Klik hier om de gebruiksvoorwaarden van onze Vliegtickets te lezen

Agoda Gebruiksvoorwaarden


Laatst bijgewerkt in maart 2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Agoda's Site en de via deze aangeboden diensten. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van die welke door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik meer maken van de Site of de diensten.

ALLEEN VOOR AMERIKAANSE KLANTEN:  Deze gebruiksvoorwaarden bevatten een overeenkomst tot verplichte arbitrage, wat betekent dat u ermee akkoord gaat om alle geschillen met betrekking tot deze site, het gebruik van onze diensten of deze voorwaarden op te lossen met bindende arbitrage in plaats van een gerechtelijke procedure op te starten. U kunt uw goedkeuring van deze overeenkomst tot verplichte arbitrage alleen intrekken door de onderstaande procedures te volgen. Deze voorwaarden omvatten ook een vrijwaring van het recht op juryrechtspraak.

In de Gebruiksvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Met Agoda wordt bedoeld: Agoda Company Pte. Ltd., een bedrijf in Singapore met maatschappelijke zetel in 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049.712

Met Aanverwante bedrijven worden bedoeld: Agoda Services Co., Ltd., Agoda International Pte. Ltd, actief in het Verenigd Koninkrijk, Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International (Maleisië) Sdn. Bhd., Agoda International Philippines Corporation of Agoda International USA LLC.

Met de Site wordt bedoeld: de websites en toepassingen die eigendom zijn van of op andere wijze geëxploiteerd worden door Agoda

De Gebruiksvoorwaarden omvatten diverse voorwaarden, waaronder die welke hieronder zijn vermeld. De voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde door Agoda aangeboden Diensten en programma's.

Privacybeleid, Voorwaarden voor veilig winkelen, Agoda Prijsgarantie, Reserveringsgarantie, Annuleringsvoorwaarden, Restitutievoorwaarden, AgodaCash-voorwaarden, Richtlijnen voor gastbeoordelingen, Veel gestelde vragen

Agoda kan van tijd tot tijd wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden aanbrengen, door deze op de site te publiceren.

De Gebruiksvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de overeenkomst tussen u, Agoda en Aanverwante bedrijven en vervangen elke eerdere overeenkomst of afspraak.

1. Reikwijdte van onze Diensten

A. Accommodatie Reservering Facilitering

Via de Site biedt Agoda een online platform waarop u kunt rondkijken naar verschillende types logies en tijdelijke accommodatie, inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot hotels, hostels, appartementen met service, B&B's, kamers te huur, cottages, ryokans, enz. (tezamen “accommodatie(s)” genoemd) en kunt verzoeken om boekingen te maken bij deze accommodaties, inclusief het van tevoren betalen voor deze boekingen met een creditcard, betaalpas, e-wallet of een andere betalingsmethode om een betaling te verwerken (“Betalingsinstrument”). Door een boeking te maken via de Site doet u een aanbod om een reservering te maken tegen de getoonde prijs voor deze reservering en enige andere op de site vermelde algemene voorwaarden. Dit wordt een bindend contract in Singapore, overeenkomstig de gebruikersvoorwaarden, zodra de accommodatie en daarmee Agoda deze accepteren. U ontvangt via e-mailbevestiging een bewijs van de bevestigde boeking van de accommodatie (met een voucher voor vooraf betaalde accommodaties), wat betekent dat de reservering door de accommodatie is bevestigd. De "dank u wel pagina" betekent dat uw reserveringsverzoek is ontvangen en gereed is voor voltooiing van proces, u hoeft verder niets te ondernemen. We behouden ons het recht voor om boekingen af te wijzen zoals hieronder beschreven.

Bij de verlening van onze diensten is de informatie over accommodaties die we weergeven gebaseerd op de informatie die aan ons verstrekt is door onze leveranciers of dienstverleners (inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de accommodaties, hun vertegenwoordigers, distributeurs, bestemmingsmanagementbedrijven (DMC's = destination management companies), kanaalmanagers, partners, enz.). Op deze wijze wordt accommodaties, of hun vertegenwoordigers, toegang verleend tot een extranet of een andere connectiviteitsoplossing, waarmee zij volledig verantwoordelijk zijn voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid, beschrijving, foto's, boekingsvoorwaarden, hotelbeleid en andere informatie die getoond wordt op de Site. Hoewel we redelijke commerciële zorg en kunde aanwenden bij de uitvoering van onze diensten, controleren we niet of, en kunnen we niet garanderen dat, alle informatie juist, volledig, correct en up-to-date is, noch kunnen we verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten (inclusief inhoudelijke en typografische fouten), onderbrekingen (al dan niet ten gevolge van een (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van de Site of anderszins), onjuiste, misleidende of valse informatie of het niet leveren van informatie. Elke accommodatie blijft steeds verantwoordelijk voor de precisie, volledigheid en juistheid van de accommodatie-informatie die op de Site getoond wordt. Er kunnen zich mogelijk veranderingen voordoen in de marktvoorwaarden of marktomstandigheden waardoor de op de Site getoonde informatie onjuist of gedateerd kan raken. In geval van problemen zal onze Klantenservice commercieel redelijke inspanningen gebruiken om u te helpen en als contactpunt met de accommodatie functioneren. Houd er rekening mee dat Agoda één van vele kanalen is die accommodaties gebruiken om hun kameraanbod beschikbaar te maken voor reservering. Als een zoekresultaat aangeeft dat een bepaalde accommodatie geen kamers meer beschikbaar heeft, dan houdt dat in de dit kamertype niet beschikbaar is voor reservering via Agoda.

De Site vormt geen en mag niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling van (de kwaliteit, het serviceniveau of de beoordeling van) welke accommodatie dan ook dat op de Site staat. We verwerpen hierbij uitdrukkelijk enige verklaring, garantie of verbintenis met betrekking tot de kwaliteit, status of geschiktheid van welke accommodatie dan ook die op de Site staat. De accommodaties kunnen op de site volgens verschillende criteria worden geklasseerd (aantal sterren, beoordelingen, enz.). De standaardklassering is gebaseerd op een automatisch algoritme dat nu en dan geüpdatet of aangepast kan worden, en dat verschillende factoren in acht neemt zoals onder andere aanbiedingen en tarieven, historische populariteit, hoeveel geld door Agoda verdiend wordt, conversie (de verhouding tussen reserveringen en websitebezoekers), aantal verkochte nachten, annuleringen, kwaliteit van de content, gastbeoordelingsscores, aantal sterren, enz. Agoda heeft momenteel een 'Preferred Partner'-programma, waarbij bepaalde accommodaties de kans krijgen om hun zichtbaarheid op de website te verbeteren. Zulke plaatsingen van 'Preferred Partners' zullen worden gemarkeerd of een heldere bewoording bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kan Agoda accommodaties de mogelijkheid van gesponsorde plaatsingen aanbieden, waarbij ze voor een hoge plaatsing betalen. Zulke gesponsorde plaatsingen worden gemarkeerd of bevatten een heldere bewoording.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken in uitzonderlijke gevallen boekingen te weigeren of te annuleren, en we melden deze weigering of annulering via e-mail aan u via het adres dat u bij het maken van de boeking heeft doorgegeven. Typische redenen om een boeking af te wijzen of te annuleren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Accommodatieverzoek(en), het daadwerkelijk of ogenschijnlijk op individuele of groepsbasis en zonder voorafgaande toestemming verhandelen van via de Site geboekte accommodaties ("Wederverkoop"), het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, voorvallen van overmacht, handels- of economische sancties, embargo's, wettelijke beperkingen, (verdenkingen van) fraude of diefstal, vermoedelijke criminele activiteit, verdachte boekingen, opgave door u van misleidende of onjuiste informatie, problemen met Betalingsinstrumenten, ongepast gedrag, bedreigingen, beledigingen, geweld, weigering om informatie te verstrekken, praktische obstakels, communicatieproblemen, onmiskenbare fouten (zie hieronder), voorgeschiedenis, vermelding op een zwarte lijst van de regering of internationale organisaties (V.S., E.U., V.N., Singapore), enz. In geval van het weigeren of annuleren van een boeking door Agoda en indien er al een betaling heeft plaatsgevonden, ontvangt u een restitutie van de totale boekingswaarde (behalve in het geval van Wederverkoop, of in een ander geschikt geval zoals ongeautoriseerd gebruik van de Site of een ondegelijk gebruik van de Site, waarbij dergelijk gebruik schadelijk voor ons is, waardoor de restitutie van de totale boekingswaarde, of enig deel daarvan, niet gerechtvaardigd is). Restitutie zal niet plaatsvinden in het geval van ongeautoriseerde Wederverkoop vanwege vele negatieve factoren, inclusief het nadeel van dit soort praktijken heeft op onze geautoriseerde en gecontracteerde affiliate partners, accommodaties die Agoda inventaris bieden op contractuele en vertrouwelijke basis, en het verlies en de negatieve impact op het merk Agoda wegens ongeautoriseerde wederverkopers die de zaken van Agoda ondermijnen, dit kan onder andere het plaatsen van onverkochte inventaris, zonder ons medeweten, op sites van concurrenten van Agoda zijn. We behouden ons ook het recht voor om gebruikers (die op een “zwarte lijst” staan) te weren van de Site, op een permanente of tijdelijke basis, naar ons eigen goeddunken. Een dergelijke gebruiker die op een zwarte lijst staat, moet niet proberen de Site te gebruiken onder enige andere naam of via enige andere gebruiker. Bekijk ook het gedeelte onder het kopje Betaling - Creditcard - “Boek nu, betaal later” - Leeftijd - Fraude voor meer informatie over onze fraudepreventiemaatregelen.

In uitzonderlijke gevallen, mogen wij een boeking annuleren of weigeren, of aanpassen vanwege "kennelijke fouten", onafhankelijk van de origine van zulke fouten. Voor de duidelijkheid, een kennelijke fout is een fout op de Site (in bijvoorbeeld de prijsvoorwaarden, voorwaarden of punten) welke ieder redelijke persoon niet als normaal zou beschouwen. Indien uw boeking een duidelijke fout bevat, geven wij dit via e-mail aan u door via het door u bij het maken van de boeking doorgegeven adres, passen we de boeking of toegekende punten op grond daarvan aan en restitueren we indien  van toepassing een deel van of het volledige in rekening gebrachte bedrag.

Let er a.u.b. ook op dat verdachte groepsboekingen ook afgewezen of geannuleerd kunnen worden door Agoda of de accommodatie, omdat de meeste accommodaties specifieke procedures hebben voor groepsboekingen. Neem voor meer informatie contact op met ons Klantenservice team

Omstandigheden zoals lopende renovaties, fouten in de accommodatieboeking en specifieke verzoeken van de gast kunnen de kwaliteit van uw verblijf beïnvloeden. Zorg ervoor dat u de accommodatie bij het inchecken informeert over eventuele speciale verzoeken of vereisten die u hebt.

Informatie over sterklasseringen

Het aantal sterren of andere scores van accommodaties, of enige verwijzingen op de Site naar de score op de Site (“Accommodatiescores”) worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De Accommodatiescores zijn gebaseerd op informatie die we hebben ontvangen van onze leveranciers, inclusief de accommodaties, en kunnen rekening houden met de faciliteiten, tarieven, beoordelingen en services van de accommodatie. Accommodatiescores kunnen afwijken van de beoordelingen die zijn toegekend door de regeringsautoriteiten op het gebied van toerisme. We voeren geen onafhankelijke verificatie uit van de sterklasseringen. Een sterklassering zegt alleen maar iets over het comfortniveau dat u mag verwachten in een bepaalde accommodatie, waarbij een hoger aantal sterren in het algemeen duidt op een hoger niveau van comfort en voorzieningen. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie a.u.b. de gedetailleerde beschrijving op de Site. Houd er a.u.b. rekening mee dat sterklasseringen flink kunnen verschillen op basis van de locatie, beschikbare alternatieven, de plaatselijke marktvoorwaarden, gewoontes en andere omstandigheden. Derhalve is het mogelijk dat een sterklassering in een bepaald land of stad niet vergeleken kan worden met dezelfde sterklassering in een ander land of stad ten gevolge van deze omstandigheden. Sterklasseringen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs alle voorzieningen of diensten die beschikbaar kunnen zijn in een accommodatie en sommige voorzieningen en faciliteiten zijn wellicht niet beschikbaar in elke kamer of in elk etablissement met een bepaald aantal sterren. Als er bepaalde voorzieningen of faciliteiten belangrijk zijn voor u, neem dan contact op met onze Klantenservice en vraag naar de beschikbaarheid van zulke voorzieningen of faciliteiten.

B. Andere ondersteunende Diensten

Agoda biedt een online platform waarop u verschillende diensten kunt bekijken zoals vluchten en autoverhuur, (“Ancillary Services”) en boekingen kunt maken voor deze Ancillary (Extra) Services. Hoewel de Agoda site een platform biedt waarop u kunt browsen en reserveringen kunt maken voor deze Ancillary Services, worden deze Ancillary Services aangeboden door partners (“Partners”) van Agoda die met zorg door Agoda zijn geselecteerd. De weergegeven vluchten en de zoek- en reserveringsservices op de Agoda Site worden bijvoorbeeld momenteel verzorgd door Booking Holdings Inc. bedrijven KAYAK of priceline.com en hun respectievelijke leveranciers. Deze partners worden duidelijk vertoond op de site wanneer u zoekt naar Ancillary Services en een link wordt gegeven naar de gebruiksvoorwaarden en of privacy beleid van de Partner, welke van kracht zal zijn op de overeenkomst tussen u en onze Partner voor de gereserveerde Ancillary Services.

Door via de Site een Ancillary Service te boeken, maakt u een aanbod om een reservering te boeken (bijv. een vlucht of huurauto) tegen de getoonde prijs voor deze boeking op de Site en enige andere op de Site vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Dit zal een bindend contract worden na aanvaarding door Agoda, wat op zijn beurt betekent dat de boeking bevestigd is door de Partner. De Partner zal de aanvaarding van uw Ancillary Service boeking aangeven via een naar u verzonden e-mailbevestiging. De partner behoudt het recht voor om boekingen af te wijzen die niet conform hun gebruiksvoorwaarden zijn.

2. Gebruik van de Site

Agoda werkt ook samen met andere ondernemingen, inclusief Booking.com B.V., om wereldwijde reserveringsmogelijkheden voor accommodaties aan gasten aan te bieden. In sommige gevallen ontvangt u communicatie die verwijst naar deze ondernemingen. Agoda kan mogelijk ook de optie bieden om Ancillary Services te boeken (vluchten en huurauto's) in samenwerking met geselecteerde Partners zoals hieronder staat omschreven.

Agoda geeft u een beperkte, ingeperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Site te bezoeken en alleen zoals uitdrukkelijk is toegelaten in de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Buiten deze beperkte licentie verlenen we u geen andere rechten of licentie met betrekking tot de Site; alle rechten of licenties die hierbij niet uitdrukkelijk verleend worden zijn voorbehouden. De inhoud en de informatie op de Site, alsmede de software en infrastructuur die gebruikt worden om desbetreffende inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van Agoda of zijn leveranciers en dienstverleners, met inbegrip van de Accommodaties en Ancillary Services. U mag de Site alleen gebruiken om bonafide en wettige inlichtingen in te winnen of boekingen te doen en u verbindt zich er hiermee toe geen speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te doen of reserveringen in de verwachting van vraag. U verbindt zich ertoe dat de betalingsgegevens die u ons verstrekt bij het maken van een boeking volledig correct zijn. U verbindt zich er ook toe juiste en foutloze e-mail-, post- en/of andere contactgegevens te verstrekken aan Agoda en erkent dat Agoda deze gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen in het geval dat dit nodig mocht blijken te zijn. Raadpleeg ook ons Privacy Beleid.

In lijn daarmee, als een voorwaarde voor het gebruik van deze Site, stemt u ermee in de Site of zijn inhoud of informatie niet te gebruiken voor enige commerciële of niet-persoonlijke doeleinden (direct of indirect) of voor enig doeleinde dan ook dat illegaal is, onwettig of verboden door de Gebruiksvoorwaarden. Behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming gaat u ermee akkoord alle informatie, software, producten of diensten die verkregen zijn van de Site, niet te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, te licentiëren, er afgeleid werk van te creëren, door te geven, te verkopen of weder te verkopen. Verder ziet u ervan af:

 • de Site of de inhoud ervan te gebruiken voor niet-geautoriseerde commerciële doeleinden (zoals verdere verspreiding of herverkopen van boekingen zonder toestemming);
 • speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te maken;
 • inhoud of informatie van de Site te raadplegen, te controleren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere automatische middelen of welke manuele procedure dan ook voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • de beperkingen in headertags die robots uitsluiten op de Site te schenden of te omzeilen of andere maatregelen te omzeilen die genomen worden om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die een volgens ons onredelijk of disproportioneel grote belasting uitoefent of zou kunnen uitoefenen op onze infrastructuur;
 • deeplinks aan te maken naar welk deel van de Site dan ook (inclusief, zonder beperking, aankooppaden) voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming;
 • inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de Site weder te verkopen, te gebruiken, kopiëren, controleren (bv. spider, scrape), te tonen, downloaden of te reproduceren voor welke commerciële of concurrerende activiteit of doeleinde dan ook;
 • welk deel van de Site dan ook te “framen”, te “mirroren” of op een andere manier op te nemen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • onwettige (volgens alle eventueel toepasbare wetten en regels) posts te verstrekken aan of via de Site of welke posts dan ook die aanzetten tot illegale activiteit;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die materiaal bevatten dat schadelijk, obsceen, pornografisch, ongepast, ontuchtig, gewelddadig, vulgair, godslasterlijk, racistisch, discrimerend, beledigend, bedreigend, kwetsend, pestend, hatelijk of op een andere manier verwerpelijk beschouwd kan worden;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die eerrovend, lasterlijk, onjuist of smadend materiaal bevatten;
 • postings te verstrekken die inbreuk plegen op welke intellectuele eigendomsrechten dan ook of andere rechten van een entiteit of persoon schenden, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, octrooien/patenten, handelstekens, wetten inzake handelsgeheimen, privacyrechten of publiciteit;
 • welke post dan ook te leveren waarop u het recht niet hebt ze beschikbaar te maken volgens de wet of door contractuele of vertrouwelijke relaties;
 • zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of te liegen over uw affiliatie met een persoon of entiteit of ze op een andere manier verkeerd voorstellen of een andere indentiteit aan te nemen als het de bedoeling daarvan is een ander te misleiden, bedriegen of op te lichten;
 • identificators te manipuleren, inclusief door headers te vervalsen, om de herkomst van welke post die u verstrekt dan ook te verbergen;
 • de Site te gebruiken op een manier die het gebruik van de Site of de computer van andere gebruikers zou kunnen schaden, onbruikbaar maken, overbelasten of hinderen of er op een andere manier zou mee kunnen interfereren of de werking van welke software, hardware of telecommunicatiemateriaal dan ook zou kunnen schaden, verstoren of beperken;
 • pogen onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Site, enige gerelateerde websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Site, door middel van hacking, password-mining of enige andere middelen;
 • materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via om het welke middelen die niet opzettelijk beschikbaar gemaakt zijn via de Site, inclusief het harvesten of op een andere manier verzamelen van informatie over anderen zoals e-mailadressen;
 • mee te doen aan bedrieglijke praktijken die beogen de organische pagina met zoekresultaten van een zoekmachine (SERP = search engine results page) te manipuleren of zoekmachineoptimalisatietechnieken (“SEO” = search engine optimization) toe te passen die geacht worden strijdig te zijn met de gebruikelijke richtlijnen met betrekking tot zoekmachines. SEO praktijken die als onethisch worden bestempeld, of "black hat" (oftewel "spamdexing") zijn inclusief, maar niet beperkt tot, cloaking, meta data en titel tags, content scraping, link programma's, Google bombs, keyword stuffing, verborgen tekst en links, doorway en cloaked pagina's, link framing of programma's, blog commentaar spam, etc.;
 • of iets anders doen dat schade kan berokkenen aan de Site, Agoda, Aanverwante bedrijven en hun werknemers en reputatie, of op een andere manier een negatieve impact zou kunnen hebben;
 • helpen of bijdragen aan enige van bovenstaande zaken.

Tenzij anders uitdrukkelijk toegelaten, mogen websites geen hyperlinks aanmaken naar welke pagina dan ook voorbij de homepage van de Site of de Site of welke pagina dan ook, alsmede het materiaal erop, framen, noch mogen een entiteiten welk aspect van de Site dan ook hyperlinken in e-mails voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Agoda.

Door een boeking te maken op de Site verklaart en garandeert u dat u niet onderhevig bent aan welk internationaal sanctieprogramma dan ook.

Indien en voor zover van toepassing zal u voldoen aan al uw verplichtingen op het gebied van belastingen, inhoudingen of anderszins zoals vereist door het land waar u woonachtig bent.

Agoda kan eigen technologie of technologie van derden (bijvoorbeeld Google reCAPTCHA v3) op pagina's van zijn website gebruiken om de website tegen kwaadwillende aanvallers of anderen die de website misbruiken te beschermen.

3. Prijzen, Agoda Prijsgarantie, extra kosten, Belastingen en toeslagen, en Agoda-wisselkoersen

Houd er rekening mee dat, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, alle prijzen op de Site uitsluitend voor kamerreserveringen zijn, voor de specifieke verblijfsdata en het specifieke aantal personen. Onder voorbehoud van wat hieronder uiteengezet wordt, geeft Agoda voordat u een reservering bevestigt het te betalen totaalbedrag inclusief belastingen en servicetoeslagen weer, en ook wat inbegrepen is. Indien u opties selecteert of meer informatie geeft, werken wij het totaalbedrag bij.

A. Prijzen en Beste-prijsgarantie voor accommodaties

We streven ernaar de meeste concurrerende prijzen te hebben en we willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw verblijf bij een accommodatie. Indien u nadat u via ons geboekt heeft de door u gereserveerde accommodatie op het internet met dezelfde boekingsvoorwaarden voor een lagere prijs vindt, dan vergoeden wij onderhevig aan de voorwaarden van de Beste-prijsgarantie het verschil tussen onze prijs en de lagere prijs. Om een claim geldig te laten zijn onder deze garantie, dient deze te voldoen aan en te worden ingediend overeenkomstig alle relevante voorwaarden van onze Beste-prijsgarantie.

Soms zijn er goedkopere tarieven beschikbaar op de Site voor een specifiek verblijf in een accommodatie voor hetzelfde type kamer. Deze door de accommodaties vastgestelde tarieven kunnen echter verbonden zijn met speciale beperkingen en voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van annulering en terugbetaling. Check a.u.b. het kamertype en de details van het tarief grondig op zulke eventuele voorwaarden, alvorens uw boeking te doen. Hetzelfde kamertype kan verschillende tarieven hebben, afhankelijk van zulke beperkingen en voorwaarden (zie ook sectie 6 hieronder).

De Beste-prijsgarantie is niet van toepassing op Ondersteunende diensten die op de site worden aangeboden.

B. Extra kosten van accommodaties

Naast de accommodatiekosten, brengen sommige accommodaties verplichte servicekosten, toeslagen en lokale belastingen in rekening (bijvoorbeeld resort- of faciliteitentoeslagen, vervoerstransfers en stadsbelastingen). Indien wij op de hoogte zijn van deze servicekosten en lokale belastingen, geven wij ze bij uw accommodatiekosten weer. Deze servicekosten en lokale belastingen kunnen rechtstreeks door de accommodatie in rekening worden gebracht, naast de prijs die u voor uw reservering betaalt.
Standaard kamerreserveringen zijn voor een bezetting van één of twee personen. Voor extra gasten of bedden worden normaal gesproken toeslagen in rekening gebracht. Een accommodatie kan weigeren om toe te staan dat extra gasten in een kamer verblijven - u dient voor elke kamer die u reserveert precies aan te geven hoeveel personen erin zullen verblijven, inclusief kinderen.

Bij de accommodatie worden toeslagen in rekening gebracht voor alle services en producten die u gebruikt die niet bij de accommodatiekosten inbegrepen zitten, zoals uitdrukkelijk in de boekingsvoorwaarden beschreven. Toeslagen voor faciliteiten die u tijdens uw verblijf gebruikt en producten die u consumeert (bijvoorbeeld parkeergelegenheid, internettoegang, eten en drinken) zitten niet bij de accommodatiekosten inbegrepen, tenzij dit aangegeven is.

Tijdens speciale evenementen en perioden, vereisen sommige accommodaties dat alle gasten extra services kopen (bijvoorbeeld een diner op Oudejaarsavond). Indien wij op de hoogte zijn van een vereiste extra service die u moet kopen, geven wij het bij de boekingsvoorwaarden of bij uw accommodatiekosten weer.

Om naar accommodaties op bepaalde locaties te reizen (bijvoorbeeld eilanden in de Malediven), dienen alle gasten van tevoren tegen betaling van een toeslag vervoerstransfers te regelen. Sommige accommodaties vereisen dat Agoda ten tijde van de reservering de betaling voor de transfers in rekening brengt. Wij geven deze extra transfertoeslagen bij uw totaalprijs weer. Agoda beheert of regelt deze transfers niet, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, frequentie of het serviceniveau van het vervoer.

Indien u onzeker bent of zorgen heeft over de toeslagen, kunt u bij de accommodatie of bij de Klantenservice verifiëren welke toeslagen er eventueel naast uw reservering betaald dienen te worden.

C. Extra kosten voor Ondersteunende diensten

Houd er rekening mee dat alle prijzen voor Ondersteunende diensten op de Site door onze Partners worden vastgesteld, tenzij anders aangegeven. Raadpleeg de desbetreffende algemene voorwaarden van de Partner voor toeslagen die mogelijk op uw reservering van toepassing zijn (bijv. luchthavenbelasting).

Uw reservering, en eventuele Ondersteunende diensten die u aankoopt, zijn exclusief verzekering.

D. Omzetting van munteenheden

De in Agoda-plaatsingen weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die door de accommodaties in de Munteenheid van de accommodatie ingesteld worden. U kunt ervoor kiezen om de prijzen van een plaatsing in de Munteenheid van de accommodatie of in een Weergegeven munteenheid te bekijken. Indien uw betaalpas of account dit mogelijk maakt, kunnen wij u voordat u de boeking betaalt de mogelijkheid geven om de Betalingsmunteenheid te kiezen.

Definities
 • Munteenheid van uw betaalrekening is de standaard munteenheid van de betaalpas of account die u gebruikt om voor een boeking te betalen.
 • Betalingsmunteenheid is de munteenheid waarmee de boeking bij u in rekening wordt gebracht.
 • Weergegeven munteenheid is de munteenheid die u kiest voor het bekijken van prijzen op onze Site. 
 • Munteenheid van de accommodatie is de munteenheid waarin de accommodatie of dienstverlener de tarieven van hun plaatsingen, accommodaties of diensten op onze Site bepaalt en door Agoda uitbetaald wil worden. De Munteenheid van de accommodatie is standaard de officiële munteenheid in het gebied waar de accommodatie of service zich bevindt.
 • Aangegeven koers – De gemiddelde koers van Bloomberg Generic Composite Rate op de dag zelf.
 • Dagelijks aangepaste koers – De Bloomberg Generic Composite Rate op de dag dat de betaling verwerkt wordt, plus 5% wisselkosten.

Accountprovidertarieven
Indien uw Betalingsmunteenheid afwijkt van de munteenheid van uw betaalaccount, zal uw accountprovider zodra de transactie in uw account plaatsvindt vaststellen welke wisselkoers er gebruikt dient te worden. Uw accountprovider kan een hogere of lagere koers dan Agoda aanbieden, en kan toeslagen voor een buitenlandse transactie bij u in rekening brengen. Agoda heeft geen invloed op of profijt van de wisselkoersen of toeslagen van uw accountprovider.

Agoda-koersen
Indien uw Betalingsmunteenheid hetzelfde is als de Munteenheid van uw betaalrekening, maar van de Munteenheid van de accommodatie of uw Weergegeven munteenheid verschilt, dan gebruikt Agoda de Aangegeven koers of de Dagelijks aangepaste koers om prijzen om te zetten. De koers die van toepassing is hangt af van welke opties u tijdens het bekijken van plaatsingen en het boeken selecteert, zoals hieronder beschreven.

In andere munteenheden omgezette prijzen zijn indicatief
Indien u een Weergegeven munteenheid kiest die van de Munteenheid van de accommodatie verschilt, toont Agoda indicatieve prijzen die op basis van onze Aangegeven wisselkoers omgezet zijn. De prijs in de omgezette Weergegeven munteenheid is een voorlopige schatting van de prijs in uw Weergegeven munteenheid - deze staat niet vast. De omgezette prijs in de Weergegeven munteenheid wordt voor uw gemak aangeboden, om u in staat te stellen om verschillende tarieven, pakketten en voorwaarden in de munteenheid van uw voorkeur te vergelijken.
Aangezien de kamerprijzen door accommodaties in de Munteenheid van de accommodatie worden ingesteld, hangt het bedrag dat u voor een boeking betaalt van drie variabelen af.

 • de Betalingsmunteenheid;
 • of uw boeking Nu betalen, Boek nu & betaal later, of Betaal bij het hotel is;
 • de wisselkoers tussen de Betalingsmunteenheid en de Munteenheid van de accommodatie op de dag dat we uw betaling verwerken.

Nu betalen-boekingen
Indien u de Betalingsmunteenheid wijzigt, updaten wij uw totaalprijs om het bedrag weer te geven dat we bij uw betaalaccount verwerken. We kunnen dit doen, omdat we de wisselkoers van dat moment kennen. Indien u een Betalingsmunteenheid kiest die van de Weergegeven munteenheid van de accommodatie verschilt, gebruikt Agoda de Dagelijks aangepaste koers om het bedrag om te zetten. Voor alle andere Nu betalen-transacties, gebruiken we onze Aangegeven koers om munteenheden om te zetten.

Boek nu & betaal later-boekingen
Indien uw Betalingsmunteenheid verschilt van de Munteenheid van de accommodatie of de Weergegeven munteenheid, gebruikt Agoda op uw betalingsdatum onze Dagelijks aangepaste koers om de Munteenheid van de accommodatie naar de Betalingsmunteenheid om te zetten. Indien u uw Betalingsmunteenheid wijzigt, geven wij de prijs in de Munteenheid van de accommodatie weer die gebruikt wordt om op uw betaaldatum het totaalbedrag vast te stellen en de geschatte omgezette prijs die op basis van de huidige Dagelijks aangepaste koers bij u in rekening wordt gebracht. Dit doen we omdat we niet weten wat op uw betaaldatum de precieze wisselkoers zal zijn.

Betaal bij het hotel-boekingen
Indien u een boeking met Betaal bij het hotel maakt, updaten we uw totaalprijs om het bedrag dat u in de Munteenheid van de accommodatie zult betalen weer te geven. U betaalt de accommodatie rechtstreeks in de Munteenheid van de accommodatie of in een andere door de accommodatie geaccepteerde munteenheid. Indien u in een andere munteenheid of met een betaalaccount die een andere munteenheid gebruikt betaalt, hangt het daadwerkelijke bedrag dat u betaalt af van de wisselkoers(en) die door de accommodatie en uw betalingsprovider gebruikt worden. Op deze factoren heeft Agoda geen invloed.

Informatie over kosten voor Belastingen en toeslagen

Om uw accommodatietransactie gemakkelijker te laten verlopen, kan uw Betalingsinstrument belast worden met kosten voor belastingen en toeslagen (“Belastingen en toeslagen”), tenzij anders aangegeven. Met betrekking tot accommodaties bevatten deze kosten een geschat bedrag ter recuperatie van het bedrag dat Agoda aan de accommodatie betaalt in verband met uw reservering voor belastingen die verschuldigd zijn door de accommodatie, inclusief zonder beperking verkoop- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, kamerbelasting, accijnsbelasting, btw en/of andere soortgelijke belastingen. Op bepaalde locaties kan het belastingbedrag ook door de overheid opgelegde servicetoeslagen of andere toeslagen omvatten die niet rechtstreeks betaald worden aan de belastingdiensten maar op grond van de wet door de accommodatie geïnd moeten worden. Het bedrag dat in verband met uw reservering voor belastingen voor u aan de accommodatie is betaald, kan afwijken van het door ons geschatte en het bij de bij u in rekening gebrachte kosten inbegrepen bedrag. Het saldo van de toeslag voor Belastingen en toeslagen, indien van toepassing, is een toeslag die Agoda behoudt als deel van de compensatie voor onze diensten en om de kosten van uw boeking te dekken, inclusief, bijvoorbeeld, de kosten van de klantenservice. Als het saldo negatief is, dekt Agoda het verschil. De kosten voor Belastingen en toeslagen variëren op basis van een aantal factoren, inclusief zonder beperking, het bedrag dat Agoda aan de accommodatie betaalt en de locatie van de accommodatie waar u zult verblijven, en kan winst bevatten die Agoda behoudt.

De leveranciers van accommodaties nemen als verkopers alle toepasbare belastingen in het gefactureerde bedrag op, en Agoda betaalt deze bedragen rechtstreeks aan de verkopers. Agoda is geen medeverkoper die verbonden is aan de verkopers bij wie we uw reisvoorzieningen boeken of reserveren. De belastbaarheid, het toepasbare belastingstarief en het soort belastingen variëren sterk naargelang de locatie.

Voor transacties met betrekking tot accommodaties die in bepaalde rechtsgebieden liggen, zijn de kosten voor Belastingen en toeslagen op uw Betalingsinstrument een betaling voor de belasting die Agoda dient te innen en over te maken aan het rechtsgebied voor belasting over bedragen die Agoda behoudt ter compensatie van diensten.

Voor reserveringen waar u rechtstreeks aan de accommodatie dient te betalen, kunnen de Belastingen en toeslagen al dan niet bij de prijs zijn inbegrepen. Controleer a.u.b. de boekingsvoorwaarden en uw bevestigingse-mail of voucher of neem contact op met het team van onze Klantenservice.

Op sommige locaties kunnen accommodaties door lokale wetgeving vereist zijn om stadsbelasting, bedbelasting, toeristenbelasting of gelijksoortige belastingen rechtstreeks in rekening te brengen.

Belastingen en toeslagen voor Ondersteunende diensten die u eventueel aankoopt, worden in onze algemene voorwaarden of die van de Partner beschreven.

4. Privacy

We respecteren uw privacy. Bekijk voor meer informatie ons Privacybeleid.

5. Betaling - Creditcard - "Boek nu, betaal later"- Leeftijd - Fraude

Voor van tevoren betaalde boekingen voor accommodaties op Agoda, machtigt u ons om, om uw identiteit te verifiëren, uw informatie die voor het verwerken door dienstverleners of de financiële instelling die uw Betalingsinstrument levert, zoals een creditcard of betaalpas, vereist is te verzamelen en te verwerken (inclusief het d.m.v. een derde verzamelen en verwerken). De over u verzamelde persoonlijke gegevens die door derden gedeeld kunnen worden (inclusief om uw transactie te verwerken en/of uw account te onderhouden), worden in ons Privacybeleid vermeld.

Om de betaling voor vooraf betaalde accommodatieboekingen te voltooien, machtigt u Agoda of een Aanverwant bedrijf om na reservering en bevestiging van de boeking, of in het geval van een "Boek nu, betaal later"-boeking op een in de bevestigings-e-mail vermeld tijdstip in de toekomst, het volledige bedrag van de boeking in rekening te brengen (afhankelijk van de boekingsvoorwaarden, soms zonder enige mogelijkheid van terugbetaling van de accommodatie, zie hieronder). Zorg er indien u gebruikmaakt van "Boek nu & betaal later" voor dat uw Betalingsinstrument geldig is en op de toekomstige betaaldatum over voldoende krediet beschikt. Mocht het Betalingsinstrument om welke reden dan ook op deze datum niet kunnen worden belast, dan wordt uw boeking geannuleerd, tenzij u zekerstelt dat de betaling op tijd wordt gemachtigd. Controleer a.u.b. de reserveringsdetails grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Agoda of het Aanverwante bedrijf verwerkt terugbetalingen, indien en wanneer van toepassing, binnen een redelijke termijn. In geval van terugboekingen, terugbetalingen of aanpassingen, machtigt u ook de uitbetaling aan uw Betalingsinstrument d.m.v. de dienst die het verwerken van betalingstransacties verwerkt. Voor bepaalde accommodaties brengt Agoda niets bij uw Betalingsinstrument in rekening, omdat u uw verblijf rechtstreeks aan de accommodatie betaalt (betaling achteraf). In zulke gevallen kunnen sommige accommodaties uw creditcard echter vooraf controleren, een aanbetaling of direct de volledige prijs van de reservering in rekening brengen. Accommodaties kunnen uw creditcardgegevens nodig hebben om uw reservering zeker te stellen. In dat geval stuurt Agoda uw creditcardgegevens rechtstreeks naar de accommodatie waar u heeft geboekt, en kunnen wij uw Betalingsinstrument verifiëren (vooraf controleren). Om de gegevens van uw Betalingsinstrument te beschermen en te coderen wanneer het naar ons overgedragen wordt, gebruiken we “Secure Socket Layer (SSL)”-technologie voor onze diensten. Houd er rekening mee dat uw bank voor de transactie extra toeslagen in rekening kan brengen.

Bepaalde Betalingsinstrumentbedrijven brengen bij hun aangesloten banken een toeslag in rekening voor het verwerken van "buitenlandse transacties". Wanneer u cardtransacties uitvoert en de ontvanger gebruikt een bank die zich in een ander land bevindt dan de bank die uw kaart heeft verstrekt, kan er een grensoverschrijdende transactietoeslag of een soortgelijke toeslag in rekening worden gebracht. Uw verstrekkende bank kan deze toeslag aan u (de cardgebruiker) doorberekenen. Neem voor meer informatie contact op met uw bank, aangezien Agoda hier geen enkele invloed op heeft.

In het geval van Betalingsinstrumentfraude of onbevoegd gebruik door derden van uw Betalingsinstrument, dient u onmiddellijk contact met uw bank of uitgever van de kaart op te nemen, zodra u zich bewust wordt van een dergelijk onbevoegd gebruik. Als u vermoedt dat er een onbevoegde of frauduleuze boeking gemaakt is via Agoda, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met de Klantenservice.

Om een boeking te maken dient u ouder dan 18 jaar te zijn (of meerderjarig, indien die leeftijd in uw land of gebied boven de 18 jaar ligt) en de volledige wettelijke capaciteit om de transactie uit te voeren te hebben (of toestemming van uw wettelijke voogd te hebben om dit te doen). U verklaart dat het Betalingsinstrument dat u gebruikt van u is, dat u geautoriseerd bent om de boeking te maken met dit Betalingsinstrument en dat er voldoende saldo is om de kosten van de transactie te dekken. U aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die gemaakt zijn onder uw naam of account.

U verklaart dat de gegevens die u ons verstrekt bij de boeking volledig juist zijn. Agoda behoudt zich het recht voor om bepaalde Betalingsinstrumenten niet te accepteren. Agoda mag naar eigen goeddunken andere betaalwijzen toevoegen of verwijderen. Voor uw gemak biedt Agoda de mogelijkheid om uw Betalingsinstrumentgegevens veilig in uw account op te slaan. Indien u ervoor kiest om een creditcard of betaalpas bij Agoda op te slaan, vragen wij u de volgende keer dat u deze gebruikt om een boeking te maken mogelijk niet om de CVV-code of beveiligingscode. U vindt meer informatie in ons Privacybeleid.

U vindt meer informatie in ons Privacybeleid. In bepaalde gevallen kunnen we extra informatie of controles vereisen om de boeking te valideren en te bevestigen, zoals in meer detail uitgelegd wordt op de Site. Er kan een kleine controleheffing of pre-autorisatie op uw card worden toegepast. Dit geldt ook wanneer u gebruik maakt van "Boek nu & betaal later". Het saldo wordt na bevestiging in rekening gebracht, of in het geval van "Boek nu & betaal later" op de toekomstige betaaldatum (zie bovenstaande opmerking over mogelijke annulering indien de creditcard om welke reden dan ook op deze datum niet kan worden belast). Reserveringen zijn niet bevestigd totdat u een bevestigings-e-mail met een voucher heeft ontvangen, en het is mogelijk dat een Accommodatie tijdens de fraudecheck volgeboekt raakt, in welk geval de reservering niet meer beschikbaar zal zijn. Agoda kan in zulke gevallen nooit aansprakelijk gehouden worden. Extra opgegeven informatie wordt behandeld in overeenkomst met strenge industriestandaarden om de privacy te beschermen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van encryptie bij de overdracht en gespecialiseerde verificatiemiddelen. Als u ervoor kiest de extra informatie niet op te geven of als we niet tevreden zijn met de ontvangen extra informatie, wordt de boeking geannuleerd omdat deze onvolledig is, en worden eventueel in rekening gebrachte bedragen (inclusief de eventuele verificatietoeslag) volledig gerestitueerd.

Informatie over termijnbetalingen

In bepaalde jurisdicties ondersteunt Agoda termijnbetalingen (“Termijnbetalingen” of “Uitgestelde betalingen”). Deze service wordt niet door Agoda aangeboden, maar door een derde (“Termijnbetalingsbemiddelaar”). Indien u in Termijnbetalingen wilt betalen, dient u de algemene voorwaarden van de termijnbetalingsstructuur van de Termijnbetalingsbemiddelaar en/of een aanvullende betalingsovereenkomst met Agoda te accepteren, die op de website van de Termijnbetalingsbemiddelaar beschikbaar is. Indien u niet aan de vereisten voldoet of indien u de algemene voorwaarden van de Termijnbetalingsbemiddelaar niet accepteert, zijn Termijnbetalingen onbeschikbaar voor u. Indien u de algemene voorwaarden van de Termijnbetalingsbemiddelaar niet naleeft, bent u onderhevig aan de in de algemene voorwaarden van de Termijnbetalingsbemiddelaar vermelde gevolgen. Agoda behoudt zich het recht voor om uw boeking te annuleren, indien u de algemene voorwaarden van de Termijnbetalingsbemiddelaar niet naleeft. U stemt ermee in om te betalen, bent volledig aansprakelijk voor het volledige bedrag van de boeking en u accepteert dat Agoda het recht heeft om het door u te betalen bedrag aan de Termijnbetalingsbemiddelaar toe te wijzen.

Informatie over mislukte betalingen

Betalingen op de Site kunnen om verschillende redenen mislukken. In deze gevallen zal Agoda uw alternatieven bieden om er voor te zorgen dat uw reservering kan worden voltooid. Indien u vragen heeft neem dan contact op met onze klantenservice afdeling.

6. Boekingsvoorwaarden - Annuleringen, No-Shows, vroegtijdig vertrek en laat inchecken - Specifiek Accommodatie Beleid - Speciale Behoeften - Extra Agoda diensten en producten

Door een accommodatie te reserveren op onze Site aanvaardt u, en gaat u akkoord met, de relevante boekingsvoorwaarden van de accommodatie, inclusief het annulerings- en no-showbeleid dat toepasbaar is op die boeking en met alle extra algemene (leverings-)voorwaarden van de accommodatie die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of tijdens uw verblijf, inclusief door het Hotel geleverde diensten en/of aangeboden producten (de algemene en leveringsvoorwaarden van een Hotel kunnen verkregen worden bij de accommodatie in kwestie). Het algemene annulerings- en no-show-beleid van elke accommodatie staat ter beschikking op de Site op de pagina's met accommodatie-informatie of onder “Boekingsvoorwaarden”, “Annuleringsbeleid” of soortgelijk en in de bevestigingsemail en op de voucher. Let er a.u.b. op dat de annulering u in rekening gebracht kan worden overeenkomstig het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie, in sommige gevallen voor het volledige verblijf of de eerste nacht. We bevelen u aan het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie grondig door te lezen alvorens de reservering te maken. Als u niet op tijd incheckt in uw accommodatie op de dag van uw reservering en de accommodatie niet op de hoogte brengt, kan het resterende deel van uw reservering geannuleerd worden en kunt u mogelijk geen recht hebben op een terugbetaling, afhankelijk van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de accommodatie. Ongeacht het annuleringsbeleid van de accommodatie, behoudt Agoda zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen, wat op de Site aangegeven wordt. Controleer de gegevens van de accommodatie grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Sommige accommodaties rekenen extra voor een vroege check-in of late check-out.

Als u uw reservering wilt herzien, wijzigen of annuleren, kijk dan in uw bevestigingsemail en volg de aanwijzingen erin, gebruik ons selfservice-tool of neem contact op met onze Klantenservice.

Veel accommodaties hebben speciale beleid met betrekking tot kinderen, bijkomende reizigers en/of huisdieren. Zoals hierboven aangegeven, raden wij u aan contact op te nemen met de Klantenservice of de accommodatie zelf om de beleidsregels na te gaan.

Speciale Behoeften: Als u speciale behoeften hebt (bv. een voor rolstoelen toegankelijke kamer) moet u contact opnemen met de Klantenservice of de accommodatie en controleren of er aan de speciale behoeften voldaan kan worden. Houd er rekening mee dat alle speciale verzoeken onderhevig aan beschikbaarheid zijn en niet door Agoda gegarandeerd worden. Afhankelijk van het beleid van de van toepassing zijnde accommodatie wordt uw reservering terugbetaald, geannuleerd of gewijzigd als er niet voldaan kan worden aan speciale behoeften. Indien mogelijk, zal uw verzoek bij aankomst worden bevestigd. Agoda is niet aansprakelijk jegens u voor eventuele door u geleden schade of kosten indien de accommodatie niet aan uw speciale behoeften voldoet.

Informatie over Agoda Prijswaarschuwingen

U kunt ervoor kiezen om Agoda "Prijswaarschuwingen" voor Accommodaties op onze Site aan te zetten. Indien u daarvoor kiest, sturen wij u een Prijswaarschuwig wanneer de prijzen van de gekozen Accommodatie(s) en de aangegeven tijdsperiode op onze Site veranderen. Prijswaarschuwingen zijn niet voor specifieke types kamer of andere kenmerken van de Accommodatie (bijv. inclusief ontbijt, vol pension of type bed). Er zal een maximum van één Prijswaarschuwing per Accommodatie per dag naar u worden gezonden. Het versturen van een Prijswaarschuwing zal uitsluitend worden geactiveerd voor prijswijzigingen buiten een 'materialiteitsdrempel' die wij instellen. Het type Prijswaarschuwing dat wij naar u zullen zenden, zal afhankelijk zijn van het gemiddelde dat wij gebruiken, en zal plaatsvinden via e-mail als uw gekozen Site de Agoda website is, of via pushnotificatie als uw gekozen Site onze Agoda app is. U bent zelf verantwoordelijk voor het updaten van uw Prijswaarschuwingsinstellingen. Prijswaarschuwingen binnen uw instellingen zullen naar u blijven worden verzonden, zolang u uw Prijswaarschuwingsinstellingen niet wijzigt, zelfs als u een boeking heeft gemaakt in de geselecteerde tijdsperiode voor de geselecteerde Accommodatie of een andere Accommodatie. De keuze voor ontvangst van Prijswaarschuwingen zal geen invloed hebben op enige andere keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot communicaties die u van ons ontvangt. Verder, willen wij u natuurlijk de mogelijkheid bieden om op ieder moment geen Prijswaarschuwingen (meer) te ontvangen door op "zet prijswaarschuwingen uit" te klikken, of een soortgelijke bericht in de Prijswaarschuwing die naar u is gestuurd. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie on Privacybeleid.

Informatie over Agoda Secret Deals

Dankzij het "Secret Deals"-programma is Agoda frequent in staat om accommodaties van goede kwaliteit aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Dit houdt in dat u kunt profiteren van grote besparingen op kwaliteitsaccommodaties bij geselecteerde accommodaties wereldwijd, van luxueuze vijfsterrenhotels tot charmante boetiekhotels. Om verschillende redenen geven de accommodaties die deelnemen aan dit programma er de voorkeur aan om anoniem te blijven totdat de boeking bevestigd en betaald is.

Secret Deals worden aangegeven met een specifiek logo en u krijgt belangrijke informatie over deze hotels (indicatie gebied, beschrijving, faciliteiten) voordat u een reservering maakt. U weet niet om welke accommodatie het gaat. Als de boeking eenmaal is voltooid wordt verteld om welk hotel het gaat, waar het ligt en wat de contactgegevens zijn. Om er zorg voor te dragen dat Agoda deze speciale tarieven op een regelmatige basis kan blijven aanbieden, kunnen Secret Deal-boekingen niet worden geannuleerd en wordt er geen restitutie verleend.

Informatie over PointsMAX

Middels het “PointsMAX” programma, biedt Agoda u de mogelijkheid om punten te sparen met bepaalde derde partij loyaliteitsprogramma's (bijv. miles programma's voor airmiles) Voor bepaalde accommodaties, zal u de mogelijkheid hebben om een derde partij loyaliteitsprogramma te selecteren in het PointsMAX menu om aanbiedingen te bekijken, naast onze reguliere aanbiedingen. Indien beschikbaar zal u de optie worden aangeboden van een PointsMAX boeking die punten zal opleveren met het door uw geselecteerde derde partij loyaliteitsprogramma. De punten die u verdient en het programmanaam worden opnieuw bevestigd op uw boekingsformulier en de Bedankt pagina die u ontvangt na het maken van een PointsMAX boeking. Punten worden rechtstreeks, binnen 2 tot 8 weken na de uitcheckdatum, bijgeschreven op uw derde partij programma account. Om onduidelijkheden te voorkomen: het PointsMAX programma is niet van toepassing op Ancillary Services die op de Site worden aangeboden.

Enige belangrijke kanttekeningen voor alle PointsMAX boekingen:

 • Het lidmaatschaps-ID van de beoogde begunstigde van de derde-partij punten dient te behoren tot de gast die in het hotel verblijft (geïdentificeerd door de naam van de hoofdgast);
 • De tarieven voor PointsMAX kunnen mogelijk verschillen van reguliere boekingen et dezelfde voorwaarden;
 • PointsMAX boekingstarieven kunnen niet worden opgesplitst in kamertarief en puntencomponent.
 • Enig van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden zal in zijn volledigheid van toepassing zijn op de PointsMAX boekingen;
 • Alleen premiepunten of miles kunnen worden gespaard, geen statuspunten of punten.
 • Geannuleerde reserveringen zullen geen punten opleveren, ongeacht de financiële annuleringsvoorwaarden.
 • Punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld en zijn niet cumulatief met andere aanbiedingen;
 • De Agoda prijsgarantie is niet van toepassing op PointsMAX boekingen; en
 • De voorwaarden van de derde-partij loyaliteitsprogramma's zijn van toepassing op zo een programma.

Informatie over aanbiedingen

Van tijd tot tijd kan Agoda promotietarieven, vouchers, promocodes, kortingen en speciale aanbiedingen ("Promoties") aanbieden. Tenzij anders vermeld mogen Promoties niet gecombineerd worden en zijn ze onderhevig aan de regels en speciale voorwaarden die aanvullend aan de Agoda Gebruiksvoorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Informatie over Agoda Receptie

Uitsluitend beschikbaar bij geselecteerde accommodaties, kan Agoda u toelaten tot haar "Agoda Receptie" programma, waarbij u via de Agoda App een lijst van uw kosten en het uitchecken (als de betreffende accommodatie dit toelaat) kunt zien, en u relevante notificaties ontvangt voor en gedurende uw verblijf bij de accommodatie die u via Agoda heeft geboekt. U wordt op de hoogte gebracht van uw inschrijving in het Agoda Receptie programma op de Agoda boekingsbevestiging van de betreffende accommodatie. In eerste instantie is inschrijving voor het Agoda Receptie programma gratis, en kunt u ervoor kiezen om uit het Agoda Receptie programma te stappen op een aantal aangewezen moment(en) van uw verblijf. Gemaakte kosten bij de accommodatie tijdens uw verblijf, welke u kunt bekijken via Agoda Receptie, kunnen bijvoorbeeld zijn, roomservice, spabehandelingen, restaurant/(mini)bar, extra bedden, extra verblijf, telefoon, internet, pay-per-view, zakencentrum en andere kosten die zijn gemaakt tijdens uw verblijf. Dit soort kosten kunnen worden bekeken via Agoda Receptie, en worden bijgewerkt gedurende uw verblijf. Alle zichtbare kosten via Agoda Receptie zijn kosten die gemaakt zijn bij, in rekening worden gebracht door, en dienen te worden betaald aan de betreffende accommodatie. Kosten die aan Agoda dienen te worden betaald zijn niet zichtbaar in Agoda Receptie. Verder zult u, aan het einde van uw verblijf, een lijst met gemaakte kosten bij de accommodatie kunnen inzien. U kunt deze lijst e-mailen naar het door u aangegeven e-mailadres. Houd er rekening mee dat de gegenereerde lijst met kosten op Agoda Receptie geen, en niet gezien kan worden als, een belastingfactuur - de relevante belastingfactuur kan alleen rechtstreeks door de betreffende accommodatie worden uitgegeven. De kosten worden in de meeste gevallen in rekening gebracht op het door u gekozen Betalingsinstrument, het Betalingsinstrument dat tijdens het boeken bij Agoda is geregistreerd,  of het Betalingsinstrument dat u bij de betreffende accommodatie tijdens het in- of uitchecken aanbiedt. Voor meer informatie over de beperkte en beveiligde uitwisseling van uw Betalingsinstrumentgegevens door Agoda met de accommodatie die u heeft geboekt, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid. 

Enige geschillen of problemen die u met de zichtbare kosten via Agoda Receptie heeft, dienen rechtstreeks met de betreffende accommodatie te worden opgenomen, en Agoda wijst alle risico's en/of verantwoordelijkheid voor zulke door u gemaakte kosten bij de betreffende accommodatie af. Door het gebruik en de inschrijving in het Agoda Receptie programma biedt Agoda geen garanties of representatie van enige soort, inclusief maar niet beperkt tot, de verkoopbaarheid, de geschiktheid, of de conditie voor enig specifiek gebruik. Agoda garandeert niet, en vertegenwoordigt niet, dat het Agoda Receptie programma altijd accuraat, betrouwbaar of vrij van fouten is, of zal zijn. Deelname aan het Agoda Receptie programma, is op eigen risico.

7. Rechten op de Intellectueel Eigendomsrecht - Handelsmerkverklaring

Het merk(teken) "Agoda", alsmede bepaalde lokale taal schrijfwijzen, is een geregistreerd merk en is gelicentieerd aan Agoda en/of aangesloten bedrijven in vele landen wereldwijd, inclusief, maar niet beperkt tot, de VS, de EU, Canada, Singapore, Thailand, Japan, China, India, Maleisië, Australië, Rusland, Korea, Indonesië, the VAE, Zwitserland, etc. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Site geïdentificeerd worden, kunnen de naam, handelsmerk, handelsnaam, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding van Agoda, zijn licentiehouder of geassocieerde bedrijven of een derde zijn. Het gebruik van de Site van welke naam, handelsnaam, handelsteken, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of -markering dan ook die behoren aan een derde en de beschikbaarheid van specifieke goederen of diensten van zulke derde via de Site, mag niet beschouwd worden als een goedkeuring of sponsoring van de Site door zulke derde of de deelname door zulke derde in de aanbieding van goederen, diensten of informatie via de Site. Agoda bezit de auteursrechten op de Site. U mag het intellectuele eigendom van Agoda niet gebruiken zonder onze toestemming.

De Site bevat auteursrechtenmateriaal, handelsnamen en andere eigendomsinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto's, grafische voorstellingen en kan in de toekomst video's, grafische voorstellingen, muziek en geluid bevatten. De volledige inhoud van de Site is beschermd door het auteursrecht. Wij, en onze licentiehouders, bezitten het auteursrecht en/of het databankenrecht bij de selectie, coördinatie, ordening en verbetering van zulke inhoud, alsook in de originele inhoud ervan. U mag de inhoud niet wijzigen, publiceren, doorgeven of deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, er afgeleid werk van creëren, of op enige andere manier exploiteren, in zijn geheel of gedeeltelijk behalve zoals voorzien in de Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld, is de software die vereist wordt voor onze diensten of beschikbaar is op of gebruikt wordt door de Site, en de rechten op de intellectuele eigendom (inclusief de handelsmerken, dienstenmerken, logo's, ontwerpen, auteursrechten enz.) in de inhoud en informatie en materiaal op de Site eigendom van Agoda, zijn geaffilieerde of geassocieerde bedrijven, licentiehouders, leveranciers (inclusief de accommodaties) of dienstverleners. Agoda is niet aansprakelijk voor door de auteursrechten beschermd materiaal dat verstrekt wordt door derden of enige inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht door zulke derden.

U mag de informatie van de Site alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder het auteursrecht is kopiëren, herdistributie, overdracht, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming en die van de eigenaar van de auteursrechten. In het geval van het toegestaan kopiëren, de herdistributie of publicatie van het auteursrechtenmateriaal mogen er geen wijzigingen of weglatingen gedaan worden aan de auteurstoewijzing, de handelsmerklegende of de auteursrechtverklaring. U erkent dat u geen enkele eigendomsrechten verwerft door auteursrechtenmateriaal te downloaden.

We kunnen hypertextlinks aanbieden naar andere sites die beheerd worden door andere personen. Door zo'n link te gebruiken erkent u dat u de Site verlaat en doorgaat op uw eigen verantwoordelijkheid.

Claims bij Inbreuk op het Auteursrecht

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door ons beheerd wordt, uw auteursrecht schendt, dan kunnen u of uw agent (“de klager”) ons een schriftelijk bericht sturen dat de volgende informatie bevat:

1. de naam en het adres van de klager;

2. waar de klager niet de auteursrechteigenaar of de exclusieve licentiehouder is, de naam en het adres van de auteursrechteigenaar of exclusieve licentiehouder;

3. waar de klager geen inwoner is van Singapore, het adres van de klager voor dienstverlening in Singapore;

4. een telefoonnummer, een faxnummer (indien voorhanden) en een e-mailadres waarop de klager bereikt kan worden;

5. voldoende details die ons in staat stellen het werk waarvan beweerd wordt dat het auteursrecht ervan geschonden is, te identificeren;

6. voldoende details die ons in staat stellen de naar verluidt schendende elektronische kopie te identificeren en te lokaliseren, inclusief de online locatie van de elektronische kopie;

7. een verklaring dat de klager eist dat we de elektronische kopie verwijderen of de toegang ernaar onmogelijk maken;

8. een verklaring dat de klager te goeder trouw gelooft dat de elektronische kopie het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk schendt;

9. een verklaring dat de informatie in de verklaring juist is;

10. een verklaring dat de klager de (a) eigenaar of exclusieve licentiehouder van het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk is of (b) geautoriseerd is om te handelen in naam van deze eigenaar of exclusieve licentiehouder;

11. een verklaring dat de klager zich onderwerpt aan de jurisdictie van de rechtbanken in Singapore met het oog op de procedures onder de relevante provisies in de Wet op het Auteursrecht van Singapore.

Het bericht moet ondertekend worden door de klager en als aangetekende brief gestuurd worden naar het adres dat vermeld is onder Sectie 12, ter attentie van: Legal Department – Copyright Claims.

We zullen alle berichten die voldoen aan de hierboven beschreven vereisten bekijken en behandelen in overeenkomst met de toepasbare wet.

We raden u aan overleg te plegen met uw juridische adviseur alvorens u een klacht indient. Wees u er ook van bewust dat u schuldig kunt zijn aan een overtreding of aansprakelijk voor de schade als u een onterechte klacht neerlegt met betrekking tot de inbreuk op het auteursrecht.

8. Beoordelingen - Verdere correspondentie - Rechten op Gebruikerscontent - Andere services

Door een boeking te voltooien gaat u ermee akkoord bevestigingsboodschappen (e-mail en/of sms) te ontvangen en tevens een uitnodiging voor het schrijven van een beoordeling die we u onmiddellijk na uw verblijf in de accommodatie sturen, gevolgd door één of meerdere herinneringen. Het schrijven van een beoordeling is optioneel. Voor de duidelijkheid, de bevestiging en de gastenbeoordeling, communicatie met de gast (e-mails, SMS) zijn transacties en maken geen deel uit van nieuwsbrieven of marketing e-mails, waarvoor u zich kunt afmelden (zie voor meer informatie ons Privacy Beleid) Met betrekking tot Ancillary Services, de Partner die de Ancillary Services aanbiedt kan u mogelijk uitnodigen om een enquête in te vullen over de aangeboden Ancillary Services. De afgeronde gastenbeoordeling (inclusief eventuele bijlagen) kunnen worden geüpload op de relevante informatiepagina op de Site, enkel en alleen met het doel om (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over de service (niveau) en de kwaliteit van de Accommodatie. Door een beoordeling te posten en de inhoud, zoals foto's in te dienen, verleent u Agoda de volledige, eeuwigdurende, vrije, overdraagbare en onherroepelijke rechten op alle opgegeven gebruikersinhoud, inclusief uw naam. Agoda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken evaluaties te vertalen, te bewerken, aan te passen, te weigeren of te verwijderen. U bevestigt dat u de Gastenbeoordelingen Richtlijnen naleeft. Bovendien, verklaart en garandeert u dat (i) u alle rechten op de gebruikersinhoud die u post of op een andere manier verspreidt, bezit of controleert of dat u op een andere manier het wettige recht heeft om zulke gebruikersinhoud te posten en te verspreiden op of via de Site; en (ii) deze inhoud correct en niet misleidend is; en (iii) het gebruik en het posten of een andere vorm van overdracht van deze inhoud de Gebruikswaarden of enige andere toepasbare wetten en regels niet schenden en geen rechten van een persoon of entiteit schenden of leiden tot schade. U verleent Agoda verder het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die uw of Agoda's rechten op de inhoud schenden door inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinhoud die u verstrekt of indient.

Door gebruikers ingediende inhoud wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Agoda is geenszins verplicht om zulke inhoud te behandelen als eigendomsrechtelijke informatie. Zonder het voorafgaande te beperken, behoudt Agoda zich het recht voor de inhoud naar eigen goedvinden te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het wissen, bewerken, wijzigen, afwijzen of weigeren om hem te posten. Agoda is geenszins verplicht om u te betalen voor de inhoud die u indient of de mogelijkheid te bieden om de inhoud te bewerken, wissen of op een andere manier te wijzigen, zodra dit ingediend is bij Agoda. Agoda heeft geen plicht om het auteurschap van de inhoud toe te wijzen aan u en is niet verplicht om enige vorm van toewijzing door derden af te dwingen. Zie a.u.b. het Beleid van Agoda op de Site voor meer details.

Als het bepaald is dat u de morele rechten op de inhoud behoudt (inclusief de attributie- en integriteitsrechten), verklaart u hiermee dat (a) u niet eist dat er persoonsidentificerende informatie wordt gebruikt in verbinding met de inhoud of enige afgeleide werken, upgrades of updates ervan; (b) u geen bezwaar hebt tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, het wissen en de exploitatie van de inhoud door Agoda of zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen; (c) u voor altijd afziet van enige aanspraak tot enige en alle morele rechten van een auteur in de hele inhoud of die aanspraak niet zult eisen; en (d) u Agoda en zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen voor altijd bevrijdt van alle vorderingen die u anders zou kunnen laten gelden tegen Agoda op grond van zulke morele rechten.

9. Reisadviezen - Visumvereisten

Hoewel de meeste reizen zonder incidenten verlopen, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico's inhouden dan het reizen naar andere. We vragen onze passagiers om kennis te nemen van reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die afgekondigd worden door hun regeringen alvorens hun reis te boeken, vooral wanneer er gereisd wordt naar internationale bestemmingen.

Door accommodaties op bepaalde bestemmingen te tonen, verklaart of garandeert Agoda niet dat het reizen naar zulke plaatsen aanbevolen wordt of risicoloos is en Agoda kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies dat voortvloeit uit het reizen naar zulke bestemmingen. Agoda kan onder geen omstandigheden aansprakelijk gehouden worden voor incidenten die zich voordoen tijdens uw verblijf in de accommodatie. U wordt nadrukkelijk aangeraden om de relevante reisadviezen na te trekken die uitgegeven worden door uw regering voor elk land dat u bezoekt en om de noodzakelijke voorzorgen te nemen. U wordt ook aangeraden een persoonlijke reisverzekering af te sluiten.

Agoda kan niet aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade doordat u niet beschikte over de vereiste paspoorten, visums en documenten voor uw reis. U wordt aangeraden navraag te doen bij de relevante ambassades, consulaten en/of visa-afdelingen van de landen die u wil bezoeken. Het is uw verantwoordelijkheid om welke reisdocumenten die u dan ook nodig hebt, te verkrijgen.

Let er a.u.b. op dat sommige landen strenge regels en reglementen hebben met betrekking tot de import van beperkte en verboden goederen, voorwerpen of substanties. Die kunnen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot alcohol, tabak, parfums, drugs, geneesmiddelen, boeken, films, DVD's, pornografisch materiaal, eten, planten, dierlijke elementen, organen, enz. Het is uw verantwoordelijkheid de van toepassing zijnde regels te kennen en zich eraan te houden. Niet naleven kan leiden tot zware straffen.

10. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de service van Agoda, kunt u contact met ons Klantenservice team opnemen via één van de hier beschreven methodes. We zullen ons best doen om u te helpen. Let er op dat klachten met betrekking tot de accommodatie (beleid, kwaliteitsniveaus, service, faciliteiten, decoratie, eten, etc.) uiteindelijk een onderwerk is voor de accommodatie zelf. Agoda zal rechtstreeks coördineren met de accommodatie om te proberen een wederzijds aanvaarde oplossing te vinden maar kan een dergelijke oplossing niet garanderen. Klachten over Ancillary Services worden beheerd door de gebruiksvoorwaarden van de Partner die de Ancillary Services aanbiedt.

11. Disclaimer van garanties

ALLE INHOUD, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DE SITE STAAN OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN WORDEN AAN U GELEVERD OP BASIS VAN “FEITELIJKE STAAT”, “ZOALS BESCHIKBAAR”. AGODA ACCEPTEERT GEENSZINS AANSPRAKELIJKHEID OF GEEFT GEENSZINS GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OP DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DE WEBSITE. DAARNAAST VERWERPT AGODA IN DE MEEST RUIME ZIN, OVEREENKOMSTIG DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, IEDERE SOORT VAN VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN DE VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE VAKKUNDIGE INSPANNINGEN, INFORMATIONELE INHOUD, TITEL OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AGODA GARANDEERT NIET DAT, OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID DAT DE SITE ZONDER FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZAL OPEREREN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DE SITE EN/OF ZIJN SERVERS VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. AGODA GEEFT GEEN GARANTIE OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE GEPASTHEID, BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN WELK MATERIAAL DAN OOK, VAN WELKE AARD DAN OOK, WELKE OP DE SITE STAAT VOOR WELK DOEL DAN OOK, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN.

TENZIJ AGODA SCHULD TREFT VOOR DOELMATIG OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF GROVE NALATIGHEID, IS AGODA NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE DEFECTEN DAN OOK, DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR FOUTEN OP DE SERVER, VERKEERD GESTUURDE OF OMGELEIDE OVERDRACHTEN, VERBROKEN INTERNETVERBINDINGEN, ONDERBREKINGEN IN DE OVERDRACHT OF DE ONTVANGST VAN BOEKINGEN, OF WELK COMPUTERVIRUS DAN OOK, OF ENIG ANDER TECHNISCH DEFECT, VAN MENSELIJKE OF TECHNISCHE AARD.

BEPERKING OP OF UITZONDERING OP BOVENGENOEMDE VERANTWOORDELIJKHEID KAN NIET WORDEN TOEGEKEND OVEREENKOMSTIG DE RELEVANTE GELDENDE WETTEN. IN ZULKE GEVALLEN, ZAL AGODA DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH NEMEN VOOR ZOVER DAT MOGELIJK IS VOLGENS DE RELEVANTE WETTEN.

12. Algemene Beperking van de Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DE WET HET TOELAAT, ZULLEN AGODA EN AANVERWANTE BEDRIJVEN, INCLUSIEF HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DOCHTERBEDRIJVEN, GEAFFILIEERDEN, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, AGENTEN OF ANDEREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD (SAMEN DE “GEDEKTE PARTIJEN” GENOEMD) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER WELKE PERSOON OF ENTITEIT DAN OOK, VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, COMPENSATORISCHE, CONSEQUENTIËLE OF PUNITIEVE SCHADE OF VERLIEZEN DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, (WAAR RELEVANT VEROORZAAKT DOOR): (I) VERLIES VAN PRODUCTIE, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN CONTRACT, VERLIES OF SCHADE VAN GOODWILL OF REPUTATIE, ONGEMAK, STRESS, NOOD, VERLIES VAN CLAIM, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN DATA OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES; (II) UW ONVERMOGEN VAN GEBRUIK, ONGEAUTORISEERD GEBRUIK, VERTRAGING, PRESTATIE OF NON-PRESTATIE VAN DE SITE; (III) ONGEAUTHORISEERDE TOEGANG OF MANIPULATIE VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OF TRANSMISSIES; (IV) DE VOORZIENING OF TEKORTKOMING IN HET LEVEREN VAN SERVICES, INCLUSIEF DOOR DE ACCOMMODATIE VERSTREKTE SERVICES OF GELEVERDE PRODUCTEN, (GEDEELTELIJKE) ANNULERING(EN) OF OVERBOEKINGEN; (V) FOUTEN OF ONJUISTE INFORMATIE OP DE SITE, OF ENIGE ONJUISTE INFORMATIE, INCLUSIEF (DOCH NIET BEPERKT TOT DE (DESCRIPTIEVE) INFORMATIE (INCLUSIEF TARIEVEN, BESCHIKBAARHEID EN BEOORDELINGEN VAN DE ACCOMMODATIE , ZOALS TER BESCHIKKING IS GESTELD OP DE SITE), SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN; (VI) ELKE TRANSACTIE DIE IS INGEVOERD VIA DE SITE; (VII) ELKE SCHADE AAN DE ACCOMMODATIE INCLUSIEF SCHADE AAN UW COMPUTER OF COMPUTERSYSTEEM VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, GEDURENDE, OF DOOR TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE SITE WAARVOOR HET HYPERLINKS VERSCHAFT; OF (VIII) OF SCHADE DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, ENIG GEBRUIK, VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, OF ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN; (IX) ENIG (PERSOONLIJK) LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN ACCOMMODATIE, OF ANDERE SCHADE TOEREKENBAAR AAN DE ACCOMMODATIE (ZIJN WERKNEMERS, DIRECTIE, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF AANGESLOTEN BEDRIJVEN) (X) ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, AL DAN NIET GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS EEN BETROKKEN PARTIJ GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID OP SCHADE.

Overmacht is een geval buiten de controle van de Gedekte Partijen en omvat, maar is niet beperkt tot natuurrampen, weersomstandigheden, brand, kernrampen, elektromagnetische puls (EMP), terreuraanslagen, rellen, oorlog, brandstichting, opstanden, gewapende conflicten van welke aard ook, arbeidsdisputen, buitensluitingen, stakingen, tekorten, regeringsacties of beperkingen, plunderingen, faillissementen, machinestoring, netwerk-/systeemonderbrekingen of -defecten, quarantaine, internet- of communicatiestoring, epidemies, pandemies enz. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enige extra kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheidsautoriteit. Geen enkele Gedekte Partij is aansprakelijk voor de schending van enige voorwaarde of garantie van de accommodatie, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete voorwaarden of garanties dat goederen geschikt zijn voor een bepaald doel, of garanties op de verkoopbaarheid, noch is geen enkele Gedekte Partij verantwoordelijk voor welk wangedrag van een accommodatie dan ook (inclusief de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden), met betrekking tot alle producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de Site. Agoda garandeert geen voortdurende toegang zonder onderbreking tot de Site.

Agoda draagt de verantwoordelijkheid die is vereist volgens de relevante wetgeving alleen in het geval van schuld door moedwillig of opzettelijk wangedrag, of in geval van grove nalatigheid in het leveren van de relevante service. Voor zover mogelijk toegestaan overeenkomstig de relevante geldende wetgeving, en met inachtneming van de in de Gebruiksvoorwaarden uiteengezette beperkingen, zal de aansprakelijkheid van Agoda in alle gevallen de kleinste waarde zijn van (a) de totale kosten van uw boeking, zoals uiteengezet in de bevestigings-e-mail (voor één geval of een reeks met elkaar verbonden gevallen), of (b) tweehonderd vijftig Amerikaanse dollar (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid). Indien er een te hoog of verkeerd tarief door Agoda is veroorzaakt, kunt u voor alle onjuiste tarieven een claim indienen, niettegenstaande wat hierboven is vermeld.

Bovendien, kan beperking of uitzondering op bovengenoemde verantwoordelijkheid niet worden toegekend overeenkomstig de relevante geldende wetten. In zulke gevallen, zal Agoda de verantwoordelijkheid op zich nemen voor zover dat mogelijk is volgens de relevante wetten. Vorderingen dienen zo snel mogelijk na het zich voordoen van het incident te worden ingediend. Claims die onrechtmatig te laat zijn ingediend, kunnen als nietig worden beschouwd. Alleen bonafide claims worden in overweging genomen.

13. Overige bepalingen

Agoda bezit, overziet, opereert of beheert de accommodaties, of kamers in dergelijke accommodaties, op geen enkele manier (rechtstreeks of indirect), onafhankelijk of samen met welke partij dan ook. De Accommodaties zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor het leveren van accommodatie services en het welkom heten van gasten die via Agoda hebben geboekt.

U gaat ermee akkoord om Agoda, haar dochterondernemingen en andere aangesloten maatschappijen, en hun partners, betalingsdienstverleners en andere van toepassing zijnde derden te compenseren voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade of verlies, inclusief juridische kosten en kosten die Agoda oploopt of ondergaat ten gevolge van (i) elke overtreding of het niet naleven door u van wetten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) elke handeling, het niet handelen, of verzuim door u, of (iii) elk geschil of elke procesvoering als gevolg van uw handeling, het niet handelen of verzuim. Als u de Site gebruikt voor, of in naam van, een derde (“Derde”), zoals een familielid of een reisgenoot, bent u verantwoordelijk voor enige fout dan ook, in de juistheid van de geleverde informatie in verband met zulk gebruik. Bovendien moet u de Derde informeren over alle van toepassing zijnde voorwaarden. Elke klant die de Site gebruikt, voor of in naam van een Derde, gaat ermee akkoord Agoda te compenseren voor, en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, vervolgingen en eisen (inclusief de procedurekosten), die voortkomen uit het niet-nakomen van de hierboven beschreven verplichtingen door de Derde of de gebruiker.

U bent ten alle tijde onderworpen aan de plaatselijke wetten en regelgeving. Zaken die legaal zijn in bepaalde landen kunnen illegaal zijn in andere. U dient zichzelf op de hoogte te stellen over de van toepassing zijnde beperkingen. Agoda is niet verantwoordelijk indien een accommodatie u weigert in te checken of u om wettelijke of regulatoire redenen verzoekt te vertrekken.

Voor uw gemak, zijn de Site en de Gebruiksvoorwaarden in een aantal talen en plaatselijke versies vertaald (in sommige gevallen geïdentificeerd door verschillende topniveau domeinnamen), maar zij zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en een vertaalde versie, heeft de Engelstalig versie van de Gebruiksvoorwaarden de prioriteit.

De Gebruiksvoorwaarden worden als scheidbaar beschouwd. In het geval dat een voorwaarde onafdwingbaar of ongeldig wordt bepaald, moet deze voorwaarde evengoed in de door de wet toegelaten hoogste mate afgedwongen worden en zo'n bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van welke andere overblijvende voorwaarden dan ook. De gescheiden voorwaarden moeten vervangen worden door een voorwaarde die de originele bewoording en bedoeling zo goed mogelijk benadert.

Agoda behoudt zich het recht voor de Site en/of welk onderdeel ervan dan ook, naar eigen goeddunken, voor zover is toegestaan volgens de relevante wetgeving, tijdelijk of permanent aan te passen, op te schorten of stop te zetten, inclusief welke dienst of product beschikbaar via de Site dan ook en/of uw gebruik van de Site, of welk onderdeel ervan dan ook. In het geval van beëindiging van de Site, zullen de bij Agoda gemaakte reserveringen worden nagekomen, ongeacht of u een notificatie ontvangt. U bent nog altijd gebonden aan de verplichtingen van de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de door u gemaakte garanties en aan de disclaimers en beperking van de aansprakelijkheid. Bovendien is Agoda niet aansprakelijk tegenover u of welke derde dan ook voor de stopzetting van uw toegang tot de Site. Agoda behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden (of onderdelen ervan) te wijzigen of te herroepen naar eigen goeddunken. Accommodaties hebben het recht op wijziging van hun aanbiedingen en dit ligt buiten de controle van Agoda.

Lokale belastingbonnen zijn uitsluitend beschikbaar vanuit accommodaties voor boekingen waarbij betalingen zijn gedaan bij de accommodatie. Agoda kan voor vooruitbetaalde boekingen (betaald aan Agoda) in Singapore lokale facturen verstrekken, aangezien Agoda in Singapore belasting betaalt, en buiten Singapore Agoda-facturen.

De Gebruiksvoorwaarden en de verlening van onze diensten zullen in overeenstemming met de wetten van Singapore beheerd en geïnterpreteerd worden, zonder referentie naar de Singaporese regels inzake wetconflicten, en welk dispuut dan ook dat voortkomt uit de Gebruiksvoorwaarden en Agoda-diensten dient uitsluitend aan de competente rechtbanken in Singapore voorgelegd te worden. De Wet inzake Contracten (Rechten van Derden) (Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden.

Het niet-afdwingen van een recht door Agoda resulteert niet automatisch in het afstand doen van dat recht. U mag uw rechten niet toewijzen of overdragen, tenzij wij daarmee instemmen. We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en de rechten en verplichtingen die hieronder vallen naar eigen goeddunken toe te wijzen. We mogen de Gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook wijzigen door een gewijzigde versie te posten op de Site. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden vervangt alle voorafgaande versies. Uw boekingen zijn onderhevig aan de op dat moment van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden.

14. Heersend recht en geschillen

(A) Deze gebruiksvoorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore, zonder verwijzing naar conflicterende wetten in Singapore. Alle geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden of die anderszins verband houdt met de diensteverlening van Agoda, mogen uitsluitend worden aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde rechtbank in Singapore. De Wet inzake Contracten (Rechten van Derden) (Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden.

(B) Alleen voor Amerikaanse klanten:

Deze sectie 14 is alleen van toepassing op Amerikaanse klanten. Lees dit gedeelte aandachtig door. De rechten die u anderszins kunt hebben, worden daardoor beïnvloed. Deze biedt beslechting voor de meeste geschillen door bindende arbitrage in plaats van gerechtelijke en collectieve processen Deze arbitrageclausule blijft na beëindiging van deze Sectie van kracht.

Deze bepaling is bedoeld om de breedste interpretatie en toepassing te geven voor alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met uw relatie met Agoda, waaronder het gebruik van onze website, onze diensten en andere interacties met ons. Agoda zet zich volledig in voor klanttevredenheid. We proberen zorgen of problemen met onze diensten op te lossen. Als we daar niet in slagen, moeten geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Sectie en uw relatie met Agoda of een dochteronderneming, moedermaatschappij of gelieerde bedrijf of bedrijven (hetzij gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie) worden opgelost door bindende arbitrage, behalve als een van ons claims aanhangig maakt bij een rechtbank voor kleine geschillen als ze in aanmerking komen voor een zitting door een dergelijke rechtbank.

Niettegenstaande het bovenstaande kunt u de goedkeuring voor deze bindende arbitragebepaling binnen 30 dagen intrekken nadat deze Sectie van kracht wordt (de 'einddatum voor intrekking'). Dit is de eerste (a) datum waarop u onze website de eerste keer hebt gebruikt, (b) datum waarop u onze diensten de eerste keer hebt gebruikt of (c) datum waarop u een relatie met ons bent begonnen. U kunt uw goedkeuring voor deze arbitrageprocedures intrekken door ons op een van de volgende manieren een schriftelijke kennisgeving te sturen:

 • Door een e-mail te sturen naar arbitration.optout@agoda.com met als onderwerptekst: Gebruiksvoorwaarden – Kennisgeving intrekking goedkeuring VS.
 • Per post of koerier naar het geregistreerde adres van onze juridische afdeling, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.
 • Gebruik ons online klantendienstformulier via deze link. Deze optie wordt ondersteund als u via Agoda hebt geboekt en een bevestigingsnummer hebt.

Om ervoor te zorgen dat de kennisgeving voor de intrekking van de goedkeuring geldig is, moeten we deze uiterlijk 3 dagen na de einddatum voor de intrekking ontvangen, U gaat ermee akkoord dat u een claim in arbitrage of een rechtbank voor kleine geschillen aanhangig moet maken als we geen kennisgeving van u ontvangen, of als we na 3 dagen na de einddatum geen kennisgeving voor de intrekking van de goedkeuring hebben ontvangen.
Voor alle geschillen, ongeacht of deze worden aanhangig worden gemaakt in arbitrage of een rechtbank voor kleine geschillen, moet u ons eerst een schriftelijke beschrijving van uw claim sturen, zodat we de kans hebben het geschil op te lossen. U en wij gaan ermee akkoord om in goed vertrouwen uw claim te bespreken. U kunt om arbitrage vragen als uw claim of geschil niet binnen 60 dagen kan worden opgelost. U moet ons op een van de volgende manieren een schriftelijke kennisgeving van de claim sturen:

 • Door een e-mail te sturen naar arbitration.optout@agoda.com met als onderwerptekst: Gebruiksvoorwaarden – Kennisgeving van geschil in de VS.
 • Per post of koerier naar het geregistreerde adres van onze juridische afdeling, Agoda Company Pte. Ltd., 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712.

De arbitrage van een geschil of claim wordt aanhangig gemaakt in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association ('AAA'), waaronder de regels voor consumentenarbitrage (Consumer Arbitration Rules) van de AAA (indien van toepassing) en zoals gewijzigd door deze Sectie. De AAA-regels en informatie over arbitrage en kosten zijn online beschikbaar op www.adr.org.  Voor zover verschillen bestaan, is deze Sectie doorslaggevend en krijgt deze voorrang op de AAA-regels.

U en wij gaan ermee akkoord dat deze Sectie een transactie in interstatelijke handel aangeeft en deze arbitragebepaling wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Amerikaanse federale arbitragewet en het Amerikaanse federale arbitragerecht en niet onder de staatswetten valt. Alle arbitrages vinden plaats op een redelijk geschikte locatie in de staat waarin u woonachtig bent of op een andere onderling overeengekomen locatie. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd. Een arbiter kan een uitspraak doen die gepast zou zijn in een rechtbank, waaronder voorlopige of declaratoire voorzieningen, voor zover dit vereist is, om aan uw claim te voldoen. Een arbiter kan ook openbare voorlopige voorzieningen toekennen als dergelijke claims zijn toegestaan en als er niet kan worden afgeweken van de toepasselijke wetgeving en als deze Sectie wordt gevolgd en gehandhaafd zoals een rechtbank dat zou doen.

Alle arbitrages zijn vertrouwelijk en noch u, noch wij mogen het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken, behalve zoals vereist door de wet of met het oog op de uitvoering van een arbitrale uitspraak. Oordeel van een arbitrale uitspraak kan aanhangig worden gemaakt bij elke rechtbank met de juiste jurisdictie.

We gaan ermee akkoord dat we alle deponerings-, administratie- en arbitrageksoten betalen, behalve de initiële deponeringskosten die u moet betalen om de initiële arbitrageaanvraag in te dienen. Als uw claim lager is dan 1000 Amerikaanse dollar, betalen we u de deponeringskosten terug als u ons een schriftelijk verzoek om terugbetaling stuurt. Anderszins worden de honoraria en kosten van onze respectieve advocaten, deskundigen, getuigen en de voorbereiding en presentatie van bewijsmateriaal bij de arbitrage door ons gedragen.

In aanvulling op het bovenstaande gaan u en wij ermee akkoord dat elke procedure, hetzij in arbitrage of in een rechtbank, alleen op individuele basis aanhangig kan worden gemaakt en niet via een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie, behalve voor het aanhangig maken van voorlopige voorzieningen die hieronder wordt beschreven. Als een rechtbank of arbiter in een claim tussen u en ons bepaalt dat deze vrijstelling van collectieve rechtspraak niet afdwingbaar is, is de Sectie arbitragegroep nietig voor u. Als u uw goedkeuring voor arbitragebepaling wilt intrekken, zoals hierboven wordt bepaald, is deze afstandsverklaring niet van toepassing op u. Noch u, noch enige andere klant, kan een vertegenwoordiger of lid van een collectieve aanhanging zijn of op een andere manier deelnemen aan een collectieve, geconsolideerde of representatieve rechtspraak zonder te voldoen aan de intrekking van goedkeuring die hierboven wordt vermeld. Niettegenstaande de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden mag niets in deze Sectie worden opgevat als het doen van afstand van enig recht dat u hebt onder de toepasselijke wetgeving om een claim tot voorlopige voorzieningen aanhangig te maken met als primair doel en gevolg het verbieden van onwettige handelingen die schade aan grote publiek kunnen toebrengen. Dergelijke openbare claim tot voorlopige voorzieningen blijven behouden en worden onderworpen aan arbitrage. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wordt elke beslissing over de mate waarin uw claims geschikt zijn voor het vorderen van een openbare voorlopige voorziening, door de arbiter gemaakt. Als een claim om welke reden dan ook in de rechtbank aanhangig wordt gemaakt in plaats van via arbitrage, doen u en wij afstand van elk recht op een juryrechtspraak.

15. Over Agoda

Alle onze offline reserveringservice die via de Site zijn verleent, zijn door Agoda Company Pte verstrekt. Ltd., dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, opgericht volgens de wetten van Singapore en met zijn geregistreerde zetel op 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 en is geregistreerd bij de Regelgevende Autoriteit voor Boekhouding en Bedrijven van Singapore (“Accounting and Corporate Regulatory Authority”) met registratienummer 200506877R.

Agoda wordt bij het bieden van services aan u met betrekking tot uw reserveringen op verschillende locaties door bepaalde gelieerde bedrijven ondersteund (''Klantenservicebedrijven''). Bij dit soort services zijn inbegrepen het accepteren en afhandelen van betalingen voor boekingen, het bieden van klantenservice, het onderhouden van contact met de accommodaties en het afhandelen van klachten en restituties.

Klantenservicebedrijven bieden uitsluitend services met betrekking tot uw reserveringen, maar hosten, beheren of onderhouden niet de agoda.com website (of enige andere website). Agoda.com is uitsluitend gezeteld op het geregistreerde kantoor in Singapore, en niet op het kantoor van enig Klantenservice Bedrijf ergens anders in de wereld. Deze Klantenservice Bedrijven zijn niet geautoriseerd om op te treden als Agoda's proces- of servicevertegenwoordigers, zij hebben geen autoriteit om Agoda te vertegenwoordigen, of welk contract dan ook aan te gaan in de naam van, voor, of ten behoeve van Agoda. U bent ook niet in staat om in of via enige van deze kantoren reserveringen te maken, aangezien reserveringen uitsluitend via de Site kunnen worden gemaakt.

Daarnaast, hebben Agoda en aanverwante bedrijven, diverse dochterbedrijven, filialen en kantoren over de hele wereld, die bepaalde niet klantgerichte, interne zaken uitvoeren (''Agoda ondersteuning Ondersteuningsbedrijven''). Deze Agoda Ondersteuningsbedrijven zijn niet geautoriseerd om op te treden als Agoda's proces- of servicevertegenwoordigers, zij hebben geen autoriteit om Agoda te vertegenwoordigen, of welk contract dan ook aan te gaan in de naam van, voor, of ten behoeve van Agoda, tenzij daarvoor nadrukkelijke toestemming is gegeven door Agoda.

Agoda en de aan haar gelieerde bedrijven (inclusief alle Klantenservice en Ondersteunings Bedrijven) treden niet op als reisagent, behalve indien anders staat vermeld op de Site. Voor meer informatie over onze Partner die de Ancillary Services aanbiedt (vluchten, huurauto's), raadplaag a.u.b. de desbetreffende website van die Partner.

Neem contact op met Agoda Company Pte. voor alle vragen over agoda.com, de services, of de Site, of uw behoefte aan het sturen of aanbieden van enig document, correspondentie of andere vorm van communicatie met betrekking tot agoda.com, de Site of andere onderwerpen. Ltd. directly.

Meer informatie of vragen?

Voor aanvullende informatie, en om meer te weten te komen over Agoda, verwijzen wij u naar onze FAQs op de Site.

null