Noteikumi

Labākās cenas garantija

Agoda piedāvā "Labākās cenas garantiju". Ja esat rezervējis viesnīcas numuru caur Agoda un pēc tam parādiet mums, ka var rezervēt tādu pašu numuru tādos pašos datumos par zemāku cenu, kas ir redzama un rezervējama citā vietnē, mēs pēc saviem ieskatiem vai nu pielīdzināsim cenu vai arī ieskaitīsim starpību Agoda naudā Jūsu Agoda kontā.

Iesniegt pieteikumu

Lūdzu, norādiet sekojošu informāciju, pirms aizpildāt Labākās cenas garantijas pieteikuma veidni

• Jūsu Agoda rezervācijas ID.
• Mājaslapas, kurā Jūs atradāt labāku piedāvājumu, adrese.
•Viesnīcas, pilsētas un valsts nosaukums.
• Līdz trīs ekrānuzņēmumiem no konkurentu mājaslapām, kuros skaidri redzama numura pieejamība, numura veids, īpašā piedāvājuma veids un numura cena attiecīgajos Jūsu uzturēšanās datumos.
• LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Jums nav jāveic reāla rezervācija konkurentu mājaslapā.

Tai rezervācijai, kas attiecas uz kontinentālo Ķīnu, pēc iespējas agrāk pirms reģistrēšanās (kā redzams viesnīcas lapā) reģistrācijas dienā ir jāiesniedz derīga Labākās cenas garantijas veidlapa, lai pieprasītu Labākās cenas garantiju.

Veicot rezervāciju ar viesu dzīvesvietu jebkurā vietā ārpus kontinentālās Ķīnas, lai saņemtu Labākās cenas garantiju, pirms reģistrēšanās dienā līdz plkst. 23:59 ir jāiesniedz derīga Labākās cenas garantijas pieprasījuma veidlapa.

Noteikumi

1. Mūsu “labākās cenas garantija” attiecas tikai uz jau apstiprinātām rezervācijām. Lai iesniegtu pieprasījumu, jānorāda Agoda rezervācijas ID numurs.

2. Zemākajai iesniegtajai cenai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

• Tāda pati naktsmītne
•Tādi paši reģistrācijas un izrakstīšanās datumi
• Tāds pats numurs un gultas veids
• Tādi paši vai elastīgāki atcelšanas un grozījumu noteikumi
• Numuram jābūt pieejamam tūlītējai apstiprināšanai laikā, kad Agoda pārstāvis pārbauda pieejamību
• Tāda pati vai lielāka telpu izmantošana (piemēram, pieaugušo skaits, bērnu skaits)
• Tādi paši vai augstāki ieguvumi (piemēram, brokastis, ēdienu plāns, spa iekļaušana)
•Tāda pati valūta
• Cenām jābūt galīgajām summām, ieskaitot nodokļus un pakalpojumu maksu

3. “Labākās cenas garantija” neattiecas uz rezervācijām, kas piedāvā trešo pušu lojalitātes programmu atlīdzības, tajā skaitā, biežu lidojumu jūdžu izpirkšanu vai nepublicētas cenas, tāda kā:

• Privātās cenas
• Piedāvājumu komplektu cenas
• Viesnīcas numuri, kas pārdoti kā daļa no ceļojuma komplekta
• Cenas, kas nav pieejamas plašākai publikai, tostarp:

- Cenas ar uzņēmumu atlaidi
- Cenas grupām vai sanāksmju dalībniekiem
- Lojalitātes programmas
- Jebkādas cenas organizāciju biedriem (piem., AAA vai AARP cenas)

4. Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem izvērtēt jebkura pieprasījuma atbilstību, tostarp arī nosakot, vai norādītā viesnīca, numura tips un datumi ir tādi paši un vai pieprasījums atbilst visiem noteikumiem un pieprasījuma apstrādes prasībām.

5. Mūsu “labākās cenas garantiju” nevar izmantot kopā ar citiem piedāvājumiem un akcijām.

6. Agoda patur tiesības “labākās cenas garantiju” jebkurā laikā mainīt, papildināt, uz laiku pārtraukt vai izbeigt.

Ar jebkuriem jautājumiem saistībā ar pieprasījumiem vērsieties pie mūsu Klientu apkalpošanas grupas.

Atpakaļ uz sākumu

Drošas iepirkšanās politika

Agoda maksājumu sistēma nodrošina personas datu konfidencialitāti un drošu kredītkartes izmantošanu ceļojuma transakcijām. Jūs varat iesniegt savus kredītkartes datus, izmantojot kādu no šīm drošajām metodēm:

 • Izmantojot mūsu drošo (SSL) kartes turētāja datu veidlapu tiešsaistē
 • Vai pa tālruni, zvanot Agoda atbalsta centram

Atpakaļ uz sākumu

Rezervācijas garantija

Uz rezervācijām, kas nodrošinātas ar Agoda, attiecas Rezervāciju Garantija. Ja Jūsu apstiprinātā rezervācija nav pieejama vai to neredz naktsmītne, nekavējoties sazinieties ar mūsu 24/7 klientu apkalpošanas daļu, zvanot uz telefona numuriem, kas norādīti apstiprinājuma e-pastā. Mūsu Agoda Klientu atbalsta speciālisti atradīs alternatīvu atbilstošu un līdzīgu naktsmītni ar Jūsu piekrišanu.

Ja nevēlēsieties citu naktsmītni, Agoda piedāvās pilnu samaksātās summas atmaksu, ko bijāt samaksājis par oriģinālo naktsmītni.

Atpakaļ uz sākumu

Atcelšanas politika

Ja vien atcelšanas noteikumos nav minēts citādi, Agoda neiekasē apstrādes maksu par atcelšanām.

Ja atcelšana notiek pēc e-pasta apstiprinājumā norādītā pēdējā atcelšanas datuma (attiecas arī uz šī perioda laikā veiktiem pieprasījumiem), tiek piemērota maksa vismaz 1 (VIENAS) uzturēšanās dienas maksas apmērā, ja vien e-pasta apstiprinājumā nav noteikts citādi.

Ja neieradīsities viesnīcā, tā tiks uzskatīta par novēlotu atcelšanu, un tiks piemērota maksa vismaz vienas (1) uzturēšanās dienas maksas apmērā par istabu, ja vien e-pasta apstiprinājumā nav noteikts citādi.

Jebkuras jūsu rezervācijas izmaiņas ir jāveic ar Agoda starpniecību, nevis tieši viesnīcā. Tas attiecas uz rezervācijas datumu maiņu, uzturēšanās laika pagarināšanu, agrāku izrakstīšanos, ierašanās aizkavēšanos un pilnīgu vai daļēju rezervācijas atcelšanu. Ja jums rodas kāda problēma vai jautājumi pirms ierašanās viesnīcā vai uzturoties viesnīcā, vērsieties pie mūsu Agoda klientu atbalsta speciālistiem. Lūdzu, mums paziņojiet par rezervācijas atcelšanu mūsu darba laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00 (GMT+7).

Atpakaļ uz sākumu

Atlīdzības noteikumi

Lai pieprasītu naudas atmaksu, lūdzu, sazinieties ar Agoda palīdzības centru.

 • Agoda nodrošina vienkāršu un efektīvu naudas atmaksas procesu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka viesnīca var piemērot soda naudu par jūsu uzturēšanās ilguma saīsināšanu tūrisma sezonas, tirdzniecības izstāžu un sanāksmju laikā un lielas noslodzes periodos vai par rezervācijas atcelšanu pēc e-pasta apstiprinājumā norādītā pēdējā datuma. Ja tiek iekasēta soda nauda, tā tiks atskaitīta no atmaksājamās summas.
 • Jūsu e-pasta apstiprinājumā būs norādīts precīzs datums, līdz kuram varat atcelt rezervāciju bez maksas par atcelšanu. Parasti atcelšanas pēdējais datums ir 14 dienas pirms ierašanās viesnīcā. Soda nauda parasti ir vienas uzturēšanas dienas maksas apmērā, ja vien e-pasta apstiprinājumā nav norādīts citādi.
 • Ja vien atcelšanas noteikumos nav īpaši norādīts citādi, atcelšanas pieprasījumi, kas iesniegti kādā no minētajiem veidiem pirms apstiprinājumā norādītā beigu datuma, parasti tiek atlīdzināti 100% apmērā (Agoda nepiemēro maksu par atcelšanas apstrādi) 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Arī jebkurš atcelšanas pieprasījums, kas iesniegts pēc apstiprinājumā norādītā beigu datuma, tiks apstrādāts 10 dienu laikā, un soda nauda, ja tāda būs piemērojama, tiks atskaitīta no atlīdzināmās summas.
 • Vairumā gadījumu nauda par uzturēšanās laika saīsināšanu tiks atmaksāta 10 dienu laikā, atskaitot jebkuru piemērojamo soda naudu, un, ja jūs ar mums sazināsities (jebkurā iepriekš norādītajā veidā) pirms sava uzturēšanās laika saīsināšanas, mēs varam paātrināt šo naudas atmaksu. Taču, ja Jūs mums paziņosiet pēc izrakstīšanās, reizēm naudas atmaksāšana var aizkavēties, jo dažas viesnīcas var vilcināties ar precīzu jūsu uzturēšanās datumu paziņošanu. Ja naudas atmaksas apstrādei paredzamais laiks būs ilgāks par 10 dienām, tad mēs jums par to paziņosim pa e-pastu pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

  Lūdzu, ņemiet vērā: Par uzturēšanās laika saīsināšanu bez savlaicīga paziņojuma sniegšanas daudzas viesnīcas piemēro soda naudu, kas bieži vien ir vienas uzturēšanās dienas maksas apmērā. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar viesnīcas noteikumiem.

Atpakaļ uz sākumu

Par Agoda

Agoda (agoda.com) ir tiešsaistes viesnīcu rezervācijas dienests, kura specializācija ir viszemāko cenu nodrošināšana Āzijas viesnīcās. Agoda ir daļa no Booking Holdings Inc. (Nasdaq: BKNG). Tās galvenā mītne atrodas Singapūrā, tā darbojas arī Bangkokā un Filipīnās. Agoda tīklā ir 10 000 viesnīcu Āzijā un vairāk kā 150 000 viesnīcu visā pasaulē. 300 profesionāli darbinieki nodrošina pirmklasīgu apkalpošanu, unikāli apvienojot vietējās zināšanas un sakarus, lai sniegtu visizdevīgākos viesnīcu piedāvājumus gan biznesa, gan tūrisma ceļojumiem.

Agoda savieno izdevīgu piedāvājumu meklētājus un ceļojumu vairumtirgotājus. Mūsu izvēlētie partneri ir tikai vislielākie un uzticamākie uzņēmumi ar ilgu darba pieredzi Āzijā un pasaulē, un mēs darbojamies šādās organizācijās:

 1. ASTA (Amerikas Tūrisma aģentūru apvienība)
 2. IATA (Starptautiskā Gaisa transporta asociācija)
 3. PATA (Klusā okeāna un Āzijas ceļojumu asociācija)
 4. HKTA (Honkongas Tūristu asociācija)
 5. ATTA (Taizemes Tūrisma aģentūru asociācija)
 6. TIC (Ceļojumu nozares padome)

Mūsu mērķis ir būt labākajam izdevīgu viesnīcu piedāvjumu un citu ceļojumu pakalpojumu sniedzējam internetā. Mēs saprotam, ka ceļojuma rezervēšana internetā ir kļuvusi iespējama tikai nesen, un darām visu iespējamo, lai gūtu kvalitatīva un uzticama pakalpojumu sniedzēja reputāciju. Tādēļ mēs esam arī izveidojuši savus "Drošu maksājumu un privātuma principus", lai jūs varētu justies droši, izmantojot mūsu pakalpojumus.

Atpakaļ uz sākumu

Agoda naudas atlīdzības noteikumi

IEVADS

Šie noteikumi ir Agoda naudas programmas (turpmāk - Programma) pamatā (“Programma”). To mērķis ir noteikt attiecības starp Jums kā dalībnieku Programmā un Agoda kompāniju. Programmas pārvaldītājs ir Agoda Ltd. uzņēmums (“Agoda”). Jūsu dalība Programmā un Agoda naudas lietošana ir noteikta šajos noteikumus, un Jūsu atbildība ir ar tiem iepazīties un saprast tos.


AGODACASH

AgodaCash parasti tiek izsniegta Jums pēc Agoda ieskatiem, ja veicat rezervāciju ar Agoda vai labas gribas dēļ. Lai izvairītos no šaubām, Agoda nav pienākums piešķirt AgodaCash par katru rezervāciju, kas veikta vietnē. Tikai un vienīgi Agoda pēc saviem ieskatiem nosaka AgodaCash summu, kas jāpiešķir rezervēšanai, ja tāda ir.

AgodaCash var tikt ieskaitīta personām, kas ir vai būs reģistrētas Agoda vietnē Kopējo Agoda naudas apjomu nosaka Agoda tikai pēc saviem ieskatiem un brīvi rīkojoties. Ieskaitīto summu nosaka Agoda tikai pēc saviem ieskatiem un, nosakot šo summu, Agoda var pievērst uzmanību kritērijiem, tostarp, bet ne tikai, lietotāja iepriekšējo rezervāciju vēsturei Agoda vietnē, naktsmītņu veidiem, ko klients rezervējis iepriekš un lietotāja atrašanās vietai.


AGODA NAUDAS LIETOŠANA UN IZPIRKŠANA

Tikko izdota, Agoda nauda nevar tikt pārdota un netiek mainīta, kā arī netiek izmaksāta skaidrā naudā. AgodaCash nevar tikt pārsūtīta, pārdota vai mainīta. Ar Agoda naudas izpirkšanu nav saistītas nekāda izmaksas.

Lai gan AgodaCash tiek raksturota kā līdzvērtīga noteiktām valūtām (piemēram, ASV dolāriem), šāds apraksts ir paredzēts tikai Jūsu ērtībām. Fiat valūtas summa parāda tikai "orientējošo vērtību", kuru var izpirkt ar Agoda naudu, attiecīgās Agoda naudas vērtības nav piesaistītas fiat valūtām, un "orientējošā vērtība" var mainīties pēc Agoda ieskatiem. Agoda neuzņemas atbildību par jebkādām neatbilstībām, kas var rasties saistībā ar rezervācijām, kas apmaksātas valūtā. Agoda pēc saviem ieskatiem var atcelt Agoda naudas vērtību un Agoda naudas īpašnieki nevar izvirzīt nekādas pretenzijas pret Agoda par "orientējošo vērtību" vai jebkādām citām naudas summām.

AgodaCash var izpirkt tikai tieši, izmantojot Agoda vietnes, piemēram, Agoda Company Pte. Ltd. agoda.com un Quantum Growth Network Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. vietnē, agoda.cn, tām naktsmītņu rezervācijām, kas ievietotas šajās vietnēs. Lai izvairītos no šaubām, AgodaCash izsniedz tikai Agoda Company Pte. Ltd. (Singapūras uzņēmums).

Lai nešaubītos, AgodaCash nevar iegūt par rezervācijām, kas veiktas citās platformās vai ir izpirktas tajās. Kā lietotājs, Jūs nevarat izpirkt AgodaCash tieši ar naktsmītnēm; izpirkšana atļauta tikai vietnēs. Jūs varat izpirkt savu AgodaCash par Programmā iekļauto naktsmītni, kas ir redzama vietnēs. Rezervācijas procesa laikā ir skaidri norādīts, vai Agoda naudas vērtība var tikt izpirkta. Agoda nav atbildīga par izmaiņām, kuru rezultātā naktsmītnes dalība Programmā tiek atcelta.

Izpērkot uzkrāto AgodaCash, Jums būs iespēja vai nu daļēji izpirkt uzkrāto AgodaCash, vai arī izvēlēties pilnīgu izpirkšanu. AgodaCash ieskaitītās summas bilanci var pārbaudīt un piekļūt tai jebkurā laikā savā AgodaCash lapā. AgodaCash nevar izmantot kopā ar citām akcijām, piedāvājumiem vai atlīdzību, ja vien tas nav skaidri atļauts attiecīgās reklāmas, piedāvājuma vai atlīdzības noteikumos.

Uz naktmītni, kas rezervēta ar Agoda naudu pilnā apmērā vai daļēji, attiecas rezervētās naktsmītnes tarifi, līgumi un naktsmītņu noteikumi. Ar AgodaCash var tikt izpirktas atbilstošas publicētas cenas līdz pat pilnai rezervācijas vērtībai, bet nevar izpirkt bezmaksas naktsmītnes, īres vai biļetes, industrijas atlaides, grupu cenas vai īpašo piedāvājumu cenas. AgodaCash nevar tikt piemērota maksa par kredītkarti attiecībā uz rezervēto naktsmītni.

Agoda patur tiesības katrā atsevišķā gadījumā deaktivizēt vai atskaitīt Jūsu AgodaCash, ja nepieciešams.

Ja klients atceļ Programmas naktsmītnes atmaksājamu rezervāciju, par kuru ir samaksāts pilnībā vai daļēji ar Agoda naudu, šai rezervācijai izmantotā Agoda nauda var tikt izsniegta klienta kontā ar oriģinālo derīguma termiņu. Ja šai atmaksājamajai rezervācijai izmantotās Agoda naudas derīguma termiņš ir beidzies pirms atcelšanas, tas netiks izsniegta klienta kontā.

Agoda nauda, kas iztērēta par neatmaksājamu rezervāciju Programmas naktsmītnē, netiks vēlreiz izsniegta klienta kontā nekādos apstākļos.

Agoda naudu nevar izmantot, lai apmaksātu vai atlīdzinātu jebkuras atcelšanas izmaksas.


AGODA NAUDAS DERĪGUMS UN TERMIŅA BEIGAS

Kopumā, Agoda izsniegtā Agoda nauda būs derīga tik ilgi, kamēr tā tiks pilnībā izpirkta vai tikmēr, kamēr Agoda izbeigs līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem, taču Agoda nauda nebūs derīga ilgāk par pieciem (5) gadiem. Ja Agoda nauda piešķirta ar norādītu derīguma termiņu, tad Agoda nauda zaudē spēku pēc norādītā derīguma termiņa beigām. AgodaCash nevar atkārtoti lietot Agoda, tiklīdz tā ir pilnībā izpirkta, AgodaCash derīguma termiņa beigu datumā vai sākot no tā (ietverot periodu vairāk par 5 gadiem kopš kartes izdošanas datuma) vai iepriekšējā Agoda naudas līguma laušana saskaņā ar šiem noteikumiem un turpmāk, jebkura atlikusī AgodaCash saskaņā ar derīguma termiņa beigu datumu tiks noteikta par spēkā neesošu un tādēļ to nebūs iespējams izmantot. Ja neizdosies izpirkt nevienu AgodaCash līdz derīguma termiņa beigām, Jūs (i) zaudēsit konta atlikumu, (ii) atteiksies no visām tiesībām, kas saistītas ar AgodaCash, un (iii) atbrīvosiet Agoda no visām turpmākajām maksājumu saistībām un no jebkuras atbildības attiecībā uz AgodaCash atlikumu. Agoda paturēs tādas summas, kurām beidzies derīguma termiņš.


IZMAIŅAS, IEROBEŽOJUMI, LĪGUMA IZBEIGŠANA UTT.

AgodaCash, Programmu un tās labumus Agoda piedāvā pēc saviem ieskatiem, Agodai ir tiesības izbeigt Programmas līgumu vai mainīt Programmas noteikumus, šos noteikumus, labumus, dalības nosacījumus vai ieskaitītās summas limitus, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā, ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā, pat ja izmaiņas var ietekmēt spēju izpirkt jau piešķirtu AgodaCash. Tādā mērā, kādā to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Agoda var, cita starpā, atsaukt, ierobežot, veikt izmaiņas vai atcelt jebkuru īpašo piedāvājumu; paaugstināt AgodaCash ieskaitīto summu, kas nepieciešama jebkurai naktsmītnes rezervācijai, kas veikta vietnē; mainīt vai noteikt AgodaCash summas vai labumu pārvedamību; pievienot neierobežotā skaitā darbības pārtraukuma datumus; vai ierobežot naktsmītņu rezervāciju skaitu, kas pieejamas kādā vai visās naktsmītnēs, kas ir daļa no vietnes; vai citādi mainīt Programmu pēc saviem ieskaitem vai kā to pieprasa likums. Agodanaudas dalībnieki nevar rēķināties ar Agoda naudas vērtības ilgstošu pieejamību.

Dalība Programmā ir šo noteikumu, kas izklāstīti šeit, subjekts un Agoda var, pēc saviem ieskatiem, laiku pa laikam veikt izmaiņas. Vienīgi Agodai ir tiesības interpretēt un piešķirt Programmu saskaņā ar šiem noteikumiem. Jebkura Programmas lietotāja vai jebkuras citas personas, kas darbojas Programmas lietotāja vārdā, nesekošana noteikumiem, kas izklāstīti šeit, jebkura Programmas privilēģiju ļaunprātīga izmantošana, jebkura darbība, kas radītu zaudējumus Agoda interesēm vai jebkura ar Agoda kompāniju vai tās filiālēm saistītas informācijas sagrozīšana, var rezultēties ar Jūsu AgodaCash termiņa izbeigšanu, AgodaCash vērtības un citu labumu atcelšanu.


AGODA NAUDAS IZPĀRDOŠANAS VAI BARTERA AIZLIEGUMS

AgodaCash pārdošana vai maiņa ir stingri aizliegta. Jebkura AgodaCash piešķirta vai pārdota (izņemot gadījumus, kurus pieļauj šie noteikumi), pārkāpjot Programmu un šos noteikumus, pakļaujot klientu sodam, kas tiek uztverts kā vispārējs pārkāpums, var tikt konfiscēta vai atcelta daļēji vai vispār.  

Naktsmītnes rezervācijas izmantošana, kas īstenota saskaņā ar pirkumu, barteri vai citu veidu, pārkāpjot Programmu un šos noteikumus, var izraisīt rezervācijas atcelšanu, iekļuves naktsmītnē nepieļaušanu attiecībā uz viesi, uz kura vārda ir veikta rezervācija, un pēc Agoda ieskatiem par uzturēšanos naktsmītnē var tikt pieprasīts samaksāt atbilstošu cenu.

 

VISPĀRĪGI

Programma domāta tikai Agoda klientiem. Uz jebkuru rezervāciju, ko veic klients, izmantojot AgodaCash (ar daļēju vai pilnu apmaksu) attiecas Agoda Lietošanas noteikum. Jums nav atļauts pārsūtīt savu AgodaCash uz citu lietotāja Agoda kontu. Agoda patur tiesības auditēt AgodaCash, kas piešķirta vai ko lieto klients, jebkurā laikā un saskaņā ar Programmu un šiem noteikumiem, par to neinformējot klientu. Situācijā, ja audits atklāj nesakritības, krāpniecību, ļauprātīgu darbību, AgodaCash izpirkšanas pieprasījuma apstrāde var tikt aizkavēta līdz audita pabeigšanai. Noteiktos gadījumos (tajā skaitā, krāpniecību, tostarp, bet ne tikai viltotu kontu atvēršana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkā), Agoda patur tiesības atcelt Jums piešķirsto AgodaCash, kā arī slēgt Jūsu kontu. Turklāt, krāpniecības gadījumā (reālā vai turot aizdomās) vai situācijā, ko Agoda identificē kā aizdomīgu, kad AgodaCash tiek pārsūtītas, pārkāpjot šos noteikumus, Agoda var pēc saviem ieskatiem apturēt vai bloķēt attiecīgo(ās) AgodaCash vai attiecīgo kontu.

Šādi Jūs garantējat, ka, izmantojot savu AgodaCash, netiek un netiks pārkāpti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju regulējošie tiesību akti (tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar korupciju, narkotiku kontrabandu un citiem smagiem noziegumiem (pabalstu konfiskāciju) un terorisma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas) likumu 325) saskaņā ar izmaiņām laiku pa laikam), ASV bankas likums (31 USC 5311) un cits regulējums vai jebkurš atbilstošais tiesību akts, regulējums vai noteikumi. Turklāt Jūs padarāt Agoda par brīvu no jebkādas atbildības, kas var rasties, pārkāpjot likumus un noteikumus par naudas atmazgāšanu, neaprobežojoties ar iepriekšminēto.

AGODA NAUDAS VĒRTĪBAI NAV NOZĪMES ĀRPUS PROGRAMMAS. AGODA VAR ATCELT AGODA NAUDU JEBKURĀ LAIKĀ, IEVĒROJOT ŠEIT IZKLĀSTĪTOS NOTEIKUMUS. AGODACASH NAV PĀRVEDAMA NĀVES GADĪJUMĀ, TOSTARP VALSTS ATTIECĪBU ZIŅĀ VAI CITĀDI SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM. RISKS UN NOSAUKUMS TIEK NODOTS AGODA KONTA ĪPAŠNIWKAM, PĀRSKAITOT AGODACASH. AGODA NENES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMEM VAI BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDAS DABAS ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR (I) AGODA NAUDAS PAZAUDĒŠANU VAI ZĀDZĪBU VAI JŪSU AGODA NAUDAS IZMANTOŠANU BEZ JŪSU ATĻAUJAS UN (II) JEBKĀDU TIEŠU, NETIEŠU, SPECIĀLU VAI SEKU ZAUDĒJUMU, PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU, KAS VAR RASTIES VAI KURI IR RADUŠIES AGODA NAUDAS NEIZMANTOŠANAS DĒĻ, AGODA VAI AGODA.COM FINANŠU VAI DARBĪBAS PROBLĒMU DĒĻ, AGODA VAI VIENES, NAUDAS KRĀPŠANAS, VILTOŠANAS UN ZĀDZĪBAS DĒĻ.

Personiskā informācija, kas saistībā ar Programmu tiek ievākta no Jums, tiks apstrādāta saskaņā ar Agoda privātuma principiem un uz to attiecas datu aizsardzības tiesību akti. Informācija, ko iesniedzat Jūs, var tikt nodota un saņemta no naktsmītnes nodrošinātāja, lai atvieglotu Jūsu dalību Programmā. Lai uzzinātu, kā šo informāciju naktsmītnes nodrošinātājs var izmantot, lūdzu, iepazīstieties ar viņu privātuma noteikumiem. 

Agoda patur tiesības neatļaut Agoda naudas izpirkšanu jebkuram lietotājam, kurš lieto Programmu, bet ne saskaņā ar šiem noteikumiem vai ir pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un kas var rezultēties Agoda naudas vērtības zaudēšanā. Turklāt, Agodai pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt normatīvus vai administratīvus pasākumus pret klientu, tajā skaitā, kriminālvajāšanu, ja tas ir nepieciešams.

Jebkura personas rīcība, kas apdraud leģitīmu Programmas darbību var tikt uzskatīta kā krimināllikuma vai civillikuma pārkāpums un, ja tāda rīcība tiek konstatēta, Agoda patur tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no šādas personas pilnā apmērā saskaņā ar likumu. Agoda atteikšanās piemērot šos noteikumus nenozīmē atteikšanos no šīm vai citām normām. 

Visus jautājumus vai strīdus, kas saistīti ar personas atbilstību Programmai, AgodaCash izpirkšanu, lietošanu vai noteikumu ievērošanu no klienta puses, izšķirs Agoda pēc saviem ieskatiem.

Ja kāda no šo noteikumu normām ir nepareiza vai neizpildāma kompetentās jurisdikcijas tiesai, šāda norma ir jāatdala no pārējā šo noteikumu kopuma, kas pretējā gadījumā paliek spēkā. 

Agoda nekādā ziņā nav atbildīga par iespējamām sekām saistībā ar nodokļiem par Jūsu dalību Programmā. Jūs esat atbildīgs par visu nodokļu nomaksu un saņemtajām priekšrocībām no dalības Programmā un AgodaCash izpirkšanā, kā arī par visu attiecīgo uzglabāšanas un informēšanas pienākumu. Lūdzu sazinieties ar nodokļu konsultatiem attiecībā uz AgodaCash lietošanu un izpirkšanu, ja nepieciešams. 

Šie noteikumi ir jāinterpretē saskaņā ar Singapūras likumiem neatkarīgi no atrašanās vietas jebkurā laikā. Singapūras tiesām ir izņēmuma jurisdikcija pār jebkuru jautājumu, kas saistīti ar šiem noteikumiem.

PAPILDINFORMĀCIJA

Paldies, ka iepazināties ar šiem Programmas noteikumiem. Papildinformāciju par Agoda naudu varat iegūt, skatot BUJ mūsu Vietnē.

Atpakaļ uz sākumu

Agoda Cashback atlīdzību programma

Izvēloties "Cashback" rezervācijas veidnes atlīdzības sadaļā un apstiprinot rezervāciju vietnē, Jūs esat piekritis šiem nosacījumiem un Lietošanas noteikumiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai tos izlasītu.

Cashback noteikumi 

1. Šie noteikumi un nosacījumi (“Cashback noteikumi”) attiecas tikai uz naudas atmaksas atlīdzību un ir spēkā papildus lietošanas noteikumiem. Ja rodas pretruna starp šiem Cashback noteikumiem un Lietošanas noteikumiem, tiks piemēroti šie Cashback noteikumi.

2. Ja vien šajos Cashback noteikumos nav noteikts citādi, šeit izmantotajiem lielajiem burtiem ir tāda nozīme, kāda sniegta Lietošanas noteikumos.

3. Šie naudas atmaksas noteikumi regulē saistības starp Agoda un Jums (“Lietotāju”), kurš ir veicis rezervāciju, kas paredzēta Lietotājiem, lai vietnē pieprasītu un saņemtu naudas atmaksu.

4. Izvēloties naudas atmaksas atlīdzību attiecībā uz rezervāciju konkrētai naktsmītnei, rezervācijas veidnē norādīto naudas atmaksas atlīdzības vērtību var apstrādāt un atmaksāt uz Jūsu kredītkarti, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi: 

 1. jums ir derīgs Agoda konts;
 2. uzturēšanās naktsmītnē ir beigusies saskaņā ar rezervēto, un esat samaksājis naktsmītnei kopējo izmitināšanas summu (iepriekš noteiktu cenu); un
 3. precīzi aizpildāt veidni pirms derīguma termiņa beigām, norādot pieprasīto informāciju, tostarp derīgu kredītkartes vai debetkartes informāciju (“Informācija par naudas atmaksu”). Jums būs pieejama veidlapa nopelnīšanas datumā, lai apstrādātu naudas atmaksas atlīdzību.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām un neskarot zemāk esošo 5. klauzulu, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem nav izpildīts, Jūs nevarēsiet pieprasīt un saņemt naudas atmaksas atlīdzību.

5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka naudas atmaksas atlīdzība, kas ir Agoda dāvana Jums kā atzītam Lietotājam, ir un vienmēr paliek atmaksājama tikai un vienīgi pēc ar Agoda ieskatiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka Agoda neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz naudas atmaksas atlīdzību, un Jums nevar būt nekādu prasību pret Agoda par atlīdzības atmaksu. Agoda patur tiesības pārtraukt naudas atmaksas programmu jebkurā laikā, pēc kura Lietotājs nebūs tiesīgs pieprasīt un saņemt naudas atmaksu (ieskaitot jebkuru naudas atmaksas atlīdzību, kur datums, kurā atlīdzība nopelnīta (kā noteikts zemāk 7. punktā) jau ir sasniegts, vai nu ieskaitot, vai citādi, izņemot jebkādu naudas atmaksas atlīdzību, kuru Lietotājs jau ir pieprasījis, iesniedzot atlīdzības informāciju.

6. Neskarot 5. klauzulu, Agoda var laiku pa laikam veikt izmaiņas naudas atmaksas atlīdzības programmā un grozīt šos Cashback noteikumus pēc saviem ieskatiem vai kā to prasa atbilstošie likumi vai noteikumi. Uz dalību naudas atmaksāšanā attiecas šie Cashback noteikumi, kas izklāstīti šeit un ik pa laikam tiek pārskatīti. Atkarībā no lietotāja atrašanās vietas vai izmitināšanas vietas atlīdzības atmaksas noteikumi var atšķirties vai naudas atmaksas atlīdzība var nebūt pieejama.

7. Jūs varēsiet pieprasīt naudas atlīdzību no Agoda 60 vai vairāk dienas pēc izrakstīšanās datuma no naktsmītnes (“Nopelnīšanas datums”). Sākot ar Jūsu nopelnīšanas datumu, Jums būs 120 vai vairāk dienas, lai sniegtu naudas atmaksas informāciju Agoda ("Derīguma termiņš"). Agoda var turpināt apstrādāt un pārskaitīt naudas atmaksas atlīdzību uz Jūsu norādīto karti. "Dienas" attiecas uz kalendārajām dienām. Atlīdzības atmaksas statusu var apskatīt savā Agoda kontā.

8. Agoda patur tiesības izbeigt un/vai noraidīt Jūsu naudas atmaksas pieprasījumu, ja (i) naktsmītne apstiprina, ka nakšņošana nav beigusies (ii) (iespējams) krāpšana (iii) Jūsu dzīvesvietas valstij vai esat tādas valsts pilsonis, kurai piemērotas sankcijas (iv) naudas atmaksas atlīdzības pārskaitījums nav atļauts Jūsu karšu shēmā vai bankā vai (v) pieprasītais naudas atmaksas atlīdzības pārskaitījums ir vienāds vai lielāks par 5000 eiro. Gadījumā, ja Agoda pārtrauc un/vai noraida Jūsu naudas atmaksas pieprasījumu, tiek uzskatīts, ka Jūs neesat izpildījis 4. klauzulas saistības, un tādēļ Jums nav prasību pret Agoda attiecībā uz naudas atmaksas atlīdzību.

9. Gadījumā, ja Jūsu naudas atmaksas tiesības vai to izpilde ir pretrunā atmaksas noteikumiem, vietējiem likumiem un noteikumiem, sankciju noteikumiem, tās tiek izmantotas krāpnieciskiem mērķiem vai naudas atmazgāšanai, Agoda patur tiesības izbeigt un/vai noraidīt Jūsu naudas atmaksas pieprasījumu, pēc saviem ieskatiem.

10. Agoda nav pienākums izmantot kartes informāciju (ja tāda ir sniegta) un jebkuru citu informāciju, kas ir pieejama Jūsu Agoda kontā, lai iepriekš aizpildītu vai aizpildītu Cashback informāciju. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jūsu Cashback informācijā norādītajai kartes informācijai nav jāsakrīt ar kartes informāciju, kas ir saistīta ar Jūsu Agoda kontu, vai karti, kuru izmantojāt, lai apmaksātu Jūsu naktsmītnes rezervācijui. Jūs apliecināt un garantējat, ka naudas atmaksas informācija, kuru Jūs mums sniedzat, attiecībā uz kuru Jūs pieprasāt saņemt naudas atmaksu, attiecas uz Jums piederošu derīgu kredītkarti vai debetkarti.

11. Jūs esat atbildīgs par naudas atmaksas pieprasīšanu no Agoda un derīgas naudas atmaksas informācijas sniegšanu pirms derīguma termiņa beigām. Ja Agoda nesaņem no Jums informāciju par naudas atmaksu pirms derīguma termiņa beigām:

 1. Tiek uzskatīts, ka Jūs neesat izpildījis 4. klauzulas saistības un Jums nebija un nebūs prasību pret Agoda.
 2. Gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka Jums ir prasība, Jūs (i) zaudēsiet naudas atmaksu, (ii) atteiksieties no visām tiesībām saistībā ar jebkādām faktiskām vai iespējamām pretenzijām vai saistībām pret Agoda saistībā ar naudas atmaksu un (iii) Agoda bez nosacījumiem ir atbrīvota no visām turpmākajām maksājumu saistībām attiecībā uz naudas atlīdzību.

12. Pašlaik Agoda atbalsta tikai maksājumus ar Visa un Mastercard kā derīgas kredītkartes un debetkartes, uz kurām var pārskaitīt naudas atmaksu. Agoda akceptētās kartes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs ir atbildīgs par visām transakciju nodevām un maksām (ja tādas ir) attiecībā uz naudas atmaksu, kas pārskaitīta uz viņa kartēm.

13. Ja pieejams, Jūs varat izvēlēties saņemt vai nu naudas atmaksu, vai AgodaCash kā atlīdzību par Jūsu rezervāciju, taču, ja vien rezervācijas veidlapā nav norādīts citādi, nekādā gadījumā nevarat izvēlēties divas vai vairākas atlīdzības par vienu rezervāciju. Ja izvēlaties saņemt AgodaCash par savu rezervāciju, AgodaCash būs izmantojams 1 gadu, sākot no dienas, kad tā būs pieejama Jūsu Agoda kontā, un tiks piemēroti AgodaCash noteikumi un nosacījumi.

14. Ja Jūs neievērosiet Cashback noteikumus, ļaunprātīgi izmantosiet šeit norādītās privilēģijas jebkādai kaitnieciskai rīcībai, kas skar Agoda intereses vai veiksiet jebkādu informācijas sagrozīšanu, ko Jūs vai kāds cits, kas rīkojas Jūsu vārdā, sniedzat Agoda vai tās saistītajiem uzņēmumiem, Jūsu tiesības un privilēģijas vai visas citas priekšrocības, pilnībā vai daļēji, var tikt izbeigtas.

15. Ar šo Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūsu izmantošana un dalība šajā naudas atmaksas programmā nepārkāpj un nepārkāps likumus un noteikumus naudas atmazgāšanas novēršanai (tostarp, bet neaprobežojoties ar korupciju, narkotiku tirdzniecību un citiem smagiem noziegumiem (pabalstu konfiskācija). Likums (klauzula 65A) un Terorisma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas) likums 325) saskaņā ar izmaiņām laiku pa laikam), ASV bankas likums (31 USC 5311) un cits regulējums vai jebkurš atbilstošais tiesību akts, regulējums vai noteikumi. Turklāt ar šo Jūs piekrītat atlīdzināt un sniedzat Agoda brīvību no jebkādas atbildības, kas var rasties, pārkāpjot likumus un noteikumus par naudas atmazgāšanu, neaprobežojoties ar iepriekšminēto.

16. Jūsu personiskā informācija, kas tiek apkopota saistībā ar naudas atmaksas atlīdzību, tiks izmantota saskaņā ar Agoda konfidencialitātes noteikumiem un uz to attieksies atbilstoši datu aizsardzības likumi.

17. Šos Cashback noteikumus reglamentē Singapūras likumi un visas pretenzijas vai strīdi (“Prasība”), kas izriet no vai ir saistīti ar: i) Cashback noteikumiem; ii) naudas atmaksas atlīdzību; vai iii) reklāmām, akcijām vai mutiskiem vai rakstiskiem paziņojumiem, kas saistīti ar naudas atmaksas atlīdzību, neatkarīgi no tā, kā tas tiek aprakstīts, atsaukts vai pasniegts, uz to attiecas Singapūras tiesu ekskluzīvā jurisdikcija. 2001. gada likums par līgumiem (Trešo pušu tiesības) (53B nod.) nav piemērojams.

18. Šo Cashback noteikumu oriģināla angļu valodas versiju var tikt tulkota citās valodās. Šo Cashback noteikumu tulkotā versija ir paredzēta tikai atsauces nolūkiem. Ja rodas domstarpības par šo Cashback Noteikumu saturu vai interpretāciju, prevalē angļu valodas versija. Tiesvedībā izmantojama angļu valodas versija.

Agoda Iesaki draugu programma

Pēdējo reizi atjaunināts 2019.gada decembrī

Pārskats 

 • Iesaki draugu programma (“Programma”) piedāvā iespēju gūt atlīdzību, iesakot draugiem veikt rezervācijas Agoda mobilajās lietotnēs (katram “Lietotne”), izmantojot unikālu identifikatoru, kas kodēts tiešsaistes saitē, ko jums sniegusi Agoda. (“Saite”). Programmu organizē Agoda kompānija Pte. Ltd., 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712 (“Agoda”).
 • Šie programmas noteikumi papildina (a) mūsuLietošanas noteikumus, kas nosaka mūsu platformas izmantošanu, (b) mūsu AgodaCash noteikumus, kas reglamentē, kā Jūs uzkrājat un izpērkat AgodaCash, un (c) mūsuPrivātuma noteikumus, kas izskaidro, kā mēs apkopojam un apstrādājam personas datus (kopā „Noteikumi”). Saites izmantošana norādīs, ka esat piekritis Noteikumiem un piekrītat, ka tie ir saistoši saskaņā ar līgumu ar Agoda. 
 • Programma ir spēkā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 29. februārim .
 • Agoda laiku pa laikam rīkos kampaņas programmas ietvaros, katrai no tām norādot sākuma un beigu datumus (katrai individuāli “Kampaņas periods”).
 • Katra kampaņas perioda laikā Agoda dalībniekiem nosūtīs saiti, kas attiecas uz kampaņas periodu. Katra kampaņa sākas un beidzas  noteiktos datumos sekojoši:
  • Kampaņa 1 notiek no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.jūnijam.
  • Kampaņa 2 notiek no 2019.gada 8.jūnija līdz 2019.gada 25.jūnijam.
  • Kampaņa 3 notiek no 2019 gada 9. jūlija līdz 2019.gada 31. jūlijam.
  • Kampaņa 4 notiek no 2019 gada 1.augusta līdz 2019.gada 31. augustam.
  • 5. kampaņa notiek no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 29. februārim un ir derīga tikai tiem, kuriem ir piekļuve saitei no Austrālijas IP adreses un kas dzīvo Austrālijā.
 • Programmu nevar apvienot ar citiem Agoda piedāvājumiem. Iesakot draugu, izmantojot saiti, Jūs atsakāties no tiesībām uz kompensāciju vai atlīdzību par ieteikumu, ko piedāvā Agoda saskaņā ar jebkuru citu programmu. 
 • Programma paredzēta tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem.
 • Agoda var jebkurā laikā apturēt vai izbeigt programmu vai pārtraukt kampaņu, izvietojot platformā ziņojumu vai nosūtot ziņu uz e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu Agoda kontu.
 • Agoda negarantē, ka saite darbosies bez kļūdām bez pārtraukuma vai ka tā ir saderīga ar visām sistēmām un tīkliem.

Dalībnieka atbilstība

 • Dalība programmā notiek saņemot uzaicinājumu, neobligāti un saskaņā ar atbilstības kritērijiem, ko laiku pa laikam nosaka Agoda pēc saviem ieskatiem.
 • Lai piedalītos programmā, jūs:
  • esat īsta persona;
  • nevarat būt Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājs;
  • nedrīksat būt pašreizējais Agoda darbinieks vai direktors (tas attiecas arī uz Agoda meitasuzņēmumu darbiniekiem);
  • esat aktīva Agoda konta ar jūsu vārdu īpašnieks un
  • nedrīkstat būt citos gadījumos diskvalificēts.
 • Mēs varam pieprasīt, lai Jūs sniedzat papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina, ka Jūs atbilstat programmas prasībām un ka atjaunināsiet informāciju un dokumentus, ja tie mainās Jūsu dalības programmā laikā.
 • Ja uzskatāt, ka esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai lietojat Programmu, lai iesaistītos vai veicinātu nelikumīgas darbības, Agoda var nekavējoties apturēt vai pārtraukt dalību Programmā.

Ieteiktie draugi

 • Lai persona saskaņā ar Programmu tiktu atzīta par draugu, tai:
  • jābūt īstai personai;
  • nav iepriekš rezervējusi Agoda platformā Programmas ietvaros (vai Agoda vietnē, lietotnē vai jebkādā citā formā); un
  • nevarat ieteikt sevi, savu dzīvesbiedru vai personu, kas dzīvo tādā pašā adresē kā jūs.

Derīgās rezervācijas

 • Ievērojot Noteikumus, jūs uzkrājat atlīdzību par ieteikumu AgodaCash(“Atlīdzības par ieteikumu”) veidā, kad jūsu norādītais draugs (“Iesakāmais draugs”) veic atbilstošu rezervāciju, kā noteikts zemāk.
 • Atbilstoša rezervācija” ir rezervācija, izmantojot saiti lietotnē vienā no kampaņas periodiem, un tā atbilst šādiem kritērijiem:
  • Rezervētais numurs un izvēlētā cena aplikācijā bija norādīta kā “Atbilstoša piedāvājumam;”
  • Rezervācija tika pilnībā iepriekš apmaksāta, izmantojot Maksāt tūlīt maksājuma veidu;
  • Rezervācijas izrakstīšanās datums ir 15 dienu laikā pēc pēdējās Kampaņas perioda dienas;
  • Rezervācijai ir minimālā rezervācijas vērtība (ieskaitot nodokļus un nodevas):
   • 30 ASV dolāri par rezervācijām, kas veiktas līdz 2019.gada 8.jūnijam;
   • 90 ASV dolāri par rezervācijām, kas veiktas no 2019.gada 9.jūnija līdz 2019.gada 30.jūnijam;
   • 30 ASV dolāri par rezervācijām, kas veiktas no 2019.gada 1.jūlija
  • Rezervācijas rezultātā klients bija faktiski nakšņojis.
 • Jūs varat nopelnīt atlīdzību par ieteikumu no maksimāli 5 atbilstošām rezervācijām.

Atlīdzība par ieteikumiem

 • Par katrai atbilstošo rezervāciju atlīdzību par ieteikumu Agoda aprēķinās pēc saviem ieskatiem un tā var atšķirties, balstoties uz dažādiem faktoriem, tajā skaitā, datumu, kad jūsu saite tiek ģenerēta, datumu, kad jūsu saite tiek izmantota, lai veiktu atbilstošu rezervāciju, atbilstošās rezervācijas vērtību, nakšņošanas vietu un uzturēšanās datumiem.
  • Atlīdzības par ieteikumu par atbilstošu rezervāciju 1. kampaņā ir līdz 10 ASV dolāriem.
  • Atlīdzības par ieteikumu par atbilstošu rezervāciju 2. kampaņā ir līdz 30 ASV dolāriem.
  • Atlīdzības par ieteikumu par atbilstošu rezervāciju 3. kampaņā, 4. kampaņā un 5.kampaņā ir līdz 10 ASV dolāriem.
 • Ieteikumu atlīdzības par katru atbilstošo rezervāciju tiks ieskaitītas jūsu Agoda kontā 45 dienu laikā pēc izrakstīšanās datuma.
 • Programmas ietvaros uzkrātās atlīdzības par ieteikumiem nedrīkst apmainīt pret naudu vai citiem produktiem.
 • Atlīdzība par ieteikumiem nav nododama citai personai.

Jūsu iesakāmie 

 • Savu saiti Jūs varat sūtīt tikai tām personām, ar kurām esat pazīstams un kuras kampaņas laikā būs ieinteresētas rezervēt naktsmītnes ar Agoda.
 • Jūs nedrīkstat publicēt vai izplatīt saiti publiski, izlikt to forumos vai vietnēs, kurās nestrādājat tieši, kā arī nav atļauts izmantot to apmaksātās reklāmās vai piedāvājumos.
 • Vēršoties pie personas, jums tā jāinformē, ka jūs piedalāties Programmā, un jums varat saņemt atlīdzību no Agoda par atsauksmi.
 • Jūs nedrīkstat pozicionēt sevi kā darbinieku, aģentu vai personu, kas rīkojas Agoda vārdā vai ir pilnvarota to pārstāvēt.
 • Jūs nedrīkstat izmantot Agoda nosaukumu vai logotipu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
 • Jūs nedrīkstat sazināties ar cilvēkiem, kuri lūguši nesazināties.
 • Jūs esat atbildīgs par to, lai būtu informēts, kuri likumi un noteikumi attiecas uz Jūsu dalību programmā, tostarp privātuma un datu aizsardzības likumi, kā arī par to ievērošanu.

Atbilstības paziņojums

 • Piedaloties programmā, Jūs apliecināt, ka:
  • Jūsu dalība Programmā nav nelikumīga;
  • piedaloties Programmā, Jūs ievērosiet atbilstošos likumus un Agoda noteikumus, un,
  • Jūsu dalība Programmā neradīs potenciālu interešu konfliktu ar jebkuriem citiem pienākumiem, kas ir pretrunā ar citām personām; un,
  • uz Jums neattiecas ekonomiskās vai tirdzniecības sankcijas vai līdzvērtīgi ierobežojumi, kas aizliedz Agoda veikt maksājumus Jums.
 • Jūs nedrīkstat iesaistīties kukuļdošanā vai korumpētās darbībās, veicot (vai piedāvājot veikt) jebkādus maksājumus, nododot dāvanas vai jebkādas vērtības kādai no turpmāk uzskaitītajām personām vai institūcijām, lai mudinātu saņēmēju veikt (vai neievērot) darbības, kas pārkāpj likumu, lai iegūtu vai saglabātu darījumus, lai nodrošinātu neatbilstošas priekšrocības vai liktu veikt neatbilstošas aktivitātes vai darbības attiecībā uz jebkuru darbību, ko nosaka šie Noteikumi:
  • valsts amatpersona vai darbinieks (tostarp valsts iestāžu darbinieki);
  • politiska partija (tajā skaitā jebkuru amatpersonu vai kandidātu);
  • jebkura komerciāla puse, persona vai vienība; vai
  • starpnieks, lai samaksātu kādam no iepriekšminētajiem.
 • Jebkurš mēģinājums pārkāpt šos Noteikumus vai apiet savas saistības vai atbilstības prasības ieteiktajiem draugiem un atbilstošajām rezervācijām beigsies ar Jūsu diskvalifikāciju dalībai Programmā, un Jūs zaudēsiet visas programmas ietvaros uzkrātās atlīdzības un Agoda var slēgt Jūsu lietotāja kontu.

Nodokļi

 • Atkarībā no tā, kur Jūs dzīvojat, mēs varam pieprasīt, lai Jūs sniedzat mums informāciju un dokumentus, kas saistīti ar Jūsu nodokļu maksātāja statusu, un mums, iespējams, būs jāiesniedz nodokļu iestādēm informācija par Jums, tostarp par atlīdzību, ko Jūs uzkrājat saskaņā ar Programmu.
 • Jūs esat pilnībā atbildīgs būt informētam un sekot ienākumu pārskatu sniegšanas noteikumiem, kas attiecas uz Jūsu uzkrātajām atlīdzībām un par to radīto nodokļu maksājumu veikšanu un to ievērošanu.

Atlīdzība

 • Jums būs jāatlīdzina Agoda visi zaudējumi, izmaksas un zudumi (ieskaitot saprātīgu maksu par advokātu un profesionālajiem pakalpojumiem), kas izriet no Jūsu darbībām, tostarp nolaidību un tīšu pārkāpumu saistībā ar Jūsu dalību programmā.

Izslēgšana un atbildības ierobežošana

 • Agoda nav atbildīga saskaņā ar šiem Noteikumiem par netiešiem vai zaudējumu sodu, pat ja mēs iepriekš esam informēti par zaudējumu iespējamību.
 • Agoda kopējā atbildība attiecībā uz Jums saskaņā ar šiem noteikumiem nepārsniegs 10 $.

Dažādi

 • Agoda var jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus, ievietojot platformā ziņojumu vai nosūtot ziņu uz e-pasta adresi, kas piesaistīta Jūsu Agoda kontam. Ja nepiekrītat izmaiņām, Jums jāpārtrauc dalība Programmā. Turpinot piedalīties Programmā, tostarp turpinot izmantot saiti, pēc izmaiņu publicēšanas tā norādīs uz Jūsu piekrišanu.
 • Jūs nevarat nodot citām personām tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 • Jebkuru tiesību vai pienākumu neizpilde saskaņā ar šiem Noteikumiem neietekmēs citas no tām izrietošās tiesības un pienākumus.
 • Jūsu dalība programmā nerada darba vai aģentūru attiecības ar Agoda, un Jūs atsakāties no visām tiesībām pieprasīt jebkuru labumu, ko Agoda sniedz saviem darbiniekiem. Agoda nesniedz apdrošināšanu, saskaņā ar kuru Jūs varat pieprasīt kompensāciju.
 • Šie Noteikumi nav paredzēti, lai piešķirtu tiesības trešajām personām un Līgumu (Trešo pušu tiesības) akts (2001)(Klauzula 53B) nav piemērojams.
 • Interpretācijas nepieciešamības gadījumā tiks izmantota tikai šo Noteikumu angļu valodas versija. Jebkurš tulkojums citā valodā paredzēts tikai atsauces nolūkos.
 • Šos Noteikumus reglamentē Singapūras likums, un jebkurš process, lai aizstāvētu tiesības vai izpildītu saistības saskaņā ar to, ir jāuzsāk Singapūras tiesās.

Ienākšana sistēmā ar telefona numuru

Ja domājat lietot telefona numuru, lai reģistrētos vai ienāktu savā agoda.com lietotāja kontā, Jums jābūt telefona numuram, uz kuru saņemt īsziņas, lai saņemtu vienreizējās paroles kodus no Agoda. Jūs izmantosiet šos kodus, lai verificētu savu identitāti.

Pakalpojuma sniedzēja maksa var tikt piemērota par teksta īsziņām, kuras satur vienreizējā paroles kodu. Lūdzu, sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju turpmākai informācijai.

Reģistrējiet Agoda kontu, izmantojot telefona numuru

1. Norādiet telefona numuru, uz kuru saņemt īsziņas.
2. Norādiet OTP, kas nosūtīts Jums īsziņā.
3. Izveidojiet konta paroli un esat pabeidzis.

Ieejiet Agoda kontā, izmantojot telefona numuru

1. Jūs varat izmantot verificēto telefona numura un paroles kombināciju, lai ieietu Agoda kontā.
2. Ja esat aizmirsim paroli, Jūs varat to iestatīt vēlreiz ar e-pasta palīdzību (uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīta saite) vai telefona numura palīdzību (vienreizēja parole tiks nosūtīta īsziņā).

Atpakaļ uz sākumu

Agoda īpašnieka un ceļotāja ieteikumu programma

Saskaņā ar Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmu, īpašnieki, kuru naktsmītnes ievietotas Agoda Homes platformā (“Ieteicējs - Īpašnieks”), tiek aicināti nopelnīt Agoda naudas kredītu par turpmākajām rezervācijām (“Ieteicēja atlīdzības”) ar Agoda, atsaucoties uz pirmreizējiem viesiem Agoda Homes naktsmītnēs (“Ieteicēji”). Sekojoši Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumi attiecas uz Ieteicējiem-īpašniekiem un tiem, kurus ieteicējs iesaka (kopā sauktiem par "Dalībniekiem"), kas piedalās Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmā.

Agoda var apturēt, izbeigt vai mainīt Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumus jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ. Ieteikumu atlīdzība, kas iegūta saskaņā ar Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumiem pirms šādām izmaiņām, tiks atlīdzināta.

INFORMĀCIJA PAR IETEICĒJU

Piedaloties Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmā, Ieteicējs saprot, ka Agoda var pēc saviem ieskatiem izpaust Ieteicēja vārdu un attiecīgās rezervācijas statusu Ieteicēja-Īpašnieka lietotāja e-pastā, informējot Ieteicēju-Īpašnieku par Ieteikuma atlīdzības statusu. Agoda neizpaudīs naktsmītnes nosaukumu vai specifiskus reģistrēšanās/izrakstīšanās datumus. Ja nevēlaties, lai Ieteicējs-Īpašnieks saņemt par Jums informāciju, lūdzu, nefinalizējiet rezervāciju pēc tam, kad esat uzklikšķinājis uz Ieteikumu saites. Jūsu dalība Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmā tiks apturēta.

IETEIKUMA ATLĪDZĪBA

 • Ieteikuma atlīdzību var iegūt sekojoši:
  • Ieteicējs-Īpašnieks dalās ar ieteikuma saiti, kā noteikts lūgumā piedalīties Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmā ("Ieteikuma saite").
  • Ieteicējs izveido Derīgu rezervāciju Agoda Homes platformā, klikšķinot uz Ieteikuma saites;
  • Ieteicējs nedrīkst būt iepriekš veicis rezervāciju Agoda Homes;
  • Ieteicēja uzturēšanās kā daļa no Derīgas rezervācijas ir pabeigta un apstiprināta Agoda kompānijai no rezervētās naktsmītnes puses. Jebkuriem neapmaksātiem maksājumiem, kas radušies vai nu Agoda, vai naktsmītnei, ir pilnībā jābūt samaksātiem, pirms Ieteicējs-Īpašnieks var saņemt Ieteikuma atlīdzību;
  • Ieteicējs-Īpašnieks ir izveidojis Agoda lietotāja kontu, lai saņemtu Ieteikuma atlīdzību; un
  • Ieteicējs-Īpašnieks un Ieteicējs vienmēr ir divas dažādas personas.
 • Rezervācija tiek uzskatīta par "Derīgu rezervāciju", kad tā:
  • tiek izveidota, klikšķinot uz Ieteikuma saites;
  • tā tiek veikta attiecībā uz naktsmītnēm, kas ievietotas Agoda Mājas vietnē, kurām redzams “Agoda Mājas” žetons un/vai rozā zvaigznes, uz kurām attiecas viens no šiem izmitināšanas veidiem: mājas, dzīvokļi, privāta villa, bungalo;
  • tai jāatbilst minimālajai kopējai vērtībai (neskaitot nodokļus un/vai maksājumus), kas norādīta ieteikuma uzaicinājumā, pievienotajos reklāmas materiālos, Agoda vietnē vai Agoda mobilajā lietotnē. Minimālā kopējā vērtība var tikt mainīta, balstoties uz valūtas izmaiņām;
  • rezervācija ir veikta no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. martam uzturēšanās laikā, kas notiek un ir pabeigta no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. jūnijam; un
  • tas tiek veikts attiecībā uz Agoda Homes naktsmītnēm, kuras nepārvalda Ieteicējs-Īpašnieks
 • Rezervācija netiks uzskatīta par derīgu, un tādēļ netiks nopelnītas Ieteikumu atlīdzības, ja (1) Ieteicējs-Īpašnieks ir saimnieks, (2) rezervācija tiek atcelta jebkurā laikā vai (3) rezervācija ir atbilstoša viesnīcu naktsmītnes vai citas naktsmītnes, kas atrodas vispārējā Agoda platformā, kas nepiedalās Agoda Homes.
 • Agoda pēc saviem ieskatiem apstiprinās, ka Ieteicējs-īpašnieks un persona, kas ieteikta, ir atbildis visiem Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumiem, un Ieteicējs-īpašnieks ir ieguvis Ieteikuma atlīdzību, kas aprakstīta dalības Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas ielūgumā.
 • Ieteicējs automātiski saņems Ieteikuma atlīdzību Agoda naudas formā lietotāja kontā Ieteikumu programmas mērķim 6 nedēļas pēc rezervētās naktsmītnes apstiprinājuma, ko saņem Agoda pēc Ieteicēja pilnīgas uzturēšanās.
 • Maksimālā Ieteikumu atlīdzība, ko var saņemt par Īpašnieku-ceļotāju ieteikumiem, ir Agoda nauda 1500 ASV dolāri (vai tās ekvivalents), ja vien ieteikuma uzaicinājumā vai pievienotajos reklāmas materiālos nav norādīts citādi.
 • Visa Agoda nauda, kas izsniegta šajā programmā, attiecas uz Agoda naudas Ieteikumu programmas noteikumiem .
 • Ieteicējam-Īpašniekam izsniegtās Agoda naudas derīguma termiņš ir saskaņā ar pievienotajiem e-pastiem vai materiāliem.
 • Ieteikuma atlīdzība jebkādā veidā, nevar tikt pārsūtīta, mainīta skaidrā naudā vai pārdota.
 • Ieteikumu atlīdzības aprēķins ir automātisks process, kas balstīts uz Ieteikuma saišu lietošanu un Derīgu rezervāciju veikšanu Agoda platformās. Agoda patur tiesības mainīt Ieteikuma atlīdzības aprēķina metodi un procesu jebkurā laikā. Agoda arī patur tiesības pēc saviem ieskatiem izskatīt atbilstību Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumiem.
 • Ieteikumu atlīdzības tiek izsniegtas tikai noteiktiem Ieteicējiem - Īpašniekiem, kuriem Agoda piešķīrusi  īpašas Ieteikumu saites.

IETEIKUMU SAITES

 • Agoda Īpašnieka ceļotāja ieteikuma programmu var lietot tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem.
 • Ieteicējs var izmantot tikai vienu Ieteikumu saiti. Ja Ieteicējs saņem Ieteikumu saites no vairākiem Ieteicējiem - Īpašniekiem, tikai Ieteicējs - Īpašnieks, kas saistīts ar Ieteikuma saiti, ko lieto Ieteicējs, saņems Ieteikuma atlīdzību.
 • Lai nepārkāptu pretspama likumus, Ieteicējam - Īpašniekam nav atļauts dalīties vai publicēt Ieteikuma saites tur, kur nav pārliecības, ka saņēmēji ir īsti ceļotāji un novērtē ielūgumu, ar kuru nosūtīta Ieteikumu saite.
 • Ieteikumu saites nedrīkst tikt publicētas vai izplatītas komerciālās vietnēs, ietverot kuponu vietnes, Reddit, Wikipedia vai blogos. Ieteicējiem - Īpašniekiem ir aizliegts maksāt, lai reklamētu savas Ieteikumu saites.
 • Ieteicējam - Īpašniekam ir jānodrošina Agoda, tās vadītāji, darbinieki, akcionāri, aģenti un pārņēmēji pret kaitniecību, pret jebkādām pretenzijām, kas var rasties Ieteikumu saites nelikumīgas pārsūtīšanas vai dalīšanās ar to rezultātā.

IETEICĒJI

 • Ieteicēji saņems kredītu kupona veidā tādā apjomā un derīguma termiņā, kāds norādīts ieteikuma uzaicinājumā vai pievienotajos reklāmas materiālos, kurus var izmantot nākamajā rezervācijā ar Agoda.
 • Kuponu var izmantot tikai vienu reizi un to nevar pārsūtīt, mainīt skaidrā naudā vai pārdot.
 • Katram viesim pienākas viens kupons. Vairākus kuponus nevar iegūt, izveidojot vairākus Agoda kontus.
 • Kuponi, kas paredzēti atsevišķiem Agoda kontiem, nav kombinējami vienā Agoda kontā.
 • Katrs kupons var tikt izmantots tikai Agoda platformā kopā ar vienu nākamo rezervāciju, kas atbilst minimālajai kopējai vērtībai (neskaitot nodokļus un/vai maksājumus), kas norādīta atsauces uzaicinājumā, pievienotajos reklāmas materiālos, Agoda vietnē vai Agoda mobilajā lietotnē (“Nākamā rezervācija”).
 • Ja Ieteicēja nākamā rezervācija ir tiesīga saņemt atmaksu, maksimālā atmaksa, ko Ieteicējs var saņemt, ir summa, ko Ieteicējs reāli samaksājis.

PRET KORPUCIJU

Daloties ar Ieteikuma saiti, izveidojot Derīgu rezervāciju un, lai atbilstu Ieteikuma atlīdzībai vai kuponam, katrs dalībnieks piekrīt un pieņem sekojošos pretkorupcijas noteikumus: Jūs neesat amatpersona. "Amatpersonas" ietver valdības darbinieku, valsts pārvaldes kandidātu un jebkuru (pilnībā vai daļēji) valsts sabiedrības vai valsts kontrolētu kompāniju, publisku starptautisku organizāciju vai politisko partiju (ietverot jebkuru ierēdni vai pārstāvi) darbinieku. Valsts ierēdņi nevar saņemt Ieteikumu atlīdzību vai kuponu. Jums nekavējoties ir jāinformē mūs, ja esat valsts amatpersona. Saistībā ar ieteikumu aktivitātēm (tostarp jaunu lietotāju, izmitināšanas vietu un/vai Agoda reklamēšanu un mārketingu) un Ieteikumu atlīdzību vai kuponu, Jūs (i) nedrīkstat tieši vai netieši (a) piedāvāt, solīt vai nodot trešajām pusēm (ietverot jebkuru ierēdni vai politikas partijas pārstāvi, ierēdni vai kandidātu) vai (b) meklēt, pieņemt un solīt citai partijai, jebkādu dāvanu, maksājumu, atlīdzību, pakalpojumu vai gūt jebkādu labumu, kas būtu vai varētu tikt uzskatīts par korupciju vai būt nelegāls vai korumpētības prakse un (ii) ir saskaņā ar visiem attiecīgajiem likumiem, kas regulē korupciju.

DAŽĀDI

 • Dalībnieki ir atbildīgi par visiem nodokļiem vai nodevām, kas var rasties Ieteikumu atlīdzības uzkrāšanas, izpirkšanās vai izmaksas gadījumā.
 • Agoda patur tiesības izmeklēt krāpniecisku darbību saistībā ar dalību Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmā un pārtraukt to. Ar to jāsaprot, ka Agoda pēc saviem ieskatiem atceļ Derīgu rezervāciju. Ieteikumu atlīdzības vai kuponi, kas iegūti krāpniecisku darbību rezultātā vai tādu darbību rezultātā, kas pārkāpj šos Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumus, ir spēkā neesošas un Agoda var pieprasīt to atmaksu.
 • Šo Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumu angļu valodas versija var tikt tulkota citās valodās. Šo Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumu tulkotā versija ir labas gribas akts un tikai biroja tulkojums un Dalībniekiem nevar rasties tiesības no tulkotās versijas. Strīdu gadījumā par šo Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumu saturu vai interpretāciju vai konflikta, neskaidrību vai neatbilstību gadījumā starp angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju, attiecas angļu valodas versija un tā prevalē un ir pamatota un saistoša. Tiesvedībā izmantojama angļu valodas versija.
 • Ja jebkura šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, neīstenojama vai neattiecināma, uz Jums attiecas visas pārējās normas. Šādā situācijā, spēkā neesošas normas tomēr ir jāpiemēro pilnā apmērā attiecīgo likumu ietvaros un katrs dalībnieks vismaz piekrīt akceptēt spēkā neesošas, neīstenojamas vai neattiecināmas normas, ņemot vērā šo noteikumu saturu un mērķi, līdzīgā apmērā.
 • Likuma ietvaros šie Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas noteikumi tiek pārvaldīti eksluzīvi saskaņā ar Singapūras likumiem. Jebkuri strīdi, kas var rasties saistībā ar šiem noteikumiem, ir jāiesniedz un jārisina atbilstošajā Singapūras tiesā.
 • Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmas beigu termiņš ir 2019.gada 30.jūnijs, taču Agoda patur tiesības pagarināt vai izbeigt programmu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Agoda Īpašnieku-ceļotāju ieteikumu programmu organizē Agoda kompānija Pte. Ltd.

Atpakaļ uz sākumu

Atruna

1. Agoda dara visu, lai nodrošinātu to, ka jebkura informācija vai cenas, kas parādītas vietnē, ir precīzas un saskaņā ar izdošanas datumu. Izmaiņas tirgus situācijā un apstākļos var notikt pēc izdošanas datuma, kas, savukārt, padara informāciju šajā vietnē neprecīzu vai neatspoguļo aktuālo pozīciju.

2. Agoda nepiesaka nekādu pārstāvību, garantiju vai apakšuzņēmumu saistībā ar šīs vietnes satura precizitāti, pilnīgumu, kvalitāti vai atbilstību.

3. Kamēr Agoda daudz iegulda, strādājot ar viesnīcām, kas nodrošina pieņemamus pakalpojumu un naktsmītņu standartus par samaksāto cenu, mēs nepiesakām nekādu pārstāvību, garantiju vai apakšuzņēmumu saistībā ar šīs vietnes satura precizitāti, pilnīgumu, kvalitāti vai atbilstību.

4. Šīs vietnes angļu valodas satura/versijas nesakritību situācijā, ietverot arī noteikumus un tulkotās versijas, angļu valodas versija ir noteicošā.

Atpakaļ uz sākumu

null