Polisi Kerahsiaan Agoda


Pengenalan

Kemas Kini Terakhir pada Mei 2018

Polisi Kerahsiaan ini menerangkan bagaimana Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712) ("Agoda," "kami") mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat tentang anda apabila anda melawat dan berinteraksi dalam laman web (mudah alih dan komputer meja) dan aplikasi mudah alih (secara kolektif, "Tapak") kami. Berikut ialah ringkasan amalan kerahsiaan kami. Polisi Kerahsiaan penuh kami boleh didapati di bawah, atau anda boleh mengklik pautan pada mana-mana huraian yang diperincikan dalam jadual ringkasan untuk maklumat lanjut.

1. PengumpulanKami mungkin mengumpul maklumat tentang anda seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel, dan maklumat kad kredit anda menerusi penggunaan Tapak.
2. PenggunaanKami boleh menggunakan maklumat anda untuk memberikan perkhidmatan yang diminta, menyenggara dan memperbaiki Tapak, dan menghantar anda komunikasi pemasaran.
3. Peranti Mudah AlihDengan kebenaran anda, kami mungkin mengirim pemberitahuan tolak dengan maklumat tentang tempahan anda dan program Agoda yang anda pilih.
4. PerkongsianKami boleh berkongsi maklumat anda dengan pembekal, pembekal perkhidmatan, dan sekutu kami.
5. Hak KerahsiaanAnda mempunyai hak yang berkaitan dengan meminta maklumat tentang cara kami berkongsi dengan pihak ketiga.
6. KukiKami mungkin menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk membantu menyediakan Tapak kami, memahami dan menyesuaikan pilihan anda, dan memaparkan iklan yang berkaitan.
7. Henti Langgan E-mel PemasaranAnda boleh berhenti melanggan e-mel komunikasi pemasaran Agoda dengan menggunakan pautan henti langganan dalam e-mel pemasaran kami atau dengan mengubah tetapan akaun anda.
8. Pemindahan AntarabangsaKami mengekalkan perlindungan yang sesuai untuk pemindahan rentas sempadan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang untuk pemindahan data antarabangsa.
9. Maklumat daripada Rakan LainKami boleh mengumpul maklumat daripada entiti sekutu, rakan niaga, atau pembekal pihak ketiga yang lain dan anda boleh memilih dikeluarkan daripada pengumpulan ini.
10. KeselamatanKami mengekalkan langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat anda dan memerlukan pembekal perkhidmatan kami untuk melakukan perkara yang sama.
11. Hak AksesAnda boleh menggunakan hak akses tertentu, pembetulan, penghapusan, kemudahalihan, atau membantah pemprosesan tertentu maklumat anda.
12. Kemas kini kepada Polisi KerahsiaanKami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan penting dengan menyiarkan versi Polisi Kerahsiaan yang dikemas kini dan mengambil langkah lain yang diperlukan.
13. Pautan Pihak KetigaKami mungkin menyediakan pautan ke Laman Web Pihak Ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh kami, dan ditadbir oleh terma pengguna dan kenyataan kerahsiaan yang berasingan.
14. Pertimbangan TambahanMaklumat yang berkaitan dengan kanak-kanak di bawah umur, bahasa polisi, dan Terma Penggunaan.
15. Hubungi KamiSila hubungi kami dengan sebarang soalan tentang Polisi Kerahsiaan ini atau amalan kerahsiaan kami seperti yang diperincikan di bawah.

1. Maklumat Yang Kami Kumpul

Kami mengumpul Maklumat tentang anda yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan Tapak ini, seperti nama, alamat, nombor telefon, maklumat kad kredit, alamat e-mel, nama penginapan, lokasi penginapan dan/atau tempoh menginap, dan kata laluan akaun Agoda anda.

Dengan melawat Tapak kami, kami juga secara automatik mengumpulkan maklumat penggunaan tertentu, seperti alamat IP anda, data geografi, negara, pilihan carian yang berkaitan dengan carian tertentu, pelayar, dan maklumat tentang sistem operasi peranti anda, versi aplikasi, tetapan bahasa dan halaman yang telah ditunjukkan kepada anda. Jika anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses aplikasi mudah alih atau Tapak mudah alih kami, kami mungkin juga mengumpul maklumat yang mengenal pasti peranti mudah alih anda, seperti ID peranti, lokasi peranti (dengan keizinan anda), serta tetapan dan ciri-ciri khusus peranti.

Sekiranya anda mengambil bahagian dalam program Agoda, mungkin terdapat maklumat tambahan yang terhad yang akan kami kumpul dari penginapan tentang penginapan anda; contohnya, senarai caj (tanpa nama) sebagai sebahagian daripada program Penerimaan Agoda. Apabila anda membuat tempahan, sistem kami merekod kaedah dan laman web yang anda gunakan untuk membuat tempahan. Kami juga boleh mengumpul maklumat tertentu melalui kuki, tag, dan teknologi serupa seperti yang dinyatakan di bawah.

Jika dikehendaki oleh undang-undang, kami bergantung kepada asas undang-undang berikut untuk memproses maklumat tentang anda:

 • Keperluan untuk Melakukan Kontrak dengan Anda - kami perlu memproses maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan tempahan perjalanan kami kepada anda, menjawab soalan dan permintaan daripada anda, dan memberikan khidmat sokongan pelanggan;
 • Kepentingan Sah Kami - kami memproses maklumat anda untuk keselamatan dan perlindungan; untuk mengesan dan mencegah penipuan; untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta orang lain, atau hak dan kepentingan kami sendiri; untuk menyesuaikan dan menyediakan perkhidmatan perjalanan tempahan kami kepada anda; dan untuk bertindak balas terhadap permintaan yang sah, perintah mahkamah, dan proses undang-undang;
 • Pematuhan dengan Kewajiban Perundangan - kami perlu memproses maklumat anda untuk mematuhi undang-undang dan keperluan peraturan yang berkaitan;
 • Persetujuan untuk Komunikasi Pemasaran Langsung dan Kuki Tidak Perlu - kami bergantung kepada persetujuan anda untuk menghantar pemasaran langsung dan menggunakan/membenarkan kuki yang tidak perlu. Anda boleh berhenti melanggan pemasaran langsung pada bila-bila masa dengan mengikut arahan yang dinyatakan dalam Polisi Kerahsiaan ini; dan
 • Melindungi Kepentingan Vital - kami mungkin perlu memproses maklumat anda dalam hal kecemasan yang melibatkan nyawa atau kesihatan individu.

2. Cara Kami Menggunakan Maklumat Yang Kami Kumpul

Kami boleh menggunakan maklumat yang dikumpul menerusi Tapak ini untuk:

 • Menyediakan anda perkhidmatan yang diminta, seperti membuat akaun pengguna, memproses dan mengesahkan tempahan anda, dan berkomunikasi dengan anda tentang perkhidmatan yang diminta (seperti khidmat sokongan sembang pra-tempahan atau selepas tempahan (tidak termasuk nombor kad kredit), permintaan khas, pembatalan, ganjaran
 • Menghantar komunikasi pemasaran e-mel kepada anda tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin berkaitan dengan anda
 • Melakukan tinjauan atau memberi anda maklumat tentang perkhidmatan kami di Tapak kami atau di laman web lain yang anda lawati
 • Mengekalkan dan memperbaiki Tapak, menyesuaikan pengalaman pengguna, dan untuk latihan dalaman
 • Melindungi keselamatan anda dan Tapak
 • Melaksanakan hak atau kewajipan yang diberikan atau dikenakan oleh undang-undang, termasuk memberi maklum balas terhadap permintaan dan tuntutan perundangan

Apabila anda membuat tempahan di salah satu laman web atau aplikasi rakan kongsi perniagaan kami, kami juga mungkin menerima maklumat tertentu seperti nama dan maklumat tempahan anda, termasuk tempat penginapan yang ditempah, untuk memproses tempahan anda dan mengenal pasti saluran yang mana tempahan anda berasal.

Jika anda masih belum memuktamadkan tempahan dalam talian, kami akan menghantar peringatan untuk meneruskan tempahan anda. Kami percaya perkhidmatan tambahan ini berguna untuk anda kerana ia membolehkan anda meneruskan tempahan tanpa perlu membuat carian semula penginapan atau mengisi semula maklumat tempahan dari awal. Anda boleh memilih untuk menghentikan peringatan ini seperti yang diperincikan di bawah "Henti Langganan E-mel Pemasaran."

Harap maklum, e-mel pengesahan dan mesej teks yang dihantar selepas anda membuat tempahan dan juga e-mel ulasan tetamu yang dihantar selepas anda pulang bukan merupakan mesej pemasaran. Mesej-mesej ini adalah sebahagian daripada proses tempahan anda. Mesej-mesej ini masing-masing mengandungi maklumat untuk anda mendaftar masuk di penginapan yang ditempah, dan alat untuk anda menilai penginapan selepas pulang. Anda akan terus menerima mesej-mesej ini walaupun anda telah memilih untuk tidak menerima mesej pemasaran kami. Begitu juga, dengan memilih untuk menerima Amaran Harga tidak akan menjejaskan sebarang pilihan lain yang anda buat untuk menerima komunikasi dari kami. Jika anda memilih untuk menerima Amaran Harga, anda boleh berhenti daripada menerima amaran ini dengan mengklik pada "matikan amaran harga" atau mesej serupa yang ditemui dalam Amaran Harga yang dihantar kepada anda.

Selain itu, dan seperti yang diterangkan dalam Syarat Penggunaan, jika anda melengkapkan tempahan untuk orang lain yang akan tinggal di tempat penginapan, anda juga mempunyai pilihan untuk memasukkan alamat e-mel tetamu untuk tujuan tetamu akan menerima tempahan pengesahan dan jemputan berasingan untuk melengkapkan ulasan tetamu. Anda dikehendaki memastikan bahawa anda dibenarkan untuk berkongsi alamat e-mel tetamu dengan Agoda untuk tujuan ini.

Komunikasi di Tapak

Kami menawarkan anda dan rakan kongsi penginapan pelbagai cara untuk berkomunikasi tentang penginapan dan tempahan sedia ada, mengarahkan komunikasi melalui Laman ini. Anda boleh menghubungi kami dengan soalan tentang tempahan anda atau mengenai penginapan anda melalui Laman ini, dan melalui saluran lain yang mungkin kami sediakan.

Kami boleh mengakses komunikasi dan boleh menggunakan sistem automatik untuk menyemak, mengimbas, dan menganalisis komunikasi untuk tujuan keselamatan; pencegahan penipuan; pematuhan terhadap keperluan undang-undang dan peraturan; penyiasatan kemungkinan salah laku; pembangunan produk dan peningkatan; penyelidikan; penglibatan pelanggan, termasuk memberi anda maklumat dan tawaran yang kami percaya mungkin menarik minat anda; dan sokongan pelanggan atau teknikal. Kami berhak untuk menyekat penyampaian atau mengkaji semula komunikasi yang kami, mengikut budi bicara kami sendiri, percaya boleh mengandungi kandungan berniat jahat, spam, atau mungkin menimbulkan risiko kepada anda atau, rakan kongsi penginapan, kami, atau orang lain. Peringatan, semua komunikasi yang dihantar atau diterima menggunakan alat komunikasi Tapak akan diterima dan disimpan oleh kami. Rakan kongsi perniagaan melalui platform yang anda buat untuk tempahan dan rakan kongsi penginapan boleh memilih untuk berkomunikasi dengan anda secara langsung melalui e-mel atau saluran lain yang tidak kami kendalikan.

3. Peranti Mudah Alih

Dengan kebenaran anda, kami boleh menghantar pemberitahuan dengan maklumat tentang tempahan anda, tempahan berpotensi pada masa hadapan atau sebagai sebahagian daripada program Agoda yang anda sertai, termasuk kupon. Anda boleh memberi kami kebenaran mengakses data lokasi anda atau maklumat perhubungan untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta. Apabila anda memuat naik gambar dari peranti mudah alih anda, gambar anda mungkin ditandakan dengan maklumat lokasi anda. Sila baca arahan di peranti mudah alih anda untuk memahami cara menukar tetapan dan membolehkan perkongsian data tersebut atau penerimaan (atau pilih keluar daripada menerima) pemberitahuan (termasuk SDK dan data token pemberitahuan). Sistem operasi peranti berlainan mungkin mempunyai tetapan lalai berbeza, oleh itu, biasakan diri dengan tetapan berkaitan pemberitahuan.

4. Kongsi Maklumat Anda

Sehubungan dengan lawatan anda ke Laman kami dan penggunaan perkhidmatan kami, kami boleh berkongsi maklumat anda seperti berikut:

 • Pembekal - seperti penginapan (contohnya, penginapan tertentu yang anda minta kami simpan) dan / atau pembekal penginapan pihak ketiga (cth., Booking.com) untuk memuktamadkan tempahan anda. Sekiranya anda mendaftar dalam Program Penerimaan Pelanggan kami, kami boleh berkongsi maklumat kad kredit anda dengan pembekal untuk menyediakan program dan caj perlindungan yang ditanggung. Pembekal juga termasuk pembekal pengangkutan yang anda telah menempah melalui Laman kami untuk mengesahkan tempahan pengangkutan anda.
 • Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga - seperti program kesetiaan pihak ketiga, hosting web, analisis data, pemasaran (juga di laman web pihak ketiga), penjagaan pelanggan, kad kredit dan perkhidmatan pembayaran, dan lain-lain pembekal perkhidmatan (contoh, perbatuan, perancangan perjalanan) melantik untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami.
 • Syarikat Kumpulan Sekutu Kami - pekerja syarikat sekutu (kumpulan) yang mempunyai akses kepada maklumat ini dengan kebenaran kami dan yang perlu tahu atau mempunyai akses kepada maklumat ini untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh anda (termasuk perkhidmatan pelanggan) dan penyiasatan dalaman (audit / pematuhan).
 • Agoda boleh, selaras dengan undang - undang yang diguna pakai, mendedahkan Data Peribadi untuk melindungi diri kami terhadap liabiliti, menjawab sepina, proses kehakiman, permintaan sah, waran atau serupanya daripada pihak berkuasa atau pegawai penguat kuasa undang-undang, untuk menyiasat fraud atau kesalahan lain atau sebagaimana yang diperlukan atau dikehendaki untuk mematuhi undang-undang yang diguna pakai, memelihara kepentingan kami atau kepada pembeli yang berkaitan dengan sebarang jualan, penyerahan atau pemindahan lain kesemua atau sebahagian daripada perniagaan atau syarikat kami. Kami juga boleh, selaras dengan undang-undang yang diguna pakai, mendedahkan maklumat anda untuk menguatkuasakan atau mengenakan terma dan syarat yang berkaitan dengan perkhidmatan kami, atau melindungi hak, harta atau keselamatan Agoda, pengguna kami atau orang lain.
 • Penyusunan Semula Perniagaan seperti sebahagian daripada mana-mana jualan, penugasan atau pemindahan lain perniagaan kami, atau peralihan perkhidmatan kepada pembekal lain. Kami akan meminta kebenaran anda jika diperlukan oleh undang-undang berkenaan.

Kami menyediakan perlindungan yang sesuai untuk perkongsian tersebut seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai untuk melarang pihak ketiga daripada menggunakan maklumat anda untuk tujuan mereka sendiri, dan untuk menangani keselamatan dan kerahsiaan maklumat anda. Kecuali seperti yang dinyatakan di dalam Polisi Kerahsiaan ini atau seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda.

5. Hak Kerahsiaan

Hak Kerahsiaan California

Jika anda seorang pemastautin California, anda berhak untuk meminta maklumat daripada kami tentang bagaimana kami boleh berkongsi beberapa kategori maklumat anda dengan pihak ketiga, untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga. Untuk melaksanakan hak ini, sila hubungi kami di dpo@agoda.com dengan "Hak Kerahsiaan California" dalam tajuk untuk menerima maklumat tersebut.

Hak Kerahsiaan Korea Selatan

Jika anda seorang penduduk Korea Selatan, anda boleh meminta maklumat daripada kami tentang bagaimana kami boleh berkongsi kategori maklumat anda dengan pihak ketiga. Agoda boleh memberikan pihak ketiga dengan maklumat anda seperti yang dinyatakan di bawah:

Penerima Pihak Ketiga Maklumat Yang Dikumpul, Tujuan dan Penyimpanan
Pembekal (seperti Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay Hotels
The Plaza Seoul
Skypark Hotels
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center)
Maklumat proses tempahan (seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan nombor kad kredit (untuk Peserta Program Penerimaan Pelanggan) yang berkaitan dengan memuktamadkan tempahan anda. Sila lihat bahagian "Penyimpanan Data" di bawah untuk maklumat tentang tempoh penyimpanan maklumat anda.

Kami juga mengamanahkan pemprosesan maklumat anda seperti yang diberikan di bawah, yang mengiringi kepercayaan tersebut dengan perlindungan kontrak untuk melindungi maklumat anda:

Nama Pemegang Amanah Fungsi Yang Dipercayai
Pemegang Amanah Penggudangan DataPangkalan data pangkalan yang digunakan untuk mengekalkan maklumat pelanggan.
Pemegang Amanah Proses BayaranMaklumat kredit/debit pelanggan sedang diproses.
Pemegang Amanah Pemasaran TerusMenguruskan program pemasaran langsung (misalnya, e-mel) Agoda.
Pemegang Amanah Khidmat PelangganMenjawab pertanyaan pelanggan tentang Tapak Agoda dan perkhidmatannya.
Pemegang Amanah Program KesetiaanMenguruskan program kesetiaan pelanggan Agoda
Pemegang Amanah Pengiklanan Berdasarkan Analitik dan MinatMenilai bagaimana pelanggan berinteraksi dengan Laman web dan laman web pihak ketiga, untuk meningkatkan Tapak dan perkhidmatan dan menyesuaikan pemasaran kepada pelanggan.
Pemegang Amanah Program PerbatuanMenguruskan penyertaan program perbatuan pelanggan.

Cara untuk Mengakses atau Menukar Maklumat Peribadi Anda "Bagaimana Untuk Mengakses atau Mengubah Maklumat Anda," anda mungkin mempunyai hak subjek data tertentu di bawah undang-undang tempatan.

Untuk maklumat lanjut termasuk nama penerima pihak ketiga dan pemegang amanah yang kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda, sila hubungi Pegawai Tadbir Urus Data Agoda di dpo@agoda.com dengan "Isu Kerahsiaan Korea Selatan" dalam barisan subjek untuk meminta maklumat lanjut. Anda juga boleh menghubungi pihak berkuasa tempatan anda (nombor tempatan disediakan):

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa seperti yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan kami, Agoda Company Pte. Ltd di Singapura menyediakan perkhidmatan kepada anda, dan pada masa ini tiada entiti di Korea Selatan yang menyediakan perkhidmatan tempahan kepada penduduk Korea Selatan.

Kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Polisi Kerahsiaan ini dan dasar syarikat dalaman. Apabila Agoda tidak lagi perlu menggunakan maklumat anda, kami akan mengalih keluar maklumat anda dari sistem dan rekod kami dan / atau mengambil langkah-langkah untuk memberi nama tanpa disedari dengan betul supaya anda tidak dapat dikenalpasti daripada itu, melainkan jika kami perlu menyimpan maklumat anda untuk menjalankan tugas korporat dan mencapai matlamat perniagaan kami atau mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Hak Kerahsiaan China

Sekiranya anda adalah penduduk China, sila ambil perhatian perkara berikut mengenai pemindahan / perkongsian rentas sempadan maklumat anda.

Pendedahan / Pemindahan Maklumat

Kami akan mengekalkan kerahsiaan maklumat anda, tetapi boleh menyediakan atau memindahkan maklumat anda kepada pihak ketiga seperti yang terperinci di atas di bawah "Berkongsi Maklumat Anda ", yang mungkin termasuk memindahkan maklumat anda kepada orang yang kami dikehendaki untuk membuat pendedahan ke bawah yang berkenaan undang-undang di dalam atau di luar China

Pemindahan Maklumat Luar Negara

Kami biasanya akan mengekalkan maklumat anda di pelayan di Hong Kong dan Singapura, atau mana-mana pusat data lain di luar RRC. Bagaimanapun, kami boleh memindahkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang disebutkan di atas yang mungkin terletak di luar China.

6. Kuki

Laman kami menggunakan dan membenarkan pihak ketiga menempatkan kuki (sesi dan berterusan), piksel / tag, SDK, antara muka aplikasi aplikasi ("API"), dan teknologi lain (secara kolektif, "Kuki") di Laman kami yang mengumpul dan menyimpan maklumat tertentu tentang anda. Sesetengah Cookies ini diperlukan untuk menyediakan, menjamin, dan mengekalkan Laman ini kepada anda, seperti untuk memastikan anda melog masuk semasa melawat Laman kami, sementara Cookies lain digunakan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik, seperti:

 • Untuk memperibadikan Tapak dengan mengingati maklumat mengenai aktiviti anda di Laman ini (mis., Bahasa yang anda pilih atau butiran log masuk anda);
 • Lakukan analisis laman web, seperti laporan tera, pelaporan demografik dan pelaporan minat untuk memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami; dan
 • Untuk memberi anda pengiklanan yang disesuaikan dengan minat anda (lihat di bawah untuk maklumat lanjut)

Pengiklanan Berdasarkan Minat

Kami juga membenarkan pihak ketiga tertentu untuk menempatkan Cookies di Laman kami untuk mengumpulkan maklumat tentang aktiviti dalam talian anda di Laman kami (contohnya, laman yang dilawati di Laman dan carian yang anda lakukan) dan dari masa ke masa dan di laman web yang berbeza yang anda lawati. Maklumat ini digunakan untuk menyediakan iklan yang disesuaikan dengan minat anda dari kami (melalui e-mel, di Laman kami dan di laman web lain) dan oleh pihak ketiga di laman web lain yang anda lawati, juga dikenali sebagai pengiklanan berdasarkan minat, dan untuk menganalisis keberkesanan pengiklanan berasaskan minat tersebut. Kami juga mungkin berkongsi maklumat hashed satu arah dengan rakan kongsi pihak ketiga (mis., Facebook) yang mungkin menggabungkan maklumat hashed dengan pengecam lain untuk memberi iklan Agoda adat pada tapak web atau aplikasi mudah alih lain berdasarkan kunjungan sebelumnya ke Laman ini. Agoda tidak menyokong atau menyokong tujuan, sebab, atau penyataan mana-mana laman web atau aplikasi mudah alih yang memaparkan iklan kami.

Penjejakan Rentas Peranti

Kami juga boleh menggabungkan maklumat yang dikumpul melalui Kuki dan maklumat penggunaan tertentu dari penyemak imbas atau peranti mudah alih tertentu dengan komputer atau peranti lain yang mungkin dikaitkan dengan anda (penjejakan merentas peranti) untuk mengoptimumkan perkhidmatan kami dan menyediakan komunikasi dan iklan Agoda yang disesuaikan untuk anda. Sekiranya anda tidak mahu Agoda menggabungkan maklumat tersebut untuk mengoptimumkan komunikasi kepada anda, sila berhenti melanggan komunikasi komunikasi iaitu surat berita.

Pilihan Anda

Sila semak tetapan penyemak imbas Internet anda, biasanya di bawah bahagian "Bantuan" atau "Pilihan Internet" untuk melaksanakan pilihan yang anda miliki untuk Cookies tertentu. Sekiranya anda melumpuhkan atau memadam Kuki tertentu dalam tetapan penyemak imbas Internet anda, anda mungkin tidak boleh mengakses atau menggunakan fungsi atau ciri penting Tapak ini, dan anda mungkin dikehendaki memasukkan semula butiran log masuk anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Cookies tertentu yang digunakan untuk pengiklanan berdasarkan minat (termasuk melalui penjejakan merentas peranti) dan untuk melaksanakan pilihan pilihan keluar yang anda mungkin ada mengenai Cookies, sila lawati Perikatan Pengiklanan Digital Internet Advertising Initiative Digital Pengiklanan Alliance-Canada , Alliance Advertising Digital Interaktif Alliance atau tetapan peranti anda untuk aplikasi mudah alih kami.

Sila juga melayari laman web pihak ketiga berikut untuk membuat pilihan memilih pilihan lebih daripada Cookies:

Dengan melakukan pilihan sedemikian mengenai pengiklanan berdasarkan minat, anda masih dapat menerima iklan, tetapi jaringan yang Anda pilih tidak akan lagi menyampaikan iklan yang disesuaikan dengan minat anda. Anda juga perlu tahu bahawa apabila anda log keluar daripada akaun pengguna anda, ia tidak bermakna bahawa anda memilih keluar daripada pengiklanan khusus.

Anda mungkin perlu membuat pilihan sedemikian pada setiap penyemak imbas dan peranti yang anda boleh gunakan untuk menggunakan pilihan mengenai Kuki tertentu. Terakhir, pada masa ini Tapak tidak dikonfigurasikan untuk menghormati isyarat pelayar "Jangan Jejaki".

7. Henti Langganan E-mel Pemasaran

Anda boleh memilih untuk menghentikan komunikasi pemasaran kami pada bila-bila masa dengan menggunakan pautan "Henti Langganan" dalam setiap surat berita atau komunikasi, atau menerusi akaun Agoda anda (jika anda mencipta satu) - tetapan langganan e-mel terletak di bawah "Profil".

8. Pemindahan Antarabangsa

Berhubung dengan tujuan yang dinyatakan di atas, maklumat anda mungkin disimpan di lokasi di luar negara asal anda, yang mungkin mempunyai perlindungan data yang berbeza dari negara asal anda. Kami menyediakan perlindungan yang sesuai untuk pemindahan rentas sempadan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang untuk pindahan data antarabangsa, termasuk maklumat yang dipindahkan kepada pihak ketiga. Berkenaan dengan pemindahan tersebut dari Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") ke Amerika Syarikat dan lain-lain bidang kuasa bukan EEA, kami boleh bergantung kepada Klausa Model EU dan / atau keperluan untuk memproses maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta (prestasi kontrak) untuk memindahkan maklumat anda. Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda boleh meminta butiran mengenai perlindungan yang kami ada di tempat dengan menghubungi kami seperti yang terperinci di bawah. Untuk warganegara China, sila lihat maklumat lanjut di bawah "Hak Kerahsiaan China."

9. Maklumat daripada Rakan Lain

Sekali-sekala, entiti gabungan, rakan niaga, atau penyedia pihak ketiga yang lain boleh berkongsi maklumat dengan kami. Sebagai contoh jika anda mengakses atau log masuk ke Tapak kami menggunakan media sosial seperti Facebook Connect, kami boleh mengumpulkan maklumat daripada anda seperti nama pengguna anda dan maklumat-maklumat lain yang didedahkan kepada kami menerusi perkhidmatan tersebut. Secara amnya, kebenaran untuk memberikan maklumat tersebut adalah melalui pembekal perkhidmatan tersebut sendiri dan bergantung kepada penggunaan aplikasi daftar masuk tunggal pembekal perkhidmatan atau perkhidmatan serupa yang lain. Pada umumnya, kami boleh bekerjasama dengan rakan kongsi kami untuk meningkatkan dan memperibadikan penggunaan laman web kami mengikut dasar ini.

Kami telah berkerjasama dengan Facebook untuk menyediakan kandungan khusus di Agoda untuk ahli Facebook. Jika anda adalah pengguna Facebook dan Agoda dan telah log masuk ke Agoda menerusi fungsi daftar masuk tunggal Facebook, Laman kami akan diindividukan untuk anda dengan memaparkan sejarah maklumat/penginapan rakan Facebook anda dan juga penginapan akan datang di penginapan yang boleh ditempah melalui Laman ini, melainkan anda memilih untuk dikeluarkan daripada fungsi ini (lihat maklumat lanjut di bawah). Maklumat yang dipaparkan termasuk nama, nama penginapan, data tentang penginapan, lokasi penginapan, ulasan anda di peginapan lampau, bilik hotel dan harga bilik hotel. ("Maklumat Penginapan"), dan maklumat berkaitan boleh dipaparkan dan diindividukan untuk anda di halaman carian penginapan di Laman, dan kalendar carian antara tempat lain. Tambahan, Maklumat Penginapan anda juga akan dipaparkan kepada rakan Facebook anda yang juga merupakan pelanggan Agoda dan telah mendaftar masuk menerusi fungsi daftar masuk tunggal Facebook di Laman, seperti yang dipaparkan dalam halaman carian mereka seperti dinyatakan di atas dalam Laman dan dikemas kini setiap kali anda menempah menerusi Agoda.

Cara memilih keluar: Agoda telah memudahkan cara untuk anda memilih keluar daripada fungsi ini pada bila-bila masa dengan: menekan "tidak" di i) halaman terima kasih selepas anda membuat tempahan, dan ii) dalam halaman urus tempahan saya di Laman. Selanjutnya, jika anda memerlukan bantuan untuk memilih keluar, anda boleh menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami pada bila-bila masa.

10. Melindungi Maklumat Anda

Kami mengekalkan prosedur fizikal, elektronik dan organisasi yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi terhadap pemusnahan secara tidak sengaja atau yang menyalahi undang-undang atau kehilangan secara tidak sengaja, pengubahan, atau pendedahan atau akses tanpa izin. Kami menggunakan teknologi Lapisan Soket Selamat untuk menyulitkan maklumat kad kredit semasa transit. Menerusi akaun peribadi anda, anda juga boleh menyimpan maklumat kad kredot Butiran kad anda sentiasa selamat menggunakan penyulitan tahap tinggi dan anda boleh log masuk ke akaun peribadi anda untuk memadam, mengedit atau menambah butiran tertentu kad kredit. Atas faktor keselamatan, nombor tidak boleh diedit (tetapi butiran kad boleh dipadamkan). Apabila melihat butiran kad, hanya 4 digit terakhir boleh dilihat. Harap maklum, kami akan menyimpan 4 digit terakhir kad kredit anda dengan selamat setelah tempahan dibuat (ini perlu untuk menguruskan sebarang bayaran balik untuk tempahan tersebut).

Penyimpanan Data

Kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Polisi Kerahsiaan ini dan dasar syarikat dalaman. Apabila Agoda tidak lagi perlu menggunakan maklumat anda, kami akan - melainkan jika kami perlu menyimpan maklumat anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan yang sah atau maklumat diperlukan untuk menjalankan tugas korporat dan mencapai objektif perniagaan kami - mengeluarkannya daripada sistem kami dan rekod dan / atau mengambil langkah-langkah untuk memberi nama tanpa nama supaya anda tidak dapat dikenal pasti lagi.

11. Cara untuk Mengakses atau Menukar Maklumat Peribadi Anda

Sekiranya anda ingin mengemas kini maklumat anda, atau dalam keadaan tertentu, hak untuk mengakses, membetulkan, memadam, menyekat, atau membantah untuk memproses maklumat anda, serta hak untuk membatalkan persetujuan untuk pemprosesan tertentu atau menjalankan hak untuk mudah alih data , sila hubungi kami melalui halaman Khidmat Pelanggan Anda boleh dengan mudah membetulkan nama akaun anda, nama pemegang tempahan (tertakluk kepada polisi pembatalan yang disertakan dengan tempahan) dan nombor telefon pada bila-bila masa dengan melog masuk ke akaun anda di laman web.

Untuk melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengesahkan identiti anda sebelum menanggapi permintaan tersebut, dan permintaan anda akan dijawab dalam jangka masa yang munasabah. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, kami berhak untuk mengenakan caj munasabah untuk akses tersebut. Kami mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu untuk tujuan penyimpanan rekod, untuk menyelesaikan sebarang transaksi yang anda bermula sebelum permintaan anda, atau untuk tujuan lain seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

12. Kemas kini kepada Polisi Kerahsiaan

Agoda boleh menyemak semula Polisi Kerahsiaan ini dari semasa ke semasa untuk menggambarkan perubahan dalam undang-undang, amalan kami dalam pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi, ciri-ciri Laman kami atau kemajuan dalam teknologi. Jika kami membuat penyemakan semula yang mengubah cara kami mengumpul atau menggunakan Data Peribadi anda, perubahan tersebut akan dimasukkan dalam Dasar Kerahsiaan ini dan tarikh ia berkuat kuasa akan tertera di bahagian awal Dasar Kerahsiaan ini. Oleh itu, anda patut menyemak Dasar Kerahsiaan ini dari semasa ke semasa supaya anda mengetahui dasar dan amalan terkini kami. Agoda juga akan mempamerkan perubahan penting seperti sebelum melaksanakan perubahan, dan meminta persetujuan anda jika diperlukan oleh undang-undang.

13. Pautan kepada Laman Web Pihak Ketiga

Kami mungkin memberikan pautan kepada laman web lain yang tidak dimiliki atau diusahakan oleh kami ("Laman Web Pihak Ketiga"). Apabila anda menggunakan pautan dalam talian untuk melawat Laman Web Pihak Ketiga, anda akan tertakluk kepada amalan kerahsiaan dan keselamatan laman web tersebut, yang mungkin berbeza dari kami. Anda harus membiasakan diri dengan polisi kerahsiaan, terma penggunaan dan amalan keselamatan Laman Web Pihak Ketiga yang dipautkan sebelum memberikan sebarang maklumat di laman web tersebut.

14. Pertimbangan Tambahan

Peringatan Khas untuk Kanak-Kanak di Bawah Umur

Tapak kami tidak diarahkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Walau bagaimanapun, kanak-kanak di bawah umur biasanya boleh menemani ibu bapa mereka atau penjaga undang-undang yang telah menempah penginapan, melainkan dilarang oleh dasar harta penginapan.

Bahasa

Polisi Kerahsiaan ini pada asalnya disediakan dalam bahasa Inggeris. Terjemahan dalam bahasa-bahasa lain disediakan untuk kemudahan anda. Jika terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dengan versi terjemahan, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Terma Penggunaan

Sila semak Terma Pengunaan Agoda untuk maklumat lanjut menggunakan tapak. Polisi Kerahsiaan ini adalah sebahagian daripada Terma Penggunaan kami.

15. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Polisi Kerahsiaan ini atau amalan kerahsiaan kami, sila hubungi Pegawai Tadbir Urus Data Agoda menerusi e-mel di dpo@agoda.com, telefon +65 641 552 90 (Singapura, caj terpakai) atau dengan menghantar surat berdaftar ke alamat di:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Jika anda tinggal di Kesatuan Eropah, anda juga boleh menghubungi wakil tempatan kami, Agoda International Pte. Ltd. (UK Branch) 9th Floor North, The Metro Building, 1 Butterwick, Hammersmith, London W6 8DL, United Kingdom, atau pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda dengan sebarang soalan atau aduan tentang amalan kerahsiaan kami.

***