Agoda privatumo politika


Įvadas

Paskutinis atnaujinimas 2021 balandis

Ši privatumo politika aprašo kaip Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712) ("Agoda," "mes," "mus," "mūsų") renka, naudoja ir dalijasi informacija apie jus kai jūs lankotės ar veikiate mūsų tinklalapyje (mobiliojoje ir kompiuterio versijose) ir mobiliojoje programėlėje (bendrai vadinama "Svetainė") ar kitais su Svetaine susijusiais būdais (pavyzdžiui, susisiekiate su klientų tarnyba el. paštu ar pokalbio pagalba). Žemiau pateikta mūsų praktikų santrauka. Pilną mūsų Privatumo politikos tekstą galite rasti žemiau arba galite spausti nuorodas bet kuriuo santraukoje išskirtu klausimu.

1. RinkimasMes galime rinkti informaciją apie jus, pavyzdžiui, jūsų vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, kredito kortelės duomenys, kai naudojatės Svetaine.
2. NaudojimasMes galime naudoti jūsų informaciją užsakytų paslaugų teikimui, Svetainės valdymui ir veikimo gerinimui ir siųsti jums marketinginius pranešimus.
3. Mobilūs įrenginiaiJums sutikus, mes taip pat galime jums atsiųsti ekrano pranešimus su informacija apie jūsų užsakymus ir jūsų pasirinktas Agoda programas.
4. DalijimasisMes galime dalintis jūsų informacija su tiekėjais, paslaugų teikėjais ir mūsų dukterinėmis įmonėmis.
5. Specifinės tam tikrų šalių privatumo teisės Jei esate tam tikrų šalių gyventojas, jūs galite reikalauti iš mūsų informacijos, įskaitant kaip mes dalinamės tam tikromis jūsų informacijos kategorijomis su trečiosiomis šalimis.
6. SlapukaiMes galime naudoti slapukus ir panašias technologijas, padedančias teikti paslaugas Svetainėje, suprasti ir individualizuoti jūsų pasirinkimus ir rodyti atitinkamas reklamas.
7. Agoda rinkodaros laiškų atsisakymasJūs galite atsisakyti Agoda marketinginių laiškų naudodami nuorodą Atsisakyti prenumeratos, esančią laiške, arba pakeisdami savo paskyros nustatymus.
8. Tarptautiniai pervedimaiMes naudojame tinkamą pervedimų į užsienį apsaugą, reikalaujamą pagal tarptautinius duomenų perdavimus reguliuojančią teisę.
9. Informacija iš kitų partneriųMes galime rinkti informaciją iš dukterinių bendrovių, verslo partnerių ar kitų trečiųjų asmenų, tiekėjų o jūs galite atsisakyti šio rinkimo.
10. SaugumasMes taikome pagrįstas saugumo priemones jūsų informacijai apsaugoti ir to paties reikalaujame iš savo paslaugų teikėjų.
11. Subjektinės duomenų savininko teisėsJūs galite įgyvendinti atitinkamas teises prieiti, taisyti, ištrinti, perkelti savo informaciją ar prieštarauti tam tikram jos naudojimui.
12. Privatumo politikos atnaujinimaiMes jums pranešime apie visus svarbius pasikeitimus paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos tekstą ir imdamiesi kitų reikalingų veiksmų.
13. Trečiųjų šalių nuorodosMes galime teikti nuorodas į Trečiųjų šalių tinklalapius, kurių nevaldome ir nekontroliuojame, jiems taikomos kitos naudojimo sąlygos ir privatumo nuostatos.
14. Papildomos sąlygosInformacija, susijusi su nepilnamečiais, taisyklių kalba ir Naudojimosi sąlygomis.
15. Kaip susisiekti su mumisSusisiekite su mumis bet kokiu su Privatumo politika susijusiu klausimu žemiau nurodytu būdu.

1. Informacija, kurią mes renkame

Mes renkame informaciją, kurią suteikiate mums naudodamiesi Svetaine, pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, telefono numeris, kredito kortelės duomenys, el. pašto adresas, apgyvendinimo įstaigos pavadinimas ir vieta ir/arba viešnagės trukmė bei jūsų Agoda paskyros slaptažodis, skirti būsto rezervavimui. Skrydžio rezervavimui papildomai galime rinkti duomenis apie keleivio vardą, pavardę, gimimo datą, pilietybę ir paso duomenis, įskaitant paso numerį, išdavusią šalį ir galiojimo pabaigos datą.

Jums naršant Svetainėje mes galime automatiškai rinkti tam tikrą naudojimo informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresas, geografiniai duomenys, šalis, paieškų preferencijos, susijusios su atitinkamomis paieškomis, naršyklė, informacija apie jūsų įrenginių operacinę sistemą, programų versijas, kalbos nustatymus ir puslapius, kurie jums buvo rodomi. Jei optimizuotai mobiliajam Svetainei pasiekti naudojate mobilųjį įrenginį ar programėlę mobiliesiems, mes taip pat galime rinkti informaciją, identifikuojančią jūsų mobilųjį įrenginį, pavyzdžiui, mobiliojo ID, buvimo vietą (su jūsų sutikimu) ir specifinius įrenginio nustatymus bei charakteristikas.

Jei dalyvaujate Agoda programoje, galime ribotai rinkti papildomą informaciją apie viešnagę iš apgyvendintojo, pavyzdžiui, žiūrėkite žemiau pateiktą informaciją, renkamą Agoda Umros programai. Kai atliekate užsakymą, mūsų sistema registruoja kokiomis priemonėmis ir iš kokių tinklalapių jūs atlikote užsakymą. Mes taip pat galime rinkti tam tikrą informaciją slapukų, žymių ir panašių technologijų pagalba, kaip paaiškinta žemiau.

Jei jums reikės susisiekti su pagalbos klientams tarnyba ar su mumis kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, per socialinius tinklus ar bendraujant per mus su apgyvendinimo įstaiga), mes taip pat rinksime informaciją.

Kai teiskite apžvalgas apie apgyvendinimo įstaigą ar kitas mūsų tinklalapyje siūlomas paslaugas per mus, mes rinksime apžvalgose esančią informaciją apie jus, įskaitant vardą ir gyvenamą šalį.

Jūs galite nuspręsti dalyvauti mūsų siūlomose programose ar kitose akcijose. Tai darydami jūs turėsite mums suteikti savo asmens duomenis. Be to, jūs galite teikti mums atsiliepimus ar prašyti pagalbos naudojantis Svetaine ar įvairiomis bendravimo platformomis.

Kai užsakote kartu ir kitiems svečiams, kurių duomenis mums pateikiate kaip rezervavimo duomenis, ar jei užsakote kam nors kitam, tai jūs atsakote ir užtikrinate, kad asmuo ar asmenys, kurių asmeninę informaciją suteikiate, žinotų, kad jūs tai darote, suprasti ir pritarti tam, kaip Agoda naudoja jų duomenis (kaip aprašyta Privatumo politikoje).

Apgyvendinimo paslaugų prtneriai taip pat gali dalintis informacija apie jus su mumis – tai gali įvykti jei turėjote klausimų apie būsimą užsakymą ar dėl jo kyla ginčų.

Agoda Umros programa

Jei rezervuojate mūsų skirtajame umros puslapyje, tai, kaip dalį rezervavimo vykdymo ir vizos užklausos pateikimo atitinkamoms Saudo Arabijos Karalystės valstybės institucijoms, įskaitant Hadžo ir umros ministeriją bei Užsienio reikalų ministeriją, galime rinkti, saugoti, naudoti ir atskleisti papildomą asmeninę jūsų informaciją, susidedančią iš kiekvieno svečio, kuriam užsakoma skirtame puslapyje, paso numerių, pilietybės, skrydžio duomenų ir gimimo datos, o taip pat pagrindinio svečio el. pašto adreso ir telefono numerio. Ši asmeninė informacija reikalinga vykdyti kelionės rezervavimui(ams) ir vizos paraiškai, kurią tvarko ir tvirtina atitinkamos ministerijos. Tam, kad ministerijos gautų jūsų vizos paraišką, jūsų asmeninė informacija bus atskleista ministerijoms per joms paslaugas teikiančius asmenis, esančius Saudo Arabijos Karalystėje. Jūsų informacija bus saugoma Agoda laikotarpį, nurodytą šiose Privatumo taisyklėse.

Agoda TTogether programa (Tailandas)

Jei rezervuojate su Agoda Ttogether Programa, tai, kaip dalį rezervavimo(ų) proceso ir Programos taikymo reikalavimams užtikrinti, rinksime, saugosime, naudosime ir atskleisime papildomą asmeninę jūsų informaciją, kurią sudaro paskutiniai jūsų Tailando ID kortelės numerio skaitmenys ir telefono numeris, kurį naudojote registruodamiesi Programoje. Ši asmeninė informacija reikalinga tiek kelionės rezervavimui(ams) užtikrinti, tiek garantuoti, kad bus išlaikyti visi Tailando vyriausybės nustatyti reikalavimai Programai. Jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista Trečiosioms šalims tik jei to griežtai reikalaujama (įskaitant atitinkamas Tailando valdžios institucijas ir tam tikrus nurodytus partnerius, pavyzdžiui, bankiniai partneriai ar kiti). Jūsų informacija bus saugoma Agoda laikotarpį, nurodytą šiose Privatumo taisyklėse.

Go to Travel programa (Japonija)

Jei rezervavote ar rezervuojate su Japonijos Go to Travel programa, tai, kaip dalį rezervavimo(ų) proceso ir Programos taikymo reikalavimams užtikrinti, rinksime, saugosime, naudosime ir atskleisime papildomą asmeninę jūsų (arba kitų svečių, kuriems rezervavote, jei taikoma) informaciją, kurią sudaro jūsų gyvenamos prefektūros pavadinimas ir bet kokie dokumentai, kuriais patvirtinote gyvenamąją vietą (pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas, gyvenamosios vietos pažyma ar kita). Ši asmeninė informacija reikalinga tiek kelionės rezervavimui(ams) užtikrinti, tiek garantuoti, kad bus išlaikyti visi vyriausybės atsakingos institucijos nustatyti reikalavimai Go to Travel programai. Jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista Trečiosioms šalims tik jei to griežtai reikalaujama (pavyzdžiui vyriausybės institucijoms, jei to reikalaujama). Jūsų informacija bus saugoma Agoda laikotarpį, nurodytą šiose Privatumo taisyklėse, ir tiek, kiek reikalinga nustatyti atitikimą Go to Travel progarmos reikalavimams.

Specialios asmeninės informacijos kategorijos

Kai kurios informacijos kategorijos, pavyzdžiui, religija, su sveikatos būkle susijusi informacija, laikomos jautriomis ir joms gali būti taikoma papildoma apsauga pagal taikomus įstatymus. Atllikdami standartinius apgyvendinimo užsakymus mes įprastai nerenkame jautrių asmeninių duomenų, tačiau kartais gali iškilti poreikis tokią informaciją rinkti, pavyzdžiui, esančią vyriausybės išduotame tapatybės dokumente, medicinos pažymėjime ar kita, tais atvejais, kai tokie duomenys padeda atlikti užsakymą arba įvykdyti jūsų mums pateiktus specialius pageidavimus, užsakymo atšaukimą ar pakeitimą. Jūs taip pat galite atskleisti jautrius duomenis, pavyzdžiui, religiją, sveikatos būklę, pateikdami mums kitą informaciją, tarkime, nurodydami kokios dietos laikotės. Tokios jautrios asmeninės informacijos rinklimas atitiks visas taisykles, nurodytas šioje privatumo užtikrinimo tvarkoje.

Kai reikalaujama pagal įstatymą, mes asmeninės informacijos rinkimą grindžiame šiais teisiniais pagrindais:

 • Reikalingumas vykdyti sutarties su jumis sąlygas - mes turime naudoti jūsų informaciją rezervuodami jums kelionės paslaugas, atsakydami į jūsų klausimus ir užklausas, teikdami pagalbą klientui;
 • Mūsų teisėti interesai - mes naudojame jūsų informaciją saugumui užtikrinti; nustatyti ir užkardyti sukčiavimui; saugoti ir ginti kitų ar mūsų pačių nuosavybės teises; analizuoti, gerinti, individualizuoti ir teikti jums mūsų kelionių paslaugų rezervavimą ir susijusias paslaugas; atsakyti į teisėtas užklausas, teismo nurodymus bei teisiniams procesams;
 • Teisinių pareigų vykdymas - mums reikia naudoti jūsų informaciją, kad vykdytume atitinkamus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • Susitarimas dėl specialių asmeninės informacijos kategorijų ir tiesioginės rinkodaros - mes pasitikime jūsų sprendimu dėl jautrios asmeninės informacijos rinkimo ir tiesioginės rinkodaros. Jūs galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros prenumeratos bet kuriuo metu, vykdydami Privatumo politikoje nurodytas instrukcijas; ir
 • Gyvybiškai svarbių interesų apsauga - mums gali reikėti naudoti jūsų informaciją ypatingų situacijų atvejais, įskaitant asmens gyvybės ar sveikatos klausimus.

2. Kaip mes naudojame surinktą informaciją

Mes galime naudoti Svetainėje surinktą informaciją:

 • Užsakytoms paslaugoms teikti, pavyzdžiui, vartotojo paskyros sukūrimui, rezervavimo patvirtinimui ir vykdymui, bendravimui su jumis apie užsakomas paslaugas (pvz. pokalbiai iki rezervavimo ar po rezervavimo (neskaitant kredito kortelių numerių), specialiems pageidavimams, atšaukimams, premijoms
 • Siųsti rinkodaros laiškams apie produktus ir paslaugas, kurios galėtų jus sudominti
 • Apklausoms vykdyti ar teikti informaciją apie mūsų paslaugas Svetainėje an kituose jūsų lankomuose tinklalapiuose
 • Svetainei tvarkyti ir gerinti, pritaikyti vartotojo poreikiams bei vidiniams mokymams
 • Jūsų ir Svetainės saugumui užtikrinti
 • Įgyvendinti teises ar pareigas, kylančias iš ar privalomas pagal įstatymą, įskaitant atsakymus į užklausas ir teisinius reikalavimus

Kai rezervuojate mūsų verslo partnerių tinklalapiuose ar programėlėse, mes taip pat galime gauti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą ir rezervavimo duomenis, įskaitant rezervuotą apgyvendinimo įstaigą, kad galėtume vykdyti jūsų rezervavimą ir nustatyti iš kokio šaltinio kyla jūsų rezervavimo užsakymas.

Kai kalbatės su pagalbos klientams tarnyba, pokalbio gali būti klausomasi gyvai arba jis gali būti įrašomas kokybės užtikrinimo ir saugumo tikslais, o įrašai gali būti panaudoti sprendžiant ginčus, vykdant mokymus ar sukčiavimo prevencijai. Jei nenorite, kad jūsų pokalbiai būtų įrašomi, galite atsisakyti pokalbio arba jį nutraukti. Įrašyti pokalbiai saugomi ribotą laiką ir automatiškai ištrinami, nebent Agoda turi teisėtą interesą išlaikyti šiuos įrašus ilgesnį laiką, pavyzdžiui, sukčiavimo prevencijos ar teisiniais tikslais.

Jei jūs neužbaigėte rezervavimo internetu, mes galime atsiųsti priminimą tęsti rezervavimą. Tikimės, kad šios papildomos paslaugos bus jums naudingos, nes jos leidžia jums užsakyti neieškant būsto vėl, ar nepildant rezervavimo duomenų nuo pat pradžių. Jūs galite atsisakyti gauti priminimus, kaip aprašyta žemiau, skirsnyje "Mūsų rinkodaros laiškų atsisakymas."

Atminkite, kad patvirtinimo el. laiškai ir tekstinės žinutės, siunčiamos po užsakymo, nėra reklaminės žinutės. Šios žinutės yra dalis jūsų būsto rezervavimo proceso. Atitinkamai, jose yra informacija apie atvykimą į užsakytą būstą ir atskiras kvietimas užpildyti svečio apžvalgos formą. Jūs gausite jas net jei atsisakysite marketinginių žinučių. Panašiai ir atsisakymas gauti Kainų perspėjimus neįtakos jokių kitų jūsų padarytų pasirinkimų, susijusių su gaunamais mūsų pranešimais. Jei pasirinksite gauti Kainų perspėjimus, galėsite jų atsisakyti paspausdami "išjungti kainų perspėjimus" ar panašią žinutę, kuri bus jums atsiųstame Kainos perspėjime.

Jei pasirinkote Derink ir taupyk pasiūlymą, bet atrodo, kad užbaigėte tik dalį užsakymo (pvz. užbaigėte tik vieno, bet ne visų reikalingų kambarių užsakymus), galime atsiųsti jums el. laišką, patvirtinantį, kad pasirinkote Derink ir taupyk pasiūlymą, ir primenantį, kad neatlikote visų reikalingų užsakymų. Šis laiškas yra dalis Derink ir taupyk pasiūlymo užsakymo proceso, patvirtinantis jūsų pasirinkimus, jei neapsižiūrėję neatlikote visų užsakymų. Be to, prieš jums atvykstant, mes galime atsiųsti priminimą el. paštu, kad viešnagės metu bus keičiami kambariai.

Kaip minėta aukščiau, jei pildote užsakymą kitam asmeniui, kuris viešės rezervuojamame būste, jūs taip pat galite pasirinkti nurodyti svečio el. pašto adresą, kad svečias gautų rezervavimo patvirtinimą ir atskirą kvietimą užpildyti svečio apžvalgą.

Bendravimo Svetainėje priemonės

Mes jums ir apgyvendinimo paslaugas teikiantiems partneriams siūlome įvairias bendravimo priemones apie apgyvendinimą ir esamus rezervavimus, bendravimą nukreipdami per Svetainę. Jūs galite su mumis susisiekti per Svetainę ar kitais galimais bendravimo kanalais ir užduoti klausimus apie rezervavimą ar apgyvendinimą.

Mes galime turėti prieigą prie pranešimų ir galime naudoti automatizuotas sistemas, skirtas peržiūrėti, skanuoti ir analizuoti pranešimus saugumo tikslais; sukčiavimo prevencijai; tikrinti atitikimą teisės ir teisės aktų reikalavimams; galimai neteisėtai veiklai tirti; tyrimams; klientų pritraukimui, įskaitant informacijos ir pasiūlymų, kurie mūsų nuomone jus gali sudominti, teikimą; techninei pagalbai klientui. Mes pasiliekame teisę blokuoti pristatymą ar peržiūrą tų pranešimų, kurie, mūsų diskrecijos teise ir nuomone, gali būti neteisėto turinio, brukalas arba gali sukelti rizikas jums, apgyvendinimo paslaugų partneriams ar kitiems asmenims. Atminkite, kad pranešimus, siunčiamus ar gaunamus naudojantis Svetaine, gauname ir saugome mes. Verslo partneriai, kurių platformose jūs atliekate rezervavimą, ir apgyvendinimo paslaugų partneriai gali pasirinkti bendrauti su jumis tiesiogiai el. paštu ar kitomis priemonėmis, kurių mes nekontroliuojame.

3. Mobilūs įrenginiai

Jums sutikus, mes taip pat galime jums atsiųsti ekrano pranešimus su informacija apie jūsų užsakymus, svečio apžvalgas, galimas ateities viešnages, arba kaip dalį bet kurios Agoda programos, kurioje dalyvaujate, įskaitant kuponus. Jūs galite suteikti mums prieigą prie jūsų vietovės nustatymo ar kontaktų informacijos, kai reikia jūsų užsakytų paslaugų teikimui. Kai įkeliate nuotrauką iš savo mobiliojo įrenginio, ši nuotrauka taip pat gali būti susieta su vietovės informacija. Skaitykite savo mobiliojo įrenginio instrukciją ir sužinokite kaip pakeisti nustatymus ir įgalinti dalijimąsi tokia informacija ar gauti ekrano pranešimus (ar atsisakyti jų, įskaitant ir Programos vystymo rinkmenų (SDK) duomenis). Skirtinguose įrenginiuose gali būti įdiegti skirtingi nustatymai pagal nutylėjimą, todėl susipažinkite su šiais nustatymais, tvarkančiais ekrano pranešimus.

4. Dalijimasis jūsų informacija

Kiek tai susiję su lankymusi mūsų Svetainėje ir naudojimusi mūsų paslaugomis, mes galime dalintis jūsų informacija tokia tvarka:

 • Kelionių tiekėjai apgyvendinimo įstaigos (pvz. tam tikra apgyvendinimo įstaiga, kurią mūsų prašote rezervuoti) ir/ar tretieji asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas (pvz. Booking.com), oro linijų, automobilių nuomos, draudimo ir, jei taikoma, veiklų organizavimo bendrovės, kurios vykdo jūsų kelionių rezervavimus. Šie tiekėjai gali susisiekti su jumis, jei reikalinga gauti papildomos informacijos, palengvinti rezervavimą, įskaitant bendravimą su jumis prieš atvykstant būsimos viešnagės klausimais ar atsakyti į jūsų pateiktą apžvalgą, pagal jų pačių atskirus privatumo nuostatų reikalavimus.
 • Trečiosios šalys paslaugų teikėjai kurie mums teikia duomenų tvarkymo paslaugas (pavyzdžiui, svetainių talpinimo paslaugas) ar kurie tam tikrais atvejais kitaip tvarko asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vykdo mokėjimus kredito kortelėmis, vykdo verslo analizę, teikia pagalbą klientams, užtikrina apžvalgų sklaidą, užtikrina paslaugų internetu ir jums pritaikytos reklamos teikimą, sukčiavimo prevenciją. Trečiosios šalys paslaugų teikėjai naudos tik tą informaciją, kuri reikalinga jų funkcijoms vykdyti. Jiems neleidžiama dalintis informacija ar ją naudoti jokiems kitiems tikslams.
 • Verso partneriai su kuriais mes kartu siūlome produktus ar paslaugas arba kurių produktai ar paslaugos gali būti siūlomi mūsų Svetainėse. Jūs žinosite, kad tretieji asmenys verslo partneriai dalyvauja jūsų užsakomų produktų ar paslaugų teikime, nes jų pavadinimai bus rodomi vieni ar kartu su mumis. Jei pasirinksite užsakyti papildomas paslaugas, mes kartais dalinsimės jūsų asmenine informacija su šiais partneriais. Verslo partnerio pavyzdys gali būti trečiųjų asmenų lojalumo programos, kuriose uždirbate taškų už užsakymą.
 • Mūsų dukterinės (grupės) įmonės - mūsų dukterinės (grupės) įmonės bei patikimi agentai ir atstovai, kurie turi prieigą prie šios informacijos mums leidus ir prieiga prie šios informacijos reikalinga tam, kad būtų galima: suteikti paslaugas jums (įskaitant rezervavimų atlikimą, administravimą ar tvarkymą, apmokėjimų valdymą, prisijungimų valdymą ir klientų aptarnavimą);  analizuoti kaip naudojate mūsų nepriklausomas ar susijusias platformas, gerinti ir teikti naujus suasmenintus pasiūlymus, produktus ir paslaugas bei marketingo paslaugas; nustatyti, užkardyti ir tirti sukčiavimo atvejus ar/ir veiklas, kitus neteisėtus veiksmus, duomenų vagystes, atlikti vidinius (audito/atitikties) tyrimus ir kita, jei leidžia taikoma teisė.
 • Kai reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymą - pavyzdžiui, jei tai yra reikalinga apsaugoti mus nuo atsakomybės, atsakyti į teismo šaukimus, teismo procesuose, atsakant į teisėtas užklausas, antstolių ar kitų išieškojimą vykdančių pareigūnų vykdomuosius raštus ar juos atitinkančius dokumentus, taip pat institucijoms, tiriančioms nusikaltimą ar teisės pažeidimą, arba kitais taikytinos teisės numatytais atvejais , siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, o taip pat pirkėjams, jei tai susiję su bet kokiu mūsų verslo, viso ar dalies, arba įmonės pardavimu, perleidimu ar kitokiu sandoriu. Mes taip pat galime, laikantis taikytinos teisės, atskleisti jūsų informaciją, jei tai reikalinga norint priverstinai įgyvendinti taisykles ir sąlygas, taikomas mūsų teikiamoms paslaugoms, arba apsaugoti Agoda bei jos klientų ir kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą.
 • Verslo reorganizavimas - bet koks mūsų verslo pardavimas, perdavimas ar kitoks perleidimas ar paslaugų perdavimas kitam teikėjui. Mes paprašysime jūsų sutikimo, jei to reikalauja taikomi įstatymai.

Mes teikiame taikomos teisės reikalaujamą apsaugą tokiam dalijimuisi, kad tretiesiems asmenims būtų draudžiama naudoti tokią informaciją saviems tikslams ir įtakoti jūsų informacijos saugumą bei konfidencialumą. Kitais atvejais, nenumatytais šioje Privatumo politikoje, išskyrus jei reikalaujama ar leidžiama taikomos teisės, mes neatskleisime jūsų informacijos trečiosioms šalims be jūsų leidimo.

5. Specifinės tam tikrų šalių privatumo teisės

Kalifornijos privatumo teisės

Jei esate Kalifornijos gyventojas, turėkite omenyje žemiau išdėstytas taisykles kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją, įskaitant papildomas teises kurias galite turėti savo asmeninės informacijos atžvilgiu:

 • CA asmeninė informacija. Pagal aukščiau esančio skyriaus Informacija, kurią mes renkame taisykles, mes galime rinkti tam tikrų kategorijų informaciją apie Kalifornijos gyventojus, tokią, kaip:
  • Identifikuojanti informacija: vardas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, Agoda paskyros slaptažodis, IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, slapukai, informacija, renkama slapukų pagalba;
  • Komercinė informacija: kredito kortelės duomenys, apgyvendinimo įstaigos pavadinimas ir duomenys, įsigytos paslaugos, paieškų metodai, pirkimų istorija, demografinė informacija;
  • Veiksmai internete ar kitame elektroniniame tinkle: naršyklė, operacinė sistema, programos versija, rodyti puslapiai;
  • Geolokaciniai duomenys: fizinė jūsų mobiliojo įrenginio buvimo ar iš jo atsiųstų nuotraukų vieta; ir
  • Audio informacija: jums sutikus, mes galime įrašyti jūsų skambučius mūsų pagalbos klientams komandai.
 • CA asmeninės informacijos šaltiniai. Pagal aukščiau esančio skyriaus Informacija, kurią mes renkame taisykles, mes galime rinkti asmeninę informaciją, gautą tiesiogiai iš jūsų, taip pat iš Kelionių tiekėjų, Apgyvendinimo partnerių, Verslo partnerių (įskaitant socialinius tinklus) ir mūsų Susijusių įmonių grupės.
 • CA asmeninės informacijos naudojimas. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją pagalKaip mes naudojame surinktą informaciją skyriuje nurodytas taisykles.
 • CA asmeninė informacija, parduota ar atskleista verslo tikslais.
  • Dalijimasis CA asmenine informacija verslo tikslais: Verslo tikslais mes atskleidžiame šias asmeninės informacijos kategorijas: Identifikuojantys duomenys, Komercinė informacija, Veikla internete ar kitame elektroniniame tinkle, Geolokaciniai duomenys, Audio informacija hostingui, Kredito kortelių ir mokėjimo vykdymo, verslo analitikos, klientų tarnybos, marketingo ir apžvalgų paslaugų teikėjams.
  • Asmeninės informacijos pardavimas Pagal CCPA informacijos pardavimu gali būti laikomas mūsų vykdomas Identifikuojančių duomenų (o tiksliau – jus dominanti medžiaga ir preferencijos mūsų Svetainėje, surinkta slapukų pagalba ir perduota reklamos technologijos kūrėjams, kai kuriais atvejais įskaitant jūsų el. pašto adresą koduotu formatu, perduotą socialiniams tinklams).
 • Kalifornijos privatumo teisės. Būdami Kalifornijos gyventoju turite teisę į tam tikras išimtis, taip pat teisę žinoti ir/ar ištrinti savo asmeninę informaciją. Tai apima teisę gauti iš mūsų informaciją, kokie jūsų asmeniniai duomenys buvo "parduoti" ar atskleisti verslo tikslais, susisiekdami su mumis privacy@agoda.com arba per mūsų Pagalbos klientams puslapį.

Jūsų privatumui ir saugumui užtikrinti mes patikrinsime jūsų tapatybę prieš atsakydami į tokią užklausą, taip pat galime paprašyti pateikti informaciją, atitinkančią jus identifikuojančius duomenis, kuriuos Agoda apie jus jau turi, arba paprašyti pateikti papildomus įrodymus, jei reikalinga. Jei užklausą teikiate kieno nors kito naudai, mes galime paprašyti įgalioto agento pateikti galiojančio įgaliojimo kopiją arba raštišką įgalinimo patvirtinimą. Jokios baudos už teisių į asmeninę informaciją įgyvendinimą netaikomos.

Mano informacija neparduodama. Jūs taip pat turite teisę atsisakyti leisti Agoda "pardavinėti" jūsų asmeninę informaciją, kaip nustatyta taikomose taisyklėse. Norėdami įgyvendinti šią teisę, spauskite nuorodą Nepardavinėti mano asmeninės informacijos. Jei užklausą teikiate kieno nors kito naudai, mes galime paprašyti įgalioto agento pateikti galiojančio įgaliojimo kopiją arba raštišką įgalinimo patvirtinimą. Jei žinome, kad jūs esate jaunesni, nei 16 metų amžiaus, tai mes nepardavinėsime jūsų asmeninės informacijos be aiškiai išreikšto sutikimo.

Pietų Korėjos privatumo teisės

Jei esate Pietų Korėjos gyventojas, jūs galite reikalauti iš mūsų informacijos apie tai, kaip mes galime dalintis tam tikromis jūsų informacijos kategorijomis su trečiosiomis šalimis. Agoda gali teikti jūsų informaciją trečiosioms šalims, kaip nurodyta žemiau:

Trečiųjų šalių gavėjai Renkama informacija, tikslai ir saugojimas
Tiekėjai (pvz. Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay Hotels
The Plaza Seoul
Skypark Hotels
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center)Tretieji asmenys apgyvendinimo paslaugų teikėjai (pvz. booking.com)
Rezervavimo vykdymo duomenys (pvz. vardas, el. paštas, telefono numeris, kredito kortelės numeris (užsakymus apmokant viešbučiuose) kiek tai susiję su rezervavimo užbaigimu. Žiūrėkite skyrių Duomenų saugojimas žemiau ir sužinokite kiek laiko galime saugoti jūsų informaciją.

Mes taip pat patikime jūsų informacijos tvarkymą, kaip nurodyta žemiau, derindami tokį patikėjimą su sutartiniais saugikliais jūsų informacijai apsaugoti:

Patikėtinio pavadinimas Patikėtos funkcijos
Duomenų saugojimo patikėtinisTalpinamos duomenų bazės kliento informacijai tvarkyti.
Mokėjimo vykdymo patikėtinisTvarko kliento kredito/debeto kortelių informaciją.
Tiesioginės rinkodaros patikėtinisVykdo Agoda tiesioginės (pvz. el. paštu) rinkodaros programą.
Pagalbos klientams patikėtinisAtsako į klientų užklausas apie Agoda Svetainę ir paslaugas.
Lojalumo programos patikėtinisTvarko Agoda kliento lojalumo programą.
Analitikos ir interesais pagrįstos reklamos patikėtiniaiPrižiūri kaip klientai sąveikauja su Svetaine ir trečiųjų šalių tinklalapiais, kad Svetainė ir paslaugos būtų tobulinamos, o rinkodara pritaikoma kliento poreikiams.
Mylių programos patikėtinisTvarko klientų dalyvavimą mylių programoje.

Kaip detaliau aprašyta skyriuje "Kaip galite rasti ar keisti savo informaciją," jūs galite turėti tam tikrų duomenų savininko teisių pagal vietos įstatymus.

Norėdami gauti daugia informacijos, įskaitant trečiųjų šalių gavėjų ir patikėtinių, su kuriais galime dalintis jūsų informacija, pavadinimus susisiekite su Agoda Duomenų valdymo pareigūnu privacy@agoda.com temoje įrašydami "South Korean Privacy Matter" ir užklauskite tokių duomenų. Jūs taip pat galite susisiekti su vietos įstaigomis (vietiniai numeriai pateikiami):

 • Privatumo pažeidimo pranešimų centras (privacy.kisa.or.kr / skambinti 118)
 • Aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimo skyrius, Generalinė prokuratūra (www.spo.go.kr / skambinti 1301)
 • Korėjo nacionalinis policijos biuras, kibernetinių nusikaltimų skyrius (http://cyberbureau.police.go.kr / skambinti 182)

Turėkite omenyje, kad, kaip nustatyta mūsų Naudojimosi sąlygose, Agoda Company Pte. Ltd. Singapūre teikia jums paslaugas ir šiuo metu nėra įmonės Pietų Korėjoje, teikiančios rezervavimo paslaugas Pietų Korėjos gyventojams.

Jūsų duomenis saugosime laikotarpį, reikalingą paslaugoms Sveteinėje teikti ir joms apsaugoti, taip pat įgyvendinti mūsų teises ir įvykdyti teisės aktų reikalavimus bei mums tenkančias prievoles. Kai Agoda jūsų informacija taps nebereikalinga, mes pašalinsime ją iš mūsų sistemų ir įrašų bei/arba imsimės priemonių, kad ji užtikrintai taptų anonimine ir jūs nebegalėtumėte būti pagal ją identifikuoti, išskyrus atvejus, jei jūsų informacija mums reikalinga korporatyvinėms užduotims ar verslo veiklai, arba to reikalauja taikytini įstatymai ar kiti teisės aktai.

Pastaba dėl Kinijos privatumo teisių

Jei esate Kinijos gyventojas, turėkite omenyje šias nuostatas dėl informacijos dalijimosi/perdavimo į užsienį.

Atskleidimas / Informacijos perdavimas

Mes laikysimės jūsų informacijos konfidencialumo reikalavimų, tačiau galime dalintis ja su trečiosiomis šalimis, kaip aprašyta skyriuje "Dalijimasis jūsų informacija," aukščiau, ir tai gali apimti informacijos perdavimą asmenims, kurie privalo ją atskleisti pagal taikomus įstatymus Kinijoje ar užsienyje.

Informacijos perdavimas į užsienį

Dažniausiai jūsų informacija bus laikoma serveriuose Honkonge ir Singapūre ar kituose duomenų centruose ne KLR teritorijoje. Tačiau mes galime perduoti jūsų informaciją aukščiau aprašytoms trečiosioms šalims, kurios gali būti įsikūrusios ne Kinijos teritorijoje.

Pastaba dėl Brazilijos privatumo teisių

Pagal Brazilijos įstatymus, mes privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti CPF (mokesčio mokėtojo) numerius, jei Brazilijos piliečiai ar gyventojai moka BRL mūsų svetainėje. Sandorio suma ir jūsų CPF numeris bus persiųstas mūsų išorinio mokėjimo vykdymo priemonėmis ir atskleistas Brazilijos centriniam bankui. Visais kitais atvejais mes saugosime jūsų CPF numerį šios Privatumo politikos nustatytą terminą, rinksime ir naudosime informaciją laikydamiesi taisyklių, nustatytų Asmens duomenų apsaugos įstatyme (Brazilijos federalinis įstatymas Nr. 13,709/2018). Tęsdami užsakymą ir sutikdami su mūsų Privatumo politika, išreiškiate sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami aprašytiems tikslams.

Pastaba dėl Indijos privatumo teisių

Pagal Indijos įstatymus, mes privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti PAN (mokesčio mokėtojo) numerius, jei Indijos piliečiai ar gyventojai mūsų svetainėje atlieka bet kokius tarptautinius mokėjimus. Sandorio suma ir jūsų PAN numeris bus persiųstas mūsų išorinio mokėjimo vykdymo priemonėmis ir atskleistas įgaliotam bankui. Visais kitais atvejais mes saugosime jūsų PAN numerį šios Privatumo politikos nustatytą terminą, rinksime ir naudosime informaciją laikydamiesi Indijos įstatymų. Tęsdami užsakymą ir sutikdami su mūsų Privatumo politika, išreiškiate sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami aprašytiems tikslams.

6. Slapukai

Mūsų Svetainė gali naudti ir leisti trečiosioms šalims talpinti slapukus (vienos sesijos ir nuolatinius), pikselius/žymes, SDK, programų interfeisus ("APIs"), ir kitas technologijas (toliau "Slapukai") mūsų Svetainėje, kurie gali rinkti ir saugoti tam tikrą informaciją apie jus. Kai kurie slapukai reikalingi teikti, apsaugoti ir vykdyti pagrindines Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, jums prisijungi Svetainėje („Funkciniai slapukai“), o kiti skirti gerinti jūsų įspūdžius naudojantis Svetaine:

 • Individualizuoti Svetainę atsimenant jūsų veiksmų informaciją Svetainėje (pvz. pasirinktą kalbą ar prisijungimo duomenis). Slapukus taip pat galime naudoti kartu su automatiškai renkama naudojimo informacija, kad atpažintume vartotoją, naudojantį skirtingus įrenginius, prisijungimus ar naršykles (įskaitant atvejus, kai vartotojas neprisijungęs) ir taip pateiktume pritaikytą informaciją;
 • Vykdyti paviršutinę tinklalapio analizę, pavyzdžiui, atsiliepimams apie įspūdžius, demografines ataskaitas, interesų ataskaitas. Tai gali apimti pelės paspaudimų, judėjimo registravimą, puslapio vertimo registravimą ir draudžiamo teksto įvedimo mūsų Svetainės formose per trečiąsias šalis registravimą, tačiau mes imsimės pakankamų atsargumo priemonių, kad užtikrintume, jog asmeninė informacija nebūtų renkama atliekant tokius įrašus, pvz. naudosime neatstatomą maskavimą. Tinklalapio analizė naudojama gerinti mūsų Svetainę ir paslaugas; ir
 • Pritaikyti jūsų interesus atitinkančią reklamą (bendrai „Nefunkciniai slapukai“).

Funkcinių slapukų ir nefunkcinių slapukų naudojimas priklauso nuo geografinės vietovės, kurioje jie taikomi, kaip aprašyta žemiau.

ES/JK naudotojai

Asmenims, naudojantiems mūsų Svetainę iš Europos Sąjungos šalių („ES“) arba Jungtinės Karalystės (JK“) („ES/JK naudotojai“), Svetainėje gali būti taikomi Funkciniai slapukai.

ES ar JK naudotojams mes Svetainėje netaikome Nefunkcinių slapukų.

Ne ES/JK naudotojai

Asmenims, naudojantiems mūsų Svetainę iš ne ES šalių arba JK („Ne ES/JK naudotojai“), Svetainėje gali būti taikomi tiek Funkciniai slapukai, tiek Nefunkciniai slapukai. Be to, žemiau pateikiame informaciją asmenims, naudojantiems mūsų Svetainę iš ne ES/JK, susijusią su Nefunkcinių slapukų naudojimu Svetainėje, taikomu ne ES arba JK naudotojams.

Interesais paremta reklama

Mes galime leisti kai kurioms trečiosioms šalims talpinti Nefunkcinius slapukus mūsų Svetainėje, kad būtų surinkta informacija apie veiksmus Svetainėje (pvz. lankyti puslapiai ir atliktos paieškos) ir tam tikru laikotarpiu jūsų lankytas skirtingas interneto svetaines. Ši informacija skirta teikti jums pritaikytą reklamą (el. paštu, mūsų Svetainėje ir kituose tinklalapiuose) mūsų ir kitose jūsų lankomose svetainėse, taip pat vadinama interesais paremta reklama, bei analizuoti tokios interesais paremtos reklamos efektyvymą. Mes taip pat galime dalintis vienpusės maišos informacija su trečiosiomis šalimis partneriais (pvz. Facebook) kurie gali derinti maišytą informaciją su kitais identifikatoriais ir pateikti tam tikrą Agoda reklamą kituose tinklalapiuose ar programėlėse mobiliesiems, paremtą jūsų ankstesniais apsilankymais Svetainėje. Agoda niekada neremia ir nepatvirtina jokių jos reklamą rodančių tinklalapių ar mobiliųjų programėlių teiginių, sąlygų ar tikslų.

Sekimas įvairiuose įrenginiuose

Mes galime derinti informaciją, surinktą Nefunkcinių slapukų pagalba per naršykles ar mobiliuosius įrenginius bei kitus kompiuterius ar įrenginius, susietus su jumis (sekimas įvairiuose įrenginiuose) tam, kad jums teikiamos paslaugos būtų optimizuotos ir Agoda rodomos reklamos bei bendravimas būtų pritaikytas jums. Jei nenorite, kad Agoda komunikavimo optimizavimui apjungtų tokią informaciją, atsisakykite Agoda laiškų prenumeratos, pvz. naujienlaiškio.

Jūsų pasirinkimai

Peržiūrėkite savo interneto naršyklės nustatymus, dažniausiai esančius skyriuje "Pagalba" arba "Interneto nustatymai", kur galite parinkti tam tikrų Funkcinių slapukų ir Nefunkcinių slapukų nuostatas. Jeigu išjungsite arba pašalinsite tam tikrų Funkcinių slapukų ar Nefunkcinių slapukų naudojimą iš savo naršyklės, gali būti, kad negalėsite pasiekti ar naudotis kai kuriomis svarbiomis svetainės funkcijomis bei galimybėmis, ir gali reikėti iš naujo įvesti savo prisijungimo duomenis. 

Norėdami sužinoti daugiau apie Nefunkcinius slapukus, naudojamus interesais pagrįstai reklamai (įskaitant sekimą įvairiuose įrenginiuose) ir atsisakyti kai kurių iš tokių Nefunkcinių slapukų, aplankykite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative arba Digital Advertising Alliance-Canada, arba mūsų mobiliojoje programėlėje atnaujindami įrenginio nustatymus ar atsisiuntę AppChoices programėlę.

Taip pat apsilankykite šiose trečiųjų šalių svetainėse ir atsisakykite pageidaujamų slapukų:

Atsisakę tokios interesais pagrįstos reklamos, jūs galite ir toliau gauti reklamas, bet tinklas, kurio atsisakėte, daugiau nesiųs jums reklamų, pritaikytų prie jūsų interesų. Taip pat turėtumėte žinoti, kad atsijungimas nuo vartotojo paskyros nereiškia, kad atsisakėte suasmenintos reklamos.

Jums gali reikėti pakartoti pasirinkimus dėl tam tikrų Funkcinių slapukų ir Nefunkcinių slapukų visose naršyklėse ir visuose naudojamuose įrenginiuose. Be to, šiuo metu Svetainė nepritaikyta atpažinti naršyklių "Do Not Track" signalus, išskyrus kur to reikalauja taikoma teisė.

7. Mūsų rinkodaros laiškų atsisakymas

Jūs galite atsisakyti mūsų rinkodaros žinučių bet kuriuo metu naudodami "atsisakyti prenumeratos" nuorodą kiekviename naujienlaiškyje ar žinutėje, arba savo Agoda paskyroje (jei ją sukūrėte) - el. pašto prenumeratos nustatymai yra "Profilyje".

8. Perdavimai į užsienį

Aukščiau minėtiems tikslams pasiekti jūsų informacija gali būti saugoma ne jūsų šalies teritorijoje, kur gali būti taikomi kitokie duomenų apsaugos standartai, nei jūsų šalyje. Mes taikome tinkamą pervedimų į užsienį apsaugą, reikalaujamą pagal tarptautinius duomenų perdavimus reguliuojančią teisę, įskaitant tokios informacijos perdavimą trečiosioms šalims. Tokiems perdavimams iš Europos Ekonominės Erdvės ("EEE") į Jungtines Valstijas ar kitas ne EEE jurisdikcijas mes galime remtis ES bylų modeliais ar/ir poreikiu tvarkyti ar perduoti jūsų informaciją tam, kad būtų suteiktos prašomos paslaugos (sutarties vykdymas). Kiek leidžia taikytina teisė, jūs galite prašyti suteikti duomenis apie mūsų taikomus tinkamus saugiklius, susisiekdami su mumis žemiau nurodytu būdu. Kinijos gyventojai turėtų susipažinti su duomenimis, pateikiamais "Kinijos privatumo teisės.

9. Informacija iš kitų partnerių

Kartais susijusios įmonės, verslo partneriai ar kitos trečiosios šalys - tiekėjai gali dalintis informacija su mumis. Pavyzdžiui, jei jūs įeinate ar prisijungiate prie mūsų svetainės per socialinius tinklus, kaip Facebook Connect, mes galime rinkti jūsų informaciją, pavyzdžiui, vartotojo vardą ar kitą informaciją, kuri mums tampa prieinama tokių paslaugų pagalba. Iš esmės, jūsų galimybė teikti tokią informaciją yra tiesiogiai per paslaugos tiekėją, ir jūs galite keisti nustatymus savo atitinkamo paslaugos teikėjo paskyros nustatymuose. Iš esmės, mes galime dirbti su mūsų partneriais, kad patobulintume ir suasmenintume jūsų naudojamą tinklalapį, laikantis šių Nuostatų reikalavimų.

Mes bendradarbiaujame su Facebook ir teikiame suasmenintą Agoda turinį nariams Facebook tinkle. Jei esate Facebook ir Agoda vartotojas ir prisijungiate prie Agoda su Facebook vieno prisijungimo galimybe, tai mūsų Svetainė suasmenins jums rodomą informaciją/viešnages pagal jūsų Facebook draugų užsakytus būstus praeityje, bei ateities apgyvendinimo paslaugas, kurias galima užsisakyti Svetainėje. Rodoma informacija gali apimti apgyvendinimo įstaigos pavadinimą, viešnagės datą, įstaigos vietą, ankstesnių jūsų būstų apžvalgas, viešbučio kambario ir kainos informaciją ("Viešnagės informacija"), ir tokia informacija gali būti rodoma asmeniškai jums, kai ieškosite būsto Svetainėje ir paieškos kalendoriuje, kartu su kitomis vietomis. Be to, jūsų Viešnagės informacija taip pat bus rodoma jūsų Facebook draugams, kurie taip pat yra Agoda vartotojai ir kurie prisijungia per Facebook vieno prisijungimo įrankį, kaip parodyta aukščiau aprašytuose jų paieškų puslapiuose ir bus atnaujinama kiekvieną kartą, kai atliksite užsakymus su Agoda.

Kaip atsisakyti: Agoda leidžia lengvai atsisakyti tokių paslaugų, bet kuriuo metu: pasirenkant "ne" i) padėkos puslapyje po to, kai atlikote užsakymą, ir ii) "Tvarkyti mano užsakymą" puslapyje Svetainėje. Be to, jeijums reikia pagalbos atsisakant šių galimybių, galite bet kada susisiekti su mūsų kllientų tarnyba bet kuriuo metu.

10. Jūsų informacijos apsauga

Mes taikome pamatuotas fizines, elektronines ir organizacines asmeninės informacijos apsaugos priemones. Jūsų informacija saugoma nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar praradimo, iškraipymo, neteisėto atskleidimo ir prieigos. Mes naudojame saugaus sujungimo sluoksnio (SSL) technologiją, kurios pagalba duomenys užšifruojami siuntimo metu. Asmeninėje paskyroje jūs turėsite galimybę išsaugoti kredito kortelės duomenis, kad vėlesni užsakymai bei apmokėjimai vyktų greičiau. Jūsų kortelių duomenys yra užkoduoti, jūs visada galite prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir ištrinti, taisyti ar papildyti tam tikrus kredito kortelių duomenis. Informacijos saugumo sumetimais kortelės numerio negalima taisyti (bet kortelės duomenys gali būti ištrinti). Peržiūrint kortelės duomenis bus matomi tik 4 paskutiniai skaičiai. Turėkite omenyje, kad mes saugiai saugosime 4 paskutinius kredito kortelės skaičius kiekvienam atliktam užsakymui (tai reikalinga tvarkyti visiems lėšų grąžinimams pagal šiuos užsakymus).

Duomenų saugojimas

Jūsų duomenis saugosime laikotarpį, reikalingą paslaugoms Sveteinėje teikti ir joms apsaugoti, taip pat įgyvendinti mūsų teises ir įvykdyti teisės aktų reikalavimus bei mums tenkančias prievoles. Kai Agoda jūsų informacija taps nebereikalinga arba ji bus nebenaudojama, mes - išskyrus atvejus, jei jūsų informacija mums reikalinga korporatyvinėms užduotims ar verslo veiklai, arba to reikalauja taikytini įstatymai ar kiti teisės aktai - pašalinsime ją iš mūsų sistemų ir įrašų bei/arba imsimės priemonių, kad ji užtikrintai taptų anonimine ir jūs nebegalėtumėte būti pagal ją identifikuoti.

11. Kaip galite rasti ir pakeisti savo informaciją

Jūs lengvai galite koreguoti savo paskyros pavadinimą, užsakymo tvarkytojo pavadinimą (taikomos atšaukimo nuostatos, pridedamos prie užsakymo) ir kontaktinį numerį bet kuriuo metu prisijungdami prie savo paskyros Svetainėje. Alternatyviai, galite susisiekti su mumis per Pagalbos klientams puslapį arba privacy@agoda.com ir įgyvendinti šias teises:

 • Prieiga: Jūs galite bet kuriuo metu gauti duomenis apie mūsų saugomą jūsų asmeninę informaciją, pagal taikomą teisę, be jokio mokesčio. Tačiau išskirtiniais atvejais mes galime paprašyti protingų mokesčių prieš pateikdami informaciją, jei tai leidžia taikoma teisė.
 • Taisymas: Galite pareikalauti, kad ištaisytume bet kokią jūsų asmeninę informaciją, jei ji nepilna ar netiksli.
 • Trynimas: Galite pareikalauti ištrinti jūsų paskyrą.
 • Naudojimo draudimas: Galite prašyti nutraukti jūsų asmeninės informacijos naudojimą, jei, pavyzdžiui, jūs prieštaraujate jos naudojimui ir informacijos naudojimo teisėtumas dar svarstomas.
 • Prieštaravimas: Bet kuriuo metu galite prieštarauti, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Teisė atšaukti sutikimą: Bet kuriuo metu galite atšaukti sutikimą, neįtakodami mūsų anksčiau, iki sutikimo atšaukimo, vykdyto informacijos naudojimo teisėtumo.
 • Duomenų perdavimas: Jei leidžiama, galite prašyti atsiųsti mūsų saugomą jūsų asmeninę informaciją, kurią pateiktume įprastai naudojamu, kompiuteriams įprastu formatu, pasirinktu mūsų nuožiūra.

Jūsų privatumui ir saugumui užtikrinti mes patikrinsime jūsų tapatybę prieš atsakydami į tokią užklausą, o atsakymas bus duotas per protingą terminą. Tam tikrais atvejais galime neleisti jums gauti kai kurios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, jei ji susijusi su kitų asmenų asmenine informacija, ar dėl teisinių priežasčių. Tokiu atveju pateiksime paaiškinimą, kodėl negalite gauti šios informacijos. Galime atmesti jūsų prašymą ištrinti ar taisyti asmeninę informaciją dėl įstatymo reikalavimų, ypač jei tai paveiktų mūsų buhalterinės apskaitos procesus, skundų nagrinėjimą, sukčiavimo išaiškinimą ar prevenciją, arba privalomą informacijos kaupimą, draudžiantį ištrinti ar nuasmeninti duomenis.

12. Privatumo politikos atnaujinimai

Agoda gali keisti privatumo politiką ir atnaujinti ją atspindint pasikeitimus įstatymuose, informacijos rinkimo ir panaudojimo praktikas, Svetainės funkcijas ir technologijų naujoves. Jei pakeisime informacijos rinkimo ir panaudojimo taisykles, šie pakeitimai bus įtraukti į Privatumo politiką, o naujos privatumo politikos įsigaliojimo data bus matoma dokumento pradžioje. Jūs turėtumėte sekti Privatumo politikos pasikeitimus, kad turėtumėte naujausią informaciją apie mūsų taikomas politikas ir praktikas. Prieš įsigaliojant pakeitimams, Agoda visada skelbia naujienas savo tinklalapyje ir prašo jūsų sutikimo, jei jis reikalingas pagal įstatymą.

13. Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius

Mes galime teikti nuorodas į kitus tinklalapius, kurių nevaldome ir nekontroliuojame("Trečiųjų šalių tinklalapiai"). Kai naudojatės internetine nuoroda aplankyti Trečiųjų šalių tinklalapius, jums taikomos tų tinklalapių privatumo ir saugumo praktikos, kurios gali skirtis nuo mūsų. Jūs turėtumėte susipažinti su nuoroda pasiekiamų Trečiųjų šalių tinklalapių naudojimosi sąlygomis, saugumo praktikomis prieš pateikdami bet kokią informaciją tokiose svetainėse.

14. Papildomos sąlygos

Atskira išlyga dėl nepilnamečių

Mūsų svetainė nėra skirta nepilnamečiams iki 18 metų amžiaus. Tačiau nepilnamečiai gali normaliai vykti kartu su tėvais ar globėjais, užsakiusiais apgyvendinimo paslaugas, nebet tai draudžia apgyvendinimo įstaigos taisyklės.

Kalba

Šios privatumo politikos originalas buvo sudarytas anglų kalba. Jūsų patogumui pateikiame vertimus į kitas kalbas. Tuo atveju , jei anglų kalbos versija skiriasi nuo išverstos versijos, pirmenybė suteikiama anglų kalbos versijai.

Naudojimosi taisyklės

Skaitykite Agoda Naudojimosi taisykles, kuriose pateikta daugiau informacijos apie naudojimąsi mūsų svetaine. Ši privatumo politika yra naudojimosi taisyklių sudedamoji dalis.

15. Kaip susisiekti su mumis

Jei turite klausimų apie Privatumo politiką ar mūsų privatumo praktikas, susisiekite su mūsų Agoda duomenų valdymo pareigūnu el. paštu privacy@agoda.com ar registruotu laišku adresu:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapūras 049712

Jei esate ES rezidentas, taip pat galite susisiekti su mūsų atstovais Agoda International Hungary Kft., 1062 Budapeštas Teréz körút 55-57 Vengrija arba su savo vietos duomenų apsaugos institucija bet kuriais duomenų apsaugos klausimais ar su skundais dėl mūsų privatumo praktikų.

Jei esate Tailando gyventojas, taip pat galite susisiekti su savo vietos atstovu, Agoda Services Co., Ltd. (Pagrindinis biuras) 999/9 Rama 1 Road The Offices at Central World 6-as - 9-as, 16-as, 22-as, 27-as, 28-as, 36-as, 44-as ir 45-as aukštai, Patumvanas, Bangkokas 10330, Tailandas, arba su savo vietos duomenų apsaugos institucija bet kuriais duomenų apsaugos klausimais ar su skundais dėl mūsų privatumo praktikų.

Jei esate Pietų Korėjos gyventojas, taip pat galite susisiekti su mūsų atstovu Pietų Korėjoje, kurio kontaktai nurododyti žemiau:
Kim, Choi & Lim (atstovas: Won-Hyun Choi, Esq.)
Vietos atstovas: Boseong Kim, Esq., Korea Coal Centras, 10-as aukštas, 58 Jongno-5-gil (Susong-dong), Jongno-gu, Seulas, 03151, Korėja
Telefonas:   02-721-4000
El. paštas:        privacy@agoda.com

***

null