Refreshing Session...

Taisyklės ir nuostatos

Taisyklės ir nuostatos

Šios nuostatos sudaro „Agoda“ premijų programos pagrindą. Šio nuostatos skirtos apsaugoti Jus, „Agoda“ („Agoda Company Pte Ltd“ [Agoda]) premijų programos narius, dalyvaujančius „Agoda“ kelionių tinklo ir jo filialų kampanijose. Įdėmiai perskaitykite šias nuorodas, Jūsų dalyvavimas programoje bus reglamentuojamas šių nuostatų. Jei norite sužinoti daugiau, susisiekite su „Agoda“ premijų aptarnavimo centru arba kita „Agoda“ kelionių tinko svetaine, įskaitant svetainę agoda.com.

Prisijungdami prie „Agoda“ premijų programos, naudodami taškus ar bet kurias kitas programos paslaugas, Jūs sutinkate su šiomis nuorodomis. Šios programos taisyklės gali būti paskelbtos negaliojančiomis ar pakeistos tik raštišku pranešimu iš „Agoda Company Pte Ltd.“

Bendrosios sąlygos

1. „Agoda“ premijų programa priklauso „Agoda Company Pte Ltd“ ir jos filialams. „Agoda“ turi teisę bet kuriuo metu, su išankstiniu įspėjimu ar be jo nutraukti programą, keisti programos taisykles, nuostatas, privilegijas, sąlygas, dalyvavimo sąlygas ir premijas. Programos pakeitimai gali įtakoti sukauptų premijų taškų skaičių. „Agoda“ taip pat gali atšaukti, apriboti ar keisti visus specialius pasiūlymus nariams, padidinti užsakymui būtinų taškų skaičių, keisti taškų ir privilegijų pervedimo sąlygas, pridėti neribotą nedarbo dienų skaičių, riboti viešbučių užsakymų ir specialių pasiūlymų skaičių visuose viešbučiuose. „Agoda“ premijų narių taškų, specialių pasiūlymų ir premijų lygių galiojimo datos gali būti apribotos, todėl specialūs pasiūlymai ir premijų taškų panaudojimas gali būti nariams neprieinamas visuose viešbučiuose.

2. Dalyvavimas „Agoda“ premijų programoje (toliau vadinama „Programa“) reglamentuojamas taisyklių ir nuostatų, sąlygų, politikų ir procedūrų („Programos taisyklės“), kurias „Agoda“ gali keisti savo nuožiūra. „Agoda“ turi išskirtinę teisę interpretuoti ir taikyti programos taisykles. Bet koks narių ir asmenų, veikiančių narių vardu, programos taisyklių pažeidimas, piktnaudžiavimas programos privilegijomis, „Agoda“ interesus pažeidžiantys veiksmai, „Agoda“ ir jos filialų informacijos iškraipymas yra pažeidimai, dėl kurių narystė gali būti nutraukta, įskaitant sukauptų taškų, premijų ir privilegijų panaikinimą.

3. „Agoda“ pasilieka teisę patikrinti programos taisyklių tenkinimą bet kurioje „Agoda“ premijų paskyroje be išankstinio įspėjimo. Jei patikrinimo metu bus nustatyti pažeidimai, taškų panaudojimo užklausos gali būti sustabdytos iki galutinio patikrinimo užbaigimo.

4. Kiekvienas narys atsakingas už teisingą premijų programos naudojimą ir premijos taškų skaičių savo sąskaitoje. „Agoda“ stengiasi nariams pranešti naujienas (tačiau neprivalo) savo svetainėje bei siųsdama naujienlaiškius ir paskyros suvestines el. paštu.

5. Premijos taškai kaupiami ir naudojami pagal „Agoda“ patvirtintas šios programos taisykles. Kiekvienas narys atsakingas už šios programos medžiagos perskaitymą ir savo teisių bei įsipareigojimų supratimą. Šios programos taškai negali būti perduoti ar paskirti kitam asmeniui.

6. „Agoda“ premijų programoje dalyvauti ir jos privilegijomis naudotis gali tik pavieniai nariai. „Agoda“ premijų nariais gali tapti tik fiziniai asmenys, kurie gali turėti tik vieną paskyrą. Nariai su keliomis anketomis bus pašalinti iš dalyvavimo premijų programoje.

Prieiga prie asmeninės informacijos paskyroje suteikiama tik paskyros savininkui. „Agoda“ premijų programoje negali dalyvauti „Agoda“ filialų partneriai, Priceline.com, „Agoda Company Ltd.“, „Agoda Company Pte. Ltd.“ ir šių bendrovių filialų darbuotojai.

7. SUKAUPTI TAŠKAI NĖRA NARIO NUOSAVYBĖ. TAŠKŲ VERTĖ GALIOJA TIK PROGRAMOJE. PREMIJŲ TAŠKAI YRA KREDITAI, KURIUOS AGODA GALI BET KURIUO METU PANAIKINTI. PREMIJŲ TAŠKAI NEGALI BŪTI KEIČIAMI Į PINIGUS, PERDUOTI, PARDUOTI IR PERSIŲSTI, JEI NENURODYTA KITAIP. TAŠKAI NEPERDUODAMI ŠEIMOS NARIŲ MIRTIES IR KITAIS ATVEJAIS.

8. Visa Jūsų informacija, susijusi su programa, gali būti panaudota pagal svetainės, kurioje esate narys, privatumo politiką. Spustelėkite čia,jei norite peržiūrėti www.Agoda.com privatumo politiką. Nario pateikta informacija gali būti perduota teikėjams ir atgal (pvz., viešbučiams), siekiant skatinti nario dalyvavimą programoje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip šią informaciją gali panaudoti teikėjai, skaitykite teikėjų privatumo politiką.

9. „Agoda“ pasilieka teisę nutraukti narystę programos nariams, kurie pažeidė taisykles ir nuostatas, šalies įstatymus, gaires ir nurodymus. Iš programos pašalintiems nariams gali būti panaikintos visos privilegijos ir premijų taškai. Be to, pažeidimo atveju, „Agoda“ turi teisę savo nuožiūra imtis administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

10. Bet koks bandymas sukčiauti ir nepaisyti programos taisyklių, gali pažeisti baudžiamąją ir civilinę teisę, „Agoda“ pasilieka teisę siekti žalos atlyginimo, kiek tą leidžia įstatymai. Jei „Agoda“ nesugebės pasitelkti atitinkamų įstatymų, tai nebus lengvinanti aplinkybė.

11. Visi klausimai ir ginčai dėl programos taisyklių pažeidimo ir jų tenkinimo, premijų taškų gavimo, naudojimo ir konversijos, bus sprendžiami išskirtinai „Agoda“ nuožiūra.

12. Jei taisyklės ir nuostatos bus pripažintos negaliojančiomis pagal įstatymus, šios sąlygos bus pašalintos iš taisyklių ir nuostatų, kurios ir toliau liks galioti.

13. Šios taisyklės ir nuostatos bus aiškinamos pagal Singapūro įstatymus, nepriklausomai nuo nario paraiškos pateikimo šalies. Visi veiksmai ir teisminiai procesai dėl narystės bei taisyklių ir nuostatų, bus vykdomi pagal Singapūro įstatymus.

Pardavimo ar mainų draudimas

14. Premijų taškų, premijų ir privilegijų pardavimas ir mainai yra draudžiami. Taškų ir privilegijų pardavimas ar mainai yra taisyklių pažeidimas, už kuriuos dalyviai gali būti baudžiami, jų taškai gali būti panaikinti arba atšaukti.

Parduoti, išmainyti ir kitaip pažeidžiant taisykles užsakyti viešbučiai gali būti atšaukti, svečiai gali būti nepriimti į viešbutį dėl skirtingo užsakovo vardo. „Agoda“ taip pat gali nuspręsti patvirtinti išvykimą tik sumokėjus atitinkamą mokestį.

Veiksmai paskyroje

15. Narių, kurie paskyroje neatliks jokių veiksmų per dvidešimt keturis (24) mėnesius, sukaupti premijų taškai ir anketos gali būti ištrintos.

16. „Veiksmai paskyroje“ yra taisykles atitinkantys veiksmai, kuomet narys renka ar panaudoja premijų taškus ir partnerių premijas.

Premijos taškų kaupimas

17. Tik „Agoda“ premijų nariai gali kaupti taškus pagal šios programos taisykles. Nariai negali kaupti ir naudoti taškų, jei kambariai ir paslaugos užsakomos kitiems asmenims, gyvūnėliams, objektams ar subjektams.

18. Šiuo metu premijų taškus galima kaupti tik užsakant kambarius „Agoda“ ir jos kelionių tinklui priklausančiose svetainėse. Jei norite gauti taškus, kambarių, prekių ir paslaugų užsakymams būtina naudoti galiojančias kredito korteles. „Agoda“ pasilieka teisę nustatyti papildomas sąlygas premijų taškų kaupimui, panaikinti kai kurias arba visas šiuo metu galiojančias sąlygas, pakeisti specifinius mokėjimo būdus, būtinus premijų taškų kaupimui. Nariai, norėdami gauti apdovanojimo taškus už viešbučio užsakymą, turi prisijungti pateikdami galiojantį naudotojo vardą bei slaptažodį. Premijų taškai bus kredituoti į nario sąskaitą tik atlikus bent vieną užsakymą iki 2014 m. balandis 1 d.

19. Premijų taškai skiriami tik už viešnages viešbučiuose, kuriuose nariai buvo apsistoję patvirtintomis užsakymo datomis ir gali būti pervedami tik į nario paskyrą. Viešnagei pasibaigus, premijų taškai bus pervedami į nario paskyrą per 30 dienų po išvykimo iš viešbučio datos. Taškai skiriami tik už narių viešbučių užsakymus. Jei užsakymas bus atšauktas, taškai skiriami nebus.

20. Premijų taškai skiriami tik pasibaigus viešnagei viešbučiuose, kurie dalyvauja programoje. Skiriama taškų suma priklausys nuo užsakymo vertės. Užsakymo vertė yra nuo nario kredito kortelės nuskaitoma suma, įskaitant visus grąžinimus, pataisymus ir kitus nepatikrinamus veiksmus.

„Premier“ nariai gaus 20 premijos taškų už kiekvieną nuo kredito kortelės nuskaitytą dolerį. „Elite75“ nariai gaus 31.25 premijos tšk. už kiekvieną nuo kredito kortelės nuskaitytą dolerį.

21. Jei „Agoda“ arba jos premijų programos partneris neteisėtai anuliuos taškus arba privilegijas, atsakomybė bus ribojama taškų arba privilegijų dydžio.

22. „Agoda“ premijų taškai galioja tik patvirtintose programos svetainėse. Taškai nesuteikiami svetainėse, kur „Agoda“ sudariusi sutartis tik dėl komisinių, nemokamų nakvynių, nuomos ir bilietų, nuolaidų, nuolaidų grupėms ir specialių kainų. „Agoda“ premijų taškai nėra skiriami už atsiskaitymą kredito kortele tiesiogiai viešbutyje.

23. Premijos taškus gauna tik asmuo, užsakantis paslaugas ar kambarius viešbutyje.

24. „Agoda“ pasilieka teisę teikti specialius pasiūlymus ir premijų taškus pasirinktiems nariams bet kuriuo metu, priklausomai nuo jų užsakymų istorijos ir veiklos paskyroje, geografinių vietovių, dalyvavimo programoje ir kitų veiksnių, kuriuos nustato „Agoda“.

25. „Agoda“ dažniausiai perveda gautus premijų taškus į nario paskyrą, tačiau kiekvienas narys yra pats atsakingas už teisingą gautų taškų skaičių. Jei narys pastebi, kad premijų taškai buvo turėjo būti gauti, bet nebuvo pervesti į paskyrą (arba, jei „Agoda“ reikalauja patvirtinimo), „Agoda“ pasilieka teisę paprašyti pateikti įrodymus (kvitų kopijas, pervedimus patvirtinančius dokumentus ir kt.). Visi patvirtinantys dokumentai ir užklausos dėl premijų taškų turi būti pateiktos per dvylika mėnesių nuo datos, kada šie taškai turėjo būti pervedami.

Premijos taškų galiojimas

26. Gauti premijų taškai bus saugomi nario paskyroje iki panaudojimo arba galiojimo laiko pabaigos.

27. Gauti „Agoda“ premijų taškai galioja ir turi būti panaudoti iki kitų metų gruodžio mėn. 31 dienos. Taškai, kurių galiojimo laikas baigėsi, bus ištrinti iš Jūsų paskyros. Paskyros, kuriose taškai bus nenaudojami 2 metus, bus laikomos negaliojančiomis ir „Agoda“ pasilieka teisę panaikinti šias paskyras pasibaigus visų taškų galiojimo terminui.

Jei premijų taškai buvo panaudoti ir vėliau grąžinti, taškų grąžinimas į paskyrą nebus laikomas veikla paskyroje.

Premijos panaudojimas

28. „Agoda“ nustatys minimalų taškų skaičių premijai gauti ir informuos apie tai programos narius. „Agoda“ nustatys premijavimo procesą, tačiau jis visuomet bus susijęs su premijos taškų iškeitimu į specifines premijas ir nuolaidas.

29. Užsakymo atšaukimo atveju, už kurį negrąžinami pinigai, panaudoti premijų taškai taip pat nebus sugrąžinti.

30. Keliose paskyrose gauti premijų taškai negali būti sujungti bendram panaudojimui.

31. „Agoda“ premijų viešbučių užsakymai priklauso nuo viešnagės kainų, sutarties ir apgyvendinimo politikų.

32. Premijų skyrimo tvarka gali keistis, būti panaikinta ar apribota „Agoda“ nuožiūra, su arba be įspėjimo. Minimali premijai gauti reikalinga premijos taškų suma gali būti padidinta, visos premijos gali būti atšauktos, o premijų skyrimo ir panaudojimo apribojimai gali būti taikomi bet kuriuo metu. Premijų taškų kaupimas nesuteikia programos nariams jokių papildomų teisių į kitas privilegijas. Premijų taškai gali būti naudojami tik „Agoda“ premijų programoje dalyvaujančiuose viešbučiuose ir pagal „Agoda“ taisykles. Programoje dalyvaujančių viešbučių puslapiuose bus aiškiai matomas „Agoda“ premijų logotipas ir užsakymo metu bus aiškiai pateiktas panaudojamų arba suteikiamų premijų taškų skaičius. „Agoda“ neatsako už pakeitimus, dėl kurių dalyvaujantys viešbučiai bus pašalinti iš premijų programos.

33. „Agoda“ neatsako už mokesčius, kurie gali būti taikomi programoje dalyvaujantiems nariams. Kiekvienas narys pats atsako už programos suteiktas privilegijas ir mokesčių mokėjimą. Nariai yra taip pat atsakingi už premijų taškų gavimą, konversiją, kaupimą ir (arba) panaudojimą, bei visų susijusių mokestinių įsipareigojimų vykdymą. Dėl premijų taškų kaupimo, konversijos ir naudojimo, nariai turi tartis su savo mokesčių konsultantais.

34. Nauji tiekėjai gali būti įtraukti arba pašalinami iš programos bet kuriuo metu, su arba be išankstinio įspėjimo. Jei tiekėjas yra pašalinamas iš programos, visi nario premijų taškai, gauti naudojantis pašalinto tiekėjo paslaugomis, lieka galioti.


Agoda.com priklauso The Priceline Group, kelionių užsakymo internetu ir susijusių paslaugų lyderiui pasaulyje.

AS-AGWEB-3A01