เลือกลอยัลตี้โปรแกรมเพื่อดูแต้ม/ไมล์
number of reviews

ลูกค้าของเรา หลงรัก มัณฑะเลย์ อ้างอิงจาก 8,220 รีวิว

  1. สถานที่ท่องเที่ยว
  2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง (รองจากย่างกุ้ง) และเมืองหลวงเก่าของพม่า เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและทางศาสนาของพม่าตอนบน เมืองมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง ท้องถนนใหญ่เต็มไปด้วยรถรา มัณฑะเลย์มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาเศรษฐี การเป็นที่พำนักของพระสงค์ (พระสงฆ์ครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ในมัณฑะเลย์และบริเวณโดยรอบ) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมืองแห่งนี้เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า มีอายุประมาณ 150 ปี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากกรุงย่างกุ้ง 620 กิโลเมตร มีแม่น้ำอิระวดีไหลผ่าน สร้างขึ้นในช่วงสมัยพระราชามินดง ต่อมาเกิดสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษในปี พ.ศ. 2395 พระราชวังทั้งหมดที่ทำจากไม้ได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมด จนมาในปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลพม่าจึงได้ดำเนินการบูรณะพระราชวังเสียใหม่ มัณฑะเลย์มีสภาพอากาศกึ่งเขตร้อน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคม มีฝนน้อยกว่าประเทศเขตร้อนอื่นๆ การเดินทางเที่ยวชมเมืองสามารถทำได้หลายวิธี แท็กซี่มีราคาไม่แพง และสามารถใช้จักรยานและการเดินเท้าได้สะดวกสบาย กิจกรรมท่องเที่ยวที่นิยมทำในมัณฑะเลย์นอกเหนือจากการชมพระราชวังอันยิ่งใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถชม “ราชบัลลังก์ทั้ง 8 องค์” (จำลองขึ้นใหม่) สัญลักษณ์แห่งอำนาจของกษัตริย์พม่า ชม “สถาปัตยกรรมพระมหาปราสาท” ศิลปะมัณฑะเลย์ ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความยิ่งใหญ่และความเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมไทย ชม “วัดชเวนันดอ” ที่โดดเด่นด้วยศิลปะการแกะสลักไม้ของราชวงศ์มัณฑะเลย์ และสักการะ “พระพุทธรูปทองคำศิลปะมัณฑะเลย์” พระประธานในชเวนันดอจอง นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ “การสรงพระพักตร์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คือ “พระมหามัยมุนี” ที่พระสังฆราชาแห่งนครมัณฑะเลย์จะเป็นผู้ประกอบพิธีสรงพระพักตร์และเช็ดพระพักตร์ในยามเช้าตรู่ของทุกวัน ปิดทองพระมหามัยมุนี หรือที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองเนื้อนิ่ม” สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมวิว สามารถขึ้นไปยังมัณฑะเลย์ฮิลล์ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ สูง 236 เมตร ปากทางขึ้นมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่สองตัว มัณฑะเลย์มีสนามบินของตัวเองก็จริง แต่ให้บริการเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถมาลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง แล้วเดินทางต่อด้วยรถไฟหรือรถประจำทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ต่างๆ ของมัณฑะเลย์ โปรดคลิกที่ แผนที่มัณฑะเลย์ ทางด้านซ้ายของหน้าเว็บ