Agoda Lietošanas noteikumi


Pēdējo reizi atjaunināts 2018.gada janvārī

Agoda sveicina Jūs (turpmāk tekstā — „Klients” vai „Jūs”) savā tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā — „Vietne”). Termini "Agoda" vai "mēs" attiecas uz Agoda kompāniju un termins "Agoda kompānijas" kolektīvi attiecas uz Agoda un Agoda filiālēm, tostarp, bet ne tikai uz Agoda Services (Taizeme), Agoda International (Singapūra, Apvienotās Karalistes iestāde un citas vietējās filliāles), Agoda International Travel Operations, Agoda International (Malaizija), Agoda International (Hongkonga), Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc. utt. Visas atsauces uz šo Vietni ietver jebkurus tās atvasinājumus, tostarp, bet ne tikai, tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kam var piekļūt, izmantojot mobilo tālruni, planšetdatoru vai citu ierīci. Turpmāk definētie Lietošanas noteikumi attiecas uz mūsu pakalpojumiem, kas darīti jums pieejami tieši vai netieši, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp rezervāciju veikšanu tiešsaistē, klientu apkalpošanas pieprasījumus vai ko citu. Piekļūstot mūsu Vietnei, pārlūkojot un lietojot Vietni un/vai veicot rezervāciju ar Agoda starpniecību, jūs apstiprināt un piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis Lietošanas noteikumiem. Mūsu dažādie noteikumi un vadlīnijas, kuri ir atrodami Vietnē, tostarp, bet ne tikai, Privātuma principi, Drošu maksājumu principi, Agoda cenas garantija, Rezervācijas garantija, Atcelšanas noteikumi, Naudas atmaksas noteikumi, Agoda atlīdzības politikas noteikumi, Agoda dāvanu karšu noteikumi, Agoda Iesaki draugu programmas noteikumi, Viesu atsauksmju sniegšanas vadlīnijas, BUJ, utt. (turpmāk tekstā kopīgi saukti „Noteikumi”), ir jālasa kopā ar šiem noteikumiem un ir to neatņemama daļa, tādēļ tie ir šeit pievienoti atsaucei. Turpmāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi un Noteikumi tiek kopīgi saukti „Lietošanas noteikumi”. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, nekavējoties beidziet Vietnes izmantošanu. Lietošanas noteikumi, ko var laiku pa laikam mainīt, veido pilnīgu līgumu un aizstāj visus citus mūsu starpā noslēgtus līgumus un vienošanās (gan mutiskas, gan rakstiskas) par attiecīgajiem jautājumiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts

A. Apmešanās vietas rezervēšana

Šajā Vietnē Agoda nodrošina tiešsaistes platformu, kurā var pārlūkot dažādas apmešanās vietas un pagaidu uzturēšanās vietas, tai skaitā, bet ne tikai, viesnīcas, hosteļus, apkalpotus dzīvokļus, B&B tipa viesnīcas, izīrējamas istabas, japāņu tradicionālos mājokļus, kotedžas, un tml. (ko turpmāk tekstā kopīgi sauc — „Apmešanās vieta(-as)”) un veikt rezervācijas šajās Apmešanās vietās. Veicot rezervāciju Vietnē, Jūs piedāvājat veikt rezervāciju par tās norādīto cenu un atbilstoši citiem Vietnē norādītajiem noteikumiem. Tas kļūst par līgumu, kas noslēgts Singapūrā saskaņā ar Lietošanas noteikumiem tajā brīdī, kad to ir apstiprinājusi Apmešanās vieta. Jūs saņemsiet Apmešanās vietas rezervācijas e-pasta apstiprinājumu (ar pievienotu vaučeri iepriekšapmaksātām naktsmītnēm), kas nozīmē, ka Apmešanās vieta ir apstiprinājusi Jūsu rezervāciju. “Paldies lapa” nozīmē, ka Jūsu rezervācijas pieprasījums ir saņemts un ir gatavs gala apstrādei, turpmākas darbības no Jums nav nepieciešamas. Mēs paturam tiesības noraidīt rezervācijas, kā norādīts turpmāk.

Sniedzot mūsu pakalpojumus, par Naktsmītnēm norādītā informācija ir balstīta uz mūsu piegādātāju vai pakalpojuma nodrošinātāju (tai skaitā, bet ne tikai, Naktsmītņu, to pārstāvju, izplatītāju, tūroperatoru (DCM, Destination Management Companies), kanālu pārvaldnieku, partneru utt.) sniegto informāciju. Naktsmītnēm un to pārstāvjiem ir nodrošināta piekļuve ārējam vai citam savienojamības risinājumam, ko lietojot tie ir pilnīgi atbildīgi par visām cenām, pieejamību, aprakstiem, attēliem, rezervācijas noteikumiem, apmešanās vietas noteikumiem un citu Vietnē redzamo informāciju. Kaut arī mēs sniedzam savus pakalpojumus ar komerciāli pamatotu prasmju un rūpju līmeni, mēs nepārbaudām un nevaram garantēt, ka visa informācija ir precīza, pilnīga, pareiza vai atjaunināta, kā arī mūs nevar uzskatīt par atbildīgiem par nekādām kļūdām (tostarp deklarācijas un tipogrāfijas kļūdām), pārtraukumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar kādu (pagaidu un/vai daļēju) Vietnes bojājumu, remontu, jaunināšanu, apkopi vai tamlīdzīgi), neprecīzu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas nesniegšanu. Katra Naktsmītne vienmēr ir atbildīga par Vietnē redzamās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Tirgus situācijas vai apstākļu izmaiņas var notikt ļoti strauji, tādēļ Vietnē redzamā informācija var būt neprecīza vai novecojusi. Problēmu gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas daļa pieliks visas komerciāli pamatotās pūles, lai palīdzētu jums un kalpotu kā kontaktpunkts saziņai ar Naktsmītni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda ir viens no daudziem kanāliem, ko Apmešanās vietas izmanto savu rezervāciju piedāvāšanai. Ja meklēšanas rezultāti norāda, ka kādā konkrētā Apmešanās vietā vairs nav pieejami numuri, tas nozīmē, ka šāda veida numuri nav pieejami rezervācijai Agoda vietnē.

Vietne nav nevienas Vietnē minētās Apmešanās vietas (kvalitātes, pakalpojumu līmeņa vai vērtējuma) ieteikums vai apstiprinājums, un to nevajadzētu par tādu uzskatīt. Līdz ar to mēs tieši noliedzam jebkādu juridisko pārstāvību, garantiju vai saistības attiecībā uz jebkuras šajā Vietnē minētās Apmešanās vietas kvalitāti, statusu vai atbilstību. Šajā Vietnē Apmešanās vietas var būt novērtētas pēc dažādiem kritērijiem (zvaigžņu kategorijas, atsauksmēm utt.). Noklusējuma vērtējuma pamatā ir automātisks algoritms, ko laiku pa laikam var atjaunināt vai mainīt un kas ņem vērā dažādus faktorus, tajā skaitā, bet ne tikai, piedāvājumus un cenas, vēsturisko popularitāti, peļņu un ienākumus, konversiju (rezervāciju proporciju pret Vietnes apmeklējumu), numuru nakšu izpārdošanas, atcelšanas, satura kvalitāti, viesu atsauksmju vērtējumu, zvaigžņu vērtējumu utt. Agoda pašlaik ievieš "Priekšrokas Partnera" programmu, kuras ietvaros noteiktām Naktsmītnēm ir iespēja uzlabot atpazīstamību Vietnē. Zināmos apstākļos Agoda var arī piedāvāt Apmešanās vietām iespēju tikt iekļautām sponsorētā sarakstā, t. i. veikt samaksu par parādīšanu labākajā vietā. Šāda sponsorēta 'reklāma' ir attiecīgi norādīta vai arī ietvert atbilstošu paskaidrojumu.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un jebkura (likumīga) iemesla dēļ nepieņemt klientus vai rezervācijas (vai izņēmuma gadījumos atcelt apstiprinātās rezervācijas), nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslu. Parasti klienta vai rezervācijas noraidīšanas iemesli ietver, bet neaprobežojas ar Apmešanās vietas pieprasījumu(s), Naktsmītnes tālākpārdošanu Vietnē uz individuāla vai publiska pamata bez mūsu rakstiska apstiprinājuma saņemšanas (“Tālākpārdošana”), Lietošanas noteikumu pārkāpumu, force majeure notikumiem, tirdzniecības vai ekonomiskajām sankcijām, embargo, juridiskajiem ierobežojumiem, (aizdomām par) krāpšanu vai zādzību, aizdomām par noziedzīgu darbību, aizdomīgām rezervācijām, klienta iesniegtu maldinošu vai kļūdainu informāciju, problēmām ar kredītkaršu apstrādi, neatbilstošu uzvedību, draudiem, apvainojumiem, vardarbību, atteikšanos sniegt informāciju, praktiskiem šķēršļiem, saziņas problēmām, acīmredzamām kļūdām (skat. turpmāk), vēsturi, valdību vai starptautisko organizāciju (USA, ES, ANO, Singapūra utt.) melnajiem sarakstiem un tamlīdzīgi. Gadījumā, ja uzņēmums Agoda ir noraidījis vai atcēlis rezervāciju, bet maksājums jau ir veikts, jums tiks atlīdzināta rezervācijas vērtība, izņemot neautorizētas tālākpārdošanas vai jebkuru citu situāciju, ko mēs vienpersonīgi konstatējam, paturot tiesības neatmaksāt pilnu rezervācijas vērtību vai jebkādu daļu no tās. Atmaksa netiks atmaksāta neautorizētas tālākpārdošanas situācijā daudzu negatīvu faktoru dēļ, ņemot vērā zaudējumus, ko šāda prakse uzliek mūsu autorizētajiem un nolīgtajiem filiāļu partneriem, Naktsmītnēm, kuras nodrošina Agoda kompāniju ar inventāru uz līguma un uzticēšanās pamata un zaudējumus, kas nodarīti Agoda kompānijai negatīvas ietekmes uz zīmolu dēļ neautorizētu tālākpārdevēju dēļ, kuri mēģina apiet Agoda biznesu, ietverot tādas darbības kā inventāra ievietošana Agoda konkurentu vietnēs tālākpārdošanas nolūkā bez mūsu ziņas. Tāpat mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem uz laiku vai pastāvīgi aizliegt lietotājiem izmantot Vietni („pievienot melnajam sarakstam”). Melnajā sarakstā iekļautie lietotāji nedrīkst mēģināt lietot Vietni, izmantojot citu vārdu vai cita lietotāja starpniecību. Zemāk skatiet arī informāciju par mūsu mehānismiem krāpšanas novēršanai.

Retos gadījumos mēs varat atcelt vai noraidīt rezervāciju „acīmredzamu kļūdu” dēļ, neņemot vērā šo kļūdu avotu. Acīmredzama kļūda ir tāda Vietnē redzama kļūda (piem., cenas ziņā, noteikumi, punkti), kuru ikviena saprātīga persona uzskatītu par kļūdu. Šādā gadījumā saņemtā summa tiks atlīdzināta bez maksas piemērošanas. Rezervācijas atcelšana vai noraidīšana šāda iemesla dēļ var notikt pēc uzņēmuma Agoda vienpersoniskiem ieskatiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda vai Naktsmītne var noraidīt vai atcelt arī rezervācijas, ko uzskata par grupas rezervācijām, jo gandrīz visām Naktsmītnēm ir īpašas procedūras grupas rezervāciju veikšanai. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu.

Tādi apstākļi kā notiekoša rekonstrukcija, Naktsmītnes rezervācijas kļūdas un viesu īpašas vajadzības var ietekmēt jūsu uzturēšanās kvalitāti. Neaizmirstiet reģistrācijas laikā Naktsmītni informēt par visām īpašajām vajadzībām un savām prasībām.

Par zvaigžņu kategorijām

Naktsmītņu zvaigžņu vai citas norādītās kategorijas ("vērtējums zvaigznēs") ir norādītas tikai Jūsu informācijai. Piešķirtie vērtējumi zvaigznēs balstīti uz informāciju, ko mēs esam saņēmuši no saviem piegādātājiem, tostarp Naktsmītnēm, un var tikt ņemtas vērā Naktsmītnes iespējas, cenas, atsauksmes un pakalpojumi. Vērtējums zvaigznēs var nebūt saistīts ar jekbādu citu vērtējumu, ko sniedz valdības tūrisma iestādes. Mēs neatkarīgi nepārbaudām šīs zvaigžņu kategorijas. Zvaigžņu kategorija tikai norāda paredzamo ērtību līmeni attiecīgajā Apmešanās vietā, un, kopumā, jo augstāka ir zvaigžņu kategorija, jo augstāks ir ērtību un piedāvāto labierīcību līmenis. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet detalizētu aprakstu Vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zvaigžņu kategorijas var ievērojami atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, pieejamajām alternatīvām, vietējā tirgus apstākļiem un prakses, kā arī citiem apstākļiem. Tādējādi šo apstākļu dēļ ir iespējams, ka zvaigžņu kategorija kādā konkrētā valstī vai pilsētā nav salīdzināma ar tādu pašu zvaigžņu kategorija citā valstī vai pilsētā. Zvaigžņu kategorija var neatspoguļot visas Apmešanās vietā pieejamās labierīcības un pakalpojumus, un dažas labierīcības vai ērtības var nebūt pieejamas visos numuros vai pat visās ēkās ar konkrēto zvaigžņu kategoriju. Ja jums ir svarīgas kādas konkrētas labierīcības vai ērtības, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu un noskaidrojiet šādu labierīcību vai ērtību pieejamību.

B. Citi papildu pakalpojumi

Agoda nodrošina tiešsaistes platformu, kurā var pārlūkot citus pakalpojumus, tai skaitā, bet ne tikai, lidojumus un nomas automašīnas (turpmāk tekstā — „Papildu pakalpojumi”), un veikt šādu Papildu pakalpojumu rezervāciju. Kaut arī Agoda Vietne nodrošina platformu šādu Citu pakalpojumu pārlūkošanai un rezervācijai, šos Papildu pakalpojumus sniedz ar Agoda saistīti uzņēmumi vai partneri (turpmāk tekstā — „Partneri”), kurus uzņēmums Agoda ir rūpīgi izvēlējies. Piemēram, Agoda Vietnē redzamos lidojumus, meklētāju un rezervācijas paklapojumus nodrošina KAYAK un attiecīgie piegādātāji. Pārlūkojot Papildu pakalpojumus, šādi Partneri ir Vietnē skaidri norādīti, kā arī ir pievienota saite uz Partnera lietošanas noteikumiem un/vai privātuma politiku, kas noteiks jūsu un mūsu Partnera attiecības saistībā ar attiecīgā Papildu pakalpojuma rezervāciju.

Veicot Papildu pakalpojumu rezervāciju šajā Vietnē, jūs dodat solījumu izdarīt rezervāciju (piemēram, lidojuma vai nomas automašīnas) par Vietnē norādīto šādas rezervācijas cenu un ar tādiem citiem noteikumiem, par kuriem jūs laiku pa laikam informē Partneris, un, kad Partneris apstiprina rezervāciju, tas kļūst par saistošu līgumu. Partneris paziņos par jūsu Papildu pakalpojumu rezervācijas apstiprināšanu, nosūtot apstiprinājumu pa e-pastu. Partneris patur tiesības noraidīt rezervācijas atbilstoši saviem noteikumiem.

2. Vietnes lietošana

Kā norādīts iepriekš, šie Lietošanas noteikumi veido jūsu un uzņēmuma Agoda vienošanos. Agoda sadarbojas arī ar citiem uzņēmumiem, tostarp, bet ne tikai, ar Booking.com B.V., lai piedāvātu viesiem naktsmītnes visā pasaulē. Dažos gadījumus Jūs saņemsiet apstiprinājumu, kurā minēti citi uzņēmumi. Agoda var arī piedāvāt iespēju rezervēt Papildu pakalpojumus (lidojumus, nomas automašīnas) sadarbībā ar šādiem iepriekš aprakstītajiem Partneriem.

Agoda piešķir jums ierobežotu, personīgu, nenododamu, nesublicencējamu, atsaucamu licenci izmantot Vietni un piekļūt tai tikai tādā veidā, kā atļauts Lietošanas noteikumos. Izņemot šo ierobežoto licenci, mēs nepiešķiram Jums nekādas citas tiesības vai licenci attiecībā uz Vietni; visas tiesības vai licences, kas nav tieši piešķirtas ar šo līgumu, ir rezervētas. Vietnes saturs un informācija, kā arī programmatūra un infrastruktūra, kas izmantota, lai nodrošinātu šo saturu un informāciju, atrodas uzņēmuma Agoda vai tā piegādātāju un pakalpojumu nodrošinātāju, tostarp Naktsmītni un Īpašo pakalpojumu sniedzēju, īpašumā. Jūs drīkstat izmantot Vietni, tikai lai uzdotu godprātīgus un likumīgus jautājumus vai veiktu rezervācijas, un Jūs piekrītat neveikt nekādas spekulatīvas, nepatiesas vai krāpnieciska rakstura rezervācijas. Jūs apliecināt, ka rezervācijas gaitā norādītie maksājuma dati ir pilnīgi pareizi. Jūs arī apņematies norādīt uzņēmumam Agoda pareizu un precīzu e-pastu, pasta adresi un/vai citu kontaktinformāciju un piekrītat, ka uzņēmums Agoda var izmantot šos datus, lai ar jums sazinātos gadījumā, kad tas ir nepieciešams. Lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu Privātuma noteikumiem.

Tādējādi saskaņā ar Vietnes izmantošanas nosacījumiem Jūs piekrītat neizmantot Vietni, tās saturu vai informāciju nekādiem (tiešiem vai netiešiem) komerciāla vai nepersonīga rakstura nolūkiem un nekādiem nelegāliem, pretlikumīgiem vai Lietošanas noteikumos aizliegtiem nolūkiem. Ja vien mēs iepriekš neesam snieguši rakstisku piekrišanu, jūs piekrītat nepārveidot, nepavairot, neizplatīt, nepārsūtīt, neizrādīt, neizpildīt, nereproducēt, nepublicēt, nelicencēt, neradīt atvasinātus darbus, nenodot vai nepārdot, vai atkārtoti nepārdot nekādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no Vietnes. Turklāt jūs piekrītat:

 • Nelietot Vietni vai tās saturu jebkādiem neautorizētiem komerciāliem mērķiem (tajā skaitā, rezervāciju tālāka izplatīšana vai tālākpārdošana bez atļaujas);
 • neveikt nekādas spekulatīvas, neīstas vai krāpnieciskas rezervācijas;
 • nepiekļūt Vietnes saturam vai informācijai un nekontrolēt un nekopēt to, izmantojot robotu, zirnekli, rāpuli vai citus automatizētus līdzekļus vai manuālus procesus nekādiem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārkāpt ierobežojumus nekādās Vietnes robotprogrammatūras galvenēs un neapiet un neapkrāpt citus tehnoloģiskos līdzekļus, kas izmantoti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei;
 • neveikt nekādas darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai var radīt nepamatotu vai neproporcionāli lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;
 • nekādā nolūkā nenorādīt dziļo saiti uz nekādu Vietnes sadaļu (bez ierobežojumiem iekļaujot pirkuma ceļus) bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārdot atkārtoti, nelietot, nepavairot, nekontrolēt (piemēram, ar zirnekli, rāpuli), neizrādīt, nelejupielādēt vai nereproducēt nekādu saturu vai informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas pieejami Vietnē jebkādām komerciālām vai konkurējoša rakstura darbībām vai nolūkiem;
 • „nekadrēt”, „nekopēt” vai kā citādi neiekļaut nekādu daļu no Vietnes nekādā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepublicēt nekādas nelikumīgas (saskaņā ar jebkuriem attiecināmiem tiesību aktiem) ziņas Vietnē vai ar tās starpniecību un nekādas ziņas, kas atbalsta nelikumīgas darbības;
 • neatstāt vai nesniegt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur materiālu, kurš var tikt uzskatīts par kaitīgu, piedauzīgu, pornogrāfisku, nepieklājīgu, neķītru, vardarbīgu, aizvainojošu, zaimojošu, rasistisku, diskriminējošu, apvainojošu, draudošu, izvairīgu, uzmācīgu, naidīgu vai kā citādi nepieņemamu;
 • neatstāt vai nenodrošināt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur apmelojošu, neslavu ceļošu, nepatiesu vai nomelnojošu materiālu;
 • neatstāt nekādas ziņas, kas pārkāpj vai aizskar jebkādas organizācijas vai personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, cita starpā, autortiesības, patentus, preču zīmes, likumus, kas regulē tirdzniecības noslēpumus, tiesības uz privātumu vai reklāmas materiālus;
 • neatstāt nekādas ziņas, kuras jums saskaņā ar tiesību aktiem vai ar līgumā noteiktajām saistībām vai uzticības personas saistībām nav tiesību publicēt;
 • neuzdoties par citu personu vai organizāciju vai nepatiesi nenorādīt vai citādi nemaldināt par jūsu saistībām ar kādu personu vai organizāciju, vai neradīt viltus identitāti, ja tās mērķis ir maldināt, mānīt vai krāpt citus;
 • nemanipulēt ar identifikatoriem, tostarp neviltot galvenes, lai slēptu jebkuru jūsu publicēto ziņu izcelsmi;
 • neizmantot Vietni veidā, kas var bojāt, padarīt neiespējamu, pārslogot vai vājināt, vai kā citādi apgrūtināt Vietnes lietošanu vai citu lietotāju datortehniku, vai izraisīt bojājumus, pārrāvumus vai ierobežot jebkādas programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju iekārtas darbību;
 • nemēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Vietnei, jebkurai saistītai tīmekļa vietnei, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas ir saistīti ar Vietni, izmantojot urķēšanu, paroļu uzlaušanu vai jebkādus citus līdzekļus;
 • neiegūt vai nemēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas Vietnē nav apzināti publiskoti, ieskaitot ievākšanu vai citādu citu personu informācijas, piemēram, e-pasta adrešu, iegūšanu;
 • neiesaistīties nekādās maldinošās darbībās ar mērķi manipulēt ar organiskās meklētājprogrammas rezultātu lapu (MPRL) un neizmantot tādas meklētājprogrammu optimizācijas (MPO) metodes, kas ir pretrunā ar parastajām meklētājprogrammu pamatnostādnēm. MPO darbība, kas ir uzskatāma par neētisku vai „melnām cepurēm” raksturīgu (tā pazīstama arī kā meklētājprogrammu pārpludināšana ar surogātinformāciju), ietver, cita starpā, pārklāšanu, metadatus un nosaukumu tagus, satura skrāpēšanu, saišu shēmas, Google spridzekļus, atslēgvārdu iestarpināšanu, slēptus tekstus un saites, ieejas un pārklātās lapas, saišu sasaistīšanu vai shēmas, surogātkomentāru ievietošanu emuāros utt.;
 • nedarīt neko, kas var radīt kaitējumu Vietnei, Agoda grupas uzņēmumiem un to darbiniekiem, Agoda reputācijai, vai kā citādi to negatīvi ietekmēt; un
 • palīdzēt vai atbalstīt jebko no augšup minētā.

Ja vien nav īpaši atļauts citādi, tīmekļa vietnēs nedrīkst būt hipersaite uz nekādu citu lapu, kas nav mājas lapa, un nedrīkst kadrēt Vietni vai kādu citu šeit norādītu tīmekļa vietni vai materiālu, kā arī bez rakstiskas Agoda piekrišanas neviena organizācija nedrīkst norādīt hipersaiti uz kādu Vietnes sadaļu komerciāliem nolūkiem.

Veicot rezervāciju Vietnē, jūs apstiprināt un garantējat, ka uz jums neattiecas neviena starptautisko sankciju programma.

Ja un kad attiecināms, jūs izpildāt visus savas saistības attiecībā uz nodokļu maksājumiem, ieturējumiem un tamlīdzīgi, kā pieprasīts jūsu dzīvesvietas valstī.

3. Cenas, papildu maksas un Agoda cenas garantija

A. Cenas un Naktsmītnes labākās cenas garantija

Mēs cenšamies piedāvāt viskonkurētspējīgākās cenas un vēlamies, lai par savu uzturēšanos Naktsmītnē Jūs maksātu viszemāko iespējamo cenu. Ja internetā atrodat sava Naktsmītnes numura vai istabas rezervācijas piedāvājumu ar tiem pašiem rezervācijas noteikumiem, bet par zemāku cenu, pēc tam, kad ar mūsu starpniecību esat veicis rezervāciju, mēs atlīdzināsim Jums mūsu cenas un šīs zemākās cenas starpību saskaņā ar mūsu Labākās cenas garantijas noteikumiem. Lai pieprasījums būtu derīgs saskaņā ar šo garantiju, tam ir jābūt atbilstošam un jātiek iesniegtam atbilstoši visiem attiecināmajiem mūsu Labākās cenas garantijas noteikumiem.

Reizēm Vietnē ir pieejamas lētākas cenas īpašam uzturēšanās laikam Naktsmītnē tā paša veida numuros vai istabās, tomēr šīs Apmešanās vietas noteiktās cenas var būt ar īpašiem ierobežojumiem un nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz atcelšanu un naudas atlīdzināšanu. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas pārbaudiet, vai uz numura vai istabas veidu un cenu neattiecas nekādi īpaši nosacījumi. Viena un tā paša veida numuriem vai istabām var būt atšķirīgas cenas atkarībā no ierobežojumiem un nosacījumiem (skat. arī 6. sadaļu). Lai izvairītos no šaubām, Labākās cenas garantija neattiecas uz šajā Vietnē nodrošinātajiem Papildu pakalpojumiem.

B. Apmešanās vietu piemērotā papildu maksa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Vietnē redzamās cenas ir tikai Jūsu Naktsmītnes numura vai istabas rezervācijai norādītajā uzturēšanās laikā un Jūsu norādītajam personu skaitam, ja vien nav norādīts citādi. Naktsmītnes numuru vai istabu rezervācijas cenas ir redzamas katram numuram un par katru nakti. Ja vien nav norādīts citādi, uzņēmums Agoda parasti Vietnē norāda cenu bez nodokļiem un pakalpojuma maksas (skat. papildu informāciju) un parāda šos papildu nodokļus un pakalpojuma maksu rezervācijas laikā. Nepārkāpjot turpmāk norādīto, pirms rezervācijas apstiprināšanas rezervācijas pēdējā lapā (pirms pēdējā apstiprināšanas ekrāna) jūs redzēsit kopējo cenu, kurā iekļauti nodokļi un pakalpojumu maksa. Lūdzu, pārbaudiet katru rezervācijas darbību rezervācijas veidlapā; jūs varat pārtraukt rezervāciju jebkurā laikā pirms pēdējā apstiprinājuma ekrāna atvēršanas. Vietnē (Naktsmītnes informācijas sadaļā vai pirms pēdējā rezervācijas apstiprinājuma) un/vai e-pasta apstiprinājumā/kuponā ir redzams viss, kas iekļauts cenā. Ja vien nav īpaši norādīts citādi, brokastis parasti nav iekļautas cenā. Viesnīcas kūrortvietas un citas obligātās maksas (skat. turpmāk) un zināmas vietējās pilsētas tūristu nodevas vai par iemītnieku skaitu maksājamās nodevas (kad attiecināms) ir jāiekasē tieši no viesiem un nav iekļautas cenā, ja vien nav norādīts citādi. Lūdzu, izlasiet Naktsmītnes aprakstu un noteikumus Vietnē. Cenās nav iekļauta nekāda veida apdrošināšana. Standarta Naktsmītņu numuru rezervācijas ir vienvietīgu un divvietīgu istabu rezervācijas, un par papildu gultām parasti piemēro papildu maksu. Naktsmītne var arī atteikties pieņemt papildu personas, ja iepriekš nav atbilstoši informēta par to ierašanos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zināmas Naktsmītnes var iekasēt arī tā saucamo papildmaksu, kas ir par noteiktu papildu pakalpojumu izmantošanu obligāti maksājama „kūrortvietas maksa” (vai līdzīga maksa). Šī kūrortvietas maksa parasti nav iekļauta cenā, tomēr tā ir pieminēta Naktsmītnes aprakstā Vietnē. Pati Naktsmītne var iekasēt no Jums arī maksu par elektroenerģijas patēriņu, bagāžas nešanu, laikrakstu piegādi, numuru ar seifu un tūrisma vai uzkopšanas pakalpojumiem. Naktsmītņu piemērotās papildmaksas nekontrolē uzņēmums Agoda, tas notiek zināmos tirgos, tostarp ASV. Gandrīz nekad nav iekļautas papildu saistītās izmaksas un pašpatēriņa izmaksas, piemēram, maksa par autostāvvietu, minibāru, tālruņa zvaniem, apkalpošanu numurā, ēdienu un dzērieniem, svētku pusdienām, filmu nomu, interneta lietošanu utt. Noteiktu karstās sezonas periodu laikā atsevišķās Naktsmītnēs rezervācijai pievieno obligātas svētku pusdienas (piem., Jaunajā gadā, Ziemassvētkos, ķīniešu Jaunajā gadā utt.). Tās nav iekļautas numura cenā, bet ir redzamas rezervācijas veidlapā. Lūdzu, iepazīstieties ar „Apmešanās vietas informāciju”, „Rezervācijas noteikumiem”, „Atcelšanas noteikumiem” un visu līdzīgo informāciju mūsu Vietnē. Ja neesat pārliecināts par to, kas ir iekļauts cenā, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

Pēc Naktsmītnes pieprasījuma vai pēc jūsu izvēles, ja šāda iespēja tiek piedāvāta, par noteiktām Apmešanās vietām papildus maksai par numuru iekasē obligāto maksu par viesnīcas transportu vai transfēru. Tas ir īpaši raksturīgi, ja galamērķis atrodas uz salas (piemēram, Maldivu salas), kur nokļūšanai līdz Naktsmītnei ir jāizmanto Naktsmītnes transports. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda neorganizē Naktsmītnes transporta pakalpojumus. Tos vienmēr organizē un piedāvā Naktsmītne vai kāds tās pārstāvis, un tas, nevis Agoda, ir atbildīgs par šiem transporta pakalpojumiem. Agoda neuzņemas nekādu atbildību par šādu transporta pakalpojumu kvalitāti, drošību, biežumu vai servisa līmeni. Dažās jurisdikcijās Naktsmītņu pienākums ir arī vietējo pilsētas nodevu vai izmantoto gultasvietu nodevu iekasēšana no viesiem. Valdības nosaka atbilstošās situācijās piemērojamās papildu nodevas un var likt Apmešanās vietām tās iekasēt tieši no klientiem. Ja attiecināms, šīs nodevas ir jāmaksā tieši Naktsmītnē Apmešanās vietā izrakstīšanās laikā. Lūdzu, precizējiet Naktsmītnē vai klientu apkalpošanas daļā , kāda papildmaksa ir (vai nav) iekļauta.

C. Papildmaksa par Papildu pakalpojumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Vietnē redzamās Papildu pakalpojumu cenas ir noteikuši mūsu Partneri, ja vien nav norādīts citādi. Lūdzu, skatiet atbilstošā Partnera pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai noskaidrotu, vai par jūsu rezervāciju var piemērot kādu papildu maksu (piemēram, lidostas nodevu).

D. Valūtas maiņa

Jūsu ērtībai cenas var konvertēt dažādās valūtās. Apmešanās vietu un Papildu pakalpojumu cenas, kas noteiktas citā, nevis Vietnē redzamajā valūtā, konvertē norādītajā valūtā pēc Agoda noteiktās likmes, kurā var ietilpt maksa par noteiktu valūtu konvertēšanu un/vai apstrādi. Rezervācijas pēdējā lapā redzamā valūta un summa ir summa, ko Agoda iekasēs no Jūsu kredītkartes. Jums var tikt dota iespēja veikt samaksu savas kredītkartes valūtā, ja tā ir atšķirīga no izvēlētās valūtas. Tūlītēja maksājuma gadījumā jūs redzēsiet, ka no jūsu kartes ir iekasēta šī konvertētā summa. Piedāvājuma „Rezervē tagad, maksā vēlāk” (skat. 5. sadaļu) izmantošanas gadījumā jūs redzēsiet aptuveno konvertēto summu, ko iekasēs kādā vēlāk noteiktā maksājuma datumā, izmantojot valūtas maiņas kursu šajā dienā, tādēļ šī summa var atšķirties no norādītās aptuvenās summas. Jūsu banka var iekasēt papildu maksu par transakciju, un Agoda to nevar ietekmēt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katru dienu notiek valūtas kursa svārstības. Klientiem, kas maksājumiem izmanto Alipay vai UnionPay, ir jāņem vērā, ka jebkura maksa vienmēr tiks piemērota Ķīnas juaņās renminbi (CNY/RMB) (redzamā summa) un iekavās norādītā summa ASV dolāros ir domāta tikai atsaucei. Zināmas kredītkartes var nepieņemt maksājumus zināmās valūtās, un šādā gadījumā jaunā laukā tiks ierosināta kāda cita izmantojama valūta (parasti atkarībā no kartes izdevējbankas valsts). Lūdzu, pirms apstiprinājuma pogas noklikšķināšanas pievērsiet uzmanību rezervācijas veidnes laukiem.

Par nodokļu un pakalpojumu maksu izmaiņām

Lai vienkāršotu Naktsmītnes transakciju, no Jūsu kredītkartes atskaitītajā summā var ietilpt arī nodokļi un pakalpojumu maksa (turpmāk tekstā — „Nodokļi un pakalpojumu maksa”), ja vien nav norādīts citādi. Attiecībā uz Naktsmītnēm šajā maksā ir ietverta paredzamā summa, kas segtu summu, ko Agoda uzņēmumi maksā Naktsmītnei, saistībā ar Jūsu rezervāciju, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem ieskaitot apgrozījuma nodokli, izmantošanas nodokli, viesnīcu nodokli, viesnīcu maksas nodokli, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli un/vai citus līdzīgus nodokļus. Atsevišķās vietās nodokļu summā var ietilpt arī valsts noteiktā pakalpojumu maksa vai citi maksājumi, kas nav veicami tieši nodokļu institūcijām, bet saskaņā ar tiesību aktiem ir maksājami Naktsmītnē. Šī Naktsmītnei samaksātā naudas summa nodokļu maksājumu segšanai saistībā ar Jūsu rezervāciju var atšķirties no Agoda uzņēmumu plānotās un Jūsu rēķinā iekļautas summas. Nodokļu un pakalpojumu maksas (ja attiecināma) bilance ir maksa, ko Agoda uzņēmumi patur kā daļu no kompensācijas par saviem pakalpojumiem un Jūsu rezervācijas izmaksu, tostarp, piemēram, klientu apkalpošanas izmaksu, segšanai. Ja šī bilance ir negatīva, Agoda uzņēmumi segs šo starpību. Nodokļu un pakalpojumu maksa mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem no naudas summas, ko mēs maksājam Apmešanās vietai, un Jūsu Apmešanās vietas atrašanās vietas, un var radīt peļņu, ko Agoda uzņēmumi paturēs.

Atskaitot turpmāk aprakstīto, Agoda uzņēmumi nav pārdevēji, kas iekasē un pārskaita nodokļus attiecīgajām nodokļu institūcijām. Mūsu Naktsmītņu pakalpojumu piegādātāji kā pārdevēji mums izrakstītajos rēķinos iekļauj visus piemērojamos nodokļus, un Agoda uzņēmumi veic samaksu tieši pārdevējiem. Agoda uzņēmumi nav tirdzniecības partneri pārdevējam, ar kuru kopā veic rezervāciju, sagatavojot mūsu klientu ceļojumus. Aplikšana ar nodokļiem un attiecīgā nodokļa likme, kā arī piemērojamo nodokļu veidi ievērojami atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Darījumos ar Naktsmītnēm noteiktās jurisdikcijās no Jūsu kredītkartes iekasētā nodokļu un pakalpojumu maksa ietver nodokļu maksājumu, kas Agoda uzņēmumiem ir jāiekasē un jāpārskaita jurisdikcijai kā nodoklis par summu, ko tās patur kā kompensāciju par saviem pakalpojumiem.

Naktsmītnes, kur Jums jāmaksā uz vietas, cenā var būt vai nebūt iekļauti nodokļi un pakalpojumu maksa. Lūdzu, pārbaudiet rezervācijas noteikumus un saņemto e-pasta apstiprinājumu vai kuponu vai sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu.

Kā iepriekš norādīts, atsevišķas pilsētās vai municipalitātēs iekasē dažādas nodevas, tostarp pilsētas nodevas, gultasvietas nodevas, tūristu nodevas, nodevas par iemītnieku skaitu un tamlīdzīgi, un šīs nodevas jāiekasē uz vietas tieši Apmešanās vietā.

Attiecībā uz Papildu pakalpojumiem visu piemērojamo nodokļu un nodevu aprēķins ir atspoguļots mūsu Partneru noteikumos.

4. Privātums

Mēs cienām Jūsu privātumu. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju sadaļā Privātuma noteikumi.

5. Maksājums — Kredītkarte — „Rezervē tagad, maksā vēlāk” — Vecums — Krāpniecība

Agoda Vietnē veicot Naktsmītnes rezervāciju ar priekšapmaksu, Agoda iekasēs no Jūsu kredītkartes maksu pilnā apmērā (reizēm atkarībā no Naktsmītnes rezervācijas noteikumiem bez naudas atlīdzināšanas iespējas; skatiet turpmāk tekstā) pēc rezervācijas un tās apstiprinājuma vai „Rezervē tagad, maksā vēlāk” tipa rezervācijas gadījumā — citā brīdī nākotnē, kas norādīts apstiprinājuma e-pastā. „Rezervē tagad, maksā vēlāk” tipa rezervācijas gadījumā pārliecinieties, ka kredītkarte ir derīga, un nodrošiniet, lai norādītajā maksājuma datumā tajā būtu pietiekams kredīts. Ja šajā datumā kāda iemesla dēļ no kredītkartes nevar iekasēt šo summu, rezervācija ir atcelta, ja vien nevarat nodrošināt savlaicīgu šī maksājuma ar karti autorizāciju. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas pārbaudiet, vai uz to neattiecas šādi nosacījumi. Agoda uzņēmumi apstrādās naudas atmaksāšanas darījumu, ja un kad attiecināms, saprātīgā laika periodā. Veicot atsevišķu Naktsmītņu rezervāciju, Agoda uzņēmumi neiekasēs maksu no kredītkartes, jo Jums par savu uzturēšanās laiku būs jāmaksā uz vietas Naktsmītnē (ar pēcapmaksu). Tomēr šādos gadījumos dažas Naktsmītnes var jau iepriekš veikt Jūsu kartes autorizāciju, iekasēt depozītu vai arī likt segt visu rezervācijas maksu avansā. Naktsmītnes var prasīt norādīt kredītkartes datus rezervācijas garantēšanai. Šajā gadījumā Agoda uzņēmumi nosūtīs Jūsu kredītkartes datus tieši tai Naktsmītnei, kurā veikta Jūsu rezervācija, un var verificēt Jūsu kredītkarti (t.i., veikt tās iepriekšēju autorizāciju). Lai aizsargātu un šifrētu kredītkaršu datus pārsūtīšanas laikā, mēs saviem pakalpojumiem izmantojam drošligzdu slāņa (SSL) tehnoloģiju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu banka var uzlikt transakcijas papildmaksu, ko Agoda uzņēmumi nevar kontrolēt.

Dažas kredītkaršu kompānijas ietur maksu par "ārzemju transakcijas" apstrādi no savas grupas bankām. Ja izmantojat kredītkaršu transakcijas un saņēmēja banka atrodas citā valstī un ir cita banka nekā tā, kura izdevusi Jūsu karti, starptautisks pakalpojuma novērtējums, pārrobežu transakcijas maksa vai līdzīga maksa var tikt ieturēta no Jums. Jūsu banka var vai nevar šo maksu noteikt Jums (kartes lietotājam). Lūdzu, sazinieties ar savu banku, jo šis jautājums nav Agoda pārziņā.

Ar kredītkarti saistītas krāpšanas vai nepilnvarotas trešo pušu veiktas kredītkartes lietošanas gadījumā jums ir jāsazinās ar savu banku vai kartes izsniedzēju uzreiz pēc šādas nepilnvarotas lietošanas konstatēšanas. Ja jums ir aizdomas, ka ir veikta kāda nepilnvarota vai krāpnieciska rakstura rezervācija, izmantojot Agoda vietni, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

Lai varētu veikt rezervāciju, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam (vai pilngadīgam tajās valstīs un teritorijās, kurās pilngadība iestājas vēlāk) un jābūt pilnīgi tiesībspējīgam, lai veiktu šo darījumu (vai arī jums tam jāsaņem sava likumīgā aizbildņa atļauja). Jūs galvojat, ka jūsu izmantotā kredītkarte pieder jums pašam vai arī jūs esat pilnvarots veikt rezervāciju ar šo karti un tajā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu jūsu transakcijas summu. Jūs uzņematies finansiālu atbildību par visiem ar savu vārdu vai kontu veiktajiem darījumiem.

Jūs apliecināt, ka rezervācijas laikā norādītie dati ir pilnīgi pareizi. Agoda uzņēmumi patur tiesības nepieņemt atsevišķas kredītkartes. Agoda pēc saviem ieskatiem var pievienot citus apmaksas veidus. Lai palielinātu lietošanas ērtības, Agoda var arī piedāvāt iespēju droši saglabāt kredītkartes datus failā. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu Privātuma principos.

Mēs lietojam stingrus krāpšanas konstatēšanas un novēršanas mehānismus. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu informāciju vai verifikāciju, lai varētu veikt validāciju un apstiprināt rezervāciju, kā sīkāk paskaidrots Vietnē. No jūsu kartes var iekasēt nelielu maksu par verifikācijas veikšanu arī tad, ja izmantojat piedāvājumu „rezervē tagad, maksā vēlāk”. Maksājuma atlikumu iekasēs pēc apstiprinājuma vai arī piedāvājuma „rezervē tagad, maksā vēlāk” gadījumā kādā vēlāk noteiktā maksājuma datumā (skatiet iepriekš pievienoto komentāru par atcelšanas iespēju gadījumā, ja šajā datumā kaut kāda iemesla dēļ nav iespējama maksas iekasēšana no kartes). Rezervācijas nav apstiprinātas, kamēr nav saņemts e-pasta apstiprinājums ar kuponu, un pastāv iespēja, ka krāpšanas novēršanai paredzētās pārbaudes laikā visi Apmešanās vietas numuri tiek rezervēti un rezervācija vairs nav veicama. Šādos gadījumos uzņēmums Agoda neuzņemas nekādu atbildību. Iesniegto papildu informāciju apstrādā atbilstoši nozares stingrajiem standartiem, lai aizsargātu privātumu, pārsūtīšanas laikā izmantojot šifrēšanu un verifikācijai izmantojot specializētus līdzekļus. Ja nolemsiet nesniegt papildu informāciju vai arī ja mēs nebūsim apmierināti ar saņemto informāciju, rezervācija netiks pabeigta un tiks pilnīgi atcelta, un jebkura iekasētā naudas summa (ja attiecināms, tostarp arī maksa par verifikāciju) tiks atmaksāta.

Par neveiksmīgiem maksājumiem

Dažādu iemeslu dēļ Vietnē veiktais maksājums var neizdoties. Šādos gadījumos Agoda piedāvās jums alternatīvas, lai jūs varētu izdarīt rezervāciju. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

6. Rezervācijas nosacījumi - Atcelšananas, neierašanās, agras došanās projām vai vēlas izrakstīšanās - Īpaši nakšņošanas noteikumi - Īpašas vajadzības - Agoda papildu pakalpojumi un produkti

Veicot Naktsmītnes rezervāciju mūsu Vietnē, jūs pieņemat un apstiprināt attiecīgās Naktsmītnes rezervācijas noteikumus, tostarp uz šo rezervāciju attiecināmos noteikumus par rezervācijas atcelšanu un neierašanos un visiem šīs Naktsmītnes papildu (piegādes) noteikumiem, kurus Naktsmītne var piemērot jūsu rezervācijai vai jūsu uzturēšanās laikā, tostarp par Naktsmītnes sniegtajiem pakalpojumiem un/vai piedāvātajiem produktiem (Naktsmītnes piegādes noteikumus var saņemt attiecīgajā Naktsmītnē). Katras Naktsmītnes vispārīgie noteikumi, kas attiecināmi uz rezervācijas atcelšanu un neierašanos, ir pieejami Naktsmītnes informācijas lapās Vietnē vai zem tādiem virsrakstiem kā „Rezervācijas noteikumi”, „Atcelšanas noteikumi” un tml., vai e-pasta apstiprinājumā un kuponā. Lūdzu, ņemiet vēra, ka par rezervācijas atcelšanu var piemērot maksu saskaņā ar Naktsmītnes noteikumiem par rezervācijas atcelšanu un neierašanos, dažos gadījumos par visu paredzēto uzturēšanās laiku vai tikai par pirmo rezervācijas dienu. Mēs iesakām pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasīt Naktsmītnes noteikumus par rezervācijas atcelšanu vai neierašanos. Ja jūs savlaicīgi nereģistrēsities Naktsmītnē paredzētajā reģistrācijas dienā un nebrīdināsit Naktsmītni, Jūsu atlikušo rezervētā uzturēšanas laika daļu var atcelt un, atkarībā no konkrētās Naktsmītnes noteikumiem, Jums var nebūt tiesības uz naudas atlīdzināšanu. Neatkarīgi no Naktsmītnes atcelšanas noteikumiem Agoda uzņēmumi patur tiesības iekasēt maksu par rezervācijas atcelšanu, un tas ir norādīts Vietnē. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasiet informāciju par Naktsmītni un pārbaudiet, vai uz to neattiecas šādi nosacījumi. Dažas Naktsmītnes iekasē papildu maksu par agrāku vai vēlāku izrakstīšanos.

Ja vēlaties pārskatīt, pielāgot vai atcelt savu rezervāciju, lūdzu, skatiet un ievērojiet e-pasta apstiprinājumā dotos norādījumus, lietojiet mūsu pašapkalpošanās rīku vai sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Daudzās Naktsmītnēs ir īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem, kuri pavada ceļotājus, un/vai ceļošanu kopā ar mājdzīvniekiem. Kā norādīts iepriekš, jums ir ļoti ieteicams to noskaidrot klientu apkalpošanas daļā vai pašā Naktsmītnē vai arī izlasīt Naktsmītnes noteikumus.

Īpašas vajadzības: ja jums ir īpašas vajadzības (piem., vajadzīgs numurs, kurā var nokļūt ar ratiņkrēslu), jums ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas daļu vai Apmešanās vietu un jāpārliecinās, vai šīs īpašās vajadzības būs iespējams apmierināt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visu īpašo prasību apmierināšana ir atkarīga no pieejamības un Agoda to negarantē. Ja jūsu īpašās vajadzības nebūs iespējams apmierināt, atkarībā no attiecīgās Apmešanās vietas noteikumiem rezervācijas maksa tiks atlīdzināta vai rezervācija tiks atcelta vai mainīta. Ja tas būs iespējams, jūsu pieprasījums tiks apstiprināts pēc ierašanās.

Par Agoda Cenu brīdinājumiem

Jūs varat izvēlēties noteikt Agoda “Cenu brīdinājumus” naktsmītnēm, kas atrodamas mūsu Vietnē. Izvēles gadījumā mēs Jums nosūtīsim Cenu brīdinājumu, kas cenas Jūsu izvēlētajā(s) Naktsmītnē(s) un izvēlētājā laika periodā mūsu Vietnē mainās. Cenu brīdinājumi var neattiekties specifiski uz numura veidu vai citām iespējām, kas saistītas ar Naktsmītni (piem., iekļautas brokastis, pilns uzturs, gultas veids). Jums tiks nosūtīts maksimāli viens Cenu brīdinājums par naktsmītni dienā. Cenu brīdinājums tiks izsūtīts tikai tad, ja Naktsmītnes cena mainīsies pēc mūsu noteiktā sliekšņa. Cenu brīdinājuma veids, kas Jums tiks nosūtīts, būs atkarīgs no vidēji tā, ko lietojat, tas ir, pa e-pastu, ja Jūsu izvēlētā Vietne ir Agoda mājas lapa vai ar push notifikāciju, ja Jūsu izvēlētā Vietne ir mūsu Agoda aplikācija. Jūsu atbildībā ir Cenu brīdinājuma iestatījumu atjaunināšana. Cenu brīdinājumi Jūsu iestatījumu ietvaros tiks sūtīti arī tad, ja Jūs veiksiet rezervāciju izvēlētajai Naktsmītnei vai citai Naktsmītnei norādītajā laika periodā, līdz kamēr neizmainīsiet savus Cenu brīdinājuma iestatījumus. Izvēle saņemt Cenu brīdinājumus neietekmēs citas Jūsu izvēles, ko esat veicis par saziņu ar mums. Turklāt, mēs Jums nodrošinām iespēju atteikties no Cenu brīdinājumu saņemšanas jebkurā laikā, klikšķinot uz “atteikties no cenu brīdinājumiem” vai līdzīgā ziņā, kas nosūtīta Jums par Cenu brīdinājumu. Vairāk informācijas varat skatīt mūsu Privātuma noteikumos.

Par Agoda slepenajiem piedāvājumiem

Savas „Slepeno piedāvājumu” programmas ietvaros Agoda spēj bieži piedāvāt kvalitatīvus Naktsmītņu numurus par ļoti pievilcīgām cenām, un tas ļauj ievērojami ietaupīt un rezervēt kvalitatīvas apmešanās vietas — sākot no pieczvaigžņu luksusa viesnīcām un beidzot ar šarmantām mazītiņām viesnīciņām — visā pasaulē. Dažādu iemeslu dēļ Naktsmītnes, kas piedalās šajā programmā, vēlas palikt anonīmas līdz brīdim, kad veikta un apmaksāta rezervācija.

Slepenie piedāvājumi ir norādīti ar īpašu logotipu. Jūs varat pārlūkot šos piedāvājumus un pirms rezervācijas veikšanas apskatīt pamatinformāciju par šiem īpašumiem (vispārējo atrašanās vietu, aprakstu un labierīcības), tomēr jūs nezināsiet, kurš ir šis īpašums. Jūs uzzināsiet šī īpašuma nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju tikai pēc rezervācijas veikšanas. Lai Agoda varētu turpināt regulāri piedāvāt šīs īpašās cenas, „Slepeno piedāvājumu” programmas ietvaros veiktas rezervācijas nevar atcelt un samaksa par tām netiek atlīdzināta.

Par PointsMAX

Savas „PointsMAX” programmas ietvaros Agoda piedāvā iespēju krāt zināmu trešo pušu lojalitātes programmu punktus (piem., aviolīniju gaisa jūdžu programmu punktus). Zināmās Apmešanās vietās jūs varēsiet izvēlēties kādu trešās puses lojalitātes programmu PointsMAX izvēlnē, lai apskatītu piedāvājumus līdzās mūsu parastajam istabu piedāvājumam. Ja tā būs pieejama, jums tiks piedāvāta PointsMAX rezervācija, kas ļauj nopelnīt punktus jūsu izvēlētajai trešās puses lojalitātes programmai. Jūsu nopelnāmais punktu skaits un programmas nosaukums būs redzams rezervācijas veidlapā, un pēc PointsMax rezervācijas veikšanas jūs saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu. Punkti tiks ieskaitīti tieši jūsu trešās puses programmas kontā 2-8 nedēļas pēc jūsu izrakstīšanās datuma. Lai izvairītos no pārpratumiem, PointsMAX programma neattiecas uz Vietnē sniegtajiem Papildu pakalpojumiem.

Dažas svarīgas piezīmes par visām PointsMAX rezervācijām:

 • trešās puses punktu paredzētā saņēmēja biedra ID ir jāpieder viesim, kas apmetas viesnīcā ( un kurš idenficējams pēc galvenā viesa vārda);
 • PointsMAX rezervāciju cenas var atšķirties no tādu pašu parasto rezervāciju cenas;
 • PointsMAX rezervācijas cenas nevar sadalīt daļās, atsevišķi norādot numura cenu un punktu vērtību;
 • uz PointsMAX rezervāciju pilnā mērā attiecas jebkuri piemērojamie atcelšanas noteikumi;
 • var iegūt tikai atlīdzības punktus vai jūdzes, nevis statusa punktus vai punktus;
 • neatkarīgi no atcelšanas finansiālajiem noteikumiem punktus nevar nopelnīt par atceltām rezervācijām;
 • punktus nevar apmainīt pret naudu, un punktus nevar saņemt vienlaikus ar citiem piedāvājumiem;
 • Agoda cenas garantija neattiecas uz PointsMAX rezervācijām; un
 • uz šo programmu attiecās trešo pušu lojalitātes programmu noteikumi.

Par Agoda recepciju

Agoda var Jūs iesaistīt "Agoda Recepcijas" programmā, kas pieejama tikai noteiktās naktsmītnēs, kurā ar Agoda aplikācijas palīdzību Jūs varēsiet redzēt izmaiņu sarakstu, izrakstīšanos (ja attiecībā naktsmītne atļauj) un saņemt notifikācijas, kas attiecas uz Jūsu uzturēšanos naktsmītnē, kas rezervēta ar Agoda. Mēs informēsim Jūs par iesaisti Agoda programmā attiecīgās naktsmītnes Agoda rezervācijas apstiprinājumā. Sākotnēji iesaiste Agoda Recepcijas programmā būs bezmaksas un Jums būs iespēja no tās atteikties noteiktos Jūsu uzturēšanās laikos. Izmaksas, kas radušās Jūsu uzturēšanās laikā naktsmītnē un kuras Jūs varēsiet redzēt caur Agoda Recepciju, var sastāvēt no numura pakalpojumiem, spa procedūrām, restorāna/(mini)bāra, papildgultām, papilduzturēšanās dienām, telefona, interneta, biznesa centra izmantošanas un citām izmaksām, kas var rasties Jūsu uzturēšanās laikā. Visas izmaksas, kas redzamas Agoda Recepcijā ir izmaksas, kas radušās, ko iekasē, kas apmaksājam attiecīgajā naktsmītnē, bet nav maksājamas Agoda kompānijai. Jūsu uzturēšanās beigās, Jūs varēsiet skatīt izmaksu sarakstu, kas radušās naktsmītnē, ko varēsiet pārsūtīt uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmaksu saraksts, ko ģenerē Agoda Recepcija nav un nevar būt uzskatāms par rēķinu - attiecīgo rēķinu var izrakstīt tikai naktsmītne pa tiešo. Izmaksas lielākoties tiks iekasētas no Jūsu kredītkartes, kas tika saglabāta Jūsu Agoda kontā, kad veicāt rezervāciju ar Agoda  vai no kredītkartes, kuru uzrādījāt attiecīgajai naktsmītnei, kad reģistrējāties tajā vai izrakstījāties no tās. Lai iegūtu vairāk informācijas par ierobežotu un drošu Jūsu kredītkartes datu izmantošanu no Agoda līdz attiecīgajai naktsmītnei, ko esat rezervējis, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma noteikumus.

Jebkuri strīdi vai problēmas, kas Jums var rasties attiecībā uz izmaksām, kas redzamas caur Agoda Recepciju, ir jārisina Jums ar attiecīgo naktsmītni pa tiešo un Agoda nenes nekādu atbildību vai riskus par šīm izmaksām, kas radušās attiecīgajai naktsmītnei Jūsu darbības rezultātā. Izmantojot Agoda Recepcijas programmu, Agoda neapdrošina vai nepārstāv jebkādu, tajā skaitā, bet ne tikai, lieltirgošanu, atbilstību konkrētai izmantošanai, ne arī Agoda garantē, ka Agoda Recepcijas programma ir vai vienmēr būs pieejama, akurāta, uzticama vai bez jebkādām kļūdām. Piedaloties Agoda Recepcijas programmā, Jūs tajā piedalāties uz Jūsu pašrisku.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības — Paziņojums par prečzīmēm

Prečzīme „Agoda”, kā arī atsevišķi tās transliterācijas varianti vietējās valodās, ir reģistrēta prečzīme, kas pieder vai ir licencēta uzņēmumam Agoda un/vai tā saistītajiem uzņēmumiem daudzās pasaules valstīs, tai skaitā, bet ne tikai ASV, ES, Kanādā, Singapūrā, Taizemē, Japānā, Ķīnā, Malaizijā, Krievijā, Korejā, Šveicē u.c. Citi Vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt uzņēmuma Agoda, tā licences devēja, saistīto uzņēmumu vai trešo pušu nosaukumi, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, simboli vai citi ar autortiesību likumiem aizsargāti nosaukumi. Neviena nosaukuma, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipa, simbola vai cita ar autortiesību likumiem aizsargāta vai kādai trešai pusei piederoša nosaukuma vai apzīmējuma izmantošanu Vietnē un specifisku šīs trešās puses preču vai pakalpojumu pieejamību Vietnē nevar uzskatīt par apstiprinājumu vai šādas trešās puses veiktu Vietnes sponsorēšanu, vai šādas trešās puses piedalīšanos, piedāvājot preces, pakalpojumus vai informāciju ar Vietnes starpniecību. Uzņēmumam Agoda pieder Vietnes autortiesības. Jūs bez mūsu atļaujas nedrīkstat izmantot uzņēmuma Agoda intelektuālo īpašumu.

Vietne satur ar autortiesību likumiem aizsargātu materiālu, tirdzniecības zīmes un citu ar autortiesību likumiem aizsargātu informāciju, tai skaitā, bet ne tikai tekstu, programmatūru, fotoattēlus, attēlus, kā arī nākotnē var ietvert video, attēlus, mūziku un skaņu. Viss Vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesību likumiem. Mums un mūsu licences devējiem pieder autortiesības un/vai datubāzes īpašuma tiesības, lai mēs varētu izvēlēties, koordinēt, sakārtot un uzlabot šo saturu, kā arī tā oriģinālus. Jūs nedrīkstat ne visu šo saturu, ne kādu tā daļu mainīt, publicēt vai pārsūtīt, piedalīties tā pārvietošanā vai pārdošanā, izveidot atvasinātus darbus vai jebkādā veidā to izmantot, atskaitot šajos Lietošanas noteikumos norādīto izmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi, programmatūra, kas nepieciešama mūsu pakalpojumu izmantošanai vai kas ir pieejama vai izmantota Vietnē, un satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, noformējumi, autortiesības utt.) un Vietnē esošā informācija un materiāls pieder uzņēmumam Agoda, tā saistītajiem vai asociētajiem uzņēmumiem, licences devējiem, piegādātājiem (tostarp Apmešanās vietām) vai pakalpojumu sniedzējiem. Agoda neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu nodrošinātajiem ar autortiesību likumiem aizsargātajiem materiāliem vai šādu trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Jūs drīkstat lietot šo Vietni tikai savām personīgajām vajadzībām. Ja vien autortiesību likumā nav dota skaidra atļauja, bez mūsu vai autortiesību īpašnieka skaidri izteiktas atļaujas nav atļauta lejupielādētā materiāla kopēšana, tālāka izplatīšana, atkārtota pārsūtīšana, publicēšana vai lietošana komerciālām vajadzībām. Gadījumā, ja notiek ar autortiesību likumu aizsargāta materiāla atļauta kopēšana, tālāka izplatīšana vai publicēšana, nav atļauta norādītā tā autora, prečzīmes apzīmējuma vai paziņojuma par autortiesībām dzēšana vai mainīšana. Jūs apzināties, ka, lejupielādējot ar autortiesību likumu aizsargātu materiālu, jūs neiegūstat nekādas autortiesības.

Mēs varam norādīt hiperteksta saites uz vietnēm, ko uztur citi. Lietojot šādu saiti, jūs apzināties, ka atstājat Vietni un turpināt, pats uzņemoties atbildību.

Prasība par autortiesību pārkāpumu

Ja godprātīgi uzskatāt, ka mūsu izvietotie materiāli pārkāpj jūsu autortiesības, jūs vai jūsu aģents (turpmāk tekstā — „Prasītājs”) varat mums nosūtīt rakstisku paziņojumu, kurā norādīta šāda informācija:

1. Prasītāja vārds un adrese;

2. ja Prasītājs nav autortiesību īpašnieks vai ekskluzīvs licences īpašnieks, autortiesību īpašnieka vārds un adrese;

3. ja Prasītājs nedzīvo Singapūrā, Prasītāja adrese dokumentu iesniegšanai Singapūrā;

4. tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un elektroniskā pasta adrese, pa kuru ar Prasītāju var sazināties;

5. pietiekami sīkas precīzas ziņas, lai mēs varētu identificēt ar autortiesību likumu aizsargāto darbu, kura intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

6. pietiekami sīkas precīzas ziņas, tostarp elektroniskās kopijas atrašanās vieta tiešsaistē, lai mēs varētu identificēt un atrast elektronisko kopiju, kuras intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

7. apliecinājums, ka Prasītājs pieprasa, lai mēs noņemam vai atspējojam piekļuvi šai elektroniskajai kopijai;

8. apliecinājums, ka Prasītājs godprātīgi uzskata, ka elektroniskā kopija pārkāpj iepriekš 5. punktā minētā darba autortiesības;

9. apliecinājums, ka šajā paziņojumā norādītā informācija ir pareiza;

10. apliecinājums, ka Prasītājs ir (a) iepriekš 5. punktā minētā darba īpašnieks vai ekskluzīvs autortiesību licences devējs, vai (b) pilnvarots rīkoties šāda īpašnieka vai ekskluzīva licences devēja vārdā; un

11. paziņojums, ka Prasītājs uztic lietas izskatīšanu Singapūras tiesu jurisdikcijai, lai varētu notikt tiesvedība saskaņā ar Singapūras Likuma par autortiesībām attiecīgajiem noteikumiem.

Prasītājam ir jāparaksta šis paziņojums un jānosūta mums kā ierakstītu vēstuli pa pastu uz 11. nodaļā norādīto adresi: c/o Legal Department — Copyright Claims.

Mēs izskatīsim un atrisināsim visus saskaņā ar mūsu prasībām iesniegtos paziņojumus un prasības atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.

Pirms paziņojuma iesniegšanas mēs iesakām konsultēties ar juridisko padomnieku. Tāpat, lūdzu, atcerieties, ka varat būt vainīgs nodarījumā vai atbildīgs par kaitējuma nodarīšanu, ja iesniegsiet nepatiesu prasību par autortiesību pārkāpumu.

8. Atsauksmes — Turpmākā sarakste — Tiesības uz lietotāja saturu - Citi pakalpojumi

Veicot rezervāciju, Jūs piekrītat saņemt apstiprinājuma ziņojumus (pa e-pastu un/vai ar īsziņām), kā arī e-pastu ar uzaicinājumu aizpildīt mūsu viesu atsauksmju veidlapu, kuru mēs nosūtīsim Jums drīz pēc jūsu uzturēšanās Naktsmītnē, un pēc tam nosūtīsim Jums vēl vienu vai vairākus atgādinājumus. Tās aizpildīšana nav obligāta. Skaidrībai — e-pasts ar apstiprinājuma ziņojumiem un viesu atsauksmēm ir saistīts ar transakcijām un nav daļa no informatīvajiem izdevumiem vai mārketinga e-pasta, no kura abonēšanas var atteikties (skatiet plašāku informāciju mūsu Privātuma noteikumos). Attiecībā uz Papildu pakalpojumiem partneris, kas sniedz Papildu pakalpojumus, var lūgt Jūs sniegt atsauksmi par nodrošinātajiem papildu pakalpojumiem. Sniegtās viesu atsauksmes var augšupielādēt attiecīgās Apmešanās vietas informācijas lapā mūsu Vietnē tikai ar nolūku pavēstīt mūsu (turpmākajiem) klientiem Jūsu viedokli par šīs naktsmītnes pakalpojumu līmeni un kvalitāti. Nosūtot atsauksmi, Jūs piešķirat uzņēmumam Agoda pilnīgas, beztermiņa, brīvas, citiem nododamas un neatsaucamas tiesības uz visu iesniegto lietotāja saturu, tostarp Jūsu vārdu. Agoda patur tiesības pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem tulkot, rediģēt, pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes. Jūs apliecināt, ka nodrošināsiet atbilstību Atsauksmju sniegšanas noteikumiem. Turklāt jūs apstiprināt un garantējat, ka (i) Jūs esat īpašnieks un pārvaldāt visu to lietotāja saturu, ko esat publicējis vai citādi izplatījis, vai Jums kādā citā veidā ir likumīgas tiesības publicēt un izplatīt šādu lietotāja saturu Vietnē vai ar tās starpniecību; (ii) šis saturs ir pareizs un nav maldinošs; un (iii) šāda satura lietošana un publicēšana vai cita veida pārsūtīšana nepārkāpj Lietošanas noteikumus vai jebkurus citus spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus, un nepārkāpj nevienas fiziskas vai juridiskas personas tiesības un nerada tām kaitējumu. Jūs turpmāk piešķirat uzņēmumam Agoda tiesības saukt pie likumīgas atbildības jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas pārkāpj Jūsu vai uzņēmuma Agoda tiesības uz šo saturu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus. Jūs piekrītat uzņemties vienpersonisku atbildību par jebkuru nodrošināto vai iesniegto lietotāja saturu.

Lietotāju iesniegtais saturs netiks uzskatīts par konfidenciālu, un uzņēmumam Agoda nav pienākuma uzskatīt šo saturu par informāciju, kas aizsargāta ar autortiesību likumu. Neierobežojot iepriekšminēto, Agoda patur tiesības lietot saturu tā, kā uzskata par atbilstošu, bez ierobežojumiem iekļaujot tā dzēšanu, rediģēšanu, mainīšanu, noraidīšanu vai atteikšanos publicēt. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedāvāt jums maksājumu par jūsu iesniegto saturu vai iespēju rediģēt, dzēst vai citādi mainīt saturu pēc tā iesniegšanas uzņēmumam Agoda. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedēvēt jums šī satura autortiesības, kā arī nav pienākuma likt, lai to jebkādā veidā norāda trešās puses. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju Agoda noteikumos Vietnē.

Ja tiek konstatēts, ka jūs paturat šī satura morālās tiesības (tostarp piedēvējuma vai integritātes tiesības), jūs šeit deklarējat, ka (a) jūs neprasāt, lai saistībā ar šo saturu vai jebkuru no tā atvasinātu darbu, tā papildinājumiem vai atjauninājumiem tiktu lietota jebkāda personīgi identificējoša informācija; (b) jums nav iebildumu pret to, ka Agoda vai tā licences devēji, tiesību pārņēmēji un juridiskie mantinieki publicē, lieto, maina vai dzēš šo saturu; (c) jūs uz visiem laikiem atsakāties un piekrītat nepieprasīt vai nepretendēt uz jebkādām jebkura satura autora morālajām tiesībām; un (d) jūs uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu Agoda un tā licences devējus, tiesību pārņēmējus un juridiskos mantiniekus no visām prasībām, kuras jūs citādi varētu izvirzīt pret uzņēmumu Agoda saskaņā ar šādām morālajām tiesībām.

9. Ceļošanas padomdevējpakalpojumi — Vīzas

Kaut arī lielākā daļa ceļojumu notiek bez starpgadījumiem, atsevišķi galamērķi var būt riskantāki nekā citi. Mēs mudinām pasažierus pirms ceļojuma rezervēšanas pārskatīt savas valsts sniegtos ar ceļojumiem saistītos aizliegumus, brīdinājumus, paziņojumus un ieteikumus, it īpaši gadījumā, ja ceļojat starptautiski.

Parādot Apmešanās vietas noteiktās galamērķa valstīs, Agoda nenorāda un negarantē, ka ceļošana uz šīm vietām ir ieteicama vai nerada risku, un uzņēmums Agoda nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumiem vai zaudējumiem, kas var rasties, ceļojot uz šādiem galamērķiem. Uzņēmums Agoda nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par incidentiem, kas notikuši jūsu uzturēšanās laikā Apmešanās vietā. Jums tiek stingri ieteikts iepazīties ar visiem attiecīgajiem savas valsts sniegtajiem ieteikumiem par ceļošanu uz ikvienu valsti, ko gatavojaties apmeklēt, un nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Jums tiek ieteikta arī personīgā ceļojuma apdrošināšana.

Agoda nevar uzņemties atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, ja jums nav ceļojumam nepieciešamās pases, vīzas un dokumentu. Jums tiek ieteikts noskaidrot nepieciešamos dokumentos apmeklējamo valstu vēstniecībās, konsulātos un/vai vīzu departamentos. Nepieciešamo ceļojuma dokumentu sagādāšana ir jūsu paša atbildība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās valstīs ir stingri likumi un noteikumi par ierobežotas aprites vai aizliegtu preču, lietu vai vielu importu. To skaitā var būt alkohols, tabaka, smaržas, narkotikas, medikamenti, grāmatas, filmas, DVD, pieaugušo izklaides materiāli, pārtika, augi, dzīvnieku daļas utt. Jūs esat atbildīgs par visu attiecināmo noteikumu noskaidrošanu un ievērošanu. To neievērošanas rezultātā var piemērot bargus sodus.

10. Sūdzības

Ja jums ir sūdzības par uzņēmuma Agoda pakalpojumiem, jūs varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu vienā no veidiem, kas norādīti šeit. Mēs darīsim visu iespējamo, lai Jums palīdzētu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sūdzības par Naktsmītni (noteikumiem, standartiem, apkalpošanu, labierīcībām, dekoratīvo noformējumu, ēdienu utt.) galu galā izskata pati Apmešanās vieta. Agoda koordinēs tiešu saziņu ar Apmešanās vietu, mēģinot atrast kādu abpusēji pieņemamu risinājumu, tomēr nevar garantēt apmierinošu iznākumu. Sūdzību par Papildu pakalpojumiem procedūru nosaka Papildu pakalpojumus sniedzošā Partnera noteikumi.

11. Juridiskie nosacījumi

Atteikšanās no garantijām

VISS SATURS, IESKAITOT PROGRAMMATŪRU, PRODUKTUS, PAKALPOJUMUS, INFORMĀCIJU, TEKSTU UN AR TO SAISTĪTOS ATTĒLUS, KURI IR PIEEJAMI VIETNĒ VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU, TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR, UN BEZ GARANTIJĀM. AGODA UZŅĒMUMI NESNIEDZ NEKĀDU TIEŠU VAI NETIEŠU APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJAS, ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU VAI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IEKĻAUTO SATURU VAI MATERIĀLIEM, UN, CIKTĀL TAS IR PIEĻAUJAMS ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM TIESĪBU AKTIEM, AGODA UZŅĒMUMI ATSAKĀS NO VISAS PĀRSTĀVĪBAS, APSTĀKĻIEM VAI JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI NO NETIEŠIEM NOSACĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI APMIERINOŠIEM PRASMĪGIEM CENTIENIEM, INFORMĀCIJAS SATURU, NOSAUKUMU VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU AIZSARGĀŠANU. AGODA UZŅĒMUMI NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS, KA ŠĪ VIETNE DARBOJAS NEVAINOJAMI VAI BEZ PĀRTRAUKUMIEM, KA DEFEKTI TIEK LABOTI, VAI KA ŠĪ VIETNE UN/VAI TĀS SERVERI NESATUR VĪRUSUS UN/VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. AGODA UZŅĒMUMI NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR NEKĀDA VEIDA MATERIĀLA, KO ŠĪ VIETNE SATUR, PIEMĒROTĪBU, PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI, DROŠĪBU, PILNĪBU VAI SAVLAICĪGUMU NEKĀDIEM MĒRĶIEM, TAI SKAITĀ PROGRAMMATŪRAI, PRODUKTIEM, PAKALPOJUMIEM, INFORMĀCIJAI, TEKSTAM UN AR TO SAISTĪTAJAM ATTĒLU SATURAM.

IZŅEMOT SITUĀCIJU, JA AGODA APZINĀTI VAI KLAJI PĀRKĀPJ NOTEIKUMUS, AGODA UZŅĒMUMI NEATBILD PAR NEKĀDA VEIDA ATTEICĒM, KURAS IZRAISA SERVERA KĻŪDAS, KĻŪDAINI NOVIRZĪTAS VAI ATGRIEZTAS PĀRRAIDES, INTERNETA PIESLĒGUMA PROBLĒMAS, REZERVĀCIJU PĀRRAIDES VAI SAŅEMŠANAS PĀRTRAUKUMI VAI JEBKĀDS DATORVĪRUSS VAI CITS TEHNISKS DEFEKTS, KURA CĒLONIS IR CILVĒKS VAI TEHNIKA.

IEPRIEKŠMINĒTO SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI VAI ATBRĪVOŠANA NO SAISTĪBĀM VAR NETIKT PIEĻAUTA ATBILSTOŠO LIKUMU IETVAROS. ŠĀDĀ SITUĀCIJĀ AGODA JĀNES ATBILDĪBA TĀDĀ APMĒRĀ, CIKTĀL TAS IZKLĀSTĪTS ATTIECĪGAJOS LIKUMOS.

Vispārējās atbildības ierobežojumi

LIKUMĀ PIEĻAUTAJĀ APJOMĀ AGODA UZŅĒMUMI, TAI SKAITĀ TĀ ATTIECĪGĀS AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, MEITAS UZŅĒMUMI, FILIĀLES, IZPLATĪTĀJI, PIEGĀDĀTĀJI, LICENCĒTĀJI, AĢENTI VAI CITAS PERSONAS, KAS IR IESAISTĪTAS VIETNES VAI TĀS SATURA IZSTRĀDĀŠANĀ, SPONSORĒŠANĀ, REKLAMĒŠANĀ VAI JEBKĀDA CITA VEIDA PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ (TURPMĀK KOPĪGI SAUKTI — „ATTIECĪGĀS PUSES”) NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGAS NEVIENAS PERSONAS PRIEKŠĀ PAR NEKĀDA VEIDA TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NETĪŠIEM, TĪŠIEM, TIPVEIDA, KOMPENSĒJOŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SANKCIJU VEIDA KAITĒJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI ŠĀDIEM (JA ATBILSTOŠI, KO IZRAISA): (I) PRODUKCIJAS ZAUDĒJUMI, PEĻŅAS ZAUDĒJUMI, IENĀKUMU ZAUDĒJUMI, LĪGUMA ZAUDĒJUMI, LABĀS GRIBAS VAI REPUTĀCIJAS ZAUDĒJUMS VAI TĀM RADĪTS KAITĒJUMS, TIESĪBU ZAUDĒJUMS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMS, DATU VAI CITS NEMATERIĀLS ZAUDĒJUMS; (II) JŪSU NESPĒJA LIETOT VIETNI, VIETNES NEATĻAUTA LIETOŠANA, AIZKAVE, DARBOŠANĀS VAI NEDARBOŠANĀS; (III) NEATĻAUTA PIEKĻUVE JŪSU PERSONĪGAJAI INFORMĀCIJAI VAI TĀS LABOŠANA VAI PĀRRAIDĪŠANA; (IV) PAKALPOJUMU SNIEGŠANA VAI NESPĒJA SNIEGT PAKALPOJUMUS, TAI SKAITĀ PAKALPOJUMUS VAI PRODUKTUS, KO NODROŠINA VAI PIEDĀVĀ APMEŠANĀS VIETA, (DAĻĒJA) ATCELŠANA VAI VIRSPĀRDOŠANA; (V) KĻŪDAS VAI NEPRECIZITĀTES, KO SATUR ŠĪ VIETNE, VAI JEBKĀDA INFORMĀCIJA (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI APMEŠANĀS VIETAS (APRAKSTOŠĀ) INFORMĀCIJA (TAI SKAITĀ CENAS, PIEEJAMĪBA UN VĒRTĒJUMI), KAS PIEEJAMA VIETNĒ, PROGRAMMATŪRA, PRODUKTI, PAKALPOJUMI UN SAISTĪTIE ATTĒLI, KAS IEGŪTI AR ŠĪS VIETNES PALĪDZĪBU; (VII) JEBKĀDI ĪPAŠUMA BOJĀJUMI, TAI SKAITĀ JŪSU DATORA VAI DATORSISTĒMAS BOJĀJUMI, KO IZRAISA VĪRUSI VAI CITI KAITĪGI KOMPONENTI, PIEKĻŪSTOT VIETNEI VAI PIEKĻUVES VIETNEI REZULTĀTĀ, VAI, LIETOJOT VIETNI VAI JEBKURU CITU VIETNI, UZ KURU TĀ NODROŠINA HIPERSAITI; VAI (VIII) KAITĒJUMI, KAS KĀDĀ CITĀ VEIDĀ IZRIET NO ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS, JEBKĀDAS LIETOŠANAS, AIZKAVES VAI NESPĒJAS LIETOT ŠO VIETNI, VAI JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS, PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM, KAS SAŅEMTI AR ŠĪS VIETNES STARPNIECĪBU; VAI (IX) JEBKĀDA (PERSONĪGA) TRAUMA, NĀVE, ĪPAŠUMA BOJĀJUMS VAI CITI KAITĒJUMI, KAS SAISTĪTI AR APMEŠANĀS VIETU (TĀS DARBINIEKIEM, DIREKTORIEM, AMATPERSONĀM, AĢENTIEM, PĀRSTĀVJIEM VAI SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM); (X) JEBKURI KAITĒJUMI, KO IZRAISĪJUŠI ĀRPUS MŪSU IETEKMES ESOŠI APSTĀKĻI. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS PIEMĒRO NEATKARĪGI NO DARBĪBAS VEIDA, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, KOMPENSĒJAMU PĀRKĀPUMU, NOLAIDĪBU, STINGRU ATBILDĪBU VAI ARĪ CITOS GADĪJUMOS, PAT JA ATTIECĪGĀ PUSE IR INFORMĒTA PAR KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU. Nepārvaramas varas situācijas ir notikums, ko Attiecīgās puses nevar ietekmēt, un tas var ietvert, bet neaprobežojas ar dabas katastrofām, laika apstākļiem, ugunsgrēku, ar kodolieročiem saistītu incidentu, elektromagnētisko impulsu, terora aktu, nemieriem, karu, ļaunprātīgu dedzināšanu, dumpi, sacelšanos, jebkāda veida bruņotu karadarbību, ar nodarbinātību saistītiem strīdiem, lokautiem, streikiem, deficītu, valdības rīcību vai ierobežojumiem, zādzībām, bankrotu, iekārtu avārijām, karantīnu, komunikāciju avārijām, epidēmiju, pandēmiju utt. Nenotiek atbildības uzņemšanās par jebkāda veida papildu izdevumiem, izlaidumiem, kavējumiem, maršrutu maiņu vai jebkuras valsts iestādes rīcību. Neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par nekādiem Naktsmītnes nosacījumu vai garantiju pārkāpumiem, tai skaitā, bet ne tikai par netiešu nosacījumu vai garantiju par piemērotību konkrētam mērķim vai par piemērotību pārdošanai, kā arī neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par nekādiem citiem Apmešanās vietas pārkāpumiem (tai skaitā jebkādu atbildību ļaunprātīgas vai nolaidīgas pretlikumīgas rīcības izraisīta kaitējuma gadījumā) saistībā ar produktiem un/vai pakalpojumiem, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību. Agoda uzņēmumi negarantē nepārtrauktu piekļuvi Vietnei.

Agoda uzņēmumu atbildība ir izslēgta vai ierobežota atbilstoši maksimālajam likumā pieļaujamajam apjomam. Neskarot šajos Lietošanas noteikumos noteiktos ierobežojumus, Agoda uzņēmumu atbildība nekādā gadījumā nepārsniegs mazāko no šīm summām: (a) jūsu rezervācijas kopējo cenu, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā (par vienu notikumu vai vairākiem saistītiem notikumiem); vai (b) divsimt piecdesmit Amerikas Savienoto Valstu dolārus (vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā). Pārmaksas vai nepareizas samaksas gadījumā, kas radušās Agoda vainas dēļ, klients var iesniegt pieprasījumu attiecībā uz visām kļūdainajām maksām, neskatoties uz visu iepriekš minēto.

Papildus, iepriekšminēto saistību ierobežojumi vai atbrīvošana no saistībām var netikt pieļauta atbilstošo likumu ietvaros. Šādā situācijā Agoda nes atbildību tādā apmērā, ciktāl tas ir izklāstīts attiecīgajos likumos. Prasības ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk pēc tā notikuma, kura dēļ iesniegtas. Nepamatoti novēloti iesniegtas prasības var uzskatīt par nederīgām atbilstoši attiecīgajiem likuma ierobežojumiem. Tiks izskatītas tikai bona fide prasības.

Citi noteikumi

Agoda uzņēmumi nekādā veidā (tieši vai netieši, neatkarīgi vai saistībā ar jebkuru pusi) nepieder, tas nepārvalda, nevada vai nekontrolē Naktsmītnes vai kaut kādus šo Naktsmītņu numurus. Naktsmītnes ir atbildīgas par apmešanās vietas pakalpojuma nodrošināšanu un to cilvēku uzņemšanu, kuri ar Agoda palīdzību ir veikuši rezervāciju kā to viesi.

Jūs apņematies nodrošināt Agoda uzņēmumu tiesisko interešu aizsardzību, aizsargājot to pret jebkuru atbildību, kaitējumiem vai zaudējumiem, tai skaitā tiesvedības izmaksām un izdevumiem, kas Agoda uzņēmumiem rodas jebkuras jūsu rīcības, bezdarbības vai nolaidības dēļ. Ja jūs lietojat Vietni trešās puses (turpmāk tekstā — „Trešā puse”), piemēram, ģimenes locekļa vai ceļabiedra interesēs vai vārdā, jūs esat atbildīgs par jebkurām šajā saistībā sniegtās informācijas kļūdām. Turklāt jums ir jāinformē Trešā puse par visiem piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ikviens klients, kas lieto Vietni Trešās puses interesēs vai vārdā, apņemas atlīdzināt un novērst kaitējumu ikvienam Agoda uzņēmumam, aizsargājot to pret visa veida atbildību, zaudējumiem, kaitējumiem, tiesas prāvām un pretenzijām (tai skaitā aizstāvības izmaksām) saistībā ar Trešās puses vai lietotāja nespēju pildīt jebkuru no augstāk minētajām savām saistībām.

Jums vienmēr ir jāievēro vietējie likumi un noteikumi. Tas, kas zināmās valstīs ir likumīgs, citās var būt nelikumīgs. Jums ir jāizpēta spēkā esošie ierobežojumi. Agoda uzņēmumi neuzņemas atbildību gadījumā, ja Naktsmītne atsakās Jūs reģistrēt vai prasa doties prom tiesisku vai reglamentējošu prasību dēļ.

Jūsu ērtībai šī Vietne un Lietošanas noteikumi ir pieejami arī vairākās citās valodās un vietējās versijās, tomēr sākotnēji tie ir sagatavoti angļu valodā. Gadījumā, ja pastāv neatbilstība starp versiju angļu valodā un tās tulkojumu, tad Lietošanas noteikumi angļu valodā ir noteicošie.

Lietošanas noteikumi ir atdalāmi. Ja tiek konstatēts, ka kāds no noteikumiem nav īstenojams vai nav spēkā, šis noteikums tomēr ir jāīsteno, ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti, un šāds konstatējums neietekmē nekādu pārējo noteikumu spēkā esamību un īstenojamību. Atdalītie noteikumi ir jāaizstāj ar noteikumiem, kas pēc iespējas līdzinās to sākotnējam formulējumam un nolūkam.

Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem attiecīgās likumdošanas ietvaros uz laiku vai pavisam mainīt, atcelt vai pārtraukt Vietnes un/vai kādas tās daļas darbību, tai skaitā pakalpojumus vai produktus, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību, un/vai jūsu iespēju lietot Vietni vai kādu tās daļu. Vietnes darbības pārtraukšanas gadījumā rezervācijas, kas veiktas caur Agoda, joprojām būs aktuālas, ja vien nesaņemsiet brīdinājumu. Jums joprojām ir jāievēro savas saistības, kas noteiktas Lietošanas noteikumos, tostarp jūsu un atbildības atrunās un ierobežojumos noteiktās garantijas. Turklāt Agoda neuzņemas atbildību jūsu vai kādas trešās puses priekšā par jūsu piekļuves Vietnei pārtraukšanu. Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt vai anulēt Lietošanas noteikumus (vai to daļas). Naktsmītnēm ir tiesības mainīt savu piedāvājumu un tas nav Agoda kontrolē.

Lai izvairītos no šaubām, Lietošanas noteikumi neattiecas uz komerciāla rakstura līgumattiecībām, ko Agoda uzņēmumi var būt noslēguši ar citiem, tai skaitā, bet ne tikai ar Apmešanās vietām un noteiktiem mārketinga partneriem.

Vietējo nodokļu kvīti var saņemt tikai viesnīcā, kurā uz vietas veikts maksājums par rezervāciju. Par iepriekš apmaksātām rezevācijām (maksājot Agoda), Agoda uzņēmumi var izsniegt vietējo rēķinu par rezervācijām Singapūrā, jo Agoda ir Singapūras nodokļu rezidents, kā arī Agoda kvīti jebkur citur.

Lietošanas noteikumus un mūsu pakalpojumu sniegšanu nosaka un regulē Singapūras tiesību akti, un tie ir izstrādāti atbilstoši šiem tiesību aktiem, neatsaucoties uz Singapūras noteikumiem par tiesību normu kolīzijām, un jebkuriem strīdiem, kas izriet no Lietošanas noteikumiem un Agoda uzņēmumu pakalpojumiem, ir jātiek nodotiem izskatīšanai tikai Singapūras tiesās pēc piekritības. 2001. gada Likums par līgumiem (Trešo pušu tiesībām) (53B nod.) ir īpaši izslēgts un neattiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem.

Ja Agoda uzņēmumi neizmanto kādas tiesības, tas neatceļ šo tiesību spēkā esamību. Jūs nedrīkstat kādam citam piešķirt vai nodot savas tiesības. Mēs drīkstam jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus, publicējot izmaiņas Vietnē. Jaunākā Lietošanas noteikumu versija aizstāj visas iepriekšējās to versijas.

12. Par Agoda — Bieži uzdotie jautājumi

Visus mūsu pakalpojumus sniedz Agoda Company Pte. Ltd., kas ir privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura ir dibināta saskaņā ar Singapūras likumiem un kuras juridiskā adrese ir 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, un kura ir reģistrēta Singapūras Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 200506877R.

Agodu atbalsta saistītie uzņēmumi, kuri sniedz atbalsta pakalpojumus uzņēmumam Agoda dažādās vietās saistībā ar rezervācijām ("Klientu atbalsta uzņēmumi"). Šādi pakalpojumi ietver akceptēt un izskatīt rezervāciju maksājumus, nodrošināt klientu aprūpi, strādāt ar Naktsmītnēm un risināt sūdzības un atmaksu.

Atbalsta uzņēmumi nodrošina tikai pakalpojumus saistībā ar klientu rezervācijām, bet tie nav īpašnieki, kontrolētāji, saimnieki, pārvaldnieki vai uzturētāji agoda.com tīmekļa vietnei (vai jebkurai citai vietnei). Agoda.com vienīgā juridiskā adrese ir tās reģistrētais birojs Singapūrā, nevis kāda cita Atbalsta uzņēmuma biroju adrese jebkurā pasaules vietā. Atbalsta uzņēmumi nav pilnvaroti rīkoties kā uzņēmuma Agoda procedūru vai pakalpojumu aģenti vai slēgt Agoda vārdā līgumus. Klienti nevar veikt rezervācijas to birojos vai ar šo biroju starpniecību, jo tās var veikt tikai un vienīgi Vietnē.

Papildus, Agoda un tā saistītajiem uzņēmumiem ir dažādi meitas uzņēmumi, filiāles un biroji visā pasaulē, kas sniedz noteiktu iekšēju, starptautisku, ar klientiem nesaistītu atbalstu (Agoda Atbalsta uzņēmumi). Agoda Atbalsta uzņēmumi uzņēmumi nav pilnvaroti sniegt pakalpojumus, pārstāvēt uzņēmumu Agoda vai slēgt jebkādus līgumus uzņēmuma Agoda vārdā un nav pilnvaroti darboties kā Agoda procesu vai pakalpojumu aģenti, ja vien to nav īpaši apstiprinājusi Agoda.

Agoda un tās uzņēmumi (ietverot visus Klientu atbalsta uzņēmumus un visus Agoda atbalsta uzņēmumus) nav ceļojumu aģenti, izņemot tur, kur Vietnē noteikts citādāk. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju par mūsu Partneriem, kas var nodrošināt Papildu pakalpojumus (lidojumus, nomas automašīnas), viņu attiecīgajās vietnēs.

Ja jums ir jautājumi par agoda.com, pakalpojumiem vai Vietni vai ja vēlaties iesniegt vai nosūtīt jebkurus dokumentus, vēstules, paziņojumus vai citus saziņas materiālus saistībā ar agoda.com, Vietni vai kaut ko citu, lūdzu, tieši sazinieties ar Agoda Company Pte. Ltd.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Mēs vēlētos jums pateikties par Agoda vietnes apmeklēšanu, apmešanās vietas rezervāciju un informācijas pieprasīšanu. Mēs ceram, ka šie Lietošanas noteikumi jums šķiet informatīvi. Lai iegūtu papildu informāciju un uzzinātu vairāk par uzņēmumu Agoda, lūdzu, skatiet arī mūsu BUJ sadaļu Vietnē.