Agoda naudojimosi sąlygos


Paskutinis atnaujinimas 2018 sausis

Agoda sveikina jus („Klientą“ arba „jus“) savo interneto svetainėje („Svetainė“). Terminai „Agoda“ arba „mes“reiškia bendrovę „Agoda Company Pte. Ltd.“ o terminas „Agoda kompanijos“ bendrai reiškia Agoda ir atitinkamas Agoda dukterines įmones, įskaitant tačiau nebūtinai apsiribojant „Agoda Services Co., Ltd“. (Tailandas), „Agoda International Pte. Ltd.“ (Singapūras, JK verslo vieta ir kiti vietiniai filialai), „Agoda International Travel Operations Pte. Ltd.“, „Agoda International (Malaizija) Sdn. Bhd.“, „Agoda International Ltd.“ (Honkongas), „Agoda International Hungary Kft.“, „Agoda International Japan KK“, „Agoda International USA Inc.,“ ir kt. Nuorodos į Svetainę apima jų darinius, įskaitant, bet nebūtinai apsiribojant interneto svetainėmis ir programomis, pasiekiamomis mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kitu įrenginiu. Toliau apibrėžtos naudojimo sąlygos taikomos mūsų paslaugoms, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai pasiekiamos bet kokiomis priemonėmis, įskaitant išankstinius užsakymus internetu, klientų paslaugų užklausas ir kitas paslaugas. Patekdami į Svetainę, joje naršydami arba ja naudodamiesi ir (arba) atlikdami užsakymus per Agoda, pripažįstate ir patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir pritarėte naudojimosi sąlygoms. Mūsų politikos ir gairės, kurias rasite Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant Privatumo politika, Saugaus pirkimo politika, Agoda kainos garantija, Rezervavimo garantija, Atšaukimo politika, Grąžinimo politika, Agoda premijų programos nuostatomis ir sąlygomis, Agoda dovanų kortelių nuostatomis ir sąlygomis, Agoda Pranešk draugui programos sąlygomis, Svečių apžvalgų gairėmis, DUK ir kt. (bendrai „Politika”), taip pat turi būti perskaitytos ir yra neatsiejama šių sąlygų ir nuostatų dalis, todėl jos įtraukiamos kaip nuoroda. Toliau išdėstytos sąlygos ir nuostatos bei Politika bendrai vadinamos „Naudojimo sąlygomis“. Jei Naudojimo sąlygoms nepritariate, prašome nedelsiant nustoti naudotis Svetaine. Naudojimo sąlygos, kurios laikas nuo laiko gali būti redaguojamos, sudaro susitarimo visumą yra aukštesnės galios už visas kitas sutartis ar susitarimus (žodinius ar rašytinius) tarp jūsų ir Agoda kompanijų, atsižvelgiant į jų esmę, jei nėra aiškiai suformuluota kitaip.

1. Mūsų paslaugos

A. Būsto rezervavimas

Agoda Svetainė – tai platforma internete, kurioje galite ieškoti įvairių tipų būsto ir laikinojo apgyvendinimo, įskaitant (tačiau neapsiribojant) viešbučius, nakvynės namus, būstu su teikiamomis paslaugomis, nakvynės su pusryčiais namus, nuomojamus kambarius, kotedžus, riokanus ir kt. (bendrai vadinamus „Apgyvendinimo įstaigomis“), ir šias Apgyvendinimo įstaigas užsakyti iš anksto. Atlikdami užsakymą Svetainėje pateikiate pasiūlymą užsakyti iš anksto nurodyta kaina bei laikantis kitų Svetainėje nurodytų naudojimo sąlygų ir nuostatų. Užsakymas tampa įpareigojančia sutartimi pagal Singapūro įstatymus, kai jį patvirtina apgyvendinimo įstaiga ir po jos Agoda. Jūs gausite Apgyvendinimo įstaigos priimto užsakymo patvirtinimą el. paštu (su Apgyvendinimo įstaigų išankstinio apmokėjimo kvitu), kuris reiškia, kad užsakymą Apgyvendinimo įstaiga patvirtino. "Padėkos" puslapis reiškia, kad rezervavimo užklausa buvo gauta yra tinkama tolimesniam vykdymui, jums nereikia atlikti papildomų veiksmų. Pasiliekame teisę atmesti užsakymus pagal toliau nurodytas sąlygas.

Teikdami paslaugas, informaciją, kurią atskleidžiame apie mūsų Apgyvendinimo įstaigas, grindžiame informacija, kurią mums teikia mūsų tiekėjai (įskaitant, tačiau nebūtinai apsiribojant Apgyvendinimo įstaigomis, jų atstovais, platintojais, atvykimo vietų valdymo bendrovėmis (AVB), kanalų tvarkytojais, partneriais ir kt.). Apgyvendinimo įstaigoms arba jų atstovams suteikiama prieiga prie ekstraneto ar kito ryšio sprendimo, kuriuo naudodamiesi jie visiškai atsako už įkainių atnaujinimą, patalpų užimtumą, aprašymus, nuotraukas, užsakymo sąlygas ar apgyvendinimo politiką bei kitą Svetainėje pateikiamą informaciją. Nors teikdami paslaugas naudosime komerciškai racionalius būdus ir elgsimės atsargiai, negalime garantuoti, kad visa informacija yra tiksli, išsami, teisinga ar aktualiausia bei neprisiimame atsakomybės už klaidas (įskaitant akivaizdžias ir spaudos klaidas), sutrukdymus (dėl (laikinų ir (arba) dalinių) nesklandumų, remonto, Svetainės atnaujinimo arba remonto darbų ir kt.), netikslią, klaidinančią ar neteisingą informaciją arba informacijos nesuteikimą. Kiekviena Apgyvendinimo įstaiga visais atvejais prisiima atsakomybę už Svetainėje pateiktos Apgyvendinimo įstaigos informacijos tikslumą, išsamumą ir patikimumą. Rinkos sąlygų pasikeitimai arba aplinkybės gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo, todėl Svetainėje pateikiama informacija kurį laiką gali būti netiksli ar pasenusi. Jei kiltų problemų, mūsų Klientų aptarnavimo skyrius imsis komerciškai tinkamų priemonių, kad padėtų Jums susisiekti su Apgyvendinimo įstaiga. Atminkite, kad Agoda yra tik vienas iš kanalų, kuriais Apgyvendinimo įstaiga naudojasi pateikdama savo patalpas išankstiniam užsakymui. Jei atlikus paiešką rodoma, jog konkrečioje Apgyvendinimo įstaigoje nebeliko laisvų kambarių, tai reiškia, kad tokio tipo kambario iš anksto užsakyti neįmanoma naudojantis Agoda paslaugomis.

Pati Svetainė nėra ir negali būti laikoma Svetainėje nurodytos Apgyvendinimo įstaigos (jos kokybės, aptarnavimo lygio ar kategorijos) rekomendacija ar įvertinimu. Todėl aiškiai atsisakome atstovauti, teikti garantijas arba įsipareigoti klausimais, susijusiais su Svetainėje nurodomų Apgyvendinimo įstaigų kokybe, būsena arba atitiktimi. Svetainėje nurodomos Apgyvendinimo įstaigos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus (įvertinimą žvaigždutėmis, apžvalgas ir kt.). Numatytieji įvertinimai grindžiami automatiniu algoritmu, kuris laikas nuo laiko gali būti atnaujinamas arba keičiamas, ir kuris atsižvelgia į įvairius faktorius, įskaitant bet neapsiribojant laisvomis vietomis, akcijomis ir įkainiais, populiarumo istorija, pelno norma ir pajamomis, konversija (rezervavimų ir apsilankymų Svetainėje santykiu), parduotų kambarių naktų skaičiumi, atšaukimų skaičiumi, turinio kokybe, svečių apžvalgų įvertinimu, įvertinimu žvaigždutėmis ir kita. Šiuo metu Agoda siūlo "Prioritetinio partnerio" programą, pagal kurią tam tikros atrinktos Apgyvendinimo įstaigos turi galimybę padidinti savo matomumą Svetainėje. Tokių Prioritetinių partnerių sąrašai bus pažymėti ar aiškumo dėlei aprašyti. Esant tam tikroms aplinkybėms Agoda Apgyvendinimo įstaigoms taip pat gali pasiūlyti galimybę gauti vietą rėmėjų sąraše, t. y., mokėti už vietą sąrašo viršuje. Toks rėmėjų sąrašas pažymimas arba jame nurodoma atitinkama paaiškinanti frazė.

Mes pasiliekame teisę nepriimti klientų arba užsakymų (išskirtiniais atvejais – atšaukti jau patvirtintuosius) savo nuožiūra ar dėl kokios nors (juridinės) priežasties, neįsipareigodami tokį atsisakymą pagrįsti. Standartinės priežastys, dėl kurių atsisakoma kliento arba užsakymo (neapsiribojant): Apgyvendinimo įstaigos pageidavimas, Naudojimo sąlygų nesilaikymas, prekybos ar ekonominės sankcijos, embargas, teisiniai apribojimai, įtarimai sukčiavimu ar vagyste, įtarimai dėl kriminalinės veiklos, abejotini užsakymai, kliento pateikiama klaidinanti ar klaidinga informacija, nesklandumai dėl kreditinių kortelių, netinkamas elgesys, grasinimai, įžeidinėjimai, atsisakymas pateikti informaciją, praktinės kliūtys, ryšio problemos, akivaizdžios klaidos (žr. toliau), kliento istorija, patekimas į vyriausybių arba tarptautinių organizacijų (JAV, ES, JT, Singapūro ir kt.) juodąjį sąrašą ir kt. Jei Agoda užsakymą atmestų ar atšauktų atlikus mokėjimą, Jums bus grąžinta visa užsakymo suma, išskyrus nelegalaus perpardavinėjimo atvejus ar kitais atvejais, kuriuos nustatome naudodamiesi savo absoliučios ir neginčijamos diskrecijos teise, ir pasiliekame sau teisę negrąžinti visos užsakymo sumos ar jos dalies. Grąžinimai nebus vykdomi nustačius nelegalaus perpardavinėjimo atvejus, nes jie sukelia daug neigiamų pasekmių ir netekimų mūsų susijusiems ir samdomiems partneriams, Apgyvendinimo įstaigoms, kurios suteikia Agoda užsakymo teises pasitikėjimo pagrindu, o taip pat nuostolius ir neigiamą poveikį prekės ženklui ir Agoda, kylantį dėl nelegalaus perpardavėjo bandymų sumažinti Agoda verslą, kurie gali apimti perparduodamų užsakymų talpinimą Agoda konkurentų svetainėse be mūsų žinios. Taip pat pasiliekame teisę visam laikui arba laikinai savo nuožiūra iš Svetainės šalinti (įtraukti į juodąjį sarašą) naudotojus. Į juodąjį sąrašą įtrauktiems naudotojams draudžiama naudotis Svetaine pasivadinus kitu vardu ar per kitą naudotoją. Dar žr. toliau pateikiamus mūsų apsisaugojimo nuo apgavysčių mechanizmus.

Retais atvejais mums taip pat gali tekti atšaukti ar atmesti užsakymą arba jį pataisyti dėl „akivaizdžių klaidų“, nepriklausomai nuo šių klaidų kilmės. Pavyzdžiui, akivaizdi klaida yra klaida Svetainėje (pvz., dėl kainos ar sąlygų), kuri protingam žmogui neatrodytų normali. Tokiu atveju užsakymas arba premijų taškai bus pataisyti, arba, kai tinkama, nuskaičiuota suma grąžinama be mokesčio. Agoda savo nuožiūra sprendžia, ar dėl tokios priežasties užsakymą reikėtų atšaukti arba atmesti.

Atminkite, kad Agoda arba Apgyvendinimo įstaiga taip pat gali atmesti arba atšaukti įtartinus grupinius užsakymus, nes dauguma Apgyvendinimo įstaigų grupiniams užsakymams taiko ypatingas procedūras. Išsamesnės informacijos prašome kreiptis į mūsų Klientų tarnybos komandą.

Tam tikros aplinkybės, pvz., vykstanti renovacija, Apgyvendinimo įstaigos užsakymo klaidos ir specialieji svečių poreikiai gali turėti įtakos jūsų viešnagės kokybei. Apie visus ypatingus pageidavimus ar reikalavimus būtinai informuokite Apgyvendinimo įstaigą registruodamiesi.

Trumpai apie vertinimą žvaigždutėmis

Apgyvendinimo įstaigų vertinimas žvaigždutėmis ar kitoks žymimas vertinimas („vertinimas žvaigždutėmis“) skirtas tik Jus informuoti. Vertinimas žvaigždutėmis grindžiamas iš tiekėjų gauta informacija, įskaitant Apgyvendinimo įstaigas, ir jame gali būti atsižvelgiama į Apgyvendinimo įsytaigos įrangą, kainas, apžvalgas ir paslaugas. Įvertinimas žvaigždutėmis gali būti nesusijęs su kitais vertinimais, skiriamais valstybinių turizmo įstaigų. Mes atskirai netikriname vertinimų žvaigždutėmis. Įvertinimas žvaigždute tik parodo komforto, kurio galite tikėtis konkrečioje Apgyvendinimo įstaigoje, lygį, o aukštas įvertinimas žvaigždute paprastai reiškia aukštesnį komforto lygį ir didesnius patogumus. Išsamesnės informacijos rasite išsamiame aprašyme Svetainėje. Atminkite, kad įvertinimai žvaigždutėmis gali gerokai skirtis priklausomai nuo vietovės, esamų būsto alternatyvų, vietinės rinkos sąlygų, veiklos ar kitų aplinkybių. Todėl gali būti, kad dėl minėtų aplinkybių įvertinimas žvaigždutėmis vienoje konkrečioje šalyje ar mieste neatitiks tokio paties įvertinimo kitoje šalyje ar mieste. Įvertinimai žvaigždutėmis nebūtinai atspindi patogumus ar paslaugas, kurių galite tikėtis Apgyvendinimo įstaigoje, o kai kurie patogumai ir paslaugos gali būti neteikiami atitinkamai įvertintuose kambariuose ar būstuose su tam tikrų įvertinimu žvaigždutėmis. Jei Jums svarbūs konkretūs patogumai ar paslaugos, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiteiraukite, ar tokie patogumai ir paslaugos įmanomi.

B. Kitos papildomos paslaugos

Agoda teikia interneto platformą, kurioje naršydami galite ieškoti kitų paslaugų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) skrydžius ir automobilių nuomą („Papildomos paslaugos“) ir atlikti išankstinį šių Papildomų paslaugų užsakymą. Nors Agoda Svetainė yra platforma, kurioje galite ieškoti šių Papildomų paslaugų ir jas užsakyti, Papildomas paslaugas teikia Agoda rūpestingai atrinktos su Agoda susijusios įmonės arba partneriai („Partneriai“). Pavyzdžiui, skrydžius, rodomus Agoda svetainėje, paieįkos ir rezervavimo paslaugas teikia bendrovė KAYAK ir jos atitinkami tiekėjai. Šie Partneriai bus aiškiai matomi Svetainėje ieškant papildomų paslaugų kartu su nuoroda į Partnerių naudojimo sąlygas ir nuostatas ir (arba) privatumo politiką, kuri nustato santykius tarp jūsų ir mūsų Partnerio užsakant atitinkamą papildomą paslaugą.

Svetainėje užsakydami atitinkamas Papildomas paslaugas pateikiate išankstinio užsakymo pasiūlymą (pvz., skrydžiui arba automobilio nuomai) už tokiam užsakymui Svetainėje nurodytą kainą, atsižvelgiant į kitas sąlygas ir nuostatas, apie kurias laikas nuo laiko praneša Partneris, ir tai tampa įpareigojančia sutartimi Partneriui patvirtinus Jūsų užsakymą. Partneris nurodo Papildomų paslaugų užsakymo patvirtinimą atsiųsdamas patvirtinimą el. paštu. Partneris pasilieka teisę atmesti užsakymus pagal savo sąlygas ir nuostatas.

2. Svetainės naudojimas

Kaip nurodyta aukščiau, šios Naudojimo sąlygos yra sutartis tarp jūsų ir Agoda kompanijų. Siūlydama svečiams Apgyvendinimo įstaigų visame pasaulyje užsakymo galimybes, Agoda taip pat bendradarbiauja su kitomis bendrovėmis, įskaitant (tačiau neapsiribojant) „Booking.com B.V.“. Kai kuriais atvejais gausite patvirtinimą su nuoroda į tokias bendroves. Agoda taip pat gali pasiūlyti galimybę užsakyti Papildomas paslaugas (skrydžius, automobilių nuomą), bendradarbiaudama su pasirinktais Partneriais, kaip nurodyta aukščiau.

Agoda suteikia ribotą, asmeninį, neperduodamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą leidimą naudotis Svetaine tik jei tai aiškiai leidžiama pagal Naudojimo sąlygas. Kitais atvejais nesuteiksime teisių ar leidimo naudotis Svetaine; išsaugomos visos teisės ar licencijos, kurios čia nėra aiškiai apibrėžtos. Svetainės turinys ir informacija bei programinė įranga ir infrastruktūra, naudojama tokiam turiniui ir informacijai teikti, yra Agoda arba jos tiekėjų ir teikėjų nuosavybė, įskaitant Apgyvendinimo įstaigas. Svetaine galima naudotis tik geros valios (bona fide) tikslais ir vykdant teisėtus pasiteiravimus ar užsakymus, o Jūs savo ruožtu įsipareigojate neatlikti spekuliatyvių, melagingų arba apgavikiškų užsakymų arba išankstinių užsakymų pagal pareikalavimą. Jūs užtikrinate, kad Jūsų mums pateikta mokėjimo informacija atliekant užsakymą yra visiškai teisinga. Taip pat įsipareigojate Agoda nurodyti teisingą ir tikslų savo el. pašto adresą, pašto ir (arba) kitą kontaktinę informaciją bei patvirtinti, kad Agoda gali naudotis šia informacija, kad prireikus galėtų su Jumis susisiekti. Taip pat žr. mūsų Privatumo politiką.

Be to, norėdami naudotis mūsų Svetaine, sutinkate nesinaudoti Svetaine, jos turiniu ar informacija komerciniais ar neasmeniniais tikslais (tiesiogiai ar netiesiogiai) arba bet kokiu nelegaliu, neteisėtu arba Naudojimo sąlygose draudžiamu tikslu. Išskyrus mūsų ankstesnio rašytinio įgaliojimo atvejus, sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, neperduoti, nerodyti, nevykdyti, neatkurti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, nepersiųsti ir neparduoti Svetainėje gautos informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų. Taip pat sutinkate:

 • nesinaudoti Svetaine ar jos turiniu visais neleistinais komerciniais tikslais (pavyzdžiui užsakymų persiuntimui arba perpardavimu be leidimo;
 • neatlikti jokių spekuliatyvių, apgaulingų ar apgavikiškų užsakymų;
 • nesinaudoti, nestebėti ir nekopijuoti Svetainės turinio ar informacijos naudojant robotus, interneto vorus, duomenų rinktuvus ar kitas automatizuotas priemones ar rankinio apdorojimo būdu bet kokiais tikslais be mūsų išankstinio raštu pateikto leidimo;
 • nepažeisti apribojimų, taikomų blokuojant robotus Svetainės antraštėse ir nevengti kitų priemonių, naudojamų siekiant uždrausti ar apriboti prieigą prie Svetainės;
 • nesiimti priemonių, kuriomis būtų primetama arba galimai primetama mūsų manymu nepagrįsta arba neproporcingai didelė mūsų infrastruktūros apkrova;
 • nenaudoti giliosios nuorodos į bet kurią Svetainės dalį (be apribojimų įskaitant pirkimo kelius) bet kokiais tikslais be mūsų aiškaus išankstinio raštu pateikto sutikimo;
 • neperparduoti, nenaudoti, nekopijuoti, nestebėti (pvz., naudojant interneto vorą ar duomenų rinktuvą), nerodyti, neparsiųsti ir neatkurti bet kokio Svetainėje siūlomo turinio ar informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų bet kokios komercinės arba konkurentinės veiklos tikslu;
 • neskaidyti, neatvaizduoti ir kitaip neįtraukti bet kurios Svetainės dalies į kitą interneto svetainę be išankstinio raštu pateikto įgaliojimo;
 • Svetainėje netalpinti bet kokios neteisėtos informacijos (atsižvelgiant į visus galiojančius įstatymus ar reglamentus) ar neteisėtą veiklą propaguojančios informacijos;
 • neteikti ir nenurodyti nuorodų į bet kokią patalpintą informaciją, kurioje yra galimai žalingos, nešvankios, pornografinės, nepadorios, gašlios, prievartaujamo pobūdžio, užgaulios, niekinančios, rasistinės, diskriminuojančios, grasinančios, klastingos, įžeidžiančios, kupinos neapykantos ar kitaip atgrasios informacijos;
 • neteikti ir nenurodyti nuorodų į bet kokią patalpintą informaciją, įskaitant šmeižikišką, melagingą ar apkalbų pobūdžio medžiagą;
 • neteikti bet kokios medžiagos, kuri pažeidžia intelektinę nuosavybę ar kitas organizacijos arba asmens teises, įskaitant (tačiau neapsiribojant) autoriaus teises, patentus, prekės ženklus, įstatymus, kurie kontroliuoja prekybos paslaptis, teises į privatumą ar viešumą;
 • neteikti medžiagos, kurios neturite teisės platinti pagal įstatymus arba sutartinius ar pasitikėjimu pagrįstus santykius;
 • neapsimesti kitu asmeniu ar subjektu ir melagingai arba kitaip netinkamai neatstovauti savo santykių su kitu asmeniu ar subjektu ir nesisavinti melagingos tapatybės, tuo siekiant klaidinti, apgauti ar meluoti kitam asmeniui;
 • nekaitalioti identifikatorių, įskaitant antraščių klastojimą, siekiant paslėpti bet kokios Jūsų patalpintos medžiagos kilmę;
 • nenaudoti Svetainės tokiais principais, kurie sugadintų, išjungtų, pernelyg apkrautų arba pakenktų ar kitaip nederėtų prie Svetainės naudojimo ar kitų naudotojų kompiuterinės įrangos, ar atneštų žalą, griautų arba ribotų programinės, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos veikimą;
 • nebandyti gauti neteisėtos prieigos prie Svetainės, bet kokio atitinkamo tinklalapio, kitų paskyrų, kompiuterių sistemų arba tinklų, prijungtų prie Svetainės įsilaužiant, pavagiant slaptažodį ar kitais būdais;
 • negauti ir nemėginti gauti medžiagos ar informacijos Svetainėje neprieinamomis priemonėmis, įskaitant informacijos apie kitus surinkimą ar gavimą kitokiu būdu, pvz., el. pašto adresus;
 • nedalyvauti jokioje apgaulingoje veikloje, skirtoje manipuliuoti organinės paieškos variklių rezultatų puslapiu (SERP) ir netaikyti paieškos variklių optimizavimo (SEO) technikų, kurios laikomos nesuderinamomis su bendrosiomis paieškos variklių taisyklėmis. SEO metodikas, kurios laikomos neetiškomis arba „juodosios optimizacijos“ (aka „spamdeksingas“) apima (neapsiribojant): maskavimą, metaduomenų ir pavadinimų gaires, turinio rinkimą, nuorodų schemas, „Google“ bombas, raktinių žodžių ruošinius, paslėptą tekstą ir nuorodas, „prieangį“ ir uždarytus puslapius, nuorodų grupes ar schemas, tinklaraščių komentarų brukalą ir kt;
 • neatlikti jokių veiksmų, kurie galėtų būti žalingi Svetainei, Agoda kompanijoms ir jų darbuotojams, Agoda reputacijai, ar kurie turėtų kitokį neigiamą poveikį;
 • remti ar padėti atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus.

Jei nėra aiškiai leidžiama kitaip, interneto svetainių negalima sieti su jokiu puslapiu už Svetainės pagrindinio puslapio ribų, taip pat negalima skaidyti Svetainės ar bet kurios interneto svetainės ar joje pateikiamos medžiagos, taip pat bet kuriam subjektui draudžiama persiųsti nuorodą į bet kurį Svetainės elementą el. paštu komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Agoda sutikimo.

Atlikdami užsakymą Svetainėje patvirtinate ir garantuojate, kad Jums nėra taikoma tarptautinė sankcijų programa.

Prireikus, vykdysite visus mokestinius, išskaičiavimų bei kitus įsipareigojimus, kaip reikalaujama šalyje, kurioje gyvenate.

3. Kaina, Papildomi mokesčiai ir Agoda kainos garantija

A. Kainos ir apgyvendinimo Geriausios kainos garantija

Mes siekiame pasiūlyti konkurencingiausias kainas ir norime, kad už apsistojimą Apgyvendinimo įstaigoje mokėtumėte mažiausią įmanomą kainą. Jei aptiktumėte Apgyvendinimo įstaigos kambario užsakymą tokiomis pačiomis užsakymo sąlygomis, tačiau žemesne kaina internete po to, kai atlikote užsakymą mūsų interneto svetainėje, mes įvertinsime skirtumą tarp mūsų įkainio ir žemesnio įkainio pagal Mažiausios kainos garantijos sąlygas. Jei norite, kad pretenzija galiotų pagal šią garantiją, ji turi atitikti ir būti pateikta laikantis visų atitinkamų mūsų Geriausios kainos garantijos sąlygų.

Kartais Svetainėje siūlomi mažesni įkainiai konkrečiu atveju apsistojus Apgyvendinimo įstaigoje tokio paties tipo kambaryje, tačiau Apgyvendinimo įstaigos nustatyti įkainiai gali būti su specialiais apribojimais ir sąlygomis, pvz., atšaukiant užsakymą ir norint susigrąžinti sumokėtus pinigus. Todėl prieš atlikdami užsakymą atidžiai patikrinkite kambario tipą ir informaciją apie įkainius. To paties tipo kambariui gali būti taikomi skirtingi įkainiai, priklausomai nuo šių apribojimų ir sąlygų (taip pat žr. tolesnį 6 skyrių). Siekiant išvengti abejonių, geriausios kainos garantija netaikoma Svetainėje teikiamoms papildomoms paslaugoms.

B. Apgyvendinimo įstaigų nustatomi papildomi mokesčiai

Atminkite, kad Svetainėje nurodytos kainos skirtos tik jūsų Apgyvendinimo įstaigos kambarių užsakymui, nurodytoms apsistojimo datoms bei nurodytam žmonių skaičiui, jei nenurodoma kitaip. Apgyvendinimo įstaigos kambarių užsakymo kainos nurodytos vienam kambariui už naktį. Jei nenurodyta kitaip, Agoda Svetainėje dažniausiai nurodo įkainį be mokesčio už mokesčių susigrąžinimą ir paslaugas (išsamesnė informacija pateikiama toliau), o informaciją apie papildomus mokesčius už mokesčių grąžinimą ir paslaugas pateikia vėlesniais užsakymo proceso etapais. Nepažeidžiant toliau išdėstytų sąlygų, prieš patvirtindami užsakymą matysite galutinę bendrą kainą. Rodomi parametrai gali skirtis, tačiau jie visi vėliau atsispindės galutiniame užsakymo puslapyje (prieš pasirodant patvirtinimo ekranui). Prašome patikrinti kiekvieną savo užsakymo veiksmą užsakymo formoje; užsakymą bet kada galite nutraukti iki galutinio patvirtinimo ekrano parodymo (informaciją apie atšaukimą po užsakymo įvykdymo žr. toliau). Svetainėje ir (arba) patvirtinimo el. laiške (paslaugos užsakymo patvirtinime) rodoma tai, kas įtraukta į įkainį (skyriuje apie Apgyvendinimo informaciją arba prieš galutinai patvirtinant užsakymą). Dažniausiai pusryčiai nėra įskaičiuojami, jei nenurodyta kitaip. Mokesčiai už viešbučio poilsiavietę ir kiti privalomi mokesčiai (žr. toliau) bei atitinkami vietos miesto, turizmo ir apsistojimo mokesčiai (kai jie taikomi), kuriuos būtina surinkti tiesiogiai iš svečių, dažniausiai į įkainį neįtraukiami, jei nenurodyta kitaip. Prašome Svetainėje patikrinti Apgyvendinimo įstaigos aprašymą arba politiką. Į įkainius niekada neįtraukiamas joks draudimas. Standartiniai Apgyvendinimo įstaigų kambarių užsakymai taikomi vienam arba dviems asmenims, už papildomas lovas dažniausiai skaičiuojami papildomi mokesčiai. Apgyvendinimo įstaiga taip pat gali atsisakyti priimti daugiau asmenų, jei apie tai nebuvo pranešta iš anksto. Atminkite, kad tam tikros Apgyvendinimo įstaigos už naudojimąsi tam tikromis paslaugomis iš Jūsų gali reikalauti taip vadinamo papildomo, bet privalomo „poilsiavietės“ (ar panašaus) mokesčio. Poilsiavietės mokestis paprastai neįtraukiamas į kainą, tačiau bus paminėtas Svetainėje prie Apgyvendinimo įstaigos aprašymo. Apgyvendinimo įstaiga taip pat gali tiesiogiai iš Jūsų pareikalauti kompensacijos už energijos išlaidas, bagažo priežiūros, laikraščių pristatymo, saugos kambariuose, turizmo arba ūkio tvarkymo mokesčių. Agoda nekontroliuoja papildomų Apgyvendinimo įstaigos mokesčių, kurie gali būti priskaičiuojami tam tikrose rinkose, įskaitant JAV. Akivaizdu, kad papildomi šalutiniai mokesčiai ir asmeninės sąnaudos, pavyzdžiui, mokesčiai už automobilių statymą, mini barą, telefoninius pokalbius, kambarių priežiūrą, maistą ir gėrimus, iškilmingus pietus, filmų nuomą, internetą ir kt. beveik niekada neįskaičiuojami. Sezono metu (pvz., Naujųjų metų, Kalėdų, Kinų Naujųjų metų ir kt.) tam tikros Apgyvendinimo įstaigos prideda privalomus iškilmingus pietus. Tai į kambario mokestį neįskaičiuojama, tačiau informacija apie tai pateikiama užsakymo formoje. Skaitykite skyrius „Informacija apie Apgyvendinimo įstaigą“, „Užsakymo sąlygos“, „Atšaukimo politika“ ar panašius Svetainėje pateikiamus skyrius. Jei kilo abejonių, ar įtraukta konkreti paslauga, galite susisiekti su mūsų Klientų tarnybos komanda.

Kai kurios Apgyvendinimo įstaigos savo nuožiūra arba Jums pasirinkus (kai galima) į kambario kainą įskaičiuoja privalomą transporto arba perkėlimo mokestį. Tai ypač dažnai pasitaiko salų vietovėse (pvz., Maldyvuose), kai norint patekti į Apgyvendinimo įstaigą reikalingas tos įstaigos transportas. Atminkite, kad Agoda neorganizuoja Apgyvendinimo įstaigos transporto, juo visada pasirūpina arba jį savo vardu siūlo už šias transportavimo paslaugas atsakanti Apgyvendinimo įstaiga, bet ne Agoda. Agoda neprisiima atsakomybės už šių transportavimo paslaugų kokybę, saugumą, dažnį ar paslaugų lygį. Kai kuriose jurisdikcijose reikalaujama, kad Apgyvendinimo įstaigos taip pat tiesiogiai iš svečių surinktų vietos lovos ar miesto mokesčius. Kai kuriais atvejais vyriausybė nustato papildomus mokesčius ir gali pareikalauti, kad Apgyvendinimo įstaigos juos rinktų tiesiogiai. Šiuos mokesčius (jei tokių yra) Apgyvendinimo įstaigai išsiregistruodami tiesiogiai mokate jūs. Apgyvendinimo įstaigos arba Klientų tarnyboje išsiaiškinkite, kokie papildomi mokesčiai priskaičiuojami arba ne.

C. Papildomi mokesčiai už papildomas paslaugas

Atminkite, kad jei nenurodyta kitaip, visas Svetainėje už Papildomas paslaugas nurodytas kainas nustato mūsų Partneriai. Dėl galimų papildomų mokesčių (pvz., oro uosto mokesčio) užsakymo metu žr. atitinkamų Partnerių sąlygas.

D. Valiutos konvertavimas

Jūsų patogumui kainas galima konvertuoti į skirtingas valiutas. Kainos už Apgyvendinimą ir Papildomas paslaugas, nurodomos kita valiuta, nei Svetainėje nurodytos kainos, konvertuojamos į nurodytą valiutą Agoda nustatytu kursu, į kurį tam tikrų valiutų atveju gali būti įtraukiamas konvertavimo ir (arba) apdorojimo mokestis. Valiuta ir suma, matoma paskutiniame užsakymo puslapyje, yra suma, kurią Agoda kompanijos nuskaičiuoja nuo jūsų kreditinės kortelės. Galite turėti galimybę atsiskaityti savo kreditinės kortelės valiuta, jei ji skiriasi nuo pasirinktos valiutos. Neatidėliotino apmokėjimo atveju matysite konvertuojamą sumą, kuri bus nuskaičiuota nuo jūsų kortelės. Tuo atveju, kai naudojamasi užsakymo dabar ir atidėto apmokėjimo paslauga (žr. 5 skyrių), matysite konvertuojamą sumą, kuri apskaičiuojama būsimo mokėjimo datos kursu, t. y., ji gali skirtis nuo apskaičiuotos sumos. Jūsų bankas už sandorį gali priskaičiuoti papildomų mokesčių, kurių Agoda kompanijos nekontroliuoja. Atminkite, kad valiutų kursai kinta kasdien. Klientai, atsiskaitymui naudojantys sistemas Alipay arba UnionPay, turi žinoti, kad atsiskaitymas vykdomas Kinijos ženminbi juaniais (CNY/RMB) (suma nurodyta), o skliausteliuose rodoma suma JAV doleriais yra tik pagalbinė. Tam tikros kreditinės kortelės nepriima atsiskaitymų tam tikromis valiutomis, todėl naujame laukelyje bus pasiūlyta alternatyvi valiuta (standartiškai, pagal sandorį vykdančio banko šalį). Prieš paspausdami patvirtinimo mygtuką atkreipkite dėmesį į užsakymo formos laukelius.

Trumpai apie apmokestinimą ir kitus mokesčius

Jei nenurodyta kitaip, vykdant sandorį su Apgyvendinimo įstaiga į jūsų kreditinės kortelės mokestį gali būti įskaičiuoti mokesčiai ir rinkliavos (Mokesčiai ir Rinkliavos). Kiek tai susiję su Apgyvendinimo įstaigomis, šis mokestis apima apskaičiuotąją sumą, skirtą padengti Agoda kompanijų Apgyvendinimo įstaigai mokamą sumą už užsakymą ir padengti Apgyvendinimo įstaigos mokamus mokesčius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pardavimų ir panaudojimo, apsistojimo, kambario, akcizo, pridėtinės vertės ir (arba) kitus panašius mokesčius. Tam tikrose vietovėse į mokesčių sumą taip pat įskaičiuojami valstybės numatyti aptarnavimo mokesčiai ar kiti mokesčiai, tiesiogiai nemokami mokesčių institucijoms, bet kuriuos pagal įstatymą privalo surinkti Apgyvendinimo įstaiga. Apgyvendinimo įstaigai mokama su jūsų užsakymo mokesčiais susijusi suma gali skirtis nuo sumos, kurią Agoda kompanijos apskaičiavo ir įtraukė į jūsų mokamą sumą. Mokesčių ir įmokų apmokėjimo likutis (jei toks yra) – tai mokestis, imamas kaip dalis kompensacijos už Agoda kompanijų teikiamas paslaugas, skirtas jūsų užsakymo išlaidoms padengti, pvz., įskaitant klientų aptarnavimo išlaidas. Jei likutis neigiamas, šį skirtumą padengs Agoda kompanijos. Mokesčių ir įmokų apmokestinimas skiriasi dėl keleto veiksnių, įskaitant (be apribojimų) sumą, kurią Agoda kompanijos moka Apgyvendinimo įstaigai, ir Apgyvendinimo įstaigos vietą, kurioje apsistosite, taip pat gali būti įtraukiamas Agoda kompanijų gaunamas pelnas.

Išskyrus žemiau aprašomus atvejus, Agoda kompanijos nėra pardavėjai, surenkantys ir pervedantys mokesčius atitinkamoms mokesčių tarnyboms. Apgyvendinimo įstaigų tiekėjai ir aprūpintojai įskaičiuoja visus Agoda kompanijoms taikomus mokesčius, o Agoda kompanijos tiesiogiai šias sumas moka pardavėjams. Mes nesame pardavėjai ar siejami su pardavėju, su kuriuo užsakome ar rezervuojame kelionių užsakymus savo klientams. Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčių tarifas bei apmokestinimo tipas gerokai skiriasi pagal vietovę.

Mokėdami už kai kuriose jurisdikcijose esančias Apgyvendinimo įstaigas kartu su mokesčiais ir paslaugų suma turėsite sumokėti mokestį, kurį Agoda kompanijos privalo surinkti ir perduoti mokesčių institucijoms už sumų skirtumus, kuriuos Agoda kompanijos gauna kaip kompensaciją už paslaugas.

Tais atvejais, kai turite mokėti Apgyvendinimo įstaigoje, į kainą gali būti įskaičiuoti arba neįskaičiuoti mokesčiai ir rinkliavos. Peržiūrėkite užsakymo sąlygas ir savo patvirtinimo laišką ar kvitą, arba susisiekite su mūsų Klientų tarnybos komanda.

Kaip nurodyta aukščiau, tam tikri miestai arba savivaldybės taiko miesto, lovos, turizmo, valdymo ar kitus atitinkamus mokesčius, kuriuos Apgyvendinimo įstaiga priskaičiuoja vietoje.

Mūsų Partnerio nuostatose ir sąlygose bus nurodomi taikomi mokesčiai ir rinkliavos, susiję su Papildomomis paslaugomis.

4. Privatumas

Mes gerbiame jūsų privatumą. Išsamesnė informacija mūsų Privatumo politikoje.

5. Mokėjimas – Kreditinė kortelė – „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“ – Amžius – Sukčiavimas

Išankstinių Apgyvendinimo įstaigos užsakymų atveju naudojantis Agoda paslaugomis, Agoda kompanijos nuo jūsų kreditinės kortelės nuskaičiuos visą kainą (kartais be grąžinimo galimybės, priklausomai nuo Apgyvendinimo įstaigos užsakymo sąlygų, žr. toliau) pateikus ir patvirtinus užsakymą, o naudojantis užsakymo dabar ir atidėto apmokėjimo paslauga atitinkama suma nuo kortelės nuskaičiuojama vėliau, kaip nurodoma patvirtinančiame el. laiške. Naudodamiesi užsakymo dabar ir atidėto apmokėjimo paslauga, patikrinkite, ar kreditinė kortelė galioja ir ar atėjus laikui atlikti mokėjimą joje bus pakankamai lėšų. Jei numatomą dieną dėl kokios nors priežasties nuo kreditinės kortelės nebus galima nuskaičiuoti reikiamos sumos, užsakymas bus atšauktas, nebent užtikrinsite, kad atsiskaitymas kortele bus atliktas laiku. Prieš atlikdami užsakymą atidžiai patikrinkite užsakymo informaciją, ar nėra pirmiau paminėtų aplinkybių. Prireikus Agoda kompanijos grąžinimą įvykdys per pagrįstą laikotarpį. Kai kurių Apgyvendinimo įstaigų atveju Agoda kompanijos nuo jūsų kreditinės kortelės pinigų nenuskaičiuos, nes jūs už savo viešnagę Apgyvendinimo įstaigai sumokėsite tiesiogiai (atidėtas mokėjimas). Tačiau tokiais atvejais kai kurios Apgyvendinimo įstaigos gali iš anksto rezervuoti lėšas jūsų kortelėje ir nuskaičiuoti užstatą arba visą užsakymo kainą į priekį. Tam, kad Jūsų užsakymas būtų garantuotas, Apgyvendinimo įstaigos gali pareikalauti kreditinės kortelės duomenų. Tokiu atveju Agoda kompanijos jūsų kreditinės kortelės duomenis nusiųs tiesiogiai Apgyvendinimo įstaigai, kurioje vykdote užsakymą, ir taip pat patvirtins (t. y., rezervuos lėšas) jūsų kreditinę kortelę. Tam, kad apsaugotume ir užšifruotume jūsų kreditinės kortelės informaciją ją perdavus mums, teikdami paslaugas naudojame „Saugaus sujungimo lygmens (SSL)“ technologiją. Turėkite omenyje, kad jūsų bankas gali taikyti papildomus mokesčius, kuriems Agoda kompanijos įtakos neturi.

Kai kurios kredito kortelių bendrovės taiko savo aptarnaujamiems bankams mokesčius už pavedimų į užsienį vykdymą. Jei atsiskaitote kortele ir gavėjo bankas yra kitoje šalyje, nei jums kortelę išdavęs bankas, gali būti pritaikytas tarpautinės paslaugos, pavedimo į užsienį ar panašus mokestis. Jūsų kortelę išdavęs bankas gali priskirti arba nepriskirti šį mokestį jums (kortelės naudotojui). Susisiekite su kortelę išdavusiu banku ir gaukite dagiau duomenų, nes Agoda kompanijos jų nevaldo.

Jei kreditinė kortelė būtų klastojama arba ją naudotų trečiosios šalys, neturinčios tam leidimo, sužinoję apie tokį neleistiną panaudojimą turite nedelsdami susisiekti su savo banku arba kortelės išdavimo institucija. Jei įtartumėte, kad neteisėtas arba apgaulingas užsakymas buvo atliktas naudojantis Agoda Svetaine, prašome nedelsiant susisiekti su mūsų Klientų aptarnavuimo komanda.

Norėdami pateikti užsakymą, privalote būti vyresni nei 18 metų amžiaus (arba leistino amžiaus tose šalyse ir teritorijose, kur galioja didesnis, nei 18 metų amžiaus cenzas) ir turėti pilną juridinę teisę atlikti pavedimą (arba turėti savo juridinio globėjo įgaliojimą). Tvirtinate, kad Jūsų naudojama kreditinė arba debetinė kortelė yra Jūsų nuosavybė arba, kad esate įgaliotas atlikti užsakymą naudodamasis šia kortele, o joje yra pakankamai lėšų sandoriui padengti. Jūs prisiimate finansinę atsakomybę už visus Jūsų vardu ar naudojant Jūsų sąskaitą atliekamus sandorius.

Jūs patvirtinate, kad informacija, kurią mums pateikėte atlikdami užsakymą, yra visiškai teisinga. Agoda kompanijos pasilieka teisę nepriimti tam tikrų kreditinių kortelių. Bendrovė „Agoda“ savo nuožiūra gali pridėti arba pašalinti kitus mokėjimo būdus. Didesniam patogumui Agoda taip pat siūlo galimybę saugiai laikyti savo kreditinės kortelės duomenis faile. Išsamiau paaiškinta mūsų Privatumo politikoje.

Mes naudojame griežtas sukčiavimo nustatymo ir apsaugos priemones. Tam tikrais atvejais patvirtinant užsakymą galime pareikalauti papildomos informacijos arba patikrinimo, kaip išsamiau paaiškinta Svetainėje. Naudojantis užsakymo dabar ir atidėto apmokėjimo paslauga nuo Jūsų kortelės gali būti nuskaičiuojamas nedidelis patikrinimo mokestis arba atliekamas išankstinis rezervavimas. Suma nuo likučio bus nuskaičiuojama gavus patvirtinimą arba, jei naudojatės užsakymo dabar ir atidėto apmokėjimo paslauga, būsimo mokėjimo dieną (aukščiau žr. komentarą apie atšaukimo galimybę, jei nuo kortelės tą dieną dėl kokios nors priežasties nebūtų galima nuskaičiuoti mokesčio). Užsakymai netvirtinami tol, kol negausite laiško su paslaugos patvirtinimu, be to, yra tikimybė, kad Apgyvendinimo įstaigoje atliekant sukčiavimo patikrą visi kambariai gali būti užsakyti, todėl užsakymas nebegalios. Tokiais atvejais Agoda atsakomybės neprisiima. Pateikta papildoma informacija bus naudojama laikantis griežtų rinkos standartų, siekiant apsaugoti privatumą naudojant duomenų perdavimo šifravimą ir specialių atstovų paslaugas patvirtinimui. Jei nuspręstumėte papildomos informacijos neteikti arba jei mūsų netenkintų gauta informacija, užsakymas nevykdomas ir visiškai atšaukiamas, o visos nuskaičiuotos sumos (įskaitant patikrinimo mokestį, jei reikia) bus grąžintos.

Trumpai apie nepavykusius mokėjimus

Svetainėje gali nepavykti atlikti mokėjimo dėl įvairių priežasčių. Tokiais atvejais Agoda jums pasiūlys kitų apmokėjimo galimybių, užtikrindama, kad užsakymą galima tęsti. Kilus klausimų, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi.

6. Užsakymo sąlygos – atšaukimai, neatvykimai, išvykimai pirma laiko ir pavėluotas išsiregistravimas – speciali apgyvendinimo politika – specialieji poreikiai – papildomos Agoda paslaugos ar produktai

Svetainėje atlikdami Apgyvendinimo įstaigos užsakymą, jūs pritariate ir sutinkate su atitinkamos Apgyvendinimo įstaigos užsakymo sąlygomis, įskaitant tam užsakymui taikomą atšaukimo ir neatvykimo politiką su visomis papildomomis (pristatymo) Apgyvendinimo įstaigos sąlygomis, kurios gali būti taikomos Jūsų užsakymui arba Jūsų apsistojimo metu, įskaitant Apgyvendinimo įstaigos teikiamas paslaugas ir (arba) produktus (Apgyvendinimo įstaigos pristatymo sąlygos nurodomos atitinkamoje Apgyvendinimo įstaigoje). Bendroji kiekvienos Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politika pateikiama Svetainėje Apgyvendinimo įstaigos informaciniuose puslapiuose arba „Užsakymo sąlygose“, „Atšaukimo politikoje“ ar panašiuose skyriuose bei patvirtinimo el. laiške bei paslaugos patvirtinime. Atminkite, kad už užsakymo atšaukimą gali būti taikomas mokestis pagal Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politiką. Kai kuriais atvejais – už visą viešnagę arba pirmąją naktį. Prieš atliekant užsakymą rekomenduojame atidžiai perskaityti Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politiką. Jei laiku neužsiregistruosite savo Apgyvendinimo įstaigoje savo užsakymo dieną ir neįspėsite Apgyvendinimo įstaigos, likusi Jūsų užsakymo dalis gali būti atšaukiama, o pinigai jums nebus grąžinami, priklausomai nuo atitinkamos Apgyvendinimo įstaigos sąlygų. Nepaisant Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo politikos, Agoda kompanijos pasilieka teisę taikyti atšaukimo mokestį, apie kurį informuojama Svetainėje. Prieš atlikdami užsakymą atidžiai peržiūrėkite Apgyvendinimo įstaigos informaciją ir susipažinkite su minėtomis sąlygomis. Kai kurios Apgyvendinimo įstaigos už pirmalaikį arba pavėluotą išsiregistravimą taiko papildomą mokestį.

Jei pageidautumėte patikrinti, keisti ar atšaukti savo užsakymą, skaitykite patvirtinimo el. laišką ir laikykitės jame pateikiamų instrukcijų, naudokitės mūsų savitarnos įrankiu arba susisiekite su Klientų tarnyba.

Daugelis Apgyvendinimo įstaigų taiko specialią politiką vaikams, lydintiems keliautojams ir (arba) keliaujantiems su augintiniais. Kaip nurodyta aukščiau, labai rekomenduojame derintis su klientų aptarnavimo skyriumi, pačia Apgyvendinimo įstaiga arba peržiūrėti Apgyvendinimo įstaigos politiką.

Specialieji poreikiai: jei turite specialiųjų poreikių (pvz., pageidaujate kambario, pasiekiamo neįgaliųjų vežimėliu), susisiekite su Klientų tarnyba arba Apgyvendinimo įstaiga ir patikrinkite, ar jie gali patenkinti specialiuosius poreikius. Atminkite, kad visi specialieji poreikiai priklauso nuo situacijos ir jų Agoda negarantuoja. Priklausomai nuo konkrečios Apgyvendinimo įstaigos politikos, Jūsų užsakymas bus kompensuotas, atšauktas arba pakeistas, jei specialiųjų poreikių patenkinti neįmanoma. Jei bus galimybė, Jūsų pageidavimas bus patenkintas atvykus.

Trumpai apie Agoda Kainų perspėjimą

Jūs galite pasirinkti nustatyti Agoda "Kainų perspėjimus" Apgyvendinimo įstaigoms, esančioms mūsų Svetainėje. Jei pasirinksite, mes atsiųsime jums Kainos perspėjimą, kai kaina jūsų pasirinktose Apgyvendinimo įstaigos ir pasirinktu laikotarpiu mūsų Svetainėje pasikeis. Kainų perspėjime neatsispindės kambario tipas ar kitos savybės, susijusios su Apgyvendinimo įstaiga(omis) (pvz. įskaičiuoti pusryčiai, pilnas maitinimas, lovų tipas). Jums daugiausiai bus siunčiamas vienas Kainos perspėjimas iš vienos Apgyvendinimo įstaigos per dieną. Kainos perspėjimo siuntimas bus inicijuotas tik jei Apgyvendinio įstaigos kainos keisis daugiau nei "materialios" mūsų nustatytos ribos. Kainos perspėjimas bus siunčiamas priklausomai nuo jūsų naudojamo peržiūros būdo, tai yra el. paštu jei pasirinkote Agoda tinklalapį arba iškylančiu pranešimu, jei pasirinkote Agoda programėlę. Jūs atsakote už Kainos perspėjimo nustatymų atnaujinimą. Kainos perspėjimaipagal jūsų nustatymus bus siunčiami, net jei atlikote užsakymą pasirinktoje Apgyvendinimo įstaigoje ar kitoje Apgyvendinimo įstaigoje jūsų pasirinktu laikotarpiu, kol nepakeisite Kainos perspėjimo nustatymų. Atsisakymas gauti Kainų perspėjimą neįtakos jūsų kitų pasirinkimų, susijusių su pranešimų iš mūsų gavimu. Be to, mes be abejo suteiksime galimybę atsisakyti gauti Kainos perspėjimus bet kuriuo metu, paspaudus "išjungti kainos perspėjimus" ar panašią žinutę, esančią jums atsiųstame Kainos perspėjime. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų Privatumo politiką.

Trumpai apie Agoda slaptus pasiūlymus

Savo „Slaptų pasiūlymų“ programoje Agoda dažniausiai gali pasiūlyti kokybiškus Apgyvendinimo įstaigos kambarius labai patraukliomis kainomis. Tai reiškia, kad galėsite nemažai sutaupyti, gyvendami kokybiškame būste pasirinktose vietose visame pasaulyje – nuo prabangių penkių žvaigždučių iki žavingų boutique stiliaus viešbučių. Dėl įvairių priežasčių šioje programoje dalyvaujančios Apgyvendinimo įstaigos pageidauja išsaugoti anonimiškumą tol, kol užsakymas nebus patvirtintas ir apmokėtas.

Slapti pasiūlymai žymimi specialiu logotipu, o jūs prieš atlikdami užsakymą galite rasti ir peržiūrėti pagrindinę informaciją apie šį būstą (bendras plotas, aprašymas, paslaugos), tačiau nesužinosite, kuris tai būstas. Atlikę užsakymą pamatysite būsto pavadinimą, vietą ir kontaktinę informaciją. Siekiant užtikrinti, kad Agoda ir toliau galėtų reguliariai siūlyti šias ypatingas kainas, Slaptų pasiūlymų užsakymai yra neatšaukiami ir negrąžinami.

Trumpai apie PointsMAX

Siūlydama šią PointsMAX programą, Agoda siūlo galimybę rinkti taškus naudojantis tam tikrų trečiųjų šalių lojalumo programomis (pvz., oro linijų mylių programomis). Tam tikrų Apgyvendinimo įstaigų atveju PointsMAX meniu galėsite pasirinkti trečiosios šalies lojalumo programą ir peržiūrėti pasiūlymus kartu su mūsų standartinio kambario pasiūlymu. Esant galimybei Jums bus pasiūlytas PointsMAX užsakymo variantas, kuriame galima panaudoti Jūsų pasirinktos trečiosios šalies lojalumo programos taškus. Jūsų gaunami taškai ir programos pavadinimas pakartotinai patvirtinami jūsų užsakymo formoje, o atlikę PointsMAX užsakymą gausite patvirtinantį padėkos pranešimą. Taškai bus patalpinti jūsų trečiosios šalies programos paskyroje per 2–4 savaites po jūsų išsiregistravimo dienos. Siekiant išvengti abejonių, „PointsMAX“ programa negalioja Svetainėje patalpintoms Papildomoms paslaugoms.

Keletas svarbių pastabų apie PointsMAX užsakymus:

 • Numatomo trečiosios šalies taškų gavėjo nario ID turi priklausyti viešbutyje apsistojančiam svečiui (jis identifikuojamas pagal pagrindinio svečio vardą);
 • PointsMAX užsakymų kainos gali skirtis nuo standartinių užsakymų tokiomis pačiomis sąlygomis;
 • PointsMAX užsakymų kainų negalima skaidyti į kambario kainą ir taškus;
 • PointsMAX užsakymams pilnai galioja bet kokia taikoma atšaukimo politika;
 • Rinkti galima tik premijų taškus arba mylias, bet ne būsenos taškus ar taškus;
 • Atšaukdami užsakymus taškų negausite, nepriklausomai nuo finansinių atšaukimo sąlygų;
 • Taškų negalima iškeisti į pinigus ir jie nėra suderinami su kitais pasiūlymais;
 • PointsMAX užsakymams negalioja Agoda kainos garantija;
 • Šiai programai galioja trečiųjų šalių lojalumo programų sąlygos.

Trumpai apie Agoda Registratūrą

Tik atrinktose apgyvendinimo įstaigose, Agoda gali jus įtraukti į savo "Agoda Registratūros" programą, kurioje su Agoda programėle jūs galėsite peržiūrėti savo mokesčių sąrašą, išsiregistruoti (jei atitinkama apgyvendinimo įstaiga leidžia) ir gauti susijusius priminimus viešnagės, užsakytos per Agoda, metu. Apie įtraukimą į Agoda Registratūros programą jums bus pranešta atitinkamos apgyvendinimo įstaigos Agoda užsakymo patvirtinime. Nuo pat pradžių Agoda Registratūros programa bus nemokama ir galėsite atsisakyti Agoda Registratūros programos nustatytais jūsų viešnagės momentais. Apgyvendinimo įstaigoje priskaičiuoti mokesčiai, kuriuos galėsite matyti Agoda Registratūroje, gali apimti kambarių tarnybos paslaugas, spa paslaugas, restoraną/(mini) barą, papildomas lovas, papildomą viešnagę, telefoną, internetą, mokamus kanalus, verslo centro paslaugas ir kitus mokesčius, galinčius atsirasti jūsų viešnagės metu. Šiuos mokesčius galėsite matyti Agoda Registratūroje ir jie bus atnaujinami viešnagės eigoje. Visi mokesčiai, rodomi Agoda Registratūroje, yra atsiradę apgyvendinimo įstaigoje, jos renkami ir jai mokėtini, jokie mokesčiai, rodomi Agoda Registratūroje, nėra mokami Agoda. Be to, viešnagės pabaigoje jūs galėsite peržiūrėti apgyvendinimo įstaigoje priskaičiuotų mokesčių sąrašą ir persiųsti jį savo nustatyto el. pašto adresu. Turėkite omenyje, kad mokesčių sąrašas, generuojamas Agoda Registratūroje, mėra ir negali būti sudarytas kaip sąskaita mokestiniais tikslais - sąskaitą gali išduoti tik tiesiogiai atitinkama apgyvendinimo įstaiga. Dažniausiai mokesčiai bus nuskaitomi nuo jūsų pasirinktos kredito kortelės arba kredito kortelės, išsaugotos Agoda, užsakymo per Agoda atlikimo metu,  arba kredito kortelės, kurią pateiksite atitinkamai apgyvendinimo įstaigai prisiregistruodami ar išsiregistruodami. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Agoda ribotą saugų dalijimąsi jūsų kredito kortelės duomenimis su atitinkama jūsų užsakyta apgyvendinimo įstaiga, žiūrėkite mūsų Privatumo politiką.

Visi ginčai ir klausimai, kurie gali jums iškilti dėl mokesčių, matomų Agoda Registratūros programoje, turi būti sprendžiami tiesiogiai su apgyvendinimo įstaiga ir Agoda neprisiima jokios atsakomybės dėl kainų ir mokesčių, kilusių iš jūsų santykių su apgyvendinimo įstaiga. Naudojantis Agoda Registratūros programa, Agoda neteikia jokių garantijų arba patvirtinimų, įskaitant bet neapsiribojant prekybos klausimus, tinkamumą ar atitikimą tam tikram naudojimui, o taip pat Agoda negarantuoja ir netvirtina, kad Agoda Registratūros programa visada bus galima naudotis, kad ji visada bus tiksli, patikima, ar neturės defektų. Agoda Registratūros programoje jūs dalyvaujate savo rizika.

7. Intelektinės nuosavybės teisės: informacija apie prekės ženklą

Ženklas „Agoda“ ir atitinkamos transliteracijos vietos kalba yra registruotasis prekės ženklas, pagal licenciją priklausantis Agoda ir (arba) jos dukterinėms įmonėms daugelyje pasaulio šalių, įskaitant (tačiau neapsiribojant) JAV, ES, Kanadą, Singapūrą, Tailandą, Japoniją, Kiniją, Malaiziją, Rusiją, Korėją, Šveicariją ir kt. Kiti Svetainėje nurodyti produktų ir įmonių pavadinimai gali būti pavadinimas, prekės ženklas, prekybinis pavadinimas, paslaugos ženklas, logotipas, simbolis ar kita turtinė Agoda, jos licencijų išdavėjo, asocijuotų įmonių arba trečiosios šalies nuosavybė. Svetainėje naudojami pavadinimai, prekės ženklo pavadinimai, prekės ženklai, paslaugų ženklai, logotipai, simboliai arba kita turtinė nuosavybė ar ženklinimas, priklausantys bet kuriai trečiajai šaliai, ir galimybė gauti konkrečias prekes ar paslaugas iš tokios trečiosios šalies Svetainėje, neturi būti laikomi Svetainės skatinimu arba rėmimu iš bet kurios tokios trečiosios šalies pusės, o taip pat ir tokios trečiosios šalies dalyvavimas siūlant prekes, paslaugas arba informaciją Svetainėje. Agoda priklauso Svetainės autoriaus teisės. Be mūsų sutikimo Agoda intelektine nuosavybe naudotis draudžiama.

Svetainėje pateikiama autoriaus teisių medžiaga, prekės pavadinimai ir kita nuosavybės informacija, įskaitant (tačiau neapsiribojant) tekstą, programinę įrangą, nuotraukas, grafinius vaizdus, o ateityje ir talpinamus vaizdo įrašus, grafinius vaizdus, muziką ir garsą. Visas Svetainės turinys yra saugomas autoriaus teisių įstatymo. Mes ir mūsų licencijų išdavėjai turime autoriaus teises ir (arba) duomenų bazės teises pasirinkti, koordinuoti, organizuoti ir plėsti šį turinį bei teisę į turinio originalą. Negalima keisti, skelbti, perduoti, dalyvauti perduodant arba parduodant, kurti išvestinius darbus ar kitaip panaudoti turinio pilnai ar dalimis, išskyrus Naudojimo sąlygose nurodytus atvejus.

Jei nenurodoma kitaip, programinė įranga, kurios reikia mūsų paslaugoms arba kuri yra pasiekiama arba naudojama Svetainėje, bei intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant prekės ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, dizaino sprendimus, autoriaus teises ir kt.) į turinį, informaciją ir medžiagą Svetainėje priklauso Agoda, jos dukterinėms ar asocijuotoms įmonėms, licencijų išdavėjams, tiekėjams (įskaitant Apgyvendinimo įstaigas) arba teikėjams. Agoda neatsako už trečiųjų šalių pateikiamą autorių teisių apsaugotą medžiagą arba tokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

Svetainės informacija galima naudotis tik savo asmeniniais tikslais. Bet koks kopijavimas, perskirstymas, persiuntimas, skelbimas arba komercinis atsisiųstos medžiagos panaudojimas yra draudžiamas be mūsų ir be autoriaus teisių savininko aiškaus leidimo, nebent tai būtų aiškiai leidžiama kitaip pagal autoriaus teisių įstatymą. Autoriaus teisių medžiagą kopijuojant, perskirstant arba skelbiant gavus leidimą, neatliekami jokie pakeitimai arba autorystės priskyrimo panaikinimai, prekės ženklo istorijos arba autoriaus teisių keitimai. Atsisiųsdami autoriaus teisių medžiagą pripažįstate, kad nesisavinate autoriaus teisių.

Mes galime pateikti hiperteksto nuorodas į kitas svetaines, kurias kontroliuoja kiti žmonės. Naudodamiesi šia nuoroda išeinate iš Svetainės ir veikiate savo nuožiūra.

Pretenzijos dėl autoriaus teisių pažeidimo

Jei gera valia manote, kad medžiagos, kurias mes kontroliuojame, pažeidžia jūsų autoriaus teises, jūs ar jūsų atstovas (pareiškėjas) gali atsiųsti mums raštišką įspėjimą su tokia informacija:

1. pareiškėjo vardas ir adresas;

2. jei pareiškėjas nėra autoriaus teisių savininkas arba išskirtinis licencijų išdavėjas – autoriaus teisių savininko vardas ir adresas arba išskirtinė licencija;

3. jei pareiškėjas negyvena Singapūre – pareiškėjo adresas teikiant paslaugas Singapūre;

4. telefono numeris, fakso numeris (jei yra) ir el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su pareiškėju;

5. išsami informacija, pagal kurią galima identifikuoti tariamai pažeistą autoriaus teisėmis apsaugotą darbą;

6. išsami informacija, pagal kurią galėsime identifikuoti ir rasti tariamai pažeistą elektroninę kopiją, įskaitant elektroninės kopijos vietą internete;

7. pareiškimas, kad pareiškėjas reikalauja mūsų pašalinti arba panaikinti prieigą prie elektroninės kopijos;

8. pareiškimas, kad pareiškėjas nuoširdžiai tiki, jog elektroninė kopija pažeidžia darbo autoriaus teises, nurodytas aukščiau pateikiamame 5 skyriuje;

9. pareiškimas, kad pranešime pateikiama informacija yra tiksli;

10. patvirtinimas, kad pareiškėjas yra (a) savininkas ar išskirtinis darbo autoriaus teisių licencijų išdavėjas, kaip nurodyta prieš tai esančiame 5 skyriuje arba (b) yra įgaliotas atstovauti minėtąjį savininką arba išskirtinį licencijų išdavėją; ir

11. patvirtinimas, kad pareiškėjas paklūsta Singapūro teismų jurisdikcijai procedūrų tikslais pagal atitinkamas Singapūro autoriaus teisių įstatymo sąlygas.

Pranešimą pareiškėjas privalo pasirašyti ir atsiųsti mums registruotu laišku, 11 skyriuje nurodytu adresu, Juridiniam skyriui – autoriaus teisių pretenzijos.

Mes patikrinsime ir atsižvelgsime į visas pastabas, kurios atitinka prieš tai nurodytus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus.

Prieš pildant pranešimą rekomenduojame pasitarti su savo konsultantu juridiniais klausimais. Taip pat atminkite, kad galite būti apkaltinti nusižengimu arba privalėti atsakyti už žalą, jei pateiksite melagingą pareiškimą dėl autoriaus teisių pažeidimo.

8. Peržiūros – Tolimesnis susirašinėjimas – Vartotojo turinio teisės – Kitos paslaugos

Atlikdami užsakymą, jūs sutinkate gauti patvirtinimo pranešimus (el. laiškus ir/arba SMS žinutes) bei pakvietimo el. laišką užpildyti mūsų svečių apžvalgos formą, kurią jums iš karto atsiųsime po jūsų viešnagės apgyvendinimo įstaigoje, o taip pat vieną ar kelis priminimus. Formą pildyti nėra būtina. Kad būtų aiškiau, patvirtinimo ir svečių atsiliepimų susirašinėjimas (el. laiškai, SMS) yra susiję su sandoriais, tačiau jie nėra naujienlaiškių ar rinkodaros laiškų, kurių galite atsisakyti, dalis (žr. mūsų Privatumo politiką, kur paaiškinta išsamiau). Jei norite Papildomų paslaugų, Papildomas paslaugas teikiantis Partneris gali pakviesti jus užpildyti atsiliepimo formą apie suteiktas Papildomas paslaugas. Užpildytą svečio apžvalgos formą (įskaitant priedus, jei jie yra) galima įkelti į atitinkamą Svetainės informacinį puslapį išskirtinai tik (būsimų) klientų informavimo tikslais, pasidalinant savo nuomone apie suteiktų paslaugų lygį ir Apgyvendinimo įstaigos kokybę. Paskelbdami atsiliepimą, Agoda neribotam laikui suteikiate visas nemokamas, perduodamas ir neatšaukiamas teises į visą pateiktą vartotojo turinį, įskaitant jūsų vardą. Agoda pasilieka teisę savo nuožiūra versti, redaguoti, koreguoti atsiliepimus, jų atsisakyti ar juos šalinti. Be to, jūs patvirtinate, kad laikysitės Svečių apžvalgų gairių. Jūs taip pat užtikrinate ir garantuojate, kad (i) turite ir kontroliuojate visas prieigos prie vartotojo skelbiamo ir kitaip platinamo turinio teises arba kitokiu būdu turite juridinę teisę talpinti ir platinti šį vartotojo turinį Svetainėje; (ii) šis turinys yra tikslus ir neklaidinantis; (iii) tokio turinio naudojimas ir talpinimas ar kitoks perdavimas nepažeidžia naudojimo sąlygų ar kitų galiojančių įstatymų ir nuostatų, nepažeis jokio asmens ar subjekto teisių ir nepakenks jokiam fiziniam asmeniui ar įmonei. Taip pat Agoda suteikiate teisę teisminiu keliu persekioti asmenį ar subjektą, kuris jūsų ar Agoda teises pažeidė nesilaikydamas Naudojimosi sąlygų. Sutinkate prisiimti visą atsakomybę už bet kokį teikiamą ar talpinamą vartotojo turinį.

Naudotojų teikiamas turinys bus laikomas nekonfidencialiu, o Agoda šio turinio neprivalo pripažinti privačia informacija. Neapsiribodama prieš tai pateikta informacija, Agoda pasilieka teisę turinį naudoti taip, kaip jai atrodo teisinga, įskaitant (be apribojimų) turinio panaikinimą, redagavimą, keitimą, atmetimą ar atsisakymą jį skelbti. Agoda neprivalo jums siūlyti apmokėjimo už jūsų pateikiamą turinį ar už galimybę redaguoti, panaikinti ar kitaip keisti turinį, jį pateikus Agoda. Agoda neįsipareigoja Jums priskirti turinio autorystės ir neprivalo įgalinti priskyrimo bet kokia forma iš trečiųjų šalių pusės. Išsamesnė informacija yra Agoda politikose Svetainėje.

Jei nustatoma, kad jūs išsaugosite turinio neturtines teises (įskaitant autoriaus vardo arba kūrinio visumos teises), o šiuo dokumentu patvirtinate, kad (a) nereikalaujate, kad būtų naudojama jokia su šiuo turiniu ar išvestiniais darbais arba atnaujinimais susijusi asmeninė identifikavimo informacija; (b) neprieštaraujate, kad Agoda ar jos licencijų išdavėjai, įpėdiniai ir teisių perėmėjai skelbtų, naudotų, keistų, trintų ir naudotų turinį; (c) sutinkate niekada nereikšti pretenzijų į kurią nors ar visas neturtines autoriaus teises bet kurioje turinio dalyje; visam laikui pasižadate, kad (d) Agoda ir jos licencijų išdavėjams, įpėdiniams ir teisių perėmėjams nebus reiškiamos jokios pretenzijos, kurios kitais atvejais galėtų būti reiškiamos Agoda pagal kurią nors iš šių neturtinių teisių.

9. Kelionių vadovas – reikalavimai vizai

Nors dažniausiai kelionėse nelaimingų atsitikimų išvengiama, keliavimas į tam tikras šalis gali būti rizikingas. Prieš užsisakant kelionę, ypač keliaujant tarptautiniais maršrutais, mes skatiname keleivius susipažinti su kelionės draudimais, įspėjimais, o taip pat vyriausybių išleistais skelbimais ir įspėjimais.

Pateikdama Apgyvendinimo įstaigų variantus tam tikrose vietovėse, Agoda netvirtina ir negarantuoja, kad kelionė į tokias vietoves rekomenduotina ir nerizikinga, be to, Agoda niekada neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, susijusius su keliavimu į tokias vietoves. Agoda jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus Jūsų viešnagės Apgyvendinimo įstaigoje metu. Labai rekomenduojame susipažinti su atitinkamais Jūsų šalies vyriausybės išleistais kelionių vadovais toje šalyje, kurioje lankotės, ir imtis reikiamų atsargumo priemonių. Taip pat rekomenduojame pasirūpinti asmeniniu kelionės draudimu.

Agoda nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, patiriamą Jums neturint reikalingų pasų, vizų ir kelionės dokumentų. Rekomenduojame susisiekti su atitinkamomis tų šalių, kurias norite aplankyti, ambasadomis, konsulatais ir (arba) vizų išdavimo tarnybomis. Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų įsigijimą.

Atminkite, kad kai kuriose šalyse taikomos griežtos importo taisyklės ir nuostatai apribotoms arba draudžiamoms prekėms, gaminiams arba medžiagoms. Tai gali būti (neapsiribojant) alkoholis, tabakas, parfumerija, vaistai, medikamentai, knygos, filmai, DVD, suaugusiųjų pramogoms skirta medžiaga, maisto gaminiai, augalai, gyvūnų dalys ir kt. Jūs atsakote už galiojančių nuostatų laikymąsi. Už jų nesilaikymą gali grėsti didelės baudos.

10. Nusiskundimai

Jei turite nusiskundimų dėl Agoda paslaugų, galite susisiekti su mūsų Klientų tarnyba vienu iš čia nurodytų būdų. Padėsime jums kiek galėdami. Atminkite, kad nusiskundimai dėl Apgyvendinimo įstaigos (politikos, standartų, darbo, paslaugų, dekoracijų, maisto ir kt.) yra adresuotini pačiai Apgyvendinimo įstaigai. Agoda tiesiogiai susisieks su Apgyvendinimo įstaiga ir bandys rasti abiems šalims priimtiną sprendimą, tačiau negali užtikrinti, kad rezultatai bus patenkinami. Nusiskundimams dėl Papildomų paslaugų taikomos Papildomas paslaugas teikiančio Partnerio sąlygos.

11. Juridinės sąlygos

Atsakomybės pagal garantijas ribojimas

VISAS TURINYS, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSIĄ GRAFINĘ MEDŽIAGĄ, ESANČIĄ AR GAUNAMĄ SVETAINĖJE, PATEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“. AGODA KOMPANIJOS NEI TIESIOGIAI, NEI UŽUOMINOMIS NETVIRTINA IR NETEIKIA GARANTIJŲ ŠIOS SVETAINĖS AR JOS INFORMACIJOS, TURINIO ARBA JOJE PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS KLAUSIMAIS, JEI TAI VISAPUSIŠKAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, AGODA KOMPANIJOS NETVIRTINA, ATSISAKO BET KOKIŲ (IR TIESIOGIAI NUSAKOMŲ, IR NUMANOMŲ) SĄLYGŲ IR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) TAIKOMAS PARDAVIMO SĄLYGAS AR GARANTIJAS DĖL PREKINĖS VERTĖS AR ĮDĖTŲ PASTANGŲ, INFORMACINĮ TURINĮ, PAVADINIMŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAISYMĄ. AGODA KOMPANIJOS NEGARANTUOJA IR NETEIGIA, KAD SVETAINĖ VEIKS BE KLAIDŲ AR SUTRIKDYMŲ, KAD DEFEKTAI BUS PAŠALINTI AR KAD SVETAINĖ IR (ARBA) JOS SERVERIAI BUS BE VIRUSŲ IR (ARBA) ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. AGODA KOMPANIJOS NEGARANTUOJA IR NETVIRTINA TURINIO TINKAMUMO, PRIEINAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠBAIGTUMO AR BET KOKIOS MEDŽIAGOS, ESANČIOS SVETAINĖJE JOKIAIS TIKSLAIS SAVALAIKIŠKUMO, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSĮ GRAFINĮ TURINĮ.

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI YRA AGODA KALTĖ IR TYČIA, ARBA NEPATEISINAMAI DIDELIS NEATSARGUMAS, AGODA KOMPANIJOS NEATSAKO UŽ SERVERIŲ SUTRIKIMUS DĖL KLAIDŲ, NETEISINGAI ADRESUOTŲ AR PERADRESUOTŲ PERSIUNTIMŲ, NUTRŪKUSIO INTERNETO RYŠIO, SUTRIKDYMŲ PERDUODANT AR GAUNANT UŽSAKYMUS, KOMPIUTERIŲ VIRUSŲ AR KITŲ TECHNINIŲ (IR ŽMOGIŠKŲJŲ, IŠ TECHNINIO POBŪDŽIO) DEFEKTŲ.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS GALI BŪTI NELEIDŽIAMAS PAGAL ATITINKAMUS TAIKYTINUS ĮSTATYMUS. TOKIAIS ATVEJAIS AGODA PRISIIMA ATSAKOMYBĘ TA APIMTIMI, KURIA REIKALAUJAMA ATITINKAMŲ TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ.

Bendrieji atsakomybės apribojimai

KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, AGODA KOMPANIJOS JOKIAIS ATVEJAIS, ĮSKAITANT JŲ ATITINKAMUS PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, ATSTOVUS, PADALINIUS, FILIALUS, PLATINTOJUS, TIEKĖJUS, LICENCIATUS, AGENTUS AR KITUS SUBJEKTUS, DALYVAUJANČIUS KURIANT, REMIANT, REKLAMUOJANT AR KITAIP VIEŠINANT SVETAINĘ IR JOS TURINĮ (BENDRAI „APDRAUSTOSIOS ŠALYS“), NEATSAKO ASMENIMS AR SUBJEKTAMS UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIALIĄ, KOMPENSACINĘ, DĖSNINGĄ ARBA BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) (KAI JUOS ATITINKAMAI SĄLYGOJA): (I) GAMYBOS ŽALĄ, PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, SUTARTIES PRARADIMĄ, ŽALĄ GERAI VALIAI ARBA REPUTACIJAI, NEPATOGUMUS, STRESĄ, PRETENZIJŲ APRIBOJIMĄ, VERSLO SUTRIKDYMĄ, DUOMENŲ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS; (II) NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS, NETEISĖTĄ NAUDOJIMĄ, VĖLAVIMĄ, SVETAINĖS FUNKCIONAVIMĄ ARBA NEFUNKCIONAVIMĄ; (III) NETEISĖTĄ PRIEIGĄ ARBA ASMENINĖS INFORMACIJOS AR PERDUODAMŲ DUOMENŲ KLASTOJIMĄ; (IV) PASLAUGŲ TEIKIMĄ ARBA NESUGEBĖJIMĄ JŲ TEIKTI, ĮSKAITANT APGYVENDINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMAS PASLAUGAS ARBA SIŪLOMUS PRODUKTUS, (DALINIUS) ATŠAUKIMUS ARBA UŽSAKYMŲ PERVIRŠIUS; (V) SVETAINĖJE ESANČIAS KLAIDAS ARBA NETIKSLUMUS, ARBA BET KOKIĄ INFORMACIJĄ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) (APRAŠOMĄJĄ) APGYVENDINIMO ĮSTAIGOS INFORMACIJĄ (ĮSKAITANT KAINAS, LAISVUS KAMBARIUS IR REITINGUS), PATALPINTĄ SVETAINĖJE, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSĮ GRAFINĮ SVETAINĖS TURINĮ; (VI) VISUS SVETAINĖJE SUDARYTUS SANDORIUS; (VII) VISĄ ŽALĄ NUOSAVYBEI, ĮSKAITANT ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIUI ARBA KOMPIUTERINEI SISTEMAI, SĄLYGOTĄ VIRUSŲ ARBA KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ NAUDOJANTIS ARBA JUNGIANTIS PRIE SVETAINĖS PER VARTOTOJO PASKYRĄ ARBA PRIE KITŲ SVETAINIŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE HIPERSAITAIS; ARBA (VIII) NUOSTOLIUS, KURIUOS KITAIP SĄLYGOJA SVETAINĖS NAUDOJIMAS, BET KOKS NAUDOJIMAS, DELSIMAS ARBA NESUGEBĖJIMAS NAUDOTIS SVETAINE AR BET KOKIA INFORMACIJA, PRODUKTAIS ARBA PASLAUGOMIS, GAUNAMOMIS NAUDOJANTIS SVETAINE; ARBA (IX) (ASMENINIUS) SUŽALOJIMUS, MIRTĮ, TURTO NUNIOKOJIMĄ ARBA KITOKIĄ ŽALA, PRISKIRIAMĄ APGYVENDINIMO ĮSTAIGAI (JOS DARBUOTOJAMS, DIREKTORIAMS, PAREIGŪNAMS, AGENTAMS, ATSTOVAMS ARBA DUKTERINĖMS ĮMONĖMS) (X) ŽALĄ DĖL NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI NEPAISANT VEIKSMŲ POBŪDŽIO GALIOJA SUTARTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUI, APLAIDUMUI, GRIEŽTAI ATSAKOMYBEI AR KITAIS ATVEJAIS, NET JEI APDRAUSTOJI ŠALIS BUVO INFORMUOTA APIE ŽALOS GALIMYBĘ. Nenugalimos jėgos aplinkybėms priskiriami visi įvykiai, kurių negali kontroliuoti šalys, kuriam gali būti priskiriamos (neapsiribojant) stichinės nelaimės, oro sąlygos, gaisras, branduolinė katastrofa, elektromagnetinė iškrova, teroro aktas, riaušės, karas, tyčinis padegimas, sukilimas, maištas, bet kokie ginkluoti išpuoliai, darbiniai nesutarimai, lokautai, streikai, nepritekliai, vyriausybės veiksmai ar suvaržymai, vagiliavimas, bankrotas, techniniai gedimai, tinkle ar sistemos sutrikdymas arba gedimas, interneto arba ryšio gedimas, karantinas, epidemija, pandemija ir kt. Neprisiimama jokia atsakomybė už papildomas išlaidas, aplaidumą, pradelsimą, nukreipimą arba vyriausybės narių veiksmus. Jokia šalis nėra atsakinga už Apgyvendinimo įstaigos sąlygų arba garantinius pažeidimus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) numanomas sąlygas arba tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas arba perkamumą, be to, jokia Apdraustoji šalis nėra atsakinga už kitokius Apgyvendinimo įstaigos prasižengimus (įskaitant atsakomybę už civilinės teisės pažeidimą), bei žalą Svetainėje teikiamiems produktams ir (arba) paslaugoms. Agoda kompanijos negarantuoja nuolatinės Svetainės prieigos be sutrikdymų.

Agoda prisiims atsakomybę, numatytą atitinkamuose įstatymuose, tik jei bus nustatyta Agoda kaltė dėl tyčinių neteisėtų veiksmų ar nepateisinamai didelio neatsargumo teikiant paslaugas. Atitinkamų taikytinų įstatymų nustatytose ribose ir nepažeidžiant sąlygose numatytų apribojimų, Agoda kompanijų bendra atsakomybė jneviršys mažesnės sumos iš (a) jūsų užsakymo bendra kaina, kaip nurodyta patvirtinimo el. laiške (vienam įvykiui ar keliems susijusiems įvykiams) arba (b) dviejų šimtų penkiasdešimties Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (arba atitinkamos sumos vietos valiuta). Tai atvejais, jei bus permokėta ar nepagrįstai apmokestinta dėl Agoda kaltės, klientas gali pateikti pretenziją dėl visų neteisingų mokesčių, nepaisant to, kas paminėta aukščiau.

Be to, atsakomybės ribojimas ar atleidimas nuo jos gali būti neleidžiamas pagal atitinkamus taikytinus įstatymus. Tokiais atvejais Agoda prisiima atsakomybę ta apimtimi, kuria reikalaujama atitinkamų taikytinų įstatymų. Pretenzijuos turi būti pareiškiamos nedelsiant po to, kai įvyksta įvykis, esantis pagrindu pretenzijai. Pretenzijos, pateiktos nepateisinamai pavėluotai, gali būti nenagrinėjamos pagal atitinkamas ribojimų nuostatas. Bus priimamos tik bona fide pretenzijos.

Papildomos sąlygos

Agoda kompanijos jokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai, nepriklausomai ar kartu su kuria nors šalimi) neturi, nevaldo, neeksploatuoja ar nekontroliuoja Apgyvendinimo įstaigų ar kambarių tokioje Apgyvendinimo įstaigoje. Apgyvendinimo įstaigos atsako už apgyvendinimo paslaugų suteikimą ir kaip savo svečius priima asmenis, užsakiusius paslaugas naudojantis Svetaine.

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir apsaugoti Agoda kompanijas nuo bet kokios atsakomybės, žalos ar nuostolio, įskaitant juridinius mokesčius ir išlaidas, kurias Agoda kompanijos patiria dėl kokių nors veiksmų, neveiksnumo ar neapdairumo iš jūsų pusės. Jei naudositės Svetaine trečiosios šalies („Trečioji šalis“), pvz., šeimos nario ar kelionės partnerio, vardu, atsakysite už klaidas ir informacijos, pateikiamos naudojantis Svetaine, netikslumą. Be to, privalote informuoti Trečiąją šalį apie visas taikomas sąlygas. Kiekvienas klientas, kuris naudojasi Svetaine Trečiosios šalies vardu, sutinka kompensuoti ir rūpintis Agoda kompanijų nepažeidžiamumu bei atsieti ją nuo atsakomybių, nuostolių, žalų, teismų ir pretenzijų (įskaitant gynybos išlaidas), susijusių su Trečiosios šalies ar naudotojo nesugebėjimu įvykdyti kurį nors iš aukščiau paminėtų įsipareigojimų.

Visais atvejais paklūstate vietiniams įstatymams ir nuostatams. Tai, kas teisėta vienoje šalyje, gali būti draudžiama kitoje. Turėtumėte išsiaiškinti taikomus apribojimus. Agoda kompanijos negali prisiimti atsakomybės Apgyvendinimo įstaigai atsisakius jus registruoti ar paprašius jūsų išsikraustyti dėl juridinių priežasčių ar kontrolės.

Jūsų patogumui, Svetainė ir naudojimo sąlygos pateikiamos keliomis kalbomis, taip pat pateikiamos kelios vietos versijos (kai kada identifikuojamos pagal skirtingus pagrindinių domenų vardus), tačiau originalas yra anglų kalba. Atsiradus neatitikimų tarp angliškos ir verstinės versijos, anglišką naudojimo sąlygų versija naudojama kaip pagrindinė.

Naudojimo sąlygos laikytinos neprivalomomis. Ši sąlyga įsigalioja tuo atveju, jei kuri nors aplinkybė pripažįstama neveiksnia ar negaliojančia, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Toks sprendimas neturi įtakoti visų likusių sąlygų teisėtumo ir vykdymo. Atskirtosios sąlygos pakeičiamos sąlyga, kuri maksimaliai prilygsta originaliai formuluotei ir paskirčiai.

Agoda pasilieka teisę savo nuožiūra, taikomų įstatymų leidžiama apimtimi, laikinai ar visam laikui, keisti, įšaldyti ar nutraukti Svetainės ir (arba) kurios nors jos dalies veiklą, įskaitant visas paslaugas ar produktus, esančius Svetainėje ir (arba) naudojimąsi Svetaine ar kuria nors jos dalimi. Svetainės veiklos nutraukimo atveju užsakymai, atlikti per Agoda, vis dar bus galiojantys, nebent gautumėte kitokį pranešimą. Jums tebegalios įsipareigojimai pagal Naudojimo sąlygas, įskaitant Jūsų duotas garantijas ir (arba) apribojant atsakomybę. Be to, Agoda neatsako prieš jus ar bet kurią trečiąją šalį dėl jūsų prieigos į Svetainę apribojimo. Agoda pasilieka teisę keisti arba anuliuoti Naudojimo sąlygas (arba jų dalį), jei mano, kad to reikia. Apgyvendinimo įstaigos turi teisę pakeisti savo pasiūlymus ir Agoda negali to kontroliuoti.

Siekiant išvengti dvejonių, naudojimo sąlygos negalioja komerciniams sutartiniams santykiams, kurių Agoda kompanijos gali turėti su kitomis kompanijomis, įskaitant (tačiau neapsiribojant) Apgyvendinimo įstaigas ir konkrečius rinkodaros partnerius.

Vietos mokesčių kvitus apgyvendinimo įstaiga gali išduoti tik jei apmokėjimas įvykdytas apgyvendinimo įstaigoje. Iš anksto apmokėtiems užsakymams (mokant Agoda), Agoda kompanijos gali išduoti vietos sąskaitas už užsakymus Singapūre, nes Agoda yra Singapūro mokesčių mokėtojas, o taip pat Agoda kvitus už bet kuriuos kitus užsakymus.

Naudojimo sąlygoms ir mūsų paslaugų nuostatoms galioja ir taikoma Singapūro teisė, netaikant Singapūro įstatymų konflikto taisyklių, ir visi ginčai dėl Naudojimo sąlygų ir Agoda kompanijų paslaugų kylantys ginčai sprendžiami išimtinai tik kompetentinguose Singapūro teismuose. Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) 2001 m. įstatymas (Cap. 53B) yra vienareikšmiai netaikomas ir Naudojimo sąlygoms taikomas nebus.

Jei Agoda kompanijos nesugebėtų priverstinai įgyvendinti teisės, tai nereiškia, kad šios teisės atsisakoma. Jūs savo teisių negalite perleisti ar parduoti. Mes Naudojimo sąlygas galime bet kada pakoreguoti Svetainėje patalpindami jų pakeitimus. Naujausia Naudojimo sąlygų versija yra viršesnė už visas ankstesnes versijas.

12. Apie Agoda – DUK

Visos mūsų rezervavimo internetu paslaugos teikiamos per Agoda Company Pte. Ltd., kuri yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti pagal Singapūro įstatymus, o jos registruotasis biuras įsikūręs adresu 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, užregistruotas Singapūro Apskaitos ir Įmonių valdymo įstaigoje, kompanijos registracijos numeris 200506877R.

Agoda padeda tam tikros susijusios įmonės, teikiančios paslaugas skirtingose vietovėse, pagal užsakymus (Klientų tarnybos kompanijos). Į tokias paslaugas įeina apmokėjimų už užsakymus priėmimas ir tvarkymas, pagalba klientams, kontaktavimas su Apgyvendinimo įstaigomis bei skundų nagrinėjimas ir lėšų grąžinimas.

Klientų tarnybos kompanijos tik teikia paslaugas, susijusias su klientų užsakymais, tačiau nėra savininkai, nekontroliuoja, nevaldo, netvarko ir neprižiūri agoda.com Svetainės (ar kokio nors kito tinklalapio). Agoda.com nuolatinė buveinė yra tik jos registruotame biure Singapūre, bet ne kuriame nors iš Klientų tarnybos kompanijos biurų kitoje pasaulio šalyje. Klientų tarnybos kompanijos nėra įgaliotos veikti kaip Agoda procesų arba paslaugų agentės, nėra įgaliotos atstovauti Agoda ar sudaryti kokias nors sutartis Agoda vardu ar naudai. Klientai taip pat neturi galimybės vykdyti užsakymus kuriame nors iš šių biurų ar per juos, rezervavimą galima vykdyti tik Svetainėje.

Be to, Agoda ir su ja susijusios kompanijos turi įvairių kitų padalinių, filialų ir biurų visame pasaulyje, teikiančių tam tikrą su klientais nesusijusią vidinę pagalbą (Agoda pagalbos kompanijos). Agoda pagalbos kompanijos nėra įgaliotos teikti mūsų paslaugas, atstovauti Agoda ar sudaryti Agoda vardu ar Agoda naudai bet kokias sutartis ir nėra įgaliotos veikti kaip Agoda procesų ar paslaugų agentės, nebent tam yra suteiktas atskiras Agoda įgaliojimas.

Agoda ir su ja susijusios įmonės (įskaitant visas Klientų tarnybos kompanijas ir Agoda pagalbos kompanijas) neveikia kaip kelionių agentai, išskyrus jei Svetainėje nurodyta kitaip. Išsamesnės informacijos apie mūsų Partnerius, kurie gali teikti Papildomas paslaugas (skrydžiai, automobilių nuoma), ieškokite apsilankę atitinkamose jų svetainėse.

Visais klausimais, susijusiais su agoda.com, paslaugomis ar Svetaine, arba jei norite išsiųsti arba įteikti kokius nors dokumentus, korespondenciją, pastabas arba kitokią komunikacinę medžiagą, susijusią su agoda.com, Svetaine ar kita, susisiekite su bendrove Agoda Pte. Ltd. tiesiogiai.

Reikia daugiau informacijos ar kilo klausimų?

Norime Jums padėkoti, kad apsilankėte Agoda svetainėje būsto užsakymo ir informacijos klausimais. Tikimės, kad Naudojimo sąlygos yra informatyvios. Išsamesnės informacijos arba norėdami daugiau sužinoti apie Agoda, taip pat skaitykite Svetainėje pateikiamus DUK.