Nabízejte své ubytování na webu Agoda

Celosvětový dopad, zaměření na Asii. Zveřejněte zdarma nabídku svého ubytování na webu Agoda ještě dnes a získejte rezervace, které vám chyběly.

Soukromé ubytování

Ubytovací zařízení o jedné jednotce, jako jsou ubytování v soukromí, apartmán nebo apartmá

property-type

Hotel

Budovy s více jednotkami, jako jsou hotel, penzion, apartmán se službami nebo budovy s apartmá k pronájmu

property-type
Spolupracujte se společností Agoda a získejte až
93 USD / night booked
Tooltip Typické ubytovací zařízení na portálu Agoda získává rezervace při této ceně za noc
17 night booked / month
Tooltip Typické ubytovací zařízení na portálu Agoda získává rezervace při této ceně za noc
1,581 USD / month
Tooltip Cena za noc vynásobená počtem nocí rezervovaných za měsíc
So many reasons to list on Agoda!

Get bookings fast

Our statistics show that the majority of new listings receive a booking within the first 3 months of joining our community.

Stand out from the competition

New listings get a special boost in visibility. Keep the spotlight on your property with a range of options to increase your exposure.

Reach a global audience

More than 9 million Agoda users from around the world will get to see your property.

List any property type

List a hotel, apartment, house, and so many other property types for free on Agoda.

Support

Find support through online material, the support widget on YCS and Host Manage, and email and chat.

Co je pro to potřeba udělat?

Přihlaste se nebo si vytvořte účet Agoda

Zadejte podrobnosti o svém zařízení a nahrajte fotografie

Nastavte si ceník a dostupnost

Nechte svou nabídku zveřejnit pro miliony cestovatelů