Pogoji uporabe


Zadnja posodobitev: december 2016

Podjetje Agoda Pte. Ltd. (“Agoda ” ali “mi”) vas (“kupec” ali “vi”) pozdravlja na svoji spletni strani (“stran”). Za napotitve na to stran velja, da vključujejo tudi strani, izpeljane iz te strani in ki med drugim zajemajo tudi spletne strani in aplikacije, do katerih se dostopa prek mobilnega telefona, tabličnega računalnika ali druge naprave. Pogoji uporabe, navedeni v nadaljevanju, veljajo za naše storitve, ki so posredno ali neposredno dostopne v kakršni koli obliki, od spletnih rezervacij do zahtevkov za podporo strankam ter drugih storitev. Če dostopate do in brskate po spletni strani Agode, jo uporabljate in/ali prek nje opravite rezervacijo, se šteje, da se strinjate in potrjujete, da ste prebrali in razumeli pogoje uporabe in da soglašate z njimi. Različne politike in smernice, ki jih lahko najdete na naši spletni strani in ki med drugim vključujejo tudi Politiko zasebnosti, Zagotovilo varnega nakupa, Zagotovilo najboljše cene, Zagotovilo rezervacije, Politiko odpovedi, Politiko vračil, Pogoje programa nagrajevanja, Pogoje uporabe Nagradnih kartic Agoda, Smernice za ocenjevanje s strani gostov, Pogosta vprašanja in odgovore, itd. (s skupnim poimenovanjem “politike”) je treba vedno brati skupaj s pričujočimi pogoji, saj so njihov sestavni del in so tukaj vključeni kot referenca. Skupno poimenovanje, ki se v tem besedilu uporablja za pogoje, navedene v nadaljevanju, in politike je "Pogoji uporabe". Če se s pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da stran takoj prenehate uporabljati. Pogoji uporabe, ki jih lahko od časa do časa dopolnimo, predstavljajo celotno pogodbo, in nadomeščajo vsako drugo pogodbo ali sporazum (v ustni ali pisni obliki), med vami in nami, razen če ni izrecno navedeno drugače.

1. Obseg naših storitev

A. Nastanitev

Agoda s svojo stranjo zagotavlja spletno platformo, prek katere lahko brskate po različnih vrstah prenočišč in začasnih nastanitev, ki med drugim zajemajo hotele, hostle, opremljena stanovanja, prenočišča z zajtrkom, sobe za najem, koče, ryokane itd. (s skupnim poimenovanjem "namestitev"), in jih lahko tudi rezervirate. Z rezervacijo prek strani podate ponudbo za rezervacijo po navedeni ceni za dano rezervacijo in po danih pogojih, objavljenih na strani, kar po potrditvi s strani Agode postane zavezujoča pogodba, kar pomeni, da je bila rezervacija potrjena s strani namestitve. Potrdilo o rezervaciji namestitve vam bomo poslali po e-pošti (skupaj s kuponom za predplačniške namestitve). Kot je navedeno v nadaljevanju, si pridržujemo pravico, da zavrnemo rezervacijo.

Informacije, ki jih pri zagotavljanju naših storitev razkrivamo o namestitvah, temeljijo na informacijah, ki jih dobimo od dobaviteljev ali ponudnikov (kamor med drugim spadajo namestitve, njihovi predstavniki, distributerji, podjetja za upravljanje z destinacijami (DMC), upravljavci kanalov, partnerji itd.). Namestitve ali njihovi predstavniki imajo dostop do ekstraneta ali drugih komunikacijski storitev, ki jih morajo uporabljati za posodabljanje vseh cen, razpoložljivosti, opisov, slik, rezervacijskih pogojev ali namestitvene politike in drugih informacij, ki so prikazane na strani. Čeprav pri skrbnem izvajanju naših storitev uporabljamo komercialno preudarna znanja, ne preverjamo in ne moremo jamčiti za točnost, popolnost in aktualnost vseh podatkov. Prav tako nismo odgovorni za kakršnekoli napake (kar vključuje očitne in tipografske napake), prekinitve (zaradi (začasne in/ali delne) okvare, popravila, posodobitve ali vzdrževanja strani ali česa drugega), netočne, zavajajoče in neresnične informacie ali informacije, ki niso bile dostavljene. Za točnost, popolnost in ustreznost namestitvenih informacij, prikazanih na strani, vedno odgovarja posamezna namestitev. Zaradi nepričakovanih sprememb tržnih pogojev in okoliščin se lahko zgodi, da so informacije na strani netočne ali zastarele. V primeru težav vam bo naša služba za pomoč uporabnikom kot kontaktna točka z namestitvijo skušala pomagati po najboljših močeh. Agoda je samo ena od točk, kjer namestitve ponujajo rezervacijo svojih zmogljivosti. Ko iskalni rezultati pokažejo, da v določeni namestitvi ni več prostih sob, to pomeni, da te vrste sobe prek Agode ni mogoče več rezervirati.

Stran ne predstavlja in se ne sme šteti kot priporočilo ali podpora (kakovosti, ravni storitev ali ocen) katere koli nastanitve na tej strani. S tem izrecno zavračamo kakršno koli zastopanje, jamstvo ali obvezo v zvezi s kakovostjo, stanjem ali primernostjo katere koli nastanitve na tej strani. Na strani so nastanitve lahko razvrščene glede na različna merila (ocene, recenzije ipd.). Privzeta razvrstitev temelji na samodejnem algoritmu, ki pa ga od časa do časa lahko dopolnimo ali posodobimo. Pod določenimi pogoji lahko Agoda nastanitvam ponudi tudi t.i. sponzorirane reklamne oglase, kar pomeni, da namestitev plača za najvišje mesto med zadetki. Takšni oglasi bodo ustrezno označeni oz. bodo opremljeni z ustreznim napisom.

Pridržujemo si pravico do tega, da po lastni presoji in iz kakršnega koli (pravnega) razloga, pri čemer nam takšne odločitve ni treba utemeljevati, zavrnemo stranko ali rezervacijo (ali da, v izjemnih pogojih, prekličemo že potrjeno rezervacijo). Običajni razlogi za zavrnitev stranke ali rezervacije med drugim zajemajo: zahtevke za namestitev, kršitve pogojev uporabe, dogodke višje sile, trgovske ali ekonomske sankcije, embarge, pravne omejitve, (sum) tatvine ali goljufije, sum kriminalnih dejavnosti, sumljive rezervacije, predložitev zavajajočih ali napačnih podatkov s strani stranke, težave s kreditno kartico, neprimerno obnašanje, grožnje, žalitve, nasilje, zavrnitev podajanja informacij, praktične ovire, otežena komunikacija, očitne napake (glej spodaj), zgodovino, izsiljevanje s strani vlad ali mednarodnih organizacij (ZDA, EU, ZN, Singapur) itd. Če ste storitev že plačali, pa Agoda zavrne ali prekine rezervacijo, boste prejeli vračilo celotnega zneska rezervacije. Prav tako si pridržujemo pravico do tega, da po lastni presoji izključimo (damo na črno listo) uporabnike naše strani bodisi za določen čas bodisi za stalno. Noben član, uvrščen na črno listo, ne sme ponovno poskusiti uporabljati strani pod drugim imenom ali uporabniškim računom. V nadaljevanju si preberite več o naših mehanizmih za preprečevanje goljufij.

V redkih primerih bomo morda primorani preklicati ali zavrniti rezervacijo oz. narediti prilagotiev zaradi “očitnih napak”, ne glede na njihov izvor. Očitna napaka je napaka na spletnem mestu (npr. pri cenah, pogojih, točkah), ki je razumna oseba ne bi štela za normalno. V teh primerih se rezervacija ali nagradne točke ustrezno prilagodijo oz. če je potrebno vrne zaračunana vsota brez dodatnih stroškov. Agoda se o tem, ali bo preklicala ali zavrnila rezervacijo zaradi zgoraj omenjenega razloga, odloči po lastni presoji.

Upoštevajte, da lahko Agoda zavrne ali prekliče tudi domnevne skupinske rezervacije, saj ima večina nastanitev za tovrstne rezervacije posebne postopke. Za več informacij se obrnite na našo ekipo za pomoč uporabnikom.

Na kakovost vašega bivanja lahko vplivajo različne okoliščine, kot so trenutne renovacije, napake pri rezervaciji nastanitve in specifične potrebe gostov. Posebne želje ali zahteve morate nastanitvi sporočiti pred prijavo.

Na kratko o ocenjevanju

Ocene nastanitev so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, ki nam jih posredujejo naši dobavitelji, vključno z nastanitvami. Sami ocen ne preverjamo. Ocena je zgolj pokazatelj ravni udobja, ki ga lahko pričakujete v določeni nastanitvi. Višja ocena običajno pomeni višjo raven udobja in opreme. Več informacij o tem najdete v podrobnejšem opisu na strani. Upoštevajte, da se podane ocene lahko med seboj precej razlikujejo in da so odvisne od lokacije, razpoložljivih alternativnih možnosti, pogojev lokalnega trga, praks ali drugih okoliščin. Zato obstaja možnost, da ocena v določeni državi ali mestu ni primerljiva z enako oceno v drugi državi ali mestu. Te ocene se ne nanašajo nujno na vso opremo ali vse storitve, ki so na voljo v nastanitvi. To pomeni, da ni nujno, da imajo sobe ali nastanitve z enako oceno na voljo enako opremo ali storitve. Če so za vas določene stvari oz. oprema pomembne, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom in povprašajte za razpoložljivost te opreme.

b. Dodatne storitve

Agoda zagotavlja spletno platformo, prek katere lahko brskate tudi po drugih storitvah, kamor med drugim spadajo leti in izposoja avtomobilov (“dodatne storitve”) ter opravljanje rezervacij za takšne dodatne storitve. Čeprav Agodina stran zagotavlja platformo, na kateri lahko brskate po teh dodatnih storitvah in jih tudi rezervirate,pa te dodatne storitve zagotavljajo Agodine povezane družbe ali partnerji (“partnerji”), ki jih je Agoda skrbno izbrala. Tako na primer, lete, prikazane na Agodini strani, zagotavlja družba KAYAK. Ti partnerji so med brskanjem po dodatnih storitvah na strani jasno prikazani skupaj s povezavo do njihovih splošnih pogojev uporabe in/ali politike zasebnosti, ki v primeru rezervacije zadevne dodatne storitve urejajo odnos med vami in našim partnerjem.

Če prek strani rezervirate dodatno storitev, podate ponudbo za rezervacijo (npr. za let ali najem avtomobila) po ceni, ki je navedena na strani za to rezervacijo, in pod pogoji, o katerih vas partner občasno obvesti in ki bodo, v primeru, da partner potrdi vašo rezervacijo, postali obvezujoča pogodba. Partner vam bo potrdilo o sprejetju vaše rezervacije dodatne storitve poslal po e-pošti. Partner si pridržuje pravico, da, skladno s svojimi pogoji poslovanja, zavrne rezervacijo.

2. Uporaba strani

Kot je navedeno zgoraj, predstavljajo pričujoči pogoji uporabe pogodbo med vami in Agodo. Pri izvajanju te pogodbe lahko Agodi zagotavljajo interne storitve tudi njeni partnerji, kamor med drugim spadajo Agoda Services Co., Ltd. (Tajska), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur in lokalne veje), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd. Agoda International (Malezija) Sdn. Bhd., Agoda International (Hongkong) Ltd. Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. itd. Agoda sodeluje tudi z drugimi podjetji, med drugim tudi s podjetjem Booking.com B.V., kar ji omogoča, da svojim gostom ponuja možnosti rezervacij nastanitev po vsem svetu. V nekaterih primerih boste prejeli potrditev, ki se lahko nanaša na eno od teh podjetij. Prek zgoraj naštetih partnerjev vam Agoda lahko ponudi tudi možnost rezervacije dodatnih storitev (poleti, najem avtomobilov).

Za dostop do svoje spletne strani in njeno uporabo skladno s pogoji uporabe vam Agoda daje omejeno in neprenosljivo dovoljenje, ki se lahko prekliče, in ki je namenjeno vam osebno ter ga ni mogoče prenesti na tretje osebe. Z izjemo tega omejenega dovoljenja vam v zvezi z uporabo naše strani ne podeljujemo nobenih drugih pravic ali dovoljenja; vse pravice ali dovoljenja, ki v teh pogojih uporabe niso izrecno podeljeni, se štejejo za pridržane. Vsebina in informacije na strani ter programska oprema in infrastruktura za zagotavljanje tovrstne vsebine in informacij so last Agode ali njenih dobaviteljev ali ponudnikov, vključno z nastanitvami in dodatnimi storitvami. Stran lahko uporabljate le za zakonite poizvedbe ali rezervacije v dobri veri in se obvezujete, da ne boste opravljali špekulativnih, napačnih ali goljufivih rezervacij ali kakršne koli rezervacije v pričakovanju povpraševanja. Prav tako se obvezujete, da so plačilni podatki, ki nam jih posredujete ob rezervaciji, točni. Nadalje se obvezujete, da boste Agodi posredovali pravilen in točen e-poštni naslov, poštne in/ali kontaktne podatke, ter soglašate, da Agoda te podatke lahko uporabi za to, da vas kontaktira, kadar je to potrebno. Prosimo, da preberete tudi našo Politiko zasebnosti.

Če želite uporabljati to stran, morate soglašati, da te strani ali njene vsebine oz. informacij ne boste uporabili za komercialne ali neosebne namene (neposredne ali posredne) ali kakršne koli nezakonite ali protipravne namene ali namene, ki jih prepovedujejo pričujoči pogoji uporabe. Razen če tega predhodno ne potrdimo v pisni obliki, se strinjate, da ne boste spreminjali, kopirali, razdeljevali, pošiljali, prikazovali, uprizarjali, reproducirali, objavljali, licencirali, ustvarjali izpeljanih del, prenašali, prodajali ali preprodajali kakršnih koli informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, pridobljenih na tej strani. Poleg tega se strinjate, da:

 • strani ali njenih vsebin ne boste uporabljali v nepooblaščene komercialne namene (npr. distribucija ali preprodaja rezervacij brez dovoljenja);
 • ne boste oddajali špekulativnih, lažnih ali goljufivih rezervacij;
 • ne boste dostopali, nadzorovali ali kopirali vsebine ali informacij na strani z uporabo robotov, pajkov, tehnologij spletnega žetja ali podobnih avtomatiziranih sredstev ali z ročnim postopkom v kakršne koli namene, če za to ne boste pridobili izrecnega pisnega dovoljenja;
 • ne boste kršili omejitev pri glavah, za katere velja izključitveni protokol, ali obšli oz. zaobšli drugih sredstev, ki služijo preprečevanju oz. omejevanju dostopa do strani;
 • ne boste storili ničesar, kar po našem mnenju predstavlja, ali bi lahko predstavljalo nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev za našo infrastrukturo;
 • ne boste ustvarjali globokih povezav do katerih koli delov strani (kar med drugim vključuje povezave za nakup) v kakršne koli namene, če za to ne boste pridobili našega izrecnega pisnega dovoljenja;
 • ne boste preprodajali, uporabljali, kopirali, nadzorovali (npr. s pajki, tehnologijo za spletno žetje), prikazovali, prenašali ali reproducirali kakršne koli vsebine ali informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev na strani v namene komercialne ali konkurenčne dejavnosti ali druge namene;
 • ne boste "posnemali", "okvirjali" ali na drug način vključevali kateri koli del strani na drugi spletni strani brez predhodnega pisnega dovoljenja;
 • ne boste ustvarjali protipravnih (glede na veljavne zakone ali predpise) objav na ali prek strani ali objav, ki zagovarjajo nezakonite dejavnosti;
 • ne boste objavljali ali zagotavljali povezav na kakršne koli strani, ki vsebujejo vsebino, ki se šteje za škodljivo, nespodobno, pornografsko, neprimerno, opolzko, nasilno, žaljivo, bogokletno, rasistično, diskriminatorno, žaljivo, grozljivo, nerazumljivo, zaskrbljujočo, sovražno ali kako drugače sporno;
 • ne boste objavljali ali zagotavljali povezav do objav, ki zajemajo vsebino žaljive, obrekljive ali opravljive narave;
 • ne boste objavljali stvari, ki kršijo ali posegajo v intelektualno lastnino ali druge pravice pravnih oseb ali posameznikov, kamor med drugim sodijo avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, zakoni glede poslovnih skrivnosti, pravice do zasebnosti ali reklamiranje;
 • ne boste objavljali stvari, za katere nimate pravic skladno z zakonom, pogodbo ali fiduciarnim razmerjem;
 • se ne boste izdajali za drugega posameznika ali pravno osebo, ali lažno ali na kakršen koli drug način napačno predstavljali vaše zveze s posameznikom ali pravno osebo, ali pridobili lažne identitete, če bi s tem radi zavedli, ukanili ali ogoljufali drugo osebo;
 • ne boste manipulirali z identifikatorji, kar vključuje ponarejanje glav z namenom prikrivanja izvora objav, ki jih objavljate;
 • uporabljali strani na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oviral oz. na drug način motil uporabo strani ali računalniške opreme drugih uporabnikov, ali povzročil poškodbe, motnje ali omejil delovanje kakršne koli programske, strojne ali telekomunikacijske opreme;
 • ne boste poskušali pridobiti nepooblaščenega dostopa do strani, sorodnih strani, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s stranjo, z vdiranjem, odkodiranjem gesel ali na kakršne koli drug način;
 • ne boste pridobili ali poskušali pridobiti vsebine ali informacij s katerimi koli sredstvi, ki niso bila namerno na voljo prek strani, kamor spadajo spletno žetje ali zbiranje informacij o drugih, kot so na npr. njihovi e-poštni naslovi;
 • ne boste uporabljali varljivih praks z namenom manipulacije organskih strani rezultatov iskanja (SERP) ali tehnik optimizacije spletnih strani ("SEO"), ki niso v skladu s splošnimi smernicami glede iskalnikov. Med tehnike optimizacije spletnih strani, ki se štejejo za neetične ali t.i. tehnike "black hat" (oz. "spamdexing"), med drugim spadajo: prikrivanje vsebine, meta podatki in nazivne značke, žetje vsebine, zlonamerne povezave, t.i. Google bombe, uporaba velikega števila ključnih besed, prikrita besedila in povezave, strani s prirejeno vsebino glede na ciljnega uporabnika, umetno ustvarjanje zunanjih povezav, neželeni komentarji na blogih, ipd.;
 • ne boste storili nič, kar bi lahko škodilo strani, skupini družb Agoda in zaposlenim, ugledu Agode, ali imelo kakršen koli drugačen negativen vpliv; ali
 • sodelovali oz. spodbujali pri čemerkoli od zgoraj naštetega.

Razen če ni to izrecno dovoljeno, spletne strani ne smejo vsebovati povezav do podstrani strani, ali prikazovati strani ali katere koli spletne strani ali njene vsebine v ločenih pojavnih oknih, niti se ne sme uporabljati povezav do strani v elektronskih sporočilih za komercialne namene.

Z rezervacijo na strani zagotavljate in jamčite, da niste vključeni v noben mednarodni kazenski program.

Če in kadar je to primerno, morate izpolniti vse svoje obveznosti, kot se zahteva v vaši državi prebivališča, vključno z davki in drugimi dajatvami.

3. Cene, dodatni stroški in zagotovilo cene

A. Cene in zagotovilo najboljše cene za nastanitve

Stremimo k najbolj konkurenčnim cenam in si prizadevamo, da za svoje bivanje v nastanitvi plačate najnižjo možno ceno. Če po tem, ko ste nastanitev že rezervirali pri nas, na spletu najdete cenejšo rezervacijo sobe v vaši nastanitvi pod enakimi pogoji rezervacije, bomo pokrili razliko med našo ceno in nižjo ceno, kot to določajo pogoji Zagotovila najboljše cene. Zahteva bo veljavna le, če boste pri oddaji upoštevali vse pomembne pogoje, navedene v tem Zagotovilu najboljše cene.

Včasih so za posebno bivanje v nastanitvi za enako vrsto sobe na strani na voljo ugodnejše cene, vendar imajo lahko te cene, ki jih postavijo nastanitve, posebne omejitve in pogoje, npr. glede odpovedi in vračila. Prosimo vas, da pred rezervacijo preverite, če za navedeno vrsto sobe in ceno morda veljajo takšni posebni pogoji. Na podlagi takšnih omejitev in pogojev ima namreč lahko enaka vrsta sobe različne cene (glej tudi poglavje 6 v nadaljevanju). V izogib dvomu Zagotovilo najboljše cene ne velja za dodatne storitve, ki so na voljo prek naše strani.

B. Dodatni stroški nastanitve

Upoštevajte, da vse cene na strani veljajo le za rezervacijo izbrane sobe v nastanitvi ter za izbrane datume bivanja in za navedeno število ljudi, razen če ni izrecno navedeno drugače. Prikazane cene za rezervacijo nastanitve veljajo za eno sobo in za eno noč. Razen če ni izrecno navedeno drugače, cene na spletni strani Agode ne vključujejo zneska za povračilo davka in stroškov storitev (podrobnosti v nadaljevanju), ki pa so prikazani med postopkom rezervacije. Brez poseganja v navedbe v nadaljevanju, bo pred potrditvijo rezervacijo na strani prikazana končna skupna cena za plačilo. Nastavitve prikaza se sicer lahko razlikujejo, vendar se ta cena izpiše najkasneje na zadnji strani rezervacije (pred oknom za potrditev). Prosimo, preverite vsak korak svoje rezervacije na obrazcu za rezervacijo; postopek rezervacije namreč lahko prekinete kadarkoli pred končno potrditvijo (glejte pogoje za prekinitev po potrditvi rezervacije). Vse, kar je vključeno v ceno, je prikazano na strani (v delu o namestitvenih informacijah ali pred končno potrditvijo) in/ali v potrditvenem e-sporočilu oz. kuponu. Zajtrk običajno ni vključen, razen če ni izrecno navedeno drugače. Pristojbine za hotelski kompleks ter ostale obvezne pristojbine (glej spodaj) in nekatere lokalne mestne, turistične ali nastanitvene takse (če obstajajo), ki se gostom zaračunajo na mestu samem, običajno niso vštete v ceno, razen če ni navedeno drugače. To lahko preverite na spletni strani nastanitve pod opisom nastanitve ali v splošnih pogojih. Zavarovanje nikoli ni vključeno v ceno. Rezervacije standardne sobe v namestitvi so namenjene bivanju posameznikov ali parov, dodatne postelje je treba običajno doplačati. Nastanitev lahko zavrne bivanje dodatnih oseb, če o tem niso pravočasno obveščeni. Upoštevajte, da lahko nekatere nastanitve za uporabo nekaterih storitev zaračunajo t.i. dodatno, vendar obvezno, turistično takso (ali podobno). Ta turistična taksa običajno ni vključena v ceno, je pa navedena pri opisu namestitve na strani. Na mestu samem vam nastanitev lahko zaračuna tudi doplačilo za porabo energije, ravnanje s prtljago, dostavo časopisa, uporabo sobnega sefa, turistične takse ali stroške čiščenja. Dodatni nastanitveni stroški niso v pristojnosti Agode, zaračunavajo pa se na nekaterih tržiščih, vključno z ZDA. Jasno je, da nepredvideni stroški in stroški osebne porabe, kot so npr. stroški parkiranja, minibara, telefonskih klicev, sobne strežbe, hrane in pijače, gala večerij, izposoje filmov, uporabe interneta ipd., običjano niso vključeni v ceno rezervacije. Nekatere nastanitve v visoki sezoni včasih dodajajo obvezno gala večerjo (npr. za novo leto, božič, kitajsko novo leto, itd.). Večerja ni vključena v ceno, je pa prikazana na obrazcu za rezervacijo. Prosimo, preverite "namestitvene informacije", "pogoje rezervacije", "politiko odpovedi" ali podobne ubeseditve na strani. Če niste prepričani, ali je določena storitev vključena ali ne, se lahko obrnete na našo službo za pomoč uporabnikom.

Pri določenih namestitvah bo na zahtevo namestitve oziroma na vašo željo, če takšna opcija obstaja, poleg cene sobe obračunan še obvezni znesek za hotelski prevoz ali transfer. To je še posebej običajno pri otoških destinacijah, (npr. Maldivih), kjer potrebujete prevoz do namestitve, ki pa ga organizira namestitev. Upoštevajte, da Agoda ne organizira prevozov, saj to vedno stori in omogoči namestitev oz. tretja oseba v njenem imenu, zaradi česar za takšne storitve odgovarja namestitev in ne Agoda. Agoda ne sprejema nobene odgovornosti za kakovost, varnost, pogostost ali nivo tovrstnih storitev. Po nekaterih zakonodajah morajo namestitve gostom na mestu samem zaračunati posebno lokalno takso za bivanje v njihovem mestu. Vlade lahko občasno izdajo zahtevo za plačilo dodatnih taks, ki jih namestitve zaračunajo gostom. V primeru takšnih dodatnih dajatev jih boste morali plačati na mestu samem, ko se boste odjavili iz namestitve. Če vas zanima, katere dodatne takse niso vključene v ceno, to preverite pri nastanitvi oz. naši Službi za pomoč uporabnikom.

C. Dodatni stroški za dodatne storitve

Upoštevajte, da, razen če ni izrecno navedeno drugače, vse cene dodatnih storitev na strani določajo naši partnerji. Informacije o morebitnih dodatnih stroških, ki lahko veljajo za vašo rezervacijo (npr. letališke takse), najdete v pogojih poslovanja zadevnega partnerja.

D. Pretvorba valut

Za lažjo predstavo lahko cene pretvorite v različne valute. Cene nastanitev in dodatnih storitev, navedene v valuti, ki ni prikazana na spletni strani, se preračunajo v prikazano valuto po tečaju, ki ga določi Agoda in ki lahko pri nekaterih valutah vključuje stroške pretvorbe in/ali obdelave. Znesek v valuti, ki je prikazan na zadnji strani rezervacije, je znesek, za katerega bo Agoda bremenila vašo kreditno kartico. Na razpolago boste morda imeli možnost, da plačate v valuti svoje kreditne kartice, če se ta razlikuje od izbrane valute. V primeru takojšnjega plačila boste videli pretvorjen znesek, za katerega bo bremenjena vaša kartica. V primeru “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” (glej poglavje 5) boste videli približek pretvorjenega zneska, za katerega bo vaša kartica bremenjena po menjalnem tečaju, ki bo veljal na plačilni dan, zato lahko v tem času pride do spremembe menjalnega razmerja in posledično do zneska, ki se bo razlikoval od približka. Vaša banka lahko za nakazilo zaračuna še dodatno provizijo, na kar pa Agoda nima vpliva. Upoštevajte, da se menjalni tečaji spreminjajo dnevno. Če boste za plačilo uporabili Alipay ali UnionPay, upoštevajte, da so vse bremenitve opravljene v kitajskem juan renminbiju (CNY/RMB) (prikazan znesek) in da v oklepajih prikazan znesek v USD služi zgolj kot referenca. Ker nekatere kreditne kartice ne sprejemajo plačil v določenih valutah, bo v tem primeru v novem polju prikazana alternativna valuta (ki običajno temelji na valuti države banke izdajateljice kartice). Preden kliknete na gumb za potrditev, pozorno preglejte obrazec za rezervacijo.

Na kratko o stroških, povezanih z davki in taksami

Razen če ni izrecno navedeno drugače, se lahko pri izvedbi plačila nastanitve vašo kreditno kartico bremeni tudi za stroške, povezane z davki in taksami (“davki in takse”). Ti stroški vključujejo približen znesek za povračilo zneska, ki ga mi plačamo nastanitvi v povezavi z vašo rezervacijo in je namenjen poplačilu davkov, ki jih je dolžna plačati namestitev. Ti davki med drugim zajemajo: prometni davek in davek na uporabo storitev, davek iz naslova oddajanja nepremičnin v najem, davek iz naslova oddajanja sobe v najem, trošarino, davek na dodano vrednost in/ali druge podobne davščine. Na nekaterih območjih lahko ta znesek vključuje tudi s strani vlade določene takse, povezane z opravljanjem storitev, ali druge takse, ki jih sicer ni treba izplačati davčnemu organu, jih pa nastanitev mora zaračunati. Znesek, ki ga plačamo nastanitvi za davke v povezavi z vašo rezervacijo se lahko razlikuje od zneska, ki smo ga predvideli in za katerega smo bremenili vaš račun. To, kar ostane (če sploh), ko poravnamo stroške, povezane z davki in taksami, je znesek, ki ga obdržimo kot nadomestilo za naše storitve in za kritje stroškov vaše rezervacije, kamor med drugim spadajo tudi stroški, povezani s službo za pomoč uporabnikom. V primeru, da je razlika negativna, jo krijemo mi. Znesek za davke in takse je odvisen od različnih dejavnikov, ki med drugim vključujejo znesek, ki ga mi plačamo nastanitvi, lokacijo nastanitve, kjer boste prebivali, prav tako pa lahko vključuje dobiček, ki ga obdržimo.

Razen če ni v nadaljevanju opisano drugače, nismo pristojni za zaračunavanje in posredovanje davkov pristojnim davčnim organom. Naši dobavitelji nastanitev kot prodajalci vključijo v znesek, ki nam ga zaračunajo, vse veljavne davke, mi pa ta znesek plačamo neposredno prodajalcem. Nismo soprodajalci, povezani s prodajalcem, pri katerem v imenu naše stranke opravimo rezervacijo ali se dogovorimo za potovanje. Obdavčljivost, ustrezne davčne stopnje in vrste veljavnih davkov se močno razlikujejo po posameznih območjih.

Pri transakcijah, ki vključujejo nastanitve na določenih območjih, znesek davkov in taks, za katerega je bila bremenjena vaša kartica, vključuje plačilo davka, ki ga moramo zaračunati in posredovati davčnim oblastem v povezavi z davkom, ki smo ga dolžni plačati za zneske, ki jih obdržimo kot nadomestilo za naše storitve.

Pri nastanitvah, kjer morate storitev plačati na mestu samem, lahko navedena cena vključuje davke in storitve ali pa tudi ne. Prosimo, da preverite pogoje rezervacije in potrditveno e-sporočilo ali kupon, ali pa se obrnete na našo službo za pomoč uporabnikom.

Kot je navedeno zgoraj, določena mesta ali občine zaračunavajo posebne davke oz. takse (npr. lokalni davek, davek iz naslova oddajanja sobe v najem, turistična taksa, davek iz naslova oddajanja nepremičnin), ki vam jih zaračuna nastanitev na mestu samem.

Pri dodatnih storitvah je izračun veljavnih davkov in taks določen v pogojih poslovanja našega partnerja.

4. Zasebnost

Spoštujemo vašo zasebnost. Za več informacij si oglejte našo Politiko zasebnosti.

5. Plačilo - Kreditne kartice – “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” – Starost - Goljufije

Pri predplačniških rezervacijah nastanitev pri Agodi, bo Agoda vašo kreditno kartico bremenila za celotni znesek (včasih tudi brez možnosti vračila denarja, odvisno od pogojev rezervacije nastanitve, glej spodaj) v trenutku, ko boste potrdili rezervacijo, oziroma v primeru rezervacije “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” na datum, ki bo naveden v potrditvenem e-sporočilu. Če se odločite za opcijo “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje”, se prepričajte, da je kreditna kartica veljavna in da bo na njej na dan plačila dovolj sredstev. Če na dan plačila iz katerega koli razloga kreditne kartice ne bo mogoče bremeniti, bo rezervacija odpovedana, razen če lahko zagotovite pravočasno avtorizacijo plačila. Preden dokončno potrdite rezervacijo, pozorno preberite vse podatke v zvezi z morebitnimi takšnimi pogoji. Agoda bo upravičena vračila izplačala v razumnem času. Pri določenih nastanitvah ne bomo bremenili vaše kreditne kartice, temveč boste plačilo za bivanje opravili v nastanitvi sami (naknadno plačilo). Kljub temu lahko nekatere nastanitve v tovrstnih primerih predhodno avtorizirajo vašo kartico ali vam zaračunajo polog ali polno ceno rezervacije vnaprej. Nastanitve lahko kot zagotovilo rezervacije zahtevajo podatke o vaši kreditni kartici. V tem primeru bomo podrobnosti vaše kreditne kartice poslali neposredno v nastanitev, kjer imate rezervacijo, pri tem pa lahko tudi mi (s predhodno avtorizacijo) preverimo vašo kreditno kartico. Za zaščito in šifriranje podatkov o vaši kreditni kartici med prenosom uporabljamo tehnologijo "SSL (Overitelj digitalnih potrdil)". Prosimo, upoštevajte, da lahko vaša banka zaračuna dodatne stroške za transakcije, pri katerih Agoda nima vpliva.

Nekatera podjetja, ki izdajajo kreditne kartice, zaračunavajo svojim bankam članicam stroške obdelave za "čezmejne transakcije". Če opravite kartično transakcijo in prejemnik uporablja banko, ki je v drugi državi kot banka, ki je izdala vašo kartico, se lahko zaračuna ocena za mednarodno storitev, čezmejni transakcijski strošek ali podobno nadomestilo. Banka izdajateljica vam lahko kot uporabniku kartice zaračuna te stroške. Prosimo, obrnite na banko izdajateljico za več podrobnosti, ker Agoda nima vpliva nad tem.

Če pride do zlorabe kreditne kartice, ali če jo brez vašega dovoljenja uporabi tretja oseba, se takoj, ko ugotovite, da je prišlo do zlorabe ali nedovoljene uporabe, obrnite na vašo banko ali izdajatelja kreditne kartice. Če sumite, da je prišlo do nepooblaščene ali goljufive rezervacije prek Agode, o tem nemudoma obvestite našo službo za pomoč uporabnikom.

Za rezervacijo morate biti starejši od 18 let (oz. kjer je za polnoletnost določena višja starost, mora biti oseba stara toliko, kot to določa zakon) in morate biti pravno sposobni, da opravite nakup (ali pa morate imeti potrdilo pravnega skrbnika). Jamčite, da je uporabljena kreditna ali debetna kartica vaša oziroma da ste pooblaščeni, da z njo opravite rezervacijo, in da stanje na kartici zadošča za kritje stroškov transakcije. Sprejemate finančno odgovornost za vse transakcije, opravljene v vašem imenu ali za vaš račun.

Zavezujete se, da so vsi podatki, ki ste nam jih poslali pri rezervaciji, v celoti točni. Agoda si pridržuje pravico, da zavrne nekatere kreditne kartice. Agoda lahko doda ali odstrani druga plačilna sredstva po lastni presoji. Zaradi večje prikladnosti Agoda zdaj omogoča tudi varno shranjevanje podatkov o kreditni kartici v sistem. Več podrobnosti o tem najdete v naši Politiko zasebnosti.

Vzpostavljene imamo stroge mehanizme za odkrivanje in preprečevanje goljufij. V določenih primerih lahko za preverjanje veljavnosti in potrditev rezervacije zahtevamo dodatne informacije ali potrdila, kot je podrobneje razloženo na naši strani. Prav tako lahko v primeru uporabe storitve “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” vašo kreditno kartico preverimo tako, da jo bremenimo z majhnim zneskom, ali da opravimo vnaprejšnjo avtorizacijo. Preostali znesek bomo zaračunali po potrditvi oziroma v primeru storitve “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje”, na dogovorjeni dan plačila v prihodnosti (glej zgornjo opombo v zvezi z možnostjo odpovedi v primeru, da vaše kreditne kartice iz katerega koli razloga ne bo mogoče bremeniti na ta datum). Rezervacije niso potrjene, dokler ne prejmete potrditvenega e-sporočila in kupona. Lahko se zgodi, da nastanitev med našim varnostnim preverjanjem zapolni svoje zmogljivosti, zaradi česar rezervacija ne bo več na voljo. Za takšne primere Agoda ne odgovarja. Vse ostale dodatne informacije bomo obravnavali skladno s strogimi panožnimi standardi glede zaščite podatkov, pri čemer bomo za prenos uporabili metodo šifriranja in posebne načine za verifikacijo. Če nam dodatnih informacij ne želite posredovati, ali če ne bomo zadovoljni s prejetimi informacijami, rezervacija ne bo opravljena in bo v celoti preklicana, vsak že bremenjen znesek (vključno z zneskom za preverjanje kreditne kartice, če smo jo bremenili) pa vam bomo vrnili.

Na kratko o neuspešnih plačilih

Lahko se zgodi, da iz različnih razlogov ne boste morali opraviti plačila na naši spletni strani. V teh primerih vam bo Agoda ponudila alternativno možnost, da boste lahko uspešno opravili rezervacijo. V primeru, da imate dodatna vprašanja, se obrnite na službo za pomoč strankam.

6. Pogoji rezervacije – Odpovedi, neprihodi, zgodnji odhodi in pozna odjava – Posebne politike namestitve – Posebne zahteve – dodatne Agodine storitve in produkti

Z oddajo rezervacije na naši strani se strinjate in soglašate z veljavnimi pogoji rezervacije s strani nastanitve, ki med drugim zajemajo politiko odpovedi in neprihoda v zvezi s to rezervacijo in z dodatnimi (dobavnimi) pogoji nastanitve, ki zadevajo vašo rezervacijo ali bivanje, vključno s storitvami in/ali izdelki, ki jih ponuja nastanitev (dobavne pogoje nastanitve lahko dobite pri izbrani nastanitvi). Splošne politike odpovedi in neprihodov so na voljo na strani, ki vsebuje informacije o nastanitvi ali na straneh kot sta “pogoji rezervacije” in “pogoji odpovedi” ipd., ter v potrditvenem e-sporočilu in na kuponu. Upoštevajte, da boste za odpoved morda morali plačati stroške skladno s politiko odpovedi in neprihoda v nastanitev, in sicer v nekaterih primerih za celotno bivanje, v drugih pa samo za prvo noč. Priporočamo, da še preden dokončno potrdite rezervacijo, pozorno preberete politiko odpovedi in neprihoda v nastanitev. Če se v nastanitvi na dan rezervacije ne prijavite pravočasno in o tem nastanitve ne obvestite, se preostanek vaše rezervacije lahko odpove. V tem primeru se lahko zgodi, da ne boste upravičeni do vračila, kar je odvisno od pogojev poslovanja zadevne nastanitve. Ne glede na politiko odpovedi si Agoda pridržuje pravico, da zaračuna stroške odpovedi, kar bo navedeno na strani. Pred dokončno potrditvijo rezervacije zato pozorno preberite podatke o nastanitvi in preverite morebiten obstoj takšnih pogojev. Nekatere nastanitve lahko zaračunajo tudi dodatek za predčasne ali prepozne odjave.

Če želite svojo rezervacijo pregledati, popraviti ali odpovedati, ponovno preglejte potrditveno e-sporočilo in sledite navodilom, ki jih vsebuje. Lahko pa uporabite tudi naše orodje za samopostrežbo ali se obrnete na našo službo za pomoč uporabnikom.

Veliko nastanitev ima posebno politiko glede otrok, spremljajočih potnikov in/ali hišnih ljubljenčkov. Kot je že bilo navedeno zgoraj, priporočamo, da se obrnete na službo za pomoč uporabnikom ali na nastanitev samo oz. da preverite, kakšna je politika nastanitve.

Posebne zahteve: Če imate posebne zahteve (npr. sobo s prilagojenim dostopom za invalidski voziček), se obrnite na službo za pomoč uporabnikom ali na namestitev samo in preverite, če lahko ustrežejo vašim zahtevam. Upoštevajte, da se vse posebne zahteve predmet razpoložljivosti in da jih Agoda ne more zagotoviti. Odvisno od politike posamezne namestitve vam bomo v primeru, ko posebnih zahtev ne bo mogoče izpolniti, povrnili stroške rezervacije, jo preklicali ali kako drugače spremenili. Če bo na voljo, bo vaša zahteva potrjena ob prihodu.

Na kratko o naših skritih ponudbah

Agoda prek svojega programa “Skrite ponudbe” pogosto ponuja kvalitetne nastanitvene sobe po zelo atraktivnih cenah, kar pomeni, da lahko uživate v velikih prihrankih za kvalitetne nastanitve po vseh svetu - od luksuznih nastanitev s petimi zvezdicami do očarljivih butičnih hotelov. Nastanitve, ki sodelujejo v tem programu, se iz različnih razlogov odločijo, da bodo, dokler rezervacija ne bo dokončno potrjena in plačana, ostale anonimne.

Skrite ponudbe so označene s posebnih logotipom. Pred rezervacijo lahko vidite in pregledate glavne informacije o teh nastanitvah (območje, opis, storitve), vendar vam pri tem ne bomo razkrili imena nastanitve. Šele po opravljeni rezervaciji se vam bo razkrilo ime, lokacija in kontaktni podatki. Pri skritih ponudbah ni možnosti odpovedi ali vračila plačila, saj je to pogoj, da lahko te posebno ugodne cene zagotavljamo še naprej.

Na kratko o MAXI točkah

Agoda vam s programom “MAXI točke” ponuja možnost zbiranja točk pri določenih programih zvestobe tretjih oseb (npr. letalske družbe s svojimi programi preletenih milj). Pri nekaterih nastanitvah boste poleg naših rednih ponudb lahko izbirali tudi med ponudbami programov zvestobe tretjih oseb, ki jih izberete iz menija MAXI točk. Če je na voljo, boste lahko izbrali rezervacijo z MAXI točkami, pri kateri boste pridobili točke za vaš izbrani program zvestobe tretje osebe. Točke, ki jih pridobite, in ime programa se ponovno potrdijo na obrazcu za rezervacijo in v zahvalnem potrditvenem sporočilu, ki ga boste prejeli po končani rezervaciji z MAXI točkami. Točke bodo v 2 do 4 tednih po vaši odjavi iz nastanitve dodane neposredno na vaš račun pri tretji osebi. V izogib dvomu MAXI točke ne štejejo kot dodatna storitev, ki je na voljo na naši strani.

Nekaj pomembnih opozoril za vse rezervacije, ki vključujejo MAXI točke:

 • Identifikacijska številka članske izkaznice upravičenca do točk tretje osebe mora pripadati gostu, ki biva v hotelu (identifikacija je ime glavnega gosta);
 • Cene rezervacij, ki vključujejo MAXI točke, se lahko, kljub enakim pogojem, razlikujejo od navadnih rezervacij;
 • Cen rezervacij, ki vključujejo MAXI točke, ni mogoče razčleniti na ceno sobe in točke;
 • Za rezervacije, ki vključujejo MAXI točke, v celoti velja obstoječa politika odpovedi;
 • Zbirajo se lahko samo nagradne točke ali milje; statusnih točk ni mogoče zbirati;
 • Odpovedane rezervacije ne prinesejo točk ne glede na finančne pogoje odpovedi;
 • Točk ni mogoče zamenjati za denar in se ne seštevajo z drugimi ponudbami in popusti;
 • Zagotovilo cene ne velja za rezervacije, ki vključujejo MAXI točke in
 • Za te programe veljajo pogoji poslovanja programa zvestobe tretjih oseb.

7. Pravice intelektualne lastnine. Obvestilo o blagovnih znamkah

Znamka Agoda (vključno z nekaterimi prečrkovanji njenega imena v lokalnih jezikih) je registrirana blagovna znamka, katere licenca pripada Agodi in/ali njenim povezanim družbam v številnih državah po svetu, kamor med drugim spadajo ZDA, EU, Kanada, Singapur, Tajska, Japonska, Kitajska, Indija, Malezija, Avstralija, Rusija, Koreja, Indonezija, Združeni arabski emirati, Švica itd. Druga imena izdelkov in podjetij na strani lahko zajemajo imena, blagovne znamke, trgovska imena, storitvene znamke, logotipe, simbole ali druge lastniške označbe Agode, dajalca licence ali povezanih podjetij ali tretjih oseb. Če je na strani uporabljeno katero koli ime, trgovsko ime, blagovna znamka, storitvena znamka, logotip, simbol ali druga lastniška označba tretje osebe, ali če so na strani na voljo izdelki ali storitve tretjih oseb, to ne pomeni, da tretje osebe podpirajo ali sponzorirajo stran ali sodelujejo pri ponudbi izdelkov, storitev ali informacij na strani. Agoda si lasti avtorske pravice strani. Brez našega soglasja uporaba intelektualne lastnine Agode ni dovoljena.

Stran vsebuje avtorska gradiva, trgovska imena in druge lastniške informacije, kamor med drugim spadajo besedila, programsko opremo, fotografije, grafike in lahko v prihodnje vsebuje video gradivo, grafike, glasbo in zvoke. Celotna vsebina strani je zakonsko zaščitena z avtorskimi pravicami. Mi in dajalec naše licence si pri izbiri, usklajevanju, urejanju in izboljševanju take vsebine ter originalne vsebine lastimo avtorske pravice in/ali pravice izdelovalca podatkovnih baz. Spreminjanje, objavljanje, pošiljanje, sodelovanje pri prenašanju, prodaji ali ustvarjanju izpeljanih del ali izkoriščanje katerega koli dela na kakršen koli način, v celoti ali delno, je prepovedano, razen če ni v pogojih uporabe navedeno drugače.

Razen če ni izrecno navedeno drugače, so programska oprema, ki je potrebna za naše storitve, ali ki je na voljo ali se uporablja na strani, ter pravice intelektualne lastnine (vključno z blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, logotipi, zasnovami, avtorskimi pravicami itd.), ki se nanašajo na vsebino in informacije ter gradiva na strani, last Agode, njenih povezanih družb, dajalcev licence, dobaviteljev (vključno z nastanitvami) ali ponudnikov. Agoda ne prevzema odgovornosti za avtorsko zaščitene vsebine, ki jih zagotovijo tretje osebe, ali za kršitve intelektualnih pravic s strani tretjih oseb.

Informacije na strani lahko uporabljate le za lastno uporabo. Razen če zakonodaja o avtorskih pravicah izrecno ne določa drugače, je kopiranje, razmnoževanje, prepošiljanje, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prenesenih vsebin prepovedano, razen če tega izrecno ne odobrimo mi ali imetnik avtroskih pravic. Tudi če se dovoli kopiranje, razmnoževanje ali objavljanje avtorskih vsebin, se ne sme spreminjati ali izbrisati imena avtorja, trgovskega imena ali obvestila o avtorskih pravicah. Strinjate se, da s prenosom avtorsko zaščitenih vsebin ne pridobite lastniških pravic .

Na naši strani lahko objavimo hiperpovezave na druge strani, s katerimi upravljajo druge osebe. Pri uporabi takšne povezave soglašate s tem, da zapuščate našo stran in nadaljujete na lastno odgovornost.

Zahtevki v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic

Če v dobri veri verjamete, da vsebine, ki jih gostujemo, kršijo vaše avtorske pravice, nam lahko vi ali vaš zastopnik ("pritožnik") pošljete pisno obvestilo, ki vsebuje naslednje informacije:

1. ime in naslov pritožnika;

2. če pritožnik ni lastnik avtorskih pravic ali lastnik ekskluzivne licence, ime in naslov lastnika avtorskih pravic ali lastnika ekskluzivne licence;

3. ko pritožnik ni prebivalec Singapurja, naslov pritožnika v Singapurju;

4. telefonsko številko, številko faksa (če je na voljo) in e-poštni naslov, na katerem je dosegljiv pritožnik;

5. zadostne podatke, na podlagi katerih lahko prepoznamo avtorsko delo, ki je domnevno predmet kršitve;

6. zadostne podatke, na podlagi katerih lahko prepoznamo in ugotovimo, kje se nahaja elektronska kopija, ki domnevno predstavlja kršitev, vključno z lokacijo elektronske kopije na spletu;

7. izjavo, da pritožnik zahteva odstranitev ali onemogočitev dostopa do elektronske kopije;

8. izjavo, da pritožnik v dobri volji verjame, da elektronska kopija krši avtorske pravice dela, določenega v 5. odstavku zgoraj;

9. izjavo, da so informacije v obvestilu točne;

10. izjavo, da je pritožnik (a) lastnik oz. da ima ekskluzivno licenco za avtorske pravice na delu, določenem v 5. odstavku zgoraj, ali (b) je pooblaščen, da zastopa takšnega lastnika ali imetnika ekskluzivne licence, in

11. izjavo, da se pritožnik podreja zakonodaji Singapurja v namene postopkov, izpeljanih skladno z relevantnimi določili singapurskega zakona o avtorskih pravicah.

Obvestilo mora lastnoročno podpisati pritožnik in ga s priporočeno pošto poslati na naslov, naveden v poglavju 11, s pripisom Legal Department – Copyright Claims.

Skladno z veljavnimi zakoni bomo pregledali in obravnavali vse zahtevke, ki so v skladu z zgornjimi zahtevami.

Svetujemo vam, da se pred oddajo obvestila posvetujete z vašim pravnim svetovalcem. Zavedajte se, da ste lahko tudi krivi kaznivega dejanja ali odgovarjate za škodo v primeru neupravičenega zahtevka za kršitev avtorskih pravic.

8. Recenzije – Nadaljnja korespondenca - Pravice do uporabniške vsebine – Druge storitve

S potrditvijo rezervacije soglašate s prejemom potrditvenih sporočil (e-pošta in/ali SMS-i) ter e-pošte s povabilom, da izpolnite naš obrazec za recenzijo, ki vam ga bomo poslali potem, ko zaključite svoje bivanje v nastanitvi. Temu bo sledil še eden ali več opomnikov. Izpolnitev obrazca ni obvezna. Potrditvena sporočila in sporočila v zvezi z recenzijo (e-pošta, SMS-i) niso del oglaševalnih ali reklamnih sporočil, od katerih se lahko odjavite (več podrobnosti najdete v Politiki zasebnosti). V zvezi z dodatnimi storitvami vas lahko k oddaji recenzije povabi partner, ki ponuja takšne dodatne storitve. Zaključene recenzije gostov (tudi priloge, če obstajajo) lahko naložimo na stran z informacijami o določeni nastanitvi na strani izključno z namenom, da seznanimo (prihodnje) stranke z vašim mnenjem o naši storitvi (nivo) in kakovosti nastanitve. Z objavo recenzije in z njo posredovana vsebina, kot so fotografije, podeljujete Agodi polne, stalne, proste, prenosljive in nepreklicne pravice do objavljene uporabniške vsebine, vključno z vašim imenom. Agoda si pridržuje pravico, da po lastni presoji recenzije prevede, spremeni, prilagodi, zavrne ali odstrani. Potrjujete, da boste upoštevali navodila za podajanje recenzij glede nastanitev. Poleg tega zagotavljate in jamčite, da (i) razpolagate z vsemi pravicami do uporabniške vsebine, ki jo objavljate ali delite na druge načine oz. da imate kako drugače zakonske pravice do objavljanja in deljenja tovrstne uporabniške vsebine na ali prek strani; (ii) da je tovrstna vsebina točna in ni zavajajoča; in (iii) da objavljanje in pošiljanje tovrstne vsebine ne krši pogojev uporabe ali veljavnih zakonov in predpisov, niti ne krši nobenih pravic ali povzroča škode kateri koli pravni osebi ali posamezniku. Nadalje Agodi dodeljujete pravico, da kazensko preganja katero koli pravno osebo ali posameznika, ki vsebinsko krši vaše ali Agodine pravice, s tem ko krši pogoje uporabe. Strinjate se, da ste za vso uporabniško vsebino, ki jo boste poslali ali objavili, odgovorni izključno vi sami.

Vsebina, ki jo prispevajo uporabniki, se ne obravnava kot vsebina zaupne narave. Prav tako Agoda ni dolžna tovrstne vsebine obravnavati kot informacij z lastninsko pravico. Ne glede na zgornje navedbe, si Agoda pridržuje pravico do uporabe vsebine, kot se ji zdi primerno, kar med drugim zajema brisanje, urejanje, prirejanje, zavračanje ali odklanjanje objave. Agoda vam ni dolžna plačati za oddano vsebino ali ponuditi priložnosti za urejanje, brisanje ali drugega spreminjanja vsebine, ki je že bila poslana Agodi. Agoda vam prav tako ni dolžna pripisati avtorstva na vsebini, niti ni dolžna vsiljevati kakršnega koli avtorstva s strani tretjih oseb. Za več informacij na to temo si preberite poglavje Agodine politike, objavljene na strani.

Če je ugotovljeno, da imate v zvezi z vsebino moralne pravice (ki vključujejo pravico priznanja avtorstva ali pravico spoštovanja dela) izjavljate, da (a) ne zahtevate, da se v povezavi z vsebino ali izpeljanimi deli ali nadgradnjami oz. posodobitvami takšne vsebine uporabi katere koli informacije, ki razkrivajo identiteto; (b) ne nasprotujete objavi, uporabi, spremembi, izbrisu in izpostavitvi vsebine s strani Agode ali imetnikov licence, naslednikov in prejemnikov pravic; (c) se za vedno odpoveste in soglašate, da ne boste zahtevali pravice ali upravičenosti do ene ali vseh moralnih pravic avtorstva v zvezi s katero koli vsebin; in (d) da za vedno razrešujete Agodo in imetnike licenc, naslednike in prejemnike pravic v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, ki bi jih sicer lahko uveljavili proti Agodi v zvezi s takšnimi moralnimi pravicami.

9. Napotki za potovanje. Zahteve za vizum

Čeprav večina potovanj poteka brez težav, lahko potovanja na nekatere destinacije predstavljajo večje tveganje kot druga. Potnike spodbujamo, da pred rezervacijo potovanja pregledajo potovalne prepovedi, opozorila, obvestila in nasvete, ki jih podajajo tamkajšnje vlade, zlasti pri potovanjih na mednarodne destinacije.

Agoda s prikazovanjem nastanitev na določenih destinacijah ne zagotavlja ali jamči, da je potovanje na takšne točke priporočljivo ali brez tveganja, zato Agoda ne odgovarja za škodo ali izgube, ki lahko nastanejo zaradi potovanja na takšne destinacije. Agoda pod nobenim pogojem ne more biti odgovorna za kakršne koli incidente med vašim bivanjem v nastanitvi. Toplo vam priporočamo, da preverite primerne nasvete s strani vaše vlade za državo, ki jo boste obiskali, in se ustrezno pripravite. Svetujemo vam tudi osebno turistično zavarovanje.

Agoda ne odgovarja za kakršno koli izgubo, povezano s potrebnimi dokumenti - potni list, viza in potovalni dokumenti. Svetujemo vam, da preverite veleposlaništva, konzulate in/ali ministrstva v državah, kamor potujete. Vi sami ste odgovorni za potrebne potovalne dokumente.

Upoštevajte, da imajo nekatere države stroga pravila in predpise glede uvoza prepovedanega ali omejenega blaga, izdelkov ali substanc. Ti lahko med drugim zajemajo alkohol, tobak, parfume, mamila, zdravila, knjige, filme, DVD-je, erotične vsebine, živila, rastline, dele živali itd. Vi ste odgovorni, da preverite skladnost z veljavno zakonodajo. Neupoštevanje predpisov se lahko konča s strogimi kaznimi.

10. Reklamacije

Če imate reklamacijo glede Agodinih storitev, se lahko obrnete na našo službo za pomoč uporabnikom preko ene od tukaj opisanih metod. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da vam pomagamo. Prosimo, upoštevajte, da so vse pritožbe glede nastanitve (politika, standardi, storitve, objekti, oprema, hrana, itd.) stvar nastanitve same. Agoda bo pri iskanju ustrezne rešitve sodelovala neposredno z nastanitvijo, vendar ne more jamčiti zadovoljivega izida. Pritožbe glede dodatnih storitev urejajo pogoji poslovanja partnerja, ki ponuja dodatne storitve.

11. Pravni del

Odklonitev odgovornosti jamstva

VSA VSEBINA, KI VKLJUČUJE PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE, PODATKE, BESEDILO IN POVEZANO GRAFIČNO VSEBINO NA STRANI ALI PREK STRANI VAM JE NA VOLJO PO NAČELU "TAKŠNO KOT JE" OZ. "TAKŠNO, KOT JE NA VOLJO". AGODA NE DAJE NOBENIH (IZRECNIH ALI PRIKRITIH) ZAGOTOVIL IN JAMSTEV V ZVEZI Z DELOVANJEM TE SPLETNE STRANI ALI PODATKI, VSEBINO ALI GRADIVI, KI JIH VSEBUJE TA STRAN. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU V SKLADU Z ZAKONODAJO AGODA ZAVRAČA VSA (IZRECNA ALI PRIKRITA) ZAGOTOVILA, POGOJE IN JAMSTVA, KI MED DRUGIM ZAJEMAJO PRIKRITE POGOJE ALI JAMSTVA GLEDE USTREZNE PRODAJNE KAKOVOSTI, ZADOSTNE STROKOVNOSTI, INFORMATIVNIH VSEBIN, NAZIVA ALI NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB. AGODA NE ZAGOTAVLJA ALI JAMČI, DA BO STRAN DELOVALA BREZ NAPAK ALI NEPREKINJENO, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE IN DA BO(DO) STRAN IN/ALI STREŽNIKI DELOVALI BREZ OKUŽBE Z VIRUSI IN/ALI DRUGIMI ŠKODLJIVIMI KOMPONENTAMI. PRAV TAKO AGODA NE ZAGOTAVLJA ALI JAMČI USTREZNOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, CELOVITOSTI ALI ČASOVNE USTREZNOSTI KATEREGA KOLI GRADIVA, KI GA STRAN VSEBUJE V KAKRŠEN KOLI NAMEN, IN KI MED DRUGIM ZAJEMA PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE, PODATKE, BESEDILA IN POVEZANE GRAFIČNE VSEBINE.

AGODA NE ODGOVARJA ZA NOBENE OKVARE NA PODLAGI NAPAK STREŽNIKA, NAPAČNIH NASLOVOV ALI PREUSMERITEV, NEUSPELIH POVEZAV S SPLETOM, PREKINITEV PRENOSA ALI PREJEMA REZERVACIJ ALI ZA RAČUNALNIŠKE VIRUSE OZ. DRUGE TEHNIČNE NAPAKE, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA NAPAKE ČLOVEŠKE ALI TEHNIČNE NARAVE.

Splošna omejitev odgovornosti

V KOLIKOR TO DOPUŠČA ZAKONODAJA, AGODA, VKLJUČNO Z NJENIMI USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, PREDSTAVNIKI, PODRUŽNICAMI, POVEZANIMI DRUŽBAMI, DISTRIBUTERJI, DOBAVITELJI, DAJALCI LICENC, ZASTOPNIKI ALI DRUGIMI SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI USTVARJANJU, SPONZORIRANJU, PROMOVIRANJU ALI ZAGOTAVLJANJU RAZPOLOŽLJIVOSTI STRANI IN NJENE VSEBINE (S SKUPNIM POIMENOVANJEM "KRITE OSEBE") NA NOBEN NAČIN NE ODGOVARJA NOBENI PRAVNI OSEBI ALI POSAMEZNIKU ZA POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO, DEJANSKO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ODŠKODNINO ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO ODŠKODNINO ALI IZGUBO, KAMOR MED DRUGIM SPADAJO (ALI SO JO POVZROČILI): (I) IZPAD PROIZVODNJE, DOBIČKA, PRIHODKOV, IZGUBA NAROČNIKA, IZGUBA ALI OŠKODOVANJE DOBREGA IMENA ALI UGLEDA, NEVŠČEČNOSTI, STRES, STISKA, IZGUBA ZAHTEVKA, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBA PODATKOV ALI DRUGE NEOPRIJEMLJIVE IZGUBE; (II) VAŠA NEZMOŽNOST UPORABE, NEPOOBLAŠČENA UPORABA, ZAMUDE, DELOVANJE ALI NEDELOVANJE STRANI; (III) NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO ALI POSEGANJE V OSEBNE PODATKE ALI PRENOSE; (IV) ZAGOTAVLJANJE ALI NEUSPEŠNO ZAGOTAVLJANJE STORITEV, VKLJUČNO Z ZAGOTAVLJANJEM STORITEV ALI IZDELKOV, KI JIH PONUJAJO NASTANITVE, (DELNA) PREKINITEV ALI PREZASEDENOST; (V) NAPAKE ALI NETOČNOSTI NA STRANI ALI V ZVEZI S KAKRŠNIMI KOLI PODATKI (KAMOR MED DRUGIM SPADAJO (OPISNI) PODATKI (VKLJUČNO S CENAMI, RAZPOLOŽLJIVOSTMI IN OCENAMI) NASTANITEV, KI SO NA VOLJO NA STRANI), PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKI, STORITVAMI IN POVEZANIM GRAFIČNIM GRADIVOM NA STRANI; (VI) VSE TRANSAKCIJE, VNESENE PREK STRANI; (VII) VSAKA ŠKODA LASTNINE, KI VKLJUČUJE ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIKU ALI RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ZARADI VIRUSA ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT MED ALI NA RAČUN DOSTOPA ALI UPORABE STRANI ALI DRUGE S HIPERPOVEZAVAMI POVEZANE STRANI; ALI (VIII) ŠKODA, KI NA KAKRŠEN KOLI DRUG NAČIN IZHAJA IZ UPORABE TE STRANI, KAKRŠNE KOLI UPORABE, ZAMUDE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STRANI ALI KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, IZDELKOV ALI STORITEV, PREJETIH PREK STRANI; ALI (IX) KAKRŠNE KOLI (OSEBNE) POŠKODBE, SMRT, PREMOŽENJSKA ŠKODA ALI DRUGA ŠKODA V POVEZAVI Z NASTANITVIJO (IN NJIHOVIMI ZAPOSLENIMI, DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZASTOPNIKI, PREDSTAVNIKI ALI POVEZANIMI PODJETJI); (X) KAKRŠNA KOLI ŠKODA, NASTALA KOT POSLEDICA VIŠJE SILE. OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO NE GLEDE NA OBLIKO DELOVANJA, BODISI NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE, MALOMARNOSTI, STROGE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, TUDI ČE JE BILA KRITA OSEBA SEZNANJENA Z MOŽNOSTJO ODŠKODNINE. Višja sila je dogodek, na katerega krite stranke ne morejo vplivati in ki med drugim vključuje: naravne nesreče, vremenske pogoje, požar, jedrske nesreče, elektromagnetne sunke, teroristična dejanja, izgrede, vojne, požige, upore, vstaje, kakršne koli oborožene sovražnosti, delavske spore, izprtja, stavke, pomanjkanja, vladne ukrepe ali omejitve, kraje, bankrote, strojne okvare, mrežne oz. sistemske motnje ali okvare, izpad interneta ali komunikacijskih sredstev, karantene, epidemije, pandemije ipd. Za dodatne stroške, izostanke, zamude, preusmeritve ali vladne ukrepe ne prevzemamo nobene odgovornosti. Nobena izmed kritih oseb ne odgovarja za kršitev pogojev ali jamstev s strani nastanitev, kamor med drugim spadajo prikriti pogoji ali jamstva primernosti za določen namen ali primernosti za prodajo. Prav tako nobena izmed kritih oseb ne odgovarja za kakršno koli napačno ravnanje s strani nastanitev (vključno z odškodninsko odgovornostjo) v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki so na voljo na strani. Agoda ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do strani brez prekinitev.

Agoda odklanja oz. omejuje svojo odgovornost do največje možne z zakonom določne meje. Brez poseganja v omejitve, določene v pogojih uporabe, Agodino jamstvo v nobenem primeru ne presega ali (a) celotnega zneska vaše rezervacije, navedenega v potrditvenem e-sporočilu (bodisi za en dogodek ali serijo povezanih dogodkov) ali (b) dvesto petdeset ameriških dolarjev (ali enakovredno vsoto v lokalni valuti), kar znaša manj. Zahtevek mora biti poslan čim prej po nastanku dogodka, ki je podlaga za zahtevek. Vloženi zahtevki, pri katerih se je prijava po nepotrebnem odlašala, se lahko štejejo za neveljavne. Upoštevani bodo samo zahtevki z dobrim namenom.

Podporna podjetja po svetu

Podjetje Agoda Company Pte. Ltd. je podprto s strani določenih povezanih podjetij, ki Agodi nudijo določene podporne storitve, v nekaterih primerih npr. omejeno pomoč uporabnikom (“podporna podjetja”). Podporna podjetja ne nudijo spletnih rezervacij in si ne lastijo, nadzorujejo, gostijo, upravljajo ali vzdržujejo spletnega mesta agoda.com (ali katerega koli drugega spletnega mesta). Sedež družbe Agoda.com je izključno v registrirani pisarni v Singapurju in ne na sedežih podpornih podjetij, ki so po vsem svetu. Podporna podjetja nimajo dovoljenja, da bi v imenu Agode delovala kot pooblaščenci za vročitev, zato stranke ne morejo opraviti rezervacije prek katere koli od teh pisarn.

Razno

Agoda na noben način (neposredno ali posredno, neodvisno ali v povezavi s katero koli stranko) ni lastnik, upravljavec, operater ali nadzornik nastanitev ali njihovih sob. Nastanitve so odgovorne za zagotavljanju nastanitvenih storitev in sprejemanje oseb, ki so preko Agode rezervirale bivanje v tej nastanitvi.

Strinjate se, da boste prevzeli odškodninsko odgovornost in Agodi povrnili škodo ali izgubo v zvezi s sodnimi stroški in izdatki, ki bi Agodi nastali kot posledica vaših dejanj, nedejanj ali opustitve dejanj. Če uporabljate stran za ali v imenu tretje osebe ("tretja oseba"), kot je družinski član ali spremljevalec na potovanju, ste vi tisti, ki odgovarja za vse napake glede točnosti podanih informacij v povezavi s takšno uporabo. Poleg tega morate tretjo osebo obvestiti o vseh veljavnih pogojih poslovanja. Vsaka stranka, ki uporablja stran za ali v imenu tretje osebe, se strinja, da bo prevzela odškodninsko odgovornost in Agodi povrnila škodo v povezavi s kakršno koli odgovornostjo, škodo, izgubo, tožbo in zahtevkom (vključno s stroški obrambe) zaradi neizpolnjevanja zgoraj opisanih obveznosti s strani tretje osebe ali uporabnika.

Ves čas ste zavezani k upoštevanju lokalnih zakonov in predpisov. Nekatere stvari, ki so zakonsko dovoljene v nekaterih državah, so morda v drugih prepovedane. Pozanimajte se o veljavnih omejitvah. Agoda ne odgovarja za primere, ko nastanitev zavrne vašo prijavo ali od vas zahteva, da zaradi pravnih ali zakonskih razlogov zapustite namestitev.

Za večjo prikladnost so stran in pogoji uporabe na voljo v številnih jezikih in lokalnih različicah (v nekaterih primerih se med sabo razlikujejo po različnih vrhnjih domenskih imenih), vendar upoštevajte, da so bili pogoji uporabe izvirno spisani v angleščini. V primeru neskladja med angleško različico in prevodom, prevlada angleška jezikovna različica pogojev uporabe.

Pogoji uporabe se obravnavajo ločeno. V primeru, da je se za katero koli določbo ugotovi, da je ni mogoče uveljavljati ali je neveljavna, se kljub temu uveljavi v največji možni z zakonom določeni meri, pri čemer takšna ugotovitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb. Takšne ločene določbe se zamenjajo z določbo, ki v največji možni meri odraža izvirno ubeseditev in namen.

Agoda si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, začasno ali za vedno ukine stran in/ali del strani, vključno s katero koli storitvijo ali izdelkom, ki je na voljo prek strani, in/ali vašo uporabo strani ali njenega dela, kar lahko stori kadarkoli in iz kakršnega koli razloga in vas o tem ni dolžna obvestiti. V primeru ukinitve boste še vedno zavezani k izpolnitvi vaših obveznosti skladno s pogoji uporabe, vključno z vašimi jamstvi in zavrnitvijo in omejitvijo odgovornosti. Poleg tega Agoda ne odgovarja niti vam niti tretji osebi za kakršno koli ukinitev vašega dostopa do strani. Agoda si pridržuje pravico, da po lastni presoji dopolni ali prekliče pogoje uporabe (ali njihovih delov).

V izogib dvomu Pogoji uporabe ne veljajo za komercialna pogodbena razmerja med Agodo in drugimi osebami, kamor med drugim spadajo nastanitve in nekateri tržni partnerji.

Lokalna potrdila o plačilu davka so na voljo za rezervacije namestitev, kjer so plačila izvedena v namestitvi. Za predplačila rezervacij (plačano Agodi) lahko izdamo lokalno potrdilo o plačilu v Singapurju, ker je Agoda tam davčni rezident, ter tudi potrdila o plačilu povsod drugje.

Pogoji uporabe in storitve, ki jih zagotavljamo, se urejajo in tolmačijo skladno s singapursko zakonodajo brez kolizijskih pravil. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz pogojev uporabe ali naših storitev, je pristojno izključno sodišče v Singapurju. Pogodbeni (pravice tretjih oseb) zakon 2001 (pog. 53B) je izrecno izključen in za pogoje uporabe ne velja.

Naša nezmožnost uveljavljanja določene pravice ne pomeni, da se takšni pravici odpovedujemo. Svojih pravic ne morete prenesti ali jih odstopiti tretji osebi. Pogoje uporabe lahko kadarkoli spremenimo, tako da na strani objavimo spremenjeno različico. Zadnja različica pogojev uporabe nadomešča vse prejšnje različice.

12. O Agodi. Pogosta vprašanja in odgovori

Vse naše storitve zagotavlja družba Agoda Pte. Ltd., ki je družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena skladno z zakonodajo Singapurja, z registriranim sedežem na naslovu 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712, in registrirana pri računovodskem in korporacijskem regulatornem organu v Singapurju pod matično številko 200506877R.

Agoda in njena povezana podjetja imajo po svetu številne podružnice, hčerinska podjetja in pisarne. Podružnice, hčerinska podjetja in pisarne zagotavljajo zgolj interno podporo v korist Agode. Te podružnice, hčerinska podjetja in pisarne (in tudi druga povezana podjetja) nimajo pooblastil za izvajanje storitev, za zastopanje Agode ali za sklepanje pogodb v imenu ali za Agodo. Lokalna podporna podjetja niso pooblaščena za sprejemanje sodnih vročitev. Ne Agoda ne njena povezana podjetja ne delujejo kot potovalni agent.

Za več informacij o naših partnerjih, ki lahko ponujajo dodatne storitve (leti, najem avtomobilov), obiščite njihova spletna mesta.

Za vsa vprašanja, ki jih imate o agoda.com, storitvah ali strani, oziroma če nam želite poslati ali izročiti kakršne koli dokumente, korespondenco, obvestila ali druga pisanja glede agoda.com, strani ali česa drugega, se obrnite neposredno na podjetje Agoda Company Pte. Ltd.

Imate vprašanja ali želite več informacij?

Zahvaljujemo se vam, da ste za rezervacijo nastanitve in potrebne podatke obiskali spletno mesto Agoda. Upamo, da so vam bili pogoji uporabe v pomoč. Za dodatne informacije ali če želite izvedeti več o Agodi, si preberite rubriko Pogosta vprašanja in odgovori na naši strani.

Rezerviraj pametno, rezerviraj pri Agodi!


Agoda.com je del skupine The Priceline Group, svetovni lider v spletnih turističnih rezervacijah & podobnih storitvah.

AS-AGWEB-3Z12