Agoda Bruksvilkår


Sist oppdatert mars 2017

Agoda ønsker deg («kunden» eller «du») til sin hjemmeside («siden»). Begrepene «Agoda» eller «vi» refererer til Agoda Company Pte. Ltd. og begrepet «Agoda selskaper» refererer til Agoda og Agodas tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (Singapore og lokale avdelinger), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. osv. Referanser til siden anses å omfatte modifiserte versjoner av den, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til nettsteder og applikasjoner, enten man får tilgang på mobiltelefon, nettbrett eller annen enhet. Bruksvilkårene, som definert nedenfor, gjelder for våre tjenester, som er direkte eller indirekte gjort tilgjengelige for deg på en eller annen måte, inkludert online reservasjoner, forespørsler til kundestøtten eller på annen måte. Ved å benytte, surfe på og bruke siden, og/eller ved å foreta reservasjoner gjennom Agoda, erkjenner og samtykker du at du har lest, forstått og akseptert bruksvilkårene. Våre ulike retningslinjer, som du finner gjennom hele siden, inkluderer, men er ikke begrenset til, retningslinjene for personvern, retningslinjene for trygg handel, Agodas prisgaranti, reservasjonsgaranti, retningslinjer for avbestilling, retningslinjer for refundering, vilkår og betingelser for Agodas belønningsprogram, vilkår og betingelser for Agoda gavekort, retningslinjer for hotellomtale, FAQ, osv. (samlet omtalt som «Retningslinjer») og bør leses i sammenheng med, og er en integrert del av, disse vilkårene og betingelsene, og er herved inkludert som referanse. Vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor og retningslinjene er samlet omtalt som «Bruksvilkår». Hvis du ikke godtar bruksvilkårene må du slutte å bruke siden umiddelbart. Bruksvilkårene, som kan endres fra tid til annen, utgjør hele avtalen, og erstatter eventuelle andre avtaler eller overenskomster (muntlig eller skriftlig) mellom deg og Agoda selskapene med hensyn til deres temaer, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

1. Omfanget av vår tjeneste

A. Overnatting

Gjennom siden tilbyr Agoda en online plattform hvor du kan bla deg gjennom forskjellige typer overnattingssteder og midlertidig overnatting, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, hoteller, vandrerhjem, betjente leiligheter, enkle overnattingssteder, hytter, ryokaner, rom til leie, osv. (samlet kalt «Hotell(er)»), og foreta reservasjoner. Ved å foreta en reservasjon gjennom siden kommer du med et tilbud om å foreta en reservasjon til prisen som er oppført for den aktuelle reservasjonen, og vilkårene og betingelsene som er oppgitt på siden, noe som blir til en bindende kontrakt når tilbudet aksepteres av Agoda, noe som igjen betyr at reservasjonen har blitt bekreftet av hotellet. Vi vil bekrefte at reservasjonen din av hotellet er godtatt i en e-post (som inneholder en kupong for forhåndsbetalte hoteller). Vi forbeholder oss retten til å avslå reservasjonen som angitt nedenfor.

Når vi tilbyr våre tjenester, er informasjonen vi tilbyr om hotellene basert på informasjonen gitt til oss av våre leverandører eller tilbydere (inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, hoteller, deres representanter, distributører, reiseselskaper, Hotel Channel Manager-programmer, partnere, osv.). Hoteller og deres representanter gis derfor tilgang til et ekstranett eller andre tilkoblingsløsninger som de er fullt ansvarlig for og som de må benytte til å oppdatere alle priser, tilgjengelighet, beskrivelse, bilder, betingelser for reservasjon eller hotellets retningslinjer og annen informasjon som vises på siden. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å levere våre tjenester på en best mulig kommersiell måte, vil vi ikke verifisere om, og kan ikke garantere at, all informasjon er nøyaktig, fullstendig, korrekt eller oppdatert, og vi kan heller ikke holdes ansvarlig for noen feil (inkludert åpenbare og typografiske feil), forstyrrelser (enten på grunn av [midlertidig og/eller delvis] sammenbrudd, reparasjon, oppgradering eller vedlikehold av siden eller annet), unøyaktig, villedende eller usanne opplysninger eller informasjon som ikke formidles. Hvert hotell er fortsatt ansvarlig til enhver tid for nøyaktigheten, fullstendigheten og riktigheten til hotellinformasjonen som vises på siden. Endringer i markedsforhold eller omstendigheter kan oppstå på kort varsel, noe som kan gjøre informasjonen som vises på siden unøyaktige eller utdatert. I tilfelle problemer oppstår, vil vår kundestøtte bruke sin kommersielle fornuft til å hjelpe deg og fungere som et kontaktpunkt med hotellet. Vær oppmerksom på at Agoda er en av mange kanaler hoteller bruker for å gjøre sin beholdning tilgjengelig for bestilling. Når et søkeresultat indikerer at et bestemt hotell ikke har flere rom tilgjengelig så betyr det at rommet ikke er tilgjengelig for bestilling gjennom Agoda.

Siden utgjør ikke og skal ikke anses som en anbefaling eller som å støtte opp om kvaliteten, servicenivået eller klassifiseringen til noen hoteller som er oppført på siden. Vi fraskriver oss herved uttrykkelig enhver representasjon, garanti eller forpliktelse i forhold til kvalitet, status eller tilstrekkelighet til hoteller oppført på siden. Hotellene kan rangeres på siden i henhold til ulike kriterier (stjernemerking, anmeldelser, osv.). Standard rangering er basert på en automatisert algoritme som kan oppdateres eller endres fra tid til annen. Under visse omstendigheter, kan Agoda tilby hoteller muligheten til å få en sponset oppføring, dvs. å betale for topp-rangering. Slike sponsede oppføringer vil være merket eller inneholde formuleringer for tydelighet.

Vi forbeholder oss retten å ikke godta kunder eller reservasjoner (eller i enkelte tilfeller til å annullere bekreftede reservasjoner) etter vårt eget skjønn og uansett (juridisk) grunn, uten behov for å rettferdiggjøre dette. Typiske grunner for å avvise en kunde eller en reservasjon inkluderer, men er ikke begrenset til: Forespørsler fra hotell, force majeure, brudd på bruksvilkårene, handels- eller økonomiske sanksjoner og embargoer, juridiske begrensninger, (mistanke om) svindel eller tyveri, mistanke om kriminell aktivitet, mistenkelige reservasjoner, kunde har sendt inn villedende eller feilaktig informasjon, kredittkortproblemer, upassende oppførsel, trusler, vold, fornærmelser, at kunde nekter å oppgi informasjon, praktiske hindringer, kommunikasjonsproblemer, åpenbare feil (se nedenfor), historie, svartelisting av myndigheter eller internasjonale organisasjoner (USA, EU, FN, Singapore), osv. Dersom en reservasjon avvises eller kanselleres av Agoda og betaling har blitt foretatt, vil du få refundert den innbetalte summen. Vi forbeholder oss også retten til å stenge ute («svarteliste») brukere fra siden, på permanent eller midlertidig basis, etter vårt eget skjønn. Slike svartelistede brukere må ikke prøve å bruke siden under annet navn eller gjennom andre brukere. Se også under for våre forebyggende mekanismer mot svindel.

I sjeldne tilfeller må vi kanskje også kansellere eller avslå en reservasjon, eller foreta justeringer, grunnet «opplagte feil», uavhengig av opprinnelsen til slike feil. For å gjøre dette litt mer klart er en opplagt feil på siden (f.eks. kan det gjelde pris, vilkår, poeng) en feil som en fornuftig person ikke ville ansett for å være normal. Bestillingen eller tildelte poeng vil justeres, eller, der det er relevant vil belastet beløp refunderes uten avgift i slike tilfeller. Agoda bestemmer etter eget skjønn om de vil kansellere aller avslå noen reservasjoner av denne grunn.

Merk at mistenkte gruppereservasjoner også kan avvises, siden de fleste hoteller har spesifikke prosedyrer for gruppereservasjoner. Kontakt vår kundestøtte for mer informasjon.

Forhold som for eksempel pågående renovering, feil med hotellreservasjonen og spesifikke behov for gjester kan påvirke oppholdets kvalitet. Pass på at du gir hotellet beskjed når du sjekker inn dersom du har spesielle forespørsler eller krav.

Noen ord om stjernemerking

Hotellets stjernemerking oppgis kun som informasjon til deg. Stjernemerkingen er basert på informasjonen vi har mottatt fra våre leverandører, inkludert hotellene. Vi kontrollerer ikke stjernemerkingen vi får oppgitt. En stjernemerking angir bare et omtrentlig nivå av komfort som du kan forvente å finne på et bestemt hotell, og en høyere stjernemerking er generelt beskrivende for et høyere nivå av komfort og fasiliteter. For mer detaljert informasjon kan du se en detaljert beskrivelse på siden. Vær oppmerksom på at stjernene kan variere på grunnlag av plassering, tilgjengelige alternativer, lokale markedsforhold, praksis eller andre forhold. Det er derfor mulig at en stjernemerking, i ett bestemt land, eller én bestemt by, ikke er sammenlignbar med de samme stjernene i et annet land eller en annen by, på grunn av slike forhold. Stjernemerkinger gjenspeiler ikke nødvendigvis alle fasiliteter eller tjenester som kan være tilgjengelige på et hotell, og noen fasiliteter og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle rom eller på hver eiendom, med en bestemt stjernemerking. Hvis det er spesielle fasiliteter eller funksjoner som er viktige for deg, kan du kontakte vår kundestøtte og spørre om tilgjengeligheten til slike fasiliteter eller funksjoner.

B. Andre, beslektede tjenester

Agoda tilbyr en online plattform hvor du kan bla deg gjennom andre tjenester, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til flyvninger og leiebiler, («beslektede tjenester») og reservere slike beslektede tjenester. Selv om siden til Agoda tilbyr plattformen der du kan se tilbud for og bestille disse beslektede tjenestene, selges disse beslektede tjenestene av Agodas tilknyttede firmaer eller partnere («partnere»), som er nøye utvalgt av Agoda. For eksempel tilbys flyvninger som vises på siden til Agoda av KAYAK. Slike partnere vises tydelig på siden når man ser over beslektede tilbud og en lenke oppgitt til partnerens vilkår og betingelser for bruk og personvern, som vil styre forholdet mellom deg og vår partner for bestillingen av den beslektede tjenesten.

Ved å foreta en reservasjon gjennom siden for beslektede tjenester kommer du med et tilbud om å foreta en reservasjon (f.eks. av flyvninger eller leiebil) til prisen som er oppført for den aktuelle reservasjonen på siden, og til vilkårene og betingelsene oppgitt av partneren på gjeldende tidspunkt som blir til en bindende kontrakt når din bestilling aksepteres av partneren. Partneren vil bekrefte at reservasjonen din av den beslektede tjenesten er godtatt i en e-post sendt til deg. Partneren forbeholder oss retten til å avslå reservasjonen i henhold til egne vilkår og betingelser.

2. Bruk av siden

Som oppgitt ovenfor, utgjør disse bruksvilkårene en avtale mellom deg og Agoda selskapene. Agoda samarbeider også med andre selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, Booking.com B.V., for å tilby gjester reservasjonsalternativer verden over. I noen tilfeller vil du motta en bekreftelse som refererer til slike selskaper. Agoda tilbyr også muligheten til å reservere beslektede tjenester (flyvninger, leiebiler) i samarbeid med utvalgte partnere, som beskrevet ovenfor.

Agoda gir deg en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, gjenkallelig lisens som gir deg tilgang til og mulighet til å bruke siden, i samsvar med det som uttrykkelig er fastsatt i bruksvilkårene. Bortsett fra denne begrensede lisens, gir vi deg ikke noen andre rettigheter eller lisens med hensyn til siden, og rettigheter eller lisenser som ikke er nevnt uttrykkelig, er reservert. Innholdet og informasjon på siden, i tillegg til programvaren og infrastrukturen som brukes for å tilby slikt innhold og informasjon, tilhører Agoda eller dets leverandører og tilbydere, inkludert hotellene og beslektede tjenester. Du kan bare bruke siden til å komme med ærlige og legitime forespørsler eller reservasjoner, og du innestår for at du ikke vil gjøre noen spekulative, falske eller bedragerske reservasjoner i påvente av behov. Du innestår for at betalingsinformasjon du oppgir når du foretar reservasjonen er korrekt. Du innestår også for at du oppgir riktig og nøyaktig e-postadresse, postadresse og/eller annen kontaktinformasjon til Agoda, og bekrefter at Agoda kan bruke disse opplysningene til å kontakte deg i tilfeller der det anses nødvendig. Du kan også se våre retningslinjer for personvern.

Som en betingelse for å bruke siden, godtar du å ikke bruke siden og/eller innholdet eller informasjonen for kommersielle eller ikke-personlige formål (direkte eller indirekte) eller til andre formål som er ulovlig, lovstridig eller forbudt av bruksvilkårene. Bortsett fra når du har en skriftlig godkjennelse fra oss, godtar du å ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider fra, overføre, selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester hentet fra siden. I tillegg godtar du å ikke:

 • bruke siden eller innholdet til ikke-godkjente kommersielle formål (f.eks. videresending eller videresalg av bestillinger uten tillatelse).
 • foreta noen spekulative, falske eller uredelige reservasjoner.
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller informasjon på siden ved hjelp av en robot, edderkopp, scraper eller andre automatiserte metoder, eller gjennom en manuell prosess, for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
 • bryte begrensningene som ligger i headeren til siden ment for roboter eller å omgå andre tiltak som er ment å forhindre eller begrense tilgangen til Siden.
 • foreta eventuelle handlinger som pålegger, eller kan kreve, etter vårt eget skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur.
 • dypkoble til en del av siden (inkludert, uten begrensning, kjøpsbaner) for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
 • videreselge, bruke, kopiere, overvåke (f.eks. med edderkopp, scrape), vise, laste ned eller reprodusere noe innhold eller informasjon, programvare, produkter eller tjenester tilgjengelig på siden for kommersiell eller konkurrerende aktivitet eller formål.
 • lage en eksakt kopi («speile») eller på annen måte innlemme deler av siden på et annet nettsted uten skriftlig godkjenning.
 • levere ulovlig (i henhold til alle gjeldende lover eller forskrifter) innlegg til eller gjennom siden, eller eventuelle innlegg som oppfordrer til ulovlig aktivitet.
 • levere, eller oppgi koblinger til, eventuelle innlegg som inneholder materiell som kan anses som skadelig, uanstendig, pornografisk, uanstendig, voldelig, støtende, krenkende, rasistisk, diskriminerende, truende, villedende, sjikanerende, hatsk eller ellers støtende.
 • levere eller oppgi koblinger til innlegg som inneholder ærekrenkende, falskt eller injurierende materiell.
 • levere innlegg som krenker eller bryter immaterielle rettigheter eller andre rettigheter for en enhet eller person, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, patenter, varemerker, lover om forretningshemmeligheter og rettigheter til personvern.
 • levere innlegg som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under gjeldende lov eller grunnet kontraktsmessige forpliktelser eller tillitsforhold.
 • utgi deg for å være en annen person eller enhet, komme med en falsk uttalelse eller ellers misvisende informasjon om din tilknytning til en person eller enhet, eller å påta deg en falsk identitet hvis hensikten med dette er å villede, lure eller bedra en annen.
 • manipulere identifikatorer, blant annet ved å lage falske «headere», for å skjule opphavet til eventuelle innlegg du leverer.
 • bruke siden på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller på annen måte forstyrre bruken av siden eller andre brukeres datautstyr, eller som kan føre til skader, avbrudd eller begrense funksjonen til programvaren, maskinvaren eller telekommunikasjonsutstyret.
 • forsøke å få uautorisert tilgang til siden, alle relaterte nettsteder, andre kontoer, datasystem eller nettverk knyttet til siden, gjennom hacking, passordgraving eller på andre måter.
 • få eller forsøke å få noe materiell eller informasjon som ikke med vilje er gjort tilgjengelig via siden på hvilken som helst måte, inkludert "harvesting" eller innsamling av informasjon om andre, eksempelvis e-postadresser.
 • delta i noen villedende fremgangsmåter som er ment å manipulere de organiske resultatene fra søkemotoren på resultatsiden (SERP) eller å bruke teknikker for optimalisering av søkemotoren ("SEO") som anses å stride mot vanlige retningslinjer for søkemotorer. drive med SEO-praksis som betraktes som uetisk, eller «black hat» (også kjent som «spamdexing») som inkluderer, men ikke er begrenset til, cloaking, meta-data og titteltagger, scraping av innhold, lenkesvindel, Google-bomber, overlessing med nøkkelord, skjult tekst og skjulte lenker, doorways og kamuflerte sider, lenkefarming, spam i kommentarfelt til blogger, osv.
 • gjøre noe annet som kan føre til skade på siden, Agoda selskapene og deres ansatte, Agodas omdømme eller som ellers vil ha en negativ innvirkning.
 • medvirke til noe av ovennevnte.

Med mindre annet er uttrykkelig tillatt, kan ikke nettsider lenke til noen side utover sidens hjemmeside, eller ramme inn/kopiere siden eller noen nettside eller materiell heri, og ingen enhet kan lenke til noen aspekter av siden i en e-post for kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Agoda.

Ved å gjøre en reservasjon på siden bekrefter og garanterer du at du ikke er omfattet av noe internasjonalt sanksjonsprogram.

Hvis og når det er aktuelt, vil du fullbyrde alle dine forpliktelser, skatt, forskuddstrekk eller alt som på annen måte kreves av din bostedsland.

3. Priser, ekstrakostnader og garanti for beste pris

A. Priser og garanti for beste pris på overnatting

Vi gjør vårt beste for å ha de mest konkurransedyktige prisene, og vi vil at du skal betale lavest mulig pris for ditt opphold på et hotell. Dersom du finner at et hotell du har reservert, med de samme vilkårene, til en lavere pris på Internett etter at du har foretatt reservasjonen din hos oss, vil vi matche prisen du har funnet under vilkårene og betingelsene for garantien om beste pris. For at et krav skal være gyldig under denne garantien, må det tilfredsstille og sendes inn i samsvar med alle relevante vilkår og betingelser for vår garanti for beste pris.

Noen ganger er billigere priser tilgjengelig på siden for et bestemt opphold på et hotell for samme type rom, men disse prisene som er satt av hotellet kan ha spesielle restriksjoner og betingelser, for eksempel i forhold til avbestilling og refusjon. Sjekk typen rom og detaljene for prisen nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Den samme typen rom kan ha ulike priser, avhengig av slike restriksjoner og betingelser (se også avsnitt 6 nedenfor). For å unngå tvil, gjelder ikke Agoda prisgaranti for beslektede tjenester tilbudt på siden.

B. Ekstra kostnader som belastes av hoteller

Vennligst merk at alle priser på siden kun er for reservasjonen av hotellrommet, og for de forespurte datoene og antallet personer indikert, så fremt ikke noe annet er angitt. Prisene for reservasjon av hotellrom vises per rom per natt. Så fremt det ikke er angitt noe annet sted, vil Agoda vanligvis vise prisen eksklusive skattekrav og gebyrer (se nedenfor for flere detaljer) på siden, og vise disse ekstra skattekravene og gebyrer i løpet av reservasjonsprosessen. Uten å foregripe det som er skrevet nedenfor, vil du se totalprisen før du bekrefter reservasjonen. Visningsalternativer kan variere, men dette vil senest vises på den siste siden i reservasjonssiden (før skjermen med endelig bekreftelse). Kontroller hvert trinn av reservasjonen din; du kan avbryte reservasjonen til enhver tid før den endelige skjermen med bekreftelsen (se nedenfor for avbestilling etter reservasjon). Hva som er inkludert i prisen vises på siden (under avsnittet med informasjon om hotellet eller før den endelige bekreftelsen) og/eller i e-postbekreftelsen/på kupongen. Frokost er vanligvis ikke inkludert med mindre annet er uttrykkelig angitt. Avgifter til hotellet og andre obligatoriske avgifter (se nedenfor), og enkelte lokale skatter gjeldende for byen, lokalbefolkningen eller turister (når gjeldende), som kreves betalt direkte fra gjestene, er vanligvis ikke inkludert i prisen med mindre annet er angitt. Kontroller beskrivelsen av hotellet og retningslinjene på hjemmesiden. Forsikring av noe slag er aldri inkludert i prisene. Vanlige reservasjoner av hotellrom er for én eller to personer, mens ekstra senger vil vanligvis koste ekstra. Hotellet kan også velge å nekta å godta ekstra personer hvis de ikke har blitt informert om dette på forhånd. Merk at enkelte hoteller kan belaste deg med en såkalt ekstra, men obligatorisk, "hotellavgift" (eller lignende) for bruk av tjenestene deres. Denne hotellavgiften er vanligvis ikke inkludert i prisen, men vil bli nevnt i beskrivelsen av hotellet på siden. Du kan også belastes direkte av hotellet for avgifter i forbindelse med strøm, håndtering av bagasje, levering av aviser, bruk av rommets safe, turistavgifter og avgifter for opprydding. Praksisen med at hoteller legger til ekstra gebyrer er utenfor Agodas kontroll og forekommer i visse markeder, inkludert USA. Valgfri tjenester og personlig konsum er selvfølgelig nesten aldri inkludert i prisen, og eksempler på dette er parkering, bruk av minibaren, telefonsamtaler, romservice, mat og drikke, gallamiddager leie av filmer, Internett, osv. Under visse perioder, som høysesongen, vil bestemte hoteller legge til en obligatorisk gallamiddag (f.eks. for nyttår, jul, kinesisk nyttår, osv.). Dette er ikke inkludert i romprisen, men vises på reservasjonsskjemaet. Sjekk «Hotellinformasjon», «Vilkår for reservasjonen», «Retningslinjer for avbestilling» eller lignende på siden. Når du er i tvil om noe er inkludert, kan du kontakte vår kundestøtte.

For enkelte hoteller vil en obligatorisk avgift for transport til/fra hotellet belastes i tillegg til hotellprisen, etter forespørsel fra hotellet eller i henhold til ditt eget valg når tilgjengelig. Dette er spesielt vanlig for øydestinasjoner (f.eks. Maldivene) der du trenger hotelltransport for å komme deg til hotellet. Vennligst merk at Agoda ikke arrangerer noen transport til overnattingssteder: Dette arrangeres alltid av, og tilbys av eller på vegne av, overnattingsstedet, som er ansvarlig for slike transporttjenester. Agoda påtar seg ikke noe ansvar for kvalitet, sikkerhet, frekvens eller servicenivået til slike transporttjenester. I noen jurisdiksjoner er hotellene også pålagt å samle inn en lokal senge- eller byskatt fra gjestene. Regjeringer har i visse anledninger krevd ekstra skatter, og kan be hoteller om å samle inn disse direkte. Disse kostnadene, hvis aktuelle, skal betales av deg til hotellet direkte når du sjekker ut. Kontroller med hotellet eller kundestøtte hvilke ekstraavgifter som (ikke) er inkludert.

C. Tilleggsgebyr for beslektede tjenester

Vennligst merk at alle priser for beslektede tjenester på siden er satt av våre partnere, med mindre annet er oppgitt. Vennligst se den gjeldende partnerens vilkår og betingelser for ytterligere gebyr som kan gjelde for din reservasjon (f.eks. flyplasskatt).

C. Valutakonvertering

Valutakurser kan konverteres til forskjellige valutaer for å gjøre ting enklere for deg. Priser for overnatting og beslektede tjenester oppgitt i en valuta annet enn den som er oppgitt på siden konverteres til den viste valutaen, med en kurs fastsatt av Agoda, som kan inkludere et konverterings- og/eller administrasjonsgebyr for visse valutaer. Valutaen og beløpet du ser på den siste siden av reservasjonen, er det beløpet Agoda selskapene vil belaste kredittkortet ditt. Du kan få muligheten til å betale med valutaen på kredittkortet ditt, hvis den skiller seg fra den valgte valutaen. Ved umiddelbar betaling vil du se det konverterte beløpet som kortet ditt vil bli belastet med. I tilfelle av «Bestill nå, betal senere» (se pkt. 5), vil du se et anslag av det konverterte beløpet, som vil bli belastet med kursen på den fremtidige betalingsdatoen, noe som betyr at det kan skille seg fra oppgitt estimat. Banken din kan kreve ekstra gebyrer på transaksjonen, noe Agoda selskapene ikke har kontroll over. Vær oppmerksom på at valutakursene varierer daglig. For kunder som bruker Alipay eller UnionPay for betaling, vær oppmerksom på at alle kostnader vil alltid bli gjort i kinesiske yuan renminbi (CNY/RMB) (beløpet som vises), og at beløpet i USD, vist mellom parentes, er kun ment som referanse. Visse kredittkort godtar ikke betalinger utført i visse valutaer. I slike tilfeller vil en annen valuta (vanligvis med utgangspunkt i landet til utstedende bank) bli foreslått i et nytt felt. Vennligst vær oppmerksom på feltene i bestillingsskjemaet før du trykker for å bekrefte.

Noen ord om belastning av skatter og avgifter

For å gjøre transaksjonen med hotellet lettere, kan det hende summen som belastes kredittkortet ditt inkluderer et gebyr for skatter og avgifter («skatter og avgifter») med mindre noe annet er angitt. Når det gjelder overnatting inkluderer dette gebyret et estimert beløp som er ment å gi Agoda selskapene tilbake beløpet vi betale til hotellet i forbindelse med reservasjonen din for skatter som skyldes til hotellet, inkludert, uten begrensning, salgs- og bruksskatter, overnattingsskatt, romskatt, forbruksskatt og/eller andre lignende skatter. På enkelte steder kan skattebeløpet også inkludere serviceavgifter pålagt av regjeringen eller andre avgifter som ikke betales direkte til skattekontoret, men som hotellet er nødt til å kreve inn i henhold til gjeldende lov. Beløpet som betales til hotellet i forbindelse med reservasjonen din for skatter kan variere fra det beløpet Agoda selskapene anslår og inkluderer i kostnaden din. Saldoen for gebyret for skatter og avgifter, hvis noen, er en avgift Agoda selskapene beholder som del av kompensasjonen for våre tjenester, og for å dekke kostnadene for bestillingen din, inkludert, for eksempel, kostnader forbundet med kundestøtte. Hvis saldoen er negativ, vil Agoda selskapene absorbere differansen. Gebyret for skatter og avgifter varierer basert på en rekke faktorer, inkludert, uten begrensning, det beløpet Agoda selskapene betaler hotellet og plasseringen av hotellet hvor du skal bo, og kan inkludere en fortjeneste Agoda selskapene beholder.

Bortsett fra som beskrevet nedenfor, er det ikke Agoda selskaper som er selgeren samler inn og oversender skatter til det aktuelle skattekontoret. Våre leverandører av hoteller, som selgere, inkluderer alle gjeldende skatter i beløpet som faktureres oss, og Ag selskapene betaler slike beløp direkte til leverandørene. Agoda selskapene er ikke med-selgere som er tilknyttet leverandørene som vi reserverer våre kunders reiser hos. Om du skal skatte, den aktuelle skattesatsen og typen skatt varierer stort fra sted til sted.

For transaksjoner som involverer hoteller plassert i visse jurisdiksjoner, inkluderer trekket for skatter og avgifter på kredittkortet ditt en betaling av skatt som Agoda selskapene er pålagt å samle inn og sende til jurisdiksjonen for skattebeløp som skyldes på beløp Agoda selskapene beholder som kompensasjon for tjenester.

For hoteller der du må betale på hotellet, kan prisen inkludere skatter og avgifter. Kontroller betingelsene for din e-postbekreftelse, eller kontakt vår kundestøtte.

Som angitt ovenfor, krever enkelte byer eller kommuner senge-, by-, turist- eller lignende skatter, og disse må samles inn av hotellet lokalt.

Når det gjelder beslektede tjenester, vil utregning av gjeldende skatter og avgifter være oppgitt i vår partners vilkår og betingelser.

4. Personvern

Vi respekterer ditt personvern. Ta en titt på våre retningslinjer for personvern for mer informasjon.

5. Betaling – Kredittkort – «Bestill nå, betal senere» – Alder – Svindel

For forhåndsbetalte hotellreservasjoner, vil kredittkortet ditt belastes av Agoda selskapene for full pris (noen ganger uten noen mulighet for refusjon, avhengig av hotellets reservasjonsbetingelser, se nedenfor) ved bestilling og bekreftelse av bestillingen, eller, hvis du foretar en «Bestill nå, betal senere»-bestilling, på det fremtidige punktet du får beskjed om i den bekreftende e-posten. Når du bruker «Bestill nå, betal senere», må du sørge for at kredittkortet er gyldig og har tilstrekkelig kreditt på den fremtidige utbetalingsdatoen. Hvis kredittkortet ikke kan belastes på oppgitt dato, uansett grunn, vil bestillingen bli kansellert med mindre du kan sikre at betaling med kort kan autoriseres i tide. Sjekk detaljene for reservasjonen nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Agoda selskapene vil gjennomføre refusjoner, hvis og når det er aktuelt, innenfor en rimelig tidsramme. For enkelte hoteller belaster Agoda selskapene ikke kredittkortet ditt, siden du vil betale hotellet direkte for oppholdet ditt (etterbetaling). Men i slike tilfeller vil noen hoteller forhåndsgodkjenne kortet, belaste et depositum eller belaste den fulle prisen av reservasjonen på forskudd. Hoteller kan kreve kredittkortopplysninger for å garantere din reservasjon. Agoda selskapene vil derfor sende din kredittkortinformasjon direkte til hotellet der reservasjonen er foretatt, og kan også kontrollere (forhåndsgodkjenne) kredittkortet ditt i tillegg. For å ivareta og kryptere dine kredittkortopplysninger når den sendes til oss, bruker vi «Secure Socket Layer» (SSL)-teknologi for våre tjenester Vennligst merk at banken din kan kreve ekstra gebyrer på transaksjonen, noe Agoda selskapene ikke har kontroll over.

Visse kredittkortselskaper belaster sine medlemsbanker med en avgift for å behandle «utenlandske transaksjoner». Dersom du igangsetter en korttransaksjon and mottaker bruker en bank hjemmehørende i et annet land enn banken som utstedte kortet ditt, kan en internasjonal servicevurdering, internasjonal transaksjonsavgift eller tilsvarende avgift bli belastet. Det er mulig at din utstedende bank viderefører denne avgiften til deg (kortbrukeren). Vennligst kontakt din utstedende bank for ytterligere opplysninger, ettersom dette er utenfor Agoda selskapenes kontroll.

I tilfeller med kredittkortsvindel eller uautorisert bruk av ditt kredittkort av tredjeparter, bør du kontakte din bank eller kortutsteder så fort du blir oppmerksom på slik uautorisert bruk. Hvis du har mistanke om at en uautorisert eller ulovlig reservasjon er gjort via Agoda, vennligst kontakt vår kundestøtte umiddelbart.

For å foreta en reservasjon må du være over 18 år gammel (eller over aldersgrensen i de land og områder der den er høyere enn 18) og ha full juridisk kapasitet til å foreta reservasjonen (eller ha godkjenning fra foresatte). Du bekrefter at kreditt- eller debetkortet du bruker er ditt eget eller at du har lov til å fullføre bestillingen med dette kortet, og at det er tilstrekkelige midler på det til å dekke kostnadene for transaksjonen. Du aksepterer økonomisk ansvar for alle transaksjoner som foretas under ditt navn eller konto.

Du innestår for at informasjon du oppgir når du foretar reservasjonen er korrekt. Agoda selskapene forbeholder seg retten til å ikke godta enkelte kredittkort. Agoda kan legge til eller fjerne andre betalingsmåter etter eget skjønn. For økt bekvemmelighet tilbyr Agoda nå også muligheten til å ha dine kredittkortopplysninger sikkert lagret. For mer informasjon, ta en titt på våre retningslinjer for personvern.

Vi innehar en omfattende mekanisme for å oppdage og hindre svindel. I enkelte tilfeller kan vi kreve ytterligere informasjon eller verifikasjoner for å validere og bekrefte reservasjonen, som forklart i mer detalj på hjemmesiden. En liten avgift eller forhåndsautorisering kan trekkes på kortet, selv ved bestillinger avertert som «Bestill nå, betal senere». Saldoen blir belastet etter bekreftelsen, eller, dersom du velger «Bestill nå, betal senere», på den fremtidige betalingsdatoen (se kommentar ovenfor om muligheten for kansellering i tilfelle kortet ikke kan belastes på denne datoen uansett grunn). Reservasjoner er ikke bekreftet før du har mottatt en e-postbekreftelse med en kupong, og under svindelkontrollen kan et hotell bli fullbooket. Dersom dette skulle skje vil reservasjon ikke lenger være tilgjengelig. Agoda kan aldri holdes ansvarlig i slike tilfeller. Ytterligere innsendt informasjon behandles i tråd med strenge bransjestandarder for å beskytte personvernet, med kryptering under overføring og spesialiserte agenter for å bekrefte informasjonen. Hvis du velger å ikke sende inn den ekstra informasjon, eller hvis vi ikke er fornøyd med mottatt informasjon, vil bestillingen ikke fullføres og kanselleres i sin helhet, og eventuelle beløp som har blitt belastet (inkludert beløpet for kortet bekreftelse) vil bli refundert.

Noen ord om betalinger som feiler

Av forskjellige grunner, kan betaling på siden feile. I slike tilfeller, vil Agoda tilby deg alternativer, for å forsikre at din betaling kan fullføres. Skulle du ha noen spørsmål, vennligst kontakt vår kundestøtte.

6. Betingelser for reservasjoner – Kanselleringer, manglende fremmøte, tidlig avreise og sen utsjekking – Særskilte behov – ytterligere Agoda tjenester eller produkter

Ved å foreta en bestilling på overnatting på siden våre, godtar og samtykker du til gjeldende bestillingsbetingelser for overnatting, inkludert regler for avbestilling og manglende fremmøte, som gjelder for den bestillingen, og til alle ytterligere (leverings-)vilkår og betingelser, inkludert for overnattingsstedet som kan gjelde din reservasjon eller i løpet av ditt opphold, inkludert ytte tjenester og/eller produkter tilbudt av overnattingsstedet (overnattingsstedets vilkår og betingelser for fullbyrdelse kan fås fra det aktuelle overnattingsstedet). De generelle retningslinjene for kanselleringer og tilfeller du ikke dukker opp for hvert hotell er tilgjengelig på siden under hotellets informasjonssider eller under «Betingelser for reservasjoner», «Retningslinjer for kansellering» eller lignende, og i den bekreftende e-posten og kupongen. Vær oppmerksom på at du kan bli belastet for avbestillingen din i henhold til hotellets retningslinjer for kansellering og manglende fremmøte, i noen tilfeller for hele oppholdet eller den første natten. Vi anbefaler at du nøye leser hotellets retningslinjer for kansellering og manglende fremmøte før du foretar reservasjonen din. Hvis du ikke sjekker inn i tide den dagen reservasjonen din gjelder, og ikke varsler hotellet, kan den resterende delen av reservasjonen din bli kansellert og du er kanskje ikke berettiget til en refusjon, avhengig av vilkårene og betingelsene til det aktuelle hotellet. Uavhengig av hotellets retningslinjer for kansellering, forbeholder Agoda selskapene seg retten til å belaste et avbestillingsgebyr, noe som oppgis på siden. Sjekk detaljene for hotellet nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Noen hoteller tar ekstra betalt for tidlig innsjekking eller sen utsjekking.

Hvis du ønsker å se på, justere eller kansellere bestillingen din, kan du gå tilbake til bekreftelsen du fikk på e-post og følge instruksjonene der, bruke vårt selvbetjeningsverktøy eller kontakte kundestøtte.

Mange hoteller har egne regler når det gjelder barn, medreisende og/eller reise med kjæledyr. Som indikert ovenfor, anbefales du på det sterkeste å ta kontakt med kundestøtte, eller hotellet for å sjekke hotellets regler.

Særskilte behov: Hvis du har særskilte behov (f.eks. rom utstyrt for rullestolbrukere) må du kontakte kundestøtte eller hotellet og sjekke at det særskilte behovet kan oppfylles. Vennligst merk at alle forespørsler avhenger av tilgjengelighet og ikke kan garanteres av Agoda. Avhengig av retningslinjene til det aktuelle hotellet, vil reservasjonen din bli refundert, kansellert eller endres hvis særskilte behov ikke kan oppfylles. Hvis tilgjengelig, vil forespørselen bli bekreftet ved ankomst.

Noen ord om Agodas Secret Deals

Gjennom «Secret Deal»-program er Agoda i stand til å tilby kvalitetsrom til svært attraktive priser. Dette innebærer at du kan bo flott og spare penger på utvalgte hoteller verden over - alt fra luksuriøse femstjerners hoteller til koselige boutiquehoteller. Av ulike grunner foretrekker hotellene å forbli anonyme inntil bookingen er bekreftet og betalt.

Secret Deals er indikert med en spesiell logo, og du kan se gjennom og undersøke nøkkelinformasjon om disse eiendommene (område, beskrivelse, fasiliteter) før du foretar en bestilling, men du vil ikke vite hvilken eiendom det er. Ved ferdigstillelse av din reservasjon, vil eiendommens navn, sted og kontaktinformasjon bli avslørt. For å sikre at Agoda kan fortsette å tilby disse spesialprisene på en regelmessig basis, kan ikke disse Secret Deals-bookingene kanselleres eller refunderes.

Noen ord om PointsMAX

Gjennom sitt «PointsMAX»-program, tilbyr Agoda deg muligheten til å tjene poeng fra visse fordelsprogrammer fra tredjeparter (f.eks. fordelsprogrammer hos flyselskaper). For visse hoteller, vil du har anledning til å velge en tredjeparts fordelsprogram fra PointsMAX-menyen for å se tilbud, ved siden av våre vanlige romtilbud. Om tilgjengelig, vil du tilbys en PointsMAX-bestilling som vil opptjene poeng gjennom ditt valgte fordelsprogram hos en tredjepart. Poengene du tjener og fordelsprogrammets navn vil bekreftes på nytt i bestillingsskjemaet og bekreftelsen du mottar etter å ha fullført en PointsMAX-bestilling. Poeng vil bli lagt til din konto med tredjeparts fordelsprogram i løpet av 2–4 uker etter dagen du sjekker ut. For å unngå tvil, gjelder ikke PointsMAX-programmet for beslektede tjenester tilbudt på siden.

Noen viktige punkt om alle bestillinger med PointsMAX:

 • Medlemsnummeret som skal tjene poeng gjennom tredjeparts fordelsprogram må tilhøre personen som skal overnatte ved hotellet (skal oppgis som hovedgjest).
 • Priser for PointsMAX-bestillinger kan være forskjellige fra prisene for ordinære reservasjoner med samme betingelser.
 • Priser for PointsMAX-bestillinger kan ikke deles i adskilte rom- og poengdeler.
 • Enhver gjeldende avbestillingsregel vil gjelde fullt ut for PointsMAX-bestillinger.
 • Kun belønningspoeng eller miles kan opptjenes, ikke statuspoeng eller poeng.
 • Ingen poeng vil opptjenes for bestillinger som avbestilles, uavhengig av de økonomiske betingelsene ved avbestilling.
 • Poeng kan ikke byttes mot penger, og kan ikke opptjenes ved bruk av andre tilbud.
 • Agoda prisgaranti gjelder ikke for PointsMAX-bestillinger.
 • Vilkår og betingelser for tredjeparts fordelsprogram gjelder for det programmet.

7. Immaterielleiendom - Merknad om varemerke

Navnet «Agoda», i tillegg til visse lokale språkvarianter, er et registrert varemerke tilhørende eller lisensiert til Agoda og/eller tilknyttede selskaper i mange land over hele verden, inkludert, men ikke begrenset til USA, EU, Canada, Singapore, Thailand, Japan, Kina, India, Malaysia, Australia, Russland, Korea, Indonesia, De forente arabiske emirater, Sveits, osv. Andre produkt- og firmanavn som er identifisert på siden kan være navn, varemerke, varenavn, servicemerker, logo, symbol eller annen beskyttet betegnelse av Agoda, dets lisensgiver eller tilknyttede selskaper eller en tredjepart. Bruk på siden av hvilket som helst navn, varenavn, varemerke, servicemerke, logo, symbol eller andre beskyttede betegnelse eller merker av eller som tilhører tredjepart, og tilgjengelighet av bestemte varer eller tjenester fra tredjeparter gjennom siden, skal ikke tolkes som en støtte eller sponsing av siden av noen slike tredjeparter, eller deltakelse av slik tredjepart i tilbudet av varer, tjenester eller informasjon gjennom siden. Agoda eier opphavsretten til siden. Du kan ikke bruke Agodas immaterielle eiendom uten tillatelse.

Siden inneholder materiell, varemerker og annen informasjon som er beskyttet av opphavsretten, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, programvare, bilder og grafikk, og kan i fremtiden også omfatte video, grafikk, musikk og lyd. Alt innholdet på siden er beskyttet av loven om opphavsrett. Vi, og våre lisensgivere, eier opphavsretten og/eller retten til databasen med innholdet på siden, samt det originale opphavet til det. Du kan ikke endre, publisere, overføre, delta i overføring eller salg av, lage avledede arbeider eller på annen måte utnytte noe av innholdet helt eller delvis med unntak av det som er angitt i bruksvilkårene.

Med mindre noe annet er angitt, er nødvendig programvare for våre tjenester eller som brukes på siden og de immaterielle rettigheter (inkludert varemerker, tjenestemerker, logoer, design, opphavsrett, osv.) i innholdet og informasjonen og materiellet på siden eid av Agoda, partnere eller tilknyttede selskaper, lisensgivere, leverandører (inkludert hoteller) eller tilbydere. Agoda påtar seg ikke noe ansvar for opphavsrettslig beskyttet materiale som leveres av tredjeparter eller brudd på immaterielle eiendomsrettigheter av slike tredjeparter.

Du kan kun bruke informasjon fra siden for eget personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt under loven om opphavsrett, vil ingen kopiering, redistribusjon, gjentatt overføring, publisering eller kommersiell utnyttelse av nedlastet materiale være tillatt uten vår uttrykkelig tillatelse og tillatelse fra eieren av opphavsretten. I tilfeller der det forekommer tillatt kopiering, redistribusjon eller publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale, skal forfatterkreditering, varemerker eller andre merknad om opphavsrett ikke endres eller fjernes. Du bekrefter at du ikke får eierskap ved å laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale.

Det kan hende vi oppgir lenker til andre sider som drives av andre personer. Når du bruker en slik lenke bekrefter du at du er klar over at du forlater siden, og fortsetter på eget ansvar.

Påstand om brudd på opphavsrett

Hvis du i god tro mener at materiell brukt av oss krenker din opphavsrett, kan du eller din agent ("klageren") sende oss en skriftlig melding med følgende informasjon:

1. Navn og adresse på den som klager.

2. Dersom klageren ikke er den som eier opphavsretten eller har eksklusiv lisens, navn og adresse til personen som eier opphavsretten eller har eksklusiv lisens.

3. Dersom klageren ikke bor i Singapore, klagerens adresse for tjeneste i Singapore.

4. Et telefonnummer, et faksnummer (hvis aktuelt) og en e-postadresse der klageren kan kontaktes.

5. Tilstrekkelige detaljer som gjør at vi er i stand til å identifisere det opphavsrettsbeskyttede materiale som angivelig er krenket.

6. Tilstrekkelige detaljer til at vi kan identifisere og finne den påstått krenkende elektroniske kopieringen, inkludert URL-en til den elektroniske kopien.

7. En erklæring om at klageren krever at vi fjerner eller deaktivere tilgang til elektroniske kopier.

8. En erklæring om at klageren i god tro mener at den elektroniske kopien krenker opphavsretten til arbeidet identifisert i punkt 5 ovenfor.

9. En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig.

10. Erklæring om at klageren er (a) eier eller er eksklusiv rettighetshaver av opphavsretten i arbeidet identifisert i punkt 5 ovenfor eller (b) er autorisert til å handle på vegne av eieren eller den eksklusive rettighetshaveren.

11. En erklæring om at klageren underkaster seg jurisdiksjonen til domstolene i Singapore for det formål å vurdere saken under relevante bestemmelser i opphavsrettloven i Singapore

Meldingen må være signert av klageren og sendt med rekommandert brev til oss til adressen nevnt under avsnitt 11, c/o Legal Department – Copyright Claims.

Vi vil gå gjennom og vurdere alle meldinger som er i samsvar med kravene over, i henhold til gjeldende lov.

Vi foreslår at du tar kontakt med din juridisk rådgiver før du sender en slik melding. Vær også oppmerksom på at du kan være skyldig i en forbrytelse eller ha et erstatningansvar hvis du kommer med en falsk påstand om krenkelse av opphavsrett.

8. Omtaler – Ytterligere korrespondanse – Rettigheter til brukerinnhold – Andre tjenester

Ved å fullføre en reservasjon godtar du å motta en bekreftelsesmelding (e-post eller SMS) i tillegg til en invitasjon på e-post til å fylle ut vårt omtaleskjema, som vi sender deg kort tid etter oppholdet ditt, fulgt av en eller flere påminnelser. Fullføring er valgfritt. For å klargjøre det så er bekreftelsen og kommunikasjon om gjesteomtale del av transaksjonen, og ikke en del av de nyhetsbrev- eller markedsføringrelaterte e-postene våre som du kan velge å si opp abonnementet til når du ønsker det (se våre vilkår for personvern for ytterligere informasjon). For beslektede tjenester kan partneren som tilbyr den beslektede tjenesten invitere deg til å gi en omtale av en fullbyrdet beslektet tjeneste. Den fullførte gjesteomtalen (inklusiv eventuelle vedlegg) vil kanskje bli lastet opp på informasjonssiden til det relevante hotellet på siden, for å informere (fremtidige) kunder om din oppfatning av servicen og kvaliteten på hotellet. Ved å sende inn en omtale og eventuelle vedlegg, som bilder, gir du Agoda en fullstendig, varig, gratis, overførbar og ugjenkallelig rett til alt innsendt brukerinnhold, inkludert ditt navn. Agoda forbeholder seg retten til å oversette, endre, justere, avslå eller fjerne omtaler etter eget skjønn. Du bekrefter at du vil overholde retningslinjene for gjesteomtale. I tillegg garanterer du at (i) du eier og kontrollerer alle rettigheter til brukerinnhold som du publiserer eller på annen måte distribuerer, eller at du på annen måte har lovlig rett til å legge inn og distribuere slikt brukerinnhold til eller gjennom siden, (ii) at slikt innhold er nøyaktig og ikke villedende og (iii) at bruk og utlegging eller annen overføring av slikt innhold ikke bryter bruksvilkårene eller eventuelle gjeldende lover og forskrifter, og ikke vil krenke noen rettigheter til eller forårsake skade på en annen person eller enhet. Videre gir du Agoda rett til å forfølge ved lov noen person eller enhet som bryter din eller Agodas rettigheter til innholdet ved brudd på bruksvilkårene. Du godtar at du vil være alene ansvarlig for alt brukerinnhold du tilbyr eller sender inn.

Innhold sendt inn av brukerne betraktes som ikke-konfidensielt og Agoda er ikke forpliktet til å behandle slikt innhold som fortrolige opplysninger. Uten å begrense det ovennevnte, forbeholder Agoda seg retten til å bruke innholdet som Agoda anser som nødvendig, inkludert, uten begrensning, å slette, redigere, endre, avvise eller nekte å legge det ut. Agoda er ikke forpliktet til å tilby deg noen betaling for innhold som du sender inn, eller muligheten til å redigere, slette eller på annen måte endre innholdet når det er sendt til Agoda. Agoda har ingen plikt til å formidle opprinnelsen til innhold, og skal ikke være forpliktet til å håndheve noen form for slikt ønske om formidling av tredjeparter. Se Agodas retningslinjer på siden for mer informasjon.

Hvis det er fastslått at du beholder moralske rettigheter (inkludert rettigheter om opphav eller integritet) i innholdet, erklærer du herved at (a) du ikke krever at noen form for personlig informasjon skal brukes i forbindelse med innholdet, eller eventuelle avledede arbeider av eller oppgraderinger eller oppdateringer til det; (b) du har ingen innvendinger til publikasjon, bruk, endring, sletting og utnyttelse av innhold av Agoda eller dets rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere; (c) du fraskriver deg for alltid og godtar å ikke kreve noen rett til moralske rettigheter som forfatter av innholdet; og (d) du vil for alltid frigi Agoda, og dens rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere, fra alle krav som du ellers kunne bedyret mot Agoda i kraft av slike moralske rettigheter.

9. Reiseveiledning – Visakrav

Selv om de fleste reiser gjennomføres uten problemer, kan reiser til visse destinasjoner innebære større risiko enn andre. Vi ber passasjerene gå gjennom reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og anbefalinger fra deres regjeringer før de reserverer en reise, spesielt når du reiser til internasjonale reisemål.

Ved å vise hoteller på bestemte steder, garanterer ikke Agoda for at reiser til slike steder er tilrådelig eller uten risiko, og Agoda kan aldri bli holdt ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå fra reiser til slike destinasjoner. Agoda kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle hendelser som oppstår under ditt opphold på hotellet. Du anbefales på det sterkeste til å kontrollere relevante reiseanbefalinger som regjeringen din kommer med for alle land du besøker, og til å ta de nødvendige forholdsregler. Du anbefales også å ha personlig reiseforsikring.

Agoda kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår dersom du ikke har nødvendig pass, visum og dokumentasjon for din reise. Du bør sjekke med de aktuelle ambassader, konsulater og/eller visumavdelinger for det landet du ønsker å besøke. Det er ditt ansvar å skaffe nødvendige reisedokumenter.

Vær oppmerksom på at noen land har strenge regler og forskrifter om import av begrensede eller forbudte varer, gjenstander eller stoffer. Disse kan omfatte, men er ikke nødvendigvis begrenset til, alkohol, tobakk, parfyme, narkotika, medisiner, bøker, filmer, DVD-er, voksenunderholdning, mat, planter, deler av dyr, osv. Det er ditt ansvar å sjekke og opptre i samsvar med gjeldende forskrifter. Manglende overholdelse kan føre til strenge straffer.

10. Klager

Skulle du ha en klage angående Agodas tjenester, kan du ta kontakt med vårt kundeservice-team, på en av måtene beskrevet her. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Vennligst merk at enhver klage om hotellet (regler, standarder, service, fasiliteter, dekor, mat, osv.), er i siste instans hotellets ansvar. Agoda kommer til å koordinere direkte med hotellet for å prøve å finne et løsning som er tilfredsstillende for alle parter, men kan ikke garantere et tilfredsstillende resultat. Klager på beslektede tjenester er underlagt vilkår og betingelser fra partneren som leverer den beslektede tjenesten.

11. Juridisk

Fraskrivelse av garantier

ALT INNHOLD, INKLUDERT PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, TEKST OG RELATERT GRAFIKK SOM FINNES I ELLER ER TILGJENGELIG GJENNOM SIDEN, TILBYS TIL DEG PÅ EN «SOM DEN ER»/«SOM TILGJENGELIG»-BASIS. AGODA SELSKAPENE KOMMER IKKE MED NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL BRUK AV DENNE SIDEN ELLER INFORMASJONEN, INNHOLDET ELLER MATERIELLET INKLUDERT PÅ DENNE SIDEN, OG I DEN GRAD DET TILLATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV FRASKRIVER AGODA SELSKAPENE SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER ELLER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER TILFREDSSTILLENDE FAGMESSIG ARBEID, INFORMATIVT INNHOLD, TITTEL ELLER IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER. AGODA SELSKAPENE GARANTERER IKKE AT SIDEN VIL FUNGERE FEILFRITT ELLER UAVBRUTT, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT SIDEN OG/ELLER SERVERE VIL VÆRE FRI FOR VIRUS OG/ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. AGODA SELSKAPENE GARANTERER IKKE EGNETHETEN, TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN AV NOE MATERIELL AV NOE SLAG PÅ SIDEN FOR NOE SOM HELST FORMÅL, INKLUDERT PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, TEKST OG GRAFIKKRELATERT INNHOLD.

AGODA SELSKAPENE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL FORÅRSAKET AV SERVERFEIL, FEILSENDTE ELLER OMSENDTE OVERFØRINGER, FEIL MED INTERNETT-TILKOBLINGER, FORSTYRRELSER I OVERFØRINGER ELLER MOTTAK AV BESTILLINGER, ELLER EVENTUELLE DATAVIRUS ELLER ANDRE TEKNISKE FEIL, ENTEN MENNESKELIG ELLER TEKNISK AV NATUR.

Generell begrensning av erstatningsansvar

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN, SKAL IKKE AGODA SELSKAPENE, INKLUDERT DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, AGENTER ELLER ANDRE INVOLVERT I Å LAGE, SPONSE, FREMME ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØR TILGJENGELIG SIDEN OG DETS INNHOLD (SAMLET KALT «DEKTE PARTER»), VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE, KOMPENSERENDE, FØLGESKADE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SKADER ELLER TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL (DER DET ER RELEVANT, FORÅRSAKET AV): (I) TAP AV PRODUKSJON, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV KONTRAKT, TAP AV ELLER SKADE PÅ GOODWILL ELLER RENOMMÉ, ULEMPE, STRESS, LIDELSE, TAP AV KRAV, DRIFTSAVBRUDD, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP; (II) MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, UAUTORISERT BRUK AV, FORSINKELSE, YTELSE ELLER IKKE-YTELSE AV SIDEN, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER SABOTASJE AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON ELLER OVERFØRINGER, (IV) ANSKAFFELSEN AV ELLER MISLYKKET FORSØK PÅ Å LEVERE TJENESTER, INKLUDERT YTTE TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM TILBYS AV HOTELLET, (DELVISE) KANSELLERINGER ELLER FOR MANGE RESERVASJONER; (V) FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM FINNES PÅ SIDEN ELLER I HVILKEN SOM HELST INFORMASJON (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL (BESKRIVENDE) INFORMASJON (INKLUDERT PRISER, TILGJENGELIGHET OG VURDERINGER) AV HOTELLET SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ SIDEN), PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SKAFFET GJENNOM SIDEN, (VI) ALLE TRANSAKSJONER SOM ER REGISTRERT GJENNOM SIDEN, (VII) HVILKEN SOM HELST SKADE PÅ EIENDOM, INKLUDERT SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER DITT DATASYSTEMET FORÅRSAKET AV VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, UNDER ELLER PÅ GRUNN AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SIDEN ELLER NOE NETTSTED SOM SIDEN LENKER TIL; ELLER (VIII) SKADER SOM ELLERS OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV SIDEN, ENHVER BRUK, FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SIDEN, ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SKAFFET GJENNOM SIDEN, ELLER (IX) ALLE (PERSONLIGE) SKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER SOM SKYLDES HOTELLET (DETS ANSATTE, DIREKTØRER, STYREMEDLEMMER, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER); (X) ALLE SKADER FORÅRSAKET AV EN FORCE MAJEURE-HENDELSE. BEGRENSNINGENE AV ANSVAR SKAL GJELDE UAVHENGIG AV HANDLING, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, UAKTSOMHET, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET, SELV OM EN DEKKET PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADER. En force majeure-hendelse er en hendelse utenfor partenes kontroll og kan inkludere, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, værforhold, brann, kjernefysiske hendelse, elektromagnetisk puls, terrorhandling, opptøyer, krig, ildspåsettelse, opprør, væpnede stridigheter av noe slag, arbeidskonflikter, lockout, streik, manko, offentlige tiltak eller begrensninger, tyveri, konkurs, maskiner som bryter sammen, nettverkssammenbrudd, internettproblemer, karantene, kommunikasjonssammenbrudd, epidemi, pandemi, osv. Vi tar ikke ansvar for eventuelle ekstra kostnader, utelatelser, forsinkelser eller handlinger foretatt av en statlig myndighet. Ikke noe ansvar aksepteres for ytterligere kostnader, utelatelser, forsinkelser, omveier eller handlinger utført av regjering eller myndighet. Ingen dekket part skal være ansvarlig for noen av hotellets brudd av en betingelse eller garanti, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte betingelser eller garantier om egnethet for et bestemt formål eller om salgbarhet, og ingen dekket part skal være ansvarlig for et hotells eventuelle andre overtredelser (inkludert eventuelle erstatningsansvar ved skadegjørende handling), når det kommer til produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige gjennom siden. Agoda selskapene garanterer ikke kontinuerlig tilgang uten avbrudd til siden.

Agoda selskapenes ansvar er ekskludert eller begrenset i den utstrekning det er tillatt ved lov. Uten å påvirke begrensningene i bruksvilkårene, skal Agoda selskapenes samlede ansvar ikke i noe tilfelle overstige det minste av (a) den samlede kostnaden for din reservasjon som oppgitt i bekreftelsen du mottok på e-post (enten for én hendelse eller en serie med sammenkoblede hendelse) eller (b) tohundreogfemti amerikanske dollar (eller tilsvarende i lokal valuta). Krav skal fremsettes så snart som mulig etter den hendelsen som førte til kravet. Krav som fremsettes unødig sent, vil betraktes som ugyldig. Bare legitime krav vil vurderes.

Diverse

Agoda selskapene hverken eier, administrerer, styrer eller kontrollerer, på noen måte (direkte eller indirekte, uavhengig av eller i forbindelse med en part) noen hoteller eller noen hotellrom. Hotellene er ansvarlige for å tilby overnattingstjenester, og å ta imot personer, som har bestilt gjennom nettstedet, som sine gjester.

Du samtykker i å holde Agoda selskapene skadesløse for ansvar, skade eller tap, inkludert juridiske utgifter og utgifter som Agoda selskapene pådrar seg eller lider som et resultat av noen handling, passivitet eller utelatelse av deg. Hvis du bruker siden for eller på vegne av en tredjepart («Tredjepart»), som et familiemedlem eller et reisefølge, er du ansvarlig for eventuelle feil i nøyaktigheten av informasjonen du oppgir i forbindelse med slik bruk. I tillegg må du informere tredjeparten om alle gjeldende vilkår og betingelser. Hver kunde som bruker siden for eller på vegne av en tredjepart samtykker i å holde hvert Agoda selskap skadesløs fra og mot ethvert ansvar for tap, skader, søksmål og krav (inkludert kostnader i forbindelse med juridisk forsvar), relatert til tredjepart eller brukerens feil til å oppfylle noen av forpliktelsene som er beskrevet ovenfor.

Du er til enhver tid bundet av lokale lover og regler. Ting som er lovlige i enkelte land kan være ulovlig i andre. Du bør spørre om gjeldende begrensninger. Agoda selskapene kan ikke holdes ansvarlig dersom et hotell nekter å sjekke deg inn eller ber deg dra av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

For din bekvemmelighet finnes siden og bruksvilkårene på en rekke språk og i lokale versjoner (identifisert av ulike domener i noen tilfeller), men ble opprinnelig skrevet på engelsk. Dersom det er konflikt mellom den engelske språkversjonen og en oversatt versjon, er det den engelske versjonen av bruksvilkårene som gjelder.

Bruksvilkårene skal anses som separate. Dersom noen bestemmelse anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal slike bestemmelser likevel håndheves i så stor grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, og dette skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de andre bestemmelsene. De ugyldige bestemmelsene skal erstattes av en bestemmelse som er så nær som mulig den opprinnelige ordlyden og det opprinnelige formålet.

Agoda forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, suspendere eller stenge siden og/eller noen del av den, inkludert alle tjenester eller produkter tilgjengelig gjennom siden, og/eller din bruk av siden, eller noen del av den, når som helst, uavhengig av om du er varslet eller ikke. I tilfelle siden stenges, vil du fortsatt være bundet av dine forpliktelser i henhold til bruksvilkårene, inkludert garantier gjort av deg, og av ansvarsfraskrivelsene og begrensningene av ansvar. I tillegg skal Agoda ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjepart for enhver stenging av din tilgang til siden. Agoda forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake bruksvilkårene (eller deler av dem) som Agoda anser som nødvendig.

For å unngå tvil gjelder bruksvilkårene ikke for kommersielle kontraktsforhold Agoda selskapene kan ha med andre, inkludert, men ikke begrenset til, hoteller og markedsføringspartnere.

Lokal skattekvittering er bare tilgjengelig fra eiendommer der bestillingen betales direkte til eiendommen. For bestillinger som er forhåndsbetalte (gjennom Agoda), kan Agoda selskapene utstede lokal faktura for bestillinger i Singapore, ettersom Agoda er skattemessig hjemmehørende i Singapore, i tillegg til Agoda kvittering for alle andre steder.

Bruksvilkårene og bestemmelsene i forbindelse med våre tjenester skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i Singapore, uten referanse til Singapores regler for internasjonal privatrett, og uenigheter som oppstår som følge av bruksvilkårene og Agoda selskapenes tjenester skal utelukkende sendes til de kompetente domstolene i Singapore. The Contracts Act 2001 (Rights of Third Parties) (Kap. 53B) er uttrykkelig ekskludert og skal ikke gjelde for bruksvilkårene.

Selv om Agoda selskapene ikke håndhever en rett, betyr ikke det at vi fraskriver oss denne retten. Du kan ikke overdra eller overføre dine rettigheter. Vi kan endre bruksvilkårene når som helst ved å legge ut en ny versjon på siden. Den nyeste versjonen av bruksvilkårene vil erstatte alle tidligere versjoner

12. Om Agoda – FAQ

Alle våre bestillingstjenester gjennom nettstedet tilbys av Agoda Company Pte. Ltd., som er et privat aksjeselskap underlagt lovene i Singapore, med registrert adresse i 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 og er registrert hos Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore under bedriftens organisasjonsnummer 200506877R.

Agoda støttes av visse tilknyttede selskaper i å tilby tjenester til kunder forskjellige steder når det gjelder deres bestillinger («kundestøtteselskaper»). Slike tjenester inkluderer å ta imot og håndtere betalinger for bestillinger, tilby kundebehandling, kommunisere med hoteller og å håndtere klager og refusjoner.

Støtteselskaper tilbyr bare slike tjenester for kundenes bestillinger, ettersom de ikke eier, kontrollerer, huser, administrerer eller vedlikeholder nettstedet Agoda.com (eller noe annet nettsted). Nettstedet Agoda.com er tilhørende kun ved sitt registrerte kontor i Singapore og ikke ved kontorene til noen av kundestøtteselskapene rundt om i verden. Kundestøtteselskapene er ikke autorisert til å handle som Agodas prosess- eller serviceagent, til å representere Agoda eller til å inngå kontrakt i godas navn eller på vegne av Agoda. Kunder har ikke anledning til å reservere gjennom noen av disse kontorene, ettersom reservasjoner kun kan gjøres gjennom nettstedet.

Videre har Agoda og relaterte selskap ulike datterselskaper, filialer og kontorer over hele verden som tilbyr visse ikke-kunderelaterte støttefunksjoner («Agoda støtteselskaper»). Agoda støtteselskapene er ikke autorisert til å tilby våre tjenester, til å representere Agoda eller til å inngå kontrakt i godas navn eller på vegne av Agoda og er ikke autorisert til å handle som Agodas prosess- eller serviceagent.

Agoda og dets tilknyttede selskaper (herunder alle kundestøtteselskaper og alle Agoda støtteselskaper) opererer ikke som en reiseagent, annet enn der dette er eksplisitt uttrykt på nettstedet. For ytterligere informasjon om våre partnere som leverer beslektede tjenester (flyvninger, leiebiler), besøk den enkelte partnerens side.

For ethvert spørsmål om agoda.com, dets tjenester eller siden, eller dersom du skulle ønske å sende dokumenter, korrespondanse, notiser, stevningsdokumenter eller annen kommunikasjon angående agoda.com, siden eller annet, vennligst kontakt Agoda Company Pte. Ltd. direkte.

Mer informasjon eller spørsmål?

Vi vil gjerne takke deg for at du velger oss på Agoda for dine overnattings-, informasjons- og reservasjonsbehov. Vi håper du syntes disse bruksvilkårene var informative. For ytterligere informasjon og for å vite mer om Agoda, vennligst se våre FAQ på Siden.

Book smarter, Book Agoda!


Agoda.com er del av The Priceline Group, verdensledende innenfor reise- og reiserelaterte netttjenester.

AS-AGWEB-3Z16