Agodas Användarvillkor


Senast uppdaterade oktober 2018

Agoda välkomnar dig ("dig") till sin webbplats och sina mobila applikationer ("webbplatsen"). Termerna ”Agoda”, ”vi” eller "oss" syftar på Agoda Company Pte. Ltd. och termen ”Agoda företag” syftar kollektivt på Agoda och relevanta Agodafilialer, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till, Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (Singapore, den brittiska verksamheten och andra lokala filialer), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc.

Hänvisningar till webbplatsen anses omfatta härledningar därav, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till webbplatser och applikationer, oavsett om de nås via mobiltelefon, surfplatta eller en annan enhet. Användarvillkoren - som definieras nedan, gäller för våra tjänster, direkta eller indirekta, som görs tillgängliga för dig genom samtliga medel, inklusive onlinebokningar, kundtjänstförfrågningar eller på annat sätt. Genom åtkomst till, sökning på och användning av webbplatsen och/eller vid bokning genom Agoda, tillstår och bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt användarvillkoren.

Våra olika policyer och riktlinjer, som finns representerade på hela webbplatsen, inklusive men inte begränsat till Integritetspolicyn, Handla tryggt-policyn, Agoda Prisgaranti, Bokningsgarantin, Avbokningspolicyn, Återbetalningspolicyn, Regler och villkor för Agodas bonusprogram, Regler och villkor för Agoda Presentkort, Regler och villkor för Agoda-kontanter, Riktlinjer för gästomdömen, Vanliga frågor, etc. (med samlingsnamnet “Policyer”), bör läsas tillsammans med och är en integrerad del av dessa regler och villkor och ingår härmed som referens.

Reglerna och villkoren som anges nedan samt policyerna har samlingsnamnet "Användarvillkoren". Om du inte godkänner användarvillkoren ska du sluta använda webbplatsen omedelbart. Användarvillkoren, som kan ändras emellanåt, utgör hela avtalet, och ersätter alla andra avtal och överenskommelser (muntliga eller skriftliga), mellan dig och Agoda företagen, med avseende på dess ämnesområden om inget annat uttryckligen anges.

1. Omfattning av våra tjänster

A. Bokning av boende

Via webbplatsen erbjuder Agoda en online-plattform där du kan söka olika typer av logi och tillfälligt boende, inklusive, men inte nödvändigtvis begränsat till hotell, vandrarhem, lägenheter, stugor, B & B, uthyrningsrum, stugor, ryokaner, etc. (med samlingsnamnet "boende(n)") och göra bokningar av sådana boenden, inklusive förskottsbehandling för sådana bokningar av boenden med kreditkort, betalkort eller annan betalningsmetod för att förenkla behandlingen av en sådan betalning ("Betalningsinstrument”). Genom att göra en bokning via webbplatsen, erbjuder du dig att göra en bokning till det pris som anges för en sådan bokning och enligt övriga regler och villkor som anges på webbplatsen. Detta kommer att utgöra ett bindande avtal skapat i Singapore, i enlighet med villkoren, efter boendets och Agodas godkännande. Vi kommer att tillkännage detta godkännande av din bokning utav boendet via en e-postbekräftelse (med en voucher för förskottsbetalda boenden). Detta innebär att boendet har godkänt din bokning. När du kommer till ”Tack-sidan” innebär detta att din bokningsförfrågan har emottagits och genomgår en slutgiltig bearbetning. Du behöver inte göra något mer. Vi förbehåller oss rätten att avvisa bokningar enligt vad som anges nedan.

När vi erbjuder våra tjänster, är den information som vi erhåller om boendena baserad på den information som vi har erhållit från våra leverantörer (inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till boendena, deras företrädare, återförsäljare, destinationens förvaltningsbolag (DMCs), channel managers, partners etc.). I denna egenskap har boendena och deras företrädare tillgång till ett extranät eller annan anslutningslösning genom vilket/vilken de är fullt ansvariga för att uppdatera samtliga priser, tillgänglighet, beskrivningar, bilder, bokningsvillkor, boendepolicyer och annan information som visas på webbplatsen. Även om vi kommer att använda kommersiellt rimlig skicklighet och omsorg vid utförandet av våra tjänster kommer vi inte att verifiera om, och kan inte garantera att all information är exakt, fullständig, korrekt och aktuell, och vi kan inte heller hållas ansvariga för några eventuella felaktigheter (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det beror på något (tillfälligt/tillfällig och/eller partiellt/partiell) avbrott, reparation, uppgradering eller underhåll av webbplatsen eller på något annat), felaktig, vilseledande eller osann information eller utebliven information. Varje boende är vid alla tidpunkter ansvarigt för noggrannheten, fullständigheten och riktigheten i boendeinformationen som visas på webbplatsen. Förändringar i marknadsförhållanden eller omständigheter kan förekomma med kort varsel, vilket kan göra den information som visas på webbplatsen felaktig eller inaktuell. Vid problem kommer vår kundtjänst med att hjälpa dig så långt som är kommersiellt rimligt och fungera som en kontaktpunkt mellan dig och boendet. Vänligen notera att Agoda är en av många kanaler som boenden använder för att göra sitt rumsbestånd tillgängligt för reservation. När sökresultat visar att ett visst boende inte har tillgängliga rum betyder det att rumstypen inte är tillgänglig för reservation genom Agoda.

Webbplatsen utgör inte och ska inte betraktas som en rekommendation av eller en garanti gällande (kvaliteten, servicenivån eller värderingen) för något boende som finns listat på webbplatsen. Vi avsäger oss härmed uttryckligen alla utfästelser, garantier eller åtaganden i förhållande till kvaliteten, statusen eller tillräckligheten för alla de boenden som finns listade på webbplatsen. Boenden kan rangordnas på webbplatsen efter olika kriterier (antal stjärnor, omdömen etc.). Den förvalda rangordningen baseras på en automatiserad algoritm som kan uppdateras eller ändras emellanåt. Den tar hänsyn till olika faktorer inklusive men inte begränsat till tillgänglighet, kampanjer och priser, historisk popularitet, provision eller marginal, intäkter, konversion (förhållandet mellan reservationer som gjorts och besök på hemsidan), försäljning av rumsnätter, avbokningar, kvalitet på innehåll, gästomdöme, stjärnklassificeringar etc. Agoda har för närvarande ett program för ”Gynnade Partners” genom vilket utvalda boenden har chansen att förbättra sin synlighet på hemsidan. Listningar från Gynnade Partners kommer att markeras eller innehålla en formulering för att tydliggöra detta. Under vissa omständigheter kan Agoda också erbjuda boendena alternativet att få en sponsrad listning, det vill säga, att betala för en topposition. Sådana sponsrade listningar kommer att markeras eller innehålla en formulering för att tydliggöra detta.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera dig eller bokningar (eller i undantagsfall att annullera bekräftade sådana) efter eget gottfinnande och av vilket (juridiskt) skäl som helst utan att behöva motivera sådant nekande. Typiska skäl för att avvisa dig eller bokning inkluderar, men är inte begränsade till: Boendets begäran, återförsäljning av boenden som bokats via webbplatsen på individuell- eller massbasis utan vårt skriftliga godkännande (”Återförsäljning”), brott mot användarvillkoren, force majeure-händelser, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner, embargon, juridiska restriktioner, (misstanke om) bedrägeri eller stöld, misstänkt kriminell handling, misstänkta felaktiga bokningar, vilseledande eller felaktig information inlämnade av dig, problem med betalningsinstrument, olämpligt beteende, hot, förolämpningar, våld, vägran att lämna upplysningar, praktiska hinder, kommunikationsproblem, uppenbara felaktigheter (se nedan), förflutet, svartlistning av regeringar eller internationella organisationer (USA, EU, FN, Singapore), etc. Om en bokning avvisas eller annulleras av Agoda och en betalning redan har gjorts, kommer du att få en återbetalning av det totala bokningsvärdet, förutom om fallet handlar om Återförsäljning, eller i annat lämpligt fall som vi bestämmer enligt vårt eget gottfinnande där vi förbehåller oss rätten att inte återbetala det totala bokningsvärdet eller någon del av det. Återbetalningar kommer inte att utfärdas vid obehörig återförsäljning på grund av olika negativa faktorer, inklusive nackdelen som sådan praxis ålägger våra auktoriserade och avtalade samarbetspartners, boenden som tillhandahåller Agoda med rum till försäljning enligt avtalad och betrodd basis, samt förlust och negativ påverkan på Agodas varumärke på grund av att obehöriga återförsäljares försök att underminera Agodas verksamhet genom att bland annat erbjuda rum som inte sålts på webbplatser som drivs av konkurrenter till Agoda utan vår vetskap. Vi förbehåller oss även rätten att stänga ute ("svartlista") användare från webbplatsen, på permanent eller tillfällig basis, efter eget gottfinnande. Ingen sådan svartlistad användare får försöka att använda webbplatsen under något annat namn eller genom någon annan användare. Se även nedan för att läsa om våra mekanismer för bedrägeribekämpning.

I sällsynta fall kan vi även annullera eller neka en bokning på grund av "uppenbara felaktigheter", oberoende av dessa felaktigheters ursprung. För tydlighetens skull är en uppenbar felaktighet ett misstag på webbplatsen (t.ex. i fråga om pris, villkor, poäng) som en förnuftig person inte skulle anse vara normalt. I sådana fall kommer bokningen eller tilldelade poäng att justeras, eller i särskilda fall, att återbetalas utan kostnad. Huruvida en bokning ska annulleras eller nekas på grund av detta skäl bestämmer Agoda efter eget gottfinnande.

Observera att misstrodda gruppbokningar också kan nekas utav Agoda eller boendet, eftersom de flesta boenden har särskilda rutiner för gruppbokningar. Kontakta vårt kundtjänstteam för mer information.

Omständigheter såsom pågående renoveringar, bokningsfel hos boendet och särskilda gästbehov kan påverka kvaliteten på din vistelse. Var noga med att meddela boendet vid incheckningen om eventuella särskilda önskemål eller behov som du har.

Några ord om stjärnklassificeringar

Boendets stjärn- eller andra tilldelade klassificeringar (”stjärnklassificeringar”) tillhandahålls endast upplysningsvis. Stjärnklassificeringarna baseras på information som vi har fått från våra leverantörer, inklusive boendena och kan ta hänsyn till boendets faciliteter, betyg, omdömen och tjänster. Stjärnklassificeringarna kan vara icke-relaterade till andra klassificeringar som tilldelats av turistmyndigheter. Vi verifierar inte stjärnklassificeringar. En stjärnklassificering är endast vägledande gällande den nivå av komfort du kan förvänta dig att hitta på ett visst boende. En högre stjärnklassificering indikerar i allmänhet en högre nivå av komfort och bekvämligheter. För mer detaljerad information, var god kontrollera den detaljerade beskrivningen på webbplatsen. Var god observera att stjärnklassificeringarna kan variera kraftigt beroende på resmål, tillgängliga alternativ, lokala marknadsförutsättningar, praxis eller andra omständigheter. Därför är det möjligt att en stjärnklassificering i ett visst land eller i en viss stad inte är jämförbar med samma stjärnklassificering i ett annat land eller i en annan stad på grund av sådana omständigheter. Stjärnklassificeringar speglar inte nödvändigtvis alla bekvämligheter eller tjänster som kan vara tillgängliga på ett boende, och vissa bekvämligheter och faciliteter kanske inte är tillgängliga i samtliga rum eller i varje fastighet med en viss stjärnklassificering. Om det finns särskilda bekvämligheter eller faciliteter som är viktiga för dig, var god kontakta vår kundtjänst och fråga om sådana bekvämligheter eller faciliteter är tillgängliga.

B. Andra Relaterade Tjänster

Agoda erbjuder en online-plattform där du kan söka efter andra tjänster, inklusive men inte begränsat till flyg och hyrbilar, (”Relaterade tjänster”) samt göra bokningar för dessa Relaterade Tjänster. Även om Agodas webbplats erbjuder en plattform för att söka efter samt boka Relaterade Tjänster, är dessa Relaterade Tjänster erbjudna av Agoda via associerade företag eller partners (”Partners”), som är noggrant utvalda av Agoda. Till exempel erbjuds visning, sökning och bokning av flyg som visas på Agodas webbplats av företagen Booking Holdings Inc. KAYAK eller priceline.com och deras respektive leverantörer. Dessa partners kommer att tydligt visas på webbplatsen när man söker efter Relaterade Tjänster, samt en länk till partnerns regler och villkor och/eller integritetspolicy som kommer att reglera förhållandet mellan dig och vår partner för bokning av den relaterade tjänsten.

Genom att göra en bokning via webbplatsen för en relaterad tjänst, erbjuder du dig att göra en bokning (t.ex. flyg eller hyrbil) till det pris som anges för en sådan bokning på webbplatsen, och enligt övriga regler och villkor som emellanåt meddelas av partnern, vilka kommer att utgöra ett bindande avtal när din bokning godkänns av partnern. Partnern kommer att indikera bekräftelse av bokning för din relaterade tjänst genom att skicka en e-postbekräftelse till dig. Partnern förbehåller sig rätten att avvisa bokningar enligt deras regler och villkor.

2. Användning av webbplatsen

Enligt det som anges ovan bildar Användarvillkoren ett avtal mellan dig och Agoda företag. Agoda arbetar även med andra företag, inklusive men inte begränsat till Booking.com B.V., för att erbjuda bokningsalternativ på boenden över hela världen för sina gäster. I vissa fall kommer du att få en bekräftelse som hänvisar till sådana andra företag. Agoda kan även erbjuda alternativet att boka Relaterade Tjänster (flyg, hyrbilar) i samarbete med utvalda partners, enligt det som beskrivs ovan.

Agoda ger dig begränsad, inskränkt, personlig, icke överlåtningsbar, icke-underlicensieringsbar, upphävningsbar licens att komma åt och använda webbplatsen endast i enlighet med vad som uttryckligen anges i Agodas Användarvillkor. Med undantag för denna begränsade licens beviljar vi dig inga andra rättigheter eller licenser med avseende på webbplatsen, samtliga rättigheter och licenser som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Innehållet och informationen på webbplatsen, liksom programvaran och infrastrukturen som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, ägs av Agoda eller dess leverantörer och samarbetspartners, inklusive boendena och de relaterade tjänsterna. Du får endast använda webbplatsen för att göra legitima förfrågningar eller bokningar i god tro och du åtar dig härmed att inte göra några spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller reservationer i väntan på underlag. Du försäkrar att de betalningsuppgifter som du förser oss med i samband med en bokning är fullständigt korrekta. Du åtar dig också att tillhandahålla korrekt och exakt e-post, postadress och/eller andra kontaktuppgifter till Agoda och samtycker till att Agoda får använda dessa uppgifter för att kontakta dig i de fall det skulle visa sig nödvändigt. Var god läs även vår Integritetspolicy.

Som ett villkor för att använda webbplatsen samtycker du därför till att inte använda webbplatsen eller dess innehåll eller information för kommersiella eller icke-personliga ändamål (direkt eller indirekt) eller för något ändamål som är olagligt, olovligt eller förbjudet enligt Användarvillkoren. Du samtycker till att utan ett föregående skriftligt tillstånd från oss inte ändra, kopiera, distribuera, vidarebefordra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller återförsälja någon information, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från webbplatsen. Dessutom samtycker du till att inte:

 • använda webbplatsen eller dess innehåll för något icke godkänt kommersiellt syfte (till exempel vidareutskick eller återförsäljning av bokningar utan tillstånd);
 • göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig bokning,
 • lagra, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information från webbplatsen genom att använda en robot, spindel, skrapa eller några andra automatiserade metoder eller manuella processer för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,
 • bryta mot restriktionerna som hämmar robotstyrning på webbplatsen eller kringgå eller hindra andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen,
 • vidta åtgärder som innebär, eller enligt vår bedömning kan innebära, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur,
 • djuplänka till någon del av webbplatsen (inklusive, utan begränsning, köplänkar) för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,
 • sälja vidare, använda, kopiera, övervaka (med t.ex. spindel, skrapa), visa, ladda ner eller reproducera något innehåll eller någon information, programvara, produkt eller tjänst som finns på webbplatsen för någon kommersiell eller konkurrensmässig verksamhet eller för något sådant syfte,
 • "infatta", "återspegla" eller på annat sätt inkorporera någon del av webbplatsen på någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd,
 • leverera några olagliga (enligt samtliga tillämpliga lagar eller förordningar) inlägg på eller genom webbplatsen, eller några inlägg som förespråkar olaglig aktivitet,
 • leverera, eller tillhandahålla länkar till, några inlägg som innehåller material som kan anses vara skadligt, obscent, pornografiskt, otillbörligt, oanständigt, våldsamt, grovt, vanvördigt, rasistiskt, diskriminerande, kränkande, hotande, ohederligt, trakasserande, hatiskt eller på annat sätt stötande,
 • leverera, eller tillhandahålla länkar till, något inlägg som innehåller nedsättande, ärekränkande, falskt eller smädligt material,
 • leverera något inlägg som bryter mot eller kränker någon immaterialrätt eller annan rättighet tillhörande enhet eller person, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent, varumärke, lagar som styr affärshemligheter, sekretess- och offentlighetsrätt,
 • leverera något inlägg som du inte har rätt att tillgängliggöra enligt lag eller avtal eller lojalitetsplikt,
 • uppträda som en annan person eller enhet eller falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet, eller anta en falsk identitet om syftet är att vilseleda, lura, eller bedra någon annan,
 • manipulera identifierare, bland annat genom att förfalska sidhuvuden, i syfte att dölja ursprunget för något av de inlägg du levererar,
 • använda webbplatsen på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra eller på annat sätt störa användningen av webbplatsen eller andra användares datorutrustning, eller orsaka skada, störning eller begränsa funktionen för någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning,
 • försöka få otillåten tillgång till webbplatsen, någon av de relaterade webbplatserna, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen genom hackning, lösenordsfiske eller på annat sätt,
 • skaffa eller försöka få tillgång till något material eller någon information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängliga via webbplatsen, inklusive skörd av eller på annat sätt insamling av information om andra, såsom e-postadresser,
 • delta i några bedrägliga metoder som syftar till att manipulera den organiska sökmotorns resultatsida (Search Engine Results Page - SERP) eller nyttja tekniker för sökmotoroptimering ("SEO") som anses strida mot de allmänna riktlinjerna för sökmotorer. SEO-metoder som anses oetiska, eller är märkta "svart hatt" "(alias “spamdexing”) inkluderar, men är inte begränsat till maskering (cloaking), metadata och titeltaggar, skrapning av innehåll, länksystem, Googlebomber, sökordspackning, dold text och dolda länkar, dörröppningssidor (doorway pages) och sidor som använder maskering (cloaking), länkfarmer (link farms) eller länksystem, blogg-spam/kommentar-spam etc.
 • göra något annat som kan skada webbplatsen, Agoda företag och deras anställda, Agodas rykte, eller på något sätt ha en negativ inverkan; eller
 • medverkan till något av ovanstående.

Om inget annat uttryckligen har tillåtits, får webbplatser inte hyperlänka till någon annan sida bortom webbplatsens hemsida eller rama in webbplatsen eller dess innehåll, inte heller får någon enhet hyperlänka någon del av webbplatsen i ett e-postmeddelande för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Agoda.

Genom att göra en bokning på webbplatsen, tillstår och garanterar du att du inte omfattas av något internationellt sanktionsprogram.

Om, och när, det går att tillämpa kommer du att tillgodose alla skattekrav, lagar och skyldigheter från ditt hemland.

3. Priser, Agoda Prisgaranti, Ytterligare avgifter, Skatter och avgifter, Agodas växelkurser

A. Priser och prisgaranti för boenden

Vi strävar efter att ha de mest konkurrenskraftiga priserna och vi vill att du betalar lägsta möjliga pris för din vistelse på ett boende. Om du hittar din bokning av rum på boendet, med samma bokningsvillkor, till ett lägre pris på Internet efter att du har gjort en bokning via oss, matchar vi skillnaden mellan vårt pris och det lägre priset enligt villkoren för bästa pris-garantin. För att ett anspråk ska vara giltigt enligt denna garanti, måste det uppfylla och lämnas in i enlighet med samtliga relevanta regler och villkor för vår Bästa pris-garanti.

Ibland finns lägre priser tillgängliga på webbplatsen för en specifik vistelse på ett boende för samma rumstyp, dessa priser som boendena erbjuder kan dock innefatta särskilda restriktioner och villkor, exempelvis beträffande avbokning och återbetalning. Var god kontrollera rumstyp och prisuppgifter noggrant för att bli medveten om sådana villkor innan du gör din bokning. Samma rumstyp kan ha olika priser beroende på sådana restriktioner och villkor (se även avsnitt 6 nedan). För att undvika tvivel tillämpas inte Bästa pris-garantin till Relaterade tjänster som erbjuds på webbplatsen.

B. Boendenas tillkommande avgifter

Var god observera att alla priser på webbplatsen endast gäller din bokning av rum på ett boende och gäller för de begärda datum och för det antal personer som angivits, om inget annat anges. Priserna för bokning av rum på ett boende visas per rum och per natt. Om inget annat anges, kommer Agoda normalt att visa priset exklusive skattekostnader och serviceavgifter (se nedan för mer information) på webbplatsen, och visar dessa tillkommande skattekostnader och serviceavgifter under bokningsprocessen. Utan att det påverkar vad som anges nedan kommer du att se det totala priset innan du bekräftar din bokning. Inställningar för skärmar kan variera, men detta kommer senast att visas på den sista bokningssidan (innan den slutliga bekräftelseskärmen). Var god verifiera varje steg av din bokning på bokningsformuläret, du kan närsomhelst avbryta bokningen före den slutliga bekräftelseskärmen (se nedan för annulleringar efter genomförd bokning). Det som ingår i priset visas på webbplatsen (i avsnittet för boendeinformation eller före den slutliga bokningsbekräftelsen) och/eller i bekräftelsemeddelandet som skickas via e-post/vouchern. Frukost ingår normalt inte om detta inte uttryckligen anges. Resort-avgifter och andra obligatoriska avgifter (se nedan) samt vissa lokala stads- eller beläggningsskatter (i förekommande fall) som ska krävas direkt från gästerna, är inte inkluderade i priset om inte annat anges. Var god kontrollera boendebeskrivningen eller policyer på webbplatsen. Försäkring av något slag ingår aldrig i priset. Standardbokning av rum på ett boende gäller för en eller två personer, extrasängar brukar medföra tillkommande avgifter. Boendet kan även vägra att ta emot ytterligare personer om detta inte har meddelats i förväg. Var god observera att vissa boenden kan debitera dig en så kallad tillkommande men obligatorisk "resort-avgift" (eller liknande) för användning av vissa tjänster. Resort-avgiften är normalt inte inkluderad i priset, men den kommer att nämnas i boendebeskrivningen på webbplatsen. Du kan även bli ålagd att betala energitilläggsavgifter, bagagehanteringsavgifter, avgifter för tidningsleverans, avgifter för kassaskåp på rummet, turistavgifter, eller hushållningsavgifter direkt till boendet. Bruket att lägga till ytterligare boendeavgifter ligger utanför Agodas kontroll och förekommer på vissa marknader, inklusive USA. Naturligtvis ingår nästan aldrig valfria tillfälliga avgifter och personlig konsumtion och förbrukning, till exempel parkeringsavgifter, minibar-avgifter, telefonsamtal, rumsservice, mat & dryck, galamiddagar, hyrfilmer, Internet osv. Under vissa högsäsongsperioder lägger vissa boenden till en obligatorisk galamiddag (t.ex. vid nyår, jul, kinesiska nyåret etc.). Den ingår inte i rumspriset, men kommer att visas i bokningsformuläret. Var god kontrollera "boendeinformation", "bokningsvillkor", "avbokningspolicy" eller liknande formuleringar på webbplatsen. När du är osäker på om något ingår, kan du kontakta vår kundtjänst .

För vissa boenden tillkommer en obligatorisk transport- eller transferavgift utöver rumspriset på boendets begäran, eller, i de fall detta är möjligt, på din begäran. Detta är särskilt vanligt på öar (t.ex. Maldiverna) där du behöver transport för att nå boendet. Var god observera att Agoda inte organiserar någon boendetransport. Den organiseras alltid av eller erbjuds av eller på uppdrag av boendet, som är ansvarigt för sådana transporttjänster, inte Agoda. Agoda tar inget ansvar för kvaliteten, säkerheten, frekvensen eller servicenivån beträffande sådana transporttjänster. I vissa jurisdiktioner är boenden även skyldiga att ta betalt för lokal bädd- eller stadsskatt direkt från gästerna. Regeringar har ibland utfärdat ytterligare skatter och kan begära att boenden tar betalt för dessa direkt från gästerna. Dessa avgifter, i förekommande fall, kommer att betalas av dig direkt till boendet vid utcheckning. Var god kontrollera med boendet eller kundtjänst vilka tillkommande avgifter som (inte) ingår.

C. Ytterligare avgifter för Relaterade tjänster

Var god observera att alla priser på webbplatsen är för Relaterade tjänster och anges av våra partners, om inget annat anges. Var god se den tillämpliga partnerns regler och villkor för ytterligare avgifter som kan gälla för din bokning (till exempel flygplatsskatt).

D. Valutakonvertering

Priserna som visas i Agodas förteckningar är baserade på priser som fastställs av boendena i boendets valuta. Du kan välja att visa prislistor i boendets valuta eller i en annan visningsvaluta.

 • Visningsvaluta är den valuta i vilken du väljer att visa priserna på vår webbsida. 
 • Betalningssvaluta är den valuta i vilken du väljer att betala för en bokning. 
 • Boendevaluta är den valuta i vilken boendet eller tjänsteleverantören fastställer priserna för sina boenden eller tjänster på vår webbplats samt i vilken de önskar ta emot betalning från Agoda. Boendevalutan är som standard den officiella valutan inom det område där boendet eller servicen är beläget.

Betalkontoleverantörens kurser
Om din betalningsvaluta skiljer sig från valutan på ditt betalkonto så kommer din betalkontoleverantör att avgöra vilken växelkurs som används när transaktionen tillämpas på ditt konto. Din betalkontoleverantör kan erbjuda dig en högre eller en lägre kurs än Agoda och kan debitera extra avgifter för utländska transaktioner. Agoda kan inte kontrollera eller dra någon nytta av din betalkontoleverantörs växelkurs eller avgifter.

Agoda-priser
Om din betalningsvaluta är den samma som din betalkontovaluta men skiljer sig från antingen boendevalutan eller din visningsvaluta så kommer Agoda att använda vår indikerade kurs eller vår dagliga justerade kurs för att konvertera priser. Den tillämpliga kursen avgörs av de val du gör när du tittar på boenden och gör en bokning, vilket beskrivs nedan.

 • Indikerad kurs – Bloomberg Generic Composite Rate mitt på dagen den aktuella dagen.
 • Daglig justerad kurs – Bloomberg Generic Composite Rate den dag då betalningen behandlas, plus 5 %.

När du väljer att låta Agoda hantera valutaomvandlingen för transaktionen så debiterar vi inte någon extra transaktions- eller serviceavgift.

Konverterade valutapriser är endast vägledande
Om du väljer en visningsvaluta som skiljer sig från boendets valuta så visar Agoda indikativa priser som konverteras med vår indikerade kurs. Det konverterade priset i visningsvalutan är en preliminär uppskattning av priset i din visningsvaluta och det är inte fast eller bindande. Vi erbjuder det konverterade priset i visningsvalutan för att göra det enklare för dig att jämföra olika priser, paket och villkor i den valuta som du föredrar att använda.
Eftersom rumspriserna bestäms av boendena i boendets valuta så beror priset som du betalar för en bokning på tre variabler:

 • betalningsvalutan som du väljer;
 • om din bokningstyp är ”Betala nu”, ”Boka nu, betala senare”, eller ”Betala på hotellet”;
 • växelkursen mellan din betalningsvaluta och boendets valuta den dag vi behandlar din betalning.

"Betala nu"-bokningar
När du väljer din betalningsvaluta på bokningssidan så uppdaterar vi ditt totalpris för att visa beloppet som vi kommer att behandla på ditt betalkonto. Det här kan vi göra eftersom vi då känner till växelkursen Om du väljer en betalningsvaluta som skiljer sig från boendets visningsvaluta så använder Agoda den dagliga justerade kursen för att konvertera beloppet. För alla andra "Betala nu"-transaktioner använder vi vår ”Indikerade kurs” för att konvertera valutor.

"Boka nu, betala senare"-bokningar
När du väljer din betalningsvaluta på bokningssidan så uppdaterar vi ditt totalpris för att visa en uppskattning av beloppet som vi kommer att behandla på ditt betalningsdatum. Vi kan inte visa det exakta beloppet eftersom växelkursen kommer att fluktuera mellan bokningsdatumet och betalningsdatumet. Om du väljer en betalningsvaluta som skiljer sig från boendevalutan eller visningsvalutan så använder Agoda vår dagliga justerade kurs för ”Boka nu, betala senare”-transaktioner.

"Betala på hotellet"-bokningar
När du gör en ”Betala på hotellet”-bokning så uppdaterar vi ditt totalpris för att visa beloppet som du kommer att betala i boendets valuta. Du betalar boendet direkt, i boendets valuta eller vilken annan valuta som helst som boendet godkänner. Om du betalar i en annan valuta, eller med ett betalkonto som använder en annan valuta, så beror det exakta beloppet som du betalar på vilken växelkurs boendet och din betaltjänstleverantör använder. Dessa faktorer kan Agoda inte kontrollera.

Några ord om kostnader gällande skatter och avgifter

I samband med transaktionen för bokningen för boendet, kan det belopp som dras från ditt betalningsinstrument inkludera skatter och avgifter ("skatter och avgifter") om inte annat anges. Gällande boenden inkluderar denna debitering ett uppskattat belopp som ska täcka det belopp som Agoda företag betalar till boendet i samband med din bokning för boendets skattskyldighet inklusive, utan begränsning, försäljnings- och användningsskatt, beläggningsskatt, rumsskatt, punktskatt, mervärdesskatt och/eller andra liknande skatter. På vissa platser kan skattebeloppet även innefatta serviceavgifter som införts av regeringen eller andra avgifter som inte betalas direkt till skattemyndigheten, men som enligt lag ska tas ut av boendet. Det belopp som betalas till boendet i samband med din bokning för skatter kan variera jämfört med det belopp som Agoda företag uppskattar och inkluderar i din kostnad. Återstoden av den uppskattade kostnaden för skatter och avgifter, om någon, är ett belopp som Agoda företag behåller som en del av ersättningen för våra tjänster och för att täcka kostnaderna för din bokning, inklusive, till exempel, kostnader för kundservice. Om saldot är negativt, kommer Agoda företag att stå för denna skillnad. Kostnaden för skatter och avgifter varierar beroende på ett antal faktorer, inklusive, utan begränsning, det belopp som Agoda företag betalar boendet och platsen för boendet där du kommer att vistas, och kan inkludera vinst som Agoda företag behåller.

Förutom vad som beskrivs nedan, är Agoda företag inte den säljare som samlar in och överför skatter till ansvarig skattemyndighet. Våra boendeleverantörer, inkluderar i rollen som säljare alla tillämpliga skatter i de belopp som faktureras och Agoda företag betalar sådana belopp direkt till säljarna. Agoda företag är inte medsäljare till de säljare med vilka vi bokar eller reserverar våra kunders researrangemang. Skatteplikt och lämplig skattesats och typen av tillämpliga skatter varierar kraftigt mellan olika platser.

För transaktioner som involverar boenden belägna i vissa jurisdiktioner inkluderar kostnaden som ditt betalningsinstrument debiteras för skatter och avgifter en betalning av skatt som Agoda företag är skyldiga att ta betalt för och överföra till jurisdiktionen för skatt som ska betalas på belopp som Agoda företag behåller som kompensation för sina tjänster.

För boenden där du måste betala direkt till boendet, kan priset inkludera eller inte inkludera skatter och avgifter. Var god kontrollera bokningsvillkoren och ditt bekräftelsemejl eller din voucher eller kontakta kundtjänstteamet.

Som nämnts ovan, tar vissa städer eller kommuner ut stads- och/eller beläggningsskatter eller liknande skatter som det lokala boendet måste avkräva gästerna.

Gällande Relaterade Tjänster kommer uträkning av tillämpliga skatter och avgifter att fastställas i våra partners regler och villkor.

4. Sekretess

Vi respekterar din integritet. Titta gärna på vår Integritetspolicy för ytterligare information.

5. Betalning - Kreditkort - "Boka nu, betala senare" - Ålder - Bedrägeri

Vid förbetalda boendebokningar med Agoda auktoriserar du oss att samla in och behandla (inklusive insamling och behandling genom en tredje part) information om dig som krävs av behandlande tjänsteleverantörer eller det finansinstitut som utfärdar ditt betalningsinstrument, såsom kredit- eller betalkort, i syfte att verifiera din identitet. Personuppgifter som samlas in om dig och som kan delas till sådana tredje parter (inklusive för behandling av din transaktion och/eller underhåll av ditt konto) beskrivs i vår Integritetspolicy.

För att slutföra betalningen av sådana förskottsbetalda boendebokningar så godkänner du att tillämpliga Agoda företag debiterar ditt betalningsinstrument med det fullständiga priset (ibland utan någon möjlighet till återbetalning, beroende på boendets bokningsvillkor, se nedan) vid bokning och bokningsbekräftelse, eller, vid en "boka nu, betala senare"-bokning, vid det framtida tillfälle som meddelats i bekräftelsemejlet. När du använder betalningsalternativet "Boka nu, betala senare", se till att ditt betalningsinstrument är giltigt och att du har tillgängligt med kredit vid betalningstillfället. Om köpet på betalningsinstrumentet inte kan debiteras vid datumet av någon anledning, kommer bokningen avbokas om du inte kan säkerställa att kortbetalningen kan auktoriseras i tid. Var god kontrollera rumstyp och prisdetaljer noggrant för att bli medveten om alla sådana villkor innan du gör din bokning. Agoda företag kommer att utföra återbetalningar, om och när så är tillämpligt, inom en rimlig tidsram. Du auktoriserar även kreditering till ditt betalningsinstrument i händelse av upphävningar, återbetalningar eller justeringar genom den service som förenklar behandlingen av betalningstransaktioner. För vissa boenden debiterar Agoda företag inte ditt betalningsinstrument eftersom du kommer att betala direkt till boendet för din vistelse (efterskottsbetalning). I sådana fall kan vissa boenden förauktorisera ditt kort, ta ut en deposition eller debitera hela priset för bokningen i förskott. Vissa boenden kan kräva kontokortsuppgifter för att garantera din bokning. Om detta är fallet, kommer Agoda företag att skicka dina betalningsinstrumentsuppgifter direkt till boendet som du har bokat och kan även kontrollera (dvs. förauktorisera) ditt betalningsinstrument. För att skydda och kryptera dina betalningsinstrumentsuppgifter när de överförs till oss, använder vi oss av "Secure Sockets Layer (SSL)"-teknik för våra tjänster. Var god observera att din bank kan lägga till ytterligare avgifter för transaktionen, över vilka Agoda företag inte har någon kontroll.

Vissa betalningsinstrumentsföretag debiterar en avgift från sina kunder för att handlägga ”utländska transaktioner”. Om du gör en korttransaktion och mottagaren använder en bank i ett annat land än banken som utfärdade ditt kort, kan en avgift för ”international service assessment (ISA)”, gränsöverskridande transaktionsavgift eller liknande att debiteras. Banken som utfärdade ditt kort kan föra vidare den här avgiften till dig (kortinnehavaren). Var god kontakta banken som utfärdade ditt kort för att få mer information eftersom detta ligger utanför Agoda företags kontroll.

I händelse av betalningsinstrumentsbedrägeri eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument av tredje part, bör du kontakta din bank eller kortutgivare omedelbart efter att du uppmärksammat sådan obehörig användning. Om du misstänker att en obehörig eller bedräglig bokning har gjorts via Agoda, var god kontakta vår kundtjänst omedelbart.

För att göra en bokning måste du vara över 18 år gammal (eller ha uppnått myndighetsåldern i ditt land eller territorie) och ha full rättskapacitet att göra transaktionen (eller ha tillstånd från din juridiska vårdnadshavare). Du garanterar att det kredit- eller betalkort som du använder är ditt eget eller att du är auktoriserad att slutföra bokningen med detta kort, samt att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för transaktionen. Du åtar dig finansiellt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn eller via ditt konto.

Du försäkrar att de betalningsuppgifter som du förser oss med i samband med en bokning är fullständigt korrekta. Agoda företag förbehåller sig rätten att inte acceptera vissa betalningsinstrument. Agoda kan lägga till eller ta bort andra betalningssätt efter eget gottfinnande. För ökad bekvämlighet kan du nu också säkert spara betalningsinstrumentinformationen på Agoda. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy

Vi utför omfattande kontroller i bedrägeriförebyggande syfte. I vissa fall kan vi kräva ytterligare information eller verifikationer för att validera och bekräfta bokningen, som förklaras mer i detalj på webbplatsen. En mindre verifieringsavgift, eller en förauktorisering, kan också dras från ditt kort, även när du gör en "boka nu, betala senare"-bokning. Avgiften kommer att debiteras efter bekräftelsen eller, när det gäller en "boka nu, betala senare"-bokning, vid det framtida betalningstillfället (se kommentar ovan om avbokning om inte kortköpet kan debiteras av någon anledning). Bokningar är inte bekräftade förrän du har fått ett bekräftelsemejl med en voucher och det är möjligt att ett boende kan bli fullbokat under bedrägerikontrollen, vilket i så fall kan innebära att bokningen inte längre är tillgänglig. Agoda bär aldrig något ansvar i sådana fall. Ytterligare information som lämnas kommer att behandlas i enlighet med strikta branschstandarder för att skydda din rätt till sekretess med hjälp av kryptering för överföring och specialiserade verktyg för verifiering. Om du väljer att inte tillhandahålla den ytterligare informationen eller om vi inte är nöjda med den erhållna informationen, kommer bokningen att avbrytas helt och samtliga belopp som debiterats (inklusive verifieringsavgiften om tillämpligt) att återbetalas.

Några ord om misslyckade betalningar

Av olika skäl kan betalningar på webbplatsen misslyckas. I sådana fall kommer Agoda att erbjuda dig alternativ för att försäkra sig om att din bokning kan fortskrida. Var god kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

6. Bokningsvillkor - Avbokningar, uteblivna ankomster (no shows), tidiga avresor och sena utcheckningar – Specifika boendepolicyer - Särskilda behov – Ytterligare tjänster och produkter från Agoda

Genom att göra en bokning av ett boende på vår webbplats accepterar du och samtycker till de tillämpliga villkoren för boendet som gäller för sådan boendebokning, inklusive de regler för avbokning och utebliven ankomst som gäller för bokningen, samt boendets eventuella ytterligare (leverans-) regler och villkor som kan gälla din bokning eller under din vistelse, inklusive regler och villkor som gäller utförda tjänster och/eller produkter som erbjuds av boendet (boendets leveransregler och villkor kan erhållas från det relevanta boendet). Den allmänna policyn för avbokning och utebliven ankomst för varje boende finns tillgänglig på webbplatsen på informationssidorna för boendena eller under "bokningsvillkor", "avbokningspolicyer" eller liknande, samt i e-postbekräftelsen och vouchern. Observera att du kan debiteras för avbokning i enlighet med boendets regler för avbokning och utebliven ankomst, i vissa fall för hela vistelsen eller för den första natten. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom boendets regler för avbokning och utebliven ankomst innan du gör din bokning. Om du misslyckas med att checka in på ditt boende i tid den dag då du har bokat ankomst och inte meddelar boendet om detta kan den återstående delen av din bokning annulleras och du kanske inte får rätt till återbetalning, beroende på det gällande boendets regler och villkor. Oavsett boendets avbokningsregler förbehåller Agoda företag sig rätten att debitera en avbokningsavgift, vilket kommer att anges på webbplatsen. Var god kontrollera rumstyp och prisdetaljer noggrant för att bli medveten om sådana villkor innan du gör din bokning. En del boenden tar ytterligare betalt för tidig eller sen utcheckning.

Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning, var god återgå till e-postbekräftelsen och följ instruktionerna däri, använd vårt självbetjäningsverktyg eller kontakta kundtjänst.

Många boenden har specifika policys rörande barn, medföljande resenärer och/eller resenärer med sällskapsdjur. Enligt det som indikerats ovan, är du starkt rekommenderad att kontrollera med kundtjänst, boendet eller genom att verifiera boendets policys.

Särskilda behov: Om du har särskilda behov (t.ex. handikappanpassat rum) måste du kontakta kundtjänst eller boendet och kontrollera att sådana särskilda behov kan tillgodoses. Var god observera att alla särskilda önskemål erbjuds i mån av tillgång och inte kan garanteras av Agoda. Beroende på det gällande boendets policy, kommer din bokning att återbetalas, avbokas eller ändras om särskilda behov inte kan tillgodoses. Om dina särskilda behov kan tillgodoses kommer din begäran att bekräftas vid ankomst.

Några ord om Agoda Prisaviseringar

Du kan välja att ställa in Agoda Prisaviseringar för boenden som visas på vår webbplats. I händelse av att du väljer detta kommer vi att skicka dig prisaviseringar för valda boenden och för den angivna tidsramen på vår webbplats. Prisaviseringar kommer inte att vara specifika för en typ av rum eller andra delar som är relaterade till boenden (till exempel ”inklusive frukost”, ”helpension” eller sängtyp). Maximalt en prisavisering per boende och dag kommer att skickas till dig. Utskick av prisaviseringar kommer endast att aktiveras om boendets pris ändras ”väsentligt” från gränsen som vi sätter. Typen av prisavisering skickas till dig beroende på mediet som du använder, det vill säga e-post om valet är Agodas webbplats, eller via pushnotifiering om ditt val av webbplats är Agodas app. Du är ansvarig för att uppdatera dina inställningar för prisavisering. Prisaviseringar kommer även fortsättningsvis att skickas till dig även om du bokar det valda boendet eller ett annat boende för den angivna tidsperioden, tills du ändrar dina inställningar för prisaviseringar. Om du väljer att ta emot prisaviseringar påverkar detta inte andra val du har gjort när det gäller att ta emot kommunikation från oss. Vi kommer givetvis att ge dig möjlighet att välja bort prisaviseringar när som helst genom att klicka på ”inaktivera prisaviseringar" eller ett liknande meddelande som kan hittas i prisaviseringen som är skickad till dig. Läs vår Integritetspolicy för mer information.

Några ord om Agodas Hemliga Erbjudanden

Genom Agoda Hemliga Erbjudanden-programmet kan Agoda frekvent erbjuda kvalitativa rum till väldigt attraktiva priser. Detta innebär att du kan åtnjuta låga priser på rum på utvalda boenden, från luxuösa femstjärniga hotell till charmiga boutiquehotell. Av flera skäl föredrar boendena att förbli anonyma till dess att bokningen är konfirmerad och betald.

Hemliga Erbjudanden indikeras med en specifik logga. Du kan söka och få reda på viktig information om dessa boenden (allmänt om området, beskrivning, bekvämligheter) innan du bokar, men du kommer inte att veta vilket boende det är. Efter slutförd bokning får du reda på namnet på boendet, läget samt kontaktuppgifterna. För att säkerställa att Agoda regelbundet ska kunna erbjuda dessa speciella priser kan bokningar som är Hemliga Erbjudanden inte makuleras eller återbetalas.

Några ord om PointsMAX

Genom programmet ”PointsMAX” erbjuder Agoda dig möjligheten att tjäna poäng med vissa lojalitetsprogram från tredje part (till exempel miles-program från flygbolag). För vissa boenden kommer du att kunna välja ett lojalitetsprogram från en tredje part från PointsMAX-menyn för att se erbjudanden, vid sidan av våra normala erbjudanden för rum. Om möjligt kommer du att erbjudas valet att en bokning som görs med PointsMAX kommer att tjäna poäng till ditt lojalitetsprogram från en tredje part. Poängen som du tjänar och programmets namn bekräftas igen i bokningsformuläret samt i bekräftelsemeddelandet som du får efter att du gjort en PointsMAX-bokning. Poäng kommer att läggas upp direkt på kontot för ditt tredjepartsprogram inom 2 till 8 veckor efter ditt utcheckningsdatum. För att undvika tvivel räknas inte programmet PointsMAX till de relaterade tjänsterna som erbjuds på webbplatsen.

Några viktiga punkter angående alla PointsMAX-bokningar:

 • Medlems-ID för den avsedda mottagaren av poäng från en tredje part måste tillhöra gästen som bor på hotellet (identifieras genom huvudgästens namn);
 • Priserna för PointsMAX-bokningar kan vara annorlunda mot ordinarie bokningar under samma villkor;
 • Bokningspriser för PointsMAX kan inte delas upp i rumspris och poäng;
 • Alla tillämpliga avbokningsregler gäller till fullo för PointsMAX-bokningar;
 • Endast bonuspoäng eller miles kan samlas ihop, inte statuspoäng eller poäng;
 • Annullerade bokningar kommer inte att tjäna poäng oavsett hur de ekonomiska avbokningsvillkoren ser ut;
 • Poängen kan inte bytas mot kontanter och kan inte kombineras med andra erbjudanden;
 • Agoda Prisgaranti gäller inte för PointsMAX-bokningar; samt
 • Reglerna och villkoren i lojalitetsprogrammet från en tredje part gäller för det programmet.

Några ord om Kampanjer och Presentkort

Agoda kan emellanåt erbjuda kampanjpriser, kuponger, rabatter och specialerbjudanden ("Kampanjer") och "Agoda-kontanter" (ibland kallade "Presentkort"). Kampanjer får inte kombineras, och kampanjer kan inte kombineras med Presentkort. Kampanjer och Presentkort omfattas av regler och särskilda villkor. Agoda Presentkort regleras av Regler och villkor för Agoda Presentkort .

Några ord om Agoda Reception

Endast vid utvalda boenden kan Agoda anmäla dig till sitt program “Agoda Reception”, där du via Agoda-appen kan se en lista på debiteringar, checka ut (om boendet tillåter detta), samt få relevanta aviseringar under den vistelsen som du har bokat via Agoda. Du kommer att bli meddelad om anmälningen till programmet Agoda Reception i bokningsbekräftelsen för det utvalda boendet. Från början kommer anmälningen till programmet Agoda Reception att vara kostnadsfri, och du kommer att kunna avanmäla dig från programmet på en särskild tidpunkt, eller särskilda tidpunkter, under din vistelse. Debiteringar på boendet under din vistelse, som du kommer att kunna se i Agoda Reception, kan inkludera för rumservice, spabehandlingar, restaurang/(mini)bar, extrasängar, förlängda vistelser, telefon, internet, pay-per-view, businesscenter samt andra debiteringar som kan läggas till under din vistelse. Sådana debiteringar kan ses i Agoda Reception och kommer att uppdateras under vistelsens gång. Alla debiteringar i Agoda Reception är avgifter som har uppkommit på, och debiteras av, det relevanta boendet, och inga avgifter som visas i Agoda Reception kommer att betalas till Agoda. Vidare kommer du efter din vistelse att kunna se en lista på debiteringar från boendet som har uppkommit. Dessa kan du skicka till din egen e-postadress. Var god observera att listan för avgifter som genereras i Agoda Reception inte är, och inte kan tolkas som, en skattefaktura – den relevanta skattefakturan kan endast lämnas ut direkt av det relevanta boendet. Kostnader kommer i de flesta fall att debiteras till ett betaningsinstrument som du väljer, antingen till det du kan ha sparat hos Agoda när du gjorde bokningen via Agoda,  eller till betalningsinstrumentet som du kan tillhandahålla till det aktuella boendet vid in- eller utcheckningen. Läs vår Integritetspolicy för mer information om begränsad och säker delning av dina betalningsinstrumentsuppgifter från Agoda till det relevanta boendet som har bokats av dig. 

Eventuella tvister eller problem som du har angående debiteringarna som visas i Agoda Reception måste tas upp av dig med det relevanta boendet direkt, och Agoda friskriver sig från risk eller ansvar för sådana debiteringar som har uppstått av dig hos det relevanta boendet. Genom att använda och vara anmäld till programmet Agoda Reception ger Agoda inga garantier eller representationer av något slag, inklusive men inte begränsat till köpvärde, lämplighet eller lämplighet för ett särskilt användningsområde. Agoda ger inga garantier för, eller representerar, att programmet Agoda Reception är eller alltid kommer att vara tillgängligt, exakt, tillförlitligt eller utan några brister. Genom att delta i programmet Agoda Reception deltar du på egen risk.

7. Immateriella rättigheter - Varumärkesmeddelande

Varumärket Agoda och lokala språkvarianter av detta är ett registrerat varumärke som tillhör eller licensieras till Agoda och/eller dess dotterbolag i många länder världen över, inklusive men inte begränsat till USA, EU, Kanada, Singapore, Thailand, Japan, Kina, Indien, Malaysia, Australien, Ryssland, Korea, Indonesien, Förenade Arabemiraten, Schweiz etc. Andra produkt- och företagsnamn som identifieras på webbplatsen kan vara ett namn, ett varumärke, ett varunamn, ett servicemärke, en logotyp, en symbol eller annan patentskyddad beteckning tillhörande Agoda, dess licensgivare eller intressebolag eller tredje part. Användningen på webbplatsen av något namn, varumärke, servicemärke, logotyp, symbol eller andra patentskyddade beteckningar eller märkningar av eller tillhörande någon tredje part, och tillgången till vissa varor eller tjänster från en sådan tredje part via webbplatsen bör inte tolkas som en garanti för eller sponsring av webbplatsen av någon sådan tredje part, eller deltagande av någon sådan tredje part vid erbjudandet av varor, tjänster eller information via webbplatsen. Agoda äger upphovsrätten till webbplatsen. Du får inte använda immateriell egendom tillhörande Agoda utan vårt medgivande.

Webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddat material, upphovsrättsskyddade varunamn och annan patentskyddad information, inklusive, men inte begränsat till, text, programvara, bilder, grafik och kan i framtiden inkludera videoklipp, grafik, musik och ljud. Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen. Vi och våra licensgivare äger upphovsrätt och/eller databasrättigheter för val, samordning, arrangemang och förbättring av sådant innehåll, liksom för dess ursprungliga innehåll. Du får inte ändra, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk, eller på något annat sätt utnyttja, hela eller någon del av innehållet i enlighet med våra Användarvillkor.

Om inte annat anges, ägs den programvara som krävs för våra tjänster eller som finns tillgänglig på eller används av webbplatsen samt de immateriella rättigheterna (inklusive varumärken, servicemärken, logotyper, designer, upphovsrätter etc.) till innehåll och information och material på webbplatsen av Agoda, dess dotterbolag eller intressebolag, licensgivare, leverantörer (inklusive boenden) eller serviceföretag. Agoda tar inget ansvar för upphovsrättsskyddat material från någon tredje part eller överträdelser av de immateriella rättigheterna av sådana tredje parter.

Du får endast använda informationen på webbplatsen för personligt bruk. Om inget annat uttryckligen tillåts enligt upphovsrättslagen, tillåts ingen kopiering, vidarespridning, återutsändning, publicering eller kommersiellt utnyttjande av nedladdat material utan vårt och upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. I händelse av eventuell tillåten kopiering, vidarespridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material, ska inga ändringar i eller borttagande av angivande av upphovsmän, varumärkesbeskrivning eller upphovsrättsmeddelande göras. Du bekräftar att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner upphovsrättsskyddat material.

Vi kan tillhandahålla hypertextlänkar till andra webbplatser som drivs av andra personer. Vid användandet av en sådan länk godkänner du att du lämnar webbplatsen och fortsätter på eget ansvar.

Påstående om upphovsrättsintrång

Om du i god tro misstänker att material som tillhör oss gör intrång på din upphovsrätt kan du eller ditt ombud (den "klagande") skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande information:

1. den klagandes namn och adress,

2. upphovsrättsinnehavarens eller den exklusiva licenstagarens namn och adress, (i de fall den klagande inte är upphovsrättsinnehavaren eller exklusiv licenstagare),

3. den klagandes delgivningsadress i Singapore, (i de fall den klagande inte är bosatt i Singapore),

4. ett telefonnummer, ett faxnummer (om sådant finns) samt en e-postadress där den klagande kan kontaktas,

5. tillräckliga uppgifter så att vi kan identifiera det upphovsrättsskyddade material som påståendet om intrång gäller,

6. tillräckliga uppgifter så att vi kan identifiera och lokalisera den elektroniska kopian, inklusive nätplatsen för den elektroniska kopian som påståendet om intrång gäller,

7. ett utlåtande i vilket den klagande kräver att vi tar bort eller inaktiverar tillgången till den elektroniska kopian,

8. ett utlåtande i vilket den klagande i god tro misstänker att den elektroniska kopian gör intrång i upphovsrätten för det material som anges i paragraf 5 ovan

9. ett utlåtande som styrker att informationen i meddelandet är korrekt,

10. ett utlåtande som styrker att den klagande är (a) ägaren eller exklusiv licenstagare av upphovsrätten till det material som anges i paragraf 5 ovan, eller (b) har rätt att agera på uppdrag av sådan ägare eller exklusiv licenstagare, samt

11. ett utlåtande som styrker att den klagande underkastar sig Singapores domstolars jurisdiktion för det rättsliga förfarandet enligt tillämpliga bestämmelser i Singapores upphovsrättslag.

Meddelandet måste undertecknas av den klagande och skickas till oss med brev till den adress som anges i avsnitt 12, c/o Legal Department – Copyright Claims.

Vi kommer att se över och behandla alla meddelanden som uppfyller kraven ovan i enlighet med tillämplig lag.

Vi föreslår att du kontaktar en jurist innan du lämnar in ett meddelande. Tänk även på att du kan vara skyldig till ett brott eller skadeståndsskyldig om du gör ett falskt påstående om upphovsrättsintrång.

8. Recensioner - Ytterligare korrespondens - Rätt till användarinnehåll - Andra tjänster

Genom att slutföra en bokning samtycker du till att få bekräftelsemeddelanden (email och/eller SMS) samt meddelande om att fylla i vårt formulär för gästrecension som vi kommer att skicka till dig direkt efter att du avslutat din vistelse på boendet, följt av en eller flera påminnelser. Det är frivilligt att fylla i detta formulär. För tydlighetens skull innebär bekräftelser och meddelanden om gästrecensioner (e-post, sms) att de är transaktionella och är inte en del av nyhetsbrev eller marknadsföringsmejl, från vilka du kan sluta prenumerera på (läs vår integritetspolicy för mer information). För Relaterade tjänster kan partnern som erbjuder den relaterade tjänsten bjuda in dig till att lämna ett omdöme rörande den relaterade tjänst som har erbjudits. Det färdigställda gästomdömet (inklusive bilagor, om några) kan laddas upp på den relevanta informationssidan på webbplatsen, för enda syftet att informera (framtida) kunder om ditt betyg på servicen (servicenivån) och kvalitén på boendet. Genom att lämna ett omdöme samt innehåll, till exempel bilder, ger du Agoda full, evig, kostnadsfri, överlåtbar samt oåterkallelig rätt till allt användarinnehåll, inklusive ditt namn. Agoda förbehåller sig rätten att översätta, redigera, ändra, vägra eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Du bekräftar att du kommer att följa Riktlinjer för gästomdömen. Dessutom tillstår och garanterar du att (i) du äger och kontrollerar alla rättigheter till användarinnehållet som du publicerar eller på annat sätt distribuerar, eller att du annars har laglig rätt att publicera och distribuera sådant användarinnehåll till eller via webbplatsen, (ii) sådant innehåll är korrekt och inte vilseledande, samt att (iii) användning och publicering eller annan överföring av sådant innehåll inte bryter mot våra Användarvillkor eller några tillämpliga lagar och förordningar och inte heller kränker några rättigheter för eller orsakar skada på någon person eller enhet. Du ger dessutom Agoda rätten att vidta rättsliga åtgärder mot varje person eller enhet som kränker dina eller Agodas rättigheter gällande innehållet genom ett brott mot våra Användarvillkor. Du samtycker till att du kommer att vara ensamt ansvarig för allt användarinnehåll som du tillhandahåller eller skickar.

Innehåll som publicerats av användare kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och Agoda har ingen skyldighet att behandla sådant innehåll som äganderättsskyddad information. Utan att begränsa det föregående, förbehåller sig Agoda rätten att använda innehållet på det sätt som Agoda anser lämpligt, inklusive, utan begränsning, att ta bort, redigera, ändra, avvisa eller vägra att publicera det. Agoda har ingen skyldighet att erbjuda dig någon betalning för innehåll som du skickar in eller någon möjlighet att redigera, ta bort eller på annat sätt ändra innehållet efter att det har överlämnats till Agoda. Agoda har ingen skyldighet att tillskriva upphovsrätten till innehållet till dig, och ska inte vara skyldig att verkställa någon form av tillskrivning för tredje part. Var god läs igenom Agodas policyer på webbplatsen för mer information.

Om det fastställs att du behåller de ideella rättigheterna (inklusive rättigheter gällande tillskrivning och integritet) till innehållet, intygar du härmed att (a) du inte kräver att någon personlig information används i samband med innehållet, eller några härledda verk av eller uppgraderingar eller uppdateringar av detta, (b) du inte har några invändningar mot publikation, användning, modifiering, radering och exploatering av innehållet av Agoda eller dess licenstagare, efterträdare och ombud, (c) du för all framtid avstår från och samtycker till att inte kräva eller hävda någon rätt till några eller samtliga ideella upphovsrätter till någon del av innehållet, samt att (d) du för all framtid befriar Agoda och dess licenstagare, efterträdare och ombud från alla anspråk som du annars hade kunnat hävda mot Agoda med stöd av sådana moraliska rättigheter.

9. Reserådgivning - Visumkrav

Även om de flesta resor genomförs utan att incidenter inträffar kan resor till vissa destinationer involvera större risk än resor till andra. Vi uppmanar passagerarna att granska samtliga förbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas för resor av resmålens regeringar innan du bokar en resa, i synnerhet när du reser till internationella destinationer.

Genom att visa boenden på särskilda destinationer framhåller och garanterar Agoda inte att resor till sådana platser rekommenderas eller är riskfria och Agoda kan aldrig hållas ansvarig för skador eller förluster som kan uppstå i samband med resor till sådana destinationer. Agoda kan under inga omständigheter hållas ansvariga för incidenter som inträffar under din vistelse på boendet. Ni uppmanas att kontrollera de relevanta reserekommendationerna som utfärdats av din regering för det land du ska besöka samt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Du uppmanas också att skaffa personlig reseförsäkring.

Agoda kan inte hållas ansvarig för någon förlust i samband med att du inte har tillhandahållit de nödvändiga pass, visum och dokument som krävs för din resa. Du rekommenderas att kontrollera vad som gäller med relevanta ambassader, konsulat och/eller pass- och viseringsavdelningar i de länder du vill besöka. Det är ditt ansvar att skaffa samtliga krävda resedokument.

Var god observera att vissa länder har strikta regler och föreskrifter gällande import av reglerade varor eller förbjudna varor, föremål och ämnen. Dessa kan inkludera men inte nödvändigtvis vara begränsade till alkohol, tobak, droger parfym, medicin, böcker, filmer, DVD, vuxenunderhållningsmaterial, livsmedel, växter, djurdelar etc. Det är ditt ansvar att kontrollera och följa de gällande föreskrifterna. Att inte följa föreskrifterna kan leda till allvarliga bestraffningar

10. Klagomål

Om du har klagomål på Agodas service kan du kontakta vår kundtjänst genom en utav metoderna som beskrivs här. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig. Var vänlig observera att klagomål beträffande boendet (policys, standarder, service, faciliteter, dekoration, förtäring, etc.) är ytterst en fråga för boendet. Agoda kommer att koordinera direkt med boendet för att försöka komma fram till en ömsesidig lösning, men kan inte garantera ett tillfredsställande resultat. Klagomål rörande Relaterade tjänster regleras av regler och villkor för den partner som erbjuder den relaterade tjänsten.

11. Juridisk information

Garantifriskrivning

ALLT INNEHÅLL, INKLUSIVE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, TEXT OCH TILLHÖRANDE GRAFIK SOM FINNS PÅ ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS DIG PÅ "BEFINTLIG" OCH "TILL BUDS STÅENDE" BASIS. AGODA FÖRETAG LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ DENNA WEBBPLATS OCH I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRÅNSÄGER AGODA FÖRETAG SIG ALLA SLAGS UTFÄSTELSER, VILLKOR OCH GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ELLER GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER TILLFREDSSTÄLLANDE FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, INFORMATIONSINNEHÅLL, ÄGANDERÄTT, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. AGODA FÖRETAG GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER OM ATT WEBBPLATSEN FUNGERAR FELFRITT ELLER UTAN AVBROTT, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN OCH/ELLER DESS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS OCH/ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. AGODA FÖRETAG GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER ANGÅENDE LÄMPLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, PÅLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, ELLER AKTUALITET GÄLLANDE NÅGOT AV DET MATERIAL SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN FÖR OLIKA SYFTEN, INKLUSIVE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, TEXT OCH TILLHÖRANDE GRAFIKINNEHÅLL.

SÅVIDA INTE AGODA BÄR SKULDEN FÖR AVSIKTLIG ELLER UPPSÅTLIG FÖRSUMMELSE ELLER GROV VÅRDSLÖSHET SÅ ANSVARAR AGODA FÖRETAG INTE FÖR NÅGRA FEL SOM ORSAKAS AV SERVERFEL, MISSRIKTADE ELLER OMDIRIGERADE ÖVERFÖRINGAR, MISSLYCKADE INTERNETANSLUTNINGAR, AVBROTT I ÖVERFÖRINGEN ELLER VID MOTTAGANDET AV BOKNINGAR, ELLER NÅGOT DATORVIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT FEL, VARE SIG DET ÄR AV MÄNSKLIGT ELLER TEKNISKT SLAG.

BEGRÄNSNING AV ELLER UNDANTAG FRÅN DET OVANNÄMNDA ANSVARET KAN INTE TILLÅTAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG GÄLLANDE LAGSTIFTNING. I SÅDANA FALL SKALL AGODA BÄRA ANSVARET I DEN OMFATTNING SOM ANGES I GÄLLANDE LAGAR.

Allmän ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA AGODA FÖRETAG, INKLUSIVE RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, DOTTERBOLAG, FILIALER, ÅTERFÖRSÄLJARE, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, AGENTER ELLER ANDRA SOM ÄR INVOLVERADE I ATT SKAPA, SPONSRA, FRÄMJA, ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRA WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL (MED SAMLINGSNAMNET "BERÖRDA PARTER"), INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT NÅGON SOM HELST PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA, KOMPENSERANDE, FÖLJDAKTLIGA, ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR ELLER NÅGRA SOM HELST SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I FÖREKOMMANDE FALL, ORSAKAT AV): (I) PRODUKTIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV KONTRAKT, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ GOODWILL ELLER RYKTE, STRESS, ÅNGEST, FÖRLUST AV FORDRING, VERKSAMHETSAVBROTT, DATAFÖRLUST ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, (II) DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV, FÖRDRÖJNING AV, PRESTANDA ELLER ICKE-PRESTANDA FÖR WEBBPLASTEN, (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER MANIPULATION AV DIN PERSONLIGA INFORMATION ELLER ÖVERFÖRINGAR, (IV) TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ICKE-TILLHANDAHÅLLANDET AV NÅGON TJÄNST, INKLUSIVE FRAMSTÄLLDA TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM ERBJUDS AV HOTELLET, (DELVISA) AVBOKNINGAR ELLER ÖVERBOKNINGAR, (V) FELAKTIGHETER ELLER ICKE EXAKTA UPPGIFTER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN (BESKRIVANDE) INFORMATIONEN (INKLUSIVE PRISER, TILLGÄNGLIGHET OCH BETYG) OM HOTELLET SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN), PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER, OCH RELATERAD GRAFIK SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN, (VI) UPPGÖRELSER SOM INGÅTTS VIA WEBBPLATSEN, (VII) SKADA PÅ EGENDOM INKLUSIVE SKADA PÅ DIN DATOR ELLER DATORNÄTVERK SOM ORSAKATS AV VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, UNDER ELLER PÅ GRUND AV TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM DEN TILLHANDAHÅLLER HYPERLÄNKAR TILL, ELLER (VIII) SKADOR SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅTT I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ALL SORTS ANVÄNDNING, FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON INFORMATION, NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS GENOM WEBBPLASTEN, ELLER (IX) NÅGON (PERSONLIG) SKADA, DÖDSFALL, EGENDOMSSKADA, ELLER ANDRA SKADOR SOM KAN HÄNFÖRAS TILL HOTELLET (DESS ANSTÄLLDA, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, OMBUD, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG) (X) NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM ORSAKATS AV FORCE MAJEURE. ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA SKA GÄLLA UTAN HÄNSYN TILL FORM AV ÅTGÄRDER ELLER OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM EN BERÖRD PART HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. En force majeure-händelse är en händelse utanför de berörda parternas kontroll och kan inkludera, men är inte begränsat till, naturkatastrofer, väderförhållanden, bränder, nukleära olyckor, elektromagnetisk puls, terroristhandlingar, upplopp, krig, mordbrandsattacker, uppror, revolter, beväpnade fientligheter av något slag, arbetskonflikter, lockout, strejker, brister, statliga åtgärder eller begränsningar, snatteri, konkurs, maskinhaveri, nätverksavbrott, systemavbrott, eller -haveri, Internet- eller kommunikationshaveri, karantän, epidemi, pandemi, etc. Inget ansvar accepteras för några ytterligare kostnader, försummelser, förseningar, omplaneringar eller handlingar av någon statlig myndighet. Ingen berörd part ska vara ansvarig för om något boende bryter mot något villkor eller någon garanti inklusive, men inte begränsat till, underförstådda villkor eller garantier för lämplighet för ett visst ändamål eller för säljbarhet, inte heller ska någon berörd part vara ansvarig för några andra oegentligheter från något boendes sida (inklusive skadeståndsansvar), eller några produkter och/eller tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen. Agoda företag garanterar inte kontinuerlig tillgång utan avbrott till webbplatsen.

Agoda kommer att bära det ansvar som krävs av aktuella lagar enbart om det bär skulden för att inlåta sig i avsiktlig eller uppsåtlig misskötsel eller grov vårdslöshet i tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. I den utsträckning det är tillåtligt i överensstämmelse med aktuella, gällande lagar och utan att det påverkar de begränsningar som anges i våra Användarvillkor, ska Agoda företagens ansvar inte överstiga det lägsta av (a) den sammanlagda kostnaden för din bokning som anges i e-postbekräftelsen (oavsett om det gäller en händelse eller en rad av anknutna händelser) eller (b) tvåhundrafemtio amerikanska dollar (eller motsvarande i lokal valuta). I händelse av överdebitering eller felaktig debitering orsakad av Agoda kan du göra anspråk på alla felaktiga avgifter oavsett vad som anges ovan.

Begränsning av eller undantag från det ovannämnda ansvaret kan inte tillåtas i enlighet med tillämplig gällande lagstiftning. I sådana fall skall Agoda bära ansvaret i den omfattning som anges i gällande lagar. Fordringar bör skickas in så snart som möjligt efter att händelsen som givit upphov till fordringen inträffat. Fordringar med omotiverat dröjsmål kan anses vara ogiltiga enligt gällande stadga för preskription. Endast fordringar som är bona fide (i god tro) kommer att beaktas.

Övrigt

Agoda företag äger, förvaltar, driver eller kontrollerar inte på något sätt (direkt eller indirekt, självständigt eller tillsammans med någon part) boendena, eller något av rummen på sådana boenden. Boendena är skyldiga och har ansvar för att tillhandahålla boendetjänster och välkomna de personer som har bokat genom webbsidan som sina gäster.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Agoda företag, deras dotterföretag och andra närstående företag samt deras samarbetspartners, betalningstjänstleverantörer och andra tillämpliga tredje parter, skadeslöst från och mot allt ansvar, alla skador eller förluster inklusive advokatarvoden och kostnader som uppkommer eller drabbar som ett resultat av (i) dina eventuella överträdelser av någon lag eller någon av dessa villkor, (ii) någon åtgärd, passivitet eller underlåtenhet som du bär ansvaret för, (iii) en eventuell tvist eller process som orsakats av dina handlingar, din passivitet eller underlåtenhet. Om du använder webbplatsen för eller på uppdrag åt en tredje part ("tredje part"), som till exempel en familjemedlem eller en reskamrat, är du ansvarig för samtliga eventuella felaktigheter i de uppgifter som du överlämnar i samband med sådan användning. Dessutom måste du informera tredje part om alla tillämpliga regler och villkor. Varje kund som använder webbplatsen för eller på uppdrag åt en tredje part samtycker till att gottgöra och hålla Agoda företag skadeslöst från och mot allt ansvar, alla förluster, skador, rättegångar och anspråk (inklusive försvarskostnader), relaterade till tredje partens eller användarens underlåtenhet att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt ovan.

Du är alltid bunden till de tillämpliga lokala lagarna och förordningarna. Saker som är lagliga i vissa länder kan vara olagliga i andra. Du bör förhöra dig om gällande restriktioner. Agoda företag kan inte hållas ansvarigt om ett boende vägrar att checka in dig eller ber dig att lämna på grund av juridiska eller regulatoriska skäl.

För din bekvämlighet finns webbplatsen och användarvillkoren tillgängliga på ett antal språk och lokala versioner (i vissa fall identifierbara genom olika toppdomännamn), men har ursprungligen tagits fram på engelska. I händelse av konflikt mellan den engelska versionen och den översatta versionen ska den engelska versionen av våra Användarvillkor gälla.

Bestämmelserna i våra Användarvillkor ska anses vara giltiga var för sig. I händelse av att någon bestämmelse fastställs vara icke verkställbar eller ogiltig, ska sådan bestämmelse ändå genomdrivas i den utsträckning som tillåts av gällande lag och sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för några andra bestämmelser. Den borttagna bestämmelsen ska ersättas av en bestämmelse som till största möjliga utsträckning liknar den ursprungliga formuleringen och avsikten.

Agoda förbehåller sig rätten att i eget gottfinnande, i den uträckning det är möjligt under aktuell lag, temporärt eller permanent ändra, upphäva eller stänga ner webbplatsen och/eller någon del därav, inklusive samtliga tjänster eller produkter som är tillgängliga via webbplatsen och/eller din användning av webbplatsen, eller någon del därav. I händelse av nedstängning av webbplatsen kommer bokningar via Agoda fortsatt att kunna fullföljas, såvida du inte får ett meddelande angående detta. Du kommer fortfarande att vara bunden till dina skyldigheter enligt våra Användarvillkor, inklusive de garantier du har lämnat, samt friskrivningarna och ansvarsbegränsningarna. Vidare ska Agoda inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för att du nekas tillgång till webbplatsen. Agoda förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva Användarvillkoren (eller delar därav) enligt vad som anses lämpligt. Boenden har full rättighet att ändra i sitt utbud och detta är utanför Agodas kontroll.

För att undvika tveksamheter gäller våra Användarvillkor inte vid kommersiella avtalsförhållanden som Agoda företag kan ha med andra, inklusive men inte begränsat till boenden och vissa marknadsföringspartners.

Lokala skattefakturor är endast tillgängliga från boenden för bokningar där betalningar görs på plats. För förbetalda bokningar (betala Agoda) kan Agoda företag utfärda lokala fakturor för bokningar i Singapore, eftersom Agoda har sin skattemässiga hemvist i Singapore, samt Agoda-kvitton överallt annars.

Våra Användarvillkor och tillhandahållandet av våra tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Singapore utan hänvisning till Singapores lagvalsregler, och samtliga tvister som uppstår till följd av Agoda företags Användarvillkor och tjänster ska uteslutande lösas i behöriga domstolar i Singapore. Tredjemansavtalet (The Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001) (Kap. 53B) utesluts uttryckligen och ska inte tillämpas på våra Användarvillkor.

Underlåtenhet från Agoda företags sida att upprätthålla en rättighet leder inte till en avsägelse av sådan rättighet. Du får inte överlåta eller överföra dina rättigheter såvida detta inte godkänts av oss. Vi förbehåller oss rätten att fritt föreskriva rättigheterna och skyldigheterna nedan. Vi kan ändra våra användarvillkor när som helst genom att publicera en ny version på webbplatsen. Den senaste versionen av våra användarvillkor ersätter alla tidigare versioner. Dina bokningar kommer att styras av de Användarvillkor som gäller vid tiden för dina specifika bokningar.

12. Om Agoda - Vanliga frågor

Alla våra bokningstjänster online som erbjuds via webbplatsen tillhandahålls av Agoda Company Pte. Ltd., som är ett privat aktiebolag, bildat enligt lagstiftningen i Singapore och med registrerad adress på 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 och är registrerat hos redovisnings- och företagstillsynsmyndigheten (Accounting and Corporate Regulatory Authority) i Singapore med organisationsnummer 200506877R.

Agoda stöds av vissa närstående företag som tillhandahåller dig tjänster på olika platser i förhållande till sina reservationer (”kundsupportföretag"). Sådana tjänster omfattar att acceptera och hantera betalningar för bokningar, att erbjuda kundtjänst, kontakter med boenden samt hantering av klagomål och återbetalningar.

Dessa kundsupportföretag erbjuder enbart sådan service i förhållande till dina bokningar och de varken äger, kontrollerar, står värd för, handhar eller underhåller webbplatsen Agoda.com (eller någon annan webbplats). Webbplatsen agoda.com har endast sitt säte på sitt registrerade kontor i Singapore och inte på något kontor i något utav kundsupportföretagen runt om i världen. Kundsupportföretagen har inte behörighet att verka som Agodas process- eller serviceagenter, har ingen makt eller rätt att representera Agoda eller ingå avtal i Agodas namn, för eller på uppdrag av Agoda. Du kommer heller inte att kunna göra en bokning på eller via något utav dessa kontor eftersom bokningar endast kan göras genom webbplatsen.

Dessutom har Agoda och dess relaterade företag flera andra dotterbolag, filialer och kontor över hela världen som erbjuder vissa andra icke-kundrelaterade, interna stödjande roller (”Agoda-supportföretag”). Agoda-supportföretagen har inte makt eller behörighet att erbjuda våra tjänster, att representera Agoda eller ingå avtal i Agodas namn, för eller på uppdrag av Agoda och är inte behöriga att verka som Agodas process- eller serviceagenter, såvida det inte är specifikt auktoriserad av Agoda.

Agoda och dess närstående företag (inklusive alla kundsupportföretag och alla Agoda-supportföretag) fungerar inte som resebyråer om inte annat anges på webbplatsen. För mer information om våra partners som kan erbjuda Relaterade Tjänster (flyg, hyrbilar), var god se deras respektive webbplatser.

För alla frågor rörande agoda.com, tjänsterna på webbplatsen, eller om du önskar att skicka eller delge dokument, korrespondens, meddelanden eller annan liknande typ av kommunikation avseende agoda.com, webbplatsen eller annat, var god kontakta Agoda Company Pte. Ltd. direkt.

Behöver du mer information eller har du frågor?

Vi vill tacka för att du besökt Agodas sida för bokning utav boende och informationsinhämtning. Vi hoppas att du finner användarvillkoren informativa. Om du vill läsa mer om Agoda och få mer information, var god se våra vanliga frågor på webbplatsen.