ที่พักนี้ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย อโกด้าจึงไม่สามารถแสดงข้อมูลที่พักได้