Norėdami peržiūrėti mūsų skrydžių naudojimosi sąlygas, spauskite čia

Agoda naudojimosi sąlygos


Paskutinis atnaujinimas 2020 vasaris

Šios Naudojimos sąlygos taikomos jums naudojantis Agoda svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis. Naudodamiesi Svetaine sutinkate su Naudojimosi sąlygomis, įskaitant nuostatas, į kurias pateikiamos nuorodos. Jei nesutinkate su Naudojimosi sąlygomis, nesinaudokite Svetaine ar paslaugomis.

TIK JAV KLIENTAMS:  Šios Naudojimosi sąlygos apima privalomą susitarimą dėl arbitražo, reiškiantį, kad jūs sutinkate perduoti bet kokius nesutarimus, susijusius su šia Svetaine, naudojimusi paslaugomis ar šiomis sąlygomis, spręsti arbitražui, o ne teismui. Jūs galite atsisakyti šios sąlygos taikymo, atlikdami žemiau nurodytus veiksmus. Šios sąlygos taip pat apima kolegialaus ginčo sprendimo teisės atsisakymą.

Naudojimosi sąlygose naudojami šie apibrėžimai:

Agoda reiškia Agoda Company Pte. Ltd., Singapūro įmonę, registruotą 30 Cecil gatvė #19-08, Prudential Tower, Singapūras 049712

Susijusios įmonės reiškia Agoda Services Co., Ltd., Agoda International Pte. Ltd. veikiančią Jungtinėje Karalystėje, Agoda International (Honkongas) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaizija) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation, arba Agoda International USA LLC.

Svetainė reiškia tinklalapius ir programėles, kurių savininkas ar operatorius yra Agoda

Naudojimosi sąlygos apima įvairias nuostatas, įskaitant išvardintas žemiau. Nuostatos gali būti taikomos tam tikroms paslaugoms ar Agoda siūlomoms programoms.

Privatumo politika, Saugaus apsipirkimo politika, Agoda kainų garantija, Rezervavimo garantija, Atšaukimo politika, Pinigų grąžinimo politika, Agoda premijų programa, Agoda dovanų kortelių nuostatos, AgodaGrynųjų sąlygos, Svečių atsiliepimų gairės, DUK

Agoda retkarčiais gali papildyti Naudojimosi sąlygas paskelbdama pakeitimus Svetainėje.

Naudojimosi sąlygos sudaro vientisą sutartį tarp jūsų ir Agoda ar Susijusių įmonių ir yra viršesnės už ankstesnius susitarimus ar sutartis.

1. Mūsų paslaugos

A. Būsto rezervavimo palengvinimas

Agoda Svetainė – tai platforma internete, kurioje galite ieškoti įvairių tipų būsto ir laikinojo apgyvendinimo, įskaitant (tačiau neapsiribojant) viešbučius, nakvynės namus, būstu su teikiamomis paslaugomis, nakvynės su pusryčiais namus, nuomojamus kambarius, kotedžus, riokanus ir kt. (bendrai vadinamus „Apgyvendinimo įstaigomis“), ir šias Apgyvendinimo įstaigas užsakyti bei apmokėti iš anksto kredito kortele, debeto kortele ar kitu mokėjimo būdu, kuriuo galima atlikti tokį mokėjimą (“Mokėjimo instrumentas”). Atlikdami užsakymą Svetainėje pateikiate pasiūlymą užsakyti iš anksto nurodyta kaina bei laikantis kitų Svetainėje nurodytų naudojimo sąlygų ir nuostatų. Užsakymas tampa įpareigojančia sutartimi pagal Singapūro įstatymus, kai jį patvirtina apgyvendinimo įstaiga ir po jos Agoda. Jūs gausite Apgyvendinimo įstaigos priimto užsakymo patvirtinimą el. paštu (su Apgyvendinimo įstaigų išankstinio apmokėjimo kvitu), kuris reiškia, kad užsakymą Apgyvendinimo įstaiga patvirtino. "Padėkos" puslapis reiškia, kad rezervavimo užklausa buvo gauta yra tinkama tolimesniam vykdymui, jums nereikia atlikti papildomų veiksmų. Pasiliekame teisę atmesti užsakymus pagal toliau nurodytas sąlygas.

Teikdami paslaugas, informaciją, kurią atskleidžiame apie mūsų Apgyvendinimo įstaigas, grindžiame informacija, kurią mums teikia mūsų tiekėjai (įskaitant, tačiau nebūtinai apsiribojant Apgyvendinimo įstaigomis, jų atstovais, platintojais, atvykimo vietų valdymo bendrovėmis (AVB), kanalų tvarkytojais, partneriais ir kt.). Apgyvendinimo įstaigoms arba jų atstovams suteikiama prieiga prie ekstraneto ar kito ryšio sprendimo, kuriuo naudodamiesi jie visiškai atsako už įkainių atnaujinimą, patalpų užimtumą, aprašymus, nuotraukas, užsakymo sąlygas ar apgyvendinimo politiką bei kitą Svetainėje pateikiamą informaciją. Nors teikdami paslaugas naudosime komerciškai racionalius būdus ir elgsimės atsargiai, negalime garantuoti, kad visa informacija yra tiksli, išsami, teisinga ar aktualiausia bei neprisiimame atsakomybės už klaidas (įskaitant akivaizdžias ir spaudos klaidas), sutrukdymus (dėl (laikinų ir (arba) dalinių) nesklandumų, remonto, Svetainės atnaujinimo arba remonto darbų ir kt.), netikslią, klaidinančią ar neteisingą informaciją arba informacijos nesuteikimą. Kiekviena Apgyvendinimo įstaiga visais atvejais prisiima atsakomybę už Svetainėje pateiktos Apgyvendinimo įstaigos informacijos tikslumą, išsamumą ir patikimumą. Rinkos sąlygų pasikeitimai arba aplinkybės gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo, todėl Svetainėje pateikiama informacija kurį laiką gali būti netiksli ar pasenusi. Jei kiltų problemų, mūsų Klientų aptarnavimo skyrius imsis komerciškai tinkamų priemonių, kad padėtų Jums susisiekti su Apgyvendinimo įstaiga. Atminkite, kad Agoda yra tik vienas iš kanalų, kuriais Apgyvendinimo įstaiga naudojasi pateikdama savo patalpas išankstiniam užsakymui. Jei atlikus paiešką rodoma, jog konkrečioje Apgyvendinimo įstaigoje nebeliko laisvų kambarių, tai reiškia, kad tokio tipo kambario iš anksto užsakyti neįmanoma naudojantis Agoda paslaugomis.

Pati Svetainė nėra ir negali būti laikoma Svetainėje nurodytos Apgyvendinimo įstaigos (jos kokybės, aptarnavimo lygio ar kategorijos) rekomendacija ar įvertinimu. Todėl aiškiai atsisakome atstovauti, teikti garantijas arba įsipareigoti klausimais, susijusiais su Svetainėje nurodomų Apgyvendinimo įstaigų kokybe, būsena arba atitiktimi. Svetainėje nurodomos Apgyvendinimo įstaigos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus (įvertinimą žvaigždutėmis, apžvalgas ir kt.). Numatytieji įvertinimai grindžiami automatiniu algoritmu, kuris laikas nuo laiko gali būti atnaujinamas arba keičiamas, ir kuris atsižvelgia į įvairius faktorius, įskaitant bet neapsiribojant laisvomis vietomis, akcijomis ir įkainiais, populiarumo istorija, Agoda uždarbiais, konversija (rezervavimų ir apsilankymų Svetainėje santykiu), parduotų kambarių naktų skaičiumi, atšaukimų skaičiumi, turinio kokybe, svečių apžvalgų įvertinimu, įvertinimu žvaigždutėmis ir kita. Šiuo metu Agoda siūlo "Prioritetinio partnerio" programą, pagal kurią tam tikros atrinktos Apgyvendinimo įstaigos turi galimybę padidinti savo matomumą Svetainėje. Tokių Prioritetinių partnerių sąrašai bus pažymėti ar aiškumo dėlei aprašyti. Esant tam tikroms aplinkybėms Agoda Apgyvendinimo įstaigoms taip pat gali pasiūlyti galimybę gauti vietą rėmėjų sąraše, t. y., mokėti už vietą sąrašo viršuje. Toks rėmėjų sąrašas pažymimas arba jame nurodoma atitinkama paaiškinanti frazė.

Pasiliekame teisę nepriimti užsakymų (arba, išimtiniais atvejais atšaukti patvirtintus) savo nuožiūra tais atvejais ir dėl bet kokios (teisinės) priežasties, be pareigos įrodinėti savo teisumą. Dažniausios jūsų užsakymo atmetimo priežastys gali būti, bet neapsiriboja: Apgyvendinimo įstaigos prašymu, Apgyvendinimo įstaigos užsakymų perpardavinėjimas Svetainėje ar individualiai arba masiškai, jei tam nėra gautas raštiškas leidimas ("Perpardavinėjimas"), Naudojimosi sąlygų pažeidimas, nenugalimos jėgos aplinkybės, prekybos ar ekonominės sankcijos, embargai, teisiniai apribojimai (įtarimai) sukčiavimu ar vagyste, įtarimai nusikalstama veikla, įtartini užsakymai, klaidinančios ar neteisingos informacijos pateikimas, Mokėjimo instrumento problemos, neadekvatus elgesys, grąsinimai, įžeidimai, smurtas, atsisakymas suteikti informaciją, praktinės kliūtys, komunikavimo problemos, aiškios klaidos (žr. žemiau), istorija, įtraukimas į juoduosius sąrašus (vyriausybių ar tarptautinių organizacijų - JAV ES, JT, Singapūro ir kt.). Jei užsakymas yra atmestas ar atšauktas, o apmokėjimas jau atliktas, jums bus grąžintos visos užsakymui panaudotos lėšos, išskyrus jei be leidimo vykdėte Perpardavinėjimą ar kitu atitinkamu atveju. Mes pasiliekame absoliučią ir neginčijamą teisę lėšų negrąžinti. Lėšos nebus grąžinamos, jei buvo neteisėtas Perpardavinėjimas, nes tai sukelia didelius nuostolius ir daro neigiamą poveikį Prisijungusiems partneriams, apgyvendinimo įstaigoms, teikiančioms paslaugas, prekių ženklams ir Agoda, Perpardavinėtojų bandymai naudotis Agoda verslu įskaitant Agoda apgyvendinimo įstaigų talpinimą konkuruojančiuose tinklalapiuose. Mes pasiliekame teisę blokuoti vartotojų prieigą prie tinklalapio ("juodieji sąrašai"), tiek laikinai, tiek visam laikui savo nuožiūra. Toks vartotojas negalės prisijungti nei kitu vardu, nei kaip kitas vartotojas. Žiūrėkite mūsų sukčiavimo prevencijos mechanizmą žemiau.

Retais atvejais mums taip pat gali tekti atšaukti ar atmesti užsakymą arba jį pataisyti dėl „akivaizdžių klaidų“, nepriklausomai nuo šių klaidų kilmės. Pavyzdžiui, akivaizdi klaida yra klaida Svetainėje (pvz., dėl kainos ar sąlygų), kuri protingam žmogui neatrodytų normali. Tokiu atveju užsakymas arba premijų taškai bus pataisyti, arba, kai tinkama, nuskaičiuota suma grąžinama be mokesčio. Agoda savo nuožiūra sprendžia, ar dėl tokios priežasties užsakymą reikėtų atšaukti arba atmesti.

Atminkite, kad Agoda arba Apgyvendinimo įstaiga taip pat gali atmesti arba atšaukti įtartinus grupinius užsakymus, nes dauguma Apgyvendinimo įstaigų grupiniams užsakymams taiko ypatingas procedūras. Išsamesnės informacijos prašome kreiptis į mūsų Klientų tarnybos komandą.

Tam tikros aplinkybės, pvz., vykstanti renovacija, Apgyvendinimo įstaigos užsakymo klaidos ir specialieji svečių poreikiai gali turėti įtakos jūsų viešnagės kokybei. Apie visus ypatingus pageidavimus ar reikalavimus būtinai informuokite Apgyvendinimo įstaigą registruodamiesi.

Trumpai apie vertinimą žvaigždutėmis

Apgyvendinimo įstaigų vertinimas žvaigždutėmis ar kitoks žymimas vertinimas (“vertinimas žvaigždutėmis”) skirtas tik Jus informuoti. Vertinimas žvaigždutėmis grindžiamas iš tiekėjų gauta informacija, įskaitant Apgyvendinimo įstaigas, ir jame gali būti atsižvelgiama į Apgyvendinimo įsytaigos įrangą, kainas, apžvalgas ir paslaugas. Įvertinimas žvaigždutėmis gali būti nesusijęs su kitais vertinimais, skiriamais valstybinių turizmo įstaigų. Mes atskirai netikriname vertinimų žvaigždutėmis. Įvertinimas žvaigždute tik parodo komforto, kurio galite tikėtis konkrečioje Apgyvendinimo įstaigoje, lygį, o aukštas įvertinimas žvaigždute paprastai reiškia aukštesnį komforto lygį ir didesnius patogumus. Išsamesnės informacijos rasite išsamiame aprašyme Svetainėje. Atminkite, kad įvertinimai žvaigždutėmis gali gerokai skirtis priklausomai nuo vietovės, esamų būsto alternatyvų, vietinės rinkos sąlygų, veiklos ar kitų aplinkybių. Todėl gali būti, kad dėl minėtų aplinkybių įvertinimas žvaigždutėmis vienoje konkrečioje šalyje ar mieste neatitiks tokio paties įvertinimo kitoje šalyje ar mieste. Įvertinimai žvaigždutėmis nebūtinai atspindi patogumus ar paslaugas, kurių galite tikėtis Apgyvendinimo įstaigoje, o kai kurie patogumai ir paslaugos gali būti neteikiami atitinkamai įvertintuose kambariuose ar būstuose su tam tikrų įvertinimu žvaigždutėmis. Jei Jums svarbūs konkretūs patogumai ar paslaugos, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiteiraukite, ar tokie patogumai ir paslaugos įmanomi.

B. Kitos papildomos paslaugos

Agoda teikia interneto platformą, kurioje naršydami galite ieškoti kitų paslaugų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) skrydžius ir automobilių nuomą („Papildomos paslaugos“) ir atlikti išankstinį šių Papildomų paslaugų užsakymą. Nors Agoda Svetainė yra platforma, kurioje galite ieškoti šių Papildomų paslaugų ir jas užsakyti, Papildomas paslaugas teikia Agoda rūpestingai atrinktos su Agoda susijusios įmonės arba jos partneriai („Partneriai“). Pavyzdžiui, skrydžius, rodomus Agoda svetainėje, paieškos ir rezervavimo paslaugas teikia bendrovės Booking Holdings Inc., KAYAK ar priceline.com ir jų atitinkami tiekėjai. Šie Partneriai bus aiškiai matomi Svetainėje ieškant papildomų paslaugų kartu su nuoroda į Partnerių naudojimo sąlygas ir nuostatas ir (arba) privatumo politiką, kuri nustato santykius tarp jūsų ir mūsų Partnerio užsakant atitinkamą papildomą paslaugą.

Svetainėje užsakydami atitinkamas Papildomas paslaugas pateikiate išankstinio užsakymo pasiūlymą (pvz., skrydžiui arba automobilio nuomai) už tokiam užsakymui Svetainėje nurodytą kainą, atsižvelgiant į kitas sąlygas ir nuostatas, apie kurias laikas nuo laiko praneša Partneris, ir tai tampa įpareigojančia sutartimi Partneriui patvirtinus Jūsų užsakymą. Partneris nurodo Papildomų paslaugų užsakymo patvirtinimą atsiųsdamas patvirtinimą el. paštu. Partneris pasilieka teisę atmesti užsakymus pagal savo sąlygas ir nuostatas.

2. Svetainės naudojimas

Siūlydama svečiams Apgyvendinimo įstaigų visame pasaulyje užsakymo galimybes, Agoda taip pat bendradarbiauja su kitomis bendrovėmis, įskaitant Booking.com B.V. Kai kuriais atvejais gausite patvirtinimą su nuoroda į tokias bendroves. Agoda taip pat gali pasiūlyti galimybę užsakyti Papildomas paslaugas (skrydžius, automobilių nuomą), bendradarbiaudama su pasirinktais Partneriais, kaip nurodyta aukščiau.

Agoda suteikia ribotą, asmeninį, neperduodamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą leidimą naudotis Svetaine tik jei tai aiškiai leidžiama pagal Naudojimo sąlygas. Kitais atvejais nesuteiksime teisių ar leidimo naudotis Svetaine; išsaugomos visos teisės ar licencijos, kurios čia nėra aiškiai apibrėžtos. Svetainės turinys ir informacija bei programinė įranga ir infrastruktūra, naudojama tokiam turiniui ir informacijai teikti, yra Agoda arba jos tiekėjų ir teikėjų nuosavybė, įskaitant Apgyvendinimo įstaigas. Svetaine galima naudotis tik geros valios (bona fide) tikslais ir vykdant teisėtus pasiteiravimus ar užsakymus, o Jūs savo ruožtu įsipareigojate neatlikti spekuliatyvių, melagingų arba apgavikiškų užsakymų arba išankstinių užsakymų pagal pareikalavimą. Jūs užtikrinate, kad Jūsų mums pateikta mokėjimo informacija atliekant užsakymą yra visiškai teisinga. Taip pat įsipareigojate Agoda nurodyti teisingą ir tikslų savo el. pašto adresą, pašto ir (arba) kitą kontaktinę informaciją bei patvirtinti, kad Agoda gali naudotis šia informacija, kad prireikus galėtų su Jumis susisiekti. Taip pat žr. mūsų Privatumo politiką.

Be to, norėdami naudotis mūsų Svetaine, sutinkate nesinaudoti Svetaine, jos turiniu ar informacija komerciniais ar neasmeniniais tikslais (tiesiogiai ar netiesiogiai) arba bet kokiu nelegaliu, neteisėtu arba Naudojimo sąlygose draudžiamu tikslu. Išskyrus mūsų ankstesnio rašytinio įgaliojimo atvejus, sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, neperduoti, nerodyti, nevykdyti, neatkurti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, nepersiųsti ir neparduoti Svetainėje gautos informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų. Taip pat sutinkate:

 • nesinaudoti Svetaine ar jos turiniu visais neleistinais komerciniais tikslais (pavyzdžiui užsakymų persiuntimui arba perpardavimu be leidimo;
 • neatlikti jokių spekuliatyvių, apgaulingų ar apgavikiškų užsakymų;
 • nesinaudoti, nestebėti ir nekopijuoti Svetainės turinio ar informacijos naudojant robotus, interneto vorus, duomenų rinktuvus ar kitas automatizuotas priemones ar rankinio apdorojimo būdu bet kokiais tikslais be mūsų išankstinio raštu pateikto leidimo;
 • nepažeisti apribojimų, taikomų blokuojant robotus Svetainės antraštėse ir nevengti kitų priemonių, naudojamų siekiant uždrausti ar apriboti prieigą prie Svetainės;
 • nesiimti priemonių, kuriomis būtų primetama arba galimai primetama mūsų manymu nepagrįsta arba neproporcingai didelė mūsų infrastruktūros apkrova;
 • nenaudoti giliosios nuorodos į bet kurią Svetainės dalį (be apribojimų įskaitant pirkimo kelius) bet kokiais tikslais be mūsų aiškaus išankstinio raštu pateikto sutikimo;
 • neperparduoti, nenaudoti, nekopijuoti, nestebėti (pvz., naudojant interneto vorą ar duomenų rinktuvą), nerodyti, neparsiųsti ir neatkurti bet kokio Svetainėje siūlomo turinio ar informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų bet kokios komercinės arba konkurentinės veiklos tikslu;
 • neskaidyti, neatvaizduoti ir kitaip neįtraukti bet kurios Svetainės dalies į kitą interneto svetainę be išankstinio raštu pateikto įgaliojimo;
 • Svetainėje netalpinti bet kokios neteisėtos informacijos (atsižvelgiant į visus galiojančius įstatymus ar reglamentus) ar neteisėtą veiklą propaguojančios informacijos;
 • neteikti ir nenurodyti nuorodų į bet kokią patalpintą informaciją, kurioje yra galimai žalingos, nešvankios, pornografinės, nepadorios, gašlios, prievartaujamo pobūdžio, užgaulios, niekinančios, rasistinės, diskriminuojančios, grasinančios, klastingos, įžeidžiančios, kupinos neapykantos ar kitaip atgrasios informacijos;
 • neteikti ir nenurodyti nuorodų į bet kokią patalpintą informaciją, įskaitant šmeižikišką, melagingą ar apkalbų pobūdžio medžiagą;
 • neteikti bet kokios medžiagos, kuri pažeidžia intelektinę nuosavybę ar kitas organizacijos arba asmens teises, įskaitant (tačiau neapsiribojant) autoriaus teises, patentus, prekės ženklus, įstatymus, kurie kontroliuoja prekybos paslaptis, teises į privatumą ar viešumą;
 • neteikti medžiagos, kurios neturite teisės platinti pagal įstatymus arba sutartinius ar pasitikėjimu pagrįstus santykius;
 • neapsimesti kitu asmeniu ar subjektu ir melagingai arba kitaip netinkamai neatstovauti savo santykių su kitu asmeniu ar subjektu ir nesisavinti melagingos tapatybės, tuo siekiant klaidinti, apgauti ar meluoti kitam asmeniui;
 • nekaitalioti identifikatorių, įskaitant antraščių klastojimą, siekiant paslėpti bet kokios Jūsų patalpintos medžiagos kilmę;
 • nenaudoti Svetainės tokiais principais, kurie sugadintų, išjungtų, pernelyg apkrautų arba pakenktų ar kitaip nederėtų prie Svetainės naudojimo ar kitų naudotojų kompiuterinės įrangos, ar atneštų žalą, griautų arba ribotų programinės, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos veikimą;
 • nebandyti gauti neteisėtos prieigos prie Svetainės, bet kokio atitinkamo tinklalapio, kitų paskyrų, kompiuterių sistemų arba tinklų, prijungtų prie Svetainės įsilaužiant, pavagiant slaptažodį ar kitais būdais;
 • negauti ir nemėginti gauti medžiagos ar informacijos Svetainėje neprieinamomis priemonėmis, įskaitant informacijos apie kitus surinkimą ar gavimą kitokiu būdu, pvz., el. pašto adresus;
 • nedalyvauti jokioje apgaulingoje veikloje, skirtoje manipuliuoti organinės paieškos variklių rezultatų puslapiu (SERP) ir netaikyti paieškos variklių optimizavimo (SEO) technikų, kurios laikomos nesuderinamomis su bendrosiomis paieškos variklių taisyklėmis. SEO metodikas, kurios laikomos neetiškomis arba „juodosios optimizacijos“ (aka „spamdeksingas“) apima (neapsiribojant): maskavimą, metaduomenų ir pavadinimų gaires, turinio rinkimą, nuorodų schemas, „Google“ bombas, raktinių žodžių ruošinius, paslėptą tekstą ir nuorodas, „prieangį“ ir uždarytus puslapius, nuorodų grupes ar schemas, tinklaraščių komentarų brukalą ir kt;
 • neatlikti jokių veiksmų, kurie galėtų būti žalingi Svetainei, Agoda, Susijusioms įmonėms ir bet kurios jų darbuotojams bei reputacijai, ar kurie turėtų kitokį neigiamą poveikį;
 • remti ar padėti atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus.

Jei nėra aiškiai leidžiama kitaip, interneto svetainių negalima sieti su jokiu puslapiu už Svetainės pagrindinio puslapio ribų, taip pat negalima skaidyti Svetainės ar bet kurios interneto svetainės ar joje pateikiamos medžiagos, taip pat bet kuriam subjektui draudžiama persiųsti nuorodą į bet kurį Svetainės elementą el. paštu komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Agoda sutikimo.

Atlikdami užsakymą Svetainėje patvirtinate ir garantuojate, kad Jums nėra taikoma tarptautinė sankcijų programa.

Prireikus, vykdysite visus mokestinius, išskaičiavimų bei kitus įsipareigojimus, kaip reikalaujama šalyje, kurioje gyvenate.

Agoda gali naudoti savo ar trečiųjų šalių technologijas (pvz. Google reCAPTCHA v3) šios Svetainės puslapiuose, kad apsaugoti Svetainę nuo kenkėjiškų atakų ar sukčiavimo Svetainėje.

3. Kainos, Agoda kainų garantija, papildomi mokesčiai, mokesčiai ir rinkliavos, Agoda valiutos keitimo kursai

Turėkite omenyje, kad, jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos Svetainėje nurodomos kainos yra tik už kambario rezervavimą tam tikromis datomis ir nurodytam žmonių skaičiui. Nepaisant žemiau nurodytų atvejų, prieš jums patvirtinant rezervavimą, Agoda parodys jums visą mokėtiną sumą, įskaitant mokesčius ir aptarnavimo rinkliavas ir kas yra į ją įtraukta. Kai nurodysite papildomas savybes, bendrą kainą atnaujinsime.

A. Kainos ir apgyvendinimo Geriausios kainos garantija

Mes siekiame pasiūlyti konkurencingiausias kainas ir norime, kad už apsistojimą Apgyvendinimo įstaigoje mokėtumėte mažiausią įmanomą kainą. Jei aptiktumėte Apgyvendinimo įstaigos kambario užsakymą tokiomis pačiomis užsakymo sąlygomis, tačiau žemesne kaina internete po to, kai atlikote užsakymą mūsų interneto svetainėje, mes įvertinsime skirtumą tarp mūsų kainos ir žemesnės kainos pagal Mažiausios kainos garantijos sąlygas. Jei norite, kad pretenzija galiotų pagal šią garantiją, ji turi atitikti ir būti pateikta laikantis visų atitinkamų mūsų Geriausios kainos garantijos sąlygų.

Kartais Svetainėje siūlomi mažesni įkainiai konkrečiu atveju apsistojus Apgyvendinimo įstaigoje tokio paties tipo kambaryje, tačiau Apgyvendinimo įstaigos nustatyti įkainiai gali būti su specialiais apribojimais ir sąlygomis, pvz., atšaukiant užsakymą ir norint susigrąžinti sumokėtus pinigus. Todėl prieš atlikdami užsakymą atidžiai patikrinkite kambario tipą ir informaciją apie įkainius. To paties tipo kambariui gali būti taikomi skirtingi įkainiai, priklausomai nuo šių apribojimų ir sąlygų (taip pat žr. tolesnį 6 skyrių).

Geriausios kainos garantija netaikoma Svetainėje teikiamoms papildomoms paslaugoms.

B. Apgyvendinimo įstaigų nustatomi papildomi mokesčiai

Be rezervavimo kainų, kai kurios Apgyvendinimo įstaigos ima privalomas paslaugų ir kitas rinkliavas, vietos mokesčius (pavyzdžiui, kurorto ar įrangos rinkliavas, pervežimo mokestį, miesto ar turizmo mokestį). Jei mums žinomos šios paslaugų rinkliavos ir vietos mokesčiai, mes parodysime juos prie rezervavimo kainos. Šias rinkliavas ir vietos mokesčius iš jūsų gali rinkti tiesiogiai Apgyvendinimo įstaiga, papildomai prie kainos, kurią mokate už rezervavimą.
Standartiniai kambarių rezervavimai skirti vienam ar dviems asmenims. Už papildomus svečius ar lovas dažniausiai imami papildomi mokesčiai. Apgyvendinimo įstaiga gali atsisakyti priimti papildomus svečius viešėti kambaryje, turite nurodyti teisingą asmenų, įskaitant vaikus, gyvensiančių kambaryje skaičių.

Apgyvendinimo įstaigoje mokėsite papildomus mokesčius už visas paslaugas ir naudojamus produktus, kurie neįtraukti į rezervavimo kainą ir aiškiai nenurodyti užsakymo sąlygose. Mokesčiai už naudojamą įrangą ar suvartojamus produktus (pavyzdžiui, parkavimas, internetas, maistas ir gėrimai) į rezervavimo kainą neįskaičiuoti, nebent nurodyta priešingai.

Specialių renginių metu kai kurios Apgyvendinimo įstaigos reikalauja, kad visi svečiai įsigytų papildomas paslaugas (pavyzdžiui, Naujųjų metų išvakarių vakarienė). Jei mums žinoma apie reikalavimą įsigyti papildomas paslaugas, mes jas rodysime užsakymo sąlygose arba jūsų rezervavimo kainoje.

Keliaujant į Apgyvendinimo įstaigas tam tikrose vietovėse (pavyzdžiui, Maldyvų salose), visi svečiai iš anksto turi suderinti transportą iki vietos už papildomą mokestį. Kai kurios Apgyvendinimo įstaigos reikalauja, kad Agoda surinktų mokėjimus už pervežimą rezervavimo metu. Šias papildomas transporto išlaidas rodysime prie bendros kainos. Agoda nekontroliuoja ir nevykdo pervežimų, ji nėra atsakinga už transporto kokybę, saugumą, dažnumą ar paslaugų lygį.

Jei jums kiltų neaiškumų dėl papildomų mokesčių, susisiekite su Apgyvendinimo įstaiga arba Klientų tarnyba ir sužinokite kokios papildomos rinkliavos renkamos (jei renkamos) virš rezervavimo kainos.

C. Papildomi mokesčiai už papildomas paslaugas

Atminkite, kad jei nenurodyta kitaip, visas Svetainėje už Papildomas paslaugas nurodytas kainas nustato mūsų Partneriai. Dėl galimų papildomų mokesčių (pvz., oro uosto mokesčio) užsakymo metu žr. atitinkamų Partnerių sąlygas.

Į jūsų įsigytą rezervavimą ir papildomas paslaugas draudimas nėra įskaičiuotas.

D. Valiutos konvertavimas

Agoda sąrašuose pateikiamos kainos paremtos apgyvendinimo įstaigų pateiktomis kainomis Apgyvendinimo įstaigos valiuta. Galite pasirinkti žiūrėti sąrašus Apgyvendinimo įstaigos valiuta ar kita Rodoma valiuta. Jei leidžia jūsų kortelės ar sąskaitos nuostatos, mes galime suteikti galimybę pasirinkti Mokėjimo valiutą prieš jums apmokant užsakymą.

Sąvokos
 • Sąskaitos valiuta reiškia mokėjimo kortelės arba banko sąskaitos, kurias naudojate užsakymo apmokėjimui, valiutą.
 • Mokėjimo valiuta reiškia valiutą, kuria apmokate užsakymą.
 • Rodoma valiuta reiškia valiutą, kuria pasirenkate rodyti kainas mūsų Svetainėje. 
 • Apgyvendinimo įstaigos valiuta reiškia valiutą, kuria Agoda moka apgyvendinimo įstaigai ar paslaugų teikėjui, pateikusiam kainas ir savo apgyvendinimo įstaigų sąrašus ir pageidaujančiam gauti apmokėjimą iš Agoda. Pagal nutylėjimą, apgyvendinimo įstaigos valiuta sutampa su oficialia tos vietos, kurioje yra apgyvendinimo įstaiga, valiuta.
 • Pavyzdinis kursas – Bloomberg Generic Composite Rate (BGN) vidutinis tos dienos kursas.
 • Koreguotas dienos kursas – Bloomberg Generic Composite Rate (BGN) mokėjimo dieną plius 5%.

Sąskaitos tvarkytojo kursas
Jei jūsų Mokėjimo valiuta skiriasi nuo sąskaitos valiutos, jūsų sąskaitos tvarkytojas nustatys valiutų keitimo kursą mokėjimo momentu. Jūsų sąskaitos tvarkytojas gali siūlyti aukštesnį ar žemesnį kursą, nei Agoda ir gali jums taikyti papildomus mokesčius už pavedimus į užsienį. Agoda nekontroliuoja jūsų sąskaitos tvarkytojo pajamų, gaunamų iš taikomų valiutų kursų ar papildomų mokesčių.

Agoda kursas
Jei jūsų Mokėjimo valiuta sutampa su Sąskaitos valiuta, bet skiriasi nuo Apgyvendinimo įstaigos valiutos ar jūsų Rodomos valiutos, Agoda naudos Pavyzdinį kursą arba Koreguotą dienos kursą, pagal kuriuos konvertuos kainas. Taikomas kursas priklausys nuo jūsų pasirinkimų, kai peržiūrėsite sąrašus ir atlikinėsite užsakymą, kaip aprašyta žemiau.

Konvertuotos valiutos kainos yra pavyzdinės
Jei pasirinksite rodomą valiutą, kuri nesutampa su apgyvendinimo įstaigos valiuta, Agoda rodys pavyzdines kainas, konvertuotas naudojant mūsų pavyzdinį kursą. Konvertuota valiuta pateikiama kaina yra preliminari ir apytikslė, ji nėra galutinė ar įpareigojanti. Konvertuota valiuta rodoma kaina pateikiama jūsų patogumui, kad galėtumėte palyginti įvairias kainas, paketus ir sąlygas ta valiuta, kurią esate įpratę naudoti.
Kadangi kainas nustato Apgyvendinimo įstaiga savo valiuta, jūsų mokama suma priklausys nuo trijų kintamųjų:

 • Mokėjimo valiutos;
 • pasirinkto mokėjimo - Mokėti dabar, Užsakyti dabar ir mokėti vėliau ar Mokėti viešbutyje;
 • Mokėjimo valiutos ir Apgyvendinimo įstaigos valiutos konvertavimo kurso mokėjimo dieną.

Mokėti dabar užsakymai
Jei pakeisite Mokėjimo valiutą, mes atnaujinsime galutinę kainą ir rodysime sumą, kurią turėsite sumokėti. Tai galime padaryti, nes žinome esamą valiutų keitimo kursą. Jei Mokėjimo valiuta skirsis nuo Rodomos valiutos, Agoda naudos Koreguotą dienos kursą ir konvertuos sumą. Visoms kitoms Mokėk dabar užsakymų valiutoms konvertuoti Agoda naudoja savo Pavyzdinį kursą.

Užsakyk dabar mokėk vėliau užsakymai
Jei Mokėjimo valiuta skirsis nuo Apgyvendinimo įstaigos valiutos, Agoda naudos koreguotą dienos kursą mokėjimo dieną ir konvertuos kainą apgyvendinimo įstaigos valiuta į jūsų mokėjimo valiutą. Jei pakeisite Mokėjimo valiutą, mes rodysime kainą Apgyvendinimo įstaigos valiuta, pagal kurią nustatysime bendrą mokėjimo sumą mokėjimo dieną ir apytikslę konvertuotą kainą, kurią mokėsite pagal Koreguotą dienos kursą. Taip darome dėl to, kad nežinome koks bus tikslus valiutų kursas apmokėjimo dieną.

Mokėk viešbutyje užsakymai
Kai atlilekate užsakymą pasirinkdami Mokėti viešbutyje, mes atnaujinsime galutinę kainą ir rodysime sumą, kurią turėsite sumokėti apgyvendinimo įstaigos valiuta. Jūs mokėsite tiesiogiai apgyvendinimo įstaigai, įstaigos valiuta ar bet kuria kita valiuta, kurią apgyvendinimo įstaiga priima. Jei mokėsite kita valiuta ar iš sąskaitos kita valiuta, galutinė jūsų mokama suma priklausys nuo apgyvendinimo įstaigos ir mokėjimą atliekačio pasluagų teikėjo naudojamo valiutų keitimo kurso. Šių aplinkybių Agoda negali įtakoti.

Trumpai apie apmokestinimą ir kitus mokesčius

Jei nenurodyta kitaip, vykdant sandorį su Apgyvendinimo įstaiga į jūsų Mokėjimo instrumento mokestį gali būti įskaičiuoti mokesčiai ir rinkliavos (Mokesčiai ir Rinkliavos). Kiek tai susiję su Apgyvendinimo įstaigomis, šis mokestis apima apskaičiuotąją sumą, skirtą padengti Agoda Apgyvendinimo įstaigai mokamą sumą už užsakymą ir padengti Apgyvendinimo įstaigos mokamus mokesčius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pardavimų ir panaudojimo, apsistojimo, kambario, akcizo, pridėtinės vertės ir (arba) kitus panašius mokesčius. Tam tikrose vietovėse į mokesčių sumą taip pat įskaičiuojami valstybės numatyti aptarnavimo mokesčiai ar kiti mokesčiai, tiesiogiai nemokami mokesčių institucijoms, bet kuriuos pagal įstatymą privalo surinkti Apgyvendinimo įstaiga. Apgyvendinimo įstaigai mokama su jūsų užsakymo mokesčiais susijusi suma gali skirtis nuo sumos, kurią mes apskaičiavome ir įtraukėme į jūsų mokamą sumą. Mokesčių ir įmokų apmokėjimo likutis (jei toks yra) – tai mokestis, imamas kaip dalis kompensacijos už Agoda teikiamas paslaugas, skirtas jūsų užsakymo išlaidoms padengti, pvz., įskaitant klientų aptarnavimo išlaidas. Jei likutis neigiamas, šį skirtumą padengs Agoda. Mokesčių ir įmokų apmokestinimas skiriasi dėl keleto veiksnių, įskaitant (be apribojimų) sumą, kurią Agoda moka Apgyvendinimo įstaigai, ir Apgyvendinimo įstaigos vietą, kurioje apsistosite, taip pat gali būti įtraukiamas Agoda gaunamas pelnas.

Apgyvendinimo įstaigų tiekėjai ir aprūpintojai įskaičiuoja visus Agoda taikomus mokesčius, o Agoda tiesiogiai šias sumas moka pardavėjams. Mes nesame pardavėjai ar siejami su pardavėju, su kuriuo užsakome ar rezervuojame kelionių užsakymus savo klientams. Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčių tarifas bei apmokestinimo tipas gerokai skiriasi pagal vietovę.

Mokėdami už kai kuriose jurisdikcijose esančias Apgyvendinimo įstaigas kartu su mokesčiais ir paslaugų suma Mokėjimo instrumentu turėsite sumokėti mokestį, kurį Agoda privalo surinkti ir perduoti mokesčių institucijoms už sumų skirtumus, kuriuos Agoda gauna kaip kompensaciją už paslaugas.

Tais atvejais, kai už rezervavimą turite mokėti Apgyvendinimo įstaigoje, į kainą gali būti įskaičiuoti arba neįskaičiuoti mokesčiai ir rinkliavos. Peržiūrėkite užsakymo sąlygas ir savo patvirtinimo laišką ar kvitą, arba susisiekite su mūsų Klientų tarnybos komanda.

Kai kuriose vietovėse Apgyvendinimo įstaigos, pagal vietos įstatymų reikalavimus, tiesiogiai renka miesto, lovos, turizmo ar panašius mokesčius.

Mokesčiai ir rinkliavos už Papildomas paslaugas, kurias galite įsigyti, aprašyti mūsų Partnerio sąlygose ir nuostatose.

4. Privatumas

Mes gerbiame jūsų privatumą. Išsamesnė informacija mūsų Privatumo politikoje.

5. Mokėjimas – Kreditinė kortelė – „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“ – Amžius – Sukčiavimas

Kai užsakote Apgyvendinimo įstaigą su išankstiniu apmokėjimu, jūs suteikiate mums teisę rinkti ir naudoti (įskaitant per trečiasias šalis) jūsų informaciją, reikalingą paslaugų teikėjui ar finansų įstaigai, išdavusiai Mokėjimo instrumentą, pavyzdžiui kredito ar debeto kortelę, kad nustatytume jūsų tapatybę. Apie jus surinkta asmeninė informacija gali būti pasidalinta su trečiosiomis šalimis (įskaitant pavedimų vykdytojus ir/ar sąskaitų tvarkytojus) kaip numatyta Privatumo nuostatose.

Apmokėdami už tokių išankstinių Apgyvendinimo įstaigų užsakymą, jūs įgaliojate Agoda ar Susijusias įmones nurašyti ar rezervuoti lėšas nuo jūsų Mokėjimo instrumento, visą sumą (kartais be galimybės grąžinti, priklausomai nuo Apgyvendinimo įstaigos užsakymo sąlygų, žr. žemiau), kai užsakymas priimamas ir patvirtinamas arba, Užsakyk dabar mokėk vėliau atveju, vėliau tam tikru laiko momentu, nurodytu patvirtinimo laiške. Naudodami Užsakyk dabar mokėk vėliau, įsitikinkite, kad jūsų Mokėjimo instrumentas galioja ir jame pakanka lėšų mokėjimo dieną. Jei lėšų nuo Mokėjimo instrumento nustatytą datą dėl bet kokių priežasčių negalėsime nurašyti, užsakymas bus atšauktas, nebent galėsite užtikrinti, kad mokėjimas galės būti atliktas laiku. Patikrinkite rezervavimo duomenis atidžiai ir tik tada rezervuokite. Agoda ar Susijusioms įmonės vykdys lėšų grąžinimą, jei jis taikomas, per protingą laiką. Jūs taip pat leidžiate įskaityti lėšas į jūsų Mokėjimo instrumentą grąžinimų, atlyginimų ar korekcijų atvejais, taip pat, kaip mokėjimo atvejais. Už tam tikras Apgyvendinimo įstaigas Agoda nenurašys lėšų nuo jūsų Mokėjimo instrumento, nes mokėsite tiesiai Apgyvendinimo įstaigai (mokėjimas vėliau). Tačiau tokiais atvejais Apgyvendinimo įstaigos gali rezervuoti lėšas iš anksto, gad užtikrintų jūsų rezervaciją. Apgyvendinimo įstaigoms gali reikėti jūsų kredito kortelės duomenų rezervavimui garantuoti. Agoda tokiu atveju nusiųs jūsų Mokėjimo instrumento duomenis tiesiai Apgyvendinimo įstaigai ir taip pat gali patikrinti (t.y. rezervuoti lėšas) jūsų Mokėjimo instrumentą. Saugodami ir koduodami Mokėjimo instrumento duomenis, mes naudojame Saugių sluoksnių (SSL) technologiją. Turėkite omenyje, kad jūsų bankas gali nuskaityti papildomas rinkliavas už pavedimą.

Kai kurios Mokėjimo instrumentų bendrovės taiko savo aptarnaujamiems bankams mokesčius už pavedimų į užsienį vykdymą. Jei atsiskaitote kortele ir gavėjo bankas yra kitoje šalyje, nei jums kortelę išdavęs bankas, gali būti pritaikytas tarpautinės paslaugos, pavedimo į užsienį ar panašus mokestis. Jūsų kortelę išdavęs bankas gali priskirti arba nepriskirti šį mokestį jums (kortelės naudotojui). Susisiekite su kortelę išdavusiu banku ir gaukite daugiau duomenų, nes Agoda jų nevaldo.

Jei mokėjimo instrumentas būtų klastojamas arba jį naudotų trečiosios šalys, neturinčios tam leidimo, sužinoję apie tokį neleistiną panaudojimą turite nedelsdami susisiekti su savo banku arba kortelės išdavimo institucija. Jei įtartumėte, kad neteisėtas arba apgaulingas užsakymas buvo atliktas naudojantis Agoda Svetaine, prašome nedelsiant susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

Norėdami pateikti užsakymą, privalote būti vyresni nei 18 metų amžiaus (arba tokio pilnametystės amžiaus, koks nustatytas jūsų šalyje ar teritorijoje) ir turėti pilną juridinę teisę atlikti pavedimą (arba turėti savo juridinio globėjo įgaliojimą). Tvirtinate, kad Jūsų naudojama kreditinė arba debetinė kortelė yra Jūsų nuosavybė arba, kad esate įgaliotas atlikti užsakymą naudodamasis šia kortele, o joje yra pakankamai lėšų sandoriui padengti. Jūs prisiimate finansinę atsakomybę už visus Jūsų vardu ar naudojant Jūsų sąskaitą atliekamus sandorius.

Jūs patvirtinate, kad informacija, kurią mums pateikėte atlikdami užsakymą, yra visiškai teisinga. Agoda pasilieka teisę nepriimti tam tikrų Mokėjimo instrumentų. Agoda savo nuožiūra gali pridėti arba pašalinti kitus mokėjimo būdus. Didesniam patogumui Agoda taip pat siūlo galimybę saugiai laikyti savo Mokėjimo instrumento duomenis faile. Išsamiau paaiškinta mūsų Privatumo politikoje.

Mes naudojame griežtas sukčiavimo nustatymo ir apsaugos priemones. Tam tikrais atvejais patvirtinant užsakymą galime pareikalauti papildomos informacijos arba patikrinimo, kaip išsamiau paaiškinta Svetainėje. Naudojantis Užsakyk dabar mokėk vėliau nuo Jūsų kortelės gali būti nuskaičiuojamas nedidelis patikrinimo mokestis arba atliekamas išankstinis rezervavimas. Suma nuo likučio bus nuskaičiuojama gavus patvirtinimą arba, jei naudojatės Užsakyk dabar mokėk vėliau, būsimo mokėjimo dieną (aukščiau žr. komentarą apie atšaukimo galimybę, jei nuo kortelės tą dieną dėl kokios nors priežasties nebūtų galima nuskaičiuoti mokesčio). Užsakymai netvirtinami tol, kol negausite laiško su paslaugos patvirtinimu, be to, yra tikimybė, kad Apgyvendinimo įstaigoje atliekant sukčiavimo patikrą visi kambariai gali būti užsakyti, todėl užsakymas nebegalios. Tokiais atvejais Agoda atsakomybės neprisiima. Pateikta papildoma informacija bus naudojama laikantis griežtų rinkos standartų, siekiant apsaugoti privatumą naudojant duomenų perdavimo šifravimą ir specialių atstovų paslaugas patvirtinimui. Jei nuspręstumėte papildomos informacijos neteikti arba jei mūsų netenkintų gauta informacija, užsakymas nevykdomas ir visiškai atšaukiamas, o visos nuskaičiuotos sumos (įskaitant patikrinimo mokestį, jei reikia) bus grąžintos.

Trumpai apie nepavykusius mokėjimus

Svetainėje gali nepavykti atlikti mokėjimo dėl įvairių priežasčių. Tokiais atvejais Agoda jums pasiūlys kitų apmokėjimo galimybių, užtikrindama, kad užsakymą galima tęsti. Kilus klausimų, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi.

6. Užsakymo sąlygos – atšaukimai, neatvykimai, išvykimai pirma laiko ir pavėluotas išsiregistravimas – speciali apgyvendinimo politika – specialieji poreikiai – papildomos Agoda paslaugos ar produktai

Svetainėje atlikdami Apgyvendinimo įstaigos užsakymą, jūs pritariate ir sutinkate su atitinkamos Apgyvendinimo įstaigos užsakymo sąlygomis, įskaitant tam užsakymui taikomą atšaukimo ir neatvykimo politiką su visomis papildomomis (pristatymo) Apgyvendinimo įstaigos sąlygomis, kurios gali būti taikomos jūsų užsakymui arba jūsų viešnagės metu, įskaitant Apgyvendinimo įstaigos teikiamas paslaugas ir (arba) produktus (Apgyvendinimo įstaigos sąlygos ir nuostatos nurodomos atitinkamoje Apgyvendinimo įstaigoje). Bendroji kiekvienos Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politika pateikiama Svetainėje Apgyvendinimo įstaigos informaciniuose puslapiuose arba „Užsakymo sąlygose“, „Atšaukimo politikoje“ ar panašiuose skyriuose, patvirtinimo el. laiške ar kvite. Atminkite, kad už užsakymo atšaukimą gali būti taikomas mokestis pagal Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politiką. Kai kuriais atvejais – už visą viešnagę arba pirmąją naktį. Prieš atliekant užsakymą rekomenduojame atidžiai perskaityti Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo ir neatvykimo politiką. Jei laiku neužsiregistruosite savo Apgyvendinimo įstaigoje užsakymo dieną ir neįspėsite Apgyvendinimo įstaigos, likusi jūsų užsakymo dalis gali būti atšaukta, o pinigai gali būti negrąžinami, priklausomai nuo atitinkamos Apgyvendinimo įstaigos sąlygų. Nepaisant Apgyvendinimo įstaigos atšaukimo politikos, Agoda pasilieka teisę taikyti atšaukimo mokestį, apie kurį informuojama Svetainėje. Prieš atlikdami užsakymą atidžiai peržiūrėkite Apgyvendinimo įstaigos informaciją ir susipažinkite su minėtomis sąlygomis. Kai kurios Apgyvendinimo įstaigos už pirmalaikį arba pavėluotą išsiregistravimą taiko papildomą mokestį.

Jei pageidautumėte patikrinti, keisti ar atšaukti savo užsakymą, skaitykite patvirtinimo el. laišką ir laikykitės jame pateikiamų instrukcijų, naudokitės mūsų savitarnos įrankiu arba susisiekite su Klientų tarnyba.

Daugelis Apgyvendinimo įstaigų taiko specialią politiką vaikams, lydintiems keliautojams ir (arba) keliaujantiems su augintiniais. Kaip nurodyta aukščiau, labai rekomenduojame derintis su klientų aptarnavimo skyriumi, pačia Apgyvendinimo įstaiga arba peržiūrėti Apgyvendinimo įstaigos politiką.

Specialieji poreikiai: jei turite specialiųjų poreikių (pvz., pageidaujate kambario, pasiekiamo neįgaliųjų vežimėliu), susisiekite su Klientų tarnyba arba Apgyvendinimo įstaiga ir patikrinkite, ar jie gali patenkinti specialiuosius poreikius. Atminkite, kad visi specialieji poreikiai priklauso nuo situacijos ir jų Agoda negarantuoja. Priklausomai nuo konkrečios Apgyvendinimo įstaigos politikos, Jūsų užsakymas bus kompensuotas, atšauktas arba pakeistas, jei specialiųjų poreikių patenkinti neįmanoma. Jei bus galimybė, Jūsų pageidavimas bus patenkintas atvykus.

Trumpai apie Agoda Kainų perspėjimą

Jūs galite pasirinkti nustatyti Agoda "Kainų perspėjimus" Apgyvendinimo įstaigoms, esančioms mūsų Svetainėje. Jei pasirinksite, mes atsiųsime jums Kainos perspėjimą, kai kaina jūsų pasirinktose Apgyvendinimo įstaigos ir pasirinktu laikotarpiu mūsų Svetainėje pasikeis. Kainų perspėjime neatsispindės kambario tipas ar kitos savybės, susijusios su Apgyvendinimo įstaiga(omis) (pvz. įskaičiuoti pusryčiai, pilnas maitinimas, lovų tipas). Jums daugiausiai bus siunčiamas vienas Kainos perspėjimas iš vienos Apgyvendinimo įstaigos per dieną. Kainos perspėjimo siuntimas bus inicijuotas tik jei Apgyvendinio įstaigos kainos keisis daugiau nei "materialios" mūsų nustatytos ribos. Kainos perspėjimas bus siunčiamas priklausomai nuo jūsų naudojamo peržiūros būdo, tai yra el. paštu jei pasirinkote Agoda tinklalapį arba iškylančiu pranešimu, jei pasirinkote Agoda programėlę. Jūs atsakote už Kainos perspėjimo nustatymų atnaujinimą. Kainos perspėjimaipagal jūsų nustatymus bus siunčiami, net jei atlikote užsakymą pasirinktoje Apgyvendinimo įstaigoje ar kitoje Apgyvendinimo įstaigoje jūsų pasirinktu laikotarpiu, kol nepakeisite Kainos perspėjimo nustatymų. Atsisakymas gauti Kainų perspėjimą neįtakos jūsų kitų pasirinkimų, susijusių su pranešimų iš mūsų gavimu. Be to, mes be abejo suteiksime galimybę atsisakyti gauti Kainos perspėjimus bet kuriuo metu, paspaudus "išjungti kainos perspėjimus" ar panašią žinutę, esančią jums atsiųstame Kainos perspėjime. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų Privatumo politiką.

Trumpai apie Agoda slaptus pasiūlymus

Savo „Slaptų pasiūlymų“ programoje Agoda dažniausiai gali pasiūlyti kokybiškus Apgyvendinimo įstaigos kambarius labai patraukliomis kainomis. Tai reiškia, kad galėsite nemažai sutaupyti, gyvendami kokybiškame būste pasirinktose vietose visame pasaulyje – nuo prabangių penkių žvaigždučių iki žavingų boutique stiliaus viešbučių. Dėl įvairių priežasčių šioje programoje dalyvaujančios Apgyvendinimo įstaigos pageidauja išsaugoti anonimiškumą tol, kol užsakymas nebus patvirtintas ir apmokėtas.

Slapti pasiūlymai žymimi specialiu logotipu, o jūs prieš atlikdami užsakymą galite rasti ir peržiūrėti pagrindinę informaciją apie šį būstą (bendras plotas, aprašymas, paslaugos), tačiau nesužinosite, kuris tai būstas. Atlikę užsakymą pamatysite būsto pavadinimą, vietą ir kontaktinę informaciją. Siekiant užtikrinti, kad Agoda ir toliau galėtų reguliariai siūlyti šias ypatingas kainas, Slaptų pasiūlymų užsakymai yra neatšaukiami ir negrąžinami.

Trumpai apie PointsMAX

Siūlydama šią PointsMAX programą, Agoda siūlo galimybę rinkti taškus naudojantis tam tikrų trečiųjų šalių lojalumo programomis (pvz., oro linijų mylių programomis). Tam tikrų Apgyvendinimo įstaigų atveju PointsMAX meniu galėsite pasirinkti trečiosios šalies lojalumo programą ir peržiūrėti pasiūlymus kartu su mūsų standartinio kambario pasiūlymu. Esant galimybei Jums bus pasiūlytas PointsMAX užsakymo variantas, kuriame galima panaudoti Jūsų pasirinktos trečiosios šalies lojalumo programos taškus. Jūsų gaunami taškai ir programos pavadinimas pakartotinai patvirtinami jūsų užsakymo formoje, o atlikę PointsMAX užsakymą gausite patvirtinantį padėkos pranešimą. Taškai bus patalpinti jūsų trečiosios šalies programos paskyroje per 2–4 savaites po jūsų išsiregistravimo dienos. Siekiant išvengti abejonių, „PointsMAX“ programa negalioja Svetainėje patalpintoms Papildomoms paslaugoms.

Keletas svarbių pastabų apie PointsMAX užsakymus:

 • Numatomo trečiosios šalies taškų gavėjo nario ID turi priklausyti viešbutyje apsistojančiam svečiui (jis identifikuojamas pagal pagrindinio svečio vardą);
 • PointsMAX užsakymų kainos gali skirtis nuo standartinių užsakymų tokiomis pačiomis sąlygomis;
 • PointsMAX užsakymų kainų negalima skaidyti į kambario kainą ir taškus;
 • PointsMAX užsakymams pilnai galioja bet kokia taikoma atšaukimo politika;
 • Rinkti galima tik premijų taškus arba mylias, bet ne būsenos taškus ar taškus;
 • Atšaukdami užsakymus taškų negausite, nepriklausomai nuo finansinių atšaukimo sąlygų;
 • Taškų negalima iškeisti į pinigus ir jie nėra suderinami su kitais pasiūlymais;
 • PointsMAX užsakymams negalioja Agoda kainos garantija;
 • Šiai programai galioja trečiųjų šalių lojalumo programų sąlygos.

Trumpai apie akcijas ir dovanų korteles

Agoda kai kada gali siūlyti akcijines kainas, vaučerius, nuolaidas ir specialius pasiūlymus ("Akcijas"), AgodaGrynuosius (kartais vadinaus Dovanų kortelėmis). Akcijos negali būti sumuojamos tarpusavyje ar su dovanų kortelėmis. Akcijas ir dovanų korteles reguliuoja specialios taisyklės ir sąlygos. Agoda dovanų kortelių klausimus reguliuoja Agoda Dovanų kortelių sąlygos .

Trumpai apie Agoda Registratūrą

Tik tam tikrose atrinktose apgyvendinimo įstaigose, Agoda gali jums pasiūlyti Agoda registratūros programą, kurioje per Agoda programėlę jūs galėsite matyti priskaičiuotas sumas, išsiregistruoti (jei tai leidžia apgyvendinimo įstaiga) ir gauti pranešimus, susijusius su jūsų viešnage ir jos metu, kai viešite per Agoda užsakytoje apgyvendinimo įstaigoje. Apie kvietimą į Agoda registratūros programą jums bus pranešta atitinkamos įstaigos pranešime apie užsakymo patvirtinimą. Agoda kvietimas prisijungti prie Agoda registratūros programos iš esmės yra nemokamas ir galėsite atsisakyti Agoda registratūros programos tam tikrais viešnagės momentais. Priskaičiuotos apgyvendinimo įstaigoje sumos, kurias galėsite matyti Agoda registratūroje, gali apimti kambario aptarnavimą, spa procedūras, restorano ar mini baro kainas, papildomas lovas, papildomą viešnagę, telefoną, internetą, mokamą televiziją, verslo centrą ir kitas priskaičiuotas sumas, kurios gali atsirasti viešnagės metu. Šias sumas galėsite peržiūrėti Agoda registratūros programoje ir jos bus atnaujinamos viešnagės eigoje. Visos sumos, matomos Agoda registratūros programoje, yra už paslaugas apgyvendinimo įstaigoje, jos priskaičiuotos ir jai mokėtinos, jokios sumos, matomos Agoda registratūros programoje, nemokamos Agoda. Be to, viešnagės pabaigoje jūs galėsite peržiūrėti apgyvendinimo įstaigoje priskaičiuotas sumas ir atsisiųsti jas į nurodytą el. paštą. Atminkite, kad Agoda registratūros generuojama forma negali būti panaudota kaip sąskaita mokesčiams, tokią sąskaitą turi išduoti pati Apgyvendinimo įstaiga. Dažniausiai sumos bus nurašomos nuo jūsų Mokėjimo instrumento, kurį išsaugojote Agoda kai su Agoda atlikote užsakymą,  arba Mokėjimo instrumento, kurį pateikėte apgyvendinimo įstaigai atvykdami ar išvykdami. Daugiau duomenų apie mūsų ribotą ir saugų dalijimąsi Mokėjimo instrumentų duomenimis tarp Agoda ir atitinkamos apgyvendinimo įstaigos rasite Privatumo politikoje. 

Visi ginčai ir klausimai, kurie gali jums iškilti dėl mokesčių, matomų Agoda Registratūros programoje, turi būti sprendžiami tiesiogiai su apgyvendinimo įstaiga ir Agoda neprisiima jokios atsakomybės dėl kainų ir mokesčių, kilusių iš jūsų santykių su apgyvendinimo įstaiga. Naudojantis Agoda Registratūros programa, Agoda neteikia jokių garantijų arba patvirtinimų, įskaitant bet neapsiribojant prekybos klausimus, tinkamumą ar atitikimą tam tikram naudojimui, o taip pat Agoda negarantuoja ir netvirtina, kad Agoda Registratūros programa visada bus galima naudotis, kad ji visada bus tiksli, patikima, ar neturės defektų. Agoda Registratūros programoje jūs dalyvaujate savo rizika.

7. Intelektinės nuosavybės teisės: informacija apie prekės ženklą

Ženklas „Agoda“ ir atitinkamos transliteracijos vietos kalba yra registruotasis prekės ženklas, pagal licenciją priklausantis Agoda ir (arba) jos dukterinėms įmonėms daugelyje pasaulio šalių, įskaitant (tačiau neapsiribojant) JAV, ES, Kanadą, Singapūrą, Tailandą, Japoniją, Kiniją, Malaiziją, Rusiją, Korėją, Šveicariją ir kt. Kiti Svetainėje nurodyti produktų ir įmonių pavadinimai gali būti pavadinimas, prekės ženklas, prekybinis pavadinimas, paslaugos ženklas, logotipas, simbolis ar kita turtinė Agoda, jos licencijų išdavėjo, asocijuotų įmonių arba trečiosios šalies nuosavybė. Svetainėje naudojami pavadinimai, prekės ženklo pavadinimai, prekės ženklai, paslaugų ženklai, logotipai, simboliai arba kita turtinė nuosavybė ar ženklinimas, priklausantys bet kuriai trečiajai šaliai, ir galimybė gauti konkrečias prekes ar paslaugas iš tokios trečiosios šalies Svetainėje, neturi būti laikomi Svetainės skatinimu arba rėmimu iš bet kurios tokios trečiosios šalies pusės, o taip pat ir tokios trečiosios šalies dalyvavimas siūlant prekes, paslaugas arba informaciją Svetainėje. Agoda priklauso Svetainės autoriaus teisės. Be mūsų sutikimo Agoda intelektine nuosavybe naudotis draudžiama.

Svetainėje pateikiama autoriaus teisių medžiaga, prekės pavadinimai ir kita nuosavybės informacija, įskaitant (tačiau neapsiribojant) tekstą, programinę įrangą, nuotraukas, grafinius vaizdus, o ateityje ir talpinamus vaizdo įrašus, grafinius vaizdus, muziką ir garsą. Visas Svetainės turinys yra saugomas autoriaus teisių įstatymo. Mes ir mūsų licencijų išdavėjai turime autoriaus teises ir (arba) duomenų bazės teises pasirinkti, koordinuoti, organizuoti ir plėsti šį turinį bei teisę į turinio originalą. Negalima keisti, skelbti, perduoti, dalyvauti perduodant arba parduodant, kurti išvestinius darbus ar kitaip panaudoti turinio pilnai ar dalimis, išskyrus Naudojimo sąlygose nurodytus atvejus.

Jei nenurodoma kitaip, programinė įranga, kurios reikia mūsų paslaugoms arba kuri yra pasiekiama arba naudojama Svetainėje, bei intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant prekės ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, dizaino sprendimus, autoriaus teises ir kt.) į turinį, informaciją ir medžiagą Svetainėje priklauso Agoda, jos dukterinėms ar asocijuotoms įmonėms, licencijų išdavėjams, tiekėjams (įskaitant Apgyvendinimo įstaigas) arba teikėjams. Agoda neatsako už trečiųjų šalių pateikiamą autorių teisių apsaugotą medžiagą arba tokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

Svetainės informacija galima naudotis tik savo asmeniniais tikslais. Bet koks kopijavimas, perskirstymas, persiuntimas, skelbimas arba komercinis atsisiųstos medžiagos panaudojimas yra draudžiamas be mūsų ir be autoriaus teisių savininko aiškaus leidimo, nebent tai būtų aiškiai leidžiama kitaip pagal autoriaus teisių įstatymą. Autoriaus teisių medžiagą kopijuojant, perskirstant arba skelbiant gavus leidimą, neatliekami jokie pakeitimai arba autorystės priskyrimo panaikinimai, prekės ženklo istorijos arba autoriaus teisių keitimai. Atsisiųsdami autoriaus teisių medžiagą pripažįstate, kad nesisavinate autoriaus teisių.

Mes galime pateikti hiperteksto nuorodas į kitas svetaines, kurias kontroliuoja kiti žmonės. Naudodamiesi šia nuoroda išeinate iš Svetainės ir veikiate savo nuožiūra.

Pretenzijos dėl autoriaus teisių pažeidimo

Jei gera valia manote, kad medžiagos, kurias mes kontroliuojame, pažeidžia jūsų autoriaus teises, jūs ar jūsų atstovas (pareiškėjas) gali atsiųsti mums raštišką įspėjimą su tokia informacija:

1. pareiškėjo vardas ir adresas;

2. jei pareiškėjas nėra autoriaus teisių savininkas arba išskirtinis licencijų išdavėjas – autoriaus teisių savininko vardas ir adresas arba išskirtinė licencija;

3. jei pareiškėjas negyvena Singapūre – pareiškėjo adresas teikiant paslaugas Singapūre;

4. telefono numeris, fakso numeris (jei yra) ir el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su pareiškėju;

5. išsami informacija, pagal kurią galima identifikuoti tariamai pažeistą autoriaus teisėmis apsaugotą darbą;

6. išsami informacija, pagal kurią galėsime identifikuoti ir rasti tariamai pažeistą elektroninę kopiją, įskaitant elektroninės kopijos vietą internete;

7. pareiškimas, kad pareiškėjas reikalauja mūsų pašalinti arba panaikinti prieigą prie elektroninės kopijos;

8. pareiškimas, kad pareiškėjas nuoširdžiai tiki, jog elektroninė kopija pažeidžia darbo autoriaus teises, nurodytas aukščiau pateikiamame 5 skyriuje;

9. pareiškimas, kad pranešime pateikiama informacija yra tiksli;

10. patvirtinimas, kad pareiškėjas yra (a) savininkas ar išskirtinis darbo autoriaus teisių licencijų išdavėjas, kaip nurodyta prieš tai esančiame 5 skyriuje arba (b) yra įgaliotas atstovauti minėtąjį savininką arba išskirtinį licencijų išdavėją; ir

11. patvirtinimas, kad pareiškėjas paklūsta Singapūro teismų jurisdikcijai procedūrų tikslais pagal atitinkamas Singapūro autoriaus teisių įstatymo sąlygas.

Pranešimą ieškovas privalo pasirašyti ir atsiųsti mums registruotu laišku, 12 skyriuje „Juridinis skyrius – autoriaus teisių pretenzijos“ nurodytu adresu.

Mes patikrinsime ir atsižvelgsime į visas pastabas, kurios atitinka prieš tai nurodytus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus.

Prieš pildant pranešimą rekomenduojame pasitarti su savo konsultantu juridiniais klausimais. Taip pat atminkite, kad galite būti apkaltinti nusižengimu arba privalėti atsakyti už žalą, jei pateiksite melagingą pareiškimą dėl autoriaus teisių pažeidimo.

8. Peržiūros – Tolimesnis susirašinėjimas – Vartotojo turinio teisės – Kitos paslaugos

Atlikdami užsakymą, jūs sutinkate gauti patvirtinimo pranešimus (el. laiškus ir/arba SMS žinutes) bei pakvietimo el. laišką užpildyti mūsų svečių apžvalgos formą, kurią jums iš karto atsiųsime po jūsų viešnagės apgyvendinimo įstaigoje, o taip pat vieną ar kelis priminimus. Formą pildyti nėra būtina. Kad būtų aiškiau, patvirtinimo ir svečių atsiliepimų susirašinėjimas (el. laiškai, SMS) yra susiję su sandoriais, tačiau jie nėra naujienlaiškių ar rinkodaros laiškų, kurių galite atsisakyti, dalis (žr. mūsų Privatumo politiką, kur paaiškinta išsamiau). Jei norite Papildomų paslaugų, Papildomas paslaugas teikiantis Partneris gali pakviesti jus užpildyti atsiliepimo formą apie suteiktas Papildomas paslaugas. Užpildytą svečio apžvalgos formą (įskaitant priedus, jei jie yra) galima įkelti į atitinkamą Svetainės informacinį puslapį išskirtinai tik (būsimų) klientų informavimo tikslais, pasidalinant savo nuomone apie suteiktų paslaugų lygį ir Apgyvendinimo įstaigos kokybę. Paskelbdami atsiliepimą, Agoda neribotam laikui suteikiate visas nemokamas, perduodamas ir neatšaukiamas teises į visą pateiktą vartotojo turinį, įskaitant jūsų vardą. Agoda pasilieka teisę savo nuožiūra versti, redaguoti, koreguoti atsiliepimus, jų atsisakyti ar juos šalinti. Be to, jūs patvirtinate, kad laikysitės Svečių apžvalgų gairių. Jūs taip pat užtikrinate ir garantuojate, kad (i) turite ir kontroliuojate visas prieigos prie vartotojo skelbiamo ir kitaip platinamo turinio teises arba kitokiu būdu turite juridinę teisę talpinti ir platinti šį vartotojo turinį Svetainėje; (ii) šis turinys yra tikslus ir neklaidinantis; (iii) tokio turinio naudojimas ir talpinimas ar kitoks perdavimas nepažeidžia naudojimo sąlygų ar kitų galiojančių įstatymų ir nuostatų, nepažeis jokio asmens ar subjekto teisių ir nepakenks jokiam fiziniam asmeniui ar įmonei. Taip pat Agoda suteikiate teisę teisminiu keliu persekioti asmenį ar subjektą, kuris jūsų ar Agoda teises pažeidė nesilaikydamas Naudojimosi sąlygų. Sutinkate prisiimti visą atsakomybę už bet kokį teikiamą ar talpinamą vartotojo turinį.

Naudotojų teikiamas turinys bus laikomas nekonfidencialiu, o Agoda šio turinio neprivalo pripažinti privačia informacija. Neapsiribodama prieš tai pateikta informacija, Agoda pasilieka teisę turinį naudoti taip, kaip jai atrodo teisinga, įskaitant (be apribojimų) turinio panaikinimą, redagavimą, keitimą, atmetimą ar atsisakymą jį skelbti. Agoda neprivalo jums siūlyti apmokėjimo už jūsų pateikiamą turinį ar už galimybę redaguoti, panaikinti ar kitaip keisti turinį, jį pateikus Agoda. Agoda neįsipareigoja Jums priskirti turinio autorystės ir neprivalo įgalinti priskyrimo bet kokia forma iš trečiųjų šalių pusės. Išsamesnė informacija yra Agoda politikose Svetainėje.

Jei nustatoma, kad jūs išsaugosite turinio neturtines teises (įskaitant autoriaus vardo arba kūrinio visumos teises), o šiuo dokumentu patvirtinate, kad (a) nereikalaujate, kad būtų naudojama jokia su šiuo turiniu ar išvestiniais darbais arba atnaujinimais susijusi asmeninė identifikavimo informacija; (b) neprieštaraujate, kad Agoda ar jos licencijų išdavėjai, įpėdiniai ir teisių perėmėjai skelbtų, naudotų, keistų, trintų ir naudotų turinį; (c) sutinkate niekada nereikšti pretenzijų į kurią nors ar visas neturtines autoriaus teises bet kurioje turinio dalyje; visam laikui pasižadate, kad (d) Agoda ir jos licencijų išdavėjams, įpėdiniams ir teisių perėmėjams nebus reiškiamos jokios pretenzijos, kurios kitais atvejais galėtų būti reiškiamos Agoda pagal kurią nors iš šių neturtinių teisių.

9. Kelionių vadovas – reikalavimai vizai

Nors dažniausiai kelionėse nelaimingų atsitikimų išvengiama, keliavimas į tam tikras šalis gali būti rizikingas. Prieš užsisakant kelionę, ypač keliaujant tarptautiniais maršrutais, mes skatiname keleivius susipažinti su kelionės draudimais, įspėjimais, o taip pat vyriausybių išleistais skelbimais ir įspėjimais.

Pateikdama Apgyvendinimo įstaigų variantus tam tikrose vietovėse, Agoda netvirtina ir negarantuoja, kad kelionė į tokias vietoves rekomenduotina ir nerizikinga, be to, Agoda niekada neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, susijusius su keliavimu į tokias vietoves. Agoda jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus Jūsų viešnagės Apgyvendinimo įstaigoje metu. Labai rekomenduojame susipažinti su atitinkamais Jūsų šalies vyriausybės išleistais kelionių vadovais toje šalyje, kurioje lankotės, ir imtis reikiamų atsargumo priemonių. Taip pat rekomenduojame pasirūpinti asmeniniu kelionės draudimu.

Agoda nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, patiriamą Jums neturint reikalingų pasų, vizų ir kelionės dokumentų. Rekomenduojame susisiekti su atitinkamomis tų šalių, kurias norite aplankyti, ambasadomis, konsulatais ir (arba) vizų išdavimo tarnybomis. Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų įsigijimą.

Atminkite, kad kai kuriose šalyse taikomos griežtos importo taisyklės ir nuostatai apribotoms arba draudžiamoms prekėms, gaminiams arba medžiagoms. Tai gali būti (neapsiribojant) alkoholis, tabakas, parfumerija, vaistai, medikamentai, knygos, filmai, DVD, suaugusiųjų pramogoms skirta medžiaga, maisto gaminiai, augalai, gyvūnų dalys ir kt. Jūs atsakote už galiojančių nuostatų laikymąsi. Už jų nesilaikymą gali grėsti didelės baudos.

10. Nusiskundimai

Jei turite nusiskundimų dėl Agoda paslaugų, galite susisiekti su mūsų Klientų tarnyba vienu iš čia nurodytų būdų. Padėsime jums kiek galėdami. Atminkite, kad nusiskundimai dėl Apgyvendinimo įstaigos (politikos, standartų, darbo, paslaugų, dekoracijų, maisto ir kt.) yra adresuotini pačiai Apgyvendinimo įstaigai. Agoda tiesiogiai susisieks su Apgyvendinimo įstaiga ir bandys rasti abiems šalims priimtiną sprendimą, tačiau negali užtikrinti, kad rezultatai bus patenkinami. Nusiskundimams dėl Papildomų paslaugų taikomos Papildomas paslaugas teikiančio Partnerio sąlygos.

11. Garantijų atsisakymas

VISAS TURINYS, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSIĄ GRAFINĘ MEDŽIAGĄ, ESANČIĄ AR GAUNAMĄ SVETAINĖJE, PATEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“. AGODA NEI TIESIOGIAI, NEI UŽUOMINOMIS NETVIRTINA IR NETEIKIA GARANTIJŲ ŠIOS SVETAINĖS AR JOS INFORMACIJOS, TURINIO ARBA JOJE PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS KLAUSIMAIS, JEI TAI VISAPUSIŠKAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, AGODA NETVIRTINA, ATSISAKO BET KOKIŲ (IR TIESIOGIAI NUSAKOMŲ, IR NUMANOMŲ) SĄLYGŲ IR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) TAIKOMAS PARDAVIMO SĄLYGAS AR GARANTIJAS DĖL PREKINĖS VERTĖS AR ĮDĖTŲ PASTANGŲ, INFORMACINĮ TURINĮ, PAVADINIMŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAISYMĄ. AGODA NEGARANTUOJA IR NETEIGIA, KAD SVETAINĖ VEIKS BE KLAIDŲ AR SUTRIKDYMŲ, KAD DEFEKTAI BUS PAŠALINTI AR KAD SVETAINĖ IR (ARBA) JOS SERVERIAI BUS BE VIRUSŲ IR (ARBA) ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. AGODA NEGARANTUOJA IR NETVIRTINA TURINIO TINKAMUMO, PRIEINAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠBAIGTUMO AR BET KOKIOS MEDŽIAGOS, ESANČIOS SVETAINĖJE JOKIAIS TIKSLAIS SAVALAIKIŠKUMO, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSĮ GRAFINĮ TURINĮ.

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI YRA AGODA KALTĖ IR TYČIA, ARBA NEPATEISINAMAI DIDELIS NEATSARGUMAS, AGODA NEATSAKO UŽ SERVERIŲ SUTRIKIMUS DĖL KLAIDŲ, NETEISINGAI ADRESUOTŲ AR PERADRESUOTŲ PERSIUNTIMŲ, NUTRŪKUSIO INTERNETO RYŠIO, SUTRIKDYMŲ PERDUODANT AR GAUNANT UŽSAKYMUS, KOMPIUTERIŲ VIRUSŲ AR KITŲ TECHNINIŲ (IR ŽMOGIŠKŲJŲ, IŠ TECHNINIO POBŪDŽIO) DEFEKTŲ.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS GALI BŪTI NELEIDŽIAMAS PAGAL ATITINKAMUS TAIKYTINUS ĮSTATYMUS. TOKIAIS ATVEJAIS AGODA PRISIIMA ATSAKOMYBĘ TA APIMTIMI, KURIA REIKALAUJAMA ATITINKAMŲ TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ.

12. Bendrieji atsakomybės apribojimai

KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, AGODA IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS JOKIAIS ATVEJAIS, ĮSKAITANT ATITINKAMUS PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, ATSTOVUS, PADALINIUS, FILIALUS, PLATINTOJUS, TIEKĖJUS, LICENCIATUS, AGENTUS AR KITUS SUBJEKTUS, DALYVAUJANČIUS KURIANT, REMIANT, REKLAMUOJANT AR KITAIP VIEŠINANT SVETAINĘ IR JOS TURINĮ (BENDRAI „APDRAUSTOSIOS ŠALYS“), NEATSAKO ASMENIMS AR SUBJEKTAMS UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIALIĄ, KOMPENSACINĘ, DĖSNINGĄ ARBA BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) (KAI JUOS ATITINKAMAI SĄLYGOJA): (I) GAMYBOS ŽALĄ, PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, SUTARTIES PRARADIMĄ, ŽALĄ GERAI VALIAI ARBA REPUTACIJAI, NEPATOGUMUS, STRESĄ, PRETENZIJŲ APRIBOJIMĄ, VERSLO SUTRIKDYMĄ, DUOMENŲ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS; (II) NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS, NETEISĖTĄ NAUDOJIMĄ, VĖLAVIMĄ, SVETAINĖS FUNKCIONAVIMĄ ARBA NEFUNKCIONAVIMĄ; (III) NETEISĖTĄ PRIEIGĄ ARBA ASMENINĖS INFORMACIJOS AR PERDUODAMŲ DUOMENŲ KLASTOJIMĄ; (IV) PASLAUGŲ TEIKIMĄ ARBA NESUGEBĖJIMĄ JŲ TEIKTI, ĮSKAITANT APGYVENDINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMAS PASLAUGAS ARBA SIŪLOMUS PRODUKTUS, (DALINIUS) ATŠAUKIMUS ARBA UŽSAKYMŲ PERVIRŠIUS; (V) SVETAINĖJE ESANČIAS KLAIDAS ARBA NETIKSLUMUS, ARBA BET KOKIĄ INFORMACIJĄ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) (APRAŠOMĄJĄ) APGYVENDINIMO ĮSTAIGOS INFORMACIJĄ (ĮSKAITANT KAINAS, LAISVUS KAMBARIUS IR REITINGUS), PATALPINTĄ SVETAINĖJE, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSĮ GRAFINĮ SVETAINĖS TURINĮ; (VI) VISUS SVETAINĖJE SUDARYTUS SANDORIUS; (VII) VISĄ ŽALĄ NUOSAVYBEI, ĮSKAITANT ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIUI ARBA KOMPIUTERINEI SISTEMAI, SĄLYGOTĄ VIRUSŲ ARBA KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ NAUDOJANTIS ARBA JUNGIANTIS PRIE SVETAINĖS PER VARTOTOJO PASKYRĄ ARBA PRIE KITŲ SVETAINIŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE HIPERSAITAIS; ARBA (VIII) NUOSTOLIUS, KURIUOS KITAIP SĄLYGOJA SVETAINĖS NAUDOJIMAS, BET KOKS NAUDOJIMAS, DELSIMAS ARBA NESUGEBĖJIMAS NAUDOTIS SVETAINE AR BET KOKIA INFORMACIJA, PRODUKTAIS ARBA PASLAUGOMIS, GAUNAMOMIS NAUDOJANTIS SVETAINE; ARBA (IX) (ASMENINIUS) SUŽALOJIMUS, MIRTĮ, TURTO NUNIOKOJIMĄ ARBA KITOKIĄ ŽALA, PRISKIRIAMĄ APGYVENDINIMO ĮSTAIGAI (JOS DARBUOTOJAMS, DIREKTORIAMS, PAREIGŪNAMS, AGENTAMS, ATSTOVAMS ARBA DUKTERINĖMS ĮMONĖMS) (X) ŽALĄ DĖL NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI NEPAISANT VEIKSMŲ POBŪDŽIO GALIOJA SUTARTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUI, APLAIDUMUI, GRIEŽTAI ATSAKOMYBEI AR KITAIS ATVEJAIS, NET JEI APDRAUSTOJI ŠALIS BUVO INFORMUOTA APIE ŽALOS GALIMYBĘ.

Nenugalimos jėgos aplinkybėms priskiriami visi įvykiai, kurių negali kontroliuoti šalys, kuriam gali būti priskiriamos (neapsiribojant) stichinės nelaimės, oro sąlygos, gaisras, branduolinė katastrofa, elektromagnetinė iškrova, teroro aktas, riaušės, karas, tyčinis padegimas, sukilimas, maištas, bet kokie ginkluoti išpuoliai, darbiniai nesutarimai, lokautai, streikai, nepritekliai, vyriausybės veiksmai ar suvaržymai, vagystė, bankrotas, techniniai gedimai, tinkle ar sistemos sutrikdymas arba gedimas, interneto arba ryšio gedimas, karantinas, epidemija, pandemija ir kt. Neprisiimama jokia atsakomybė už papildomas išlaidas, aplaidumą, pradelsimą, nukreipimą arba vyriausybės narių veiksmus. Jokia šalis nėra atsakinga už Apgyvendinimo įstaigos padarytus sąlygų arba garantinius pažeidimus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) numanomas sąlygas arba tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas arba perkamumą, be to, jokia Apdraustoji šalis nėra atsakinga už kitokius Apgyvendinimo įstaigos prasižengimus (įskaitant atsakomybę už civilinės teisės pažeidimą), bei žalą Svetainėje teikiamiems produktams ir (arba) paslaugoms. Agoda negarantuoja nuolatinės Svetainės prieigos be sutrikdymų.

Agoda prisiims atsakomybę, numatytą atitinkamuose įstatymuose, tik jei bus nustatyta Agoda kaltė dėl tyčinių neteisėtų veiksmų ar nepateisinamai didelio neatsargumo teikiant paslaugas. Atitinkamų taikytinų įstatymų nustatytose ribose ir nepažeidžiant sąlygose numatytų apribojimų, Agoda atsakomybė neviršys mažesnės sumos iš (a) jūsų užsakymo bendra kaina, kaip nurodyta patvirtinimo el. laiške (vienam įvykiui ar keliems susijusiems įvykiams) arba (b) dviejų šimtų penkiasdešimties Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (arba atitinkamos sumos vietos valiuta). Tai atvejais, jei bus permokėta ar nepagrįstai apmokestinta dėl Agoda kaltės, jūs galite pateikti pretenziją dėl visų neteisingų mokesčių, nepaisant to, kas paminėta aukščiau.

Be to, atsakomybės ribojimas ar atleidimas nuo jos gali būti neleidžiamas pagal atitinkamus taikytinus įstatymus. Tokiais atvejais Agoda prisiima atsakomybę ta apimtimi, kuria reikalaujama atitinkamų taikytinų įstatymų. Pretenzijuos turi būti pareiškiamos nedelsiant po to, kai įvyksta įvykis, esantis pagrindu pretenzijai. Pretenzijos, pateiktos nepateisinamai pavėluotai, gali būti nenagrinėjamos pagal atitinkamas ribojimų nuostatas. Bus priimamos tik bona fide pretenzijos.

13. Papildomos sąlygos

Agoda jokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai, nepriklausomai ar kartu su kuria nors šalimi) neturi, nevaldo, neeksploatuoja ar nekontroliuoja Apgyvendinimo įstaigų ar kambarių tokioje Apgyvendinimo įstaigoje. Apgyvendinimo įstaigos atsako už apgyvendinimo paslaugų suteikimą ir kaip savo svečius priima asmenis, užsakiusius paslaugas naudojantis Svetaine.

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti Agoda, jos dukterines įmones ir filialus bei kitus partnerius, mokėjimo paslaugų teikėjus ir kitas trečiasias šalis, kurioms gali būti taikomos šios nuostatos, nuo bet kokios atsakomybės, žalos ar nuostolio, įskaitant juridinius mokesčius ir išlaidas, kurias Agoda kompanijos patiria dėl kokių nors veiksmų, neveiksnumo ar neapdairumo iš jūsų pusės (i) jūsų padaryto įstatymo ar šių Naudojimosi taisyklių pažeidimo ar nesilaikymo, (ii) kilusių dėl jūsų veiksmų, neveikimo ar aplaidumo arba (iii) bet kokio ginčo ar bylinėjimosi, kilusio dėl jūsų veiksmų, neveikimo ar aplaidumo. Jei naudositės Svetaine trečiosios šalies („Trečioji šalis“), pvz., šeimos nario ar kelionės partnerio, vardu, atsakysite už klaidas ir informacijos, pateikiamos naudojantis Svetaine, netikslumą. Be to, privalote informuoti Trečiąją šalį apie visas taikomas sąlygas. Kiekvienas klientas, kuris naudojasi Svetaine Trečiosios šalies vardu, sutinka kompensuoti ir rūpintis visų Agoda įmonių nepažeidžiamumu bei atsieti ją nuo atsakomybių, nuostolių, žalų, teismų ir pretenzijų (įskaitant gynybos išlaidas), susijusių su Trečiosios šalies ar naudotojo nesugebėjimu įvykdyti kurį nors iš aukščiau paminėtų įsipareigojimų.

Visais atvejais paklūstate vietiniams įstatymams ir nuostatams. Tai, kas teisėta vienoje šalyje, gali būti draudžiama kitoje. Turėtumėte išsiaiškinti taikomus apribojimus. Agoda nebus atsakinga Apgyvendinimo įstaigai atsisakius jus registruoti ar paprašius jūsų išsikraustyti dėl juridinių priežasčių ar kontrolės.

Jūsų patogumui, Svetainė ir naudojimo sąlygos pateikiamos keliomis kalbomis, taip pat pateikiamos kelios vietos versijos (kai kada identifikuojamos pagal skirtingus pagrindinių domenų vardus), tačiau originalas yra anglų kalba. Atsiradus neatitikimų tarp angliškos ir verstinės versijos, anglišką naudojimo sąlygų versija naudojama kaip pagrindinė.

Naudojimo sąlygos laikytinos neprivalomomis. Ši sąlyga įsigalioja tuo atveju, jei kuri nors aplinkybė pripažįstama neveiksnia ar negaliojančia, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Toks sprendimas neturi įtakoti visų likusių sąlygų teisėtumo ir vykdymo. Atskirtosios sąlygos pakeičiamos sąlyga, kuri maksimaliai prilygsta originaliai formuluotei ir paskirčiai.

Agoda pasilieka teisę savo nuožiūra, taikomų įstatymų leidžiama apimtimi, laikinai ar visam laikui, keisti, įšaldyti ar nutraukti Svetainės ir (arba) kurios nors jos dalies veiklą, įskaitant visas paslaugas ar produktus, esančius Svetainėje ir (arba) naudojimąsi Svetaine ar kuria nors jos dalimi. Svetainės veiklos nutraukimo atveju užsakymai, atlikti per Agoda, vis dar bus galiojantys, nebent gautumėte kitokį pranešimą. Jums tebegalios įsipareigojimai pagal Naudojimo sąlygas, įskaitant Jūsų duotas garantijas ir (arba) apribojant atsakomybę. Be to, Agoda neatsako prieš jus ar bet kurią trečiąją šalį dėl jūsų prieigos į Svetainę apribojimo. Agoda pasilieka teisę keisti arba anuliuoti Naudojimo sąlygas (arba jų dalį), jei mano, kad to reikia. Apgyvendinimo įstaigos turi teisę pakeisti savo pasiūlymus ir Agoda negali to kontroliuoti.

Vietos mokesčių kvitus Apgyvendinimo įstaiga gali išduoti tik jei apmokėjimas įvykdytas Apgyvendinimo įstaigoje. Iš anksto apmokėtiems užsakymams (mokant Agoda), Agoda gali išduoti vietos sąskaitas už užsakymus Singapūre, nes Agoda yra Singapūro mokesčių mokėtojas, o taip pat Agoda kvitus už bet kuriuos kitus užsakymus.

Naudojimo sąlygos ir mūsų paslaugų nuostatos galioja ir paklūsta Singapūro įstatymams, išskyrus Singapūro įstatymų nustatytas ginčų sprendimo taisykles, ir visi ginčai dėl Naudojimo sąlygų ir Agoda paslaugų sprendžiami išimtinai tik kompetentinguose Singapūro teismuose. Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) 2001 m. įstatymas (Cap. 53B) yra pabrėžtinai negaliojantis ir Naudojimo sąlygoms netaikomas.

Jei Agoda nesugebėtų priverstinai įgyvendinti teisės, tai nereiškia, kad šios teisės atsisakoma. Jūs savo teisių negalite perleisti ar parduoti be mūsų sutikimo. Mes Naudojimo sąlygas, teises ir pareigas galime bet kada pakoreguoti Svetainėje patalpindami jų pakeitimus. Naujausia Naudojimo sąlygų versija yra viršesnė už visas ankstesnes versijas. Jūsų užsakymams bus taikoma ta Naudojimosi sąlygų redakcija, kuri galiojo tam tikro užsakymo atlikimo metu.

14. Taikoma teisė ir ginčai

(A) Naudojimo sąlygoms ir mūsų paslaugų nuostatoms taikoma Singapūro teisė, išskyrus Singapūro įstatymų nustatytas ginčų sprendimo taisykles. Visi ginčai dėl Naudojimosi sąlygų ar susiję su Agoda paslaugomis sprendžiami išimtinai tik kompetentinguose Singapūro teismuose. Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) 2001 m. įstatymas (Cap. 53B) yra vienareikšmiai netaikomas ginčams ir Naudojimosi sąlygoms.

(B) Tik JAV klientams:

Ši 14 skyriaus dalis taikoma tik JAV klientams. Atidžiai perskaitykite šį skirsnį. Jis gali turėti įtakos jūsų teisėms. Jame nustatomas privalomas daugumos ginčų sprendimas arbitraže, o ne teismo precesų ir neteisminių procedūsų pagalba. Arbitražo išlyga lieka galioti, nepaisant šio skyriaus nuostatų galiojimo.

Šios nuostatos bendrai apima ginčų aiškinimą ir procedūrų taikymą visais klausimais, kylančiais iš ar susijusiais su visais jūsų santykiais su Agoda, įskaitant mūsų tinklalapio naudojimą, naudojimąsi mūsų paslaugomis ir bet kokius kitus mūsų tarpusavio santykius. Agoda stengiasi patenkinti kliento poreikius. Mes bandysime išspręsti visus klausimus ar problemas dėl paslaygų patys. Jei mums nepavyks to padaryti, visi ginčai ar ieškiniai, kylantys iš ar susiję su šio skyriaus nuostatomis ir jūsų santykiais su Agoda, dukterine ar motinine įmone, susijusia įmone ar įmonėmis (jei tai nurodyta sutartyje, įstatuose, nuostatuose, atstovavimo pagrindu ar bet kokiu kitu teisiniu pagrindu) bus sprendžiami arbitraže, išskyrus atvejus, jei bet kuri iš šalių turės teisę kreiptis į mažų sumų ieškinius nagrinėjančius specializuotus teismus.

Nepaisant aukščiau nurodytų nuostatų, jūs galite atsisakyti jų taikymo (nurodyti išlygą) per 30 dienų nuo šio skyriaus nuostatų įsigaliojimo (Išlygos pateikimo terminas). Nuostatų įsigaliojimo data yra a) data, kai pirmą kartą pradėjote naudotis svetaine, b) data, kai pirmą kartą pasinaudojote mūsų paslaugomis, c) data, kai pirmą kartą pradėjome bendrai veikti. Galite atsisakyti arbitražo procedūrų taikymo nusiųsdami mums rašytinį pranešimą bet kuriuo žemiau nurodytu būdu:

 • El. paštu legal@agoda.com temoje nurodydami: Terms of Use – US Opt Out Notice.
 • Paprastu paštu ar registruotu paštu mūsų veiklos adresu, Teisės departamentui, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil gatvė, Prudential Tower #19-08, Singapūras 049712.
 • Naudodami internetinę Klientų tarnybos formą, prieinamą pagal šią nuorodą. Šia galimybe galite naudotis, jei užsakėte su Agoda ir gavote patvirtinimo numerį.

Pranešimą dėl arbitražo atsisakymo, kad jis būtų galiojantis, turime gauti vėliausiai per 3 dienas nuo Išlygos pateikimo termino pabaigos. Jūs sutinkate, kad visus ginčus spręsite arbitraže arba mažų sumų teismuose, jei mes negausime jūsų pranešimo dėl išlygos, arba gausime jį vėliau, nei per 3 dienas nuo Išlygos pateikimo termino.
Dėl bet kokių ginčų, prieš pradėdami arbitražo ar mažų sumų teismų procedūras, privalote visų pirma atsiųsti mums raštišką pretenzijos aprašymą ir suteikti mums galimybę išspręsti ginčą taikiai. Abi šalys sutinka spręsti ginčą gera valia. Arbitražo procedūras galite pradėti, jei ginčas ar reikalavimas neišsprendžiami per 60 dienų. Pranešimą apie reikalavimą ar ginčą mums turite siųsti vienu iš šių būdų:

 • El. paštu legal@agoda.com temoje nurodydami: Terms of Use – US Dispute Notice.
 • Paprastu paštu ar registruotu paštu mūsų veiklos adresu, Teisės departamentui, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil gatvė, Prudential Tower #19-08, Singapūras 049712.

Bet kokie nesutarimai ar ginčai bus sprendžiami pagal Amerikos Arbitražo Asociacijos (American Arbitration Association, AAA) taisykles, įskaitant Vartotojų Arbitražo Taisykles (Consumer Arbitration Rules), jei taikoma, su pakeitimais, nurodytais šiame skyriuje. AAA taisykles ir arbitražo įkainius galite rasti internete, www.adr.org.  Nesusipratimams išvengti, pabrėžiama, jog šio skyriaus nuostatos yra viršesnės už AAA taisykles.

Abi šalys sutinka, kad šio skyriaus taisyklės patvirtina, jog tarpusavio santykiai yra aukštesnio, nei valstijos lygmens ir arbirtažo nuostatoms bei sprendimų įgyvendinimui taikomas JAV Federalinis Arbitražo Aktas (Federal Arbitration Act) ir federaliniai arbitražo įstatymai, o ne valstijų įstatymai. Arbitražas vyks protingai patogioje šalims vietoje, jūsų gyvenamoje valstijoje arba kitoje šalių sutartoje vietoje. Arbitražas vyks anglų kalba. Arbitras gali priimti bet kokį sprendimą, kokį galėtų priimti teismas, įskaitant laikinąsias apsaugos priemones, reikalingas ieškiniui tenkinti, taip pat viešus draudimus, jei tokių priėmimą leidžia taikoma teisė. Arbitras privalo taikyti ir įgyvendinti šio skyriaus nuostatas taip pat, kaip tai padarytų teismas.

Visos arbitražo procedūros yra konfidencialios ir nei jūs, nei mes negalime atskleisti arbitražo fakto, turinio ar rezultato, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikoma teisė ar jei tai reikalinga arbitražo sprendimui įgyvendinti. Arbitro sprendimas gali būti pateikiamas atitinkamos jurisdikcijos teismui.

Mes sutinkame sumokėti visas reikalavimo pateikimo, administravimo ir arbitražo išlaidas, išskyrus mokestį už pareiškimo pateikimą, kurį mokate pateikdami reikalavimą arbitražui, o jei jūsų reikalavimas mažesnis nei 1000 USD, mes atlyginsime jūsų patirtas pareiškimo pateikimo mokesčio išlaidas, jei pateiksite mums rašytinį reikalavimą. Kitu atveju, šalys pačios prisiims savo išlaidas, susijusias su atstovų samdymu, atstovavimu, ekspertais, liudininkais, įrodymų parengimu ir pateikimu arbitražui.

Papildomai, jūs ir mes galime susitarti, kad arbitražas ar teismas vyktų esant vienam arbitrui, o ne kolektyviai, išskyrus atvejus, kai taikomos apsaugos priemonės, paminėtos aukščiau. Jei teismas ar arbitražas nustato, kad ši nuostata negali būti taikoma mūsų ginčui, tai skyrius dėl arbitražo jums negalioja. Jei pateikėte Išlygą dėl arbitražo procedūrų, kaip nurodyta aukščiau, atsisakymas nuo kolegialaus nagrinėjimo jums netaikomas. Nei jūs, nei kitas klientas negali būti kolegialaus nagrinėjimo organo nariu, arbitru ar kaip nors kitaip dalyvauti kolegialaus organo posėdžiuose, būti atstovu jame, jei nebuvo pateikta aukščiau paminėta Išlyga dėl arbitražo. Nepaisant Naudojimosi sąlygų nuostatų, niekas šiame skyriuje negali būti laikoma atsisakymu nuo jūsų teisės pateikti reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal galiojančią ir taikomą teisę, jei tuo siekiama visų pirma uždrausti neteisėtus veiksmus, kuriais gali būti sukeliama žala ateityje arba kurie pažeistų viešąjį interesą. Visi šie viešojo intereso gynimu paremti ieškiniai yra galiojantys ir turi būti nagrinėjami. Tiek, kiek leidžia taikoma teisė, pagal kurią jūsų pareiškimas priskiriamas viešąjį interesą ginančiam ieškiniui, toks ieškinys bus nagrinėjamas ir sprendžiamas arbitraže. Jei dėl bet kokių priežasčių reikalavimo nagrinėjimas turės būti vykdomas teisme, o ne arbitraže, tike mes, tiek jūs atsisakome teisės į prisiekusiųjų teismą.

15. Apie Agoda

Visos mūsų rezervavimo internetu paslaugos teikiamos per Agoda Company Pte. Ltd., kuri yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti pagal Singapūro įstatymus, o jos registruotasis biuras įsikūręs adresu 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, užregistruotas Singapūro Apskaitos ir Įmonių valdymo įstaigoje, kompanijos registracijos numeris 200506877R.

Agoda padeda tam tikros susijusios įmonės, teikiančios jums paslaugas skirtingose vietovėse, pagal užsakymus (Klientų tarnybos kompanijos). Į tokias paslaugas įeina apmokėjimų už užsakymus priėmimas ir tvarkymas, pagalba klientams, kontaktavimas su Apgyvendinimo įstaigomis bei skundų nagrinėjimas ir lėšų grąžinimas.

Klientų tarnybos kompanijos tik teikia paslaugas, susijusias su jūsų užsakymais, tačiau nėra savininkai, nekontroliuoja, nevaldo, netvarko ir neprižiūri agoda.com Svetainės (ar kokio nors kito tinklalapio). Agoda.com nuolatinė buveinė yra tik jos registruotame biure Singapūre, bet ne kuriame nors iš Klientų tarnybos kompanijos biurų kitoje pasaulio šalyje. Klientų tarnybos kompanijos nėra įgaliotos veikti kaip Agoda procesų arba paslaugų agentės, nėra įgaliotos atstovauti Agoda ar sudaryti kokias nors sutartis Agoda vardu ar naudai. Jūs taip pat neturite galimybės vykdyti užsakymus kuriame nors iš šių biurų ar per juos, rezervavimą galima vykdyti tik Svetainėje.

Be to, Agoda ir su ja susijusios kompanijos turi įvairių kitų padalinių, filialų ir biurų visame pasaulyje, teikiančių tam tikrą su klientais nesusijusią vidinę pagalbą (Agoda pagalbos kompanijos). Agoda pagalbos kompanijos nėra įgaliotos teikti mūsų paslaugas, atstovauti Agoda ar sudaryti Agoda vardu ar Agoda naudai bet kokias sutartis ir nėra įgaliotos veikti kaip Agoda procesų ar paslaugų agentės, nebent tam yra suteiktas atskiras Agoda įgaliojimas.

Agoda ir su ja susijusios įmonės (įskaitant visas Klientų tarnybos kompanijas ir Agoda pagalbos kompanijas) neveikia kaip kelionių agentai, išskyrus jei Svetainėje nurodyta kitaip. Išsamesnės informacijos apie mūsų Partnerius, kurie gali teikti Papildomas paslaugas (skrydžiai, automobilių nuoma), ieškokite apsilankę atitinkamose jų svetainėse.

Visais klausimais, susijusiais su agoda.com, paslaugomis ar Svetaine, arba jei norite išsiųsti arba įteikti kokius nors dokumentus, korespondenciją, pastabas arba kitokią komunikacinę medžiagą, susijusią su agoda.com, Svetaine ar kita, susisiekite su bendrove Agoda Pte. Ltd. tiesiogiai.

Reikia daugiau informacijos ar kilo klausimų?

Jei norite gauti daugiau papildomos informacijos apie Agoda, žiūrėkite mūsų DUK Svetainėje.

null