Lai skatītu Lidojumu noteikumus, lūdzu, klikšķiniet šeit

Agoda Lietošanas noteikumi


Pēdējo reizi atjaunināts 2020.gada februārī

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz Agoda vietnes lietošanu un tās piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Izmantojot vietni, jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem, ieskaitot tajos iekļautos noteikumus. Ja jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot vietni vai pakalpojumus.

TIKAI ASV KLIENTIEM:  Šajos lietošanas noteikumos ir iekļauta vienošanās par obligātu arbitrāžu, kas nozīmē, ka jūs piekrītat iesniegt visus strīdus, kas saistīti ar šo vietni, mūsu pakalpojumu izmantošanu vai šiem noteikumiem šķīrējtiesā, nevis tiesā. Jūs varat atteikties no šī obligātā šķīrējtiesas līguma tikai ievērojot turpmāk norādītās procedūras. Šajos noteikumos ietilpst arī tiesas atteikšanās.

Uz Lietošanas noteikumiem attiecas šādas definīcijas:

Agoda nozīmē Agoda kompānija Pte. Ltd., Singapūrā balstīts uzņēmums ar reģistrēto adresi 30 Cecil Street #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

Saistītie uzņēmumi nozīmē Agoda Services Co., Ltd., Agoda International Pte. Ltd., kas darbojas Apvienotajā Karalistē Agoda International (Hongkonga) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaizija) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation, or Agoda International USA LLC.

Vietne nozīmē vietnes un lietotnes, kas pieder vai tās izmanto Agoda uzņēmums

Lietošanas noteikumos ir iekļautas dažādi nosacījumi, ieskaitot zemāk uzskaitītos. Nosacījumi var attiekties uz konkrētiem pakalpojumiem vai programmām, ko piedāvā Agoda.

Privātuma noteikumi, Drošu maksājumu noteikumi, Agoda cenas garantija, Rezervācijas garantija, Atcelšanas noteikumi, Naudas atmaksas noteikumi, Agoda atlīdzības politikas noteikumi, Agoda Dāvanu karšu noteikumi, Agoda naudas noteikumi, Viesu atsauksmju vadlīnijas, BUJ

Agoda laiku pa laikam var mainīt Lietošanas noteikumus, izmaiņas publicējot vietnē.

Jebkuru iepriekšēju līgumu vai izpratni, kas noslēgts starp jums, Agoda un saistītajiem uzņēmumiem, aizstāj lietošanas noteikumi.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts

A. Apmešanās vietas ērtāka rezervēšana

Šajā Vietnē Agoda nodrošina tiešsaistes platformu, kurā var pārlūkot dažādas apmešanās vietas un pagaidu uzturēšanās vietas, tai skaitā, bet ne tikai, viesnīcas, hosteļus, apkalpotus dzīvokļus, B&B tipa viesnīcas, izīrējamas istabas, japāņu tradicionālos mājokļus, kotedžas, un tml. (ko turpmāk tekstā kopīgi sauc — „Apmešanās vieta(-as)”) un veikt rezervācijas šajās Apmešanās vietās, tajā skaitā, veicot avansa maksājumu par šādu Apmešanās vietu rezervāciju ar kredītkarti, debetkarti vai citu maksājuma veidu, lai šāda maksājuma ("Maksājuma instrumenta") apstrāde būtu ērtāka. Veicot rezervāciju Vietnē, Jūs piedāvājat veikt rezervāciju par tās norādīto cenu un atbilstoši citiem Vietnē norādītajiem noteikumiem. Tas kļūst par līgumu, kas noslēgts Singapūrā saskaņā ar Lietošanas noteikumiem tajā brīdī, kad to ir apstiprinājusi Apmešanās vieta. Jūs saņemsiet Apmešanās vietas rezervācijas e-pasta apstiprinājumu (ar pievienotu vaučeri iepriekšapmaksātām naktsmītnēm), kas nozīmē, ka Apmešanās vieta ir apstiprinājusi Jūsu rezervāciju. “Paldies lapa” nozīmē, ka Jūsu rezervācijas pieprasījums ir saņemts un ir gatavs gala apstrādei, turpmākas darbības no Jums nav nepieciešamas. Mēs paturam tiesības noraidīt rezervācijas, kā norādīts turpmāk.

Sniedzot mūsu pakalpojumus, par Naktsmītnēm norādītā informācija ir balstīta uz mūsu piegādātāju vai pakalpojuma nodrošinātāju (tai skaitā, bet ne tikai, Naktsmītņu, to pārstāvju, izplatītāju, tūroperatoru (DCM, Destination Management Companies), kanālu pārvaldnieku, partneru utt.) sniegto informāciju. Naktsmītnēm un to pārstāvjiem ir nodrošināta piekļuve ārējam vai citam savienojamības risinājumam, ko lietojot tie ir pilnīgi atbildīgi par visām cenām, pieejamību, aprakstiem, attēliem, rezervācijas noteikumiem, apmešanās vietas noteikumiem un citu Vietnē redzamo informāciju. Kaut arī mēs sniedzam savus pakalpojumus ar komerciāli pamatotu prasmju un rūpju līmeni, mēs nepārbaudām un nevaram garantēt, ka visa informācija ir precīza, pilnīga, pareiza vai atjaunināta, kā arī mūs nevar uzskatīt par atbildīgiem par nekādām kļūdām (tostarp deklarācijas un tipogrāfijas kļūdām), pārtraukumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar kādu (pagaidu un/vai daļēju) Vietnes bojājumu, remontu, jaunināšanu, apkopi vai tamlīdzīgi), neprecīzu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas nesniegšanu. Katra Naktsmītne vienmēr ir atbildīga par Vietnē redzamās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Tirgus situācijas vai apstākļu izmaiņas var notikt ļoti strauji, tādēļ Vietnē redzamā informācija var būt neprecīza vai novecojusi. Problēmu gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas daļa pieliks visas komerciāli pamatotās pūles, lai palīdzētu jums un kalpotu kā kontaktpunkts saziņai ar Naktsmītni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda ir viens no daudziem kanāliem, ko Apmešanās vietas izmanto savu rezervāciju piedāvāšanai. Ja meklēšanas rezultāti norāda, ka kādā konkrētā Apmešanās vietā vairs nav pieejami numuri, tas nozīmē, ka šāda veida numuri nav pieejami rezervācijai Agoda vietnē.

Vietne nav nevienas Vietnē minētās Apmešanās vietas (kvalitātes, pakalpojumu līmeņa vai vērtējuma) ieteikums vai apstiprinājums, un to nevajadzētu par tādu uzskatīt. Līdz ar to mēs tieši noliedzam jebkādu juridisko pārstāvību, garantiju vai saistības attiecībā uz jebkuras šajā Vietnē minētās Apmešanās vietas kvalitāti, statusu vai atbilstību. Šajā Vietnē Apmešanās vietas var būt novērtētas pēc dažādiem kritērijiem (zvaigžņu kategorijas, atsauksmēm utt.). Noklusējuma vērtējuma pamatā ir automātisks algoritms, ko laiku pa laikam var atjaunināt vai mainīt un kas ņem vērā dažādus faktorus, tajā skaitā, bet ne tikai, piedāvājumus un cenas, vēsturisko popularitāti, peļņu un ienākumus, konversiju (rezervāciju proporciju pret Vietnes apmeklējumu), numuru nakšu izpārdošanas, atcelšanas, satura kvalitāti, viesu atsauksmju vērtējumu, zvaigžņu vērtējumu utt. Agoda pašlaik ievieš "Priekšrokas Partnera" programmu, kuras ietvaros noteiktām Naktsmītnēm ir iespēja uzlabot atpazīstamību Vietnē. Zināmos apstākļos Agoda var arī piedāvāt Apmešanās vietām iespēju tikt iekļautām sponsorētā sarakstā, t. i. veikt samaksu par parādīšanu labākajā vietā. Šāda sponsorēta 'reklāma' ir attiecīgi norādīta vai arī ietvers atbilstošu paskaidrojumu.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un jebkura (likumīga) iemesla dēļ neapstiprināt jūs vai rezervācijas (vai izņēmuma gadījumos atcelt apstiprinātās rezervācijas), nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslu. Parasti jūsu vai rezervācijas noraidīšanas iemesli ietver, bet neaprobežojas ar Apmešanās vietas pieprasījumu(s), Naktsmītnes tālākpārdošanu Vietnē uz individuāla vai publiska pamata bez mūsu rakstiska apstiprinājuma saņemšanas (“Tālākpārdošana”), Lietošanas noteikumu pārkāpumu, force majeure notikumiem, tirdzniecības vai ekonomiskajām sankcijām, embargo, juridiskajiem ierobežojumiem, (aizdomām par) krāpšanu vai zādzību, aizdomām par noziedzīgu darbību, aizdomīgām rezervācijām, jūsu iesniegtu maldinošu vai kļūdainu informāciju, Maksājuma instrumenta problēmām ar kredītkaršu apstrādi, neatbilstošu uzvedību, draudiem, apvainojumiem, vardarbību, atteikšanos sniegt informāciju, praktiskiem šķēršļiem, saziņas problēmām, acīmredzamām kļūdām (skat. turpmāk), vēsturi, valdību vai starptautisko organizāciju (USA, ES, ANO, Singapūra utt.) melnajiem sarakstiem un tamlīdzīgi. Gadījumā, ja uzņēmums Agoda ir noraidījis vai atcēlis rezervāciju, bet maksājums jau ir veikts, jums tiks atlīdzināta rezervācijas vērtība, izņemot neautorizētas tālākpārdošanas vai jebkuru citu situāciju, ko mēs vienpersonīgi konstatējam, paturot tiesības neatmaksāt pilnu rezervācijas vērtību vai jebkādu daļu no tās. Atmaksa netiks atmaksāta neautorizētas tālākpārdošanas situācijā daudzu negatīvu faktoru dēļ, ņemot vērā zaudējumus, ko šāda prakse uzliek mūsu autorizētajiem un nolīgtajiem filiāļu partneriem, Naktsmītnēm, kuras nodrošina Agoda kompāniju ar inventāru uz līguma un uzticēšanās pamata un zaudējumus, kas nodarīti Agoda kompānijai negatīvas ietekmes uz zīmolu dēļ neautorizētu tālākpārdevēju dēļ, kuri mēģina apiet Agoda biznesu, ietverot tādas darbības kā inventāra ievietošana Agoda konkurentu vietnēs tālākpārdošanas nolūkā bez mūsu ziņas. Tāpat mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem uz laiku vai pastāvīgi aizliegt lietotājiem izmantot Vietni („pievienot melnajam sarakstam”). Melnajā sarakstā iekļautie lietotāji nedrīkst mēģināt lietot Vietni, izmantojot citu vārdu vai cita lietotāja starpniecību. Zemāk skatiet arī informāciju par mūsu mehānismiem krāpšanas novēršanai.

Retos gadījumos mēs varat atcelt vai noraidīt rezervāciju „acīmredzamu kļūdu” dēļ, neņemot vērā šo kļūdu avotu. Acīmredzama kļūda ir tāda Vietnē redzama kļūda (piem., cenas ziņā, noteikumi, punkti), kuru ikviena saprātīga persona uzskatītu par kļūdu. Šādā gadījumā saņemtā summa tiks atlīdzināta bez maksas piemērošanas. Rezervācijas atcelšana vai noraidīšana šāda iemesla dēļ var notikt pēc uzņēmuma Agoda vienpersoniskiem ieskatiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda vai Naktsmītne var noraidīt vai atcelt arī rezervācijas, ko uzskata par grupas rezervācijām, jo gandrīz visām Naktsmītnēm ir īpašas procedūras grupas rezervāciju veikšanai. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu.

Tādi apstākļi kā notiekoša rekonstrukcija, Naktsmītnes rezervācijas kļūdas un viesu īpašas vajadzības var ietekmēt jūsu uzturēšanās kvalitāti. Neaizmirstiet reģistrācijas laikā Naktsmītni informēt par visām īpašajām vajadzībām un savām prasībām.

Par zvaigžņu kategorijām

Naktsmītņu zvaigžņu vai citas norādītās kategorijas ("vērtējums zvaigznēs") ir norādītas tikai jūsu zināšanai. Piešķirtie vērtējumi zvaigznēs balstīti uz informāciju, ko mēs esam saņēmuši no saviem piegādātājiem, tostarp Naktsmītnēm, un var tikt ņemtas vērā Naktsmītnes iespējas, cenas, atsauksmes un pakalpojumi. Vērtējums zvaigznēs var nebūt saistīts ar jekbādu citu vērtējumu, ko sniedz valdības tūrisma iestādes. Zvaigžņu kategorija tikai norāda paredzamo ērtību līmeni attiecīgajā Naktsmītnē, un, kopumā, jo augstāka ir zvaigžņu kategorija, jo augstāks ir ērtību un piedāvāto labierīcību līmenis. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet detalizētu aprakstu Vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zvaigžņu kategorijas var ievērojami atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, pieejamajām alternatīvām, vietējā tirgus apstākļiem un prakses, kā arī citiem apstākļiem. Tādējādi šo apstākļu dēļ ir iespējams, ka zvaigžņu kategorija kādā konkrētā valstī vai pilsētā nav salīdzināma ar tādu pašu zvaigžņu kategorija citā valstī vai pilsētā. Zvaigžņu kategorija var neatspoguļot visas Naktsmītnē pieejamās labierīcības un pakalpojumus, un dažas labierīcības vai ērtības var nebūt pieejamas visos numuros vai pat visās ēkās ar konkrēto zvaigžņu kategoriju. Ja jums ir svarīgas kādas konkrētas labierīcības vai ērtības, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu un noskaidrojiet šādu labierīcību vai ērtību pieejamību.

B. Citi papildu pakalpojumi

Agoda nodrošina tiešsaistes platformu, kurā Jūs varat pārlūkot citus pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai lidojumus un nomas automašīnas, ("papildpakalpojumi") un rezervet šādus papildpakalpojumus. Lai gan Agoda vietne nodrošina platformu, kurā Jūs varat pārlūkot un rezervēt šos papildpakalpojumus, papildpakalpojumus nodrošina ar Agoda saistīti uzņēmumi vai partneri ("partneri"), ko rūpīgi ir atlasījusi Agoda. Piemēram, lidojumu parādīšanas, meklēšanas un rezervēšanas pakalpojumus Agoda vietnē šobrīd nodrošina Booking Holdings Inc. uzņēmumi "KAYAK" vai priceline.com un viņu atbilstošie partneri. Šādi partneri būs skaidri redzami vietnē, kad pārlūkojat papildpakalpojumus, kā arī saite, kurā redzami partneru lietošanas noteikumi un privātuma noteikumi, kas regulē attiecības starp Jums un mūsu partneri attiecīgajā papildpakalpojumu rezervācijā.

Veicot Papildu pakalpojumu rezervāciju šajā Vietnē, jūs dodat solījumu izdarīt rezervāciju (piemēram, lidojuma vai nomas automašīnas) par Vietnē norādīto šādas rezervācijas cenu un ar tādiem citiem noteikumiem, par kuriem jūs laiku pa laikam informē Partneris, un, kad Partneris apstiprina rezervāciju, tas kļūst par saistošu līgumu. Partneris paziņos par jūsu Papildu pakalpojumu rezervācijas apstiprināšanu, nosūtot apstiprinājumu pa e-pastu. Partneris patur tiesības noraidīt rezervācijas atbilstoši saviem noteikumiem.

2. Vietnes lietošana

Agoda sadarbojas arī ar citiem uzņēmumiem, tostarp ar Booking.com B.V., lai piedāvātu viesiem naktsmītnes visā pasaulē. Dažos gadījumus jūs saņemsiet apstiprinājumu, kurā minēti citi uzņēmumi. Agoda var arī piedāvāt iespēju rezervēt Papildu pakalpojumus (lidojumus, nomas automašīnas) sadarbībā ar šādiem iepriekš aprakstītajiem Partneriem.

Agoda piešķir jums ierobežotu, personīgu, nenododamu, nesublicensējamu, atsaucamu licenci izmantot Vietni un piekļūt tai tikai tādā veidā, kā atļauts Lietošanas noteikumos. Izņemot šo ierobežoto licenci, mēs nepiešķiram Jums nekādas citas tiesības vai licenci attiecībā uz Vietni; visas tiesības vai licences, kas nav tieši piešķirtas ar šo līgumu, ir rezervētas. Vietnes saturs un informācija, kā arī programmatūra un infrastruktūra, kas izmantota, lai nodrošinātu šo saturu un informāciju, atrodas uzņēmuma Agoda vai tā piegādātāju un pakalpojumu nodrošinātāju, tostarp Naktsmītni un Īpašo pakalpojumu sniedzēju, īpašumā. Jūs drīkstat izmantot Vietni, tikai lai uzdotu godprātīgus un likumīgus jautājumus vai veiktu rezervācijas, un Jūs piekrītat neveikt nekādas spekulatīvas, nepatiesas vai krāpnieciska rakstura rezervācijas. Jūs apliecināt, ka rezervācijas gaitā norādītie maksājuma dati ir pilnīgi pareizi. Jūs arī apņematies norādīt uzņēmumam Agoda pareizu un precīzu e-pastu, pasta adresi un/vai citu kontaktinformāciju un piekrītat, ka uzņēmums Agoda var izmantot šos datus, lai ar jums sazinātos gadījumā, kad tas ir nepieciešams. Lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu Privātuma noteikumiem.

Tādējādi saskaņā ar Vietnes izmantošanas nosacījumiem Jūs piekrītat neizmantot Vietni, tās saturu vai informāciju nekādiem (tiešiem vai netiešiem) komerciāla vai nepersonīga rakstura nolūkiem un nekādiem nelegāliem, pretlikumīgiem vai Lietošanas noteikumos aizliegtiem nolūkiem. Ja vien mēs iepriekš neesam snieguši rakstisku piekrišanu, jūs piekrītat nepārveidot, nepavairot, neizplatīt, nepārsūtīt, neizrādīt, neizpildīt, nereproducēt, nepublicēt, nelicencēt, neradīt atvasinātus darbus, nenodot vai nepārdot, vai atkārtoti nepārdot nekādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no Vietnes. Turklāt jūs piekrītat:

 • Nelietot Vietni vai tās saturu jebkādiem neautorizētiem komerciāliem mērķiem (tajā skaitā, rezervāciju tālāka izplatīšana vai tālākpārdošana bez atļaujas);
 • neveikt nekādas spekulatīvas, neīstas vai krāpnieciskas rezervācijas;
 • nepiekļūt Vietnes saturam vai informācijai un nekontrolēt un nekopēt to, izmantojot robotu, zirnekli, rāpuli vai citus automatizētus līdzekļus vai manuālus procesus nekādiem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārkāpt ierobežojumus nekādās Vietnes robotprogrammatūras galvenēs un neapiet un neapkrāpt citus tehnoloģiskos līdzekļus, kas izmantoti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei;
 • neveikt nekādas darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai var radīt nepamatotu vai neproporcionāli lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;
 • nekādā nolūkā nenorādīt dziļo saiti uz nekādu Vietnes sadaļu (bez ierobežojumiem iekļaujot pirkuma ceļus) bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārdot atkārtoti, nelietot, nepavairot, nekontrolēt (piemēram, ar zirnekli, rāpuli), neizrādīt, nelejupielādēt vai nereproducēt nekādu saturu vai informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas pieejami Vietnē jebkādām komerciālām vai konkurējoša rakstura darbībām vai nolūkiem;
 • „nekadrēt”, „nekopēt” vai kā citādi neiekļaut nekādu daļu no Vietnes nekādā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepublicēt nekādas nelikumīgas (saskaņā ar jebkuriem attiecināmiem tiesību aktiem) ziņas Vietnē vai ar tās starpniecību un nekādas ziņas, kas atbalsta nelikumīgas darbības;
 • neatstāt vai nesniegt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur materiālu, kurš var tikt uzskatīts par kaitīgu, piedauzīgu, pornogrāfisku, nepieklājīgu, neķītru, vardarbīgu, aizvainojošu, zaimojošu, rasistisku, diskriminējošu, apvainojošu, draudošu, izvairīgu, uzmācīgu, naidīgu vai kā citādi nepieņemamu;
 • neatstāt vai nenodrošināt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur apmelojošu, neslavu ceļošu, nepatiesu vai nomelnojošu materiālu;
 • neatstāt nekādas ziņas, kas pārkāpj vai aizskar jebkādas organizācijas vai personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, cita starpā, autortiesības, patentus, preču zīmes, likumus, kas regulē tirdzniecības noslēpumus, tiesības uz privātumu vai reklāmas materiālus;
 • neatstāt nekādas ziņas, kuras jums saskaņā ar tiesību aktiem vai ar līgumā noteiktajām saistībām vai uzticības personas saistībām nav tiesību publicēt;
 • neuzdoties par citu personu vai organizāciju vai nepatiesi nenorādīt vai citādi nemaldināt par jūsu saistībām ar kādu personu vai organizāciju, vai neradīt viltus identitāti, ja tās mērķis ir maldināt, mānīt vai krāpt citus;
 • nemanipulēt ar identifikatoriem, tostarp neviltot galvenes, lai slēptu jebkuru jūsu publicēto ziņu izcelsmi;
 • neizmantot Vietni veidā, kas var bojāt, padarīt neiespējamu, pārslogot vai vājināt, vai kā citādi apgrūtināt Vietnes lietošanu vai citu lietotāju datortehniku, vai izraisīt bojājumus, pārrāvumus vai ierobežot jebkādas programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju iekārtas darbību;
 • nemēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Vietnei, jebkurai saistītai tīmekļa vietnei, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas ir saistīti ar Vietni, izmantojot urķēšanu, paroļu uzlaušanu vai jebkādus citus līdzekļus;
 • neiegūt vai nemēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas Vietnē nav apzināti publiskoti, ieskaitot ievākšanu vai citādu citu personu informācijas, piemēram, e-pasta adrešu, iegūšanu;
 • neiesaistīties nekādās maldinošās darbībās ar mērķi manipulēt ar organiskās meklētājprogrammas rezultātu lapu (MPRL) un neizmantot tādas meklētājprogrammu optimizācijas (MPO) metodes, kas ir pretrunā ar parastajām meklētājprogrammu pamatnostādnēm. MPO darbība, kas ir uzskatāma par neētisku vai „melnajām cepurēm” raksturīgu (tā pazīstama arī kā meklētājprogrammu pārpludināšana ar surogātinformāciju), ietver, cita starpā, pārklāšanu, metadatus un nosaukumu tagus, satura skrāpēšanu, saišu shēmas, Google spridzekļus, atslēgvārdu iestarpināšanu, slēptus tekstus un saites, ieejas un pārklātās lapas, saišu sasaistīšanu vai shēmas, surogātkomentāru ievietošanu emuāros utt.;
 • nedarīt neko, kas var radīt kaitējumu vietnei, ar Agoda saistītiem uzņēmumiem un jebkuram no to darbiniekiem un reputācijām, vai kā citādi to negatīvi ietekmēt; un
 • palīdzēt vai atbalstīt jebko no augšup minētā.

Ja vien nav īpaši atļauts citādi, tīmekļa vietnēs nedrīkst būt hipersaite uz nekādu citu lapu, kas nav mājas lapa, un nedrīkst kadrēt Vietni vai kādu citu šeit norādītu tīmekļa vietni vai materiālu, kā arī bez rakstiskas Agoda piekrišanas neviena organizācija nedrīkst norādīt hipersaiti uz kādu Vietnes sadaļu komerciāliem nolūkiem.

Veicot rezervāciju Vietnē, jūs apstiprināt un garantējat, ka uz jums neattiecas neviena starptautisko sankciju programma.

Ja un kad attiecināms, jūs izpildāt visus savas saistības attiecībā uz nodokļu maksājumiem, ieturējumiem un tamlīdzīgi, kā pieprasīts jūsu dzīvesvietas valstī.

Agoda var izmantot īpašumtiesību vai trešās puses tehnoloģiju (piem., Google reCAPTCHA v3) tās vietnēs, lai saglabātu vietni drošu pret ļaunprātīgiem uzbrucējiem vai ikvienu, kas ļaunprātīgi izmanto vietni.

3. Cenas, Agoda cenas garantija, Papildu izmaksas, nodokļi un nodevas, Agoda valūtas maiņas kursi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, visas Vietnes cenas ir paredzētas tikai numuru rezervēšanai, norādītajiem uzturēšanās datumiem un cilvēku skaitam. Neskatoties uz zemāk izklāstīto, pirms jūs apstiprināt rezervāciju, Agoda parādīs kopējo cenu, ieskaitot nodokļus un apkalpošanas maksu, kā arī to, kas tajā ir iekļauts. Kad izvēlēsieties opcijas vai norādīsiet papildu informāciju, mēs atjaunināsim kopējo cenu.

A. Cenas un Naktsmītnes labākās cenas garantija

Mēs cenšamies piedāvāt viskonkurētspējīgākās cenas un vēlamies, lai par savu uzturēšanos Naktsmītnē Jūs maksātu viszemāko iespējamo cenu. Ja internetā atrodat sava Naktsmītnes numura vai istabas rezervācijas piedāvājumu ar tiem pašiem rezervācijas noteikumiem, bet par zemāku cenu, pēc tam, kad ar mūsu starpniecību esat veicis rezervāciju, mēs atlīdzināsim Jums mūsu cenas un šīs zemākās cenas starpību saskaņā ar mūsu Labākās cenas garantijas noteikumiem. Lai pieprasījums būtu derīgs saskaņā ar šo garantiju, tam ir jābūt atbilstošam un jātiek iesniegtam atbilstoši visiem attiecināmajiem mūsu Labākās cenas garantijas noteikumiem.

Reizēm Vietnē ir pieejamas lētākas cenas īpašam uzturēšanās laikam Naktsmītnē tā paša veida numuros vai istabās, tomēr šīs Apmešanās vietas noteiktās cenas var būt ar īpašiem ierobežojumiem un nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz atcelšanu un naudas atlīdzināšanu. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas pārbaudiet, vai uz numura vai istabas veidu un cenu neattiecas nekādi īpaši nosacījumi. Viena un tā paša veida numuriem vai istabām var būt atšķirīgas cenas atkarībā no ierobežojumiem un nosacījumiem (skat. arī 6. sadaļu).

Agoda Labākās cenas garantija neattiecas uz Vietnē nodrošinātajiem Papildu pakalpojumiem.

B. Apmešanās vietu piemērotā papildu maksa

Papildus rezervācijas cenām dažās naktsmītnēs tiks iekasēta obligāta maksa par pakalpojumiem, piemaksas un vietējie nodokļi (piemēram, kūrorta vai atpūtas vietu nodevas, transfēri un pilsētas tūristu nodoklis). Ja mēs esam informēti par šīm pakalpojumu maksām un vietējiem nodokļiem, tie būs redzami pie rezervācijas cenas. Šīs pakalpojuma maksas un vietējos nodokļus naktsmītne var iekasēt uzreiz no jums papildus rezervācijas cenai.
Standarta numuru rezervēšana paredzēta vienvietīgai vai divvietīgai lietošanai. Par papildu viesiem vai gultām parasti tiek piemērota papildu maksa. Naktsmītne var atteikt papildu viesu uzturēšanos numurā - jums jānorāda pareizais cilvēku skaits, ieskaitot bērnus, kuri aizņems katru numuru, kuru rezervējat.

Visi jūsu izmantotie pakalpojumi un produkti, kas nav iekļauti rezervācijas cenā, kā to skaidri nosaka rezervēšanas nosacījumi, naktsmītnē būs jāapmaksā papildus. Maksa par ērtībām, ko izmantojat, un par uzturēšanās laikā patērētajiem produktiem (piemēram, autostāvvieta, piekļuve internetam, ēdieni un dzērieni) nav iekļauti rezervācijas cenā, ja vien tas nav norādīts.

Īpašos pasākumos un svētkos dažās naktsmītnēs katram viesim būs jāiegādājas papildu pakalpojumi (piemēram, vakariņas Jaungada vakarā). Ja mēs zinām par nepieciešamo papildu pakalpojumu, kas jums jāiegādājas, tas būs redzams rezervēšanas noteikumos vai kopā ar jūsu rezervācijas cenu.

Ceļojot uz naktsmītnēm dažviet (piemēram, Maldivu salās), visiem viesiem par papildu samaksu iepriekš jānoorganizē transfērs. Dažas naktsmītnes piepraska, lai Agoda ieturētu samaksu par transfēru, kad tiek veikta rezervācija. Šīs transfēra papildu maksa būs redzama kopā ar cenu. Agoda nekontrolē un neveic transfērus un nav atbildīga par pārvadāšanas kvalitāti, drošību, biežumu vai apkalpošanas līmeni.

Ja neesat pārliecināts vai uztraucaties par papildu izmaksām, lūdzu, saksaņojiet ar naktsmītni vai Klientu apkalpošanas daļu, kuras papildu maksas (ja tādas ir) būs jāmaksā papildus maksai par rezervāciju.

C. Papildmaksa par Papildu pakalpojumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Vietnē redzamās Papildu pakalpojumu cenas ir noteikuši mūsu Partneri, ja vien nav norādīts citādi. Lūdzu, skatiet atbilstošā Partnera pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai noskaidrotu, vai par jūsu rezervāciju var piemērot kādu papildu maksu (piemēram, lidostas nodevu).

Jūsu rezervācijā un jebkurā Papildu pakalpojumā ko iegādāsieties, nav iekļauta apdrošināšana.

D. Valūtas maiņa

Agoda norādītās cenas balstās uz naktsmītņu likmēm, kas noteiktas naktsmītnes valūtā. Jūs varat izvēlēties apskatīt cenas naktsmītnes valūtā vai citā redzamajā valūtā. Ja jūsu norēķinu karte vai konts to atbalsta, ir iespēja izvēlēties Maksājuma valūtu pirms maksājat par rezervāciju.

Definīcijas
 • Konta valūta ir norēķinu kartes vai konta noklusējuma pašreizējā valūta, kuru izmantojat, lai apmaksātu rezervāciju.
 • Maksājuma valūta ir valūta, kurā Jūs izvēlaties maksāt par rezervāciju.
 • Redzamā valūta ir valūta, kurā Jūs izvēlaties skatīt cenas mūsu platformā. 
 • Naktsmītnes valūta ir valūta, kurā naktsmītne vai pakalpojuma sniedzējs nosaka naktsmītņu vai pakalpojumu saraksta cenas mūsu Vietnē un vēlas saņemt atmaksu no Agoda. Pēc noklusējuma naktsmītnes valūta ir oficiālā valūta teritorijā, kurā atrodas naktsmītne vai pakalpojums.
 • Norādītā likme – Bloomberg Generic Composite Rate vidējā likme tekošajā dienā.
 • Ikdienas pielāgotā likme - Bloomberg Generic Composite Rate dienā, kad maksājums apstrādāts plus 5%.

Konta pakalpojuma sniedzēja cenas
Ja Jūsu Maksājumu valūta atšķiras no Jūsu maksājumu konta valūtas, Jūsu konta pakalpojumu sniedzējs nosaka maiņas kursu, ko izmantot, kad notiek darījums ar Jūsu kontu. Jūsu konta pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt augstāku vai zemāku likmi nekā Agoda un var iekasēt papildu maksu par ārvalstu darījumiem. Agoda nekontrolē vai nesaņem labumu no Jūsu konta pakalpojumu sniedzēja valūtas maiņas kursa vai izmaksām.

Agoda cenas
Ja jūsu Maksājumu valūta ir tāda pati kā jūsu Konta valūta, bet atšķiras no Naktsmītnes valūtas vai jūsu redzamās valūtas, tad, lai konvertētu cenas, Agoda izmantos savu Norādīto likmi vai Ikdienas pielāgoto likmi. Izmantojamā likme būs atkarīga no jūsu izvēles, skatot naktsmītnes un veicot rezervāciju, kā aprakstīts tālāk.

Konvertētās valūtas cenas ir orientējošas
Ja izvēlaties Redzamās valūtas sadaļu, kas atšķiras no Naktsmītnes valūtas, Agoda rādīs orientējošās cenas, kas konvertētas, izmantojot mūsu Norādīto likmi. Konvertētā Redzamās valūtas cena ir sākotnējā aptuvenā cena Jūsu Redzamās cenas sadaļā un nav stingra vai saistoša. Konvertētai cenai Redzamās valūtas sadaļā ir paredzēta Jūsu ērtībai, lai Jūs varētu salīdzināt dažādas likmes, komplektus un nosacījumus valūtā, kuru vēlaties izmantot.
Numuru cenas nosaka naktsmītnes savā valūtā, summa, ko maksāsiet par rezervāciju, būs atkarīga no trijām lietām:

 • Maksājumu valūtas;
 • vai jūsu rezervācija veikta, izmantojot "Maksāt tagad", "Rezervē tagad, maksā vēlāk" vai "Maksāt viesnīcā" opciju;
 • valūtas maiņas kurss starp Jūsu Maksājumu valūtu un Naktsmītnes valūtu dienā, kad mēs apstrādājam jūsu maksājumu.

Maksāt tagad rezervācijas
Izvēloties rezervācijas lapā Maksājuma valūtu, mēs atjaunināsim kopējo cenu, lai būtu redzama summa, kuru mēs apstrādāsim uz jūsu maksājumu kontu. Mēs to varam izdarīt, jo tajā brīdī mēs zinām maiņas kursu. Ja izvēlēsieties Maksājuma valūtu, kas atšķiras no Redzamās valūtas, Agoda izmantos ikdienas pielāgoto likmi summas konvertācijai. Pārējām Maksāt tagad transakcijām, mēs izmantosim savu Norādīto likmi valūtu konvertācijai.

Rezervēt tagad, maksāt vēlāk rezervācijas
Ja jūsu Maksājumu valūta atšķiras no Naktsmītnes valūtas vai Redzamās valūtas, Agoda lietos Ikdienas pielāgoto likmi Jūsu veiktā maksājuma dienā, lai konvertētu Naktsmītnes valūtas cenu uz Jūsu Maksas valūtu. Ja mainīsit Maksājuma valūtu, mēs parādīsim cenu Naktsmītnes valūtā, kas tiks izmantota, lai noteiktu kopējo maksu jūsu maksājuma datumā, un aprēķināto konvertēto cenu, kas no jums tiks iekasēta, pamatojoties uz pašreizējo Ikdienas koriģēto likmi. Mēs to darām, jo ​​mēs nezinām, kāds būs faktiskais valūtas kurss jūsu maksājuma datumā.

Maksāt viesnīcā rezervācijas
Kad veicat "Maksāt viesnīcā" rezervāciju, mēs atjaunināsim kopējo cenu, lai parādītu summu, kura Jums būs jāmaksā naktsmītnes valūtā. Jūs maksāsiet naktsmītnei pa tiešo naktsmītnes valūtā vai jebkurā citā valūtā, ko naktsmītne piekrīt pieņemt. Ja jūs maksāsiet citā valūtā vai no maksājumu konta, kam ir cita valūta, faktiskā summa, ko maksāsiet, būs atkarīga no naktsmītnes un Jūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēju izmantotajiem valūtas maiņas kursiem. Šie faktori ir ārpus Agoda kontroles.

Par nodokļu un pakalpojumu maksu izmaiņām

Lai vienkāršotu Naktsmītnes transakciju, no jūsu Maksājuma instrumenta atskaitītajā summā var ietilpt arī nodokļi un pakalpojumu maksa (turpmāk tekstā — „Nodokļi un pakalpojumu maksa”), ja vien nav norādīts citādi. Attiecībā uz Naktsmītnēm šajā maksā ir ietverta paredzamā summa, kas segtu summu, ko Agoda maksā Naktsmītnei, saistībā ar jūsu rezervāciju, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem ieskaitot apgrozījuma nodokli, izmantošanas nodokli, viesnīcu nodokli, viesnīcu maksas nodokli, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli un/vai citus līdzīgus nodokļus. Atsevišķās vietās nodokļu summā var ietilpt arī valsts noteiktā pakalpojumu maksa vai citi maksājumi, kas nav veicami tieši nodokļu institūcijām, bet saskaņā ar tiesību aktiem ir maksājami Naktsmītnē. Šī Naktsmītnei samaksātā naudas summa nodokļu maksājumu segšanai saistībā ar Jūsu rezervāciju var atšķirties no Agoda plānotās un Jūsu rēķinā iekļautas summas. Nodokļu un pakalpojumu maksas (ja attiecināma) bilance ir maksa, ko Agoda patur kā daļu no kompensācijas par saviem pakalpojumiem un jūsu rezervācijas izmaksu, tostarp, piemēram, klientu apkalpošanas izmaksu, segšanai. Ja šī bilance ir negatīva, Agoda segs šo starpību. Nodokļu un pakalpojumu maksa mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem no naudas summas, ko mēs maksājam Apmešanās vietai, un jūsu Apmešanās vietas atrašanās vietas, un var radīt peļņu, ko Agoda paturēs.

Mūsu naktsmītņu nodrošinātāji kā pārdevēji mums izrakstītajos rēķinos iekļauj visus piemērojamos nodokļus, un Agoda veic samaksu tieši pārdevējiem. Agoda nav tirdzniecības partneris pārdevējam, ar kuru kopā veic rezervāciju, sagatavojot savu klientu ceļojumus. Aplikšana ar nodokļiem un attiecīgā nodokļa likme, kā arī piemērojamo nodokļu veidi ievērojami atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Darījumos ar naktsmītnēm noteiktās jurisdikcijās no jūsu Maksājuma instrumenta iekasētā nodokļu un pakalpojumu maksa ietver nodokļu maksājumu, kas Agoda uzņēmumam ir jāiekasē un jāpārskaita jurisdikcijai kā nodoklis par summu, ko tās ietur kā kompensāciju par saviem pakalpojumiem.

Rezervācijas cenā, par kuru jums būtu jāmaksā uz vietas, var tikt vai netikt iekļauti nodokļi un pakalpojumu maksa. Lūdzu, pārbaudiet rezervācijas noteikumus un saņemto e-pasta apstiprinājumu vai kuponu vai sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu.

Dažās vietās vietējās likumdošanās aktos var tikt noteikts, lai naktsmītnes uzreiz iekasētu pilsētas, gultasvietas, tūristu vai līdzvērtīgu nodevu.

Nodokļi un nodevas attiecībā uz Papildu pakalpojumiem, ko varat iegādāties, ir atspoguļoti mūsu Partneru noteikumos.

4. Privātums

Mēs cienām Jūsu privātumu. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju sadaļā Privātuma noteikumi.

5. Maksājums — Kredītkarte — „Rezervē tagad, maksā vēlāk” — Vecums — Krāpniecība

Rezervējot iepriekš apmaksātu naktsmītni ar Agoda, jūs pilnvarojat mūs apkopot un apstrādāt (ieskaitot trešās personas apkopošanu un apstrādi) savu informāciju, kas nepieciešama apstrādes pakalpojumu sniedzējiem vai finanšu iestādei, kura izsniedz jūsu Maksājumu instrumentu, piemēram, kredītkarti vai debetkarti, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Jūsu personiskā informācija, kas par jums ir apkopota un var tikt nodota trešajām pusēm (tostarp, lai apstrādātu jūsu transakciju un/vai uzturētu jūsu kontu), ir redzama mūsu Privātuma noteikumos.

Lai pabeigtu samaksu par šādām iepriekš apmaksātām naktsmītņu rezervācijām, jūs pilnvarojat Agoda vai saistītos uzņēmumus iekasēt vai debetēt jūsu maksājuma instrumentu par pilnu cenu (dažreiz bez atmaksas iespējām atkarībā no naktsmītnes rezervēšanas noteikumiem, skatīt zemāk), rezervējot un apstiprinot rezervāciju vai, ja tā ir rezervācija “Rezervējiet tagad, maksājiet vēlāk”, tas norādīts apstiprinājuma e-pasta ziņojumā. Izmantojot “Rezervējiet tagad, maksājiet vēlāk”, pārliecinieties, ka maksājuma instruments ir derīgs un tam ir pietiekams kredīts maksājuma dienā. Ja kāda iemesla dēļ maksājuma instrumentu šajā datumā nevar izmantot, rezervācija tiks atcelta, ja vien jūs pārliecināsiet, ka kartes maksājums var tikt autorizēts laicīgi. Pirms rezervācijas veikšanas, lūdzu, rūpīgi pārbaudiet informāciju par rezervāciju, lai pārliecinātos par visiem nosacījumiem. Agoda vai saistītie uzņēmumi saprātīgā termiņā apstrādās atmaksu, ja un kad tas būs nepieciešams. Jūs arī sniedzat atļauju pārskaitījumu veikšanai uz savu Maksājuma instrumentu atmaksas vai korekciju gadījumā, izmantojot pakalpojumu, kas atvieglo maksājuma darījumu apstrādi. Par noteiktām nakšņošanas vietām Agoda neiekasēs maksu no jūsu Maksājuma instrumenta, jo par uzturēšanos jūs maksājat tieši naktsmītnei (ar pēcapmaksu). Tomēr šādos gadījumos dažas naktsmītnes var iepriekš autorizēt jūsu karti, iekasēt depozītu vai iekasēt rezervācijas pilnu cenu jau pašā sākumā. Lai garantētu jūsu rezervāciju, naktsmītnēs var būt nepieciešama kredītkartes informācija. Agoda nosūtīs jūsu Maksājuma instrumenta informāciju pa tiešo naktsmītnei, kurā tiek veikta rezervācija, un var arī pārbaudīt (t.i., iepriekš pilnvarot) arī jūsu Maksājuma instrumentu. Lai aizsargātu un šifrētu jūsu Maksājumu instrumenta informāciju, kad to pārsūtāt mums, izmantojam tehnoloģiju "Secure Socket Layer (SSL)". Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu banka par darījumu var iekasēt papildu maksu.

Atsevišķas Maksājumu instrumentu iestādes maksā savām partnerbankām "ārvalstu darījumu" apstrādes maksu. Ja veicat karšu transakcijas un saņēmējs izmanto banku citā valstī, kas nav banka, kura izdevusi jūsu karti, var tikt piemērots starptautisks pakalpojumu novērtējums, pārrobežu darījumu maksa vai līdzīga maksa. Jūsu izdevējbanka var vai nevar iekasēt šo maksu jums (kartes lietotāja). Lūdzu, sazinieties ar savu izdevējbanku, jo tas nav atkarīgs no Agoda uzņēmuma.

Maksājuma instrumenta krāpniecības vai nesankcionētas trešo pušu izmantošanas gadījumā jums nekavējoties jāsazinās ar savu banku vai kartes izsniedzēju, tikko uzzināt par šādu neatļautu lietošanu. Ja jums ir aizdomas, ka, izmantojot Agoda, tika veikta neatļauta vai krāpnieciska rezervācija, nekavējoties sazinieties ar Klientu apkalpošanas komandu.

Lai varētu veikt rezervāciju, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam (vai tādā vecumā, kurš atbilst pilngadīgai jūsu valstī vai teritorijā) un jābūt pilnīgi tiesībspējīgam, lai veiktu šo darījumu (vai arī jums šajā nolūkā jāsaņem sava likumīgā aizbildņa atļauja). Jūs galvojat, ka jūsu izmantotā kredītkarte pieder jums pašam vai arī jūs esat pilnvarots veikt rezervāciju ar šo karti un tajā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu jūsu transakcijas summu. Jūs uzņematies finansiālu atbildību par visiem ar savu vārdu vai kontu veiktajiem darījumiem.

Jūs apliecināt, ka rezervācijas laikā norādītie dati ir pilnīgi pareizi. Agoda patur tiesības nepieņemt atsevišķus Maksājuma instrumentus. Agoda pēc saviem ieskatiem var pievienot citus apmaksas veidus. Lai palielinātu lietošanas ērtības, Agoda var arī piedāvāt iespēju droši saglabāt Maksājuma instrumenta datus failā. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu Privātuma noteikumos.

Mēs lietojam stingrus krāpšanas konstatēšanas un novēršanas mehānismus. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu informāciju vai verifikāciju, lai varētu veikt validāciju un apstiprināt rezervāciju, kā sīkāk paskaidrots Vietnē. No jūsu kartes var iekasēt nelielu maksu par verifikācijas veikšanu arī tad, ja izmantojat „Rezervē tagad, maksā vēlāk”. Maksājuma atlikumu iekasēs pēc apstiprinājuma vai arī piedāvājuma „Rezervē tagad, maksā vēlāk” gadījumā kādā vēlāk noteiktā maksājuma datumā (skatiet iepriekš pievienoto komentāru par atcelšanas iespēju gadījumā, ja šajā datumā kaut kāda iemesla dēļ nav iespējama maksas iekasēšana no kartes). Rezervācijas nav apstiprinātas, kamēr nav saņemts e-pasta apstiprinājums ar kuponu, un pastāv iespēja, ka krāpšanas novēršanai paredzētās pārbaudes laikā visi Apmešanās vietas numuri tiek rezervēti un rezervācija vairs nav veicama. Šādos gadījumos uzņēmums Agoda neuzņemas nekādu atbildību. Iesniegto papildu informāciju apstrādā atbilstoši nozares stingrajiem standartiem, lai aizsargātu privātumu, pārsūtīšanas laikā izmantojot šifrēšanu un verifikācijai izmantojot specializētus līdzekļus. Ja nolemsiet nesniegt papildu informāciju vai arī ja mēs nebūsim apmierināti ar saņemto informāciju, rezervācija netiks pabeigta un tiks pilnīgi atcelta, un jebkura iekasētā naudas summa (ja attiecināms, tostarp arī maksa par verifikāciju) tiks atmaksāta.

Par neveiksmīgiem maksājumiem

Dažādu iemeslu dēļ Vietnē veiktais maksājums var neizdoties. Šādos gadījumos Agoda piedāvās jums alternatīvas, lai jūs varētu izdarīt rezervāciju. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

6. Rezervācijas nosacījumi - Atcelšananas, neierašanās, agras došanās projām vai vēlas izrakstīšanās - Īpaši nakšņošanas noteikumi - Īpašas vajadzības - Agoda papildu pakalpojumi un produkti

Veicot Naktsmītnes rezervāciju mūsu Vietnē, jūs pieņemat un apstiprināt attiecīgās Naktsmītnes rezervācijas noteikumus, tostarp uz šo rezervāciju attiecināmos noteikumus par rezervācijas atcelšanu un neierašanos un visiem šīs Naktsmītnes papildu (piegādes) noteikumiem, kurus Naktsmītne var piemērot jūsu rezervācijai vai jūsu uzturēšanās laikā, tostarp par Naktsmītnes sniegtajiem pakalpojumiem un/vai piedāvātajiem produktiem (Naktsmītnes piegādes noteikumus var saņemt attiecīgajā Naktsmītnē). Katras Naktsmītnes vispārīgie noteikumi, kas attiecināmi uz rezervācijas atcelšanu un neierašanos, ir pieejami Naktsmītnes informācijas lapās Vietnē vai zem tādiem virsrakstiem kā „Rezervācijas noteikumi”, „Atcelšanas noteikumi” un tml., vai e-pasta apstiprinājumā un kuponā. Lūdzu, ņemiet vēra, ka par rezervācijas atcelšanu var piemērot maksu saskaņā ar Naktsmītnes noteikumiem par rezervācijas atcelšanu un neierašanos, dažos gadījumos par visu paredzēto uzturēšanās laiku vai tikai par pirmo rezervācijas dienu. Mēs iesakām pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasīt Naktsmītnes noteikumus par rezervācijas atcelšanu vai neierašanos. Ja jūs savlaicīgi nereģistrēsities Naktsmītnē paredzētajā reģistrācijas dienā un nebrīdināsit Naktsmītni, Jūsu atlikušo rezervētā uzturēšanas laika daļu var atcelt un, atkarībā no konkrētās Naktsmītnes noteikumiem, Jums var nebūt tiesības uz naudas atlīdzināšanu. Neatkarīgi no Naktsmītnes atcelšanas noteikumiem Agoda patur tiesības iekasēt maksu par rezervācijas atcelšanu, un tas ir norādīts Vietnē. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasiet informāciju par Naktsmītni un pārbaudiet, vai uz to neattiecas šādi nosacījumi. Dažas Naktsmītnes iekasē papildu maksu par agrāku vai vēlāku izrakstīšanos.

Ja vēlaties pārskatīt, pielāgot vai atcelt savu rezervāciju, lūdzu, skatiet un ievērojiet e-pasta apstiprinājumā dotos norādījumus, lietojiet mūsu pašapkalpošanās rīku vai sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Daudzās Naktsmītnēs ir īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem, kuri pavada ceļotājus, un/vai ceļošanu kopā ar mājdzīvniekiem. Kā norādīts iepriekš, jums ir ļoti ieteicams to noskaidrot klientu apkalpošanas daļā vai pašā Naktsmītnē vai arī izlasīt Naktsmītnes noteikumus.

Īpašas vajadzības: ja jums ir īpašas vajadzības (piem., vajadzīgs numurs, kurā var nokļūt ar ratiņkrēslu), jums ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas daļu vai Apmešanās vietu un jāpārliecinās, vai šīs īpašās vajadzības būs iespējams apmierināt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visu īpašo prasību apmierināšana ir atkarīga no pieejamības un Agoda to negarantē. Ja jūsu īpašās vajadzības nebūs iespējams apmierināt, atkarībā no attiecīgās Apmešanās vietas noteikumiem rezervācijas maksa tiks atlīdzināta vai rezervācija tiks atcelta vai mainīta. Ja tas būs iespējams, jūsu pieprasījums tiks apstiprināts pēc ierašanās.

Par Agoda Cenu brīdinājumiem

Jūs varat izvēlēties noteikt Agoda “Cenu brīdinājumus” naktsmītnēm, kas atrodamas mūsu Vietnē. Izvēles gadījumā mēs Jums nosūtīsim Cenu brīdinājumu, kas cenas Jūsu izvēlētajā(s) Naktsmītnē(s) un izvēlētājā laika periodā mūsu Vietnē mainās. Cenu brīdinājumi var neattiekties specifiski uz numura veidu vai citām iespējām, kas saistītas ar Naktsmītni (piem., iekļautas brokastis, pilns uzturs, gultas veids). Jums tiks nosūtīts maksimāli viens Cenu brīdinājums par naktsmītni dienā. Cenu brīdinājums tiks izsūtīts tikai tad, ja Naktsmītnes cena mainīsies pēc mūsu noteiktā sliekšņa. Cenu brīdinājuma veids, kas Jums tiks nosūtīts, būs atkarīgs no vidēji tā, ko lietojat, tas ir, pa e-pastu, ja Jūsu izvēlētā Vietne ir Agoda mājas lapa vai ar push notifikāciju, ja Jūsu izvēlētā Vietne ir mūsu Agoda aplikācija. Jūsu atbildībā ir Cenu brīdinājuma iestatījumu atjaunināšana. Cenu brīdinājumi Jūsu iestatījumu ietvaros tiks sūtīti arī tad, ja Jūs veiksiet rezervāciju izvēlētajai Naktsmītnei vai citai Naktsmītnei norādītajā laika periodā, līdz kamēr neizmainīsiet savus Cenu brīdinājuma iestatījumus. Izvēle saņemt Cenu brīdinājumus neietekmēs citas Jūsu izvēles, ko esat veicis par saziņu ar mums. Turklāt, mēs Jums nodrošinām iespēju atteikties no Cenu brīdinājumu saņemšanas jebkurā laikā, klikšķinot uz “atteikties no cenu brīdinājumiem” vai līdzīgā ziņā, kas nosūtīta Jums par Cenu brīdinājumu. Vairāk informācijas varat skatīt mūsu Privātuma noteikumos.

Par Agoda slepenajiem piedāvājumiem

Savas „Slepeno piedāvājumu” programmas ietvaros Agoda spēj bieži piedāvāt kvalitatīvus Naktsmītņu numurus par ļoti pievilcīgām cenām, un tas ļauj ievērojami ietaupīt un rezervēt kvalitatīvas apmešanās vietas — sākot no pieczvaigžņu luksusa viesnīcām un beidzot ar šarmantām mazītiņām viesnīciņām — visā pasaulē. Dažādu iemeslu dēļ Naktsmītnes, kas piedalās šajā programmā, vēlas palikt anonīmas līdz brīdim, kad veikta un apmaksāta rezervācija.

Slepenie piedāvājumi ir norādīti ar īpašu logotipu. Jūs varat pārlūkot šos piedāvājumus un pirms rezervācijas veikšanas apskatīt pamatinformāciju par šiem īpašumiem (vispārējo atrašanās vietu, aprakstu un labierīcības), tomēr jūs nezināsiet, kurš ir šis īpašums. Jūs uzzināsiet šī īpašuma nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju tikai pēc rezervācijas veikšanas. Lai Agoda varētu turpināt regulāri piedāvāt šīs īpašās cenas, „Slepeno piedāvājumu” programmas ietvaros veiktas rezervācijas nevar atcelt un samaksa par tām netiek atlīdzināta.

Par PointsMAX

Savas „PointsMAX” programmas ietvaros Agoda piedāvā iespēju krāt zināmu trešo pušu lojalitātes programmu punktus (piem., aviolīniju gaisa jūdžu programmu punktus). Zināmās Apmešanās vietās jūs varēsiet izvēlēties kādu trešās puses lojalitātes programmu PointsMAX izvēlnē, lai apskatītu piedāvājumus līdzās mūsu parastajam istabu piedāvājumam. Ja tā būs pieejama, jums tiks piedāvāta PointsMAX rezervācija, kas ļauj nopelnīt punktus jūsu izvēlētajai trešās puses lojalitātes programmai. Jūsu nopelnāmais punktu skaits un programmas nosaukums būs redzams rezervācijas veidlapā, un pēc PointsMax rezervācijas veikšanas jūs saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu. Punkti tiks ieskaitīti tieši jūsu trešās puses programmas kontā 2-8 nedēļas pēc jūsu izrakstīšanās datuma. Lai izvairītos no pārpratumiem, PointsMAX programma neattiecas uz Vietnē sniegtajiem Papildu pakalpojumiem.

Dažas svarīgas piezīmes par visām PointsMAX rezervācijām:

 • trešās puses punktu paredzētā saņēmēja biedra ID ir jāpieder viesim, kas apmetas viesnīcā ( un kurš idenficējams pēc galvenā viesa vārda);
 • PointsMAX rezervāciju cenas var atšķirties no tādu pašu parasto rezervāciju cenas;
 • PointsMAX rezervācijas cenas nevar sadalīt daļās, atsevišķi norādot numura cenu un punktu vērtību;
 • uz PointsMAX rezervāciju pilnā mērā attiecas jebkuri piemērojamie atcelšanas noteikumi;
 • var iegūt tikai atlīdzības punktus vai jūdzes, nevis statusa punktus vai punktus;
 • neatkarīgi no atcelšanas finansiālajiem noteikumiem punktus nevar nopelnīt par atceltām rezervācijām;
 • punktus nevar apmainīt pret naudu, un punktus nevar saņemt vienlaikus ar citiem piedāvājumiem;
 • Agoda cenas garantija neattiecas uz PointsMAX rezervācijām; un
 • uz šo programmu attiecas trešo pušu lojalitātes programmu noteikumi.

Mazliet par Piedāvājumiem un Dāvanu kartēm

Agoda var laiku pa laikam piedāvāt reklāmas cenas, kuponus, atlaides un īpašos piedāvājumus ("Piedāvājumus") un "Agoda Cash" (dažreiz sauktu par "Dāvanu kartēm"). Piedāvājumi netiek apvienoti, kā arī nevienu piedāvājums nevar tikt kombinēts ar Dāvanu kartēm. Uz Piedāvājumiem un Dāvanu kartēm attiecas noteikumi un īpašie nosacījumi. Uz AgodaDāvanu kartēm attiecas Agoda Dāvanu karšu noteikumi .

Mazliet par Agoda recepciju

Attiecībā uz noteiktām naktsmītnēm, Agoda var uzņemt jūs savā "Agoda Recepcijas" programmā, kurā, izmantojot Agoda lietotni jums būs iespēja apskatīt jūsu izmaksu sarakstu, izrakstīšanos (ja attiecīgā naktsmītne atļauj) un saņemt paziņojumus, kas attiecas uz jūsu uzturēšanos naktsmītnē, kas rezervēta ar Agoda. Jūs saņemsiet ziņu par dalību Agoda Recepcijas programmā, norādot attiecīgās naktsmītnes rezervācijas apstiprinājumu. Sākotnēji uzņemšana Agoda Recepcijas programmā būs bez maksas, un jums būs iespēja atteikties no dalības Agoda Recepcijas programmā noteiktos jūsu uzturēšanās laikos. Izmaksas, kas radušās jūsu uzturēšanās laikā naktsmītnē un kuras varēsiet skatīt Agoda Recepcijā, var ietvert apkalpošanu numurā, SPA procedūras, restorānu/(mini)bāru, papildgultas, papildu uzturēšanos, telefonu, internetu, maksu par skatu, biznesa centru un citas izmaksas, kas var rasties jūsu uzturēšanās laikā. Šīs izmaksas var apskatīt Agoda Recepcijā un informācija tiks atjaunināta, turpinot uzturēšanos. Visas izmaksas, kas redzamas Agoda Recepcijā, ir izmaksas, kas attiecas uz naktsmītni un ir maksājas tai, un nevienas izmaksas, kas redzamas Agoda Recepcijā, nav maksājamas Agoda uzņēmumam. Turklāt jūsu uzturēšanās beigās jūs varēsiet apskatīt izmaksu sarakstu, ko varēsiet nosūtīt uz jums vēlamo e-pasta adresi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmaksu saraksts, ko ģenerējusi Agoda Recepcija, nav un nevar tikt uzskatīts par rēķinu - attiecīgo nodokļu rēķinu var izsniegt uz vietas tikai attiecīgā naktsmītne. Lielākajā daļā gadījumu izmaksas būs apmaksājamas ar jūsu Maksājuma instrumentu, kas ir saglabāts ar Agoda, kad veicāt rezervāciju ar Agoda,  vai Maksājuma instrumentu, ko varat uzrādīt naktsmītnei, reģistrējoties vai izrakstoties. Lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu Maksājuma instrumenta ierobežotu un drošu datu lietošanu no Agoda līdz jūsu rezervētajai naktsmītnei, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma noteikumus. 

Jebkuri strīdi vai problēmas, kas Jums var rasties attiecībā uz izmaksām, kas redzamas caur Agoda Recepciju, ir jārisina Jums ar attiecīgo naktsmītni pa tiešo un Agoda nenes nekādu atbildību vai riskus par šīm izmaksām, kas radušās attiecīgajai naktsmītnei Jūsu darbības rezultātā. Izmantojot Agoda Recepcijas programmu, Agoda neapdrošina vai nepārstāv jebkādu, tajā skaitā, bet ne tikai, lieltirgošanu, atbilstību konkrētai izmantošanai, ne arī Agoda garantē, ka Agoda Recepcijas programma ir vai vienmēr būs pieejama, akurāta, uzticama vai bez jebkādām kļūdām. Piedaloties Agoda Recepcijas programmā, Jūs tajā piedalāties uz Jūsu pašrisku.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības — Paziņojums par prečzīmēm

Prečzīme „Agoda”, kā arī atsevišķi tās transliterācijas varianti vietējās valodās, ir reģistrēta prečzīme, kas pieder vai ir licencēta uzņēmumam Agoda un/vai tā saistītajiem uzņēmumiem daudzās pasaules valstīs, tai skaitā, bet ne tikai ASV, ES, Kanādā, Singapūrā, Taizemē, Japānā, Ķīnā, Malaizijā, Krievijā, Korejā, Šveicē u.c. Citi Vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt uzņēmuma Agoda, tā licences devēja, saistīto uzņēmumu vai trešo pušu nosaukumi, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, simboli vai citi ar autortiesību likumiem aizsargāti nosaukumi. Neviena nosaukuma, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipa, simbola vai cita ar autortiesību likumiem aizsargāta vai kādai trešai pusei piederoša nosaukuma vai apzīmējuma izmantošanu Vietnē un specifisku šīs trešās puses preču vai pakalpojumu pieejamību Vietnē nevar uzskatīt par apstiprinājumu vai šādas trešās puses veiktu Vietnes sponsorēšanu, vai šādas trešās puses piedalīšanos, piedāvājot preces, pakalpojumus vai informāciju ar Vietnes starpniecību. Uzņēmumam Agoda pieder Vietnes autortiesības. Jūs bez mūsu atļaujas nedrīkstat izmantot uzņēmuma Agoda intelektuālo īpašumu.

Vietne satur ar autortiesību likumiem aizsargātu materiālu, tirdzniecības zīmes un citu ar autortiesību likumiem aizsargātu informāciju, tai skaitā, bet ne tikai tekstu, programmatūru, fotoattēlus, attēlus, kā arī nākotnē var ietvert video, attēlus, mūziku un skaņu. Viss Vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesību likumiem. Mums un mūsu licences devējiem pieder autortiesības un/vai datubāzes īpašuma tiesības, lai mēs varētu izvēlēties, koordinēt, sakārtot un uzlabot šo saturu, kā arī tā oriģinālus. Jūs nedrīkstat ne visu šo saturu, ne kādu tā daļu mainīt, publicēt vai pārsūtīt, piedalīties tā pārvietošanā vai pārdošanā, izveidot atvasinātus darbus vai jebkādā veidā to izmantot, atskaitot šajos Lietošanas noteikumos norādīto izmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi, programmatūra, kas nepieciešama mūsu pakalpojumu izmantošanai vai kas ir pieejama vai izmantota Vietnē, un satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, noformējumi, autortiesības utt.) un Vietnē esošā informācija un materiāls pieder uzņēmumam Agoda, tā saistītajiem vai asociētajiem uzņēmumiem, licences devējiem, piegādātājiem (tostarp Apmešanās vietām) vai pakalpojumu sniedzējiem. Agoda neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu nodrošinātajiem ar autortiesību likumiem aizsargātajiem materiāliem vai šādu trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Jūs drīkstat lietot šo Vietni tikai savām personīgajām vajadzībām. Ja vien autortiesību likumā nav dota skaidra atļauja, bez mūsu vai autortiesību īpašnieka skaidri izteiktas atļaujas nav atļauta lejupielādētā materiāla kopēšana, tālāka izplatīšana, atkārtota pārsūtīšana, publicēšana vai lietošana komerciālām vajadzībām. Gadījumā, ja notiek ar autortiesību likumu aizsargāta materiāla atļauta kopēšana, tālāka izplatīšana vai publicēšana, nav atļauta norādītā tā autora, prečzīmes apzīmējuma vai paziņojuma par autortiesībām dzēšana vai mainīšana. Jūs apzināties, ka, lejupielādējot ar autortiesību likumu aizsargātu materiālu, jūs neiegūstat nekādas autortiesības.

Mēs varam norādīt hiperteksta saites uz vietnēm, ko uztur citi. Lietojot šādu saiti, jūs apzināties, ka atstājat Vietni un turpināt, pats uzņemoties atbildību.

Prasība par autortiesību pārkāpumu

Ja godprātīgi uzskatāt, ka mūsu izvietotie materiāli pārkāpj jūsu autortiesības, jūs vai jūsu aģents (turpmāk tekstā — „Prasītājs”) varat mums nosūtīt rakstisku paziņojumu, kurā norādīta šāda informācija:

1. Prasītāja vārds un adrese;

2. ja Prasītājs nav autortiesību īpašnieks vai ekskluzīvs licences īpašnieks, autortiesību īpašnieka vārds un adrese;

3. ja Prasītājs nedzīvo Singapūrā, Prasītāja adrese dokumentu iesniegšanai Singapūrā;

4. tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un elektroniskā pasta adrese, pa kuru ar Prasītāju var sazināties;

5. pietiekami sīkas precīzas ziņas, lai mēs varētu identificēt ar autortiesību likumu aizsargāto darbu, kura intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

6. pietiekami sīkas precīzas ziņas, tostarp elektroniskās kopijas atrašanās vieta tiešsaistē, lai mēs varētu identificēt un atrast elektronisko kopiju, kuras intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

7. apliecinājums, ka Prasītājs pieprasa, lai mēs noņemam vai atspējojam piekļuvi šai elektroniskajai kopijai;

8. apliecinājums, ka Prasītājs godprātīgi uzskata, ka elektroniskā kopija pārkāpj iepriekš 5. punktā minētā darba autortiesības;

9. apliecinājums, ka šajā paziņojumā norādītā informācija ir pareiza;

10. apliecinājums, ka Prasītājs ir (a) iepriekš 5. punktā minētā darba īpašnieks vai ekskluzīvs autortiesību licences devējs, vai (b) pilnvarots rīkoties šāda īpašnieka vai ekskluzīva licences devēja vārdā; un

11. paziņojums, ka Prasītājs uztic lietas izskatīšanu Singapūras tiesu jurisdikcijai, lai varētu notikt tiesvedība saskaņā ar Singapūras Likuma par autortiesībām attiecīgajiem noteikumiem.

Prasītājam ir jāparaksta šis paziņojums un jānosūta mums kā ierakstītu vēstuli pa pastu uz 12. daļā norādīto adresi: c/o Legal Department — Copyright Claims.

Mēs izskatīsim un atrisināsim visus saskaņā ar mūsu prasībām iesniegtos paziņojumus un prasības atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.

Pirms paziņojuma iesniegšanas mēs iesakām konsultēties ar juridisko padomnieku. Tāpat, lūdzu, atcerieties, ka varat būt vainīgs nodarījumā vai atbildīgs par kaitējuma nodarīšanu, ja iesniegsiet nepatiesu prasību par autortiesību pārkāpumu.

8. Atsauksmes — Turpmākā sarakste — Tiesības uz lietotāja saturu - Citi pakalpojumi

Veicot rezervāciju, Jūs piekrītat saņemt apstiprinājuma ziņojumus (pa e-pastu un/vai ar īsziņām), kā arī e-pastu ar uzaicinājumu aizpildīt mūsu viesu atsauksmju veidlapu, kuru mēs nosūtīsim Jums drīz pēc jūsu uzturēšanās Naktsmītnē, un pēc tam nosūtīsim Jums vēl vienu vai vairākus atgādinājumus. Tās aizpildīšana nav obligāta. Skaidrībai — e-pasts ar apstiprinājuma ziņojumiem un viesu atsauksmēm ir saistīts ar transakcijām un nav daļa no informatīvajiem izdevumiem vai mārketinga e-pasta, no kura abonēšanas var atteikties (skatiet plašāku informāciju mūsu Privātuma noteikumos). Attiecībā uz Papildu pakalpojumiem partneris, kas sniedz Papildu pakalpojumus, var lūgt Jūs sniegt atsauksmi par nodrošinātajiem papildu pakalpojumiem. Sniegtās viesu atsauksmes var augšupielādēt attiecīgās Apmešanās vietas informācijas lapā mūsu Vietnē tikai ar nolūku pavēstīt mūsu (turpmākajiem) klientiem Jūsu viedokli par šīs naktsmītnes pakalpojumu līmeni un kvalitāti. Nosūtot atsauksmi, Jūs piešķirat uzņēmumam Agoda pilnīgas, beztermiņa, brīvas, citiem nododamas un neatsaucamas tiesības uz visu iesniegto lietotāja saturu, tostarp Jūsu vārdu. Agoda patur tiesības pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem tulkot, rediģēt, pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes. Jūs apliecināt, ka nodrošināsiet atbilstību Atsauksmju sniegšanas noteikumiem. Turklāt jūs apstiprināt un garantējat, ka (i) Jūs esat īpašnieks un pārvaldāt visu to lietotāja saturu, ko esat publicējis vai citādi izplatījis, vai Jums kādā citā veidā ir likumīgas tiesības publicēt un izplatīt šādu lietotāja saturu Vietnē vai ar tās starpniecību; (ii) šis saturs ir pareizs un nav maldinošs; un (iii) šāda satura lietošana un publicēšana vai cita veida pārsūtīšana nepārkāpj Lietošanas noteikumus vai jebkurus citus spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus, un nepārkāpj nevienas fiziskas vai juridiskas personas tiesības un nerada tām kaitējumu. Jūs turpmāk piešķirat uzņēmumam Agoda tiesības saukt pie likumīgas atbildības jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas pārkāpj Jūsu vai uzņēmuma Agoda tiesības uz šo saturu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus. Jūs piekrītat uzņemties vienpersonisku atbildību par jebkuru nodrošināto vai iesniegto lietotāja saturu.

Lietotāju iesniegtais saturs netiks uzskatīts par konfidenciālu, un uzņēmumam Agoda nav pienākuma uzskatīt šo saturu par informāciju, kas aizsargāta ar autortiesību likumu. Neierobežojot iepriekšminēto, Agoda patur tiesības lietot saturu tā, kā uzskata par atbilstošu, bez ierobežojumiem iekļaujot tā dzēšanu, rediģēšanu, mainīšanu, noraidīšanu vai atteikšanos publicēt. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedāvāt jums maksājumu par jūsu iesniegto saturu vai iespēju rediģēt, dzēst vai citādi mainīt saturu pēc tā iesniegšanas uzņēmumam Agoda. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedēvēt jums šī satura autortiesības, kā arī nav pienākuma likt, lai to jebkādā veidā norāda trešās puses. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju Agoda noteikumos Vietnē.

Ja tiek konstatēts, ka jūs paturat šī satura morālās tiesības (tostarp piedēvējuma vai integritātes tiesības), jūs šeit deklarējat, ka (a) jūs neprasāt, lai saistībā ar šo saturu vai jebkuru no tā atvasinātu darbu, tā papildinājumiem vai atjauninājumiem tiktu lietota jebkāda personīgi identificējoša informācija; (b) jums nav iebildumu pret to, ka Agoda vai tā licences devēji, tiesību pārņēmēji un juridiskie mantinieki publicē, lieto, maina vai dzēš šo saturu; (c) jūs uz visiem laikiem atsakāties un piekrītat nepieprasīt vai nepretendēt uz jebkādām jebkura satura autora morālajām tiesībām; un (d) jūs uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu Agoda un tā licences devējus, tiesību pārņēmējus un juridiskos mantiniekus no visām prasībām, kuras jūs citādi varētu izvirzīt pret uzņēmumu Agoda saskaņā ar šādām morālajām tiesībām.

9. Ceļošanas padomdevējpakalpojumi — Vīzas

Kaut arī lielākā daļa ceļojumu notiek bez starpgadījumiem, atsevišķi galamērķi var būt riskantāki nekā citi. Mēs mudinām pasažierus pirms ceļojuma rezervēšanas pārskatīt savas valsts sniegtos ar ceļojumiem saistītos aizliegumus, brīdinājumus, paziņojumus un ieteikumus, it īpaši gadījumā, ja ceļojat starptautiski.

Parādot Apmešanās vietas noteiktās galamērķa valstīs, Agoda nenorāda un negarantē, ka ceļošana uz šīm vietām ir ieteicama vai nerada risku, un uzņēmums Agoda nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumiem vai zaudējumiem, kas var rasties, ceļojot uz šādiem galamērķiem. Uzņēmums Agoda nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par incidentiem, kas notikuši jūsu uzturēšanās laikā Apmešanās vietā. Jums tiek stingri ieteikts iepazīties ar visiem attiecīgajiem savas valsts sniegtajiem ieteikumiem par ceļošanu uz ikvienu valsti, ko gatavojaties apmeklēt, un nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Jums tiek ieteikta arī personīgā ceļojuma apdrošināšana.

Agoda nevar uzņemties atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, ja jums nav ceļojumam nepieciešamās pases, vīzas un dokumentu. Jums tiek ieteikts noskaidrot nepieciešamos dokumentos apmeklējamo valstu vēstniecībās, konsulātos un/vai vīzu departamentos. Nepieciešamo ceļojuma dokumentu sagādāšana ir jūsu paša atbildība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās valstīs ir stingri likumi un noteikumi par ierobežotas aprites vai aizliegtu preču, lietu vai vielu importu. To skaitā var būt alkohols, tabaka, smaržas, narkotikas, medikamenti, grāmatas, filmas, DVD, pieaugušo izklaides materiāli, pārtika, augi, dzīvnieku daļas utt. Jūs esat atbildīgs par visu attiecināmo noteikumu noskaidrošanu un ievērošanu. To neievērošanas rezultātā var piemērot bargus sodus.

10. Sūdzības

Ja jums ir sūdzības par uzņēmuma Agoda pakalpojumiem, jūs varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas daļu vienā no veidiem, kas norādīti šeit. Mēs darīsim visu iespējamo, lai Jums palīdzētu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sūdzības par Naktsmītni (noteikumiem, standartiem, apkalpošanu, labierīcībām, dekoratīvo noformējumu, ēdienu utt.) galu galā izskata pati Apmešanās vieta. Agoda koordinēs tiešu saziņu ar Apmešanās vietu, mēģinot atrast kādu abpusēji pieņemamu risinājumu, tomēr nevar garantēt apmierinošu iznākumu. Sūdzību par Papildu pakalpojumiem procedūru nosaka Papildu pakalpojumus sniedzošā Partnera noteikumi.

11. Garantiju atruna

VISS SATURS, IESKAITOT PROGRAMMATŪRU, PRODUKTUS, PAKALPOJUMUS, INFORMĀCIJU, TEKSTU UN AR TO SAISTĪTOS ATTĒLUS, KURI IR PIEEJAMI VIETNĒ VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU, TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR, UN BEZ GARANTIJĀM. AGODA NESNIEDZ NEKĀDU TIEŠU VAI NETIEŠU APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJAS, ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU VAI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IEKĻAUTO SATURU VAI MATERIĀLIEM, UN, CIKTĀL TAS IR PIEĻAUJAMS ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM TIESĪBU AKTIEM, AGODA ATSAKĀS NO VISAS PĀRSTĀVĪBAS, APSTĀKĻIEM VAI JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI NO NETIEŠIEM NOSACĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI APMIERINOŠIEM PRASMĪGIEM CENTIENIEM, INFORMĀCIJAS SATURU, NOSAUKUMU VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU AIZSARGĀŠANU. AGODA NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS, KA ŠĪ VIETNE DARBOJAS NEVAINOJAMI VAI BEZ PĀRTRAUKUMIEM, KA DEFEKTI TIEK LABOTI, VAI KA ŠĪ VIETNE UN/VAI TĀS SERVERI NESATUR VĪRUSUS UN/VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. AGODA NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR NEKĀDA VEIDA MATERIĀLA, KO ŠĪ VIETNE SATUR, PIEMĒROTĪBU, PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI, DROŠĪBU, PILNĪBU VAI SAVLAICĪGUMU NEKĀDIEM MĒRĶIEM, TAI SKAITĀ PROGRAMMATŪRAI, PRODUKTIEM, PAKALPOJUMIEM, INFORMĀCIJAI, TEKSTAM UN AR TO SAISTĪTAJAM ATTĒLU SATURAM.

IZŅEMOT SITUĀCIJU, JA AGODA APZINĀTI VAI KLAJI PĀRKĀPJ NOTEIKUMUS, AGODA NEATBILD PAR NEKĀDA VEIDA ATTEICĒM, KURAS IZRAISA SERVERA KĻŪDAS, KĻŪDAINI NOVIRZĪTAS VAI ATGRIEZTAS PĀRRAIDES, INTERNETA PIESLĒGUMA PROBLĒMAS, REZERVĀCIJU PĀRRAIDES VAI SAŅEMŠANAS PĀRTRAUKUMI VAI JEBKĀDS DATORVĪRUSS VAI CITS TEHNISKS DEFEKTS, KURA CĒLONIS IR CILVĒKS VAI TEHNIKA.

IEPRIEKŠMINĒTO SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI VAI ATBRĪVOŠANA NO SAISTĪBĀM VAR NETIKT PIEĻAUTA ATBILSTOŠO LIKUMU IETVAROS. ŠĀDĀ SITUĀCIJĀ AGODA JĀNES ATBILDĪBA TĀDĀ APMĒRĀ, CIKTĀL TAS IZKLĀSTĪTS ATTIECĪGAJOS LIKUMOS.

12. Vispārēji atbildības ierobežojumi

LIKUMA PIEĻAUJAMAJĀS ROBEŽĀS, AGODA UN SAISTĪTIE UZŅĒMUMIEM, TAJĀ SKAITĀ ATBILSTOŠIE BIROJI, DIREKTORI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, UZŅĒMĒJDARBINIEKI, PIEGĀDĀTĀJI, IZPLATĪTĀJI, LICENZĒTĀJI, AĢENTI VAI CITI, KAS IESAISTĪTI RADOŠĀ DARBĀ, SPONSORĒŠANĀ, MĀRKETINGA AKTIVITĀTĒS VAI KĀ CITĀDI RADOT PIEEJAMU VIETNI UN TĀS SATURU (KOPĀ "SLĒGTĀS PUSES"), IR ATBILDĪGI PRET JEBKURU PERSONU VAI UZŅĒMUMU PAR JEBKURIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, GADĪJUMĀ RAKSTURA, SPECIĀLIEM, KOMPENSĀCIJU, SEKAS IZRAISOŠU VAI SODA ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM IZDEVUMIEM, IETVEROT, BET NE TIKAI (UZ KO ATTIECAS, KO IZRAISA): (I) DARBĪBAS ZAUDĒJUMUS, PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, IENĀKUMU ZAUDĒJUMUS, LĪGUMA ZAUDĒJUMUS, REPUTĀCIJAS VAI GODA ZAUDĒJUMUS, STRESA, DISTRESA, PIEPRASĪJUMA ZAUDĒJUMUS, BIZNESA ZAUDĒJUMUS, DATU VAI CITUS TŪLĪTĒJUS ZAUDĒJUMUS; (II) JŪSU NESPĒJU LIETOT, NEAUTORIZĒTAS VIETNES LIETOŠANU, TĀS KAVĒŠANOS, DARBĪBU UN NEDARBOŠANOS; (III) NEAUTORIZĒTU PIEKĻUVI JŪSU PERSONĪGAKAI INFORMĀCIJAI VAI TĀS IZMANTOŠANU; (IV) PAKALPOJUMA SNIEGŠANU VAI NESPĒJU TO SNIEGT, TOSTARP PIEŠĶIRTOS PAKALPOJUMUS VAI PAKALPOJUMUS, KO PIEDĀVĀ NAKTSMĪTNE (DAĻĒJI) ATCELŠANAS VAI VIRSPĀRDOŠANAS; (V) KĻŪDAS VAI NEPRECIZITĀTES, KAS REDZAMAS VIETNĒ VAI JEKBURA CITA NAKTSMĪTNES INFORMĀCIJA (IESKAITOT, BET NE TIKAI (APRAKSTOŠO) INFORMĀCIJU (IESKAITOT CENAS, PIEEJAMĪBU UN NOVĒRTĒJUMU), KĀ TĀ PIEEJAMA VIETNĒ, PROGRAMMATŪRĀ, PRODUKTOS, PAKALPOJUMUS UN SAISTĪTĀ GRAFIKĀ AR VIETNES PALĪDZĪBU; (VI) JEBKURAS TRANSAKCIJAS VEIKTAS VIETNĒ; (VII) JEBKĀDA ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS, TOSTARP KAITĒJUMU JŪSU DATORAM VAI DATORA SISTĒMAI, KURU IZRAISA VĪRUSI VAI CITI KAITĪGI KOMPONENTI, PIEKĻUVES KONTA VAI VIETNES LIETOŠANĀ VAI JEBKURAS VIETNES, UZ KURU NORĀDĪTAS HIPERSAITES; VAI (VIII) KAITĒJUMI, KAS RODAS VIETNES LIETOŠANAS DĒĻ VAI JEBKĀDA INFORMĀCIJAS, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU IEGŪŠANA VIETNĒ; VAI (IX) JEBKĀDI (PERSONISKI) IEVAINOJUMI, NĀVE, ĪPAŠUMA BOJĀJUMI VAI CITI AR NAKTSMĪTNI SAISTĪTIE ZAUDĒJUMI (TĀS DARBINIEKI, DIREKTORI, AĢENTI, PĀRSTĀVJI VAI FILILĀLES); (X) JEBKURI ZAUDĒJUMI FORCE MAJEURE DĒĻ. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI IR SPĒKĀ NESKATOTIES UZ DARBĪBAS VEIDU, NOSLĒGTO LĪGUMU, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMU, NEVĒRĪGU RĪCĪBU, ATBILDĪBU VAI KĀ CITĀDI, PAT JA PUSE IR BIJUSI INFORMĒTA PAR IESPĒJAMIEM BOJĀJUMIEM.

Nepārvaramas varas situācija ir notikums, ko Attiecīgās puses nevar ietekmēt, un tas var ietvert, bet neaprobežojas ar dabas katastrofām, laika apstākļiem, ugunsgrēku, ar kodolieročiem saistītu incidentu, elektromagnētisko impulsu, terora aktu, nemieriem, karu, ļaunprātīgu dedzināšanu, dumpi, sacelšanos, jebkāda veida bruņotu karadarbību, ar nodarbinātību saistītiem strīdiem, lokautiem, streikiem, deficītu, valdības rīcību vai ierobežojumiem, zādzībām, bankrotu, iekārtu avārijām, karantīnu, komunikāciju avārijām, epidēmiju, pandēmiju utt. Nenotiek atbildības uzņemšanās par jebkāda veida papildu izdevumiem, izlaidumiem, kavējumiem, maršrutu maiņu vai jebkuras valsts iestādes rīcību. Neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par jebkādiem naktsmītnes nosacījumu vai garantiju pārkāpumiem, tai skaitā, bet ne tikai par netiešu nosacījumu vai garantiju par piemērotību konkrētam mērķim vai par piemērotību pārdošanai, kā arī neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par jebkādiem citiem naktsmītnes pārkāpumiem (tai skaitā jebkādu atbildību par neatļautu darbību) saistībā ar produktiem un/vai pakalpojumiem, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību. Agoda negarantē nepārtrauktu piekļuvi Vietnei.

Agoda atbildība ir izslēgta vai ierobežota atbilstoši maksimālajam likumā pieļaujamajam apjomam. Neskarot šajos Lietošanas noteikumos noteiktos ierobežojumus, Agoda uzņēmuma atbildība nekādā gadījumā nepārsniegs mazāko no šīm summām: (a) jūsu rezervācijas kopējo cenu, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā (par vienu notikumu vai vairākiem saistītiem notikumiem); vai (b) divsimt piecdesmit Amerikas Savienoto Valstu dolārus (vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā). Pārmaksas vai nepareizas samaksas gadījumā, kas radušās Agoda vainas dēļ, jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecībā uz visām kļūdainajām maksām, neskatoties uz visu iepriekš minēto.

Papildus, iepriekšminēto saistību ierobežojumi vai atbrīvošana no saistībām var netikt pieļauta atbilstošo likumu ietvaros. Šādā situācijā Agoda nes atbildību tādā apmērā, ciktāl tas ir izklāstīts attiecīgajos likumos. Prasības ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk pēc tā notikuma, kura dēļ iesniegtas. Nepamatoti novēloti iesniegtas prasības var uzskatīt par nederīgām atbilstoši attiecīgajiem likuma ierobežojumiem. Tiks izskatītas tikai bona fide prasības.

13. Citi noteikumi

Agoda kompānijai nekādā veidā (tieši vai netieši, neatkarīgi vai saistībā ar jebkuru pusi) nepieder, tā nepārvalda, nevada vai nekontrolē Naktsmītnes vai kādus šo Naktsmītņu numurus. Naktsmītnes ir atbildīgas par apmešanās vietas pakalpojuma nodrošināšanu un to cilvēku uzņemšanu, kuri ar Agoda palīdzību ir veikuši rezervāciju kā to viesi.

Jūs apņematies nodrošināt, aizstāvēt Agoda uzņēmuma, tā filiāļu un to partneru, partneru, maksājumu pakalpojumu nodrošinātāju un citu trešo pušu tiesisko interešu aizsardzību, aizsargājot to pret jebkuru atbildību, kaitējumiem vai zaudējumiem, tai skaitā tiesvedības izmaksām un izdevumiem, kas rodas (i) jebkuras jūsu nelikumīgas rīcības dēļ, Lietošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā, (ii) jebkuras jūsu darbības, bezdarbības vai (iii) jebkuru strīdu vai tiesvedības, kas radusies jūsu darbības vai bezdarbības, rezultātā. Ja jūs lietojat Vietni trešās puses (turpmāk tekstā — „Trešā puse”), piemēram, ģimenes locekļa vai ceļabiedra interesēs vai vārdā, jūs esat atbildīgs par jebkurām šajā saistībā sniegtās informācijas kļūdām. Turklāt jums ir jāinformē Trešā puse par visiem piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ikviens klients, kas lieto Vietni Trešās puses interesēs vai vārdā, apņemas atlīdzināt un novērst kaitējumu visiem Agoda uzņēmumiem, aizsargājot tos pret visa veida atbildību, zaudējumiem, kaitējumiem, tiesas prāvām un pretenzijām (tai skaitā aizstāvības izmaksām) saistībā ar Trešās puses vai lietotāja nespēju pildīt jebkuru no augstāk minētajām savām saistībām.

Jums vienmēr ir jāievēro vietējie likumi un noteikumi. Tas, kas zināmās valstīs ir likumīgs, citās var būt nelikumīgs. Jums ir jāizpēta spēkā esošie ierobežojumi. Agoda neuzņemsies atbildību gadījumā, ja Naktsmītne atsakās Jūs reģistrēt vai prasa doties prom tiesisku vai reglamentējošu prasību dēļ.

Jūsu ērtībai šī Vietne un Lietošanas noteikumi ir pieejami arī vairākās citās valodās un vietējās versijās, tomēr sākotnēji tie ir sagatavoti angļu valodā. Gadījumā, ja pastāv neatbilstība starp versiju angļu valodā un tās tulkojumu, tad Lietošanas noteikumi angļu valodā ir noteicošie.

Lietošanas noteikumi ir atdalāmi. Ja tiek konstatēts, ka kāds no noteikumiem nav īstenojams vai nav spēkā, šis noteikums tomēr ir jāīsteno, ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti, un šāds konstatējums neietekmē nekādu pārējo noteikumu spēkā esamību un īstenojamību. Atdalītie noteikumi ir jāaizstāj ar noteikumiem, kas pēc iespējas līdzinās to sākotnējam formulējumam un nolūkam.

Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem attiecīgās likumdošanas ietvaros uz laiku vai pavisam mainīt, atcelt vai pārtraukt Vietnes un/vai kādas tās daļas darbību, tai skaitā pakalpojumus vai produktus, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību, un/vai jūsu iespēju lietot Vietni vai kādu tās daļu. Vietnes darbības pārtraukšanas gadījumā rezervācijas, kas veiktas caur Agoda, joprojām būs aktuālas, ja vien nesaņemsiet brīdinājumu. Jums joprojām ir jāievēro savas saistības, kas noteiktas Lietošanas noteikumos, tostarp jūsu un atbildības atrunās un ierobežojumos noteiktās garantijas. Turklāt Agoda neuzņemas atbildību jūsu vai kādas trešās puses priekšā par jūsu piekļuves Vietnei pārtraukšanu. Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt vai anulēt Lietošanas noteikumus (vai to daļas). Naktsmītnēm ir tiesības mainīt savu piedāvājumu un tas nav Agoda kontrolē.

Vietējo nodokļu kvīti var saņemt tikai viesnīcā, kurā uz vietas veikts maksājums par rezervāciju. Par iepriekš apmaksātām rezevācijām (maksājot Agoda), Agoda var izsniegt vietējo rēķinu par rezervācijām Singapūrā, jo Agoda ir Singapūras nodokļu rezidents, kā arī Agoda kvīti jebkur citur.

Lietošanas noteikumus un mūsu pakalpojumu sniegšanu nosaka un regulē Singapūras tiesību akti, un tie ir izstrādāti atbilstoši šiem tiesību aktiem, neatsaucoties uz Singapūras noteikumiem par tiesību normu kolīzijām, un jebkuriem strīdiem, kas izriet no Lietošanas noteikumiem un Agoda pakalpojumiem, ir jātiek nodotiem izskatīšanai tikai Singapūras tiesās pēc piekritības. 2001. gada Likums par līgumiem (Trešo pušu tiesībām) (53B nod.) ir īpaši izslēgts un neattiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem.

Ja Agoda neizmanto kādas tiesības, tas neatceļ šo tiesību spēkā esamību. Jūs nedrīkstat kādam citam piešķirt vai nodot savas tiesības, ja vien mēs tam esam piekrituši. Mēs paturam tiesības brīvi piemērot saistības un noteikumus. Mēs drīkstam jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus, publicējot izmaiņas Vietnē. Jaunākā Lietošanas noteikumu versija aizstāj visas iepriekšējās to versijas. Jūsu rezervācijas regulēs aktuālie attiecīgie Noteikumi Jūsu konkrēto rezervāciju laikā.

14. Strīdu izšķiršanas noteikumi

(A) Lietošanas noteikumus un mūsu pakalpojumu sniegšanu nosaka un regulē Singapūras tiesību akti, un tie ir izstrādāti atbilstoši šiem tiesību aktiem, neatsaucoties uz Singapūras noteikumiem par tiesību normu kolīzijām, un jebkuriem strīdiem, kas izriet no Lietošanas noteikumiem un Agoda pakalpojumiem, ir jātiek nodotiem izskatīšanai tikai Singapūras tiesās pēc piekritības. 2001. gada Likums par līgumiem (Trešo pušu tiesībām) (53B nod.) ir īpaši izslēgts un neattiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem.

(B) tikai ASV klientiem:

Šī 14. iedaļa attiecas tikai uz ASV klientiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo sadaļu. Tas ietekmē tiesības, kas jums citādi varētu būt. Tas nodrošina lielāko daļu strīdu izšķiršanu, izmantojot saistošu arbitrāžu, nevis tiesas procesu un kolektīvās prasības. Šī šķīrējtiesas klauzula paliek spēkā pēc šīs sadaļas izbeigšanas.

Šim noteikumam ir paredzēts sniegt plašāo interpretāciju un piemērošanu, lai ietvertu visus strīdus vai prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar jūsu attiecībām ar Agoda, ieskaitot mūsu tīmekļa vietnes, mūsu pakalpojumu izmantošanu un jebkādu citu mijiedarbību ar mums. Agoda ir apņēmusies apmierināt klientus. Mēs centīsimies atrisināt visas iespējamās bažas vai problēmas saistībā ar mūsu pakalpojumiem. Neveiksmes gadījumā, jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šīs sadaļas vai ir saistīta ar to, kā arī no jūsu attiecībām ar Agoda vai jebkuru meitasuzņēmumu, mātesuzņēmumu vai saistītu uzņēmumu vai uzņēmumiem (neatkarīgi vai uz līguma pamata, statūtiem, krāpšanu, sagrozīšanu vai kādā citā juridiskā teorijā) tiks atrisināts ar atbilstošu šķīrējtiesu, izņemot to, ka ikviens no mums var iesniegt prasības maza apmēra prasību tiesā, ja tās var izskatīt šādā tiesā.

Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs varat atteikties no šī saistošā arbitrāžas noteikuma 30 dienu laikā pēc šīs sadaļas stāšanās spēkā (“atteikšanās termiņš”). Tas būs agrākais no: (a) datuma, kad jūs pirmo reizi izmantojāt mūsu vietni, (b) no datuma, kad pirmo reizi izmantojāt mūsu pakalpojumus, vai (c) no datuma, kad jūs sākāt attiecības ar mums. Jūs varat atteikties no šīm arbitrāžas procedūrām, nosūtot mums rakstisku paziņojumu, izmantojot kādu no šiem veidiem:

 • E-pastā uz legal@agoda.com ar šādu temata nosaukumu: Lietošanas noteikumi – ASV atteikšanās paziņojums.
 • Ar pastu vai kurjeru uz mūsu reģistrēto adresi Juridiskajam departamentam, Agoda kompānija Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.
 • Izmantojiet mūsu tiešsaistes klientu pakalpojumu veidni šajā saitē. Šī iespēja tiek atalstīta, ja esat rezervējis ar Agoda un jums ir apstiprinājuma numurs.

Paziņojums par atteikšanos ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 dienas pēc atteikšanās termiņa, lai tas būtu derīgs. Jūs piekrītat, ka jums ir jāvirza jebkura prasība šķīrējtiesā vai maza apmēra prasību tiesā, ja mēs nesaņemam no jums paziņojumu par atteikšanos vai ja mēs no jums saņemam atteikšanās paziņojumu vairāk nekā 3 dienas pēc atteikšanās termiņa.
Visiem strīdiem, neatkarīgi no tā, vai tie tiek risināti šķīrējtiesā vai tiesā ar maza apmēra prasībām, vispirms mums ir jānosūta mums savas prasības rakstisks apraksts, lai dotu mums iespēju atrisināt strīdu. Jūs un mēs katrs piekrītam labticīgi apspriest jūsu prasību. Jūs varat pieprasīt šķīrējtiesu, ja jūsu prasību vai strīdu nevar atrisināt 60 dienu laikā. Jums jānosūta mums rakstisks paziņojums par prasību, izmantojot kādu no šīm metodēm:

 • E-pastā uz legal@agoda.com ar šādu temata nosaukumu: Lietošanas noteikumi – ASV strīda paziņojums.
 • Ar pastu vai kurjeru uz mūsu reģistrēto adresi Juridiskajam departamentam, Agoda kompānija Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.

Jebkura strīda vai prasības šķīrējtiesa notiks saskaņā ar Amerikas Arbitrāžas asociācijas ("AAA") noteikumiem, ieskaitot AAA Patērētāju arbitrāžas noteikumus (pēc atbilstībasi), kas grozīti ar šo sadaļu. AAA noteikumi un informācija par šķīrējtiesām un nodevām ir pieejama tiešsaistē www.adr.org.  Neatbilstības gadījumā šī sadaļa aizstāj un pārvalda AAA noteikumus.

Jūs un mēs piekrītam, ka šī sadaļa apliecina darījumu starpvalstu tirdzniecībā, un šis šķīrējtiesas lēmums tiks interpretēts un izpildīts saskaņā ar ASV Federālā arbitrāžas likumu un federālā šķīrējtiesas likumu, un to neregulē valsts likumi. Jebkura šķīrējtiesa notiks samērā izdevīgā vietā jūsu dzīvesvietas vai citā vietā savstarpēji vienojoties. Šķīrējtiesa notiks angļu valodā. Šķīrējtiesnesis var piešķirt jebkurus atvieglojumus, kas būtu pieejami tiesā, ieskaitot tiesas izpildrakstu vai deklarācijas atvieglojumus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai apmierinātu jūsu prasību, kā arī piešķir valsts izpildrakstu, ja šādas prasības ir atļautas un no tām nevar atteikties ar piemērojamiem tiesību aktiem, ievērojoti šo sadaļu, kā to darītu tiesa.

Jebkura šķīrējtiesa būs konfidenciāla, un ne jūs, ne arī mēs nedrīkstam atklāt šķīrējtiesas lēmumu esamību, saturu vai rezultātus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai šķīrējtiesas nolēmuma izpildes mērķi. Spriedumu par jebkuru šķīrējtiesas nolēmumu var pieņemt jebkurā tiesā ar atbilstošu jurisdikciju.

Mēs piekrītam, ka mēs maksāsim visas iesniegšanas, administrēšanas, šķīrējtiesas nodevas, izņemot sākotnējo iesniegšanas maksu, kas jums jāmaksā, lai iesniegtu šķīrējtiesas pieprasījumu, un, ja jūsu prasība ir mazāka par 1000 ASV dolāriem, mēs atlīdzināsim jums pieteikuma maksu, ja jūs norādāt rakstisku kompensācijas pieprasījumu. Pretējā gadījumā mēs katrs sedzam mūsu advokātu izmaksas, ekspertu, liecinieku nodevas un izdevumus, kā arī pierādījumu sagatavošanu un noformēšanu šķīrējtiesā.

Papildus iepriekšminētajam jūs un mēs esam vienisprātis, ka jebkura tiesvedība šķīrējtiesā vai tiesā notiks tikai individuāli, nevis konsolidētā vai reprezentatīvā prasībā, izņemot darbības, kas saistītas ar tiesas izpildrakstu, kā aprakstīts turpmāk. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis strīdā starp jums un mums nolemj, ka šī atteikšanās no kopīgas prasības nav izpildāma, šķīrējtiesas sadaļa attiecībā uz jums nav spēkā. Ja jūs atsakāties no šķīrējtiesas noteikuma, kā norādīts iepriekš, šis kopīgās prasības atbrīvojuma noteikums jums netiks piemērots. Ne jūs, ne kāds cits klients nevar būt klases pārstāvis, klases dalībnieks vai kā citādi piedalīties klases, konsolidētā vai reprezentatīvā procesā, neievērojot iepriekš noteikto atteikšanās procedūru. Neatkarīgi no iepriekšminētajiem lietošanas noteikumiem nekas šajā sadaļā netiks interpretēts kā atteikšanās no jebkādām tiesībām, kas jums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem izvirza prasību par tiesas izpildrakstu, kura galvenais mērķis un sekas ir aizliegt prettiesiskas darbības, kas draud nākotnē radīt zaudējumus sabiedrībai. Visas šādas prasības par tiesas izpildrakstu tiek saglabātas un tiks izskatītas šķīrējtiesā. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, šķīrējtiesnesis uzklausīs un pieņems jebkuru lēmumu par to, kādā mērā jūsu prasības kvalificējamas kā publiski izpildošs tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Ja kāda iemesla dēļ prasība nonāk tiesā, nevis šķīrējtiesā, jūs un mēs katrs atsakāmies no tiesībām uz zvērinātu tiesu.

15. Par Agoda

Visus mūsu pakalpojumus sniedz Agoda Company Pte. Ltd., kas ir privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura ir dibināta saskaņā ar Singapūras likumiem un kuras juridiskā adrese ir 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, un kura ir reģistrēta Singapūras Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 200506877R.

Agodu atbalsta saistītie uzņēmumi, kuri sniedz atbalsta pakalpojumus uzņēmumam Agoda dažādās vietās saistībā ar rezervācijām ("Klientu atbalsta uzņēmumi"). Šādi pakalpojumi ietver akceptēt un izskatīt rezervāciju maksājumus, nodrošināt klientu aprūpi, strādāt ar Naktsmītnēm un risināt sūdzības un atmaksu.

Klientu atbalsta uzņēmumi nodrošina tikai pakalpojumus saistībā ar klientu rezervācijām, bet tie nav īpašnieki, kontrolētāji, saimnieki, pārvaldnieki vai uzturētāji agoda.com tīmekļa vietnei (vai jebkurai citai vietnei). Agoda.com vienīgā juridiskā adrese ir tās reģistrētais birojs Singapūrā, nevis kāda cita Atbalsta uzņēmuma biroju adrese jebkurā pasaules vietā. Atbalsta uzņēmumi nav pilnvaroti rīkoties kā uzņēmuma Agoda procedūru vai pakalpojumu aģenti vai slēgt Agoda vārdā līgumus. Klienti nevar veikt rezervācijas to birojos vai ar šo biroju starpniecību, jo tās var veikt tikai un vienīgi Vietnē.

Papildus, Agoda un tā saistītajiem uzņēmumiem ir dažādi meitas uzņēmumi, filiāles un biroji visā pasaulē, kas sniedz noteiktu iekšēju, starptautisku, ar klientiem nesaistītu atbalstu (Agoda Atbalsta uzņēmumi). Agoda Atbalsta uzņēmumi uzņēmumi nav pilnvaroti sniegt pakalpojumus, pārstāvēt uzņēmumu Agoda vai slēgt jebkādus līgumus uzņēmuma Agoda vārdā un nav pilnvaroti darboties kā Agoda procesu vai pakalpojumu aģenti, ja vien to nav īpaši apstiprinājusi Agoda.

Agoda un tās uzņēmumi (ietverot visus Klientu atbalsta uzņēmumus un visus Agoda atbalsta uzņēmumus) nav ceļojumu aģenti, izņemot tur, kur Vietnē noteikts citādāk. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju par mūsu Partneriem, kas var nodrošināt Papildu pakalpojumus (lidojumus, nomas automašīnas), viņu attiecīgajās vietnēs.

Ja jums ir jautājumi par agoda.com, pakalpojumiem vai Vietni vai ja vēlaties iesniegt vai nosūtīt jebkurus dokumentus, vēstules, paziņojumus vai citus saziņas materiālus saistībā ar agoda.com, Vietni vai kaut ko citu, lūdzu, tieši sazinieties ar Agoda Company Pte. Ltd.

Vēlaties uzzināt vairāk?

Lai iegūtu papildu informāciju un uzzinātu vairāk par Agoda, lūdzu, skatiet arī mūsu BUJ Vietnes sadaļu.