Untuk melihat terma Penerbangan, sila klik di siniUntuk melihat terma penggunaan pakej perjalanan kami (Penerbangan + Hotel), sila klik di sini

Terma Pengunaan Agoda


Kemas Kini Terakhir Mei 2020

Terma Penggunaan ini digunakan untuk penggunaan Laman Agoda dan perkhidmatan yang ditawarkan menerusinya. Penggunaan Laman Anda menunjukkan penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan, termasuk polisi yang dimasukkan ke dalamnya dengan rujukan. Jika anda tidak menerima Terma Penggunaan, anda tidak boleh menggunakan Laman atau perkhidmatannya.

UNTUK PELANGGAN AS SAHAJA:Terma Penggunaan ini termasuk perjanjian kepada arbitrase wajib, yang bermaksud bahawa anda bersetuju untuk menyerahkan sebarang perselisihan yang berkaitan dengan laman web ini, penggunaan layanan kami, atau istilah ini untuk mengikat arbitrase dan bukannya meneruskan pengadilan. Anda boleh memilih keluar dari perjanjian timbang tara wajib ini hanya dengan mengikuti prosedur di bawah. Terma-terma ini juga termasuk pengecualian juri.

Takrifan berikut digunakan untuk Terma Penggunaan:

Agoda bermaksud Agoda Company Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura dengan alamat berdaftar di 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712

Syarikat Berkaitan bermaksud Agoda Services Co., Ltd., Agoda International Pte. Ltd. yang beroperasi di United Kingdom, Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation, or Agoda International USA LLC.

Tapak bermaksud laman web dan aplikasi yang dimiliki atau diuruskan oleh Agoda

Terma Penggunaan menggabungkan pelbagai polisi, termasuk yang disenaraikan di bawah. Polisi mungkin dikenakan terhadap Perkhidmatan tertentu atau program yang ditawarkan oleh Agoda.

Polisi Kerahsiaan, Polisi Beli-Belah Selamat, Jaminan Harga Agoda, Jaminan Tempahan, Polisi Pembatalan, Polisi Bayaran Balik, Terma dan Syarat Program Ganjaran Agoda, Terma Kad Hadiah Agoda, Terma Ganjaran Agoda, Guest Review Guidelines, FAQ

Agoda boleh meminda Terma Penggunaan dari semasa ke semasa dengan menerbitkan perubahan di laman web.

Terma Penggunaan merupakan keseluruhan perjanjian antara anda, Agoda, dan Syarikat Berkaitan, dan menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya.

1. Lingkup Perkhidmatan Kami

A. Pemudahan Tempahan Penginapan

Melalui Laman ini, Agoda menyediakan platform dalam talian di mana anda boleh melayari pelbagai jenis penginapan dan penginapan sementara, termasuk tetapi tidak semestinya terhad kepada hotel, asrama, pangsapuri servis, B & B, bilik untuk disewa, kotej, ryokan, dll. (Secara kolektif, "Penginapan") dan membuat tempahan dengan Penginapan tersebut, termasuk telah membuat pembayaran untuk tempahan Penginapan terlebih dahulu dengan kad kredit, kad debit atau kaedah pembayaran lain untuk memudahkan pemprosesan pembayaran tersebut ("Instrumen Pembayaran "). Dengan membuat tempahan melalui Laman web, anda melakukan tawaran untuk menempah suatu tempahan dengan harga yang telah tertera untuk tempahan tersebut dan syarat-syarat dan keperluan-keperluan lain yang tertera di dalam Laman web. Ini akan menjadi kontrak mengikat yang terbentuk di Singapura selaras dengan Syarat Penggunaan apabila diterima oleh Penginapan dan seterusnya Agoda. Anda akan menerima bukti tempahan Penginapan yang disahkan melalui pengesahan e-mel (dengan baucar untuk Penginapan prabayar), yang bermaksud tempahan telah disahkan oleh Penginapan. Halaman "terima kasih" bermaksud permintaan tempahan anda telah diterima dan lengkap untuk pemprosesan akhir, anda tidak perlu mengambil tindakan lanjut. Kami berhak menolak tempahan seperti yang dinyatakan di bawah.

Di dalam perkhidmatan kami, maklumat yang kami ungkapkan mengenai Hotel-Hotel berdasarkan pada maklumat yang diberikan kepada kami oleh pembekal atau pembekal kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada Hotel-Hotel, para perwakilan, pengedar, syarikat pengurusan destinasi (DMC), pengurus jalur , rakan kongsi dari Hotel-Hotel tersebut, dan lain-lain). Oleh kerana itu, Hotel-Hotel atau perwakilan dari Hotel-Hotel tersebut diberikan akses kepada extranet atau penyelesaian sambungan lain, di mana melalui extranet atau sambungan tersebut mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperbaharui semua harga, ketersediaan, keterangan, gambar, syarat-syarat tempahan, dasar hotel dan maklumat lain yang dipaparkan di dalam Laman web ini. Walaupun kami akan menggunakan kemahiran dan berhati-hati yang munasabah secara komersial dalam melaksanakan perkhidmatan kami, kami tidak akan membenarkan, dan tidak dapat menjamin bahawa, semua maklumat adalah tepat, lengkap, benar atau terkini, atau kami tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan (termasuk kesalahan nyata atau kesalahan pengetikan), gangguan (baik kerana setiap kegagalan, pembaikan, peningkatan atau penyenggaraan Laman atau hal-hal lain), maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau tidak benar atau tidak disampaikannya suatu maklumat. Setiap Hotel tetap bertanggung jawab setiap saat untuk ketepatan, kelengkapan dan kebenaran dari maklumat Hotel yang dipaparkan pada Laman web. Perubahan dalam keadaan atau keadaan pasaran boleh terjadi dengan notis dalam masa yang singkat, yang boleh membuat maklumat yang dipaparkan pada Paparan tidak tepat atau belum diperbaharui. Dalam hal terjadi masalah, Perkhidmatan Pelanggan kami akan memberikan usaha terbaik yang wajar secara komersial untuk membantu anda dan melayani sebagai kenalan penghubung utama dengan Hotel. Sila dimaklumkan bahawa Agoda merupakan salah satu daripada saluran-saluran yang Hotel-Hotel gunakan untuk menjadikan inventori mereka tersedia bagi tempahan. Apabila keputusan carian menyatakan bahawa Hotel-Hotel tertentu tidak lagi mempunyai bilik tersedia, ini bermakna jenis bilik ini tidak tersedia untuk tempahan menerusi Agoda.

Laman web bukan merupakan dan seharusnya tidak dianggap sebagai suatu cadangan atau endosemen dari (kualiti, tingkat perkhidmatan atau peringkat dari) Hotel apapun yang berdaftar pada Laman web. Kami dengan ini secara tegas menolak setiap pernyataan, jaminan atau janji yang berkaitan dengan kualiti, status atau kecukupan dari Hotel apapun yang berdaftar pada Laman web. Hotel boleh diberi kedudukan pada Laman sesuai dengan kriteria yang berbeza (Penarafan bintang, kadar, dan lain-lain). Kedudukan default adalah berdasarkan algoritma automatik yang mungkin dikemas kini atau diubah dari semasa ke semasa, dan mengambil kira faktor-faktor yang berbeza termasuk tetapi tidak semestinya terhad kepada ketersediaan, promosi dan kadar, populariti sejarah, wang yang diperoleh oleh Agoda, pertukaran (nisbah tempahan dibuat ke lawatan tapak), jualan malam bilik, pembatalan, kualiti kandungan, skor ulasan tetamu, penilaian bintang dll. Agoda pada masa ini mempunyai program "Rakan Kongsi Pilihan" iaitu sesetengah Penginapan berpeluang untuk menaik taraf penampakan mereka di Tapak. Penginapan Rakan Kongsi Pilihan tersebut akan ditandakan atau mengandungi keterangan untuk kejelasan. Di bawah keadaan tertentu, Agoda mungkin juga akan menawarkan Penginapan pilihan untuk mendapatkan senarai yang ditaja, iaitu membayar untuk tempat teratas. Senarai tajaan tersebut akan ditanda atau mengandungi kata-kata untuk kejelasan.

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang terpakai, kami berhak untuk, dan mengikut budi bicara kami, menolak atau membatalkan tempahan dalam kes-kes yang luar biasa dan akan memberitahu anda tentang penolakan atau pembatalan tersebut melalui e-mel ke alamat yang anda berikan semasa anda membuat tempahan. Alasan yang lazim untuk menolak suatu pelanggan atau tempahan merangkumi, tetapi tidak terhad pada: Permintaan penginapan, penjualan semula Penginapan yang ditempah melalui Laman secara individu atau massa tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu ("Penjualan Semula"), pelanggaran Terma Penggunaan, force majeure, sekatan perdagangan atau ekonomi, embargo, sekatan undang-undang, (kecurigaan) penipuan atau pencurian, aktiviti yang disyaki jenayah, tempahan yang mencurigakan, penyerahan pelanggan dengan maklumat yang mengelirukan atau salah, masalah kad kredit, tingkah laku yang tidak sesuai, ancaman, penghinaan, keganasan, keengganan untuk membekalkan maklumat, halangan praktikal, masalah komunikasi kesilapan (lihat di bawah), sejarah, senarai hitam oleh kerajaan atau organisasi antarabangsa (Amerika Syarikat, EU, PBB, Singapura), dll. Sekiranya tempahan anda ditolak atau dibatalkan oleh Agoda dan pembayaran telah dilakukan, anda akan menerima pengembalian wang untuk jumlah nilai tempahan, (kecuali dalam hal Penjualan Semula yang tidak sah atau dalam kes lain yang sesuai seperti penggunaan Laman web yang tidak dibenarkan atau terdapat cara yang tidak sesuai dalam penggunaan Laman web ini, dan penggunaan tersebut memudaratkan kami yang mana pengembalian jumlah nilai tempahan atau sebahagian daripadanya tidak dapat dibenarkan). Bayaran balik tidak akan dikeluarkan sekiranya terdapat Pemberitahuan yang tidak sah disebabkan oleh banyak faktor negatif termasuk keburukan seperti amalan yang dikenakan ke atas rakan kongsi afiliasi kami, Penginapan yang menyediakan Agoda dengan inventori atas dasar yang dikontrak dan dipercayai dan kesan jenama dan kerugian yang negatif kepada Agoda kerana Pengedar yang tidak sah cuba untuk mengecilkan perniagaan Agoda yang mungkin termasuk menempatkan inventori yang dijual semula di tapak yang dikendalikan oleh pesaing Agoda tanpa pengetahuan kami. Kami juga mencadangkan hak kami untuk melarang ("memasukkan ke dalam senarai hitam") para pengguna dari Laman, untuk seterusnya atau untuk sementara waktu, atas pertimbangan kami. Penggunaan yang berada dalam senarai hitam tersebut tidak boleh mencuba untuk menggunakan Laman dengan nama lain atau melalui pengguna lain. Lihat juga bahagian di bawah di bawah tajuk Pembayaran - Kad Kredit - "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian" - Umur - Penipuan untuk maklumat lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan penipuan kami.

Dalam beberapa hal yang jarang berlaku, kami juga mungkin diperlukan untuk membatalkan atau menolak suatu tempahan kerana "kesalahan yang nyata", yang terpisah dari asal kesalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, suatu kesalahan yang nyata adalah suatu kekeliruan dalam Laman (misalnya peruntukan harga) yang tidak boleh dianggap lazim oleh seseorang yang wajar. Sekiranya tempahan anda dipengaruhi oleh ralat yang jelas, kami akan memberitahu anda melalui e-mel di alamat yang anda berikan semasa anda membuat tempahan dan akan menyesuaikan tempahan atau mata ganjaran, dan akan, jika tidak relevan, mengembalikan sebahagian atau semua jumlah yang dikenakan.

Sila perhatikan bahawa tempahan kumpulan yang disyaki boleh juga ditolak, mengingat kebanyakan Hotel mempunyai prosedur khusus untuk tempahan kumpulan. Sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Keadaan tertentu seperti pengubahsuaian yang sedang berjalan, kesalahan tempahan Hotel, dan keperluan tetamu khas boleh menjejaskan kualiti singgah anda. Mohon pastikan untuk memberitahu kepada Hotel mengenai adanya permintaan atau syarat-syarat khusus yang anda miliki pada saat masuk (check-in).

Penjelasan mengenai taraf bintang

Bintang Penginapan, penilaian lain yang dilambangkan, atau sebarang rujukan di Laman untuk penilaian di Laman ("Penilaian Penginapan") disediakan untuk maklumat anda sahaja. Taraf bintang adalah berdasarkan maklumat yang kami terima dari pembekal kami, termasuk Penginapan, dan mungkin mengambil kira fasiliti Penginapan, harga, ulasan dan perkhidmatan. Taraf bintang ini mungkin tidak berkaitan dengan mana-mana rating yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pelancongan. Kami tidak menyemak semula penarafan bintang secara bebas. Suatu penarafan bintang hanya bersifat indikatif terhadap tahap keselesaan yang boleh anda harapkan untuk ditemui dalam suatu Hotel tertentu, dengan penarafan bintang yang lebih tinggi pada umumnya menunjukkan tahap keselesaan dan kemudahan yang lebih tinggi. Untuk maklumat yang lebih terperinci, sila lihat huraian terperinci dalam Laman web. Sila perhatikan bahawa penarafan bintang akan berbeza, berdasarkan lokasi, alternatif yang tersedia, keadaan pasaran tempatan, amalan atau keadaan yang lain. Oleh kerana itu, mungkin saja suatu penarafan bintang di suatu negara atau bandar tertentu tidak setanding dengan penarafan bintang yang sama di negara atau bandar lain, kerana keadaan tersebut. Penarafan bintang belum tentu mencerminkan seluruh kemudahan atau perkhidmatan yang mungkin tersedia di suatu Hotel, dan kemudahan dan ciri-ciri tertentu mungkin tidak tersedia di setiap bilik atau di setiap harta dengan kedudukan bintang tertentu. Jika terdapat kemudahan atau ciri-ciri khusus yang penting bagi anda, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami dan menanyakan ketersediaan dari kemudahan atau ciri-ciri tersebut.

B. Perkhidmatan Sampingan Lain

Agoda menyediakan platform dalam talian yang boleh dilayari bagi mencari perkhidmatan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbangan dan kereta sewa, (“Perkhidmatan Sampingan”) dan membuat tempahan untuk Perkhidmatan Sampingan tersebut. Walaupun Laman Agoda menyediakan platform untuk anda melayari dan membuat tempahan bagi Perkhidmatan Sampingan, Perkhidmatan Sampingan tersebut disediakan oleh syarikat gabungan Agoda atau rakan kongsi ("Rakan Kongsi"), yang telah dipilih dengan teliti oleh Agoda. Sebagai contoh, paparan penerbangan, perkhidmatan carian dan tempahan di Laman Agoda adalah disediakan oleh KAYAK atau priceline.com dan pembekalnya masing-masing. Rakan Kongsi tersebut akan ditunjukkan dengan jelas pada Laman apabila melayari Perkhidmatan Sampingan dan pautan yang diberikan ke terma dan syarat penggunaan dan/atau polisi kerahsiaan, yang akan mengawal hubungan anda dan Rakan Kongsi kami bagi tempahan Perkhidmatan Sampingan yang berkaitan.

Dengan membuat tempahan menerusi Laman bagi Perkhidmatan Sampingan, anda membuat tawaran untuk menempah (sebagai contoh penerbangan atau kereta sewa) mengikut harga yang tertera bagi tempahan tersebut di Laman, dan mengikut terma dan syarat lain yang dimaklumkan kepada anda dari masa ke masa, yang akan menjadi kontrak yang mengikat apabila tempahan anda telah diterima oleh Rakan Kongsi. Rakan Kongsi akan menunjukkan penerimaan tempahan Perkhidmatan Sampingan menerusi emel pengesahan yang akan dihantar kepada anda. Rakan Kongsi berhak menolak tempahan seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat mereka.

2. Penggunaan Laman web

Agoda juga berfungsi dengan syarikat lain, termasuk Booking.com B.V, untuk menawarkan pilihan tempahan di Penginapan di seluruh dunia untuk tetamu. Dalam sesetengah kes, anda akan menerima pengesahan yang merujuk kepada syarikat lain tersebut. Agoda juga akan menawarkan pilihan untuk menempah Perkhidmatan Sampingan (penerbangan, kereta sewa) menerusi kerjasama dengan Rakan Kongsi terpilih yang diterangkan di atas.

Agoda memberikan anda lesen terhad, peribadi, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh didiskriminasi dan tidak boleh dipindah untuk mengakses dan menggunakan Laman ini hanya dibenarkan dengan jelas dalam Terma Penggunaan. Kecuali izin terhad ini, kami tidak memberikan kepada anda, hak lain apa-apa yang berkaitan dengan Laman web; setiap hak atau keizinan yang tidak diberikan secara nyata di sini kami cadangkan. Kandungan dan maklumat pada Laman web, serta perisian dan infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, adalah hak milik Agoda atau pembekal dan penyedia Agoda, termasuk Penginapan dan Perkhidmatan Sampingan. Anda hanya boleh menggunakan Laman web untuk melakukan penyelidikan yang bona fide dan sesuai dengan undang-undang dan anda dengan ini menyatakan tidak akan membuat tempahan yang spekulatif, palsu atau bersifat penipuan atau tempahan untuk menjangka permintaan. Anda menyatakan bahawa butiran pembayaran yang anda berikan kepada kami dalam membuat tempahan adalah benar sepenuhnya. Anda juga menyatakan akan memberikan e-mel, butiran pos dan / atau rincial kenalan lain dengan benar dan tepat kepada Agoda, dan mengakui bahawa Agoda boleh menggunakan butiran ini untuk menghubungi anda jika diperlukan. Sila rujuk Polisi Kerahsiaan kami.

Dengan demikian, sebagai suatu syarat untuk menggunakan Laman web, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman web atau isi atau maklumat untuk tujuan komersial apapun atau sebarang tujuan yang tidak bersifat peribadi (secara langsung atau tidak langsung) atau untuk tujuan apapun yang melanggar undang-undang, tidak sah atau dilarang oleh Terma Penggunaan. Kecuali dengan persetujuan bertulis daripada kami sebelum ini, anda bersetuju untuk tidak melakukan pengubahsuaian, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan, memberi izin, menciptakan pekerjaan derivatif dari, mengalihkan, atau menjual atau menjual semula, setiap maklumat, perisian , produk atau perkhidmatan yang diperolehi dari Laman ini. Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

 • menggunakan Laman atau kandungannya untuk apa-apa tujuan komersil yang tidak diberi kebenaran (seperti pengedaran ke depan atau penjualan semula tempahan tanpa kebenaran);
 • membuat tempahan spekulatif, palsu atau yang bersifat penipuan;
 • mengakses, memantau atau menyalin isi atau maklumat apapun dari Laman web dengan menggunakan robot, spider atau scraper atau cara otomasi apapun atau proses manual apapun untuk tujuan apapun tanpa izin bertulis secara tegas dari kami terlebih dahulu;
 • melanggar larangan dalam setiap judul pengecualian robot pada Laman web atau melalui atau mengelakkan usaha lain yang digunakan untuk mencegah atau menyekat akses kepada Laman;
 • mengambil apa-apa tindakan yang memberikan, atau boleh memberikan, menurut pendapat kami, suatu beban besar yang tidak wajar atau tidak proporsional pada infrastruktur kami;
 • melakukan deep-link kepada setiap bahagian dari Laman web (termasuk, tanpa batasan, laluan pembelian) untuk tujuan apapun tanpa izin bertulis secara tegas dari kami terlebih dahulu;
 • menjual semula, menggunakan, memantau (misalnya spider, scrape), memaparkan, memuat turun atau mengeluarkan semula setiap isi atau maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang tersedia dalam Laman web untuk kegiatan atau tujuan komersil atau kompetitif apapun;
 • melakukan "frame", "mirror" atau dengan cara lain menyenaraikan setiap bahagian dari Laman web ke laman lain tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu;
 • menghantar setiap mesej yang melanggar undang-undang (mengikut setiap dan seluruh peraturan perundangan yang berlaku) kepada atau di seluruh Laman, atau setiap mesej yang mencerminkan kegiatan yang melanggar undang-undang;
 • menghantar, atau menyediakan hubungan kepada, setiap mesej yang menyenaraikan bahan-bahan yang boleh dianggap mengandung hal yang merugikan, tidak bermoral, pornografi, hal yang tidak patut, hal yang menyinggung, bersifat keganasan, penuh penganiayaan, tidak sopan, perkauman, diskriminasi, penghinaan, ancaman, hal yang bertele-tele, gangguan, penuh kebencian atau tidak boleh diterima;
 • menghantar atau menyediakan hubungan kepada, setiap mesej yang mengandungi bahan-bahan yang menghina, mencemarkan, salah atau merosakkan;
 • menghantar mesej apapun yang melanggar atau merugikan setiap hak atas kekayaan intelektual atau hak lain dari setiap badan atau orang, termasuk, tanpa had, hak cipta, paten, tanda, undang-undang yang menetapkan rahsia perdagangan, hak kerahsiaan peribadi atau publisiti;
 • menghantar setiap mesej yang tidak berhak untuk anda sediakan di bawah undang-undang atau hubungan kontrak atau hubungan fidusia;
 • Berpura-pura menjadi orang atau badan lain atau menyatakan dengan tidak benar, atau menyatakan dengan keliru hubungan anda dengan seseorang atau suatu badan, atau menggunakan identiti palsu jika tujuannya adalah untuk menyesatkan, menipu atau mengelabui pihak lain;
 • memanipulasi pengenalpastian, termasuk dengan memalsukan tajuk, untuk menyamarkan asal dari mesej yang anda hantar;
 • menggunakan Laman dengan cara apapun yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan dengan terlalu berat, atau merugikan atau mengganggu penggunaan Laman web atau peralatan komputer pengguna yang lain, atau menyebabkan kerosakan, gangguan atau menyekat fungsi dari setiap perisian, peranti keras atau peralatan telekomunikasi;
 • cuba untuk memperoleh akses tanpa kebenaran kepada Laman web, setiap laman web yang berkaitan, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang dihubungkan dengan Laman, melalui rampasan, pengambilan kata laluan, atau dengan cara lain apa-apa;
 • memperoleh atau cuba untuk memperoleh setiap bahan-bahan atau maklumat melalui cara apapun yang tidak dengan sengaja disediakan melalui Laman, termasuk mengambil atau dengan cara lain mengumpul maklumat mengenai pihak lain seperti alamat e-mel;
 • terlibat dalam setiap amalan penipuan yang bertujuan untuk memanipulasi Search Engine Results Page (SERP) organik atau menggunakan teknik Search Engine Optimization ("SEO") yang dianggap bertentangan dengan garis panduan enjin carian yang lazim. Amalan SEO yang dianggap tidak beretika, atau "Topi Hitam" (alias "spamdexing") termasuk, walaupun tidak terbatas pada cloaking, metadata dan title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text dan link, doorway dan cloaked pages, link farming atau schemes, blog comment spam, dan lain-lain;
 • melakukan apa-apa lagi yang boleh menyebabkan kerosakan kepada Laman, Syarikat, Syarikat Berkaitan, dan setiap pekerja dan reputasi mereka, atau sebaliknya akan mempunyai kesan negatif; atau
 • bantuan atau bersubahat dengan mana-mana di atas.

Kecuali diizinkan lain secara tegas, laman web ini tidak boleh menyambung ke laman lain di luar laman utama (homepage) dari Laman atau memberikan frame kepada Laman atau setiap halaman laman web atau bahan-bahan lain apa-apa di dalamnya, atau setiap badan tidak dapat menghubungkan setiap aspek dari Laman dalam suatu email untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis secara tegas dari Agoda.

Dengan melakukan tempahan di Laman, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam program sekatan antarabangsa.

Dengan melakukan tempahan di Laman, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam program sekatan antarabangsa.

Agoda mungkin menggunakan teknologi proprietari atau pihak ketiga (cth. Google reCAPTCHA v3) di halaman Tapaknya untuk memastikan Tapak selamat daripada penyerang berniat jahat atau sesiapa yang menyalahgunakan Tapak.

3. Harga, Jaminan Harga Agoda, Caj Tambahan, Cukai dan Bayaran, kadar pertukaran Agoda

Harap maklum, melainkan dinyatakan dengan jelas sebaliknya, semua harga di Laman ini hanya untuk tempahan bilik, untuk tarikh penginapan tertentu dan bilangan orang. Tanpa menjejaskan apa yang dinyatakan di bawah, sebelum anda mengesahkan tempahan, Agoda akan memaparkan jumlah harga yang perlu dibayar, termasuk cukai dan yuran perkhidmatan, dan apa yang dimasukkan. Apabila anda memilih opsyen atau menentukan butiran tambahan, kami akan mengemas kini harga keseluruhan.

A. Harga dan Jaminan Harga Terbaik untuk Penginapan

Kami berupaya untuk mempunyai harga yang paling kompetitif dan kami ingin anda membayar harga serendah mungkin untuk persinggahan anda di suatu Hotel. Sekiranya anda mencari tempahan Bilik Penginapan anda, dengan syarat tempahan yang sama, dengan harga yang lebih rendah di Internet selepas anda membuat tempahan melalui kami, kami akan memadankan perbezaan antara harga kami dengan harga yang lebih rendah di bawah terma dan syarat Jaminan Harga Rendah. Agar suatu tuntutan menjadi sah mengikut jaminan ini, tuntutan tersebut wajib memenuhi dan diajukan dengan mematuhi semua syarat-syarat dan keperluan-keperluan yang bersangkutan dengan Jaminan Harga Rendah kami.

Kadang-kadang, kadar yang lebih murah didapati di Laman web untuk persinggahan tertentu di suatu Hotel, untuk jenis bilik yang sama, namun, kadar-kadar yang ditetapkan oleh Hotel ini mungkin dikuatkuasakan dengan batasan dan syarat-syarat khusus, misalnya, berhubung dengan pembatalan dan pulangan wang. Sila periksa butiran jenis bilik dan kadar secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Jenis bilik yang sama boleh mempunyai kadar yang berbeza, bergantung dari batasan dan syarat-syarat tersebut (juga lihat bahagian 6 di bawah ini).

Jaminan Harga Terbaik tidak terpakai kepada Perkhidmatan Tambahan yang disediakan di Laman ini.

B. Caj Tambahan oleh Penginapan

Di samping harga tempahan, sesetengah Penginapan akan mengenakan bayaran yuran perkhidmatan mandatori, surcaj, dan cukai tempatan (sebagai contoh, yuran resort atau kemudahan, pemindahan pengangkutan, dan cukai pelancong bandar). Jika kami mengetahui yuran perkhidmatan ini dan cukai tempatan, kami akan memaparkannya dengan harga tempahan anda. Yuran perkhidmatan ini dan cukai tempatan boleh dikutip terus dari anda oleh Penginapan, sebagai tambahan kepada harga yang anda bayar untuk tempahan anda.
Tempahan bilik standard adalah untuk penginapan single atau double. Tetamu tambahan atau katil biasanya akan dikenakan bayaran tambahan. Penginapan boleh menolak untuk membenarkan tetamu tambahan tinggal di dalam bilik - anda mesti menentukan bilangan orang yang betul, termasuk kanak-kanak yang akan menduduki setiap bilik yang anda tempah.

Anda akan dikenakan caj tambahan di Penginapan untuk semua perkhidmatan dan produk yang anda gunakan yang tidak termasuk dalam harga tempahan seperti yang dinyatakan secara jelas oleh syarat tempahan. Caj untuk kemudahan yang anda gunakan dan produk yang anda gunakan semasa penginapan anda (contohnya, tempat letak kereta, akses internet, makanan dan minuman) tidak termasuk dalam harga tempahan kecuali dinyatakan.

Semasa acara dan tempoh khas, sesetengah Penginapan memerlukan setiap tetamu untuk membeli perkhidmatan tambahan (sebagai contoh, makan malam pada Malam Tahun Baru). Sekiranya kami mengetahui perkhidmatan tambahan yang diperlukan, kami akan memaparkannya dalam keadaan tempahan atau dengan harga tempahan anda.

Untuk perjalanan ke Penginapan di beberapa lokasi (contohnya, pulau-pulau di Maldives), semua tetamu mesti menguruskan pemindahan pengangkutan terlebih dahulu dengan bayaran tambahan. Sesetengah Penginapan memerlukan Agoda untuk mengutip pembayaran untuk pemindahan apabila tempahan dibuat. Kami akan menunjukkan bayaran pemindahan tambahan ini dengan jumlah harga anda. Agoda tidak mengendalikan atau mengendalikan pemindahan, dan tidak bertanggungjawab terhadap tahap kualiti, keselamatan, frekuensi, atau perkhidmatan pengangkutan.

Sekiranya anda tidak pasti atau mengambil berat tentang caj tambahan, sila sahkan dengan Penginapan atau Perkhidmatan Pelanggan yang mana yuran tambahan (jika ada) akan dibayar sebagai tambahan kepada tempahan anda.

C. Caj Tambahan untuk Perkhidmatan Sampingan

Harap maklum semua harga pada Laman untuk Perkhidmatan Sampingan adalah ditetapkan oleh Rakan Kongsi kami, melainkan dinyatakan disebaliknya. Sila rujuk kepada terma dan syarat berkaitan Rakan Kongsi bagi apa-apa caj tambahan yang mungkin akan dikenakan terhadap tempahan anda (contohnya, cukai lapangan terbang).

Tempahan anda, dan mana-mana Perkhidmatan Sampingan yang anda beli, tidak termasuk insurans.

D. Pertukaran Mata Wang

Harga yang dipaparkan di Agoda adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh penginapan dalam Mata Wang Penginapan mereka. Anda boleh pilih untuk lihat harga dalam Mata Wang Penginapan atau atau Paparan Mata Wang lain. Jika kad atau akaun pembayaran anda menyokongnya, kami mungkin memberi anda pilihan untuk memilih Mata Wang Caj sebelum anda membayar tempahan anda.

Takrif
 • Mata Wang Akaun bermaksud default kad pembayaran atau akaun yang anda gunakan untuk membayar tempahan.
 • Mata Wang Pembayaran  ialah mata wang adan dicaj untuk tempahan.
 • Mata Wang Paparan ialah mata wang yang anda pilih untuk lihat harga di Platform kami. 
 • Mata Wang Penginapanbermaksud mata wang yang ditetapkan oleh penginapan atau penyedia perkhidmatan untuk penginapan di Laman kami dan mahu menerima dana dari Agoda. Mengikut default, Mata Wang Penginapan ialah mata wang rasmi di wilayah di lokasi penginapan. Hubungi kami jika tidak pasti.
 • Harga Tertunjuk  – Kadar pertengahan Bloomberg Generic Composite Rate pada hari semasa.
 • Kadar Terlaras Harian  – Bloomberg Generic Composite Rate pada hari pembayaran diproses termasuk 5%.

Kadar pembekal akaun
Jika Mata Wang Pembayaran anda berbeza dari mata wang akaun pembayaran anda, pembekal akaun anda akan menentukan kadar pertukaran untuk digunakan apabila transaksi dikenakan ke atas akaun anda. Pembekal akaun anda mungkin menawarkan kadar lebih tinggi atau lebih rendah daripada Agoda, dan mungkin mengenakan caj tambahan untuk transaksi asing. Agoda tidak mengawal atau mendapat manfaat dari pembekal kadar pertukaran akaun anda atau bayaran.

Kadar Agoda
Sekiranya Mata Wang Caj anda sama dengan Mata Wang Akaun anda, tetapi berbeza dari Mata Wang Penginapan atau Mata Wang Paparan anda, Agoda akan menggunakan Kadar Tercatat atau Kadar Pelarasan Harian untuk menukar harga. Kadar yang dikenakan bergantung pada pilihan yang anda pilih ketika melihat penyenaraian dan membuat pemesanan, seperti yang dijelaskan di bawah.

Harga mata wang yang ditukarkan adalah indikatif
Jika anda pilih Mata Wang Paparan yang berbeza dari Mata Wang Penginapan, Agoda akan memaparkan harga indikatif yang ditukarkan menggunakan Kadar Tertunjuk. Harga Mata Wang Paparan yang ditukarkan adalah anggaran awal harga dalam Mata Wang paparan anda, dan tidak muktamad atau mengikat. Harga yang ditukarkan dalam Mata Wang Paparan disediakan untuk memudahkan anda, bagi membenarkan anda membandingkan harga, pakej dan syarat berbeza dalam mata wang pilihan anda.
Oleh kerana harga bilik adalah ditetapkan oleh penginapan dalam Mata Wang Penginapan, amaun yang anda bayar untuk tempahan bergantung pada tiga pembolehubah:

 • Mata Wang Caj;
 • sama ada jenis tempahan anda ialah Bayar Sekarang, Tempah Sekarang Bayar Kemudian, atau Bayar di Hotel;
 • kadar pertukaran antara Mata Wang Caj dan Mata Wang Penginapan pada hari kami memproses pembayaran anda.

Tempahan Bayar Sekarang
Sekiranya anda menukar Mata Wang Caj, kami akan mengemas kini jumlah harga anda untuk menunjukkan jumlah yang akan kami proseskan ke akaun pembayaran anda. Kami boleh melakukan ini kerana kami tahu kadar pertukaran pada waktu tersebut. Jika anda memilih Mata Wang Caj yang berbeza dari Mata Wang Paparan, Agoda akan menggunakan Kadar Disesuaikan Harian untuk menukar jumlah tersebut. Untuk semua transaksi Bayar Sekarang yang lain, kami akan menggunakan Kadar Tertunjuk untuk menukarkan mata wang.

Tempahan Tempah Sekarang Bayar Kemudian
Jika anda memilih Mata Wang Pembayaran yang berbeza daripada Mata Wang Penginapan atau Mata Wang Paparan, Agoda akan menggunakan Kadar Terlaras Harian pada tarikh pembayaran anda untuk menukarkan harga Mata Wang Penginapan kepada Mata Wang Pembayaran anda. Jika anda menukar Mata Wang Caj Anda, kami akan menunjukkan kepada anda harga dalam Mata Wang Penginapan yang akan digunakan untuk menentukan jumlah bayaran pada tarikh pembayaran anda dan anggaran harga ditukarkan yang akan dikenakan berdasarkan Kadar Terlaras Harian semasa. Kami melakukan ini kerana kami tidak akan tahu kadar pertukaran sebenar pada tarikh pembayaran anda.

Tempahan Bayar di Hotel
Apabila anda membuat tempahan Bayar di Hotel, kami akan kemas kini harga total anda untuk menunjukkan amaun yang anda akan bayar dalam Mata Wang Penginapan. Anda akan bayar Penginapan terus, dalam Mata Wang Penginapan atau mana-mana mata wang yang disetujui Penginapan untuk terima. Jika anda bayar dalam mata wang berbeza atau dengan akaun pembayaran yang menggunakan mata wang berbeza, amaun sebenar anda bayar akan bergantung pada kadar pertukaran yang digunakan oleh Penginapan dan pembekal pembayaran anda. Faktor ini adalah di luar kawalan Agoda.

Penjelasan mengenai Caj untuk Cukai dan Bayaran

Sehubungan dengan memudahkan transaksi Hotel anda, caj kepada kad kredit anda boleh merangkumi caj bagi cukai dan bayaran ("Cukai dan Bayaran") kecuali dinyatakan lain. Berhubung dengan Penginapan, caj ini termasuk jumlah yang dianggarkan untuk mendapatkan kembali jumlah yang dibayar oleh Agoda kepada Penginapan berhubung dengan tempahan anda untuk cukai yang dikenakan oleh Penginapan termasuk, tanpa batasan, cukai jualan dan penggunaan, cukai penghunian, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambah dan / atau cukai lain yang serupa. Di lokasi-lokasi tertentu, jumlah cukai mungkin termasuk yuran perkhidmatan kerajaan atau yuran lain yang tidak dibayar terus kepada pihak berkuasa percukaian tetapi dikehendaki oleh undang-undang untuk dikumpulkan oleh Penginapan. Jumlah yang dibayar kepada Hotel yang berkaitan dengan tempahan anda untuk cukai-cukai boleh berbeza dari jumlah yang kami perkirakan dan kami masukkan ke dalam caj kepada anda. Baki caj untuk Cukai dan Yuran, jika ada, adalah bayaran tetap Agoda sebagai sebahagian daripada pampasan bagi perkhidmatan kami dan untuk menampung kos tempahan anda, termasuk, misalnya, kos perkhidmatan pelanggan. Jika baki adalah negatif, Agoda akan menyerap perbezaan tersebut. Caj untuk Cukai dan Yuran bervariasi berdasarkan beberapa faktor termasuk, tanpa had, jumlah Agoda membayar Penginapan dan lokasi Penginapan di mana anda akan tinggal, dan mungkin termasuk keuntungan yang dikekalkan oleh Agoda.

Pembekal Penginapan kami, sebagai vendor, termasuk semua cukai yang dikenakan dalam jumlah yang dibebankan dan Agoda membayar jumlah tersebut terus kepada vendor. Agoda bukan penjual bersama yang berkaitan dengan vendor yang kami menempah atau menempah pengaturan perjalanan anda. Boleh dikenakannya cukai dan kadar cukai yang berlaku, dan jenis cukai yang berlaku sangat berbeza di setiap lokasi.

Bagi urus niaga yang melibatkan Penginapan yang terletak di dalam bidang kuasa tertentu, caj untuk Instrumen Pembayaran untuk Cukai dan Bayaran termasuk pembayaran cukai yang Agoda dikehendaki untuk mengutip dan menghantar kepada bidang kuasa untuk cukai yang dikenakan pada jumlah yang dikekalkan oleh Agoda sebagai pampasan bagi perkhidmatan.

Untuk tempahan di mana anda perlu membayar di Penginapan, harga mungkin atau tidak termasuk cukai dan yuran. Sila periksa syarat-syarat tempahan dan mel atau kupon pengesahan anda atau hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Di sesetengah lokasi, Penginapan mungkin dikehendaki oleh undang-undang tempatan untuk mengenakan dan mengumpul bandar, tempat tidur, penghuni pelancong atau cukai yang sama secara langsung.

Cukai dan yuran untuk Perkhidmatan Sampingan yang anda boleh beli dinyatakan dalam terma dan syarat Rakan kami.

4. Kerahsiaan

Kami menghormati maklumat peribadi anda. Sila rujuk pada Polisi Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

5. Kad Kredit - Pembayaran - "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian" - Umur - Penipuan

Untuk tempahan Tempahan pra-bayar dengan Agoda, anda memberi kuasa kepada kami untuk mengumpul dan memproses (termasuk kutipan dan pemprosesan melalui pihak ketiga) maklumat anda diperlukan oleh pemproses khidmat pemprosesan atau institusi kewangan yang mengeluarkan Instrumen Pembayaran anda seperti kad kredit atau kad debit untuk mengesahkan identiti anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan mengenai anda dan yang mungkin dikongsi dengan pihak ketiga (termasuk untuk mengendalikan urus niaga anda dan / atau mengekalkan akaun anda) ditetapkan dalam Polisi Kerahsiaan kami.

Untuk melengkapkan pembayaran untuk tempahan Tempahan pra-bayar, anda memberi kuasa kepada Syarikat Agoda yang berkenaan untuk mengecaj atau mendebitkan Instrumen Pembayaran anda untuk harga penuh (kadang-kadang tanpa sebarang pilihan untuk pembayaran balik bergantung pada syarat tempahan Penginapan, lihat di bawah) atas tempahan dan pengesahan tempahan atau, sekiranya tempahan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian, pada masa akan datang dalam masa yang disampaikan dalam e-mel pengesahan. Ketika menggunakan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian", sila pastikan bahawa kad kredit adalah sah dan mempunyai kredit yang mencukupi untuk tarikh pembayaran akan datang. Sekiranya Instrumen Pembayaran tidak boleh dikenakan pada tarikh tersebut untuk apa jua sebab, tempahan akan dibatalkan kecuali anda boleh memastikan bahawa pembayaran kad boleh diberi kuasa pada waktunya. Sila periksa kembali butiran tempahan secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Syarikat Agoda akan memproses bayaran balik, jika dan bila terpakai, dalam jangka masa yang munasabah. Anda juga membenarkan pengkreditan kepada Instrumen Pembayaran anda sekiranya berlaku pembalikan, pembayaran balik atau pelarasan melalui perkhidmatan yang memudahkan pemprosesan transaksi pembayaran. Untuk Penginapan tertentu, Agoda tidak akan mengenakan bayaran Instrumen Pembayaran anda, kerana anda akan membayar Penginapan secara langsung untuk penginapan anda (selepas bayar). Namun, dalam beberapa hal, beberapa Hotel mungkin akan melakukan pra-kebenaran terhadap kad anda, mengenakan suatu deposit atau mengenakan harga penuh dari tempahan di muka. Hotel mungkin akan meminta butiran kad kredit bagi menjamin tempahan anda. Oleh itu, Agoda akan menghantar maklumat Instrumen Pembayaran anda secara terus ke Penginapan di mana tempahan anda dibuat dan boleh mengesahkan (iaitu pra-kebenaran) Instrumen Pembayaran anda juga. Untuk menjaga dan menyulitkan maklumat kad kredit anda pada saat berada dalam diberikan kepada kami, kami menggunakan teknologi "Secure Socket Layer (SSL)" bagi perkhidmatan kami. Harap maklum bank anda mungkin mengenakan caj tambahan untuk transaksi tersebut.

Sesetengah syarikat kad kredit mengenakan caj kepada kepada ahli mereka untuk memproses "transaksi asing". Jika anda melakukan transaksi kad dan penerima menggunakan bank di luar negara selain daripada bank yang mengeluarkan kad anda, perkhidmatan pentaksiran antarabangsa, bayaran transaksi rentas sempadan atau bayaran serupa akan dikenakan. Bank pengeluar anda mungkin atau tidak mengenakan bayaran ini kepada anda (pengguna kad). Sila hubungi bank yang mengeluarkan anda untuk butiran kerana ini berada di luar kendali Agoda.

Sekiranya berlaku penipuan Instrumen Pembayaran atau menggunakan Instrumen Pembayaran anda secara tidak sah oleh pihak ketiga, anda harus menghubungi bank atau penerbit kad anda dengan segera setelah mengetahui penggunaan yang tidak dibenarkan sedemikian. Jika anda mengesyaki telah berlaku tempahan yang tidak diberi kuasa atau yang bersifat penipuan melalui Agoda, sila segera hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Bagi melakukan sesuatu tempahan, anda mesti berusia lebih daripada 18 tahun (atau usia majoriti di negara dan wilayah tertentu di mana usia tersebut lebih daripada 18) dan mempunyai kapasiti undang-undang sepenuhnya untuk melakukan urus niaga (atau memperoleh kuasa daripada wali anda yang sah secara undang-undang). Anda berjanji bahawa Instrumen Pembayaran yang anda gunakan adalah milik anda atau bahawa anda diberi kuasa untuk melengkapkan tempahan dengan Instrumen Pembayaran ini dan bahawa terdapat dana yang mencukupi untuk menampung kos transaksi. Anda menerima tanggungjawab kewangan bagi seluruh urus niaga yang dilakukan dengan nama atau akaun anda.

Anda menyatakan bahawa butiran yang anda berikan kepada kami dalam membuat tempahan adalah benar sepenuhnya. Agoda berhak untuk tidak menerima Instrumen Pembayaran tertentu. Agoda boleh menambah atau menghapuskan kaedah pembayaran lain atas pertimbangannya sendiri. Untuk kemudahan tambahan, Agoda sekarang juga menawarkan pilihan untuk penyimpanan selamat butiran kad kredit anda dalam fail. Sekiranya anda memilih untuk menyimpan kad kredit atau debit dengan Agoda, kami mungkin tidak akan meminta anda untuk Nilai Pengesahan Kad atau kod keselamatan pada saat anda menggunakannya untuk membuat tempahan. Untuk bituran lanjut, lihat Polisi Privasi kami.

Kami mempunyai mekanisme pengesanan dan pencegah penipuan yang sangat ketat. Dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan maklumat atau pengesahan tambahan untuk menyemak dan mengesahkan tempahan, seperti yang telah diterangkan dengan lebih lanjut pada Laman ini. Satu yuran pengesahan yang kecil atau pra-pengesahan akan dikenakan kepada kad anda juga apabila menggunakan "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian". Bakinya akan dicaj selepas pengesahan atau, dalam kes "Tempah Sekarang, Bayar Kemudian", pada tarikh pembayaran yang akan datang (lihat komen di atas tentang kemungkinan pembatalan dalam kes kad tidak boleh dicaj pada terikh terbabit atas sebarang alasan). Tempahan tidak disahkan sehingga anda menerima emel pengesahan dengan kupon dan terdapat kemungkinan bahawa Hotel telah ditempah sepenuhnya semasa pemeriksaan penipuan, dengan itu tempahan tidak lagi tersedia. Agoda tidak boleh dianggap bertanggungjawab dalam kes seperti ini. Maklumat tambahan yang dikemukakan akan dikendalikan mengikut piawai industri yang ketat untuk melindungi keperibadian, dengan menggunakan penyulitan bagi penghantaran dan agen khas untuk pengesahan. Sekiranya anda memutuskan untuk tidak mengemukakan maklumat tambahan atau jika kami tidak berpuas hati dengan maklumat yang telah diterima, tempahan tidak akan dilengkapkan dan akan dibatalkan sepenuhnya dan apa-apa jumlah yang telah dicaj (termasuk caj pengesahan yang berkenaan) akan dikembalikan.

Penjelasan mengenai kegagalan pembayaran

Atas pelbagai sebab, pembayaran di Laman mungkin tidak berjaya. Bagi kes-kes tersebut, Agoda akan menawarkan anda alternatif untuk memastikan tempahan boleh diteruskan. Jika anda ada sebarang soalan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

6. Syarat tempahan – Pembatalan, Tidak Muncul, Pulang Awal dan Daftar Keluar Lewat – Polisi Penginapan Khusus – Keperluan Khas – perkhidmatan atau produk tambahan Agoda

Dengan membuat tempahan Penginapan di Laman kami, anda telah menerima dan menyetujui syarat-syarat tempahan Penginapan yang berkaitan, termasuk polisi pembatalan dan polisi tidak hadir untuk tempahan tersebut, dan terhadap sebarang terma dan syarat (pelaksanaan) tambahan Penginapan yang mungkin terpakai untuk tempahan anda atau semasa anda menginap, termasuk perkhidmatan yang diberikan dan/atau produk yang ditawarkan oleh Penginapan (pelaksanaan terma dan syarat Penginapan boleh diperoleh dari Penginapan yang berkaitan). Polisi pembatalan dan tidak datang pada umumnya di setiap Hotel akan disediakan di Laman di halaman maklumat Hotel atau di dalam "syarat tempahan", "Polisi Pembatalan" atau seumpamanya, dan dalam e-mel dan kupon pengesahan. Sila perhatikan bahawa anda mungkin akan dikenakan bayaran untuk pembatalan anda, sesuai dengan polisi pembatalan dan tidak datang dari Hotel, dalam hal tertentu untuk jumlah keseluruhan hari malam atau malam pertama. Kami anjurkan anda untuk membaca polisi pembatalan dan tidak datang dari Hotel dengan berhati-hati sebelum membuat tempahan. Jika anda tidak tiba di Hotel anda pada waktunya pada hari tempahan anda dan tidak memaklumkan kepada Hotel, sisa daripada tempahan anda boleh dibatalkan dan anda tidak berhak atas pengembalian wang, tergantung dari peruntukan dan syarat-syarat di Hotel yang bersangkutan. Tanpa memandang polisi pembatalan Hotel, Agoda mencadangkan haknya untuk mengenakan bayaran pembatalan, hal ini akan dinyatakan dalam Laman. Sila periksa kembali maklumat Penginapan secara menyeluruh berhubung dengan syarat-syarat tersebut sebelum membuat tempahan anda. Beberapa Hotel tertentu akan mengenakan bayaran tambahan untuk keluar terlebih dahulu atau terlambat.

Jika anda bermaksud untuk melihat, menyesuaikan atau membatalkan tempahan anda, anda boleh merujuk pada e-mel pengesahan dan mengikuti arahan yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan instrumen perkhidmatan sendiri kami, atau dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan kami.

Banyak penginapan mempunyai polisi tertentu untuk kanak-kanak, pengiring pengembara dan/atau mengembara dengan haiwan peliharaan. Seperti yang dinyatakan di atas, anda dinasihatkan memeriksa dengan Pegawai Khidmat Pelanggan, Penginapan itu tersebut, atau mengesahkan dengan polisi Penginapan.

Keperluan Khas: Jika anda mempunyai keperluan khusus (contohnya, bilik yang boleh diakses oleh kerusi roda), anda perlu menghubungi Perkhidmatan Pelanggan atau Hotel, dan memastikan apakah keperluan khusus tersebut dapat dipenuhi. Harap maklum bahawa semua permintaan khas bergantung pada ketersediaan dan tidak dijamin oleh Agoda. Bergantung kepada polisi Hotel yang bersangkutan, tempahan anda tidak dapat dikembalikan semula, dibatalkan atau diubah jika keperluan khusus tidak dapat dipenuhi. Jika disediakan, permintaan anda akan disahkan sebaik tiba. Agoda tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian atau kos yang anda tanggung sekiranya Penginapan tidak memenuhi keperluan khas anda.

Penjelasan mengenai Amaran Harga Agoda

Anda boleh memilih untuk menetapkan "Amaran Harga" Agoda terhadap penginapan di Laman kami. Jika dipilih, kami akan menghantar Amaran Harga apabila harga di Penginapan pilihan dan garis masa yang dinyatakan dalam Laman kami berubah. Amaran Harga tidak akan khusus untuk jenis bilik atau fungsi lain yang berkaitan dengan Penginapan (seperti termasuk sarapan, full board, jenis katil). Maksimum satu Amaran Harga setiap penginapan setiap hari akan dihantar kepada anda. Amaran Harga hanya akan dihantar jika harga Penginapan berubah daripada melebihi tahap "kematanan" yang kami tetapkan. Jenis Amaran Harga yang dihantar kepada bergantung pada medium yang anda gunakan, iaitu menerusi emel jika Tapak pilihan anda ialah laman Agoda atau menerusi pemberitahuan tolak jika Tapak pilihan anda ialah aplikasi Agoda. Anda bertanggungjawab untuk mengemas kini seting Amaran Harga anda. Amaran Harga dalam seting anda akan terus dihantar kepada anda walaupun selepas anda membuat tempahan di Penginapan yang dipilih tersebut atau Penginapan lain bagi tempoh yang dinyatakan sehingga anda mengubah seting Amaran Harga anda. Dengan memilih untuk menerima Amaran Harga tidak akan menjejaskan pilihan lain yang anda buat mengenai penerimaan komunikasi dari kami. Kami juga akan memberikan anda keupayaan untuk tidak menerima Amaran Harga pada bila-bila masa dengan mengklik "tutup amaran harga" atau mesej serupa yang ditemui dalam Amaran Harga yang dihantar kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang ini, sila lihat Polisi Kerahsiaan kami.

Penjelasan tentang Tawaran Misteri Agoda

Menerusi program “Tawaran Misteri”, Agoda dapat menawarkan bilik Penginapan berkualiti dengan kerap pada harga yang sangat menarik, dan anda dapat berjimat besar di penginapan berkualiti yang terpilih di seluruh dunia, dari hotel mewah 5 bintang hinggalah ke hotel butik yang menawan. Untuk pelbagai sebab, Penginapan yang menyertai program ini memilih untuk tidak mendedahkan diri sehingga tempahan disahkan dan dibayar.

Tawaran Misteri ditandakan dengan logo khusus dan anda boleh menyemak imbas dan menyelidik penginapan-penginapan ini (kawasan umum, keterangan, kemudahan) sebelum membuat tempahan, tetapi anda tidak akan tahu penginapan yang mana. Selepas tempahan anda disahkan, nama penginapan, lokasi dan maklumat perhubungan akan didedahkan. Bagi memastikan Agoda boleh terus menawarkan harga istimewa ini, tempahan Tawaran Misteri tidak boleh dibatalkan dan wang tidak akan dipulangkan.

Penjelasan mengenai PointsMAX

Menerusi program “PointsMAX”, Agoda menawarkan anda peluang untuk mengumpul mata dengan program kesetiaan pihak ketiga tertentu (seperti program perbatuan dari syarikat penerbangan). Untuk Penginapan tertentu, anda boleh memilih program kesetiaan pihak ketiga dari menu PointsMAX untuk melihat tawaran, bersebelahan tawaran biasa bilik kami. Jika ada, anda akan ditawarkan pilihan tempahan PointsMAX yang akan menggunakan mata dengan program kesetiaan pihak ketiga. Mata yang anda terima dan nama program akan disahkan semula dalam borang tempahan dan mesej pengesahan terima kasih yang anda akan terima selepas membuat tempahan PointsMAX. Mata akan dikirim terus ke akaun program pihak ketiga anda dalam masa 2 hingga 8 minggu selepas tarikh daftar keluar. Bagi mengelakkan waswas, program PointsMAX tidak terpakai untuk Perkhidmatan Sampingan yang disediakan pada Laman ini.

Beberapa catatan penting untuk semua tempahan PointsMAX:

 • ID keahlian benefisiari yang dimaksudkan untuk mata ganjaran pihak ketiga harus kepunyaan tetamu yang menginap di hotel (dikenalpasti dengan nama tetamu utama);
 • Harga tempahan PointsMAX mungkin berbeza dari harga tempahan biasa dengan syarat-syarat yang sama;
 • Harga tempahan PointsMAX tidak boleh dibahagikan kepada harga bilik dan komponen mata ganjaran;
 • Sebarang polisi pembatalan berkaitan akan digunapakai sepenuhnya terhadap tempahan PointsMAX;
 • Hanya mata ganjaran atau perbatuan boleh dikumpulkan, bukan status mata atau mata;
 • Tempahan yang dibatalkan tidak akan menerima mata ganjaran, tanpa menghiraukan syarat-syarat pembatalan kewangan.
 • Mata ganjaran tidak boleh ditukar dengan tunai dan tidak boleh dikumpul dengan tawaran lain;
 • Jaminan harga rendah Agoda tidak terpakai untuk tempahan PointsMAX; dan
 • Terma dan syarat program kesetiaan pihak ketiga tersebut akan terpakai untuk program itu.

Sepatah kata tentang Promosi dan Kad Hadiah

Agoda boleh menawarkan kadar promosi, baucer, diskaun, dan tawaran istimewa ("Promosi") dan "Tunai Agoda" (kadang-kadang dipanggil "Kad Hadiah") dari semasa ke semasa. Promosi tidak boleh digabungkan, atau mana-mana Promosi tidak boleh digabungkan dengan Kad Hadiah. Promosi dan Kad Hadiah adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat khas. Kad Hadiah Agoda adalah tertakluk oleh Terma Kad Hadiah Agoda .

Penjelasan mengenai Kaunter Agoda

Disediakan di penginapan yang terpilih sahaja, Agoda boleh mendaftarkan anda dalam program Kaunter Agoda, dan menerusi Aplikasi Agoda anda boleh melihat senarai caj, daftar keluar (jika dibenarkan penginapan berkaitan) dan menerima pemberitahuan berkaitan, dan sepanjang anda menginap di penginapan yang ditempah menerusi Agoda. Anda akan dimaklumkan tentang penyertaan dalam program Kaunter Agoda di pengesahan tempahan Agoda bagi penginapan yang berkaitan. Penyertaan dalam program Kaunter Agoda tidak dikenakan bayaran dan anda boleh keluar daripada program Kaunter Agoda pada bila-bila masa semasa anda menginap. Caj yang dikenakan di penginapan semasa tempoh menginap dan anda boleh melihat caj tersebut menerusi Kaunter Agoda adalah termasuk, perkhidmatan bilik, rawatan spa, restoran/bar mini, katil tambahan, telefon, internet, pay-per-view, pusat perniagaan dan caj lain yang akan dikenakan semasa anda menginap. Caj berikut boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda dan akan dikemas kini sepanjang anda menginap. Semua caj boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda ialah caj yang dikenakan dan harus dibayar di penginapa nberkaitan dan tiada caj yang boleh dilihat menerusi Kaunter Agoda harus dibayar kepada Agoda. Selanjutnya, pada akhir tempoh menginap anda, anda boleh melihat senarai caj yang dikenakan di penginapan yang anda boleh kirim kepada emel khusus anda. Harap maklum senarai caj yang dijana pada Kaunter Agoda adalah bukan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai invois cukai - invois cukai yang berkaitan hanya boleh dikeluarkan oleh penginapan berkenaan secara terus. Caj dalam semua kes, akan dicaj kepada kad kredit pilihan anda sama ada kad kredit dalam rekod Agoda semasa anda membuat tempahan menerusi Agoda,  atau kad kredit yang anda berikan kepada penginapan berkaitan semasa anda mendaftar masuk atau mendaftar keluar. Untuk maklumat lanjut tentang perkongsian maklumat kad kredit terhad dan selamat oleh Agoda kepada penginapan berkaitan yang ditempah oleh anda, sila lihat Polisi Kerahsiaan kami. 

Apa-apa pertikaian atau isu-isu yang anda mungkin ada di caj boleh dilihat melalui Kaunter Agoda perlu diselesaikan oleh anda dengan penginapan berkaitan dan Agoda menafikan sebarang risiko atau tanggungjawab untuk bayaran yang ditanggung oleh anda dengan penginapan berkaitan. Dalam menggunakan dan dengan menyertai program Kaunter Agoda, Agoda tidak membuat sebarang jaminan atau apa-apa perwakilan termasuk tetapi tidak terhad kepada kebolehdagangan, kesesuaian atau kesesuaian untuk kegunaan tertentu, Agoda juga tidak menjamin atau menyatakan bahawa program Kaunter Agoda adalah sentiasa ada, tepat, boleh dipercayai atau bebas daripada sebarang kekurangan. Dengan menyertai program Kaunter Agoda, penyertaan anda adalah atas risiko sendiri.

7. Hak Harta Intelek – Notis Tanda Dagangan

Jenama "Agoda", serta penterjemahan dalam sesetengah bahasa tempatan yang berkaitan merupakan cap dagang berdaftar atau dilesenkan kepada Agoda dan/atau syarikat-syarikat sekutunya di banyak negara di serata dunia, termasuk tetapi tidak terhad kepada AS, EU, Kanada, Singapura, Thailand, Jepun, China, India, Malaysia, Australia, Rusia, Korea, Indonesia, UAE, Switzerland, dll. Nama produk dan syarikat yang disebutkan dalam Situs mungkin adalah nama, tanda dagangan, cap dagangan, tanda perkhidmatan, logo, simbol atau nama hak milik lain dari Agoda, pemberi lesennya, atau syarikat terasosiasi atau pihak ketiga. Penggunaan dalam laman atas setiap nama, nama dagang, tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo, simbol atau nama hak milik, atau penandaan dari atau pemilikan pihak ketiga, dan ketersediaan dari barang atau perkhidmatan tertentu dari pihak ketiga tersebut melalui Laman, tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu endosemen atau sponsor dari Laman oleh pihak ketiga tersebut, atau penyertaan dari pihak ketiga tersebut dalam tawaran barang, perkhidmatan atau maklumat melalui Laman. Agoda mempunyai hak cipta terhadap Laman. Anda tidak boleh menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari Agoda tanpa persetujuan kami.

Laman mengandungi bahan hak cipta, nama dagangan dan maklumat hak milik lain, termasuk, tetapi tidak terhad pada, kata-kata, perisian, gambar, grafik dan mungkin di kemudian hari termasuk video, grafik, muzik dan suara. Seluruh isi dari Laman dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kami, dan para pemberi lesen kami, mempunyai hak cipta dan / atau hak database dalam pemilihan, koordinasi, tatacara dan pembaikan dari isi tersebut, juga dalam isi asalnya. Anda tidak boleh mengubah, menerbitkan, menghantar, ikut serta dalam mengalihkan atau menjual, mencipta pekerjaan derivatif, atau dengan cara apapun mengeksploitasi, setiap isi, secara keseluruhan atau sebahagian, kecuali sebagaimana telah ditetapkan dalam Terma Penggunaan.

Kecuali dinyatakan lain, perisian yang diperlukan oleh perkhidmatan kami atau sedia di, atau digunakan oleh Laman dan hak atas kekayaan intelektual (termasuk tanda dagang, tanda perkhidmatan, logo, reka bentuk, hak cipta, dan lain-lain) dalam isi dan maklumat dan bahan-bahan di Laman dimiliki oleh Agoda, syarikat sekutu atau terasosiasinya, para pemberi lesen, para pembekal (termasuk Hotel-Hotel) atau para penyedianya. Agoda tidak bertanggung jawab atas bahan-bahan hak cipta apapun yang diberikan oleh pihak ketiga atau melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun oleh pihak ketiga tersebut.

Anda boleh menggunakan maklumat dari Laman hanya untuk kegunaan peribadi anda. Kecuali diizinkan lain secara tegas mengikut undang-undang hak cipta, penggandaan, pengedaran semula, penghantaran kembali, penerbitan atau ekspolitasi komersial atas bahan-bahan yang telah dimuat turun dalam bentuk apapun tidak akan dibenarkan tanpa izin secara tegas dari kami, dan dari pemilik hak cipta. Dalam hal terjadi penggandaan, pengedaran semula atau penerbitan yang dibenarkan dari bahan-bahan hak cipta, tidak ada perubahan dalam, atau peniadaan atribusi pengarang, nota tanda atau notis hak cipta yang boleh dilakukan. Anda mengakui bahawa anda tidak akan mempunyai hak pemilikan apapun dengan memuat turun bahan-bahan hak cipta.

Kami dapat menyediakan hubungan hiperteks ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak lain. Dengan menggunakan hubungan tersebut, anda mengakui bahawa anda meninggalkan Laman dan meneruskan atas tanggung jawab anda sendiri.

Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Jika dengan niat baik, anda meyakini bahawa bahan-bahan yang kami tempatkan melanggar hak cipta anda, anda atau agen anda ("Pengaju keberatan") dapat menghantar notis bertulis kepada kami, yang merangkumi maklumat berikut ini:

1. nama dan alamat Pengadu;

2. jika Pengadu bukan merupakan pemilik hak cipta atau pemegang lesen eksklusif, nama dan alamat daripada pemilik hak cipta atau pemegang lesen eksklusif;

3. jika Pengadu bukan penduduk Singapura, alamat dari Pengadu untuk perkhidmatan di Singapura;

4. nombor telefon, nombor faks (jika ada) dan alamat surat elektronik di mana Pengadu boleh dihubungi;

5. maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami untuk mengenal pasti pekerjaan hak cipta yang diduga telah dilanggar;

6. maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mengenal pasti dan mencari salinan elektronik yang diduga telah melanggarnya, termasuk lokasi online dari salinan elektronik tersebut;

7. kenyataan bahawa Pengadu meminta kami untuk menghapuskan atau menutup akses kepada salinan elektronik;

8. suatu kenyataan bahawa Pengaju keberatan meyakini dengan niat baik bahawa salinan elektronik telah melanggar hak cipta dalam pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perenggan 5 di atas;

9. suatu kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat;

10. suatu kenyataan bahawa Pengadu adalah (a) pemilik atau pemegang lesen eksklusif dari hak cipta dalam pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perenggan 5 di atas, atau (b) diberikan kuasa untuk bertindak atas nama pemilik atau pemegang lesen eksklusif tersebut; dan

11. suatu kenyataan bahawa Pengaju keberatan tunduk pada bidang kuasa mahkamah di Singapura untuk tujuan proses mengikut peruntukan yang berkenaan dalam Singapore Copyright Act.

Notis ini wajib ditandatangani oleh Pengaju keberatan dan dihantar kepada kami dengan surat berdaftar kepada alamat yang dinyatakan dalam Bahagian 12, c / o Jabatan Undang-Undang - Tuntutan Hak Cipta.

Kami akan menyemak dan menangani seluruh notis yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kami anjurkan anda berunding dengan penasihat undang-undang anda sebelum memfailkan notis. Juga mohon diketahui bahawa anda boleh bersalah atas suatu kesalahan atau bertanggung jawab atas ganti rugi jika anda membuat tuntutan pelanggaran hak cipta yang tidak benar.

8. Maklum Balas – Maklumat Selanjutnya – Hak Pengguna–Perkhidmatan Lain

Dengan menyelesaikan sesuatu tempahan, anda telah bersetuju untuk menerima mesej pengesahan (emel dan/atau SMS) serta satu email jemputan untuk melengkapkan borang penilaian tetamu kami, yang akan dengan segera kami hantar kepada anda setelah anda menginap di Hotel, diikuti oleh satu atau lebih peringatan. Keperluan melengkapkan borang ini adalah tidak wajib. Untuk penjelasan, emel-emel pengesahan dan ulasan pelanggan adalah satu transaksi dan bukan sebahagian daripada risalah atau emel pemasaran, yang mana anda boleh hentikan langganan (lihat Polisi Privasi kami untuk butiran lanjut). Bagi Perkhidmatan Sampingan, Rakan Kongsi yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan mungkin akan mempelawa anda untuk menghantar ulasan terhadap Perkhidmatan Sampingan yang disediakan. Ulasan tetamu yang lengkap (termasuk lampiran, jika ada) akan dimuat naik di halaman berkaitan di Tapak dengan tujuan memaklumkan pelanggan (akan datang) terhadap pandangan tentang tahap perkhidmatan dan kualiti Penginapan. Dengan mengepos ulasan dan mengirim kandungan seperti gambar, anda memberikan kebenaran penuh kepada Agoda terhadap semua kandungan pengguna termasuk nama anda. Agoda mempunyai hak untuk menterjemahkan, menyunting, menyelaras, menolak atau mengeluarkan ulasan-ulasan mengikut budi bicaranya. Anda mengesahkan bahawa anda akan mematuhi Panduan Ulasan Tetamu. Selain itu, anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) anda mempunyai dan mengendalikan seluruh hak terhadap isi dari pengguna yang anda hantar atau distribusikan dengan cara lain, atau anda mempunyai hak yang sah untuk menghantar dan mengedarkan isi dari pengguna tersebut kepada atau melalui Laman; ( ii) kandungan tersebut tepat dan tidak mengelirukan; dan (iii) penggunaan dan penghantaran atau transmisi yang lain dari kandungan tersebut tidak melanggar Terma Penggunaan atau peraturan perundangan yang berlaku dan tidak akan melanggar hak dari, atau menyebabkan kerugian kepada pihak atau badan mana-mana. Anda lebih banyak memberikan kepada Agoda, hak untuk melakukan usaha undang-undang terhadap pihak atau badan mana-mana yang melanggar hak-hak anda atau Agoda atas isi tersebut, dengan adanya suatu kesalahan dari Terma Penggunaan. Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap isi dari pengguna yang anda berikan atau ajukan.

Isi yang diajukan oleh pengguna akan dianggap sebagai tidak sulit, dan Agoda tidak bertanggungjawab untuk melayan isi tersebut sebagai suatu maklumat yang bersifat hak milik. Tanpa mengehadkan hal-hal tersebut di atas, Agoda mencadangkan hak untuk menggunakan kandungan tersebut sebagaimana dianggap tepat olehnya, termasuk, tanpa batasan, menghapuskan, mengubah, mengubahsuai, menolak atau tidak bersedia untuk memasukkannya. Agoda tidak bertanggungjawab untuk menawarkan kepada anda, bayaran apa-apa untuk isi yang telah anda masukkan atau kesempatan untuk mengubah, menghapuskan atau dengan cara lain mengubah kandungan tersebut, setelah isi tersebut diajukan kepada Agoda. Agoda tidak berkewajipan untuk memberikan atribusi pengarang dari isi tersebut kepada anda, dan tidak mempunyai obligasi untuk melaksanakan atribusi pihak ketiga dalam apa jua bentuk. Sila lihat Polisi Agoda mengenai Laman untuk memperoleh butiran lebih lanjut.

Jika ditetapkan bahawa anda mempunyai hak moral (termasuk hak atribusi atau integriti) atas isi, anda dengan ini menyatakan bahawa (a) anda tidak akan meminta bahawa maklumat identiti peribadi digunakan berhubung dengan kandungan tersebut, atau setiap pekerjaan derivatif dari, atau peningkatan dari atau pembaharuan daripadanya; (b) anda tidak mempunyai keberatan apapun terhadap penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, pemadaman dan eksploitasi dari isi tersebut oleh Agoda atau para penerima lesen, pengganti dan penerima pengalihannya; (c) anda untuk selamanya mengenepikan dan bersetuju untuk tidak membuat tuntutan atau menyatakan mempunyai hak apapun atas setiap dan semua hak moral dari seorang pengarang atas setiap isi; dan (d) anda selamanya membebaskan Agoda, dan para penerima lesen, pengganti dan penerima pengalihannya, dari tuntutan apapun yang dapat anda nyatakan terhadap Agoda, berdasarkan hak moral tersebut.

9. Nasihat Perjalanan - Syarat Visa

Walaupun banyak perjalanan yang boleh diselesaikan tanpa adanya insiden apapun, perjalanan ke destinasi-destinasi tertentu mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada tujuan lain. Kami menganjurkan para penumpang untuk membaca larangan perjalanan, amaran, pengumuman dan nasihat yang dikeluarkan oleh kerajaan mereka sebelum membuat tempahan perjalanan, terutamanya pada saat melakukan perjalanan ke destinasi antarabangsa.

Dengan memaparkan Hotel di tujuan tertentu apapun, Agoda tidak menyatakan atau menjamin bahawa perjalanan ke destinasi tersebut adalah dianjurkan atau tidak dari risiko, dan Agoda tidak pernah dapat dinyatakan bertanggungjawab untuk kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh perjalanan ke destinasi tersebut. Agoda dalam keadaan apapun, tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk insiden apapun yang terjadi semasa anda menginap di Hotel. Anda sangat dianjurkan untuk membaca nasihat perjalanan yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh kerajaan anda untuk setiap negara yang akan anda lawati, dan untuk melakukan segala usaha pencegahan yang diperlukan. Anda juga digalakkan untuk mengambil insurans perjalanan peribadi.

Agoda tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kelalaian di pihak anda untuk memiliki pasport, visa dan dokumen yang diperlukan untuk perjalanan anda. Anda digalakkan untuk bertanya kepada kedutaan, konsulat dan / atau jabatan visa dari negara yang hendak anda lawati. Adalah tanggung jawab anda untuk memperoleh dokumen perjalanan apa-apa yang diperlukan.

Sila perhatikan bahawa beberapa negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai import barang, unit atau bahan yang terhad atau dilarang. Hal ini dapat merangkumi tetapi tidak terbatas pada alkohol, tembakau, wangian, dadah, ubat, buku, filem, DVD, bahan-bahan hiburan dewasa, makanan, tumbuhan, bahagian dari haiwan, dan lain-lain. Adalah tanggung jawab anda untuk menyemak dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan boleh membawa kepada hukuman berat.

10. Complaints

Jika anda ada sebarang aduan tentang perkhidmatan Agoda, anda boleh hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami melalui saluran yang diterangkan di sini. Kami akan berusaha yang terbaik untuk membantu anda. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa aduan tentang Penginapan (polisi, perkhidmatan, kemudahan, hiasan, makanan dsb.) adalah terpulang kepada Penginapan itu sendiri. Agoda akan bekerjasama dengan pihak penyedia Penginapan untuk mencuba mencari penyelesaian bersama namun tidak dapat menjamin hasil yang memuaskan. Aduan mengenai Perkhidmatan Sampingan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Rakan Kongsi yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan.

11. Penafian Jaminan

SEMUA ISI, TERMASUK PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, KATA-KATA DAN GRAFIS YANG BERKAITAN, yang terkandung dalam ATAU TERSEDIA DI LAMAN DISEDIAKAN KEPADA ANDA DENGAN DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA", "SEPERTI YANG TERSEDIA". AGODA TIDAK MEMBUAT KENYATAAN ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN OPERASI DARI LAMAN INI ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG terdapat dalam laman INI, DAN SEJAUH yang dibenarkan SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, AGODA MENOLAK SEGALA pernyataan, SYARAT ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA, SYARAT ATAU WARANTI YANG TERSIRAT DAPAT KEBOLEHDAGANGAN, ATAU UPAYA PEKERJAAN YANG MEMUASKAN, ISI YANG BERSIFAT MAKLUMAT, JUDUL, ATAU TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS HAK PIHAK KETIGA . AGODA TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT kenyataan bahawa LAMAN INI AKAN BEROPERASI TANPA KESALAHAN ATAU DENGAN TIDAK AKAN TERGANGGU, BAHAWA CACAT AKAN DIPERBAIKI, ATAU LAMAN DAN / ATAU servernya BEBAS DARI VIRUS DAN / ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. AGODA TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT pernyataan mengenai KESESUAIAN, KETERSEDIAAN, KETEPATAN, DAPAT PERGANTUNGAN, KELENGKAPAN ATAU KETEPATAN WAKTU DARI SELURUH BAHAN DALAM BENTUK APAPUN yang terkandung dalam laman UNTUK TUJUAN APAPUN, TERMASUK PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, KATA-KATA DAN ISI GRAFIS BERKAITAN.

MELAINKAN AGODA BERSALAH AKIBAT DENGAN SENGAJA ATAU DENGAN NIAT, ATAU KECUAIAN MELAMPAU, SYARIKAT AGODA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEGAGALAN YANG DISEBABKAN OLEH KEROSAKAN PELAYAN, PENGHANTARAN SALAH ARAH ATAU DILENCONGKAN, KEGAGALAN SAMBUNGAN INTERNET, GANGGUAN DALAM PENGHANTARAN ATAU PENERIMAAN TEMPAHAN ATAU SEBARANG VIRUS KOMPUTER ATAU KEROSAKAN TEKNIKAL LAIN, SAMA ADA MANUSIA ATAU TEKNIKAL SEMATA-MATA.

BATASAN ATAU PENGECUALIAN DARIPADA LIABILITI YANG DISEBUT SEBELUM INI TIDAK AKAN DIBENARKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. DALAM KES TERSEBUT, AGODA AKAN MENANGGUNG LIABILITI SETAKAT YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN.

12. Sekatan Kewajipan Umum

SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, AGODA, TERMASUK PEJABAT, PENGARAH, PEKERJA, PERWAKILAN, ANAK SYARIKAT, AFILIASI, PENGEDAR, PEMBEKAL, PEMBERI LESEN, AGENNYA ATAU PIHAK LAIN MANAPUN YANG TERLIBAT DALAM MENCIPTAKAN, MEMBERI SPONSOR, MEMPROMOSIKAN ATAU DENGAN CARA LAIN MENYEDIAKAN LAMAN DAN ISINYA (SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT "PIHAK YANG DILINDUNGI"), TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA SIAPAPUN ATAU BADAN MANAPUN UNTUK KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTIL, KHUSUS, BORANG, YANG HARUS DIGANTI KERUGIAN, YANG MERUPAKAN AKIBAT ATAU YANG BERSIFAT HUKUMAN ATAU SETIAP KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA (DI MANA RELEVAN, YANG DISEBABKAN OLEH): (I) KEHILANGAN PRODUKSI, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KONTRAK, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN BERKAITAN DENGAN GOODWILL ATAU REPUTASI, KEHILANGAN TUNTUTAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, DATA ATAU KERUGIAN TIDAK WUJUD LAIN; (II) KETIDAKMAMPUAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, PENGGUNA YANG TIDAK BERWENANG, KELEWATAN, PELAKSANAAN ATAU TIDAK DILAKSANAKANNYA LAMAN; (III) AKSES YANG TIDAK BERWENANG KEPADA, ATAU GANGGUAN TERHADAP MAKLUMAT PERIBADI ATAU PENGHANTARAN ANDA ; (IV) PENYEDIAAN ATAU GAGALNYA PENYEDIAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN ATAU PRODUK YANG DITAWARKAN OLEH HOTEL PEMBATALAN (SEBAGIAN) ATAU KELEBIHAN PEMESANAN; (V) KESALAHAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM LAMAN ATAU SETIAP MAKLUMAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA MAKLUMAT (DENGAN URAIAN) TERMASUK TARIF, KETERSEDIAAN DAN PERINGKAT) DARI HOTEL YANG DISEDIAKAN DI LAMAN), PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, DAN GRAFIS BERKAITAN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN; (VI) SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN DI LAMAN; (VII) SETIAP KEROSAKAN PROPERTI, TERMASUK KEROSAKAN KOMPUTER ATAU SISTEM KOMPUTER ANDA YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN, SELAMA ATAU KERANA MENGAKSES ATAU PENGGUNA DARI SITUS ATAU SETIAP LAMAN TERHADAP MANA DISEDIAKAN HYPERLINK; ATAU (VIII) KEROSAKAN LAIN YANG TIMBUL DARI PENGGUNA LAMAN, SETIAP PENGGUNA, KELEWATAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN , ATAU SETIAP MAKLUMAT, PRODUK, ATAU PERKHIDMATAN YANG DIPEROLEHI DI LAMAN; ATAU (IX) SETIAP KECEDERAAN (PERIBADI), KEMATIAN, KEROSAKAN PROPERTI ATAU KEROSAKAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN HOTEL (KARYAWAN, PENGARAH, PEGAWAI, AGEN, PERWAKILAN ATAU SYARIKAT SEKUTU DARIPADANYA) ; (X) SETIAP KEROSAKAN YANG DISEBABKAN KERANA KEADAAN KAHAR. HAD LIABILITI AKAN BERLAKU TANPA MEMANDANG BENTUK TINDAKAN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, TORT, KECUAIAN, LIABILITI, ATAU HAL-HAL LAIN, BAHKAN JIKA SUATU PIHAK YANG DILINDUNGI TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN.

Suatu peristiwa keadaan kahar adalah suatu peristiwa di luar kawalan Pihak Yang Dilindungi, dan boleh merangkumi, tetapi tidak terhad pada, bencana alam, keadaan cuaca, kebakaran, insiden nuklear, getaran elektro-magnetik, tindakan pengganas, rusuhan, peperangan, serangan yang menyebabkan kebakaran , huru-hara, pemberontakan, kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun, pertikaian perburuhan, lock-out, mogok, kekurangan, tindakan atau sekatan kerajaan, kecurian, kepailitan, rosaknya mesin, gangguan sistem atau rangkaian, kuarantin, terputusnya komunikasi atau internet, wabak, pandemi, dan lain-lain. Tidak ada tanggung jawab yang akan diterima untuk setiap pengeluaran, kelalaian, kelewatan, perubahan arah atau tindakan dari pihak pemerintah yang berkuasa. Tidak ada Pihak Yang Dilindungi yang akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran oleh Hotel terhadap setiap keperluan atau jaminan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, syarat-syarat atau jaminan yang tersirat akan suatu kesesuaian untuk tujuan tertentu atau boleh diperdagangkan, Pihak Yang Dilindungi tidak akan bertanggung jawab atas setiap kesalahan dari Hotel (termasuk setiap kewajipan dalam suatu perbuatan menyalahi undang-undang), berhubung dengan setiap produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di Laman. Agoda tidak menjamin akses yang berterusan tanpa sebarang gangguan kepada Laman.

Agoda akan bertanggungjawab seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan hanya jika ia bersalah kerana terlibat dalam salah laku antarabangsa atau sengaja atau sangat lalai dalam menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Tanpa menjejaskan batasan yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini, liabiliti Syarikat Agoda, dalam agregat, hendaklah dalam apa jua keadaan tidak melebihi yang kurang daripada (a) kos agregat tempahan seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan yang (sama ada untuk satu peristiwa atau siri peristiwa yang berhubung) atau (b) dua ratus lima puluh dolar Amerika Syarikat (atau bersamaan dalam mata wang tempatan). Sekiranya berlaku caj berlebihan atau salah caj yang disebabkan oleh Agoda, pelanggan boleh membuat tuntutan bagi semua caj salah tanpa mengambil kira apa yang dinyatakan di atas.

Di samping itu, pembatasan atau pengecualian daripada liabiliti tersebut mungkin tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berkaitan. Dalam kes tersebut, Agoda akan menanggung liabiliti setakat yang ditetapkan dalam undang-undang berkaitan. Tuntutan hendaklah dihantar secepat yang mungkin selepas berlaku kejadian yang menyebabkan tuntutan dikemukakan. Tuntutan yang dikemukakan dengan kelewatan yang tidak wajar boleh dianggap tidak sah menurut undang-undang batasan yang berkenaan. Hanya tuntutan bona fide akan diambil kira.

13. Lain-Lain

Agoda dalam setiap hal tidak (secara langsung atau tidak langsung, secara bebas atau berkaitan dengan mana-mana pihak), memiliki, mengurus, mengendalikan atau mengendalikan Hotel, atau setiap bilik di dalam Hotel tersebut. Hotel-Hotel mempunyai kewajipan dan bertanggung jawab untuk menyediakan penginapan bagi dan untuk menyambut mereka yang telah menempah melalui Laman sebagai tetamu-tetamu mereka.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak membahayakan Syarikat Agoda, anak-anak syarikat dan sekutu lain, dan rakan kongsi mereka, penyedia perkhidmatan pembayaran dan pihak ketiga lain yang berkaitan dari dan terhadap apa-apa liabiliti, kerosakan atau kerugian termasuk yuran dan perbelanjaan yang ditanggung atau hasil daripada (i) sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh anda tentang mana-mana undang-undang atau mana-mana terma Terma Penggunaan ini, (ii) apa-apa tindakan, tindakan atau peninggalan anda, atau (iii) sebarang pertikaian atau litigasi yang disebabkan oleh tindakan anda, tindak balas atau peninggalan. Jika anda menggunakan Laman untuk atau atas nama pihak ketiga ("Pihak-Ketiga"), sebagai contoh ahli keluarga atau teman perjalanan, anda bertanggung jawab atas setiap kesalahan dalam ketepatan dari maklumat yang disediakan berhubung dengan penggunaan tersebut. Selain itu, anda wajib membertahukan kepada Pihak-Ketiga mengenai seluruh peruntukan dan syarat-syarat yang berlaku. Setiap pelanggan yang menggunakan Laman untuk dan atas nama Pihak-Ketiga bersetuju untuk mengganti kerugian dan menjaga setiap daripada Syarikat Agoda, dari dan terhadap setiap dan semua kewajipan, kerugian, kerosakan, tuntutan dan tuntutan (termasuk kos pembelaan), berhubung dengan kegagalan dari Pihak-Ketiga atau pengguna untuk memenuhi setiap kewajipan sebagaimana yang dinyatakan di atas.

Anda setiap saat terikat oleh peraturan perundangan tempatan. Hal-hal yang sah mengikut undang-undang di negara tertentu mungkin adalah melanggar undang-undang di negara lain. Anda perlu menanyakan mengenai larangan yang berlaku. Agoda tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pihak Penginapan enggan mendaftarkan masuk atau meminta anda pergi atas sebab undang-undang atau pengawalseliaan.

Untuk keselesaan anda, Laman dan Terma Penggunaan dibuat dalam beberapa bahasa dan versi tempatan (dikenalpasti oleh nama domain tingkat atas yang berbeza dalam beberapa hal), namun pada awalnya dibuat dalam bahasa Inggeris. Dalam hal terdapat perbezaan antara bahasa versi bahasa Inggeris dengan versi terjemahan, versi bahasa Inggeris dari Terma Penggunaan akan berlaku.

Terma Penggunaan akan dianggap dapat dipisahkan. Jika suatu peruntukan ditetapkan sebagai syarat yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan tetap dilaksanakan sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, dan penetapan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan dan dapat dilaksanakannya peruntukan lain. Peruntukan yang dipisahkan akan digantikan dengan suatu peruntukan yang sejauh mungkin mendekati kata-kata dan maksud asalnya.

Agoda berhak, atas pertimbangan mutlaknya, untuk mengubah, menangguh, atau menamatkan Laman dan / atau setiap bahagian daripadanya, termasuk setiap perkhidmatan atau produk yang tersedia di Laman, dan / atau penggunaan anda atas Laman, atau setiap bahagian daripadanya, setiap saat untuk alasan apapun dengan atau tanpa notis kepada anda. Sekiranya berlaku penamatan Laman ini, tempahan yang dibuat melalui Agoda akan dihormati melainkan anda menerima pemberitahuan. Anda akan tetap terikat pada kewajipan anda berdasarkan Terma Penggunaan, termasuk jaminan yang anda buat, dan oleh pengecualian dan sekatan kewajipan. Selain itu, Agoda tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak-ketiga untuk pengakhiran apapun dari akses anda kepada Laman. Agoda mencadangkan haknya untuk mengubah atau membatalkan Terma Penggunaan (atau bahagian daripadanya) sebagaimana dianggap baik olehnya. Pihak penginapan berhak untuk mengubah penawaran mereka dan ini adalah di luar kawalan Agoda.

Resit cukai tempatan hanya disediakan dari penginapan di mana bayaran dibuat di penginapan. Untuk tempahan pra-bayar (bayar Agoda), Syarikat Agoda boleh mengeluarkan invois tempatan untuk tempahan di Singapura kerana Agoda ialah pembayar cukai di Singapura dan juga resit Agoda untuk tempat-tempat lain.

Terma Penggunaan dan penyediaan perkhidmatan kami tertakluk kepada dan mematuhi undang-undang Singapura tanpa merujuk kepada peraturan konflik undang-undang Singapura, dan setiap pertikaian yang timbul daripada Terma Penggunaan akan secara eksklusif diselesaikan di mahkamah yang kompeten di Singapura. Akta-akta Kontrak (Hak Pihak-pihak Ketiga) 2001 (Cap. 53B) secara tegas dikecualikan dan tidak akan berlaku bagi Terma Penggunaan.

Kegagalan oleh Syarikat Agoda untuk melaksanakan suatu hak tidak akan mengakibatkan pengesampingan dari hak tersebut. Anda tidak boleh menugaskan atau memindahkan hak anda melainkan dipersetujui oleh kami. Kami berhak untuk menugaskan Terma Penggunaan secara bebas dan hak dan kewajipan di bawah ini. Kami dapat mengubah Terma Penggunaan ini setiap saat dengan meletakkan suatu variasi pada Laman. Versi terkini dari Terma Penggunaan ini akan menggantikan semua versi sebelumnya. Tempahan anda akan tertakluk oleh Terma Penggunaan semasa yang diguna pakai pada masa tempahan khusus anda.

14. Undang-undang dan Pertikaian

(A) Syarat Penggunaan dan penyediaan perkhidmatan kami akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Singapura tanpa merujuk kepada peraturan percanggahan undang-undang Singapura. Apa-apa pertikaian yang timbul daripada Terma Penggunaan atau selainnya berkaitan dengan perkhidmatan Agoda mesti semata-mata diserahkan kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di Singapura. Akta-akta Kontrak (Hak Pihak-pihak Ketiga) 2001 (Cap. 53B) secara nyata dikecualikan dan tidak akan terpakai kepada Terma Penggunaan.

Untuk pelanggan AS sahaja:

Bahagian Seksyen 14 ini hanya terpakai kepada pelanggan AS. Sila baca bahagian ini dengan berhati-hati. Ia memberi kesan kepada hak yang mungkin anda miliki. Ia memberikan penyelesaian bagi kebanyakan pertikaian melalui timbangtara yang mengikat dan bukannya perbicaraan mahkamah dan tindakan kelas. Klausa timbang tara ini akan bertahan dalam penamatan Seksyen ini.

Peruntukan ini bertujuan untuk diberikan tafsiran dan aplikasi yang luas untuk merangkumi semua pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan hubungan anda dengan Agoda, termasuk penggunaan laman web kami, perkhidmatan kami dan sebarang interaksi lain dengan kami. Agoda komited untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kami akan cuba menyelesaikan sebarang kerisauan atau masalah dengan perkhidmatan kami yang mungkin anda miliki. Jika kami tidak berjaya, apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Seksyen ini dan hubungan anda dengan Agoda atau mana-mana syarikat subsidiari, induk atau syarikat gabungan atau syarikat (sama ada berdasarkan kontrak, tort, undang-undang, penipuan, salah nyataan atau sebarang undang-undang lain ) akan diselesaikan dengan timbangtara yang mengikat, kecuali bahawa salah seorang daripada kami boleh membuat tuntutan ke mahkamah tuntutan kecil jika mereka layak untuk didengar oleh mahkamah sedemikian.

Walau apa pun di atas, anda boleh memilih keluar dari peruntukan timbangtara yang mengikat ini dalam masa 30 hari selepas Seksyen ini mula berkuatkuasa ("Tuntutan Keluar Keluar"). Ini akan menjadi yang paling awal (a) tarikh anda mula-mula menggunakan laman web kami, (b) tarikh pertama kali menggunakan perkhidmatan kami atau (c) tarikh anda memulakan hubungan dengan kami. Anda boleh memilih dari prosedur timbangtara ini dengan menghantar notis bertulis menggunakan mana-mana kaedah berikut:

 • Menerusi emel kepada arbitration.optout@agoda.com dengan tajuk perkara: Terma Penggunaan – Notis Berhenti AS
 • Menerusi mel biasa atau kurier ke alamat berdaftar kami di Jabatan Undang-undang, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.
 • Menggunakan borang perkhidmatan pelanggan dalam talian di pautan ini. Pilihan ini disokong jika anda membuat tempahan menerusi Agoda dan mempunyai nombor pengesahan.

Kami mesti menerima notis keluar anda tidak lewat dari 3 hari selepas Tarikh Keluar Keluar untuk itu sah. Anda bersetuju bahawa anda mesti mengejar apa-apa tuntutan dalam timbangtara atau mahkamah tuntutan kecil jika kami tidak menerima notis penolakan dari anda, atau jika kami menerima notis penyisihan daripada anda lebih daripada 3 hari selepas Tamat Keluar Keluar. Bagi semua pertikaian, sama ada yang sedang dijalankan dalam timbang tara atau mahkamah tuntutan kecil, anda mesti terlebih dahulu menghantar keterangan bertulis mengenai tuntutan anda kepada kami untuk membolehkan kami memberi peluang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Anda dan kami masing-masing bersetuju untuk merundingkan tuntutan anda dengan niat baik. Anda boleh meminta timbang tara jika tuntutan atau pertikaian anda tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 60 hari. Anda mesti menghantar notis bertulis tentang tuntutan menggunakan salah satu kaedah berikut:

 • Menerusi emel kepada arbitration.optout@agoda.com dengan tajuk perkara: Terma Penggunaan – Notis Pertikaian AS
 • Menerusi mel biasa atau kurier ke alamat berdaftar kami di Jabatan Undang-undang, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.

Timbangtara mana-mana pertikaian atau tuntutan akan dijalankan mengikut peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA"), termasuk Kaedah Timbang Tara Pengguna AAA (yang berkenaan), seperti yang diubahsuai oleh Seksyen ini. Peraturan AAA dan maklumat mengenai timbang tara dan yuran boleh didapati secara dalam talian di www.adr.org.Setakat apa-apa ketidakkonsistenan, Bahagian ini akan menggantikan dan mentadbir Peraturan AAA.

Anda dan kami bersetuju bahawa Seksyen ini membuktikan transaksi dalam perdagangan antara negeri dan peruntukan arbitrasi ini akan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut Akta Timbang Tara Persekutuan A.S. dan undang-undang timbang tara persekutuan, dan tidak ditadbir oleh undang-undang negeri. Apa-apa timbang tara akan diadakan di lokasi yang munasabah di negeri tempat anda tinggal atau di tempat lain yang dipersetujui bersama. Timbangtara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Penimbang tara boleh memberi sebarang bantuan yang boleh didapati di mahkamah, termasuk pelepasan injunktif atau deklarasi setakat yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan anda, serta memberikan pelepasan injunksi awam di mana tuntutan tersebut dibenarkan dan tidak boleh diketepikan oleh undang-undang yang terpakai, dan mesti ikuti dan menguatkuasakan Seksyen ini sebagai mahkamah.

Apa-apa timbang tara akan dirahsiakan, dan anda dan kami tidak boleh mendedahkan kewujudan, kandungan atau keputusan mana-mana timbang tara, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan penguatkuasaan anugerah timbangtara. Penghakiman atas mana-mana ganjaran timbang tara boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang sepatutnya.

Kami bersetuju bahawa kami akan membayar semua yuran pemfailan, pentadbiran dan penimbangtaraan selain daripada fi pemfailan awal yang anda perlu bayar untuk memfailkan permintaan arbitrase awal, dan jika tuntutan anda kurang daripada $ 1,000 kami akan membayar balik yuran pengajuan jika anda menyediakan permintaan bertulis untuk bayaran balik. Jika tidak, kami akan menanggung yuran dan perbelanjaan peguam, pakar, saksi dan penyediaan dan pembentangan bukti kami di arbitrase itu.

Di samping itu, anda dan kami masing-masing bersetuju bahawa apa-apa prosiding, sama ada dalam timbang tara atau di mahkamah, akan dijalankan hanya secara individu dan bukan dalam tindakan kelas, konsolidasi atau wakil, kecuali bagi tindakan pelepasan injunksi seperti yang dijelaskan di bawah . Sekiranya mahkamah atau penimbang tara menentukan dalam tindakan antara anda dan kami bahawa pengecualian tindakan kelas ini tidak dapat dikuatkuasakan, Seksyen timbang tara akan membatalkan anda. Sekiranya anda memilih keluar dari peruntukan timbang tara seperti yang dinyatakan di atas, peruntukan pengecualian tindakan kelas ini tidak akan dikenakan kepada anda. Sama ada anda, atau pelanggan lain, boleh menjadi wakil kelas, ahli kelas, atau sebaliknya menyertai proses kelas, disatukan atau wakil tanpa mematuhi prosedur penyisihan yang dinyatakan di atas. Walau apa pun Terma Penggunaan di atas, tiada apa-apa dalam Seksyen ini akan ditafsirkan untuk mengetepikan apa-apa hak yang anda miliki di bawah undang-undang yang terpakai untuk mengejar tuntutan untuk pelepasan injunksi dengan tujuan utama dan kesan melarang tindakan yang menyalahi undang-undang yang mengancam kecederaan masa depan kepada orang awam. Sebarang tuntutan bantuan injunksi awam sedemikian dipelihara dan akan tertakluk kepada timbang tara. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, apa-apa penentuan sejauh mana tuntutan anda layak untuk mendapatkan pelepasan injunksi awam akan didengar dan diputuskan oleh penimbang tara. Jika atas sebab apa pun tuntutan berlaku di mahkamah dan bukannya melalui timbang tara, anda dan kami masing-masing mengetepikan hak untuk perbicaraan juri.

15. Tentang Agoda

Semua perkhidmatan tempahan dalam talian kami yang diberikan melalui laman web ini disediakan oleh Agoda Company Pte. Ltd., sebagai syarikat terhad swasta, yang ditubuhkan mengikut undang-undang di Singapura dan mempunyai alamat berdaftar di 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 dan berdaftar dengan Accounting and Corporate Regulatory Authority di Singapura dengan nombor pendaftaran syarikat 200506877R.

Agoda disokong oleh syarikat sekutu tertentu dalam menyediakan perkhidmatan kepada anda di lokasi yang berbeza berhubung dengan tempahan mereka ("Syarikat Sokongan Pelanggan"). Perkhidmatan tersebut termasuk menerima dan berurusan dengan bayaran tempahan, menyediakan perkhidmatan pelanggan, berhubung dengan pihak penginapan dan mengendalikan aduan dan pemulangan wang.

Syarikat Sokongan Pelanggan hanya menyediakan perkhidmatan sedemikian berhubung dengan tempahan anda, tetapi tidak memiliki, mengawal, mengendalikan, mengurus atau menyelenggarakan laman web agoda.com (atau laman web lain). Laman web agoda.com hanya boleh didomisilkan di pejabat berdaftarnya di Singapura dan bukan di mana-mana Syarikat Sokongan Pelanggan di seluruh dunia. Syarikat Sokongan Pelanggan tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai ejen penyampai kami, dan tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mewakili Agoda atau memasuki apa-apa kontrak menggunakan nama, atau bagi pihak Agoda. Anda juga tidak akan dapat membuat tempahan di dalam atau melalui mana-mana pejabat ini kerana tempahan hanya boleh dibuat melalui Laman ini.

Di samping itu, Agoda dan syarikat berkaitan mempunyai pelbagai anak syarikat lain, cawangan dan pejabat di seluruh dunia yang menyediakan khidmat tertentu kepada bukan pelanggan dalam peranan sokongan ("Syarikat Sokongan Agoda"). Syarikat Sokongan Agoda tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menawarkan perkhidmatan kami, mewakili Agoda atau memasuki apa-apa kontrak menggunakan nama atau bagi pihak Agoda, dan tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai ejen penyampai atau ejen proses Agoda, melainkan diberi kebenaran secara khusus oleh Agoda.

Agoda dan syarikat gabungan (termasuk semua Syarikat Sokongan Pelanggan dan semua Syarikat Sokongan Agoda) tidak bertindak sebagai ejen pelancongan kecuali dinyatakan sebaliknya di Laman ini. Untuk maklumat lanjut mengenai Rakan Kongsi kami yang menyediakan Perkhidmatan Sampingan (penerbangan, kereta sewa) sila rujuk kepada laman berkaitan.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai agoda.com, perkhidmatan atau Laman, atau jika anda ingin menghantar atau memberikan sebarang dokumen, surat-menyurat, notis atau komunikasi lain yang berkaitan agoda.com, Laman atau lain-lain, sila hubungi terus Agoda Company Pte. Ltd.

Maklumat lanjut atau soalan?

Untuk maklumat tambahan dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Agoda, sila rujuk Soalan Lazim di Laman kami.

null