Meie lennutingimuste lugemiseks klõpsa siin

Agoda kasutustingimused


Viimati muudetud veebruaris 2020

Agoda veebisaidi ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamisele Teie poolt kohaldatakse käesolevaid kasutustingimusi. Kui meie veebisaiti kasutate, nõustute käesolevate kasutustingimustega, sh reeglitega, millele on kasutustingimustes viidatud. Kui Te kasutustingimustega ei nõustu, ei tohi Te veebisaiti ega teenuseid kasutada.

AINULT USA KLIENTIDELE: käesolevad kasutustingimused sisaldavad arbitraažikohustusega nõustumise sätet, mis tähendab, et nõustute lahendama kõik selle saidiga, selle saidi kasutamisega, meie teenuste kasutamisega või käesolevate tingimustega seotud vaidlused vahekohtus, mitte kohtus. Ainus võimalus sellest arbitraažikohustusest loobumiseks on teha allpool kirjeldatud loobumisprotseduurid. Käesolevate kasutustingimustega loobute ka õigusest vandekohtuga menetlusele.

Kasutustingimustes on kasutatud järgmisi mõisteid.

Agoda tähendab juriidilist isikut Agoda Company Pte. Ltd., mis on Singapuris registreeritud ettevõte, mille juriidiline aadress on 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, 049712 Singapur

Seotud ettevõtted tähendab ettevõtteid Agoda Services Co., Ltd., Ühendkuningriigis tegutsev Agoda International Pte. Ltd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation ja Agoda International USA LLC.

Veebisait tähendab veebisaite ja rakendusi, mille omanikuks või operaatoriks on Agoda.

Kasutustingimused hõlmavad erinevaid reegleid, sh neid, mis on loetletud allpool. Reeglid võivad kehtida konkreetsetele Agoda pakutavatele teenustele või programmidele.

Privaatsusreeglid, tehingute turvalisuse reeglid, Agoda hinnagarantii, broneeringu garantii, tühistamisreeglid, tagasimakse reeglid, Agoda preemiaprogrammi sätted ja tingimused, Agoda kinkekaartide tingimused, Agoda raha tingimused, kommenteerimistingimused, KKK

Agoda võib neid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, avaldades sellised muudatused oma veebisaidil.

Kasutustingimused moodustavad Teie, Agoda ja seotud ettevõtete vahelise tervikliku lepingu, mis alistab kõik varasemad lepingud või kokkulepped.

1. Meie teenuste ulatus

A. Majutuse broneerimise võimaldamine

Agoda pakub veebisaidil veebipõhist platvormi, mis võimaldab sirvida erinevat tüüpi majutuskohti ja lühiajalist majutust pakkuvaid asutusi, mille hulgas on, kuid mitte ainult, hotellid, hostelid, teenindusega korterid, külalistemajad, üüritoad, suvemajad, ryokanid jms (edaspidi ühiselt „majutuskohad”). Samuti saab selle kaudu broneerida selliseid majutuskohti, sh maksta selliste majutuskohtade broneeringute eest ette krediitkaardiga, deebetkaardiga või muu makseviisiga, et vastav makse teostada („maksevahend”). Veebisaidi kaudu broneerimisel teete esitatud hinna ning veebisaidil kindlaks määratud tingimustele vastava broneerimistaotluse. Sellest saab siduv leping, millele kohaldatakse Singapuri õigust ja veebisaidi kasutustingimusi, kui majutuskoht (ja Agoda) on broneeringu kinnitanud. Kui majutuskoht on broneeringu kinnitanud, teavitame Teid sellest e-kirjaga saadetava kinnitusega (koos vautšeriga ettemakstud majutuskoha puhul). „Tänuleht” tähendab, et Teie broneerimistaotlus on vastu võetud ja selle töötlemine on lõpule viidud ja Te ei pea rohkem midagi tegema. Meil on õigus broneeringutest keelduda, nagu kirjeldatud järgnevates lõikudes.

Teenuse pakkumisel esitame majutuskohtade kohta teabe, mille oleme saanud oma tarnijatelt ja teenusepakkujatelt (sealhulgas, kuid mitte ainult, majutuskohad, nende esindajad, levitajad, kohapealsed haldusettevõtted, kanalihaldurid, koostööpartnerid jt). Majutuskoht või nende esindaja saab juurdepääsu ekstranetile või muule ühendusvõimalusele, mille kaudu neil on kohustus värskendada oma hindu, täituvust, kirjeldust, pilte, broneerimistingimusi, majutuseeskirju ja muud veebisaidil esitatavat teavet. Kuigi me rakendame majanduslikult põhjendatud meetmeid ja hoolsust, ei saa me kontrollida ega tagada, et kogu teave on täpne, täielik, õige või ajakohane, samuti ei saa me vastutada mis tahes vigade (sealhulgas ilmsed vead ja kirjavead), katkestuste (sh veebisaidi ajutise või osalise tõrke, parandamise, täiustamise, hoolduse või millegi muu tõttu), ebatäpse, eksitava või väära teabe ega teabe esitamise ebaõnnestumise eest. Igal majutuskohal on kohutus kajastada veebisaidil enda kohta täpset, täielikku ja õiget teavet. Siiski võivad turusituatsioon või -tingimused kiiresti muutuda, mistõttu veebisaidil avaldatud info ei pruugi olla täpne või ajakohane. Probleemide korral rakendab meie klienditeenindus majanduslikult põhjendatud meetmeid, et Teid aidata ja vahendada Teie suhtlust majutuskohaga. Pidage meeles, et Agoda on üks mitmest kanalist, mida majutuskohad kasutavad oma teenuste kättesaadavaks tegemiseks. Kui otsingutulemused näitavad, et majutuskohas ei ole vabu kohti, tähendab see, et seda tüüpi tube ei ole enam võimalik Agoda kaudu broneerida.

Veebisait ei kujuta endast ning seda ei või tõlgendada kui tutvustatud majutuskohtade (kvaliteedi, teenindustaseme või hinnangu osas) soovitamist või heakskiitmist. Käesolevaga ütleme selgesõnaliselt lahti mis tahes avaldustest, garantiidest või kohustusest seoses veebisaidil tutvustatud majutuskohtade kvaliteedi, staatuse või sobivusega. Majutuskohti saab veebisaidil järjestada erinevate kriteeriumite järgi (tärnihinnang, arvustused jms). Vaikejärjestus põhineb automaatsel algoritmil, mida võidakse aeg-ajalt värskendada või muuta ning, mis arvestab erinevaid tegureid, sealhulgas, kuid mitte ainult, saadavust, kampaaniaid ja hindasid, ajaloolist populaarsust, Agoda teenitavat raha, konversioonimäära (kui paljud külastajad on seda broneerinud), tubade müüki, tühistamisi, sisu kvaliteeti, külaliste arvustuste hinnanguid, tärnihinnanguid jms. Agodal on hetkel käimas „eelistatud partnerite” programm, kus teatud majutuskohtadele on antud võimalus oma nähtavust saidil parandada. Sellised „eelistatud partnerite” kuulutused on selguse mõttes selgelt eristatud või varustatud selgesõnalise viitega. Mõningatel juhtudel võib Agoda pakkuda majutuskohtadele ka võimalust olla sponsor, s.o maksta esimeste seas kuvamise eest. Sponsorid on märgistatud või varustatud selgesõnalise viitega.

Meil on õigus oma äranägemisel ja mis tahes (seaduslikul) põhjusel keelduda vastu võtmast Teid või broneeringuid (erandjuhtudel tühistada ka kinnitatud broneeringud) ilma seda põhjendamata. Tavaliselt keeldume Teid või broneeringuid vastu võtmast muuhulgas järgmistel põhjustel: majutuskoha soov(id), veebisaidi kaudu tehtud broneeringute ühe- või mitmekordne edasimüümine ilma eelneva kirjaliku loata („edasimüümine”), kasutustingimuste rikkumine, vääramatu jõuga seonduvad sündmused, kaubanduslikud või majanduslikud sanktsioonid, embargod, õiguslikud piirangud, pettus või vargus (või selle kahtlus), kuritegevuse kahtlus, kahtlased broneeringud, eksitav või väär teave Teilt, maksevahendiga seotud probleemid, sobimatu käitumine, ähvardused, solvangud, vägivaldne käitumine, keeldumine teabe andmisest, praktilised takistused, suhtlusprobleemid, ilmselged eksimused (vt altpoolt), ajalugu, valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide mustas nimekirjas olemine (Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, ÜRO, Singapur) jms. Kui Agoda broneeringust keeldub või selle tühistab ning selle eest on juba tasutud, hüvitame Teile broneeringu täismaksumuse (v.a volitamata edasimüümise või mis tahes muu asjakohase juhtumi korral, kui meile jääb ainuõigus otsustada, kas mingi osa tagasimaksest kinni pidada või mitte). Volitamata edasimüümise korral tagasimakseid ei tehta, sest sellel on mitmeid negatiivseid mõjusid. Sealhulgas kahjustab see meie volitatud ja lepinguliste partnerite (s.o majutuskohtade, mis on sõlminud Agodaga lepingud oma tubade seisu jagamiseks ning usaldavad Agodat) huve. Lisaks mõjub selline tegevus negatiivselt Agoda mainele ja kahjustab Agoda huve, sest volitamata edasimüüjad võivad üritada Agoda äritegevust kahjustada, üritades mh müüa broneeritud tubasid Agoda konkurentide saitidel ilma meie teadmiseta. Meil on ka õigus oma äranägemisel veebisaidi kasutajaid alaliselt või ajutiselt blokeerida („musta nimekirja” panna). Ühelgi mustas nimekirjas oleval kasutajal pole lubatud kasutada veebisaiti muu nime all või mis tahes muu kasutajakonto kaudu. Lisaks vt meie pettuste ennetamise meetmeid järgnevates lõikudes.

Harvadel juhtudel võime broneeringu tühistada või tagasi lükata või teha muudatusi seoses ilmselgete vigadega, sõltumata nende põhjusest. Ilmselge viga veebisaidil (näiteks hinnatingimustes) on see, mida mõistlik inimene ei peaks normaalseks. Broneerimis- või preemiapunktide summat muudetakse või vajadusel hüvitatakse sellistel juhtudel sissenõutud summa tasuta. Agodal on oma äranägemisel õigus sellisel juhul broneering tühistada või tagasi lükata.

Pidage meeles, et Agoda võib ka grupibroneeringu kahtluse korral Teie broneeringu tagasi lükata või tühistada, kuna enamikul majutuskohtadel on eraldi reeglid grupibroneeringutele. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Majutuskohas viibimise kvaliteeti võivad mõjutada sellised asjaolud, nagu kestev renoveerimine, viga majutuskoha broneeringus või kliendi erivajadused. Seetõttu teavitage majutusasutust sisseregistreerimisel oma erisoovidest või -nõudmistest.

Lühidalt tärnihinnangutest

Majutuskoha tärnid või muud hinnangud („tärnihinnangud”) on üksnes informeerivad. Need lähtuvad teabest, mille oleme saanud oma koostööpartneritelt, sealhulgas majutuskohtadelt, ja võivad arvestada majutuskoha mugavusi, hinnanguid, arvustusi ja teenuseid. Tärnihinnangud ei pruugi olla seotud mis tahes muu hinnanguga, mille on andnud turismiettevõtteid reguleeriv riiklik asutus. Me ei kontrolli tärnihinnangute õigsust. Tärnid näitavad üksnes mugavustaset, mida võite majutuskohas eeldada: mida rohkem tärne, seda suurem mugavus ja parem teenindus. Täpsemat teavet vt veebisaidil olevast üksikasjalikust kirjeldusest. Võtke arvesse, et tärnihinnangut mõjutavad oluliselt asukoht, võimalikud alternatiivid, kohalikud turutingimused, tavad ja muud asjaolud. Seetõttu on võimalik, et tingimuste erinevuse tõttu ei pruugi tärnihinnang mõnes linnas või riigis olla võrreldav sama tärnihinnanguga mõne muu linna või riigi majutuskohas. Tärnihinnang ei kajasta ilmtingimata majutuskoha kõiki mugavusi ja teenuseid, samuti ei pruugi teatud tärnihinnanguga majutuskoha igas toas ja igal majutusasutusel olla saadaval samad mugavused ja teenused. Kui Teie jaoks on olulised majutuskoha kindlad mugavused või omadused, võtke ühendust meie klienditeenindusega ja küsige nende mugavuste või omaduste saadavuse kohta.

B. Muud lisateenused

Agoda pakub veebiplatvormi, mis aitab Teil sirvida ja broneerida muid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, lende ja rendiautosid („lisateenused”). Kuigi Agoda veebisait pakub platvormi, mille abil saab lisateenuseid otsida ja broneerida, osutavad neid teenuseid Agodaga seotud ettevõtted või hoolikalt valitud partnerid („partnerid”). Näiteks pakuvad Agoda veebisaidil kuvatavaid lende ning nende otsimis- ja broneerimisteenust) praeguse seisuga Booking Holdings Inc. kontserni kuuluvad ettevõtted KAYAK või priceline.com, ja nendega seotud teenusepakkujad. Lisateenuseid sirvides on sellised partnerid ning lingid nende kasutustingimustele ja/või privaatsuspoliitikatele, mis reguleerivad Teie ja meie partneri vahelist lepingulist suhet asjakohase lisateenuse broneerimisel, selgelt välja toodud.

Veebisaidi kaudu lisateenuse broneerimisel teete pakkumise (näiteks lend või üüriauto) veebisaidil kuvatud hinna ja muude tingimustega, millest partnerid Teid aeg-ajalt teavitavad ning mis muutuvad siduvaks lepinguks, kui partner nõustub Teie broneeringuga. Nõustumise kohta saadetakse Teile e-postiga broneeringukinnitus. Partneril on õigus keelduda broneeringust vastavuses oma tingimustega.

2. Veebisaidi kasutamine

Agoda teeb koostööd ka teiste ettevõtetega, sealhulgas ettevõttega Booking.com B.V., et pakkuda külastajatele majutuskohti üle kogu maailma. Vahel saate kinnituse, mis viitab sellisele teisele ettevõttele. Agoda võib ka pakkuda võimalust broneerida lisateenuseid (lennud, üüriautod) koostöös valitud partneritega, nagu kirjeldatud eespool.

Agoda annab Teile piiratud, isikliku, ülekantamatu, edasiantamatu, tagasivõetava litsentsi juurdepääsuks veebisaidile ja kasutamiseks üksnes kasutustingimustes lubatud mahus. Lisaks sellele piiratud litsentsile ei anna me seoses veebisaidiga mingeid muid õigusi ega litsentse: Agodale jäävad kõik muud õigused, mida siin ei ole nimetatud. Veebisaidi sisu ja teave, samuti tarkvara ja infrastruktuur, mida kasutatakse sisu ja teabe edastamiseks, kuuluvad Agodale või tema koostööpartneritele, sealhulgas majutuskohtadele ja seotud lisateenuste pakkujatele. Te võite kasutada veebisaiti üksnes selleks, et teha heauskselt seaduslikke järelepärimisi ja broneeringuid ning käesolevaga võtate endale kohustuse mitte teha spekulatiivseid, võltsitud või petturlikke broneeringuid ega reserveerida kohti nõudluse ootuses. Te kohustute edastama meile täpseid makseandmed. Lisaks on Teil kohustus edastada Agodale õige e-posti-ja postiaadress ning/või muud õiged kontaktandmed ja võtta teadmiseks, et Agoda võib kasutada neid andmeid, et vajadusel Teie poole pöörduda. Vt täpsemalt privaatsusreeglitest.

Veebisaidi kasutamise tingimusena nõustute, et ei kasuta veebisaiti, selle sisu või teavet mõnel (otsesel või kaudsel) majanduslikul või mitteisiklikul eesmärgil või eesmärgil, mis on kasutustingimuste järgi keelatud või ebaseaduslik. Te nõustute, et ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta Te ei muuda, kopeeri, levita, edasta, kuva, esita, reprodutseeri, avalda, litsentseeri, kanna üle, müü või müüa edasi veebisaidilt saadud teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ega loo nende alusel uusi töid või teoseid. Lisaks nõustute, et hoidute alljärgnevast:

 • veebisaidi või selle sisu kasutamine volitamata majandustegevuseks (nt loata broneeringute turustamine või edasimüük);
 • spekulatiivse, võltsitud või petturliku broneeringu tegemine;
 • roboti, ämbliku, sisukopeerija või muude automaatsete vahendite või käsitsiprotsesside kasutamine veebisaidil oleva sisu või teabe saamiseks, jälgimiseks või kopeerimiseks mis tahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • roboteid välistavate veebisaidi päiste piirangute rikkumine või muudest veebisaidile juurdepääsu vältivatest või piiravatest meetmetest möödahiilimine;
 • tegevused, mis meie arvates tekitavad või võivad tekitada ebamõistlikku või ebaproportsionaalselt suurt koormust meie infrastruktuurile;
 • süvalinkide loomine veebisaidi osadele (sealhulgas ostuteed) mis tahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • veebisaidil oleva sisu või teabe, tarkvara, toodete või teenuste edasimüümine, kasutamine, kopeerimine, jälgimine (näiteks ämblikud, sisukopeerijad), kuvamine, allalaadimine või reprodutseerimine majanduslikul või konkureerival eesmärgil;
 • veebisaidi osade raamimine, peegeldamine või muul viisil liitmine mõnele teisele veebisaidile ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • kohaldatavate seaduste või määruste järgi ebaseadusliku või ebaseaduslikku tegevust soosiva postituse tegemine veebisaidile või selle kaudu;
 • linkide edastamine või pakkumine mis tahes postitustele, mis sisaldavad materjali, mida võib pidada kahjustavaks, sündsusetuks, pornograafiliseks, siivutuks, kõlvatuks, vägivaldseks, teotavaks, labaseks, rassistlikuks, diskrimineerivaks, solvavaks, ähvardavaks, piinavaks, ahistavaks, vihaõhutavaks või muul viisil taunitavaks;
 • linkide edastamine või pakkumine ükskõik millistele postitustele, mis sisaldavad laimavat, solvavat, valet või halvustavat materjali;
 • selliste postituste edastamine, mis kahjustavad või rikuvad mõne asutuse või isiku intellektuaalomandit või muid õigusi, sealhulgas autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi sätestavaid seadusi, andmekaitseõigusi või avalikku huvi;
 • selliste postituste edastamine, mida Teil ei ole õigust avaldada seadusest, lepingust või usaldussuhtest tulenevalt;
 • teise isiku või asutuse kehastamine, valekinnituse andmine või vale ettekujutuse loomine oma seotusest isiku või asutusega või valeidentiteedi kasutamine, kui selle eesmärgiks on kellegi eksitamine või petmine;
 • identifikaatorite manipuleerimine, sealhulgas päiste võltsimine selleks, et peita oma postituse algallikat;
 • veebisaidi kasutamine viisil, mis võib kahjustada, üle koormata või muul viisil häirida veebisaidi kasutamist või teiste kasutajate arvutiseadmeid või muuta nende kasutamise võimatuks, kahjustada, katkestada või piirata tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadme toimimist;
 • veebisaidile, ükskõik millisele muule seotud veebisaidile, veebisaidi teistele kontodele, arvutisüsteemile või võrkudele lubamatu juurdepääsu üritamine häkkimise, paroolikaeve või muude vahendite abil;
 • veebisaidil teadlikult kättesaamatuks tehtud materjalide või teabe hankimine või selle üritamine, sealhulgas veebiarhiveerimine või muul viisil teabe (näiteks e-posti aadresside) kogumine teiste isikute kohta;
 • petturlus eesmärgiga muuta otsingumootori ehtsat tulemilehte või optimeerida kodulehte otsingumootoritele (SEO) viisil, mis on vastuolus otsingumootorite juhistega. Lubamatud SEO-praktikad on muu hulgas veebisaitide peitmine, metaandmete ja pealkirjade sildistamine, sisu kopeerimine, lingiskeemid, Google'i pommid, märksõnaliiasus, teksti ja linkide peitmine, lehe nähtamatuks muutmine, masslinkimine, blogikommentaaride spämmimine jne;
 • muu tegevus, mis võib põhjustada kahju veebisaidile, Agodale, seotud ettevõtetele või nende töötajatele ja mainele või muud negatiivset toimet; või
 • ülal toodud tegevustele kaasaaitamine või õhutamine.

Kui sõnaselgelt ei ole väljendatud teisiti, pole veebisaitidel lubatud teha hüperlinke ühelegi Agoda veebisaidi leheküljele väljaspool kodulehekülge või raamida veebisaiti või selle veebilehte või materjali, samuti pole ühelgi isikul ega asutusel lubatud paigutada veebisaidile majanduslikul eesmärgil e-kirja hüperlinki, kui selleks puudub Agoda kirjalik luba.

Veebisaidil broneeringut tehes kinnitate, et Teile ei laiene ükski rahvusvaheline sanktsiooniprogramm.

Vajadusel peate täitma Teile asukohariigis kehtestatud maksukohustused.

Agoda võib kasutada oma veebisaidi lehtedel enda või kolmandate isikute tehnoloogiat (nt Google reCAPTCHA v3), et kaitsta oma veebisaiti pahatahtlike ründajate ja kõigi teiste eest, kes üritavad veebisaiti kuritarvitada.

3. Hinnad, Agoda hinnagarantii, lisatasud, maksud ja tasud, Agoda valuutakursid

Juhime tähelepanu sellele, et kui pole just teisiti toodud, sisaldavad kõik veebisaidil toodud hinnad ainult toabroneeringut valitud kuupäevadel ja valitud arvule inimestele. Piiramata alltoodut, kuvab Agoda, enne kui broneeringu kinnitate, lõplikku koguhinda, mis sisaldab kõiki makse ja teenustasusid ning Agoda loetleb ka selle, mida hind sisaldab. Kui muudate valikuid või esitate lisateavet, muudame vastavalt lõplikku koguhinda.

A. Hinnad ja parimate majutushindade garantii

Me püüame pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid hindu ja soovime, et maksaksite majutuskohas peatumise eest võimalikult madalat hinda. Juhul, kui avastate pärast meie juures broneeringu tegemist, et Internetis pakutakse sama majutuskoha tuba samadel broneerimistingimustel madalama hinnaga, hüvitame oma ja madalama hinna vahe parima hinna garantii tingimustel. Selleks, et vastav nõue kehtiks, peab see vastama ja olema esitatud vastavalt meie parima hinna garantii tingimustele.

Mõnikord pakutakse veebisaidil majutuskoha sama toatüüpi odavama hinnaga, kui sellega kaasnevad konkreetsed piirangud ja tingimused (nt seoses tühistamise ja tagasimakse võimalusega). Vaadake enne broneerimist üle toatüüp ja hinnatingimused. Sama tüüpi tuba võidakse pakkuda erineva hinnaga sõltuvalt taolistest piirangutest ja tingimustest (vt 6. jaotist).

Parima hinna garantii ei laiene veebisaidil pakutavatele lisateenustele.

B. Majutuskohtade lisatasud

Lisaks broneeringu hinnale võivad mõned majutuskohad küsida kohustuslikke teenustasusid, lisatasusid ja kohalikke makse (nt kuurordi- või mugavustasud, transfeeri transporditasud ja linna turismimaks). Kui oleme sellistest teenustasudest ja kohalikest maksudest teadlikud, kuvame neid Teie broneeringu hinna juures. Vahel tuleb need teenustasud ja kohalikud maksud tasuda otse majutuskohale lisaks hinnale, mis tasute broneeringu eest.
Tavaliselt on toabroneeringud ühele või kahele külalisele. Lisakülaliste või -voodite korral küsitakse reeglina lisatasu. Majutuskoht võib lisakülalistest keelduda – peate esitama täpse külaliste (sh laste) arvu, kes broneeritud toas peatuvad.

Majutuskoht küsib lisatasu kõigi tarbitavate teenuste ja toodete eest, mida broneeringu hind broneerimistingimuste järgi ei sisaldanud. Kui pole just teisiti kirjas, ei sisalda broneeringu hind mugavusi ega tooteid, mida saate külastuse ajal kasutada ning tarbida (nt parkimine, internet, söögid ja joogid).

Eriürituste ja -perioodide ajal võivad majutuskohad nõuda külalistelt lisateenuste soetamist (nt aastavahetuse õhtusöök). Kui oleme teadlikud lisateenustest, mis peate ostma, kuvame neid broneerimistingimuste või Teie broneeringu hinna juures.

Teatud kohtades (nt Maldiividel) peavad kõik külalised broneerima ette transpordi majutuskohta, mille eest küsitakse lisatasu. Osad majutuskohad nõuavad, et Agoda küsiks sellise transfeeri eest raha koos majutuse broneeringuga. Näitame selliseid transfeeri lisatasud koguhinna juures. Agoda ei korralda ega halda transfeere ning ei vastuta transporditeenuste kvaliteedi, ohutuse, sageduse ega kvaliteedi eest.

Kui miski pole Teile lisatasude osas selge või Teil on küsimusi, suhelge majutuskohaga või klienditeenindusega ja täpsustage, millised lisatasud (kui üldse) lisaks broneeringu hinnale tuleb tasuda.

C. Lisatasud lisateenuste eest

Pidage meeles, et kõik veebisaidil kajastatud hinnad on kehtestanud meie partnerid, kui ei ole teisiti väljendatud. Tutvuge partneri tingimustega, et teada saada, milliseid lisatasusid võidakse broneeringule kohaldada (näiteks lennujaamamaks).

Teie broneering ja mis tahes ostetavad lisateenused ei sisalda kindlustust.

D. Valuuta konverteerimine

Agoda kuulutustel näidatud hinnad põhinevad majutuskohtade sisestatud hindadel nende valitud valuutades. Saate valida hindade kuvamise majutuskoha kohalikus valuutas või valida muu kuvavaluuta. Kui Teie maksekaart või -konto seda toetab, võime anda Teile võimaluse valida enne broneeringu eest tasumist Teile sobiv maksevaluuta.

Määratlused
 • Maksevahendi valuuta tähendab Teie maksekaardi või -konto, millega broneeringu eest tasute, vaikevaluutat.
 • Maksevaluuta tähendab valuutat, milles Teie maksevahendilt broneeringu eest tasumiseks raha võetakse.
 • Kuvavaluuta tähendab valuutat, milles valite hindade kuvamise meie veebisaidil. 
 • Majutuskoha kohalik valuuta tähendab valuutat, milles majutuskoht või teenusepakkuja oma majutuskohtade või teenuste kuulutuste hinnad meie veebisaidil avaldab ja milles Agoda talle tasub. Vaikimisi on majutuskoha kohalikuks valuutaks ametlik valuuta, mida kasutatakse majutuskoha või teenusepakkuja asukohariigis.
 • Näidatud kurss – Bloomberg Generic Composite Rate'i jooksva päeva keskmine kurss.
 • Korrigeeritud päevakurss – Bloomberg Generic Composite Rate'i kurss makse töötlemise kuupäeval +5%.

Maksevahendi väljastanud asutuse valuutakursid
Kui Teie maksevaluuta erineb Teie maksevahendi valuutast, määrab Teie maksevahendi väljastanud asutus valuutakursi, mida kasutada tehingu töötlemisel. Teie maksevahendi väljastanud asutus võib pakkuda kõrgemat või madalamat valuutakurssi kui Agoda ja küsida Teilt valuutatehingute eest lisatasu. Agodal puudub kontroll Teie maksevahendi väljastanud asutuse valuutakursside üle ja Agoda ei saa sellistest valuutavahetuse lisatasudest mingisugust kasu.

Agoda valuutakursid
Kui Teie maksevaluuta on sama kui Teie maksevahendi valuuta, kuid erineb majutuskoha kohalikust valuutast või kuvavaluutast, kasutab Agoda hindade teisendamiseks meie näidatud kurssi või korrigeeritud päevakurssi. Kohaldatav valuutakurss oleneb valikutest, mis teete kuulutuste vaatamisel ja broneeringu tegemisel, ning seda on kirjeldatud järgnevates lõikudes.

Muust valuutast konverteeritud hinnad on arvestuslikud
Kui valite kuvavaluuta, mis erineb majutuskoha valuutast, kuvab Agoda arvestuslikku hinda, mis on konverteeritud meie kodulehel näidatud kursiga. Kuvavaluutas hind on arvestuslik hind Teie valitud kuvavaluutas ning pole muutumatu ega siduv. Konverteeritud hind on mõeldud ainult Teie mugavuse huvides, et saaksite võrrelda erinevaid hindu, pakette ja tingimusi, kasutades endale sobivat valuutat.
Kuna toa hinna määrab majutuskoht enda kohalikus valuutas, mõjutavad broneerimisel Teie poolt tasutavat summat kolm muutujat:

 • Teie valitud maksevaluuta;
 • kas broneering on „maksa kohe”, „broneeri nüüd, maksa hiljem” või „maksa hotellis”;
 • maksevaluuta ja majutuskoha kohaliku valuuta vahetuskurss Teie makse töötlemise päeval.

„Maksa kohe” broneeringud
Kui muudate maksevaluutat, värskendame koguhinda, et näidata lõppsummat, mille tasute. Saame seda teha, sest teame valuutakurssi makse töötlemise hetkel. Kui valite maksevaluuta, mis erineb kuvavaluutast, kasutab Agoda summa teisendamiseks korrigeeritud päevakurssi. Kõigi muude „maksa kohe” tehingute töötlemisel kasutab Agoda näidatud kurssi.

„Broneeri nüüd, maksa hiljem” broneeringud
Kui Teie maksevaluuta erineb majutuskoha kohalikust valuutast või kuvavaluutast, kasutab Agoda korrigeeritud päevakurssi, et konverteerida majutuskoha valuutas hind Teie maksevaluutasse. Kui muudate maksevaluutat, näitame Teile majutuskoha kohalikus valuutas hinda, mille järgi arvutatakse tasumisele kuuluv lõppsumma Teie maksekuupäeval ja prognoositavat hinda, mille peate tasuma tänase korrigeeritud päevakursi järgi. Teeme seda seepärast, et meile pole teada, milline on tegelik vahetuskurss Teie maksekuupäeval.

„Maksa hotellis” broneeringud
Kui teete „maksa hotellis” broneeringu, värskendame koguhinda, et näidata lõppsummat, mille peate tasuma, majutuskoha kohalikus valuutas. Teete makse otse majutuskohale majutuskoha kohalikus valuutas või mis tahes muus valuutas, mida majutuskoht aktsepteerib. Kui maksate lehel kuvatud valuutast erinevas valuutas või maksevahendiga, mis kasutab muud valuutat, oleneb tegelik makse summa majutuskoha ja Teie makse töötleja kasutatud valuutakursist. Nende üle puudub Agodal kontroll.

Lühidalt maksudest ja tasudest

Majutustehingu võimaldamise eest võib Teie maksevahendilt maha võetud summa sisaldada makse ja tasusid („maksud ja tasud”), kui pole just teisiti väljendatud. See on orienteeriv summa, mille Agoda peab tasuma majutuskohale Teie broneeringuga tekkivate maksukohustuste katteks ja sisaldab sealhulgas, kuid mitte ainult, müügi- ja kasutusmaksu, eluruumide kasutamise maksu, toamaksu, aktsiisimaksu, käibemaksu ja muid taolisi makse. Teatud kohtades võib maksusumma sisaldada ka riigi poolt kehtestatud teenus- või muid tasusid, mida ei maksta otse maksuametile, vaid mida peab koguma seaduse järgi majutuskoht. Teie broneeringu maksude ja tasude katteks majutuskohale tasutav summa võib erineda meie prognoositavast summast, mille Teie arvele lisasime. Maksude ja tasude saldo, kui see tekib, jääb meile hüvituseks Teie broneeringuga seotud kulude eest, sealhulgas näiteks klienditeeninduskulude eest. Kui saldo on negatiivne, kannab sellised kahjud Agoda. Maksude ja tasude summa võib varieeruda sõltuvalt mitmest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Agoda poolt majutuskohale makstavast summast ja valitud majutuskoha asukohast, samuti võib see sisaldada Agodale jäävat kasumit.

Meie majutuspartnerid, kes tegutsevad müüjatena, lisavad arvele kõik asjakohased maksud ning Agoda tasub need otse partneritele. Me ei ole kaasmüüja, kes oleks vahetult seotud müüjatega, kelle kaudu me Teile broneeringuid teeme. Maksustamine ning konkreetsed maksumäärad ja -tüübid on asukohati väga erinevad.

Teatud jurisdiktsioonides asuvate majutuskohtadega seotud tehingute puhul sisaldab Teie maksevahendilt maksude ja tasude katteks võetav summa maksu, mida on Agoda kohustatud koguma ja tasuma jurisdiktsioonile summadelt, mille peab Agoda kinni pidama enda teenuse pakkumisega seotud kulude katmiseks.

Broneeringute puhul, mille eest tasute majutuskohas, võib (aga ei pruugi) hind sisaldada makse ja tasusid. Kontrollige broneerimistingimusi ja saadud kinnituskirja või vautšerit või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Teatud asukohtades võivad kohalikud seadused kohustada majutuskohti koguma linna-, majutus-, turistimaksu vms makse ise otse kliendilt.

Ostetavate lisateenustega seotud maksud ja tasud on toodud meie partneri sätetes ja tingimustes.

4. Privaatsus

Me austame Teie privaatsust. Lisateavet vt meie privaatsusreeglitest.

5. Makse – krediitkaart – „Broneeri nüüd, maksa hiljem” – vanus – pettus

Agoda kaudu tehtud ettemakstud broneeringute puhul annate meile õiguse koguda ja töödelda (sh koguda ja töödelda kolmandast isikust teenusepakkuja kaudu) Teie andmeid, mis on vajalikud makseid töötlevatele teenusepakkujatele või Teie maksevahendi, nagu krediit- või deebetkaardi, väljastanud finantsasutusele Teie isikusamasuse kontrollimiseks. Teie kohta kogutud isikuandmeid võidakse jagada selliste kolmandate isikutega (sh Teie tehingu teostamiseks ja/või Teie kontoga seotud eesmärkidel), nagu on kirjas meie privaatsusreeglites.

Sellise ettemakstud broneeringu eest tasumiseks annate Agodale või seotud ettevõtetele loa debiteerida Teie maksevahendit koguhinna ulatuses (sõltuvalt majutuskoha broneerimistingimustest vahel ilma tagasimaksmise võimaluseta, vt järgnevatest jaotistest), kui broneering saab kinnitatud; „Broneeri nüüd, maksa hiljem” broneeringute puhul võetakse summa maha kinnituskirjas märgitud maksepäeval. „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ broneeringut kasutades veenduge, et Teie maksevahend oleks maksepäeval kehtiv ja sellel oleks siis makseks piisavalt vahendeid. Kui maksevahendilt ei saa raha maksepäeval mingil põhjusel maha võtta, tühistatakse Teie broneering, kui Te ei taga õigeaegset kaardimakset. Enne broneerimist vaadake taolised tingimused üle broneeringuandmetes. Agoda või seotud ettevõtted teevad vajadusel ja kohaldatavusel mõistliku aja jooksul tagasimakseid. Samuti annate loa krediteerida makseid Teie maksevahendile tagasimaksete, korrigeerimiste, tehingute tagasipööramiste juhul, kasutades selleks teenust, mille kaudu esialgne maksetehing teostati. Teatud majutuskohtade puhul ei debiteeri Agoda Teie maksevahendit, kuna peate tasuma majutuse eest otse majutuskohale (tagantjärele maksmine). Sellisel juhul võivad mõned majutuskohad Teie kaardil tehingu eelautoriseerida, võtta deposiidi või täishinna broneeringu eest ette. Majutuskohad võivad broneeringu tagamiseks nõuda Teie krediitkaardi andmeid. Seetõttu saadab Agoda Teie maksevahendi andmed otse majutuskohale broneerimise hetkel, samuti võime meie veenduda vajalike rahaliste vahendite olemasolus Teie maksevahendil (nt eelautoriseerida tehingu). Teie maksevahendi andmete turvamiseks ja krüptimiseks kasutame teenuste osutamisel tehnoloogiat Secure Socket Layer (SSL). Pidage meeles, et Teie pank võib küsida tehingu eest lisatasusid.

Teatud maksevahendi väljastanud finantsasutused võtavad oma liikmespankadelt „välistehingute” töötlustasu. Kaardimakse teostamisel ja juhul, kui vastuvõtja kasutab teises riigis asuvat panka, mis erineb Teie kaardi väljastanud pangast, võidakse rakendada rahvusvahelise teenuse, piiriülese tehingu või muu sarnase teenuse tasu. Teie kaardi väljastanud pank võib, kuid ei pruugi, nõuda seda tasu Teie (kaardi kasutaja) käest. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust kaardi väljastanud pangaga, kuna selle üle puudub Agodal kontroll.

Maksevahendiga seotud pettuse või maksevahendi volitamata kasutamise korral peate võtma ühendust oma panga või kaardi väljastajaga kohe, kui saate sellest teada. Kui Teil on kahtlus, et volitamata või petturlik broneering on tehtud Agoda kaudu, võtke viivitamatult ühendust meie klienditeenindusega.

Selleks, et broneeringut teha, peate olema vähemalt 18-aastane (või sellises vanuses, mida loetakse täisealiseks Teie riigis või territooriumil, kus see vanus on kõrgem kui 18) ja olema täielikult teovõimeline (või saama loa oma seaduslikult esindajalt). Te kohustute tagama, et kasutatav krediit- või deebetkaart on Teie enda oma või Teil on volitused selle kaardiga broneeringut teha ja sellel on piisavalt rahalisi vahendeid tehinguhinna tasumiseks. Te vastutate rahaliselt kõigi Teie nime ja konto all tehtud tehingute eest.

Kohustute esitama broneeringu tegemisel õigeid andmeid. Agoda jätab endale õiguse teatud maksevahenditest keelduda. Agoda võib oma äranägemisel muid makseviise lisada või eemaldada. Teie suurema mugavuse nimel pakub Agoda nüüd ka võimalust säilitada maksevahendi andmed turvaliselt oma serveris. Vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest.

Meil on pettuste avastamiseks ja ennetamiseks sisse seatud ranged reeglid. Teatud juhtudel võime me nõuda broneeringu kontrollimiseks ja kinnitamiseks lisateavet või tõendusi, nagu veebisaidil täpsemalt selgitatud. Kui kasutate meetodit „Broneeri nüüd, maksa hiljem”, võidakse Teie kaardilt võtta maha ka väike kontroll- või eelautoriseerimistasu. Ülejäänud summa võetakse maha kinnituse saamise järel või meetodi „Broneeri nüüd, maksa hiljem“ korral maksepäeval (vt eestpoolt kommentaari tühistamisvõimaluse kohta juhul, kui kaardilt ei saa sel päeval mõnel põhjusel raha maha võtta). Broneering ei ole kinnitatud enne, kui saate vautšeriga kinnituskirja, sest on võimalik, et majutuskoht võib täituda pettusekontrolli ajal, mistõttu Teie broneering ei kehti enam. Agoda ei vastuta selliste juhtude eest. Et tagada andmekaitse, töödeldakse lisateavet majandusharu rangete reeglite järgi, kasutades nende edastamisel krüptimist ja spetsiaalseid vahendeid. Kui valite võimaluse mitte esitada lisateavet või kui me ei ole rahul esitatud teabega, siis broneering katkestatakse ning Teie kaardilt maha võetud raha (sealhulgas kohaldatavusel kontrollimistasu) kantakse Teie kaardile tagasi.

Lühidalt ebaõnnestunud maksete kohta

Veebisaidil võivad maksed ebaõnnestuda mitmel põhjusel. Sel juhul pakub Agoda Teile muid võimalusi broneeringu jätkamiseks. Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.

6. Broneerimistingimused - tühistamine, tulemata jätmine, varasem ja hilisem lahkumine – majutuskoha reeglid - erivajadused - Agoda täiendavad teenused või tooted

Meie veebilehel broneerides nõustute vastava majutuskoha broneerimistingimustega, sealhulgas broneeringule kohalduvate tühistamisreeglitega ja tulemata jätmise reeglitega ning majutuskoha mis tahes täiendavate (majutus)tingimustega, mis võivad kohalduda Teie broneeringule või kehtida Teie majutamise ajal, sealhulgas majutuskoha pakutavate teenustega ja /või toodetega seotud reeglitega (majutustingimused on saadaval majutuskohas). Iga majutuskoha üldised tühistamisreeglid ja tulemata jätmise reeglid leiate veebisaidilt majutuskoha lehel broneerimistingimuste, tühistamistingimuste või muu taolise teabe alt, kinnitavast e-kirjast või vautšerist. Pidage meeles, et majutuskoha tühistamisreeglite ja tulemata jätmise reeglite järgi võidakse võtta Teilt tasu tühistamise eest vahel kogu majutusperioodi või esimese öö eest. Soovitame Teil lugeda tähelepanelikult läbi majutuskoha tühistamisreeglid ja tulemata jätmise reeglid enne broneeringu tegemist. Kui Teil ei õnnestu majutuskohta õigeaegselt sisse registreerida ja Te ei teata sellest majutuskohale, võidakse sõltuvalt majutuskoha tingimustest Teie ülejäänud majutus tühistada ning raha Teile tagastamata jätta. Sõltumata majutuskoha tühistamisreeglitest jätab Agoda endale õiguse nõuda tühistamistasu, kui see on veebisaidil märgitud. Kontrollige enne broneeringu tegemist taoliste tingimuste olemasolu majutuskoha andmetest. Mõned majutuskohad nõuavad varase või hilise väljaregistreerimise eest lisatasu.

Kui Te soovite oma broneeringut üle vaadata, muuta või tühistada, järgige juhiseid Teile saadetud kinnitavast e-kirjast, kasutage meie iseteenindust või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Paljudel majutuskohtadel on laste, kaasreisijate või lemmikloomade kohta erireeglid. Nagu eelnevalt mainitud, soovitame tungivalt selle kohta uurida klienditeeninduselt või majutuskohalt või tutvuda majutuskoha reeglitega.

Erivajadused. Kui Teil on erivajadused (näiteks vajate ratastooli juurdepääsuga ruumi), peate võtma ühendust klienditeeninduse või majutuskohaga ja veenduma, et Teie erivajadusi on võimalik arvestada. Pange tähele, et erinõudmisi saab täita vastavate rajatiste olemasolul ja Agoda ei saa neid garanteerida. Kui Teie erivajadusi ei ole võimalik rahuldada, siis sõltuvalt majutuskoha reeglitest Teie broneering kas makstakse tagasi, tühistatakse või muudetakse. Kui erivajadusi saab rahuldada, kinnitatakse Teie taotlus majutuskohta saabumisel.

Lühidalt Agoda vastuvõtust

Soovi korral võite aktiveerida Agoda saidil pakutava majutuskoha „hinnateavitused”. Sellisel juhul saadame Teile hinnateavituse, kui vastava majutuskoha pakkumise (valitud sisse- ja väljaregistreerimise kuupäevadega) hind langeb. Hinnateavitused pole seotud kindla toa või muude majutuskoha omadustega (sh hommikusöögi, toitluse sisaldumine toa hinnas või voodi tüüp). Teile saadetakse kuni üks hinnateavitus ühe majutuskoha kohta ühes päevas. Hinnateavitus saadetakse ainult juhul, kui majutuskoha hind muutub üle meie valitud lävepiiri. Hinnateavituse tüüp oleneb Teie valitud teavitusviisist: e-kiri, kui kasutasite Agoda veebisaiti või tõuketeatis, kui kasutasite Agoda rakendust. Oma hinnateavituste eelistuste seadmise eest vastutate ise. Teie tingimustele vastavaid hinnateavitusi saadetakse Teile seni, kuni hinnateavituse tingimusi muudate (sh ka siis, kui olete juba valitud majutuskoha broneerinud või broneerinud samadel kuupäevadel mõne muu majutuskoha). Hinnateavituste saatmise lubamine ei mõjuta mis tahes muid valikuid, mis on seotud meie poolt Teile saadetavate teatistega. Lisaks anname Teile loomulikult võimaluse hinnateavitustest igal ajal loobuda, klõpsates hinnateavituses toodud linki „lülita hinnateavitused välja” (vms sõnumiga linki). Lisateavet selle kohta vt meie privaatsusreeglitest.

Lühidalt Agoda salapakkumistest

Salapakkumiste programmi kaudu saab Agodas tihti broneerida tube kõrge tasemega majutuskohtades väga soodsa hinna eest, mis tähendab Teie jaoks võimalust ööbida üle kogu maailma viietärnihotellidest kuni võluvate butiikhotellideni ning võita rahaliselt. Teatud kaalutlustel soovivad selles programmis osalevad majutuskohad jääda anonüümseks, kuni broneering on kinnitatud ja tasutud.

Salapakkumiste juures kuvatakse spetsiaalset logot ning Teil on võimalus enne broneerimist tutvuda nende majutuskohtade põhiinfoga (regioon, kirjeldus, pakutavad teenused), saamata siiski teada, mis kohaga konkreetselt tegemist on. Broneeringu lõppedes saate teada koha nime, asukoha ja kontaktandmed. Selleks, et Agoda saaks teha salapakkumisi regulaarselt, ei ole võimalik neid tühistada ega saada nende eest hüvitust.

Lühidalt PointsMAXist

PointsMAXi programmi kaudu pakub Agoda Teile võimaluse koguda punkte kolmandate osapoolte püsikliendiprogrammides (näiteks lennufirmade miiliprogrammid). Teatud majutuskohtade puhul on Teil võimalik valida PointsMAXi menüüst kolmandate osapoolte püsikliendiprogrammid, et näha lisaks meie tavalistele majutuspakkumistele ka muid pakkumisi. Võimalusel pakutakse Teile PointsMAXi broneeringut, mis kogub punkte Teie valitud kolmanda isiku püsikliendiprogrammis. Teenitud punktid ja programmi nimi kinnitatakse Teie broneerimisvormil ning tänusõnumis, mis saadetakse Teile pärast PointsMAXi broneeringu tegemist. Punktid kantakse otse Teie kolmanda isiku püsikliendikontole 2 kuni 8 nädala jooksul pärast väljaregistreerimise kuupäeva. Arusaamatuste vältimiseks lisame, et PointsMAXi programmi ei saa kohaldada veebisaidil pakutavatele lisateenustele.

Mõned olulised märkused kõigi PointsMAXi broneeringute kohta

 • Kolmanda isiku püsikliendiprogrammi kasusaaja ja majutuskohas peatuva külastaja peab olema sama isik (see tuvastatakse põhikülastaja nime järgi).
 • PointsMAXi broneeringute hinnad võivad erineda samadel tingimustel tehtud tavaliste broneeringute hindadest.
 • PointsMAXi broneeringu hinda ei saa jaotada toa hinnaks ja punktideks.
 • Tühistamisreeglid kohalduvad PointsMAXi broneeringutele täies ulatuses.
 • Koguda saab üksnes boonuspunkte või miile, mitte staatuspunkte või punkte.
 • Tühistatud broneeringud punkte ei teeni sõltumata tühistamise rahalistest tingimustest.
 • Punkte ei saa vahetada rahaks ega liita muude pakkumistega.
 • PointsMAXi meetodil tehtud broneeringutele ei kohaldu Agoda hinnagarantii.
 • Programmile kohaldatakse kolmandate isikute püsikliendiprogrammide tingimusi.

Lühidalt kampaaniatest ja kinkekaartidest

Agoda võib pakkuda vahel kampaaniahindu, vautšereid, allahindlusi ja eripakkumisi („kampaaniad”) ning „Agoda raha” (mida kutsutakse vahel kinkekaartideks). Kampaaniate soodustusi ei saa kombineerida ning ühtki kampaaniasoodustust ei saa kombineerida kinkekaartidega. Kampaaniatele ja kinkekaartidele kohaldatakse reegleid ja eritingimusi. Agoda kinkekaarte reguleerivad Agoda kinkekaartide tingimused.

Lühidalt Agoda vastuvõtust

Agoda võib registreerida teid Agoda vastuvõtu programmi (saadaval ainult teatud majutuskohtades), mis võimaldab toa arve vaatamist, väljaregistreerimist (kui vastav majutusasutus võimaldab) ja asjakohaste teavituste saamist Agoda kaudu broneeritud majutuskohas viibimise ajal. Teid teavitatakse Agoda vastuvõtu programmiga liitumisest vastava majutuskoha Agoda broneeringu kinnitusel. Esialgu on Agoda vastuvõtu programmiga liitumine tasuta ja võite Agoda vastuvõtu programmist oma viibimiskohas loobuda. Majutuskohas viibimisega seotud kulud, mida saate Agoda vastuvõtu programmi kaudu jälgida, hõlmavad toateenindust, spaateenuseid, restorani/minibaari, lisavoodeid, majutuse pikendamist, telefoni, Interneti kasutamist, tasulisi TV-kanaleid, ärikeskuse teenuseid ja muid majutuskohas viibimisega seotuid kulutusi. Neid kulutusi saab vaadata Agoda vastuvõtu kaudu ja neid uuendatakse majutuse käigus. Kõikide Agoda vastuvõtu kaudu nähtavate kulutuste eest tuleb tasuda vastavale majutuskohale ning Agodale ei tasuta ühegi Agoda vastuvõtu kaudu nähtava kulutuse eest. Lisaks sellele on Teil oma majutuskohas ööbimise lõpus võimalik näha kõikide kulutuste nimekirja ning seda on võimalik saata Teie poolt näidatud e-posti aadressile. Pidage meeles, et Agoda vastuvõtu abil koostatud kulutuste nimekirja ei saa käsitleda ostukviitungina/arvena – vastava ostukviitungi/arve saab välja anda ainult vastav majutusasutus. Tasud võetakse enamikul juhtudel Teie valitud maksevahendilt, mille andmed sisestasite Agoda kaudu broneerimisel või maksevahendilt, mille esitate vastavale majutuskohale sisse- või väljaregistreerimisel. Lisateavet selle kohta, kuidas Agoda Teie maksevahendi andmeid piiratult ja turvaliselt asjakohase majutuskohaga jagab, vt meie privaatsusreeglitest. 

Mis tahes vaidlused või probleemid, mis on seotud Agoda vastuvõtu kaudu nähtavate kulutustega, tuleb lahendada vastava majutuskohaga suheldes ning Agoda ei vastuta ühegi sellise kulutuse eest, mida pidite majutuskohale tasuma. Agoda vastuvõtu programmiga liitumisel ja selle kasutamisel ei anna Agoda ühtki garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid ning Agoda ei garanteeri, et Agoda vastuvõtu programm on alati kättesaadav, täpne ja defektideta. Agoda vastuvõtu programmist osavõtmine toimub omal vastutusel.

7. Intellektuaalomandi õigused – märge kaubamärgi kohta

Agoda kaubamärk ning selle transliteratsioon teatud kohalikes keeltes on Agoda registreeritud kaubamärk, mida on lubatud kasutada temaga seotud ettevõtetel paljudes riikides üle kogu maailma, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Kanada, Singapur, Tai, Jaapan, Hiina, India, Malaisia, Austraalia, Venemaa, Korea, Indoneesia, Araabia Ühendemiraadid, Šveits jne. Teised veebisaidil esitatud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla Agoda, tema litsentsiandja, seotud ettevõtete või kolmandate isikute nimed, kaubamärgid, ärinimed, teenusemärgid, logod, sümbolid või muud omandiõigust näitavad märgistused. Kolmandat isikut tähistava või talle kuuluva nime, ärinime, kaubamärgi, teenusmärgi, logo, sümboli või muu omandiõigust näitava tähistuse või märgistuse kasutamist veebisaidil ning kolmanda isiku teatud toodete või teenuste saadavust veebisaidil ei või tõlgendada, nagu oleks kolmas isik veebisaidi toetaja või sponsor või et ta pakuks veebisaidil oma tooteid, teenuseid või teavet. Veebisaidi autoriõigus kuulub Agodale. Te ei või kasutada Agoda intellektuaalomandit ilma meie nõusolekuta.

Veebisait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, ärinimesid ja muud ärisaladuse alla kuuluvat informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, tarkvara, pilte, graafikat ja võib tulevikus sisaldada videoid, graafikat, muusikat ja helisid. Kogu veebisaidi sisu on kaitstud autorõiguse seadusega. Meie ja meie litsensiandjad omame autoriõigust ja/või õigust andmebaasile nii sellise sisu valimise, koordineerimise, korraldamise ja täiustamise kui ka algse sisu osas. Te ei tohi sisu tervikuna ega osaliselt muuta, avaldada, edastada, osaleda selle edastamises või müümises, luua sellest tuletisi või kasutada seda muul viisil ära, välja arvatud juhul, kui see on kasutustingimustega lubatud.

Kui ei ole öeldud teisiti, siis on meie teenuste jaoks vajalik või veebisaidil kättesaadav või kasutatav tarkvara ning sisu intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kaubamärgid, teenusemärgid, logod, disain, autoriõigused jne) ning veebisaidil olev teave ja materjalid Agoda, selle tütarettevõtete või sellega seotud ettevõtete, litsentsiandjate, tarnijate (sealhulgas majutuskohad) või pakkujate omand. Agoda ei võta endale mingit vastutust kolmandate isikute kaudu kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstud materjalide eest või intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest, mille need toime on pannud.

Te võite veebisaidil olevat teavet kasutada üksnes oma isiklikel eesmärkidel. Kui autoriõiguse seadus ei sätesta selgelt teisiti, ei ole lubatud allalaaditud materjali kopeerida, levitada, edastada, avaldada ega kasutada majanduslikel eesmärkidel ilma meie ja autoriõiguse omaniku selge loata. Autoriõigusega kaitstud materjali lubatud kopeerimise, levitamise või avaldamise korral ei ole lubatud muuta ega kustutada teavet autori panuse kohta, kaubamärki ja autoriõiguse märkust. Te mõistate, et autoriõigusega kaitstud materjalide allalaadimisega ei saa Te mingit omandiõigust.

Me võime pakkuda hüperlinke veebisaitidele, mida haldavad teised isikud. Selliseid linke kasutades mõistate, et lahkute meie veebisaidilt ja jätkate omal vastutusel.

Autoriõiguste rikkumisi puudutavad nõuded

Kui Te olete heauskselt veendunud, et meie poolt hallatavad materjalid rikuvad Teie autoriõigusi, võite Teie või Teie esindaja (edaspidi kaebuse esitaja) saata meile kirjaliku teate järgmise teabega:

1. kaebuse esitaja nimi ja aadress;

2. kui kaebuse esitaja ei ole ise autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja, siis autoriõiguse omaniku või ainulitsentsi saaja nimi ja aadress;

3. kui kaebuse esitaja ei ole Singapuri resident, siis kaebuse esitaja dokumentide kohaletoimetamise aadress Singapuris;

4. telefoninumber, faksinumber (kui on olemas) ja e-posti aadress, millel saab kaebuse esitajaga ühendust võtta;

5. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada töö või teose, mille autoriõiguseid on väidetavalt rikutud;

6. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada väidetavalt autoriõigust rikkuva elektroonilise koopia ja selle asukoha veebis;

7. avaldus, millega kaebuse esindaja nõuab meilt elektroonilise koopia eemaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist;

8. avaldus, et kaebuse esitaja arvab heauskselt, et elektrooniline koopia rikub 5. punktis määratletud teose autoriõigust;

9. avaldus, et teates esitatud teave on õige;

10. avaldus, et kaebuse esitaja on (a) 5. punktis nimetatud teose autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saaja või (b) volitatud tegutsema omaniku või ainulitsentsi saaja nimel; ja

11. avaldus, et kaebuse esitaja allub Singapuri autoriõiguse seaduse alusel toimuva menetluse läbiviimiseks Singapuri kohtute jurisdiktsioonile.

Kaebuse esitaja peab teate allkirjastama ja saatma tähitud kirjaga 12. jaotises nimetatud aadressil, kirjutades esimesele reale „Legal Department - Copyright Claims“ (õigusosakond – autoriõigusega seotud nõuded).

Me vaatame läbi eelnimetatud nõuetele vastavad teated ja tegeleme nendega kooskõlas kehtiva seadusega.

Enne teate esitamist soovitame Teil konsulteerida juristiga. Pidage meeles, autoriõiguse rikkumist puudutava valenõude esitamisel võite Te panna toime õigusrikkumise või muutuda vastutavaks tekitatud kahju eest.

8. Kommentaarid – edasine kirjavahetus – õigused kasutajasisule

Broneerimise lõpuleviimisega nõustute saama kinnituskirja (e-kirja või SMSi kujul) kui ka e-kirjaga kutse täita külastaja kommentaarivorm, mille saadame Teile kohe pärast Teie majutuse lõppemist. Hiljem saadame Teile veel ühe või mitu meeldetuletust. Vormi täitmine on valikuline. Täpsustame, et kinnitused ja külaliste arvustused (e-kirjad, SMS) on seotud tehingutega ja ei kuulu uudis-või turunduskirjade hulka, millest on võimalik loobuda (vt täpsemalt meie privaatsusreeglitest). Ka lisateenust pakkuv partner võib kutsuda Teid oma teenust kommenteerima. Täidetud kommentaarivormi võib laadida veebisaidi teabeleheküljele üksnes selleks, et (tulevased) külastajad saaksid tutvuda Teie arvamusega teeninduse ja majutuse kvaliteedi kohta. Kommentaari postitades annate Agodale täielikud, tähtajatud, tasuta, üleantavad ja tagasivõtmatud õigused kogu esitatud sisule, sealhulgas ka Teie nimele. Agoda jätab endale õiguse, omal äranägemisel, kommentaare tõlkida, muuta, kohandada, mitte avaldada ning eemaldada. Te kinnitate, et järgite kommenteerimisjuhiseid. Lisaks kinnitate, et (i) Teile kuuluvad kõik õigused kasutajasisule, mida postitate või muul viisil levitate või, et Teil on muu õiguslik alus seda kasutajasisu veebisaidi kaudu postitada või levitada; (ii) see sisu on õige, mitte eksitav; ning (iii) selle sisu kasutamine, postitamine või muul viisil edastamine ei ole vastuolus kasutustingimustega, ühegi kohaldatava õigusakti või eeskirjaga ning see ei riku ühegi isiku või ettevõtte õigusi ega põhjusta neile kahju. Lisaks annate Agodale õiguse kasutada õigusmeetmeid isikute ja ühingute vastu, kes rikuvad Teie või Agoda õigusi kasutustingimuste rikkumise tähenduses. Nõustute vastutama ainuisikuliselt esitatud või edastatud sisu eest.

Kasutajasisu ei peeta konfidentsiaalseks ja Agoda ei pea käsitlema seda kui saladust. Piiramata eelnevat, on Agodal õigus kasutada sisu nii, nagu ta vajalikuks peab, sealhulgas seda kustutada, muuta, teisendada, lükata tagasi või keelduda seda postitamast. Agoda ei ole kohustatud pakkuma Teile tasu edastatud sisu eest ega võimalust seda redigeerida, kustutada või muul viisil muuta, kui see on juba Agodale edastatud. Agodal ei ole kohustust omistada Teile sisu autorsust ning kolmandad isikud ei saa teda selleks mingil viisil kohustada. Vt lähemalt reegleid Agoda veebisaidil.

Kui on otsustatud, et Teile jäävad sisu moraalsed õigused (sealhulgas õigused viitamisele ja terviklikkusele), siis kinnitate käesolevaga, et (a) Te ei nõua sisu, selle tuletiste, uuenduste või ajakohastatud versioonide kasutamist isikut tuvastatava teabega; (b) Teil ei ole vastuväited sisu avaldamisele, kasutamisele, muutmisele ja kustutamisele Agoda või tema litsentsisaajate, õigusjärglaste ja volitatud isikute poolt; (c) Te nõustute mitte esitama nõudeid sisu moraalsetele õigustele ja loobute neist alatiseks ning (d) Te vabastate Agoda, tema litsentsisaajad, õigusjärglased ja volitatud isikud alatiseks igasugustest nõuetest, mida võiksite nende moraalsete õiguste alusel Agoda suhtes esitada.

9. Reisihoiatused – viisanõuded

Kuigi enamasti toimuvad reisid vahejuhtumiteta, võib teatud sihtkohtadesse reisimine kätkeda endas suuremaid riske. Me soovitame reisijatel tutvuda enne reisi broneerimist nende asukohariigis kehtivate reisikeeldude, -teadete ja -hoiatustega eelkõige teistesse riikidesse reisimisel.

Sihtkoha majutusteabe kuvamisel ei kinnita Agoda, et sinna reisimine on soovitav või ohutu, ning Agoda ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sinna reisimisel. Agoda ei vastuta ühegi majutuskohas viibimise ajal toimunud vahejuhtumi eest. Soovitame Teil tungivalt tutvuda Teie asukohariigis kehtivate reisihoiatustega külastatavate riikide kohta ja rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid. Soovitame Teil ka sõlmida isiklik reisikindlustus.

Agoda ei vastuta selle eest, kui Teil ei õnnestu saada reisimiseks vajalikku passi, viisat või mõnda muud dokumenti. Soovitame Teil konsulteerida külastatavate riikide saatkondade, konsulaatide ja/või viisaosakondadega. Vajalike reisidokumentide muretsemine on Teie kohustus.

Pidage meeles, et mõnedes riikides kehtivad ranged reeglid ja eeskirjad, millega piiratakse teatud kaupade, esemete või ainete, nt alkoholi, tubaka, parfüümide, narkootikumide, ravimite, raamatute, filmide, DVD, pornograafiliste materjalide, toiduainete, taimede, loomade kehaosade jne sissevedu. Kohaldatavate eeskirjadega tutvumine ja nende järgimine on Teie kohustus. Nende järgimata jätmine võib tuua kaasa rasked karistused.

10. Kaebused

Kui Teil on Agoda teenuste osas kaebusi, võite võtta ühendust meie klienditeenindusega ühel siin kirjeldatud meetoditest. Me teeme oma parima, et Teid aidata. Pidage meeles, et kaebused majutuskoha kohta (reeglid, normid, teenindus, mugavused, kujundus, toit jne) on ainult majutuskoha enda lahendada. Agoda püüab majutuskohaga otse suheldes leida pooltele sobiva lahenduse, kuid ei saa garanteerida soovitud tulemust. Lisateenustega seotud kaebustele kohalduvad neid pakkuvate partnerite tingimused.

11. Lahtiütlus garantiidest

KOGU VEEBISAIDIL JA SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAT SISU, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTEID, TEENUSEID, TEAVET, TEKSTI JA SELLEGA SEOTUD GRAAFIKAT, PAKUTAKSE TEILE OLEMASOLEVAL KUJUL. AGODA EI ANNA KOHALDATAVA ÕIGUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID VEEBISAIDI TOIMIMISE VÕI SELLE TEABE, SISU VÕI MATERJALIDE KOHTA. AGODA ÜTLEB LAHTI KÕIGIST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST VÄIDETEST, TINGIMUSTEST JA GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, RAHULDAVA TÖÖKVALITEEDI, SISU INFORMATIIVSUSE, OMANDIÕIGUSE, KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. AGODA EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VEATULT VÕI KATKESTUSTETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI, ET VEEBISAIT JA/VÕI SELLE SERVERID EI OLE NAKATUNUD VIIRUSTE JA/VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDEGA. AGODA EI GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL MINGIL EESMÄRGIL OLEVAD MATERJALID, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTED, TEENUSED, TEAVE, TEKST JA SELLEGA SEOTUD GRAAFILINE SISU ON SOBIV, KÄTTESAADAV, ÕIGE, USALDUSVÄÄRNE, TERVIKLIK VÕI ÕIGEAEGNE.

KUI AGODA POLE JUST OLNUD SÜÜDI KAVATSETUD VÕI TAHTLIKUS ÕIGUSVASTASES KÄITUMISES VÕI JÄMEDAS HOOLETUSES, EI VASTUTA AGODA ÜHEGI TÕRKE EEST, MILLE ON TINGINUD SERVERIVEAD, VALESTI VÕI ÜMBERSUUNATUD EDASTUSED, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, KATKESTUSED BRONEERINGU EDASTAMISEL VÕI VASTUVÕTMISEL, ARVUTIVIIRUS VÕI MUU INIMESE VÕI TEHNOLOOGIA PÕHJUSTATUD TEHNILINE RIKE.

ASJAKOHASED KOHALDUVAD SEADUSED VÕIVAD KEELATA EELMAINITUD VASTUTUSEST LOOBUMIST VÕI SELLISE VASTUTUSE PIIRAMIST. SELLISEL JUHUL VASTUTAB AGODA MÄÄRAL, MIDA ASJAKOHASED SEADUSED NÕUAVAD.

12. Üldine vastutuse piirang

AGODA JA SEOTUD ETTEVÕTTED, SEALHULGAS NENDE JUHID, JUHATUS, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, VÄHEMUS- JA ENAMUSOSALUSEGA TÜTARETTEVÕTTED, TURUSTAJAD, HANKIJAD, LITSENTSIANDJAD, VAHENDAJAD VÕI MUUD ISIKUD, KES ON KAASATUD VEEBISAIDI VÕI SELLE SISU LOOMISESSE, TOETAMISSE, EDENDAMISSE VÕI KÄTTESAADAVAKS TEGEMISSE (ÜHISELT KAASATUD ISIKUD) EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES MIS TAHES ISIKU VÕI ÜHINGU OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, SPETSIAALSE, HOIATAVA, KARISTUSLIKU, JOHTUVA KAHJU, KAHJUDE HÜVITAMISE VÕI TRAHVIKULUDE EEST MUUHULGAS (KOHALDATAVUSEL) SEOSES: (I) TOODANGU LANGUSE, KASUMI LANGUSE, SISSETULEKU LANGUSE, LEPINGU KAOTAMISE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MAINE LANGUSE, EBAMUGAVUSE, STRESSI, VARA ARESTIMISE, NÕUDEÕIGUSE KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE KAHJUGA; (II) VÕIMETUSEGA KASUTADA VEEBISAITI, SELLE VOLITAMATA KASUTUSE, VIIVITUSE, TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISEGA; (III) LUBAMATU JUURDEPÄÄSUGA TEIE ISIKUANDMETELE, NENDE VÕLTSIMISE VÕI EDASTAMISEGA; (IV) TEENUSTE, SEALHULGAS MAJUTUSKOHA PAKUTAVATE TEENUSTE JA KAUPADE, OSUTAMISE VÕI OSUTAMATA JÄTMISE, (OSALISE) TÜHISTAMISE VÕI ÜLEBRONEERIMISEGA; (V) VEEBISAIDIL OLEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE VÕI VEEBILEHEL MAJUTUSKOHA KOHTA AVALDATUD TEABE (SEALHULGAS (KIRJELDAV) TEAVE, NAGU HINNAD, SAADAVUS JA HINNANGUD), TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD KUJUTISTEGA VEEBISAIDIL; (VI) VEEBISAIDI KAUDU TEHTUD TEHINGUTEGA; (VII) VARALISE KAHJUGA, SEALHULGAS ARVUTI VÕI ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTUMINE VIIRUSTE VÕI MUUDE KAHJUSTAVATE OSADE TÕTTU VEEBISAIDILE VÕI MUULE HÜPERLINGITUD VEEBISAIDILE SISENEMISE VÕI SELLE KASUTAMISE TÕTTU VÕI (VIII) MUUL VIISIL VEEBISAIDI KASUTAMISEST TEKKINUD, MIS TAHES KASUTAMISEST, VIIVITUSEST VÕI VEEBISAIDI VÕI SELLE KAUDU SAADUD TEABE, TOOTE VÕI TEENUSE KASUTAMISE VÕIMATUSEST PÕHJUSTATUD KAHJUDEGA; VÕI (IX) (ISIKLIKU) VIGASTUSE, SURMA, VARALISE KAHJU VÕI MAJUTUSKOHA TÕTTU (SELLE TÖÖTAJAD, JUHID, JUHATUS, VAHENDAJAD, ESINDAJAD VÕI TÜTARETTEVÕTTED) TEKKINUD KAHJUGA; (X) MIS TAHES KAHJUDEGA, MILLE ON PÕHJUSTANUD VÄÄRAMATU JÕUD. VASTUTUSE PIIRANGUID KOHALDATAKSE SÕLTUMATA MENETLUSE VORMIST JA KAS SELLE ALUSEKS ON LEPING, LEPINGUVÄLINE VASTUTUS, HOOLETUS, ABSOLUUTNE VASTUTUS VÕI MUU ISEGI JUHUL, KUI KAASATUD ISIKUD ON KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Vääramatu jõud on sündmus, mille üle kaasatud isikutel puudub kontroll ja see võib hõlmata loodusõnnetusi, ilmastikuolusid, tulekahjusid, tuumaavariisid, elektromagnetilisi impulsse, terroriakte, rahutusi, sõda, süütamisi, mässe, ülestõuse, relvastatud konflikte, töövaidlusi, töösulge, streike, tööjõu puudujääke, valitsuse tegevust või piiranguid, pisivargusi, pankrotte, masinarikkeid, võrgu- või süsteemikatkestusi või -rikkeid, interneti- või siderikkeid, karantiine, epideemiaid, pandeemiaid jne. Vastutus ei laiene lisakulutustele, tegevusetusele, viivitustele, ümbersuunamisele või valitsusasutuste tegudele. Kaasatud isikud ei vastuta selle eest, kui majutuskoht ei täida tingimusi või garantiid, sealhulgas kaudsed tingimused või garantiid kindlaks otstarbeks sobivuse või müügikõlblikkuse kohta, samuti ei vastuta nad majutuskoha eksimuse eest (sealhulgas vastutus lepinguvälise kohustuse eest) ega meie veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste eest. Agoda ei taga veebilehele pidevat katkestusteta juurdepääsu.

Agoda kannab vastutust ainult asjakohaste seaduste nõutud ulatuses ainult juhul, kui Agoda on süüdi kavatsetud või tahtlikus õigusvastases käitumises või jämedas hooletuses asjakohase teenuse pakkumisel. Ulatuses, mida lubavad asjakohased pädevad seadused ja piiramata kasutustingimustes määratletud piiranguid, ei ole Agoda vastutus mitte mingil juhul mitte kunagi suurem kui (a) Teie broneeringu kogumaksumus, mis on näidatud kinnitavas e-kirjas (nii üksikjuhtumi kui ka rea omavahel seotud juhtumite korral), või (b) kakssada viiskümmend Ameerika Ühendriikide dollarit (või sellega võrdväärne summa kohalikus valuutas) sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kui Agoda tõttu on toimunud kaardilt liigne raha võtmine või summa vale arvutamine, võite esitada nõude kõigile valesti võetud summadele, ilma et sellist nõuet piiraks eeltoodu.

Lisaks võivad asjakohased kohalduvad seadused keelata eelmainitud vastutusest loobumist või sellist vastutuse piiramist. Sellisel juhul vastutab Agoda määral, mida asjakohased seadused nõuavad. Nõuded tuleks esitada võimalikult kiiresti pärast nõude aluseks oleva juhtumi toimumist. Asjatu viivitusega esitatud nõuded võidakse lugeda aegumise tõttu tühiseks. Arvesse võetakse üksnes heauskselt esitatud nõudeid.

13. Muud sätted

Agoda ei oma, juhi, opereeri ega kontrolli mingil viisil (otseselt või kaudselt, iseseisvalt või koostöös mõne partneriga) majutuskohti ega tube nendes majutuskohtades. Majutuskohad vastutavad majutusteenuste pakkumise eest ja veebisaidi kaudu broneeringu teinud inimeste klientidena vastuvõtmise eest.

Nõustute vabastama Agoda, selle sidus- ja tütarettevõtted ning selle partnerid, makseteenuste pakkujad jt asjaomased kolmandad isikud, vastutusest kohustuste ja kahjude eest, ning kaitsma neid, sealhulgas õigusabi- ja kohtukulude eest, mis tekivad (i) mis tahes seaduse või käesoleva kasutusjuhendi mis tahes punkti rikkumisest Teie poolt, (ii) Teie tegevuse või tegevusetuse tulemusena või (iii) mis tahes vaidlusest või kohtuasjast, mis on tekkinud Teie tegevuse või tegevusetuse tulemusena. Kui kasutate veebisaiti kolmanda poole („kolmas pool”) eest, kes on Teie pereliige või reisikaaslane, siis vastutate ise sellisel kasutamisel tekkinud ebatäpsuste ja vigade eest teabes. Lisaks peate teavitama kolmandat isikut kõigist kohaldatavatest tingimustest. Iga klient, kes kasutab veebisaiti kolmanda isiku eest, nõustub vabastama kõik Agoda ettevõtted vastutusest kohustuste, kahjude, hagide ja nõuete eest (sealhulgas advokaadikulud), mis tekivad sellest, et kolmas isik või kasutaja ei täida mõnda oma eespool kirjeldatud kohustust.

Olete alati kohustatud järgima kohalikke seadusi ja eeskirju. Mis on õiguspärane ühes riigis, võib olla õigusvastane teises. Peate küsima teavet võimalike piirangute kohta. Agoda ei vastuta juhul, kui majutuskoht keeldub Teid sisse registreerimast või palub Teil lahkuda juriidilistel põhjustel või eeskirjade mittejärgimise tõttu.

Teie huvides on veebisait ja kasutustingimused saadaval mitmes erinevas keeles ja kohalikus versioonis (mõnedel juhtudel on määratletud erinevate tippdomeeni nimedega), kuid algselt on need koostatud inglise keeles. Erinevusel ingliskeelse versiooni ja tõlke vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kasutustingimuste puhul kehtib eraldatavuse klausel. Juhul, kui mõni säte osutub jõustamatuks või vigaseks, jõustatakse see säte siiski sellises ulatuses, mida kohaldatav seadus võimaldab, ja selline määratlus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Tühistatud säte asendatakse sättega, mis on võimalikult lähedane selle algsele sõnastusele ja eesmärgile.

Agoda jätab endale õiguse omal äranägemisel, asjakohase seadusega lubatud ulatuses ajutisel või püsivalt muuta, peatada või lõpetada saidi ja/või selle mis tahes osa, sh saidi kaudu kättesaadavate mis tahes teenuste või toodete ja/või Teiepoolse saidi või selle mis tahes osa kasutuse. Veebisaidi kaudu teenuse pakkumise lõpetamise korral jäävad Agoda kaudu tehtud broneeringud kehtima, kui Teile ei teatata just vastupidist. Lõpetamisel jäävad Teile endiselt siduvaks kasutustingimuste kohustused, sealhulgas Teie kinnitused, Agoda lahtiütlused ja vastutuse piirangud. Lisaks ei vastuta Agoda Teie või kolmanda isiku ees juhul, kui Teie juurdepääs veebisaidile katkestatakse. Agoda jätab endale õiguse muuta ja tühistada kasutustingimusi (või nende osi), kui peab seda vajalikuks. Majutuskohtadel on õigus enda pakutavaid teenuseid muuta ja Agodal puudub selle üle kontroll.

Kohalikud maksekviitungid on kättesaadavad majutusasutustest broneeringutele, kus maksed on teostatud majutusasutusele. Ettemakstud broneeringute korral (makse Agodale), saab Agoda väljastada kohalikud arved Singapuris, kuna Agoda on Singapuri maksuresident ja ka Agoda mujalt tulnud laekumistele.

Kasutustingimustele ja meie teenustele kohaldub Singapuri õigus, millega kooskõlas neid tõlgendatakse, viitamata Singapuri kollisiooninormidele. Kasutustingimustest ja Agoda teenustest tekkinud vaidlused lahendatakse üksnes Singapuri pädevas kohtus. Sõnaselgelt on välja jäetud 2001. aasta lepingute (kolmandate poolte õiguste) seadus (ptk 53B) ja selle kohaldamine kasutustingimustele.

Kui Agoda ei jõusta mõnda oma õigustest, ei tähenda see lahtiütlemist vastavast õigusest. Te ei tohi oma õigusi edasi anda ega üle kanda, kui Te pole selleks saanud meilt eelnevat luba. Jätame endale õiguse kasutada kasutustingimustes toodud õigusi ja nõuda Teilt seotud kohustuste täitmist täielikult omal äranägemisel. Me võime kasutustingimusi igal ajal muuta, postitades uue variandi veebisaidile. Kasutustingimuste viimane versiooni asendab kõik varasemad versioonid. Teie broneeringut reguleerivad kasutustingimused, mis kehtisid konkreetse broneeringu tegemise hetkel.

14. Reguleeriv õigus ja vaidlused

(A) Kasutustingimustele ja meie teenustele kohaldatakse Singapuri õigust, millega kooskõlas neid tõlgendatakse, viitamata Singapuri kollisiooninormidele. Kõik kasutustingimustest või seoses Agoda teenustega tekkinud vaidlused lahendatakse üksnes Singapuri pädevas kohtus. Sõnaselgelt on välja jäetud 2001. aasta lepingute (kolmandate poolte õiguste) seadus (ptk 53B) ja seda kasutustingimustele ei kohaldata.

(B) Ainult USA klientidele

See 14. jaotise osa kehtib ainult USA klientidele. Palun lugege käesolev jaotis tähelepanelikult läbi. See mõjutab õigusi, mis Teil võiks vastasel juhul olla. See sisaldab kohustust lahendada enamik vaidlustest õiguslikult siduvas vahekohtus ning mitte kohtus ja kollektiivsete hagidega. See vahekohtu klausel kestab edasi ka pärast selle jaotise lõpetamist.

Sellele sättele on mõeldud anda kõige laiem tõlgendus- ja rakendusviis, mis hõlmaks kõiki vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad või on seotud Teie suhtest Agodaga, sh meie veebisaidiga, meie teenuste kasutamisega ja mis tahes muu kokkupuutega, mis Teil võib meiega olla. Agoda on pühendunud klientide rahulolu tagamisele. Üritame lahendada kõik mured või probleemid, mis Teil meie teenustega seoses võivad olla. Kui see meil ei õnnestu, tuleb kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad või on seotud selle jaotisega ning Teie ja Agoda või mis tahes tütarettevõtte, emaettevõtte või sidusettevõtte vahelise suhtega (olenemata sellest, kas tegu on lepinguõiguse, deliktiõiguse, õigusaktidega, kelmusega, tahtliku eksitamisega või mis tahes muu õigusteooriaga), lahendada õiguslikult siduvas vahekohtus, v.a juhtudel, kui üks meist viib nõude pisiasjade kohtusse, kui selline nõue kvalifitseerub sellises kohtus menetlemiseks.

Eelsätestatust hoolimata, võite sellest arbitraažikohustuse sättest loobuda 30 päeva jooksul pärast käesoleva jaotise jõustumist („loobumistähtaeg”). See on (a) kuupäev, millal esimest korda meie veebisaiti kasutasite, (b) kuupäev, millal esimest korda meie teenuseid kasutasite või (c) kuupäev, millal Teie ja meie vaheline suhe algas (mis iganes neist on varasem). Võite vahekohtumenetlusest loobuda, saates meile kirjaliku teate, kasutades üht järgmistest meetoditest.

 • Kirjutades e-posti aadressil legal@agoda.com (teemarida „Terms of Use – US Opt Out Notice”).
 • Saates kirja tavapostiga või kulleriga meie registreeritud aadressile „Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712”.
 • Kasutades meie veebisaidi klienditeeninduse vormi, mille leiate sellelt lingilt. See valik on toetatud, kui olete teinud Agoda kaudu broneeringu ja Teil on kinnitusnumber.

Peame saama Teie loobumisteate hiljemalt 3 päeva pärast loobumistähtaega, et see kehtiks. Kui me Teilt loobumisteadet ei saa või saame selle rohkem kui 3 päeva pärast loobumistähtaega, annate oma nõusoleku viia kõik nõuded ainult vahekohtusse või pisiasjade kohtusse.
Kõigi vaidluste puhul, olenemata sellest, kas need lahendatakse vahekohtus või pisiasjade kohtus, peate esmalt saatma meile oma nõude kirjaliku kirjelduse, et meil oleks võimalus vaidlus lahendada. Meie ja Teie nõustume mõlemad Teie nõudeid läbi rääkima heas usus. Võite nõuda vahekohtumenetlust, kui Teie vaidlust või nõuet pole võimalik lahendada 60 päeva jooksul. Peate saatma meile nõude kohta kirjaliku teatise, kasutades üht järgmistest meetoditest.

 • Kirjutades e-posti aadressil legal@agoda.com (teemarida „Terms of Use – US Dispute Notice”).
 • Saates kirja tavapostiga või kulleriga meie registreeritud aadressile „Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712”.

Kõigi vaidluste ja nõuete vahekohtumenetlus toimub kooskõlas Ameerika vahekohtute assotsiatsiooni (American Arbitration Association – AAA) reeglitega, sh AAA tarbijatele mõeldud vahekohtureeglitega (kui asjakohane), nagu neid on muudetud käesoleva jaotisega. AAA reeglid ning vahekohust ja lõive puudutav teave on leitav veebisaidilt www.adr.org.  Kui AAA reeglites ja käesolevas jaotises on mis tahes vasturääkivusi, kehtib käesolev jaotis.

Teie ja meie nõustume, et käesolev jaotis tõendab osariikidevahelise kaubanduse tehingut ja seda arbitraažisätet tõlgendatakse ning jõustatakse kooskõlas USA föderaalse arbitraažiseadusega ja seda ei reguleeri osariigi õigus. Kõik vahekohtuistungid toimuvad mõistlikult mugavas asukohas osariigis, kus on Teie elukoht, või muus ühiselt kokku lepitud kohas. Vahekohus toimub inglise keeles. Vahekohtunik võib määrata mis tahes kahjutasu, mis oleks saadaval kohtus, sh määrata tõkendi või teha hinnangulise otsuse ulatuses, mis on vajalik Teie nõude rahuldamiseks ning määrata avaliku tõkendi, kui sellised nõuded on lubatud ja neid pole võimalik kohaldatava õiguse järgi kõrvale heita, ning järgima ja jõustama seda jaotist, nagu seda teeks kohus.

Kõik vahekohtumenetlused on konfidentsiaalsed ning ei Teie ega meie ei tohi avaldada ühegi vahekohtumenetluse olemasolu, sisu ega tulemusi, v.a juhul, kui seda nõuab seadus või vahekohtu otsuse jõustamiseks. Mis tahes vahekohtu lahendi võib saata edasi mis tahes kohtusse, millel on jurisdiktsioon.

Me nõustume tasuma kõik menetluse, haldus ja vahekohtuniku tasud peale hagi esitamise tasu, mille peate maksma vahekohtule hagi esitamiseks ja juhul, kui Teie nõude summa on väiksem kui 1000 $, hüvitame Teile hagi esitamise tasu, kui esitate selle kohta meile kirjaliku hüvitamistaotluse. Muus osas tasume kumbki ise oma juristide, tunnistajate ning asitõendite ettevalmistamise ja vahekohtus esitamisega seotud tasud ja kulud.

Lisaks eeltoodule nõustume kumbki, et iga menetlus, olenemata sellest, kas see toimub vahekohtus või kohtus, toimub ainult individuaalselt, mitte kollektiivselt, v.a keelavate kohtuotsustega seotud tegevuste puhul, nagu kirjeldatud allpool. Kui kohus või vahekohtunik otsustab meie ja Teie vahelises asjas, et see kollektiivhagist loobumise nõue pole jõustatav, on arbitraažisäte Teie jaoks tühistatud. Kui loobute arbitraažisättes, nagu kirjeldatud eespool, ei kehti see kollektiivhagist loobumise säte Teile. Ei Teie ega ükski teine klient ei saa olla kollektiivhagi esindaja, osaline ega sellest muul viisil osa võtta ilma eelkirjeldatud loobumisprotseduuri täitmata. Eelsätestatud kasutustingimustest hoolimata, ei tohi midagi käesolevas jaotises toodut tõlgendada kui loobumist mis tahes õigusest, mis Teil võiks olla kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, esitada nõue tõkendi saamiseks peamise eesmärgiga hoida ära ebaseaduslikud tegevused, mis võivad põhjustada kahju avalikkusele. Kõik selliste avalike tõkenditega seotud nõuded hoitakse alles ja neile kohaldatakse vahekohtumenetlust. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses menetleb ja otsustab kõiki Teie nõudeid, mis kvalifitseeruvad avaliku tõkendi taotlemiseks, vahekohtunik. Kui mingil põhjusel jõuab nõue edasi kohtusse, mitte vahekohtusse, loobume me kumbki õigusest vandekohtuga menetlusele.

15. Agodast

Kõiki meie veebisaidi pakutavaid veebibroneeringute teenuseid osutab Agoda Company Pte. Ltd., mis on Singapuri seaduste kohaselt loodud eraõiguslik osaühing, mille registreeritud asukoht on 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712 ja mis on registreeritud Singapuri majandusarvestust ja äriühinguid reguleerivas ametiasutuses ettevõtte registreerimisnumbriga 200506877R.

Agoda tegevust toetavad teatud tütarettevõtted, mis pakuvad erinevates asukohtades olevatele klientidele broneerimisega seotud teenuseid („klienditoe ettevõtted”). Sellised teenused hõlmavad broneerimisega seotud maksete vastuvõtmist ja käitlemist, klienditoe teenuste pakkumist, majutuskohtadega suhtlemist ning kaebuste ja tagasimaksete käitlemist.

Klienditoe ettevõtted pakuvad selliseid teenuseid ainult seoses Teie broneeringutega, kuid ei oma, kontrolli, hosti, halda ega hoolda veebisaiti agoda.com (ega mis tahes muud veebisaiti). Veebisaidi agoda.com alaline asukoht on ainult selle registreeritud kontor Singapuris ning mitte ükski maailma eri paigus asuvatest klienditoe ettevõtete kontoritest. Klienditoe ettevõtted ei tohi tegutseda Agoda protsessi või teenuse vahendajana, neil pole mis tahes õigust Agodat esindada ega Agoda nimel või eest mis tahes lepingulisse suhtesse astuda. Te ei saa nende kontorite kaudu ka broneeringuid teha, sest broneeringuid on võimalik teha ainult veebisaidi kaudu.

Lisaks on Agodal ja sellega seotud ettevõtetel mitmeid tütarettevõtteid, filiaale ja kontoreid üle maailma, mis täidavad muid kindlaid mitte klienditeenindusega seotud sisemisi tugirolle („Agoda tugiettevõtted”). Agoda tugiettevõtetel pole õigust meie teenuseid pakkuda ega mis tahes õigust Agodat esindada ega Agoda nimel või eest mis tahes lepingulisse suhtesse astuda. Samuti pole neil õigust tegutseda Agoda protsessi või teenuse vahendajana, kui Agoda pole selleks just eraldi luba andnud.

Agoda ja selle tütarettevõtted (sh kõik klienditoe ettevõtted ja kõik Agoda tugiettevõtted) ei tegutse reisivahendajana, kui saidil pole just teisiti välja toodud. Lisateavet meie partnerite kohta, kes võiksid osutada lisateenuseid (lennud, üüriautod), leiate nende vastavatelt veebisaitidelt.

Kui Teil on küsimusi domeeni agoda.com, teenuste või veebisaidi kohta või soovite saata dokumente, kirju, teateid või muud seoses domeeniga agoda.com, veebilehe või muuga, võtke ühendust otse ettevõttega Agoda Company Pte. Ltd.

Vajate veel teavet või on Teil küsimusi?

Kui otsite lisateavet ja soovite Agoda kohta rohkem teada saada, vt ka meie veebisaidi korduma kippuvaid küsimusi.

null