Agoda Gebruiksvoorwaarden


Laatste keer bijgewerkt in oktober 2018

Agoda heet u (“u”) welkom op zijn website en mobiele applicaties (de “Site”). De termen "Agoda”, ''wij” of “ons” refereren aan Agoda Company Pte. Ltd. en de term ''Agoda Bedrijven'' betreft het collectief van Agoda en aan Agoda verbonden partnerservices, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (Singapore, de Britse (GB) branche en andere lokale branches), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc.

Referenties naar de Site omvatten ook afgeleiden ervan, met inbegrip van, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot websites en applicaties, ongeacht of deze via mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden bereikt. De Gebruiksvoorwaarden -zoals hieronder gedefinieerd- zijn van toepassing op onze diensten, die op welke wijze dan ook direct dan wel indirect aan u ter beschikking worden gesteld, inclusief online reserveringen, verzoeken van de klantenservice of anderszins. Door de Site te bezoeken, te bekijken en te gebruiken en/of door een reservering via Agoda te maken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de Gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt.

Onze verschillende beleidsbepalingen en -richtlijnen, welke op de Site kunnen worden gevonden, zijn inclusief, maar niet beperkt tot het/de Privacybeleid, Veilig-winkelenbeleid, Agoda Prijsgarantie, Reserveringsgarantie, Annuleringsbeleid, Restitutiebeleid, Algemene Voorwaarden van het Agoda Rewards Programma, Algemene Voorwaarden van Agoda Cadeaukaarten, Algemene Voorwaarden van AgodaCash, Richtlijnen Gastbeoordelingen, FAQs, etc. (gezamenlijk het “Beleid”), en dienen te worden gezien in combinatie met, en zijn een integraal onderdeel van, deze algemene voorwaarden, en zijn door referenties hierbij inbegrepen.

De hieronder beschreven algemene voorwaarden en het Beleid worden tezamen aangeduid als de “Gebruiksvoorwaarden”. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, stop het gebruik van de Site dan onmiddellijk. De Gebruiksvoorwaarden – die als zodanig af en toe kunnen worden gewijzigd - vormen de gehele overeenkomst en vervangen alle andere overeenkomsten of contracten (mondeling of schriftelijk) tussen u en ons met betrekking tot hun onderwerpsmaterie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1. Reikwijdte van onze Diensten

A. Accommodatie Reservering

Via de Site biedt Agoda een online platform waarop u kunt rondkijken naar verschillende types logies en tijdelijke accommodatie, inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot hotels, hostels, appartementen met service, B&B's, kamers te huur, cottages, ryokans, enz. (tezamen “accommodatie(s)” genoemd) en boekingen kunt maken bij deze accommodaties, inclusief het van tevoren betalen voor deze boekingen met een creditcard, betaalpas of een andere betalingsmethode om een betaling te verwerken (“Betalingsinstrument”). Door een boeking te maken via de Site doet u een aanbod om een reservering te maken tegen de getoonde prijs voor deze reservering en enige andere op de site vermelde algemene voorwaarden. Dit wordt een bindend contract in Singapore, overeenkomstig de gebruikersvoorwaarden, zodra de accommodatie en daarmee Agoda deze accepteren. U ontvangt via e-mailbevestiging een bewijs van de bevestigde boeking van de accommodatie (met een voucher voor vooraf betaalde accommodaties), wat betekent dat de reservering door de accommodatie is bevestigd. De "dank u wel pagina" betekent dat uw reserveringsverzoek is ontvangen en gereed is voor voltooiing van proces, u hoeft verder niets te ondernemen. We behouden ons het recht voor om boekingen af te wijzen zoals hieronder beschreven.

Bij de verlening van onze diensten is de informatie over accommodaties die we weergeven gebaseerd op de informatie die aan ons verstrekt is door onze leveranciers of dienstverleners (inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de accommodaties, hun vertegenwoordigers, distributeurs, bestemmingsmanagementbedrijven (DMC's = destination management companies), kanaalmanagers, partners, enz.). Op deze wijze wordt accommodaties, of hun vertegenwoordigers, toegang verleend tot een extranet of een andere connectiviteitsoplossing, waarmee zij volledig verantwoordelijk zijn voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid, beschrijving, foto's, boekingsvoorwaarden, hotelbeleid en andere informatie die getoond wordt op de Site. Hoewel we redelijke commerciële zorg en kunde aanwenden bij de uitvoering van onze diensten, controleren we niet of, en kunnen we niet garanderen dat, alle informatie juist, volledig, correct en up-to-date is, noch kunnen we verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten (inclusief inhoudelijke en typografische fouten), onderbrekingen (al dan niet ten gevolge van een (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van de Site of anderszins), onjuiste, misleidende of valse informatie of het niet leveren van informatie. Elke accommodatie blijft steeds verantwoordelijk voor de precisie, volledigheid en juistheid van de accommodatie-informatie die op de Site getoond wordt. Er kunnen zich mogelijk veranderingen voordoen in de marktvoorwaarden of marktomstandigheden waardoor de op de Site getoonde informatie onjuist of gedateerd kan raken. In geval van problemen zal onze Klantenservice commercieel redelijke inspanningen gebruiken om u te helpen en als contactpunt met de accommodatie functioneren. Houd er rekening mee dat Agoda één van vele kanalen is die accommodaties gebruiken om hun kameraanbod beschikbaar te maken voor reservering. Als een zoekresultaat aangeeft dat een bepaalde accommodatie geen kamers meer beschikbaar heeft, dan houdt dat in de dit kamertype niet beschikbaar is voor reservering via Agoda.

De Site vormt geen en mag niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling van (de kwaliteit, het serviceniveau of de beoordeling van) welke accommodatie dan ook dat op de Site staat. We verwerpen hierbij uitdrukkelijk enige verklaring, garantie of verbintenis met betrekking tot de kwaliteit, status of geschiktheid van welke accommodatie dan ook die op de Site staat. De accommodaties kunnen op de site volgens verschillende criteria worden geklasseerd (aantal sterren, beoordelingen, enz.). De standaardklassering is gebaseerd op een automatisch algoritme dat nu en dan geüpdatet of aangepast kan worden, en dat verschillende factoren in acht neemt zoals onder andere aanbiedingen en tarieven, historische populariteit, commissie of marge, omzet, conversie (de verhouding tussen reserveringen en bezoeken aan de Site), aantal verkochte nachten, annuleringen, kwaliteit van de content, gastbeoordelingsscores, aantal sterren, enz. Agoda heeft op dit moment een 'Voorkeurspartner' programma, waarbij bepaalde geselecteerde accommodaties de mogelijkheid hebben om hun zichtbaarheid op de Site te verbeteren. Vermeldingen van Voorkeurspartners zullen worden gemarkeerd of een heldere bewoording bevatten. Onder bepaalde omstandigheden, kan Agoda mogelijk accommodaties de optie van gesponsorde plaatsing aanbieden, d.w.z. te betalen voor een hope plaatsing. Zulke gesponsorde plaatsingen zullen worden gemarkeerd of een heldere bewoording bevatten.

We behouden ons het recht voor om u of boekingen niet te accepteren (of in uitzonderlijke gevallen bevestigde boekingen te annuleren) naar ons eigen goeddunken en voor welke (wettelijke) reden dan ook zonder deze weigering te hoeven rechtvaardigen. Typische redenen om u of een boeking af te wijzen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Accommodatieverzoek(en), het op individuele of groepsbasis en zonder voorafgaande toestemming verhandelen van accommodaties via de Site ("Wederverkoop"), het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, voorvallen van overmacht, handels- of economische sancties, embargo's, wettelijke beperkingen, (verdenkingen van) fraude of diefstal, vermoedelijke criminele activiteit, verdachte boekingen, opgave door u van misleidende of onjuiste informatie, problemen met Betalingsinstrumenten, ongepast gedrag, bedreigingen, beledigingen, geweld, weigering om informatie te verstrekken, praktische obstakels, communicatieproblemen, onmiskenbare fouten (zie hieronder), voorgeschiedenis, vermelding op een zwarte lijst van de regering of internationale organisaties (V.S., E.U., V.N., Singapore), enz. In geval van weigeren of annuleren van een boeking door Agoda, en indien er al een betaling heeft plaatsgevonden, zult u een restitutie van de totale boekingswaarde ontvangen. Behalve in het geval van Wederverkoop, of enige andere zaken, die wij naar ons eigen goeddunken en absolute discretie bepalen, en waarin wij ons het recht voorbehouden om de totale boekingswaarde, of enig deel daarvan, niet terug te betalen. Restitutie zal niet plaatsvinden in het geval van ongeautoriseerde Wederverkoop vanwege vele negatieve factoren, inclusief het nadeel van dit soort praktijken heeft op onze geautoriseerde en gecontracteerde affiliate partners, accommodaties die Agoda inventaris bieden op contractuele en vertrouwelijke basis, en het verlies en de negatieve impact op het merk Agoda wegens ongeautoriseerde wederverkopers die de zaken van Agoda ondermijnen, dit kan onder andere het plaatsen van onverkochte inventaris, zonder ons medeweten, op sites van concurrenten van Agoda zijn. We behouden ons ook het recht voor om gebruikers (die op een “zwarte lijst” staan) te weren van de Site, op een permanente of tijdelijke basis, naar ons eigen goeddunken. Een dergelijke gebruiker die op een zwarte lijst staat, moet niet proberen de Site te gebruiken onder enige andere naam of via enige andere gebruiker. Zie ook hieronder voor onze mechanismes om fraude te voorkomen.

In uitzonderlijke gevallen, mogen wij een boeking annuleren of weigeren, of aanpassen vanwege "kennelijke fouten", onafhankelijk van de origine van zulke fouten. Voor de duidelijkheid, een kennelijke fout is een fout op de Site (in bijvoorbeeld de prijsvoorwaarden, voorwaarden of punten) welke ieder redelijke persoon niet als normaal zou beschouwen. De boeking of de toegekende punten zullen worden aangepast, of, indien relevant, zal in zulke gevallen het berekende bedrag worden gerestitueerd, zonder extra kosten. Het al dan niet annuleren of afwijzen van een boeking voor die reden verloopt naar eigen goeddunken van Agoda.

Let er a.u.b. ook op dat verdachte groepsboekingen ook afgewezen of geannuleerd kunnen worden door Agoda of de accommodatie, omdat de meeste accommodaties specifieke procedures hebben voor groepsboekingen. Neem voor meer informatie contact op met ons Klantenservice team

Omstandigheden zoals lopende renovaties, fouten in de accommodatieboeking en specifieke verzoeken van de gast kunnen de kwaliteit van uw verblijf beïnvloeden. Zorg ervoor dat u de accommodatie bij het inchecken informeert over eventuele speciale verzoeken of vereisten die u hebt.

Informatie over sterklasseringen

Het aantal sterren of andere scores van accommodaties (“sterklasseringen”) worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De sterklasseringen zijn gebaseerd op informatie die we hebben ontvangen van onze leveranciers, waaronder de accommodaties, en kunnen de faciliteiten, tarieven, beoordelingen en diensten van de accommodatie omvatten. Sterklasseringen kunnen afwijken van beoordelingen die zijn toegekend door de regeringsautoriteiten op het gebied van toerisme. We voeren geen onafhankelijke verificatie uit van de sterklasseringen. Een sterklassering zegt alleen maar iets over het comfortniveau dat u mag verwachten in een bepaalde accommodatie, waarbij een hoger aantal sterren in het algemeen duidt op een hoger niveau van comfort en voorzieningen. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie a.u.b. de gedetailleerde beschrijving op de Site. Houd er a.u.b. rekening mee dat sterklasseringen flink kunnen verschillen op basis van de locatie, beschikbare alternatieven, de plaatselijke marktvoorwaarden, gewoontes en andere omstandigheden. Derhalve is het mogelijk dat een sterklassering in een bepaald land of stad niet vergeleken kan worden met dezelfde sterklassering in een ander land of stad ten gevolge van deze omstandigheden. Sterklasseringen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs alle voorzieningen of diensten die beschikbaar kunnen zijn in een accommodatie en sommige voorzieningen en faciliteiten zijn wellicht niet beschikbaar in elke kamer of in elk etablissement met een bepaald aantal sterren. Als er bepaalde voorzieningen of faciliteiten belangrijk zijn voor u, neem dan contact op met onze Klantenservice en vraag naar de beschikbaarheid van zulke voorzieningen of faciliteiten.

B. Andere ondersteunende Diensten

Agoda biedt een online platform waarop u verschillende diensten kunt bekijken zoals vluchten en autoverhuur, (“Ancillary Services”) en boekingen kunt maken voor deze Ancillary (Extra) Services. Hoewel de Agoda site een platform biedt waarop u kunt browsen en reserveringen kunt maken voor deze Ancillary Services, worden deze Ancillary Services aangeboden door partners (“Partners”) van Agoda die met zorg door Agoda zijn geselecteerd. De weergegeven vluchten en de zoek- en reserveringsservices op de Agoda Site worden bijvoorbeeld momenteel verzorgd door Booking Holdings Inc. bedrijven KAYAK of priceline.com en hun respectievelijke leveranciers. Deze partners worden duidelijk vertoond op de site wanneer u zoekt naar Ancillary Services en een link wordt gegeven naar de gebruiksvoorwaarden en of privacy beleid van de Partner, welke van kracht zal zijn op de overeenkomst tussen u en onze Partner voor de gereserveerde Ancillary Services.

Door via de Site een Ancillary Service te boeken, maakt u een aanbod om een reservering te boeken (bijv. een vlucht of huurauto) tegen de getoonde prijs voor deze boeking op de Site en enige andere op de Site vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Dit zal een bindend contract worden na aanvaarding door Agoda, wat op zijn beurt betekent dat de boeking bevestigd is door de Partner. De Partner zal de aanvaarding van uw Ancillary Service boeking aangeven via een naar u verzonden e-mailbevestiging. De partner behoudt het recht voor om boekingen af te wijzen die niet conform hun gebruiksvoorwaarden zijn.

2. Gebruik van de Site

Zoals hierboven staat vermeld, maken deze gebruiksvoorwaarden deel uit van de overeenkomst tussen u en Agoda Bedrijven. Agoda werkt ook samen met andere ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Booking.com B.V., om wereldwijde opties in accommodatie te bieden aan gasten. In sommige gevallen ontvangt u communicatie die verwijst naar deze ondernemingen. Agoda kan mogelijk ook de optie bieden om Ancillary Services te boeken (vluchten en huurauto's) in samenwerking met geselecteerde Partners zoals hieronder staat omschreven.

Agoda geeft u een beperkte, ingeperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Site te bezoeken en alleen zoals uitdrukkelijk is toegelaten in de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Buiten deze beperkte licentie verlenen we u geen andere rechten of licentie met betrekking tot de Site; alle rechten of licenties die hierbij niet uitdrukkelijk verleend worden zijn voorbehouden. De inhoud en de informatie op de Site, alsmede de software en infrastructuur die gebruikt worden om desbetreffende inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van Agoda of zijn leveranciers en dienstverleners, met inbegrip van de Accommodaties en Ancillary Services. U mag de Site alleen gebruiken om bonafide en wettige inlichtingen in te winnen of boekingen te doen en u verbindt zich er hiermee toe geen speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te doen of reserveringen in de verwachting van vraag. U verbindt zich ertoe dat de betalingsgegevens die u ons verstrekt bij het maken van een boeking volledig correct zijn. U verbindt zich er ook toe juiste en foutloze e-mail-, post- en/of andere contactgegevens te verstrekken aan Agoda en erkent dat Agoda deze gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen in het geval dat dit nodig mocht blijken te zijn. Raadpleeg ook ons Privacy Beleid.

In lijn daarmee, als een voorwaarde voor het gebruik van deze Site, stemt u ermee in de Site of zijn inhoud of informatie niet te gebruiken voor enige commerciële of niet-persoonlijke doeleinden (direct of indirect) of voor enig doeleinde dan ook dat illegaal is, onwettig of verboden door de Gebruiksvoorwaarden. Behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming gaat u ermee akkoord alle informatie, software, producten of diensten die verkregen zijn van de Site, niet te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, te licentiëren, er afgeleid werk van te creëren, door te geven, te verkopen of weder te verkopen. Verder ziet u ervan af:

 • de Site of de inhoud ervan te gebruiken voor niet-geautoriseerde commerciële doeleinden (zoals verdere verspreiding of herverkopen van boekingen zonder toestemming);
 • speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te maken;
 • inhoud of informatie van de Site te raadplegen, te controleren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere automatische middelen of welke manuele procedure dan ook voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • de beperkingen in headertags die robots uitsluiten op de Site te schenden of te omzeilen of andere maatregelen te omzeilen die genomen worden om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die een volgens ons onredelijk of disproportioneel grote belasting uitoefent of zou kunnen uitoefenen op onze infrastructuur;
 • deeplinks aan te maken naar welk deel van de Site dan ook (inclusief, zonder beperking, aankooppaden) voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming;
 • inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de Site weder te verkopen, te gebruiken, kopiëren, controleren (bv. spider, scrape), te tonen, downloaden of te reproduceren voor welke commerciële of concurrerende activiteit of doeleinde dan ook;
 • welk deel van de Site dan ook te “framen”, te “mirroren” of op een andere manier op te nemen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • onwettige (volgens alle eventueel toepasbare wetten en regels) posts te verstrekken aan of via de Site of welke posts dan ook die aanzetten tot illegale activiteit;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die materiaal bevatten dat schadelijk, obsceen, pornografisch, ongepast, ontuchtig, gewelddadig, vulgair, godslasterlijk, racistisch, discrimerend, beledigend, bedreigend, kwetsend, pestend, hatelijk of op een andere manier verwerpelijk beschouwd kan worden;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die eerrovend, lasterlijk, onjuist of smadend materiaal bevatten;
 • postings te verstrekken die inbreuk plegen op welke intellectuele eigendomsrechten dan ook of andere rechten van een entiteit of persoon schenden, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, octrooien/patenten, handelstekens, wetten inzake handelsgeheimen, privacyrechten of publiciteit;
 • welke post dan ook te leveren waarop u het recht niet hebt ze beschikbaar te maken volgens de wet of door contractuele of vertrouwelijke relaties;
 • zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of te liegen over uw affiliatie met een persoon of entiteit of ze op een andere manier verkeerd voorstellen of een andere indentiteit aan te nemen als het de bedoeling daarvan is een ander te misleiden, bedriegen of op te lichten;
 • identificators te manipuleren, inclusief door headers te vervalsen, om de herkomst van welke post die u verstrekt dan ook te verbergen;
 • de Site te gebruiken op een manier die het gebruik van de Site of de computer van andere gebruikers zou kunnen schaden, onbruikbaar maken, overbelasten of hinderen of er op een andere manier zou mee kunnen interfereren of de werking van welke software, hardware of telecommunicatiemateriaal dan ook zou kunnen schaden, verstoren of beperken;
 • pogen onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Site, enige gerelateerde websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Site, door middel van hacking, password-mining of enige andere middelen;
 • materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via om het welke middelen die niet opzettelijk beschikbaar gemaakt zijn via de Site, inclusief het harvesten of op een andere manier verzamelen van informatie over anderen zoals e-mailadressen;
 • mee te doen aan bedrieglijke praktijken die beogen de organische pagina met zoekresultaten van een zoekmachine (SERP = search engine results page) te manipuleren of zoekmachineoptimalisatietechnieken (“SEO” = search engine optimization) toe te passen die geacht worden strijdig te zijn met de gebruikelijke richtlijnen met betrekking tot zoekmachines. SEO praktijken die als onethisch worden bestempeld, of "black hat" (oftewel "spamdexing") zijn inclusief, maar niet beperkt tot, cloaking, meta data en titel tags, content scraping, link programma's, Google bombs, keyword stuffing, verborgen tekst en links, doorway en cloaked pagina's, link framing of programma's, blog commentaar spam, etc.;
 • of iets anders doen dat schade kan berokkenen aan de Site, Agoda Bedrijvengroep en zijn werknemers, Agoda's reputatie, of op een andere manier een negatieve impact zou kunnen hebben.
 • helpen of bijdragen aan enige van bovenstaande zaken.

Tenzij anders uitdrukkelijk toegelaten, mogen websites geen hyperlinks aanmaken naar welke pagina dan ook voorbij de homepage van de Site of de Site of welke pagina dan ook, alsmede het materiaal erop, framen, noch mogen een entiteiten welk aspect van de Site dan ook hyperlinken in e-mails voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Agoda.

Door een boeking te maken op de Site verklaart en garandeert u dat u niet onderhevig bent aan welk internationaal sanctieprogramma dan ook.

Indien en voor zover van toepassing zal u voldoen aan al uw verplichtingen op het gebied van belastingen, inhoudingen of anderszins zoals vereist door het land waar u woonachtig bent.

3. Prijzen, Agoda Prijsgarantie, extra kosten, Belastingen en toeslagen, en Agoda-wisselkoersen

A. Prijzen en Beste Prijsgarantie voor accommodaties

We streven ernaar de meeste concurrerende prijzen te hebben en we willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw verblijf bij een accommodatie. Als u uw accommodatieboeking tegen dezelfde boekingsvoorwaarden op het internet zou vinden tegen een lager tarief, nadat u uw boeking hebt gemaakt bij ons, dan zullen we het verschil tussen ons tarief en het lagere tarief evenaren volgens de algemene voorwaarden van de Beste Prijsgarantie. Om een claim geldig te laten zijn onder deze garantie, dient deze te voldoen aan en te worden ingediend overeenkomstig alle relevante voorwaarden van onze Beste Prijsgarantie.

Soms zijn er goedkopere tarieven beschikbaar op de Site voor een specifiek verblijf in een accommodatie voor hetzelfde type kamer. Deze door de accommodaties vastgestelde tarieven kunnen echter verbonden zijn met speciale beperkingen en voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van annulering en terugbetaling. Check a.u.b. het kamertype en de details van het tarief grondig op zulke eventuele voorwaarden, alvorens uw boeking te doen. Hetzelfde kamertype kan verschillende tarieven hebben, afhankelijk van zulke beperkingen en voorwaarden (zie ook sectie 6 hieronder). De Agoda Beste Prijsgarantie is niet van toepassing op Ancillary Services die op de site worden aangeboden.

B. Extra Toeslagen bij Accommodaties

Let er a.u.b. op dat alle prijzen op de Site alleen voor uw accommodatie kamer zijn en voor de verzochte verblijfdata en het opgegeven aantal personen zijn, tenzij anders aangegeven. De tarieven voor de boeking van de accommodatie kamer worden per kamer en nacht getoond. Behalve daar waar anders aangegeven, geeft Agoda normaal gesproken het tarief exclusief belasting en servicetoeslagen (zie hieronder voor meer details) weer op de Site en geeft het die extra belasting en servicetoeslagen weer tijdens het boekingsproces. Onder voorbehoud van wat hieronder uiteengezet wordt, zult u de totale inclusieve prijs op de laatste boekingspagina zien voor u uw boeking bevestigt (voor het laatste bevestigingsscherm). Display instellingen kunnen mogelijk anders zijn, maar dit zal worden getoond op de definitieve boekingspagina (voor bevestigingsscherm). Controleer a.u.b. elke stap van uw boeking op het boekingsformulier; u kunt de boeking op elk moment voor het laatste bevestigingsscherm stopzetten (zie a.u.b. hieronder voor annuleringen na boeking). Wat in het tarief is inbegrepen, wordt getoond op de Site (onder de sectie met accommodatie-informatie of voor de definitieve boekingsbevestiging) en/of in de bevestigingsemail/-voucher. Het ontbijt is normaal gesproken niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Resorttoeslagen van het Hotel en andere verplichte toeslagen (zie hieronder) en sommige plaatselijke stads-, toeristen of bezettingsbelastingen (indien van toepassing) die rechtstreeks bij de gasten geïnd moeten worden, zijn over het algemeen niet inbegrepen in het tarief, tenzij anders vermeld. Controleer a.u.b. de beschrijving van de accommodatie of het beleid op de website. Verzekeringen in welke vorm dan ook zijn nooit inbegrepen in de tarieven. De reguliere kamerboekingen bij een accommodatie zijn voor een of twee personen, extra bedden resulteren normaal gesproken in extra toeslagen. De accommodatie kan extra personen ook weigeren, als het daarover niet vooraf geïnformeerd is. Let er a.u.b. op dat sommige accommodaties een zogenaamde extra maar verplichte “resorttoeslag” (of soortgelijk) kunnen opleggen voor het gebruik van sommige van hun diensten. Deze resorttoeslag is normaal gesproken niet inbegrepen in de prijs, maar wordt vermeld in de beschrijving van de accommodatie op de Site. U kunt ook rechtstreeks aangerekend worden door de accommodatie voor energietoeslagen, bagagetoeslagen, toeslagen voor de levering van kranten, toeslagen voor de kluis op de kamer, toeristische toeslagen of toeslagen voor het schoonmaken van de kamer. De praktijk om extra accommodatietoeslagen toe te voegen gaat buiten de invloed van Agoda om en doet zich voor in bepaalde markten, inclusief de V.S. Het is onnodig te vermelden dat optionele incidentele toeslagen en persoonlijke consumpties bijna nooit inbegrepen zijn, bijvoorbeeld, parkeertoeslagen, toeslagen voor de minibar, telefoongesprekken, roomservice, eten & drinken, galadiners, het huren van films, internet, etc. Gedurende bepaalde hoge seizoensperioden, zullen bepaalde accommodaties een verplicht galadiner toevoegen (bijvoorbeeld Nieuwjaar, Kerstmis en Chinees Nieuwjaar etc.). Dit is niet inbegrepen in de kamerprijs, maar wordt getoond op het boekingsformulier. Controleer a.u.b. de “Hotel-informatie”, de “Boekingsvoorwaarden”, het “Annuleringsbeleid” of soortgelijke verwoordingen op de Site. Als u twijfelt of iets inbegrepen is, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor bepaalde accommodaties wordt er een verplichte hoteltransport- of transfertoeslag in rekening gebracht bovenop de kamerprijs op verzoek van de accommodatie of naar keuze waar beschikbaar. Dit is vooral gebruikelijk bij eilandbestemmingen (bv. de Malediven) waar u accommodatietransport nodig hebt om de accommodatie te bereiken. Houd er rekening mee dat Agoda geen transport organiseert naar de accommodatie, dit wordt altijd georganiseerd en aangeboden door, of namens, de accommodatie en deze is ook verantwoordelijk voor zulke transportdiensten, niet Agoda. Agoda is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, frequentie of het serviceniveau van zulke transportdiensten. In sommige rechtsgebieden moeten de Hotels ook rechtstreeks een plaatselijke bed- of stadsbelasting innen bij de gasten. Regeringen hebben soms extra belastingen uitgevaardigd en kunnen de Hotels verzoeken deze rechtstreeks te innen. Deze toeslagen, indien van toepassing, moeten direct bij het uitchecken door u betaald worden aan het Hotel. Verifieer bij de accommodatie of bij de Klantenservice welke extra kosten (niet) zijn inbegrepen.

C. Extra Toeslagen voor Ondersteunende Diensten

Let op dat alle prijzen op de Site voor de Ancillary Services door onze Partners worden vastgesteld, tenzij anders staat vermeld. Raadpleeg de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van de Partner voor enig bijkomende kosten die mogelijk van toepassing zijn op uw reservering (bijv. luchthavenbelasting).

D. Valutaomwisseling

De in Agoda-plaatsingen weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die door de accommodaties in de Munteenheid van de accommodatie ingesteld worden. U kunt ervoor kiezen om de prijzen van een plaatsing in de Munteenheid van de accommodatie of in een Weergegeven munteenheid te bekijken.

 • Weergegeven munteenheid is de munteenheid die u kiest voor het bekijken van prijzen op onze Site. 
 • Betalingsmunteenheid is de munteenheid die u kiest om voor een boeking te betalen. 
 • Munteenheid van de accommodatie is de munteenheid waarin de accommodatie of dienstverlener de tarieven van hun plaatsingen, accommodaties of diensten op onze Site bepaalt en door Agoda uitbetaald wil worden. De Munteenheid van de accommodatie is standaard de officiële munteenheid in het gebied waar de accommodatie of service zich bevindt.

Accountprovidertarieven
Indien uw Betalingsmunteenheid afwijkt van de munteenheid van uw betaalaccount, zal uw accountprovider zodra de transactie in uw account plaatsvindt vaststellen welke wisselkoers er gebruikt dient te worden. Uw accountprovider kan een hogere of lagere koers dan Agoda aanbieden, en kan toeslagen voor een buitenlandse transactie bij u in rekening brengen. Agoda heeft geen invloed op of profijt van de wisselkoersen of toeslagen van uw accountprovider.

Agoda-koersen
Indien uw Betalingsmunteenheid hetzelfde is als de munteenheid van uw betaalrekening, maar van de Munteenheid van de accommodatie of uw Weergegeven munteenheid verschilt, dan gebruikt Agoda de Indicatieve koers of de Dagelijks aangepaste koers om prijzen om te zetten. De koers die van toepassing is hangt af van welke opties u tijdens het bekijken van plaatsingen en het boeken selecteert, zoals hieronder beschreven.

 • Indicatieve koers – De gemiddelde koers van Bloomberg Generic Composite Rate op de dag zelf.
 • Dagelijks aangepaste koers – De Bloomberg Generic Composite Rate op de dag dat de betaling verwerkt wordt, plus 5%.

Indien u ervoor kiest dat Agoda het omwisselen voor de transactie regelt, brengen we geen extra transactie- of servicekosten bij u in rekening.

In andere munteenheden omgezette prijzen zijn indicatief
Indien u een Weergegeven munteenheid kiest die van de Munteenheid van de accommodatie verschilt, toont Agoda indicatieve prijzen die op basis van onze Indicatieve wisselkoers omgezet zijn. De prijs in de omgezette Weergegeven munteenheid is een voorlopige schatting van de prijs in uw Weergegeven munteenheid, en staat niet vast. De omgezette prijs in de Weergegeven munteenheid wordt voor uw gemak aangeboden, om u in staat te stellen om verschillende tarieven, pakketten en voorwaarden in de munteenheid van uw voorkeur te vergelijken.
Aangezien de kamerprijzen door accommodaties in de Munteenheid van de accommodatie worden ingesteld, hangt het bedrag dat u voor een boeking betaalt van drie variabelen af.

 • de door u gekozen Betalingsmunteenheid;
 • of de soort boeking Nu betalen, Boek nu & betaal later, of Betaal bij het hotel is;
 • de wisselkoers tussen uw Betalingsmunteenheid en de Munteenheid van de accommodatie op de dag dat we uw betaling verwerken.

Nu betalen-boekingen
Wanneer u uw Betalingsmunteenheid op de boekingspagina selecteert, updaten wij uw totaalprijs om het bedrag weer te geven dat we bij uw betaalaccount verwerken. We kunnen dit doen, omdat we de wisselkoers van dat moment kennen. Indien u een Betalingsmunteenheid kiest die van de Weergegeven munteenheid van de accommodatie verschilt, gebruikt Agoda de Dagelijks aangepaste koers om het bedrag om te zetten. Voor alle andere Nu betalen-transacties, gebruiken we onze Indicatieve koers om munteenheden om te zetten.

Boekingen met Boek nu & betaal later
Wanneer u uw Betalingsmunteenheid op de boekingspagina selecteert, updaten wij uw totaalprijs om een schatting van het bedrag weer te geven dat we op uw betaaldatum verwerken. We kunnen u het precieze bedrag niet tonen omdat de wisselkoers tussen de boekingsdatum en de betaaldatum zal fluctueren. Indien u een Betalingsmunteenheid kiest die van de Munteenheid van de accommodatie of de Weergegeven munteenheid verschilt, gebruikt Agoda voor Boek nu & betaal later-transacties onze Dagelijks aangepaste koers.

Betaal bij het hotel-boekingen
Indien u een boeking met Betaal bij het hotel maakt, updaten we uw totaalprijs om het bedrag dat u in de Munteenheid van de accommodatie zult betalen weer te geven. U betaalt de accommodatie rechtstreeks in de Munteenheid van de accommodatie of in een andere door de accommodatie geaccepteerde munteenheid. Indien u in een andere munteenheid of met een betaalaccount die een andere munteenheid gebruikt betaalt, hangt het daadwerkelijke bedrag dat u betaalt af van de wisselkoers(en) die door de accommodatie en uw betalingsprovider gebruikt worden. Op deze factoren heeft Agoda geen invloed.

Informatie over kosten voor Belastingen en toeslagen

Om uw accommodatietransactie gemakkelijker te laten verlopen, kan uw Betalingsinstrument belast worden met kosten voor belastingen en toeslagen (“Belastingen en toeslagen”), tenzij anders aangegeven. Met betrekking tot Accommodaties, deze kosten omvatten een geschat bedrag ter recuperatie van het bedrag dat wij betalen aan de accommodatie in verband met uw boeking voor belastingen die verschuldigd zijn door de accommodatie, inclusief maar niet beperkt tot, verkoop- en gebruiksbelasting, bezettingsbelasting, kamerbelasting, accijnsbelasting, BTW en/of andere soortgelijke belastingen. Op bepaalde locaties kan het belastingbedrag ook door de regering opgelegde servicetoeslagen of andere toeslagen omvatten die niet rechtstreeks betaald worden aan de belastingdiensten maar volgens de wet geïnd moeten worden door de accommodatie. Het bedrag betaald aan de accommodatie in verband met uw boeking voor belastingen kan afwijken van het bedrag dat we hebben ingeschat en is inbegrepen in de toeslag aan u. Het saldo van de toeslag voor Belastingen en toeslagen, indien van toepassing, is een toeslag die we behouden als deel van de compensatie voor onze diensten en om de kosten van uw boeking te dekken, inclusief, bijvoorbeeld, de kosten van de klantenservice. Als het saldo negatief is, absorberen we een dergelijk verschil. De kosten voor Belastingen en toeslagen variëren, gebaseerd op een aantal factoren, inclusief, zonder beperking, het bedrag dat we aan de accommodatie betalen en de locatie van de accommodatie waar u zult verblijven, en kan winstbelasting betreffen die Agoda Bedrijven maken.

Echter, zoals hieronder beschreven, zijn wij niet de verkoper die de belastingen int en overmaakt aan de van toepassing zijnde belastingdiensten. Onze leveranciers van accommodaties, als verkopers, nemen alle toepasbare belastingen in het bedrag op, en die bedragen worden aan ons gefactureerd, en wij betalen deze bedragen rechtstreeks aan de verkopers. We zijn geen medeverkoper die verbonden is aan de verkoper bij wie we de reisvoorzieningen van onze klant boeken of reserveren. De belastbaarheid en het toepasbare belastingtarief en de soort van belastingen variëren sterk naargelang de locatie.

Voor transacties met betrekking tot accommodaties die in bepaalde rechtsgebieden liggen, zijn de kosten voor Belastingen en toeslagen op uw Betalingsinstrument een betaling voor de belasting die we dienen te innen en over te maken aan het rechtsgebied voor de belasting over bedragen ter compensatie van onze diensten.

Voor accommodaties waar u rechtstreeks aan de accommodatie dient te betalen, kunnen de Belastingen en toeslagen al dan niet bij de prijs zijn inbegrepen. Controleer a.u.b. de boekingsvoorwaarden en uw bevestigingse-mail of voucher of neem contact op met het team van onze Klantenservice.

Zoals hierboven vermeld rekenen bepaalde steden of gemeenten stads-, bedden-, toeristen-, bezettings- of equivalente belastingen die plaatselijk geïnd moeten worden door de accommodatie.

Met betrekking tot de Ancillary Services, worden berekeningen van de Belastingen en toeslagen vastgesteld in de gebruiksvoorwaarden van de Partner.

4. Privacy

We respecteren uw privacy. Bekijk voor meer informatie ons Privacy Beleid.

5. Betaling - Creditcard - "Boek nu, betaal later"- Leeftijd - Fraude

Voor van tevoren betaalde boekingen voor accommodaties op Agoda, machtigt u ons om, om uw identiteit te verifiëren, uw informatie die voor het verwerken door dienstverleners of de financiële instelling die uw Betalingsinstrument levert, zoals een creditcard of betaalpas, vereist is te verzamelen en te verwerken (inclusief het d.m.v. een derde verzamelen en verwerken). De over u verzamelde persoonlijke gegevens die door derden gedeeld kunnen worden (inclusief om uw transactie te verwerken en/of uw account te onderhouden), worden in ons Privacybeleid vermeld.

Om de betaling voor vooraf betaalde accommodatieboekingen te voltooien, machtigt u de van toepassing zijnde Agoda Bedrijven om na reservering en bevestiging van de boeking het volledige bedrag van de boeking in rekening te brengen (soms, afhankelijk van de boekingsvoorwaarden zonder enige mogelijkheid van terugbetaling van de accommodatie, zie hieronder). Of in het geval van een "Boek nu & betaal later"-boeking op een tijdstip in de toekomst, dat in de bevestigings-e-mail wordt vermeld. Zorg er indien u gebruikmaakt van "Boek nu & betaal later" voor dat uw Betalingsinstrument geldig is en op de toekomstige betaaldatum over voldoende krediet beschikt. Mocht het Betalingsinstrument om welke reden dan ook op deze datum niet kunnen worden belast, dan wordt uw boeking geannuleerd, tenzij u zekerstelt dat de betaling op tijd wordt gemachtigd. Controleer a.u.b. de reserveringsdetails grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Agoda Bedrijven verwerkt terugbetalingen, indien en wanneer van toepassing, binnen een redelijke termijn. In geval van terugboekingen, terugbetalingen of aanpassingen, machtigt u ook de uitbetaling aan uw Betalingsinstrument d.m.v. de dienst die het verwerken van betalingstransacties faciliteert. Voor bepaalde accommodaties brengen we niets bij uw Betalingsinstrument in rekening, omdat u uw verblijf rechtstreeks aan de accommodatie betaalt (betaling achteraf). In zulke gevallen kunnen sommige accommodaties uw creditcard echter vooraf controleren, een aanbetaling of direct de volledige prijs van de reservering in rekening brengen. Accommodaties kunnen uw creditcardgegevens nodig hebben om uw reservering zeker te stellen. In dat geval sturen wij uw creditcardgegevens rechtstreeks naar de accommodatie waar u heeft geboekt, en kunnen wij uw Betalingsinstrument verifiëren (vooraf controleren). Om de gegevens van uw Betalingsinstrument te beschermen en te coderen wanneer het naar ons overgedragen wordt, gebruiken we “Secure Socket Layer (SSL)”-technologie voor onze diensten. Houd er rekening mee dat uw bank extra toeslagen voor de transactie in rekening kan brengen, Agoda heeft daar geen enkele invloed op.

Bepaalde Betalingsinstrumentbedrijven brengen bij hun aangesloten banken een toeslag in rekening voor het verwerken van "buitenlandse transacties". Wanneer u cardtransacties uitvoert en de ontvanger gebruikt een bank die zich in een ander land bevindt dan de bank die uw kaart heeft verstrekt, kan er een grensoverschrijdende transactietoeslag of een soortgelijke toeslag in rekening worden gebracht. Uw verstrekkende bank kan deze toeslag aan u (de cardgebruiker) doorberekenen. Neem voor meer informatie contact op met de verstrekkende bank, aangezien Agoda hier geen enkele invloed op heeft.

In het geval van Betalingsinstrumentfraude of onbevoegd gebruik door derden van uw Betalingsinstrument, dient u onmiddellijk contact met uw bank of uitgever van de kaart op te nemen, zodra u zich bewust wordt van een dergelijk onbevoegd gebruik. Als u vermoedt dat er een onbevoegde of frauduleuze boeking gemaakt is via Agoda, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met de Klantenservice.

Om een boeking te maken dient u ouder dan 18 jaar te zijn (of meerderjarig, indien die leeftijd in uw land of gebied boven de 18 jaar ligt) en de volledige wettelijke capaciteit om de transactie uit te voeren te hebben (of toestemming van uw wettelijke voogd te hebben om dit te doen). U verklaart dat de creditcard of bankpas die u gebruikt van u is, dat u geautoriseerd bent om de boeking te maken met deze kaart en dat er voldoende saldo is om de kosten van de transactie te dekken. U aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die gemaakt zijn onder uw naam of account.

U verklaart dat de gegevens die u ons verstrekt bij de boeking volledig juist zijn. Agoda Bedrijven behoudt zich het recht voor om bepaalde Betalingsinstrumenten niet te accepteren. Agoda mag naar eigen goeddunken andere betaalwijzen toevoegen of verwijderen. Voor uw gemak biedt Agoda de mogelijkheid om uw Betalingsinstrumentgegevens veilig in uw account op te slaan. U vindt meer informatie in ons Privacybeleid.

U vindt meer informatie in ons Privacybeleid. In bepaalde gevallen kunnen we extra informatie of controles vereisen om de boeking te valideren en te bevestigen, zoals in meer detail uitgelegd wordt op de Site. Er kan een kleine controleheffing of pre-autorisatie op uw card worden toegepast. Dit geldt ook wanneer u gebruik maakt van "Boek nu & betaal later". Het saldo wordt na bevestiging in rekening gebracht, of in het geval van "Boek nu & betaal later" op de toekomstige betaaldatum (zie bovenstaande opmerking over mogelijke annulering indien de creditcard om welke reden dan ook op deze datum niet kan worden belast). Reserveringen zijn niet bevestigd, totdat u een bevestigingsemail hebt ontvangen met een voucher en het is mogelijk dat een accommodatie volgeboekt kan raken tijdens de fraudecheck, in welk geval de reservering niet meer beschikbaar zal zijn. Agoda kan in zulke gevallen nooit aansprakelijk gehouden worden. Extra opgegeven informatie wordt behandeld in overeenkomst met strenge industriestandaarden om de privacy te beschermen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van encryptie bij de overdracht en gespecialiseerde verificatiemiddelen. Als u ervoor kiest de extra informatie niet op te geven of als we niet tevreden zijn met de ontvangen extra informatie, zal de boeking niet voltooid worden en volledig geannuleerd worden en zullen eventueel in rekening gebrachte bedragen (inclusief de controleheffing waar van toepassing) volledig terugbetaald worden.

Informatie over mislukte betalingen

Wegens diversen redenen kan betaling op de site mogelijk mislukken. In deze gevallen zal Agoda uw alternatieven bieden om er voor te zorgen dat uw reservering kan worden voltooid. Indien u vragen heeft neem dan contact op met onze klantenservice afdeling.

6. Boekingsvoorwaarden - Annuleringen, No-Shows, vroegtijdig vertrek en laat inchecken - Specifiek Accommodatie Beleid - Speciale Behoeften - Extra Agoda diensten en producten

Door een accommodatie te reserveren op onze Site aanvaardt u, en gaat u akkoord met, de relevante boekingsvoorwaarden van de accommodatie, inclusief het annulerings- en no-showbeleid dat toepasbaar is op die boeking en met alle extra algemene (leverings-)voorwaarden van de accommodatie die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of tijdens uw verblijf, inclusief door het Hotel geleverde diensten en/of aangeboden producten (de algemene en leveringsvoorwaarden van een Hotel kunnen verkregen worden bij de accommodatie in kwestie). Het algemene annulerings- en no-show-beleid van elke accommodatie staat ter beschikking op de Site op de pagina's met accommodatie-informatie of onder “Boekingsvoorwaarden”, “Annuleringsbeleid” of soortgelijk en in de bevestigingsemail en op de voucher. Let er a.u.b. op dat de annulering u in rekening gebracht kan worden overeenkomstig het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie, in sommige gevallen voor het volledige verblijf of de eerste nacht. We bevelen u aan het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie grondig door te lezen alvorens de reservering te maken. Als u niet op tijd incheckt in uw accommodatie op de dag van uw reservering en de accommodatie niet op de hoogte brengt, kan het resterende deel van uw reservering geannuleerd worden en kunt u mogelijk geen recht hebben op een terugbetaling, afhankelijk van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de accommodatie. Ongeacht het annuleringsbeleid van de accommodatie, behoudt Agoda zich het recht voor een annuleringsheffing in rekening te brengen, dit wordt aangegeven op de Site. Controleer de gegevens van de accommodatie grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Sommige accommodaties rekenen extra voor een vroege check-in of late check-out.

Als u uw reservering wilt herzien, wijzigen of annuleren, kijk dan in uw bevestigingsemail en volg de aanwijzingen erin, gebruik ons selfservice-tool of neem contact op met onze Klantenservice.

Veel accommodaties hebben speciale beleid met betrekking tot kinderen, bijkomende reizigers en/of huisdieren. Zoals hierboven aangegeven, raden wij u aan contact op te nemen met de Klantenservice of de accommodatie zelf om de beleidsregels na te gaan.

Speciale Behoeften: Als u speciale behoeften hebt (bv. een voor rolstoelen toegankelijke kamer) moet u contact opnemen met de Klantenservice of de accommodatie en controleren of er aan de speciale behoeften voldaan kan worden. Houd er a.u.b. rekening mee dat alle speciale behoeften onderhevig zijn aan beschikbaarheid en niet gegarandeerd kunnen worden door Agoda. Afhankelijk van het beleid van de van toepassing zijnde accommodatie wordt uw reservering terugbetaald, geannuleerd of gewijzigd als er niet voldaan kan worden aan speciale behoeften. Indien mogelijk, zal uw verzoek bij aankomst worden bevestigd.

Informatie over Agoda Prijswaarschuwingen

U kunt ervoor kiezen om Agoda "Prijswaarschuwingen" voor Accommodaties op onze Site aan te zetten. Indien u daarvoor kiest, sturen wij u een Prijswaarschuwig wanneer de prijzen van de gekozen Accommodatie(s) en de aangegeven tijdsperiode op onze Site veranderen. Prijswaarschuwingen zijn niet voor specifieke types kamer of andere kenmerken van de Accommodatie (bijv. inclusief ontbijt, vol pension of type bed). Er zal een maximum van één Prijswaarschuwing per Accommodatie per dag naar u worden gezonden. Het versturen van een Prijswaarschuwing zal uitsluitend worden geactiveerd voor prijswijzigingen buiten een 'materialiteitsdrempel' die wij instellen. Het type Prijswaarschuwing dat wij naar u zullen zenden, zal afhankelijk zijn van het gemiddelde dat wij gebruiken, en zal plaatsvinden via e-mail als uw gekozen Site de Agoda website is, of via pushnotificatie als uw gekozen Site onze Agoda app is. U bent zelf verantwoordelijk voor het updaten van uw Prijswaarschuwingsinstellingen. Prijswaarschuwingen binnen uw instellingen zullen naar u blijven worden verzonden, zolang u uw Prijswaarschuwingsinstellingen niet wijzigt, zelfs als u een boeking heeft gemaakt in de geselecteerde tijdsperiode voor de geselecteerde Accommodatie of een andere Accommodatie. De keuze voor ontvangst van Prijswaarschuwingen zal geen invloed hebben op enige andere keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot communicaties die u van ons ontvangt. Verder, willen wij u natuurlijk de mogelijkheid bieden om op ieder moment geen Prijswaarschuwingen (meer) te ontvangen door op "zet prijswaarschuwingen uit" te klikken, of een soortgelijke bericht in de Prijswaarschuwing die naar u is gestuurd. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie on Privacybeleid.

Informatie over Agoda Secret Deals

Dankzij het "Secret Deals"-programma is Agoda frequent in staat om accommodaties van goede kwaliteit aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Dit houdt in dat u kunt profiteren van grote besparingen op kwaliteitsaccommodaties bij geselecteerde accommodaties wereldwijd, van luxueuze vijfsterrenhotels tot charmante boetiekhotels. Om verschillende redenen geven de accommodaties die deelnemen aan dit programma er de voorkeur aan om anoniem te blijven totdat de boeking bevestigd en betaald is.

Secret Deals worden aangegeven met een specifiek logo en u krijgt belangrijke informatie over deze hotels (indicatie gebied, beschrijving, faciliteiten) voordat u een reservering maakt. U weet niet om welke accommodatie het gaat. Als de boeking eenmaal is voltooid wordt verteld om welk hotel het gaat, waar het ligt en wat de contactgegevens zijn. Om er zorg voor te dragen dat Agoda deze speciale tarieven op een regelmatige basis kan blijven aanbieden, kunnen Secret Deal-boekingen niet worden geannuleerd en wordt er geen restitutie verleend.

Informatie over PointsMAX

Middels het “PointsMAX” programma, biedt Agoda u de mogelijkheid om punten te sparen met bepaalde derde partij loyaliteitsprogramma's (bijv. miles programma's voor airmiles) Voor bepaalde accommodaties, zal u de mogelijkheid hebben om een derde partij loyaliteitsprogramma te selecteren in het PointsMAX menu om aanbiedingen te bekijken, naast onze reguliere aanbiedingen. Indien beschikbaar zal u de optie worden aangeboden van een PointsMAX boeking die punten zal opleveren met het door uw geselecteerde derde partij loyaliteitsprogramma. De punten die u verdient en het programmanaam worden opnieuw bevestigd op uw boekingsformulier en de Bedankt pagina die u ontvangt na het maken van een PointsMAX boeking. Punten worden rechtstreeks, binnen 2 tot 8 weken na de uitcheckdatum, bijgeschreven op uw derde partij programma account. Om onduidelijkheden te voorkomen: het PointsMAX programma is niet van toepassing op Ancillary Services die op de Site worden aangeboden.

Enige belangrijke kanttekeningen voor alle PointsMAX boekingen:

 • Het lidmaatschaps-ID van de beoogde begunstigde van de derde-partij punten dient te behoren tot de gast die in het hotel verblijft (geïdentificeerd door de naam van de hoofdgast);
 • De tarieven voor PointsMAX kunnen mogelijk verschillen van reguliere boekingen et dezelfde voorwaarden;
 • PointsMAX boekingstarieven kunnen niet worden opgesplitst in kamertarief en puntencomponent.
 • Enig van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden zal in zijn volledigheid van toepassing zijn op de PointsMAX boekingen;
 • Alleen premiepunten of miles kunnen worden gespaard, geen statuspunten of punten.
 • Geannuleerde reserveringen zullen geen punten opleveren, ongeacht de financiële annuleringsvoorwaarden.
 • Punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld en zijn niet cumulatief met andere aanbiedingen;
 • De Agoda prijsgarantie is niet van toepassing op PointsMAX boekingen; en
 • De voorwaarden van de derde-partij loyaliteitsprogramma's zijn van toepassing op zo een programma.

Informatie over Aanbiedingen en Cadeaukaarten

Agoda mag af en toe aanbiedingstarieven, vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen (“Aanbiedingen”) en “Agoda Cash” (soms vermeld als “Cadeaukaarten”) aanbieden. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden, en Aanbiedingen mogen niet met Cadeaukaarten gecombineerd worden. Aanbiedingen en Cadeaukaarten zijn aan regels en bijzondere voorwaarden onderhevig. Agoda Cadeaukaarten zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van Cadeaukaarten .

Informatie over Agoda Receptie

Uitsluitend beschikbaar bij geselecteerde accommodaties, kan Agoda u toelaten tot haar "Agoda Receptie" programma, waarbij u via de Agoda App een lijst van uw kosten en het uitchecken (als de betreffende accommodatie dit toelaat) kunt zien, en u relevante notificaties ontvangt voor en gedurende uw verblijf bij de accommodatie die u via Agoda heeft geboekt. U wordt op de hoogte gebracht van uw inschrijving in het Agoda Receptie programma op de Agoda boekingsbevestiging van de betreffende accommodatie. In eerste instantie is inschrijving voor het Agoda Receptie programma gratis, en kunt u ervoor kiezen om uit het Agoda Receptie programma te stappen op een aantal aangewezen moment(en) van uw verblijf. Gemaakte kosten bij de accommodatie tijdens uw verblijf, welke u kunt bekijken via Agoda Receptie, kunnen bijvoorbeeld zijn, roomservice, spabehandelingen, restaurant/(mini)bar, extra bedden, extra verblijf, telefoon, internet, pay-per-view, zakencentrum en andere kosten die zijn gemaakt tijdens uw verblijf. Dit soort kosten kunnen worden bekeken via Agoda Receptie, en worden bijgewerkt gedurende uw verblijf. Alle zichtbare kosten via Agoda Receptie zijn kosten die gemaakt zijn bij, in rekening worden gebracht door, en dienen te worden betaald aan de betreffende accommodatie. Kosten die aan Agoda dienen te worden betaald zijn niet zichtbaar in Agoda Receptie. Verder zult u, aan het einde van uw verblijf, een lijst met gemaakte kosten bij de accommodatie kunnen inzien. U kunt deze lijst e-mailen naar het door u aangegeven e-mailadres. Houd er rekening mee dat de gegenereerde lijst met kosten op Agoda Receptie geen, en niet gezien kan worden als, een belastingfactuur - de relevante belastingfactuur kan alleen rechtstreeks door de betreffende accommodatie worden uitgegeven. De kosten worden in de meeste gevallen in rekening gebracht op het door u gekozen Betalingsinstrument, het Betalingsinstrument dat tijdens het boeken bij Agoda is geregistreerd,  of het Betalingsinstrument dat u bij de betreffende accommodatie tijdens het in- of uitchecken aanbiedt. Voor meer informatie over de beperkte en beveiligde uitwisseling van uw Betalingsinstrumentgegevens door Agoda met de accommodatie die u heeft geboekt, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid. 

Enige geschillen of problemen die u met de zichtbare kosten via Agoda Receptie heeft, dienen rechtstreeks met de betreffende accommodatie te worden opgenomen, en Agoda wijst alle risico's en/of verantwoordelijkheid voor zulke door u gemaakte kosten bij de betreffende accommodatie af. Door het gebruik en de inschrijving in het Agoda Receptie programma biedt Agoda geen garanties of representatie van enige soort, inclusief maar niet beperkt tot, de verkoopbaarheid, de geschiktheid, of de conditie voor enig specifiek gebruik. Agoda garandeert niet, en vertegenwoordigt niet, dat het Agoda Receptie programma altijd accuraat, betrouwbaar of vrij van fouten is, of zal zijn. Deelname aan het Agoda Receptie programma, is op eigen risico.

7. Rechten op de Intellectueel Eigendomsrecht - Handelsmerkverklaring

Het merk(teken) "Agoda", alsmede bepaalde lokale taal schrijfwijzen, is een geregistreerd merk en is gelicentieerd aan Agoda en/of aangesloten bedrijven in vele landen wereldwijd, inclusief, maar niet beperkt tot, de VS, de EU, Canada, Singapore, Thailand, Japan, China, India, Maleisië, Australië, Rusland, Korea, Indonesië, the VAE, Zwitserland, etc. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Site geïdentificeerd worden, kunnen de naam, handelsmerk, handelsnaam, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding van Agoda, zijn licentiehouder of geassocieerde bedrijven of een derde zijn. Het gebruik van de Site van welke naam, handelsnaam, handelsteken, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of -markering dan ook die behoren aan een derde en de beschikbaarheid van specifieke goederen of diensten van zulke derde via de Site, mag niet beschouwd worden als een goedkeuring of sponsoring van de Site door zulke derde of de deelname door zulke derde in de aanbieding van goederen, diensten of informatie via de Site. Agoda bezit de auteursrechten op de Site. U mag het intellectuele eigendom van Agoda niet gebruiken zonder onze toestemming.

De Site bevat auteursrechtenmateriaal, handelsnamen en andere eigendomsinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto's, grafische voorstellingen en kan in de toekomst video's, grafische voorstellingen, muziek en geluid bevatten. De volledige inhoud van de Site is beschermd door het auteursrecht. Wij, en onze licentiehouders, bezitten het auteursrecht en/of het databankenrecht bij de selectie, coördinatie, ordening en verbetering van zulke inhoud, alsook in de originele inhoud ervan. U mag de inhoud niet wijzigen, publiceren, doorgeven of deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, er afgeleid werk van creëren, of op enige andere manier exploiteren, in zijn geheel of gedeeltelijk behalve zoals voorzien in de Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld, is de software die vereist wordt voor onze diensten of beschikbaar is op of gebruikt wordt door de Site, en de rechten op de intellectuele eigendom (inclusief de handelsmerken, dienstenmerken, logo's, ontwerpen, auteursrechten enz.) in de inhoud en informatie en materiaal op de Site eigendom van Agoda, zijn geaffilieerde of geassocieerde bedrijven, licentiehouders, leveranciers (inclusief de accommodaties) of dienstverleners. Agoda is niet aansprakelijk voor door de auteursrechten beschermd materiaal dat verstrekt wordt door derden of enige inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht door zulke derden.

U mag de informatie van de Site alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder het auteursrecht is kopiëren, herdistributie, overdracht, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming en die van de eigenaar van de auteursrechten. In het geval van het toegestaan kopiëren, de herdistributie of publicatie van het auteursrechtenmateriaal mogen er geen wijzigingen of weglatingen gedaan worden aan de auteurstoewijzing, de handelsmerklegende of de auteursrechtverklaring. U erkent dat u geen enkele eigendomsrechten verwerft door auteursrechtenmateriaal te downloaden.

We kunnen hypertextlinks aanbieden naar andere sites die beheerd worden door andere personen. Door zo'n link te gebruiken erkent u dat u de Site verlaat en doorgaat op uw eigen verantwoordelijkheid.

Claims bij Inbreuk op het Auteursrecht

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door ons beheerd wordt, uw auteursrecht schendt, dan kunnen u of uw agent (“de klager”) ons een schriftelijk bericht sturen dat de volgende informatie bevat:

1. de naam en het adres van de klager;

2. waar de klager niet de auteursrechteigenaar of de exclusieve licentiehouder is, de naam en het adres van de auteursrechteigenaar of exclusieve licentiehouder;

3. waar de klager geen inwoner is van Singapore, het adres van de klager voor dienstverlening in Singapore;

4. een telefoonnummer, een faxnummer (indien voorhanden) en een e-mailadres waarop de klager bereikt kan worden;

5. voldoende details die ons in staat stellen het werk waarvan beweerd wordt dat het auteursrecht ervan geschonden is, te identificeren;

6. voldoende details die ons in staat stellen de naar verluidt schendende elektronische kopie te identificeren en te lokaliseren, inclusief de online locatie van de elektronische kopie;

7. een verklaring dat de klager eist dat we de elektronische kopie verwijderen of de toegang ernaar onmogelijk maken;

8. een verklaring dat de klager te goeder trouw gelooft dat de elektronische kopie het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk schendt;

9. een verklaring dat de informatie in de verklaring juist is;

10. een verklaring dat de klager de (a) eigenaar of exclusieve licentiehouder van het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk is of (b) geautoriseerd is om te handelen in naam van deze eigenaar of exclusieve licentiehouder;

11. een verklaring dat de klager zich onderwerpt aan de jurisdictie van de rechtbanken in Singapore met het oog op de procedures onder de relevante provisies in de Wet op het Auteursrecht van Singapore.

Het bericht moet ondertekend worden door de klager en als aangetekende brief gestuurd worden naar het adres dat vermeld is onder Sectie 12, ter attentie van: Legal Department – Copyright Claims.

We zullen alle berichten die voldoen aan de hierboven beschreven vereisten bekijken en behandelen in overeenkomst met de toepasbare wet.

We raden u aan overleg te plegen met uw juridische adviseur alvorens u een klacht indient. Wees u er ook van bewust dat u schuldig kunt zijn aan een overtreding of aansprakelijk voor de schade als u een onterechte klacht neerlegt met betrekking tot de inbreuk op het auteursrecht.

8. Beoordelingen - Verdere correspondentie - Rechten op Gebruikerscontent - Andere services

Door een boeking te voltooien gaat u ermee akkoord bevestigingsboodschappen (e-mail en/of sms) te ontvangen en tevens een uitnodiging voor het schrijven van een beoordeling die we u onmiddellijk na uw verblijf in de accommodatie sturen, gevolgd door één of meerdere herinneringen. Het schrijven van een beoordeling is optioneel. Voor de duidelijkheid, de bevestiging en de gastenbeoordeling, communicatie met de gast (e-mails, SMS) zijn transacties en maken geen deel uit van nieuwsbrieven of marketing e-mails, waarvoor u zich kunt afmelden (zie voor meer informatie ons Privacy Beleid) Met betrekking tot Ancillary Services, de Partner die de Ancillary Services aanbiedt kan u mogelijk uitnodigen om een enquête in te vullen over de aangeboden Ancillary Services. De afgeronde gastenbeoordeling (inclusief eventuele bijlagen) kunnen worden geüpload op de relevante informatiepagina op de Site, enkel en alleen met het doel om (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over de service (niveau) en de kwaliteit van de Accommodatie. Door een beoordeling te posten en de inhoud, zoals foto's in te dienen, verleent u Agoda de volledige, eeuwigdurende, vrije, overdraagbare en onherroepelijke rechten op alle opgegeven gebruikersinhoud, inclusief uw naam. Agoda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken evaluaties te vertalen, te bewerken, aan te passen, te weigeren of te verwijderen. U bevestigt dat u de Gastenbeoordelingen Richtlijnen naleeft. Bovendien, verklaart en garandeert u dat (i) u alle rechten op de gebruikersinhoud die u post of op een andere manier verspreidt, bezit of controleert of dat u op een andere manier het wettige recht heeft om zulke gebruikersinhoud te posten en te verspreiden op of via de Site; en (ii) deze inhoud correct en niet misleidend is; en (iii) het gebruik en het posten of een andere vorm van overdracht van deze inhoud de Gebruikswaarden of enige andere toepasbare wetten en regels niet schenden en geen rechten van een persoon of entiteit schenden of leiden tot schade. U verleent Agoda verder het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die uw of Agoda's rechten op de inhoud schenden door inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinhoud die u verstrekt of indient.

Door gebruikers ingediende inhoud wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Agoda is geenszins verplicht om zulke inhoud te behandelen als eigendomsrechtelijke informatie. Zonder het voorafgaande te beperken, behoudt Agoda zich het recht voor de inhoud naar eigen goedvinden te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het wissen, bewerken, wijzigen, afwijzen of weigeren om hem te posten. Agoda is geenszins verplicht om u te betalen voor de inhoud die u indient of de mogelijkheid te bieden om de inhoud te bewerken, wissen of op een andere manier te wijzigen, zodra dit ingediend is bij Agoda. Agoda heeft geen plicht om het auteurschap van de inhoud toe te wijzen aan u en is niet verplicht om enige vorm van toewijzing door derden af te dwingen. Zie a.u.b. het Beleid van Agoda op de Site voor meer details.

Als het bepaald is dat u de morele rechten op de inhoud behoudt (inclusief de attributie- en integriteitsrechten), verklaart u hiermee dat (a) u niet eist dat er persoonsidentificerende informatie wordt gebruikt in verbinding met de inhoud of enige afgeleide werken, upgrades of updates ervan; (b) u geen bezwaar hebt tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, het wissen en de exploitatie van de inhoud door Agoda of zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen; (c) u voor altijd afziet van enige aanspraak tot enige en alle morele rechten van een auteur in de hele inhoud of die aanspraak niet zult eisen; en (d) u Agoda en zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen voor altijd bevrijdt van alle vorderingen die u anders zou kunnen laten gelden tegen Agoda op grond van zulke morele rechten.

9. Reisadviezen - Visumvereisten

Hoewel de meeste reizen zonder incidenten verlopen, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico's inhouden dan het reizen naar andere. We vragen onze passagiers om kennis te nemen van reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die afgekondigd worden door hun regeringen alvorens hun reis te boeken, vooral wanneer er gereisd wordt naar internationale bestemmingen.

Door accommodaties op bepaalde bestemmingen te tonen, verklaart of garandeert Agoda niet dat het reizen naar zulke plaatsen aanbevolen wordt of risicoloos is en Agoda kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies dat voortvloeit uit het reizen naar zulke bestemmingen. Agoda kan onder geen omstandigheden aansprakelijk gehouden worden voor incidenten die zich voordoen tijdens uw verblijf in de accommodatie. U wordt nadrukkelijk aangeraden om de relevante reisadviezen na te trekken die uitgegeven worden door uw regering voor elk land dat u bezoekt en om de noodzakelijke voorzorgen te nemen. U wordt ook aangeraden een persoonlijke reisverzekering af te sluiten.

Agoda kan niet aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade doordat u niet beschikte over de vereiste paspoorten, visums en documenten voor uw reis. U wordt aangeraden navraag te doen bij de relevante ambassades, consulaten en/of visa-afdelingen van de landen die u wil bezoeken. Het is uw verantwoordelijkheid om welke reisdocumenten die u dan ook nodig hebt, te verkrijgen.

Let er a.u.b. op dat sommige landen strenge regels en reglementen hebben met betrekking tot de import van beperkte en verboden goederen, voorwerpen of substanties. Die kunnen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot alcohol, tabak, parfums, drugs, geneesmiddelen, boeken, films, DVD's, pornografisch materiaal, eten, planten, dierlijke elementen, organen, enz. Het is uw verantwoordelijkheid de van toepassing zijnde regels te kennen en zich eraan te houden. Niet naleven kan leiden tot zware straffen.

10. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de service van Agoda, kunt u contact met ons Klantenservice team opnemen via één van de hier beschreven methodes. We zullen ons best doen om u te helpen. Let er op dat klachten met betrekking tot de accommodatie (beleid, kwaliteitsniveaus, service, faciliteiten, decoratie, eten, etc.) uiteindelijk een onderwerk is voor de accommodatie zelf. Agoda zal rechtstreeks coördineren met de accommodatie om te proberen een wederzijds aanvaarde oplossing te vinden maar kan een dergelijke oplossing niet garanderen. Klachten over Ancillary Services worden beheerd door de gebruiksvoorwaarden van de Partner die de Ancillary Services aanbiedt.

11. Juridische informatie

Garantie Disclaimer

ALLE INHOUD, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DE SITE STAAN OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN WORDEN AAN U GELEVERD OP BASIS VAN “FEITELIJKE STAAT”, “ZOALS BESCHIKBAAR”. AGODA ACCEPTEERT GEENSZINS AANSPRAKELIJKHEID OF GEEFT GEENSZINS GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OP DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DE WEBSITE. DAARNAAST VERWERPT AGODA IN DE MEEST RUIME ZIN, OVEREENKOMSTIG DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, IEDERE SOORT VAN VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN DE VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE VAKKUNDIGE INSPANNINGEN, INFORMATIONELE INHOUD, TITEL OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AGODA GARANDEERT NIET DAT, OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID DAT DE SITE ZONDER FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZAL OPEREREN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DE SITE EN/OF ZIJN SERVERS VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. AGODA GEEFT GEEN GARANTIE OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE GEPASTHEID, BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN WELK MATERIAAL DAN OOK, VAN WELKE AARD DAN OOK, WELKE OP DE SITE STAAT VOOR WELK DOEL DAN OOK, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN.

TENZIJ AGODA SCHULD TREFT VOOR OPZETTELIJK OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF GROVE NALATIGHEID, IS AGODA NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE DEFECTEN DAN OOK, DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR FOUTEN OP DE SERVER, VERKEERD GESTUURDE OF OMGELEIDE OVERDRACHTEN, VERBROKEN INTERNETVERBINDINGEN, ONDERBREKINGEN IN DE OVERDRACHT OF DE ONTVANGST VAN BOEKINGEN, OF WELK COMPUTERVIRUS DAN OOK, OF ENIG ANDER TECHNISCH DEFECT, VAN MENSELIJKE OF TECHNISCHE AARD.

BEPERKING OP OF UITZONDERING OP BOVENGENOEMDE VERANTWOORDELIJKHEID KAN NIET WORDEN TOEGEKEND OVEREENKOMSTIG DE RELEVANTE GELDENDE WETTEN. IN ZULKE GEVALLEN, ZAL AGODA DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH NEMEN VOOR ZOVER DAT MOGELIJK IS VOLGENS DE RELEVANTE WETTEN.

Algemene Beperking van de Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DE WET HET TOELAAT, ZAL AGODA INCLUSIEF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DOCHTERBEDRIJVEN, GEAFFILIEERDEN, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, AGENTEN OF ANDEREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD (SAMEN DE “GEDEKTE PARTIJEN” GENOEMD) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER WELKE PERSOON OF ENTITEIT DAN OOK, VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, COMPENSATORISCHE, CONSEQUENTIËLE OF PUNITIEVE SCHADE OF VERLIEZEN DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, (WAAR RELEVANT VEROORZAAKT DOOR): (I) VERLIES VAN PRODUCTIE, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN CONTRACT, VERLIES OF SCHADE VAN GOODWILL OF REPUTATIE, ONGEMAK, STRESS, NOOD, VERLIES VAN CLAIM, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN DATA OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES; (II) UW ONVERMOGEN VAN GEBRUIK, ONGEAUTORISEERD GEBRUIK, VERTRAGING, PRESTATIE OF NON-PRESTATIE VAN DE SITE; (III) ONGEAUTHORISEERDE TOEGANG OF MANIPULATIE VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OF TRANSMISSIES; (IV) DE VOORZIENING OF TEKORTKOMING IN HET LEVEREN VAN SERVICES, INCLUSIEF DOOR DE ACCOMMODATIE VERSTREKTE SERVICES OF GELEVERDE PRODUCTEN, (GEDEELTELIJKE) ANNULERING(EN) OF OVERBOEKINGEN; (V) FOUTEN OF ONJUISTE INFORMATIE OP DE SITE, OF ENIGE ONJUISTE INFORMATIE, INCLUSIEF (DOCH NIET BEPERKT TOT DE (DESCRIPTIEVE) INFORMATIE (INCLUSIEF TARIEVEN, BESCHIKBAARHEID EN BEOORDELINGEN VAN DE ACCOMMODATIE , ZOALS TER BESCHIKKING IS GESTELD OP DE SITE), SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN; (VI) ELKE TRANSACTIE DIE IS INGEVOERD VIA DE SITE; (VII) ELKE SCHADE AAN DE ACCOMMODATIE INCLUSIEF SCHADE AAN UW COMPUTER OF COMPUTERSYSTEEM VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, GEDURENDE, OF DOOR TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE SITE WAARVOOR HET HYPERLINKS VERSCHAFT; OF (VIII) ANDERSZINS ONTSTANE SCHADE DOOR DE SITE; OF (IX) ENIG (PERSOONLIJK) LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN ACCOMMODATIE, OF ANDERE SCHADE TOEREKENBAAR AAN DE ACCOMMODATIE (ZIJN WERKNEMERS, DIRECTIE, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF AANGESLOTEN BEDRIJVEN) (X) ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, AL DAN NIET GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS EEN BETROKKEN PARTIJ GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID OP SCHADE. Overmacht is een geval buiten de controle van de Gedekte Partijen en omvat, maar is niet beperkt tot natuurrampen, weersomstandigheden, brand, kernrampen, elektromagnetische puls (EMP), terreuraanslagen, rellen, oorlog, brandstichting, opstanden, gewapende conflicten van welke aard ook, arbeidsdisputen, buitensluitingen, stakingen, tekorten, regeringsacties of beperkingen, plunderingen, faillissementen, machinestoring, netwerk-/systeemonderbrekingen of -defecten, quarantaine, internet- of communicatiestoring, epidemies, pandemies enz. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enige extra kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheidsautoriteit. Geen enkele Gedekte Partij is aansprakelijk voor de schending van enige voorwaarde of garantie van de accommodatie, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete voorwaarden of garanties dat goederen geschikt zijn voor een bepaald doel, of garanties op de verkoopbaarheid, noch is geen enkele Gedekte Partij verantwoordelijk voor welk wangedrag van een accommodatie dan ook (inclusief de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden), met betrekking tot alle producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de Site. Agoda garandeert geen continu toegang, zonder onderbreking, tot de Site.

Agoda draagt de verantwoordelijkheid die is vereist volgens de relevante wetgeving alleen in het geval van schuld door moedwillig of opzettelijk wangedrag, of in geval van grove nalatigheid in het leveren van de relevante service. Voor zover mogelijk toegestaan overeenkomstig de relevante geldende wetgeving, en met inachtneming van de in de Gebruiksvoorwaarden uiteengezette beperkingen, zal de aansprakelijkheid van Agoda Bedrijven, in totaal, de kleinste waarde van (a) de totale kosten van uw boeking, zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één geval of een reeks met elkaar verbonden gevallen) zijn, of (b) tweehonderd en vijftig Amerikaanse dollar (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid). Indien er een te hoog of verkeerd tarief door Agoda is veroorzaakt, kunt u voor alle onjuiste tarieven een claim indienen, niettegenstaande wat hierboven is vermeld.

Bovendien, kan beperking of uitzondering op bovengenoemde verantwoordelijkheid niet worden toegekend overeenkomstig de relevante geldende wetten. In zulke gevallen, zal Agoda de verantwoordelijkheid op zich nemen voor zover dat mogelijk is volgens de relevante wetten. Vorderingen dienen zo snel mogelijk na het zich voordoen van het incident te worden ingediend. Claims die onrechtmatig te laat zijn ingediend, kunnen als nietig worden beschouwd. Alleen bonafide claims worden in overweging genomen.

Overige bepalingen

Agoda heeft op geen enkele manier (rechtstreeks of indirect, onafhankelijk of samen met welke partij dan ook) bezit of beheer, noch opereert of heeft controle over de accommodaties, of enige kamers in zulke accommodaties. De Accommodaties zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor het leveren van accommodatie services en het welkom heten van gasten die via Agoda hebben geboekt.

U gaat ermee akkoord om Agoda Bedrijven, hun dochterondernemingen en andere aangesloten maatschappijen, en hun partners, betalingsdienstverleners en andere van toepassing zijnde derden te compenseren voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade of verlies, inclusief juridische kosten en kosten die Agoda oploopt of ondergaat ten gevolge van (i) elke overtreding of het niet naleven door u van wetten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) elke handeling, het niet handelen, of verzuim door u, of (iii) elk geschil of elke procesvoering als gevolg van uw handeling, het niet handelen of verzuim. Als u de Site gebruikt voor, of in naam van, een derde (“Derde”), zoals een familielid of een reisgenoot, bent u verantwoordelijk voor enige fout dan ook, in de juistheid van de geleverde informatie in verband met zulk gebruik. Bovendien moet u de Derde informeren over alle van toepassing zijnde voorwaarden. Elke klant die de Site gebruikt, voor of in naam van een Derde, gaat ermee akkoord Agoda te compenseren voor, en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, vervolgingen en eisen (inclusief de procedurekosten), die voortkomen uit het niet-nakomen van de hierboven beschreven verplichtingen door de Derde, of de gebruiker.

U bent ten alle tijde onderworpen aan de plaatselijke wetten en regelgeving. Zaken die legaal zijn in bepaalde landen kunnen illegaal zijn in andere. U dient zichzelf op de hoogte te stellen over de van toepassing zijnde beperkingen. Agoda kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval de accommodatie u weigert in te checken, of u vraagt te vertrekken wegens juridisch of reglementaire redenen.

Voor uw gemak, zijn de Site en de Gebruiksvoorwaarden in een aantal talen en plaatselijke versies vertaald (in sommige gevallen geïdentificeerd door verschillende topniveau domeinnamen), maar zij zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en een vertaalde versie, heeft de Engelstalig versie van de Gebruiksvoorwaarden de prioriteit.

De Gebruiksvoorwaarden worden als scheidbaar beschouwd. In het geval dat een voorwaarde onafdwingbaar of ongeldig wordt bepaald, moet deze voorwaarde evengoed in de door de wet toegelaten hoogste mate afgedwongen worden en zo'n bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van welke andere overblijvende voorwaarden dan ook. De gescheiden voorwaarden moeten vervangen worden door een voorwaarde die de originele bewoording en bedoeling zo goed mogelijk benadert.

Agoda behoudt zich het recht voor de Site en/of welk onderdeel ervan dan ook, naar eigen goeddunken, voor zover is toegestaan volgens de relevante wetgeving, tijdelijk of permanent aan te passen, op te schorten of stop te zetten, inclusief welke dienst of product beschikbaar via de Site dan ook en/of uw gebruik van de Site, of welk onderdeel ervan dan ook. In het geval van beëindiging van de Site, zullen de bij Agoda gemaakte reserveringen worden nagekomen, ongeacht of u een notificatie ontvangt. U bent nog altijd gebonden aan de verplichtingen van de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de door u gemaakte garanties en aan de disclaimers en beperking van de aansprakelijkheid. Bovendien is Agoda niet aansprakelijk tegenover u of welke derde dan ook voor de stopzetting van uw toegang tot de Site. Agoda behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden (of onderdelen ervan) te wijzigen of te herroepen naar eigen goeddunken. Accommodaties hebben het recht op wijziging van hun aanbiedingen en dit ligt buiten de controle van Agoda.

Om twijfel uit te sluiten zijn de Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing op commerciële contractuele relaties die Agoda eventueel heeft met anderen, inclusief maar niet beperkt tot, de accommodaties en bepaalde marketingpartners.

Lokale belastingbonnen zijn uitsluitend beschikbaar vanuit accommodaties voor boekingen waarbij betalingen zijn gedaan bij de accommodatie. Voor vooruitbetaalde boekingen (betaling aan Agoda), kunnen wij u een lokale factuur voor boekingen in Singapore leveren, aangezien Agoda een belastingsresident van Singapore is. Maar ook Agoda-betalingsbewijzen elders.

De Gebruiksvoorwaarden, en de verlening van onze diensten, worden onderworpen en geïnterpreteerd in overeenkomstig de wetten van Singapore, zonder referentie naar de Singaporese regels inzake wetconflicten en welk dispuut dan ook, dat voortkomt uit de Gebruiksvoorwaarden en onze diensten, en kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Singapore. De Wet inzake Contracten (Rechten van Derden) (“The Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden.

Het niet-afdwingen van een recht door Agoda resulteert niet in het automatisch afstand doen van dat recht. U mag uw rechten niet toewijzen of overdragen, tenzij wij daarmee instemmen. We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en de rechten en verplichtingen die hieronder vallen naar eigen goeddunken toe te wijzen. We mogen de Gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook wijzigen door een gewijzigde versie te posten op de Site. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden vervangt alle voorafgaande versies. Uw boekingen zijn onderhevig aan de op dat moment van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden.

12. Over Agoda - Veelgestelde vragen (FAQs)

Alle onze offline reserveringservice die via de Site zijn verleent, zijn door Agoda Company Pte verstrekt. Ltd., dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, opgericht volgens de wetten van Singapore en met zijn geregistreerde zetel op 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 en is geregistreerd bij de Regelgevende Autoriteit voor Boekhouding en Bedrijven van Singapore (“Accounting and Corporate Regulatory Authority”) met registratienummer 200506877R.

Agoda wordt bij het bieden van services aan u met betrekking tot uw reserveringen op verschillende locaties door bepaalde gelieerde bedrijven ondersteund (''Klantenservicebedrijven''). Bij dit soort services zijn inbegrepen het accepteren en afhandelen van betalingen voor boekingen, het bieden van klantenservice, het onderhouden van contact met de accommodaties en het afhandelen van klachten en restituties.

Klantenservicebedrijven bieden uitsluitend services met betrekking tot uw reserveringen, maar hosten, beheren of onderhouden niet de agoda.com website (of enige andere website). Agoda.com is uitsluitend gezeteld op het geregistreerde kantoor in Singapore, en niet op het kantoor van enig Klantenservice Bedrijf ergens anders in de wereld. Deze Klantenservice Bedrijven zijn niet geautoriseerd om op te treden als Agoda's proces- of servicevertegenwoordigers, zij hebben geen autoriteit om Agoda te vertegenwoordigen, of welk contract dan ook aan te gaan in de naam van, voor, of ten behoeve van Agoda. U bent ook niet in staat om in of via enige van deze kantoren reserveringen te maken, aangezien reserveringen uitsluitend via de Site kunnen worden gemaakt.

Daarnaast, hebben Agoda en aanverwante bedrijven, diverse dochterbedrijven, filialen en kantoren over de hele wereld, die bepaalde niet klantgerichte, interne zaken uitvoeren (''Agoda ondersteuning Ondersteuningsbedrijven''). Deze Agoda Ondersteuningsbedrijven zijn niet geautoriseerd om op te treden als Agoda's proces- of servicevertegenwoordigers, zij hebben geen autoriteit om Agoda te vertegenwoordigen, of welk contract dan ook aan te gaan in de naam van, voor, of ten behoeve van Agoda, tenzij daarvoor nadrukkelijke toestemming is gegeven door Agoda.

Agoda en de aan haar gelieerde bedrijven (inclusief alle Klantenservice en Ondersteunings Bedrijven) treden niet op als reisagent, behalve indien anders staat vermeld op de Site. Voor meer informatie over onze Partner die de Ancillary Services aanbiedt (vluchten, huurauto's), raadplaag a.u.b. de desbetreffende website van die Partner.

Neem contact op met Agoda Company Pte. voor alle vragen over agoda.com, de services, of de Site, of uw behoefte aan het sturen of aanbieden van enig document, correspondentie of andere vorm van communicatie met betrekking tot agoda.com, de Site of andere onderwerpen. Ltd. directly.

Meer informatie of vragen?

Wij danken u dat u de website van Agoda bezocht voor het maken van een reservering of het inwinnen van informatie. We hopen dat u de gebruiksvoorwaarden nuttig heeft gevonden. Voor aanvullende informatie, en om meer te weten te komen over Agoda, verwijzen wij u naar onze FAQs op de Site.