliv příspěvky obsahující materiály, jež by mohly být považovány za škodlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, násilné, hanlivé, neuctivé, rasistické, diskriminační, urážlivé, vyhrožující, nepoctivé, obtěžující, nenávistné či jinak problematické;
 • zadávat nebo poskytovat odkazy na jakékoliv příspěvky obsahující pomlouvačné, nactiutrhačné, lživé nebo urážlivé materiály;
 • zadávat jakékoliv příspěvky, které nedodržují nebo porušují jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv entity či osoby, a to mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, zákonů usměrňujících obchodní tajemství, práv na soukromí nebo inzerce;
 • zadávat jakékoliv příspěvky, u nichž nemáte právo je dávat k dispozici dle zákona nebo dle smluvních či zmocněneckých vztahů;
 • vydávat se za jinou osobu či entitu nebo lživě uvádět či jinak zkreslovat vaše spojení s určitou osobou či entitou nebo si přisvojit falešnou identitu, je-li účelem takového chování oklamat, podvést či jinak podvádět;
 • manipulovat s identifikátory včetně falšování hlaviček za účelem skrytí původu jakéhokoliv vámi zadaného komentáře;
 • používat webové stránky jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit či narušit nebo jinak negativně ovlivňovat tyto Webové stránky či počítačové vybavení jiných uživatelů nebo poškozovat, narušovat či omezovat fungování jakéhokoliv softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení;
 • pokoušet se získat neoprávněný přístup k těmto Webovým stránkám, jakýmkoliv souvisejícím webovým stránkám, jiným účtům, počítačovému systému nebo sítím připojeným k těmto Webovým stránkám, a to prostřednictvím hackingu (neoprávněné využívání či pronikání do jiných systémů), dolování hesel nebo jiných prostředků;
 • získávat nebo se pokoušet získat jakékoliv materiály či informace prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, které nejsou úmyslně poskytovány prostřednictvím těchto Webových stránek, a to včetně aktivního shromažďování dat (harvesting) nebo jiného shromažďování informací o ostatních uživatelích (například e-mailové adresy);
 • účastnit se jakýchkoliv podvodných postupů s cílem manipulovat s přirozenými výsledky vyhledávání stránky (Search Engine Results Page – SERP) nebo používat techniky pro optimalizaci vyhledávačů (search engine optimization – „SEO“) považované v obvyklých pokynech vyhledávačů za nepřípustné. používat neetické praktiky optimalizace SEO nebo techniky „black hat“ (tj. “spamdexing – účelový spam s cílem zvýšit umístění stránek ve výsledcích vyhledávání), za které se mimo jiné považuje cloaking (maskování skutečného obsahu), meta data a značky „title“ v HTML kódu, agregování obsahu, sítě zpětných odkazů, Google bomby, nadměrné užívání klíčových slov (keyword stuffing), skryté texty a odkazy, vysoce optimalizované úvodní stránky sloužící pouze k přesměrování (doorway pages) či maskované stránky, farmy odkazů nebo schémata, spam v komentářích blogů atd;
 • provádět cokoliv, co by mohlo poškodit tyto webové stránky, skupinu společností Agoda a jejich zaměstnance, pověst společností Agoda nebo způsobit jinak negativní dopad; nebo
 • navádět k výše uvedenému nebo se na tom jakkoliv podílet.

Nebude-li vyloženě uvedeno jinak, webové stránky nesmí uvádět hypertextové odkazy na jakoukoliv jinou stránku kromě domovské stránky těchto Webových stránek. Ve webových rámcích není dovoleno uvádět obsah těchto Webových stránek nebo jakýchkoliv jiných stránek či materiálů na těchto stránkách uvedených a žádná entita nesmí uvádět hypertextové odkazy nebo jakékoliv jiné aspekty těchto Webových stránek v e-mailech ke komerčním účelům bez výslovného písemného svolení společnosti Agoda.

Provedením rezervace na těchto Webových stránkách vyjadřujete a zaručujete, že se na vás nevztahuje žádné mezinárodní sankční opatření.

Ve vybraných případech musíte plnit všechny své zákonné povinnosti, daňové požadavky nebo jiné povinnosti vyžadované v zemi vašeho stálého pobytu.

3. Ceny, Garance ceny Agoda, dodatečné poplatky, daně a poplatky, směnný kurz společnosti Agoda

A. Ceny a Garance nejlepší ceny za ubytování

Snažíme se o nejvíce konkurenceschopné ceny a chceme, abyste za svůj pobyt v daném hotelu zaplatili co možná nejnižší cenu. Najdete-li na internetu rezervaci ubytování se stejnými rezervačními podmínkami za nižší cenu poté, co jste provedli rezervaci prostřednictvím našeho systému, vyrovnáme rozdíl mezi naší sazbou a nižší sazbou dle podmínek Garance ceny Agoda. Má-li být taková žádost v rámci této garance platná, musí být podána v souladu se všemi souvisejícími podmínkami Garance ceny Agoda.

Na Webových stránkách mohou být u určitého pobytu v ubytovacím zařízení k dispozici nižší ceny za stejný typ pokoje. Ubytovací zařízení však mohou nabízet takové ceny za speciálních omezení a podmínek, například v souvislosti se stornem a vracením peněz. S těmito podmínkami uvedenými v detailním popisu typu pokoje a cen se před provedením rezervace seznamte. V závislosti na těchto omezeních a podmínkách se cena stejného pokoje může lišit (viz také část 6 níže). Upřesňujeme, že Garance nejlepší ceny se nevztahuje na Doplňkové služby poskytované na Webových stránkách.

B. Dodatečné poplatky účtované ubytovacím zařízením

Upozorňujeme, že nebude-li uvedeno jinak, veškeré ceny na těchto Webových stránkách platí pouze pro rezervaci pokoje ve vašem ubytovacím zařízení, pro požadovaný termín pobytu a pro počet udávaných osob. Ceny rezervací ubytování se zobrazují za jeden pokoj a noc. Nebude-li uvedeno jinak, společnost Agoda obvykle zobrazuje na Webových stránkách cenu bez daně a poplatků za služby (další podrobnosti najdete níže). Tyto daně a poplatky za služby se zobrazí v průběhu rezervace. Bez ohledu na níže uvedené skutečnosti se celková cena včetně všech daní a poplatků zobrazí před potvrzením rezervace. Nastavení obrazovky se může lišit, ale celková cena se vždy zobrazí nejpozději na poslední stránce rezervace (před poslední potvrzující obrazovkou). Na rezervačním formuláři ověřte jednotlivé kroky rezervace – před poslední potvrzující obrazovkou můžete rezervaci kdykoliv přerušit (níže najdete informace ke stornu po provedení rezervace). Položky zahrnuté v ceně se zobrazují na Webových stránkách (v části s informacemi o ubytovacím zařízení nebo před posledním potvrzením rezervace) nebo v potvrzujícím e-mailu / voucheru. Snídaně obvykle nebývá součástí ceny, není-li výslovně uvedeno jinak. Poplatky ubytovacího zařízení, resortu či další povinné poplatky (viz níže) a případné místní městské, turistické nebo pobytové daně, které jsou vybírány přímo od hostů, obvykle nejsou do ceny zahrnuty, pokud není uvedeno jinak. Tento údaj si prosím ověřte v popisu ubytovacího zařízení nebo v zásadách na Webových stránkách. Součástí cen nikdy není pojištění jakéhokoliv druhu. Rezervace standardních pokojů v ubytovacím zařízení platí pro jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje, přičemž za přistýlky se obvykle připlácí. Kromě toho může ubytovací zařízení odmítnout přijmout další osoby, nebudou-li tyto osoby řádně nahlášeny předem. Upozorňujeme, že určité ubytovací zařízení mohou účtovat tzv. dodatečný, avšak povinný, „rekreační poplatek“ (nebo podobný poplatek) za využití určitých služeb ubytovacího zařízení. Tento rekreační poplatek není obvykle zahrnut v ceně, avšak bude zmíněn v popisu ubytovacího zařízení na těchto Webových stránkách. Ubytovací zařízení vám kromě toho může přímo naúčtovat poplatky za energie, poplatky za manipulaci se zavazadly, poplatky za doručování novin, poplatky za trezor v pokoji, turistické poplatky nebo poplatky za úklid pokojů. Na tyto praktiky přidávání dodatečných poplatků nemá společnost Agoda žádný vliv a dochází k nim na určitých trzích, včetně USA. Netřeba dodávat, že volitelné vedlejší poplatky a osobní spotřeba nebývá zahrnuta takřka nikdy – jsou to například poplatky za parkování, poplatky za minibar, telefonní hovory, pokojová služba, stravování a nápoje, gala večeře, výpůjčky filmů, internet atd. Během určitých období sezóny nabízí určitá ubytovací zařízení povinnou gala večeři (např. Nový rok, Vánoce, Čínský nový rok, atd.). Taková večeře není zahrnuta v ceně za pokoj, avšak zobrazí se na rezervačním formuláři. Zkontrolujte „Informace o hotelu“, „Podmínky rezervace“, „Zásady storna“ nebo informace uvedené v podobném znění na těchto Webových stránkách. Nebudete-li si jisti, zda je některá položka zahrnuta v ceně, můžete se obrátit na náš tým Zákaznické podpory.

U určitých ubytovacích zařízení bude k základní ceně za pokoj přičtena cena za dopravu nebo přepravu, a to buď na žádost daného ubytovacího zařízení nebo jako vámi volitelná možnost. Je to obvyklé zvláště u ostrovních destinací (např. Maledivy), kde je nutná speciální doprava, abyste se dostali do ubytovacího zařízení. Upozorňujeme, že společnost Agoda takovou přepravu neorganizuje. Upozorňujeme, že Agoda neorganizuje žádnou dopravu v souvislosti s Ubytováním. Tato je vždy organizována a nabízena Ubytovacím zařízením nebo jeho jménem a za tyto dopravní služby je tedy zodpovědné ubytovací zařízení, nikoliv Agoda. Agoda nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost, frekvenci nebo úroveň služeb takovéto přepravy. Dle některých zákonů jsou ubytovací zařízení kromě toho povinny od hostů přímo vybírat místní daň za lůžko nebo městskou daň. Státní správa může příležitostně stanovit další daně a může ubytovací zařízení požádat o jejich přímý výběr. Jsou-li tyto poplatky relevantní, platí se příslušnému ubytovacímu zařízení při odhlašování na konci pobytu. Zahrnutí dodatečných poplatků prosím ověřte s daným ubytovacím zařízením nebo u Zákaznické podpory.

C. Dodatečné poplatky za doplňkové služby

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny za doplňkové služby uvedené na stránkách určeny našimi Partnery. Prosím nahlédněte do podmínek používání vydaných příslušným Partnerem, pokud se chcete dozvědět o všech dalších poplatcích, které se mohou týkat vaší rezervace (například letištní daň).

D. Převod měny

Ceny uvedené u nabízených ubytování na stránkách Agoda stanovují ubytovací zařízení dle své místní měny. Můžete zvolit, zda chcete ceny zobrazit v místní měně ubytovacího zařízení, nebo v jiné měně.

 • Zobrazená měna je měna, ve které se rozhodnete zobrazovat ceny na našich stránkách. 
 • Měna platby je měna, kterou zvolíte k provedení platby za rezervaci. 
 • Místní měna ubytovacího zařízení je měna, ve které ubytovací zařízení nebo dodavatel služeb stanovuje sazby za nabízené ubytování a služby na našich stránkách a v této měně si přeje částku obdržet. Výchozí měnou ubytovacího zařízení je oficiální měna platná v oblasti, kde se ubytovací zařízení nachází.

Směnný kurz poskytovatele finančních služeb
Pokud se měna platby liší od měny, ve které je veden váš platební účet, určí směnný kurz použitý k převodu částky váš poskytovatel finančních služeb. Směnný kurz, který nabídne váš poskytovatel finančních služeb, může být oproti směnnému kurzu společnosti Agoda vyšší nebo nižší a poskytovatel finančních služeb může dále k zahraniční transakci připočíst poplatek za její zpracování. Směnný kurz nebo příplatky stanovené poskytovatelem finančních služeb společnost Agoda nijak neovlivňuje a nevyužívá je ve svůj prospěch.

Směnný kurz společnosti Agoda
Shoduje-li se měna vaší platby s měnou vašeho platebního účtu, ale od místní měny ubytovacího zařízení nebo zobrazené ceny se liší, použije Agoda k převodu částky indikovaný kurz nebo denní přizpůsobený směnný kurz. Platný převodní kurz bude záviset na tom, jaké možnosti zvolíte při prohlížení nabízených ubytování a provádění rezervace, podle popisu níže.

 • Indikovaný směnný kurz – průměrný kurz daného dne určený na základě údajů agentury Bloomberg (Bloomberg Generic Composite)
 • Denní přizpůsobený směnný kurz – směnný kurz určený na základě údajů agentury Bloomberg ( Bloomberg Generic Composite) v den platby plus 5% poplatek.

Pokud se rozhodnete využít k převodu částky společnost Agoda, nebudeme vám účtovat žádné další poplatky za převod ani jiné servisní poplatky.

Převedené ceny jsou pouze informativní
Pokud se rozhodnete zobrazit ceny ve měně, která se od místní měny ubytovacího zařízení liší, společnost Agoda tuto cenu převede podle indikovaného kurzu. Zobrazená převedená cena je předběžným odhadem ceny ve vaší zvolené zobrazené měně a není pevná ani závazná. Zobrazená převedená cena je pouze informativním přepočtem, který vám má posloužit ke srovnání cen, balíčků a podmínek nabídky ve měně, kterou upřednostňujete.
Ceny pokojů jsou stanovené ubytovacími zařízeními v jejich místní měně, a tak částku, kterou budete platit za rezervaci, určují tyto tři proměnné:

 • měna, ve které se rozhodnete cenu hradit;
 • druh zvolené rezervace: Platba nyní, Rezervace nyní a platba později nebo Platba v ubytovacím zařízení;
 • směnný kurz mezi měnou úhrady a místní měnou ubytovacího zařízení v den, kdy platbu zpracováváme.

Rezervace s platbou nyní
Pokud během rezervace zvolíte určitou měnu, cenu podle toho upravíme a zobrazíme vám konečnou cenu, která bude odepsána z vašeho účtu. Tato úprava je možná, neboť v momentě platby již známe směnný kurz. Rozhodnete-li se platit ve měně, který se od zobrazené měny liší, Agoda k převodu částky využije denní přizpůsobený směnný kurz. U ostatních rezervací typu Platba nyní Agoda k převodu částky použije indikovaný směnný kurz.

Rezervace typu Rezervace nyní a platba později
Pokud během rezervace zvolíte určitou měnu, cenu podle toho upravíme a zobrazíme vám odhadovanou konečnou cenu, která bude odepsána z vašeho účtu v den splatnosti. Pevnou cenu vám není možné zobrazit, neboť mezi dnem rezervace a dnem splatnosti se může směnný kurz změnit. Pokud zvolíte možnost platit ve měně, která se od místní měny ubytovacího zařízení nebo zobrazené měny liší, použije Agoda pro rezervace typu Rezervace nyní a platba později k převodu denní přizpůsobený směnný kurz.

Rezervace s platbou na místě v ubytovacím zařízení
Pokud si vyberete rezervaci s platbou v ubytovacím zařízení, jako konečnou cenu vám zobrazíme částku v místní měně ubytovacího zařízení, kterou budete na místě hradit. Úhradu rezervace provedete v ubytovacím zařízení v místní měně nebo v jakékoliv jiné měně, kterou se ubytovací zařízení rozhodne přijmout. Pokud provedete úhradu v jiné měně nebo z účtu vedeném v jiné měně, bude konečná částka záviset na směnném kurzu používaném ubytovacím zařízením a vaším poskytovatelem finančních služeb. Tyto faktory nemůže Agoda nijak ovlivnit.

Daně a poplatky

V souvislosti s usnadněním transakce může být součástí částky za vaše ubytování účtované prostřednictvím vašeho platebního nástroje také poplatek za daně a poplatky („Daně a poplatky“), není-li uvedeno jinak. V rámci zprostředkování ubytovacích služeb Agoda mohou tyto poplatky zahrnovat částku určenou na úhradu daní, kterou společnost Agoda zařízení zasílá. Tyto daně mohou mimo jiné zahrnovat prodejní daň, daň z obsazenosti, ubytovací daň, spotřební daň, daň z přidané hodnoty a/nebo další daně. V určitých lokalitách může daň také zahrnovat státem stanovené poplatky za služby nebo jiné poplatky, které nejsou placené přímo daňovým úřadům, ale které je ubytovací zařízení povinno je vybírat. Výše částky za daně zaplacené ubytovacímu zařízení v souvislosti s vaší rezervací se může lišit od námi odhadnuté částky, kterou vám budeme účtovat. Pokud při úhradě daní a poplatků vzniknou nějaké přeplatky, společnosti Agoda si tuto částku ponechávají jako úhradu služeb a nákladů spojených s rezervací nebo zákaznickou službou. Případné nedoplatky pokryjí společnosti Agoda. Výši poplatků a daní mohou ovlivnit různé faktory, kterým je například výše částky, kterou společnosti Agoda hradí ubytovacímu zařízení nebo místě, kde se ubytovací zařízení nachází. Součástí poplatků může být také zisk, který si společnosti Agoda ponechávají.

S níže uvedenou výjimkou nejsou společnosti Agoda subjektem, který vybírá daně a zasílá je odpovědným daňovým úřadům. Veškeré daně a poplatky, které zákazníkům účtujeme, odrážejí částku, kterou požadují naši dodavatelé služeb. Společnosti Agoda se nepodílejí na prodeji služeb nabízených prodejci, kteří našim zákazníkům poskytují rezervace dopravních služeb. Zdanitelnost, výše daňového poplatku a druh platných daní se mezi lokalitami výrazně liší.

Do částky za rezervaci ubytování v ubytovacích zařízeních určitých jurisdikcí, kterou společnost Agoda účtuje z vašeho platebního nástroje, zahrnují společnosti Agoda také daně a poplatky. Tyto jsou společnosti Agoda povinny uhradit ze zisku za zprostředkované služby.

Částka za ubytování, která se hradí přímo na místě v zařízení, nemusí zahrnovat daně a poplatky. Ověřte rezervační podmínky a svůj potvrzující e-mail či voucher nebo kontaktujte náš tým Zákaznické podpory.

Jak je uvedeno výše, určitá města nebo obce účtují městskou, turistickou či pobytovou daň, daň z lůžka nebo ekvivalentní daně, které musí být ubytovacím zařízením vybrány místně.

Výpočet použitelných daní a poplatků souvisejících s doplňkovými službami bude stanoven v Podmínkách použití stanovených naším partnerem.

4. Ochrana soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Bližší informace naleznete v našich Podmínkách ochrany soukromí.

5. Platba – kreditní karta – „Rezervace nyní a platba později“ – věk – podvod

V případě předem uhrazených rezervací ubytování na stránce Agoda nás autorizujete k tomu, abychom shromáždili a zpracovali (včetně shromáždění a zpracování třetí stranou) vaše osobní údaje, které za účelem ověření vaší identity vyžaduje poskytovatel služeb nebo finanční instituce vydávající váš platební nástroj, například kreditní nebo debetní kartu. Osobní údaje, které o váš shromažďujeme a můžeme dále sdílet s těmito třetími stranami (a také za účelem zpracování vaší transakce a/nebo udržení vašeho účtu) jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Chcete-li provést platbu za tyto předplacené rezervace ubytování, autorizujete příslušné společnosti Agoda, aby z vašeho platebního nástroje účtovali nebo debetovali plnou cenu (někdy bez možnosti vrácení peněz v závislosti na podmínkách rezervace ubytování, viz níže) po rezervaci a potvrzení rezervace nebo, v případě rezervace typu „Rezervace nyní a platba později“, později v čase uvedeném v potvrzovacím e-mailu. Pokud zvolíte možnost „Rezervace nyní a platba později“, ujistěte se, že je zadaný platební nástroj platný a že k datu splatnosti disponuje dostatečným zůstatkem. Pokud účtování částky z platebního nástroje nebude v předmětné době možné z jakéhokoliv důvodu a nebudete schopni zajistit včasnou autorizaci platby, rezervace bude zrušena. Před provedením rezervace řádně ověřte podrobnosti rezervace. Společnosti Agoda zpracují refundace v přiměřeném časovém horizontu, pokud a kde to bude relevantní. Dále také poskytujete svou autorizaci účtování vašeho platebního nástroje v případě zrušení, vrácení peněz nebo úprav prostřednictvím služby, která platební transakce zpracovává. U některých ubytování vám společnosti Agoda nebudou z platebního nástroje účtovat nic, protože příslušnému ubytovacímu zařízení zaplatíte za svůj pobyt přímo na konci pobytu. V takových případech však mohou některá ubytovací zařízení vaši kartu předem autorizovat, účtovat zálohu nebo předem účtovat plnou cenu rezervace. Ubytovací zařízení mohou vyžadovat údaje o kreditní kartě, aby tak mohly garantovat vaši rezervaci. V takových případech zašlou společnosti Agoda údaje o vašem platebním nástroji přímo ubytovacímu zařízení, ve kterém byla provedena rezervace, a mohou také provést předběžnou autorizaci vašeho platebního nástroje. Abychom zabezpečili a zašifrovali vámi odesílané údaje o vašem platebním nástroji, používáme pro své služby technologii šifrování Secure Socket Layer (SSL). Upozorňujeme, že vaše banka může účtovat poplatky za provedení transakce, na které společnosti Agoda nemají žádný vliv.

Některé společnosti poskytující platební nástroje dále účtují svým členským bankám poplatek za zpracování „zahraničních transakcí“. Pokud provádíte transakci platební kartou a banka příjemce se nachází v jiné zemi než banka, která vám kartu vystavila, může vám být účtován poplatek za zhodnocení mezinárodní služby, mezistátní transakci nebo jiný poplatek. Vydávající banka tento poplatek držiteli karty může nebo nemusí účtovat. Ohledně bližších informací se prosím obraťte na vydávající banku, neboť společnosti Agoda nemohou v tomto žádné informace poskytovat.

V případě zneužití nebo neoprávněného použití vašeho platebního nástroje třetími stranami se obraťte na svou banku nebo vydavatele kreditní karty ihned poté, co takovéto neoprávněné použití zjistíte. Máte-li podezření na neoprávněnou či podvodnou rezervaci provedenou prostřednictvím společnosti Agoda, ihned se obraťte na tým Zákaznické podpory.

Chcete-li provést rezervaci, musíte být ve věku alespoň 18 let (nebo ve věku, ve kterém se ve vaší zemi nebo teritoriu dosahuje plnoletosti) a musíte být plně právně způsobilí k provedení dané transakce (nebo mít oprávnění od zákonného opatrovníka). Zaručujete se, že vámi používaná kreditní či debetní karta patří vám nebo že jste oprávněni s touto kartou provést rezervaci a že se na ní nachází dostatek prostředků, aby pokryly náklady transakce. Přijímáte finanční odpovědnost za veškeré transakce provedené vaším jménem nebo na vašem účtu.

Potvrzujete, že vámi poskytnuté údaje při rezervaci jsou naprosto správné. Společnosti Agoda si vyhrazují právo nepřijmout některé platební nástroje. Společnost Agoda může dle svého uvážení přidat nebo odebrat další platební metody. Pro zvýšení vašeho pohodlí Agoda nyní také nabízí možnost bezpečně si detaily platebního nástroje uložit. Více informací najdete v našich Pravidlech ochrany soukromí.

Máme zavedeny přísné mechanismy pro odhalování podvodného jednání a ochranu před ním. V určitých případech, kdy bude nutné ověřit a potvrdit rezervaci, mohou být potřeba doplňující informace nebo jejich kontrola. Více podrobností najdete na Webových stránkách. Pokud využijete možnosti „Rezervace nyní a platba později“, může vám být účtován malý ověřovací poplatek nebo provedena předběžná autorizace. Částka bude účtována po potvrzení rezervace nebo, v případě možnosti „Rezervace nyní a platba později“, v uvedený den splatnosti (o možnosti zrušení v případě, že platbu z jakéhokoliv důvodu není možné účtovat k tomuto datu, viz poznámka výše). Rezervace není potvrzena, dokud neobdržíte potvrzující e-mail s voucherem. V některých případech se může stát, že se kapacity ubytovacího zařízení zaplní během ověřování, zda se nejedná o podvod. V takovém případě již rezervace nebude k dispozici. Společnost Agoda nenese za žádný takový případ odpovědnost. S dalšími poskytnutými informacemi bude nakládáno v přísném souladu se standardy daného odvětví na ochranu soukromých údajů a bude pro jejich přenos použito šifrování a zvláštních ověřovacích prostředků. Pokud se rozhodnete, že další informace neposkytnete, nebo pokud nejste spokojeni s informacemi, které jste obdrželi, rezervace nebude dokončena, bude plně stornována a veškeré vyúčtované částky (včetně případného poplatku za ověření, pokud byl použit) budou vráceny.

Selhání platby

Platba na Webových stránkách může z mnoha různých důvodů selhat. V takových případech vám společnost Agoda nabídne alternativní možnosti platby, aby vaše rezervace mohla být provedena. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte náš tým Zákaznické podpory.

6. Podmínky rezervace – storno, nečerpané ubytování, dřívější odjezd a pozdní odjezd z ubytovacího zařízení – zvláštní podmínky ubytování – zvláštní potřeby – doplňující služby nebo produkty společnosti Agoda

Provedením rezervace Ubytování na našich Stránkách přijímáte a souhlasíte s příslušnými Podmínkami rezervace ubytování, včetně storno podmínek a podmínek pro nevyužití rezervace vztahujících se k této rezervaci, a veškerými dodatečnými (doručovacími) podmínkami Ubytování, které se mohou vztahovat k vaší rezervaci nebo vašemu pobytu, včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených objektem (dodací podmínky Ubytování lze získat u příslušného Ubytování). Obecné podmínky storna a nevyužitých rezervací jednotlivých ubytovacích zařízení jsou k dispozici na Webových stránkách, na informačních stránkách ubytovacího zařízení nebo v části „Rezervační podmínky“, „Zásady storna“ nebo v podobně znějících textech. Tyto obecné podmínky jsou dále k dispozici v potvrzujícím e-mailu a na voucheru. Upozorňujeme, že za storno vám mohou být účtovány poplatky v souladu se zásadami storna a nevyužitých rezervací daného ubytovacího zařízení, které v některých případech mohou odpovídat ceně za celý pobyt nebo za první noc. Doporučujeme, abyste si před provedením rezervace pozorně přečetli Zásady storna a nevyužitých rezervací. Nezaregistrujete-li se v ubytovacím zařízení včas v den vaší rezervace a ubytovací zařízení na to neupozorníte, zbývající část rezervace může být stornována a nemusíte získat nárok na refundaci, a to v závislosti na podmínkách příslušného ubytovacího zařízení. Společnosti Agoda si vyhrazují právo účtovat storno poplatek bez ohledu na storno poplatky daného ubytovacího zařízení. Tato informace bude uvedena na Webových stránkách. Před provedením rezervace si prosím pozorně ověřte, že se v podrobnostech ubytovacího zařízení nenacházejí takovéto podobné podmínky. Některá ubytovací zařízení účtují dodatečný poplatek za brzký příjezd či pozdní odjezd.

Chcete-li určitou rezervaci zkontrolovat, upravit nebo stornovat, otevřete potvrzující e-mail a postupujte dle pokynů obsažených v tomto e-mailu. Také můžete využít náš nástroj Samoobsluha Agoda nebo se obrátit na Zákaznickou podporu.

Mnoho ubytovacích zařízení má ustanovené specifické předpisy týkající se dětí, doprovázejících cestujících osob a/nebo cestování s domácími mazlíčky. Jak je uvedeno výše, důrazně vám doporučujeme spojit se s naším týmem Zákaznické podpory, se samotným ubytovacím zařízením nebo si ověřit předpisy ubytovacího zařízení.

Speciální požadavky: V případě speciálních požadavků (např. bezbariérový přístup) je nutné se obrátit na náš tým Zákaznické podpory nebo na příslušné ubytovací zařízení a ověřit, zda je možné těmto speciálním požadavkům vyhovět. Upozorňujeme, že veškeré speciální požadavky jsou závislé na dostupnosti a společnost Agoda je nemůže garantovat. Nelze-li takovým speciálním požadavkům vyhovět, bude v závislosti na zásadách příslušného ubytovacího zařízení vaše rezervace refundována, stornována či upravena. Pokud je možné požadavkům vyhovět, budou potvrzeny při příjezdu.

Upozornění na změny cen

Na našich webových stránkách si můžete nastavit, zda chcete přijímat upozornění na změny cen ubytování. Pokud tuto možnost zvolíte, budete od nás dostávat upozornění ohledně změny cen v ubytovacím zařízení v termínu, který zvolíte. Upozornění na změny cen se netýkají konkrétního typu pokoje nebo jiných doplňkových služeb (ubytování se zahrnutou snídaní, polopenze, typ lůžka.) Ke každému ubytovacímu zařízení můžete denně obdržet maximálně jedno upozornění na změnu cen. Zaslání upozornění na změnu ceny je podmíněno tím, že změna ceny bude dostatečně významná a překročí námi nastavený práh. Typ upozornění na změnu cen závisí na zařízení, na kterém jste si tuto službu nastavili. Pokud byla nastavena na webových stránkách, obdržíte e-mail, pokud jste takto zvolili v aplikaci Agoda, obdržíte krátkou informační zprávu. Za nastavení upozornění na změny cen nesete zodpovědnost vy. Upozornění na změny cen budete dostávat i v době, kdy jste již rezervaci v daném ubytovacím zařízení nebo termínu, již provedli. V takovém případě je nutné opět tato upozornění vypnout. Nastavení upozorňováni na změny cen nemá vliv na přijímání jiných zpráv od společnosti Agoda. V každém upozornění na změnu ceny máte dále možnost se ihned z této služby odhlásit kliknutím na zprávu s přibližným zněním „vypnout upozornění na změny cen“. Podrobnosti naleznete v Podmínkách ochrany soukromí.

Základní informace o Tajných nabídkách Agoda

Díky programu „Tajné nabídky“ je společnost Agoda často schopna nabídnout nejlepší ubytovací zařízení za velmi atraktivní ceny, a proto si můžete užívat velké slevy kvalitního ubytování ve vybraných ubytovacích zařízeních po celém světě, od luxusních pětihvězdičkových hotelů po okouzlující malé hotýlky. Z různých důvodů si ubytovací zařízení účastnící se Programu přejí zůstat v anonymitě do chvíle, než je rezervace potvrzena a zaplacena.

Tajné nabídky jsou označeny logem a klíčové informace o těchto ubytovacích zařízeních (např. obecné informace, popis nebo vybavení) můžete procházet a porovnávat před provedením rezervace, nebudete však vědět o které zařízení se jedná. Po dokončení rezervace bude odhalen název ubytovacího zařízení, jeho umístění a kontaktní údaje. Aby společnost Agoda mohla i nadále poskytovat tyto výjimečné nabídky, rezervace v programu Tajné nabídky nelze zrušit ani refundovat.

Základní informace ohledně programu PointsMAX

Agoda vám prostřednictvím programu „PointsMAX“ nabízí možnost sbírat body s některými věrnostními programy třetích stran (např. mílové programy od leteckých společností). U určitých nabídek ubytování si budete moci zvolit věrnostní program třetí strany a vedle našich běžných nabídek budete moci zobrazovat nabídky programu PointsMAX. Pokud to bude k dispozici, bude vám nabídnuta možnost volby rezervace PointsMAX, prostřednictvím které získáte body na vámi zvolený věrnostní program třetí strany. Nasbírané body a název věrnostního programu se znovu potvrzují v rezervačním formuláři a v děkovné potvrzující zprávě, kterou obdržíte poté, co jste provedli rezervaci PointsMAX. Získané body obdržíte na svůj účet vedený u třetí strany od 2 do 8 týdnů ode dne odhlášení z ubytovacího zařízení. Upozorňujme, že program PointsMAX se nevztahuje na Doplňkové služby poskytované na Webových stránkách.

Důležité informace ohledně všech rezervací v programu PointsMAX:

 • Členské číslo cílového příjemce bodů ze třetí strany musí patřit hostovi, který pobývá v hotelu (uvedený jako hlavní host);
 • Sazby rezervací PointsMAX se mohou lišit od běžných rezervací za stejných podmínek;
 • Sazby rezervací PointsMAX nemohou být rozděleny na ceny za pokoj a na části bodů;
 • Kterékoli příslušné storno podmínky se budou plně vztahovat na rezervace PointsMAX;
 • Sbírat lze pouze věrnostní body nebo míle, ne však statusové body nebo body;
 • Zrušené rezervace nezískají body, bez ohledu na finanční podmínky storen;
 • Body nemohou být vyměněny za hotovost a nesčítají se s jinými nabídkami;
 • Garance ceny Agoda se nevztahuje na rezervace v programu PointsMAX; a
 • Na tento program se budou vztahovat všeobecné podmínky věrnostních programů účastníků třetí strany.

Poznámka o promo akcích a dárkových kartách

Agoda může čas od času nabízet sazby v rámci propagačních akcí, kupony, slevy a speciální nabídky („promo akce“) a „Agoda Kredit“ (někdy označován jako „dárkové karty“. Promo akce nelze kombinovat a žádnou z promo akcí ani nelze kombinovat s dárkovými kartami. Promo akce a dárkové karty se řídí pravidly a zvláštními podmínkami. Dárkové karty Agoda se řídíPodmínkami služby Dárkové karty Agoda .

Základní informace o službě Recepce Agoda

U vybraných ubytovacích zařízení vás může Agoda zařadit do programu Agoda Recepce, ve kterém můžete v aplikaci Agoda zobrazit seznam účtovaných poplatků, odhlásit se z hotelu (pokud to dané zařízení umožňuje) a přijímat notifikace, které se vztahují k vaší rezervaci prostřednictvím společnosti Agoda. O zařazení do programu Agoda Recepce budete společností Agoda informováni při potvrzení vaší rezervace u daného ubytovacího zařízení. Zařazení do programu Agoda Recepce je zpočátku bezplatné a v daných momentech během svého pobytu z něj můžete vystoupit. Poplatky, které se budou vázat k vašemu pobytu a které budete moci zobrazit v programu Agoda Recepce, mohou zahrnovat pokojovou službu, lázeňskou péči, občerstvení/mini bar, přistýlky, prodloužení pobytu, telefonní hovory, přístup na internet, výhled z pokoje, business centrum a další poplatky, které se mohou k vašemu pobytu vázat. Tyto poplatky je možné zobrazit prostřednictvím Agoda Recepce a budou během vašeho pobytu aktualizovány. Všechny poplatky zobrazené prostřednictvím Agoda Recepce jsou poplatky vzniklé v ubytovacím zařízení a jsou také splatné tomu zařízení. Žádné poplatky zobrazené v Recepci Agoda nejsou splatné společnosti Agoda. Na konci svého pobytu budete moci zobrazit celý seznam účtovaných položek vzniklých v daném ubytovacím zařízení a zaslat si jej na svou zvolenou e-mailovou adresu. Upozorňujeme, že seznam účtovaných položek zobrazených prostřednictvím Agoda Recepce neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad může vystavit pouze samotné ubytovací zařízení. K účtování poplatků bude ve většině případů využit platební nástroj, který jste uvedli při rezervaci prostřednictvím společnosti Agoda,  nebo z platební nástroj, který v daném ubytovacím zařízení předložíte při přihlášení k ubytování nebo odhlášení. Více informací o tom, jaká omezení a bezpečnostní opatření uplatňovaná společností Agoda se vztahují na sdílení informací o vašem platebním nástroji s daným ubytovacím zařízením, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů. 

Pokud v seznamu účtovaných položek zobrazených prostřednictvím Agoda Recepce najdete nějaké nesrovnalosti nebo nejasnosti, je nutné kontaktovat přímo ubytovací zařízení. Agoda nenese žádnou odpovědnost za poplatky, které vám v daném ubytovacím zařízení vznikly během vašeho pobytu. Pokud jste byli zahrnuti do programu Agoda Recepce a využíváte jej, Agoda nenese žádnou odpovědnost mimo jiné za vhodnost programu pro daný účel, jeho udržitelnost a upotřebitelnost. Společnost Agoda dále nenese žádnou záruku ani odpovědnost za to, že program Agoda Recepce bude vždy dostupný, přesný, spolehlivý a bez chyb. Programu Agoda Recepce se účastníte na vlastní riziko.

7. Práva duševního vlastnictví – ochranné známky

Značka „Agoda“ a určité její přepisy v lokálních jazycích jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Agoda a/nebo jejích přidružených společností nebo poskytnuté společnosti Agoda anebo jejím pobočkám v rámci licence v mnoha zemích světa, mimo jiné včetně USA, EU, Kanady, Singapuru, Thajska, Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Austrálie, Ruska, Koreje, Indonésie, SAE, Švýcarska atd. Dalšími názvy produktů a společností identifikovaných na těchto Webových stránkách mohou být název, ochranná známka, obchodní název, servisní značka, logo, symbol nebo jiné chráněné označení společnosti Agoda, jejích poskytovatelů licencí nebo přidružených společností či třetí strany. Používání jakéhokoliv názvu, obchodního názvu, ochranné známky, servisní značky, loga, symbolu nebo jiného chráněného označení na těchto Webových stránkách nebo označení třetí strany nebo třetí straně náležejícího a dostupnost určitého zboží či služeb od takových třetích stran prostřednictvím těchto Webových stránek by neměla být vykládána tak, že tyto Webové stránky jsou schvalovány či sponzorovány třetími stranami při nabídce zboží, služeb či informací prostřednictvím těchto Webových stránek. Společnost Agoda vlastní autorská práva k těmto Webovým stránkám. Duševní vlastnictví společnosti Agoda nemůžete využívat bez našeho souhlasu.

Webové stránky obsahují materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy a další chráněné informace, mimo jiné včetně textů, softwaru, fotografií, grafiky. V budoucnu pak mohou obsahovat i video, grafiku, hudbu a zvuk. Celý obsah těchto Webových stránek je chráněn zákonem o autorských právech. My a naši poskytovatelé licencí vlastníme autorská práva či databázová práva při výběru, koordinaci, přípravě a rozšíření takového obsahu a také vlastníme práva k původnímu obsahu. Dle podmínek použití není dovoleno upravovat, zveřejňovat, přenášet, účastnit se přenosu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoliv způsobem využívat jakýkoliv výše zmíněný obsah, ať už celkově nebo jeho část.

Nebude-li uvedeno jinak, je software vyžadovaný pro naše služby či dostupný na Webových stránkách nebo jimi využívaný a práva duševního vlastnictví (včetně obchodních známek, servisních známek, log, grafických návrhů, autorských práv atd.) v obsahu a informacích a materiálech na těchto Webových stránkách vlastněn společností Agoda, jejími spřízněnými či přidruženými společnostmi, poskytovateli licencí, dodavateli (včetně hotelů) či poskytovateli. Společnost Agoda nepřebírá žádnou odpovědnost za materiály chráněné autorskými právy poskytované třetími stranami nebo za porušení práv duševního vlastnictví těmito třetími stranami.

Informace z Webových stránek můžete využít pouze pro svou vlastní potřebu. Nebude-li zákonem o autorských právech výslovně uvedeno jinak, není bez našeho předchozího výslovného souhlasu (nebo bez takového souhlasu uděleného vlastníkem autorských práv) povoleno žádné kopírování, další distribuce, další přenos, zveřejnění nebo komerční využití stažených materiálů. V případě jakéhokoliv povoleného kopírování, opětovné distribuce nebo zveřejnění autorských materiálů nejsou povoleny žádné změny či odstranění autorských značek, vysvětlivek s ochrannými známkami nebo odkazů na autorská práva. Berete na vědomí, že stažením materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva.

Můžeme poskytovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které jsou provozovány jinými osobami. Kliknutím na takový odkaz souhlasíte s tím, že Webové stránky opouštíte a dále budete pokračovat na svou vlastní zodpovědnost.

Stížnost ohledně porušení autorských práv

Jste-li v dobré víře přesvědčeni, že materiály zobrazené naší společností porušují vaše autorská práva, můžete nám vy nebo váš jednatel („stěžovatel“) zaslat písemné upozornění s těmito informacemi:

1. jméno a adresa stěžovatele;

2. není-li stěžovatel vlastníkem autorských práv nebo výhradní licence, uveďte jméno a adresu vlastníka autorských práv nebo výhradního držitele licence;

3. není-li stěžovatel rezidentem v Singapuru, uveďte adresu stěžovatele pro služby v Singapuru;

4. telefonní číslo, faxové číslo (je-li k dispozici) a adresu elektronické pošty, na nichž je stěžovatele možné kontaktovat;

5. dostatečný počet podrobných údajů, abychom mohli identifikovat autorské dílo, jehož práva byla údajně porušena;

6. dostatečné množství podrobných údajů, abychom mohli identifikovat a vyhledat elektronickou kopii údajně narušující autorská práva, včetně umístění této elektronické kopie online;

7. vyjádření, jímž nás stěžovatel vyzývá k odstranění či znemožnění přístupu k této elektronické kopii;

8. vyjádření dokládající, že stěžovatel je v dobré víře přesvědčen, že elektronická kopie porušuje autorská práva v díle identifikovaném v odstavci 5 výše;

9. vyjádření dokládající, že informace uvedené v oznámení jsou přesné;

10. prohlášení o tom, že stěžovatel je (a) vlastníkem nebo výhradním držitelem licence autorských práv v díle identifikovaném v odstavci 5 výše nebo (b) je pověřen jednat jménem takového vlastníka nebo exkluzivního držitele licence a;

11. prohlášení o tom, že stěžovatel předkládá podnět jurisdikci soudů v Singapuru za účelem jednání v rámci příslušných ustanovení zákona o autorských právech státu Singapur.

Oznámení musí podepsat stěžovatel a zaslat doporučenou poštou na adresu uvedenou v části 12, k rukám právního oddělení (c/o Legal Department – Copyright Claims).

Veškerá oznámení splňující požadavky uvedené výše zkontrolujeme a budeme se jimi zabývat v souladu s platnými zákony.

Doporučujeme navštívit právního poradce předtím, než takové oznámení podáte. Kromě toho upozorňujeme, že v případě nepravdivého požadavku souvisejícího s porušením autorských práv můžete být shledáni vinnými nebo zodpovědnými za škody.

8. Hodnocení – další korespondence – práva na uživatelský obsah – další služby

Provedením rezervace souhlasíte s přijímáním zpráv potvrzujících rezervaci (e-mail a/nebo SMS) a žádostí o vyplnění hodnocení pobytu. Toto hodnocení vám zašleme ihned po skončení vašeho pobytu v ubytovacím zařízení. Jeho vyplnění je volitelné. Upozorňujeme, že e-maily o potvrzení rezervace a odeslání zákaznického hodnocení (e-mailem nebo SMS) jsou součásti rezervačního procesu a nejsou považovány za marketingová sdělení. Proto se nelze z jejich přijímání odhlásit (více informací naleznete v sekci Pravidla ochrany soukromí). V případě Doplňkových služeb vás může Partner poskytující doplňkovou službu požádat o poskytnutí hodnocení těchto Doplňkových služeb. Hodnocení hostů včetně případných příloh lze nahrát na danou informační stránku na Webových stránkách a to za účelem informovat budoucí zákazníky o úrovni služeb ubytovacího zařízení a jeho kvalitě. Zveřejněním hodnocení a nahráním materiálu, například obrázků, dáváte Agoda plná, stálá, bezplatná, přenosná, a neodvolatelná práva pro nakládání s celým odeslaným obsahem včetně vašeho jména. Agoda si vyhrazuje právo překládat, upravovat, měnit, odmítat nebo odstraňovat hodnocení dle svého výhradního uvážení. Potvrzujete, že budete dodržovat Pokyny pro hodnocení ubytovacího zařízení. Kromě toho zaručujete, že (i) vlastníte a kontrolujete veškerá práva uživatelského obsahu, který zveřejňujete nebo jinak distribuujete nebo máte jiné zákonné právo zveřejňovat a distribuovat takový uživatelský obsah na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím; (ii) takový obsah je přesný a není zavádějící a (iii) používání a zveřejňování nebo jiný přenos takového obsahu neporušuje podmínky použití nebo jakékoliv platné zákony a nařízení a neporuší žádná práva ani nezpůsobí zranění žádné osobě či entitě. Dále společnosti Agoda udělujete právo stíhat v rámci zákona jakoukoliv osobu či entitu, která porušuje vaše práva nebo práva společnosti Agoda prostřednictvím příslušného obsahu nebo porušením podmínek použití. Souhlasíte, že ponesete výhradní zodpovědnost za jakýkoliv uživatelský obsah, který zveřejníte nebo odešlete.

Obsah odeslaný uživateli bude považován za nedůvěrný a společnost Agoda nemá žádnou povinnost zacházet s takovým obsahem jako s chráněnými informacemi. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Agoda vyhrazuje právo použít obsah tam, kde to uzná za vhodné, a to mimo jiné včetně odstranění, úprav, modifikací, odmítnutí nebo zamítnutí takový obsah zveřejnit. Společnost Agoda nemá žádnou povinnost vám nabízet platbu za vámi odeslaný obsah ani příležitost jej upravovat, odstraňovat či jinak modifikovat po jeho odeslání společnosti Agoda. Společnost Agoda nebude mít žádnou povinnost přiřazovat autorství obsahu vaší osobě a nebude povinna vynucovat jakoukoliv formu takového přiřazení od třetích stran. Další podrobnosti najdete v zásadách společnosti Agoda na Webových stránkách.

Bude-li stanoveno, že si udržíte svá morální práva (včetně práv na přiřazení nebo celistvost obsahu) v jakémkoliv obsahu, tímto prohlašujete, že (a) nepožadujete, aby byly jakékoliv identifikující informace používány ve spojení s daným obsahem nebo s odvozenými díly či jeho upgrady či aktualizacemi; (b) neprotestujete proti zveřejnění, použití, úpravám, odstranění či využití obsahu prostřednictvím společnosti Agoda ani jejích držitelů licence, právních nástupců a právních zástupců; (c) navždy se zříkáte a souhlasíte s tím, že nebudete vyžadovat nebo prosazovat jakékoliv nároky na jakákoliv osobnostní práva autora na jakýkoliv obsah; a (d) navždy osvobozujete společnost Agoda a její držitele licence, právní nástupce a právní zástupce od jakýchkoliv požadavků, které byste jinak mohli vznést vůči společnosti Agoda z podstaty jakýchkoliv takovýchto osobnostních práv.

9. Cestovní průvodce – vízové požadavky

Ačkoliv většina cest je zrealizována bez jakýchkoliv nehod, cestování do určitých destinací s sebou ve srovnání s jinými destinacemi může nést zvýšené riziko. Před zarezervováním cesty, a to obzvláště při cestách do mezinárodních destinací, důrazně cestujícím doporučujeme, aby se seznámili se zákazy, výstrahami, oznámeními a informačními zprávami vydanými jejich státními úřady, které se týkají cestování.

Zobrazením ubytovacích zařízení v určitých destinacích společnost Agoda nevyjadřuje ani nezaručuje, že cestování do takových míst lze doporučit nebo že s sebou nenese žádné riziko. Společnost Agoda nikdy neponese zodpovědnost za škody či ztráty, k nimž může dojít v důsledku cestování do takových destinací. Společnost Agoda za žádných okolností nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv incidenty, k nimž dojde během vašeho pobytu v ubytovací zařízení. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými cestovními informacemi vydávanými vašimi státními úřady pro jakoukoliv zemi, kterou plánujete navštívit, a abyste provedli nezbytná opatření. Kromě toho vám doporučujeme využít osobní cestovní pojištění.

Společnost Agoda nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv ztráty, k nimž dojde v případě, že s sebou na vaší cestě nebudete mít nezbytné cestovní pasy, víza a dokumentaci. Doporučujeme, abyste si u příslušných velvyslanectví, konzulátů či vízových oddělení ověřili zemi, již plánujete navštívit. Nesete zodpovědnost za získání jakýchkoliv nezbytných cestovních dokumentů.

Upozorňujeme, že některé země mají striktní pravidla a nařízení týkající se importu zakázaného zboží, předmětů či látek. Takovým zbožím může být mimo jiné například alkohol, tabákové produkty, parfémy, drogy, léky, knihy, filmy, disky DVD, prostředky určené pro zábavu dospělých, potravinové produkty, rostliny, části zvířat atd. Nesete zodpovědnost za to, že si ověříte příslušná nařízení a budete je dodržovat. Porušení těchto nařízení může vést k vážným sankcím.

10. Stížnosti

Stížnosti ohledně služeb společností Agoda prosím směřujte na Zákaznický servis prostřednictvím metod uvedených zde. Budeme se snažit, abychom vám pomohli. Prosím, berte na vědomí, že všechny stížnosti na ubytovací zařízení (podmínky, standard, servis, poplatky, výzdoba, strava, atd.) jsou v konečném důsledku záležitostí ubytovacího zařízení. Společnost Agoda bude řešit tyto záležitosti přímo s ubytovacím zařízením, aby se pokusila najít vzájemně přijatelné řešení, ale nemůže zaručit uspokojivý výsledek. Stížnosti na Doplňkové služby se řídí podmínkami Partnera poskytujícího Doplňkovou službu.

11. Právní záležitosti

Zřeknutí se odpovědnosti za záruky

VEŠKERÝ OBSAH, VČETNĚ SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ, TEXTŮ A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, OBSAŽENÝ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO OBSAH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK DOSTUPNÝ SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOSTI AGODA NEPODÁVAJÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, KTERÉ BY SE TÝKALY PROVOZU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, OBSAHU ČI MATERIÁLŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBSAŽENÝCH. V NEJVĚTŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST AGODA ODMÍTÁ JAKÁKOLIV VYJÁDŘENÍ, PODMÍNKY A ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH PODMÍNEK ČI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI USPOKOJUJÍCÍ SNAHY O ODBORNÉ PROVEDENÍ, INFORMAČNÍ OBSAH, NÁZEV ČI NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOSTI AGODA NEZARUČUJÍ ANI NEPODÁVAJÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ O TOM, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU FUNGOVAT BEZ CHYB ČI NEPŘERUŠOVANĚ, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO, ŽE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A/NEBO NA JEJICH SERVERECH NEBUDOU ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SPOLEČNOSTI AGODA NEZARUČUJÍ ANI NEPODÁVAJÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VHODNOSTI, DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI NEBO AKTUÁLNOSTI MATERIÁLŮ JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ JSOU UVEDENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM, VČETNĚ SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ, TEXTŮ A SOUVISEJÍCÍHO GRAFICKÉHO OBSAHU.

SPOLEČNOSTI AGODA NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLIV SELHÁNÍ ZPŮSOBENÁ CHYBAMI SERVERU, NEVHODNÝM SMĚROVÁNÍM ČI PŘESMĚROVÁNÍM PŘENOSŮ, CHYBNÝM PŘIPOJENÍM K INTERNETU, PŘERUŠENÍM PŘI PŘENOSECH NEBO PŘIJETÍ REZERVACÍ, POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÉ TECHNICKÉ SELHÁNÍ, AŤ JIŽ LIDSKÉHO ČI TECHNICKÉHO CHARAKTERU, POKUD TYTO NEJSOU DŮSLEDKEM ZÁMĚRNĚ NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ NEBO HRUBÉHO ZANEDBÁNÍ POVINNOSTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTÍ AGODA.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VÝŠE UVEDENÉ NEBO OMEZENÍ MÍRY ODPOVĚDNOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI AGODA NEMUSÍ UMOŽŇOVAT RELEVANTNÍ PRÁVNÍ ŘÁD. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOST AGODA DO MÍRY STANOVENÉ RELEVANTNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM.

Obecné omezení odpovědnosti

V MÍŘE STANOVENÉ ZÁKONEM NEPONESOU SPOLEČNOSTI AGODA VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, POBOČEK, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, DISTRIBUTORŮ, DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCE, JEDNATELŮ ČI JINÝCH SUBJEKTŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU (SOUHRNNĚ OZNAČOVANÝCH JAKO „ZÚČASTNĚNÉ STRANY“) ZODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ OSOBĚ ANI ENTITĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, KOMPENZAČNÍ ČI NÁSLEDNÉ NÁHRADY ŠKODY ČI JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, MIMO JINÉ VČETNĚ (KDE JE TO RELEVANTNÍ, ZPŮSOBENÉ TĚMITO PŘÍČINAMI): (I) ZTRÁTY Z VÝROBY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY SMLUV, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ POVĚSTI ČI REPUTACE, OBTÍŽÍ, STRESU, ZTRÁTY CENOVÉ POHLEDÁVKY, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT; (II) NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT, NEAUTORIZOVANÝM POUŽITÍM, PRODLEVY, FUNGOVÁNÍ NEBO NEFUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK; (III) NEAUTORIZOVANÉHO PŘÍSTUPU NEBO NEAUTORIZOVANÉ MANIPULACE S VAŠIMI OSOBNÍMI INFORMACEMI NEBO PŘENOSY; (IV) POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV SLUŽBY VČETNĚ SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ POSKYTOVANÝCH UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍM, (ČÁSTEČNÝCH) STORN NEBO NADMĚRNÝCH REZERVACÍ; (V) CHYB NEBO NEPŘESNOSTÍ OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ (POPISNÝCH) INFORMACÍ (VČETNĚ CEN, DOSTUPNOSTI A HODNOCENÍ) DANÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, JEŽ JSOU UVEDENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH), SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK; (VI) JAKÝCHKOLIV TRANSAKCÍ ZADANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK; (VII) JAKÝCHKOLIV ŠKOD NA MAJETKU VČETNĚ POŠKOZENÍ POČÍTAČE ČI POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, KTERÉ BYLO ZPŮSOBENO VIRY NEBO JINÝMI ŠKODLIVÝMI KOMPONENTAMI, BĚHEM PŘÍSTUPU NEBO KVŮLI NĚMU ČI KVŮLI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV WEBOVÝCH STRÁNEK, NA NĚŽ ODKAZUJÍ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY; NEBO (VIII) JINAK VZNIKLÝCH ŠKOD V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV POUŽITÍ, PRODLEVY ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK; NEBO (IX) JAKÉHOKOLIV (OSOBNÍHO) ZRANĚNÍ, ÚMRTÍ, ŠKOD NA MAJETKU ČI JINÝCH ŠKOD PŘIČITATELNÝCH PŘÍSLUŠNÉMU UBYTOVACÍMU ZAŘÍZENÍ (JEHO ZAMĚSTNANCŮM, ŘEDITELŮM, HODNOSTÁŘŮM, AGENTŮM, ZÁSTUPCŮM NEBO PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM); (X) JAKÝCHKOLIV ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT BEZ OHLEDU NA FORMU PŘÍSLUŠNÉ AKCE, AŤ JIŽ SE ZAKLÁDÁ NA SMLOUVĚ, DELIKTU, ZANEDBÁNÍ, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO DOKONCE I KDYŽ ZÚČASTNĚNÁ STRANA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Událost vyšší moci je taková událost, nad níž nemá zúčastněná strana žádnou kontrolu, a mimo jiné to mohou být: přírodní katastrofy, povětrnostní podmínky, požár, jaderná katastrofa, elektromagnetický impulz, teroristický čin, nepokoje, válka, žhářství, povstání, rebelie, ozbrojené násilnosti jakéhokoliv druhu, pracovní spory, výluky, stávky, manka, státní akce nebo omezení, drobné krádeže, bankrot, selhání strojů, síťová nebo systémová přerušení nebo selhání, internetové nebo komunikační selhání, karanténa, epidemie, pandemie atd. Za další výdaje, přehlédnutí, prodlevy, přesměrování nebo činy státních úřadů se nepřebírá žádná zodpovědnost. Žádná zúčastněná strana neponese zodpovědnost za jakékoliv porušení podmínek či záruk způsobené ubytovacím zařízením, mimo jiné včetně implikovaných podmínek či záruk vhodnosti pro určitý účel nebo obchodovatelnosti. Žádná zúčastněná strana dále neponese zodpovědnost za jakékoliv provinění ubytovacího zařízení (včetně civilních deliktů) co do produktů či služeb dostupných prostřednictvím těchto Webových stránek. Společnosti Agoda nezaručují, že Webové stránky budou vždy nepřetržitě přístupné.

Společnosti Agoda nesou v souladu s platným zákonem zodpovědnost pouze za případy, kdy se záměrně dopustily nesprávného jednání nebo hrubého porušení povinností souvisejících s poskytováním daných služeb. Do míry stanovené souvisejícími platnými zákony a bez dotčení pravidel uvedených v těchto Podmínkách používání nesou Společnosti Agoda odpovědnost pouze do výše (a) souhrnné ceny za vaší rezervaci, tak jak je uvedená v e-mailovém potvrzení rezervace (ať už na jeden nebo více propojených pobytů), nebo (b) částky dvou set padesáti amerických dolarů (nebo její odpovídající hodnoty v místní měně), a to v závislosti na tom, která z částek je nižší. V případě, že vám ze strany společnosti Agoda bude účtována vyšší nebo nesprávná částka, můžete uplatnit nárok na reklamaci všech chybných poplatků bez ohledu na to, co je uvedeno výše.

Zřeknutí se odpovědnosti za výše uvedené nebo omezení míry odpovědnosti na straně společnosti Agoda nemusí umožňovat relevantní právní řád. V takovém případě nese odpovědnost společnost Agoda do míry stanovené relevantním právním řádem. Žádosti by měly být předloženy co nejdříve po vzniku události, která vedla ke vzniku nároku. Žádost podané s neúměrným zpožděním nebudou brány v potaz a budou považovány za neplatné. Posuzovány budou jen nároky v dobré víře.

Různé

Společnosti Agoda v žádném případě (přímo nebo nepřímo, nezávisle či ve spojení s jinou stranou) nevlastní, nespravují, neprovozují ani neřídí žádné ubytovací zařízení ani žádné pokoje, které se v těchto zařízeních nacházejí. Ubytovací zařízení přijímá hosty, kteří se rezervovali ubytování prostřednictvím Webových stránek, a poskytuje jim ubytovací služby, za což také nese plnou odpovědnost.

Souhlasíte s tím, že společnost Agoda, její dceřiné společnosti a další přidružené společnosti, její partnery, poskytovatele platebních služeb a další příslušné třetí strany zbavujete odpovědnosti a nebudete od nich požadovat krytí žádných závazků, škod nebo ztrát, a to včetně právních poplatků a výdajů, které vznikly v důsledku (i) jakéhokoli vašeho porušení nebo nedodržení jakéhokoli zákona nebo některého z ustanovení těchto Všeobecných podmínek, (ii) jakéhokoli jednání, nečinnosti nebo opomenutí z vaší strany nebo (iii) jakéhokoli sporu nebo soudního sporu způsobeného vaším jednáním, nečinností nebo opomenutím. Používáte-li Webové stránky jménem třetí strany („třetí strana“), například rodinných příslušníků nebo spolucestujících, nesete zodpovědnost za jakékoliv chyby týkající se přesnosti zadaných informací souvisejících s takovým používáním. Kromě toho musíte třetí stranu informovat o veškerých platných podmínkách. Každý zákazník, který používá Webové stránky Agoda jménem třetí strany, souhlasí s tím, že za ztráty, škody či soudní a správní poplatky, které společnostem Agoda vzniknou v důsledku jednání, nečinnosti nebo opomenutí třetí strany nebo uživatele, nenesou odpovědnost společnosti Agoda.

Za všech okolností se na vás vztahují místní zákony a nařízení. Záležitosti, které jsou legální v určitých zemích, mohou být nelegální v jiných. O platných omezeních byste se měli informovat. Společnosti Agoda nemohou nést zodpovědnost za případy, kdy vás určité ubytovací zařízení odmítne přijmout nebo vás požádá, abyste jej opustili z právních či regulačních důvodů.

Pro vaše pohodlí jsou Webové stránky a Podmínky použití k dispozici v několika jazycích a místních verzích (identifikovaných v některých případech názvy domén nejvyšší úrovně), které však byly původně sepsány v angličtině. V případě neshody mezi anglickou jazykovou verzí a přeloženou verzí má přednost anglická verze podmínek použití.

Podmínky použití jsou oddělitelné. V případě, že určité ustanovení bude určeno jako nevymahatelné či neplatné, bude takové ustanovení nicméně vymáháno v maximální míře povolené platným zákonem a takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Oddělená ustanovení budou nahrazena ustanovením, které se co možná nejvíce přibližuje původnímu znění a záměru.

Společnost Agoda si vyhrazuje právo jednostranným úkonem bez předchozího upozornění a do míry vymezené souvisejícím zákonem kdykoliv trvale nebo dočasně upravit, přerušit nebo ukončit provoz webových stránek a/nebo jejich části včetně služeb a produktů, které na webových stránkách nabízí. V případě, že dojede ke zrušení Webových stránek, zůstávají rezervace provedené prostřednictvím společnosti Agoda nadále platné, pokud zákazník neobdrží zprávu o jejich zrušení. I nadále jste dle Podmínek používání portálu Agoda vázáni závazky, složenými zárukami a omezením odpovědnosti. Kromě toho neponese společnost Agoda žádnou zodpovědnost vůči vám nebo jakékoliv třetí straně za ukončení vašeho přístupu k těmto Webovým stránkám. Společnost Agoda si vyhrazuje právo doplnit či zrušit podmínky použití (nebo jejich části) podle toho, jak uzná za vhodné. Ubytovací zařízení mají plné právo svou nabídku změnit a toto právo nemohou společnosti Agoda ovlivnit.

Pro vyloučení pochybnosti se tyto podmínky použití nevztahují na obchodně právní vztahy, které společnosti Agoda udržují s jinými stranami, jako jsou například ubytovací zařízení nebo někteří marketingoví partneři.

Místní daňové doklady poskytují pouze ubytovací zařízení, u kterých je platba za rezervaci uskutečněna přímo na místě. Za předplacené rezervace (hrazené společnostem Agoda) můžeme vydat daňový doklad pouze v případě, že bylo rezervované ubytování v Singapuru, jelikož Agoda je daňovým rezidentem v Singapuru, a dále účtenky k rezervacím v jiné lokalitě.

Podmínky použití a poskytování našich služeb upravují výhradně právní předpisy Singapuru. Případné nesrovnalosti se proto budou řídit výhradně těmito právními předpisy a budou řešeny u kompetentních soudů v Singapuru. Zákon o smlouvách (Práva třetích stran) 2001 (kap. 53B) se výslovně vylučuje a neplatí pro podmínky použití.

Nemožnost vymáhat práva ze strany společností Agoda nemá za následek zřeknutí se takového práva. Svá práva nemůžete převést bez našeho předchozího souhlasu. Vyhrazujeme si právo volně převést Smluvní podmínky a práva a povinnosti uvedené zde. Podmínky použití můžeme kdykoliv pozměnit zveřejněním pozměněné verze na Webových stránkách. Nejnovější verze podmínek použití nahrazuje veškeré předchozí verze. Vaše rezervace se budou řídit podmínkami platnými v době, kdy konkrétní rezervace provedete.

12. O společnosti Agoda – často kladené dotazy

Veškeré online služby dostupné na Webových stránkách, jsou poskytovány společností Agoda Company Pte. Ltd., což je soukromá společnost s ručením omezeným, zapsaná dle zákonů státu Singapur s registrovaným sídlem na 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 a je registrovaná u úřadu Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore pod registračním číslem společnosti 200506877R.

Společnost Agoda svým zákazníkům poskytuje služby, které souvisí s vytvářením rezervací, ve spolupráci s přidruženými společnostmi v různých lokalitách („Společnosti zákaznické podpory“). Tyto služby zahrnují příjem plateb za rezervace, poskytování zákaznické podpory, komunikace s ubytovacími zařízeními a řešení reklamací a refundací.

Společnosti zákaznické podpory poskytují pouze služby, které souvisí s vaší rezervací, ale nevlastní, neřídí, nehostují, nespravují ani neudržují stránky agoda.com (nebo jiné webové stránky). Společnost agoda.com sídlí výhradně v registrované kanceláři v Singapuru a nikoliv jinde na světě v kancelářích těchto podpůrných společností. Tyto podpůrné společnosti nejsou oprávněny vystupovat jako zprostředkovatelé služeb společnosti Agoda, zastupovat ji nebo uzavírat jejím jménem smlouvy. V kancelářích těchto přidružených společností nebo jejich prostřednictvím nemohou zákaznici vytvářet rezervace. Rezervace lze provádět pouze na Stránkách.

Ke společnosti Agoda a souvisejícím společnostem jsou dále přidružené další společnosti, pobočky a kanceláře („Podpůrné společnosti Agoda“), které se nacházejí po celém světě a které poskytují podpůrné služby jiné než zákaznické. Podpůrné společnosti Agoda nejsou oprávněny vystupovat jako zprostředkovatelé služeb společnosti Agoda, zastupovat společnost Agoda, uzavírat jejím jménem smlouvy a vystupovat jako její procesní nebo služební zástupci, pokud k tomu nebyly společností Agoda autorizované.

Agoda a přidružené společnosti (včetně všech Podpůrných společností pro zákazníky a všech podpůrných společností Agoda) nevystupují jako cestovní agentura, s výjimkou případů uvedených na Webových stránkách. Další informace o našich partnerech, kteří mohou poskytovat doplňkové služby (letenky, pronájem automobilů), naleznete na jejich stránkách.

Dotazy týkající se agoda.com a jejích služeb nebo webových stránek a dále dokumenty, korespondenci, upozornění nebo jinou komunikaci týkající se agoda.com, Webových stránek nebo jiných záležitostí prosím směřujte na společnost Agoda Company Pte. Ltd. přímo.

Máte další dotazy?

Děkujeme, že jste navštívili stránky společnosti Agoda za účelem provést rezervaci nebo získat potřebné informace. Doufáme, že jste v těchto Podmínkách použití nalezli odpovědi na své dotazy. Další informace o společnosti Agoda najdete na Stránkách v části s Často kladenými dotazy.