Agoda kasutustingimused


Viimati uuendatud 2018. a jaanuaris

Agoda tervitab Teid („klient” või „Teie”) oma veebisaidile („veebisait”). Mõisted „Agoda” või „meie” viitavad ettevõttele Agoda Company Pte. Ltd. ning mõiste „Agoda ettevõtted” viitab ühiselt Agodale ja asjakohastele Agoda tütarettevõtetele, kelleks on, kuid mitte ainult, Agoda Services Co., Ltd. (Tai), Agoda International Pte. Ltd. (Singapuri, UK jt kohalikud esindused), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International Sdn. Bhd. (Malaisia), Agoda International Ltd. (Hongkong), Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc. jt. Viited veebisaidile hõlmavad ka selle tulemeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidid ja rakendused, mida saab kasutada mobiiltelefonis, tahvelarvutis või muus seadmes. Järgnevalt määratletud kasutustingimused laienevad meie teenustele, mis tehakse Teile otse või kaudselt kättesaadavaks mis tahes meetodi abil, sealhulgas internetibroneeringuid, klienditeenindusse tehtud järelepärimisi või muid viise kasutades. Veebisaidile juurdepääsemisega, selle sirvimisega ning kasutamisega ja/või Agoda kaudu broneerimisega tunnistate, et olete kasutustingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Veebisaidilt leitavad reegleid ja juhiseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, privaatsusreegleid, tehingute turvalisusereegleid, Agoda hinnagarantiid, broneeringu garantiid, tühistamisreegleid, tagasimakse reegleid, Agoda preemiaprogrammi reegleid ja tingimusi, Agoda kinkekaardi programmi reegleid ja tingimusi, Agoda sõbrale soovitamise programmi tingimusi, kommenteerimisjuhiseid, korduma kippuvaid küsimusi jms (ühiselt „reeglid”) tuleb lugeda koos käesolevate tingimustega ja sätetega ning need on käesolevate tingimuste ja sätete lahutamatud osad ja seetõttu on neile käesolevas dokumendis ka viidatud. Järgnevalt määratletud tingimustele ja sätetele viidatakse ühiselt kui „kasutustingimustele”. Kui Te ei nõustu kasutustingimustega, lõpetage kohe veebisaidi kasutamine. Kasutustingimused, mida võidakse aeg-ajalt muuta, moodustavad tervikliku lepingu ning alistavad mis tahes muud Teie ja Agoda ettevõtete vahelised lepingud või kokkulepped (suulised või kirjalikud), kui selles pole teisiti kokku lepitud.

1. Meie teenuste ulatus

A. Majutuse broneerimine

Agoda pakub veebisaidi kaudu platvormi, mis võimaldab sirvida ja broneerida erinevat tüüpi majutuskohti, mille hulgas on, kuid mitte ainult, hotellid, hostelid, teenindusega korterid, külalistemajad, renditoad, suvemajad, ryokanid jms (edaspidi ühiselt „majutuskohad”). Veebisaidi kaudu broneerimisel teete esitatud hinna ning veebisaidil kindlaks määratud tingimustele vastava broneerimistaotluse. Sellest saab siduv leping, millele kohaldatakse Singapuri õigust ja veebisaidi kasutustingimusi, kui majutuskoht (ja Agoda) on broneeringu kinnitanud. Kui majutuskoht on broneeringu kinnitanud, teavitame Teid sellest e-kirjaga saadetava kinnitusega (koos vautšeriga ettemakstud majutuskoha puhul). „Tänuleht” tähendab, et Teie broneerimistaotlus on vastu võetud ja selle töötlemine on lõpule viidud ja Te ei pea rohkem midagi tegema. Meil on õigus broneeringutest järgmistel juhtudel keelduda.

Teenuse pakkumisel esitame majutuskohtade kohta teabe, mille oleme saanud oma tarnijatelt ja teenusepakkujatelt (sealhulgas, kuid mitte ainult, majutuskohad, nende esindajad, levitajad, kohapealsed haldusettevõtted, kanalihaldurid, koostööpartnerid jt). Majutuskoht või nende esindaja saab juurdepääsu ekstranetile või muule ühendusvõimalusele, mille kaudu neil on kohustus värskendada oma hindu, täituvust, kirjeldust, pilte, broneerimistingimusi, majutuseeskirju ja muud veebisaidil esitatavat teavet. Kuigi me rakendame majanduslikult põhjendatud meetmeid ja hoolsust, ei saa me kontrollida ega tagada, et kogu teave on täpne, täielik, õige või ajakohane, samuti ei saa me vastutada mis tahes vigade (sealhulgas ilmsed vead ja kirjavead), katkestuste (sh veebisaidi ajutise või osalise tõrke, parandamise, täiustamise, hoolduse või millegi muu tõttu), ebatäpse, eksitava või väära teabe ega teabe esitamise ebaõnnestumise eest. Igal majutuskohal on kohutus kajastada veebisaidil enda kohta täpset, täielikku ja õiget teavet. Siiski võivad turusituatsioon või -tingimused kiiresti muutuda, mistõttu veebisaidil avaldatud info ei pruugi olla täpne või ajakohane. Probleemide korral rakendab meie klienditeenindus majanduslikult põhjendatud meetmeid, et Teid aidata ja vahendada Teie suhtlust majutuskohaga. Pidage meeles, et Agoda on üks mitmest kanalist, mida majutuskohad kasutavad oma teenuste kättesaadavaks tegemiseks. Kui otsingutulemused näitavad, et majutuskohas ei ole vabu kohti, tähendab see, et seda tüüpi tube ei ole enam võimalik Agoda kaudu broneerida.

Veebisait ei kujuta endast ning seda ei või tõlgendada kui tutvustatud majutuskohtade (kvaliteedi, teenindustaseme või hinnangu osas) soovitamist või heakskiitmist. Käesolevaga ütleme selgesõnaliselt lahti mistahes avaldustest, garantiidest või kohustusest seoses veebisaidil tutvustatud majutuskohtade kvaliteedi, staatuse või sobivusega. Majutuskohti saab veebisaidil järjestada erinevate kriteeriumite järgi (tärnihinnang, arvustused jms). Vaikejärjestus põhineb automaatsel algoritmil, mida võidakse aeg-ajalt värskendada või muuta ning, mis arvestab erinevaid tegureid, sealhulgas, kuid mitte ainult, saadavust, kampaaniaid ja hindasid, ajaloolist populaarsust, marginaali ja tulu, konversioonimäära (kui paljud külastajad on seda broneerinud), tubade müüki, tühistamisi, sisu kvaliteeti, külaliste arvustuste hinnanguid, tärnihinnanguid jms. Agodal on hetkel käimas „eelistatud partnerite” programm, kus teatud majutuskohtadele on antud võimalus oma nähtavust saidil parandada. Sellised „eelistatud partnerite” kuulutused on selguse mõttes selgelt eristatud või varustatud selgesõnalise viitega. Mõningatel juhtudel võib Agoda pakkuda majutuskohtadele ka võimalust olla sponsor, s.o maksta esimeste seas kuvamise eest. Sponsorid on märgistatud või varustatud selgesõnalise viitega.

Meil on õigus oma äranägemisel ja mis tahes (seaduslikul) põhjusel keelduda vastu võtmast kliente või broneeringuid (erandjuhtudel tühistada ka kinnitatud broneeringud) ilma seda põhjendamata. Tavaliselt keeldume kliente või broneeringuid vastu võtmast muuhulgas järgmistel põhjustel: majutuskoha soov(id), veebisaidi kaudu tehtud broneeringute ühe- või mitmekordne edasimüümine ilma eelneva kirjaliku loata („edasimüümine”), kasutustingimuste rikkumine, vääramatu jõuga seonduvad sündmused, kaubanduslikud või majanduslikud sanktsioonid, embargod, õiguslikud piirangud, pettus või vargus (või selle kahtlus), kuritegevuse kahtlus, kahtlased broneeringud, eksitav või vigane teave kliendilt, krediitkaardiprobleemid, sobimatu käitumine, ähvardused, solvangud, vägivaldne käitumine, keeldumine teabe andmisest, praktilised takistused, suhtlusprobleemid, ilmselged eksimused (vt altpoolt), ajalugu, valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide mustas nimekirjas olemine (Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, ÜRO, Singapur) jms. Kui Agoda broneeringust keeldub või selle tühistab ning selle eest on juba tasutud, hüvitame Teile broneeringu täismaksumuse (v.a volitamata edasimüümise või mis tahes muu asjakohase juhtumi korral, kui meile jääb ainuõigus otsustada, kas mingi osa tagasimaksest kinni pidada või mitte). Volitamata edasimüümise korral tagasimakseid ei tehta, sest sellel on mitmeid negatiivseid mõjusid. Sealhulgas kahjustab see meie volitatud ja lepinguliste partnerite (s.o majutuskohtade, mis on sõlminud Agodaga lepingud oma tubade seisu jagamiseks ning usaldavad Agodat) huve. Lisaks mõjub selline tegevus negatiivselt Agoda mainele ja kahjustab Agoda huve, sest volitamata edasimüüjad võivad üritada Agoda äritegevust kahjustada, üritades mh müüa broneeritud tubasid Agoda konkurentide saitidel ilma meie teadmiseta. Meil on ka õigus oma äranägemisel veebisaidi kasutajaid alaliselt või ajutiselt blokeerida („musta nimekirja” panna). Ühelgi mustas nimekirjas oleval kasutajal pole lubatud kasutada veebisaiti muu nime all või mis tahes muu kasutajakonto kaudu. Lisaks vt meie pettuste ennetamise meetmeid edasises jaotises.

Harvadel juhtudel võime broneeringu tühistada või tagasi lükata või teha muudatusi seoses ilmselgete vigadega, sõltumata nende põhjusest. Ilmselge viga veebisaidil (näiteks hinnatingimustes) on see, mida mõistlik inimene ei peaks normaalseks. Broneerimis- või preemiapunktide summat muudetakse või vajadusel hüvitatakse sellistel juhtudel sissenõutud summa tasuta. Agodal on oma äranägemisel õigus sellisel juhul broneering tühistada või tagasi lükata.

Pidage meeles, et Agoda võib ka grupibroneeringu kahtluse korral Teie broneeringu tagasi lükata või tühistada, kuna enamikul majutuskohtadel on eraldi reeglid grupibroneeringutele. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Majutuskohas viibimise kvaliteeti võivad mõjutada sellised asjaolud, nagu kestev renoveerimine, viga majutuskoha broneeringus või kliendi erivajadused. Seetõttu teavitage majutusasutust sisseregistreerimisel oma erisoovidest või -nõudmistest.

Lühidalt tärnihinnangutest

Majutuskoha tärnid või muud hinnangud („tärnihinnangud”) on üksnes informeerivad. Need lähtuvad teabest, mille oleme saanud oma koostööpartneritelt, sealhulgas majutuskohtadelt, ja võivad arvestada majutuskoha mugavusi, hinnanguid, arvustusi ja teenuseid. Tärnihinnangud ei pruugi olla seotud mis tahes muu hinnanguga, mille on andnud turismiettevõtteid reguleeriv riiklik asutus. Me ei kontrolli tärnihinnangute õigsust. Tärnid näitavad üksnes mugavustaset, mida võite majutuskohas eeldada: mida rohkem tärne, seda suurem mugavus ja parem teenindus. Täpsemat teavet vt veebisaidil olevast üksikasjalikust kirjeldusest. Võtke arvesse, et tärnihinnangut mõjutavad oluliselt asukoht, võimalikud alternatiivid, kohalikud turutingimused, tavad ja muud asjaolud. Seetõttu on võimalik, et tingimuste erinevuse tõttu ei pruugi tärnihinnang mõnes linnas või riigis olla võrreldav sama tärnihinnanguga mõne muu linna või riigi majutuskohale. Tärnihinnang ei kajasta ilmtingimata majutuskoha kõiki mugavusi ja teenuseid, samuti ei pruugi teatud tärnihinnanguga majutuskoha igas toas ja igal majutusasutusel olla saadaval samad mugavused ja teenused. Kui teie jaoks on olulised majutuskoha kindlad mugavused või omadused, võtke ühendust meie klienditeenindusega ja küsige nende mugavuste või omaduste saadavuse kohta.

B. Muud lisateenused

Agoda pakub veebiplatvormi, mis aitab Teil sirvida ja broneerida muid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, lende ja rendiautosid („lisateenused”). Kuigi Agoda veebisait pakub platvormi, mille abil saab lisateenuseid otsida ja broneerida, osutavad neid teenuseid Agodaga seotud ettevõtted või hoolikalt valitud partnerid („partnerid”). Näiteks pakub Agoda veebisaidil kuvatavaid lende KAYAK ja sellega seotud teenusepakkujad. Lisateenuseid sirvides on sellised partnerid ning lingid nende kasutustingimustele ja/või privaatsuspoliitikatele, mis reguleerivad Teie ja meie partneri vahelist lepingulist suhet asjakohase lisateenuse broneerimisel, selgelt välja toodud.

Veebisaidi kaudu lisateenuse broneerimisel teete pakkumise (näiteks lend või üüriauto) veebisaidil kuvatud hinna ja muude tingimustega, millest partnerid Teid aeg-ajalt teavitavad ning mis muutuvad siduvaks lepinguks, kui partner nõustub Teie broneeringuga. Nõustumise kohta saadetakse Teile e-postiga broneeringukinnitus. Partneril on õigus keelduda broneeringust vastavuses oma tingimustega.

2. Veebisaidi kasutamine

Nagu eespool nimetatud, moodustavad kasutustingimused Teie ja Agoda ettevõtete vahelise lepingu. Agoda teeb koostööd ka teiste ettevõtetega, sealhulgas, kuid mitte ainult, Booking.com B.V., et pakkuda külastajatele majutuskohti üle kogu maailma. Vahel saate kinnituse, mis viitab sellisele teisele ettevõttele. Agoda võib ka pakkuda võimalust broneerida lisateenuseid (lennud, üüriautod) koostöös valitud partneritega, nagu kirjeldatud eespool.

Agoda annab Teile piiratud, isikliku, ülekandmatu, edasiandmatu, tagasivõetava litsentsi juurdepääsuks veebisaidile ja kasutamiseks üksnes kasutustingimustes lubatud mahus. Lisaks sellele piiratud litsentsile ei anna me seoses veebisaidiga mingeid muid õigusi ega litsentse: Agodale jäävad kõik muud õigused, mida siin ei ole nimetatud. Veebisaidi sisu ja teave, samuti tarkvara ja infrastruktuur, mida kasutatakse sisu ja teabe edastamiseks, kuuluvad Agodale või tema koostööpartneritele, sealhulgas majutuskohtadele. Te võite kasutada veebisaiti üksnes selleks, et teha heauskselt seaduslikke järelepärimisi ja broneeringuid ning käesolevaga võtate endale kohustuse mitte teha spekulatiivseid, võltsitud või petturlikke broneeringuid ega reserveerida kohti nõudluse ootuses. Te kohustute edastama meile täpseid makseandmed. Lisaks on Teil kohustus edastada Agodale õige e-posti-ja postiaadress ning/või muud õiged kontaktandmed ja võtta teadmiseks, et Agoda võib kasutada neid andmeid, et vajadusel Teie poole pöörduda. Vt täpsemalt privaatsusreeglitest.

Veebisaidi kasutamise tingimusena nõustute, et ei kasuta veebisaiti, selle sisu või teavet mõnel (otsesel või kaudsel) majanduslikul või mitteisiklikul eesmärgil või eesmärgil, mis on kasutustingimuste järgi keelatud või ebaseaduslik. Te nõustute, et ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta Te ei muuda, kopeeri, levita, edasta, kuva, esita, reprodutseeri, avalda, litsentseeri, kanna üle, müü või müüa edasi veebisaidilt saadud teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ega loo nende alusel uusi töid või teoseid. Lisaks nõustute, et hoidute alljärgnevast:

 • veebisaidi või selle sisu kasutamine volitamata majandustegevuseks (nt loata broneeringute turustamine või edasimüük);
 • spekulatiivse, võltsitud või petturliku broneeringu tegemine;
 • roboti, ämbliku, sisukopeerija või muude automaatsete vahendite või käsitsiprotsesside kasutamine veebisaidil oleva sisu või teabe saamiseks, jälgimiseks või kopeerimiseks mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • roboteid välistavate veebisaidi päiste piirangute rikkumine või muudest veebisaidile juurdepääsu vältivatest või piiravatest meetmetest möödahiilimine;
 • tegevused, mis meie arvates tekitavad või võivad tekitada ebamõistlikku või ebaproportsionaalselt suurt koormust meie infrastruktuurile;
 • süvalinkide loomine veebisaidi osadele (sealhulgas ostuteed) mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • veebisaidil oleva sisu või teabe, tarkvara, toodete või teenuste edasimüümine, kasutamine, kopeerimine, jälgimine (näiteks ämblikud, sisukopeerijad), kuvamine, allalaadimine või reprodutseerimine majanduslikul või konkureerival eesmärgil;
 • veebisaidi osade raamimine, peegeldamine või muul viisil liitmine mõnele teisele veebisaidile ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • kohaldatavate seaduste või määruste järgi ebaseadusliku või ebaseaduslikku tegevust soosiva postituse tegemine veebisaidile või selle kaudu;
 • linkide edastamine või pakkumine mistahes postitustele, mis sisaldavad materjali, mida võib pidada kahjustavaks, sündsusetuks, pornograafiliseks, siivutuks, kõlvatuks, vägivaldseks, teotavaks, labaseks, rassistlikuks, diskrimineerivaks, solvavaks, ähvardavaks, piinavaks, ahistavaks, vihaõhutavaks või muul viisil taunitavaks;
 • linkide edastamine või pakkumine ükskõik millistele postitustele, mis sisaldavad laimavat, solvavat, valet või halvustavat materjali;
 • selliste postituste edastamine, mis kahjustavad või rikuvad mõne asutuse või isiku intellektuaalomandit või muid õigusi, sealhulgas autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi sätestavaid seadusi, andmekaitseõigusi või avalikku huvi;
 • selliste postituste edastamine, mida Teil ei ole õigust avaldada seadusest, lepingust või usaldussuhtest tulenevalt;
 • teise isiku või asutuse kehastamine, valekinnituse andmine või vale ettekujutuse loomine oma seotusest isiku või asutusega või valeidentiteedi kasutamine, kui selle eesmärgiks on kellegi eksitamine või petmine;
 • identifikaatorite manipuleerimine, sealhulgas päiste võltsimine selleks, et peita oma postituse algallikat;
 • veebisaidi kasutamine viisil, mis võib kahjustada, üle koormata või muul viisil häirida veebisaidi kasutamist või teiste kasutajate arvutiseadmeid või muuta nende kasutamise võimatuks, kahjustada, katkestada või piirata tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadme toimimist;
 • veebisaidile, ükskõik millisele muule seotud veebisaidile, veebisaidi teistele kontodele, arvutisüsteemile või võrkudele lubamatu juurdepääsu üritamine häkkimise, paroolikaeve või muude vahendite abil;
 • veebisaidil teadlikult kättesaamatuks tehtud materjalide või teabe hankimine või selle üritamine, sealhulgas veebiarhiveerimine või muul viisil teabe (näiteks e-posti aadresside) kogumine teiste isikute kohta;
 • petturlus eesmärgiga muuta otsingumootori ehtsat tulemilehte või optimeerida kodulehte otsingumootoritele (SEO) viisil, mis on vastuolus otsingumootorite juhistega. Lubamatud SEO-praktikad on muu hulgas veebisaitide peitmine, metaandmete ja pealkirjade sildistamine, sisu kopeerimine, lingiskeemid, Google'i pommid, märksõnaliiasus, teksti ja linkide peitmine, lehe nähtamatuks muutmine, masslinkimine, blogikommentaaride spämmimine jne;
 • muu tegevus, mis võib põhjustada kahju veebisaidile, Agoda ettevõtetele ja töötajatele, Agoda mainele või muud negatiivset toimet; või
 • ülal toodud tegevustele kaasaaitamine või õhutamine.

Kui sõnaselgelt ei ole väljendatud teisiti, pole veebisaitidel lubatud teha hüperlinke ühelegi Agoda veebisaidi leheküljele väljaspool kodulehekülge või raamida veebisaiti või selle veebilehte või materjali, samuti pole ühelgi isikul ega asutusel lubatud paigutada veebisaidile majanduslikul eesmärgil e-kirja hüperlinki, kui selleks puudub Agoda kirjalik luba.

Veebisaidil broneeringut tehes kinnitate, et Teile ei laiene ükski rahvusvaheline sanktsiooniprogramm.

Vajadusel peate täitma teile asukohariigis kehtestatud maksukohustused.

3. Hinnad, lisatasud ja Agoda hinnagarantii

A. Hinnad ja parimate majutushindade garantii

Me püüame pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid hindu ja soovime, et maksaksite majutuskohas peatumise eest võimalikult madalat hinda. Juhul, kui avastate pärast meie juures broneeringu tegemist, et Internetis pakutakse sama majutuskoha tuba samadel broneerimistingimustel madalama hinnaga, hüvitame oma ja madalama hinna vahe parima hinna garantii tingimustel. Selleks, et vastav nõue kehtiks, peab see vastama ja olema esitatud vastavalt meie parima hinna garantii tingimustele.

Mõnikord pakutakse veebisaidil majutuskoha sama tüüpi toas peatumise eest odavamat hinda, kui sellega kaasnevad konkreetsed piirangud ja tingimused näiteks tühistamise ja makse hüvitamise osas. Vaadake enne broneerimist üle toatüüp ja hinnatingimused. Sama tüüpi toes eest võidakse pakkuda erinevat hinda sõltuvalt taolistest piirangutest ja tingimustest (vt altpoolt 6. jagu). Arusaamatuste vältimiseks lisame, et parima hinna garantii ei laiene veebisaidil pakutavatele lisateenustele.

B. Majutuskohtade lisatasud

Pange tähele, et kõik veebisaidil kajastatud hinnad on üksnes majutuse broneerimiseks soovitud kuupäevadel ja märgitud arvule inimestele, kui ei ole väljendatud teisiti. Majutushind kuvatakse ruumi ja öö kohta. Kui ei ole teisiti väljendatud, kuvab Agoda veebisaidil hindu tavaliselt maksude ja teenustasudeta (vt selle kohta täpsemalt altpoolt) — need kuvatakse hiljem broneerimise käigus. Piiramata all toodut, kuvatakse lõplik hind Teile enne broneeringu kinnitamist. Kuigi kuvaseaded võivad erineda, näete lõplikku hinda viimasel broneerimislehel (enne kinnituse ilmumist ekraanile). Kinnitage iga samm broneerimisvormil; Te võite broneerimise katkestada mistahes ajahetkel enne kinnituse ilmumist ekraanile (vt altpoolt, kuidas tühistada broneeringut pärast selle kinnitamist). Kõike, mida hind sisaldab, kuvatakse veebisaidil (majutusteabe all või enne broneeringu lõplikku kinnitamist) ja/või kinnitavas e-kirjas/vautšeris. Tavaliselt ei sisalda hind hommikusööki, kui ei ole selgelt teisiti väljendatud. Samuti ei sisalda hind tavaliselt majutuskoha kuurorditasusid või muid kohustuslikke tasusid (vt altpoolt) ning konkreetseid kohalikke, turismi- või eluruumi kasutamise tasud (kehtivusel), kui ei ole teisiti väljendatud. Vaadake veebisaidil üle majutuskoha kirjeldus ja reeglid. Hind ei sisalda kindlustustasusid. Majutuskoha standardtuba majutab üht või kaht inimest, lisavoodite eest tuleb juurde maksta. Majutuskoht võib keelduda enamate inimeste majutamisest, kui sellest ei ole õigeaegselt ette teatatud. Pange tähele, et mõned majutuskohad võivad Teilt nõuda lisaks mõnede teenuste eest kohustuslikku kuurorditasu (või midagi sarnast). Kuurorditasu ei sisaldu tavaliselt hinnas, kuid seda mainitakse veebisaidil majutuskoha kirjelduses. Majutuskoht võib nõuda otse Teilt tasu elektri kasutamise, pagasi käitlemise, ajalehtede kohaletoomise, toas oleva seifi, turismi- või majapidamisteenuste eest. Agodal puudub kontroll lisatasude üle, mis kehtivad konkreetsetes riikides, sealhulgas USA-s. Loomulikult ei kata hind peaaegu kunagi ettenägematuid ja isiklikku tarbimisega seotud kulutusi, näiteks parkimisele, minibaarile, telefonikõnedele, toateenindusele, toidule ja joogile, pidulikele õhtusöökidele, filmilaenutustele, internetile jne. Kõrghooajal (näiteks aastavahetus, jõulud, Hiina uus aasta jne) lisavad mõned majutuskohad kohustusliku piduliku õhtusöögi. See ei sisaldu toa hinnas, kuid kuvatakse broneerimisvormil. Vaadake veebisaidilt majutusteavet, broneerimistingimusi ja tühistamisreegleid jms. Kahtluse korral, mida hind täpselt sisaldab, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Teatud majutuskohtades lisandub hinnale kohustuslik transpordi- või päraleveotasu, kas majutuskoha või Teie enda soovil. Eelkõige kehtib see siis, kui sihtkohaks on saared (nt Maldiivid), kuhu jõudmiseks vajate majutuskoha transporti. Pidage meeles, et Agoda ei korralda transporti ega päralevedu majutuskohta — seda korraldab ja pakub alati majutuskoht või tema volitatud esindaja, kes vastutab selliste transporditeenuste osutamise eest. Agoda ei vastuta transporditeenuste kvaliteedi, ohutuse, sageduse või teenindustaseme eest. Mõnes jurisdiktsioonis peavad majutuskohad külastajatelt otse sisse nõudma voodi- või linnamaksu. Valitsusasutused kehtestavad aeg-ajalt lisamakse, mille majutuskohad peavad otse sisse nõudma. Sellisel juhul tuleb Teil tasuda need maksud otse majutuskohale väljaregistreerimisel. Küsige majutuskohalt või klienditeeninduselt, millised lisatasud on/ei ole hinna sees.

C. Lisatasud lisateenuste eest

Pidage meeles, et kõik veebisaidil kajastatud hinnad on kehtestanud meie partnerid, kui ei ole teisiti väljendatud. Tutvuge partneri tingimustega, et teada saada, milliseid lisatasusid võidakse broneeringule kohaldada (näiteks lennujaamamaks).

D. Valuuta konverteerimine

Teie mugavuse nimel on veebisaidil võimalus teisendada hindu eri valuutadesse. Majutuse ja täiendavate teenuste hinnad, mis kuvatakse muus valuutas kui veebisaidil esialgu kuvatud, konverteeritakse kuvatavase valuutasse Agoda määratud kursiga, mis võib mõnede valuutade puhul sisaldada konverteerimis- ja/või töötlemistasusid. Viimasel broneerimislehel kuvatakse summat valuutas, mille Agoda ettevõtted võtavad Teie krediitkaardilt. Teile võidakse anda võimalus maksta krediitkaardi valuutas, kui see erineb valitud valuutast. Kohese makse puhul kuvatakse teisendatud summa, mis Teie kaardilt maha võetakse. Juhul, kui valite võimaluse „Broneeri nüüd, maksa hiljem” (vt 5. osa), näete orienteerivat teisendatud hinda, mis võetakse hiljem maha maksepäeval kehtiva kursi järgi, mistõttu ei pruugi orienteeriv ja tegelik hind kokku langeda. Teie pank võib rakendada tehingule lisatasusid, mille üle puudub Agoda ettevõtetel kontroll. Pidage meeles, et vahetuskursid muutuvad iga päev. Kliendid, kes kasutavad maksmiseks Alipay või UnionPay süsteemi, peavad meeles pidama, et kõik maksed tehakse Hiina jüaanides/renminbides (CNY/RMB) (kuvatud summas) ning sulgudes olev summa USA dollarites (USD) on mõeldud vaid informatsiooniks. Kuna mõned krediitkaardid ei võimalda teatud valuutades tasumist, tekib tasumisel lisaväli, millel pakutakse võimalust kasutada alternatiivset valuutat (tavapäraselt kaardi väljastanud panga asukoha järgi). Enne kinnitusnupule klõpsamist pöörake tähelepanu broneerimisvormi väljadele.

Lühidalt maksudest ja tasudest

Majutustehingu võimaldamise eest võib Teie krediitkaardilt maha võetud summa sisaldada makse ja tasusid („maksud ja tasud”), kui pole just teisiti väljendatud. See on orienteeriv summa, mille Agoda ettevõtted peavad tasuma majutuskohale Teie broneeringuga tekkivate maksukohustuste katteks ja sisaldab sealhulgas, kuid mitte ainult, müügi- ja kasutusmaksu, eluruumide kasutamise maksu, toamaksu, aktsiisimaksu, käibemaksu ja muid taolisi makse. Teatud kohtades võib maksusumma sisaldada ka riigi poolt kehtestatud teenus- või muid tasusid, mida ei maksta otse maksuametile, vaid mida peab koguma seaduse järgi majutuskoht. Teie broneeringu maksude ja tasude katteks majutuskohale tasutav summa võib erineda Agoda ettevõtete orienteerivast summast, mille Teie arvele lisasime. Maksude ja tasude saldo, kui see tekib, jääb meile hüvituseks Teie broneeringuga seotud kulude eest, sealhulgas näiteks klienditeeninduskulude eest. Kui saldo on negatiivne, kannavad sellised kahjud Agoda ettevõtted. Maksude ja tasude summa võib varieeruda sõltuvalt mitmest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Agoda ettevõtete poolt majutuskohale makstavast summast ja valitud majutuskoha asukohast, samuti võib see sisaldada Agoda ettevõtetele jäävat kasumit.

Välja arvatud viisil, mis on kirjeldatud järgnevalt, ei tegutse Agoda ettevõtted müüjana, kes kogub ja edastab makse asjakohastele maksuametitele. Meie majutuspartnerid, kes tegutsevad müüjatena, lisavad arvele kõik asjakohased maksud ning Agoda ettevõtted tasuvad need otse partneritele. Me ei ole kaasmüüja, kes oleks vahetult seotud müüjatega, kelle kaudu me kliendile broneeringuid teeme. Maksustamine ning konkreetsed maksumäärad ja -tüübid on asukohati väga erinevad.

Teatud jurisdiktsioonides asuvate majutuskohtadega seotud tehingute puhul sisaldab Teie krediitkaardilt maksude ja tasude katteks võetav summa maksu, mida on Agoda ettevõtted kohustatud koguma ja tasuma jurisdiktsioonile summadelt, mida Agoda ettevõtted enda teenuskulude katteks koguvad.

Majutuse puhul, mille eest tasute majutuskohas, võib (aga ei pruugi) hind sisaldada makse ja tasusid. Kontrollige broneerimistingimusi ja saadud kinnituskirja või vautšerit või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Nagu ülalpool öeldud, kohaldavad teatud linnad ja omavalitsused linna-, voodikoha-, turismi-, majutus- või muid taolisi makse, mida majutusasutus peab koguma kohapeal.

Lisateenustele kohaldatavad maksud ja tasud on sätestatud meie partneri tingimustes.

4. Privaatsus

Me austame Teie privaatsust. Lisateavet vt meie privaatsusreeglitest.

5. Makse – krediitkaart – „Broneeri nüüd, maksa hiljem” – vanus – pettus

Kui teete Agoda kaudu ettemaksuga broneeringu, võtavad Agoda ettevõtted broneeringu kinnitamisel Teie krediitkaardilt maha täishinna (sõltuvalt majutuskoha broneerimistingimustest vahel ilma tagasimaksmise võimaluseta, vt altpoolt); „Broneeri nüüd, maksa hiljem” puhul võetakse summa maha kinnituskirjas märgitud maksepäeval. „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ broneeringut kasutades veenduge, et Teie krediitkaart oleks maksepäeval kehtiv ja sellel oleks siis makseks piisavalt vahendeid. Kui krediitkaardilt ei saa raha maksepäeval mingil põhjusel maha võtta, tühistatakse Teie broneering, kui Te ei taga õigeaegset kaardimakset. Enne broneerimist vaadake taolised tingimused üle broneeringuandmetes. Agoda ettevõtted teevad vajadusel ja kohaldatavusel mõistliku aja jooksul tagasimakseid. Teatud majutuskohtade puhul ei võta me Teie krediitkaardilt raha maha, kuna peate tasuma majutuse eest otse majutuskohale (tagantjärele maksmine). Sellisel juhul võivad mõned majutuskohad Teie kaardil tehingu eelautoriseerida, võtta deposiidi või täishinna broneeringu eest ette. Majutuskohad võivad broneeringu tagamiseks nõuda Teie krediitkaardi andmeid. Seetõttu saadavad Agoda ettevõtted teie krediitkaardi andmed otse majutuskohale broneerimise hetkel, samuti võime meie veenduda vajalike rahaliste vahendite olemasolus Teie krediitkaardil (nt eelautoriseerida tehingu). Teie krediitkaardi andmete turvamiseks ja krüptimiseks kasutame teenuste osutamisel tehnoloogiat Secure Socket Layer (SSL). Pidage meeles, et pank võib tehingule määrata täiendavaid tasusid, mille üle puudub Agoda ettevõtetel kontroll.

Teatud krediitkaardiettevõtted võtavad oma liikmespankadelt „välistehingute” töötlustasu. Kaardimakse teostamisel ja juhul, kui vastuvõtja kasutab teises riigis asuvat panka, mis erineb Teie kaardi väljastanud pangast, võidakse rakendada rahvusvahelise teenuse, piiriülese tehingu või muu sarnase teenuse tasu. Teie kaardi väljastanud pank võib, kuid ei pruugi, nõuda seda tasu Teie (kaardi kasutaja) käest. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust kaardi väljastanud pangaga, kuna selle üle puudub Agoda ettevõtetel kontroll.

Krediitkaardipettuse või kaardi volitamata kasutamise korral peate võtma ühendust oma panga või kaardi väljastajaga kohe, kui saate sellest teada. Kui Teil on kahtlus, et volitamata või petturlik broneering on tehtud Agoda kaudu, võtke viivitamatult ühendust meie klienditeenindusega.

Selleks, et broneeringut teha, peate olema vähemalt 18-aastane (või sellises vanuses, mida loetakse täisealiseks neis riikides, kus see vanus on kõrgem kui 18) ja olema täielikult teovõimeline (või saama loa oma seaduslikult esindajalt). Te kohustute tagama, et kasutatav krediit- või deebetkaart on Teie enda oma või Teil on volitused selle kaardiga broneeringut teha ja sellel on piisavalt rahalisi vahendeid tehinguhinna tasumiseks. Te vastutate rahaliselt kõigi Teie nime ja konto all tehtud tehingute eest.

Kohustute esitama broneeringu tegemisel õigeid andmeid. Agoda ettevõtted jätavad endale õiguse teatud krediitkaartidest keelduda. Agoda võib oma äranägemisel muid makseviise lisada või eemaldada. Teie suurema mugavuse nimel pakub Agoda nüüd ka võimalust säilitada krediitkaardi andmed turvaliselt oma serveris. Vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest.

Meil on pettuste avastamiseks ja ennetamiseks sisse seatud ranged reeglid. Teatud juhtudel võime me nõuda broneeringu kontrollimiseks ja kinnitamiseks lisateavet või tõendusi, nagu veebisaidil täpsemalt selgitatud. Kui kasutate meetodit „Broneeri nüüd, maksa hiljem”, võidakse Teie kaardilt võtta maha ka väike kontroll- või eelautoriseerimistasu. Ülejäänud summa võetakse maha kinnituse saamise järel või meetodi „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ korral maksepäeval (vt eestpoolt kommentaari tühistamisvõimaluse kohta juhul, kui kaardilt ei saa sel päeval mõnel põhjusel raha maha võtta). Broneering ei ole kinnitatud enne, kui saate vautšeriga kinnituskirja, sest on võimalik, et majutuskoht võib täituda pettusekontrolli ajal, mistõttu Teie broneering ei kehti enam. Agoda ei vastuta selliste juhtude eest. Et tagada andmekaitse, töödeldakse lisateavet majandusharu rangete reeglite järgi, kasutades nende edastamisel krüptimist ja spetsiaalseid vahendeid. Kui valite võimaluse mitte esitada lisateavet või kui me ei ole rahul esitatud teabega, siis broneering katkestatakse ning Teie kaardilt maha võetud raha (sealhulgas kohaldatavusel kontrollimistasu) kantakse Teie kaardile tagasi.

Lühidalt ebaõnnestunud maksete kohta

Veebisaidil võivad maksed ebaõnnestuda mitmel põhjusel. Sel juhul pakub Agoda Teile muid võimalusi broneeringu jätkamiseks. Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.

6. Broneerimistingimused - tühistamine, tulemata jätmine, varasem ja hilisem lahkumine – majutuskoha reeglid - erivajadused - Agoda täiendavad teenused või tooted

Meie veebilehel broneerides nõustute vastava majutuskoha broneerimistingimustega, sealhulgas broneeringule kohalduvate tühistamisreeglitega ja tulemata jätmise reeglitega ning majutuskoha mis tahes täiendavate (majutus)tingimustega, mis võivad kohalduda teie broneeringule või kehtida teie majutamise ajal, sealhulgas majutuskoha pakutavate teenustega ja /või toodetega seotud reeglitega (majutustingimused on saadaval majutuskohas). Iga majutuskoha üldised tühistamisreeglid ja tulemata jätmise reeglid leiate veebisaidilt majutuskoha lehel broneerimistingimuste, tühistamistingimuste või muu taolise teabe alt, kinnitavast e-kirjast või vautšerist. Pidage meeles, et majutuskoha tühistamisreeglite ja tulemata jätmise reeglite järgi võidakse võtta Teilt tasu tühistamise eest vahel kogu majutusperioodi või esimese öö eest. Soovitame Teil lugeda tähelepanelikult läbi majutuskoha tühistamisreeglid ja tulemata jätmise reeglid enne broneeringu tegemist. Kui Teil ei õnnestu majutuskohta õigeaegselt sisse registreerida ja Te ei teata sellest majutuskohale, võidakse sõltuvalt majutuskoha tingimustest Teie ülejäänud majutus tühistada ning raha Teile tagastamata jätta. Sõltumata majutuskoha tühistamisreeglitest jätavad Agoda ettevõtted endale õiguse nõuda tühistamistasu, kui see on veebisaidil märgitud. Kontrollige enne broneeringu tegemist taoliste tingimuste olemasolu majutuskoha andmetest. Mõned majutuskohad nõuavad varase või hilise väljaregistreerimise eest lisatasu.

Kui Te soovite oma broneeringut üle vaadata, muuta või tühistada, järgige juhiseid Teile saadetud kinnitavast e-kirjast, kasutage meie iseteenindust või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Paljudel majutuskohtadel on laste, kaasreisijate või lemmikloomade kohta erireeglid. Nagu eelnevalt mainitud, soovitame tungivalt selle kohta uurida klienditeeninduselt või majutuskohalt või tutvuda majutuskoha reeglitega.

Erivajadused. Kui Teil on erivajadused (näiteks vajate ratastooli juurdepääsuga ruumi), peate võtma ühendust klienditeeninduse või majutuskohaga ja veenduma, et Teie erivajadusi on võimalik arvestada. Pange tähele, et erinõudmisi saab täita vastavate rajatiste olemasolul ja Agoda ei saa neid garanteerida. Kui Teie erivajadusi ei ole võimalik rahuldada, siis sõltuvalt majutuskoha reeglitest Teie broneering kas makstakse tagasi, tühistatakse või muudetakse. Kui erivajadusi saab rahuldada, kinnitatakse Teie taotlus majutuskohta saabumisel.

Lühidalt Agoda vastuvõtust

Soovi korral võite aktiveerida Agoda saidil pakutava majutuskoha „hinnateavitused”. Sellisel juhul saadame Teile hinnateavituse, kui vastava majutuskoha pakkumise (valitud sisse- ja väljaregistreerimise kuupäevadega) hind langeb. Hinnateavitused pole seotud kindla toa või muude majutuskoha omadustega (sh hommikusöögi, toitluse sisaldumine toa hinnas või voodi tüüp). Teile saadetakse kuni üks hinnateavitus ühe majutuskoha kohta ühes päevas. Hinnateavitus saadetakse ainult juhul, kui majutuskoha hind muutub üle meie valitud lävepiiri. Hinnateavituse tüüp oleneb Teie valitud teavitusviisist: e-kiri, kui kasutasite Agoda veebisaiti või tõuketeatis, kui kasutasite Agoda rakendust. Oma hinnateavituste eelistuste seadmise eest vastutate ise. Teie tingimustele vastavaid hinnateavitusi saadetakse Teile seni, kuni hinnateavituse tingimusi muudate (sh ka siis, kui olete juba valitud majutuskoha broneerinud või broneerinud samadel kuupäevadel mõne muu majutuskoha). Hinnateavituste saatmise lubamine ei mõjuta mis tahes muid valikuid, mis on seotud meie poolt Teile saadetavate teatistega. Lisaks anname Teile loomulikult võimaluse hinnateavitustest igal ajal loobuda, klõpsates hinnateavituses toodud linki „lülita hinnateavitused välja” (vms sõnumiga linki). Lisateavet selle kohta vt meie privaatsusreeglitest.

Lühidalt Agoda salapakkumistest

Salapakkumiste programmi kaudu saab Agodas tihti broneerida tube kõrge tasemega majutuskohtades väga soodsa hinna eest, mis tähendab Teie jaoks võimalust ööbida üle kogu maailma viietärnihotellidest kuni võluvate butiikhotellideni ning võita rahaliselt. Teatud kaalutlustel soovivad selles programmis osalevad majutuskohad jääda anonüümseks, kuni broneering on kinnitatud ja tasutud.

Salapakkumiste juures kuvatakse spetsiaalset logot ning Teil on võimalus enne broneerimist tutvuda nende majutuskohtade põhiinfoga (regioon, kirjeldus, pakutavad teenused), saamata siiski teada, mis kohaga konkreetselt tegemist on. Broneeringu lõppedes saate teada koha nime, asukoha ja kontaktandmed. Selleks, et Agoda saaks teha salapakkumisi regulaarselt, ei ole võimalik neid tühistada ega saada nende eest hüvitust.

Lühidalt PointsMAX-ist

PointsMAX-i programmi kaudu pakub Agoda Teile võimaluse koguda punkte kolmandate osapoolte püsikliendiprogrammides (näiteks lennufirmade miiliprogrammid). Teatud majutuskohtade puhul on Teil võimalik valida PointsMAX-i menüüst kolmandate osapoolte püsikliendiprogrammid, et näha lisaks meie tavalistele majutuspakkumistele ka muid pakkumisi. Võimalusel pakutakse Teile PointsMAX-i broneeringut, mis kogub punkte Teie valitud kolmanda isiku püsikliendiprogrammis. Teenitud punktid ja programmi nimi kinnitatakse Teie broneerimisvormil ning tänusõnumis, mis saadetakse Teile pärast PointsMAX-i broneeringu tegemist. Punktid kantakse otse Teie kolmanda isiku püsikliendikontole 2 kuni 8 nädala jooksul pärast väljaregistreerimise kuupäeva. Arusaamatuste vältimiseks lisame, et PointsMAX-i programmi ei saa kohaldada veebisaidil pakutavatele lisateenustele.

Mõned olulised märkused kõigi PointsMAXi broneeringute kohta

 • Kolmanda isiku püsikliendiprogrammi kasusaaja ja majutuskohas peatuva külastaja peab olema sama isik (see tuvastatakse põhikülastaja nime järgi).
 • PointsMAXi broneeringute hinnad võivad erineda samadel tingimustel tehtud tavaliste broneeringute hindadest.
 • PointsMAXi broneeringu hinda ei saa jaotada toa hinnaks ja punktideks.
 • Tühistamisreeglid kohalduvad PointsMAXi broneeringutele täies ulatuses.
 • Koguda saab üksnes boonuspunkte või miile, mitte staatuspunkte või punkte.
 • Tühistatud broneeringud punkte ei teeni sõltumata tühistamise rahalistest tingimustest.
 • Punkte ei saa vahetada rahaks ega liita muude pakkumistega.
 • PointsMAXi meetodil tehtud broneeringutele ei kohaldu Agoda hinnagarantii.
 • Programmile kohaldatakse kolmandate isikute püsikliendiprogrammide tingimusi.

Lühidalt Agoda vastuvõtust

Agoda võib registreerida teid Agoda vastuvõtu programmi (saadaval ainult teatud majutuskohtades), mis võimaldab toa arve vaatamist, väljaregistreerimist (kui vastav majutusasutus võimaldab) ja asjakohaste teavituste saamist Agoda kaudu broneeritud majutuskohas viibimise ajal. Teid teavitatakse Agoda vastuvõtu programmiga liitumisest vastava majutuskoha Agoda broneeringu kinnitusel. Esialgu on Agoda vastuvõtu programmiga liitumine tasuta ja võite Agoda vastuvõtu programmist oma viibimiskohas loobuda. Majutuskohas viibimisega seotud kulud, mida saate Agoda vastuvõtu programmi kaudu jälgida, hõlmavad toateenindust, spaateenuseid, restorani/minibaari, lisavoodeid, majutuse pikendamist, telefoni, Interneti kasutamist, tasulisi TV-kanaleid, ärikeskuse teenuseid ja muid majutuskohas viibimisega seotuid kulutusi. Neid kulutusi saab vaadata Agoda vastuvõtu kaudu ja neid uuendatakse majutuse käigus. Kõikide Agoda vastuvõtu kaudu nähtavate kulutuste eest tuleb tasuda vastavale majutuskohale ning Agodale ei tasuta ühegi Agoda vastuvõtu kaudu nähtava kulutuse eest. Lisaks sellele on teil oma majutuskohas ööbimise lõpus võimalik näha kõikide kulutuste nimekirja ning seda on võimalik saata teie poolt näidatud e-posti aadressile. Pidage meeles, et Agoda vastuvõtu abil koostatud kulutuste nimekirja ei saa käsitleda ostukviitungina/arvena – vastava ostukviitungi/arve saab välja anda ainult vastav majutusasutus. Tasud võetakse enamikul juhtudel Teie valitud krediitkaardilt, mille andmed sisestasite Agoda kaudu broneerimisel või krediitkaardilt, mille esitate vastavale majutuskohale sisse- või väljaregistreerimisel. Lisateavet selle kohta, kuidas Agoda Teie krediitkaardi andmeid piiratult ja turvaliselt asjakohase majutuskohaga jagab, vt meie privaatsusreeglitest.

Mis tahes vaidlused või probleemid, mis on seotud Agoda vastuvõtu kaudu nähtavate kulutustega, tuleb lahendada vastava majutuskohaga suheldes ning Agoda ei vastuta ühegi sellise kulutuse eest, mida pidite majutuskohale tasuma. Agoda vastuvõtu programmiga liitumisel ja selle kasutamisel ei anna Agoda ühtki garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid ning Agoda ei garanteeri, et Agoda vastuvõtu programm on alati kättesaadav, täpne ja defektideta. Agoda vastuvõtu programmist osavõtmine toimub omal vastutusel.

7. Intellektuaalomandi õigused – märge kaubamärgi kohta

Agoda kaubamärk ning selle transliteratsioon teatud kohalikes keeltes on Agoda registreeritud kaubamärk, mida on lubatud kasutada temaga seotud ettevõtetel paljudes riikides üle kogu maailma, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Kanada, Singapur, Tai, Jaapan, Hiina, India, Malaisia, Austraalia, Venemaa, Korea, Indoneesia, Araabia Ühendemiraadid, Šveits jne. Teised veebisaidil esitatud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla Agoda, tema litsentsiandja, seotud ettevõtete või kolmandate isikute nimed, kaubamärgid, ärinimed, teenusemärgid, logod, sümbolid või muud omandiõigust näitavad märgistused. Kolmandat isikut tähistava või talle kuuluva nime, ärinime, kaubamärgi, teenusmärgi, logo, sümboli või muu omandiõigust näitava tähistuse või märgistuse kasutamist veebisaidil ning kolmanda isiku teatud toodete või teenuste saadavust veebisaidil ei või tõlgendada, nagu oleks kolmas isik veebisaidi toetaja või sponsor või et ta pakuks veebisaidil oma tooteid, teenuseid või teavet. Veebisaidi autoriõigus kuulub Agodale. Te ei või kasutada Agoda intellektuaalomandit ilma meie nõusolekuta.

Veebisait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, ärinimesid ja muud ärisaladuse alla kuuluvat informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, tarkvara, pilte, graafikat ja võib tulevikus sisaldada videoid, graafikat, muusikat ja helisid. Kogu veebisaidi sisu on kaitstud autorõiguse seadusega. Meie ja meie litsensiandjad omame autoriõigust ja/või õigust andmebaasile nii sellise sisu valimise, koordineerimise, korraldamise ja täiustamise kui ka algse sisu osas. Te ei tohi sisu tervikuna ega osaliselt muuta, avaldada, edastada, osaleda selle edastamises või müümises, luua sellest tuletisi või kasutada seda muul viisil ära, välja arvatud juhul, kui see on kasutustingimustega lubatud.

Kui ei ole öeldud teisiti, siis on meie teenuste jaoks vajalik või veebisaidil kättesaadav või kasutatav tarkvara ning sisu intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kaubamärgid, teenusemärgid, logod, disain, autoriõigused jne) ning veebisaidil olev teave ja materjalid Agoda, selle tütarettevõtete või sellega seotud ettevõtete, litsentsiandjate, tarnijate (sealhulgas majutuskohad) või pakkujate omand. Agoda ei võta endale mingit vastutust kolmandate isikute kaudu kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstud materjalide eest või intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest, mille need toime on pannud.

Te võite veebisaidil olevat teavet kasutada üksnes oma isiklikel eesmärkidel. Kui autoriõiguse seadus ei sätesta selgelt teisiti, ei ole lubatud allalaaditud materjali kopeerida, levitada, edastada, avaldada ega kasutada majanduslikel eesmärkidel ilma meie ja autoriõiguse omaniku selge loata. Autoriõigusega kaitstud materjali lubatud kopeerimise, levitamise või avaldamise korral ei ole lubatud muuta ega kustutada teavet autori panuse kohta, kaubamärki ja autoriõiguse märkust. Te mõistate, et autoriõigusega kaitstud materjalide allalaadimisega ei saa Te mingit omandiõigust.

Me võime pakkuda hüperlinke veebisaitidele, mida haldavad teised isikud. Selliseid linke kasutades mõistate, et lahkute meie veebisaidilt ja jätkate omal vastutusel.

Autoriõiguste rikkumisi puudutavad nõuded

Kui Te olete heauskselt veendunud, et meie poolt hallatavad materjalid rikuvad Teie autoriõigusi, võite Teie või Teie esindaja (edaspidi kaebuse esitaja) saata meile kirjaliku teate järgmise teabega:

1. kaebuse esitaja nimi ja aadress;

2. kui kaebuse esitaja ei ole ise autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja, siis autoriõiguse omaniku või ainulitsentsi saaja nimi ja aadress;

3. kui kaebuse esitaja ei ole Singapuri resident, siis kaebuse esitaja dokumentide kohaletoimetamise aadress Singapuris;

4. telefoninumber, faksinumber (kui on olemas) ja e-posti aadress, millel saab kaebuse esitajaga ühendust võtta;

5. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada töö või teose, mille autoriõiguseid on väidetavalt rikutud;

6. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada väidetavalt autoriõigust rikkuva elektroonilise koopia ja selle asukoha veebis;

7. avaldus, millega kaebuse esindaja nõuab meilt elektroonilise koopia eemaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist;

8. avaldus, et kaebuse esitaja arvab heauskselt, et elektrooniline koopia rikub 5. punktis määratletud teose autoriõigust;

9. avaldus, et teates esitatud teave on õige;

10. avaldus, et kaebuse esitaja on (a) 5. punktis nimetatud teose autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja või (b) volitatud tegutsema omaniku või ainulitsentsi saaja nimel; ja

11. avaldus, et kaebuse esitaja allub Singapuri autoriõiguse seaduse alusel toimuva menetluse läbiviimiseks Singapuri kohtute jurisdiktsioonile.

Kaebuse esitaja peab teate allkirjastama ja saatma tähitud kirjaga 11. osas nimetatud aadressil, kirjutades esimesele reale „Legal Department - Copyright Claims” (õigusosakond – autoriõigusega seotud nõuded).

Me vaatame läbi ülalnimetatud nõuetele vastavad teated ja tegeleme nendega kooskõlas kehtiva seadusega.

Enne teate esitamist soovitame Teil konsulteerida juristiga. Pidage meeles, autoriõiguse rikkumist puudutava valenõude esitamisel võite Te panna toime õigusrikkumise või muutuda vastutavaks tekitatud kahju eest.

8. Kommentaarid – edasine kirjavahetus – õigused kasutajasisule

Broneerimise lõpuleviimisega nõustute saama kinnituskirja (e-kirja või SMSi kujul) kui ka e-kirjaga kutse täita külastaja kommentaarivorm, mille saadame Teile kohe pärast Teie majutuse lõppemist. Hiljem saadame Teile veel ühe või mitu meeldetuletust. Vormi täitmine on valikuline. Täpsustame, et kinnitused ja külaliste arvustused (e-kirjad, SMS) on seotud tehingutega ja ei kuulu uudis-või turunduskirjade hulka, millest on võimalik loobuda (vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest). Ka lisateenust pakkuv partner võib kutsuda Teid oma teenust kommenteerima. Täidetud kommentaarivormi võib laadida veebisaidi teabeleheküljele üksnes selleks, et (tulevased) külastajad saaksid tutvuda Teie arvamusega teeninduse ja majutuse kvaliteedi kohta. Kommentaari postitades annate Agodale täielikud, tähtajatud, tasuta, üleantavad ja tagasivõtmatud õigused kogu esitatud sisule, sealhulgas ka Teie nimele. Agoda jätab endale õiguse, omal äranägemisel, kommentaare tõlkida, muuta, kohandada, mitte avaldada ning eemaldada. Te kinnitate, et järgite kommenteerimisjuhiseid. Lisaks kinnitate, et (i) Teile kuuluvad kõik õigused kasutajasisule, mida postitate või muul viisil levitate või, et Teil on muu õiguslik alus seda kasutajasisu veebisaidi kaudu postitada või levitada; (ii) see sisu on õige, mitte eksitav; ning (iii) selle sisu kasutamine, postitamine või muul viisil edastamine ei ole vastuolus kasutustingimustega, ühegi kohaldatava õigusakti või eeskirjaga ning see ei riku ühegi isiku või ettevõtte õigusi ega põhjusta neile kahju. Lisaks annate Agodale õiguse kasutada õigusmeetmeid isikute ja ühingute vastu, kes rikuvad Teie või Agoda õigusi kasutustingimuste rikkumise tähenduses. Nõustute vastutama ainuisikuliselt esitatud või edastatud sisu eest.

Kasutajasisu ei peeta konfidentsiaalseks ja Agoda ei pea käsitlema seda kui saladust. Piiramata eelnevat, on Agodal õigus kasutada sisu nii, nagu ta vajalikuks peab, sealhulgas seda kustutada, muuta, teisendada, lükata tagasi või keelduda seda postitamast. Agoda ei ole kohustatud pakkuma Teile tasu edastatud sisu eest ega võimalust seda redigeerida, kustutada või muul viisil muuta, kui see on juba Agodale edastatud. Agodal ei ole kohustust omistada Teile sisu autorsust ning kolmandad isikud ei saa teda selleks mingil viisil kohustada. Vt lähemalt reegleid Agoda veebisaidil.

Kui on otsustatud, et Teile jäävad sisu moraalsed õigused (sealhulgas õigused viitamisele ja terviklikkusele), siis kinnitate käesolevaga, et (a) Te ei nõua sisu, selle tuletiste, uuenduste või ajakohastatud versioonide kasutamist isikut tuvastatava teabega; (b) Teil ei ole vastuväited sisu avaldamisele, kasutamisele, muutmisele ja kustutamisele Agoda või tema litsentsisaajate, õigusjärglaste ja volitatud isikute poolt; (c) Te nõustute mitte esitama nõudeid sisu moraalsetele õigustele ja loobute neist alatiseks ning (d) Te vabastate Agoda, tema litsentsisaajad, õigusjärglased ja volitatud isikud alatiseks igasugustest nõuetest, mida võiksite nende moraalsete õiguste alusel Agoda suhtes esitada.

9. Reisihoiatused – viisanõuded

Kuigi enamasti toimuvad reisid vahejuhtumiteta, võib teatud sihtkohtadesse reisimine kätkeda endas suuremaid riske. Me soovitame reisijatel tutvuda enne reisi broneerimist nende asukohariigis kehtivate reisikeeldude, -teadete ja -hoiatustega eelkõige teistesse riikidesse reisimisel.

Sihtkoha majutusteabe kuvamisel ei kinnita Agoda, et sinna reisimine on soovitav või ohutu, ning Agoda ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sinna reisimisel. Agoda ei vastuta ühegi majutuskohas viibimise ajal toimunud vahejuhtumi eest. Soovitame Teil tungivalt tutvuda Teie asukohariigis kehtivate reisihoiatustega külastatavate riikide kohta ja rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid. Soovitame Teil ka sõlmida isiklik reisikindlustus.

Agoda ei vastuta selle eest, kui Teil ei õnnestu saada reisimiseks vajalikku passi, viisat või mõnda muud dokumenti. Soovitame Teil konsulteerida külastatavate riikide saatkondade, konsulaatide ja/või viisaosakondadega. Vajalike reisidokumentide muretsemine on Teie kohustus.

Pidage meeles, et mõnedes riikides kehtivad ranged reeglid ja eeskirjad, millega piiratakse teatud kaupade, esemete või ainete, nt alkoholi, tubaka, parfüümide, narkootikumide, ravimite, raamatute, filmide, DVD-e, pornograafiliste materjalide, toiduainete, taimede, loomade kehaosade jne sissevedu. Kohaldatavate eeskirjadega tutvumine ja nende järgimine on Teie kohustus. Nende järgimata jätmine võib tuua kaasa rasked karistused.

10. Kaebused

Kui Teil on Agoda teenuste osas kaebusi, võite võtta ühendust meie klienditeenindusega ühel siin kirjeldatud meetoditest. Me teeme oma parima, et Teid aidata. Pidage meeles, et kaebused majutuskoha kohta (reeglid, normid, teenindus, mugavused, kujundus, toit jne) on ainult majutuskoha enda lahendada. Agoda püüab majutuskohaga otse suheldes leida pooltele sobiva lahenduse, kuid ei saa garanteerida soovitud tulemust. Lisateenustega seotud kaebustele kohalduvad neid pakkuvate partnerite tingimused.

11. Õiguslikud sätted

Garantiidest lahtiütlemine

KOGU VEEBILEHEL JA SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAT SISU, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTEID, TEENUSEID, TEAVET, TEKSTI JA SELLEGA SEOTUD GRAAFIKAT, PAKUTAKSE TEILE OLEMASOLEVAL KUJUL. AGODA ETTEVÕTTED EI ANNA KOHALDATAVA ÕIGUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID VEEBISAIDI TOIMIMISE VÕI SELLE TEABE, SISU VÕI MATERJALIDE KOHTA. AGODA ETTEVÕTTED ÜTLEVAD LAHTI KÕIGIST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST VÄIDETEST, TINGIMUSTEST JA GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, RAHULDAVA TÖÖKVALITEEDI, SISU INFORMATIIVSUSE, OMANDIÕIGUSE, KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. AGODA ETTEVÕTTED EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VEATULT VÕI KATKESTUSTETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI, ET VEEBISAIT JA/VÕI SELLE SERVERID EI OLE NAKATUNUD VIIRUSTE JA/VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDEGA. AGODA ETTEVÕTTED EI GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL MINGIL EESMÄRGIL OLEVAD MATERJALID, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTED, TEENUSED, TEAVE, TEKST JA SELLEGA SEOTUD GRAAFILINE SISU ON SOBIV, KÄTTESAADAV, ÕIGE, USALDUSVÄÄRNE, TERVIKLIK VÕI ÕIGEAEGNE.

KUI AGODA POLE JUST OLNUD SÜÜDI KAVATSETUD VÕI TAHTLIKUS ÕIGUSVASTASES KÄITUMISES VÕI JÄMEDAS HOOLETUSES, EI VASTUTA AGODA ETTEVÕTTED ÜHEGI TÕRKE EEST, MILLE ON TINGINUD SERVERIVEAD, VALESTI VÕI ÜMBERSUUNATUD EDASTUSED, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, KATKESTUSED BRONEERINGU EDASTAMISEL VÕI VASTUVÕTMISEL, ARVUTIVIIRUS VÕI MUU INIMESE VÕI TEHNOLOOGIA PÕHJUSTATUD TEHNILINE RIKE.

ASJAKOHASED KOHALDUVAD SEADUSED VÕIVAD KEELATA EELMAINITUD VASTUTUSEST LOOBUMIST VÕI SELLISE VASTUTUSE PIIRAMIST. SELLISEL JUHUL VASTUTAB AGODA MÄÄRAL, MIDA ASJAKOHASED SEADUSED NÕUAVAD.

Vastutuse üldine piirang

AGODA ETTEVÕTTED, SEALHULGAS NENDE JUHID, JUHATUS, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, VÄHEMUS- JA ENAMUSOSALUSEGA TÜTARETTEVÕTTED, TURUSTAJAD, HANKIJAD, LITSENTSIANDJAD, VAHENDAJAD VÕI MUUD ISIKUD, KES ON KAASATUD VEEBISAIDI VÕI SELLE SISU LOOMISESSE, TOETAMISSE, EDENDAMISSE VÕI KÄTTESAADAVAKS TEGEMISSE (ÜHISELT KAASATUD ISIKUD) EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES MISTAHES ISIKU VÕI ÜHINGU OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, SPETSIAALSE, HOIATAVA, KARISTUSLIKU, JOHTUVA KAHJU, KAHJUDE HÜVITAMISE VÕI TRAHVIKULUDE EEST MUUHULGAS (KOHALDATAVUSEL) SEOSES: (I) TOODANGU LANGUSE, KASUMI LANGUSE, SISSETULEKU LANGUSE, LEPINGU KAOTAMISE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MAINE LANGUSE, EBAMUGAVUSE, STRESSI, VARA ARESTIMISE, NÕUDEÕIGUSE KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE KAHJUGA; (II) VÕIMETUSEGA KASUTADA VEEBISAITI, SELLE VOLITAMATA KASUTUSE, VIIVITUSE, TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISEGA; (III) LUBAMATU JUURDEPÄÄSUGA TEIE ISIKUANDMETELE, NENDE VÕLTSIMISE VÕI EDASTAMISEGA; (IV) TEENUSTE, SEALHULGAS MAJUTUSKOHA PAKUTAVATE TEENUSTE JA KAUPADE, OSUTAMISE VÕI OSUTAMATA JÄTMISE, (OSALISE) TÜHISTAMISE VÕI ÜLEBRONEERIMISEGA; (V) VEEBISAIDIL OLEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE VÕI VEEBILEHEL MAJUTUSKOHA KOHTA AVALDATUD TEABE (SEALHULGAS (KIRJELDAV) TEAVE, NAGU HINNAD, SAADAVUS JA HINNANGUD), TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD KUJUTISTEGA VEEBISAIDIL; (VI) VEEBISAIDI KAUDU TEHTUD TEHINGUTEGA; (VII) VARALISE KAHJUGA, SEALHULGAS ARVUTI VÕI ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTUMINE VIIRUSTE VÕI MUUDE KAHJUSTAVATE OSADE TÕTTU VEEBISAIDILE VÕI MUULE HÜPERLINGITUD VEEBISAIDILE SISENEMISE VÕI SELLE KASUTAMISE TÕTTU VÕI (VIII) MUUL VIISIL VEEBISAIDI KASUTAMISEST TEKKINUD, MISTAHES KASUTAMISEST, VIIVITUSEST VÕI VEEBISAIDI VÕI SELLE KAUDU SAADUD TEABE, TOOTE VÕI TEENUSE KASUTAMISE VÕIMATUSEST PÕHJUSTATUD KAHJUDEGA; VÕI (IX) (ISIKLIKU) VIGASTUSE, SURMA, VARALISE KAHJU VÕI MUU MAJUTUSKOHA TÕTTU (SELLE TÖÖTAJAD, JUHID, JUHATUS, VAHENDAJAD, ESINDAJAD VÕI TÜTARETTEVÕTTED) TEKKINUD KAHJUGA; (X) MISTAHES KAHJUDEGA, MILLE ON PÕHJUSTANUD VÄÄRAMATU JÕUD. VASTUTUSE PIIRANGUID KOHALDATAKSE SÕLTUMATA MENETLUSE VORMIST JA KAS SELLE ALUSEKS ON LEPING, LEPINGUVÄLINE VASTUTUS, HOOLETUS, ABSOLUUTNE VASTUTUS VÕI MUU ISEGI JUHUL, KUI KAASATUD ISIKUD ON KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD. Vääramatu jõud on sündmus, mille üle kaasatud isikutel puudub kontroll ja see võib hõlmata loodusõnnetusi, ilmastikuolusid, tulekahjusid, tuumaavariisid, elektromagnetilisi impulsse, terroriakte, rahutusi, sõda, süütamisi, mässe, ülestõuse, relvastatud konflikte, töövaidlusi, töösulge, streike, tööjõu puudujääke, valitsuse tegevust või piiranguid, pisivargusi, pankrotte, masinarikkeid, võrgu- või süsteemikatkestusi või -rikkeid, interneti- või siderikkeid, karantiine, epideemiaid, pandeemiaid jne. Vastutus ei laiene lisakulutustele, tegevusetusele, viivitustele, ümbersuunamisele või valitsusasutuste tegudele. Kaasatud isikud ei vastuta selle eest, kui majutuskoht ei täida tingimusi või garantiid, sealhulgas kaudsed tingimused või garantiid kindlaks otstarbeks sobivuse või müügikõlblikkuse kohta, samuti ei vastuta nad majutuskoha eksimuse eest (sealhulgas vastutus lepinguvälise kohustuse eest) ega meie veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste eest. Agoda ettevõtted ei taga veebilehele pidevat katkestusteta juurdepääsu.

Agoda kannab vastutust ainult asjakohaste seaduste nõutud ulatuses ainult juhul, kui Agoda on süüdi kavatsetud või tahtlikus õigusvastases käitumises või jämedas hooletuses asjakohase teenuse pakkumisel. Ulatuses, mida lubavad asjakohased pädevad seadused ja piiramata kasutustingimustes määratletud piiranguid, ei ole Agoda ettevõtete vastutus mitte mingil juhul mitte kunagi suurem kui (a) Teie broneeringu kogumaksumus, mis on näidatud kinnitavas e-kirjas (nii üksikjuhtumi kui ka rea omavahel seotud juhtumite korral), või (b) kakssada viiskümmend Ameerika Ühendriikide dollarit (või sellega võrdväärne summa kohalikus valuutas) sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kui Agoda tõttu on toimunud kaardilt liigne raha võtmine või summa vale arvutamine, võib klient esitada nõude kõigile valesti võetud summadele ilma, et sellist nõuet piiraks eeltoodu.

Lisaks võivad asjakohased kohalduvad seadused keelata eelmainitud vastutusest loobumist või sellist vastutuse piiramist. Sellisel juhul vastutab Agoda määral, mida asjakohased seadused nõuavad. Nõuded tuleks esitada võimalikult kiiresti pärast nõude aluseks oleva juhtumi toimumist. Asjatu viivitusega esitatud nõuded võidakse lugeda aegumise tõttu tühiseks. Arvesse võetakse üksnes heauskselt esitatud nõudeid.

Muud sätted

Agoda ettevõtted ei oma, juhi, opereeri ega kontrolli mingil viisil (otseselt või kaudselt, iseseisvalt või koostöös mõne partneriga) majutuskohti ega tube nendes majutuskohtades. Majutuskohad vastutavad majutusteenuste pakkumise eest ja veebisaidi kaudu broneeringu teinud inimeste klientidena vastuvõtmise eest.

Nõustute vabastama Agoda ettevõtted vastutusest kohustuste ja kahjude eest, sealhulgas õigusabi- ja kohtukulude eest, mis tekivad Agoda ettevõtetele Teie tegevuse või tegevusetuse tulemusena. Kui kasutate veebisaiti kolmanda poole („kolmas pool”) eest, kes on Teie pereliige või reisikaaslane, siis vastutate ise sellisel kasutamisel tekkinud ebatäpsuste ja vigade eest teabes. Lisaks peate teavitama kolmandat isikut kõigist kohaldatavatest tingimustest. Iga klient, kes kasutab veebisaiti kolmanda isiku eest, nõustub vabastama Agoda ettevõtted vastutusest kohustuste, kahjude, hagide ja nõuete eest (sealhulgas advokaadikulud), mis tekivad sellest, et kolmas isik või kasutaja ei täida mõnda oma eespool kirjeldatud kohustust.

Olete alati kohustatud järgima kohalikke seadusi ja eeskirju. Mis on õiguspärane ühes riigis, võib olla õigusvastane teises. Peate küsima teavet võimalike piirangute kohta. Agoda ettevõtted ei vastuta juhul, kui majutuskoht keeldub Teid sisse registreerimast või palub Teil lahkuda juriidilistel põhjustel või eeskirjade mittejärgimise tõttu.

Teie huvides on veebisait ja kasutustingimused saadaval mitmes erinevas keeles ja kohalikus versioonis (mõnedel juhtudel on määratletud erinevate tippdomeeni nimedega), kuid algselt on need koostatud inglise keeles. Erinevusel ingliskeelse versiooni ja tõlke vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kasutustingimuste puhul kehtib eraldatavuse klausel. Juhul, kui mõni säte osutub jõustamatuks või vigaseks, jõustatakse see säte siiski sellises ulatuses, mida kohaldatav seadus võimaldab, ja selline määratlus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Tühistatud säte asendatakse sättega, mis on võimalikult lähedane selle algsele sõnastusele ja eesmärgile.

Agoda jätab endale õiguse omal äranägemisel, asjakohase seadusega lubatud ulatuses ajutisel või püsivalt muuta, peatada või lõpetada saidi ja/või selle mis tahes osa, sh saidi kaudu kättesaadavate mis tahes teenuste või toodete ja/või teiepoolse saidi või selle mis tahes osa kasutuse. Veebisaidi kaudu teenuse pakkumise lõpetamise korral jäävad Agoda kaudu tehtud broneeringud kehtima, kui Teile ei teatata just vastupidist. Lõpetamisel jäävad Teile endiselt siduvaks kasutustingimuste kohustused, sealhulgas Teie kinnitused, Agoda lahtiütlused ja vastutuse piirangud. Lisaks ei vastuta Agoda Teie või kolmanda isiku ees juhul, kui Teie juurdepääs veebisaidile katkestatakse. Agoda jätab endale õiguse muuta ja tühistada kasutustingimusi (või nende osi), kui peab seda vajalikuks. Majutuskohtadel on õigus enda pakutavaid teenuseid muuta ja Agodal puudub selle üle kontroll.

Arusaamatuste vältimiseks tuleb lisada, et kasutustingimusi ei kohaldata Agoda ettevõtete võimalikele lepingulistele ärisuhetele teistega, sealhulgas, kuid mitte ainult, majutuskohtade ja teatud turunduspartneritega.

Kohalikud maksekviitungid on kättesaadavad majutusasutustest broneeringutele, kus maksed on teostatud majutusasutusele. Ettemakstud broneeringute korral (makse Agodale), saavad Agoda ettevõtted väljastada kohalikud arved Singapuris, kuna Agoda on Singapuri maksuresident ja ka Agoda mujalt tulnud laekumistele.

Kasutustingimustele ja meie teenustele kohaldub Singapuri õigus, millega kooskõlas neid tõlgendatakse, viitamata Singapuri kollisiooninormidele. Kasutustingimustest ja Agoda teenustest tekkinud vaidlused lahendatakse üksnes Singapuri pädevas kohtus. Sõnaselgelt on välja jäetud 2001. aasta lepingute (kolmandate poolte õiguste) seadus (ptk 53B) ja selle kohaldamine kasutustingimustele.

Kui Agoda ettevõtted ei jõusta mõnda oma õigustest, ei tähenda see lahtiütlemist vastavast õigusest. Te ei tohi oma õigusi edasi anda ega üle kanda. Me võime kasutustingimusi igal ajal muuta, postitades uue variandi veebisaidile. Kasutustingimuste viimane versiooni asendab kõik varasemad versioonid.

12. Agoda kohta – korduma kippuvad küsimused

Kõiki meie veebisaidi pakutavaid veebibroneeringute teenuseid osutab Agoda Company Pte. Ltd., mis on Singapuri seaduste kohaselt loodud eraõiguslik osaühing, mille registreeritud asukoht on 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712 ja mis on registreeritud Singapuri majandusarvestust ja äriühinguid reguleerivas ametiasutuses ettevõtte registreerimisnumbriga 200506877R.

Agoda tegevust toetavad teatud tütarettevõtted, mis pakuvad erinevates asukohtades olevatele klientidele broneerimisega seotud teenuseid („klienditoe ettevõtted”). Sellised teenused hõlmavad broneerimisega seotud maksete vastuvõtmist ja käitlemist, klienditoe teenuste pakkumist, majutuskohtadega suhtlemist ning kaebuste ja tagasimaksete käitlemist.

Klienditoe ettevõtted pakuvad selliseid teenuseid ainult seoses kliendi broneeringutega, kuid ei oma, kontrolli, hosti, halda ega hoolda veebisaiti agoda.com (ega mis tahes muud veebisaiti). Veebisaidi agoda.com alaline asukoht on ainult selle registreeritud kontor Singapuris ning mitte ükski maailma eri paigus asuvatest klienditoe ettevõtete kontoritest. Klienditoe ettevõtted ei tohi tegutseda Agoda protsessi või teenuse vahendajana, neil pole mis tahes õigust Agodat esindada ega Agoda nimel või eest mis tahes lepingulisse suhtesse astuda. Kliendid ei saa nende kontorite kaudu ka broneeringuid teha, sest broneeringuid on võimalik teha ainult veebisaidi kaudu.

Lisaks on Agodal ja sellega seotud ettevõtetel mitmeid tütarettevõtteid, filiaale ja kontoreid üle maailma, mis täidavad muid kindlaid mitte klienditeenindusega seotud sisemisi tugirolle („Agoda tugiettevõtted”). Agoda tugiettevõtetel pole õigust meie teenuseid pakkuda ega mis tahes õigust Agodat esindada ega Agoda nimel või eest mis tahes lepingulisse suhtesse astuda. Samuti pole neil õigust tegutseda Agoda protsessi või teenuse vahendajana, kui Agoda pole selleks just eraldi luba andnud.

Agoda ja selle tütarettevõtted (sh kõik klienditoe ettevõtted ja kõik Agoda tugiettevõtted) ei tegutse reisivahendajana, kui saidil pole just teisiti välja toodud. Lisateavet meie partnerite kohta, kes võiksid osutada lisateenuseid (lennud, üüriautod), leiate nende vastavatelt veebisaitidelt.

Kui Teil on küsimusi domeeni agoda.com, teenuste või veebisaidi kohta või soovite saata dokumente, kirju, teateid või muud seoses domeeniga agoda.com, veebilehe või muuga, võtke ühendust otse ettevõttega Agoda Company Pte. Ltd.

Vajate veel teavet või on Teil küsimusi?

Täname, et tulite Agoda veebisaidile majutust broneerima ja informatsiooni leidma! Loodame, et kasutustingimused olid Teie jaoks piisavalt informatiivsed. Kui soovite lisateavet ja Agodaga tutvuda lähemalt, vt ka meie veebisaidi korduma kippuvad küsimusi.