Refreshing Session...

Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Sljedeće odredbe čine temelj Agodina nagradnog programa. One štite vas, članove programa Agodinih nagrada, tvrtku Agoda Company Pte Ltd [Agoda], aktivne članove Agodine putničke mreže i suradničkih tvrtki. Vaše sudjelovanje u programu određeno je tim odredbama i vaša je odgovornost sve ih pročitati i razumjeti. Za više informacija, molimo obratite se službi za korisnike Agodinih nagrada ili nekoj drugoj stranici u Agodinoj putničkoj mreži, uključujući agoda.com.

Uključenjem u Agodin nagradni program, korištenjem bodova ili korištenjem bilo kojeg aspekta programa, obvezujete se poštovati odredbe. Ta se pravila ne mogu promijeniti ili zamijeniti osim kroz pisani obrazac tvrtke Agoda Company Pte Ltd.

Opći uvjeti

1. Članstvo u programu Agodinih nagrada i prednosti članstva nude se po nahođenju tvrtke Agoda Company Pte Ltd i njezinih suradnika, a Agoda ima pravo prekinuti program ili promijeniti njegova pravila, odredbe, pogodnosti, uvjete sudjelovanja ili razine nagrada, u cijelosti ili dijelom, u bilo koje vrijeme, sa ili bez obavijesti, i ako promjene mogu utjecati na vrijednost već skupljenih nagradnih bodova. Agoda može, među ostalim, povući, ograničiti, promijeniti ili otkazati bilo koju posebnu ponudu samo za članove; povećati broj potrebnih bodova za hotelske rezervacije, promijeniti ili prilagoditi broj dana kada ne vrijede članske povlastice; ograničiti broj hotelskih rezervacija i posebnih ponuda dostupnih u jednom ili svim hotelima. Član programa Agodinih nagrada, u skupljanju nagradnih bodova, ne može se osloniti na stalnu dostupnost posebne ponude ili razine nagrade također, članovi možda neće moći iskoristiti sve posebne ponude ili sve nagradne bodove za sve hotele.

2. Sudjelovanje u Agodinu nagradnom programu ("program") određeno je svim uvjetima i odredbama, pravilima, uredbama, politikama i postupcima ("pravila programa") koje Agoda može, po vlastitom nahođenju, prilagoditi s vremena na vrijeme. Agoda ima isključivo pravo tumačiti i primjenjivati pravila programa. Neuspjeh u pridržavanju pravila programa, bilo koje nedopušteno korištenje povlastica programa, bilo koje ponašanje koje nanosi štetu Agodi ili njezinim suradnicima od bilo kojeg člana ili nekoga tko djeluje u ime člana, mogu uzrokovati prekid njegovog ili njezinog članstva, oduzimanje skupljenih bodova, nagrada ili pogodnosti ili oboje.

3. Agoda zadržava pravo provjere nekih ili svih računa programa Agodinih nagrada kako bi utvrdila slažu li se s pravilima programa, bez obavijesti članu programa. U slučaju da se provjerom otkriju odstupanja ili moguća narušavanja, provođenje zahtjeva za korištenje nagrade može se odgoditi do završetka provjere.

4. Svaki je član odgovoran za svoje poznavanje pravila programa i iznosa nagradnih bodova na svom računu. Agoda pokušava savjetovati aktivne članove o raznim pitanjima kroz prikladna sredstva, kao što su pregledi računa, brošure i internetske stranice, ali Agoda nije obvezna to učiniti.

5. Skupljanje nagradnih bodova i njihovo korištenje podložni su Agodinim posebnim pravilima programa. Svaki je član dužan pročitati te materijale kako bi razumio/razumjela svoja prava i obveze u programu. Bodovi, pogodnosti i nagrade koje su zarađene u programu ne mogu se prenositi.

6. Agodin nagradni program postoji samo za pogodnost i sudjelovanje individualnih članova. Samo pojedine osobe mogu dobiti članstvo u programu Agodinih nagrada, a svaki član može imati samo jedan račun. Dvostruki će se računi ukinuti.

Samo član čije je ime na računu može saznati osobne podatke s računa. Agodini suradnici, osoblje na Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. niti bilo koja podružnica u punom vlasništvu ne mogu sudjelovati u Agodinom nagradnom programu.

7. SKUPLJENI NAGRADNI BODOVI NISU IMOVINA ČLANA I NEMAJU VRIJEDNOST IZVAN PROGRAMA. NAGRADNI SU BODOVI KREDIT KOJI AGODA MOŽE POVUĆI U BILO KOJE VRIJEME KAKO JE NAVEDENO OVDJE. NAGRADNI BODOVI NE MOGU SE MIJENJATI ZA NOVAC, DODJELJIVATI, RAZMJENJIVATI ILI PRENOSITI OSIM POD UVJETIMA NAVEDENIMA OVDJE I NISU PRENOSIVI NAKON SMRTI, PO PRAVU OBITELJSKIH ODOSA ILI DRUKČIJE PO DJELOVANJU ZAKONA.

8. Osobni podaci koji se dobivaju iz vaše povezanosti s programom koristit će se u skladu s politikom privatnosti za web-stranicu koje ste član. Kliknite ovdje kako biste vidjeli politiku privatnosti za www.Agoda.com. Podaci koje unese član mogu se prenositi dobavljaču (tj. hotelu) ili od njega kako bi se uredilo sudjelovanje člana u programu. Kako biste naučili kako dobavljač može koristiti te podatke, molimo pročitajte politiku privatnosti dobavljača.

9. Agoda zadržava pravo prekinuti članstvo bilo kojeg člana koji koristi program na način koji se ne slaže s uvjetima i odredbama ili s bilo kojim federalnim, državnim, pokrajinskim, regionalnim ili lokalnim zakonom, zakonskim odredbama, aktovima, smjernicama ili propisima. Prekinuto članstvo može uzrokovati gubitak svih zarađenih nagradnih bodova, pogodnosti i privilegija. Uz prekidanje članstva u programu, Agoda ima pravo poduzeti prikladne upravne i/ili zakonske postupke, uključujući kazneno gonjenje ako se čini jedinim mogućim rješenjem po vlastitom nahođenju Agode.

10. Bilo koji pokušaj bilo koje osobe da naruši zakonski postupak programa smatra se kršenjem kaznenog i civilnog prava te, ako netko to pokuša, Agoda zadržava pravo tražiti naknadu od te osobe koliko je najviše dopušteno zakonom. Agodin neuspjeh da provede te uvjete i odredbe nije odricanje od te ili bilo koje druge odredbe.

11. Sva pitanja ili sporovi oko mogućnosti individualne osobe da postane članom programa, osvajanje, korištenje ili pretvaranje nagradnih bodova te slaganje člana s uvjetima i odredbama rješava Agoda po vlastitom nahođenju.

12. Ako nadležni sud neke od odredbi u uvjetima i odredbama procijeni nevaljanima ili neprovedivima, one se otklanjaju iz uvjeta i odredbi, a ostale odredbe i dalje vrijede.

13. Uvjeti i odredbe oblikuju se u skladu sa singapurskim zakonom bez obzira na to gdje je član ispunio prijavnicu ili je predao Agodi. U bilo kojem postupku ili drugom zakonskom procesu u skladu s bilo kojim pitanjem ili stvari vezanima uz uvjete i odredbe ili uz članstvo, član se obraća singapurskom zakonodavstvu.

Zabrana prodaje ili zamjene

14. Prodaja ili zamjena nagradnih bodova, nagrada ili povlastica izričito je zabranjena, osim ako to čini Agoda. Svi nagradni bodovi, nagrade ili povlastice koje se prenose, dodjeljuju ili prodaju protivno pravilima programa, uz kažnjavanje člana povezanog s kršenjem, mogu se zaplijeniti ili ukinuti.

Korištenje hotelskih rezervacija koje su dobivene kupnjom, zamjenom ili drugim načinom koji nije u skladu s pravilima programa, mogu dovesti do otkazivanja rezervacije, zabrane ulaska u hotel gostu čije je ime navedeno u rezervaciji i, po vlastitom nahođenju Agode, ostvarivanja boravka u hotelu samo nakon uplate važeće cijene.

Aktivnosti na računu

15. Bilo koji član koji se ne koristi svoj račun u razdoblju od dvadeset i četiri (24) uzastopna mjeseca podložan je ukidanju računa i predavanju svih skupljenih nagradnih bodova.

16. "Aktivnosti na računu" za svrhu ovih pravila, događaju se kada član osvoji nagradne bodove na svom računu na bilo koji način naveden u pravilima ili kako je Agoda drugdje dopustila ili kada član iskoristi osvojene Agodine ili partnerske nagrade korištenjem nagradnih bodova na računu korisnika.

Prirast nagradnih bodova

17. Samo članovi programa Agodnih nagrada mogu skupljati nagradne bodove u programu tako da se služe načinima skupljanja bodova koje priznaje program. Član ne može skupiti nagradne bodove kada druga osoba, životinja, predmet ili entitet koriste usluge hotelskih rezervacija ili druge.

18. Trenutno, nagradni se bodovi mogu skupiti kroz hotelske rezervacije preko web-stranice agoda.com ili bilo koje druge web-stranice koja pripada Agodinoj putničkoj mreži korištenjem odobrene kreditne kartice za plaćanje rezervacije, kupovnih dobara ili usluga. Agoda izričito zadržava pravo dodavanja načina skupljanja nagradnih bodova, brisanja nekih ili svih načina skupljanja nagradnih bodova ili isključivanja određenih vrsta transakcija iz skupljanja nagradnih bodova. Za osvajanje nagradnih bodova za izvršenje hotelske rezervacije, članovi se moraju prijaviti unosom važećeg korisničkog imena i lozinke. Nagradni bodovi bit će dodijeljeni na račun članova, ukoliko je član izvršio najmanje jednu rezervaciju prije 01. travanj 2014.

19. Nagradni se bodovi mogu skupiti samo kada član boravi u hotelu nakon službenog datuma ulaska u program i mogu se dodati samo računu člana. Nagradni bodovi skupljeni za završenu hotelsku rezervaciju pridodaju se računu člana 30 dana nakon datuma odlaska iz hotela. Nagradni se bodovi dobivaju samo za hotelske rezervacije koje je napravio član. Nagradni se bodovi ne dobivaju za otkazane rezervacije.

20. Nagradni se bodovi dobivaju samo za plaćene i završene hotelske rezervacije prema hotelskim pravilima. Iznos skupljenih nagradnih bodova određuje se iznosom novca koji plaća član. Novčana je vrijednost ona koja se naplaćuje na kreditnoj kartici člana, prilagođena naknadama, povratima novca, prilagodbama ili nedokazivim aktivnostima.

Povlašteni članovi osvajaju 20 nagradnih bodova za svaki dolar naplaćen na njihovoj kreditnoj kartici. Elitni75 članovi osvajaju 31,25 nagradnih bodova za svaki dolar naplaćen na njihovoj kreditnoj kartici.

21. Ako Agoda ili Agodin partner za nagrade nepropisno odbije dati članu bodove ili povlastice, njegova se odgovornost ograničava na vrijednost tih bodova ili povlastice.

22. Agodini nagradni bodovi daju se samo za objavljene cijene, a ne za hotele gdje je Agoda zaposlena samo uz proviziju, besplatni smještaj, najmove ili karte, industrijske popuste, cijene za skupine ili posebne promocijske cijene. Agodini nagradni bodovi ne dobivaju se za naplate na kreditnoj kartici koje se vrše izravno preko hotela.

23. Samo osoba koja je rezervirala hotel dobiva nagradne bodove za te usluge.

24. Agoda zadržava pravo dijeljenja dodatnih bodova i promocijskih ponuda dostupnih samo određenim članovima u bilo koje vrijeme, temeljeno na povijesti rezervacija i aktivnosti rezerviranja, geografskom području, sudjelovanju u programu ili drugim čimbenicima koje određuje Agoda po vlastitom nahođenju.

25 . Agoda, u većini slučajeva, dodaje skupljene nagradne bodove na račun člana. Međutim, dužnost je svakog člana osigurati da su ti bodovi pravilno dodani. Kada član tvrdi da je osvojio bodove, ali da oni nisu dodani ili u slučajevima kad Agoda traži potvrdu, Agoda zadržava pravo traženja dokaza skupljanja bodova od člana, uključujući, ali ne ograničeno na, kopije računa ili sličnu dokumentaciju koja dokazuje da se navedena transakcija uistinu dogodila. Svaka žalba člana u vezi s nagradnim bodovima mora doći do Agode u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma kada su ti bodovi navodno osvojeni.

Istek nagradnih bodova

26. Nagradni bodovi na računu člana ostaju na računu dok se ne iskoriste ili dok ne isteknu, što se dogodi prvo.

27. Nagradni bodovi koji se osvoje u jednoj kalendarskoj godini ostaju valjani do 31. prosinca naredne kalendarske godine. Bodovi koji istječu moraju se iskoristiti za nagradu do 31. prosinca. Bodovi koji istječu, a nisu iskorišteni do 31. prosinca, ne vrijede i brišu se s računa člana. Računi u kojima nagradni bodovi stoje pune dvije godine određuju se kao mirujući i Agoda zadržava pravo zatvaranja tog računa kad isteknu i posljednji bodovi.

U slučajevima kada se nagradni bodovi, iz bilo kojeg razloga, uzimaju s računa, ako su iskorišteni za nagradu, a kasnije vraćaju, vraćanje nagradnih bodova na račun ne računa se kao aktivnost na računu.

Otkup nagrade

28. Nagrade koje se mogu iskoristiti i iznos nagradnih bodova koji je potreban za to korištenje određuje Agoda i objavljuje ga svojim članovima. Agoda utvrđuje postupak za iskorištavanje nagrada, ali iskorištavanje znači zamjenu nagradnih bodova s računa člana za određenu nagradu.

29. Bodovi ostvareni prilikom kupnje nepovratne rezervacije neće biti vraćeni u slučaju otkazivanja.

30. Nagradni bodovi osvojeni na dva ili više računa ne mogu se kombinirati za osvajanje nagrade.

31. Agodine nagradne hotelske rezervacije podložne su tarifnim i ugovornim politikama te politikama smještaja hotela u kojem članovi trebaju boraviti.

32. Struktura nagrade može se mijenjati, otkazati ili ograničiti po vlastitom nahođenju Agode, sa ili bez obavijesti. Iznos nagradnih bodova potrebnih za preuzimanje bilo koje nagrade može se povećati, nagrada se može povući, mogu se dodati i ograničenja na nagradu ili njezino preuzimanje u bilo koje vrijeme. Skupljanje nagradnih bodova ne daje neotuđiva prava članu programa na nagrade ili program. Nagrade vrijede samo u hotelima koji sudjeluju u Agodinom nagradnom programu kako određuje Agoda. Hoteli koji sudjeluju u programu jasno ističu logo Agodinih nagrada, a postupak rezervacije jasno pokazuje mogu li se bodovi skupiti ili iskoristiti. Agoda nije odgovrna za moguće promjene koji proizlaze iz otkazivanja hotela koji sudjeluje u programu.

33. Agoda nije odgovorna ni na koji način za poreze koji mogu nastati iz sudjelovanja člana u programu. Svaki je član isključivo odgovoran za plaćanje poreza i skupljanje povlastica koji su nastali iz sudjelovanja člana u programu te osvajanja, pretvaranja, zadržavanja i/ili korištenja nagradnih bodova i za sve primjenjive obveze upisa i prijavljivanja. Članovi bi se trebali obratiti svojim poreznim savjetnicima u vezi sa skupljanjem, pretvaranjem i korištenjem nagradnih bodova.

34. Dobavljači se mogu dodavati u ili uklanjati iz programa u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. U slučaju da se dobavljač ukloni iz programa, član i dalje zadržava nagradne bodove koje je zaradio preko tog dobavljača.


Agoda.com je dio Priceline Group, svjetskog lidera u online putovanjima i povezanim uslugama.

AS-AGWEB-3A06