Agoda kasutustingimused


Viimati uuendatud 2016 aasta detsembris

Agoda Company Pte. Ltd. (Agoda või meie) tervitab Teid (klient või Teie) meie veebisaidil (veebisait). Veebisait hõlmab ka selle tulemeid, sealhulgas veebisaidid ja rakendused, mida võib kasutada mobiiltelefonis, tahvelarvutis või muus seadmes. Alljärgnevalt määratletud kasutustingimused laienevad meie teenustele, mis tehakse Teile otse või kaudselt kättesaadavaks mistahes meetodi abil, sealhulgas internetibroneeringuid, klienditeenindusse tehtud järelepärimisi või muid viise kasutades. Sellega, et kasutate broneerimisel Agoda veebisaiti juurdepääsuks, edasiliikumiseks ja otseseks kasutamiseks, tunnistate, et olete kasutustingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Veebilehelt leitavad reegleid ja juhiseid, sealhulgas privaatsusreeglid, tehingute turvalisusereeglid, Agoda hinnagarantii, broneeringu garantii, tühistamisreeglid, tagasimakse reeglid, Agoda preemiaprogrammi reeglid ja tingimused, Agoda kinkekaardi programmi reeglid ja tingimused, kommenteerimisjuhised, korduma kippuvad küsimused jne (ühiselt reeglid) tuleb lugeda koos käesolevate tingimustega, mille lahutamatud osad nad on ja millega nad on liidetud siinse viitega. Allpool toodud tingimustele ja reeglitele viidatakse ühiselt kui kasutustingimustele. Kui Te ei nõustu kasutustingimustega, lõpetage kohe veebilehe kasutamine. Kasutustingimused, mida võidakse aeg-ajalt muuta, hõlmavad kogu lepingut ning on ülimuslikud mistahes meievahelise (suulise või kirjaliku) kokkuleppe või arusaamise suhtes, kui selles ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud.

1. Meie teenuste ulatus

A. Majutus

Agoda pakub veebisaidi kaudu platvormi, mis võimaldab sirvida erinevat tüüpi majutuskohti, sealhulgas hotellid, hostelid, teenindusega korterid, kodumajutus, üüripinnad, suvilad, jaapanipärased majutuskohad jne (edaspidi ühiselt majutuskoht (majutuskohad)), ning neid broneerida. Veebisaidi kaudu broneerimisel teete esitatud hinna ning veebisaidil määratletud tingimustega broneeringupakkumise, millest saab Agoda nõustumise korral siduv leping, mis omakorda tähendab, et majutuskoht on broneeringu kinnitanud. Me teatame Teile majutuskoha nõustumisest e-posti teel saadetava kinnitusega (ettemakstava majutuskoha puhul vautšeriga). Meil on õigus lükata broneering allpool toodud tingimustel tagasi.

Teenuse pakkumisel esitame majutuskohtade kohta teabe, mille oleme saanud oma tarnijatelt ja teenusepakkujatelt (sealhulgas majutuskohad, nende esindajad, levitajad, kohapealsed haldusettevõtted, kanalihaldurid, koostööpartnerid jne). Majutuskoht või nende esindaja saab juurdepääsu ekstranetile või muule ühendusvõimalusele, mille kaudu neil on kohustus ajakohastada oma hindu, täituvust, kirjeldust, pilte, broneerimistingimusi, majutuseeskirju ja muud veebisaidil esitatavat teavet. Kuigi me rakendame majanduslikult põhjendatud meetmeid ja hoolsust, ei saa me kontrollida ega tagada, et kogu teave on täpne, täielik, õige või ajakohane, samuti ei saa me vastutada vigade (sealhulgas ilmsed vead ja kirjavead), katkestuste (sh veebisaidi ajutise või osalise tõrke, parandamise, ajakohastamise, hoolduse või millegi muu tõttu), ebatäpse, eksitava või ebaõige teabe või teabe mittesaamise eest. Igal majutuskohal on kohutus kajastada veebisaidil enda kohta täpset, täielikku ja õiget teavet. Siiski võivad turusituatsioon või -tingimused kiiresti muutuda, mistõttu veebisaidil avaldatud info ei pruugi olla täpne või ajakohane. Probleemide korral rakendab meie klienditeenindus majanduslikult põhjendatud meetmeid, et Teid aidata ja vahendada Teie suhtlust majutuskohaga. Pidage meeles, et Agoda on üks mitmest kanalist, mida majutuskohad kasutavad oma teenuste kättesaadavaks tegemiseks. Kui otsingutulemused näitavad, et majutuskohas ei ole vabu kohti, tähendab see, et seda tüüpi tube ei ole enam võimalik Agoda kaudu broneerida.

Veebisait ei kujuta endast ning seda ei või tõlgendada kui tutvustatud majutuskohtade (kvaliteedi, teenindustaseme või hinnangu osas) soovitamist või reklaami. Käesolevaga ütleme lahti mistahes avaldustest, kinnitustest või kohustusest seoses veebisaidil tutvustatud majutuskohtade kvaliteedi, staatuse või nõuetele vastavusega. Majutuskohta võib hinnata veebilehel erinevate kriteeriumite järgi (tärnid, arvustused jne). Automaatne hinnang põhineb algoritmil, mida aeg-ajalt ajakohastatakse ja muudetakse. Mõningatel juhtudel võib Agoda pakkuda majutuskohtadele ka võimalust olla sponsor, st maksta esimeste seas kuvamise eest. Sponsorid on märgistatud ja varustatud selgesõnalise viitega.

Meil on õigus oma äranägemisel ja mistahes (seaduslikul) põhjusel keelduda vastu võtmast kliente või broneeringuid (erandjuhtudel tühistada ka kinnitatud broneeringud) ilma seda põhjendamata. Tavaliselt keeldume kliente või broneeringuid vastu võtmast muu hulgas järgmistel põhjustel: majutuskoha nõue, kasutustingimuste rikkumine, vääramatu jõuga seonduvad sündmused, kaubanduslikud või majanduslikud sanktsioonid, embargod, õiguslikud piirangud, pettus või vargus (või selle kahtlus), kuritegevuse kahtlus, kahtlased broneeringud, eksitav või vigane teave kliendilt, krediitkaardiprobleemid, sobimatu käitumine, ähvardused, solvangud, vägivaldne käitumine, keeldumine teabe andmisest, praktilised takistused, suhtlusprobleemid, ilmselged eksimused (vt altpoolt), ajalugu, valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide mustas nimekirjas olemine (Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, ÜRO, Singapur) jne. Kui Agoda lükkab tagasi või tühistab tasutud broneeringu, hüvitame Teile broneeringu täismaksumuse. Meil on ka õigus oma äranägemisel blokeerida veebisaidilt kasutajad (must nimekiri) kas alaliselt või ajutiselt. Mustas nimekirjas oleval kasutajal ei ole lubatud kasutada veebisaiti muu nime all või teiste kasutajate kaudu. Vt altpoolt meie meetmeid pettuste ennetamiseks.

Harvadel juhtudel võime broneeringu tühistada või tagasi lükata või teha muudatusi seoses ilmselgete vigadega, sõltumata nende põhjusest. Ilmselge viga veebisaidil (näiteks hinnatingimustes) on see, mida mõistlik inimene ei peaks normaalseks. Broneerimis- või preemiapunktide summat muudetakse või vajadusel hüvitatakse sellistel juhtudel sissenõutud summa tasuta. Agodal on oma äranägemisel õigus sellisel juhul broneering tühistada või tagasi lükata.

Pidage meeles, et Agoda võib ka grupibroneeringu kahtluse korral Teie broneeringu tagasi lükata või tühistada, kuna enamikul majutuskohtadel on eraldi reeglid grupibroneeringutele. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Majutuskohas viibimise kvaliteeti võivad mõjutada sellised asjaolud, nagu kestev renoveerimine, viga majutuskoha broneeringus või kliendi erivajadused. Seetõttu teavitage majutusasutust sisseregistreerimisel oma erisoovidest või -nõudmistest.

Lühidalt tärnidest

Majutuskoha tärnihinnang on üksnes informeeriv. See lähtub teabest, mille oleme saanud oma koostööpartneritelt, sealhulgas majutuskohtadelt. Me ei kontrolli tärnihinnangute õigsust. Tärnid näitavad üksnes mugavustaset, mida võite majutuskohas eeldada: mida rohkem tärne, seda suurem mugavus ja parem teenindus. Täpsemat teavet leiate veebilehelt. Võtke arvesse, et tärnihinnangut mõjutavad oluliselt asukoht, võimalikud alternatiivid, kohalikud turutingimused, tavad ja muud asjaolud. Seetõttu on võimalik, et tingimuste erinevuse tõttu ei pruugi tärnihinnang mõnes linnas või riigis olla võrreldav sama tärnihinnanguga mõne muu linna või riigi majutuskohale. Tärnihinnang ei kajasta ilmtingimata majutuskoha kõiki mugavusi ja teenuseid, samuti ei pruugi teatud tärnihinnanguga majutuskoha igas toas ja igal kinnistul olla saadaval samad mugavused ja teenused. Kui Teie jaoks on olulised majutuskoha kindlad mugavused või omadused, võtke ühendust meie klienditeenindusega ja küsige nende mugavuste või omaduste saadavuse kohta.

B. Muud lisateenused

Agoda pakub veebiplatvormi, mis aitab Teil sirvida muid teenuseid, sealhulgas lende ja üüriautosid (lisateenused), ning neid broneerida. Kuigi Agoda veebisait pakub platvormi, mille abil saab lisateenuseid otsida ja broneerida, osutavad neid Agoda hoolikalt välja valitud partnerid. Näiteks pakub Agoda veebisaidil kuvatavaid lende KAYAK. Kui otsite lisateenuseid, on need partnerid veebilehel selgelt näha, samuti on lisatud link nende kasutustingimustele ja/või privaatsusreeglitele, mis kohaldub lisateenuse broneerimisel tekkivale õigussuhtele Teie ja meie partneri vahel.

Veebisaidi kaudu lisateenuse broneerimisel teete pakkumise (näiteks lend või üüriauto) veebisaidil kuvatud hinna ja muude tingimustega, millest partnerid Teid aeg-ajalt teavitavad ning mis muutuvad siduvaks lepinguks, kui partner nõustub Teie broneeringuga. Nõustumise kohta saadetakse Teile e-postiga broneeringukinnitus. Partneril on õigus keelduda broneeringust vastavuses oma tingimustega.

2. Veebisaidi kasutamine

Nagu eespool nimetatud, moodustavad kasutustingimused lepingu Teie ja Agoda vahel. Agoda tütarettevõtted, sealhulgas Agoda Services Co., Ltd. (Tai), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur ja kohalikud harud), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaisia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. jne võivad pakkuda Agodale käesoleva lepingu täitmiseks siseteenuseid. Agoda teeb koostööd ka teiste ettevõtetega, sealhulgas Booking.com B.V.-ga, et pakkuda külastajatele majutuskohti üle kogu maailma. Vahel saate Te kinnituse, mis viitab sellisele teisele ettevõttele. Agoda võib ka pakkuda võimalust broneerida lisateenuseid (lennud, üüriautod) koostöös valitud partneritega, nagu eespool kirjeldatud.

Agoda annab Teile piiratud, isikliku, ülekandmatu, edasiandmatu, tagasivõetava litsentsi juurdepääsuks veebisaidile ja kasutamiseks üksnes kasutustingimustes lubatud mahus. Lisaks sellele piiratud litsentsile ei anna me seoses veebisaidiga mingeid muid õigusi ega litsentse: Agodale jäävad kõik muud õigused, mida siin ei ole nimetatud. Veebisaidi sisu ja teave, samuti tarkvara ja infrastruktuur, mida kasutatakse sisu ja teabe edastamiseks, kuuluvad Agodale või tema koostööpartneritele, sealhulgas majutuskohtadele. Te võite kasutada veebisaiti üksnes selleks, et teha heauskselt seaduslikke järelepärimisi ja broneeringuid ning käesolevaga võtate endale kohustuse mitte teha spekulatiivseid, võltsitud või petturlikke broneeringuid või reserveerida kohti nõudluse ootuses. Te kohustute edastama meile täpseid makseandmed. Lisaks on Teil kohustus edastada Agodale õige e-posti-ja postiaadress ning/või muud õiged kontaktandmed ja võtta teadmiseks, et Agoda võib kasutada neid andmeid, et vajadusel Teie poole pöörduda. Vt täpsemalt privaatsusreeglitest.

Veebisaidi kasutamise tingimusena nõustute, et ei kasuta veebisaiti, selle sisu või teavet mõnel (otsesel või kaudsel) majanduslikul või mitteisiklikul eesmärgil või eesmärgil, mis on kasutustingimuste järgi keelatud või ebaseaduslik. Te nõustute, et ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta Te ei muuda, kopeeri, levita, edasta, kuva, esita, reprodutseeri, avalda, litsentseeri, kanna üle, müü või müüa edasi veebisaidilt saadud teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ega loo nende alusel uusi töid või teoseid. Lisaks nõustute, et hoidute alljärgnevast:

 • veebisaidi või selle sisu kasutamine volitamata majandustegevuseks (nt loata broneeringute turustamine või edasimüük);
 • spekulatiivse, võltsitud või petturliku broneeringu tegemine;
 • roboti, ämbliku, sisukopeerija või muude automaatsete vahendite või käsitsiprotsesside kasutamine veebisaidil oleva sisu või teabe saamiseks, jälgimiseks või kopeerimiseks mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • roboteid välistavate veebisaidi päiste piirangute rikkumine või muudest veebisaidile juurdepääsu vältivatest või piiravatest meetmetest möödahiilimine;
 • tegevused, mis meie arvates tekitavad või võivad tekitada ebamõistlikku või ebaproportsionaalselt suurt koormust meie infrastruktuurile;
 • süvalinkide loomine veebisaidi osadele (sealhulgas ostuteed) mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • veebisaidil oleva sisu või teabe, tarkvara, toodete või teenuste edasimüümine, kasutamine, kopeerimine, jälgimine (näiteks ämblikud, sisukopeerijad), kuvamine, allalaadimine või reprodutseerimine majanduslikul või konkureerival eesmärgil;
 • veebisaidi osade raamimine, peegeldamine või muul viisil liitmine mõnele teisele veebisaidile ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • kohaldatavate seaduste või määruste järgi ebaseadusliku või ebaseaduslikku tegevust soosiva postituse tegemine veebisaidile või selle kaudu;
 • linkide edastamine või pakkumine mistahes postitustele, mis sisaldavad materjali, mida võib pidada kahjustavaks, sündsusetuks, pornograafiliseks, siivutuks, kõlvatuks, vägivaldseks, teotavaks, labaseks, rassistlikuks, diskrimineerivaks, solvavaks, ähvardavaks, piinavaks, ahistavaks, vihaõhutavaks või muul viisil taunitavaks;
 • linkide edastamine või pakkumine ükskõik millistele postitustele, mis sisaldavad laimavat, solvavat, valet või halvustavat materjali;
 • selliste postituste edastamine, mis kahjustavad või rikuvad mõne asutuse või isiku intellektuaalomandit või muid õigusi, sealhulgas autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi sätestavaid seadusi, andmekaitseõigusi või avalikku huvi;
 • selliste postituste edastamine, mida Teil ei ole õigust avaldada seadusest, lepingust või usaldussuhtest tulenevalt;
 • teise isiku või asutuse kehastamine, valekinnituse andmine või vale ettekujutuse loomine oma seotusest isiku või asutusega või valeidentiteedi kasutamine, kui selle eesmärgiks on kellegi eksitamine või petmine;
 • identifikaatorite manipuleerimine, sealhulgas päiste võltsimine selleks, et peita oma postituse algallikat;
 • veebisaidi kasutamine viisil, mis võib kahjustada, üle koormata või muul viisil häirida veebisaidi kasutamist või teiste kasutajate arvutiseadmeid või muuta nende kasutamise võimatuks, kahjustada, katkestada või piirata tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadme toimimist;
 • veebisaidile, ükskõik millisele muule seotud veebisaidile, veebisaidi teistele kontodele, arvutisüsteemile või võrkudele lubamatu juurdepääsu üritamine häkkimise, paroolikaeve või muude vahendite abil;
 • veebisaidil teadlikult kättesaamatuks tehtud materjalide või teabe hankimine või selle üritamine, sealhulgas veebiarhiveerimine või muul viisil teabe (näiteks e-posti aadresside) kogumine teiste isikute kohta;
 • petturlus eesmärgiga muuta otsingumootori ehtsat tulemilehte või optimeerida kodulehte otsingumootoritele (SEO) viisil, mis on vastuolus otsingumootorite juhistega. Lubamatud SEO-praktikad on muu hulgas veebilehtede peitmine, metaandmete ja pealkirjade sildistamine, sisu kopeerimine, lingiskeemid, Google'i pommid, märksõnaliiasus, teksti ja linkide peitmine, lehe nähtamatuks muutmine, masslinkimine, blogikommentaaride spämmimine jne;
 • muu tegevus, mis võib põhjustada kahju veebisaidile, Agoda grupi ettevõtetele ja töötajatele, Agoda mainele või muud negatiivset toimet; või
 • ülal toodud tegevustele kaasaaitamine või õhutamine.

Kui sõnaselgelt ei ole väljendatud teisiti, pole veebisaitidel lubatud teha hüperlinke ühelegi Agoda veebisaidi leheküljele väljaspool kodulehekülge või raamida veebisaiti või selle veebilehte või materjali, samuti pole ühelgi isikul ega asutusel lubatud paigutada veebisaidile majanduslikul eesmärgil e-kirja hüperlinki, kui selleks puudub Agoda kirjalik luba.

Veebisaidil broneeringut tehes kinnitate, et Teile ei laiene ükski rahvusvaheline sanktsiooniprogramm.

Vajadusel peate täitma teile asukohariigis kehtestatud maksukohustused.

3. Hinnad, lisatasud ja Agoda hinnagarantii

A. Hinnad ja parimate majutushindade garantii

Me püüame pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid hindu ja soovime, et maksaksite majutuskohas peatumise eest võimalikult madalat hinda. Juhul, kui avastate pärast meie juures broneeringu tegemist, et veebis pakutakse sama majutuskoha tuba samadel broneerimistingimustel madalama hinnaga, hüvitame oma ja madalama hinna vahe parima hinna garantii tingimustel. Selleks, et vastav nõue kehtiks, peab see vastama ja olema esitatud vastavalt meie parima hinna garantii tingimustele.

Mõnikord pakutakse veebisaidil majutuskoha sama tüüpi toas peatumise eest odavamat hinda, kui sellega kaasnevad konkreetsed piirangud ja tingimused näiteks tühistamise ja makse hüvitamise osas. Vaadake enne broneerimist üle toatüüp ja hinnatingimused. Sama tüüpi toes eest võidakse pakkuda erinevat hinda sõltuvalt taolistest piirangutest ja tingimustest (vt altpoolt 6. jagu). Arusaamatuste vältimiseks lisame, et parima hinna garantii ei laiene veebilehel pakutavatele lisateenustele.

B. Majutuskohtade lisatasud

Pange tähele, et kõik veebilehel kajastatud hinnad on üksnes majutuse broneerimiseks soovitud kuupäevadel ja märgitud arvule inimestele, kui ei ole väljendatud teisiti. Majutushind kuvatakse ruumi ja öö kohta. Kui ei ole teisiti väljendatud, kuvab Agoda veebisaidil hindu tavaliselt maksude ja teenustasudeta (vt selle kohta täpsemalt altpoolt) — need kuvatakse hiljem broneerimise käigus. Piiramata all toodut, kuvatakse lõplik hind Teile enne broneeringu kinnitamist. Kuigi kuvaseaded võivad erineda, näete lõplikku hinda viimasel broneerimislehel (enne kinnituse ilmumist ekraanile). Kinnitage iga samm broneerimisvormil; Te võite broneerimise katkestada mistahes ajahetkel enne kinnituse ilmumist ekraanile (vt altpoolt, kuidas tühistada broneeringut pärast selle kinnitamist). Kõike, mida hind sisaldab, kuvatakse veebisaidil (majutusteabe all või enne broneeringu lõplikku kinnitamist) ja/või kinnitavas e-kirjas/vautšeris. Tavaliselt ei sisalda hind hommikusööki, kui ei ole selgelt teisiti väljendatud. Samuti ei sisalda hind tavaliselt majutuskoha kuurorditasusid või muid kohustuslikke tasusid (vt altpoolt) ning konkreetseid kohalikke, turismi- või eluruumi kasutamise tasud (kehtivusel), kui ei ole teisiti väljendatud. Vaadake veebisaidil üle majutuskoha kirjeldus ja reeglid. Hind ei sisalda kindlustustasusid. Majutuskoha standardtuba majutab üht või kaht inimest, lisavoodite eest tuleb juurde maksta. Majutuskoht võib keelduda enamate inimeste majutamisest, kui sellest ei ole õigeaegselt ette teatatud. Pange tähele, et mõned majutuskohad võivad Teilt nõuda lisaks mõnede teenuste eest kohustuslikku kuurorditasu (või midagi sarnast). Kuurorditasu ei sisaldu tavaliselt hinnas, kuid seda mainitakse veebisaidil majutuskoha kirjelduses. Majutuskoht võib nõuda otse Teilt tasu elektri kasutamise, pagasi käitlemise, ajalehtede kohaletoomise, toas oleva seifi, turismi- või majapidamisteenuste eest. Agodal puudub kontroll lisatasude üle, mis kehtivad konkreetsetes riikides, sealhulgas USA-s. Loomulikult ei kata hind peaaegu kunagi ettenägematuid ja isiklikku tarbimisega seotud kulutusi, näiteks parkimisele, minibaarile, telefonikõnedele, toateenindusele, toidule ja joogile, pidulikele õhtusöökidele, filmilaenutustele, internetile jne. Kõrghooajal (näiteks aastavahetus, jõulud, Hiina uus aasta jne) lisavad mõned majutuskohad kohustusliku piduliku õhtusöögi. See ei sisaldu toa hinnas, kuid kuvatakse broneerimisvormil. Vaadake veebisaidilt majutusteavet, broneerimistingimusi ja tühistamisreegleid jms. Kahtluse korral, mida hind täpselt sisaldab, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Teatud majutuskohtades lisandub hinnale kohustuslik transpordi- või päraleveotasu kas majutuskoha või Teie enda soovil. Eelkõige kehtib see siis, kui sihtkohaks on saared (näiteks Maldiivid), kuhu jõudmiseks vajate majutuskoha transporti. Pange tähele, et Agoda ei korralda transporti või päralevedu majutuskohta — seda korraldab ja pakub alati majutuskoht või tema volitatud esindaja, kes vastutab selliste transporditeenuste osutamise eest. Agoda ei vastuta transporditeenuste kvaliteedi, ohutuse, sageduse või teenindustaseme eest. Mõnes jurisdiktsioonis peavad majutuskohad külastajatelt otse sisse nõudma voodi- või linnamaksu. Valitsusasutused kehtestavad aeg-ajalt lisamakse, mille majutuskohad peavad otse sisse nõudma. Taolisel juhul tuleb Teil tasuda need maksud majutuskohast väljaregistreerimisel. Küsige majutuskohalt või klienditeeninduselt, millised lisatasud on/ei ole hinna sees.

C. Lisatasud lisateenuste eest

Pidage meeles, et kõik veebilehel kajastatud hinnad on kehtestanud meie partnerid, kui ei ole teisiti väljendatud. Tutvuge partneri tingimustega, et teada saada, milliseid lisatasusid võidakse broneeringule kohaldada (näiteks lennujaamamaks).

D. Valuuta konverteerimine

Teie mugavuse nimel on veebisaidil võimalus teisendada hindu eri valuutadesse. Majutuse ja täiendavate teenuste hinnad, mis kuvatakse muus valuutas kui veebisaidil esialgu kuvatud, teisendatakse muusse valuutasse Agoda määratud kursiga, mis võib mõnede valuutade puhul sisaldada teisendamis- ja/või töötlemistasusid. Agoda võtab Teie krediitkaardilt maha valuuta ja summa, mida Teile kuvatakse viimasel broneerimisleheküljel. Teile võidakse anda võimalus maksta krediitkaardi valuutas, kui see erineb valitud valuutast. Kohese makse puhul kuvatakse teisendatud summa, mis Teie kaardilt maha võetakse. Juhul, kui valite võimaluse „Broneeri nüüd, maksa hiljem“, näete orienteerivat teisendatud hinda, mis võetakse hiljem maha maksepäeval kehtiva kursi järgi, mistõttu ei pruugi orienteeriv ja tegelik hind kokku langeda. Teie pank võib tehingule rakendada lisatasusid, mille üle Agodal puudub kontroll. Pange tähele, et kursid muutuvad iga päev. Kliendid, kes kasutavad maksmiseks Alipay või UnionPay süsteemi, peavad meeles pidama, et kõik maksed tehakse Hiina jüaanides/renminbides (CNY/RMB) (kuvatud summa) ning sulgudes olev summa USA dollarites (USD) on mõeldud vaid informatsiooniks. Kuna mõned krediitkaardid ei võimalda teatud valuutades tasumist, tekib tasumisel lisaväli, millel pakutakse võimalust kasutada alternatiivset valuutat (tavapäraselt kaardi väljastanud panga asukoha järgi). Enne kinnitusnupule klõpsamist pöörake tähelepanu broneerimisvormi väljadele.

Lühidalt maksudest ja tasudest

Majutustehingu võimaldamise eest võib Teie krediitkaardilt maha võetud summa sisaldada makse ja tasusid, kui ei ole teisiti väljendatud. See on orienteeriv summa, mille peame tasuma majutuskohale Teie broneeringuga tekkivate maksukohustuste katteks, sealhulgas müügi- ja kasutusmaksud, eluruumide kasutamise maksud, toamaksud, aktsiisimaksud, käibemaksud ja muud taolised maksud. Teatud kohtades võib maksusumma sisaldada ka riigi poolt kehtestatud teenus- või muid tasusid, mida ei maksta otse maksuametile, vaid mida peab koguma majutuskoht. Teie broneeringu maksude ja tasude katteks majutuskohale tasutav summa võib erineda meie orienteerivast summast, mille Teie arvele lisasime. Maksude ja tasude saldo jääb meile hüvituseks Teie broneeringuga seotud kulude eest, sealhulgas näiteks klienditeeninduskulud. Kui saldo on negatiivne, kanname selle meie. Maksude ja tasude summa võib varieeruda sõltuvalt mitmest teguritest, sealhulgas meie poolt majutuskohale makstavast summast ja valitud majutuskoha asukohast, samuti võib see sisaldada meile jäävat kasumit.

Välja arvatud all kirjeldatud juhud, ei ole me müüja, kes kogub ja edastab makse maksuasutustele. Müüjatena lisavad majutuspartnerid meie arvesse kõik asjakohased maksud ning meie tasume need otse partnerile. Me ei ole kaasmüüja, kes oleks vahetult seotud müüjaga, kelle kaudu me kliendile broneeringuid teeme. Maksustamine ning konkreetsed maksumäärad ja -tüübid on asukohati üsna erinevad.

Tehingutes teatud jurisdiktsioonides asuvate majutuskohtadega sisaldab Teie krediitkaardilt maksude ja tasude katteks võetav summa maksu, mida meie oleme kohustatud koguma ja tasuma jurisdiktsioonile summadelt, mida me enda teenuskulude katteks kogume.

Majutuse puhul, mille eest tasute majutuskohas, võib hind sisaldada makse ja teenuseid. Vaadake üle broneerimistingimused ja saadud kinnituskiri või vautšer või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Nagu ülalpool öeldud, kohaldavad teatud linnad ja omavalitsused linna-, voodikoha-, turismi-, majutus- või muid taolisi makse, mida majutusasutus peab koguma kohapeal.

Lisateenustele kohaldatavad maksud ja tasud on sätestatud meie partneri tingimustes.

4. Privaatsus

Me austame Teie privaatsust. Täiendava teabe saamiseks vaadake meie privaatsusreegleid .

5. Makse - krediitkaart – „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ – vanus - pettus

Kui teete Agoda kaudu ettemaksuga broneeringu, võtab Agoda broneeringu kinnitamisel Teie krediitkaardilt maha täishinna (sõltuvalt majutuskoha broneerimistingimustest vahel ilma tagasimaksmise võimaluseta, vt altpoolt); „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ puhul võetakse summa maha kinnituskirjas märgitud maksepäeval. „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ broneeringut kasutades veenduge, et Teie krediitkaart oleks maksepäeval kehtiv ja sellel oleks siis makseks piisavalt vahendeid. Kui krediitkaardilt ei saa raha maksepäeval mingil põhjusel maha võtta, tühistatakse Teie broneering, kui Te ei taga õigeaegset kaardimakset. Enne broneerimist vaadake taolised tingimused üle broneeringuandmetes. Agoda teeb vajadusel ja kohaldatavusel mõistliku aja jooksul tagasimakseid. Teatud majutuskohtade puhul ei võta me Teie krediitkaardilt raha maha, kuna Te peate tasuma majutuse eest otse majutuskohale (tagantjärele maksmine). Sellisel juhul võivad mõned majutuskohad Teie kaardil tehingu eelautoriseerida, võtta deposiidi või täishinna broneeringu eest ette. Majutuskohad võivad broneeringu tagamiseks nõuda Teie krediitkaardi andmeid. Seetõttu saadame need otse majutuskohale, samuti võime meie veenduda vajalike rahaliste vahendite olemasolus Teie krediitkaardil (nt eelautoriseerida tehingu). Teie krediitkaardi andmete turvamiseks ja krüptimiseks kasutame teenuste osutamisel tehnoloogiat Secure Socket Layer (SSL). Pidage meeles, et pank võib tehingule määrata täiendavaid tasusid, mida Agoda ei saa kontrollida.

Teatud krediitkaardiettevõtted võtavad oma liikmespankadelt "välistehingute" töötlustasu. Kaardimakse teostamisel ja kui vastuvõtja kasutab teises riigis asuvat panka, mis erineb Teie kaardi väljastanud pangast, siis võidakse rakendada rahvusvahelise teenuse, piiriülese tehingu või muu sarnase teenuse tasu. Teie kaardi väljastanud pank võib, kui ei pruugi selle tasu Teile (kaardi kasutaja) suunata. Lisateabeks võtke palun ühendust Teie kaardi väljastanud pangaga, kuna Agoda ei saa seda kontrollida.

Krediitkaardipettuse või kaardi volitamata kasutamise korral peate võtma ühendust oma panga või kaardi väljastajaga kohe, kui saate sellest teada. Kui Teil on kahtlus, et volitamata või petturlik broneering on tehtud Agoda kaudu, võtke viivitamatult ühendust meie klienditeenindusega.

Selleks, et broneeringut teha, peate olema vähemalt 18-aastane (või sellises vanuses, mida loetakse täisealiseks neis riikides, kus see vanus on kõrgem kui 18) ja olema täielikult teovõimeline (või saama loa oma seaduslikult esindajalt). Te kohustute tagama, et kasutatav krediit- või deebetkaart on Teie enda oma või Teil on volitused selle kaardiga broneeringut teha ja sellel on piisavalt rahalisi vahendeid tehinguhinna tasumiseks. Te vastutate rahaliselt kõigi Teie nime ja konto all tehtud tehingute eest.

Te kohustute esitama broneeringu tegemisel õigeid andmeid. Agodal on õigus tagasi lükata teatud krediitkaardid. Agoda võib oma äranägemisel lisada või eemaldada muid makseviise. Teie suurema mugavuse nimel pakub Agoda nüüd ka võimalust säilitada krediitkaardi andmed turvaliselt failina. Vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest.

Meil on pettuste avastamiseks ja ennetamiseks sisse seatud ranged reeglid. Teatud juhtudel võime me nõuda broneeringu kontrollimiseks ja kinnitamiseks lisateavet või tõendusi, nagu veebisaidil täpsemalt selgitatud. Kui kasutate meetodit „Broneeri nüüd, maksa hiljem“, võidakse Teie kaardilt võtta maha ka väike kontroll- või eelautoriseerimistasu. Ülejäänud summa võetakse maha kinnituse saamise järel või meetodi „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ korral maksepäeval (vt eestpoolt kommentaari tühistamisvõimaluse kohta juhul, kui kaardilt ei saa sel päeval mõnel põhjusel raha maha võtta). Broneering ei ole kinnitatud enne, kui saate vautšeriga kinnituskirja, sest on võimalik, et majutuskoht võib täituda pettusekontrolli ajal, mistõttu Teie broneering ei kehti enam. Agoda ei vastuta selliste juhtude eest. Et tagada andmekaitse, töödeldakse lisateavet majandusharu rangete reeglite järgi, kasutades nende edastamisel krüptimist ja spetsiaalseid vahendeid. Kui valite võimaluse mitte esitada lisateavet või kui me ei ole rahul esitatud teabega, siis broneering katkestatakse ning Teie kaardilt maha võetud raha (sealhulgas kohaldatavusel kontrollimistasu) kantakse Teie kaardile tagasi.

Lühidalt ebaõnnestunud maksete kohta

Veebisaidil võivad maksed ebaõnnestuda mitmel põhjusel. Sel juhul pakub Agoda Teile muid võimalusi broneeringu jätkamiseks. Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.

6. Broneerimistingimused - tühistamine, tulemata jätmine, varasem ja hilisem lahkumine – majutuskoha reeglid - erivajadused - Agoda täiendavad teenused või tooted

Meie veebilehel broneerides nõustute vastava majutuskoha broneerimistingimustega, sealhulgas broneeringule kohaldatavad tühistamis- ja tulemata jätmise reeglid, Teie broneeringule või külastusele kehtivad lisa(tarne)tingimused, sealhulgas majutuskoha pakutavate teenuste ja /või toodete eest (majutustingimused on saadaval majutuskohas). Iga majutuskoha üldised tühistamis- ja tulemata jätmise reeglid on veebisaidil majutuskoha lehel broneerimistingimuste, tühistamistingimustevõi muu taolise teabe alt, kinnitavast e-kirjast või vautšerist. Pange tähele, et majutuskoha tühistamis- ja tulemata jätmise reeglite järgi võidakse Teilt võtta tasu tühistamise eest vahel kogu majutusaja või esimese öö eest. Soovitame Teil lugeda tähelepanelikult läbi majutuskoha tühistamis- ja tulemata jätmise reeglid enne broneeringu tegemist. Kui Teil ei õnnestu majutuskohta õigeaegselt sisse registreerida ja Te ei teata sellest majutuskohale, võidakse sõltuvalt majutuskoha tingimustest Teie ülejäänud majutus tühistada ning Teie raha tagastamata jätta. Sõltumata majutuskoha tühistamisreeglitest on Agodal õigus sisse nõuda tühistamistasu, kui see on veebisaidil märgitud. Kontrollige enne broneeringu tegemist taoliste tingimuste olemasolu majutuskoha andmetest. Mõned majutuskohad nõuavad tasu varase või hilise väljaregistreerimise eest.

Kui Te soovite oma broneeringut üle vaadata, muuta või tühistada, järgige juhiseid Teile saadetud kinnitavast e-kirjast, kasutage meie iseteenindust või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Paljudel majutuskohtadel on laste, kaasreisijate või lemmikloomade kohta erireeglid. Nagu eelnevalt mainitud, soovitame tungivalt selle kohta uurida klienditeeninduselt või majutuskohalt või tutvuda majutuskoha reeglitega.

Erivajadused. Kui Teil on erivajadused (näiteks vajate ratastooli juurdepääsuga ruumi), peate võtma ühendust klienditeeninduse või majutuskohaga ja veenduma, et Teie erivajadusi on võimalik arvestada. Pange tähele, et erinõudmisi saab täita vastavate rajatiste olemasolul ja Agoda ei saa neid garanteerida. Kui Teie erivajadusi ei ole võimalik rahuldada, siis sõltuvalt majutuskoha reeglitest Teie broneering kas makstakse tagasi, tühistatakse või muudetakse. Kui erivajadusi saab rahuldada, kinnitatakse Teie taotlus majutuskohta saabumisel.

Lühidalt Agoda salapakkumiste kohta

Salapakkumiste programmi kaudu saab Agodas tihti broneerida tube kõrge tasemega majutuskohtades väga soodsa hinna eest, mis tähendab Teie jaoks võimalust ööbida üle kogu maailma viietärnihotellidest kuni võluvate butiikhotellideni ning võita rahaliselt. Teatud kaalutlustel soovivad selles programmis osalevad majutuskohad jääda anonüümseks, kuni broneering on kinnitatud ja tasutud.

Salapakkumiste juures kuvatakse spetsiaalset logot ning Teil on võimalus enne broneerimist tutvuda nende majutuskohtade põhiinfoga (regioon, kirjeldus, pakutavad teenused), saamata siiski teada, mis kohaga konkreetselt tegemist on. Broneeringu lõppedes saate teada koha nime, asukoha ja kontaktandmed. Selleks, et Agoda saaks teha salapakkumisi regulaarselt, ei ole võimalik neid tühistada ega saada nende eest hüvitust.

Lühidalt PointsMAXi kohta

PointsMAXi programmi kaudu pakub Agoda Teile võimaluse koguda punkte kolmandate isikute püsikliendiprogrammides (näiteks lennufirmade miiliprogrammid). Teatud majutuskohtade puhul on Teil võimalik valida PointsMAXi menüüst kolmanda isiku püsikliendiprogrammid, et näha lisaks meie tavalistele majutuspakkumistele ka muid pakkumisi. Võimalusel pakutakse Teile PointsMAXi broneeringut, mis kogub punkte Teie valitud kolmanda isiku püsikliendiprogrammis. Teenitud punktid ja programmi nimi kinnitatakse Teie broneerimisvormil ning tänusõnumis, mis saadetakse Teile pärast PointsMAXi broneeringu tegemist. Punktid lähevad otse Teie kolmanda isiku püsikliendikontole 2 kuni 4 nädala jooksul pärast väljaregistreerimise kuupäeva. Arusaamatuste vältimiseks lisame, et PointsMAXi programmi ei saa kohaldada veebilehel pakutavatele lisateenustele.

Mõned olulised märkused kõigi PointsMAXi broneeringute kohta

 • Kolmanda isiku püsikliendiprogrammi kasusaaja ja majutuskohas peatuva külastaja peab olema sama isik (see tuvastatakse põhikülastaja nime järgi).
 • PointsMAXi broneeringute hinnad võivad erineda samadel tingimustel tehtud tavaliste broneeringute hindadest.
 • PointsMAXi broneeringu hinda ei saa jaotada toa hinnaks ja punktideks.
 • Tühistamisreeglid kohalduvad PointsMAXi broneeringutele täies ulatuses.
 • Koguda saab üksnes boonuspunkte või miile, mitte staatuspunkte või punkte.
 • Tühistatud broneeringud punkte ei teeni sõltumata tühistamise rahalistest tingimustest.
 • Punkte ei saa vahetada rahaks ega liita muude pakkumistega.
 • PointsMAXi meetodil tehtud broneeringutele ei kohaldu Agoda hinnagarantii.
 • Programmile kohaldatakse kolmandate isikute püsikliendiprogrammide tingimusi.

Intellektuaalomandi õigused - märge kaubamärgi kohta

Agoda kaubamäark ning selle transliteratsioon teatud kohalikes keeltes on Agoda registreeritud kaubamärk, mida on lubatud kasutada temaga seotud ettevõtetel paljudes riikides üle kogu maailma, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Kanada, Singapur, Tai, Jaapan, Hiina, India, Malaisia, Austraalia, Venemaa, Korea, Indoneesia, Araabia Ühendemiraadid, Šveits jne. Teised veebisaidil esitatud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla Agoda, tema litsentsiandja, seotud ettevõtete või kolmandate isikute nimed, kaubamärgid, ärinimed, teenusemärgid, logod, sümbolid või muud omandiõigust näitavad märgistused. Kolmandat isikut tähistava või talle kuuluva nime, ärinime, kaubamärgi, teenusmärgi, logo, sümboli või muu omandiõigust näitava tähistuse või märgistuse kasutamist veebisaidil ning kolmanda isiku teatud toodete või teenuste saadavust veebisaidil ei või tõlgendada, nagu oleks kolmas isik veebisaidi toetaja või sponsor või et ta pakuks veebisaidil oma tooteid, teenuseid või teavet. Veebisaidi autoriõigus kuulub Agodale. Te ei või kasutada Agoda intellektuaalomandit ilma meie nõusolekuta.

Veebisait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, ärinimesid ja muud ärisaladuse alla kuuluvat informatsiooni, sealhulgas teksti, tarkvara, pilte, graafikat ja võib tulevikus sisaldada videoid, graafikat, muusikat ja helisid. Kogu veebisaidi sisu on kaitstud autorõiguse seadusega. Meie ja meie litsensiandjad omame autoriõigust ja/või õigust andmebaasile nii sellise sisu valimise, koordineerimise, korraldamise ja täiustamise kui ka algse sisu osas. Te ei tohi sisu tervikuna ega osaliselt muuta, avaldada, edastada, osaleda selle edastamises või müümises, luua sellest tuletisi või kasutada seda muul viisil ära, välja arvatud juhul, kui see on kasutustingimustega lubatud.

Kui ei ole öeldud teisiti, siis on meie teenuste jaoks vajalik või veebisaidil kättesaadav või kasutatav tarkvara ning sisu intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kaubamärgid, teenusemärgid, logod, disain, autoriõigused jne) ning veebisaidil olev teave ja materjalid Agoda, selle tütarettevõtete või sellega seotud ettevõtete, litsentsiandjate, tarnijate (sealhulgas majutuskohad) või pakkujate omand. Agoda ei võta endale mingit vastutust kolmandate isikute kaudu kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstud materjalide eest või intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest, mille need toime on pannud.

Te võite veebisaidil olevat teavet kasutada üksnes oma isiklikel eesmärkidel. Kui autoriõiguse seadus ei sätesta selgelt teisiti, ei ole lubatud allalaaditud materjali kopeerida, levitada, edastada, avaldada ega kasutada majanduslikel eesmärkidel ilma meie ja autoriõiguse omaniku selge loata. Autoriõigusega kaitstud materjali lubatud kopeerimise, levitamise või avaldamise korral ei ole lubatud muuta ega kustutada teavet autori panuse kohta, kaubamärki ja autoriõiguse märkust. Te mõistate, et autoriõigusega kaitstud materjalide allalaadimisega ei saa Te mingit omandiõigust.

Me võime pakkuda hüperlinke veebisaitidele, mida haldavad teised isikud. Selliseid linke kasutades mõistate, et lahkute meie veebisaidilt ja jätkate omal vastutusel.

Autoriõiguste rikkumisi puudutavad nõuded

Kui Te olete heauskselt veendunud, et meie poolt hallatavad materjalid rikuvad Teie autoriõigusi, võite Teie või Teie esindaja (edaspidi kaebuse esitaja) saata meile kirjaliku teate järgmise teabega:

1. kaebuse esitaja nimi ja aadress;

2. kui kaebuse esitaja ei ole ise autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja, siis autoriõiguse omaniku või ainulitsentsi saaja nimi ja aadress ;

3. kui kaebuse esitaja ei ole Singapuri resident, siis kaebuse esitaja dokumentide kohaletoimetamise aadress Singapuris;

4. telefoninumber, faksinumber (kui on olemas) ja e-posti aadress, millel saab kaebuse esitajaga ühendust võtta;

5. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada töö või teose, mille autoriõiguseid on väidetavalt rikutud;

6. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada väidetavalt autoriõigust rikkuva elektroonilise koopia ja selle asukoha veebis;

7. avaldus, millega kaebuse esindaja nõuab meilt elektroonilise koopia eemaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist;

8. avaldus, et kaebuse esitaja arvab heauskselt, et elektrooniline koopia rikub 5. punktis määratletud teose autoriõigust;

9. avaldus, et teates esitatud teave on õige;

10. avaldus, et kaebuse esitaja on (a) 5. punktis nimetatud teose autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja või (b) volitatud tegutsema omaniku või ainulitsentsi saaja nimel; ja

11. avaldus, et kaebuse esitaja allub Singapuri autoriõiguse seaduse alusel toimuva menetluse läbiviimiseks Singapuri kohtute jurisdiktsioonile.

Kaebuse esitaja peab teate allkirjastama ja saatma tähitud kirjaga 11. osas nimetatud aadressil, kirjutades esimesele reale „Legal Department - Copyright Claims“ (õigusosakond – autoriõigusega seotud nõuded).

Me vaatame läbi ülalnimetatud nõuetele vastavad teated ja tegeleme nendega kooskõlas kehtiva seadusega.

Enne teate esitamist soovitame Teil konsulteerida juristiga. Pidage meeles, autoriõiguse rikkumist puudutava valenõude esitamisel võite Te panna toime õigusrikkumise või muutuda vastutavaks tekitatud kahju eest.

8. Kommentaarid – edasine kirjavahetus - õigused kasutajasisule

Broneerimist lõpetades nõustute saama kinnituskirja (e-kirja või SMSi teel) kui ka e-kirjaga kutse täita külastaja kommentaarivorm, mille saadame Teile kohe pärast Teie majutuse lõppemist. Hiljem saadame Teile veel üks-kaks meeldetuletust. Vormi täitmine on valikuline. Täpsustame, et kinnitused ja külaliste arvustused (E-kirjad, SMS) on seotud tehingutega ja ei kuulu uudis-või turunduskirjade hulka, millest on võimalik loobuda (vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest). Ka lisateenust pakkuv partner võib kutsuda Teid oma teenust kommenteerima. Täidetud kommentaarivormi võib laadida veebisaidi teabeleheküljele üksnes selleks, et (tulevased) külastajad saaksid tutvuda Teie arvamusega teeninduse ja majututuse kvaliteedi kohta. Kommentaari postitades annate Agodale täieliku, tähtajatu, tasuta, üleantava ja tagasivõtmatu õiguse kogu esitatud sisule, sealhulgas ka Teie nimele. Agodal on õigus oma äranägemisel kommentaare tõlkida, muuta, kohandada, mitte avaldada ning eemaldada. Te kinnitate, et järgite kommenteerimisjuhiseid. Lisaks kinnitate, et (i) Teile kuuluvad kõik õigused kasutajasisule, mida Te postitate või muul viisil levitate või, et Teil on muu õiguslik alus postitada või levitada seda kasutajasisu veebisaidi kaudu; (ii) see sisu on õige, mitte eksitav ning (iii) selle sisu kasutamine, postitamine või muul viisil edastamine ei ole vastuolus kasutustingimustega, ühegi kohaldatava õigusakti või eeskirjaga ning see ei riku ühegi isiku või ettevõtte õigusi ega põhjusta neile kahju. Lisaks annate Agodale õiguse kasutada õigusmeetmeid isikute ja ühingute vastu, kes rikuvad Teie või Agoda õigusi kasutustingimuste rikkumise tähenduses. Te nõustute vastutama esitatud või edastatud sisu eest.

Kasutajasisu ei peeta konfidentsiaalseks ja Agoda ei pea käsitlema seda kui saladust. Piiramata eelnevat, on Agodal õigus kasutada sisu nii, nagu ta vajalikuks peab, sealhulgas seda kustutada, muuta, teisendada, lükata tagasi või keelduda seda postitamast. Agoda ei ole kohustatud pakkuma Teile tasu edastatud sisu eest ega võimalust seda redigeerida, kustutada või muul viisil muuta, kui see on juba Agodale edastatud. Agodal ei ole kohustust omistada Teile sisu autorsust ning kolmandad isikud ei saa teda selleks mingil viisil kohustada. Vt lähemalt reegleid Agoda veebisaidil.

Kui on otsustatud, et Teile jäävad sisu moraalsed õigused (sealhulgas õigused viitamisele ja terviklikkusele), siis kinnitate käesolevaga, et (a) Te ei nõua sisu, selle tuletiste, uuenduste või ajakohastatud versioonide kasutamist isikut tuvastatava teabega; (b) Teil ei ole vastuväited sisu avaldamisele, kasutamisele, muutmisele ja kustutamisele Agoda või tema litsentsisaajate, õigusjärglaste ja volitatud isikute poolt; (c) Te nõustute mitte esitama nõudeid sisu moraalsetele õigustele ja loobute neist alatiseks ning (d) Te vabastate Agoda, tema litsentsisaajad, õigusjärglased ja volitatud isikud alatiseks igasugustest nõuetest, mida võiksite nende moraalsete õiguste alusel Agoda suhtes esitada.

9. Reisihoiatused – viisanõuded

Kuigi enamasti toimuvad reisid vahejuhtumiteta, võib teatud sihtkohtadesse reisimine kätkeda endas suuremaid riske. Me soovitame reisijatel tutvuda enne reisi broneerimist nende asukohariigis kehtivate reisikeeldude, -teadete ja -hoiatustega eelkõige teistesse riikidesse reisimisel.

Sihtkoha majutusteabe kuvamisel ei kinnita Agoda, et sinna reisimine on soovitav või ohutu, ning Agoda ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sinna reisimisel. Agodat ei vastuta ühegi majutuskohas viibimise ajal toimunud vahejuhtumi eest. Soovitame Teil tungivalt tutvuda Teie asukohariigis kehtivate reisihoiatustega külastatavate riikide kohta ja rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid. Soovitame Teil ka sõlmida isiklik reisikindlustus.

Agoda ei vastuta selle eest, kui Teil ei õnnestu saada reisimiseks vajalikku passi, viisat või mõnda muud dokumenti. Soovitame Teil konsulteerida külastatavate riikide saatkondade, konsulaatide ja/või viisaosakondadega. Vajalike reisidokumentide muretsemine on Teie kohustus.

Pidage meeles, et mõnedes riikides kehtivad ranged reeglid ja eeskirjad, millega piiratakse teatud kaupade, esemete või ainete, nt alkoholi, tubaka, parfüümide, narkootikumide, ravimite, raamatute, filmide, DVD-e, pornograafiliste materjalide, toiduainete, taimede, loomade kehaosade jne sissevedu. Kohaldatavate eeskirjadega tutvumine ja nende järgimine on Teie kohustus. Nende järgimata jätmine võib tuua kaasa rasked karistused.

10. Kaebused

Kui Teil on kaebusi Agoda teenuste osas, võite võtta ühendust meie klienditeenindusega ühel siin kirjeldatud meetoditest. Me teeme oma parima, et Teid aidata. Pange tähele, et kaebused majutuskoha kohta (reeglid, normid, teenindus, teenused, kujundus, toit jne) on ainult majutuskoha enda lahendada. Agoda püüab majutuskohaga otse suheldes leida pooltele sobiva lahenduse, kuid ei saa garanteerida soovitud tulemust. Lisateenustega seotud kaebustele kohalduvad neid pakkuvate partnerite tingimused.

11. Õiguslikud sätted

Garantiidest lahtiütlemine

KOGU VEEBILEHEL JA SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAT SISU, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTEID, TEENUSEID, TEAVET, TEKSTI JA SELLEGA SEOTUD GRAAFIKAT, PAKUTAKSE TEILE OLEMASOLEVAL KUJUL. AGODA EI ANNA KOHALDATAVA ÕIGUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID VEEBISAIDI TOIMIMISE VÕI SELLE TEABE, SISU VÕI MATERJALIDE KOHTA. AGODA ÜTLEB LAHTI KÕIGIST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST VÄIDETEST, TINGIMUSTEST JA GARANTIIDEST, SEALHULGAS MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, RAHULDAVA TÖÖKVALITEEDI, SISU INFORMATIIVSUSE, OMANDIÕIGUSE, KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. AGODA EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VEATULT VÕI KATKESTUSTETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET VEEBISAIT JA/VÕI SELLE SERVERID EI OLE NAKATUNUD VIIRUSTE JA/VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDEGA. AGODA EI GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL MINGIL EESMÄRGIL OLEVAD MATERJALID, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTED, TEENUSED, TEAVE, TEKST JA SELLEGA SEOTUD GRAAFILINE SISU ON SOBIV, KÄTTESAADAV, ÕIGE, USALDUSVÄÄRNE, TERVIKLIK VÕI ÕIGEAEGNE.

AGODA EI VASTUTA ÜHEGI TÕRKE EEST, MILLE ON TINGINUD SERVERIVEAD, VALESTI VÕI ÜMBERSUUNATUD EDASTUSED, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, KATKESTUSED BRONEERINGU EDASTAMISEL VÕI VASTUVÕTMISEL, ARVUTIVIIRUS VÕI MUU INIMESE VÕI TEHNOLOOGIA PÕHJUSTATUD TEHNILINE RIKE.

Vastutuse üldine piirang

AGODA, SEALHULGAS SELLE JUHID, JUHATUS, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, VÄHEMUS- JA ENAMUSOSALUSEGA TÜTARETTEVÕTTED, TURUSTAJAD, HANKIJAD, LITSENTSIANDJAD, VAHENDAJAD VÕI MUUD ISIKUD, KES ON KAASATUD VEEBISAIDI VÕI SELLE SISU LOOMISESSE, TOETAMISSE, EDENDAMISSE VÕI KÄTTESAADAVAKS TEGEMISSE (ÜHISELT KAASATUD ISIKUD) EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES MISTAHES ISIKU VÕI ÜHINGU OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, SPETSIAALSE, HOIATAVA, KARISTUSLIKU, JOHTUVA KAHJU, KAHJUDE HÜVITAMISE VÕI TRAHVIKULUDE EEST MUUHULGAS (KOHALDATAVUSEL) SEOSES: (I) TOODANGU LANGUSE, KASUMI LANGUSE, SISSETULEKU LANGUSE, LEPINGU KAOTAMISE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MAINE LANGUSE, EBAMUGAVUSE, STRESSI, VARA ARESTIMISE, NÕUDEÕIGUSE KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE KAHJUGA; (II) VÕIMETUSEGA KASUTADA VEEBISAITI, SELLE VOLITAMATA KASUTUSE, VIIVITUSE, TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISEGA; (III) LUBAMATU JUURDEPÄÄSUGA TEIE ISIKUANDMETELE, NENDE VÕLTSIMISE VÕI EDASTAMISEGA; (IV) TEENUSTE, SEALHULGAS MAJUTUSKOHA PAKUTAVATE TEENUSTE JA KAUPADE, OSUTAMISE VÕI OSUTAMATA JÄTMISE, (OSALISE) TÜHISTAMISE VÕI ÜLEBRONEERIMISEGA; (V) VEEBISAIDIL OLEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE VÕI VEEBILEHEL MAJUTUSKOHA KOHTA AVALDATUD TEABE (SEALHULGAS (KIRJELDAV) TEAVE, NAGU HINNAD, SAADAVUS JA HINNANGUD), TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD KUJUTISTEGA VEEBISAIDIL; (VI) VEEBISAIDI KAUDU TEHTUD TEHINGUTEGA; (VII) VARALISE KAHJUGA, SEALHULGAS ARVUTI VÕI ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTUMINE VIIRUSTE VÕI MUUDE KAHJUSTAVATE OSADE TÕTTU VEEBISAIDILE VÕI MUULE HÜPERLINGITUD VEEBISAIDILE SISENEMISE VÕI SELLE KASUTAMISE TÕTTU VÕI (VIII) MUUL VIISIL VEEBISAIDI KASUTAMISEST TEKKINUD, MISTAHES KASUTAMISEST, VIIVITUSEST VÕI VEEBISAIDI VÕI SELLE KAUDU SAADUD TEABE, TOOTE VÕI TEENUSE KASUTAMISE VÕIMATUSEST PÕHJUSTATUD KAHJUDEGA; VÕI (IX) (ISIKLIKU) VIGASTUSE, SURMA, VARALISE KAHJU VÕI MUU MAJUTUSKOHA TÕTTU (SELLE TÖÖTAJAD, JUHID, JUHATUS, VAHENDAJAD, ESINDAJAD VÕI TÜTARETTEVÕTTED) TEKKINUD KAHJUGA; (X) MISTAHES KAHJUDEGA, MILLE ON PÕHJUSTANUD VÄÄRAMATU JÕUD. VASTUTUSE PIIRANGUID KOHALDATAKSE SÕLTUMATA MENETLUSE VORMIST JA KAS SELLE ALUSEKS ON LEPING, LEPINGUVÄLINE VASTUTUS, HOOLETUS, ABSOLUUTNE VASTUTUS VÕI MUU ISEGI JUHUL, KUI KAASATUD ISIKUD ON KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD. Vääramatu jõud on sündmus, mille üle kaasatud isikutel puudub kontroll ja see võib hõlmata loodusõnnetusi, ilmastikuolusid, tulekahjusid, tuumaavariisid, elektromagnetilisi impulsse, terroriakte, rahutusi, sõda, süütamisi, mässe, ülestõuse, relvastatud konflikte, töövaidlusi, töösulge, streike, tööjõu puudujääke, valitsuse tegevust või piiranguid, pisivargusi, pankrotte, masinarikkeid, võrgu- või süsteemikatkestusi või -rikkeid, interneti- või siderikkeid, karantiine, epideemiaid, pandeemiaid jne. Vastutus ei laiene lisakulutustele, tegevusetusele, viivitustele, ümbersuunamisele või valitsusasutuste tegudele. Kaasatud isikud ei vastuta selle eest, kui majutuskoht ei täida tingimusi või garantiid, sealhulgas kaudsed tingimused või garantiid kindlaks otstarbeks sobivuse või müügikõlblikkuse kohta, samuti ei vastuta nad majutuskoha eksimuse eest (sealhulgas vastutus lepinguvälise kohustuse eest) ega meie veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste eest. Agoda ei taga veebilehele pidevat katkestusteta juurdepääsu.

Agoda vastutus on välistatud või piiratud seaduses lubatud maksimaalse ulatuses. Piiramata kasutustingimustes määratletud piiranguid, ei ole Agoda vastutus kunagi suurem kui (a) Teie broneeringu kogumaksumus, mis on näidatud kinnitavas e-kirjas (nii üksikjuhtumi kui rea omavahel seotud juhtumite korral), või (b) kakssada viiskümmend Ameerika Ühendriikide dollarit (või sellega võrdväärne summa kohalikus valuutas) sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kaebused tuleb esitada võimalikult kiiresti pärast kaebuse aluseks oleva juhtumi toimumist. Asjatu viivitusega esitatud kaebused võidakse lugeda tühiseks. Arvesse võetakse üksnes heauskselt esitatud kaebused.

Tugiettevõtted kogu maailmas

Agoda Company Pte. Ltd.-l on tütarettevõtted, mis osutavad Agodale teatud tugiteenuseid, sealhulgas mõningatel juhtudel piiratud ulatuses klienditeenindus (“tugiettevõtted”). Need tugiettevõtted ei võimalda internetibroneeringuid ega oma, kontrolli, hosti, halda või hoolda veebisaiti agoda.com (või muud veebisaiti). Veebisaidi agoda.com alaline asukoht on ainult selle registreeritud kontor Singapuris ning mitte ükski maailma eri paigus asuvatest tugiettevõtete kontoritest. Tugiettevõtted ei tohi tegutseda Agoda protsessi või teenuse vahendajana ning kliendid ei saa nende kontorite kaudu ka broneeringuid teha.

Muud sätted

Agoda ei oma, juhi, opereeri ega kontrolli mingil viisil (otseselt või kaudselt, iseseisvalt või koostöös mõne partneriga) majutuskohte või tube nendes majutuskohtades. Majutuskohad vastutavad majutusteenuste pakkumise eest ja Agoda kaudu broneeringu teinud inimeste klientidena vastuvõtmise eest.

Te nõustute vabastama Agoda vastutusest kohustuste ja kahjude eest, sealhulgas õigusabi- ja kohtukulud, mis tekivad Agodale Teie tegevuse või tegevusetuse tulemusena. Kui kasutate veebisaiti kolmanda isiku (kolmas isik) eest, kes on Teie pereliige või reisikaaslane, siis vastutate Te sellisel kasutamisel tekkinud ebatäpsuste ja vigade eest teabes. Lisaks peate teavitama kolmandat isikut kõigist kohaldatavatest tingimustest. Iga klient, kes kasutab veebisaiti kolmanda isiku eest, nõustub vabastama Agoda vastutusest kohustuste, kahjude, hagide ja nõuete eest (sealhulgas advokaadikulud), mis tekivad sellest, et kolmas isik või kasutaja ei täida mõnda oma ülalkirjeldatud kohustust.

Te olete alati kohustatud järgima kohalikke seadusi ja eeskirju. Mis on õiguspärane ühes riigis, võib olla õigusvastane teises teises. Te peate küsima teavet võimalike piirangute kohta. Agoda ei vastuta juhul, kui majutuskoht keeldub Teid sisse registreerimast või palub Teil lahkuda juriidilistel põhjustel või eeskirjade mittejärgimise tõttu.

Teie huvides on veebisait ja kasutustingimused saadaval mitmes erinevas keeles ja kohalikus versioonis (mõnedel juhtudel on määratletud erinevate tippdomeeni nimedega), kuid algselt on need koostatud inglise keeles. Erinevusel ingliskeelse versiooni ja tõlke vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kasutustingimuste puhul kehtib eraldatavuse klausel. Juhul, kui mõni säte osutub jõustamatuks või vigaseks, jõustatakse see säte siiski sellises ulatuses, mida kohaldatav seadus võimaldab, ja selline määratlus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Tühistatud säte asendatakse sättega, mis on võimalikult lähedane selle algsele sõnastusele ja eesmärgile.

Agodal on õigus oma äranägemisel veebisaiti ja/või selle osa, sealhulgas veebisaidil pakutavad teenused ja tooted ja/või veebisaidi või selle osa kasutumine teie poolt, mistahes ajal mistahes põhjusel muuta või peatada või selle pakkumist lõpetada Teid sellest teavitades või mitte. Lõpetamisel jäävad Teile endiselt siduvaks kasutustingimuste kohustused, sealhulgas Teie kinnitused, Agoda lahtiütlused ja vastutuse piirangud. Lisaks ei vastuta Agoda Teie või kolmanda isiku ees juhul, kui Teie juurdepääs veebisaidile katkestatakse. Agoda jätab endale õiguse muuta ja tühistada kasutustingimusi (või nende osi), kui peab seda vajalikuks.

Arusaamatuste vältimiseks tuleb lisada, et kasutustingimusi ei kohaldata Agoda võimalikele lepingulistele ärisuhetele teistega, sealhulgas majutuskohtade ja teatud turunduspartneritega.

Kohalikud maksekviitungid on kättesaadavad majutusasutustest broneeringutele, kus maksed on teostatud majutusasutusele. Ettemakstud broneeringute korral (maksa Agodale), saame väljastada kohalikud arved Singapuris, kuna Agoda on Singapuri maksuresident ja ka Agoda mujalt tulnud laekumistele.

Kasutustingimustele ja meie teenustele kohaldub Singapuri õigus, millega kooskõlas neid tõlgendatakse, viitamata Singapuri kollisiooninormidele. Kasutustingimustest tekkinud vaidlused lahendatakse üksnes Singapuri pädevas kohtus. Sõnaselgelt on välja jäetud 2001. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seadus (ptk 53B) ja selle kohaldamine kasutustingimustele.

Kui meil jõusta mõnda oma õigustest, ei tähenda see lahtiütlemist vastavast õigusest. Te ei tohi oma õigusi edasi anda ega üle kanda. Me võime kasutustingimusi igal ajal muuta, postitades uue variandi veebisaidile. Kasutustingimuste viimane versiooni asendab kõik varasemad versioonid.

12. Agoda kohta - korduma kippuvad küsimused

Kõiki meie teenuseid osutab Agoda Company Pte. Ltd., mis on Singapuri seaduste kohaselt loodud eraõiguslik osaühing, mille registreeritud asukoht on 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712 ja mis on registreeritud Singapuri majandusarvestust ja äriühinguid reguleerivas ametiasutuses ettevõtte registreerimisnumbriga 200506877R.

Agodal ja sellega seotud ettevõtetel on mitmeid tütarettevõtteid, filiaale ja kontoreid üle maailma. Tütarettevõtetel, filiaalidel ja kontoritel on üksnes toetav roll, neil (nagu ka teistel sidusettevõtetel) ei ole õigust teenust pakkuda, esindada Agodat või sõlmida tema nimel või eest lepinguid. Kohalikel tugiettevõtetel ei ole õigust aktsepteerida kohtumenetlusdokumentide kättetoimetamist. Agoda ega ükski tema tütarettevõtetest ei osuta reisiagendi teenuseid.

Täpsemat teavet meie partnerite kohta, kes võiksid osutada lisateenuseid (lennud, üüriautod), leiate nende vastavatelt veebisaitidelt.

Kui Teil on küsimusi agoda.com-i, teenuste või veebilsaidi kohta või soovite saata dokumente, kirju, teateid või muud seoses agoda.com-i, veebilehe või muuga, võtke ühendust otse Agoda Company Pte. Ltd.-ga.

Vajate veel teavet või on Teil küsimusi?

Täname, et tulite Agoda veebisaidile majutust broneerima ja informatsiooni leidma! Loodame, et kasutustingimused olid Teie jaoks piisavalt informatiivsed. Kui soovite täpsemat teavet ja tutvuda lähemalt Agodaga, vaadake meie veebisaidilt ka korduma kippuvad küsimusi.

Broneeri nutikalt, broneeri Agoda kaudu!


Agoda.com on osa Priceline Groupist, maailma juhtivast võrgupõhiste reiside ja seotud teenuste osutajast.

AS-AGWEB-3C06