Zásady ochrany osobních údajů Agoda


Úvod

Naposledy aktualizováno v září 2020

Tyto zásady popisují, jak společnost Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712) (dále jen "Agoda“, „my“, „nás“, „naše") shromažďuje, používá a sdílí vaše osobní údaje, když navštívíte a používáte naše stránky (na počítači nebo v mobilním zařízení) a naši mobilní aplikaci nebo se k našim stránkám připojíte kterýmkoliv jiným způsobem (například kontaktujete zákaznickou podporu chatem nebo e-mailem). Níže uvádíme shrnutí našich opatření pro ochranu osobních údajů. Celé znění Zásad společnosti Agoda o ochraně osobních údajů je k dispozici níže. Můžete také kliknout na jakýkoliv z odkazů v níže uvedené tabulce shrnující jednotlivé části Zásad.

1. Shromažďování osobních údajůBěhem toho, co používáte naše webové stránky, můžeme o vás shromažďovat osobní informace, jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo údaje kreditní karty.
2. Použití osobních údajůVaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby, udržovat provoz našich webových stránek a zlepšovat je a zasílat vám marketingová sdělení.
3. Mobilní zařízeníS vaším souhlasem vám můžeme zasílat krátká oznámení s informacemi ohledně vaší rezervace a programů, kterých jste se rozhodli účastnit.
4. Sdílení osobních údajůVaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, poskytovateli služeb a našimi affiliate partnery.
5. Zásady ochrany soukromí platné v konkrétní zemi V závislosti na zemi vašeho trvalého bydliště můžete mít právo nás požádat o sdělení některých informací, včetně způsobu, jakým sdílíme některé kategorie vašich osobních údajů se třetími stranami.
6. Soubory cookiesSoubory cookies a podobné nástroje můžeme používat k tomu, abychom mohli poskytovat naše Stránky, chápali vaše preference, přizpůsobovali obsah Stránek a zobrazovanou reklamu.
7. Zrušení našich marketingových sděleníOdběr našich marketingových sdělení můžete zrušit prostřednictvím odkazu k odhlášení uvedeném v e-mailu nebo změnou nastavení vašeho účtu.
8. Mezinárodní předávání osobních údajůPři předávání osobních údajů do zahraničí uplatňujeme odpovídající ochranná opatření stanovená zákonem o mezinárodním předávání osobních údajů.
9. Informace od dalších partnerůMůžeme shromažďovat informace získané od přidružených subjektů, obchodních partnerů a jiných třetích stran. Z tohoto shromažďování se můžete odhlásit.
10. BezpečnostK zajištění ochrany vašich osobních údajů uplatňujeme odpovídající bezpečností opatření, jejichž dodržování vyžadujeme také od našich poskytovatelů služeb.
11. Práva subjektu údajůMáte určité právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo přenos a na vyjádření nesouhlasu s určitým způsobem jejich zpracování.
12. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajůV případě, že dojde ke změně některé části Zásad ochrany osobních údajů, jejich aktualizovanou verzi zveřejníme a podle potřeby učiníme další kroky.
13. Odkazy na stránky třetích stranV některých případech vám můžeme poskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Tyto stránky se řídí jinými podmínkami a zásadami ochrany soukromí.
14. Dodatečná ustanoveníTvoří je informace, které se týkají nezletilých, jazyka těchto Zásad a Podmínek použití.
15. Kontaktování společnosti AgodaPokud máte dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů a níže uvedených uplatňovaných opatření, kontaktujte nás.

1. Údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme o vás informace, které nám poskytujete, když používáte naše webové stránky, jako například o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, e-mailovou adresu, název ubytovacího zařízení, polohu ubytovacího zařízení a/nebo délku pobytu a heslo k vašemu uživatelskému účtu Agoda pro rezervace ubytování. Pro rezervace letenek můžeme navíc shromažďovat jméno cestujícího, datum narození, státní občanství a údaje o cestovním pasu jako je jeho číslo, země vydání a datum konce platnosti.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme o vás také automaticky shromažďovat určité uživatelské údaje. Jedná se například o vaši IP adresu, geografické údaje, zemi, preference vyhledávání související se specifickým vyhledáváním, údaje o prohlížeči, údaje o operačním systému vašeho zařízení, verzi aplikace, jazyková nastavení a stránky, které vám byly zobrazeny. Pokud k přístupu do naší aplikace pro mobily nebo na stránky optimalizované ke zobrazení na mobilních zařízeních používáte mobilní zařízení, můžeme o vás také shromažďovat údaje, které vaše mobilní zařízení identifikují. Může se jednat o identifikační číslo vašeho mobilního zařízení, jeho polohu (s vaším souhlasem) a specifická nastavení a vlastnosti.

Pokud se zúčastníte některého programu Agoda, můžeme o vašem pobytu od ubytovacího zařízení v omezeném rozsahu shromažďovat další informace; viz například níže uvedené informace shromažďované v rámci programu Agoda umra. Pokud provedete rezervaci, náš systém zaznamenává údaje o tom, jak a prostřednictvím kterých stránek byla rezervace provedena. Určité údaje můžeme také shromažďovat za pomoci souborů cookies, tagů a podobných nástrojů uvedených níže.

Potřebujete-li se spojit s naší zákaznickou podporou nebo nás kontaktovat jiným způsobem (například prostřednictvím sociálních médií nebo při námi zprostředkované komunikaci s ubytovacím zařízením), budeme sdílet vaše osobní údaje také.

Pokud nám prostřednictvím našich Stránek předáte hodnocení týkající se vašeho ubytování nebo jiných doplňkových služeb, budeme o vás shromažďovat údaje uvedené v hodnocení, včetně vašeho jména a země pobytu.

Můžete se rozhodnout, zda se zúčastníte našich doprovodných programů nebo jiných propagačních akcí a k tomu budete muset poskytnout své osobní údaje. Kromě toho nám můžete poskytnout zpětnou vazbu nebo nás požádat o pomoc s používáním stránek nebo různých našich komunikačních platforem.

Provádíte-li rezervaci ubytování s dalšími hosty, jejichž osobní údaje nám poskytnete v rámci rezervace, nebo provádíte-li rezervaci jménem někoho jiného, je vaší odpovědností zajistit, že dotyčná osoba nebo osoby vědí o tom, že byly jejich osobní údaje poskytnuty, rozumí způsobu (popsaném v Zásadách ochrany osobních údajů Agoda), jakým Agoda s jejich osobními údaji nakládá a souhlasí s ním.

Naši ubytovací partneři s námi mohou sdílet vaše osobní údaje v případech, máte-li dotazy týkající se vaší nevyřízené rezervace nebo pokud dojde ohledně vaší rezervace k rozporu.

Program Agoda umra

Pokud provádíte rezervaci na naší cílové stránce vyhrazené pouti umra, pak v rámci zpracování vaší rezervace/rezervací a pomoci s vaší žádostí o vízum u příslušných vládních úřadů v Království Saúdské Arábie včetně Ministerstva pro hadždž a umru a Ministerstva zahraničích věcí můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat a sdělovat další vaše osobní údaje jako čísla pasů, státní občanství, údaje o letu a datum narození každého hosta v rámci rezervace provedené na cílové stránce, jakož i e-mailovou adresu a telefonní číslo hlavního hosta. Tyto osobní údaje jsou požadované pro zpracování rezervace/í a žádosti o vízum, která je zpracovávána a schvalována příslušnými ministerstvy, a proto, aby ministerstva vaši žádost o vízum obdržela, budou vaše osobní informace předány prostřednictvím poskytovatele služeb ministerstva, který sídlí v Království Saúdské Arábie. Vaše osobní údaje Agoda uchová po dobu popsanou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Program Agoda TTogether (Thajsko)

Pokud rezervaci provádíte prostřednictvím programu Agoda TTogether, můžeme v rámci zpracování vaší cestovní rezervace a za účelem usnadnění splnění kritérií způsobilosti pro využití Programu shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a zveřejňovat vaše dodatečné osobní údaje, které tvoří poslední čtyřčíslí vašeho thajského průkazu totožnosti a telefonní číslo, které jste použili k registraci do Programu. Tyto osobní údaje jsou nezbytné ke zpracování cestovní rezervace a ke splnění kritérií způsobilosti zavedených thajskou vládou. Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny ve chvílích, kdy to striktně vyžadují třetí strany (včetně příslušných thajských vládních orgánů a uvedených partnerů, jako jsou místní banky a jiné společnosti). Vaše osobní údaje Agoda uchová po dobu popsanou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Program Go to Travel (Japonsko)

Pokud jste provedli nebo provádíte rezervaci prostřednictvím japonského programu Go to Travel, můžeme v rámci zpracování vaší cestovní rezervace a/nebo za účelem usnadnění splnění kritérií způsobilosti pro využití Programu shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a zveřejňovat vaše dodatečné osobní údaje (nebo případně ostatních hostů, jejichž jménem jste rezervaci provedli), které mohou zahrnovat název prefektury trvalého bydliště a jakékoli relevantní dokumenty, které se rozhodnete jako potvrzení trvalého bydliště předložit (například řidičský průkaz, pobytová karta apod.). Tyto osobní údaje jsou nezbytné ke zpracování cestovní rezervace a/nebo ke splnění kritérií způsobilosti zavedených vládním orgánem zodpovědným za program Go to Travel. Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny ve chvílích, kdy to striktně vyžadují třetí strany (například příslušné vládní orgány, kde je to nutné). Vaše osobní údaje Agoda uchová po dobu popsanou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a dle potřeby pro splnění požadavků programu Go to Travel.

Speciální kategorie osobních údajů

Určité typy osobních údajů, jako jsou informace o náboženském vyznání nebo zdravotní informace, se považují za citlivé a mohou vyžadovat dodatečnou ochranu dle platných zákonů. Ačkoli citlivé osobní údaje v rámci standardních rezervací ubytování běžně neshromažďujeme, čas od času může existovat potřeba tyto údaje shromažďovat, například pokud jsou uvedeny ve státem vydaném průkazu totožnosti nebo na zdravotním potvrzení, pokud takové údaje pomohou k úspěšnému provedení transakce nebo požadavku, který chcete, abychom vaším jménem provedli, jako je například zrušení nebo úprava vaší rezervace. Také nám můžete poskytnout jiné informace, ze kterých mohou informace jako vaše náboženské vyznání, zdravotní stav nebo jiné informace vyplývat, například při specifikování svých stravovacích požadavků. Takové shromažďování a zpracovávání takovýchto citlivých osobních údajů bude podléhat podmínkám uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případech vyžadovaných zákonem se při zpracování osobních údajů spoléháme na následující právní základy:

 • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli – potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli zajistit rezervace cestovních a ubytovacích služeb, odpovídat na vaše dotazy a požadavky a zajišťovat zákaznickou podporu;
 • Náš oprávněný zájem – zpracováváme vaše osobní údaje k zajištění bezpečnosti, k detekci a prevenci podvodů, k ochraně a obraně práv nebo majetku ostatních, k ochraně a obraně našich práv a zájmů, k analýze, zlepšování, přizpůsobování a poskytování rezervací cestovních a souvisejících služeb a také k poskytnutí reakce na právní požadavky, soudní nařízení a řízení;
 • Plnění zákonných povinností – potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje za účelem dodržování souvisejících zákonů a právních předpisů;
 • Souhlas se speciálními kategoriemi osobních údajů, přijímáním marketingových sdělení a ukládáním méně důležitých souborů cookie – spoléháme se na váš souhlas se shromažďováním citlivých osobních údajů, přijímáním marketingových sdělení a používáním méně důležitých souborů cookie. Z odebírání marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit podle pokynů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • Ochrana životně důležitých zájmů – vaše osobní údaje může být nutné zpracovat v případě ohrožení lidského života nebo zdraví.

2. Jak používáme informace, které shromažďujeme

Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, mohou mít následující účel:

 • Poskytovat vám požadované služby, jako je vytvoření uživatelského účtu, zpracování a potvrzení rezervace, zajištění komunikace s vámi v souvislosti s požadovanými službami (např. předběžná rezervace, poskytování zákaznické podpory na chatu po provedení rezervace – netýká se čísla kreditní karty), zpracování zvláštních požadavků, zpracování storen a odměn
 • Zasílat vám marketingová sdělení týkající se našich produktů a služeb, které pro vás mohou být relevantní
 • Provádět průzkumy nebo poskytovat vám informace ohledně služeb nabízených na našich webových stránkách nebo na jiných stránkách, které můžete navštívit
 • Udržovat provoz webových stránek a jejich zlepšování s cílem vylepšovat uživatelský zážitek a provádět interní školení,
 • Chránit vás a webové stránky
 • Uplatňovat práva nebo povinnosti stanovené nebo nařízené zákonem, které se mohou týkat odpovídání na žádosti a právní požadavky.

Pokud provedete rezervaci na jedné ze stránek nebo aplikací našich obchodních partnerů, můžeme o vás také získat určité vaše osobní údaje, jako je vaše jméno a údaje o rezervaci včetně rezervovaného ubytování, abychom mohli rezervaci zpracovat a určit, z kterého distribučního kanálu vaše rezervace pochází.

Během hovoru s týmem Zákaznické podpory může být prováděn živý náslech nebo pořizován záznam pro kvalitativní a informativní účely, které zahrnují využití záznamu při vyřizování reklamací, školení a zjišťování podvodů. Přejete-li si, aby váš hovor nebyl nahráván, můžete slovně vyjádřit svůj nesouhlas nebo hovor ukončit. Nahrávky jsou uchovávány po omezenou dobu a následně automaticky smazány s výjimkou případů, kdy má společnost Agoda oprávněný zájem nahrávku uchovat po delší dobu, včetně vyšetřování podvodů a za právními účely.

Pokud zahájenou rezervaci nedokončíte, můžeme vám zaslat připomínku, abyste v rezervaci pokračovali. Věříme, že tato doplňková služba je pro vás užitečná, protože vám umožní pokračovat s rezervací, aniž byste museli znovu hledat ubytování nebo vyplňovat všechny rezervační údaje od začátku. Z odběru těchto připomínek se můžete odhlásit podle pokynů pospaných v části „Zrušení odběru našich marketingových sdělení“.

Upozorňujeme, že e-maily a textové zprávy s potvrzením, které zasíláme po dokončení rezervace, nejsou marketingovým sdělením. Tyto zprávy jsou součástí procesu rezervace vašeho ubytování. Obsahují informace k přihlášení ve vámi rezervovaném ubytování a samostatnou výzvu k vyplnění formuláře s hodnocením ubytovacího zařízení. Budete je tedy dostávat i v případě, že se odhlásíte z odběru naší marketingové komunikace. Podobně i nastavení upozorňování na změny cen nemá vliv na přijímání jiných marketingových zpráv od společnosti Agoda. Pokud zvolíte možnost přijímat upozornění na změnu cen, budete mít také možnost se z této služby odhlásit kliknutím na zprávu s přibližným zněním „vypnout upozornění na změny cen“.

Pokud jste si vybrali nabídku Mix and Save, ale dokončili jste pouze část nabídky (např. jste dokončili pouze rezervaci jednoho ze dvou pokojů), můžeme vám poslat e-mail potvrzující, že jste si vybrali nabídku Mix and Save, a připomínající, že máte dokončit všechny rezervace v rámci vaší vybrané nabídky Mix and Save. Tato zpráva je součástí procesu rezervace nabídky Mix and Save, potvrzuje váš výběr a upozorňuje vás, že jste možná zapomněli dokončit všechny rezervace. Mimoto vám také můžeme poslat e-mail před přihlášením k pobytu, který vám připomene nutnost změnit pokoj během vašeho pobytu v ubytovacím zařízení.

Jak je uvedeno výše, pokud provádíte rezervaci ubytování pro jinou osobu, která bude v rezervovaném ubytovacím zařízení pobývat, máte možnost zadat e-mailovou adresu této osoby. Na zadaný e-mail pak daná osoba obdrží rezervační voucher s potvrzením o rezervaci a později také pozvánku k závěrečnému ohodnocení ubytovacího zařízení.

Komunikace na webových stránkách

Vám a našim ubytovacím partnerům poskytujeme různé možnosti, jak mezi sebou můžete komunikovat ohledně ubytování nebo provedených rezervacích. Na našich webových stránkách či na jiných dostupných kanálech nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně rezervace nebo svého ubytování.

Z bezpečnostních důvodů můžeme do komunikace nahlížet a využívat automatizované systémy, které provedou kontrolu a analýzu komunikace za následujícími účely: prevence podvodů, dodržování legislativních a regulativních požadavků, vyšetřování podezřelých činností, rozvoj a zlepšování obchodních produktů, provádění průzkumů, zapojení zákazníka, poskytnutí informací a nabídek, které pro vás mohou být dle našeho uvážení užitečné, zajištění zákaznické a technické podpory. Vyhrazujeme si právo blokovat doručení zprávy nebo revidovat zprávu, pokud se domníváme, že se může jednat o nebezpečný obsah, spam, nebo pokud může zpráva představovat hrozbu pro vás, naše ubytovací partnery, nás či někoho jiného. Upozorňujeme, že veškerou komunikaci přijatou nebo odeslanou prostřednictvím našich stránek přijímáme a uchováváme. Naši rezervační a ubytovací partneři se mohou rozhodnout komunikovat s vámi e-mailem nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu přímo, pokud jste provedli rezervaci na jejich platformě. Do této komunikace nijak nezasahujeme.

3. Mobilní zařízení

S vaším souhlasem vám můžeme zasílat push notifikace obsahující informace o vaší rezervaci, hodnocení ubytování, potenciálních budoucích pobytech nebo v rámci kteréhokoli programu Agoda, kterého se účastníte, včetně kupónů. Abychom vám mohli zajistit služby, které požadujete, můžete nám umožnit přístup k údajům o vaší poloze nebo kontaktním údajům. Pokud z mobilního zařízení nahrajete fotografii, může být tato fotografie označena štítkem s údaji o vaší poloze. Pročtěte si prosím návod ke svému mobilnímu zařízení (včetně sady nástrojů o vývoji softwaru – SDK), ve kterém najdete pokyny ohledně nastavení sdílení těchto údajů a přijímání (nebo zrušení) krátkých oznámení. Tovární nastavení mobilních zařízení se mohou lišit, a proto se prosím podrobně seznamte s nastavením automatických notifikací uplatněným u vašeho zařízení.

4. Sdílení osobních údajů

V souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek a využíváním našich služeb můžeme o vás sdílet osobní údaje následovně:

 • Dodavatelé v oblasti cestovního ruchu, jako jsou ubytovací zařízení (například konkrétní ubytování, které jsme pro vás na vaši žádost rezervovali) a/nebo dodavatelé ubytovacích služeb jakožto třetí strany (například Booking.com), letecké společnosti, půjčovny automobilů, pojišťovny a v dostupných případech také poskytovatelé aktivit, kteří splňují vaše rezervace. Tyto dodavatelé vás mohou kontaktovat dle potřeby pro získání dalších informací o vás, pomoc s vaší rezervací včetně komunikace s vámi ohledně vašeho nadcházejícího pobytu nebo za účelem odpovědi na vámi poskytnuté hodnocení v souladu s jejich vlastními nezávislými zásadami ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé služeb jakožto třetí strany, které nám poskytují služby spojené se zpracováním údajů (například webhostingové společnosti) nebo které jinak zpracovávají osobní údaje za účely, jakými jsou zpracování kreditních karet a plateb, obchodní analýza, služby zákazníkům, marketing nebo rozesílání dotazníků, zajištění online služeb a reklamy přizpůsobené vašim zájmům a/nebo prevence podvodů. Naši poskytovatelé služeb jakožto třetí strany budou osobní údaje zpracovávat pouze do míry potřebné k výkonu svých funkcí. Tito poskytovatelé nesmějí sdílet nebo využívat osobní údaje za žádným jiným účelem.
 • Obchodní partneři, se kterými můžeme společně nabízet produkty nebo služby, nebo jejichž produkty nebo služby mohou být nabízeny na našich webových stránkách. Požadovaný produkt nebo služby, na kterých se podílí třetí strana, identifikujete podle jména třetí strany, které bude uvedené samostatně nebo společně s naším. Pokud se rozhodnete využít tyto doplňkové služby, můžeme s těmito partnery v některých případech sdílet vaše osobní údaje. Příkladem obchodního partnera jakožto třetí strany může být věrnostní program třetí strany, do kterého se vám za provedenou rezervaci přičtou body.
 • Naše přidružené společnosti - zaměstnanci našich přidružených společností, kteří mají přístup k těmto informacím s naším svolením a kteří potřebují tyto informace znát nebo k nim mít přístup, aby mohli: vykonávat vámi požadovanou službu (včetně například provádění, správy a vedení rezervací nebo zpracování plateb, „jednorázového přihlášení“ a zákaznického servisu); analyzovat, jak naše samostatné a přidružené platformy využíváte; zlepšovat a poskytovat nové a personalizované nabídky, produkty, služby a marketing; odhalovat a vyšetřovat podvodné transakce a/nebo aktivity, jiné ilegální aktivity a úniky dat a zabraňovat jim; provádět interní šetření (audity/kontroly dodržování předpisů); nebo jak je jinak nezbytné nebo povoleno platnými zákony.
 • Případy vyžadované nebo povolené zákonem - k pojištění odpovědnosti, k reakci na předvolání, soudní procesy, oprávněné požadavky, rozkazy nebo jiná rozhodnutí učiněná zákonem pověřenými osobami či autoritami, k vyšetřování podvodu nebo jiného pochybení nebo k zajištění dodržování platného zákona, k ochraně našich oprávněných zájmů a nákupčích v souvislosti s prodejem, přiřazením společnosti nebo převedení společnosti nebo její části. Můžeme také v souvislosti s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje za účelem prosazení nebo uplatnění podmínek vztahujících se na naše služby nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Agoda, našich uživatelů nebo ostatních.
 • Reorganizace obchodní činnosti - účast na prodeji, přiřazení nebo převedení obchodních aktivit nebo transfer služeb na jiného dodavatele. O vaše svolení požádáme, pokud tak bude vyžadovat zákon.

U těchto případů sdílení osobních údajů zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany dle souvisejícího zákona, abychom zabránili třetím stranám ve využívání vašich údajů pro vlastní účely a abychom zajistili bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů. S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo případů vynucených nebo povolených zákonem nebudeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami bez vašeho souhlasu.

5. Práva na ochranu osobních údajů platná v konkrétních zemích

Právo na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Máte-li trvalé bydliště v Kalifornii, vezměte prosím na vědomí, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje, včetně dodatečných práv, která můžete mát ke svým osobním údajům:

 • Osobní údaje v Kalifornii. V souladu s bodem „Údaje, které shromažďujeme“ výše můžeme o osobách s trvalým bydlištěm v Kalifornii shromažďovat údaje určitých kategorií, jako například:
  • Identifikační údaje: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo k účtu Agoda, IP adresa, ID zařízení, ID souborů cookie, informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie;
  • Komerční informace: údaje o kreditní kartě, název vašeho ubytování a podrobnosti o něm, zakoupené služby, preference hledání, transakční historie, demografické údaje;
  • Aktivita na internetu nebo jiné elektronické síti: prohlížeč, operační systém, verze aplikace, zobrazené stránky;
  • Geolokační údaje: fyzická poloha vašeho mobilního zařízení nebo fotografií nahraných z vašeho mobilního zařízení; a
  • Audio informace: vaše telefonáty můžeme s vaším svolením nahrávat pro náš tým zákaznické podpory.
 • Zdroje osobních údajů v Kalifornii. V souladu s bodem „Údaje, které shromažďujeme“ výše můžeme získat osobní údaje přímo od vás, od dodavatelů cestovních služeb, od partnerských ubytovacích zařízení, od obchodních partnerů (včetně sociálních médií) a od přidružených společností naší skupiny.
 • Použití osobních údajů v Kalifornii. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s bodem „Jak používáme informace, které shromažďujeme“ výše.
 • Osobní údaje v Kalifornii prodané nebo zveřejněné k obchodním účelům.
  • Sdílení osobních údajů k obchodním účelům: K obchodním účelům zpřístupňujeme následující kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, komerční informace, aktivita na internetu nebo jiné elektronické síti, geolokační údaje a audio informace poskytovatelům webového hostingu, kreditních karet, zpracování plateb, obchodních analýz, zákaznického servisu, marketingu a služeb průzkumů.
  • Prodej osobních údajů: Naše zpřístupňování identifikačních údajů (konkrétně preferencí a zájmů na naší stránce získaných prostřednictvím souborů cookie poskytovatelům reklamních technologií a, v omezených případech, e-mailových adres v šifrovaném formátu společnostem provozujícím sociální sítě) má formu sdílení, které se dle zákona CCPA považuje za prodej.
 • Právo na ochranu osobních údajů v Kalifornii. Jako osoba s trvalým bydlištěm v Kalifornii můžete mít, s určitými výjimkami, právo vědět, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme, a/nebo právo na vymazání svých osobních údajů. To také zahrnuje právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme „prodali“ nebo zveřejnili k obchodním účelům, a to kontaktováním naší společnosti na e-mailové adrese privacy@agoda.com nebo prostřednictvím naší stránky zákaznické podpory.

Za účelem ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti bude nutné před zpracováním vaší žádosti ověřit vaši identitu. V případě potřeby také můžeme požadovat, abyste nám poskytli údaje shodující se s vašimi identifikačními údaji a komerčními informacemi, které již společnost Agoda o vás uchovává, nebo jiný důkaz. Pokud tento požadavek činíte jménem jiné osoby, můžeme po takto pověřeném zástupci požadovat předložení kopie platné plné moci nebo důkaz takového písemného pověření. Za uplatnění svých práv na vaše osobní údaje nebudete nijak penalizováni.

Neprodávejte moje údaje.“ Také máte právo nepovolit společnosti Agoda „prodej“ svých osobních údajů, jak je definováno v CCPA. Pro uplatnění tohoto práva prosím klikněte na odkaz Neprodávejte moje osobní údaje. Pokud tento požadavek činíte jménem jiné osoby, můžeme po takto pověřeném zástupci požadovat předložení kopie platné plné moci nebo důkaz takového písemného pověření. Pokud jsme si vědomi toho, že je vám méně než 16 let, neprodáme vaše osobní údaje bez řádného souhlasu.

Právo na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji

Pokud máte trvalé bydliště v Jižní Koreji, máte právo nás požádat o informace o tom, jak můžeme sdílet určité kategorie vašich osobních údajů se třetími stranami. Společnost Agoda může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám následovně:

Příjemci třetích stran Shromážděné údaje, účely a jejich uchovávání
Dodavatelé (například Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay Hotels
The Plaza Seoul
Skypark Hotels
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center) Dodavatelé ubytovacích služeb jakožto třetí strany (například booking.com)
Zpracování údajů souvisejících s rezervací (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo kreditní karty (pro rezervace s platbou v hotelu) za účelem dokončení rezervace. V níže uvedené sekci „Uchovávání osobních údajů“ se můžete dozvědět o tom, jak dlouho můžeme vaše osobní údaje uchovávat.

Zpracování níže uvedených osobních údajů svěřujeme jiným stranám a ochranu těchto údajů zajišťují smluvní doložky:

Správce Pověřené funkce
Správce skladování osobních údajůHostování databází určených ke skladování údajů o zákaznících.
Správce zpracovávání platebSpráva údajů o kreditních/debetních kartách zákazníků.
Správce přímého marketinguSpráva přímého marketingu (např. e-mailových sdělení) společnosti Agoda.
Správce péče o zákazníkyOdpovídání na dotazy zákazníků ohledně webových stránek a služeb společnosti Agoda.
Správce věrnostního programuSpráva věrnostního programu společnosti Agoda.
Správce analýz a zájmově orientované reklamyVyhodnocování aktivit zákazníků na našich stránkách a stránkách třetích stran za účelem zlepšení webových stránek a služeb a přizpůsobení marketingu pro zákazníky.
Správce mílových programůSpráva účasti zákazníků v mílových programech.

Jak je podrobněji popsáno v sekci „Přístup k vašim údajům a jejich úprava“, podle místního zákona můžete mít ohledně svých osobních údajů určitá práva.

V případě dotazů ohledně jmen příjemců a správců třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Správce procesu řízení dat ve společnosti Agoda na privacy@agoda.com a do předmětu zprávy uveďte „South Korean Privacy Matter“ (Právo na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji). Máte také možnost kontaktovat místní úřady (na místních telefonních číslech):

 • Úřad pro ohlašování případů porušení soukromí KISA: Privacy Invasion Reporting Center (privacy.kisa.or.kr / dial 118)
 • Oddělení pro vyšetřování zločinů, úřad Nejvyššího zastupitelství: High-Tech Crime Investigation Division, Supreme Prosecutors’ Office (www.spo.go.kr / dial 1301)
 • Úřad korejské národní policie pro vyšetřování kybernetických zločinů: Korean National Police Agency Cyber Bureau (http://cyberbureau.police.go.kr / dial 182)

Upozorňujeme však, že podle Podmínek použití vám služby zajišťuje společnost Agoda Company Pte. Ltd. v Singapuru a v současné době neexistuje v Koreji subjekt, který by poskytoval rezervační služby korejským rezidentům.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování a zajišťování našich stránek a služeb a k uplatňování našich zákonných práv a splnění našich zákonných nebo regulačních povinností. Pokud již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, ze svých systémů a záznamů je odstraníme a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci, aby již nebylo možné podle nich určit vaši identitu. Výjimku tvoří případy, kdy vaše osobní údaje musíme uchovat za účelem vykonávání korporátních úkonů a provádění naší obchodní činnosti nebo k naplnění platných zákonných nebo regulačních povinností.

Upozornění ohledně ochrany osobních údajů v Číně

Pokud jste rezidentem Číny, platí pro převod/sdílení vašich osobních údajů do zahraničí následující pravidla.

Sdělování / předávání údajů

Budeme dodržovat důvěrnost vašich osobních údajů, ale v některých případech může být nutné poskytnout nebo předat vaše osobní údaje třetím stranám, podrobněji viz „Sdílení osobních údajů“. Může se jednat například o předávání údajů osobám, kterým máme dle platné legislativy v Číně nebo mimo Čínu povinnost tyto údaje sdělit.

Předávání údajů do zámoří

Vaše osobní údaje budeme zpravidla uchovávat na serverech v Hongkongu a Singapuru, případně v jiných datových centrech mimo Čínskou lidovou republiku. V některých případech však může být nutné, abychom vaše osobní údaje předali třetím stranám, které se nacházejí mimo Čínu.

Upozornění ohledně ochrany osobních údajů v Brazílii

V souladu s brazilskou legislativou musíme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat čísla CPF (daňová identifikační čísla) brazilských státních příslušníků nebo rezidentů , pokud na našich webových stránkách platíte v BRL. Hodnota vaší transakce s námi a vaše číslo CPF bude sdíleno s naším externím zpracovatelem plateb pro sdělení Brazilské centrální bance. Jinak vaše číslo CPF budeme uchovávat po dobu zmíněnou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a shromažďovat a zpracovávat vaše informace s respektováním pravidel Zákona na ochranu osobních údajů (brazilský federální zákon č. 13,709/2018). Pokračováním v rezervaci a přijetím našich Zásad ochrany osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro stanovené účely.

Upozornění ohledně ochrany osobních údajů v Indii

V souladu s indickou legislativou musíme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat čísla PAN (daňová identifikační čísla) indických státních příslušníků nebo rezidentů v souvislosti s jakýmikoli zámořskými platbami provedenými na našich webových stránkách. Hodnota vaší transakce s námi a vaše číslo PAN budou sdíleny s naším externím zpracovatelem plateb pro sdělení autorizované dealerské bance. Jinak vaše číslo PAN budeme uchovávat po dobu zmíněnou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a shromažďovat a zpracovávat vaše informace v souladu s indickými zákony. Pokračováním v rezervaci a přijetím našich Zásad ochrany osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro stanovené účely.

6. Soubory cookies

Naše webové stránky umožňují třetím stranám vkládat na naše stránky soubory cookies (dočasné a dlouhodobé), pixely/tagy, sady SDK, aplikační programovací rozhraní („rozhraní API“) a jiné technologie (souhrnně „soubory cookies“), které o vás shromažďují a uchovávají určité údaje. Některé z těchto souborů cookies jsou nezbytné k zajištění, zabezpečení a zachování vašeho přístupu na stránky, například uložení vašich přihlašovacích údajů, abyste mohli být stále přihlášeni ke svému účtu. Cílem jiných souborů cookies je zajistit pro vás lepší uživatelský zážitek. Jedná se například o následující účely:

 • Personalizovat pro vás webové stránky uchováváním údajů o vaší aktivitě na stránce (např. zvolený jazyk nebo přihlašovací údaje); Soubory cookies také můžeme používat společně s jinými automaticky shromažďovanými informacemi o užívání stránek, abychom mohli rozpoznat uživatele na různých zařízeních, v různých relacích nebo různých prohlížečích (včetně případů, kdy se uživatel nepřihlásil) a poskytovat vám informace šité na míru;
 • Provádět analytiky webových stránek jako hlášení o impresích, demografická hlášení a zájmové analýzy. To může zahrnovat záznam kliků myší, pohybů, rolování stránky a vyhrazeného textu zadávaného do formulářů na našich stránkách prostřednictvím vybraných třetích stran, přijmeme však dostatečná opatření, abychom zajistili, že během takových záznamů nebudou shromažďovány osobní údaje např. přijetím nevratného maskování. Analytiky webových stránek se využívají za účelem zlepšení našich stránek a služeb; a
 • Přizpůsobit reklamní aktivity vašemu zájmu (podrobnosti viz níže)

Zájmově orientovaná reklama

Můžeme také umožnit určitým třetím stranám, aby na naše webové stránky vkládaly soubory cookies za účelem sběru údajů o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. údaje o navštívených stránkách nebo vyhledáváních) a dlouhodobých aktivitách na různých stránkách, které můžete navštívit. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom vám my nebo webové stránky třetích stran, které navštívíte, poskytovali reklamu (e-mailem, na webových stránkách nebo jiných stránkách) přizpůsobenou vašim zájmům, tzv. zájmově orientovanou reklamu. Dále tyto údaje slouží k analýze účinnosti této zájmově orientované reklamy. Vaše jednostranně hašované osobní údaje můžeme také sdílet s partnery třetích stran (např. Facebook), kteří mohou kombinovat hašované údaje s jinými identifikátory s cílem umísťovat na jiných webových stránkách nebo mobilních aplikacích reklamu přizpůsobenou pro společnost Agoda založenou na vašich předchozích návštěvách našich webových stránek. Společnost Agoda nepodporuje ani neschvaluje cíle, příčiny ani prohlášení o webových stránkách nebo mobilních aplikacích, které zobrazují naši reklamu.

Sledování napříč zařízeními

Informace získané prostřednictvím souborů cookies a některé informace o uživatelských zvyklostech z určitého prohlížeče nebo mobilního zařízení můžeme také kombinovat s informacemi získanými z jiného počítače nebo zařízení, které se vážou k vašemu uživatelskému účtu. Pomocí tohoto „sledování napříč zařízeními“ společnost Agoda optimalizuje své služby a přizpůsobuje pro vás sdělení a reklamu. Pokud si nepřejete, aby společnost Agoda takto kombinovala informace o vás za účelem optimalizace naší komunikace s vámi, odhlaste se prosím z odběru zpravodajů.

Vaše volba

Seznamte se prosím s nastavením svého internetového prohlížeče, které se obvykle nachází v časti „Nápověda“ nebo „Možnosti internetu“, kde můžete uplatnit své možnosti ohledně souborů cookie. Pokud zakážete nebo vymažete některé soubory cookie v nastavení svého prohlížeče, může vám být omezen vstup nebo používání některých důležitých funkcí na našich webových stránkách a může být nutné, abyste opakovaně zadávali své přihlašovací údaje.

Pokud se chcete dozvědět více ohledně určitých souborů cookie používaných za účelem zájmově orientované reklamy (včetně sledování napříč zařízeními) a uplatnit určité možnosti, které máte pro odhlášení v souvislosti se soubory cookie, navštivte prosím stránky organizací Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance, nebo v případě naší mobilní aplikace, aktualizujte nastavení vašeho zařízení nebo si stáhněte aplikaci AppChoices.

Navštivte také webové stránky třetích stran a zjistěte více o možnostech, jak zakázat některé soubory cookie:

Pokud se rozhodnete upravit nastavení ohledně zájmově orientované reklamy, můžete i nadále přijímat reklamu, ale sítě, ze kterých jste se odhlásili, vám již nebudou poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Upozorňujeme, že odhlášení se z uživatelského účtu nevede ke zrušení personalizované reklamy.

Úpravu nastavení souborů cookie může být nutné provést v každém používaném prohlížeči a zařízení. V současné době naše webové stránky nejsou nastavené na signály „Nesledovat“ u internetových prohlížečů, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony.

7. Zrušení odběru našich marketingových sdělení

Odběr našich marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ uvedeném v každém z našich zpravodajů nebo sdělení, případně prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách Agoda (pokud jste jej vytvořili). Nastavení odběru e-mailových sdělení naleznete v části „Profil“.

8. Mezinárodní předávání osobních údajů

V souvislosti s účely popsanými výše mohou být vaše osobní údaje uchovávány mimo vaši zemi v místech, kde platí odlišné standardy ochrany osobních údajů. Při předávání osobních údajů do zahraničí, včetně předávání údajů třetím stranám, uplatňujeme odpovídající ochranná opatření stanovená zákonem o mezinárodním předávání osobních údajů. V případě převádění osobních dat z oblasti Evropského hospodářského prostoru („EHP“) do Spojených států Amerických nebo jiných jurisdikcí mimo EHP se můžeme k převádění vašich informací odkazovat na modely smluvních ustanovení EU a/nebo nutnost před poskytnutím požadovaných služeb (provedení smlouvy) vaše osobní údaje zpracovat. V souladu s platným zákonem nás můžete kontaktovat dle níže uvedených kontaktních údajů a požádat o sdělení podrobností ohledně vhodných opatření, která uplatňujeme. Čínským občanům je určena část „Právo na ochranu osobních údajů v Číně“.

9. Informace od dalších partnerů

V některých případech s námi mohou sdílet informace přidružené subjekty, obchodní partneři a jiní poskytovatelé třetích stran. Pokud se například přihlásíte na naše stránky prostřednictvím sociálních médií (například přes Facebook Connect), můžeme o vás shromažďovat údaje, které nám tyto stránky poskytnou, například uživatelské jméno a jiné informace. Tyto informace nám obecně poskytujete prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb, u kterých můžete také změnit nastavení ve svém účtu. S našimi partnery můžeme spolupracovat s cílem zlepšit a personalizovat pro vás naše webové stránky v souladu s těmito Zásadami.

Spolupracujeme s Facebookem, abychom jeho uživatelům na stránkách Agoda poskytli personalizovaný obsah. Pokud máte uživatelský účet na Facebooku a na stránkách Agoda a pro přihlášení do svého účtu Agoda jste využili služby jednotného přihlášení prostřednictvím Facebooku, bude vám obsah našich stránek přizpůsoben tak, že se vám zobrazí informace/proběhlé pobyty vašich facebookových přátel v ubytovacích zařízeních a také budoucí pobyty v ubytovacích zařízeních, které je možné rezervovat prostřednictvím našich stránek. Informace, které se mohou zobrazovat, zahrnují název ubytovacího zařízení, termín pobytu, místo ubytovacího zařízení, vaše hodnocení proběhlých pobytů, hotelový pokoj a cenu hotelového pokoje („Informace o pobytu“). Tyto informace vám mohou být přizpůsobeny a zobrazovat se mimo jiné na vyhledávacích stránkách ubytovacího zařízení na našich webových stránkách nebo ve vyhledávacím kalendáři. Kromě toho budou údaje o vašem pobytu také viditelné pro okruh vašich přátel na Facebooku, kteří jsou zároveň zákazníky společnosti Agoda a kteří se na stránky Agoda přihlásili využitím funkce jednotného přihlašování přes Facebook na našich stránkách, a to tak, jak se zobrazují na jejich stránkách vyhledávání popsaných výše v rámci našich webových stránek a které budou aktualizovány, kdykoliv provedete rezervaci prostřednictvím společnosti Agoda.

Jak se odhlásit: Společnost Agoda vám umožňuje se z této služby kdykoliv snadno odhlásit zvolením možnosti „ne“, a to i) na stránce s poděkováním, která se zobrazí po provedení rezervace, a ii) v části „Správa rezervace“ na našich webových stránkách. O pomoc s odhlášením z této služby můžete také kdykoliv požádat zákaznickou podporu.

10. Ochrana vašich osobních údajů

Vaše osobní informace chráníme před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou, pozměněním nebo neautorizovaným zveřejněním či přístupem, a to uplatňováním rozumné fyzické, elektronické a organizační ochrany. Aktuálně využíváme protokol Secure Socket Layer, který šifruje informace o kreditní kartě během přenosu dat při platbě. Pro urychlení příští rezervace a platby můžete údaje o své kreditní kartě uložit ve svém uživatelském účtu. Údaje o vaší platební kartě jsou vždy šifrované a tyto údaje můžete kdykoliv ve svém uživatelském účtu po přihlášení odstranit, upravit nebo je doplnit. Z bezpečnostních důvodů nelze upravovat číslo platební karty (ale údaje o platební kartě můžete vymazat). Při prohlížení údajů o kartě budou viditelné pouze její poslední 4 číslice. Upozorňujeme, že budeme ukládat poslední 4 číslice vaší kreditní karty bezpečně při každé provedené objednávce (to je nutné pro spravování všech žádostí o vrácení peněz za takovou rezervaci).

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování a zajišťování našich stránek a služeb a k uplatňování našich zákonných práv a splnění našich zákonných nebo regulačních povinností. Pokud již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, například k vykonávání korporátních úkonů a provádění naší obchodní činnosti nebo k naplnění platných zákonných nebo regulačních povinností, ze svých systémů a záznamů je odstraníme a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci, aby již nebylo možné podle nich určit vaši identitu.

11. Přístup k vašim údajům a jejich úprava

Po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na našich webových stránkách můžete kdykoliv snadno opravit jméno účtu, jméno držitele rezervace (v závislosti na storno podmínkách dané rezervace) a kontaktní číslo. Můžete se na nás také obrátit na stránkách Zákaznické podpory nebo e-mailem privacy@agoda.com a využít následujících práv:

 • Přístup: Máte právo kdykoliv získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a to v souladu s platnou legislativou a bezplatně. Ve výjimečných případech vás však můžeme před poskytnutím informací požádat o úhradu poplatků v rozumné výši, pokud do dovoluje platná legislativa.
 • Oprava: Pokud jsou jakékoliv z vašich osobních údajů nekompletní nebo nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Odstranění: Můžete požádat o odstranění svého účtu.
 • Omezení zpracování: Můžete nás požádat o to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, například pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů a stále se projednává, zda existují legitimní důvody.
 • Námitka: Proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímých marketingových aktivit můžete kdykoliv vznést námitku.
 • Právo na zrušení souhlasu: Máte kdykoliv právo na zrušení svého souhlasu, aniž by byla nějak ovlivněna zákonnost našeho zpracování založeného na tomto souhlasu před jeho zrušením.
 • Přenositelnost údajů: Můžete nás případně požádat o zaslání vašich osobních údajů, které uchováváme, a to v běžné používaném a strojově čitelném formátu, který zvolíme dle vlastního uvážení.

Za účelem ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti bude nutné před zpracováním vaší žádosti ověřit vaši identitu. Odpověď na svou žádost obdržíte v rozumném čase. V některých případech vám nemusíme umožnit přístup k určitým vašim osobním údajům, například pokud jsou vaše osobní údaje spojené s osobními údaji jiných osob nebo z právních důvodů. V takových případech vám podáme vysvětlení, proč nemůžete tyto údaje obdržet. Vaši žádost o odstranění nebo opravení vašich osobních údajů můžeme také zamítnout kvůli zákonným ustanovením, zejména těm, které ovlivňují naše účetní procesy, zpracování žádostí, za účelem odhalení podvodů nebo jejich prevence, kvůli povinnému uchovávání osobních údajů, které může bránit jejich odstranění nebo anonymizaci.

12. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V některých případech může společnost Agoda upravit tyto zásady tak, aby odrážely změny v zákonech, změny ve způsobech, jakými údaje shromažďujeme a využíváme, a aby odpovídaly aktuálním prvkům na webových stránkách nebo technologickému vývoji. Pokud provedeme revizi, která změní způsob shromažďování vašich osobních údajů a nakládání s nimi, provedené změny budou zveřejněny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Platnost aktuálního znění Zásad ochrany osobních údajů pak bude uvedena na začátku dokumentu. Důrazně proto doporučujeme, abyste vždy byli seznámeni s aktuálním zněním Zásad ochrany osobních údajů a věděli tak o aktuálních zásadách a bezpečnostních opatřeních. Agoda změny před jejich uplatněním viditelně zveřejní a požádá o váš souhlas, pokud to bude vyžadovat zákon.

13. Odkazy na webové stránky třetích stran

V některých případech poskytneme odkaz na webové stránky třetích stran, které nevlastníme ani neprovozujeme („Webové stránky třetích stran“). Pokud použijete odkaz na webové stránky třetích stran, podléháte jejich Zásadám ochrany osobních údajů a bezpečnostním opatřením, které se od těch našich mohou lišit. Než na poskytnutých webových stránkách třetích stran začnete sdílet své údaje, seznamte se prosím s jejich zásadami ochrany osobních údajů, pravidlech použití a bezpečnostních opatřeních.

14. Dodatečná ustanovení

Poznámka ohledně nezletilých

Naše stránky nejsou určené nezletilým osobám mladším 18 let. Nezletilé osoby však mohou doprovázet své rodiče nebo zákonné zástupce, kteří si rezervovali ubytování, pokud to umožňuje ubytovací řád daného ubytovacího zařízení.

Jazyk

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly původně napsány v anglickém jazyce. Překlady do jiných jazyků slouží pro vaši potřebu. V případě rozdílu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí platí anglická verze.

Podmínky použití

Pro podrobnosti ohledně použití našich webových stránek se prosím seznamte s Podmínkami použití. Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást našich Podmínek použití.

15. Kontaktování společnosti Agoda

Pokud máte dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím Správce procesu řízení dat ve společnosti Agoda na e-mailu privacy@agoda.com nebo písemně doporučeným dopisem na adrese:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Pokud trvale pobýváte na území EU a máte dotazy nebo stížnosti ohledně ochrany osobních údajů, můžete také kontaktovat našeho místního zástupce: Agoda International Pte. Ltd. (pobočka ve Velké Británii) 9. patro – North, The Metro Building, 1 Butterwick, Hammersmith, Londýn W6 8DL, Velká Británie nebo svého místního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud trvale pobýváte na území Thajska a máte dotazy nebo stížnosti ohledně ochrany osobních údajů, můžete také kontaktovat našeho místního zástupce: Agoda Services Co., Ltd. (hlavní kancelář) 999/9 Rama 1 Road, Kanceláře v Central World 6.–9., 16., 22., 27., 28., 36., 44. a 45. patro, Patumwan, Bangkok 10330, Thajsko, nebo svého místního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud trvale pobýváte v Jižní Koreji, můžete také kontaktovat našeho místního zástupce v Jižní Koreji, a to na následujících kontaktech:
Kim, Choi & Lim (Zástupce: Won-Hyun Choi, Esq.)
Místní zástupce: Boseong Kim, Esq., Korea Coal Center, 10. podlaží, 58 Jongno-5-gil (Susong-dong), Jongno-gu, Soul, 03151, Korea
Telefon:   02-721-4000
E-mail:        privacy@agoda.com

***

null