Refreshing Session...

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset

Agodan bonusohjelma perustuu seuraaviin ehtoihin. Näiden ehtojen tarkoituksena on turvata sinun, Agodan bonusohjelman jäsenten, Agoda Company Pte Ltd:n [jäljempänä Agoda], Agodan yhteistyöverkoston jäsenten sekä tytäryhtiöiden asema. Nämä ehdot koskevat kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä ja olet vastuussa, että luet ja ymmärrät ehdot kokonaisuudessaan. Halutessasi lisätietoja, ota yhteyttä Agodan kanta-asiakaspalveluun tai Agodan yhteistyöverkoston Internet-sivun kautta mukaan lukien agoda.com.

Liittyessäsi Agodan bonusohjelmaan, hyödyntäessäsi pisteitä tai käyttäessäsi mitä tahansa ohjelman osaa sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Näitä ohjelman sääntöjä ei voi korvata tai muuttaa, paitsi kirjallisesti.

Yleiset ehdot

1. Agodan bonusohjelma ja sen edut perustuvat Agoda Company Pte Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden harkintaan ja Agodalla on oikeus keskeyttää ohjelma tai muuttaa ohjelman sääntöjä, rajoituksia, etuja, jäsenehtoja tai palkintotasoja kokonaisuudessaan tai osittain, milloin tahansa, ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä, vaikka muutokset voivat vaikuttaa kertyneiden bonuspisteiden arvoon. Agoda voi, muun ohella, perua, rajoittaa, muuttaa tai peruuttaa minkä tahansa kanta-asiakas erikoistarjouksen; nostaa pistetasoja minkä tahansa hotellivarauksen tekemiseksi; muuttaa tai rajoittaa palkintopisteiden tai etujen siirrettävyyttä; asettaa rajoituksia kyseisellä hinnalla matkustamiseen; tai rajoittaa saatavilla olevia hotellivarauksia ja erikoistarjouksia mihin tahansa tai kaikkiin sijainteihin. Kerätessään palkintopisteitä Agodan bonusohjelman jäsenten ei tule jatkuvasti luottaa erikoistarjouksen saatavuuteen tai palkintotasoon, eivätkä jäsenet voi hyödyntää kaikkia erikoistarjouksia tai käyttää palkintopisteitä kaikissa sijainneissa.

2. Agodan bonusohjelman jäsenyys ("Ohjelmaan") sovelletaan kaikkia ehtoja ja edellytyksiä, sääntöjä, rajoituksia, menettely- ja toimintatapoja ("Ohjelman säännöt"), joita Agoda voi ottaa käyttöön harkintaansa perustuen. Agoda pidättää oikeuden tulkita ja soveltaa ohjelman sääntöjä. Ohjelman sääntöjen noudattamatta jättäminen, etujen väärinkäyttäminen, haitallisen menettelyn aiheuttaminen Agodalle tai minkä tahansa tiedon vääristely Agodalle tai sen tytäryhtiöille ohjelman jäsenen tai jäsenen puolesta toimivan henkilön aiheuttamana voi johtaa hänen jäsenyytensä poistamiseen, kertyneiden pisteiden sekä bonusten ja etujen tai molempien perumiseen.

3. Agoda pidättää oikeuden tarkistaa minkä tahansa ja jokaisen Agodan bonusohjelman tilin milloin tahansa ohjelman sääntöjen mukaisesti ilmoittamatta siitä jäsenelle. Tarkistuksessa ilmetessä epäjohdonmukaisuuksia tai mahdollisia väärinkäytöksiä, palkintopisteiden lunastuspyyntöjen käsittelyä voidaan viivyttää tarkistuksen valmistumisen ajan.

4. Jokaisen jäsenen vastuulla on pysyä tietoisena ohjelman säännöistä ja tilinsä palkintopisteiden määrästä. Agoda voi tarvittaessa pyrkiä tarjoamaan aktiivisille jäsenille kiinnostuksen kohteita, kuten tilin yhteenvetoja, uutiskirjeitä ja web-sivunsa, mutta Agoda ei ole vastuussa jos näin ei tapahdu.

5. Palkintopisteiden keräämisessä ja niiden lunastuksessa sovelletaan tiettyjä Agodan määräämiä ohjelman sääntöjä. Jokainen jäsen on vastuussa niiden materiaalien lukemisesta ymmärtääkseen ohjelmaan liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Ohjelman pisteitä, etuja, ansaittuja tai myönnettyjä bonuksia ei voi siirtää tai luovuttaa.

6. Agodan bonusohjelma on tarkoitettu ainoastaan yksityisten henkilöiden hyödynnettäväksi. Vain yksityiset henkilöt ovat oikeutettuja Agodan bonusohjelman jäsenyyteen ja kukin jäsen voi ylläpitää vain yhtä käyttäjätiliä. Päällekkäiset tilit perutaan.

Ainoastaan tiliin nimetyllä henkilöllä on pääsy henkilökohtaisiin tilitietoihin. Agodan tytäryhtiöillä ja Priceline.comin henkilöstöllä, Agoda Company Ltd:llä, Agoda Company Pte. Ltd:llä tai näiden tytäryhtiöillä ei ole oikeutta osallistua Agodan bonusohjelmaan.

7. KERTYNEITÄ PALKINTOPISTEITÄ EI LUETA JÄSENEN OMAISUUDEKSI, EIKÄ NIILLÄ OLE ARVOA OHJELMAN ULKOPUOLELLA. PALKINTOPISTEET OVAT KREDIITTEJÄ, JOTKA AGODA VOI NÄIDEN EHTOJEN MUKAISESTI KUMOTA MILLOIN TAHANSA. PALKINTOPISTEITÄ EI VOI VAIHTAA RAHAKSI, LUOVUTTAA, VAIHTAA TAI SIIRTÄÄ, JOLLEI TOISIN MAINITA, EIKÄ NIITÄ VOI SIIRTÄÄ LAIN NOJALLA KUOLEMANTAPAUKSEN JOHDOSTA EIKÄ OSANA PERHEOIKEUDELLISIA ASIOITA.

8. Henkilökohtaiset tiedot, jotka kerätään ohjelmaan liittyen käsitellään näiden mukaisesti (a) kyseisen sivun yksityisyyden suoja, jonka jäsenenä olet. Klikkaa tästä nähdäksesi yksityisyyden suojan www.agoda.com . Jäsenen lähettämät tiedot voidaan välittää toimittajalle (esim. hotellille) helpottaaksemme jäsenen osallistumista ohjelmaan. Tutustuaksesi toimittajan tietojen käyttötarkoitukseen, luethan toimittajan yksityisyyden suojan periaatteet.

9. Agoda pidättää oikeuden lopettaa kenen tahansa jäsenen jäsenyyden, joka käyttää ohjelmaa näiden ehtojen ja edellytysten tai liittovaltion, valtion, maakunnallisten, alueellisten tai paikallisten lakien, asetusten, sääntöjen, suositusten tai ohjesääntöjen vastaisesti. Lakkautettu jäsenyys voi johtaa kaikkien ansaittujen palkintopisteiden, etujen ja etuoikeuksien menettämiseen. Jäsenyyden lakkauttamisen lisäksi Agodalla on oikeus suorittaa hallinnollisia- ja / tai oikeustoimia sisältäen rikosasiain oikeudenkäyntimenettelyn, sikäli kuin Agoda katsoo sen tarpeelliseksi omaan harkintaansa perustuen.

10. Kaikki yritykset kenen tahansa toimesta häiritä ohjelman toimintaa voi loukata rikos- ja siviililakia ja niin tapahtuessa Agoda pidättää oikeuden periä korkeimman lain salliman korvauksen kyseiseltä henkilöltä. Agodan epäonnistuminen minkä tahansa näiden ehtojen ja edellytysten toimeenpanossa ei mahdollista poikkeusta niistä tai muista ehdoista.

11. Kaikki erimielisyydet tai kysymykset yksityisen henkilön kelpoisuudesta ohjelmaan, pisteiden ansaitsemisesta, käytöstä tai palkintopisteiden muuntamisesta tai jäsenen ehtojen ja edellytysten noudattamisesta ratkaisee Agoda harkintansa mukaisesti.

12. Jos jokin näissä ehdoissa ja edellytyksissä havaitaan virheelliseksi tai täytäntöön panemattomaksi tuomioistuimen toimesta, sellainen ehto poistetaan näistä ehdoista ja edellytyksistä, jotka muutoin pysyvät täysin voimassa.

13. Näitä ehtoja ja edellytyksiä tulkitaan Singaporen lakien mukaisesti riippumatta siitä, missä jäsen on täyttänyt tai toimittanut jäsenhakemuksensa Agodalle. Kaikissa toimenpiteissä tai muissa laillisissa prosesseissa koskien mitä tahansa asiaa näissä ehdoissa ja edellytyksissä tai jäsenyydessä noudatetaan Singaporen lainsäädäntöä.

Käyttörajoitukset

14. Palkintopisteiden, palkintojen tai etujen myynti tai vaihto muiden kuin Agodan toimesta on kielletty. Siirretyt, vaihdetut tai myydyt palkintopisteet, palkinnot tai edut ohjelman sääntöjen vastaisesti voidaan poistaa tai perua, minkä lisäksi jäsenelle määrätään rangaistuksia väärinkäytöstä.

Hotellivarausten käyttö, jotka on sääntöjen vastaisesti hankittu ostamalla, vaihtamalla tai muulla ohjelman sääntöjen vastaisella tavalla voi johtaa varausten perumiseen, hotelliin sisäänpääsyn eväämiseen varanneelta henkilöltä tai Agodan harkintaan perustuen lisämaksun perimiseen majoittumisen mahdollistamiseksi.

Tilin käyttö

15. Jäsenen, joka ei käytä tiliään kahdenkymmenen neljän (24) peräkkäisen kuukauden aikana jäsenyys perutaan ja kaikki kertyneet palkintopisteet poistetaan.

16. "Tilin käytöksi," näiden ehtojen mukaisesti, luetaan, kun jäsen kerää tililleen palkintopisteitä näissä ehdoissa mainituilla tavoilla tai muulla Agodan vahvistamalla tavalla tai kun jäsen lunastaa Agodan bonuksia tai yhteistyöverkoston palkinnon käyttäen tililtään palkintopisteitä.

Palkintopisteiden kertyminen

17. Ainoastaan Agodan bonusohjelman jäsenet ovat oikeutettuja palkintopisteiden keräämiseen ja hyödyntämiseen ohjelman tarkoittamalla tavalla. Jäsen ei voi kerätä palkintopisteitä hyödyntämistään palveluista, eikä toisen henkilön, eläimen, objektin tai yhteisön hotellivarauksista tai muutoin.

18. Tällä hetkellä palkintopisteitä voi kerätä tekemällä hotellivarauksen agoda.com –sivuston kautta tai muun Agodan yhteistyöverkostoon kuuluvan sivun kautta, käyttämällä voimassaolevaa luottokorttia varauksen maksamiseen tai ostamalla tavaroita tai palveluja, jotka voivat kerryttää palkintopisteitä. Agoda pidättää oikeuden käyttää palkintopisteitä muuhun tarkoitukseen, poistaa yhden tai kaikki käyttötavat tai poistaa tietyn tyyppiset maksutapahtumat palkintopisteiden kertymisessä. Ansaitakseen palkintopisteitä hotellivarauksista, asiakkaiden tulee kirjautua sisään antamalla voimassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palkintopisteet hyvitetään jäsenen tilille vain, jos jäsen on tehnyt vähintään yhden varauksen ennen 1. Huhtikuu 2014.

19. Palkintopisteitä kertyy hotelliyöpymisistä vain jäsenen tilille hotelliin kirjautumispäivämäärästä lähtien. Kertyneet palkintopisteet hotelliyöpymisestä hyvitetään jäsenen tilille 30 päivän kuluttua lähtöpäivästä hotellilta. Palkintopisteet hyvitetään vain hotellivarauksista, jotka ovat jäsenen itsensä tekemiä. Palkintopisteitä ei Kerry perutuista varauksista.

20. Palkintopisteitä kertyy vain maksetuista ja vahvistetuista hotellivarauksista yhteistyöhotelleissa. Kertyneiden palkintopisteiden määrä voidaan määrittää vastaamaan jäsenen maksamaa rahasummaa. Rahasumma on veloituksen arvo jäsenen luottokortilta, huomioiden mahdolliset hyvitykset, takaisinmaksut, muutokset tai vahvistamaton liikenne.

Premier-jäsenten palkintopisteiden kertymisen vastaavuus on 20 pistettä jokaista luottokortilta veloitettua dollaria kohden. Elite75-jäsenten palkintopisteiden kertymisen vastaavuus on 31.25 pistettä jokaista luottokortilta veloitettua dollaria kohden.

21. Jos Agoda tai Agodan bonuskumppani kieltäytyy virheellisesti jäsenen pisteiden tai edun kerryttämisestä, rajoitetaan vastuu koskemaan kertymää tai etua vastaavaa määrää.

22. Agodan palkintopisteet hyvitetään vain voimassaolevan julkaistun vaihtoarvon mukaisesti, eikä koske hotelleja, joihin Agodalla on provisiopohjainen sopimussuhde tai jotka tarjoavat maksutonta majoitusta, vuokrausta tai lipukkeita, toimialakohtaisia alennuksia, ryhmähintoja tai kampanjahintoja. Agodan palkintopisteitä ei sovelleta luottokorttiveloituksiin, jotka on tehty suoraan asiakkaan ja hotellin välillä.

23. Ainoastaan hotellivarauksen tehnyt henkilö ansaitsee palkintopisteitä näistä palveluista.

24. Agoda pidättää oikeuden tuoda bonuspisteitä ja kampanjoita rajoitetusti saataville milloin tahansa vain tietyille jäsenille perustuen varaushistoriaan ja varausten tekemiseen, maantieteellisiin sijainteihin, ohjelman hyödyntämiseen tai muihin Agodan määrittämiin harkinnan mukaisiin seikkoihin.

25. Useinmiten Agoda hyvittää kertyneet palkintopisteet jäsentensä tileille. Kukin jäsen kuitenkin vastaa siitä, että hänen palkintopisteensä ovat hyvitetty asianmukaisesti. Jäsenen katsoessa palkintopisteiden ansaitun, mutta ei hyvitetyn tai kyseessä ollen Agodan pisteiden lunastuksen vahvistus, Agoda pidättää oikeuden pyytää jäsentä todistamaan kertymisen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kuittien kopioihin tai vastaavaan asiakirjaan vahvistaakseen tapahtuman oikeellisuuden. Kaikki jäsenen palkintopisteiden hyvityspyynnöt kertymisen todisteineen on oltava Agodan vastaanotettavissa kahdentoista kuukauden sisällä palkintopisteiden kertymispäivämäärästä.

Palkintopisteiden vanheneminen

26. Jäsenen tilille kertyneet palkintopisteet säilytetään tilillä palkkion lunastamiseen saakka tai kunnes ne vanhenevat, kumpi tahansa tapahtuu ensin. first.

27. Yhden kalenterivuoden aikana kertyneet palkintopisteet pysyvät voimassa seuraavan kalenterivuoden joulukuun 31. päivään saakka. Kunkin kalenterivuoden vanhenevat pisteet on lunastettava palkkioksi joulukuun 31. päivään mennessä. Vanhenevat pisteet, joita ei ole lunastettu joulukuun 31. päivään mennessä mitätöidään ja poistetaan tileiltä. Tilit, joille ei Kerry palkintopisteitä kahden täyden vuoden jaksolta tulkitaan passiivisiksi ja Agoda pidättää oikeuden tilin sulkemiseen jäljellä olevien palkintopisteiden vanhenemisen jälkeen.

Tapauksissa, joissa palkintopisteet on mistä tahansa syystä poistettu tililtä pisteiden lunastuksen yhteydessä ja myöhemmin palautettu, palkintopisteiden palautusta tilille ei lueta tilin käytöksi

Palkintopisteiden lunastaminen

28. Agoda määrittää ja julkaisee lunastettavissa olevat palkinnot ja tarvittavan palkintopisteiden määrän palkinnon lunastamiseen. Agoda vahvistaa menettelyn palkinnon lunastamiselle, jolloin lunastuksella tarkoitetaan jäsenen tilin palkintopisteiden muuntamista tietyksi palkinnoksi.

29. Pisteitä, joita on käytetty varauksien tekoon joilla ei ole palautusoikeutta, ei palauteta, jos varaus perutaan.

30. Kahdelle tai useammalle eri tilille kertyneitä palkintopisteitä ei voi yhdistää palkinnon lunastamiseksi.

31. Agodan bonusohjelman hotellivarauksissa noudatetaan kyseisen majoituskohteen hinta-, sopimus- ja majoitusehtoja.

32. Palkintorakennetta voidaan muuttaa, peruuttaa tai rajoittaa Agodan harkintaan perustuen, ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä. Palkintopisteiden määrää palkinnon lunastamiseksi voidaan nostaa merkittävästi, mikä tahansa palkinto voidaan perua ja mille tahansa palkinnolle tai sen lunastamiselle voidaan asettaa rajoituksia milloin tahansa. Palkintopisteiden kertyminen ei oikeuta ohjelman jäseniä määrämuotoisiin oikeuksiin koskien palkintoja tai ohjelmaa. Palkinnot ovat saatavilla vain Agodan bonusohjelmaan kuuluvissa majoituskohteissa Agodan määrittelyn mukaisesti. Mukana olevat majoituskohteet on merkitty Agoda bonukset-logolla ja varatessa käy selvästi ilmi, jos palkintopisteitä voidaan lunastaa tai kerätä. Agodaa ei voida pitää vastuussa muutoksista, jotka aiheutuvat majoituskohteen peruessa osallistumisensa bonusohjelmaan.

33. Agoda ei millään tavalla vastaa eikä sillä ole velvollisuutta mistään veroseuraamuksista, jotka voivat aiheutua jäsenen osallistumisesta ohjelmaan. Kukin jäsen vastaa yksinomaan verotuksen alaisten maksujen suorittamisesta sekä etuuksien vastaanottamisesta, jotka ovat aiheutuneet jäsenen osallistumisesta ohjelmaan ja palkintopisteiden ansaitsemisesta, muuntamisesta, hallinnasta ja / tai käytöstä ja kaikista arkistointi- ja raportointivelvollisuuksista. Jäsenten tulisi konsultoida veroviranomaisia palkintopisteiden kertymisestä, muuntamisesta ja käytöstä.

34. Ohjelman yhteistyöhotelleja voidaan lisätä tai poistaa milloin tahansa ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä. Yhteistyöhotellin poistuessa ohjelmasta jäsen tulee säilyttämään tilillään jäljellä olevat palkintopisteensä, jotka on ansaittu tältä yhteistyöhotellilta.


Agoda.com on osa The Priceline Groupia, maailman johtavaa online-matkapalvelua

AS-AGWEB-3C08