Chọn khách sạn có mã "khuyến mãi hợp lệ". Ở bước thanh toán, chọn MOMO Tại đây
1) Tìm khách sạn theo ngày và địa điểm bạn muốn đến.
2) Chọn khách sạn có “Khuyến mãi hợp lệ”.
Loại phòng Thanh toán tại khách sạn không được áp dụng..
3) Chọn ví điện tử MOMO để thanh toán.
Terms & Conditions
  1. Mã khuyến mãi có giá trị cho thời gian đặt phòng đến hết ngày 16.03.2021 và thời gian lưu trú tới 30.4.2021.
  2. Khách hàng điền mã khuyến mãi điện tử Agoda thông qua trang https://www.agoda.com/momo để nhận được một phần giá trị giảm cho đặt phòng của khách hàng.
  3. Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
  4. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mãi hợp lệ”/ “Đủ tiêu chuẩn nhận khuyến mãi”. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi khách hàng chọn MOMO để thanh toán và nhập đúng mã khuyến mãi khi thao tác đặt phòng. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng ví điện tử MOMO để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
  5. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
  6. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
  7. Khách hàng đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và MOMO. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
  8. MOMO và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
  9. Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa MOMO và khách hàng (ví dụ như về phương thức thanh toán, cash-back v.v).
  10. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khách hàng sở hữu ví điên tử MOMO hợp lệ và được active MOMO trên Agoda.