Polityka prywatności firmy Agoda


Wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020 roku

Poniższe zasady polityki prywatności zawierają reguły, którymi kieruje się firma Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712) (zwana dalej jako „Agoda”, do której odnoszą się takie określenia jak „my”, „nas” „nasze”) dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania informacji dotyczących użytkowników naszego serwisu oraz ich czynności na naszej stronie internetowej (wersja desktopowa i na urządzenia mobilne) oraz w mobilnej aplikacji (określane łącznie jako „Serwis”) lub w pozostałych platformach komunikacyjnych połączonych z naszym Serwisem (na przykład przy kontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta przez czat lub e-mail). Poniższa tabela zawiera podsumowanie naszych praktyk związanych z zapewnianiem prywatności. Pełna treść naszej Polityki Prywatności została omówiona w dalszej części tego tekstu. W dowolnym momencie można kliknąć linki odsyłające od poszczególnych punktów znajdujących się w tabeli podsumowującej do bardziej szczegółowych informacji.

1. Gromadzenie danychMożemy gromadzić informacje o użytkownikach naszego serwisu takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i dane kart kredytowych.
2. Wykorzystanie danychMożemy wykorzystywać dane użytkownika w celu dostarczenia zamówionych przezeń usług, zapewnienia funkcjonalności i udoskonalania naszego Serwisu oraz przesyłania użytkownikom wiadomości marketingowych.
3. Urządzenia mobilneZa zgodą użytkownika, możemy wysyłać aktywne powiadomienia z informacjami o dokonywanych przezeń rezerwacjach i wybranych programach lojalnościowych.
4. Udostępnianie danychMożemy udostępniać dane użytkownika podmiotom zapewniającym zakwaterowanie, usługi oraz naszym partnerom.
5. Krajowe regulacje związane z ochroną prywatności Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika, posiada on prawo do uzyskania od nas informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy stronom trzecim pewne kategorie informacji.
6. Pliki CookieMożemy wykorzystywać tzw. pliki cookie lub podobne technologie, aby zapewnić sprawne działanie naszego Serwisu, poznać i odpowiednio dostosować naszą ofertę do preferencji użytkownika oraz wyświetlać odpowiednie reklamy.
7. Rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowychGdy użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości z ofertami marketingowymi, może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w każdym newsletterze lub e-mailu, istnieje również możliwość rezygnacji poprzez zmianę ustawień konta użytkownika.
8. Międzynarodowe przepływy informacjiZapewniamy odpowiednią ochronę transgranicznych przepływów informacji, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi zagranicznych przekazów informacji.
9. Informacje od naszych pozostałych partnerówMożemy gromadzić informacje od podmiotów z nami powiązanych, naszych partnerów biznesowych lub innych stron trzecich, przy czym użytkownik może zgłosić brak zgody na ten sposób zbierania informacji.
10. Środki bezpieczeństwa</a>Podejmujemy i utrzymujemy stosowne środki bezpieczeństwa celem ochrony danych naszych użytkowników i tego samego wymagamy od współpracujących z nami usługodawców.
11. Prawa osoby, której dane dotycząUżytkownikowi przysługują pewne prawa w tym prawo dostępu, korekty, usunięcia czy przenoszalności danych lub prawo do nieudzielenia zgody na pewne praktyki związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.
12. Aktualizacje treści Polityki prywatnościZawsze informujemy użytkowników o wszelkich istotnych zmianach publikując uaktualnioną wersję Polityki prywatności oraz poprzez podjęcie innych odpowiednich kroków.
13. Linki do innych stron internetowychMożemy umieszczać linki do stron internetowych należących do osób trzecich, które nie są w naszym posiadaniu i nad którymi nie mamy żadnej kontroli, przy czym korzystanie z tychże stron reguluje odrębny regulamin i osobne warunki zapewniania prywatności.
14. Postanowienia dodatkoweInformacje dotyczące nieletnich, języka w jakim sporządzono oryginał niniejszego dokumentu oraz regulamin korzystania z Serwisu.
15. Dane kontaktoweProsimy o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych działań związanych z zapewnieniem prywatności, które opisano poniżej.

1. Gromadzone przez nas informacje

Zbieramy informacje związane z użytkownikiem, które są nam przekazywane podczas korzystania z Serwisu, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, szczegóły karty kredytowej, adres e-mail, nazwa i lokalizacja obiektu i/lub długość pobytu, oraz hasło użytkownika do jego konta Agoda umożliwiającego dokonywanie rezerwacji zakwaterowania. Poza informacjami potrzebnymi do realizacji rezerwacji lotu, przechowujemy również informacje w postaci imienia i nazwiska pasażera, daty jego urodzenia, obywatelstwie oraz dane paszportowe w tym numer paszportu, kraj wydania paszportu i datę jego ważności.

Odwiedzanie stron naszego Serwisu wiąże się również z automatycznym gromadzeniem innych dodatkowych informacji takich jak adres IP, dane geograficzne, kraj użytkownika, preferencje wyszukiwania przy wyszukiwaniu konkretnych ofert, typ przeglądarki internetowej oraz informacje o systemie operacyjnym urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta z Serwisu, wersji aplikacji, ustawieniach językowych i stronach, które zostały wyświetlone przez użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z naszej aplikacji na urządzeniu mobilnym lub ze strony zoptymalizowanej po kątem urządzeń mobilnych, możemy gromadzić również dane identyfikacyjne danego urządzenia mobilnego, takie jak numer ID urządzenia, lokalizacja urządzenia (za zgodą użytkownika) oraz ustawienia i właściwości charakterystyczne dla tego urządzenia.

Jeśli użytkownik uczestniczy w programie Agoda, możemy gromadzić pewne ograniczone informacje na temat pobytu użytkownika w danym obiekcie noclegowym, przykładowo, poniższe informacje związane z rezerwację pobytu w ramach programu „Agoda Umrah”. Gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, nasz system rejestruje informacje o tym, za pomocą jakiej platformy i z poziomu jakiej strony została dokonana rezerwacja. Pewne dane możemy również gromadzić poprzez wykorzystanie plików cookie, tagów i podobnych rozwiązań technologicznych opisanych poniżej.

Jeżeli potrzebują się Państwo skontaktować z naszym działem obsługi klienta lub dotrzeć do nas za pomocą innej platformy (takiej jak media społecznościowe lub za naszym pośrednictwem skontaktować się z wybranym obiektem noclegowym) zbierzemy do Państwa informacje także i w tych platformach.

Jeśli za naszym pośrednictwem przesyłają Państwo recenzje dotyczące danego obiektu noclegowego lub innych usług dodatkowych dostępnych na naszej stronie, zbieramy Państwa informacje w tym treść Państwa recenzji, Państwa imię i nazwisko oraz informacje o kraju zamieszkania.

Państwa decyzja o udziale w programie polecania znajomych lub w innych promocjach oznacza równocześnie przekazanie nam Państwa danych osobowych. Ponadto, mogą Państwo wyrazić swoją opinię lub poprosić o pomoc w korzystaniu z serwisu za pomocą wybranej platformy komunikacyjnej.

W sytuacji gdy dokonują Państwo rezerwacji wspólnie z innymi osobami, których dane przekazują nam Państwo jako element danej rezerwacji, lub jeżeli dokonują Państwo rezerwacji w imieniu innej osoby, to wówczas ponoszą Państwo odpowiedzialność za poinformowanie znajomych o tym, że przekazali Państwo ich dane osobowe i wyrazili zgodę na to jak Agoda może wykorzystać ich dane (zgodnie z zasadami Polityki prywatności).

Nasi partnerzy zapewniający zakwaterowanie mogą udostępniać nam Państwa dane – może to mieć miejsce, gdy mają Państwo pytania dotyczące oczekującej rezerwacji lub jeżeli wystąpi sytuacja sporna w związku z Państwa rezerwacją.

Noclegi w serwisie w ramach programu „Agoda Umra”

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem odpowiedniej strony startowej Agoda Umra, wówczas jako jeden z elementów usprawniających dokonywanie rezerwacji pobytu i składanie wniosku o wizę w odpowiedniej ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub innej placówce takiej jak np. ministerstwo ds. pielgrzymek hadżdż i umra czy ministerstwo spraw zagranicznych ZEA – możemy gromadzić, przechowywać, przerażać i ujawniać Państwa dodatkowe dane osobowe, w tym numery paszportów, obywatelstwo, numer lotu i daty urodzenia każdego pasażera uwzględnionego w rezerwacji złożonej za pośrednictwem strony startowej oraz takie dane jak adres e-mail i numer telefonu głównego gościa. Tego rodzaju dane osobowe są wymagane do realizacji rezerwacji noclegu i podróży oraz do złożenia wniosku wizowego, który podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie ministerstwo. Żeby odpowiednia instytucja mogła uzyskać Państwa dane zostaną przekazane podmiotowi na terenie ZEA, wykonującemu usługi administracyjne na rzecz danego ministerstwa. Państwa dane osobowe będą przechowywane w serwisie Agoda przez okres nakreślony w treści niniejszej Polityki prywatności.

Program Agoda TTogether (Tajlandia)

Przy dokonywaniu rezerwacji w ramach programu Agoda TTogether przy realizacji rezerwacji związanych z podróżą, oraz aby ułatwić spełnienie kryteriów udziału w tym programie – możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać i ujawniać dodatkowe dane osobowe w postaci ostatnich cyfr numeru tajskiego dowodu tożsamości oraz numer telefonu, który został zarejestrowany przy rozpoczęciu udziału w tym programie. Tego typu dane osobowe są niezbędne go tego, aby zarówno zrealizować rezerwacje i spełnić wymogi dotyczące programy określone przez tajski rząd. Jeśli zaistnieje taka konieczność Państwa dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim (w tym m.in. organom rządowym na terenie Tajlandii oraz wskazanych instytucjom partnerskim takim jak lokalne banki czy inne). Państwa dane osobowe będą przechowywane w serwisie Agoda przez okres nakreślony w treści niniejszej Polityki prywatności.

Program „Go to Travel” (Japonia)

Jeśli użytkownik dokonał lub dokonuje rezerwacji w ramach programu „Go to Travel” skierowanego do klientów z Japonii, przy realizacji rezerwacji związanych z podróżą i/lub aby ułatwić spełnienie kryteriów udziału w tym programie – możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać i ujawniać dodatkowe dane osobowe użytkownika (lub dane innych osób, w imieniu których użytkownik złożył rezerwację, jeśli dotyczy) w postaci informacji o prefekturze zamieszkania, danych z dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania (prawo jazdy, karta rezydenta lub innego typu dokument). Tego typu dane osobowe są niezbędne go tego, aby zarówno zrealizować rezerwacje i/lub spełnić wymogi dotyczące programu określone przez organ rządowy zawiadujący programem „Go to Travel”. Jeśli zaistnieje taka konieczność Państwa dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim (np. właściwym organom rządowym). Państwa dane osobowe będą przechowywane w serwisie Agoda przez okres nakreślony w treści niniejszej Polityki Prywatności, w zakresie wymaganym przez regulamin programu „Go to Travel”.

Specjalne kategorie danych osobowych

Niektóre rodzaje danych osobowych, takie jak wyznanie lub informacje dotyczące stanu zdrowia, są uważane za dane wrażliwe i mogą podlegać dodatkowej ochronie na podstawie obowiązujących przepisów. Chociaż zwykle nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych w ramach standardowych rezerwacji zakwaterowania, okresowo może pojawiać się konieczność gromadzenia takich informacji, np. jeśli dane te zawarte są w urzędowym dowodzie tożsamości lub w zaświadczeniu lekarskim, o ile informacje te usprawniają realizację transakcji lub polecenia, które mamy wykonać w Państwa imieniu, takiego jak anulowanie lub zmiana rezerwacji. Mogą Państwo zdecydować się również na udostępnienie nam innych informacji, które mogą implikować lub sugerować przynależność wyznaniową, stan zdrowia bądź inne stwierdzenia, przykładem takiej sytuacji może być określenie preferencji żywieniowych. Gromadzenie i przetwarzanie tego typu wrażliwych danych osobowych będzie zgodne z postanowienia określonymi w niniejszym dokumencie polityki prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, przy przetwarzaniu Państwa danych kierujemy się następującymi podstawami prawnymi:

 • Obowiązek wykonania umowy – konieczność przetwarzania informacji użytkownika wiąże się z celem jakim jest zapewnianie usług rezerwacyjnych, odpowiadania na pytania od użytkownika, realizacja jego próśb oraz oferowanie obsługi klienta.
 • Uzasadnione interesy firmy – dane użytkownika są przetwarzane w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, wykrywania oszustw i zapobieganiu nadużyciom, zabezpieczenia i ochrony praw oraz własności innych podmiotów, bądź praw i własności naszej firmy, analizowania, udoskonalania, personalizowania i zapewnienia usług rezerwacyjnych na rzecz użytkowników, realizacji wymogów prawnych, nakazów sądowych i innych postanowień prawnych;
 • Zgodność z wymogami prawnymi – informacje użytkownika są przetwarzane również w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi;
 • Zgoda użytkownika dotycząca specjalnych kategorii danych osobowych, marketingu bezpośredniego i mniej istotnych plików cookie – przy realizacji usług bazujemy na zgodzie użytkownika na gromadzenie specjalnych kategorii danych osobowych, marketing bezpośredni i stosowanie przez nas mniej istotnych plików cookie. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego – w tym celu należy postępować według wskazówek nakreślonych w niniejszym dokumencie; oraz
 • Ochrona istotnych interesów – konieczność przetwarzania informacji użytkownika może zaistnieć także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia poszczególnych osób.

2. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje

Informacje zebrane za pośrednictwem Serwisu możemy wykorzystywać w celu:

 • Umożliwienia realizacji zamówionych usług, takich jak utworzenie konta użytkownika, realizacja i potwierdzanie rezerwacji użytkownika, przekazywanie informacji o zamówionych usługach (np. poprzez czat przed lub po dokonaniu rezerwacji – wyłączywszy informacje o numerze katy kredytowej), życzeniach specjalnych, anulowaniach, nagrodach.
 • Wysyłania do użytkownika biuletynów marketingowych z informacjami o produktach i usługach, które mogą go zainteresować
 • Przeprowadzenia ankiet lub zapewniania użytkownikowi informacji o usługach dostępnych w naszym Serwisie lub na innych odwiedzanych stronach internetowych
 • Zapewnienia funkcjonalności i udoskonalania naszego Serwisu, oferowania możliwe najlepszych doświadczeń dla użytkowników oraz do celów szkoleń wewnętrznych
 • Zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z Serwisu
 • Wykonania praw lub zobowiązań wyznanych przez prawo, w tym realizacja żądań i wymogów prawnych

Kiedy użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem strony lub aplikacji jednego z naszych partnerów biznesowych, wówczas możemy również otrzymywać pewne informacje takie jak imię i nazwisko użytkownika, szczegóły rezerwacji, w tym typ zarezerwowanego zakwaterowania, w celu realizacji rezerwacji i identyfikacji kanału za pośrednictwem którego rezerwacja została złożona.

Podczas rozmowy z naszym specjalistą obsługi klienta, przebieg tej rozmowy może być odsłuchiwany na żywo lub nagrywany celem oceny jakości obsługi i do celów informacyjnych, które obejmują wykorzystanie nagrań przy rozpatrywaniu roszczeń, szkoleniach i w celu wykrywania oszustw. Jeżeli wolą Państwo, aby rozmowa z Państwem nie byłą nagrywana, prosimy to zgłosić po rozpoczęciu rozmowy, ewentualnie mogą się Państwo po prostu rozłączyć. Nagrania z rozmowami są przechowywane przez określony czas, po upływie którego są automatycznie kasowane, o ile serwis Agoda nie posiada podstawy prawnej do zachowania danego nagrania dłużej na przykład w celu umożliwienia badania nadużyć i przeprowadzenia postępowania sądowego.

W sytuacji, gdy użytkownik nie dokończył rezerwacji online, serwis Agoda może wysłać do niego przypomnienie o tym, aby dokończył on procedurę rezerwacji. Naszym zdaniem ta dodatkowa usługa jest przydatna, gdyż pozwala użytkownikowi na kontynuowanie rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania tego obiektu noclegowego i bez wpisywania od początku wszelkich szczegółowych informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji. Użytkownik może rezygnować z otrzymywania tych powiadomień postępując według wskazówek zawartych w dalszej części niniejszego dokumentu w sekcji „Rezygnacja z otrzymywania naszych biuletynów marketingowych”.

Pragniemy poinformować, że e-maile z potwierdzeniem rezerwacji oraz wiadomości tekstowe wysłane po dokonaniu rezerwacji, nie stanowią wiadomości marketingowych. Wiadomości te są częścią naszego procesu rezerwacji. Odpowiednio zawierają one informacje potrzebne użytkownikowi do zameldowania się w zarezerwowanym obiekcie noclegowym oraz osobne zaproszenie gościa do wypełnienia formularza recenzji tego obiektu noclegowego. Użytkownik będzie nadal je otrzymywać nawet po zrezygnowaniu z otrzymywania wiadomości marketingowych. Korzystanie z otrzymywania alertów cenowych nie wpływa na inne decyzje związane z otrzymywaniem od nas innych informacji i powiadomień. Użytkownicy korzystający z opcji alertów cenowych, mają możliwość rezygnacji z ich otrzymywania klikając „wyłącz alerty cenowe” lub pole z podobną wiadomością otrzymywaną razem z alertem cenowym.

Jeśli wybrano ofertę typu „Łącz i oszczędzaj”, ale sfinalizowano tylko jej część (np. dokończono rezerwację jednego z dwóch pokojów), możemy wysłać do użytkownika e-mail przypominający o wyborze opcji „Łącz i oszczędzaj” z przypomnieniem o dokończeniu wszystkich rezerwacji w ramach wybranej oferty „Łącz i oszczędzaj”. Wiadomość ta stanowi część procesu potwierdzenia rezerwacji typu „Łącz i oszczędzaj” i jest wysyłana, jeśli użytkownik nie dokończył wszystkich wymaganych rezerwacji. Oprócz tego możemy również wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności zmiany pokoju podczas pobytu w obiekcie.

Jak o tym wspomniano powyżej, przy dokonywaniu rezerwacji na rzecz innej osoby, która zatrzyma się w zarezerwowanym miejscu noclegowym istnieje możliwość podania adresu e-mail tej osoby, dzięki temu może ona otrzymać potwierdzenie rezerwacji wraz z osobnym zaproszeniem do oceny jakości pobytu.

Komunikacja na stronach Serwisu

Naszym użytkownikom i partnerom biznesowym oferujemy różnorodne sposoby przekazywania informacji o ofertach zakwaterowania i złożonych rezerwacjach za pomocą komunikatów w naszym Serwisie. W sprawach dotyczących rezerwacji lub zakwaterowania użytkownicy mogą się z nami kontaktować za pośrednictwem Serwisu, a także innych kanałów komunikacji, które możemy udostępnić.

Możemy uzyskać dostęp do komunikowanych treści i wykorzystywać zautomatyzowany system służący do kontroli, sprawdzania i analizowania komunikacji dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, zapewnienia zgodności z wymogami przepisów prawa, wykrywania potencjalnych naruszeń, rozwoju i ulepszania ofert, działań analitycznych, zwiększenia zaangażowania klientów, w tym także oferowania użytkownikom informacji o ofertach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować oraz dla zapewnienia wsparcia klienckiego lub technicznego. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostarczenia treści, które ocenimy według własnego uznania jako zawierające szkodliwe treści, spam lub mogące stanowić zagrożenie dla użytkowników, naszych partnerów lub innych podmiotów. Zwracamy uwagę, że wszystkie treści przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem narzędzi do komunikowania się w Serwisie będą przez nas przechowywane. Nasi partnerzy biznesowi, których platforma posłużyła użytkownikowi do dokonania rezerwacji lub nasi partnerzy zapewniający zakwaterowanie mogą zdecydować się na bezpośredni kontakt z użytkownikiem przez e-mail lub z wykorzystaniem innego kanału komunikacji będącego poza naszą kontrolą.

3. Urządzenia mobilne

Za zgodą użytkownika, możemy wysyłać aktywne powiadomienia z informacjami o dokonanej przez użytkownika rezerwacji, recenzjach od gości, podpowiedziami dotyczącymi przyszłego pobytu oraz informacji dotyczących programów Agoda, w których użytkownik bierze udział, a także oferować kupony zniżkowe. Czasem niezbędne może być, aby użytkownik przekazał nam informacje o swojej lokalizacji lub dane kontaktowe, w celu umożliwienia realizacji zamówionych przez niego usług. Przy załadowaniu zdjęcia z urządzenia mobilnego, zdjęcie użytkownika może zostać oznaczone informacjami o lokalizacji użytkownika. Prosimy o przeczytanie instrukcji użytkowania dołączonej do Państwa urządzenia mobilnego, aby dowiedzieć się jak zmieniać ustawienia i włączyć udostępnianie tego typu danych lub jak włączyć otrzymywanie (lub zrezygnować z otrzymywania) aktywnych powiadomień (w tym tzw. zestawów software development kit („SDK”) i dane aktywnych znaczników). Urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi mogą posiadać odmienne ustawienia domyślne, zatem zalecamy zapoznanie się z takimi ustawieniami odnośnie aktywnych powiadomień.

4. Udostępnianie informacji

Korzystanie z Serwisu i udostępnianych w nim usług, może wiązać się z udostępnianiem przez nas konkretnych informacji związanych z użytkownikiem następującym podmiotom:

 • Dostawcom usług – w tym personelowi i obsłudze danego obiektu noclegowego (np. informacje o konkretnym rodzaju wybranego zakwaterowania, które użytkownik ma zamiar zarezerwować) i/lub dostawcom zakwaterowania będącym stronami trzecimi (np. portalowi Booking.com), liniom lotniczym, podmiotom wynajmującym samochody, ubezpieczycielom, a także jeśli to konieczne, organizatorom atrakcji, który pomagają dokonać stosownych rezerwacji. Usługodawcy ci mogą kontaktować się z użytkownikiem, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania jego dodatkowych danych osobowych, potrzebnych do usprawnienia procedury rezerwacyjnej, a także w wypadku przekazania ważnych informacji na temat nadchodzącego pobytu, lub udzielenia odpowiedzi na wyrażone przezeń opinie, zgodnie z odrębnymi zasadami polityki prywatności stosowanymi przez te podmioty.
 • Usługodawcy będący stronami trzecimi to podmioty, które przetwarzają dla nas dane (w ramach hostingu strony internetowej) lub w dowolny inny sposób przetwarzają dane osobowe w związku z zadaniami takimi jak realizowanie płatności bezgotówkowych i innych transakcji, analiza trendów biznesowych, zapewnianie obsługi klienta, realizacja działań marketingowych, udostępnianie ankiet, usprawnienie dostarczania usług online i zapewnianie spersonalizowanych kampanii reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkownika i/lub zapobieganie oszustwom. Usługodawcy stanowiący strony trzecie, z którymi współpracujemy będą przetwarzać dane osobowe użytkownika tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizowania usług. Podmioty te nie mają prawa do udostępniania tych informacji, ani do wykorzystywania ich do jakiegokolwiek innego celu.
 • Partnerzy biznesowi podmioty, które w ramach opolnej współpracy oferują nasze produkty i usługi na własnych stronach lub których usługi i produkty są oferowane w naszym serwisie. Jeżeli zamówiony przez użytkownika produkt lub usługa zapewniany jest przez naszego partnera biznesowego, użytkownik może to poznać po tym, że nazwa danego partnera jest wyświetlana samodzielnie lub przy nazwie naszego serwisu. Jeżeli użytkownik decyduje się na korzystanie z tych opcjonalnych usług, czasem może zachodzić konieczność udostępniania jego danych osobowych odpowiednim podmiotom trzecim. Przykładem takiej usługi może być program lojalnościowym oferowany przez naszego partnera, który na poczet punktów użytkownika zalicza dokonywane przezeń rezerwacje w naszym serwisie.
 • Firmom wchodzącym w skład spółki – nasze spółki powiązane należące do tej samej grupy, które za naszą zgodą mają dostęp do tych informacji, niezbędnych do zapewnienia usługi wybranej przez użytkownika (w tym dokonywanie, administrowanie i zarządzanie rezerwacji lub realizacja płatności, udostępnianie pojedynczego logowania i obsługa klienta);   analizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszego portalu oraz z serwisów spółek powiązanych, ulepszenia i oferowania nowych, spersonalizowanych ofert, produktów i usług oraz rozwiązań marketingowych; wykrywania, zapobiegania i śledzenia nieuczciwych transakcji i/lub działań, postępowania sprzecznego z prawem i naruszeń danych osobowych; wewnętrznych działań (audytów i/lub kontroli zgodności z przepisami); lub aby dochować wymogów prawa w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami.
 • W sytuacjach gdy jest to wymagane bądź dozwolone przepisami prawa – firma Agoda, aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością z tytułu dowolnego zobowiązania, odpowiedzieć na uzasadnione wezwania, nakazy sądowe lub podobne, prawnie usankcjonowane żądania funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego lub władz, w celu zbadania przypadków nadużyć finansowych lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, do ochrony własnych uzasadnionych interesów, a także nabywców, w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przekazania całości lub części przedsiębiorstwa lub spółki. Możemy również, w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, ujawnić dane osobowe, w celu egzekucji lub zastosowania regulaminu naszych usług, albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Agoda, naszych użytkowników lub innych podmiotów.
 • W sytuacji reorganizacji biznesu – w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przekazania przedsiębiorstwa lub oferowanych usług innemu podmiotowi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, poprosimy użytkownika o udzielenie niezbędnej zgody.

Zapewniamy odpowiednią ochronę udostępnianych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem uniemożliwienia stronom trzecim wykorzystywania informacji związanych z użytkownikiem do własnych celów, oraz aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych użytkownika. Dane związane z użytkownikiem nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub dopuszczalnych prawem.

5. Krajowe regulacje związane z ochroną prywatności

Przepisy dot. ochrony prywatności w Kalifornii

Jeżeli użytkownik jest obywatelem Kalifornii, prosimy mieć na uwadze sposób w jaki gromadźmy, przetwarzamy i udostępniamy jego dane osobowe, dotyczy to także dodatkowych praw dotyczących danych osobowych użytkownika:

 • Dane osobowe w Kalifornii. Zgodnie ze znajdującą się powyżej sekcją „Gromadzone przez nas informacje”, możemy gromadzić określone kategorie informacji o mieszkańcach Kalifornii, takie jak:
  • Dane pozwalające na identyfikację – imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, hasło do konta Agoda, adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator pliku cookie, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie;
  • Informacje handlowe – szczegóły karty kredytowej, nazwa obiektu i szczegóły zakwaterowania, wykupione usługi, preferencje wyszukiwania, historia transakcji, dane demograficzne;
  • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej – przeglądarka, system operacyjny, wersja aplikacji, wyświetlone strony;
  • Dane geolokalizacyjne – fizyczna lokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika lub zdjęcia przesłane z urządzenia mobilnego; oraz
  • Dane audio – połączenia telefoniczne użytkownika z naszym działem wsparcia mogą być nagrywane za jego zgodą.
 • Źródła danych osobowych w Kalifornii. Zgodnie ze znajdującą się powyżej sekcją „Gromadzone przez nas informacje”, możemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, a także od dostawców podróży, partnerskich obiektów noclegowych, partnerów biznesowych (wliczając media społecznościowe) oraz od firm wchodzącym w skład spółki.
 • Wykorzystywanie danych osobowych w Kalifornii. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie ze znajdującą się powyżej sekcją z nagłówkiem „W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje”.
 • Sprzedaż lub przekazanie danych osobowych w Kalifornii w celach biznesowych.
  • Udostępnianie danych osobowych w celach biznesowych Ujawniamy następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych: Dane pozwalające na identyfikację, informacje handlowe, informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, dane geolokalizacyjne, dane audio, informacje o hostingu strony internetowej, dane karty kredytowej, dane do przetwarzania płatności, analiza biznesowa, dane od obsługi klienta, dane marketingowe i dane z podmiotów przeprowadzających ankiety.
  • Sprzedaż danych osobowych Ujawnienie danych pozwalających na identyfikację (w szczególności przekazanie platformom realizującym działania reklamowe preferencji użytkownika i aktywności w naszym Serwisie, zebranych za pomocą plików cookie; przekazanych mediom społecznościowym adresu e-mail użytkownika w zakodowanym formacie) odbywa się na zasadzie udostępnienia, czynność ta zdefiniowana jest według Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) jako sprzedaż.
 • Prawo do prywatności w Kalifornii Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, posiada prawo do dostępu i/lub usuwania do swoich danych osobowych. Obejmuje to również prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe zostały „sprzedane” lub udostępnione do celów biznesowych, kontaktując się z nami mailowo pod adresem: privacy@agoda.com lub za pomocą strony Obsługi Klienta.

Aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić mu bezpieczeństwo, przed odpowiedzią na prośbę użytkownika i dzieleniem mu dostępu do jego danych, sprawdzamy jego tożsamość prosząc o podanie danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości oraz informacji handlowych, które zostały uprzednio przekazane serwisowi Agoda, ewentualnie w pewnych przypadkach wymagane może być dodatkowe potwierdzenie tożsamości. Jeśli korzystasz w tego prawa w imieniu innej osoby, możemy poprosić upoważnionego przedstawiciela o dostarczenie nam kopii ważnego pełnomocnictwa lub dowodu pisemnego upoważnienia. Korzystanie z prawa wglądu do własnych danych osobowych nie będzie wiązać się z żadnymi karami.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych" Użytkownik ma również prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych przez Agoda zgodnie z definicją zawartą w Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA). Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć link Nie sprzedawaj moich danych osobowych. Jeśli korzystasz w tego prawa w imieniu innej osoby, możemy poprosić upoważnionego przedstawiciela o dostarczenie nam kopii ważnego pełnomocnictwa lub dowodu pisemnego upoważnienia. Jeśli dysponujemy informacjami potwierdzającymi, że użytkownik jest w wieku poniżej 16 lat. jego dane osobowe nie będą sprzedawane bez uzyskania uprzedniej odpowiedniej zgody.

Prawo do prywatności w Korei Południowej

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Korei Południowej, posiada prawo do uzyskania od nas informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy stronom trzecim pewne kategorie informacji. Firma Agoda może udostępniać informacje o użytkowniku następującym stronom trzecim:

Odbiorcy będący stronami trzecimi Zebrane informacje, cel informacji i zatrzymywanie danych
Dostawcom usług (np. Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay Hotels
The Plaza Seoul
Skypark Hotels
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center) dostawcom zakwaterowania będącym stronami trzecimi (np. portalowi Booking.com)
Szczegóły związane z procedurą rezerwacji (np. imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, numer telefonu i karty kredytowej (w przypadku rezerwacji z opcją „zapłać w hotelu”) w związku z finalizacją rezerwacji złożonej przez użytkownika. Prosimy zapoznać się z treścią poniższej sekcji zatytułowanej „Zatrzymywanie danych” zawierającej szczegółowe informacje o tym, jak długo możemy zatrzymywać dane użytkownika.

Powierzamy również przetwarzanie informacji użytkownika, jak to opisano poniżej, przy czym chronimy dane użytkownika za pomocą zabezpieczeń w postaci klauzul umownych:

Nazwa powiernika Powierzone funkcje
Administrator ds. hurtowni danychZarządzanie bazami danych służącymi do przechowywania informacji o klientach.
Administrator ds. przetwarzania płatnościPrzetwarzanie informacji związanych z kartami kredytowymi/debetowymi klientów.
Administrator ds. marketingu bezpośredniegoKierowanie działaniami marketingu bezpośredniego firmy Agoda (np. e-mail marketing).
Administrator ds. obsługi klientaOdpowiadanie na zapytania od klientów dotyczące Serwisu Agoda i dostępnych tam usług.
Administrator ds. programów lojalnościowychZarządzanie kwestiami związanymi z programami lojalnościowymi skierowanymi do użytkowników serwisu Agoda.
Administrator ds. analizy i personalizacji reklamOcena interakcji użytkowników z Serwisem i portalami internetowymi stron trzecich, celem ulepszenia Serwisu i dostosowania kampanii marketingowych do potrzeb klientów.
Administrator ds. programu milowegoZarządzenie kwestiami związanymi z programem milowym i uczestnictwem użytkowników.

Zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi poniżej w sekcji zatytułowanej "Dostęp do danych osobowych i ich zmiana", na mocy lokalnych przepisów użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa dotyczące jego danych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym nazwy odbiorców będących stronami trzecimi i administratorów, którym możemy udostępnić dane użytkownika, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. Zarządzania Danymi Osobowymi pod adresem: privacy@agoda.com, prosimy przy tym zatytułować wiadomość jako „South Korean Privacy Matter”, aby umożliwić nam przekazanie stosownych informacji. Użytkownik może się również skontaktować z lokalnymi organami ds. ochrony danych osobowych (pod podane numery telefonów):

Jednakże prosimy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z naszego serwisu, usługi na Państwa rzecz świadczy spółka Agoda Company Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, przy czym na terenie Korei Południowej nie ma obecnie żadnego innego podmiotu zapewniającego usługi rezerwacyjne dla mieszkańców Korei Południowej.

Będziemy przechowywać dane użytkownika przez okres niezbędny do zapewnienia i zabezpieczenia działania naszego Serwisu i dostępności usług oraz wykonania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań wymaganych przepisami prawa. Kiedy firma Agoda nie potrzebuje już korzystać z informacji o użytkowniku, informacje te zostaną usunięte z naszego systemu oraz dokumentacji i/lub podjęte zostaną środki zapewniania anonimowości tych danych, po to aby na ich podstawie nie można już było zidentyfikować użytkownika, chyba że informacje o użytkowniku są nam niezbędne do realizacji naszych zdań korporacyjnych i prowadzenia działań biznesowych lub do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przepisy dot. ochrony prywatności w Chinach

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Chin, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie związane transgranicznymi przepływami informacji/udostępnianiem danych użytkownika.

Ujawnianie / przekazywanie informacji

Zapewniamy poufność informacji o użytkowniku, aczkolwiek możemy przekazywać te dane stronom trzecim, jak to określono powyżej w sekcji „Udostępnianie informacji”, co obejmować może przekazywanie informacji użytkownika osobom i podmiotom, którym udostępnianie tych danych wynika z mocy przepisów obowiązujących w Chinach lub poza obszarem tego kraju.

Transgraniczny przepływ informacji

Informacje o użytkowniku są zasadniczo przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych w Hongkongu i Singapurze lub w innych centrach danych znajdujących się poza terenem Chińskiej Republiki Ludowej. Jednakże możemy przekazywać dane użytkownika wymienionym powyżej stronom trzecim, które mogą mieć swoją siedzibę poza terytorium Chin.

Przepisy dot. ochrony prywatności w Brazylii

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Brazylii, naszym obowiązkiem jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie numerów CPF (numerów identyfikacji podatkowej) od osób  będących obywatelami Brazylii lub zamieszkujących na terenie tego kraju , jeżeli dokonują one płatności w naszym Serwisie w realach brazylijskich (BRL). Informacje o wartości dokonywanej transakcji oraz numerze podatkowym CPF będą udostępniane podmiotom zewnętrznym odpowiadającym za realizację płatności, przy czym wgląd będzie miał do nich także Bank Centralny Brazylii. Dane dotyczące numeru identyfikacyjnego CPF będą przechowywane przez okres wymieniony w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie podlegało przepisom ochrony danych osobowych (według obowiązującej na szczeblu federalnym brazylijskiej ustawy nr 13 709/2018). Kontynuowanie rezerwacji i wyrażenie zgody na postanowienia niemniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do określonych celów.

Przepisy dot. ochrony prywatności w Indiach

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Indiach, naszym obowiązkiem jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie numerów PAN (numerów identyfikacji podatkowej) od osób będących obywatelami Indii lub zamieszkujących na terenie tego kraju, jeżeli dokonują one płatności transgranicznych w naszym Serwisie. Informacje o wartości dokonywanej transakcji oraz numerze podatkowym PAN będą udostępniane podmiotom zewnętrznym odpowiadającym za realizację płatności, przy czym wgląd będzie miała do nich także uprawnioną instytucja bankowa. Dane dotyczące numeru identyfikacyjnego PAN będą przechowywane przez okres wymieniony w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie podlegało obowiązującym w Indiach przepisom ochrony danych osobowych. Kontynuowanie rezerwacji i wyrażenie zgody na postanowienia niemniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do określonych celów.

6. Pliki Cookie

Nasz Serwis wykorzystuje technologię plików cookie i umożliwia stronom trzecim na umieszczanie w nim plików cookie (jako plików sesyjnych i trwałych), znaczników pikselowych/tagów, zestawów narzędzi programistycznych (SDK), interfejsów programu aplikacji („API„) i innych rozwiązań technologicznych (określanych wspólnie jako „pliki cookie”, których zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie pewnych informacji o użytkowniku. Niektóre z plików cookie są niezbędne do udostępniania, zabezpieczania i obsługi Serwisu, a także do oferowania użytkownikom możliwości pozostania zalogowanym przy korzystaniu z Serwisu, natomiast pozostałe pliki cookie są stosowane w celu zapewnienia możliwie jak najlepszych doświadczeń dla użytkowników, takich jak:

 • Personalizowanie Serwisu poprzez zapamiętywanie informacji o czynnościach użytkownika przy przeglądaniu stron (np. wybrana wersja językowa lub szczegóły logowania). Możemy też wykorzystywać pliki cookie oraz inne automatycznie gromadzone dane o sposobie korzystania z naszego serwisu w celu ustalenia z jakich urządzeń czy przeglądarek korzystają nasi użytkownicy i jak przebiegają sesje w naszym portalu (dotyczy to również niezalogowanych użytkowników), dzięki temu możemy oferować rzetelne informacje;
 • Analizowanie stron serwisu na przykład pod kątem raportu wyświetleń, profilu demograficznego użytkownika i jego zainteresowań. Powyższe może obejmować rejestrowanie kliknięć myszy, ruchów kursora, przewijania stron oraz, w ograniczonym wymiarze, uzupełniania tekstowego formularzy w naszym Serwisie danymi z wybranych portali zewnętrznych, przy czym dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które nie będą gromadzone w związku z powyższymi działaniami np. dzięki wykorzystaniu nieodwracalnego maskowania danych. Celem analizowania stron serwisu jest udoskonalanie naszego Serwisu i oferowanych w nim usług, oraz
 • Udostępnianie ofert reklamowych dopasowanych do zainteresowań użytkownika (por. szczegóły poniżej)

Personalizacja reklam

Możemy również umożliwiać stronom trzecim umieszczanie plików cookie w naszym Serwisie, w celu gromadzenia informacji o czynnościach użytkownika przy przeglądaniu stron Serwisu (np. dane o odwiedzonych stronach Serwisu i przeprowadzonych wyszukiwaniach) oraz o czynnościach wykonywanych w dłuższym okresie czasu w innych odwiedzanych portalach. Informacje te służą nam do zapewnienia ofert reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkownika (np. przez e-mail, na stronach Serwisu i w innych portalach) i są w podobny sposób wykorzystywane przez strony trzecie na ich portalach, poza tym dane te wykorzystujemy także do zwiększenia skuteczności spersonalizowanych kampanii reklamowych. Możemy również dzielić się danymi zakodowanymi jednokierunkowo (one-way hashed data) ze stronami trzecimi (np. Facebook). Dane te mogą być tam łączone z innymi identyfikatorami, celem wyświetlania spersonalizowanych ofert reklamowych Agoda w portalach stron trzecich lub ich aplikacjach mobilnych, bazując na poprzednich wizytach użytkownika w naszym Serwisie. Nie oznacza to, iż Agoda wspiera lub zgadza się z celami, zadaniami czy oświadczeniami znajdującymi się na stronach lub w aplikacjach mobilnych wyświetlających nasze reklamy.

Technologia cross-device tracking

Możemy również łączyć informacje zgromadzone za pomocą rozwiązań typu cookie z danymi o zrachowaniach użytkowników pochodzących z przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego bądź z innego komputera lub urządzenia powiązanego z tym komputerem (śledzenie ścieżki zakupowej), celem zoptymalizowania naszych usług i zapewnienia użytkownikowi serwisu Agoda spersonalizowanych treści i reklam. Jeżeli użytkownik nie chce, aby dane te były łączone celem optymalizacji treści, należy rezygnować z wiadomości otrzymywanych od serwisu Agoda w tym np. z biuletynów informacyjnych.

Wybór ustawień

Prosimy o sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej, które zwykle znajdują się w menu „Pomoc” lub w zakładce „Opcje internetowe”, gdzie należy dokonać wyboru ustawień dla poszczególnych plików cookiie. Usunięcie albo zablokowanie pewnych ciasteczek (cookie) może spowodować brak dostępu lub możliwości korzystania z niektórych ważnych funkcji serwisu i może pojawić się ponowna prośba o wpisanie nazwy użytkownika i hasła.

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnego rodzaju rozwiązań typu cookie wykorzystywanych do zapewniania spersonalizowanych ofert reklamowych (a także przy śledzeniu ścieżki zakupowej), oraz aby wykonać procedurę zablokowania wybranych ciasteczek, prosimy odwiedzić podane linki: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub określić odpowiednie ustawienia dla urządzenia mobilnego poprzez uaktualnienie odpowiednich ustawień lub pobranie aplikacji AppChoices.

Zachęcamy również do odwiedzenia następujących witryn udostępnianych przez strony trzecie, gdzie również znajdują się informacje o blokowaniu ciasteczek:

Mimo decyzji o wyłączeniu spersonalizowanych reklam, użytkownik może nadal otrzymywać pewne reklamy, ale sieć reklamowa która wyłączono nie będzie już w stanie oferować spersonalizowanych ofert zgodnych z zainteresowaniami użytkownika. Należy również pamiętać o tym, że wylogowanie się z własnego konta użytkownika nie oznacza rezygnacji ze spersonalizowanych reklam.

Określenie odpowiednich ustawień względem ciasteczek może być koniczne w każdej przeglądarce i w każdym urządzeniu z osobna. Poza tym, obecna konfiguracja naszego Serwisu nie pozwala na uwzględnianie poleceń typu "Do Not Track” („Nie Śledź”) pochodzących z przeglądarki, z wyjątkiem sytuacji gdy obsługa tych poleceń jest wymagana przepisami prawa.

7. Rezygnacja z otrzymywania naszych biuletynów marketingowych

Gdy użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości z ofertami marketingowymi może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w każdym newsletterze lub e-mailu lub dokonując wyboru z poziomu konta użytkownika (jeśli zostało ono wcześniej utworzone) – ustawienia subskrypcji w zakładce „Mój Profil”.

8. Międzynarodowe przepływy informacji

Dla celów opisanych powyżej, dane użytkownika mogą być przechowywane w lokalizacjach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, gdzie mogą obowiązywać odrębne standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy odpowiednią ochronę transgranicznych przepływów informacji, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi zagranicznych przekazów informacji, dotyczy to także informacji przekazywanych stronom trzecim. W sytuacjach przepływu danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") na teren Stanów Zjednoczonych i innych państwa spoza EOG, możemy opierać się na wzorcowych klauzulach UE i/lub wymagać przetworzenia informacji użytkownika w celu zapewnienia zamówionych usług (realizacja umowy) przed przekazaniem danych użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat właściwych zabezpieczeń, które stosujemy dla ochrony danych, w tym celu należy się z nami skontaktować pod podany poniżej adres. Szczegółowe informacje dla obywateli Chin zostały podane w sekcji „Prawo do prywatności w Chinach.

9. Informacje od naszych pozostałych partnerów

Czasami podmioty z nami powiązane, nasi partnerzy biznesowi lub inne strony trzecie mogą udostępniać nam informacje. Przykładowo, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp lub loguje się do naszego Serwisu za pomocą mediów społecznościowych i platform takich jak Facebook Connect, możemy gromadzić niektóre z jego danych osobowych takie jak np. nazwa użytkownika i inne dane, które zostały udostępnione przez użytkownika w tego typu portalach. Zasadniczo, możliwość przekazania tego typu informacji zapewnia operator świadczący usługę, przy czym użytkownik może dokonać zmiany tych ustawień poprzez zmianę ustawień konta u danego usługodawcy. Ogólnie rzecz biorąc. zgodnie z niniejszą polityką prywatności, możemy podejmować współpracę z naszymi partnerami w zakresie korzystania z tych informacji celem udoskonalenia i zapewnienia użytkownikom bardziej spersonalizowanych ofert na stronach naszego Serwisu.

Współpraca z Facebookiem umożliwia nam oferowanie spersonalizowanych treści osobom pozostającym konto na tym portalu. Jeśli są Państwo jednocześnie użytkownikami portalu Facebook i serwisu Agoda oraz skorzystali Państwo z opcji pojedynczego logowania do naszego serwisu przez Facebook, wówczas oferta naszego serwisu zostanie odpowiednio spersonalizowana, tak aby mogli Państwo zobaczyć informacje przeszłych rezerwacjach Agoda dokonanych przez Państwa znajomych z Facebooka oraz o zaplanowanych noclegach zarezerwowanych za pośrednictwem naszego serwisu. Informacje, które mogą być wyświetlane obejmują nazwę użytkownika, nazwę obiektu noclegowego, daty pobytu, lokalizację obiektu noclegowego, recenzje użytkownika odnośnie poprzednich pobytów, nazwę pokoju hotelowego i cenę pokoju hotelowego. („Informacje o pobycie”) i podobne dane mogą zostać Państwu wyświetlone i spersonalizowane dla Państwa na stronie z wynikami wyszukiwania w naszymi Serwisie oraz w kalendarzu i innych miejscach Serwisu. Ponadto informacje o Państwa pobycie będą również widoczne dla Państwa znajomych, którzy są również użytkownikami serwisu Agoda, i którzy skorzystali z możliwości pojedynczego logowania do serwisu Agoda przez Facebook, dane te pojawiają się na stronach wyszukiwania oraz w miejscach opisanych powyżej i są aktualizowane za każdym razem, gdy dokonują Państwo rezerwacji w serwisie Agoda.

Jak zrezygnować: Serwis Agoda umożliwia prostą rezygnację z tej funkcjonalności w dowolnym momencie przez przełączenie na opcję „nie” na i) stronie z podziękowaniami po dokonaniu rezerwacji, ii) w zakładce zarządzania rezerwacjami w naszym Serwisie. Ponadto, jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy przy rezygnowaniu z tej funkcjonalności mogą Państwo w oddolnym momencie zatelefonować do naszego działu obsługi klienta.

10. Ochrona danych użytkowników

Aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do danych osobowych, stosujemy uzasadnione środki fizyczne, elektroniczne i procedury organizacyjne chroniące te dane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, względnie nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Obecnie stosujemy technologię Secure Socket Layer w celu szyfrowania informacji zawartych na kartach w trakcie ich przesyłania. Za pomocą osobistego konta użytkownik ma możliwość zapisania danych karty płatniczej, co w przyszłości przyspieszy procedurę rezerwacji i płatności. Dane karty użytkownika są zawsze zaszyfrowane. Użytkownik może w dowolnej chwili zalogować się do swojego osobistego konta w celu usunięcia, poprawienia lub dodania pewnych danych karty kredytowej. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości edycji numeru karty (ale można go usunąć). Przy dostępie do danych karty, widoczne będą tylko końcowe 4 cyfry jej numeru. W bezpieczny sposób zachowamy ostatnie 4 cyfry karty kredytowej użytkownika po każdej rezerwacji (jest to niezbędne aby zrealizować ewentualną prośbę o zwrot kosztów danej rezerwacji).

Zatrzymywanie danych

Będziemy przechowywać dane użytkownika przez okres niezbędny do zapewnienia i zabezpieczenia działania naszego Serwisu i dostępności usług oraz wykonania naszych praw i przestrzegania naszych zobowiązań wymaganych przepisami prawa. Kiedy firma Agoda nie potrzebuje już korzystać z informacji o użytkowniku – chyba że informacje te są nam niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi lub do realizacji naszych zdań korporacyjnych i prowadzenia działań biznesowych – zostaną one usunięte z naszego systemu oraz dokumentacji i/lub podjęte zostaną środki zapewniania anonimowości tych danych, po to aby na ich podstawie nie można już było zidentyfikować użytkownika.

11. Jak uzyskać dostęp do swoich danych lub dokonać ich zmiany

Po zalogowaniu się do swojego konta w naszym serwisie użytkownik może w prosty sposób zmienić nazwę konta, imię i nazwisko posiadacza rezerwacji (zależnie od zasad anulowania załączonych do rezerwacji) oraz numer telefonu do kontaktu. Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą strony Obsługi Klienta lub adresu e-mail: privacy@agoda.com w celu skorzystania z następujących przysługujących mu praw:

 • Prawo dostępu: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatny dostęp do jego danych osobowych przechowywanych przez naszą firmę. Aczkolwiek, w pewnych wyjątkowych sytuacjach, możemy wymagać uregulowania pewnych niewielkich opłat zanim udzielimy żądanych informacji, jeżeli jest to dopuszczalne lokalnymi przepisami prawa.
 • Korekty i sprostowania: Użytkownik może zażądać dokonania korekty lub sprostowania w jego danych osobowych, jeśli są one niepełne bądź niepoprawne.
 • Usunięcie konta: Użytkownik może zażądać usunięcia własnego konta.
 • Ograniczenia dotyczące przetwarzania danych: Użytkownik może ograniczyć lub wymagać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, przykładowo w sytuacji gdy wyraził uprzednio stosowny sprzeciw, a zajście uzasadnionych przesłanek jest nadal rozpatrywane.
 • Prawo sprzeciwu: Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych dla bezpośrednich działań marketingowych.
 • Zastrzeżenie braku zgody: W dowolnym czasie użytkownik może zastrzec brak zgody na przetwarzanie jego danych, co nie przesądza o bezprawności naszych przeszłych działań w tym zakresie, które miały miejsce przed wyrażeniem braku zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik może w razie potrzeby zażądać otrzymania jego danych osobowych zebranych przez nas, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym zastrzegamy sobie prawo do pojęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić mu bezpieczeństwo, przed udzieleniem odpowiedzi na prośbę użytkownika i dzieleniem mu dostępu do jego danych, sprawdzamy jego tożsamość, następnie udzielimy odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie. W niektórych sytuacjach udzielenie dostępu do pewnych informacji może być niemożliwe, na przykład jeśli dane osobowe użytkownika są w jakikolwiek sposób powiązane z danymi osobowymi innych osób lub jeżeli udzielenie tych informacji narusza przepisy prawa. W takich przypadkach udzielimy wyjaśnień odnośnie braku możliwości przyznania użytkownikowi dostępu do tych informacji. Możemy także odrzucić prośbę o usunięcie lub korektę danych osobowych zgodnie z ustawowymi przepisami, zwłaszcza dotyczącymi rachunkowości, przetwarzania roszczeń, wykrywania oszustw, zapobiegania im, a także w kontekście wymaganego zatrzymywania danych uniemożliwiającego w pewnych okolicznościach ich usunięcie lub anonimizację.

12. Aktualizacje treści Polityki prywatności

Agoda może okresowo aktualizować niniejsze zasady polityki prywatności, aby uwzględnić zmiany w przepisach prawa, stosowanych przez nas procedurach zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, właściwościach Serwisu lub zmianach technicznych. W przypadku aktualizacji powodujących zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania informacji o użytkowniku, będą one umieszczane w niniejszych zasadach polityki prywatności, a termin ich wprowadzenia zostanie podany na wstępie niniejszych zasad. Zachęcamy zatem do regularnego przeglądania niniejszych zasad i zapoznawania się z obowiązującymi aktualnie wytycznymi i procedurami. Agoda wyraźnie opublikuje informacje o istotnych zmianach w tej kwestii przed ich wprowadzeniem oraz jeżeli jest to prawnie wymagane poprosi użytkownika o wyrażenie stosownej zgody.

13. Linki do innych stron internetowych

Możemy umieszczać linki do innych stron internetowych, które nie są w naszym posiadaniu i nad którymi nie mamy żadnej kontroli („Strony internetowe należące do osób trzecich"). Korzystając z linku odsyłającego do strony internetowej należącej do osoby trzeciej, użytkownik podlega w zakresie prywatności i bezpieczeństwa polityce obowiązującej na danej stronie internetowej, postanowienia te mogą być odmienne od zawartych w naszej polityce prywatności. Przed udzieleniem jakichkolwiek informacji prosimy użytkownika o zapoznanie się z polityką prywatności, regulaminem i kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa obozującymi na tej stronie należącej do osoby trzeciej.

14. Postanowienia dodatkowe

Ważna uwaga dotycząca nieletnich użytkowników

Usługi naszego Serwisu nie są skierowane do osób nieletnich w wieku poniżej 18 lat. Jednakże osoby nieletnie mogą zwykle towarzyszyć rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi prawnemu/opiekunom pranym, którzy dokonali rezerwacji noclegu, o ile regulamin konkretnego obiektu noclegowego nie stanowi inaczej.

Język

Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. Tłumaczenie na pozostałe języki zostało umieszczone na stronie dla wygody użytkowników. W razie jakiegokolwiek nieścisłości i kwestii spornych między wersją angielską i innymi wersjami językowymi, wiążąca będzie wersja angielska.

Regulamin korzystania

Więcej szczegółów na temat korzystania z Serwisu w zakładce Regulamin korzystania. Obowiązująca polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.

15. Dane kontaktowe

W razie jakiekolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Zarządzania Danymi w firmie Agoda mailowo pod adresem: privacy@agoda.com lub listownie kierując korespondencję na adres:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapur 049712

Jeżeli użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej, może również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem naszej spółki Agoda International Pte. Ltd. (oddział w Wielkiej Brytanii) 9th Floor North, The Metro Building, 1 Butterwick, Hammersmith, Londyn W6 8DL lub z lokalnym organem wyspecjalizowanym w sprawach ochrony danych celem zdania pytań lub zgłoszenia wątpliwości związanych z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Jeżeli użytkownik zamieszkuje na terenie Tajlandii, może również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem naszej spółki Agoda Services Co., Ltd. (siedziba spółki) 999/9 Rama 1 Road The Offices at Central World 6.-9.,16., 22., 27., 28.,36.,44. i 45. piętro, Patumwan, Bangkok 10330, Tajlandia; może również skontaktować się z lokalnym organem wyspecjalizowanym w sprawach ochrony danych celem zdania pytań lub zgłoszenia wątpliwości związanych z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Jeżeli użytkownik zamieszkuje na terenie Korei Południowej, może również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem naszej spółki. Szczegółowe dane kontaktowe tego podmiotu to:
Kim, Choi & Lim (reprezentowany przez: Won-Hyun Choi, Esq.)
Miejscowy przedstawiciel: Boseong Kim, Esq., Korea Coal Center, 10. piętro, 58 Jongno-5-gil (Susong-dong), Jongno-gu, Seul, 03151, Korea Południowa
Telefon:   02-721-4000
E-Mail:        privacy@agoda.com

***

null