For å se bruksvilkårene for flybilletter klikk her.

Agoda Bruksvilkår


Sist oppdatert februar 2020

Disse bruksvilkårene gjelder din bruk av Agodas nettsted og tjenester tilbudt på siden. Din bruk av siden indikerer at du samtykker i bruksvilkårene, inkludert retningslinjene som er inkorporert i dem etter referanse. Du kan ikke bruke siden eller tjenestene dersom du ikke aksepterer bruksvilkårene.

KUN FOR KUNDER I USA: Disse bruksvilkårene inkluderer en avtale om obligatorisk voldgift, noe som betyr at du samtykker i å sende inn eventuelle tvister relatert til denne siden, bruken av våre tjenester eller disse vilkårene, til bindende voldgift i stedet for å gå videre i retten. Du kan kun velge bort denne obligatoriske voldgiften ved å følge prosedyrene nedenfor. Disse vilkårene inkluderer også en juryfraskrivelse.

Følgende definisjoner gjelder i bruksvilkårene:

Agoda betyr Agoda Company Pte. Ltd., et selskap i Singapore registrert med adressen 30 Cecil Street, #19–08 Prudential Tower, Singapore 049712

Relaterte selskap betyr Agoda Services Co., LTD., Agoda International Pte. Ltd. som driver i Storbritannia, Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation eller Agoda International USA LLC.

Side betyr nettstedet og applikasjoner som eies eller på annen måte drives av Agoda

Bruksvilkårene inkluderer forskjellige retningslinjer, inkludert de som er oppført nedenfor. Retningslinjene kan gjelde spesifikke tjenester eller programmer som tilbys av Agoda.

Retningslinjer for personvern, Retningslinjer for trygg handel, Agodas prisgaranti, Reservasjonsgaranti, Retningslinjer for kansellering, Retningslinjer for refusjon, Vilkår for Agodas belønningsprogram, Vilkår for Agodas gavekort, Vilkår for AgodaBonus, Retningslinjer for gjesteomtale, Vanlige spørsmål

Agoda kan endre bruksvilkårene fra tid til annen ved å publisere endringer på siden.

Agoda kan endre bruksvilkårene fra tid til annen ved å publisere endringer på siden.

1. Omfanget av vår tjeneste

A. Tilrettelegging av bestilling av overnatting

Gjennom siden tilbyr Agoda en online plattform hvor du kan bla deg gjennom forskjellige typer overnattingssteder og midlertidig overnatting, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, hoteller, vandrerhjem, betjente leiligheter, enkle overnattingssteder, hytter, ryokaner, rom til leie, osv. (samlet kalt «overnattingssted(er)»), og foreta reservasjoner med slike hoteller, inklusiv forhåndsbetaling for slike reservasjoner av hoteller med kredittkort, bankkort eller andre betalingsmåter for å hjelpe betalingsprosessen («Betalingsmåter»). Ved å foreta en reservasjon gjennom siden kommer du med et tilbud om å foreta en reservasjon til prisen som er oppført for den aktuelle reservasjonen, og vilkårene og betingelsene som er oppgitt på siden. Dette blir til en bindende kontrakt i Singapore i henhold til bruksvilkårene, når de er akseptert av overnattingsstedet og deretter Agoda. Du mottar bevis på bekreftet bestilling av overnatting i en e-postbekreftelse (med en voucher for forhåndsbetalt overnatting), som betyr at reservasjonen er bekreftet av overnattingsstedet. Siden med «takkehilsen» betyr at din forespørsel om reservering er mottatt og fullstendig for endelig behandling, og at ingen videre handling er påkrevet fra deg. Vi forbeholder oss retten til å avslå reservasjonen som angitt nedenfor.

Når vi tilbyr våre tjenester, er informasjonen vi tilbyr om overnattingsstedene basert på informasjonen gitt til oss av våre leverandører eller tilbydere (inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, overnattingssteder, deres representanter, distributører, reiseselskaper, Hotel Channel Manager-programmer, partnere, osv.). Overnattingssteder og deres representanter gis derfor tilgang til et ekstranett eller andre tilkoblingsløsninger som de er fullt ansvarlig for og som de må benytte til å oppdatere alle priser, tilgjengelighet, beskrivelse, bilder, betingelser for reservasjon eller overnattingsstedets retningslinjer og annen informasjon som vises på siden. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å levere våre tjenester på en best mulig kommersiell måte, vil vi ikke verifisere om, og kan ikke garantere at, all informasjon er nøyaktig, fullstendig, korrekt eller oppdatert, og vi kan heller ikke holdes ansvarlig for noen feil (inkludert åpenbare og typografiske feil), forstyrrelser (enten på grunn av [midlertidig og/eller delvis] sammenbrudd, reparasjon, oppgradering eller vedlikehold av siden eller annet), unøyaktig, villedende eller usanne opplysninger eller informasjon som ikke formidles. Hvert overnattingssted er fortsatt ansvarlig til enhver tid for nøyaktigheten, fullstendigheten og riktigheten av opplysningene om overnattingsstedet som vises på siden. Endringer i markedsforhold eller omstendigheter kan oppstå på kort varsel, noe som kan gjøre informasjonen som vises på siden unøyaktige eller utdatert. I tilfelle problemer oppstår, vil vår kundestøtte bruke sin kommersielle fornuft til å hjelpe deg og fungere som et kontaktpunkt med overnattingsstedet. Vær oppmerksom på at Agoda er en av mange kanaler overnattingssteder bruker for å gjøre sin beholdning tilgjengelig for bestilling. Når et søkeresultat indikerer at et bestemt overnattingssted ikke har flere rom tilgjengelig så betyr det at rommet ikke er tilgjengelig for bestilling gjennom Agoda.

Siden utgjør ikke og skal ikke anses som en anbefaling eller som å støtte opp om kvaliteten, servicenivået eller klassifiseringen til noen overnattingssteder som er oppført på siden. Vi fraskriver oss herved uttrykkelig enhver representasjon, garanti eller forpliktelse i forhold til kvalitet, status eller tilstrekkelighet til overnattingssteder oppført på siden. Overnattingsstedene kan rangeres på siden i henhold til ulike kriterier (stjernemerking, anmeldelser, osv.). Standard rangering er basert på en automatisert algoritme som kan oppdateres eller endres fra tid til annen, og som tar hensyn til ulike faktorer, inklusiv, men ikke nødvendigvis begrenset til, tilgjengelighet, kampanjer og priser, historisk popularitet, penger tjent av Agoda, konvertering (antall reservasjoner i forhold til besøkende på nettstedet), salg av romnetter, avbestillinger, kvalitet på innhold, gjestevurderinger, stjernemerking osv. Agoda har for tiden et «foretrukket partner»-program, som gir visse utvalgte overnattingssteder anledning til å øke sin synlighet på nettsiden. Slike oppføringer fra foretrukne partnere vil være merket eller inneholde formuleringer for tydelighet. Under visse omstendigheter kan Agoda tilby overnattingssteder muligheten til å få en sponset oppføring, dvs. å betale for topp-rangering. Slike sponsede oppføringer vil være merket eller inneholde formuleringer for tydelighet.

Vi forbeholder oss retten å ikke godta deg eller reservasjoner (eller i enkelte tilfeller til å annullere bekreftede reservasjoner) etter vårt eget skjønn og uansett (juridisk) grunn, uten behov for å rettferdiggjøre dette. Typiske grunner for å avvise deg eller en reservasjon inkluderer, men er ikke begrenset til: Forespørsler om overnatting, gjensalg av overnatting bestilt på siden på individuell eller gruppebasis uten foregående skriftlig samtykke («gjensalg»), brudd på bruksvilkårene, force majeure, handels- eller økonomiske sanksjoner og embargoer, juridiske begrensninger, (mistanke om) svindel eller tyveri, mistanke om kriminell aktivitet, mistenkelige reservasjoner, du har sendt inn villedende eller feilaktig informasjon, problemer med betalingsmåten, upassende oppførsel, trusler, vold, fornærmelser, at kunde nekter å oppgi informasjon, praktiske hindringer, kommunikasjonsproblemer, åpenbare feil (se nedenfor), historie, svartelisting av myndigheter eller internasjonale organisasjoner (USA, EU, FN, Singapore), osv. Dersom en reservasjon avvises eller kanselleres av Agoda og betaling har blitt foretatt, vil du motta en refusjon for det totale bestillingsbeløpet, unntatt i tilfeller av uautorisert gjensalg eller i andre hensiktsmessige tilfeller, som bestemt i henhold til vårt skjønn alene, der vi forbeholder oss retten til ikke å refundere hele bestillingsverdien eller deler av det. Refusjoner vil ikke utbetales i tilfeller av uautorisert gjensalg grunnet mange negative faktorer, inkludert ulempene slik praksis forårsaker våre autoriserte og kontraherte affiliate-partnere, overnattingssteder som tilbyr Agoda med overnatting på en kontraktfestet og tillitsbasert basis, og tap og negativ effekt på merkevaren forårsaket Agoda gjennom uautorisert gjensalg, som forsøker å undergrave Agodas forretning, som kan inkludere å plassere gjensolgt overnatting på nettsteder som drives av Agodas konkurrenter uten vår viten. Vi forbeholder oss også retten til å stenge ute («svarteliste») brukere fra siden, på permanent eller midlertidig basis, etter vårt eget skjønn. Slike svartelistede brukere må ikke prøve å bruke siden under annet navn eller gjennom andre brukere. Se også under for våre forebyggende mekanismer mot svindel.

I sjeldne tilfeller må vi kanskje også kansellere eller avslå en reservasjon, eller foreta justeringer, grunnet «opplagte feil», uavhengig av opprinnelsen til slike feil. For å gjøre dette litt mer klart er en opplagt feil på siden (f.eks. kan det gjelde pris, vilkår, poeng) en feil som en fornuftig person ikke ville ansett for å være normal. Bestillingen eller tildelte poeng vil justeres, eller, der det er relevant vil belastet beløp refunderes uten avgift i slike tilfeller. Agoda bestemmer etter eget skjønn om de vil kansellere aller avslå noen reservasjoner av denne grunn.

Merk at mistenkte gruppereservasjoner også kan avvises, siden de fleste overnattingssteder har spesifikke prosedyrer for gruppereservasjoner. Kontakt vår kundestøtte for mer informasjon.

Forhold som for eksempel pågående renovering, feil med reservasjonen av overnatting og spesifikke behov for gjester kan påvirke oppholdets kvalitet. Pass på at du gir overnattingsstedet beskjed når du sjekker inn dersom du har spesielle forespørsler eller krav.

Noen ord om stjernemerking

Overnattingsstedets stjerner eller annen merking («stjernemerkinger») er kun gitt som en opplysning til deg. Stjernemerkingen er basert på informasjonen vi har mottatt fra våre leverandører, inkludert overnattingsstedene, og kan beregnes basert på overnattingsstedets fasiliteter, priser, vurderinger og tjenester. Stjernemerkingene kan være annerledes enn andre merkinger utstedt av det offentlige eller reiselivsorganisasjoner. Vi kontrollerer ikke stjernemerkingen vi får oppgitt. En stjernemerking angir bare et omtrentlig nivå av komfort som du kan forvente å finne på et bestemt overnattingssted, og en høyere stjernemerking er generelt beskrivende for et høyere nivå av komfort og fasiliteter. For mer detaljert informasjon kan du se en detaljert beskrivelse på siden. Vær oppmerksom på at stjernene kan variere på grunnlag av plassering, tilgjengelige alternativer, lokale markedsforhold, praksis eller andre forhold. Det er derfor mulig at en stjernemerking, i ett bestemt land, eller én bestemt by, ikke er sammenlignbar med de samme stjernene i et annet land eller en annen by, på grunn av slike forhold. Stjernemerkinger gjenspeiler ikke nødvendigvis alle fasiliteter eller tjenester som kan være tilgjengelig ved et overnattingssted, og noen fasiliteter og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle rom eller ved hvert overnattingssted, med en bestemt stjernemerking. Hvis det er spesielle fasiliteter eller funksjoner som er viktige for deg, kan du kontakte vår kundestøtte og spørre om tilgjengeligheten til slike fasiliteter eller funksjoner.

B. Andre, beslektede tjenester

Agoda tilbyr en online plattform hvor du kan bla deg gjennom andre tjenester, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til flyvninger og leiebiler, («beslektede tjenester») og reservere slike beslektede tjenester. Selv om siden til Agoda tilbyr plattformen der du kan se tilbud for og bestille disse beslektede tjenestene, selges disse beslektede tjenestene av Agodas tilknyttede firmaer eller partnere («partnere»), som er nøye utvalgt av Agoda. For eksempel leveres visning av, søk og reservering av fly på Agodas nettsted av Booking Holdings’ selskaper KAYAK eller priceline.com og deres leverandører. Slike partnere vises tydelig på siden når man ser over beslektede tilbud og en lenke oppgitt til partnerens vilkår og betingelser for bruk og personvern, som vil styre forholdet mellom deg og vår partner for bestillingen av den beslektede tjenesten.

Ved å foreta en reservasjon gjennom siden for beslektede tjenester kommer du med et tilbud om å foreta en reservasjon (f.eks. av flyvninger eller leiebil) til prisen som er oppført for den aktuelle reservasjonen på siden, og til vilkårene og betingelsene oppgitt av partneren på gjeldende tidspunkt som blir til en bindende kontrakt når din bestilling aksepteres av partneren. Partneren vil bekrefte at reservasjonen din av den beslektede tjenesten er godtatt i en e-post sendt til deg. Partneren forbeholder oss retten til å avslå reservasjonen i henhold til egne vilkår og betingelser.

2. Bruk av siden

Agoda samarbeider også med andre selskaper, inkludert Booking.com B.V., for å tilby gjester reservasjonsalternativer ved overnattingssteder verden over. I noen tilfeller vil du motta en bekreftelse som refererer til slike selskaper. Agoda tilbyr også muligheten til å reservere beslektede tjenester (flyvninger, leiebiler) i samarbeid med utvalgte partnere, som beskrevet ovenfor.

Agoda gir deg en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens som gir deg tilgang til og mulighet til å bruke siden, i samsvar med det som uttrykkelig er fastsatt i bruksvilkårene. Bortsett fra denne begrensede lisens, gir vi deg ikke noen andre rettigheter eller lisens med hensyn til siden, og rettigheter eller lisenser som ikke er nevnt uttrykkelig, er reservert. Innholdet og informasjon på siden, i tillegg til programvaren og infrastrukturen som brukes for å tilby slikt innhold og informasjon, tilhører Agoda eller dets leverandører og tilbydere, inkludert overnattingsstedene og beslektede tjenester. Du kan bare bruke siden til å komme med ærlige og legitime forespørsler eller reservasjoner, og du innestår for at du ikke vil gjøre noen spekulative, falske eller bedragerske reservasjoner i påvente av behov. Du innestår for at betalingsinformasjon du oppgir når du foretar reservasjonen er korrekt. Du innestår også for at du oppgir riktig og nøyaktig e-postadresse, postadresse og/eller annen kontaktinformasjon til Agoda, og bekrefter at Agoda kan bruke disse opplysningene til å kontakte deg i tilfeller der det anses nødvendig. Du kan også se våre retningslinjer for personvern.

Som en betingelse for å bruke siden, godtar du å ikke bruke siden og/eller innholdet eller informasjonen for kommersielle eller ikke-personlige formål (direkte eller indirekte) eller til andre formål som er ulovlig, lovstridig eller forbudt av bruksvilkårene. Bortsett fra når du har en skriftlig godkjennelse fra oss, godtar du å ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider fra, overføre, selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester hentet fra siden. I tillegg godtar du å ikke:

 • bruke siden eller innholdet til ikke-godkjente kommersielle formål (f.eks. videresending eller videresalg av bestillinger uten tillatelse).
 • foreta noen spekulative, falske eller uredelige reservasjoner.
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller informasjon på siden ved hjelp av en robot, edderkopp, scraper eller andre automatiserte metoder, eller gjennom en manuell prosess, for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
 • bryte begrensningene som ligger i robots exclusion protocol i nettstedets header eller å omgå andre tiltak som er ment å forhindre eller begrense tilgangen til Siden.
 • foreta eventuelle handlinger som pålegger, eller kan kreve, etter vårt eget skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur.
 • dypkoble til en del av siden (inkludert, uten begrensning, kjøpsbaner) for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
 • videreselge, bruke, kopiere, overvåke (f.eks. med edderkopp, scrape), vise, laste ned eller reprodusere noe innhold eller informasjon, programvare, produkter eller tjenester tilgjengelig på siden for kommersiell eller konkurrerende aktivitet eller formål.
 • lage en eksakt kopi («speile») eller på annen måte innlemme deler av siden på et annet nettsted uten skriftlig godkjenning.
 • levere ulovlig (i henhold til alle gjeldende lover eller forskrifter) innlegg til eller gjennom siden, eller eventuelle innlegg som oppfordrer til ulovlig aktivitet.
 • levere, eller oppgi koblinger til, eventuelle innlegg som inneholder materiell som kan anses som skadelig, uanstendig, pornografisk, uanstendig, voldelig, støtende, krenkende, rasistisk, diskriminerende, truende, villedende, sjikanerende, hatsk eller ellers støtende.
 • levere eller oppgi koblinger til innlegg som inneholder ærekrenkende, falskt eller injurierende materiell.
 • levere innlegg som krenker eller bryter immaterielle rettigheter eller andre rettigheter for en enhet eller person, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, patenter, varemerker, lover om forretningshemmeligheter og rettigheter til personvern.
 • levere innlegg som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under gjeldende lov eller grunnet kontraktsmessige forpliktelser eller tillitsforhold.
 • utgi deg for å være en annen person eller enhet, komme med en falsk uttalelse eller ellers misvisende informasjon om din tilknytning til en person eller enhet, eller å påta deg en falsk identitet hvis hensikten med dette er å villede, lure eller bedra en annen.
 • manipulere identifikatorer, blant annet ved å lage falske «headere», for å skjule opphavet til eventuelle innlegg du leverer.
 • bruke siden på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller på annen måte forstyrre bruken av siden eller andre brukeres datautstyr, eller som kan føre til skader, avbrudd eller begrense funksjonen til programvaren, maskinvaren eller telekommunikasjonsutstyret.
 • forsøke å få uautorisert tilgang til siden, alle relaterte nettsteder, andre kontoer, datasystem eller nettverk knyttet til siden, gjennom hacking, passordgraving eller på andre måter.
 • få eller forsøke å få noe materiell eller informasjon som ikke med vilje er gjort tilgjengelig via siden på hvilken som helst måte, inkludert "harvesting" eller innsamling av informasjon om andre, eksempelvis e-postadresser.
 • delta i noen villedende fremgangsmåter som er ment å manipulere de organiske resultatene fra søkemotoren på resultatsiden (SERP) eller å bruke teknikker for optimalisering av søkemotoren ("SEO") som anses å stride mot vanlige retningslinjer for søkemotorer. drive med SEO-praksis som betraktes som uetisk, eller «black hat» (også kjent som «spamdexing») som inkluderer, men ikke er begrenset til, cloaking, metadata og titteltagger, scraping av innhold, lenkesvindel, Google-bomber, overlessing med nøkkelord, skjult tekst og skjulte lenker, doorways og kamuflerte sider, lenkefarming, spam i kommentarfelt til blogger, osv.
 • gjøre noe annet som kan føre til skade på siden, Agoda, relaterte selskaper og deres respektive ansatte og omdømme, eller som ellers vil ha en negativ innvirkning.
 • medvirke til noe av ovennevnte.

Med mindre annet er uttrykkelig tillatt, kan ikke nettsider lenke til noen side utover sidens hjemmeside, eller ramme inn/kopiere siden eller noen nettside eller materiell heri, og ingen enhet kan lenke til noen aspekter av siden i en e-post for kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Agoda.

Ved å gjøre en reservasjon på siden bekrefter og garanterer du at du ikke er omfattet av noe internasjonalt sanksjonsprogram.

Hvis og når det er aktuelt, vil du fullbyrde alle dine forpliktelser, skatt, forskuddstrekk eller alt som på annen måte kreves av din bostedsland.

Agoda kan bruke egen eller tredjeparts teknologi (f.eks. Google reCAPTCHA v.3) på sider på nettstedet for å sikre det fra ondsinnede angrep eller annet misbruk av nettstedet.

3. Priser, Agoda prisgaranti, pristillegg, skatter og avgifter, Agodas vekslingskurs

Merk at alle priser på siden kun gjelder romreservasjoner, for de oppgitte oppholdsdatoene og oppgitt antall personer, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Uten å ha innvirkning på hva som er beskrevet nedenfor, vil Agoda vise den totale prisen å betale, inkludert skatter, serviceavgifter og det som er inkludert, før du bekrefter en reservasjon. Etter hvert som du velger alternativer eller spesifiserer tilleggsdetaljer, vil vi oppdatere totalprisen.

A. Priser og garanti for beste pris på overnatting

Vi gjør vårt beste for å ha de mest konkurransedyktige prisene, og vi vil at du skal betale lavest mulig pris for ditt opphold på et overnattingssted. Dersom du skulle finne at et rom du har reservert, med de samme vilkårene, til en lavere pris på Internett etter at du har foretatt reservasjonen din hos oss, vil vi matche prisen du har funnet i henhold til vilkårene i garantien for beste pris. For at et krav skal være gyldig under denne garantien, må det tilfredsstille og sendes inn i samsvar med alle relevante vilkår og betingelser for vår garanti for beste pris.

Noen ganger er billigere priser tilgjengelig på siden for et bestemt opphold på et overnattingssted for samme type rom, men disse prisene som er satt av overnattingsstedet kan ha spesielle restriksjoner og betingelser, for eksempel i forhold til avbestilling og refusjon. Sjekk typen rom og detaljene for prisen nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Den samme typen rom kan ha ulike priser, avhengig av slike restriksjoner og betingelser (se også avsnitt 6 nedenfor).

Garanti for beste pris gjelder ikke for beslektede tjenester tilbudt på siden.

B. Ekstra kostnader som belastes av overnattingssteder

I tillegg til reservasjonspriser, vil noen overnattingssteder belaste obligatoriske serviceavgifter, tilleggsavgifter og lokale skatter (for eksempel hotell- eller fasilitetsgebyr, transportgebyr og by- og turistskatter). Hvis vi er klar over slike serviceavgifter og lokale skatter, vil vi vise dem sammen med reservasjonsprisen din. Slike serviceavgifter og lokale skatter kan bli samlet inn direkte fra deg av overnattingsstedet, i tillegg til prisen du betaler for reservasjonen din.
Standard romreservasjoner er for enkeltrom eller dobbeltrom. Ekstra gjester eller senger vil vanligvis medføre ekstraavgifter. Et overnattingssted kan nekte å tillate at flere gjester har opphold i et rom. Du må spesifisere riktig antall personer, inkludert barn, som skal oppholde seg i hvert rom du reserverer.

Alle tjenester og produkter du bruker som ikke er inkludert i reservasjonsprisen som uttrykkelig beskrevet i bestillingsbetingelsene, vil medføre tilleggsavgifter ved overnattingsstedet. Gebyrer for fasiliteter og produkter du bruker under oppholdet ditt (for eksempel parkering, internettilgang, mat og drikke) er ikke inkludert i reservasjonsprisen med mindre dette er spesifisert.

Under spesielle arrangementer og perioder krever noen overnattingssteder at hver gjest kjøper ytterligere tjenester (for eksempel en middag på nyttårsaften). Hvis vi er klar over at det er nødvendig at du kjøper en ytterligere tjeneste, vil vi vise dette i bestillingsbetingelsene eller sammen med reservasjonsprisen din.

For å reise til noen overnattingssteder (for eksempel øyer på Maldivene) må alle gjester arrangere transport på forhånd for en tilleggsavgift. Noen overnattingssteder krever at Agoda samler inn betalingen for transporten når en reservasjon gjøres. Vi vil vise disse ytterligere transferavgifter sammen med totalprisen din. Agoda verken kontrollerer eller drifter transporten, og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten, hyppigheten eller tjenestenivåene til transporten.

Hvis du er usikker på, eller bekymret for pristillegg, forhør deg hos overnattingsstedet eller kundeservice om hvilke ekstra avgifter (om noen) som skal betales i tillegg til reservasjonen din.

C. Tilleggsgebyr for beslektede tjenester

Vennligst merk at alle priser for beslektede tjenester på siden er satt av våre partnere, med mindre annet er oppgitt. Vennligst se den gjeldende partnerens vilkår og betingelser for ytterligere gebyr som kan gjelde for din reservasjon (f.eks. flyplasskatt).

Reservasjonen din, og eventuelle beslektede tjenester du kjøper, inkluderer ikke forsikring.

C. Valutakonvertering

Prisene som vises for oppføringer på Agoda baseres på priser oppgitt av eiendommene i eiendommens valuta. Du kan velge å se prisene oppgitt i eiendommens valuta eller en annen visningsvaluta. Hvis betalingskortet- eller kontoen din støtter dette, kan vi gi deg muligheten til å velge belastningsvalutaen før du betaler bestillingen din.

Ordforklaringer
 • Kontovaluta er standardvalutaen til betalingskortet eller kontoen du bruker for å betale for en bestilling.
 • Belastningsvaluta er valutaen du blir belastet i for bestillingen.
 • Visningsvaluta er valutaen som du ønsker å se prisene i på siden vår. 
 • Eiendommens valuta er valutaen som eiendommen eller tjenestetilbyderen oppgir prisene for overnatting eller tjenester i på siden vår og som de ønsker å motta betaling i fra Agoda. Vanligvis vil eiendommens valuta være den offisielle valutaen i territoriet der eiendommen eller tjenesten befinner seg.
 • Retningsgivende kurs – Bloomberg Generic Composite Rate kurs midt på dagen på gjeldende dag.
 • Daglig justert kurs – Bloomberg Generic Composite Rate den dagen betalingen behandles ilagt et prispåslag på 5 %.

Betalingsleverandørens kurs
Hvis belastningsvalutaen din er en annen enn valutaen på betalingskontoen din, vil betalingsleverandøren din bestemme vekslingskursen som skal brukes når transaksjonen belastes kontoen din. Kontoholderen din kan tilby en høyere eller lavere kurs enn Agoda og kan legge til ytterligere avgifter for betalinger til utlandet. Agoda kan ikke kontrollere, og tjener ikke på, vekslingskursen eller avgiftene til leverandøren av betalingskontoen din.

Agodas kurs
Hvis belastningsvalutaen din er den samme som valutaen på betalingskontoen din, men forskjellig fra enten eiendommens valuta eller din valgte visningsvaluta, vil Agoda bruke vår retningsgivende kurs eller daglige justerte kurs til å konvertere prisen. Gjeldende kurs vil avhenge av valg du tar når du ser på oppføringer og utfører bestillinger, som beskrevet nedenfor.

Omregnede priser er retningsgivende
Hvis du velger en visningsvaluta som er forskjellig fra eiendommens valuta, vil Agoda vise retningsgivende priser som er omregnet ved å bruke vår retningsgivende kurs. Den omregnede prisen i visningsvalutaen er et grunnleggende estimat på prisen i din valgte visningsvaluta. Den er ikke fastsatt eller bindende. Den omregnede prisen i visningsvalutaen oppgis for å gjøre det lettere å la deg sammenligne forskjellige priser, pakker og vilkår i valutaen du foretrekker å bruke.
Siden romprisene settes av eiendommene i eiendommens valuta, vil beløpet du skal betale, avhenge på tre variabler:

 • betalingsvaluta
 • om bestillingen er «Betal nå», «Bestill nå, betal senere» eller «Betal til hotellet»
 • vekslingskursen mellom belastningsvalutaen og eiendommens valuta den dagen vi behandler betalingen din

«Betal nå»-bestillinger
Hvis du endrer belastningsvalutaen, vil vi oppdatere totalprisen din for å vise beløpet vi vil belaste betalingskontoen din med. Vi kan gjøre dette fordi vi vet hva valutakursen er på det tidspunktet. Hvis du velger en belastningsvaluta som er forskjellig fra visningsvalutaen, vil Agoda bruke den daglig justerte kursen til å konvertere beløpet. For alle andre transaksjoner som skal «betales nå», bruker vi vår retningsgivende kurs til å konvertere valutaer.

«Bestill nå, betal senere»-bestillinger
Hvis belastningsvalutaen din er forskjellig fra eiendommens valuta eller visningsvalutaen, vil Agoda bruke vår daglig justerte kurs på betalingsdatoen din for å konvertere eiendommens valuta til belastningsvalutaen din. Hvis du endrer belastningsvalutaen, vil vi vise deg prisen i eiendommens valuta. Denne vil bli brukt for å bestemme den totale betalingen på betalingsdatoen din, og den estimerte konverterte prisen du vil bli belastet for basert på gjeldende daglig justert kurs. Dette gjør vi fordi vi ikke vet hva den faktiske vekslingskursen vil bli på betalingsdatoen din.

Bestillinger som er «Betal på hotellet»
Nå du bestiller overnatting som er «Betal på hotellet», vil vi oppdatere totalprisen din og vise beløpet du skal betale i eiendommens valuta. Du skal betale eiendommen direkte, i eiendommens valuta eller en annen valuta som eiendommen velger å godta. Hvis du betaler i en annen valuta eller en betalingskonto som bruker en annen valuta, vil det faktiske beløpet du skal betale avhenge av vekslingskursen til eiendommen eller leverandøren av din valgte betalingsmetode. Dette er utenfor Agodas kontroll.

Noen ord om belastning av skatter og avgifter

For å gjøre transaksjonen med overnattingsstedet lettere, kan det hende summen som belastes gjennom betalingsinstrumentet ditt, inkluderer et gebyr for skatter og avgifter («skatter og avgifter») med mindre noe annet er angitt. Når det gjelder overnattingssteder, inkluderer dette gebyret et estimert beløp som skal dekke summen Agoda betaler til hotellet i forbindelse med reservasjonen din, for skatter overnattingsstedet skylder, som inkluderer, uten begrensning, salgs- og bruksskatt, overnattingsskatt, romskatt, merverdiavgift og/eller andre lignende skatter. På enkelte steder kan skattebeløpet også inkludere serviceavgifter pålagt av regjeringen eller andre avgifter som ikke betales direkte til skattemyndigheter, men som hotellet er pålagt å kreve inn i henhold til gjeldende lovgivning. Beløpet som betales til hotellet i forbindelse med reservasjonen din for skatter kan variere fra det beløpet vi anslår og inkluderer i kostnaden din. Saldoen for gebyret for skatter og avgifter, hvis noen, er en avgift Agoda beholder som en del av kompensasjonen for tjenestene våre, og for å dekke kostnadene for reservasjonen din, inkludert for eksempel kundeservice-kostnader. Hvis saldoen er negativ, vil Agoda absorbere differansen. Gebyret for skatter og avgifter varierer basert på en rekke faktorer, inkludert, uten begrensning, beløpet Agoda betaler hotellet og overnattingsstedet hvor du skal bo, og kan inkludere en fortjeneste Agoda beholder

Våre overnattingssteder, som leverandører, inkluderer alle gjeldende skatter i beløpet som faktureres, og Agoda betaler slike beløp direkte til leverandørene. Agoda er ikke en med-leverandør som er tilknyttet leverandørene vi bestiller eller reserverer våre kunders reisearrangementer hos. Om du skal skatte, den aktuelle skattesatsen og typen skatt varierer stort fra sted til sted.

For transaksjoner som involverer overnattingssteder i visse jurisdiksjoner, inkluderer trekket for skatter og avgifter for betalingsinstrumentet ditt en tillagt skatt som Agoda er pålagt å samle inn og sende til jurisdiksjonen for skattebeløp som skyldes på beløp Agoda beholder som kompensasjon for tjenester

For reservasjoner der du betaler til overnattingsstedet, kan prisen inkludere skatter og avgifter. Kontroller betingelsene for din e-postbekreftelse, eller kontakt vår kundestøtte.

Noen steder kan lokal lov kreve at overnattingssteder krever og samler inn by-, senge-, turist- eller lignende skatter.

Skatter og avgifter for beslektede tjenester du kan kjøpe er beskrevet i vår partners vilkår og betingelser.

4. Personvern

Vi respekterer ditt personvern. Ta en titt på våre retningslinjer for personvern for mer informasjon.

5. Betaling – Kredittkort – «Bestill nå, betal senere» – Alder – Svindel

For forhåndsbetalt overnatting på Agoda gir du oss tillatelse til å hente og behandle (inkludert henting og behandling gjennom en tredjepart) dine opplysninger, som påkrevet av behandlende tjenestetilbyder eller finansinstitusjonen som utstedte betalingsinstrumentet ditt, som f.eks. kreditt- eller bankkort, for å bekrefte identiteten din. Dine innhentede personopplysninger og som kan deles med slike tredjeparter (også for å håndtere dine transaksjoner og/eller for vedlikehold av kontoen din) er oppgitt i personvernerklæringen vår.

For å fullføre betalingen for slike forhåndsbetalte bestillinger av overnatting, tillater du at Agoda eller de relaterte selskapene belaster betalingsinstrumentet ditt med hele prisen (noen ganger uten mulighet for refusjon, avhengig av overnattingsstedets bestillingsbetingelser, se nedenfor) ved bestilling og bekreftelse av bestillingen, eller, hvis du foretar en «Bestill nå, betal senere»-bestilling, på det fremtidige tidspunktet oppgitt i e-postbekreftelsen. Når du bruker «Bestill nå, betal senere», må du sørge for at betalingsinstrumentet er gyldig og har tilstrekkelig kreditt på den fremtidige utbetalingsdatoen. Hvis betalingsinstrumentet ikke kan belastes på oppgitt dato, uansett grunn, vil bestillingen bli kansellert med mindre du kan sikre at betaling med kort kan autoriseres i tide. Sjekk detaljene for reservasjonen nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Agoda eller de relaterte selskapene vil behandle utbetaling av refusjoner, dersom det er nødvendig, innen rimelig tid. Du kan også tillate tilbakeføring til betalingsinstrumentet ditt ved tilbakeføringer, refusjoner eller justeringer gjennom tjenesten som står for behandling av transaksjoner. For enkelte overnattingssteder belaster ikke Agoda betalingsinstrumentet ditt, siden du vil betale for oppholdet ditt direkte til hotellet (etterbetaling). Men i slike tilfeller vil noen overnattingssteder forhåndsgodkjenne kortet, belaste et depositum eller belaste den fulle prisen av reservasjonen på forskudd. Overnattingssteder kan kreve kredittkortopplysninger for å garantere din reservasjon. Agoda vil derfor sende opplysninger om betalingsinstrumentet ditt direkte til overnattingsstedet hvor reservasjonen er foretatt, og kan i tillegg kontrollere (forhåndsgodkjenne) betalingsinstrumentet. For å ivareta og kryptere opplysninger om ditt betalingsinstrument når de sendes til oss, bruker vi «Secure Socket Layer» (SSL)-teknologi for våre tjenester. Vennligst merk at banken din kan kreve ekstra gebyrer på transaksjonen.

Visse selskaper som utsteder betalingsinstrument, belaster sine medlemsbanker med en avgift for å behandle «utenlandske transaksjoner». Dersom du igangsetter en korttransaksjon and mottaker bruker en bank hjemmehørende i et annet land enn banken som utstedte kortet ditt, kan en internasjonal servicevurdering, internasjonal transaksjonsavgift eller tilsvarende avgift bli belastet. Det er mulig at din utstedende bank viderefører denne avgiften til deg (kortbrukeren). Kontakt din utstedende bank for ytterligere opplysninger, ettersom dette er utenfor Agodas kontroll.

Du bør kontakte banken eller institusjonen som utstedte kortet øyeblikkelig dersom du oppdager svindel eller at betalingsinstrumentet ditt brukes av tredjeparter uten din tillatelse. Hvis du har mistanke om at en uautorisert eller ulovlig reservasjon er gjort via Agoda, vennligst kontakt vår kundestøtte umiddelbart.

For å bestille må du være over 18 år gammel (eller være av myndig alder i landet eller området du befinner deg i) og ha full juridisk kapasitet til å foreta transaksjonen (eller ha godkjenning fra foresatte). Du bekrefter at kreditt- eller debetkortet du bruker er ditt eget eller at du har lov til å fullføre bestillingen med dette kortet, og at det er tilstrekkelige midler på det til å dekke kostnadene for transaksjonen. Du aksepterer økonomisk ansvar for alle transaksjoner som foretas under ditt navn eller konto.

Du innestår for at informasjon du oppgir når du foretar reservasjonen er korrekt. Agoda forbeholder seg retten til å ikke godta enkelte betalingsinstrumenter. Agoda kan legge til eller fjerne andre betalingsmåter etter eget skjønn. For økt bekvemmelighet tilbyr Agoda nå også muligheten til å ha dine betalingsinstrument sikkert lagret. For mer informasjon, ta en titt på våre retningslinjer for personvern.

Vi innehar en omfattende mekanisme for å oppdage og hindre svindel. I enkelte tilfeller kan vi kreve ytterligere informasjon eller verifikasjoner for å validere og bekrefte reservasjonen, som forklart i mer detalj på hjemmesiden. En liten avgift eller forhåndsautorisering kan trekkes på kortet, selv ved bestillinger avertert som «Bestill nå, betal senere». Saldoen blir belastet etter bekreftelsen, eller, dersom du velger «Bestill nå, betal senere», på den fremtidige betalingsdatoen (se kommentar ovenfor om muligheten for kansellering i tilfelle kortet ikke kan belastes på denne datoen uansett grunn). Reservasjoner er ikke bekreftet før du har mottatt en e-postbekreftelse med en kupong, og under svindelkontrollen kan et overnattingssted bli fullbooket. Dersom dette skulle skje vil reservasjon ikke lenger være tilgjengelig. Agoda kan aldri holdes ansvarlig i slike tilfeller. Ytterligere innsendt informasjon behandles i tråd med strenge bransjestandarder for å beskytte personvernet, med kryptering under overføring og spesialiserte agenter for å bekrefte informasjonen. Hvis du velger å ikke sende inn den ekstra informasjon, eller hvis vi ikke er fornøyd med mottatt informasjon, vil bestillingen ikke fullføres og kanselleres i sin helhet, og eventuelle beløp som har blitt belastet (inkludert beløpet for kortet bekreftelse) vil bli refundert.

Noen ord om betalinger som feiler

Av forskjellige grunner, kan betaling på siden feile. I slike tilfeller, vil Agoda tilby deg alternativer, for å forsikre at din betaling kan fullføres. Skulle du ha noen spørsmål, vennligst kontakt vår kundestøtte.

6. Betingelser for reservasjoner – Kanselleringer, manglende fremmøte, tidlig avreise og sen utsjekking – Særskilte behov – ytterligere Agoda tjenester eller produkter

Ved å foreta en bestilling på overnatting på siden våre, godtar og samtykker du til gjeldende bestillingsbetingelser for overnatting, inkludert regler for avbestilling og manglende fremmøte, som gjelder for den bestillingen, og til alle ytterligere (leverings-)vilkår og betingelser, inkludert for overnattingsstedet som kan gjelde din reservasjon eller i løpet av ditt opphold, inkludert ytte tjenester og/eller produkter tilbudt av overnattingsstedet (overnattingsstedets vilkår og betingelser for fullbyrdelse kan fås fra det aktuelle overnattingsstedet). De generelle retningslinjene for kanselleringer og tilfeller du ikke dukker opp for hvert overnattingssted er tilgjengelig på siden under overnattingsstedets informasjonssider eller under «Betingelser for reservasjoner», «Retningslinjer for kansellering» eller lignende, og i den bekreftende e-posten og kupongen. Vær oppmerksom på at du kan bli belastet for avbestillingen din i henhold til overnattingsstedets retningslinjer for kansellering og manglende fremmøte, i noen tilfeller for hele oppholdet eller den første natten. Vi anbefaler at du nøye leser overnattingsstedets retningslinjer for kansellering og manglende fremmøte før du foretar reservasjonen din. Hvis du ikke sjekker inn i tide den dagen reservasjonen din gjelder, og ikke varsler overnattingsstedet, kan den resterende delen av reservasjonen din bli kansellert og du er kanskje ikke berettiget til en refusjon, avhengig av vilkårene og betingelsene til det aktuelle overnattingsstedet. Uavhengig av hotellets retningslinjer for kansellering, forbeholder Agoda seg retten til å belaste et avbestillingsgebyr, noe som oppgis på siden. Sjekk detaljene for overnattingsstedet nøye for å se om det er slike vilkår før du foretar reservasjonen. Noen overnattingssteder tar ekstra betalt for tidlig innsjekking eller sen utsjekking.

Hvis du ønsker å se på, justere eller kansellere bestillingen din, kan du gå tilbake til bekreftelsen du fikk på e-post og følge instruksjonene der, bruke vårt selvbetjeningsverktøy eller kontakte kundestøtte.

Mange overnattingssteder har egne regler når det gjelder barn, medreisende og/eller reise med kjæledyr. Som indikert ovenfor, anbefales du på det sterkeste å ta kontakt med kundestøtte, eller overnattingsstedet for å sjekke overnattingsstedets regler.

Særskilte behov: Hvis du har særskilte behov (f.eks. rom utstyrt for rullestolbrukere) må du kontakte kundestøtte eller overnattingsstedet og sjekke at det særskilte behovet kan oppfylles. Vennligst merk at alle forespørsler avhenger av tilgjengelighet og ikke kan garanteres av Agoda. Avhengig av retningslinjene til det aktuelle overnattingsstedet, vil reservasjonen din bli refundert, kansellert eller endres hvis særskilte behov ikke kan oppfylles. Hvis tilgjengelig, vil forespørselen bli bekreftet ved ankomst.

Noen ord om Agoda prisvarsel

Du kan velge å aktivere «Agoda prisvarsel» på overnattingssteder funnet på nettstedet vårt. Når det er aktivert, sender vi deg et prisvarsel når prisene ved ditt valgte overnattingssted for din oppgitt tidsperiode endres. Prisvarsler er ikke for spesifikke romtyper eller andre fasiliteter og tillegg tilbudt av overnattingsstedet (f.eks. frokost inkludert, helpensjon, type seng). Du vil motta opptil ett prisvarsel per overnattingssted per dag. Et prisvarsel vil bare sendes dersom det er en «vesentlig» prisendring ved overnattingsstedet, i henhold til et nivå fastsatt av oss. Typen prisvarsel som sendes til deg avhenger av hvilken utgave av nettstedet du bruker: Dersom du bruker en nettleser for å besøke Agodas nettsted får du en e-post, dersom du bruker Agoda appen får du push-meldinger. Du er selv ansvarlig for å oppdatere innstillingene for prisvarsler. Du vil fortsette å motta prisvarsler, selv om du bestiller overnatting ved det valgte overnattingsstedet eller et annet overnattingssted for valgt tidsperiode, inntil du endrer innstillingene for prisvarsel. Aktivering av prisvarsler fra Agoda vil ikke påvirke noen av dine andre valg om å motta kommunikasjon fra oss. Ytterligere vil vi selvsagt gi deg muligheten til å deaktivere prisvarsler når som helst ved å klikke «Skru av prisvarsler», eller en tilsvarende tekst, som du finner i prisvarselet vi sender deg. For ytterligere opplysninger om dette ber vi deg lese vår personvernerklæring.

Noen ord om Agodas Hemmelige hotell

Gjennom programmet «Hemmelige hotell» er Agoda i stand til å tilby overnatting av høy kvalitet til svært attraktive priser. Dette innebærer at du kan bo flott og spare penger på utvalgte overnattingssteder verden over - alt fra luksuriøse femstjerners overnattingssteder til koselige boutiquehoteller. Av ulike grunner foretrekker overnattingsstedene å forbli anonyme inntil bookingen er bekreftet og betalt.

Hemmelige hotell er indikert med en spesiell logo, og du kan se gjennom og undersøke nøkkelinformasjon om disse overnattingsstedene (område, beskrivelse, fasiliteter) før du foretar en bestilling, men du vil ikke vite hvilket overnattingssted det er. Ved ferdigstillelse av din reservasjon, vil overnattingsstedets navn, sted og kontaktinformasjon bli avslørt. For å sikre at Agoda kan fortsette å tilby disse spesialprisene på en regelmessig basis, kan ikke disse bestillingene av hemmelige hotell kanselleres eller refunderes.

Noen ord om PointsMAX

Gjennom sprogrammet «PointsMAX» tilbyr Agoda deg muligheten til å tjene poeng fra visse fordelsprogrammer fra tredjeparter (f.eks. fordelsprogrammer hos flyselskaper). For visse overnattingssteder har du anledning til å velge en tredjeparts fordelsprogram fra PointsMAX-menyen for å se tilbud, ved siden av våre vanlige romtilbud. Om tilgjengelig vil du tilbys en bestilling gjennom PointsMAX som lar deg opptjene poeng fra ditt valgte fordelsprogram hos en tredjepart. Poengene du tjener og fordelsprogrammets navn vil bekreftes på nytt i bestillingsskjemaet og bekreftelsen du mottar etter å ha fullført en bestilling gjennom PointsMAX. Poeng vil bli lagt til din konto med tredjeparts fordelsprogram i løpet av 2 til 8 uker etter dagen du sjekker ut. For å unngå tvil gjelder ikke programmet PointsMAX for tilleggstjenester tilbudt på siden.

Noen viktige punkt om alle bestillinger med PointsMAX:

 • Medlemsnummeret som skal tjene poeng gjennom tredjeparts fordelsprogram må tilhøre personen som skal overnatte ved overnattingsstedet (skal oppgis som hovedgjest).
 • Priser for bestillinger gjennom PointsMAX kan være forskjellige fra prisene for ordinære reservasjoner med samme betingelser.
 • Priser for bestillinger gjennom PointsMAX kan ikke deles i adskilte rom- og poengdeler.
 • Enhver gjeldende avbestillingsregel vil gjelde fullt ut for bestillinger gjennom PointsMAX.
 • Kun belønningspoeng eller miles kan opptjenes, ikke statuspoeng eller poeng.
 • Ingen poeng vil opptjenes for bestillinger som avbestilles, uavhengig av de økonomiske betingelsene ved avbestilling.
 • Poeng kan ikke byttes mot penger, og kan ikke opptjenes ved bruk av andre tilbud.
 • Agoda prisgaranti gjelder ikke for PointsMAX-bestillinger.
 • Vilkår og betingelser for tredjeparts fordelsprogram gjelder for det programmet.

Noen ord om Kampanjer og gavekort

Agoda kan fra tid til annen tilby kampanjepriser, kuponger, rabatter og spesialtilbud («kampanjer») og «AgodaBonus» (noen ganger kalt «gavekort»). Kampanjer kan ikke kombineres, og kampanjer kan ikke kombineres med gavekort. Kampanjer og gavekort er underlagt regler og særskilte vilkår. Agoda gavekort er underlagt vilkårene for Agoda gavekort.

Noen ord om Agoda resepsjon

Agoda kan aktivere funksjonen «Agoda resepsjon», som kun er tilgjengelig for utvalgte overnattingssteder, på din konto, som vil la deg se en liste over påløpte utlegg, sjekke ut (dersom overnattingsstedet tillater dette) og motta oppdateringer relatert til, og i løpet av, ditt opphold ved overnattingsstedet bestilt gjennom Agoda. Du vil motta en oppdatering om aktivering av funksjonen Agoda resepsjon i Agodas bekreftelse av bestillingen ved relevant overnattingssted. Til å begynne med vil medlemskap av Agoda resepsjon være gratis og du vil kunne melde deg ut av Agoda resepsjon på fastsatte tidspunkt i løpet av oppholdet ditt. Med Agoda resepsjon vil du kunne se påløpte kostnader i løpet av oppholdet ditt, som romservice, spabehandlinger, bruk av restaurant/(mini)bar, ekstrasenger, forlenget opphold, bruk av telefon, Internett, betalings-TV, forretningssenter og andre utlegg som kan ha påløpt i løpet av oppholdet ditt. Slike utlegg kan sees gjennom Agoda resepsjon og oppdateres ettersom oppholdet ditt fortsetter. Alle utlegg som kan sees i Agoda resepsjon er kostnader påløpt ved, belastet av, og som skal betales til, det relevante overnattingsstedet; ingen av kostnadene som vises i Agoda resepsjon skal betales til Agoda. Videre, ved slutten av oppholdet ditt, kan du se hele listen over påløpte kostnader ved overnattingsstedet som du kan sende på e-post til din oppgitte e-postadresse. Vennligst merk at listen over utlegg som genereres av Agoda resepsjon hverken er, eller kan brukes som, skattekvittering; gyldig skattekvittering kan kun utstedes direkte av det relevante overnattingsstedet. Utlegg vil i de fleste tilfeller belastes ditt valgte betalingsinstrument, enten det betalingsinstrumentet du lagret på Agoda-kontoen din da du bestilte gjennom Agoda,  eller betalingsinstrumentet du viste til det relevante overnattingsstedet da du sjekket inn eller ut. For ytterligere informasjon om Agodas begrensede og sikre deling av opplysninger om betalingsinstrumentet ditt til overnattingsstedet du bestilte, vennligst se våre personvernregler. 

For alle uenigheter eller problemer over belastningene som vises i Agoda resepsjon, må du ta kontakt direkte med det relevante overnattingsstedet; Agoda fraskriver seg enhver risiko eller ethvert ansvar for dine påløpte kostnader ved det relevante overnattingsstedet. Ved bruk og medlemskap av Agoda resepsjon er du klar over at Agoda ikke utsteder noen garanti eller påstand av noe slag om, men ikke begrenset til, salgbarhet, egnethet, eller nytte for særskilt bruk, ei heller garanterer eller påstår Agoda at Agoda resepsjon er eller alltid vil være tilgjengelig, nøyaktig, pålitelig, eller feilfritt. Ved å delta i Agoda resepsjon, deltar du på egen risiko.

7. Immateriell eiendom – Merknad om varemerke

Navnet «Agoda», i tillegg til visse lokale språkvarianter, er et registrert varemerke tilhørende eller lisensiert til Agoda og/eller tilknyttede selskaper i mange land over hele verden, inkludert, men ikke begrenset til USA, EU, Canada, Singapore, Thailand, Japan, Kina, India, Malaysia, Australia, Russland, Korea, Indonesia, De forente arabiske emirater, Sveits, osv. Andre produkt- og firmanavn som er identifisert på siden kan være navn, varemerke, varenavn, servicemerker, logo, symbol eller annen beskyttet betegnelse av Agoda, dets lisensgiver eller tilknyttede selskaper eller en tredjepart. Bruk på siden av hvilket som helst navn, varenavn, varemerke, servicemerke, logo, symbol eller andre beskyttede betegnelse eller merker av eller som tilhører tredjepart, og tilgjengelighet av bestemte varer eller tjenester fra tredjeparter gjennom siden, skal ikke tolkes som en støtte eller sponsing av siden av noen slike tredjeparter, eller deltakelse av slik tredjepart i tilbudet av varer, tjenester eller informasjon gjennom siden. Agoda eier opphavsretten til siden. Du kan ikke bruke Agodas immaterielle eiendom uten tillatelse.

Siden inneholder materiell, varemerker og annen informasjon som er beskyttet av opphavsretten, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, programvare, bilder og grafikk, og kan i fremtiden også omfatte video, grafikk, musikk og lyd. Alt innholdet på siden er beskyttet av loven om opphavsrett. Vi, og våre lisensgivere, eier opphavsretten og/eller retten til databasen med innholdet på siden, samt det originale opphavet til det. Du kan ikke endre, publisere, overføre, delta i overføring eller salg av, lage avledede arbeider eller på annen måte utnytte noe av innholdet helt eller delvis med unntak av det som er angitt i bruksvilkårene.

Med mindre noe annet er angitt, er nødvendig programvare for våre tjenester eller som brukes på siden og de immaterielle rettigheter (inkludert varemerker, tjenestemerker, logoer, design, opphavsrett, osv.) i innholdet og informasjonen og materiellet på siden eid av Agoda, partnere eller tilknyttede selskaper, lisensgivere, leverandører (inkludert overnattingssteder) eller tilbydere. i innholdet og informasjonen og materiellet på siden eid av Agoda, partnere eller tilknyttede selskaper, lisensgivere, leverandører (inkludert overnattingssteder) eller tilbydere. Agoda påtar seg ikke noe ansvar for opphavsrettslig beskyttet materiale som leveres av tredjeparter eller brudd på immaterielle eiendomsrettigheter av slike tredjeparter.

Du kan kun bruke informasjon fra siden for eget personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt under loven om opphavsrett, vil ingen kopiering, redistribusjon, gjentatt overføring, publisering eller kommersiell utnyttelse av nedlastet materiale være tillatt uten vår uttrykkelig tillatelse og tillatelse fra eieren av opphavsretten. I tilfeller der det forekommer tillatt kopiering, redistribusjon eller publisering av opphavsrettslig beskyttet materiale, skal forfatterkreditering, varemerker eller andre merknad om opphavsrett ikke endres eller fjernes. Du bekrefter at du ikke får eierskap ved å laste ned opphavsrettslig beskyttet materiale.

Det kan hende vi oppgir lenker til andre sider som drives av andre personer. Når du bruker en slik lenke bekrefter du at du er klar over at du forlater siden, og fortsetter på eget ansvar.

Påstand om brudd på opphavsrett

Hvis du i god tro mener at materiell brukt av oss krenker din opphavsrett, kan du eller din agent ("klageren") sende oss en skriftlig melding med følgende informasjon:

1. Navn og adresse på den som klager.

2. Dersom klageren ikke er den som eier opphavsretten eller har eksklusiv lisens, navn og adresse til personen som eier opphavsretten eller har eksklusiv lisens.

3. Dersom klageren ikke bor i Singapore, klagerens tjenesteadresse i Singapore.

4. Et telefonnummer, et faksnummer (hvis aktuelt) og en e-postadresse der klageren kan kontaktes.

5. Tilstrekkelige detaljer som gjør at vi er i stand til å identifisere det opphavsrettslig beskyttede materiale som angivelig er krenket.

6. Tilstrekkelige detaljer til at vi kan identifisere og finne den påstått krenkende elektroniske kopieringen, inkludert URL-en til den elektroniske kopien.

7. En erklæring om at klageren krever at vi fjerner eller deaktivere tilgang til elektroniske kopier.

8. En erklæring om at klageren i god tro mener at den elektroniske kopien krenker opphavsretten til arbeidet identifisert i punkt 5 ovenfor.

9. En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig.

10. Erklæring om at klageren er (a) eier eller er eksklusiv rettighetshaver av opphavsretten i arbeidet identifisert i punkt 5 ovenfor eller (b) er autorisert til å handle på vegne av eieren eller den eksklusive rettighetshaveren.

11. En erklæring om at klageren underkaster seg jurisdiksjonen til domstolene i Singapore for det formål å vurdere saken under relevante bestemmelser i Singapore Copyright Act.

Meldingen må være signert av klageren og sendt med rekommandert brev til oss til adressen nevnt under avsnitt 12, c/o Legal Department – Copyright Claims.

Vi vil gå gjennom og vurdere alle meldinger som er i samsvar med kravene over, i henhold til gjeldende lov.

Vi foreslår at du tar kontakt med din juridisk rådgiver før du sender en slik melding. Vær også oppmerksom på at du kan være skyldig i en forbrytelse eller ha et erstatningansvar hvis du kommer med en falsk påstand om krenkelse av opphavsrett.

8. Omtaler – Ytterligere korrespondanse – Rettigheter til brukerinnhold – Andre tjenester

Ved å fullføre en reservasjon godtar du å motta en bekreftelsesmelding (e-post eller SMS) i tillegg til en invitasjon på e-post til å fylle ut vårt omtaleskjema, som vi sender deg kort tid etter oppholdet ditt, fulgt av en eller flere påminnelser. Fullføring er valgfritt. For å klargjøre det så er bekreftelsen og kommunikasjon om gjesteomtale del av transaksjonen, og ikke en del av de nyhetsbrev- eller markedsføringrelaterte e-postene våre som du kan velge å si opp abonnementet til når du ønsker det (se våre vilkår for personvern for ytterligere informasjon). For beslektede tjenester kan partneren som tilbyr den beslektede tjenesten invitere deg til å gi en omtale av en fullbyrdet beslektet tjeneste. Den fullførte gjesteomtalen (inklusiv eventuelle vedlegg) vil kanskje bli lastet opp på informasjonssiden til det relevante overnattingsstedet på siden, for å informere (fremtidige) kunder om din oppfatning av servicen og kvaliteten på overnattingsstedet. Ved å sende inn en omtale og eventuelle vedlegg, som bilder, gir du Agoda en fullstendig, varig, gratis, overførbar og ugjenkallelig rett til alt innsendt brukerinnhold, inkludert ditt navn. Agoda forbeholder seg retten til å oversette, endre, justere, avslå eller fjerne omtaler etter eget skjønn. Du bekrefter at du vil overholde retningslinjene for gjesteomtale. I tillegg garanterer du at (i) du eier og kontrollerer alle rettigheter til brukerinnhold som du publiserer eller på annen måte distribuerer, eller at du på annen måte har lovlig rett til å legge inn og distribuere slikt brukerinnhold til eller gjennom siden, (ii) at slikt innhold er nøyaktig og ikke villedende og (iii) at bruk og utlegging eller annen overføring av slikt innhold ikke bryter bruksvilkårene eller eventuelle gjeldende lover og forskrifter, og ikke vil krenke noen rettigheter til eller forårsake skade på en annen person eller enhet. (ii) at slikt innhold er nøyaktig og ikke villedende og (iii) at bruk og utlegging eller annen overføring av slikt innhold ikke bryter bruksvilkårene eller eventuelle gjeldende lover og forskrifter, og ikke vil krenke noen rettigheter til eller forårsake skade på en annen person eller enhet. Videre gir du Agoda rett til å forfølge ved lov noen person eller enhet som bryter din eller Agodas rettigheter til innholdet ved brudd på bruksvilkårene. Du godtar at du vil være alene ansvarlig for alt brukerinnhold du tilbyr eller sender inn.

Innhold sendt inn av brukerne betraktes som ikke-konfidensielt og Agoda er ikke forpliktet til å behandle slikt innhold som fortrolige opplysninger. Uten å begrense det ovennevnte, forbeholder Agoda seg retten til å bruke innholdet som Agoda anser som nødvendig, inkludert, uten begrensning, å slette, redigere, endre, avvise eller nekte å legge det ut. Agoda er ikke forpliktet til å tilby deg noen betaling for innhold som du sender inn, eller muligheten til å redigere, slette eller på annen måte endre innholdet når det er sendt til Agoda. Agoda har ingen plikt til å formidle opprinnelsen til innhold, og skal ikke være forpliktet til å håndheve noen form for slikt ønske om formidling av tredjeparter. Se Agodas retningslinjer på siden for mer informasjon.

Hvis det er fastslått at du beholder moralske rettigheter (inkludert rettigheter om opphav eller integritet) i innholdet, erklærer du herved at (a) du ikke krever at noen form for personlig informasjon skal brukes i forbindelse med innholdet, eller eventuelle avledede arbeider av eller oppgraderinger eller oppdateringer til det; (b) du har ingen innvendinger til publikasjon, bruk, endring, sletting og utnyttelse av innhold av Agoda eller dets rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere; (c) du fraskriver deg for alltid og godtar å ikke kreve noen rett til moralske rettigheter som forfatter av innholdet; og (d) du vil for alltid frigi Agoda, og dens rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere, fra alle krav som du ellers kunne bedyret mot Agoda i kraft av slike moralske rettigheter. (b) du har ingen innvendinger til publikasjon, bruk, endring, sletting og utnyttelse av innhold av Agoda eller dets rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere; (c) du fraskriver deg for alltid og godtar å ikke kreve noen rett til moralske rettigheter som forfatter av innholdet; og (d) du vil for alltid frigi Agoda, og dens rettighetshavere, etterfølgere og stedfortredere, fra alle krav som du ellers kunne bedyret mot Agoda i kraft av slike moralske rettigheter.

9. Reiseveiledning – Krav om visum

Selv om de fleste reiser gjennomføres uten problemer, kan reiser til visse destinasjoner innebære større risiko enn andre. Vi ber passasjerene gå gjennom reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og anbefalinger fra deres regjeringer før de reserverer en reise, spesielt når du reiser til internasjonale reisemål.

Ved å vise overnattingssteder på bestemte steder, garanterer ikke Agoda for at reiser til slike steder er tilrådelig eller uten risiko, og Agoda kan aldri bli holdt ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå fra reiser til slike destinasjoner. Agoda kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle hendelser som oppstår under ditt opphold på overnattingsstedet. Du anbefales på det sterkeste til å kontrollere relevante reiseanbefalinger som regjeringen din kommer med for alle land du besøker, og til å ta de nødvendige forholdsregler. Du anbefales også å ha personlig reiseforsikring.

Agoda kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår dersom du ikke har nødvendig pass, visum og dokumentasjon for din reise. Du bør sjekke med de aktuelle ambassader, konsulater og/eller visumavdelinger for det landet du ønsker å besøke. Det er ditt ansvar å skaffe nødvendige reisedokumenter.

Vær oppmerksom på at noen land har strenge regler og forskrifter om import av begrensede eller forbudte varer, gjenstander eller stoffer. Disse kan omfatte, men er ikke nødvendigvis begrenset til, alkohol, tobakk, parfyme, narkotika, medisiner, bøker, filmer, DVD-er, voksenunderholdning, mat, planter, deler av dyr, osv. Det er ditt ansvar å sjekke og opptre i samsvar med gjeldende forskrifter. Manglende overholdelse kan føre til strenge straffer.

10. Klager

Skulle du ha en klage angående Agodas tjenester, kan du ta kontakt med vårt kundeservice-team, på en av måtene beskrevet her. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Vennligst merk at enhver klage om overnattingsstedet (regler, standarder, service, fasiliteter, dekor, mat, osv.), er i siste instans overnattingsstedets ansvar. er i siste instans overnattingsstedets ansvar. Agoda kommer til å koordinere direkte med overnattingsstedet for å prøve å finne et løsning som er tilfredsstillende for alle parter, men kan ikke garantere et tilfredsstillende resultat. Klager på beslektede tjenester er underlagt vilkår og betingelser fra partneren som leverer den beslektede tjenesten.

11. Fraskrivelser av garantier

ALT INNHOLD, INKLUDERT PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, TEKST OG RELATERT GRAFIKK SOM FINNES I ELLER ER TILGJENGELIG GJENNOM SIDEN, TILBYS TIL DEG PÅ EN «SOM DEN ER»/«SOM TILGJENGELIG»-BASIS. AGODA KOMMER IKKE MED NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL BRUK AV DENNE SIDEN ELLER INFORMASJONEN, INNHOLDET ELLER MATERIELLET INKLUDERT PÅ DENNE SIDEN, OG I DEN GRAD DET TILLATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV FRASKRIVER AGODA SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER ELLER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER TILFREDSSTILLENDE FAGMESSIG ARBEID, INFORMATIVT INNHOLD, TITTEL ELLER IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER. AGODA GARANTERER IKKE AT SIDEN VIL FUNGERE FEILFRITT ELLER UAVBRUTT, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT SIDEN OG/ELLER SERVERE VIL VÆRE FRI FOR VIRUS OG/ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. AGODA GARANTERER IKKE EGNETHETEN, TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN AV NOE MATERIELL AV NOE SLAG PÅ SIDEN FOR NOE SOM HELST FORMÅL, INKLUDERT PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, TEKST OG GRAFIKKRELATERT INNHOLD.

MED MINDRE AGODA SELV HAR BEGÅTT FEIL GJENNOM FORSETTLIG FORSØMMELSE, ELLER GROV UAKTSOMHET, ER IKKE AGODA ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL FORÅRSAKET AV SERVERFEIL, FEILSENDTE ELLER OMSENDTE OVERFØRINGER, FEIL MED INTERNETT-TILKOBLINGER, FORSTYRRELSER I OVERFØRINGER ELLER MOTTAK AV BESTILLINGER, ELLER EVENTUELLE DATAVIRUS ELLER ANDRE TEKNISKE FEIL, ENTEN MENNESKELIG ELLER TEKNISK AV NATUR.

BEGRENSNING AV, ELLER UNNTAK FRA, OVENNEVNTE ERSTATNINGSANSVAR KAN IKKE TILLATES I HENHOLD TIL RELEVANTE, GJELDENDE REGLER. I SLIKE TILFELLER SKAL AGODA HA ERSTATNINGSANSVAR SOM FASTSATT I RELEVANTE LOVER.

12. Generell begrensning av erstatningsansvar

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN, SKAL IKKE AGODA OG DE RELATERTE SELSKAPENE, INKLUDERT DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, AGENTER ELLER ANDRE INVOLVERT I Å LAGE, SPONSE, FREMME ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRE TILGJENGELIG SIDEN OG DETS INNHOLD (SAMLET KALT «DEKTE PARTER»), VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE, KOMPENSERENDE, FØLGESKADE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SKADER ELLER TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL (DER DET ER RELEVANT, FORÅRSAKET AV): (I) TAP AV PRODUKSJON, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV KONTRAKT, TAP AV ELLER SKADE PÅ GOODWILL ELLER RENOMMÉ, ULEMPE, STRESS, LIDELSE, TAP AV KRAV, DRIFTSAVBRUDD, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP; (II) MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, UAUTORISERT BRUK AV, FORSINKELSE, YTELSE ELLER IKKE-YTELSE AV SIDEN, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER SABOTASJE AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON ELLER OVERFØRINGER, (IV) ANSKAFFELSEN AV ELLER MISLYKKET FORSØK PÅ Å LEVERE TJENESTER, INKLUDERT YTTE TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM TILBYS AV OVERNATTINGSSTEDET, (DELVISE) KANSELLERINGER ELLER FOR MANGE RESERVASJONER; (V) FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM FINNES PÅ SIDEN ELLER I HVILKEN SOM HELST INFORMASJON (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL (BESKRIVENDE) INFORMASJON (INKLUDERT PRISER, TILGJENGELIGHET OG VURDERINGER) AV OVERNATTINGSSTEDET SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ SIDEN), PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SKAFFET GJENNOM SIDEN, (VI) ALLE TRANSAKSJONER SOM ER REGISTRERT GJENNOM SIDEN, (VII) HVILKEN SOM HELST SKADE PÅ EIENDOM, INKLUDERT SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER DITT DATASYSTEMET FORÅRSAKET AV VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, UNDER ELLER PÅ GRUNN AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SIDEN ELLER NOE NETTSTED SOM SIDEN LENKER TIL; ELLER (VIII) SKADER SOM ELLERS OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV SIDEN, ENHVER BRUK, FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SIDEN, ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SKAFFET GJENNOM SIDEN, ELLER (IX) ALLE (PERSONLIGE) SKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER SOM SKYLDES OVERNATTINGSSTEDET (DETS ANSATTE, DIREKTØRER, STYREMEDLEMMER, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER); (X) ALLE SKADER FORÅRSAKET AV EN FORCE MAJEURE-HENDELSE. (II) MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, UAUTORISERT BRUK AV, FORSINKELSE, YTELSE ELLER IKKE-YTELSE AV SIDEN, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER SABOTASJE AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON ELLER OVERFØRINGER, (IV) ANSKAFFELSEN AV ELLER MISLYKKET FORSØK PÅÅ LEVERE TJENESTER, INKLUDERT YTTE TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM TILBYS AV OVERNATTINGSSTEDET, DELISEKANSELLERINGER ELLER OR MANG RESERVASJONER; (V) FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM FINNES PÅ SIDEN ELLER I HVILKEN SOM HELST INFORMASJON (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL (BESKRIVENDE) INFORMASJON (INKLUDERT PRISER, TILGJENGELIGHET OG VURDERINGER) AV OVERNATTINGSSTEDET SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ SIDEN), PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SKAFFET GJENNOM SIDEN, (VI) ALLE TRANSAKSJONER SOM ER REGISTRERT GJENNOM SIDEN, (VII) HVILKEN SOM HELST SKADE PÅ EIENDOM, INKLUDERT SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER DITT DATASYSTEMET FORÅRSAKET AV VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, UNDER ELLER PÅ GRUNN AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SIDEN ELLER NOE NETTSTED SOM SIDEN LENKER TIL; ELLER (VIII) SKADER SOM ELLERS OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV SIDEN, ENHVER BRUK, FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SIDEN, ELLER NOEN INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SKAFFET GJENNOM SIDEN, ELLER (IX) ALLE (PERSONLIGE) SKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER SOM SKYLDES OVERNATTINGSSTEDET (DETS ANSATTE, DIREKTØRER, STYREMEDLEMMER, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER); (X) ALLE SKADER FORÅRSAKET AV EN FORCE MAJEURE-HENDELSE. BEGRENSNINGENE AV ANSVAR SKAL GJELDE UAVHENGIG AV HANDLING, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, UAKTSOMHET, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET, SELV OM EN DEKKET PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADER.

En force majeure-hendelse er en hendelse utenfor partenes kontroll og kan inkludere, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, værforhold, brann, kjernefysiske hendelse, elektromagnetisk puls, terrorhandling, opptøyer, krig, ildspåsettelse, opprør, væpnede stridigheter av noe slag, arbeidskonflikter, lockout, streik, manko, offentlige tiltak eller begrensninger, tyveri, konkurs, maskiner som bryter sammen, nettverkssammenbrudd, internettproblemer, karantene, kommunikasjonssammenbrudd, epidemi, pandemi, osv. Vi tar ikke ansvar for eventuelle ekstra kostnader, utelatelser, forsinkelser eller handlinger foretatt av en statlig myndighet. Ikke noe ansvar aksepteres for ytterligere kostnader, utelatelser, forsinkelser, omveier eller handlinger utført av regjering eller myndighet. Ingen dekket part skal være ansvarlig for noen av overnattingsstedets brudd av en betingelse eller garanti, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte betingelser eller garantier om egnethet for et bestemt formål eller om salgbarhet, og ingen dekket part skal være ansvarlig for et overnattingssteds eventuelle andre overtredelser (inkludert eventuelle erstatningsansvar ved skadegjørende handling), når det kommer til produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige gjennom siden. Agoda garanterer ikke kontinuerlig tilgang uten avbrudd til siden.

Agoda vil ha ansvar som påkrevet av relevante lover bare dersom Agoda har forårsaket feil gjennom forsettlig forsømmelse, eller grov uaktsomhet i å levere den aktuelle tjenesten. I den grad det er tillatt i henhold til relevante, gjeldende lover, og uten å påvirke begrensningene i bruksvilkårene, skal Agodas samlede ansvar ikke overstige det minste av (a) den samlede kostnaden for din reservasjon som oppgitt i bekreftelsen du mottok på e-post (enten for én hendelse eller en serie med sammenkoblede hendelser) eller (b) to hundre og femti amerikanske dollar (eller tilsvarende i lokal valuta). Dersom en overbelastning eller feilbelastning var forårsaket av Agoda, kan du fremsette et krav om alle feilaktige belastninger uavhengig av det som står ovenfor.

Ytterligere kan ikke begrensning av, eller unntak fra, ovennevnte erstatningsansvar tillates i henhold til relevante, gjeldende regler. I slike tilfeller skal Agoda ha erstatningsansvar som fastsatt i relevante lover. Krav skal fremsettes så snart som mulig etter den hendelsen som førte til kravet. Krav som fremsettes unødig sent, vil betraktes som ugyldig i samsvar med bestemmelser om foreldelse. Bare legitime krav vil vurderes.

13. Diverse

Agoda eier, administrerer, styrer eller kontrollerer ikke, på noen måte (direkte eller indirekte, uavhengig av eller i forbindelse med en part) noen hoteller eller noen hotellrom. Overnattingsstedene er ansvarlige for å tilby overnattingstjenester, og å ta imot personer, som har bestilt gjennom nettstedet, som sine gjester.

Du samtykker i å holde Agoda, dets datterselskaper og andre tilknyttede selskaper, og deres partnere, betalingstjenestetilbydere og andre gjeldende tredjeparter, skadesløse for ansvar, skade eller tap, inkludert juridiske utgifter og utgifter som måtte oppstå som et resultat av (i) ditt brudd eller manglende overholdelse av enhver lov eller et av disse vilkårene, (ii) din handling, passivitet eller utelatelse, eller (iii) enhver tvist eller søksmål forårsaket av din handling, passivitet eller utelatelse. Hvis du bruker siden for eller på vegne av en tredjepart («Tredjepart»), som et familiemedlem eller et reisefølge, er du ansvarlig for eventuelle feil i nøyaktigheten av informasjonen du oppgir i forbindelse med slik bruk. I tillegg må du informere tredjeparten om alle gjeldende vilkår og betingelser. Hver kunde som bruker siden for eller på vegne av en tredjepart samtykker i å holde alle Agoda-selskaper skadesløse fra og mot ethvert ansvar for tap, skader, søksmål og krav (inkludert kostnader i forbindelse med juridisk forsvar), relatert til tredjeparts eller brukerens feil til å oppfylle noen av forpliktelsene som er beskrevet ovenfor.

Du er til enhver tid bundet av lokale lover og regler. Ting som er lovlige i enkelte land kan være ulovlig i andre. Du bør spørre om gjeldende begrensninger. Agoda vil ikke være ansvarlig dersom et hotell nekter å sjekke deg inn eller ber deg dra av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

For din bekvemmelighet finnes siden og bruksvilkårene på en rekke språk og i lokale versjoner (identifisert av ulike domener i noen tilfeller), men ble opprinnelig skrevet på engelsk. Dersom det er konflikt mellom den engelske språkversjonen og en oversatt versjon, er det den engelske versjonen av bruksvilkårene som gjelder.

Bruksvilkårene skal anses som separate. Dersom noen bestemmelse anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal slike bestemmelser likevel håndheves i så stor grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, og dette skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de andre bestemmelsene. De ugyldige bestemmelsene skal erstattes av en bestemmelse som er så nær som mulig den opprinnelige ordlyden og det opprinnelige formålet.

Agoda forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, i den utstrekning som er tillatt i henhold til relevante lover, enten midlertidig eller på permanent basis å endre, suspendere eller stenge siden og/eller noen del av den, inkludert alle tjenester eller produkter tilgjengelig gjennom siden, og/eller din bruk av siden, eller noen del av den. Ved nedstenging av nettstedet vil reservasjoner gjort gjennom Agoda fremdeles innfris, med mindre du mottar et varsel som sier noe annet. Du vil fortsatt være bundet av dine forpliktelser i henhold til bruksvilkårene, inkludert garantier gjort av deg, og av ansvarsfraskrivelsene og begrensningene av ansvar. I tillegg skal Agoda ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjepart for enhver stenging av din tilgang til siden. Agoda forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake bruksvilkårene (eller deler av dem) som Agoda anser som nødvendig. Overnattingssteder har rett til å endre sine tilbud og dette er utenfor Agodas kontroll.

Lokal skattekvittering er bare tilgjengelig fra overnattingssteder der bestillingen betales direkte til overnattingsstedet. For bestillinger som er forhåndsbetalte (gjennom Agoda), kan Agoda utstede lokal faktura for bestillinger i Singapore, ettersom Agoda er skattemessig hjemmehørende i Singapore, i tillegg til Agoda-kvitteringer for alle andre steder.

Bruksvilkårene og bestemmelsene i forbindelse med tjenestene våre skal styres av, og fortolkes i henhold til lovene i Singapore, uten referanse til Singapores regler for internasjonal privatrett, og uenigheter som oppstår som følge av bruksvilkårene og Agodas tjenester skal utelukkende sendes til de kompetente domstolene i Singapore. The Contracts Act 2001 (Rights of Third Parties) (kap. 53B) er uttrykkelig ekskludert og skal ikke gjelde for bruksvilkårene.

Selv om Agoda ikke håndhever en rett, betyr ikke det at vi fraskriver oss denne retten. Du kan ikke overdra eller overføre dine rettigheter med mindre vi har gitt samtykke til det. Vi forbeholder oss retten til å fritt utstede bruksvilkår og plikter og rettigheter deretter. Vi kan endre bruksvilkårene når som helst ved å legge ut en ny versjon på siden. Den nyeste versjonen av bruksvilkårene vil erstatte alle tidligere versjoner Bestillingene dine vil være underlagt bruksvilkårene på det tidspunktet da du foretok bestillingen.

14. Styrende lov og tvister

(A) Bruksvilkårene og bestemmelsene om levering av våre tjenester vil bli styrt av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Singapore, uten henvisning til Singapores regler for lovkonflikter. Enhver tvist som måtte oppstå grunnet disse bruksvilkårene, eller på annen måte i tilknytning til Agodas tjenester, skal utelukkende leveres til rettsvesenet i Singapore. The Contracts Act 2001 (Rights of Third Parties) (kap. 53B) er uttrykkelig ekskludert og skal ikke gjelde for bruksvilkårene.

(B)Kun for kunder i USA:

Denne delen av avsnitt 14 gjelder kun for kunder i USA. Les dette avsnittet nøye. Det påvirker rettighetene du ellers kan ha. Det sørger for løsning av de fleste tvister gjennom bindende voldgift i stedet for rettssaker og klassesøksmål. Denne voldgiftsklausulen vil overleve opphør av dette avsnittet.

Denne bestemmelsen er ment å bli gitt den bredeste tolkningen og anvendelsen for å omfatte alle tvister eller krav som oppstår som følge av, eller relatert til, ditt forhold til Agoda, inkludert bruk av nettstedet vårt, tjenestene våre og eventuelle andre samhandlinger med oss. Agoda er forpliktet til kundetilfredshet. Vi vil forsøke å løse eventuelle bekymringer eller problemer du kan ha vedrørende tjenestene våre. Hvis vi ikke lykkes, vil eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av, eller relatert til, dette avsnittet og ditt forhold til Agoda eller eventuelle datterselskap, moder- eller tilknyttede selskap eller selskaper (enten basert på kontrakt, skadegjørende handling, vedtekt, bedrageri, feilaktig fremstilling eller eventuelle andre juridiske teorier) bli løst ved bindende voldgift, bortsett fra at hver av oss kan ta kravet til en småkravsdomstol hvis det kvalifiserer til høring i en slik domstol.

Til tross for ovenstående, kan du velge bort denne bestemmelsen om bindende voldgift innen 30 dager etter at dette avsnittet trer i kraft («Velg bort-fristen»). Dette vil være det tidligste av (a) datoen du først brukte nettstedet vårt, (b) datoen du først brukte tjenestene våre eller (c) datoen du begynte et forhold med oss. Du kan velge bort disse voldgift-prosedyrene ved å sende oss et skriftlig varsel ved hjelp av en av følgende metoder:

 • E-post til legal@agoda.com med emnefeltet: Bruksvilkår – Velg bort-varsel USA.
 • Med vanlig post eller bud til vår registrerte adresse i Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.
 • Ved hjelp av kundestøtteskjemaet vårt i denne lenken. Dette alternativet støttes hvis du har gjort en bestilling gjennom Agoda og har et bekreftelsesnummer.

For at velg bort-varselet skal være gyldig, må vi ha mottatt det senest tre dager etter velg bort-fristen. Du samtykker i at du må forfølge eventuelle krav i voldgifts- eller småkravsdomstolen dersom vi ikke mottar et velg bort-varsel fra deg, eller hvis vi mottar et velg bort-varsel fra deg mer enn tre dager etter velg bort-fristen.
For alle tvister, enten forfulgt i voldgift- eller småkravsdomstol, må du først sende oss en skriftlig beskrivelse av kravet ditt, slik at vi har muligheten til å løse tvisten. Både du og vi samtykker i å forhandle om kravet ditt i god tro. Du kan be om voldgift dersom kravet eller tvisten din ikke kan løses innen 60 dager. Du må sende oss et skriftlig varsel om kravet ved hjelp av en av følgende metoder:

 • E-post til legal@agoda.com med emnefeltet: Bruksvilkår – Velg bort-varsel USA.
 • Med vanlig post eller bud til vår registrerte adresse i Legal Department, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.

Voldgift for enhver tvist eller krav vil bli utført i henhold til American Arbitration Association («AAA») sine regler, inkludert AAAs forbrukervoldgiftsregler (som er aktuelt), som endret av dette avsnittet. AAAs regler og informasjon om voldgift og avgifter er tilgjengelig på nett på www.adr.org.  Til omfanget av eventuelle uoverensstemmelser, vil dette avsnittet erstatte og styre over AAA-reglene.

Du og vi samtykker i at dette avsnittet er bevis på en mellomstatlig handel, og denne voldgiftsbestemmelsen vil bli tolket og håndhevet i henhold til U.S. Federal Arbitration Act og føderal voldgiftslovgivning, og ikke styrt av statlig lov. Eventuell voldgift vil bli holdt på en rimelig praktisk plassering i den staten du er bosatt i, eller på en annen gjensidig avtalt plassering. Voldgiften vil bli gjennomført på engelsk. En voldgiftsmann kan tildele enhver lettelse som ville vært tilgjengelig i en domstol, inkludert påbudsmessig- eller deklaratorisk lettelse i den grad det er nødvendig for å tilfredsstille kravet ditt, samt gi råd til offentlig påbudsmessig lettelse der slike krav er tillatt og ikke kan fravikes ved gjeldende lovgivning, og må følge og håndheve dette avsnittet slik en domstol ville gjort.

Enhver voldgift vil være konfidensiell, og verken du eller vi kan avsløre eksistensen, innholdet eller resultatet av noen voldgift, bortsett fra det som kan kreves av lov eller til håndhevingsformål som vedrører voldgiftsdommen. Dom på eventuell voldgiftsdom kan føres i enhver domstol som har behørig jurisdiksjon.

Vi samtykker i at vi vil betale alle behandlings-, administrasjons- og voldgiftsgebyrer bortsett fra det første behandlingsgebyret som du må betale for å sende inn det innledende kravet om voldgift, og vi vil refundere behandlingsgebyret dersom kravet ditt er på mindre enn $1000 hvis du gir oss en skriftlig forespørsel om refusjon. Ellers vil hver av oss betale gebyrer og avgifter til våre respektive advokater, eksperter, vitner og for forberedelser og presentasjon av bevis ved voldgift.

I tillegg til det ovenfor nevnte, samtykker både du og vi i at eventuelle retterganger, enten ved voldgift eller i retten, kun vil gjennomføres på individuell basis og ikke som et klasse-, konsolidert- eller representativt søksmål, unntatt handlinger for påbudsmessige lettelser som beskrevet nedenfor. Hvis en domstol eller voldgiftsmann bestemmer i et søksmål mellom deg og oss at denne klassesøksmålsfraskrivelsen ikke kan håndheves, vil avsnittet om voldgift være ugyldig for deg. Hvis du velger bort voldgiftsbestemmelsen som spesifisert ovenfor, vil ikke denne klassesøksmålsfraskrivelsen gjelde for deg. Verken du, eller noen annen kunde, kan være en klasserepresentant, klassemedlem eller på annen måte delta i en klasse-, konsolidert- eller representativ rettergang uten å ha oppfylt velg bort-prosedyren angitt ovenfor. Til tross for ovenstående bruksvilkår, vil ingenting i dette avsnittet tolkes til å frafalle rettigheter du har under gjeldende lovgivning til å forfølge et krav for påbudsmessig lettelse med hovedformål og virkning av å forby ulovlige handlinger som truer med fremtidige skader for allmenheten. Slike offentlige påbudsmessige lettelseskrav er bevart og vil være underlagt voldgift. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, vil enhver bestemmelse av i hvilken grad kravet ditt kvalifiserer for å søke om offentlige påbudsmessige lettelser bli hørt og avgjort av voldgiftsmannen. Dersom saksgangen for et krav gjennomføres i en domstol i stedet for ved voldgift, frasier du og vi oss eventuelle rettigheter til en juryrettsak.

15. Om Agoda

Alle våre bestillingstjenester gjennom nettstedet tilbys av Agoda Company Pte. Ltd., som er et privat aksjeselskap underlagt lovene i Singapore, med registrert adresse i 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 og er registrert hos Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore under bedriftens organisasjonsnummer 200506877R.

Agoda støttes av visse tilknyttede selskaper som tilbyr deg tjenester ulike steder i forbindelse med bestillingene dine («kundestøtteselskaper»). Slike tjenester inkluderer å ta imot og håndtere betalinger for bestillinger, tilby kundebehandling, kommunisere med overnattingssteder og å håndtere klager og refusjoner.

Støtteselskaper tilbyr bare slike tjenester for bestillingene dine, ettersom de ikke eier, kontrollerer, huser, administrerer eller vedlikeholder nettstedet Agoda.com (eller noe annet nettsted). Nettstedet Agoda.com er tilhørende kun ved sitt registrerte kontor i Singapore og ikke ved kontorene til noen av kundestøtteselskapene rundt om i verden. Kundestøtteselskapene er ikke autorisert til å handle som Agodas prosess- eller serviceagent, til å representere Agoda eller til å inngå kontrakt i godas navn eller på vegne av Agoda. Du har ikke anledning til å reservere gjennom noen av disse kontorene, ettersom reservasjoner kun kan gjøres gjennom nettstedet.

Videre har Agoda og relaterte selskap ulike datterselskaper, filialer og kontorer over hele verden som tilbyr visse ikke-kunderelaterte støttefunksjoner («Agoda støtteselskaper»). Agoda støtteselskapene er ikke autorisert til å tilby våre tjenester, til å representere Agoda eller til å inngå kontrakt i godas navn eller på vegne av Agoda og er ikke autorisert til å handle som Agodas prosess- eller serviceagent, med mindre de spesifikt er autorisert for dette av Agoda.

Agoda og dets tilknyttede selskaper (herunder alle kundestøtteselskaper og alle Agoda støtteselskaper) opererer ikke som en reiseagent, annet enn der dette er eksplisitt uttrykt på nettstedet. For ytterligere informasjon om våre partnere som leverer beslektede tjenester (flyvninger, leiebiler), besøk den enkelte partnerens side.

For ethvert spørsmål om agoda.com, dets tjenester eller siden, eller dersom du skulle ønske å sende dokumenter, korrespondanse, notiser, stevningsdokumenter eller annen kommunikasjon angående agoda.com, siden eller annet, vennligst kontakt Agoda Company Pte. Ltd. direkte.

Mer informasjon eller spørsmål?

For ytterligere informasjon og for å vite mer om Agoda, vennligst se våre vanlige spørsmål på siden.

null