Refreshing Session...

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Az alábbi rendelkezések alkotják az Agoda Jutalom Program alapjait. Ezen rendelkezések szándéka megvédeni Önt, az Agoda Jutalom Programat, az Agoda Company Pte Ltd. céget [Agoda], az Agoda Travel Network céget és a partnercégeket. Az Ön programban való részvételét ezek a rendelkezések irányítják, és az Ön felelőssége, hogy ezeket elolvassa és megértse. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba az Agoda Jutalom Program szolgáltatási központjával, vagy az Agoda Travel Network programban résztvevő egyik oldalával, köztük az agoda.com-mal.

Az Agoda Jutalom Programba történő belépéssel, az egyes pontok végrehajtásával, vagy a program bármely részének hasznosításával Ön egyetért azzal, hogy elfogadja az irányelveket. Ezen programszabályokat nem lehet helyettesíteni vagy módosítani, kivéve az Agoda Company Pte Ltd. által írásos formában.

Általános feltételek

1. Az Agoda Jutalomtagságot és annak előnyeit az Agoda Company Pte Ltd. és partnercégei saját tetszésük szerint kínálják fel, és az Agodának jogában áll a Program megszüntetése, szabályainak, szabályozásának, kedvezményeinek, a részvétel vagy a jutalomszintek feltételeinek módosítása részben vagy egészben, bármikor, előzetes bejelentés nélkül, még akkor is, ha a módosítások hatással vannak a már felhalmozott Jutalompontok értékére. Az Agoda, többek között visszavonhat, korlátozhat, módosíthat vagy törölhet bármilyen csak Tagok által elérhető különleges ajánlatot, megemelheti a szállásfoglaláshoz szükséges pontszinteket; módosíthatja vagy szabályozhatja a Jutalompontok vagy kedvezmények átruházhatóságát; hozzáadhat korlátlan számú napot, amelyeken nem veheti igénybe a kedvezményeket; vagy bármelyik szálláshelyen korlátozhatja az elérhető szállásfoglalások és különleges ajánlatok számát. Az Agoda Jutalom Program tagjai a Jutalompontok felhalmozásában ne számítsanak a különleges ajánlatok vagy jutalomszintek folyamatos elérhetőségére, és a tagok nem igényelhetik az összes felkínált különleges ajánlatot, illetve nem használhatják Jutalompontjaikat minden szálláshelyen.

2. Az Agoda Jutalom Programban való részvétel (a "Program") a szabályok és feltételek, szabályozások, előírások és műveletek ("Program szabályai") által előírtaktól függ, amit az Agoda, tetszés szerint időről időre alkalmazhat. Az Agodának kizárólagos joga van a Program Szabályainak közléséhez és alkalmazásához. Ha egy tag, vagy bárki, aki a tag nevében cselekszik a Program Szabályait nem tartja be, a Program kiváltságait megrongálja, magatartása hátrányos az Agoda érdekeire nézve, vagy az Agodával vagy partnercégeivel kapcsolatos bármely információt elferdít, az Agoda tagságát megszüntetheti, pontjait, jutalmait vagy kedvezményeit törölheti.

3. Az Agoda fenntartja a jogot, hogy az Agoda jutalmak fiókokat bármikor auditálja a Program Szabályainak megfelelően, anélkül, hogy erről tájékoztatná a Programban résztvevő tagot. Abban az esetben, ha egy auditálás eltéréseket vagy lehetséges szabályszegéseket tár fel, a vizsgálat lezárásáig a jutalmak beváltását felfüggeszthetjük.

4. Minden egyes tag saját maga felelős azért, hogy a Program Szabályairól és a számláján lévő Jutalompontok mennyiségéről tájékozódjon. Az Agoda megkísérli a különböző érdeklődésű aktív tagok megfelelő tájékoztatását, amelynek módjai a fiókösszesítő, a hírlevél valamint saját weboldala, de az vonható felelősségre ennek elmulasztásáért.

5. A Jutalompontok felhalmozódása és a pontok beváltása az Agoda által beiktatott Program Szabályoktól függ. Minden egyes tag felelős ezen dokumentumok elolvasásáért annak érdekében, hogy megismerje jogait és felelősségeit a Program keretein belül. A Program keretein belül szerzett pontok, kedvezmények, jutalmak nem ruházhatók át másra.

6. Az Agoda Jutalom Program kizárólag az egyes tagoknak nyújtanak előnyöket és részvételi lehetőséget. Kizárólag egyes személyek jogosultak az Agoda Jutalomtagságára, és minden tag csak egy fiókot tarthat fenn. A kettős fiókok törölhetők a rendszerből.

Kizárólag a fiókban nevesített tag férhet hozzá a személyes fiókadatokhoz. Az Agoda társcég partnerei, valamint a Priceline.com, az Agoda Company Ltd., az Agoda Company Pte. Ltd., vagy ezen vállalatok bármely teljes tulajdonában leányvállalatainak alkalmazásában lévő személyek nem vehetnek részt az Agoda Jutalom Programban.

7. A FELHALMOZÓDOTT JUTALOMPONTOK NEM KÉPEZIK A TAG TULAJDONÁT, ÉS A PROGRAMON KÍVÜL NINCS ÉRTÉKÜK. A JUTALOMPONTOK OLYAN FIZETŐESZKÖZÖK, AMELYEKET AZ AGODA BÁRMIKOR ELTÖRÖLHET. A JUTALOMPONTOKAT NEM LEHET BEVÁLTANI KÉSZPÉNZRE, NEM LEHET ŐKET MÁSHOZ RENDELNI, ELCSERÉLNI VAGY MÁSRA ÁTRUHÁZNI, KIVÉVE AZ ITT LEÍRTAKAT, ÉS NEM RUHÁZHATÓK ÁT MÁSRA HALÁL ESETÉN, SEM HELYI SZABÁLYOZÁS, SEM TÖRVÉNY ÁLTAL.

8. A Programmal kapcsolatban Öntől gyűjtött személyes adatok annak az oldalnak az adatvédelmi szabályozása szerint lesznek felhasználva, amelynek Ön tagja. Kattintson ide a www.Agoda.com adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez. A Tag által megadott információt át lehet adni egy Szolgáltatónak (pl. hotel), hogy megkönnyítse a Tag programban való részvételét. Ha elolvassa a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát, megismerheti, hogyan használhatják fel ezt az információt.

9. Az Agoda fenntartja a jogot bármely Tag tagságának megszüntetésére, aki a Programot nem a Szerződési feltételeknek, vagy bármilyen alkalmazható törvénynek, irányelvnek vagy rendeletnek megfelelően használja. A megszűnt tagsággal elvesznek a szerzett Jutalompontok, kedvezmények és privilégiumok. Ha az Agoda szükségesnek véli, a tagság megszüntetése mellett megfelelő jogi lépéseket, és akár büntetőfeljelentést is tehet saját belátása szerint.

10. Bármely tett, ami a Program legitim működésének aláaknázását kísérli meg, bűntettnek minősülhet, és az Agoda fenntartja a jogot, hogy az elkövető személytől kártérítést követeljen a törvény által engedélyezett teljes mértékig. Ha az Agodának nem sikerül érvényre juttatni a szabályokat és feltételeket, az nem jelenti ezen szabályok és feltételek, valamint a rendelkezések jogfeladását.

11. Az egyes személyek Programhoz való jogosultságával, a Jutalompontok megszerzésével, használatával vagy átváltásával, valamint a Tag Szerződési feltételeknek való megfelelésével kapcsolatos minden kérdést az Agoda fog megválaszolni saját belátása szerint.

12. Ha egy bíróság a Szerződési feltételek bármely rendelkezéséről kideríti, hogy érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, a rendelkezést el kell távolítani a Szerződési feltételekből, ami egyébként teljes egészében hatályos marad.

13. Ezen Szerződési feltételeket a szingapúri törvényeknek megfelelően kell értelmezni függetlenül attól, hogy a tagságra történő jelentkezést a Tag hol töltötte ki, vagy hogy honnan küldte azt el az Agodának. A Szerződési feltételekkel vagy a tagsággal kapcsolatos bármilyen ügyet illető tevékenységben vagy jogi eljárásban a Tag a szingapúri nem kizárólagos joghatóság alá tartozik.

Értékesítés vagy csere tiltása

14. A Jutalompontok, jutalmak vagy kedvezmények értékesítése vagy cseréje az Agodán kívül mindenimás számára kifejezetten tilos. A Program szabályaival ellentétes módon átruházott, hozzárendelt vagy értékesített Jutalompontok, jutalmak vagy kedvezmények, amellett, hogy a tag büntetését eredményezik, elkobozhatók vagy törölhetők.

Azon szálláshelyfoglalások használata, amely vásárlás, csere vagy egyéb szabályt sértő módon lett megszerezve, a foglalás törlését, szálláshelyre való belépés megtagadását eredményezheti, és az Agoda döntésétől függően előfordulhat, hogy a szálláshelyen csak a megfelelő ár kifizetése után tartózkodhat.

Fiók aktivitása

15. A számláját 24 egymást követő hónapban nem használó tag esetében a tagságot törölhetjük, és az összes felhalmozott Jutalompontot elkobozhatjuk.

16. A Szabályok értelmében az számít "Fiók aktivitásnak", amikor egy tag Jutalompontokat halmoz fel számláján bármilyen, a Szabályban leírt, vagy az Agoda által jóváhagyott módon, vagy amikor a tag beváltja Agoda jutalmát vagy partner jutalmát a tag számláján lévő Jutalompontok felhasználásával.

Jutalompontok felhalmozódása

17. Kizárólag az Agoda Jutalom Program tagjai jogosultak a Jutalompontok felhalmozására a Programban azáltal, hogy igénybe veszik a Programban ismertetett pontgyűjtési módszereket. Egy tag nem halmozhat fel Jutalompontokat szolgáltatások felhasználására, legyen az szálláshelyfoglalás, vagy egyéb, más személy, állat, tárgy vagy entitás által nyújtott szolgáltatás.

18. Jelenleg a Jutalompontokat úgy lehet felhalmozni, hogy szálláshelyet foglal az agoda.com oldalon, vagy bármely, az Agoda Travel Network-höz tartozó weboldalon keresztül, és egy engedélyezett hitelkártyával fizeti ki foglalását, vagy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, amelyekkel Jutalompontok gyűjthetők. Az Agoda kifejezetten fenntartja a jogot, hogy további módszereket hozzon létre a Jutalompontok gyűjtésére, hogy törölje a jelenleg ismert módszereket részben vagy egészben, vagy hogy kizárjon bizonyos típusú tranzakciókat a Jutalompontok felhalmozásából. Ahhoz, hogy megkapja foglalása után járó jutalompontokat, Önnek be kell jelentkeznie egy érvényes felhasználó névvel és jelszóval. A jutalompontokat akkor írjuk jóvá a felhasználó számlájára ha az legalább egy foglalást végzet 2014. április 1. előtt.

19. Jutalompontokat csakis a tag szálláshelyen történő tartózkodásáért lehet gyűjteni, a tag hivatalos belépési dátuma után, és kizárólag a tag fiókjára lehet azokat felírni. A befejezett szálláshelyfoglalásért kapott Jutalompontok jóváírásra kerülnek a tag számlájára 30 nappal a hotelból történő kijelentkezés után. Jutalompontok csak a tag által készített szálláshelyfoglalások után kerülnek jóváírásra. Jutalompontok nem járnak szálláshely lemondása után.

20. Jutalompontok kizárólag kifizetett és befejezett szálláshelyfoglalások után járnak a résztvevő szálláshelyek esetén. A felhalmozott Jutalompontok összegét a tag által kifizetett készpénz értéke határozza meg. A készpénzes érték az az összeg, amit a tag hitelkártyájával kifizetett, korrigálva az esetleges visszatérítésekkel vagy ellenőrizhetetlen tevékenységekkel.

A Premier tagok minden hitelkártyával kifizetett dollár után 20 Jutalompontot kapnak. Az Elite75 tagok minden hitelkártyával kifizetett dollár után 31,25 Jutalompontot kapnak.

21. Ha az Agoda vagy egy Agoda Jutalom Program partner helytelenül megtagadja a tagtól a pontot vagy kedvezményt, a felelősség az adott ponttal vagy kedvezménnyel azonos értékben korlátozódik.

22. Az Agoda Jutalompontok csak a közzétett árak után járnak, és nem jár azokon a szálláshelyeken, amelyekkel az Agoda jutalékos rendszerben szerződött, illetve nem járnak az ingyenes szállás, bérlés, jegyek, kedvezmények, csoport árak vagy különleges akciós árak után. Agoda Jutalompontok nem járnak azon hitelkártya tranzakciók után, amelyeket közvetlenül a szálláshelye végez.

23. Csak az a személy kapja meg a Jutalompontokat, aki szerződött a szálláshely-foglalási szolgáltatásokra.

24. Az Agoda fenntartja a jogot, hogy a bónuszpontokat és promóciós ajánlatokat csak bizonyos tagok számára teszi elérhetővé, a foglalási előzményeket és a foglalási aktivitást, földrajzi elhelyezkedést, programban való részvételt vagy egyéb tényezőket figyelembe véve, melyeket az Agoda saját belátása szerint határoz meg.

25 . Az Agoda a legtöbb esetben jóváírja a tagok számlájára a felhalmozódott Jutalompontokat. Azonban minden tagnak saját felelőssége meggyőződnie arról, hogy Jutalompontjai megfelelően jóváírásra kerültek-e. Ha egy tag azt állítja, hogy a megszerzett Jutalompontok nem lettek jóváírva, vagy abban az esetben, ha az Agoda úgy véli, hogy ellenőrzés szükséges, az Agoda fenntartja a jogot, hogy a felhalmozásról bizonyítékot kérjen a tagtól, beleértve, de nem korlátozva a számlamásolatokat, vagy hasonló dokumentációt, ami igazolja, hogy a követelt tranzakció megtörtént. A tag Jutalompontokkal szembeni követeléseinek és a felhalmozás igazolásának meg kell érkeznie az Agodához 12 hónapon belül azt követően, hogy a kérdéses Jutalompontok megszerzésre kerültek.

Jutalompontok lejárata

26. A tag számláján felhalmozódott Jutalompontokat a számlán kell tartani addig, amíg vagy beváltásra kerülnek, vagy lejár az érvényességi idejük.

27. Az adott naptári évben szerzett Jutalompontok a következő naptári év december 31. napjáig érvényesek. A lejáró pontokat minden naptári évben be kell váltani jutalomra december 31-ig. Azok a lejáró pontok, amelyek nem kerülnek beváltásra december 31-ig, törlődnek a számlákról. Azokat a számlákat, amelyeken a Jutalompontok gyarapodása már 2 éve megállt, alvó számláknak nevezzük, és az Agoda fenntartja a jogot, hogy a számlát megszűnteti, miután a rajta lévő Jutalompontok lejárnak.

Abban az esetben, amikor a Jutalompontok bármilyen oknál fogva törlésre kerülnek a számláról, pl. jutalomra való beváltás esetén, majd később visszakerülnek rá, a Jutalompontok visszatérése nem számít fiókaktivitásnak.

Jutalom beváltása

28. A beváltható jutalmakat ás a beváltandó Jutalompontok összegét az Agoda fogja megállapítani, és továbbítja a tagok felé. Az Agoda létrehozza a jutalom beváltás folyamatát, de a beváltás alapvetően a tagok számláján lévő Jutalompontok adott díjra történő cserélését jelenti.

29. A vissza nem térítendő foglalás esetében felhasznált pontokat nem térítjük vissza ha a foglalás lemondásra kerül.

30. A kettő vagy több különböző számlán lévő Jutalompontok nem használhatók fel együtt egy jutalom kiváltására.

31. Az Agoda Jutalom Programban résztvevő szálláshelyfoglalások azon szálláshely árazási, szerződési és elhelyezési szabályzatától függenek, ahol a tagok tartózkodni fognak.

32. A jutalmazás szerkezete módosulhat, törlődhet vagy korlátozódhat az Agoda tetszése szerint, előzetes értesítéssel, vagy anélkül. A jutalom beváltásához szükséges Jutalompontok mennyisége jelentősen megnövekedhet, bármilyen jutalmat vissza lehet vonni, és bármely jutalommal vagy annak beváltásával kapcsolatban hozhatók korlátozó döntések, bármikor. A Jutalompontok felhalmozódása nem jogosítja fel a Program tagjait szerzett jogokra a jutalomra vagy a Programra vonatkozóan. A jutalmak kizárólag az Agoda által meghatározott, és az Agoda Jutalom Programban résztvevő helyekre érvényesek. A programban résztvevő helyek jól látható helyen feltüntetik az 'Agoda Rewards' logót, és a foglalási folyamat egyértelműen mutatni fogja, hogy lehet-e Jutalompontokat beváltani vagy gyűjteni. Az Agodát nem lehet felelősségre vonni olyan változtatásokért, amelynek eredményeként egy programban részt vevő hely törlésre kerül.

33. Az Agoda semmilyen módon nem vonható felelősségre a Tag Programban való részvételéből fakadó semmilyen adózási következmény miatt. Minden egyes Tag önmaga felelős a Programban való részvételből, és a Jutalompontok megszerzéséből, átváltásából, birtoklásából és/vagy felhasználásából fakadó fizetendő adók befizetéséért és a szerzett hasznokért, valamint mindennemű jelentési kötelezettség végrehajtásáért. A tagok kérjék ki adótanácsadójuk véleményét a Jutalompontok gyűjtésével, átváltásával és használatával kapcsolatban.

34. A Szolgáltatókat bejelentés nélkül bármikor hozzáadhatjuk, vagy törölhetjük a Programból. Ha egy Szolgáltató törlésre kerül a Programból, A Tag megkap minden Jutalompontot, amit az adott Szolgáltatón keresztül gyűjtött.


Az Agoda a The Priceline Group, a világ vezető online utazási és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó cégcsoportjának része.

AS-AGWEB-3C05