Agoda privaatsuspoliitika


Sissejuhatus

Viimati uuendatud 2016 aasta detsembris

Agoda.com omanik ja operaator on Singapuris registreeritud ettevõte Agoda Company Pte. Ltd. ("Agoda" või "meie"). Alljärgnev privaatsuspoliitika kirjeldab seda, kuidas me andmetöötlejatena kogume, kasutame, avaldame ja muul viisil töötleme personaalselt tuvastatavat informatsiooni, mida me kogume isikute ("Isikuandmed") kohta seoses Agoda veebilehel www.agoda.com ("Veebisait") saadaolevate teenustega. Veebisaidi viidete hulka arvatakse nende derivaadid, sealhulgas, kuid mitte tingimata piiratud, mobiiliveebileheküljed ja -rakendused. Külastades veebisaiti, nõustute te oma isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise ja töötlemisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Mõnikord võib Agoda käesolevat privaatsuspoliitikat muuta, kajastamaks seadusemuudatusi, meie isikuandmete kogumise ja kasutamise praktikaid, meie veebisaidi omadusi või tehnoloogia arengut. Kui teeme sinu isikuandmete kogumise või kasutamise viisi muutvaid parandusi, tuuakse need muutused ära käesolevas privaatsuspoliitikas ja jõustumiskuupäev märgitakse käesoleva privaatsuspoliitika algusesse. Meie uusimate reeglite ja praktikatega kursisolemiseks, pead käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt üle vaatama. Liskas paneb Agoda oluliste muudatustega seotud materjali enne selle jõustumist veebisaidile. Kui sa ei nõustu privaatsuspoliitika mistahes muudatusetga, siis ära palun jätka selle veebilehe kasutamist. Kui kasutad veebilehte pärast muudatuste jõustumiskuupäeva, siis loetakse sind nõustunuks mistahes privaatsuspoliitika muudatustega.

Meie poolt kogutav teave

Kogume sinu isikuandmeid, mida sa meile veebilehte kasutades esitad. Isikuandmete hulka võivad kuuluda sinu nimi, aadress, telefoninumber, krediitkaardiandmed, e-posti aadress, hotelli nimi, hotelli asukoht ja/või selle külastamise kestus. Lisaks sellele, kui kasutad meie veebisaiti ja isegi kui sa ei tee broneeringut, siis me võime koguda teatud kindlat teavet, nagu näiteks IP-aadress, geograafilised andmed, rahvus ja salasõna ning konkreetsete otsingutega seotud otsingueelistused, sinu arvuti operatsioonisüsteem, rakendusversioon, keeleseadistused ja sulle näidatud veebilehed. Kui kasutad mobiilseadet, siis võime koguda ka andmeid, mis identifitseerivad sinu mobbilseadet, seadmepõhiseid seadistusi ja parameetreid ja laiuskraadi/pikkuskraadi üksikasju ja kui sa osaled Agoda programmis, siis sellega seoses võime koguda piiratud ulatuses täiendavaid andmeid, mida me kogume majutusasutuseset sinu sealviibimise kohta, näiteks kulutuste loetelu (anonüümne), mis on osa Agoda vastuvõtu programmist. Broneeringu tegemisel registreerib meie süsteem selle, millise veebisaidi kaudu ja milliste vahendite abi on reseerveering tehtud.

Sinu isiukuandmete kaitse

Volituseta juurdepääsu ärahoidmiseks rakendame isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise või kaotsimineku, muutmise või volituseta avalikustamise või juurdepääsu eest kaitsmiseks mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi, organisatsioonilisi protseduure. Krediitkaarditehingute kaitsmiseks kasutab Agoda.com tehingu ajal krediitkaardi teabe krüpteerimiseks Secure Socket Layer tehnoloogiat.

Kuidas me kogutud teavet kasutame – Krediitkaart failis

i) Üldine kasutamine: Kasutame isikuandmeid ja muud veebisaidi kaudu kogutud teavet (a) sinu registreerimiseks veebisaidil ja sinu kasutajakonto loomiseks, (b) sulle soovitud teenuste pakkumiseks (peamiselt sinu majutuse broneeringu töötlemiseks ja kinnitamiseks) peale teie volituste kontrollimist, (c) veebisaidil või muudel veebisaitidel meie teenuste kohta teabe edastamiseks ning sinuga suhtlemiseks ulatuses, mis on vajalik nõutud teenuste osutamiseks, (d) lisafunktsioonide arendamiseks, mis muudavad veebisaidil saadaolevad teenused lihtsamini kasutatavaks, (e) parema kasutajakogemuse ja üldise optimeerimise eesmärgil, (f) pettuse ja muu ebaseadusliku või ebasoovitava tegevuse tõkestamiseks või (g) sinuga ühenduse võtmiseks juhul, kui sinu broneeringu suhtes peaks tekkima küsimusi. See hõlmab tellimuste kiiremat täitmist, paremat kliendituge ja õigeaegset teavitamist meie teenuste ja eripakkumiste kohta.

ii) Turundustegevused ja meeldetuletused: Kasutame sinu teavet ka seadusega lubatud turundustegevusteks. Näiteks:

 • Kui sa teed meie juures broneeringu, siis loo kasutaja konto, täida broneerimisvorm täielikult või edasta meile oma kontaktandmed, mida saame kasutada kontaktina meie toodete ja teenuste kohta reisijatele olulise ja vajaliku teabe saatmiseks. Sinu nõusolekul - kui nõusolekut on vaja vastavalt kehtivale seadusele - võime sulle E-posti kaudu saate ka muid regulaarseid teabelehti. Reklaamteadetest saab mistahes ajahetkel loobuda, kasutades igas teabelehes või reklaamteates "Tellimusest loobumise" linki või saad oma tellimusi hallata läbi oma konto (kui oled selle loonud).
 • Tuginedes meiega jagatud teabele, võidakse sulle veebisaidil, mobiilrakendustes või kolmandate osapoolte veebisaitidel, sealhulgas sotsiaalmeedia veebisaitidel, näidata individuaalseid pakkumisi. Need võivad olla pakkumised, mida saab broneerida otse veebisaidilt või kolmandate osapoolte pakkumised või tooted, mis meie arust võivad sulle huvi pakkuda.
 • Kui sa pole online broneeringut veel lõpetanud, siis me võime sulle saata meeldetuletuse oma broneeringu lõpetamiseks. Usume, et see lisateenus sulle kasulik, kuna see võimaldab sul broneerimist jätkata uut otsingut teostamata või broneerimise üksikasjade uuesti sisestamist.
 • Palun vaata alljärgnevat peatükki pealkirjaga "Küpsised, lehekülje sildid ja andmete kasutamine" ning tutvuge sellega, kuidas me neid andmeid turunduseesmärkidel kasutamine.
 • Palun pane tähele, et kinnituse E-posti sõnumid või tekstisõnumid, mis saadetakse pärast sinu broneeringut ning ka külastajate arvustustega E-posti sõnumid pärast sinu lahkumist, ei ole turundussõnumid. Need sõnumid on osa sinu majutuse reserveerimise protsessist. Need sõnumid sisaldavad vastavalt teavet, mis on vajalik sinu broneeringu alusel sisseregistreerimiseks ja töövahendeid majutuse valikuliseks hindamiseks pärast sinu lahkumist. Sa saad neid ka edaspidi, isegi siis, kui sa oled meie turundussõnumitest loobunud.

  iii) Krediitkaart failis: Sisse logides on sul võimalus salvestada krediitkaardi andmed oma isiklikule kontole, et teha kiiremini tulevasi broneeringuid ja makseid. Sinu kaardiandmed on alati turvatud, kasutades tugevat krüpteerimist ja mõne kindla krediitkaardi andmete kustutamiseks, muutmiseks või lisamiseks saad oma isiklikule kontole alati sisse logida. Turvakaalutlustel ei saa numbrit muuta (kuid kaardi andmed saab kustutada). Kaardi andmete vaatamisel on näha ainult 4 viimast numbrit. Palun pane tähele, et peale iga broneeringut säilitame turvaliselt sinu krediitkaardi viimaseid 4 numbrit (vajalik selle broneeringu tagasimakse taotluste haldamiseks).

  Sinu isiukuandmete jagamine

  Agoda võib jagada sinu isikuandmeid tarnijatega, nagu majutusasutused ja teised meie teenuse pakkumisse kaasatud kolmandad osapooled, nagu näiteks kolmandate osapoolte lojaalsusprogrammid, veebimajutajad, andmete analüüsijad, turustajad (samuti selliste kolmandate osapoolte veebisaitidel) klienditeenindjad, krediitkaardi- ja makseteenuste ning muude sidusteenuste pakkujad. Kui oled ennast vastavalt kasutustingimustele registreerinud Agoda vastuvõtu programmis, siis võib Agoda jagada sinu krediitkaardi andmeid, mis on olemas broneeritud Agoda majutusasutuses, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik Agoda vastuvõtu programmi toimimiseks ja vastava majutusasutuse poolt võetava majutustasu ulatuses. Kõik sellised kolmandad osapooled on kohustatud säilitama sinu isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse ning käitlema isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

  Mõningatel juhtudel võib Agoda nõuda, et sa suhtleksid teenuste saamiseks otse mõne kolmanda osapoolega või kui sa kasutad veebilehte majutusasutuse toa broneerimiseks või mõne muu teenuse soetamiseks (näiteks kolmanda osapoole lojaalsusprogrammist saadava), võime edastada sinu isikuandmed sellele majutusasutusele või mõnele teisele kaasatud kolmandale osapoolele.

  Agoda võib teha muude teenuste ettepanekuid (tavaliselt "lisad"), mis aitavad sinu reisi planeerida, pakkuda teatud eeliseid (nt saada punkte kolmanda osapoole lojaalsus- või miiliprogrammides) või muul otstarbel, mis võib Sulle huvi pakkuda. Neid teenuseid pakuvad kolmandad osapooled. Optimaalse teenuse tagamiseks võib selle teenuse asjakohaseid andmeid jagada selliste kolmandatest isikutest teenusepakkujatega eespool mainitud moel.

  Salvestame sinu isikuandmed avalikustamiseks käesolevates privaatsuspoliitikas nimetatud juhtudel või kui seda nõuab või lubab allpool nimetatud vastava jurisdiktsiooni seadus, samuti sinu isikuandmete ja sinu valikule vastava hotelli broneerimiseks vajaliku informatsiooni avalikustamiseks ja teatavate isikuandmete jagamiseks valitud partneritega asjakohastel juhtudel (sinu andmeid kasutatakse üksnes aruandluse ja analüüsi eesmärgil) ning me ei avalikusta sinu Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma sinu nõusolekuta. Siiski jätame endale õiguse avalikustada sinu isikuandmeid meiega seotud (grupi) ettevõtetele (nii sinu koduriigis kui ka väljaspool seda), sealhulgas meiega seotud (grupi) äriühingute töötajatele ja meie poolt usaldatud agentidele ja esindajatele, kellel on meie loal juurdepääs sellele teabele ja kes peavad seda teadma või omama juurdepääsu sellele teabele, osutamaks sinu soovitud teenust (sh klienditeenuseid) ja sisemisi (audit/vastavus) uuringuid.

  Agoda võib kooskõlas kohaldatava õigusega avalikustada isikuandmeid, et kaitsta end vastutuselevõtmise eest, reageerida kohtukutsetele, kohtulikele protseduuridele, õiguskaitsetöötajate või -asutuste põhjendatud nõudmistele, määrustele või muule samaväärsele pettuse või muu kuriteo uurimiseks või kui seda muul viisil nõutakse või mis on vajalikud kohaldatava õiguse täitmiseks, meie seaduslike huvide kaitseks või ostjatele seoses meie ettevõtte mistahes täieliku või osalise müügi, loovutamise või muu edasiandmisega. Võime kooskõlas kohaldatava õigusega avaldada isikuandmeid meie teenustele kehtivate tingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või Agoda, meie kasutajate või teiste õiguste, omandi või turvalisuse kaitseks.

  Ülalkirjeldatud olukordade puhul võib isikuandmete saaja asuda jurisdiktsioonis, mille andmekaitse standardid võivad olla sinu riigi seadustes olevatega võrreldes erinevad.

  Meie “küpsiseid” ja lehekülje silte puudutavad reeglid

  Meie veebilehte külastades nõustud küpsiste ja siltide kasutamisega allpool kirjeldatud viisil. Meie sait kasutab nii seansipõhiseid ja püsiküpsiseid, kui ka lehekülje silte sinu kohta käiva teatud teabe kogumiseks ja salvestamiseks. Küpsis on väike andmehulk, mis saadetakse veebisaidilt sinu arvutisse ja salvestatakse selle kõvakettale. Lehekülje silt on koodijupp, mis loeb ja kirjutab küpsise andmeid. Küpsised või lehekülje sildid võivad pärineda Agodalt ja/või kolmanda osapoole tarnijatelt, kellega oleme otsustanud koostööd teha. Seansipõhised küpsised kaovad sinu arvutist pärast brauseri sulgemist. Püsiküpsised jäävad sinu arvutisse ka peale brauseri sulgemist, kuid need saab kustutada mis tahes ajal sinu brauseri seadistuste kaudu. Nende küpsiste ja lehekülje siltide kasutamine võib varieeruda ja nende kirjeldused esitatakse allolevates vastavates peatükkides.

  Loobumine

  Kui soovite oma brauseril keelata küpsiste vastuvõtmise, olla teavitatud kohe, kui küpsis salvestatakse sinu arvutisse või kui soovid kustutada küpsised oma arvutist, siis palun tee vajalikud muudatused oma brauseri seadetes, tavaliselt kirjete alt "Abi" või "Interneti valikud". Kui keelad või kustutad küpsised oma brauseri seadetes, ei pruugi sul olla võimalik selle veebisaidi olulistele funktsioonidele või omadustele juurde pääseda või neid kasutada ja sul on vaja uuesti sisestada oma sisselogimise andmed. Pane samuti tähele, et loobumine kolmanda osapoole küpsisest (vt allpool) ei tähenda, et sa enam ei saa või et sa pole enam online reklaami või turuanalüüsi subjekt. See tähendab, et võrk millest sa loobusid, ei saa enam edastada sinu veebieelistuste ja -kasutusmustritega kohandatud reklaame. Palun pane tähele, et olles kustutanud kõik küpsised oma brauseris või kasutades mõnda teist brauserit või arvutit, pead loobumismenetluse uuesti lõpule viima.

  Teabelised ja loobumise vahendid

  Kui soovite rohkem teavet kolmanda osapoole reklaamiettevõtete andmete kogumise tavade kohta ja oma valikute kohta mitte lasta neil ettevõtetel seda teavet kasutada või soovite loobuda eelistusturundusest võrgus, on teil loobumiseks järgmised võimalused:

  //www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  ja seoses meie mobiilirakendustega saad loobumiseks kasutada järgmisi võimalusi:

  //www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

  saates E-posti sõnumi appsflyerile: privacy@appsflyer.com

  Analüüsiprogrammidest loobumiseks saad kasutada järgmisi vahendeid:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  //www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  //www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  //help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  //www.baidu.com/duty/safe_control.html

  Agoda võib aeg-ajalt lisada muid asjakohaseid linke, et toetada sinu õigusi eraelu puutumatusele.

  Küpsised, lehekülje sildid ja andmete kasutamine

  Agoda küpsised

  Agoda kasutab seansipõhist küpsist, et hoida sind sisselogituna kogu sinu veebisaidi külastusaja jooksul.

  Agoda kasutab püsiküpsiseid veebisaidi "personaliseerimiseks" igale kasutajale, mäletades teavet kasutaja kohta veebisaidi külastusest ja sealseist tegevustest, nt sinu valitud keel või sisselogimise andmed – nii ei pea sa oma järgmisel veebisaidi külastusel neid uuesti sisestama.

  Agoda kasutab ka püsiküpsiseid või lehekülje silte, analüüsimaks sinu käitumist surfamisel ja veebisaidi külastamisel, võimaldades meil parandada veebisaiti ja oma teenuseid ning kohandada oma reklaami (e-postiga ning meie veebilehel ja teistel veebilehtedel olevat) vastavalt meie kasutajate huvidele. Sellised küpsised ja lehekülje sildid koguvad teavet sinu veebisaidil külastatud veebilehekülgede ning sinu sooritatud otsingute kohta.

  Veebisaidi analüütika

  Kolmanda osapoole ettevõtted võivad kasutada püsiküpsiseid, analüüsimaks sinu käitumist surfamisel ja selle veebisaidi külastamisel ning sel viisil võimaldavad muud veebisaidid meil parandada veebisaiti ja meie teenuseid. Veebisaidi analüütikaplatvorme võidakse kasutada identifitseerimata teabe kogumiseks aruandluse jaoks nagu mulje, demograafiline ja huvide aruandlus. Et loobuda kolmandate isikute informatsiooni kogumisest analüüsi eesmärgil, palun klõpsa ühel või mitmel kolmanda osapoole lingil ülalolevas jaotises ”Loobumise vahendid”.

  Kolmanda osapoole küpsised, lehekülje sildid ja puhverdatud andmed

  Meie kolmanda osapoole reklaamifirmad võivad paigutada küpsiseid või lehekülje silte mõnedele sinu poolt külastatavatele veebisaid lehekülgedele. Need küpsised või lehekülje sildid on mõeldud impersonaalselt tuvastatava teabe kogumiseks, analüüsimaks sinu huvisid ja otsinguid meie veebisaiti külastades ja et teenindada sind reklaamidega, mis on spetsiaalselt sinu huvide ja otsingutega kohandatud, kui külastad meie veebisaiti või muid veebilehti või kasutad mobiilirakendusi Küpsiste ja lehekülje siltide kaudu kogutud impersonaalselt tuvastatav teave võidakse jagada muudele kolmandatele isikutele reklaamide juhtimise ja sihtimise eesmärgil ja turu-uuringute analüüsi jaoks. Lisaks võime jagada ühesuunalisi räsitud (dešifreerimatuid) andmeid reklaami sihttooteid kasutavate kolmandate osapoole tarnijatega. Sellised kolmanda osapoole tarnijad kasutavad tavaliselt seadme räsi-identifikaatoreid, et teenindada kasutaja eelnevail veebisaidi külastustel põhinevaid kohandatud reklaame. Selle tagajärjel võivad kolmanda osapoole tarnijad näidata meie ja/või meie partnerite reklaame teistel veebisaitidel või mobiilirakendustel.

  Reklaam

  Agoda võib kasutada eespool nimetatud küpsiste ja lehekülje siltide kombinatsiooni, et kohandada sinu eelistustega sinu kogemused meie veebisaidil, meie mobiilirakenduse ja reklaamidega. Kasutame kuva ja otsingu uuesti turundamist, et kohandada reklaamsisu parema kogemuse jaoks.

  Seal, kus muu reklaam ei tohi nõuda küpsiste kasutamist või lehekülje silte, kasutatakse Agoda reklaami näitamise kindlaksmääramiseks kolmanda osapoole andmeid.

  Agoda teeb mõistlikke jõupingutusi, et mitte koguda identifitseerivaid isikuandmeid ja vältida nende kasutamist kolmandate isikute reklaamilahendustes, kui te pole selleks luba andnud. Et loobuda kolmandate isikute informatsiooni kogumisest analüüsi eesmärgil, palun klõpsa ühel või mitmel kolmanda osapoole lingil ülalolevas jaotises ”Loobumise vahendid”.

  Reklaam ja sisu teistel veebisaitidel

  Agoda kasutab 3. osapoole vahendeid reklaamide levitamiseks mitmesugustel veebilehtedel. Agoda ei toeta ega kiida heaks meie reklaame kuvavate veebilehtede eesmärke, põhjuseid või avaldusi.

  Kuidas pääsed ligi oma isikut tuvastavatele andmetele või neid muuta
  Kui soovid uuendada oma mistahes varem esitatud Isikuandmeid või rakendada oma seadusest tulenevat õigust Isikuandmetele ligi pääseda, neid korrigeerida, parandada, kustutada või keelata nende töötlemine, siis võta palun meiega ühendust Klienditugi kaudu. Sinu privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks kontrollime sinu identiteeti enne ligipääsu andmist sinu isikuandmetele või enne nende muutmist. Igale nõudm.isele isikuandmetele ligipääsuks vastatakse mõistliku aja jooksul Samuti võid esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes. Jätame endale õiguse nõuda sellise juurdepääsu eest mõistlikku tasu kooskõlas kehtivate seadustega.

  Kui soovid privaatsuse küsimustes e-maili ühendust Agoda Andmekaitseametnikuga või meie klienditeeninduse esindajatega, siis võid saata e-maili aadressil:

  dpo@agoda.com

  Alternatiivvõimalusena võid saata tähtkirja Agoda Andmekaitseametnikule järgneval aadressil:

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapur 049712

  Võite ühendust võtta ka meie Andmekaitseametnikuga järgneval spetsiaalsel numbril:
  +65 641 552 90 (Singapur, lisandub kõne tasu) või mõnel muul numbril, mida me aeg-ajalt võime soovitada.

  Mobiilseadmed

  Meil on paljudele mobiilseadmetele tasuta rakendused ja meie regulaarsete veebisaitide kasutusversioonid, mis on kohandatud mobiilseadmetele. Need rakendused ja mobiilveebisaidid töötlevad sinu poolt antud isikuandmeid enamasti samal viisil, nagu meie veebisaidid - ning nad võimaldavad sul lähedalasuvate majutuskohta leidmiseks kasutada asukohateenuseid. Sinu nõusolekul võime sulle saata sinu soovitud teateid koos teabega sinu broneeringu kohta, potentsiaalsete tulevaste ööbimiste kohta või sinu Agoda programmidest osavõtu kohta.

  Erimärkus alaealiste kohta

  Alla 18-aastastel isikutel ei ole õigust kasutada meie veebisaidil majutuse broneerimise teenuseid. Alaealised võivad harilikult oma majutuse broneerinud vanema(te)ga või hooldaja(te)ga kaasas olla, välja arvatud siis, kui majutusasutuse reeglites on märgitud teisiti.

  Keel

  Käesolev privaatsuspoliitika on algselt kirjutatud inglise keeles. Tõlked teistesse keeltesse on vaid sinu mugavuse huvides. Ingliskeelse ja tõlgitud versiooni vastuolu puhul on ülimuslik ingliskeelne.

  Kasutustingimused

  Lisateavet meie veebisaidi kasutamise kohta vaadake Kasutustingimused. Käesolev privaatsuspoliitika on meie kasutustingimuste lahutamatu osa.


  Agoda.com on osa Priceline Groupist, maailma juhtivast võrgupõhiste reiside ja seotud teenuste osutajast.

  AS-AGWEB-3Z08