นโยบายความเป็นส่วนตัวของอโกด้า


บทนำ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Agoda.com เป็นของและอยู่ภายใต้การบริหารของ Agoda Company Pte. Ltd. ("Agoda" หรือ "เรา") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ ("ข้อมูลส่วนตัว") ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.agoda.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอโกด้า ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

อโกด้าจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาสมควร เพื่อสะท้อนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ของเรา ฟีเจอร์ (feature) บนเว็บไซต์ของเรา หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนเริ่มนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเราหากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับถือว่าท่านยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ท่านแจ้งแก่เราเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเเอียดบัตรเครดิต อีเมล ชื่อที่พัก ที่ตั้งโรงแรม และ/หรือช่วงเวลาที่เข้าพักของท่าน นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา แม้ท่านจะไม่ได้จองห้องพักแต่เราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆ ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สัญชาติ รหัสผ่าน การตั้งค่าค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของท่าน เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษาและหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจเก็บข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์มือถือของท่าน การตั้งค่าเฉพาะบนอุปกรณ์ คุณลักษณะ และรายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ และหากท่านเข้าร่วมโปรแกรมของอโกด้า เราอาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างจำกัด จากที่พักซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าพักของท่าน เช่น รายการค่าใช้จ่าย (ไม่ระบุตัวตน) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของโปรแกรมอโกด้า รีเซฟชั่น เมื่อท่านจองห้องพักระบบของเราจะบันทึกว่าท่านจองด้วยวิธีใดและจากเว็บไซต์ใด

เครื่องมือแชตก่อนการสำรองที่พัก: ในบางสถานการณ์ เราอาจให้บริการเครื่องมือแชตก่อนการสำรองที่พักแก่ลูกค้าของอโกด้า จุดประสงค์ของเครื่องมือนี้ คือการช่วยตอบข้อสงสัยใดๆ ที่ลูกค้าอาจมีก่อนการสำรองที่พัก ทว่า หากลูกค้าตัดสินใจจะสำรองที่พักบนเว็บไซต์หลังจากนั้น ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสำรองที่พักตามปกติด้วยตนเอง ดังนั้น โดยปกติแล้ว เราจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้า เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้ามอบให้แก่อโกด้า ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวในทางกฎหมาย หรือหากลูกค้าตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่อโกด้า หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริการเครื่องมือแชตก่อนการสำรองที่พัก เมือนั้น เราจะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ที่เราได้รับ

ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นที่ท่านมอบให้แก่เรา: เมื่อท่านเลือกเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนของเรา ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น โปรดทราบว่า ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้แน่ใจว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่ท่านมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา รับทราบว่าท่านทำเช่นนั้น และยอมรับวิธีการที่อโกด้าใช้ข้อมูลดังกล่าว (ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้น เพื่อปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน Agoda.com ได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

เราใช้ข้อมูลบัตรเครดิตในไฟล์ที่รวบรวมมาอย่างไร

i) การใช้งานทั่วไป: เรานำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้เพื่อ (ก.) ลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของอโกด้าและสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ข.) จัดหาบริการตามที่ท่านร้องขอ (ส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการและยืนยันการจองของท่านกับที่พัก) หลังการตรวจสอบหลักฐานการรับรอง (ค.) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ www.agoda.com หรือเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่าน และติดต่อสื่อสารกับท่าน (รวมถึงบริการไลฟ์แชตหลังการจอง) ตามที่จำเป็นในการจัดหาบริการตามคำขอ (ง.) สร้างฟีเจอร์บนเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น (จ.) ออกแบบสอบถาม (ฉ.) ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น รวมถึงการอบรมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (ช.) การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดกฎหมาย หรือ (ซ.) ติดต่อท่านหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการจองของท่าน ซึ่งรวมถึงการได้รับคำขอจองห้องพักเร็วยิ่งขึ้น การให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการแจ้งให้ทราบถึงบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที

ii) กิจกรรมทางการตลาดและข้อความแจ้งเตือน: สำหรับกิจกรรมทางการตลาดเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายอนุญาตด้วยเช่นกัน เช่น

 • เมื่อท่านจองห้องพักกับเรา สมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดหรือใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มการจองจนเสร็จสมบูรณ์ หรือให้รายละเอียดการติดต่อของท่านแก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านในการส่งข่าวสารสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางให้แก่ท่าน ด้วยความยินยอมของท่าน (หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ท่านต้องมอบความยินยอม) เราอาจส่งจดหมายข่าวอื่นๆ ให้ท่านอย่างสม่ำเสมอด้วย ท่านปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข่าวสารจากการสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อด้วยการคลิกลิงก์ "ยกเลิกการรับจดหมายข่าว" ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือการสื่อสารอื่นๆ หรือจัดการกับการสมัครรับจดหมายข่าวผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หากท่านสร้างบัญชีเอาไว้)
 • จากข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับเรา ข้อเสนอเฉพาะบุคคลอาจปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท่านอาจได้รับข้อเสนอต่างๆ ซึ่งท่านจองผ่านเว็บไซต์ของเราได้โดยตรง หรือข้อเสนอหรือสินค้าจากบุคคลที่สามที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ
 • หากท่านดำเนินการจองออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการต่อ เราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้มีประโยชน์สำหรับท่านเพราะท่านดำเนินการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาที่พักนั้นๆ อีกครั้งหรือกรอกข้อมูลการจองใหม่ตั้งแต่ต้น
 • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะมีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการโปรโมชั่นเหล่านั้น
 • โปรดอ่านหัวข้อ "คุกกี้ เพจแท็ก และการใช้ข้อมูล" ด้านล่าง สำหรับวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา
 • โปรดทราบว่าอีเมลยืนยันและข้อความทางโทรศัพท์ที่ส่งให้ท่านหลังการจอง รวมถึงอีเมลการรีวิวของผู้เข้าพักที่ส่งให้ท่านหลังจากท่านออกจากที่พักไม่ใช่ข้อความทางการตลาด ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจองห้องพักของท่าน โดยระบุข้อมูลสำหรับการเช็คอิน ณ ที่พักที่ท่านได้จองไว้ และเป็นเครื่องมือให้คะแนนที่พักหลังจากการเข้าพักหากท่านต้องการ ท่านจะได้รับข้อความเหล่านี้ต่อไปแม้จะปฏิเสธไม่รับข้อความทางการตลาดจากเรา ในทำนองเดียวกัน การเลือกรับบริการแจ้งเตือนราคาจะไม่มีผลกระทบต่อตัวเลือกอื่นๆ เกี่ยวกับการรับการติดต่อสื่อสารจากเราที่ท่านเลือกไว้ หากท่านเลือกรับบริการแจ้งเตือนราคา ท่านสามารถยกเลิกการรับการแจ้งเตือนดังกล่าวจากเราได้ด้วยการคลิกปุ่ม “ปิดการแจ้งเตือนราคา” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่อยู่ในข้อความแจ้งเตือนราคาที่เราส่งให้ท่าน

  iii) ข้อมูลบัตรเครดิตในไฟล์ เมื่อล็อกอินท่านจะบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้สำหรับการจองและการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านได้รับความปลอดภัยโดยการลงรหัสที่แข็งแกร่งและท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อลบ แก้ไข หรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของบัตรเครดิตได้ ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ท่านไม่สามารถแก้ไขหมายเลขบัตรเครดิตได้ (แต่ลบข้อมูลบัตรเครดิตได้) เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิต ตัวเลขท้ายสี่หลักของหมายเลขบัตรเครดิตเท่านั้นที่จะปรากฏ โปรดทราบว่าเราจะเก็บรักษาตัวเลขท้ายสี่หลักนี้อย่างปลอดภัยในขณะที่ท่านจอง (เลขท้ายสี่หลักนี้จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการขอคืนเงิน)

  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับใคร

  อโกด้าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้จัดหา เช่น เจ้าของที่พัก ผู้จัดหาที่พักบุคคลที่สาม เช่น Booking.com และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการของเรา เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมบุคคลที่สาม เว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด (บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วยเช่นกัน) ฝ่ายดูแลลูกค้า บริการบัตรเครดิตและการชำระเงิน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านสมัครเข้าร่วมโปรแกรมอโกด้า รีเซฟชั่น ดังที่แจ้งรายละเอียดในข้อกำหนดการใช้งาน อโกด้าอาจแบ่งปันข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านเก็บไว้ในไฟล์ของอโกด้ากับที่พักที่ท่านจอง แต่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานของโปรแกรมอโกด้า รีเซฟชั่น และการเรียกเก็บเงินโดยที่พักสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยท่าน ณ ที่พักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนตัว และจะใช้ข้อมูลส่วนตัวตามคำสั่งของเราเท่านั้น

  ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน และเพื่อให้อโกด้าสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อโกด้าจึงอาจจัดหาที่พักจากผู้จัดหาที่พักบุคคลที่สาม ดังนั้น อโกด้าจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับผู้จัดหาที่พักบุคคลที่สาม ซึ่งอาจรวมถึงนิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัทของ Priceline Group เช่น Booking.com แต่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปในขอบเขตที่จำเป็นต่อการยืนยันว่า การจองที่พักของท่านกับอโกด้าเป็นการจองที่พักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ผู้จัดหาที่พักบุคคลที่สามดังกล่าวอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านในขอบเขตที่จำเป็นเดียวกันกับที่พักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดหาดังกล่าวติดต่อด้วยโดยตรง ในกรณีดังกล่าว อโกด้าจะยังคงเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจองที่พักและบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่ท่านจองผ่านทางอโกด้า

  ในบางกรณี อโกด้าอาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อรับบริการ หรือเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจองห้องพักหรือรับบริการอื่นๆ (เช่น บริการสะสมแต้มจากลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สาม) เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางที่พักหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

  อโกด้าอาจมีการให้บริการอื่นๆ (เช่น บริการ "เพิ่มเติม") เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการเดินทางหรือรับประโยชน์อื่นๆ (เช่น แต้มสะสมจากลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สามหรือโปรแกรมสะสมไมล์) หรือสำหรับสิ่งอื่นใดที่ท่านสนใจ บริการเหล่านี้มาจากบุคคลที่สาม ดังที่กล่าวข้างต้น อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกียวข้องกับบุคคลที่สามเพื่อบริการที่สะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น

  พันธมิตรธุรกิจ: เราทำงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจหลายรายทั่วโลก พันธมิตรธุรกิจบางรายขายหรือโฆษณาบริการของเรา ทั้งยังช่วยเหลือพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ของเราในการขายหรือโฆษณาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พันธมิตรธุรกิจเหล่านี้อาจรวมถึงกลุ่มบริษัท Priceline ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอโกด้ารวมอยู่ด้วย นั่นอาจหมายความว่า บริการของพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวรวมอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของอโกด้า พันธมิตรธุรกิจได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาที่ปรับตามความเหมาะสมให้แก่ท่าน หรือบริการการจองที่พักออนไลน์ทาง Agoda.com ได้รวมอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นของพันธมิตรธุรกิจ

  เมื่อท่านจองที่พักจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของพันธมิตรธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่ท่านมอบให้พันธมิตรดังกล่าวจะได้รับการส่งต่อมาที่เรา หากพันธมิตรธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ Agoda.com จะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองของท่านกับพันธมิตรธุรกิจ (ในกรณีที่และเมื่อจำเป็น) เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพแก่ท่าน เมื่อท่านจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของพันธมิตรธุรกิจของเรา พันธมิตรธุรกิจดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองนั้นๆ การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจการภายใน (เช่นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล) และเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมลอยัลตี้หรือการตลาด หากท่านร้องขอ

  เมื่อท่านจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของพันธมิตรธุรกิจของเรา กรุณาสละเวลาอ่านนโยบายความป็นส่วนตัวของพันธมิตรธุรกิจนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเข้าใจว่าพันธมิตรธุรกิจเหล่านั้นจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เมื่อเราเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่นๆ ข้อมูลของท่านอาจได้รับการแบ่งปันกับพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา เพื่อดูแลและบริหารจัดการคำร้องขอของท่าน สำหรับการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อฉล และในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานกับพันธมิตรธุรกิจด้วยเช่นกัน

  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของท่านจะใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานผลและการวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

  อโกด้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของอโกด้า ผู้ใช้ และผู้อื่น

  ในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับข้อมูลส่วนตัวจากอโกด้าอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจมีระดับการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานที่แตกต่างไปเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

  นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้ เพจแท็ก และอื่นๆ มีอะไรบ้าง

  เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านยิมยอมให้ใช้คุกกี้ แท็ก พิกเซล เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (“SDKs”) และแอปพลิเคชั่น โปรแกรม อินเตอร์เฟซ (“APIs”) ดังที่อธิบายด้านล่าง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และเพจแท็ก (Page Tag) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน "คุกกี้" (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพจแท็กคือชิ้นส่วนโค้ดที่อ่านและเขียนข้อมูลคุกกี้ ทั้งคุกกี้และเพจแท็กอาจมาจากอโกด้าและ/หรือร้านค้าบุคคลที่สามที่เราเลือกทำงานด้วย คุกกี้ชั่วคราวจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรจะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านหลังปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วแต่ท่านลบออกได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การใช้คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจมีจุดประสงค์ต่างกันไป ดังคำอธิบายที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

  การปฏิเสธคุกกี้

  หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเมนู "ช่วยเหลือ" (Help) หรือ "การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต" (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟังก์ชันหรือฟีเจอร์สำคัญบนเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดทราบว่า การปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือได้รับการยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาดอีกต่อไป แต่หมายความว่าเครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่า หากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่านหรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง

  เครื่องมือด้านข้อมูลและเครื่องมือปฏิเสธ

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของบริษัทด้านโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามและทางเลือกของท่านหากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลนี้ หรือหากท่านต้องการปฏิเสธการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ท่านมีตัวเลือกในการปฏิเสธดังนี้

  โปรแกรมการโฆษณาซึ่งอิงกับพฤติกรรมผู้บริโภค NAI:

  http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp

  หากเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา ท่านสามารถใช้ตัวเลือกการปฏิเสธ ดังนี้

  http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html

  อีเมลไปยัง AppsFlyer: privacy@appsflyer.com

  สำหรับการปฏิเสธโปรแกรมวิเคราะห์ ท่านสามารถใช้เครื่องมือ ดังนี้

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  http://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html

  http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html

  http://www.baidu.com/duty/safe_control.html

  อโกด้าอาจเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อสนับสนุนสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

  คุกกี้ เพจแท็ก และการใช้ข้อมูล

  คุกกี้ของอโกด้า

  อโกด้าใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

  อโกด้าใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ "ปรับแต่ง" เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่เลือก หรือข้อมูลสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านั้นในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์

  อโกด้ายังใช้คุกกี้ถาวรหรือเพจแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อโกด้าของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ ปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมลบนเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชมและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ

  การวิเคราะห์เว็บไซต์

  บริษัทบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์อโกด้าของท่าน การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านทำให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราได้ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนเว็บไซต์อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับการรายงานผล เช่น การรายงานผลความพึงพอใจ การรายงานผลทางประชากร และการรายงานผลความสนใจ หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามในหัวข้อ "เครื่องมือปฏิเสธ" ด้านบน

  คุกกี้ เพจแท็ก และข้อมูลเข้ารหัสโดยบุคคลที่สาม

  บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือเพจแท็กไว้บนบางหน้าของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม คุกกี้หรือเพจแท็กเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งตามความสนใจและการค้นหาของท่านโดยเฉพาะขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่น หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและระบุเป้าหมายการโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด นอกจากนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลดิบ (ข้อมูลที่ไม่สามารถถอดรหัสได้) กับร้านค้าบุคคลที่สามที่ใช้การโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ร้านค้าบุคคลที่สามเหล่านี้มักจะใช้ตัวระบุอุปกณ์เข้ารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวระบุนั้นกับผู้ใช้งานของร้านค้าบุคคลที่สาม และเพื่อจัดทำโฆษณาตามข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้าของผู้ใช้ ดังนั้น ร้านค้าบุคคลที่สามจึงอาจแสดงโฆษณาของเรา และ/หรือ ของพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาอื่นๆ

  การโฆษณา

  อโกด้าอาจใช้ทั้งคุกกี้และเพจแท็กที่กล่าวข้างต้นเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันของเราบนอุปกรณ์พกพา และโฆษณาของเราตามความชอบส่วนตัวของท่าน เราใช้การตลาดแบบติดตามลูกค้าซ้ำผ่านระบบดิสเพลย์และการค้นหาเพื่อจัดทำเนื้อหาโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน

  หากการโฆษณาแบบอื่นไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้หรือเพจแท็ก ข้อมูลบุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดโฆษณาของอโกด้าจะปรากฏ

  อโกด้าพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่รวบรวมข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ในการโฆษณาของบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าท่านจะอนุญาต หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บข้อมูลโดยบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามลิ้งใดลิงก์หนึ่งหรือมากกว่านั้นในหัวข้อ "เครื่องมือปฏิเสธ" ด้านบน

  การโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น

  อโกด้าใช้เครื่องมือบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่โฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์อื่น อโกด้าไม่ได้สนับสนุนหรือลงนามในเป้าหมาย จุดยืน หรือถ้อยแถลงของเว็บไซต์อื่นซึ่งแสดงโฆษณาของเรา

  ข้อมูลจากพันธมิตรรายอื่นๆ

  ในบางครั้งนิติบุคคลในเครือ พันธมิตรธุรกิจ หรือผู้จัดหาบุคคลที่สามรายอื่นๆ อาจแบ่งปันข้อมูลกับเรา ตัวอย่างเช่น หากท่านเข้าใช้งานหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เราอาจเก็บข้อมูลจากท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ รายการเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เราเข้าถึงได้ผ่านทางบริการนั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว ความสามารถในการให้ข้อมูลดังกล่าวจะผ่านทางผู้ให้บริการนั้นเองๆ และขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นการลงชื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว (Single sign-on) หรือบริการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว เราอาจทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเราของท่าน และตั่งค่าส่วนบุคคลให้แก่ท่านในการใช้งาน โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เราเป็นพันธมิตรกับ Facebook เพื่อมอบเนื้อหาบนอโกด้าแบบส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกผู้ใช้งาน Facebook หากท่านเป็นผู้ใช้งาน Facebook และอโกด้า และได้เข้าสู่ระบบของอโกด้าผ่านทางเครื่องมือการลงชื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวของ Facebook ถ้าเช่นนั้น เว็บไซต์ของเราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน ซึ่งแสดงข้อมูล/การเข้าพักของเพื่อนของท่านบน Facebook ซึ่งเป็นข้อมูลที่พักในอดีตและอนาคตที่จองผ่านเว็บไซต์ นอกจากว่าท่านจะปฏิเสธการรับข้อมูล (ดูรายละเอียดด้านล่าง) ข้อมูลที่อาจแสดง ได้แก่ ชื่อผู้จอง ชื่อที่พัก ข้อมูลการเข้าพัก ตำแหน่งที่ตั้งของที่พัก รีวิวที่พักที่ท่านเคยเข้าพัก ห้องพัก และราคาของห้องพัก (“ข้อมูลการเข้าพัก”) และข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงและตั้งค่าส่วนบุุคคลให้แก่ท่าน บนหน้าการค้นหาที่พักของอโกด้า ปฎิทินที่ใช้ในการค้นหา และอื่นๆ นอกจากนี้ ข้อมูลการเข้าพักของท่านจะยังปรากฏให้เพื่อนบน Facebook ซึ่งเป็นลูกค้าของอโกด้า และเข้าสู่ระบบอโกด้าผ่านเครื่องมือการลงชื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวของ Facebook ได้เห็น โดยแสดงในหน้าการค้นหาที่กล่าวไว้ข้างต้นภายในเว็บไซต์ และได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่ท่านจองที่พักผ่านอโกด้า

  วิธีปฏิเสธการใช้งาน: อโกด้ามีวิธีปฏิเสธการใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างง่ายดายและเมื่อใดก็ได้ โดยการ: เลือก “ไม่ใช่” ที่ ก.) หน้าคำขอบคุณหลังจากที่ท่านจองที่พักและ ข.) ในหน้าจัดการข้อมูลการจองบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการปฏิเสธการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ทุกเมื่อ

  วิธีเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้

  หากท่านต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านเคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิที่ท่านมีตามกฎหมายในการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ Customer Support page เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนอนุมัติให้ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน อโกด้าจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการวิจัยตลาดและความคิดเห็นได้อีกด้วย เรามีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดไว้

  หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าหรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางอีเมล กรุณาติดต่อ

  dpo@agoda.com

  หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าตามที่อยู่ต่อไปนี้

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  ท่านยังติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
  +65 641 552 90 (สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่าย) หรือหมายเลขอื่นๆ ที่เราอาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  อุปกรณ์พกพา

  เรามีแอปพลิเคชันฟรีสำหรับอุปกรณ์พกพาหลากหลายและพัฒนาเว็บไซต์ปกติของเราให้เข้ากับการใช้อุปกรณ์พกพา (mobile) และแท็บเล็ต แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาเหล่านี้จัดการกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านแจ้งแก่เราด้วยวิธีการเดียวกับเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ท่านยังใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อค้นหาที่พักใกล้เคียงได้ ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนซึ่งระบุข้อมูลการจองห้องพักของท่าน การเข้าพักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือการแจ้งเตือนอันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของอโกด้าที่ท่านเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงคูปองส่วนลด ท่านอาจอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อให้เราให้บริการที่ท่านร้องขอ เมื่อท่านอัปโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์พกพา รูปภาพของท่านอาจได้รับการแท็กข้อมูลที่อยู่ของท่าน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์พกพาของท่าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และเปิดใช้การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว หรือเปิดรับ (หรือปิดรับ) การแจ้งเตือน (ซึ่งรวม SDK และข้อมูล Push Token) ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีการตั้งค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนดังกล่าว

  การติดตามข้ามอุปกรณ์ (Cross Device Tracking)

  เราอาจใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าการติดตามข้ามอุปกรณ์ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การทำเช่นนี้อาจใช้หรือไม่ใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ กรุณาอ่านหัวข้อเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ที่ด้านบน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการติดตามข้ามอุปกรณ์ อโกด้าสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องได้ เพื่อการติดตามข้ามอุปกรณ์อโกด้าอาจนำข้อมูลที่เก็บจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พกพาหนึ่ง มารวมเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อีกเครื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

  เพื่อให้ข้อมูลการสื่อสารของอโกด้ามีคุณภาพสูงสุด อโกด้ารวมข้อมูลการค้นหาและการจองที่พักของท่านจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ หากท่านไม่ต้องการให้อโกด้ารวมข้อมูลดังกล่าวเข้าด้วยกันเพื่อให้การสื่อสารถึงท่านมีคุณภาพสูงสุด กรุณายกเลิกรับการติดต่อสื่อสารจากอโกด้า เช่น จดหมายข่าว เป็นต้น

  โฆษณาแบบส่วนบุคคลที่ท่านได้รับบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ อิงจากกิจกรรมของท่านบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมโยง เมื่อปฏิเสธโปรแกรมการโฆษณาซึ่งอิงกับพฤติกรรมผู้บริโภค NAI (กรุณาดูหัวข้อการใช้คุกกี้ที่ด้านบน) ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการติดตามข้ามอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการโฆษณาได้ โปรดทราบว่าการออกจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ได้หมายความว่าท่านเลือกไม่รับโฆษณาแบบส่วนบุคคล

  เรายังอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามข้ามอุปกรณ์เพื่อให้เนื้อหาที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นของเรามีคุณภาพสูงสุด เมื่อปฏิเสธโปรแกรมการโฆษณาซึ่งอิงกับพฤติกรรมผู้บริโภค NAI (กรุณาดูหัวข้อการใช้คุกกี้ที่ด้านบน) และการออกจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธการติดตามข้ามอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้

  หมายเหตุเกี่ยวกับผู้เยาว์

  บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของเราได้ เยาวชนสามารถติดตามผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฏหมาย ที่เป็นผู้จองห้องพักได้ตามปกติ เว้นแต่นโยบายของที่พักระบุเป็นอื่น

  ภาษา

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

  ข้อกำหนดการใช้งาน

  โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน