Learn more

ลงประกาศด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกอโกด้า

อัปโหลดข้อมูลและรูปที่พักของท่าน

ตั้งราคาและวันที่เปิดจอง

ลงประกาศที่พักของท่าน สู่สายตานักเดินทางหลายล้านคน

ที่พักไม่ใหญ่แต่ได้ใจไปเต็มๆ อวดที่พักของท่านกับนักเดินทางหลายล้านคนได้เลย