Terma Pengunaan Agoda


Kemas kini terakhir Januari 2018

Agoda mempelawa anda ("Pelanggan" atau "anda") untuk menggunakan laman webnya ("Laman"). Terma "Agoda" atau "kami" merujuk kepada Agoda Company Pte. Ltd. dan terma "Syarikat Agoda" merujuk secara kolektif kepada Agoda dan syarikat gabungan Agoda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (Singapura, United Kingdom dan cawangan tempatan lain), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., dan lain-lain. Rujukan kepada Laman dianggap telah merangkumi sebahagian daripada, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web dan aplikasi, sama ada diakses dengan telefon mudah alih, tablet atau peranti lain. Terma Penggunaan - sebagaimana yang ditakrifkan di bawah - terpakai untuk perkhidmatan kami, baik yang disediakan kepada anda secara langsung atau tidak langsung melalui apa saja cara, termasuk tempahan dalam talian, permintaan perkhidmatan pelanggan atau hal-hal lain. Dengan mengakses, melayari dan menggunakan Laman dan/atau membuat tempahan menerusi Agoda, anda mengakui dan bersetuju setelah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma Penggunaan. Polisi dan garis panduan kami yang berbeza, yang boleh ditemui di setiap bahagian Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada Polisi Kerahsiaan, Polisi Belanja Selamat, Jaminan Harga Agoda, Jaminan Tempahan, Polisi Pembatalan, Polisi Pemulangan Wang, Terma dan Syarat Program Ganjaran Agoda, Terma dan Syarat Kad Hadiah, Terma Program Rujuk Rakan Agoda, Paanduan Ulasan Tetamu, FAQ, dll. (disebut secara kolektif sebagai “Polisi”), harus dibaca bersama-sama dengan dan merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini dan disertakan dengan rujukan. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah dan Polisi secara kolektif dirujuk sebagai "Terma Penggunaan". Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan, sila berhenti menggunakan Laman serta-merta. Terma Penggunaan - yang boleh dipinda dari masa ke masa - merupakan keseluruhan perjanjian, dan menggantikan setiap perjanjian atau pemahaman lain (baik secara lisan atau bertulis), antara anda dengan kami yang berkaitan dengan isi kandungan kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas.

1. Lingkup Perkhidmatan Kami

A. Tempahan Penginapan

Menerusi Laman, Agoda menyediakan platform dalam talian untuk anda mencari pelbagai jenis penginapan dan penginapan sementara yang berbeza, termasuk tetapi tidak terhad kepada hotel, hostel, pangsapuri perkhidmatan, B & B, bilik sewa, kotej, ryokan dan lain-lain (secara kolektif dirujuk sebagai "Penginapan") dan membuat tempahan dengan Penginapan tersebut. Dengan membuat tempahan melalui Laman web, anda melakukan tawaran untuk menempah suatu tempahan dengan harga yang telah tertera untuk tempahan tersebut dan syarat-syarat dan keperluan-keperluan lain yang tertera di dalam Laman web. Ini akan menjadi kontrak mengikat yang terbentuk di Singapura selaras dengan Syarat Penggunaan apabila diterima oleh Penginapan dan seterusnya Agoda. Anda akan menerima bukti tempahan Penginapan yang disahkan melalui pengesahan e-mel (dengan baucar untuk Penginapan prabayar), yang bermaksud tempahan telah disahkan oleh Penginapan. Halaman "terima kasih" bermaksud permintaan tempahan anda telah diterima dan lengkap untuk pemprosesan akhir, anda tidak perlu mengambil tindakan lanjut. Kami berhak menolak tempahan seperti yang dinyatakan di bawah.

Di dalam perkhidmatan kami, maklumat yang kami ungkapkan mengenai Hotel-Hotel berdasarkan pada maklumat yang diberikan kepada kami oleh pembekal atau pembekal kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada Hotel-Hotel, para perwakilan, pengedar, syarikat pengurusan destinasi (DMC), pengurus jalur , rakan kongsi dari Hotel-Hotel tersebut, dan lain-lain). Oleh kerana itu, Hotel-Hotel atau perwakilan dari Hotel-Hotel tersebut diberikan akses kepada extranet atau penyelesaian sambungan lain, di mana melalui extranet atau sambungan tersebut mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperbaharui semua harga, ketersediaan, keterangan, gambar, syarat-syarat tempahan, dasar hotel dan maklumat lain yang dipaparkan di dalam Laman web ini. Walaupun kami akan menggunakan kemahiran dan berhati-hati yang munasabah secara komersial dalam melaksanakan perkhidmatan kami, kami tidak akan membenarkan, dan tidak dapat menjamin bahawa, semua maklumat adalah tepat, lengkap, benar atau terkini, atau kami tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan (termasuk kesalahan nyata atau kesalahan pengetikan), gangguan (baik kerana setiap kegagalan, pembaikan, peningkatan atau penyenggaraan Laman atau hal-hal lain), maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau tidak benar atau tidak disampaikannya suatu maklumat. Setiap Hotel tetap bertanggung jawab setiap saat untuk ketepatan, kelengkapan dan kebenaran dari maklumat Hotel yang dipaparkan pada Laman web. Perubahan dalam keadaan atau keadaan pasaran boleh terjadi dengan notis dalam masa yang singkat, yang boleh membuat maklumat yang dipaparkan pada Paparan tidak tepat atau belum diperbaharui. Dalam hal terjadi masalah, Perkhidmatan Pelanggan kami akan memberikan usaha terbaik yang wajar secara komersial untuk membantu anda dan melayani sebagai kenalan penghubung utama dengan Hotel. Sila dimaklumkan bahawa Agoda merupakan salah satu daripada saluran-saluran yang Hotel-Hotel gunakan untuk menjadikan inventori mereka tersedia bagi tempahan. Apabila keputusan carian menyatakan bahawa Hotel-Hotel tertentu tidak lagi mempunyai bilik tersedia, ini bermakna jenis bilik ini tidak tersedia untuk tempahan menerusi Agoda.

Laman web bukan merupakan dan seharusnya tidak dianggap sebagai suatu cadangan atau endosemen dari (kualiti, tingkat perkhidmatan atau peringkat dari) Hotel apapun yang berdaftar pada Laman web. Kami dengan ini secara tegas menolak setiap pernyataan, jaminan atau janji yang berkaitan dengan kualiti, status atau kecukupan dari Hotel apapun yang berdaftar pada Laman web. Hotel boleh diberi kedudukan pada Laman sesuai dengan kriteria yang berbeza (Penarafan bintang, kadar, dan lain-lain). Kedudukan default adalah berdasarkan algoritma automatik yang mungkin dikemas kini atau diubah dari semasa ke semasa dan mengambil kira faktor-faktor berbeza termasuk tetapi tidak semestinya terhad kepada ketersediaan, promosi dan harga, populariti silam, margin dan hasil, penukaran (nisbah tempahan dibuat ke lawatan tapak), jualan malam bilik, pembatalan, kualiti kandungan, skor ulasan tetamu, taraf bintang dan lain-lain. Agoda pada masa ini mempunyai program "Rakan Kongsi Pilihan" iaitu sesetengah Penginapan berpeluang untuk menaik taraf penampakan mereka di Tapak. Penginapan Rakan Kongsi Pilihan tersebut akan ditandakan atau mengandungi keterangan untuk kejelasan. Di bawah keadaan tertentu, Agoda mungkin juga akan menawarkan Penginapan pilihan untuk mendapatkan senarai yang ditaja, iaitu membayar untuk tempat teratas. Senarai tajaan tersebut akan ditanda atau mengandungi kata-kata untuk kejelasan.

Kami berhak untuk tidak menerima pelanggan atau tempahan (atau dalam hal luar biasa untuk membatalkan yang telah disahkan) atas pertimbangan kami dan kerana alasan (undang-undang) apapun tanpa perlu untuk menjelaskan penolakan tersebut. Alasan yang lazim untuk menolak suatu pelanggan atau tempahan merangkumi, tetapi tidak terhad pada: Permintaan penginapan, penjualan semula Penginapan yang ditempah melalui Laman secara individu atau massa tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu ("Penjualan Semula"), pelanggaran Terma Penggunaan, force majeure, sekatan perdagangan atau ekonomi, embargo, sekatan undang-undang, (kecurigaan) penipuan atau pencurian, aktiviti yang disyaki jenayah, tempahan yang mencurigakan, penyerahan pelanggan dengan maklumat yang mengelirukan atau salah, masalah kad kredit, tingkah laku yang tidak sesuai, ancaman, penghinaan, keganasan, keengganan untuk membekalkan maklumat, halangan praktikal, masalah komunikasi kesilapan (lihat di bawah), sejarah, senarai hitam oleh kerajaan atau organisasi antarabangsa (Amerika Syarikat, EU, PBB, Singapura), dll. Sekiranya tempahan ditolak atau dibatalkan oleh Agoda dan bayaran telah dibuat, anda akan menerima bayaran balik jumlah nilai tempahan, kecuali dalam hal Penjualan semula yang tidak dibenarkan atau mana-mana kes sesuai yang kami tentukan secara mutlak di mana kami berhak untuk tidak membayar balik jumlah nilai tempahan atau mana-mana bahagiannya. Bayaran balik tidak akan dikeluarkan sekiranya terdapat Pemberitahuan yang tidak sah disebabkan oleh banyak faktor negatif termasuk keburukan seperti amalan yang dikenakan ke atas rakan kongsi afiliasi kami, Penginapan yang menyediakan Agoda dengan inventori atas dasar yang dikontrak dan dipercayai dan kesan jenama dan kerugian yang negatif kepada Agoda kerana Pengedar yang tidak sah cuba untuk mengecilkan perniagaan Agoda yang mungkin termasuk menempatkan inventori yang dijual semula di tapak yang dikendalikan oleh pesaing Agoda tanpa pengetahuan kami. Kami juga mencadangkan hak kami untuk melarang ("memasukkan ke dalam senarai hitam") para pengguna dari Laman, untuk seterusnya atau untuk sementara waktu, atas pertimbangan kami. Penggunaan yang berada dalam senarai hitam tersebut tidak boleh mencuba untuk menggunakan Laman dengan nama lain atau melalui pengguna lain. Juga lihat di bawah ini berkaitan dengan mekanisme pencegahan penipuan.

Dalam beberapa hal yang jarang berlaku, kami juga mungkin diperlukan untuk membatalkan atau menolak suatu tempahan kerana "kesalahan yang nyata", yang terpisah dari asal kesalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, suatu kesalahan yang nyata adalah suatu kekeliruan dalam Laman (misalnya peruntukan harga) yang tidak boleh dianggap lazim oleh seseorang yang wajar. Jumlah yang dikenakan akan dikembalikan tanpa bayaran dalam hal demikian. Untuk membatalkan atau menolak suatu tempahan kerana alasan ini adalah sepenuhnya atas pertimbangan mutlak Agoda.

Sila perhatikan bahawa tempahan kumpulan yang disyaki boleh juga ditolak, mengingat kebanyakan Hotel mempunyai prosedur khusus untuk tempahan kumpulan. Sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Keadaan tertentu seperti pengubahsuaian yang sedang berjalan, kesalahan tempahan Hotel, dan keperluan tetamu khas boleh menjejaskan kualiti singgah anda. Mohon pastikan untuk memberitahu kepada Hotel mengenai adanya permintaan atau syarat-syarat khusus yang anda miliki pada saat masuk (check-in).

Penjelasan mengenai taraf bintang

Bintang di penginapan atau rating lain ("taraf bintang") disediakan hanya untuk maklumat anda. Taraf bintang adalah berdasarkan maklumat yang kami terima dari pembekal kami, termasuk Penginapan, dan mungkin mengambil kira fasiliti Penginapan, harga, ulasan dan perkhidmatan. Taraf bintang ini mungkin tidak berkaitan dengan mana-mana rating yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pelancongan. Kami tidak menyemak semula penarafan bintang secara bebas. Suatu penarafan bintang hanya bersifat indikatif terhadap tahap keselesaan yang boleh anda harapkan untuk ditemui dalam suatu Hotel tertentu, dengan penarafan bintang yang lebih tinggi pada umumnya menunjukkan tahap keselesaan dan kemudahan yang lebih tinggi. Untuk maklumat yang lebih terperinci, sila lihat huraian terperinci dalam Laman web. Sila perhatikan bahawa penarafan bintang akan berbeza, berdasarkan lokasi, alternatif yang tersedia, keadaan pasaran tempatan, amalan atau keadaan yang lain. Oleh kerana itu, mungkin saja suatu penarafan bintang di suatu negara atau bandar tertentu tidak setanding dengan penarafan bintang yang sama di negara atau bandar lain, kerana keadaan tersebut. Penarafan bintang belum tentu mencerminkan seluruh kemudahan atau perkhidmatan yang mungkin tersedia di suatu Hotel, dan kemudahan dan ciri-ciri tertentu mungkin tidak tersedia di setiap bilik atau di setiap harta dengan kedudukan bintang tertentu. Jika terdapat kemudahan atau ciri-ciri khusus yang penting bagi anda, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami dan menanyakan ketersediaan dari kemudahan atau ciri-ciri tersebut.

B. Perkhidmatan Sampingan Lain

Agoda menyediakan platform dalam talian yang boleh dilayari bagi mencari perkhidmatan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbangan dan kereta sewa, (“Perkhidmatan Sampingan”) dan membuat tempahan untuk Perkhidmatan Sampingan tersebut. Walaupun Laman Agoda menyediakan platform untuk anda melayari dan membuat tempahan bagi Perkhidmatan Sampingan, Perkhidmatan Sampingan tersebut disediakan oleh syarikat gabungan Agoda atau rakan kongsi ("Rakan Kongsi"), yang telah dipilih dengan teliti oleh Agoda. Sebagai contoh, paparan penerbangan, perkhidmatan carian dan tempahan di Laman Agoda adalah disediakan oleh KAYAK dan pembekalnya masing-masing. Rakan Kongsi tersebut akan ditunjukkan dengan jelas pada Laman apabila melayari Perkhidmatan Sampingan dan pautan yang diberikan ke terma dan syarat penggunaan dan/atau polisi kerahsiaan, yang akan mengawal hubungan anda dan Rakan Kongsi kami bagi tempahan Perkhidmatan Sampingan yang berkaitan.

Dengan membuat tempahan menerusi Laman bagi Perkhidmatan Sampingan, anda membuat tawaran untuk menempah (sebagai contoh penerbangan atau kereta sewa) mengikut harga yang tertera bagi tempahan tersebut di Laman, dan mengikut terma dan syarat lain yang dimaklumkan kepada anda dari masa ke masa, yang akan menjadi kontrak yang mengikat apabila tempahan anda telah diterima oleh Rakan Kongsi. Rakan Kongsi akan menunjukkan penerimaan tempahan Perkhidmatan Sampingan menerusi emel pengesahan yang akan dihantar kepada anda. Rakan Kongsi berhak menolak tempahan seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat mereka.

2. Penggunaan Laman web

Seperti yang dinyatakan di atas, Terma Penggunaan ini membentuk perjanjian antara anda dan Syarikat Agoda. Agoda juga bekerja sama dengan syarikat lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada Booking.com B.V., untuk menawarkan pilihan tempahan di Penginapan seluruh dunia kepada pelanggan. Dalam sesetengah kes, anda akan menerima pengesahan yang merujuk kepada syarikat lain tersebut. Agoda juga akan menawarkan pilihan untuk menempah Perkhidmatan Sampingan (penerbangan, kereta sewa) menerusi kerjasama dengan Rakan Kongsi terpilih yang diterangkan di atas.

Agoda memberikan kepada anda, lesen yang terhad, peribadi, tidak dapat dialihkan, tidak dapat di sub-lisensikan, dan boleh ditarik kembali, untuk mengakses dan menggunakan Laman web hanya sebagaimana secara tegas dibenarkan dalam Terma Penggunaan. Kecuali izin terhad ini, kami tidak memberikan kepada anda, hak lain apa-apa yang berkaitan dengan Laman web; setiap hak atau keizinan yang tidak diberikan secara nyata di sini kami cadangkan. Kandungan dan maklumat pada Laman web, serta perisian dan infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, adalah hak milik Agoda atau pembekal dan penyedia Agoda, termasuk Penginapan dan Perkhidmatan Sampingan. Anda hanya boleh menggunakan Laman web untuk melakukan penyelidikan yang bona fide dan sesuai dengan undang-undang dan anda dengan ini menyatakan tidak akan membuat tempahan yang spekulatif, palsu atau bersifat penipuan atau tempahan untuk menjangka permintaan. Anda menyatakan bahawa butiran pembayaran yang anda berikan kepada kami dalam membuat tempahan adalah benar sepenuhnya. Anda juga menyatakan akan memberikan e-mel, butiran pos dan / atau rincial kenalan lain dengan benar dan tepat kepada Agoda, dan mengakui bahawa Agoda boleh menggunakan butiran ini untuk menghubungi anda jika diperlukan. Sila rujuk Polisi Kerahsiaan kami.

Dengan demikian, sebagai suatu syarat untuk menggunakan Laman web, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman web atau isi atau maklumat untuk tujuan komersial apapun atau sebarang tujuan yang tidak bersifat peribadi (secara langsung atau tidak langsung) atau untuk tujuan apapun yang melanggar undang-undang, tidak sah atau dilarang oleh Terma Penggunaan. Kecuali dengan persetujuan bertulis daripada kami sebelum ini, anda bersetuju untuk tidak melakukan pengubahsuaian, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan, memberi izin, menciptakan pekerjaan derivatif dari, mengalihkan, atau menjual atau menjual semula, setiap maklumat, perisian , produk atau perkhidmatan yang diperolehi dari Laman ini. Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

 • menggunakan Laman atau kandungannya untuk apa-apa tujuan komersil yang tidak diberi kebenaran (seperti pengedaran ke depan atau penjualan semula tempahan tanpa kebenaran);
 • membuat tempahan spekulatif, palsu atau yang bersifat penipuan;
 • mengakses, memantau atau menyalin isi atau maklumat apapun dari Laman web dengan menggunakan robot, spider atau scraper atau cara otomasi apapun atau proses manual apapun untuk tujuan apapun tanpa izin bertulis secara tegas dari kami terlebih dahulu;
 • melanggar larangan dalam setiap judul pengecualian robot pada Laman web atau melalui atau mengelakkan usaha lain yang digunakan untuk mencegah atau menyekat akses kepada Laman;
 • mengambil apa-apa tindakan yang memberikan, atau boleh memberikan, menurut pendapat kami, suatu beban besar yang tidak wajar atau tidak proporsional pada infrastruktur kami;
 • melakukan deep-link kepada setiap bahagian dari Laman web (termasuk, tanpa batasan, laluan pembelian) untuk tujuan apapun tanpa izin bertulis secara tegas dari kami terlebih dahulu;
 • menjual semula, menggunakan, memantau (misalnya spider, scrape), memaparkan, memuat turun atau mengeluarkan semula setiap isi atau maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang tersedia dalam Laman web untuk kegiatan atau tujuan komersil atau kompetitif apapun;
 • melakukan "frame", "mirror" atau dengan cara lain menyenaraikan setiap bahagian dari Laman web ke laman lain tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu;
 • menghantar setiap mesej yang melanggar undang-undang (mengikut setiap dan seluruh peraturan perundangan yang berlaku) kepada atau di seluruh Laman, atau setiap mesej yang mencerminkan kegiatan yang melanggar undang-undang;
 • menghantar, atau menyediakan hubungan kepada, setiap mesej yang menyenaraikan bahan-bahan yang boleh dianggap mengandung hal yang merugikan, tidak bermoral, pornografi, hal yang tidak patut, hal yang menyinggung, bersifat keganasan, penuh penganiayaan, tidak sopan, perkauman, diskriminasi, penghinaan, ancaman, hal yang bertele-tele, gangguan, penuh kebencian atau tidak boleh diterima;
 • menghantar atau menyediakan hubungan kepada, setiap mesej yang mengandungi bahan-bahan yang menghina, mencemarkan, salah atau merosakkan;
 • menghantar mesej apapun yang melanggar atau merugikan setiap hak atas kekayaan intelektual atau hak lain dari setiap badan atau orang, termasuk, tanpa had, hak cipta, paten, tanda, undang-undang yang menetapkan rahsia perdagangan, hak kerahsiaan peribadi atau publisiti;
 • menghantar setiap mesej yang tidak berhak untuk anda sediakan di bawah undang-undang atau hubungan kontrak atau hubungan fidusia;
 • Berpura-pura menjadi orang atau badan lain atau menyatakan dengan tidak benar, atau menyatakan dengan keliru hubungan anda dengan seseorang atau suatu badan, atau menggunakan identiti palsu jika tujuannya adalah untuk menyesatkan, menipu atau mengelabui pihak lain;
 • memanipulasi pengenalpastian, termasuk dengan memalsukan tajuk, untuk menyamarkan asal dari mesej yang anda hantar;
 • menggunakan Laman dengan cara apapun yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan dengan terlalu berat, atau merugikan atau mengganggu penggunaan Laman web atau peralatan komputer pengguna yang lain, atau menyebabkan kerosakan, gangguan atau menyekat fungsi dari setiap perisian, peranti keras atau peralatan telekomunikasi;
 • cuba untuk memperoleh akses tanpa kebenaran kepada Laman web, setiap laman web yang berkaitan, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang dihubungkan dengan Laman, melalui rampasan, pengambilan kata laluan, atau dengan cara lain apa-apa;
 • memperoleh atau cuba untuk memperoleh setiap bahan-bahan atau maklumat melalui cara apapun yang tidak dengan sengaja disediakan melalui Laman, termasuk mengambil atau dengan cara lain mengumpul maklumat mengenai pihak lain seperti alamat e-mel;
 • terlibat dalam setiap amalan penipuan yang bertujuan untuk memanipulasi Search Engine Results Page (SERP) organik atau menggunakan teknik Search Engine Optimization ("SEO") yang dianggap bertentangan dengan garis panduan enjin carian yang lazim. Amalan SEO yang dianggap tidak beretika, atau "Topi Hitam" (alias "spamdexing") termasuk, walaupun tidak terbatas pada cloaking, metadata dan title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text dan link, doorway dan cloaked pages, link farming atau schemes, blog comment spam, dan lain-lain;
 • melakukan apa-apa perkara lain yang boleh menyebabkan kerugian kepada Laman web, Syarikat Agoda dan pekerjanya, reputasi Agoda atau yang boleh memberikan kesan negatif yang lain; atau
 • bantuan atau bersubahat dengan mana-mana di atas.

Kecuali diizinkan lain secara tegas, laman web ini tidak boleh menyambung ke laman lain di luar laman utama (homepage) dari Laman atau memberikan frame kepada Laman atau setiap halaman laman web atau bahan-bahan lain apa-apa di dalamnya, atau setiap badan tidak dapat menghubungkan setiap aspek dari Laman dalam suatu email untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis secara tegas dari Agoda.

Dengan melakukan tempahan di Laman, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam program sekatan antarabangsa.

Dengan melakukan tempahan di Laman, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam program sekatan antarabangsa.

3. Harga, Bayaran Tambahan dan Jaminan Harga Terbaik

A. Harga dan Jaminan Harga Terbaik untuk Penginapan

Kami berupaya untuk mempunyai harga yang paling kompetitif dan kami ingin anda membayar harga serendah mungkin untuk persinggahan anda di suatu Hotel. Jika anda mencari tempahan bilik Hotel anda, dengan keadaan tempahan yang sama, dengan kadar yang lebih rendah melalui Internet selepas anda membuat tempahan dengan kami, kami akan menyamakan perbezaan di antara kadar kami dengan kadar yang lebih rendah tersebut dengan syarat-syarat dan keperluan dari Jaminan Harga Terbaik . Agar suatu tuntutan menjadi sah mengikut jaminan ini, tuntutan tersebut wajib memenuhi dan diajukan dengan mematuhi semua syarat-syarat dan keperluan-keperluan yang bersangkutan dengan Jaminan Harga Rendah kami.

Kadang-kadang, kadar yang lebih murah didapati di Laman web untuk persinggahan tertentu di suatu Hotel, untuk jenis bilik yang sama, namun, kadar-kadar yang ditetapkan oleh Hotel ini mungkin dikuatkuasakan dengan batasan dan syarat-syarat khusus, misalnya, berhubung dengan pembatalan dan pulangan wang. Sila periksa butiran jenis bilik dan kadar secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Jenis bilik yang sama boleh mempunyai kadar yang berbeza, bergantung dari batasan dan syarat-syarat tersebut (juga lihat bahagian 6 di bawah ini). Bagi mengelakkan waswas, Jaminan Harga Rendah tidak terpakai untuk Perkhidmatan Sampingan yang disediakan pada Laman.

B. Caj Tambahan oleh Penginapan

Sila perhatikan bahawa seluruh harga di Laman web hanyalah untuk tempahan Hotel anda, dan untuk tarikh malam yang telah diminta dan untuk jumlah orang yang telah dimaklumkan, kecuali ditentukan lain. Kadar tempahan bilik Hotel dipaparkan satu bilik dan satu malam. Kecuali jika dinyatakan lain, Agoda biasanya akan menampilkan kadar tidak termasuk cukai dan bayaran perkhidmatan (lihat di bawah ini untuk butiran lebih lanjut) di Laman, dan memaparkan cukai dan bayaran perkhidmatan tambahan ini di jalur tempahan. Tanpa mengurangi apa-apa yang telah ditetapkan di bawah ini, anda akan melihat jumlah harga terangkum sebelum mengesahkan tempahan anda. Tetapan paparan mungkin berbeza-beza, tapi ini akan ditunjukkan pada laman web tempahan terakhir (sebelum skrin pengesahan). Sila periksa kembali setiap langkah tempahan anda pada laman web tempahan; anda boleh menghentikan tempahan setiap saat sebelum skrin pengesahan final (sila lihat di bawah ini untuk pembatalan selepas-tempahan). Yang termasuk dalam kadar dipaparkan di Laman (di dalam bahagian maklumat Hotel atau sebelum pengesahan tempahan final) dan / atau dalam e-mel-kupon pengesahan. Sarapan pagi biasanya tidak termasuk, kecuali dinyatakan lain secara tegas. Yuran resort dan yuran wajib yang lain (Lihat di bawah) dan cukai bandar tempatan, pelancong atau penginapan tertentu (jika berkenaan) yang perlu dikutip terus daripada tetamu, biasanya tidak disertakan dalam kadar kecuali dinyatakan sebaliknya. Sila sahkan penerangan atau dasar Hotel di Laman web. Insurans dalam bentuk apapun tidak pernah dimasukkan dalam kadar. Tempahan bilik Hotel standard adalah untuk satu atau dua orang tetamu, tempat tidur tambahan biasanya akan dikenakan bayaran tambahan. Hotel juga boleh menolak untuk menerima orang-orang tambahan jika tidak diberitahu sebelumnya. Sila perhatikan bahawa beberapa Hotel tertentu mungkin akan membebankan kepada anda, yang disebut dengan "bayaran resort" tambahan namun wajib (atau sejenisnya) untuk penggunaan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu. Bayaran resort ini biasanya tidak termasuk dalam harga, namun akan disebutkan dalam huraian Hotel di Laman web. Anda juga mungkin akan dikenakan secara langsung oleh Hotel, bayaran tambahan tenaga, kos pengendalian Bagasi, kos penghantaran surat kabar, kos keselamatan dalam bilik, bayaran pelancongan, atau bayaran kebersihan bilik. Amalan untuk menambah bayaran Hotel tambahan adalah di luar kawalan Agoda dan berlaku di beberapa pasaran, termasuk di AS. Tidak perlu diberitahu lagi, bayaran insidentil pilihan dan penggunaan peribadi hampir tidak pernah termasuk, misalnya, bayaran letak kereta, bayaran minibar, penggunaan telefon, perkhidmatan bilik, makanan & minuman, makan malam istimewa (gala dinner), sewaan filem, internet, dan lain- lain. Selama jangka waktu puncak tertentu, beberapa Hotel akan menambahkan adanya makan malam istimewa wajib (misalnya untuk Tahun Baru, Krismas, Tahun Baru Imlek, ...). Hal ini tidak termasuk dalam kadar bilik, tetapi akan dipaparkan pada borang tempahan. Sila lihat "Maklumat Hotel", "syarat tempahan", "Polisi Pembatalan" atau kata-kata seumpamanya di Laman. Jika anda meragui sama ada sesuatu termasuk dalam kadar atau tidak, anda boleh menghubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Bagi Hotel-hotel tertentu, yuran pengangkutan atau pemindahan hotel wajib dikenakan di samping kadar bilik atas permintaan Hotel, atau mengikut pilihan anda jika berkenaan. Ini perkara biasa terutamanya untuk destinasi pulau (cth. Maldives) di mana anda memerlukan pengangkutan Hotel untuk sampai ke Hotel. Harap maklum Agoda tidak mengaturkan sebarang pengangkutan. Pengangkutan selalunya diaturkan dan ditawarkan oleh atau bagi pihak Penginapan, yang bertanggungjawab terhadap perkhidmatan pengangkutan tersebut, bukan Agoda. Agoda tidak bertanggung jawab atas high, keselamatan, frekuensi atau tahap perkhidmatan dari perkhidmatan pengangkutan tersebut. Di beberapa bidang kuasa, Hotel juga disyaratkan untuk secara langsung menagih cukai kediaman atau cukai bandar tempatan dari para tetamu. Kerajaan juga terkadang menerbitkan cukai tambahan dan mungkin akan meminta Hotel untuk menuntutnya secara langsung. Kos-kos ini, jika relevan, wajib dibayar kepada Hotel secara langsung pada saat keluar (check-out). Sila semak dengan Hotel atau Khidmat Pelanggan bayaran tambahan mana yang (tidak) termasuk.

C. Caj Tambahan untuk Perkhidmatan Sampingan

Harap maklum semua harga pada Laman untuk Perkhidmatan Sampingan adalah ditetapkan oleh Rakan Kongsi kami, melainkan dinyatakan disebaliknya. Sila rujuk kepada terma dan syarat berkaitan Rakan Kongsi bagi apa-apa caj tambahan yang mungkin akan dikenakan terhadap tempahan anda (contohnya, cukai lapangan terbang).

D. Pertukaran Mata Wang

Kadar boleh ditukar ke dalam mata wang yang berbeza untuk kemudahan anda. Harga Penginapan dan Perkhidmatan Sampingan yang disediakan dalam mata wang selain daripada mata wang yang dipaparkan di Laman telah ditukarkan kepada mata wang pada kadar yang ditentukan oleh Agoda, yang mungkin termasuk caj pertukaran dan/atau pemprosesan bagi mata wang tertentu. Mata wang dan jumlah yang anda lihat terpapar pada halaman terakhir penempahan ialah jumlah yang akan dikenakan oleh Syarikat Agoda pada kad kredit anda. Anda mungkin diberikan pilihan untuk membayar dalam mata wang kad kredit anda jika ianya berbeza dari matawang yang dipilih. Dalam kes pembayaran serta merta, anda akan melihat amaun yang telah ditukar yang akan dicaj kepada kad anda. Dalam kes "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian" (lihat Seksyen 5), anda akan melihat anggaran amaun ditukar, yang cuma akan dicaj pada kadar pertukaran bagi tarikh pembayaran akan datang, maksudnya ia mungkin berbeza dari anggaran. Bank anda mungkin mengenakan yuran tambahan terhadap urus niaga tersebut, yang berada di luar kawalan Agoda. Sila ambil perhatian bahawa kadar mata wang bertukar setiap hari. Bagi pelanggan yang menggunakan Alipay atau UnionPay untuk pembayaran, sila ambil perhatian bahawa semua caj akan sentiasa dikenakan dalam Yuan Renminbi China (CNY/RMB) (amaun seperti dipaparkan) dan amaun dalam USD yang dipaparkan dalam kurungan adalah untuk rujukan sahaja. Kad kredit tertentu tidak menerima pembayaran dalam mata wang tertentu, dalam kes tersebut mata wang alternatif (biasanya berdasarkan negara bank pengeluar) akan dicadangkan dalam ruang baru. Penjelasan mengenai Pembebanan Cukai dan Bayaran.

Penjelasan mengenai Caj untuk Cukai dan Bayaran

Sehubungan dengan memudahkan transaksi Hotel anda, caj kepada kad kredit anda boleh merangkumi caj bagi cukai dan bayaran ("Cukai dan Bayaran") kecuali dinyatakan lain. Bayaran ini merangkumi suatu jumlah yang dianggarkan untuk mengembalikan jumlah yang kami bayar kepada Penginapan berkaitan dengan tempahan anda untuk cukai yang terhutang oleh Penginapan, termasuk, tanpa batasan, cukai jualan dan penggunaan, cukai huni, cukai bilik, cukai duti, cukai nilai tambah dan/atau cukai-cukai sejenis. Di beberapa lokasi, jumlah cukai boleh juga merangkumi bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh kerajaan atau bayaran lain yang tidak dibayar secara langsung kepada pihak percukaian yang berkuasa, namun disyaratkan oleh undang-undang untuk ditagih oleh Hotel. Jumlah yang dibayar kepada Hotel yang berkaitan dengan tempahan anda untuk cukai-cukai boleh berbeza dari jumlah yang kami perkirakan dan kami masukkan ke dalam caj kepada anda. Baki daripada caj Cukai dan Bayaran, jika ada, adalah suatu bayaran yang kami tahan sebagai sebahagian daripada pampasan bagi perkhidmatan kami, dan untuk menanggung bayaran tempahan anda, termasuk, misalnya, bayaran perkhidmatan pelanggan. Jika bakinya negatif, Syarikat Agoda akan menanggung perbezaan tersebut. Caj untuk Cukai dan Bayaran adalah berbeza-beza, berdasarkan beberapa faktor termasuk, tanpa batasan, jumlah yang Syarikat Agoda bayar kepada Hotel dan lokasi Hotel anda menginap, dan boleh merangkumi keuntungan yang Syarikat Agoda tahan.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini, kami bukan merupakan penjual yang menagih dan membayar cukai kepada pihak percukaian yang berkuasa. Para pembekal Hotel kami, sebagai para penjual, akan memasukkan semua cukai yang berlaku ke dalam jumlah yang dikenakan kepada kami, dan kami akan membayar jumlah tersebut terus kepada penjual. Syarikat Agoda bukan merupakan suatu pihak yang turut-menjual yang berkaitan dengan penjual, dengan siapa kami menempah atau melakukan tempahan atas tatacara perjalanan pelanggan kami. Boleh dikenakannya cukai dan kadar cukai yang berlaku, dan jenis cukai yang berlaku sangat berbeza di setiap lokasi.

Untuk transaksi yang melibatkan Hotel yang terletak di beberapa bidang kuasa tertentu, caj kepada kad kredit anda untuk Cukai dan Bayaran juga merangkumi suatu bayaran cukai yang harus Syarikat Agoda tagih dan dibayar kepada bidang kuasa untuk cukai yang terhutang atas jumlah yang Syarikat Agoda tahan sebagai pampasan untuk perkhidmatan kami.

Untuk Hotel di mana anda perlu membayar di Hotel, harga mungkin termasuk atau tidak termasuk cukai dan perkhidmatan. Sila periksa syarat-syarat tempahan dan mel atau kupon pengesahan anda atau hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Seperti yang telah dinyatakan di atas, bandar atau daerah tertentu mengenakan cukai bandar, katil, pelancong, penginapan atau yang seumpama dengannya yang perlu dikutip oleh Hotel tempatan.

Berhubung Perkhidmatan Sampingan, pengiraan untuk cukai dan bayaran yang dikenakan akan dinyatakan dalam terma dan syarat Rakan Kongsi kami.

4. Kerahsiaan

Kami menghormati maklumat peribadi anda. Sila rujuk pada Polisi Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

5. Kad Kredit - Pembayaran - "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian" - Umur - Penipuan

Untuk penempahan Hotel prabayar dengan Agoda, kad kredit anda akan dicaj oleh Agoda bagi harga penuh (kadangkala tanpa pilihan untuk pembayaran balik bergantung pada syarat-syarat penempahan Hotel tersebut, lihat di bawah) semasa penempahan dan pengesahan tempahan itu, atau dalam kes penempahan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian", pada masa akan datang yang diberitahu dalam emel pengesahan. Ketika menggunakan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian", sila pastikan bahawa kad kredit adalah sah dan mempunyai kredit yang mencukupi untuk tarikh pembayaran akan datang. Jika kad kredit tidak boleh dicaj pada tarikh terbabit atas sebarang alasan, tempahan akan dibatalkan melainkan anda dapat memastikan bahawa pembayaran kad boleh disahkan tepat pada masanya. Sila periksa kembali butiran tempahan secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Syarikat Agoda akan memproses pengembalian, jika, dan apabila relevan, dalam jangka waktu yang wajar. Untuk Hotel-Hotel tertentu, Syarikat Agoda tidak akan mengecaj kad kredit anda, kerana anda akan membayar terus kepada Hotel (dibayar kemudian). Namun, dalam beberapa hal, beberapa Hotel mungkin akan melakukan pra-kebenaran terhadap kad anda, mengenakan suatu deposit atau mengenakan harga penuh dari tempahan di muka. Hotel mungkin akan meminta butiran kad kredit bagi menjamin tempahan anda. Oleh itu, Syarikat Agoda akan menghantar terus maklumat kad kredit anda kepada Hotel yang anda tempah, dan kami juga boleh melakukan pengesahan atau pra-kebenaran terhadap kad kredit anda. Untuk menjaga dan mengenkripsikan maklumat kad kredit anda pada saat berada dalam diberikan kepada kami, kami menggunakan teknologi "Secure Socket Layer (SSL)" bagi perkhidmatan kami. Harap maklum bank anda mungkin mengenakan yuran tambahan terhadap urus niaga tersebut, yang berada di luar kawalan Syarikat Agoda.

Sesetengah syarikat kad kredit mengenakan caj kepada kepada ahli mereka untuk memproses "transaksi asing". Jika anda melakukan transaksi kad dan penerima menggunakan bank di luar negara selain daripada bank yang mengeluarkan kad anda, perkhidmatan pentaksiran antarabangsa, bayaran transaksi rentas sempadan atau bayaran serupa akan dikenakan. Bank pengeluar anda mungkin atau tidak mengenakan bayaran ini kepada anda (pengguna kad). Sila hubungi bank pengeluar anda untuk maklumat lanjut kerana ini di luar kawalan Syarikat Agoda.

Dalam hal terjadi penipuan kad kredit atau penggunaan yang tidak berkuasa atas kad kredit anda oleh pihak ketiga, anda wajib menghubungi bank anda atau penerbit kad kredit anda dengan segera setelah mengetahui adanya penggunaan yang tidak dibenarkan tersebut. Jika anda mengesyaki telah berlaku tempahan yang tidak diberi kuasa atau yang bersifat penipuan melalui Agoda, sila segera hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Bagi melakukan sesuatu tempahan, anda mesti berusia lebih daripada 18 tahun (atau usia majoriti di negara dan wilayah tertentu di mana usia tersebut lebih daripada 18) dan mempunyai kapasiti undang-undang sepenuhnya untuk melakukan urus niaga (atau memperoleh kuasa daripada wali anda yang sah secara undang-undang). Anda menyatakan bahawa kad kredit atau debit yang anda gunakan adalah milik anda sendiri atau bahawa anda mempunyai kebenaran untuk melengkapkan penempahan ini dengan kad ini dan bahawa terdapat dana yang mencukupi untuk membiayai kos urus niaga. Anda menerima tanggungjawab kewangan bagi seluruh urus niaga yang dilakukan dengan nama atau akaun anda.

Anda menyatakan bahawa butiran yang anda berikan kepada kami dalam membuat tempahan adalah benar sepenuhnya. Syarikat Agoda berhak untuk tidak menerima kad kredit tertentu. Agoda boleh menambah atau menghapuskan kaedah pembayaran lain atas pertimbangannya sendiri. Untuk kemudahan tambahan, Agoda sekarang juga menawarkan pilihan untuk penyimpanan selamat butiran kad kredit anda dalam fail. Untuk bituran lanjut, lihat Polisi Privasi kami.

Kami mempunyai mekanisme pengesanan dan pencegah penipuan yang sangat ketat. Dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan maklumat atau pengesahan tambahan untuk menyemak dan mengesahkan tempahan, seperti yang telah diterangkan dengan lebih lanjut pada Laman ini. Satu yuran pengesahan yang kecil atau pra-pengesahan akan dikenakan kepada kad anda juga apabila menggunakan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian". Bakinya akan dicaj selepas pengesahan atau, dalam kes "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian", pada tarikh pembayaran yang akan datang (lihat komen di atas tentang kemungkinan pembatalan dalam kes kad tidak boleh dicaj pada terikh terbabit atas sebarang alasan). Penempahan tidak disahkan sehingga anda menerima emel pengesahan dengan kupon dan terdapat kemungkinan bahawa Hotel telah ditempah sepenuhnya semasa pemeriksaan penipuan, dengan itu penempahan tidak lagi boleh didapati. Agoda tidak boleh dianggap bertanggungjawab dalam kes seperti ini. Maklumat tambahan yang dikemukakan akan dikendalikan mengikut piawai industri yang ketat untuk melindungi keperibadian, dengan menggunakan penyulitan bagi penghantaran dan agen khas untuk pengesahan. Jika anda memutuskan untuk tidak mengemukakan maklumat tambahan atau jika kami tidak berpuas hati dengan maklumat yang telah diterima, penempahan tidak akan dilengkapkan dan akan dibatalkan sepenuhnya dan apa-apa jumlah yang dicaj (termasuk caj pengesahan yang berkenaan) akan dikembalikan.

Penjelasan mengenai kegagalan pembayaran

Atas pelbagai sebab, pembayaran di Laman mungkin tidak berjaya. Bagi kes-kes tersebut, Agoda akan menawarkan anda alternatif untuk memastikan tempahan boleh diteruskan. Jika anda ada sebarang soalan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

6. Syarat tempahan – Pembatalan, Tidak Muncul, Pulang Awal dan Daftar Keluar Lewat – Polisi Penginapan Khusus – Keperluan Khas – perkhidmatan atau produk tambahan Agoda

Dengan membuat tempahan Penginapan di Laman kami, anda telah menerima dan menyetujui syarat-syarat tempahan Penginapan yang berkaitan, termasuk polisi pembatalan dan polisi tidak hadir untuk tempahan tersebut, dan terhadap sebarang terma dan syarat (pelaksanaan) tambahan Penginapan yang mungkin terpakai untuk tempahan anda atau semasa anda menginap, termasuk perkhidmatan yang diberikan dan/atau produk yang ditawarkan oleh Penginapan (pelaksanaan terma dan syarat Penginapan boleh diperoleh dari Penginapan yang berkaitan). Polisi pembatalan dan tidak datang pada umumnya di setiap Hotel akan disediakan di Laman di halaman maklumat Hotel atau di dalam "syarat tempahan", "Polisi Pembatalan" atau seumpamanya, dan dalam e-mel dan kupon pengesahan. Sila perhatikan bahawa anda mungkin akan dikenakan bayaran untuk pembatalan anda, sesuai dengan polisi pembatalan dan tidak datang dari Hotel, dalam hal tertentu untuk jumlah keseluruhan hari malam atau malam pertama. Kami anjurkan anda untuk membaca polisi pembatalan dan tidak datang dari Hotel dengan berhati-hati sebelum membuat tempahan. Jika anda tidak tiba di Hotel anda pada waktunya pada hari tempahan anda dan tidak memaklumkan kepada Hotel, sisa daripada tempahan anda boleh dibatalkan dan anda tidak berhak atas pengembalian wang, tergantung dari peruntukan dan syarat-syarat di Hotel yang bersangkutan. Tanpa mengambil kira polisi pembatalan Penginapan, Syarikat Agoda berhak untuk mengecaj bayaran pembatalan, ini akan ditunjukkan dalam Laman. Sila periksa kembali maklumat Penginapan secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Beberapa Hotel tertentu akan mengenakan bayaran tambahan untuk keluar terlebih dahulu atau terlambat.

Jika anda bermaksud untuk melihat, menyesuaikan atau membatalkan tempahan anda, anda boleh merujuk pada e-mel pengesahan dan mengikuti arahan yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan instrumen perkhidmatan sendiri kami, atau dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan kami.

Banyak penginapan mempunyai polisi tertentu untuk kanak-kanak, pengiring pengembara dan/atau mengembara dengan haiwan peliharaan. Seperti yang dinyatakan di atas, anda dinasihatkan memeriksa dengan Pegawai Khidmat Pelanggan, Penginapan itu tersebut, atau mengesahkan dengan polisi Penginapan.

Keperluan Khas: Jika anda mempunyai keperluan khusus (contohnya, bilik yang boleh diakses oleh kerusi roda), anda perlu menghubungi Perkhidmatan Pelanggan atau Hotel, dan memastikan apakah keperluan khusus tersebut dapat dipenuhi. Sila perhatikan bahawa seluruh permintaan khusus dapat dipenuhi tergantung dari ketersediaan yang ada, dan tidak boleh dijamin oleh Agoda. Bergantung kepada polisi Hotel yang bersangkutan, tempahan anda tidak dapat dikembalikan semula, dibatalkan atau diubah jika keperluan khusus tidak dapat dipenuhi. Jika disediakan, permintaan anda akan disahkan sebaik tiba.

Penjelasan mengenai Amaran Harga Agoda

Anda boleh memilih untuk menetapkan "Amaran Harga" Agoda terhadap penginapan di Laman kami. Jika dipilih, kami akan menghantar Amaran Harga apabila harga di Penginapan pilihan dan garis masa yang dinyatakan dalam Laman kami berubah. Amaran Harga tidak akan khusus untuk jenis bilik atau fungsi lain yang berkaitan dengan Penginapan (seperti termasuk sarapan, full board, jenis katil). Maksimum satu Amaran Harga setiap penginapan setiap hari akan dihantar kepada anda. Amaran Harga hanya akan dihantar jika harga Penginapan berubah daripada melebihi tahap "kematanan" yang kami tetapkan. Jenis Amaran Harga yang dihantar kepada bergantung pada medium yang anda gunakan, iaitu menerusi emel jika Tapak pilihan anda ialah laman Agoda atau menerusi pemberitahuan tolak jika Tapak pilihan anda ialah aplikasi Agoda. Anda bertanggungjawab untuk mengemas kini seting Amaran Harga anda. Amaran Harga dalam seting anda akan terus dihantar kepada anda walaupun selepas anda membuat tempahan di Penginapan yang dipilih tersebut atau Penginapan lain bagi tempoh yang dinyatakan sehingga anda mengubah seting Amaran Harga anda. Dengan memilih untuk menerima Amaran Harga tidak akan menjejaskan pilihan lain yang anda buat mengenai penerimaan komunikasi dari kami. Kami juga akan memberikan anda keupayaan untuk tidak menerima Amaran Harga pada bila-bila masa dengan mengklik "tutup amaran harga" atau mesej serupa yang ditemui dalam Amaran Harga yang dihantar kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang ini, sila lihat Polisi Kerahsiaan kami.

Penjelasan tentang Tawaran Misteri Agoda

Menerusi program “Tawaran Misteri”, Agoda dapat menawarkan bilik Penginapan berkualiti dengan kerap pada harga yang sangat menarik, dan anda dapat berjimat besar di penginapan berkualiti yang terpilih di seluruh dunia, dari hotel mewah 5 bintang hinggalah ke hotel butik yang menawan. Untuk pelbagai sebab, Penginapan yang menyertai program ini memilih untuk tidak mendedahkan diri sehingga tempahan disahkan dan dibayar.

Tawaran Misteri ditandakan dengan logo khusus dan anda boleh menyemak imbas dan menyelidik penginapan-penginapan ini (kawasan umum, keterangan, kemudahan) sebelum membuat tempahan, tetapi anda tidak akan tahu penginapan yang mana. Selepas tempahan anda disahkan, nama penginapan, lokasi dan maklumat perhubungan akan didedahkan. Bagi memastikan Agoda boleh terus menawarkan harga istimewa ini, tempahan Tawaran Misteri tidak boleh dibatalkan dan wang tidak akan dipulangkan.

Penjelasan mengenai PointsMAX

Menerusi program “PointsMAX”, Agoda menawarkan anda peluang untuk mengumpul mata dengan program kesetiaan pihak ketiga tertentu (seperti program perbatuan dari syarikat penerbangan). Untuk Penginapan tertentu, anda boleh memilih program kesetiaan pihak ketiga dari menu PointsMAX untuk melihat tawaran, bersebelahan tawaran biasa bilik kami. Jika ada, anda akan ditawarkan pilihan tempahan PointsMAX yang akan menggunakan mata dengan program kesetiaan pihak ketiga. Mata yang anda terima dan nama program akan disahkan semula dalam borang tempahan dan mesej pengesahan terima kasih yang anda akan terima selepas membuat tempahan PointsMAX. Mata akan dikirim terus ke akaun program pihak ketiga anda dalam masa 2 hingga 8 minggu selepas tarikh daftar keluar. Bagi mengelakkan waswas, program PointsMAX tidak terpakai untuk Perkhidmatan Sampingan yang disediakan pada Laman ini.

Beberapa catatan penting untuk semua tempahan PointsMAX:

 • ID keahlian benefisiari yang dimaksudkan untuk mata ganjaran pihak ketiga harus kepunyaan tetamu yang menginap di hotel (dikenalpasti dengan nama tetamu utama);
 • Harga tempahan PointsMAX mungkin berbeza dari harga tempahan biasa dengan syarat-syarat yang sama;
 • Harga tempahan PointsMAX tidak boleh dibahagikan kepada harga bilik dan komponen mata ganjaran;
 • Sebarang polisi pembatalan berkaitan akan digunapakai sepenuhnya terhadap tempahan PointsMAX;
 • Hanya mata ganjaran atau perbatuan boleh dikumpulkan, bukan status mata atau mata;
 • Tempahan yang dibatalkan tidak akan menerima mata ganjaran, tanpa menghiraukan syarat-syarat pembatalan kewangan.
 • Mata ganjaran tidak boleh ditukar dengan tunai dan tidak boleh dikumpul dengan tawaran lain;
 • Jaminan harga rendah Agoda tidak terpakai untuk tempahan PointsMAX; dan
 • Terma dan syarat program kesetiaan pihak ketiga tersebut akan terpakai untuk program itu.

Penjelasan mengenai Kaunter Agoda

Disediakan di penginapan yang terpilih sahaja, Agoda boleh mendaftarkan anda dalam program Kaunter Agoda, dan menerusi Aplikasi Agoda anda boleh melihat senarai caj, daftar keluar (jika dibenarkan penginapan berkaitan) dan menerima pemberitahuan berkaitan, dan sepanjang anda menginap di penginapan yang ditempah menerusi Agoda. Anda akan dimaklumkan tentang penyertaan dalam program Kaunter Agoda di pengesahan tempahan Agoda bagi penginapan yang berkaitan. Penyertaan dalam program Kaunter Agoda tidak dikenakan bayaran dan anda boleh keluar daripada program Kaunter Agoda pada bila-bila masa semasa anda menginap. Caj yang dikenakan di penginapan semasa tempoh menginap dan anda boleh melihat caj tersebut menerusi Kaunter Agoda adalah termasuk, perkhidmatan bilik, rawatan spa, restoran/bar mini, katil tambahan, telefon, internet, pay-per-view, pusat perniagaan dan caj lain yang akan dikenakan semasa anda menginap. Caj berikut boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda dan akan dikemas kini sepanjang anda menginap. Semua caj boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda ialah caj yang dikenakan dan harus dibayar di penginapa nberkaitan dan tiada caj yang boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda harus dibayar kepada Agoda. Selanjutnya, pada akhir tempoh menginap anda, anda boleh melihat senarai caj yang dikenakan di penginapan yang anda boleh kirim kepada emel khusus anda. Harap maklum senarai caj yang dijana pada Kaunter Agoda adalah bukan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai invois cukai - invois cukai yang berkaitan hanya boleh dikeluarkan oleh penginapan berkenaan secara terus. Caj dalam semua kes, akan dicaj kepada kad kredit pilihan anda sama ada kad kredit dalam rekod Agoda semasa anda membuat tempahan menerusi Agoda,  atau kad kredit yang anda berikan kepada penginapan berkaitan semasa anda mendaftar masuk atau mendaftar keluar. Untuk maklumat lanjut tentang perkongsian maklumat kad kredit terhad dan selamat oleh Agoda kepada penginapan berkaitan yang ditempah oleh anda, sila lihat Polisi Kerahsiaan kami.

Apa-apa pertikaian atau isu-isu yang anda mungkin ada di caj boleh dilihat melalui Kaunter Agoda perlu diselesaikan oleh anda dengan penginapan berkaitan dan Agoda menafikan sebarang risiko atau tanggungjawab untuk bayaran yang ditanggung oleh anda dengan penginapan berkaitan. Dalam menggunakan dan dengan menyertai program Kaunter Agoda, Agoda tidak membuat sebarang jaminan atau apa-apa perwakilan termasuk tetapi tidak terhad kepada kebolehdagangan, kesesuaian atau kesesuaian untuk kegunaan tertentu, Agoda juga tidak menjamin atau menyatakan bahawa program Kaunter Agoda adalah sentiasa ada, tepat, boleh dipercayai atau bebas daripada sebarang kekurangan. Dengan menyertai program Kaunter Agoda, penyertaan anda adalah atas risiko sendiri.

7. Hak Harta Intelek – Notis Tanda Dagangan

Jenama "Agoda", serta penterjemahan dalam sesetengah bahasa tempatan yang berkaitan merupakan cap dagang berdaftar atau dilesenkan kepada Agoda dan/atau syarikat-syarikat sekutunya di banyak negara di serata dunia, termasuk tetapi tidak terhad kepada AS, EU, Kanada, Singapura, Thailand, Jepun, China, India, Malaysia, Australia, Rusia, Korea, Indonesia, UAE, Switzerland, dll. Nama produk dan syarikat yang disebutkan dalam Situs mungkin adalah nama, tanda dagangan, cap dagangan, tanda perkhidmatan, logo, simbol atau nama hak milik lain dari Agoda, pemberi lesennya, atau syarikat terasosiasi atau pihak ketiga. Penggunaan dalam laman atas setiap nama, nama dagang, tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo, simbol atau nama hak milik, atau penandaan dari atau pemilikan pihak ketiga, dan ketersediaan dari barang atau perkhidmatan tertentu dari pihak ketiga tersebut melalui Laman, tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu endosemen atau sponsor dari Laman oleh pihak ketiga tersebut, atau penyertaan dari pihak ketiga tersebut dalam tawaran barang, perkhidmatan atau maklumat melalui Laman. Agoda mempunyai hak cipta terhadap Laman. Anda tidak boleh menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari Agoda tanpa persetujuan kami.

Laman mengandungi bahan hak cipta, nama dagangan dan maklumat hak milik lain, termasuk, tetapi tidak terhad pada, kata-kata, perisian, gambar, grafik dan mungkin di kemudian hari termasuk video, grafik, muzik dan suara. Seluruh isi dari Laman dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kami, dan para pemberi lesen kami, mempunyai hak cipta dan / atau hak database dalam pemilihan, koordinasi, tatacara dan pembaikan dari isi tersebut, juga dalam isi asalnya. Anda tidak boleh mengubah, menerbitkan, menghantar, ikut serta dalam mengalihkan atau menjual, mencipta pekerjaan derivatif, atau dengan cara apapun mengeksploitasi, setiap isi, secara keseluruhan atau sebahagian, kecuali sebagaimana telah ditetapkan dalam Terma Penggunaan.

Kecuali dinyatakan lain, perisian yang diperlukan oleh perkhidmatan kami atau sedia di, atau digunakan oleh Laman dan hak atas kekayaan intelektual (termasuk tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo, reka bentuk, hak cipta, dan lain-lain) dalam isi dan maklumat dan bahan-bahan di Laman dimiliki oleh Agoda, syarikat sekutu atau terasosiasinya, para pemberi lesen, para pembekal (termasuk Hotel-Hotel) atau para penyedianya. Agoda tidak bertanggung jawab atas bahan-bahan hak cipta apapun yang diberikan oleh pihak ketiga atau melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun oleh pihak ketiga tersebut.

Anda boleh menggunakan maklumat dari Laman hanya untuk kegunaan peribadi anda. Kecuali diizinkan lain secara tegas mengikut undang-undang hak cipta, penggandaan, pengedaran semula, penghantaran kembali, penerbitan atau ekspolitasi komersial atas bahan-bahan yang telah dimuat turun dalam bentuk apapun tidak akan dibenarkan tanpa izin secara tegas dari kami, dan dari pemilik hak cipta. Dalam hal terjadi penggandaan, pengedaran semula atau penerbitan yang dibenarkan dari bahan-bahan hak cipta, tidak ada perubahan dalam, atau peniadaan atribusi pengarang, nota tanda atau notis hak cipta yang boleh dilakukan. Anda mengakui bahawa anda tidak akan mempunyai hak pemilikan apapun dengan memuat turun bahan-bahan hak cipta.

Kami dapat menyediakan hubungan hiperteks ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak lain. Dengan menggunakan hubungan tersebut, anda mengakui bahawa anda meninggalkan Laman dan meneruskan atas tanggung jawab anda sendiri.

Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Jika dengan niat baik, anda meyakini bahawa bahan-bahan yang kami tempatkan melanggar hak cipta anda, anda atau agen anda ("Pengaju keberatan") dapat menghantar notis bertulis kepada kami, yang merangkumi maklumat berikut ini:

1. nama dan alamat Pengadu;

2. jika Pengadu bukan merupakan pemilik hak cipta atau pemegang lesen eksklusif, nama dan alamat daripada pemilik hak cipta atau pemegang lesen eksklusif;

3. jika Pengadu bukan penduduk Singapura, alamat dari Pengadu untuk perkhidmatan di Singapura;

4. nombor telefon, nombor faks (jika ada) dan alamat surat elektronik di mana Pengadu boleh dihubungi;

5. maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami untuk mengenal pasti pekerjaan hak cipta yang diduga telah dilanggar;

6. maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mengenal pasti dan mencari salinan elektronik yang diduga telah melanggarnya, termasuk lokasi online dari salinan elektronik tersebut;

7. kenyataan bahawa Pengadu meminta kami untuk menghapuskan atau menutup akses kepada salinan elektronik;

8. suatu kenyataan bahawa Pengaju keberatan meyakini dengan niat baik bahawa salinan elektronik telah melanggar hak cipta dalam pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perenggan 5 di atas;

9. suatu kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat;

10. suatu kenyataan bahawa Pengadu adalah (a) pemilik atau pemegang lesen eksklusif dari hak cipta dalam pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perenggan 5 di atas, atau (b) diberikan kuasa untuk bertindak atas nama pemilik atau pemegang lesen eksklusif tersebut; dan

11. suatu kenyataan bahawa Pengaju keberatan tunduk pada bidang kuasa mahkamah di Singapura untuk tujuan proses mengikut peruntukan yang berkenaan dalam Singapore Copyright Act.

Notis ini wajib ditandatangani oleh Pengaju keberatan dan dihantar kepada kami dengan surat berdaftar kepada alamat yang dinyatakan dalam Bahagian 11, c / o Jabatan Undang-Undang - Tuntutan Hak Cipta.

Kami akan menyemak dan menangani seluruh notis yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kami anjurkan anda berunding dengan penasihat undang-undang anda sebelum memfailkan notis. Juga mohon diketahui bahawa anda boleh bersalah atas suatu kesalahan atau bertanggung jawab atas ganti rugi jika anda membuat tuntutan pelanggaran hak cipta yang tidak benar.

8. Maklum Balas – Maklumat Selanjutnya – Hak Pengguna–Perkhidmatan Lain

Dengan menyelesaikan sesuatu tempahan, anda telah bersetuju untuk menerima mesej pengesahan (emel dan/atau SMS) serta satu email jemputan untuk melengkapkan borang penilaian tetamu kami, yang akan dengan segera kami hantar kepada anda setelah anda menginap di Hotel, diikuti oleh satu atau lebih peringatan. Keperluan melengkapkan borang ini adalah tidak wajib. Untuk penjelasan, emel-emel pengesahan dan ulasan pelanggan adalah satu transaksi dan bukan sebahagian daripada risalah atau emel pemasaran, yang mana anda boleh hentikan langganan (lihat Polisi Privasi kami untuk butiran lanjut). Bagi Perkhidmatan Sampingan, Rakan Kongsi yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan mungkin akan mempelawa anda untuk menghantar ulasan terhadap Perkhidmatan Sampingan yang disediakan. Ulasan tetamu yang lengkap (termasuk lampiran, jika ada) akan dimuat naik di halaman berkaitan di Tapak dengan tujuan memaklumkan pelanggan (akan datang) terhadap pandangan tentang tahap perkhidmatan dan kualiti Penginapan. Dengan mengepos ulasan dan mengirim kandungan seperti gambar, anda memberikan kebenaran penuh kepada Agoda terhadap semua kandungan pengguna termasuk nama anda. Agoda mempunyai hak untuk menterjemahkan, menyunting, menyelaras, menolak atau mengeluarkan ulasan-ulasan mengikut budi bicaranya. Anda mengesahkan bahawa anda akan mematuhi Panduan Ulasan Tetamu. Selain itu, anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) anda mempunyai dan mengendalikan seluruh hak terhadap isi dari pengguna yang anda hantar atau distribusikan dengan cara lain, atau anda mempunyai hak yang sah untuk menghantar dan mengedarkan isi dari pengguna tersebut kepada atau melalui Laman; ( ii) kandungan tersebut tepat dan tidak mengelirukan; dan (iii) penggunaan dan penghantaran atau transmisi yang lain dari kandungan tersebut tidak melanggar Terma Penggunaan atau peraturan perundangan yang berlaku dan tidak akan melanggar hak dari, atau menyebabkan kerugian kepada pihak atau badan mana-mana. Anda lebih banyak memberikan kepada Agoda, hak untuk melakukan usaha undang-undang terhadap pihak atau badan mana-mana yang melanggar hak-hak anda atau Agoda atas isi tersebut, dengan adanya suatu kesalahan dari Terma Penggunaan. Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap isi dari pengguna yang anda berikan atau ajukan.

Isi yang diajukan oleh pengguna akan dianggap sebagai tidak sulit, dan Agoda tidak bertanggungjawab untuk melayan isi tersebut sebagai suatu maklumat yang bersifat hak milik. Tanpa mengehadkan hal-hal tersebut di atas, Agoda mencadangkan hak untuk menggunakan kandungan tersebut sebagaimana dianggap tepat olehnya, termasuk, tanpa batasan, menghapuskan, mengubah, mengubahsuai, menolak atau tidak bersedia untuk memasukkannya. Agoda tidak bertanggungjawab untuk menawarkan kepada anda, bayaran apa-apa untuk isi yang telah anda masukkan atau kesempatan untuk mengubah, menghapuskan atau dengan cara lain mengubah kandungan tersebut, setelah isi tersebut diajukan kepada Agoda. Agoda tidak berkewajipan untuk memberikan atribusi pengarang dari isi tersebut kepada anda, dan tidak mempunyai obligasi untuk melaksanakan atribusi pihak ketiga dalam apa jua bentuk. Sila lihat Polisi Agoda mengenai Laman untuk memperoleh butiran lebih lanjut.

Jika ditetapkan bahawa anda mempunyai hak moral (termasuk hak atribusi atau integriti) atas isi, anda dengan ini menyatakan bahawa (a) anda tidak akan meminta bahawa maklumat identiti peribadi digunakan berhubung dengan kandungan tersebut, atau setiap pekerjaan derivatif dari, atau peningkatan dari atau pembaharuan daripadanya; (b) anda tidak mempunyai keberatan apapun terhadap penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, pemadaman dan eksploitasi dari isi tersebut oleh Agoda atau para penerima lesen, pengganti dan penerima pengalihannya; (c) anda untuk selamanya mengenepikan dan bersetuju untuk tidak membuat tuntutan atau menyatakan mempunyai hak apapun atas setiap dan semua hak moral dari seorang pengarang atas setiap isi; dan (d) anda selamanya membebaskan Agoda, dan para penerima lesen, pengganti dan penerima pengalihannya, dari tuntutan apapun yang dapat anda nyatakan terhadap Agoda, berdasarkan hak moral tersebut.

9. Nasihat Perjalanan - Syarat Visa

Walaupun banyak perjalanan yang boleh diselesaikan tanpa adanya insiden apapun, perjalanan ke destinasi-destinasi tertentu mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada tujuan lain. Kami menganjurkan para penumpang untuk membaca larangan perjalanan, amaran, pengumuman dan nasihat yang dikeluarkan oleh kerajaan mereka sebelum membuat tempahan perjalanan, terutamanya pada saat melakukan perjalanan ke destinasi antarabangsa.

Dengan memaparkan Hotel di tujuan tertentu apapun, Agoda tidak menyatakan atau menjamin bahawa perjalanan ke destinasi tersebut adalah dianjurkan atau tidak dari risiko, dan Agoda tidak pernah dapat dinyatakan bertanggungjawab untuk kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh perjalanan ke destinasi tersebut. Agoda dalam keadaan apapun, tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk insiden apapun yang terjadi semasa anda menginap di Hotel. Anda sangat dianjurkan untuk membaca nasihat perjalanan yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh kerajaan anda untuk setiap negara yang akan anda lawati, dan untuk melakukan segala usaha pencegahan yang diperlukan. Anda juga digalakkan untuk mengambil insurans perjalanan peribadi.

Agoda tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kelalaian di pihak anda untuk memiliki pasport, visa dan dokumen yang diperlukan untuk perjalanan anda. Anda digalakkan untuk bertanya kepada kedutaan, konsulat dan / atau jabatan visa dari negara yang hendak anda lawati. Adalah tanggung jawab anda untuk memperoleh dokumen perjalanan apa-apa yang diperlukan.

Sila perhatikan bahawa beberapa negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai import barang, unit atau bahan yang terhad atau dilarang. Hal ini dapat merangkumi tetapi tidak terbatas pada alkohol, tembakau, wangian, dadah, ubat, buku, filem, DVD, bahan-bahan hiburan dewasa, makanan, tumbuhan, bahagian dari haiwan, dan lain-lain. Adalah tanggung jawab anda untuk menyemak dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan boleh membawa kepada hukuman berat.

10. Complaints

Jika anda ada sebarang aduan tentang perkhidmatan Agoda, anda boleh hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami melalui saluran yang diterangkan di sini. Kami akan berusaha yang terbaik untuk membantu anda. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa aduan tentang Penginapan (polisi, perkhidmatan, kemudahan, hiasan, makanan dsb.) adalah terpulang kepada Penginapan itu sendiri. Agoda akan bekerjasama dengan pihak penyedia Penginapan untuk mencuba mencari penyelesaian bersama namun tidak dapat menjamin hasil yang memuaskan. Aduan mengenai Perkhidmatan Sampingan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Rakan Kongsi yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan.

11. Undang-undang

Penafian Jaminan

SEMUA ISI, TERMASUK PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, KATA-KATA DAN GRAFIS YANG BERKAITAN, yang terkandung dalam ATAU TERSEDIA DI LAMAN DISEDIAKAN KEPADA ANDA DENGAN DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA", "SEPERTI YANG TERSEDIA". SYARIKAT AGODA TIDAK MEMBUAT KENYATAAN ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN OPERASI DARI LAMAN INI ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG TERDAPAT DALAM LAMAN INI, DAN SEJAUH YANG DIBENARKAN SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, AGODA MENOLAK SEGALA PERNYATAAN, SYARAT ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA, SYARAT ATAU WARANTI YANG TERSIRAT DAPAT KEBOLEHDAGANGAN, ATAU UPAYA PEKERJAAN YANG MEMUASKAN, ISI YANG BERSIFAT MAKLUMAT, JUDUL, ATAU TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS HAK PIHAK KETIGA. SYARIKAT AGODA TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT KENYATAAN BAHAWA LAMAN INI AKAN BEROPERASI TANPA KESALAHAN ATAU TANPA GANGGUAN, BAHAWA KECACATAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU LAMAN DAN / ATAU PELAYANNYA BEBAS DARI VIRUS DAN / ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. SYARIKAT AGODA TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT PERNYATAAN MENGENAI KESESUAIAN, KETERSEDIAAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KESEMPURNAAN ATAU KEKINIAN SEBARANG MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM LAMAN UNTUK APA-APA TUJUAN, TERMASUK PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, TEKS DAN KANDUNGAN GRAFIK BERKAITAN.

MELAINKAN AGODA BERSALAH AKIBAT DENGAN SENGAJA ATAU DENGAN NIAT, ATAU KECUAIAN MELAMPAU, SYARIKAT AGODA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEGAGALAN YANG DISEBABKAN OLEH KEROSAKAN PELAYAN, PENGHANTARAN SALAH ARAH ATAU DILENCONGKAN, KEGAGALAN SAMBUNGAN INTERNET, GANGGUAN DALAM PENGHANTARAN ATAU PENERIMAAN TEMPAHAN ATAU SEBARANG VIRUS KOMPUTER ATAU KEROSAKAN TEKNIKAL LAIN, SAMA ADA MANUSIA ATAU TEKNIKAL SEMATA-MATA.

BATASAN ATAU PENGECUALIAN DARIPADA LIABILITI YANG DISEBUT SEBELUM INI TIDAK AKAN DIBENARKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. DALAM KES TERSEBUT, AGODA AKAN MENANGGUNG LIABILITI SETAKAT YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN.

Sekatan Kewajipan Umum

SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SYARIKAT AGODA TERMASUK PEGAWAINYA, PENGARAH, PEKERJA, WAKIL, ANAK SYARIKAT, SEKUTU, PENGEDAR, PEMBEKAL, PEMBERI LESEN, EJEN ATAU LAIN-LAIN YANG TERLIBAT DALAM MENCIPTA, MENAJA, MENGGALAKKAN, ATAU MENYEDIAKAN LAMAN DAN KANDUNGANNYA (SECARA KOLEKTIF "PIHAK DILINDUNGI"), TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MANA-MANA ORANG ATAU ENTITI UNTUK KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN, PAMPASAN, TURUTAN, ATAU KERUGIAN PUNITIF ATAU SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN APAPUN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (JIKA BERKAITAN, DISEBABKAN OLEH): (I) KEHILANGAN PRODUKSI, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KONTRAK, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN BERKAITAN DENGAN GOODWILL ATAU REPUTASI, KEHILANGAN TUNTUTAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, DATA ATAU KERUGIAN TIDAK WUJUD LAIN; (II) KETIDAKMAMPUAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, PENGGUNA YANG TIDAK BERWENANG, KELEWATAN, PELAKSANAAN ATAU TIDAK DILAKSANAKANNYA LAMAN; (III) AKSES YANG TIDAK BERWENANG KEPADA, ATAU GANGGUAN TERHADAP MAKLUMAT PERIBADI ATAU PENGHANTARAN ANDA ; (IV) PENYEDIAAN ATAU GAGALNYA PENYEDIAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN ATAU PRODUK YANG DITAWARKAN OLEH HOTEL PEMBATALAN (SEBAGIAN) ATAU KELEBIHAN PEMESANAN; (V) KESALAHAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM LAMAN ATAU SETIAP MAKLUMAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA MAKLUMAT (DENGAN URAIAN) TERMASUK TARIF, KETERSEDIAAN DAN PERINGKAT) DARI HOTEL YANG DISEDIAKAN DI LAMAN), PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, DAN GRAFIS BERKAITAN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN; (VI) SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN DI LAMAN; (VII) SETIAP KEROSAKAN PROPERTI, TERMASUK KEROSAKAN KOMPUTER ATAU SISTEM KOMPUTER ANDA YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN, SELAMA ATAU KERANA MENGAKSES ATAU PENGGUNA DARI SITUS ATAU SETIAP LAMAN TERHADAP MANA DISEDIAKAN HYPERLINK; ATAU (VIII) KEROSAKAN LAIN YANG TIMBUL DARI PENGGUNA LAMAN, SETIAP PENGGUNA, KELEWATAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN , ATAU SETIAP MAKLUMAT, PRODUK, ATAU PERKHIDMATAN YANG DIPEROLEHI DI LAMAN; ATAU (IX) SETIAP KECEDERAAN (PERIBADI), KEMATIAN, KEROSAKAN PROPERTI ATAU KEROSAKAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN HOTEL (KARYAWAN, PENGARAH, PEGAWAI, AGEN, PERWAKILAN ATAU SYARIKAT SEKUTU DARIPADANYA) ; (X) SETIAP KEROSAKAN YANG DISEBABKAN KERANA KEADAAN KAHAR. HAD LIABILITI AKAN BERLAKU TANPA MEMANDANG BENTUK TINDAKAN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, TORT, KECUAIAN, LIABILITI, ATAU HAL-HAL LAIN, BAHKAN JIKA SUATU PIHAK YANG DILINDUNGI TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN. Suatu peristiwa keadaan kahar adalah suatu peristiwa di luar kawalan Pihak Yang Dilindungi, dan boleh merangkumi, tetapi tidak terhad pada, bencana alam, keadaan cuaca, kebakaran, insiden nuklear, getaran elektro-magnetik, tindakan pengganas, rusuhan, peperangan, serangan yang menyebabkan kebakaran , huru-hara, pemberontakan, kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun, pertikaian perburuhan, lock-out, mogok, kekurangan, tindakan atau sekatan kerajaan, kecurian, kepailitan, rosaknya mesin, gangguan sistem atau rangkaian, kuarantin, terputusnya komunikasi atau internet, wabak, pandemi, dan lain-lain. Tidak ada tanggung jawab yang akan diterima untuk setiap pengeluaran, kelalaian, kelewatan, perubahan arah atau tindakan dari pihak pemerintah yang berkuasa. Tidak ada Pihak Yang Dilindungi yang akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran oleh Hotel terhadap setiap keperluan atau jaminan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, syarat-syarat atau jaminan yang tersirat akan suatu kesesuaian untuk tujuan tertentu atau boleh diperdagangkan, Pihak Yang Dilindungi tidak akan bertanggung jawab atas setiap kesalahan dari Hotel (termasuk setiap kewajipan dalam suatu perbuatan menyalahi undang-undang), berhubung dengan setiap produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di Laman. Syarikat Agoda tidak menjamin akses yang berterusan tanpa sebarang gangguan kepada Laman.

Agoda akan bertanggungjawab seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan hanya jika ia bersalah kerana terlibat dalam salah laku antarabangsa atau sengaja atau sangat lalai dalam menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Tanpa menjejaskan batasan yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini, liabiliti Syarikat Agoda, dalam agregat, hendaklah dalam apa jua keadaan tidak melebihi yang kurang daripada (a) kos agregat tempahan seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan yang (sama ada untuk satu peristiwa atau siri peristiwa yang berhubung) atau (b) dua ratus lima puluh dolar Amerika Syarikat (atau bersamaan dalam mata wang tempatan). Sekiranya berlaku caj berlebihan atau salah caj yang disebabkan oleh Agoda, pelanggan boleh membuat tuntutan bagi semua caj salah tanpa mengambil kira apa yang dinyatakan di atas.

Di samping itu, pembatasan atau pengecualian daripada liabiliti tersebut mungkin tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berkaitan. Dalam kes tersebut, Agoda akan menanggung liabiliti setakat yang ditetapkan dalam undang-undang berkaitan. Tuntutan hendaklah dihantar secepat yang mungkin selepas berlaku kejadian yang menyebabkan tuntutan dikemukakan. Tuntutan yang dikemukakan dengan kelewatan yang tidak wajar boleh dianggap tidak sah menurut undang-undang batasan yang berkenaan. Hanya tuntutan bona fide akan diambil kira.

Lain-Lain

Syarikat Agoda dalam apa-apa cara (secara langsung atau tidak langsung, secara bebas atau bersama dengan mana-mana pihak) tidak memiliki, mengurus, mengendali atau mengawal pihak Penginapan, atau mana-mana bilik di Penginapan tersebut. Hotel-Hotel mempunyai kewajipan dan bertanggung jawab untuk menyediakan penginapan bagi dan untuk menyambut mereka yang telah menempah melalui Laman sebagai tetamu-tetamu mereka.

Anda bersetuju untuk mengganti kerugian dan menjaga Syarikat Agoda dari dan terhadap setiap kewajipan, kerosakan atau kerugian, termasuk kos undang-undang dan perbelanjaan yang ditimbulkan atau dialami oleh Agoda sebagai akibat daripada setiap tindakan, tidak adanya tindakan atau kelalaian melakukan tindakan yang anda lakukan. Jika anda menggunakan Laman untuk atau atas nama pihak ketiga ("Pihak-Ketiga"), sebagai contoh ahli keluarga atau teman perjalanan, anda bertanggung jawab atas setiap kesalahan dalam ketepatan dari maklumat yang disediakan berhubung dengan penggunaan tersebut. Selain itu, anda wajib membertahukan kepada Pihak-Ketiga mengenai seluruh peruntukan dan syarat-syarat yang berlaku. Setiap pelanggan yang menggunakan Laman untuk dan atas nama Pihak-Ketiga bersetuju untuk mengganti kerugian dan menjaga setiap daripada Syarikat Agoda, dari dan terhadap setiap dan semua kewajipan, kerugian, kerosakan, tuntutan dan tuntutan (termasuk kos pembelaan), berhubung dengan kegagalan dari Pihak-Ketiga atau pengguna untuk memenuhi setiap kewajipan sebagaimana yang dinyatakan di atas.

Anda setiap saat terikat oleh peraturan perundangan tempatan. Hal-hal yang sah mengikut undang-undang di negara tertentu mungkin adalah melanggar undang-undang di negara lain. Anda perlu menanyakan mengenai larangan yang berlaku. Syarikat Agoda tidak akan bertanggung jawab jika pihak Hotel menolak pendaftaran masuk atau meminta anda pergi atas alasan undang-undang atau peraturan.

Untuk keselesaan anda, Laman dan Terma Penggunaan dibuat dalam beberapa bahasa dan versi tempatan (dikenalpasti oleh nama domain tingkat atas yang berbeza dalam beberapa hal), namun pada awalnya dibuat dalam bahasa Inggeris. Dalam hal terdapat perbezaan antara bahasa versi bahasa Inggeris dengan versi terjemahan, versi bahasa Inggeris dari Terma Penggunaan akan berlaku.

Terma Penggunaan akan dianggap dapat dipisahkan. Jika suatu peruntukan ditetapkan sebagai syarat yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan tetap dilaksanakan sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, dan penetapan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan dan dapat dilaksanakannya peruntukan lain. Peruntukan yang dipisahkan akan digantikan dengan suatu peruntukan yang sejauh mungkin mendekati kata-kata dan maksud asalnya.

Agoda berhak, atas pertimbangan mutlaknya, untuk mengubah, menangguh, atau menamatkan Laman dan / atau setiap bahagian daripadanya, termasuk setiap perkhidmatan atau produk yang tersedia di Laman, dan / atau penggunaan anda atas Laman, atau setiap bahagian daripadanya, setiap saat untuk alasan apapun dengan atau tanpa notis kepada anda. Sekiranya berlaku penamatan Laman ini, tempahan yang dibuat melalui Agoda akan dihormati melainkan anda menerima pemberitahuan. Anda akan tetap terikat pada kewajipan anda berdasarkan Terma Penggunaan, termasuk jaminan yang anda buat, dan oleh pengecualian dan sekatan kewajipan. Selain itu, Agoda tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak-ketiga untuk pengakhiran apapun dari akses anda kepada Laman. Agoda mencadangkan haknya untuk mengubah atau membatalkan Terma Penggunaan (atau bahagian daripadanya) sebagaimana dianggap baik olehnya. Pihak penginapan berhak untuk mengubah penawaran mereka dan ini adalah di luar kawalan Agoda.

Untuk mengelakkan keraguan, Terma Penggunaan tidak berlaku bagi hubungan kontrak komersial yang mungkin dimiliki oleh Agoda dengan pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada Hotel dan rakan kongsi pemasaran tertentu.

Resit cukai tempatan hanya disediakan dari penginapan di mana bayaran dibuat di penginapan. Untuk tempahan pra-bayar (bayar Agoda), Syarikat Agoda boleh mengeluarkan invois tempatan untuk tempahan di Singapura kerana Agoda ialah pembayar cukai di Singapura dan juga resit Agoda untuk tempat-tempat lain.

Terma Penggunaan dan penyediaan perkhidmatan kami tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Singapura tanpa merujuk kepada peraturan konflik undang-undang Singapura, dan setiap pertikaian yang timbul daripada Terma Penggunaan dan jasa kami akan secara eksklusif diselesaikan di mahkamah yang kompeten di Singapura. Akta-akta Kontrak (Hak Pihak-pihak Ketiga) 2001 (Cap. 53B) secara tegas dikecualikan dan tidak akan berlaku bagi Terma Penggunaan.

Kegagalan oleh Syarikat Agoda untuk melaksanakan suatu hak tidak akan mengakibatkan pengesampingan dari hak tersebut. Anda tidak boleh mengalihkan atau memindahkan hak anda. Kami dapat mengubah Terma Penggunaan ini setiap saat dengan meletakkan suatu variasi pada Laman. Versi terkini dari Terma Penggunaan ini akan menggantikan semua versi sebelumnya.

12. Tentang Agoda - Soalan Lazim

Semua perkhidmatan tempahan dalam talian kami yang diberikan melalui laman web ini disediakan oleh Agoda Company Pte. Ltd., sebagai syarikat terhad swasta, yang ditubuhkan mengikut undang-undang di Singapura dan mempunyai alamat berdaftar di 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 dan berdaftar dengan Accounting and Corporate Regulatory Authority di Singapura dengan nombor pendaftaran syarikat 200506877R.

Agoda disokong oleh syarikat gabungan tertentu dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lokasi yang berbeza berkaitan dengan tempahan mereka ( "Syarikat Sokongan"). Perkhidmatan tersebut termasuk menerima dan berurusan dengan bayaran tempahan, menyediakan perkhidmatan pelanggan, berhubung dengan pihak penginapan dan mengendalikan aduan dan pemulangan wang.

Syarikat Sokongan Pelanggan hanya menyediakan perkhidmatan berkaitan tempahan pelanggan, tetapi tidak memiliki, mengawal, mengehos, menguruskan atau menyenggarakan laman web agoda.com (atau mana-mana laman web lain). Laman web agoda.com hanya boleh didomisilkan di pejabat berdaftarnya di Singapura dan bukan di mana-mana Syarikat Sokongan Pelanggan di seluruh dunia. Syarikat Sokongan Pelanggan tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai ejen penyampai kami, dan tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mewakili Agoda atau memasuki apa-apa kontrak menggunakan nama, atau bagi pihak Agoda. Pelanggan juga tidak dapat membuat tempahan dalam atau melalui mana-mana pejabat ini kerana tempahan hanya boleh dibuat melalui Laman.

Di samping itu, Agoda dan syarikat berkaitan mempunyai pelbagai anak syarikat lain, cawangan dan pejabat di seluruh dunia yang menyediakan khidmat tertentu kepada bukan pelanggan dalam peranan sokongan ("Syarikat Sokongan Agoda"). Syarikat Sokongan Agoda tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menawarkan perkhidmatan kami, mewakili Agoda atau memasuki apa-apa kontrak menggunakan nama atau bagi pihak Agoda, dan tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai ejen penyampai atau ejen proses Agoda, melainkan diberi kebenaran secara khusus oleh Agoda.

Agoda dan syarikat gabungan (termasuk semua Syarikat Sokongan Pelanggan dan semua Syarikat Sokongan Agoda) tidak bertindak sebagai ejen pelancongan kecuali dinyatakan sebaliknya di Laman ini. Untuk maklumat lanjut mengenai Rakan Kongsi kami yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan (penerbangan, kereta sewa) sila rujuk kepada laman berkaitan.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai agoda.com, perkhidmatan atau Laman, atau jika anda ingin menghantar atau memberikan sebarang dokumen, surat-menyurat, notis atau komunikasi lain yang berkaitan agoda.com, Laman atau lain-lain, sila hubungi terus Agoda Company Pte. Ltd.

Maklumat lanjut atau soalan?

Kami ingin berterima kasih kepada anda kerana melawat laman Agoda untuk tempahan penginapan dan keperluan maklumat anda. Kami harap Terma Penggunaan ini memanfaatkan anda. Untuk maklumat tambahan dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Agoda, sila rujuk Soalan Lazim di Laman kami.