Felhasználási feltételek


Utolsó frissítés: 2018. január

Az Agoda üdvözli Önt (az alábbiakban „Ügyfél” vagy „Ön”) a honlapján („honlap”). Az „Agoda” vagy a „mi” kifejezés az Agoda Company Pte. Ltd. cégre, az „Agoda Companies” kifejezés pedig együttesen az Agodára és az Agoda megfelelő kapcsolt vállalkozásaira, többek között például a következő cégekre utal: Agoda Services Co., Ltd. (Thaiföld), Agoda International Pte. Ltd. (Szingapúr, az egyesült királyságbeli iroda és egyéb helyi kirendeltségek), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malajzia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hongkong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc. stb. A Honlapra utaló hivatkozások annak egyéb felületeire – többek között például weboldalakra és alkalmazásokra – is vonatkoznak, attól függően, hogy azt mobiltelefonról, táblagépről vagy egyéb eszközről nyitják meg. Az alábbiakban meghatározott Felhasználási feltételek minden olyan szolgáltatásunkra vonatkoznak, amelyek az Ön számára közvetve vagy közvetlenül elérhetők, beleértve az online foglalásokat, az ügyfélszolgálati igényeket stb. A Honlap megnyitásával, böngészésével és használatával és/vagy az Agodán keresztül bonyolított foglalással tudomásul veszi és elfogadja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Felhasználási feltételeket. A Honlapon található különböző irányelveink és szabályzataink – többek között például: Adatvédelmi szabályzat, Biztonságos vásárlás szabályzata, Agoda árgarancia, Foglalási garancia, Lemondási szabályzat, Visszatérítési szabályzat, Agoda Jutalomprogram feltételei, Agoda Ajándékkártyák szerződési feltételei, Agoda ajánlási program feltételei, Vendégértékelés irányelvei, GYIK, stb. (együttesen az „Irányelvek”) – a jelen szerződési feltételekkel együtt értelmezendők, és ezeknek szerves részét képezik, és itt az azokra mutató hivatkozások is megtalálhatók. Az alábbiakban meghatározott Szerződési feltételek és a Szabályzatok együttesen az alábbiakban „Felhasználási feltételek”. Ha nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel, kérjük, azonnal szüntesse be a Honlap használatát. Az időről időre módosított Felhasználási feltételek a teljes megállapodást jelentik, és a tartalmukra vonatkozóan helyettesítenek minden más megállapodást és (írásbeli vagy szóbeli) megegyezést Ön és az Agoda Companies között ezzel ellentétes, kifejezett rendelkezés hiányában.

1. Szolgáltatásaink köre

A. Szálláshelyfoglalás

A Honlapon az Agoda online felületet biztosít, amelyen keresztül különböző fajta kiadó szálláshelyek és ideiglenes szállások - többek között hotelek, szállók, bútorozott apartmanok, B&B (szoba reggelivel), kiadó szobák, házikók, ryokanok stb. (együttesen „Szálláshely(ek)”) - között lehet böngészni, és foglalásokat lehet végezni ezeken a Szálláshelyeken. Amennyiben foglalást kezdeményez a Honlapon keresztül, azzal ajánlatot tesz a szállás lefoglalására az adott foglalásnál feltüntetett áron, valamint a Honlapon feltüntetett egyéb szerződési feltételek mellett. Ez akkor válik kötelező érvényű, a Felhasználási feltételeknek megfelelő, Szingapúrban fennálló szerződéssé, amikor a Szálláshely és ennek következtében az Agoda azt elfogadta. A Szálláshelyfoglalás jóváhagyásáról egy megerősítő e-mailben értesítjük (az előre kifizetett Szálláshelyek esetén a vouchert is csatoljuk), ami azt jelenti, hogy foglalását a Szálláshely már visszaigazolta. A „köszöőoldal” megjelenése azt jelenti, hogy a foglalási kérelmét megkaptuk, és az készen áll a végső feldolgozásra. További művelet az Ön részéről nem szükséges. Az alábbiakban részletezett feltételek mellett fenntartjuk a jogot a foglalás visszautasítására.

Szolgáltatásaink nyújtásakor a Szálláshelyekről közzétett információk a szállítóink vagy szolgáltatóink (például a Szállások, képviselőik, forgalmazóik, beutaztató vállalatok (DMC-k), csatorna menedzserek, partnerek stb.) által a tudomásunkra hozott információkon alapulnak. Vagyis a Szálláshelyek vagy képviselőik hozzáférést kapnak egy extranet-alapú vagy egyéb kapcsolódást biztosító megoldáshoz, amelyen keresztül teljes felelősséggel tartoznak az árak, a szabad kapacitások, a leírások, a képek, a foglalási feltételek, a szállásszabályzatok, illetve a Honlapon megjelenő egyéb információk napra készen tartásáért. Bár elvárható kereskedelmi gondossággal és szakképzettséggel járunk el a szolgáltatás nyújtásakor, nem ellenőrizhetjük és nem garantálhatjuk, hogy az összes információ pontos, teljes, helyes vagy naprakész, és nem vállalunk felelősséget az esetleges (akár nyilvánvaló, akár helyesírási) hibákért, a szolgáltatás megszakadásáért (akár a Honlap - ideiglenes és/vagy részleges - meghibásodásából, javításából, frissítéséből vagy karbantartásából fakad, akár másból), pontatlan, félrevezető vagy hamis információkért, illetve az információk hiányáért. Mindig a Szálláshelyek tartoznak felelősséggel a Honlapon megjelenő szálláshely-információk pontosságáért, teljességéért és helyességéért. A piaci feltételek és körülmények változása esetenként hirtelen következhet be; ilyenkor előfordulhat, hogy a Honlapon megjelenő információk pontatlanná vagy idejétmúlttá válnak. Amennyiben problémák merülnek fel, ügyfélszolgálatunk a kereskedelemben elvárható minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson Önnek, és kapcsolattartási pontként lép fel a Szálláshellyel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Agoda egy a sok olyan csatorna közül, amelyet a szálláshelyek használnak, hogy foglalásra elérhetővé tegyék szabad kapacitásaikat. Ha a keresési eredmény azt jelzi, hogy az adott szálláshelyen nincs több rendelkezésre álló szoba, azt jelenti, hogy a szoba nem áll rendelkezésre az Agodán keresztül.

A Honlap nem tartalmazza a Honlapon szereplő Szálláshelyek (minőségének, szolgáltatási szintjének vagy besorolásának) ajánlását vagy ösztönzését, és nem is tekinthető a fentiek ajánlásának vagy ösztönzésének. Ezennel kifejezetten visszautasítunk minden képviseletet, jótállást vagy kötelezettséget a Honlapon szereplő Szálláshelyek minőségével, állapotával vagy megfelelőségével kapcsolatban. A Szálláshelyek különböző szempontok szerint sorolhatók be a Honlapon (csillagok, értékelések stb.). Az alapértelmezett besorolás olyan automatikus algoritmus alapján történik, amelyet időről időre frissíthetünk, és amely különféle tényezőket vesz figyelembe, beleértve de nem kizárólag a következőket: foglalhatóság, promóciók és árak, népszerűségi előzmények, profitarány és árbevétel, konverzió (a foglalások és a honlap látogatásainak aránya), értékesített vendégéjszakák, lemondások, tartalom minősége, vendégek által adott értékelések pontszámai, csillag besorolások stb. Az Agoda jelenlegi „Előnyben részesített partner” programjának keretében bizonyos kiválasztott szálláshelyek növelhetik láthatóságukat a Honlapon. Az ilyen Előnyben részesített partner adatlapok meg lesznek jelölve, vagy egyértelműen erre utaló szöveggel lesznek ellátva. Bizonyos körülmények között, az Agoda felajánlhatja a szálláshelyeknek egy szponzorált listázást, pl. a fizetést egy top helyezésért. Az ilyen szponzorált listázások meg lesznek jelölve, vagy egyértelműen meg lesznek fogalmazva.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint és bármilyen (törvényes) okból visszautasítsunk ügyfeleket vagy foglalásokat (vagy különleges esetekben arra, hogy visszaigazolt foglalásokat töröljünk) a visszautasítás indoklása nélkül. Az ügyfelek és foglalások visszautasításának okai általában többek között az alábbiak lehetnek: Szálláshely kérésére, a Honlapon keresztül foglalt Szálláshelyek egyedi vagy tömeges továbbértékesítése előzetes írásos engedélyünk hiányában ("Továbbértékesítés"), Felhasználási feltételek megsértése, vis maior események, kereskedelmi vagy gazdasági szankciók, embargók, jogi korlátozások, csalás vagy lopás (vagy ezek gyanúja), bűncselekmény gyanúja, kétes foglalások, ügyfél által feltöltött félrevezető vagy hibás információk, problémák a bankkártyával, nem megfelelő viselkedés, fenyegetés, sértés, erőszak alkalmazása, információnyújtás megtagadása, gyakorlati akadályok, kommunikációs problémák, nyilvánvaló hibák (lásd lent), előzmények, kormányok vagy nemzetközi szervezetek feketelistája (USA, EU, ENSZ, Szingapúr stb.) stb. Amennyiben az Agoda egy már előzőleg kifizetett foglalást utasít vissza vagy töröl, a teljes foglalási érték visszatérítésre kerül az Ön számára, kivéve a felhatalmazás nélküli Továbbértékesítés esetét, valamint minden olyan meghatározott esetet, amikor kizárólagos és korlátlan belátásunk szerint fenntartjuk annak a jogát, hogy ne térítsük meg a teljes összeget vagy annak bármely részét. Nem adható visszatérítés jogosulatlan Továbbértékesítés esetén, az ilyen tevékenység számos negatív hatása miatt, beleértve a felhatalmazott és szerződéses társult partnereinknek, valamint a szálláshelyeknek okozott hátrányt, akik szerződés és kölcsönös bizalom alapján szolgáltatásaikat az Agoda rendelkezésére bocsátják, továbbá az Agodát érő veszteséget és negatív márkahatást, amit a jogosulatlan Továbbértékesítés okoz, melynek során kísérletet tesznek az Agoda üzleti tevékenységének gyengítésére, többek között azzal, hogy az Agoda versenytársainak Honlapjain a továbbértékesítésre szánt kontingenst tudomásunk nélkül közzéteszik. Arra is fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint letiltsunk („feketelistára tegyünk”) felhasználókat a Honlapról, állandó vagy ideiglenes jelleggel. A feketelistán szereplő felhasználóknak tilos megkísérelni a Honlap használatát más név alatt vagy másik felhasználón keresztül. Lásd még alább a csalást megelőző intézkedéseket.

Ritka esetekben az is előfordulhat, hogy „nyilvánvaló hibák” miatt kell törölnünk, elutasítanunk vagy módosítanunk egy foglalást, függetlenül a hiba forrásától. Az egyértelműség kedvéért: a nyilvánvaló hiba olyan hiba a Honlapon (például az árak, a feltételek vagy a pontok tekintetében), amelyet egy ésszerűen gondolkodó személy nem tekintene normálisnak. Ilyen esetben a foglalást vagy a pontok összegét módosítjuk, vagy – adott esetben – a felszámolt összeget kezelési díjak felszámolása nélkül visszatérítjük. Kizárólag az Agoda belátásán múlik, hogy ebből az okból törli vagy visszautasítja-e a foglalást.

Ne feledje: a feltételezett csoportos foglalások is visszautasításra kerülhetnek, mivel a legtöbb Szálláshely speciális eljárásokkal rendelkezik csoportos foglalások esetén. További információkért lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

A szálláshely igénybevételének körülményeit az éppen folyó felújítási munkálatok, a Szálláshely foglalásának hibái és a vendég speciális igényei befolyásolhatják. A szálláshely elfoglalásával kapcsolatos speciális igényeiről vagy szükségleteiről mindenképpen tájékoztassa a Szálláshelyet.

Tájékoztató a csillag-besorolással kapcsolatban

A Szálláshely csillag vagy jelzés alapú besorolása („csillag besorolás”) csak tájékoztatás céljára szolgál. A csillag besorolások olyan információkon alapulnak, amelyeket szállítóinktól, például a Szálláshelyektől kaptunk, és figyelembe vehetik a Szálláshely felszereltségét, árait, értékeléseit és szolgáltatásait. A csillagos értékelések teljesen függetlenek lehetnek más, kormányzati turisztikai hatóságok által adott értékelésektől. Függetlenül nem ellenőrizzük a csillag-besorolásokat. A csillag-besorolás csak az adott Szálláshelyen várható kényelmi szintet jelzi, és a magasabb csillag-besorolás általában magasabb szintű komfortfokozatot és igénybe vehető szolgáltatásokat jelöl. Részletesebb információk a Honlap részletes leírása alatt olvashatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csillag-besorolások a helyszín, az elérhető alternatívák, a helyi piaci viszonyok, gyakorlatok vagy egyéb körülmények alapján nagyon különbözőek lehetnek. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a fenti körülmények miatt egy adott ország vagy város csillag-besorolása nem hasonlítható össze egy másik ország vagy város ugyanolyan csillag-besorolásával. A csillag-besorolás nem feltétlenül tükrözi a Szálláshelyen elérhető összes szolgáltatást vagy igénybe vehető lehetőséget; előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások vagy specialitások nem érhetők el minden szobában vagy az összes, adott csillag-besorolású ingatlanban. Ha vannak olyan különleges szolgáltatások vagy speciális lehetőségek, amelyek az Ön számára fontosak, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ahol bővebb felvilágosítást tudnak adni arról, hogy rendelkezésre állnak-e az adott szolgáltatások vagy lehetőségek.

B. Egyéb kiegészítő szolgáltatások

Az Agoda egy online felületet biztosít, amelyen egyéb szolgáltatások – többek között például repülőjáratok és bérelhető autók („kiegészítő szolgáltatások”) – között lehet böngészni, és foglalásokat lehet lebonyolítani ezekre a szolgáltatásokra. Annak ellenére, hogy az Agoda honlapon rá lehet keresni és foglalásokat lehet végezni ezekre a Kiegészítő szolgáltatásokra, az Agoda által körültekintően kiválasztott Kiegészítő szolgáltatásokat az Agoda társcégei és partnerei („Partnerek”) nyújtják. Például az Agoda Honlapján elérhető repülőjáratok megjelenítését, valamint az ehhez tartozó keresés és foglalás funkciókat a KAYAK és beszállítói biztosítják. A Kiegészítő szolgáltatások böngészésekor ezeket a Partnereket egyértelműen feltüntetik a Honlapon, továbbá egy, a Partner felhasználási feltételire és/vagy adatvédelmi szabályzatára mutató hivatkozás is megjelenítésre kerül, ahol tájékozódni lehet az ügyfél és az adott Kiegészítő szolgáltatást nyújtó Partner közötti viszonyt szabályozó feltételekről.

Ha Ön Kiegészítő szolgáltatást foglal a Honlapon, azzal ajánlatot tesz a szolgáltatás (pl. repülőjárat vagy bérelhető autó) lefoglalására az adott foglalásnál a Honlapon feltüntetett áron, illetve elfogadja a további szerződési feltételeket, amelyekről a Partner időről időre tájékoztatja Önt. Ez akkor válik kötelező érvényű szerződéssé, amikor a Partner elfogadja az Ön foglalását. A Kiegészítő szolgáltatás lefoglalásáról e-mailben küld visszaigazolást Önnek a Partner. A Partnernek jogában áll elutasítania a foglalást a felhasználási feltételeinek megfelelően.

2. A Honlap használata

A fentieknek megfelelően ezek a Szerződési feltételek egy megállapodást képeznek Ön és az Agoda Companies között. Az Agoda ezenkívül más cégekkel, többek között például a Booking.com B.V. vállalattal is együttműködik, hogy szállásfoglalási lehetőségeket kínáljon a világ minden tájáról. Bizonyos esetekben Ön olyan visszaigazolást kap, amely ezekre az egyéb cégekre hivatkozik. Az Agoda lehetőséget biztosít Kiegészítő szolgáltatások (repülőjáratok és bérelhető autók) foglalására is a kiválasztott Partnerekkel együttműködésben, a fentiekben leírt módon.

Az Agoda kizárólag csak a Felhasználási feltételekben megengedett, korlátozott, meghatározott, személyes, át nem ruházható, bérbe nem adható, visszavonható engedélyt ad Önnek a Honlap megnyitására és használatára. E korlátozott engedélyen felül semmilyen más jogot vagy engedélyt nem adunk Önnek a Honlappal kapcsolatban; minden olyan jog és engedély fenntartva, amelyek kifejezett megadása nem szerepel ezekben a feltételekben. A Honlap tartalma és információi, valamint a tartalom és az információk szolgáltatásához felhasznált szoftver és infrastruktúra az Agoda, illetve annak beszállítói és szolgáltatói – például a Szálláshelyek és a Kiegészítő szolgáltatások – tulajdona. A Honlapot csak jóhiszemű és törvényes lekérdezések vagy foglalások céljából használhatja, és Ön ezennel vállalja, hogy nem végez spekulációs, hamis vagy megtévesztő foglalásokat, illetve a valódi igényt megelőzően nem foglal le szálláshelyeket. Ezennel vállalja, hogy a foglaláskor megadott fizetési információk helyesek. Emellett azt is vállalja, hogy helyes és pontos e-mail címet, postacímet és/vagy egyéb elérhetőséget ad meg az Agoda számára, és tudomásul veszi, hogy az Agoda ezeket az információkat felhasználhatja abból a célból, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjen Önnel. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat is.

Ennek megfelelően, a Honlap használatának feltételei értelmében, elfogadja, hogy nem használja a Honlapot, illetve annak tartalmát vagy információit kereskedelmi vagy nem személyes célra (közvetve vagy közvetlenül), illetve semmilyen törvénytelen, jogellenes vagy a Felhasználási feltételekben tiltott célra. Ön ezennel elfogadja, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül a Honlapról szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, osztja szét, adja át, jeleníti meg, hajtja végre, sokszorosítja, teszi közzé, adja bérbe, továbbítja, nem értékesíti vagy újraértékesíti, illetve azok alapján nem készít másodlagos műveket. Ezenfelül elfogadja, hogy:

 • nem használja a Honlapot vagy annak tartalmát nem jóváhagyott kereskedelmi célra (pl. foglalások engedély nélküli továbbértékesítése);
 • nem végez spekulatív, hamis vagy megtévesztő foglalásokat;
 • kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen célból nem nyitja meg, ellenőrzi vagy másolja le a Honlap tartalmát vagy információit robotok, spider és scraper konfigurációk vagy egyéb automatizált eszközök, illetve manuális folyamatok segítségével;
 • nem sérti meg a Honlapon lévő robotokat kizáró fejlécek korlátozásait, illetve nem kerüli meg vagy játssza ki a Honlap megnyitásának megakadályozására vagy korlátozására irányuló módszereket;
 • nem tesz olyan lépéseket, amelyek a mi megítélésünk szerint mértéktelenül vagy aránytalanul nagy terhet rónak vagy róhatnak az infrastruktúránkra;
 • kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen célból nem hoz létre mélyhivatkozásokat Honlapunk egyik részéhez sem (többek között beleértve a vásárlási útvonalakat is);
 • sem kereskedelmi, sem piaci versennyel kapcsolatos tevékenység vagy cél érdekében nem értékesíti újra, használja fel, követi nyomon (pl. spider, scraper), jeleníti meg, tölti le, illetve sokszorosítja a Honlapon elérhető információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat;
 • előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a Honlap egyik részét sem „keretezi”, „tükrözi” vagy foglalja bele egy másik honlapba;
 • nem tölt fel törvényellenes, illetve illegális tevékenységet támogató posztokat a Honlapra vagy a Honlapon keresztül;
 • nem tölt fel vagy oszt meg hivatkozásokat olyan posztokhoz, amelyek ártalmasnak, obszcénnek, pornográfnak, illetlennek, szeméremsértőnek, erőszakosnak, gyalázkodónak, istenkáromlónak, rasszistának, diszkriminatívnak, sértőnek, fenyegetőnek, erkölcstelennek, zaklatónak, gyűlöletkeltőnek vagy más módon kifogásolhatónak tekinthető anyagokat tartalmaznak;
 • nem tölt fel vagy oszt meg hivatkozásokat olyan posztokhoz, amelyek becsületsértő, rágalmazó, hamis vagy gyalázkodó anyagot tartalmaznak;
 • nem tölt fel olyan posztokat, amelyek jogi vagy természetes személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait sértik vagy csorbítják, többek között beleértve a szerzői jogot, a szabványokat, a védjegyeket, valamint a kereskedelmi titkokat, a magánélethez való jogot vagy a nyilvánosságra hozatalt szabályozó jogokat;
 • nem tölt fel olyan posztokat, amelyeket a törvények, a szerződések vagy a bizalmi kapcsolat értelmében nincs joga más számára hozzáférhetővé tenni;
 • nem személyesít meg másik természetes vagy jogi személyt, illetve nem állít valótlanságokat egy adott természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatairól vagy nem mutatja be hamis színben ezeket a kapcsolatokat; illetve nem vesz fel hamis személyazonosságot, ha ennek célja az, hogy másokat félrevezessen, becsapjon vagy megkárosítson;
 • nem manipulálja az azonosítókat, például nem hamisít fejléceket, abból a célból, hogy eltitkolja az Ön által feltöltött posztok eredetét;
 • nem használja a Honlapot semmilyen módon, amely a Honlap használatát vagy más felhasználók számítógépes berendezéseit károsíthatja, leállíthatja, túlterhelheti, illetve ronthatja vagy más módon befolyásolhatja; valamint olyan módon, amely a szoftverek, a hardverek vagy a távközlési berendezések működését károsíthatja, megszakíthatja vagy korlátozhatja;
 • nem kísérelhet meg illetéktelen hozzáférést szerezni a Honlaphoz, a kapcsolódó weboldalakhoz, egyéb felhasználói fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy a Honlaphoz csatlakozó hálózatokhoz hackelés vagy jelszófeltörés, illetve bármilyen más módszer segítségével;
 • nem szerezhet vagy kísérelhet meg megszerezni anyagokat vagy információkat olyan eszközökkel, amelyek rendeltetésszerűen nem állnak rendelkezésre a Honlapon, beleértve például a másokról visszafejtéssel vagy más adatgyűjtési móddal szerzett információkat, például e-mail címeket;
 • nem végezhet olyan félrevezető gyakorlatokat, amelyek célja a szerves keresőmotor találati oldalak (SERP) manipulálása, illetve nem alkalmazhat az elfogadott keresőmotor irányelvekkel ellentétesnek tekinthető keresőmotor-optimalizálási (SEO) technikákat. Az etikátlannak vagy „fekete kalapnak” (black hat, alias „spamdexing”) tekintett SEO gyakorlatok közé tartozik többek között a cloaking (álcázás), a metaadatok és címkék taggelése, a tartalom lenyúlása (content scraping), a hivatkozás sémák (link schemes), a Google-bombák, a kulcsszóhalmozás, a rejtett szöveg és hivatkozás, a doorway és álcázott oldalak, a hivatkozás-építés (link farming) vagy a sémák, a spam blogkommentárok stb.;
 • nem tesz semmi egyebet, ami kárt tehet a Honlapban, árthat az Agoda Companies vállalatcsoportnak, munkavállalóinak vagy hírnevének, sem olyat, aminek bármilyen más negatív hatása lehet; vagy
 • nem tesz semmi olyat, ami a fentiek bármelyikét elősegíti.

Hacsak az ellenkezője nincs kifejezetten megengedve, a weboldalak nem tartalmazhatnak hiperhivatkozásokat a Honlap kiinduló lapján felül, illetve nem tartalmazhatnak frame-eket a Honlappal, illetve a benne szereplő egyéb weblapokkal vagy anyagokkal kapcsolatban; ezenkívül senki nem küldhet kereskedelmi célból e-mailben hiperhivatkozást a Honlaphoz az Agoda kifejezett írásos engedélye nélkül.

Ha a Honlapon foglalásokat végez, azzal elfogadja és garantálja, hogy Önre nem vonatkozik semmiféle nemzetközi szankció.

Ha- és amikor szükséges, a vendég teljesíti a lakóhely országában érvényes összes kötelezettséget, adófizetést, levonást vagy bármilyen más előírást.

3. Árak, Kiegészítő díjak és az Agoda árgarancia

A. Árak és a szállásra vonatkozó Legjobb ár garancia

Arra törekszünk, hogy a legversenyképesebb árakat biztosítsuk, és azt szeretnénk, hogy Ön a lehető legalacsonyabb árat fizesse a Szálláshely igénybevételéért. Amennyiben a rajtunk keresztül végzett foglalás után az interneten ugyanolyan foglalási feltételek mellett alacsonyabb árat talál a Szálláshely szobafoglalására, a Legjobb ár garanciánk értelmében a mi árunk és az alacsonyabb ár közötti különbséget kiegyenlítjük Önnek. Ahhoz, hogy igényt nyújthasson be a garanciára, teljesülnie kell Legjobb ár garanciánk összes vonatkozó feltételének, valamint e feltételeknek megfelelően kell a garanciára vonatkozó igényt benyújtani.

Időnként előfordulhat, hogy a Honlapon a Szálláshely ugyanazon szobatípusa bizonyos típusú igénybevétel esetén olcsóbb áron érhető el, azonban ezek a Szálláshely által megszabott árak különleges korlátozások és feltételek mellett érvényesek, például a lemondás vagy a pénzvisszafizetés tekintetében. Kérjük, hogy a foglalás előtt körültekintően ellenőrizze le ezeket a feltételeket a szobatípusra és az árinformációkra vonatkozóan! A fenti korlátozásoktól és feltételektől függően a szobatípusra különböző árak lehetnek érvényesek (lásd még a 6. fejezetet). A félreértések elkerülése érdekében: a Legjobb ár garancia nem vonatkozik a Honlapon elérhető Kiegészítő szolgáltatásokra.

B. Szálláshelyek által felszámolt további díjak

Ne feledje: a honlapon feltüntetett árak - kivéve ahol ezt külön jelöljük - csak a Szálláshelyen történő szobafoglalásra, a megadott időtartamra, a megadott dátumon és a megadott számú személyre vonatkoznak. A Szálláshely szobáinak foglalási díjai szobánként és éjszakánként vannak feltüntetve. Kivéve ott, ahol ezt külön jelezzük, az Agoda általában az adó és a szolgáltatási díjak nélküli árakat tünteti fel a Honlapon (további részleteket lásd lent), a további adók és szolgáltatási díjak a foglalás további lépései során kerülnek feltüntetésre. Attól függetlenül ami lentebb van megjelenítve, Ön a teljes körű árat a foglalást megerősítő ablak előtt fogja látni. A megjelenített beállítások változhatnak, de legkésőbb az utolsó, foglalási oldalon meg lesznek jelenítve (a megerősítő ablak előtt). Kérjük, hogy a foglalás minden lépését ellenőrizze a foglalási formanyomtatványon; a végső megerősítés képernyője előtt bármikor megszakíthatja a foglalást (a foglalás utáni lemondásokról szóló információkat az alábbiakban olvashatja). Az árban foglalt tételek a Honlapon (a Szálláshely adatai résznél vagy a foglalás végső megerősítése előtt) és/vagy a visszaigazoló e-mailben/voucheren láthatóak. Az árak a reggelit általában nem tartalmazzák, kivéve ott, ahol ezt külön feltüntetjük. Az összeg általában nem tartalmazza a közvetlenül a vendégektől beszedendő díjakat, úgymint a szálláshely üdülőhelyi díját és az egyéb kötelező díjakat (lásd alább), valamint bizonyos helyi városi, turisztikai vagy idegenforgalmi adókat (ha alkalmazandó), hacsak erről másképp nem rendelkeznek. Ellenőrizze honlapunkon a Szálláshely leírását vagy üzletpolitikáját. A díjak soha nem tartalmaznak semmiféle biztosítást. A Szálláshelyek standard szobáinak foglalása egy- vagy kétágyas szobára vonatkozik, a további ágyak általában további költségekkel járnak. A Szálláshely visszautasíthatja a további személyek fogadását, ha erről nem kap időben értesítést. Vegye figyelembe, hogy egyes hotelek felszámíthatnak további kötelező „üdülési illetéket” (vagy hasonló díjat) egyes szolgáltatásaink igénybevételekor. Az üdülési illetéket az ár általában nem tartalmazza, de a Honlapon a Szálláshely leírásánál szerepel. Ezenkívül a Szálláshely közvetlenül is felszámíthat energiahasználati díjat, poggyászkezelési díjat, újságkihordási díjat, szobai széfek díját, turisztikai díjakat vagy takarítási díjakat. A Szálláshelyek extra díjainak hozzáadása kívül esik az Agoda hatáskörén, és több piacon - például az Egyesült Államokban - is előfordulhat. Magától értetődő, hogy az opcionális járulékos költségek és a személyes fogyasztás szinte soha nem része az árnak - ide tartoznak például a parkolási díjak, a minibár fogyasztás, a telefonhívások, a szobaszerviz, az ételek és italok, a gálavacsorák, a filmkölcsönzés, az internet stb. Egyes főszezoni időszakokban bizonyos szálláshelyek kötelező gálavacsorát adhatnak (pl. szilveszterkor, karácsonykor, a kínai újévkor stb.). A szobaár ezt nem tartalmazza, de a foglalási nyomtatványon fel lesz tüntetve. Kérjük, olvassa el a Honlapon a „Szálláshely információk”, a „Foglalási feltételek”, a „Lemondási szabályzat” vagy hasonló megnevezésű fejezeteket. Ha kétsége merülne fel azzal kapcsolatban, hogy mit tartalmaz az ár, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Egyes Szálláshelyeken a szoba árán felül további kötelező szállítási vagy transzferdíjakat számolhatnak fel a Szálláshely kérésére vagy - ahol elérhető - az Ön választása szerint. Ez különösen a szigeteken fekvő úti célokra (pl. Maldív-szigetek) jellemző, ahol a Szálláshely eléréséhez igénybe kell venni a Szálláshely szállítási szolgáltatását. Felhívjuk figyelmét, hogy az Agoda nem szervez transzfert a Szálláshelyre, erről mindig a Szálláshely gondoskodik (vagy valaki annak nevében). A transzfer lebonyolításáért a Szálláshely felel, nem az Agoda. Az Agoda semmiféle felelősséget nem vállal a fenti szállítási szolgáltatások minőségéért, biztonságáért, gyakoriságáért vagy szolgáltatási szintjéért. Egyes joghatóságokban a Szálláshelyeknek kötelező közvetlenül a vendégektől beszedni a helyi ágyhasználati vagy városi adókat. A kormányzatok időnként további adókat vethetnek ki, és a Szálláshelyeket felszólíthatják arra, hogy ezeket közvetlenül szedjék be. Ha ilyen díjak merülnének fel, azokat közvetlenül a Szálláshelyről történő kijelentkezéskor kell kifizetni. Kérjük, egyeztesse a szálláshellyel vagy az Ügyfélszolgálattal, hogy milyen extra díjakat (nem) tartalmaz az ár.

C. A Kiegészítő szolgáltatásokért fizetendő díjak

Felhívjuk figyelmét, hogy a Kiegészítő szolgáltatások Honlapon feltüntetett árát – ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában – a Partnereink határozzák meg. Kérjük, hogy olvassa el az adott Partner szerződési feltételeit, ha tájékozódni szeretne a foglalásával kapcsolatos esetleges pótdíjakról (pl. repülőtéri illeték).

D. Pénznemek közötti átváltás

A díjak az Ön igényei szerint különböző pénznemekre válthatók. Ha a Szálláshelyek és a Kiegészítő szolgáltatások árát a Honlapon megjelenő pénznemtől eltérő pénznemben adták meg, akkor azokat az Agoda által meghatározott árfolyamon váltják át a megjelenő pénznemre. Bizonyos pénznemek esetén ez az árfolyam átváltási és/vagy feldolgozási díjat is tartalmazhat. Az Agoda Companies a foglalásösszegző oldalon legalul megjelenő pénznem és végösszeg szerint terheli meg az Ön bankkártyáját. Önnek lehetősége lehet a bankkártyáján használt pénznemben való fizetésre ha az más a megjelölt pénznemtől. Az azonnali fizetés esetében, Ön rögtön látni fogja az átváltott összeget ami terhelésre kerül a kártyáján. A „Foglaljon most, Fizessen később” esetében (lásd az 5. fejezetet), az átváltott összeg egy körülbelül megbecsült összegét fogja látni, amely egy jövőbeli árfolyamon lesz megterhelve a fizetés napján, ami azt jelenti, hogy eltérhet a megbecsült összegtől. Az Ön bankja tranzakciós költségeket is felszámolhat, amelyre az Agoda Companies cégcsoportnak nincs befolyása. Vegye figyelembe, hogy az átváltási árfolyamok naponta változnak. Azon felhasználók akik az Alipay-t vagy a Unionpay-t használják fizetésre, ne feledjék, hogy az összes terhelés kínai yuan renminbiben (CNY/RMB) (feltüntetett összeg) lesz végrehajtva. A zárójelben feltüntetett amerikai dollár USD összeg tájékoztató jellegű. Azon felhasználók akik az Alipay-t vagy a Unionpay-t használják fizetésre, ne feledjék, hogy az összes terhelés kínai yuan renminbiben (CNY/RMB) (feltüntetett összeg) lesz végrehajtva. A zárójelben feltüntetett amerikai dollár USD összeg tájékoztató jellegű.

Tájékoztató az adók és díjak felszámításáról

A szálláshelyi tranzakció megkönnyítése érdekében a bankkártya terhelése tartalmazni fogja az adókat és a szervizdíjakat („Adók és díjak”), kivéve ott, ahol ezt másképp jelöljük. A Szálláshelyekre vonatkozóan ez a díj egy becsült összeg, amely fedezi az Agoda Companies által a Szálláshelynek a foglalással kapcsolatos adókért – többek között például az érékesítési és fogyasztási adóért, az idegenforgalmi adóért, a szobaadóért, a forgalmi adóért és egyéb hasonló adókért – fizetett díjat. Egyes helyeken az adó összege tartalmazhatja az állam által kivetett szervizdíjakat, illetve egyéb díjakat, amelyeket nem közvetlenül az adóhatóságoknak kell befizetni, hanem a Szálláshelynek kell beszednie. A Szálláshelynek kifizetett, foglalással kapcsolatos adók összege eltérhet az Agoda Companies által becsült és a terhelésben feltüntetett összegtől. Az adók és díjak egyenlegét (ha vannak) az Agoda Companies a szolgáltatásai után fizetendő térítés egy részére, valamint a foglalás költségeire – például többek között a ügyfélszolgálati költségekre – fordítja. Ha ez az egyenleg negatív, az Agoda Companies átvállalja a különbséget. Az adók és szervizdíjak összege számos tényezőtől függ, beleértve többek között az Agoda Companies által a Szálláshelynek fizetendő összeget, a lefoglalt Szállás elhelyezkedését, valamint az Agoda Companies által visszatartott nyereséget.

Az alábbi eseteket kivéve az Agoda Companies nem végez adóbeszedést és átutalást az illetékes adóhatóságok számára. A szálláshely-szolgáltató partnereink, mint eladók, az Agoda Companies cégcsoportnak kiszámlázott összegbe beszámítják az összes fizetendő adót, és az Agoda Companies ezeket közvetlenül nekik fizeti ki. Az Agoda Companies nem az eladó cégek leányvállalata, amelyekkel együtt intézi az ügyfelek utazását, szobafoglalását. Az adózás, az ide vonatkozó adó mennyisége és a fizetendő adók típusa nagymértékben eltérhet az adott országtól függően.

Egyes joghatóságok területén működő Szálláshelyeket érintő tranzakciók esetén az Ön bankkártyájára „adók és szervizdíjak” jogcímen terhelt összeg magában foglalja azt az adót is, amit az Agoda Companies cégcsoport szolgáltatásainak ellenértékére vetnek ki, és amit az Agoda Companies cégcsoportnak be kell szednie, és át kell utalnia az adóhatóság részére.

Olyan Szálláshelyek esetében, ahol a Szálláshelyen kell fizetni, az ár tartalmazza vagy nem tartalmazza az adókat és szolgáltatási díjakat. Kérjük, ellenőrizze a foglalási feltételeket, a visszaigazoló e-mailt vagy a hotel vouchert, illetve lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Amint azt a fentiekben említettük, egyes városok vagy települések további városi, ágy-, turisztikai, idegenforgalmi vagy ezekkel egyenértékű adókat szabnak ki, amelyeket a Szálláshelyen, a helyszínen kell kifizetni.

A Kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatban fizetendő adókat és díjakat a Partner szerződési feltételei tartalmazzák.

4. Személyes adatok védelme

Adatait bizalmasan kezeljük. További információkért, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

5. Fizetés – Bankkártya – „Foglaljon most, fizessen később” – Életkor – Visszaélések

Az Agodánál történő, előre kifizetendő szállásfoglalások esetén a foglalás megerősítése után az Agoda Companies a teljes összeget az Ön bankkártyájára terheli (a Szálláshely foglalási feltételeitől függően akár visszatérítési lehetőség nélkül is – lásd alább); a „Foglaljon most, Fizessen később” opció esetén pedig a terhelés a megerősítő e-mailben meghatározott jövőbeli időpontban következik be. Ha a "Foglaljon most fizessen később" lehetőséget használja, bizonyosodjon meg róla, hogy bankkártyája érvényes és rendelkezik a terhelés időpontjában az ahhoz szükséges összeggel. Ha a bankkártyát a terhelés napján bármilyen oknál fogva nem lehet megterhelni, akkor a foglalása törlésre kerül, kivéve ha biztosítani tudja, hogy a kártyás fizetés időben megtörténhet. Kérjük, hogy a foglalás előtt körültekintően ellenőrizze ezeket a feltételeket a foglalási feltételek között! A visszatérítéseket – ha és amikor azok alkalmazhatók – az Agoda Companies ésszerű időn belül dolgozza fel. Egyes Szálláshelyek esetében az Agoda Companies nem terheli meg az Ön hitelkártyáját, mivel Ön közvetlenül a Szálláshelyen fog fizetni (utólagos fizetés). Azonban ilyen esetekben egyes Szálláshelyek előzetesen engedélyezést végezhetnek a hitelkártyán, illetve előre megterhelhetik a hitelkártyát a foglalás előlegével vagy teljes díjával. A Szálláshelyek a foglalás garanciájaként elkérhetik bankkártyájának adatait. Emiatt az Ön hitelkártyájának adatait az Agoda Companies elküldi közvetlenül annak a Szálláshelynek, amelynél Ön szállást foglalt, illetve ellenőrizheti is az Ön hitelkártyáját (például zárolást hajthat végre azon). Annak érdekében, hogy bankkártyájának adatai biztonságos és titkosított módon jussanak el hozzánk, szolgáltatásainknál az SSL (Secure Socket Layer) technológiát alkalmazzuk. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön bankja tranzakciós költségeket is felszámolhat, amelyre az Agoda Companies cégcsoportnak nincs befolyása.

Egyes hitelkártya-vállalatok díjat számolnak fel a tagbankjaiknak a „külföldi tranzakciókért”. Ha Ön kártyával fizet, és a kedvezményezett bankja és az Ön kártyáját kiállító bank nem ugyanabban az országban van, akkor előfordulhat, hogy nemzetközi szolgáltatási díj, nemzetközi tranzakciós díj vagy ezekhez hasonló kerül felszámolásra. Az Ön kártyakiállító bankja dönti el, hogy továbbhárítja-e Önre (a kártyahasználóra) ezt a díjat, vagy sem. Kérjük, hogy további információkért lépjen kapcsolatba a kártyakiállító bankjával, mivel ezek az ügyek nem tartoznak az Agoda Companies hatáskörébe.

Bankkártyával való visszaélés esetén, vagy ha bankkártyáját harmadik fél illetéktelenül használja, haladéktalanul lépjen kapcsolatba bankjával vagy a kártya kibocsátójával, miután tudomást szerzett az illetéktelen használatról. Ha gyanítja, hogy az Agodán keresztül illetéktelen vagy csalárd foglalást végeztek, kérjük, azonnal értesítse Ügyfélszolgálatunkat.

A foglaláshoz be kell töltenie 18. életévét (illetve azt a nagykorúságot jelentő életkort, amely egyes országokban és területeken 18 évnél magasabb) és teljes körű jogképességgel kell rendelkeznie a tranzakció elvégzéséhez (vagy rendelkeznie kell a törvényes gyám meghatalmazásával). Ön garantálja, hogy az Ön által használt bankkártya a sajátja vagy felhatalmazták arra, hogy a kártyával intézze a szállásfoglalást, továbbá garantálja, hogy egyenlege elegendő a tranzakció költségének fedezésére. Ön pénzügyi felelősséget vállal a saját neve vagy számlája alatt végzett valamennyi tranzakcióért.

Ezennel vállalja, hogy a foglaláskor megadott információk helyesek. Az Agoda Companies fenntartja a jogot arra, hogy egyes hitelkártyákat ne fogadjon el. Az Agoda saját belátása szerint más fizetési módokat is hozzáadhat vagy eltávolíthat. A nagyobb kényelem érdekében az Agoda mostantól felkínálja azt a lehetőséget, hogy a bankkártya adatait biztonságosan tárolt fájlban tarthassa. További részletekért tekintse meg a Adatvédelmi szabályzatot.

Szigorú csalás-felderítő és -megelőző mechanizmusokat használunk. Egyes esetekben a foglalás hitelesítéséhez és megerősítéséhez további információkat és igazolásokat kérhetünk, erről részletesebb információkat a honlapon talál. Előfordulhat, hogy kártyáját egy kisebb megerősítési díjjal terheljük meg, vagy előzetes zárolást hajtunk végre azon a „Foglaljon most, fizessen később” opció esetén is. Ezt az összeget a megerősítés után vagy a „Foglaljon most, fizessen később” opció esetén a jövőbeli fizetési napon terheljük a kártyájára (nézze meg a fenti részt a foglalás törlésére vonatkozóan, abban az esetben, ha bankkártyáját az adott időpontban bármilyen okból nem lehet megterhelni). A foglalás nincs megerősítve, amíg nem kap róla megerősítő e-mailt a voucherrel együtt. Előfordulhat, hogy a csalás-felderítés során a Szálláshely teltházas lesz, ebben az esetben az Ön foglalása nem lesz többé elérhető. Ilyen esetekben az Agoda nem tartható felelősnek. Az adatok védelme érdekében az Ön által küldött tovább információkat szigorú ipari szabványok szerint kezeljük, az adatok továbbítása során kódolást használunk, a megerősítést pedig különlegesen erre képzett ügynökök végzik. Ha Ön nem küldi el a további információkat vagy a kapott információkkal nem vagyunk elégedettek, nem fejezheti be a foglalást, azt teljes mértékben töröljük, a kiszabott díjakat (beleértve a megerősítési díjat, ahol alkalmazható) pedig visszatérítjük.

Tájékoztató a sikertelen fizetésekről

Számtalan ok miatt, a fizetés az Oldalon sikertelen lehet. Ilyen esetekben az Agoda felajánl alternatívákat, hogy biztosítsuk a foglalás lebonyolításának gördülékenységét. Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati osztályunkkal.

6. Foglalási feltételek – Lemondás, Távolmaradás, Korai távozás és Késői kijelentkezés – Szálláshely egyedi előírásai – Különleges igények – további Agoda-szolgáltatások és -termékek

A Honlapunkon történő szállásfoglalással Ön tudomásul veszi és elfogadja az adott Szálláshely foglalási feltételeit, beleértve az adott foglalásra vonatkozó lemondási és meg nem jelenési (no show) szabályzatot, valamint a Szálláshely minden egyéb olyan (szolgáltatási) feltételét, amely az Ön foglalására vagy a tartózkodásának idejére vonatkozhat, így például a Szálláshely által kínált szolgáltatásokat és/vagy termékeket (az adott Szálláshely szolgáltatási feltételei a Szálláshelytől szerezhetők be). Az egyes Szálláshelyek általános lemondási és távolmaradási (no show) szabályzatai a Honlapon a Szálláshely információi alatt, illetve a „Foglalási feltételek”, „Lemondási szabályzatok” vagy hasonló fejezetek alatt, illetve a visszaigazoló e-mailben és a voucheren találhatók meg. Ne feledje: lemondás esetén a Szálláshely lemondási és távolmaradási (no show) szabályzatainak értelmében egyes esetekben a teljes tartózkodás vagy az első éjszaka árát Önre terhelhetik. Javasoljuk, hogy a foglalás előtt figyelmesen olvassa el a Szálláshely lemondási és távolmaradási (no show) szabályzatát. Amennyiben a foglalás napján nem jelenik meg időben a Szálláshelyen, és erről nem értesíti a Szálláshelyet, a hátralévő időre törölhetik a foglalást, és az adott Szálláshely szerződési feltételeitől függően előfordulhat, hogy visszatérítésre sem jogosult. A Szálláshely lemondási szabályzatától függetlenül az Agoda Companies fenntartja a jogot arra, hogy lemondási díjat számoljon fel – ezt a Honlapon feltüntetjük. Kérjük, hogy a foglalás előtt körültekintően ellenőrizze a Szálláshely szerződési feltételeit. Egyes Szálláshelyek a korai vagy késői bejelentkezésért extra díjat számítanak fel.

Amennyiben szeretné foglalását felülvizsgálni, módosítani vagy törölni, kövesse a visszaigazoló e-mailben szereplő útmutatót, vegye igénybe önkiszolgáló eszközünket, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Sok szálláshely különleges szabályzattal rendelkezik a gyerekekre, utastársakra és kisállatokkal utazókra vonatkozóan. A fent említettek szerint erősen javasoljuk, hogy ellenőrizze a szálláshelyet magát az Ügyfélszolgálattal, vagy ellenőrizze a szálláshely szabályzatát.

Speciális igények: Ha speciális igényei vannak (pl. kerekesszékkel megközelíthető szoba), akkor lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy a Szálláshellyel, ahol tudakozódhat arról, hogy a speciális igényt teljesíteni tudják-e. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a különleges kérések a szabad kapacitás függvénye, és ezeket az Agoda nem tudja garantálni. Ha a speciális igényeket nem tudják teljesíteni, akkor az adott Szálláshely szabályzataitól függően a foglalást visszatérítik, törlik vagy módosítják. Ha az adott kérés teljesíthető, arról az érkezést követően kap visszaigazolást.

Tájékoztató az Agoda Árértesítésekről

A Honlapunkon megjelenő Szálláshelyek mellet aktiválhatja az "Árértesítések" funkciót is. Ha ezt a funkciót aktiválja, figyelmeztető értesítést küldünk Önnek, amint a választott időpontokra vonatkozóan a megjelölt Szálláshely(ek) árai változnak Honlapunkon. Az Árértesítések általános jellegűek és nem a Szálláshely egy adott szobatípusára vagy egyéb más szolgáltatásaira (pl. reggeli, teljes ellátás, ágy típusa) vonatkoznak. Szálláshelyenként naponta maximum 1 Árértesítést küldünk ki Önnek. Az Árértesítés csak olyan esetben kerül kiküldésre, ha a Szálláshelyen az árváltozás mértéke az általunk beállított "fontossági" küszöbértéket eléri. A kiküldött Árértesítés típusa az Ön által használt adatelérési módtól függ: az Agoda webhely böngészőbeli használata esetén e-mailben, az Agoda mobilalkalmazás használata esetén pedig push-értesítésben tájékoztatjuk. Az Árértesítések beállításainak aktualizálása az Ön feladata. Az Ön által megadott beállítások alapján az Árértesítéseket mindaddig folyamatosan elküldjük Önnek, amíg az erre vonatkozó beállításokat nem módosítja. A kiküldés nem áll le automatikusan abban az esetben sem, ha Ön időközben az adott Szállásra, vagy az adott időszakban egy másik szállásra már foglalást indított. Az Árértesítések aktiválása nincs hatással egyéb más értesítési módokra, amiket Ön a tőlünk származó üzenetek fogadásához előzetesen beállított. Emellett természetesen lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy az Árértesítések küldését bármikor leállítsa. Ehhez elegendő a kapott értesítő üzenetben megjelenő "Árértesítések leállítása" illetve hasonló tartalmú sorra kattintani. További idevonatkozó információért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

Tájékoztató az Agoda Titkos Ajánlatokról

Az Agoda a "Titkos Ajánlat"-on keresztül képes minőségi szálláshelyeket kínálni vonzó áron, ami azt jelenti, hogy jelentős összegeket takaríthat meg minőségi szálláshelyeken világszerte, a luxus 5 csillagos szállásoktól a varázslatos boutique hotelekig. Különböző okok miatt az ajánlatban szereplő szálláshelyek szeretnének titokban maradni a foglalás megerősítése és fizetés pillanatáig.

A Titkos ajánlatok egy dedikált logóval vannak ellátva. Ezeknél a szálláshelyeknél kulcsfontosságú információk között keresgélhet és elemezheti ezeket (általános környék, leírás, szolgáltatások) mielőtt végrehajtaná a foglalást, de nem fogja megtudni melyik szálláshelyről van szó. A foglalás befejezése után felfedjük a szálláshely nevét, elhelyezkedését és a kapcsolati adatokat. Annak érdekében, hogy az Agoda biztosítani tudja ezeket a különleges árakat rendszeresen, a Titkos Ajánlatokat nem lehet lemondani és nem visszatérítendőek.

Tájékoztató a PointsMAX programról

Az Agoda a PointsMAX programon keresztül lehetőséget biztosít a pontgyűjtésre bizonyos harmadik fél hűségprogramokhoz (pl. légitársaságok mérföld programjai). Bizonyos szálláshelyekre vonatkozóan, lehetősége lesz kiválasztani egy harmadik fél hűsprogramot a PointsMAX menüből, hogy a hagyományos szobaajánlatokon kívül megtekinthessen más ajánlatokat is. Ha elérhető, egy PointsMAX foglalást kínálunk fel, amely magában foglal az Ön által választott harmadik fél hűségprogramhoz írandó pontokat. A pontok amiket nyer és a program neve meg lesz erősítve a foglalási űrlapon és a köszönetet nyilvánító oldalon amit a PointsMAX foglalás után fog kapni. A pontokat a szálláshelyről való kijelentkezését követő 2-8 héten belül megküldjük a harmadik fél rendszerében regisztrált felhasználói fiókjára. A félreértések elkerülése érdekében: a PointsMAX program nem vonatkozik a Honlapon elérhető Kiegészítő szolgáltatásokra.

Néhány fontos megjegyzés az összes PointsMAX foglalásra vonatkozóan:

 • A harmadik fél pontok feltehető kedvezményezettjének tagsági azonosítója meg kell egyezzen a szálláshelyen megszálló vendégével (a fő vendég nevével azonosítva);
 • A PointsMAX foglalásokra vonatkozó árak különbözhetnek a normális foglalások áraitól, amelyek ugyanazokkal a feltételekkel rendelkeznek;
 • A PointsMAX foglalási árakat nem lehet lebontani szobaárra és pontokra;
 • Bármilyen alkalmazható lemondási szabályzat teljes mértékben alkalmazásra kerül a PointsMAX foglalásokra vonatkozóan;
 • Csak jutalompontokat vagy mérföldeket lehet gyűjteni, státusz pontokat vagy pontokat nem;
 • A lemondott foglalások után nem járnak pontok, függetlenül a pénzügyi törlések feltételeire;
 • A pontokat nem lehet készpénzre váltani és nem összevonhatóak más ajánlatokkal;
 • Az Agoda árgarancia nem alkalmazható a PointsMAX foglalásokra; és
 • A harmadik fél hűségprogram általános szerződési feltételeit alkalmazzuk az ilyen programoknál.

Tájékoztató az Agoda Recepcióról

Az Agoda bevonhatja Önt a néhány meghatározott szálláshelyen elérhető „Agoda Recepció” programba, amelynek keretében az Agoda mobilalkalmazás segítségével megtekintheti a fogyasztásaira vonatkozó és egyéb díjak aktuális listáját, kijelentkezhet (ha ezt az adott szálláshely lehetővé teszi), valamint fontos értesítéseket fogadhat az Agodán lefoglalt szálláshellyel kapcsolatban a tartózkodás ideje alatt. Az Agoda Recepció programban való részvételéről az Agoda által küldött, az adott szálláshelyre vonatkozó foglalási visszaigazolásban értesítjük ki Önt. A kezdeti időszak során az Agoda Recepció programban való részvétel ingyenes, és Ön az utazása adott helyszínein lemondhatja az Agoda Recepció programban való részvételt. A Szálláshelyen történő tartózkodása során helyben felszámított és az Agoda Recepció programban megjelenő tételek: szobaszerviz, wellness-kezelések, éttermi fogyasztás, italfogasztás, minibárhasználat, pótágyak, további éjszakák, telefonhasználat, internethasználat, fizetős TV-tartalmak, business center használata, valamint egyéb díjak, amik az ott-tartózkodása során még felmerülhetnek. Ezeket a helyben felszámított díjakat ott-tartózkodása idején folyamatosan frissítve tekintheti meg az Agoda Recepció használatával. Az Agoda Recepció által megjelenített tételek mindegyike az adott Szálláshelyen keletkezik, a Szálláshely által kerül felszámolásra, és azokat közvetlenül a Szálláshelynek kell megfizetni, nem pedig az Agodának. A tartózkodás végén megtekintheti a szálláshelyen felmerült költségei listáját, amit el is küldhet e-mailben az Ön által beállított e-mail címre. Felhívjuk figyelmét, hogy az Agoda Recepció által összeállított költséglista nem számla és nem is generálható belőle hivatalos számla – hivatalos számlát kizárólag az adott Szálláshely állíthat ki. A felmerülő díjakat a legtöbb esetben az Ön által választott hitelkártyára terhelik rá. Ez a hitelkártya lehet a foglalás időpontjában az Agoda nyilvántartásában szereplő kártya,  illetve egy, a Szálláshelyen történő be- vagy kijelentkezéskor Ön által bemutatott hitelkártya is. Az Ön hitelkártyaadatainak az Agoda által a lefoglalt Szálláshely felé történő szabályozott és biztonságos továbbításával kapcsolatban további információkat az Adatvédelmi szabályzatban talál.

Az Agoda Recepcióban megjelenített díjakkal kapcsolatos bármely vitát vagy problémát közvetlenül az adott Szálláshellyel kell rendezni, és az Agoda kizár minden kockázat- vagy felelősségvállalást olyan tételekre vonatkozóan, amik a Szálláshelyen való tartózkodása során keletkeznek. Az Agoda Recepció programban részt vevő felhasználók felé az Agoda nem vállal semminemű garanciát – többek között, de nem kizárólag – a program piacképességére, egy bizonyos felhasználási célnak való megfelelőségére, továbbá az Agoda nem szavatolja azt sem, hogy az Agoda Recepció program mindig elérhető, pontos, megbízható és hibátlan lesz. Az Agoda Recepció programban Ön a saját felelősségére vesz részt.

7. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok - Védjeggyel kapcsolatos figyelmeztetés

Az „Agoda” márka és annak bizonyos helyi nyelvekre való átirata az Agoda és/vagy a világszerte jelen lévő leányvállalatainak bejegyzett védjegye, illetve licence, többek között (a teljesség igénye nélkül) az alábbi országokban: USA, EU-tagállamok, Kanada, Szingapúr, Thaiföld, Japán, Kína, India, Malajzia, Ausztrália, Oroszország, Korea, Indonézia, az Egyesült Arab Emirátusok, Svájc stb. A Honlapon feltüntetett egyéb terméknevek és vállalatnevek lehetnek az Agoda, licencet adója vagy leányvállalata, illetve harmadik fél neve, védjegye, kereskedelmi neve, szolgáltatási neve, logója, szimbóluma vagy egyéb védjegyzett megjelölése. A Honlapon bármely harmadik fél nevének, kereskedelmi nevének, védjegyének, szolgáltatási nevének, logójának, szimbólumának vagy egyéb védjegyzett megjelölésének, illetve jelölésének használata, valamint a fenti harmadik fél megadott áruinak vagy szolgáltatásának elérhetősége a Honlapon keresztül nem tekinthető a Honlap használatára való ösztönzésnek vagy támogatásnak a harmadik fél részéről, illetve a harmadik fél részvételének az áruk, szolgáltatások és információk Honlapon keresztül történő felkínálásában. A Honlap szerzői joga az Agoda tulajdona. Beleegyezésünk nélkül nem használhatja az Agoda szellemi tulajdonát.

A Honlap szerzői joggal védett anyagokat, kereskedelmi neveket és egyéb védjegyzett információkat, többek között például szövegeket, szoftvereket, fényképeket, grafikákat, valamint előfordulhat, hogy a jövőben majd videókat, grafikákat, zenét és hangokat tartalmaz. A Honlap teljes tartalmát a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Mi és a licencet adóink birtokoljuk a szerzői jogi és/vagy adatbázissal kapcsolatos jogokat az adott tartalmak, valamint a hozzájuk tartozó eredeti tartalmak kiválasztása, koordinálása, elrendezése és kiemelése tekintetében. Ön a tartalmakat sem részben, sem egészben nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem vehet részt továbbításukban vagy értékesítésükben, nem készíthet ezek alapján másodlagos műveket, és semmilyen más módon nem tehet szert belőlük haszonra, kivéve a Szerződési feltételekben megengedett felhasználást.

Hacsak másként nem nyilatkozunk, a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges, illetve a Honlapunkon elérhető vagy használt szoftverek, valamint a szellemi tulajdonjogok (pl. a védjegyek, szolgáltatási nevek, logók, dizájnok, szerzői jogok stb.), amelyek a Honlapon szereplő tartalmakban, anyagokban és információkban találhatók, az Agoda, leányvállalatai vagy társult vállalatai, licencet adói, beszállítói (beleértve a Szálláshelyeket) vagy szolgáltatói tulajdonában vannak. Az Agoda semmilyen felelősséget nem vállal harmadik fél által a rendelkezésére bocsátott, szerzői jog alá eső anyagokért, illetve a szellemi tulajdonjog harmadik felek által elkövetett megsértéséért.

A Honlapon szereplő információkat csak saját személyes céljaira használhatja fel. Kivéve, ha azt a szerzői jogra vonatkozó törvények kifejezetten megengedik, a szerzői jog tulajdonosának engedélye és a mi kifejezett engedélyünk nélkül a letöltött anyagokat tilos másolni, ismételten terjeszteni, újra átadni, közzétenni vagy azokból kereskedelmi haszonra szert tenni. A szerzői jog alá eső anyag engedélyezett másolása, ismételt terjesztése vagy közzététele során nem változtathatja meg vagy törölheti ki a szerzőkre vonatkozó információkat, a védjegy feliratokat vagy a szerzői jogra vonatkozó közleményeket. Ezennel tudomásul veszi, hogy a szerzői jog alá eső anyagok letöltésével nem keletkezik tulajdonjoga.

Előfordulhat, hogy más emberek által működtetett egyéb honlapokhoz kínálunk hiperszöveg-hivatkozást. Ilyen hivatkozások használatakor elfogadja, hogy kilép a Honlapról, és a műveletet saját felelősségére folytatja.

Szerzői jog megsértésének bejelentése

Ha jóhiszeműen úgy véli, hogy a Honlapunkon szereplő anyagok megsértik az Ön szerzői jogait, Ön vagy képviselője (az alábbiakban „Panaszos”) küldjön nekünk írásbeli értesítést az alábbi információk feltüntetésével:

1. a panaszos neve és címe;

2. ha nem a panaszos a szerzői jog birtoklója vagy kizárólagos engedélyese, a szerzői jog tulajdonosának vagy kizárólagos engedélyesének neve;

3. ha a panaszos nem szingapúri lakos, a panaszos szingapúri kézbesítési címe;

4. az a telefonszám, fax-szám (ha van) és e-mail cím, amelyeken a panaszossal fel lehet venni a kapcsolatot;

5. elegendő információ ahhoz, hogy azonosítani tudjuk azt a munkát, amelynek szerzői jogát állítólag megsértették;

6. elegendő információ ahhoz, hogy azonosítani tudjuk az állítólagosan szerzői jogot sértő elektronikus példányt, valamint meg tudjuk határozni annak helyét - beleértve az elektronikus példány online helyét is;

7. egy nyilatkozat, amelyben a panaszos felszólít minket az elektronikus példány eltávolítására, vagy hozzáférésének letiltására;

8. egy nyilatkozat arról, hogy a panaszos jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az elektronikus példány megsérti a fenti 5. bekezdésben szereplő munka szerzői jogát;

9. egy nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő adatok pontosak;

10. egy nyilatkozat arról, hogy a panaszos (a) a tulajdonosa vagy a kizárólagos engedményese az 5. bekezdésben szereplő munka szerzői jogának, vagy (b) felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a tulajdonos vagy a kizárólagos engedményes nevében eljárjon; és

11. egy nyilatkozat, amelyet a panaszos a szingapúri bíróságok joghatóságának benyújt a szingapúri szerzői jogi törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt bírósági eljárás céljából.

A bejelentést a panaszosnak alá kell írnia, majd azt el kell juttatnia ajánlott levélben a jogi osztálynak (c/o Legal Department - Copyright Claims) a 11. fejezetben szereplő címre.

A fenti követelményeknek megfelelő összes bejelentést a vonatkozó törvényeknek megfelelően megvizsgáljuk, és eljárunk ezekkel kapcsolatban.

Javasoljuk, hogy a felszólítás benyújtása előtt kérje ki jogtanácsosa véleményét. Arra is figyeljen, hogy ha hamis bejelentést tesz a szerzői jog megsértésére vonatkozóan, azzal bűncselekményt követ el, és az okozott károkért felelőssé tehető.

8. Értékelések – További levelezés – Felhasználói tartalomhoz való jog – Egyéb szolgáltatások

A foglalás végrehajtásával elfogadja, hogy küldjünk Önnek egy megerősítő üzenetet (email vagy sms formájában) és e-mailben felkérjük Önt a vendégértékelési nyomtatvány kitöltésére, amelyet a Szálláshely igénybe vétele után rögtön elküldünk Önnek, amelyet egy vagy több emlékeztető követhet. Ennek kitöltése opcionális. Az egyértelműség kedvéért, a visszaigazolással és a vendégértékeléssel kapcsolatos üzenetek (e-mailek, SMS-ek) az üzletvitelhez szükségesek, és nem részei a hírleveleknek vagy a marketing e-maileknek, amelyekről le lehet iratkozni (további részletekért lásd az adatvédelmi szabályzatot). A Kiegészítő szolgáltatást nyújtó Partner megkérheti Önt, hogy értékelje az igénybe vett Kiegészítő szolgáltatást. A kitöltött vendégértékelés (beleértve az esetleges csatolmányokat is) feltöltésre kerülhet a Honlapra, az adott Szálláshely információs oldalára, kizárólag abból a célból, hogy tájékoztassuk a (jövőbeli) ügyfeleket az Ön véleményéről a Szálláshely szolgáltatási szintjével és minőségével kapcsolatban. Az értékelés elküldésével és csatolmány, például fotók hozzáadásával Ön átadja az Agoda részére a feltöltött felhasználói tartalom – beleértve az Ön nevét is – teljes, örökös, ingyenes, átruházható és visszavonhatatlan jogait. Az Agoda fenntartja a jogot, hogy bármilyen véleményt a saját belátása szerint lefordítson, megszerkesszen, módosítson, visszautasítson vagy eltávolítson. Ön megerősíti, hogy elfogadja a Vendégértékelések irányelveit. Ezenfelül kijelenti és szavatolja, hogy (i) Ön birtokolja és ellenőrzi az Ön által feltöltött vagy más módon megosztott felhasználói tartalommal kapcsolatos összes jogot, illetve törvényes joga van ahhoz, hogy a Honlapra vagy a Honlapon keresztül ilyen felhasználói tartalmat feltöltsön vagy megosszon; (ii) a fenti tartalom pontos és nem félrevezető; és (iii) a fenti tartalom felhasználása, feltöltése vagy egyéb más módon történő átvitele nem sérti meg a Felhasználási feltételeket, valamint a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, és nem sérti más természetes vagy jogi személy jogait, illetve nem okoz kárt más természetes vagy jogi személynek. Ezenfelül engedélyezi az Agoda számára, hogy a Felhasználási feltételek tartalmat érintő megsértésével az Ön vagy az Agoda jogait megsértő természetes vagy jogi személyek ellen törvényes úton fellépjen. Ezennel elfogadja, hogy az Ön által nyújtott vagy elküldött felhasználói tartalomért kizárólag Ön tartozik felelősséggel.

A felhasználók által elküldött tartalmakat nem kezeljük bizalmasan, és az Agodának nem kötelessége e tartalmak bizalmas információként történő kezelése. A fentiek korlátozása nélkül az Agoda fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint használja fel a tartalmat, többek között beleértve annak törlését, szerkesztését, módosítását, visszautasítását vagy közzétételének elutasítását. Az Agoda semmilyen körülmények között nem köteles Önnek fizetni az Ön által elküldött tartalomért, illetve azért a lehetőségért, hogy szerkeszthesse, törölhesse vagy más módon módosítsa a tartalmat, miután azt Ön az Agoda számára elküldte. Az Agodának nem kötelessége, hogy a tartalom szerzőjeként Önt tüntesse fel, és nem kötelezhető arra, hogy harmadik feleket ennek feltüntetésére kötelezzen. További információk a Honlapon az Agoda szabályzataiban olvashatók.

Ha megállapítható, hogy erkölcsi jogokkal bír a tartalommal kapcsolatban (például tulajdonlási vagy érvényesíthetőségi jogokkal), akkor ezennel kijelenti, hogy (a) nem igényli, hogy a tartalommal, az abból készült másodlagos munkákkal vagy frissítésekkel kapcsolatban személyes azonosításra alkalmas adatokat megadjanak; (b) nincs kifogása az ellen, hogy az Agoda vagy engedélyesei, utódvállalatai vagy jogutódjai a tartalmat közzétegyék, felhasználják, módosítsák, töröljék vagy hasznosítsák; (c) a tartalom szerzőjeként minden erkölcsi jogáról örökre lemond, és elfogadja, hogy semmiféle jogosultságot nem igényel vagy követel ezzel kapcsolatban; és (d) örökre lemond az Agodával és engedélyeseivel, utódvállalataival vagy jogutódjaival szemben minden igényről, amelyeket a fenti erkölcsi okok erejénél fogva az Agodával szemben érvényesíthetne.

9. Utazással kapcsolatos tanácsok – Vízumkötelezettség

Bár a legtöbb utazás gond nélkül lezajlik, egyes célállomások esetén az utazás több kockázatot rejthet. Felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy az utazás lefoglalása előtt ellenőrizzék a kormányaik által közzétett utazási tilalmakat, figyelmeztetéseket, felhívásokat és közleményeket, különösen akkor, ha nemzetközi célállomásra utaznak.

Az Agoda azzal, hogy egy adott célállomás Szálláshelyeit megjeleníti, nem állítja vagy szavatolja, hogy az adott helyre tanácsos vagy kockázatmentes az utazás, és az Agoda soha nem tehető felelőssé az ezekre a célállomásokra történő utazásokból eredő károkért vagy veszteségekért. Az Agoda semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen incidensért, amely a Szálláshely igénybevétele közben merül fel. Fokozottan ajánljuk, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kormánya által kibocsátott utazási tanácsokat a felkeresni kívánt országokkal kapcsolatban, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Ezenkívül ajánlott személyes utasbiztosítást kötni.

Az Agoda nem tehető felelőssé azért, ha veszteségei keletkeznek amiatt, mert nem rendelkezik az utazáshoz szükséges útlevéllel, vízummal és úti okmányokkal. Javasoljuk, hogy érdeklődjön a felkeresni kívánt országok nagykövetségénél, konzulátusánál és/vagy vízumkibocsátó részlegénél. Az Ön felelőssége a szükséges úti okmányok beszerzése.

Ne feledje: egyes országokban szigorú szabályok és rendelkezések vonatkoznak a korlátozott vagy tiltott áruk, árucikkek vagy anyagok bevitelére. Többek között ide tartozhatnak az alkohol- és dohánytermékek, illatszerek, drogok, orvosságok, könyvek, filmek, DVD-k, felnőtteknek szóló szórakoztatóipari termékek, élelmiszerek, növények, állati testrészek stb. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze és betartsa a vonatkozó rendelkezéseket. A szabályoktól való eltérés súlyos büntetésekhez vezethet.

10. Panaszkezelés

Ha panasszal kíván élni az Agoda által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, keresse Ügyfélszolgálatunkat az itt részletezett lehetőségek egyikén. A legjobb tudásunk szerint fogjuk Önt segíteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a szálláshelyre vonatkozó panaszok (szabályzat, standardok, szolgáltatások, díszítés, étel, stb.) végső soron magát a szálláshelyet érintik. Az Agoda közvetlenül fog koordinálni a szálláshellyel, hogy megpróbálja és találjon egy kölcsönösen elfogadható megoldást de nem tudja garantálni a kielégítő eredményt. A Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos reklamációk kezelésére vonatkozó szabályok a Kiegészítő szolgáltatást nyújtó Partner szerződési feltételeiben olvashatók.

11. Jognyilatkozat

Jótállást kizáró nyilatkozat

A HONLAPON TALÁLHATÓ ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ MINDEN TARTALOM - PÉLDÁUL A SZOFTVEREK, A TERMÉKEK, A SZOLGÁLTATÁSOK, AZ INFORMÁCIÓK, A SZÖVEGEK ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁK - JELEN FORMÁJUKBAN ÉS AZ ELÉRHETŐSÉGÜKTŐL FÜGGŐEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. AZ AGODA COMPANIES NEM VÁLLAL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST – SEM KIFEJEZETT, SEM BELEÉRTETT MÓDON – A HONLAP MŰKÖDÉSÉÉRT, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKÉRT, TARTALMAKÉRT VAGY ANYAGOKÉRT, ÉS AZ AGODA COMPANIES A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN MEGENGEDHETŐ MÉRTÉKIG VISSZAUTASÍT MINDENFAJTA – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELEÉRTETT – SZAVATOSSÁGOT, KIKÖTÉST VAGY JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A PIACKÉPESSÉGRE VAGY A KIELÉGÍTŐ, SZAKSZERŰ MUNKAVÉGZÉSRE, AZ INFORMÁCIÓTARTALOMRA, JOGOSULTSÁGRA VAGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT KIKÖTÉSEKET VAGY GARANCIÁKAT. AZ AGODA COMPANIES NEM GARANTÁLJA VAGY SZAVATOLJA, HOGY A HONLAP HIBA ÉS SZÜNET NÉLKÜL FOG MŰKÖDNI, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, ILLETVE, HOGY A HONLAPON ÉS/VAGY SZERVEREIN NEM LEHETNEK VÍRUSOK ÉS/VAGY EGYÉB ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐK. AZ AGODA COMAPANIES A HONLAPON TALÁLHATÓ BÁRMELY ANYAG – PÉLDÁUL SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK, SZÖVEGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS TARTALMAK – MEGFELELŐSÉGÉVEL, ELÉRHETŐSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, TELJESSÉGÉVEL VAGY IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN SEM NYÚJT GARANCIÁT, ÉS NEM SZAVATOLJA A FENTIEKET SEMMILYEN CÉLBÓL SEM.

A SZÁNDÉKOS VAGY AKARATLAGOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSTŐL VAGY SÚLYOS HANYAGSÁGTÓL ELTEKINTVE AZ AGODA COMPANIES NEM FELELŐS A SZERVERHIBÁKBÓL, ROSSZ HELYRE IRÁNYÍTOTT VAGY ÁTIRÁNYÍTOTT ÁTVITELEKBŐL, HIBÁS INTERNET-KAPCSOLATBÓL, AZ ÁTVITEL VAGY A FOGLALÁS FOGADÁSÁNAK MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, ILLETVE SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS OKOZTA VAGY EGYÉB MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSBÓL FAKADÓ HIBÁKÉRT, LEGYENEK AZOK EMBERI MULASZTÁS MIATT BEKÖVETKEZŐ VAGY MŰSZAKI JELLEGŰ HIBÁK.

ELŐFORDULHAT, HOGY A FENT EMLÍTETT KÖTELEZETTSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT AZ IDEVONATKOZÓ HATÁLYOS TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ. EBBEN AZ ESETBEN AZ AGODA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRT MÉRTÉKBEN VISELI A FELELŐSSÉGET.

Felelősség általános korlátozása

A TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ AGODA COMPANIES – BELEÉRTVE A TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, MUNKAVÁLLALÓIT, KÉPVISELŐIT, FIÓK- ÉS LEÁNYVÁLLALATAIT, FORGALMAZÓIT, BESZÁLLÍTÓIT, LICENCADÓIT, ÜGYNÖKEIT, ILLETVE MINDENKI MÁST, AKI RÉSZT VESZ A HONLAP MŰKÖDTETÉSÉBEN A HONLAP ÉS TARTALMÁNAK LÉTREHOZÁSA, TÁMOGATÁSA, NÉPSZERŰSÍTÉSE RÉVÉN VAGY MÁS MÓDON (EGYÜTTESEN AZ „ÉRINTETT FELEK”) – SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYNEK SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KIVÉTELES, KÁRTÉRÍTÉSI, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐJOGI KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MÁS (ADOTT ESETBEN OKOZOTT) KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKAT: (I) TERMELÉSKIESÉS, NYERESÉGKIESÉS, JÖVEDELEMKIESÉS, SZERZŐDÉS ELVESZTÉSE, JÓ HÍRNÉV VAGY VEVŐKÖR CSÖKKENÉSÉBŐL FAKADÓ KÁR VAGY VESZTESÉG, ZAKLATÁS, STRESSZ, AGGODALOM, KERESETKIESÉS, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSA, ADAT- VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉG; (II) A HONLAP HASZNÁLATÁRA VALÓ ALKALMATLANSÁG, ILLETÉKTELEN HASZNÁLATA, KÉSLEKEDÉSE, TELJESÍTMÉNYE VAGY TELJESÍTMÉNYÉNEK HIÁNYA; (III) SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK VAGY ÁTVITELEK ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSE VAGY EZEK MEGHAMISÍTÁSA; (IV) SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS HIÁNYA, BELEÉRTVE A SZÁLLÁSHELY ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY TERMÉKEKET, (RÉSZLEGES) TÖRLÉSEKET VAGY TÚLFOGLALÁSOKAT; (V) A HONLAPON SZEREPLŐ HIBÁK VAGY PONTATLANSÁGOK, VAGY A HONLAPON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK (TÖBBEK KÖZÖTT A HONLAPON ELÉRHETŐ (LEÍRÓ) INFORMÁCIÓK A SZÁLLÁSHELYRŐL (PÉLDÁUL ÁRAK, ELÉRHETŐSÉG ÉS ÉRTÉKELÉSEK)), SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁK; (VI) A HONLAPON INDÍTOTT MINDEN TRANZAKCIÓ; (VII) TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT KÁR, PÉLDÁUL A SZÁMÍTÓGÉP VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER VÍRUSOK VAGY EGYÉB ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐK ÁLTAL OKOZOTT MEGHIBÁSODÁSA A HONLAP (VAGY AZ AZON LÉVŐ HIPERHIVATKOZÁSOKHOZ TARTOZÓ HONLAPOK) MEGNYITÁSA VAGY HASZNÁLATA KÖZBEN VAGY AMIATT; VAGY (VIII) A HONLAP HASZNÁLATA MIATT MÁS MÓDON FELMERÜLŐ KÁROK, A HONLAP HASZNÁLATA, KÉSEDELME, HASZNÁLATRA VALÓ KÉPTELENSÉGE, VAGY OLYAN INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKHEZ A HONLAPON KERESZTÜL JUTOTTAK; (IX) A SZÁLLÁSHELYHEZ (MUNKAVÁLLALÓIHOZ, IGAZGATÓIHOZ, TISZTSÉGVISELŐIHEZ, ÜGYNÖKEIHEZ, KÉPVISELŐIHEZ VAGY TÁRSULT VÁLLALATAIHOZ) KÖTHETŐ (SZEMÉLYI) SÉRÜLÉS, HALÁL, TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT KÁR, VAGY MÁS KÁR; (X) MINDEN VIS MAJOR ESEMÉNYBŐL FAKADÓ KÁR. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA A CSELEKMÉNY FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYES, AKÁR SZERZŐDÉSEN, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYEN, GONDATLANSÁGON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁSON ALAPUL, AKKOR IS, HA VALAMELY ÉRINTETT FELET ÉRTESÍTETTÉK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A vis major esemény olyan esemény, amely fölött az Érintett felek nem gyakorolnak ellenőrzést, és többek között ide tartozhatnak a természeti katasztrófák, az időjárási körülmények, a tűz, a nukleáris baleset, az elektromágneses impulzus, a terrorcselekmény, a felkelések, a háború, a gyújtogatás, a lázadás, a forradalom, bármilyen fajta fegyveres viszály, a munkahelyi viták, a munkáskizárások, a sztrájkok, az áruhiány, a kormányzati műveletek vagy korlátozások, a fosztogatás, a csőd, a gépek elromlása, a hálózat vagy rendszer megszakadás vagy összeomlás, az internet vagy a kommunikáció megszakadása, a karantén, a járvány, a világjárvány stb. Kormányzati szervek miatt fellépő extra kiadásokért, mulasztásért, késésért, kerülőútért vagy tevékenységéért nem vállalunk felelősséget. Egyik Érintett fél sem felelős azért, ha a Szálláshely megszegi a feltételeket vagy a garanciát, többek között például egy adott célra való megfelelőségre vagy a forgalomképességre vonatkozó burkolt feltételeket vagy garanciát; továbbá egyik Érintett fél sem vállal felelősséget a Szálláshely törvénysértéséért (pl. az okozott károkért), valamint a Honlapon keresztül elérhető termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Az Agoda Companies nem garantálja, hogy a Honlap folyamatosan, szünet nélkül elérhető.

Az Agoda csak abban az esetben viseli a vonatkozó jogszabályokban előírt mértékben a felelősséget, amennyiben szándékos vagy akaratlagos kötelezettségszegésben hibás, vagy súlyos hanyagságot tanúsít a megfelelő szolgáltatás biztosításában. A vonatkozó törvényeknek megfelelő megengedett mértékig, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott korlátozások fenntartása mellett az Agoda Companies összevont felelőssége nem haladhatja meg az alábbiak közül az alacsonyabb értéket: (a) a foglalás összesített költsége a visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatok alapján (akár egy eseményre vonatkozik, akár kapcsolódó események sorozatára), vagy (b) kétszázötven amerikai dollár (vagy ennek megfelelő, helyi pénznemben kifejezett érték). Abban az esetben, ha az Agoda hibájából magasabb vagy téves összeg kerül megállapításra, a fentiekkel ellentétben a vásárlónak jogában áll panaszt benyújtani.

Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a fent említett kötelezettség korlátozását vagy kizárását a vonatkozó hatályos törvények nem teszik lehetővé. Ebben az esetben az Agoda a vonatkozó jogszabályokban előírt mértékben viseli a felelősséget. Az igényt kiváltó esemény megtörténte után kérjük küldje el az igényét a lehető legrövidebb időn belül. Az indokolatlan késedelemmel benyújtott igény semmisnek tekinthető az idevonatkozó elévülési kitétel értelmében. Csak a jóhiszemű igényeket fogjuk figyelembe venni.

Egyéb rendelkezések

Az Agoda Companies semmilyen módon (sem közvetve, sem közvetlenül, sem függetlenül vagy másik féllel együtt) nem birtokolja, kezeli vagy ellenőrzi a Szálláshelyeket, illetve a Szálláshelyek szobáit. A Szálláshelyek felelősek azért, hogy szállást biztosítsanak a Honlapon szállást foglaló embereknek, és hogy vendégként fogadják őket.

Ön ezennel elfogadja, hogy mentesíti az Agoda Companies cégcsoportot minden felelősség, kár vagy veszteség alól, és kártalanítja ezekkel szemben, beleértve azokat a jogi díjakat és kiadásokat, amelyek az Ön cselekedetei, hanyagsága vagy mulasztása miatt keletkeznek az Agoda Companies cégcsoportnál. Ha harmadik fél (az alábbiakban „Harmadik fél”) - például családtag vagy útitárs - nevében használja a Honlapot, Ön felel az ilyen használattal kapcsolatban megadott minden információ pontatlanságáért. Ezenkívül tájékoztatnia kell a Harmadik felet az összes vonatkozó szerződési feltételről. Minden olyan ügyfél, aki a Honlapot Harmadik fél nevében használja, elfogadja, hogy mentesíti az Agoda Companies cégcsoport minden egyes tagját minden olyan felelősség, veszteség, kár, kereset vagy igény alól (beleértve az ügyvédi költségeket), és kártalanítja ezekkel kapcsolatban, amely abból adódik, hogy a Harmadik fél vagy a felhasználó a fent leírt kötelezettségeinek valamelyikét nem teljesíti.

Önt mindenkor kötik a helyi törvények és rendeletek. Bizonyos dolgok, amelyek legálisak egy országban, illegálisak lehetnek más országokban. Érdeklődjön az alkalmazandó korlátozásokról. Az Agoda Companies nem tehető felelőssé abban az esetben, ha egy Szálláshely megtagadja az Ön bejelentkezését, vagy megkéri Önt, hogy hagyja el a szálláshelyet jogi vagy szabályzati okokból kifolyólag.

Az Ön kényelme érdekében a Honlapot és a Felhasználási feltételeket számos nyelven és helyi változatban lehet elérni (esetenként különböző magas szintű domain nevekkel azonosítva), azonban azok tartalmát eredetileg angol nyelven írták. Az Angol verzió és a fordított verzió közötti konfliktusok esetében, a Felhasználási feltételek angol változata az irányadó.

A Felhasználási feltételek különválaszthatóak. Ha bármely rendelkezés végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést ennek ellenére a hatályos törvények szerint megengedett legteljesebb mértékig érvényre kell juttatni, és ez nem befolyásolhatja a többi rendelkezés végrehajthatóságát és érvényességét. Az elkülönített rendelkezést az eredeti megfogalmazáshoz és szándékhoz a lehető legközelebb álló új rendelkezéssel kell helyettesíteni.

Az Agoda fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig átmenetileg vagy tartósan módosítsa, felfüggessze vagy lezárja a Honlapot és/vagy annak bármely részét, beleértve a Honlapon keresztül elérhető bármely szolgáltatást vagy terméket, és/vagy részben vagy egészben módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Honlap használatát az Ön számára. A Honlap megszűnése esetén az Agoda rendszerben előzőleg indított foglalások továbbra is élnek, hacsak nem kap ellenkező értelmű értesítést. A Felhasználási feltételekben foglalt kötelezettségeit továbbra is teljesítenie kell, beleértve az Ön által vállalt, valamint a felelősség korlátozása és kizárása alatt felsorolt garanciákat. Ezenfelül az Agoda nem tartozik felelősséggel sem Önnek, sem harmadik félnek a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetéséért. Az Agoda fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy hatályon kívül helyezze a Felhasználási feltételeket (vagy annak részeit). A Szálláshelyeknek jogukban áll megváltoztatni ajánlataikat, és ez az Agoda hatáskörén kívül esik.

A kétségek elkerülése érdekében a Felhasználási feltételek nem érvényesek az Agoda Companies másokkal – többek között a Szálláshelyekkel és egyes marketingpartnerekkel – fennálló kereskedelmi szerződéses viszonyaira.

Helyi áfás számlát csak azok a szálláshelyek tudnak kiállítani a foglalásról, ahol a vendégeknek a helyszínen kell fizetniük. Az előre kifizetett foglalások (Agodának történő fizetés) esetén a szingapúri foglalásokról az Agoda Companies helyi számlát tud kiállítani (mivel az Agoda Szingapúrban bír adózási illetőséggel), a máshová szóló foglalásokról pedig Agoda fizetési elismervényt tud adni.

A Felhasználási feltételekre és szolgáltatásunk nyújtására a szingapúri törvények irányadók, és azokat a szingapúri törvények szerint kell értelmezni, Szingapúr jogi kollíziós szabályaira való tekintet nélkül. A Felhasználási feltételekből és az Agoda Companies szolgáltatásaiból adódó bármilyen vitás kérdés esetén kizárólag az illetékes szingapúri bírósághoz lehet fordulni. A Szerződésekről (Harmadik felek jogáról) szóló 2001-es törvény (53B cikke) kifejezetten ki van zárva, és a Felhasználási feltételekre nem alkalmazható.

Ha az Agoda Companies nem érvényesít egy jogot, az nem jelenti az adott jogról való lemondást. Ön nem ruházhatja vagy engedheti át jogait. A Felhasználási feltételeket az új verzió Honlapra történő feltöltésével bármikor módosíthatjuk. A Felhasználási feltételek legújabb változata minden korábbi változatot felülír.

12. Az Agodáról – GYIK

A Honlapon keresztül biztosított valamennyi online foglalási szolgáltatást az Agoda Company Pte. Ltd., szingapúri törvények szerint alapított korlátolt felelősségű társaság nyújtja, amelynek regisztrált székhelye a 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 címen található, és amelyet a szingapúri pénzügyi és számviteli felügyelet (Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore) a 200506877R cégjegyzékszámon jegyzett be.

Bizonyos leányvállalatok támogatják az Agodát a különböző helyeken tartózkodó ügyfeleknek – a foglalásokkal kapcsolatban – történő szolgáltatásnyújtás tekintetében („Ügyfélszolgálati vállalatok”). Ezek közé a szolgáltatások közé tartoznak többek között a következők: a foglalásokért történő fizetések fogadása és kezelése, ügyféltámogatás, kapcsolattartás a szálláshelyekkel, valamint panaszok és visszatérítések kezelése.

Az Ügyfélszolgálati vállalatok kizárólag az ügyfelek foglalásaival kapcsolatban nyújtják ezeket a szolgáltatásaikat, de nem birtokolják, ellenőrzik, kezelik vagy tartják fent az agoda.com weboldalt (sem bármilyen egyéb weboldalt), és nem is gazdájuk annak. Az agoda.com weboldal egyetlen telephelye a szingapúri központi irodájában van, a világ különböző pontjain működő Ügyfélszolgálati vállalatok irodái nem szolgálnak telephelyként. Az Ügyfélszolgálati vállaltok nem működhetnek az Agoda tevékenységi vagy szolgáltatási megbízottjaként, és nem rendelkeznek az Agoda képviseletéhez, valamint az Agoda nevében vagy megbízásából történő szerződéskötéshez szükséges jogkörrel vagy felhatalmazással. Az ügyfelek nem bonyolíthatnak le foglalást ezeken a vállalatokon keresztül, mert foglalások csak a Honlapon végezhetők.

Az Agoda és kapcsolt vállalkozásai továbbá számos más leányvállalattal, fiókvállalattal és irodával rendelkeznek világszerte, amelyek bizonyos nem ügyfelekhez kapcsolódó, belső támogatási feladatokat látnak el („Agodát támogató vállalatok”). Az Agodát támogató vállaltok nem rendelkeznek a szolgáltatás nyújtásához, az Agoda képviseletéhez, valamint az Agoda nevében vagy megbízásából történő szerződéskötéshez szükséges jogkörrel vagy felhatalmazással, és nem működhetnek az Agoda tevékenységi vagy szolgáltatási megbízottjaként, kivéve, ha erre az Agoda kifejezetten engedélyt ad.

Az Agoda és a leányvállalatai (beleértve az Ügyfélszolgálati vállalatokat és az Agodát támogató vállalatokat) nem tevékenykednek utazási irodaként, kivéve ha a Honlapon ezzel ellentétes információ szerepel. A Kiegészítő szolgáltatásokat (repülőjáratokat, bérelhető autókat) biztosító Partnereinkkel kapcsolatos további információkért látogasson el a megfelelő weboldalakra.

Ha az agoda.comra, a szolgáltatásokra vagy a Honlapra vonatkozó kérdése van, illetve ha szeretne elküldeni bármilyen dokumentumot, levelet, értesítést, valamint az agoda.commal, illetve a Honlappal kapcsolatos közleményt, akkor kérjük, hogy közvetlenül az Agoda Company Pte. Ltd-vel lépjen kapcsolatba.

További információkra van szüksége, vagy kérdései vannak?

Meg szeretnénk Önnek köszönni, hogy az Agodát választotta az információ szerzés és szállásfoglalás céljából. Reméljük, hogy hasznosnak találta a Felhasználási feltételeket. További információkért és az Agodával kapcsolatos további tudnivalókért, kérjük, tanulmányozza a Honlap GYIK részét.