ข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้า


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

อโกด้าขอต้อนรับท่าน ("ลูกค้า" หรือ "ท่าน") เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์") "อโกด้า" หรือ "เรา" หมายถึง Agoda Company Pte. Ltd. คำว่า "บริษัทอโกด้า" หมายรวมถึงอโกด้าและพันธมิตรของอโกด้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (สิงคโปร์, ที่ทำการในสหราชอาณาจักร และสาขาท้องถิ่นอื่นๆ), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International Sdn. Bhd. (มาเลเซีย), Agoda International Ltd. (ฮ่องกง), Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc. และอื่นๆ การอ้างอิงคำว่าเว็บไซต์ให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ต่อเนื่องเพิ่มเติมของเว็บไซต์ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้นำข้อกำหนดการใช้งาน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ มาใช้บังคับกับบริการของเราที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสำรองห้องพักออนไลน์ คำร้องขอเกี่ยวกับการบริการลูกค้า หรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงการสำรองที่พักออนไลน์ การขอบริการฝ่ายบริการลูกค้า หรือบริการอื่นใดก็ตาม โดยการเข้า ค้นหา และใช้งานเว็บไซต์ ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของเรา ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการซื้ออย่างปลอดภัย, การรับประกันราคาของอโกด้า การรับประกันการสำรองที่พัก นโยบายการยกเลิกการสำรองที่พัก นโยบายการคืนเงิน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรของขวัญอโกด้า ข้อกำหนดโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนของอโกด้า แนวทางการเขียนรีวิวของผู้เข้าพัก คำถามที่ถามบ่อย เป็นต้น (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “นโยบาย”) และควรต้องอ่านควบคู่กัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยการอ้างอิง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายทั้งหลายจะรวมกันเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน” หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที ข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับบริษัทอโกด้าเกี่ยวกับเรื่องตามหัวข้อนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

1. ขอบเขตบริการของเรา

ก. การสำรองที่พัก

ในเว็บไซต์ อโกด้าได้จัดแพลตฟอร์ม ออนไลน์ (online platform) ให้ท่านสามารถเข้าชมประเภทของโรงแรมและที่พักชั่วคราวได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโรงแรม หอพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บีแอนด์บี ห้องเช่า บ้านพักหลังเล็ก เรียวกัง ฯลฯ (รวมกันเรียกว่า “ที่พัก”) และทำการสำรองที่พักดังกล่าว ในการสำรองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ ท่านให้ข้อเสนอในการสำรองที่พักตามราคาที่แสดงไว้สำหรับการสำรองที่พักดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ข้อเสนอนี้จะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกมัดซึ่งร่างขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเมื่อได้รับการตอบรับจากที่พักและอโกด้า ท่านจะได้รับหลักฐานของการสำรองที่พักที่ได้รับการยืนยันแล้วผ่านทางอีเมล (พร้อมใบรับรองการสำรองของที่พักที่ท่านชำระเงินล่วงหน้า) ซึ่งหมายความว่าการสำรองที่พักดังกล่าวได้รับการยืนยันจากที่พักแล้ว หน้า "ขอบคุณ" หมายความว่าเราได้รับคำขอสำรองที่พักของท่านแล้ว และการสำรองนั้นเสร็จสมบูรณ์สำหรับการดำเนินการขั้นสุดท้าย ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่พักตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ในการให้บริการของเรา ข้อมูลที่เราเปิดเผยเกี่ยวกับที่พักนั้นอ้างอิงตามข้อมูลที่เราได้รับจาก ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำต้องจำกัดเฉพาะที่พัก ตัวแทนของที่พัก ตัวแทนจำหน่าย บริษัทบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง หรือ DMCs ผู้จัดการช่องทาง Channel Manager พันธมิตร เป็นต้น) ดังนั้น ที่พักหรือตัวแทนของที่พักจึงได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเอ็กซ์ตราเน็ต (extranet) หรือ เครื่องมือเชื่อมโยง (connectivity) ซึ่งที่พัก ผู้แทนของที่พักมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงราคาที่พัก จำนวนห้องว่าง รายละเอียดของที่พัก ภาพถ่าย เงื่อนไขการสำรองที่พัก นโยบายของที่พัก รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมด ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญเชิงพาณิชย์และความเอาใจใส่ในการให้บริการของเราตามสมควรแล้วก็ตาม เราไม่อาจทำการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหลายเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ อีกทั้งเราไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดของข้อมูล (รวมทั้งสิ่งที่แสดงให้ปรากฏและการพิมพ์ที่ผิดพลาด) การหยุดชะงัก (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดเสียหาย การซ่อมแซม การอัปเกรด หรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ หรือเกิดขึ้นจากเนื่องจากเหตุอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าเป็นการชั่วคราว และ/หรือบางส่วน) ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นความจริง หรือการไม่ให้ข้อมูล ที่พักแต่ละแห่งยังคงเป็นผู้รับผิดชอบตลอดเวลาถึงความแท้จริง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับที่พักที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการตลาดหรือสถานการณ์อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่จัดแสดงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ในกรณีที่มีปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะใช้ความพยายามเชิงพาณิชย์ตามสมควรที่จะให้ความช่วยเหลือท่านและจะเป็นศูนย์ในการติดต่อกับที่พักให้แก่ท่าน หมายเหตุ เนื่องจากอโกด้าเป็นหนึ่งในหลายช่องทางที่ที่พักใช้ในการเปิดให้สำรองห้องพัก เมื่อผลการค้นหาแสดงว่าที่พักนั้นๆ ไม่มีห้องว่างเหลืออยู่แล้ว นั่นหมายความว่า ห้องประเภทดังกล่าวไม่สามารถจองผ่านอโกด้าได้อีก

เว็บไซต์นี้ไม่ก่อและไม่ควรถือเอาว่าเป็นการแนะนำหรือรับรอง (คุณภาพ ระดับการบริการหรือค่าความนิยมของ) ที่พักแห่งใดในเว็บไซต์ ในการนี้ เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือภาระหน้าที่ไม่ว่าประการใดก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ สถานะหรือความเหมาะสมของที่พักต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ ที่พักอาจได้รับการจัดอันดับในเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (การจัดอันดับโดยการให้ดาว บทรีวิว และอื่นๆ) การจัดอันดับที่ตั้งค่าไว้เป้นไปตามชุดคำสั่งโดยอัตโนมัติ (automated algorithm) ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว และคำนวณจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สถานะห้องว่าง, โปรโมชั่นและราคา, ประวัติความนิยม, กำไรและรายได้, คอนเวอร์ชั่น (อัตราส่วนระหว่างจำนวนการจองกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์), จำนวนคืนของห้องที่ขายได้, การยกเลิกการจอง, คุณภาพของเนื้อหาที่พัก, รีวิวจากผู้เข้าพัก, ระดับดาวของที่พัก เป็นต้น ขณะนี้อโกด้ามีโปรแกรมพันธมิตร “Preferred Partner” ซึ่งที่พักจำนวนหนึ่งที่ได้รับเลือก จะได้รับโอกาสในการปรับปรุงทำให้พี่พักของตนโดดเด่นมองเห็นได้ง่ายบนเว็บไซต์ ที่พักของพันธมิตรเช่นนี้จะมีตราสัญลักษณ์หรือถ้อยคำบางปรากฏอย่างเพื่อความชัดเจน ในบางกรณี อโกด้าอาจมีการเสนอให้ที่พักเข้าร่วมในรายชื่อผู้สนับสนุนของเรา เช่นการจ่ายเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษในการอยู่ในตำแหน่งเด่นบนเว็บไซต์ ผู้สนับสนุนจะได้รับการบรรยายและกำกับที่แตกต่างออกไป

เราขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของเราที่จะไม่รับลูกค้าหรือการสำรองที่พัก (หรือในบางกรณี อาจทำการยกเลิกการสำรองที่พักที่ยืนยันแล้ว) และ ไม่ว่าด้วยเหตุ (ทางกฎหมาย) ประการใดก็ตาม เราไม่จำต้องอธิบายถึงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าว เหตุผลปกติทั่วไปในการปฏิเสธลูกค้าหรือการสำรองที่พัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: คำขอสำรองที่พัก การขายซ้ำโดยการนำห้องพักที่จองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มผ่านทางเว็บไซต์มาขายใหม่โดยไม่ได้รับการอนุญาติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ("Reselling") การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน เหตุสุดวิสัย การถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดทางกฎหมาย (การสงสัยว่ามี) การฉ้อฉลหรือการลักทรัพย์ การสงสัยว่ามีการกระทำผิดทางอาญา การสำรองที่พักอันน่าสงสัย ลูกค้าให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือที่ผิดพลาด ปัญหาบัตรเครดิต พฤติกรรมไม่เหมาะสม การข่มขู่ หมิ่นประมาท พฤติกรรมรุนแรง การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล อุปสรรคทั่วไป การมีปัญหาด้านการสื่อสาร ความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด (ดูด้านล่าง) ประวัติ การมีชื่ออยู่ในแบล็กลิสต์ของรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ สิงคโปร์) เป็นต้น ในกรณีที่อโกด้าปฏิเสธหรือยกเลิกการสำรองที่พัก และได้มีการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินสำรองที่พักคืนเต็มจำนวน ยกเว้นในกรณีของการขายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือในกรณีอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งเราเป็นผู้พิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินสำรองที่พักเต็มจำนวนหรือบางส่วน จะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่มีการขายซ้ำ อันเป็นเพราะปัจจัยด้านลบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงข้อเสียเปรียบที่การขายซ้ำนำมาสู่พันธมิตรที่ทำสัญญากับเราและได้รับอำนาจจากเรา รวมถึงที่พักที่ให้บริการห้องพักแก่อโกด้าทั้งโดยการทำสัญญาและโดยความไว้วางใจ รวมถึงการที่อโกด้าสูญเสียอิทธิพลของแบรนด์ และการเกิดอิทธิพลของแบรนด์ในด้านลบซึ่งเกิดจากการที่ผู้ขายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตพยายามที่จะขัดขวางธุรกิจของอโกด้าซึ่งอาจรวมการนำห้องพักไปประกาศขายซ้ำบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคู่แข่งของอโกด้าโดยที่เราไม่ทราบ นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของเราที่จะสกัดกั้น (“ลงบัญชีรายชื่อผู้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ”) ผู้ใช้จากเว็บไซต์อย่างถาวรหรือชั่วคราว ผู้ใช้ที่ถูกห้ามใช้งานจะต้องไม่พยายามที่จะใช้เว็บไซต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือผ่านทางผู้ใช้งานอื่น กรุณาดูกลไกป้องกันการฉ้อฉลของเราข้างล่างนี้

ในกรณีที่พบไม่บ่อย เราอาจต้องยกเลิก หรือปฏิเสธ หรือปรับเปลี่ยนการสำรองที่พัก เนื่องจาก “ความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจน” ซึ่งไม่ปรากฏที่มาของความผิดพลาดดังกล่าว เพื่อความชัดเจน ความผิดพลาดที่เห็นได้ชัดคือความผิดพลาดในเว็บไซต์ (เช่น ข้อกำหนดด้านราคา เงื่อนไข แต้มสะสม) ซึ่งบุคคลที่มีเหตุผลหรือวิญญูชนเห็นว่าเป็นการไม่ปกติ ในกรณีดังกล่าว การสำรองที่พักหรือแต้มสะสมจะได้รับการปรับ หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง จะมีการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยปราศจากค่าธรรมเนียม การยกเลิกหรือการปฏิเสธการสำรองที่พักด้วยเหตุผลนี้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของอโกด้าแต่เพียงฝ่ายเดียว

ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราอาจปฏิเสธการสำรองที่พักแบบกลุ่มอันน่าสงสัย เนื่องจากที่พักแต่ละแห่งต่างมีขั้นตอนการสำรองที่พักแบบกลุ่มเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

พฤติการณ์ต่างๆ อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมที่ต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการสำรองที่พัก ตลอดจนความต้องการเป็นพิเศษของลูกค้าอาจกระทบต่อคุณภาพของการเข้าพักของท่าน กรุณาแน่ใจก่อนว่าที่พักได้รับทราบความต้องการพิเศษของท่านแล้วขณะที่ท่านลงทะเบียนเข้าที่พัก

คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดอันดับโดยการให้ดาว

การจัดอันดับโดยการให้ดาวหรือการจัดอันดับรูปแบบอื่น (การจัดอันดับโดยการให้ดาว) กระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น การจัดอันดับโดยการให้ดาวมาจากข้อมูลที่เราได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรา รวมทั้งจากที่พัก และอาจพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา รีวิว และบริการของที่พัก การจัดอันดับโดยการให้ดาวนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับอื่นๆ ที่กระทำโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล เราไม่อาจตรวจสอบการจัดอันดับการให้ดาวด้วยตนเองได้ การจัดอันดับโดยการให้ดาวเป็นเพียงการชี้ระดับของความสะดวกสบายที่ท่านอาจพึงคาดหวังได้จากที่พักแต่ละแห่งเท่านั้น การมีดาวมากกว่าโดยทั่วไปเป็นการบ่งชี้ว่าระดับของความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกจะสูงกว่า สำหรับข้อมูลในรายละเอียด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในเว็บไซต์ โปรดพึงระวังว่าการจัดอันดับโดยการให้ดาวนั้นอาจแตกต่างกันอยู่บนพื้นฐานของสถานที่ จำนวนของที่พักอื่น สภาวะของตลาดที่พักท้องถิ่น วิธีปฏิบัติหรือสภาวการณ์อื่นๆ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าการจัดอันดับโดยการให้ดาวในประเทศหนึ่งประเทศใดหรือเมืองหนึ่งเมืองใดไม่สามารถเทียบเคียงได้กับจำนวนการจัดอันดับโดยการให้ดาวของอีกประเทศหนึ่งหรืออีกเมืองหนึ่งอันเนื่องจากสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดอันดับโดยการให้ดาวไม่จำต้องสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการบริการที่จัดให้ของที่พักนั้นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกและประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่ได้จัดมีไว้ในทุกห้องหรือทุกแห่งที่มีอันดับเดียวกัน หากท่านต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างใดที่จำเป็นสำหรับท่านเป็นพิเศษ ขอความกรุณาท่านติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราและสอบถามว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้หรือไม่ประการใด

ข. บริการเสริมอื่นๆ

อโกด้าได้จัดแพลตฟอร์ม ออนไลน์ (online platform) ให้ท่านสามารถเข้าชมบริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเที่ยวบินและรถเช่า ("บริการเสริม") และทำการสำรองบริการเสริมดังกล่าว แม้ว่าเว็บไซต์อโกด้าจะได้จัดแพลตฟอร์ม ซึ่งท่านสามารถเข้าชมและทำการสำรองบริการเสริมเหล่านี้ได้ แต่ผู้ที่จัดหาบริการเสริม คือ บริษัทหรือพันธมิตรของอโกด้า ("พันธมิตร") ที่อโกด้าได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว ตัวอย่างเช่น เที่ยวบิน การค้นหาและสำรองบริการบนเว็บไซต์อโกด้าซึ่งให้บริการโดย KAYAK และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ชื่อของพันธมิตรจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เมื่อท่านเข้าชมบริการเสริมนั้นๆ รวมถึงมีลิงก์ที่จะนำท่านไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเกี่ยวพันระหว่างท่านกับพันธมิตรของเราสำหรับการสำรองบริการเสริม

เมื่อทำการสำรองบริการเสริมผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงที่จะสำรอง (เที่ยวบินหรือรถเช่า) ในราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่พันธมิตรได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะๆ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะเป็นสัญญาผูกพันเมื่อพันธมิตรของเรายอมรับการสำรองของท่าน ทั้งนี้ พันธมิตรของเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยอมรับการสำรองบริการเสริมด้วยการส่งอีเมลยืนยัน พันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตร

2. การใช้เว็บไซต์

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทอโกด้า อโกด้ายังได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Booking.com B.V. เพื่อนำเสนอทางเลือกในการสำรองที่พักทั่วโลกให้แก่ผู้เข้าพัก ในบางกรณี ท่านจะได้รับการยืนยันการสำรองซึ่งอ้างถึงบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น อโกด้ายังนำเสนอทางเลือกในการสำรองบริการเสริม (เที่ยวบิน รถเช่า) โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่ได้เลือกสรรแล้วตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน

อโกด้าอนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต ที่เป็นการจำกัด ที่เป็นส่วนบุคคล ที่ไม่อาจโอนได้ ที่ไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ ที่อาจเพิกถอนได้ในการเข้าและใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่สิทธิอันจำกัดที่อนุญาตไว้นี้ เราไม่ให้สิทธิอื่นใดหรือการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์แก่ท่าน เราขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของอโกด้า หรือซัพพลายเออร์ ของ อโกด้า และ ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงที่พักและบริการเสริม ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสอบถามหรือการสำรองที่พักโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และท่านรับรองว่าจะไม่ทำการสำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงจองแบบไม่ตั้งใจ ปลอมหรือหลอกลวง หรือเป็นการสำรองที่พักเพื่อคาดหมายอุปสงค์ ท่านต้องรับรองว่ารายละเอียดการชำระเงินที่ท่านให้แก่เรานั้นถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่าจะจัดหาอีเมลที่ถูกต้อง รายละเอียดที่ติดต่อทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดติดต่ออื่นๆ แก่อโกด้าและทราบดีว่าอโกด้าอาจใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่อาจพิสูจน์ความจำเป็น กรุณาอ่านข้อมูลจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ถ่ายทอด แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างสรรค์งานที่สืบเนื่องมาจาก โอน หรือจำหน่ายหรือจำหน่ายใหม่ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น การกระจายสินค้าไปด้านหน้า หรือนำการสำรองที่พักไปขายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต)
 • สำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจ ที่เป็นเท็จ หรือที่เป็นการหลอกลวง
 • เข้า ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์โดยใช้โรบอต (Robot) สไปเดอร์ (spider), สแครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยฝีมือตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
 • ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอต เอ็กซ์ครูชั่น เฮดเดอร์ (robot exclusion header) อื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
 • กระทำการใดๆที่กำหนดหรืออาจกำหนดภายใต้ดุลพินิจของเรา ถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 • ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางซื้อ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
 • จำหน่ายซ้ำ ใช้งาน ตรวจสอบ (เช่น สไปเดอร์ (spider), สเครป (scrape) จัดแสดง บรรจุลง หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อกระทำการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการแข่งขัน
 • “คัดตัด” (“Frame”) “ทำสำเนา” (“Mirror”) หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
 • นำประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ (เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ หรือทั้งหมด) เข้ามาในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น
 • ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น
 • ทำการเผยแพร่สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดขององค์กรหรือบุคคลใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ
 • ทำการเผยแพร่สิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
 • เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือกล่าวเท็จหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดการผิดหลงในความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงตนอันเป็นเท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวง หรือเพื่อฉ้อโกงบุคคลอื่น
 • แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมทั้ง โดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นเพื่อปิดบังต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่
 • ใช้เว็บไซต์โดยประการที่อาจเป็นการทำลาย ปิดกั้น ทำให้เป็นภาระเกินควร หรือทำให้เสียหายหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่นโดยประการอื่น หรือทำให้เสียหาย ขัดขวาง หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ
 • พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • รับหรือพยายามรับข้อมูลและเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่นเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นที่อยู่ทางอีเมล
 • มีส่วนร่วมในการหลอกลวงที่ตั้งใจปรับเปลี่ยน organic search engine result page (SERP) หรือนำเทคนิค search engine optimization (“SEO”) วิธี SEO ที่เห็นว่าเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติของเครื่องมือค้นหาโดยทั่วไป วิธี SEO ที่เห็นว่าผิดศีลธรรม หรือการทำ “black hat” (aka “spamdexing”) ซึ่ง รวมถึง แม้จะไม่จำกัดเฉพาะ cloaking, meta data และ title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text and links, doorway and cloaked pages, link farming หรือ schemes, blog comment spam และอื่นๆ
 • กระทำการใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ บริษัทอโกด้าและพนักงานของบริษัทอโกด้า ชื่อเสียงของอโกด้า หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลกระทบในทางลบประการอื่น หรือ
 • ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด

เว้นแต่จะได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าเพจอื่นนอกเหนือจากโฮมเพจของเว็บไซต์ หรือคัดตัด (Frame) เว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ หรือผู้อื่นอาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ไม่ว่าลักษณะใดของเว็บไซต์ในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากอโกด้า

ในการสำรองที่พักในเว็บไซต์ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้ถูกโปรแกรมการคว่ำบาตรของต่างประเทศ

ข้อบังคับนี้มีผลใช้ เมื่อท่านตกลงในข้อผูกมัด ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่อยู่อาศัยของท่าน

3. ราคา การเรียกเก็บเงินเพิ่ม และการรับประกันราคาที่ดีที่สุด

ก. ราคาและการรับประกันราคาที่ดีที่สุดสำหรับที่พัก

เราพยายามที่จะเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ดีที่สุดและเราประสงค์ให้ท่านจ่ายในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการเข้าพักที่ที่พักของท่าน หากท่านพบว่าการสำรองห้องพักที่พักของท่านที่มีเงื่อนไขการสำรองที่พักที่เหมือนกัน มีราคาที่พักในอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าภายหลังจากที่ท่านได้ทำการสำรองที่พักกับเราแล้ว เราจะดำเนินการให้ราคาต่างของเราเท่ากับราคาที่ต่ำกว่านั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันราคาที่ดีที่สุด สำหรับการเรียกร้องที่สมบูรณ์ภายใต้การรับประกันนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะต้องดำเนินการและยื่นตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการรับประกันราคาที่ดีที่สุด ของเรา

ในบางคราวอาจมีราคาห้องพักที่ถูกกว่าเสนอให้ในเว็บไซต์สำหรับการเข้าพักที่พักที่ระบุวันที่โดยเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องพักประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวที่ที่พักเสนอให้นี้อาจกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขไว้ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการยกเลิกห้องพักและคืนเงิน กรุณาตรวจสอบประเภทของห้องพัก และรายละเอียดราคาห้องพักให้ครบถ้วนสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการสำรองที่พัก ห้องพักประเภทเดียวกันอาจมีราคาห้องพักที่ไม่เท่ากันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าว (กรุณาดูข้อ 6 ด้านล่างนี้ด้วย) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น โปรดทราบว่าการรับประกันราคาที่ดีที่สุดไม่สามารถใช้กับบริการเสริมที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ได้

ข. การเรียกเก็บเงินเพิ่มของที่พัก

โปรดทราบว่าราคาทั้งหมดในเว็บไซต์มีไว้สำหรับการสำรองที่ห้องพักที่พักของท่านเท่านั้น และเป็นไปตามวันที่เข้าพักและจำนวนบุคคลที่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ราคาสำรองห้องพักที่พักแสดงไว้สำหรับต่อห้องต่อคืน เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยปกติอโกด้าจะแสดงราคาดังกล่าวโดยไม่รวมภาษี การคืนภาษี และค่าบริการ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ในเว็บไซต์ และแสดงการคืนภาษีและค่าบริการเพิ่มเติมในระหว่างการสำรองที่พัก โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านจะเห็นราคาสุทธิทั้งหมด ก่อนยืนยันการสำรองของท่านบนหน้าเพจการสำรองที่พักสุดท้าย (ก่อนหน้าจอการยืนยันครั้งสุดท้าย) ขอความกรุณาท่านตรวจสอบขั้นตอนการสำรองที่พักบนแบบฟอร์มการสำรองที่พัก ท่านสามารถยุติการสำรองที่พักในเวลาใดก็ได้ก่อนหน้าจอการยืนยันครั้งสุดท้าย (กรุณาดูการยกเลิกการสำรองที่พักภายหลังการสำรองห้องพักไปแล้วด้านล่างนี้) สิ่งใดที่รวมไว้ในราคาห้องพักจะถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ (ภายใต้ข้อมูลของที่พักหรือก่อนการยืนยันการสำรองที่พักครั้งสุดท้าย) และ/หรือ การยืนยันการสำรองที่พักทางอีเมล/ หนังสือแสดงการยืนยันการจอง โดยปกติราคาห้องพักจะไม่รวมอาหารเช้า เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น ค่าธรรมเนียมที่พักรีสอร์ทและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย (ดูข้างล่าง) ตลอดจนภาษีท้องถิ่นหรือภาษีที่พักบางประเภท (เมื่อต้องชำระ) ที่จะต้องเรียกเก็บโดยตรงจากผู้เข้าพักจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พัก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ขอความกรุณาท่านตรวจสอบรายละเอียดและนโยบายของที่พักในเว็บไซต์ การประกันภัยไม่ว่าประเภทใดก็ตามจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พัก การสำรองห้องพักที่พักแบบมาตรฐานจะเป็นการสำรองห้องพักแบบการพักในห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ โดยปกติจะคิดค่าบริการเพิ่มหากต้องการเตียงเสริม ที่พักอาจปฏิเสธในการรับผู้พักที่เพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้า ขอแจ้งให้ทราบว่าบางที่พักอาจคิดราคาเพิ่มเติมจากท่าน สำหรับค่าธรรมเนียมสถานที่พักตากอากาศ รีสอร์ต (resort fee) (หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึง)ในการให้บริการบางประเภท โดยปกติจะไม่รวมอยู่ในราคา แต่อาจถูกระบุไว้ในรายละเอียดของที่พักในเว็บไซต์ ที่พักอาจคิดราคาจากท่านโดยตรงสำหรับค่าพลังงาน ค่าธรรมเนียมการขนสัมภาระ ค่าบริการส่งหนังสือพิมพ์ ค่าบริการตู้นิรภัยภายในห้อง ค่าบริการท่องเที่ยว หรือค่าดูแลทำความสะอาดห้องพัก วิธีปฏิบัติในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของที่พักอยู่นอกเหนือความควบคุมของอโกด้า และเป็นไปตามตลาดแต่ละแห่ง รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นที่จะกล่าวถึง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และการบริโภคส่วนบุคคลจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พักเช่นเดียวกัน อาทิ ค่าจอดรถ มินิบาร์ โทรศัพท์ รูมเซอร์วิส อาหารและเครื่องดื่ม กาลาดินเนอร์ส ค่าเช่าภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในระหว่างช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยว (high season) ที่พักส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เข้าพักรับบริการกาลาดินเนอร์ (เช่น สำหรับเทศกาลปีใหม่ คริสต์มาส ตรุษจีน และอื่นๆ) ซึ่งจะไม่รวมไว้ในราคาที่พัก แต่จะแสดงไว้ในแบบฟอร์มการสำรองที่พัก กรุณาตรวจสอบ “ข้อมูลของที่พัก” “เงื่อนไขการสำรองที่พัก” “นโยบายการยกเลิกที่พัก” หรือถ้อยคำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ กรณีมีข้อสงสัยว่าสิ่งใดจะรวมไว้ในราคาที่พักหรือไม่ ท่านอาจติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้

ที่พักบางแห่ง จะคิดค่าพาหนะหรือค่าขนส่งภาคบังคับเพิ่มเติมจากราคาห้องพักเมื่อที่พักร้องขอ ซึ่งกรณีเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติของจุดหมายปลายทางที่เป็นเกาะ (เช่น มัลดีฟส์) เมื่อท่านประสงค์ที่จะใช้บริการขนส่งของที่พักเพื่อมายังที่พัก อโกด้าขอเรียนว่าอโกด้าไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการให้บริการคมนาคมใดๆ ไปยังที่พัก ตามปกติ ที่พักจะเป็นผู้ดำเนินการและให้บริการหรือมีผู้ให้บริการในนามของที่พักซึ่งการให้บริการดังกล่าว ที่พัก หรือผู้ให้บริการในนามที่พักดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการขนส่งดังกล่าวไม่ใช่อโกด้า อโกด้าไม่จำต้องรับผิดแต่ประการใดในคุณภาพ ความปลอดภัย ความถี่หรือระดับบริการของการให้บริการขนส่งดังกล่าว ในบางพื้นที่ ที่พักอาจขอเรียกเก็บภาษีท่องเที่ยวท้องถิ่น (bed tax) หรือภาษีเมือง (city tax) โดยตรงจากผู้เข้าพัก ในบางคราว รัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมและอาจขอให้ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บภาษีนี้โดยตรง ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) เหล่านี้ให้แก่ที่พักโดยตรงเมื่อแจ้งออกจากที่พัก (check out) กรุณาตรวจสอบกับที่พักหรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ว่าค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดบ้างที่ (ไม่) รวมอยู่ในราคาห้องพัก

ค. ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริม

โปรดทราบว่าพันธมิตรเป็นผู้กำหนดราคาท้ั้ืงหมดสำหรับบริการเสริมที่ปรากฏในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับการสำรองที่พักของท่าน (เช่น ค่าภาษีสนามบิน)

ง. การแปลงสกุลเงิน

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่ท่าน ราคาของที่พักและบริการเสริมที่ระบุไว้เป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินที่แสดงไว้ในเว็บไซต์จะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่แสดงไว้ในราคาที่อโกด้ากำหนดซึ่งอาจรวมถึงการแปลงและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตสำหรับบางสกุลเงิน สกุลเงินและจำนวนเงินที่ท่านเห็นที่แสดงไว้ในหน้าเพจสุดท้ายจะเป็นจำนวนที่บริษัทอโกด้าเรียกเก็บเงินจากท่านในบัตรเครดิต ท่านอาจเลือกชำระเงินจำนวนดังกล่าวในสกุลเงินตามบัตรเครดิตของท่าน หากสกุลเงินในบัตรไม่ตรงกับสกุลเงินที่ท่านเลือกไว้ ในกรณีของการตัดเงินทันที ท่านจะเห็นจำนวนสุทธิหลังจากแปลงค่าเงินที่จะเรียกเก็บไปที่บัตรของท่าน ในกรณีของการ "จองก่อน จ่ายทีหลัง" (อ้างอิงข้อที่ 5) ท่านจะเห็นจำนวนเงินโดยประมาณ ซึ่งจะเรียกเก็บตามอัตราค่าเงินของวันที่ทำการชำระเงินจริงเ ซึ่งอาจจะต่างกันกับจำนวนเงินที่ประมาณไว้ ธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งบริษัทอโกด้าไม่อาจควบคุมได้ ขอเรียนว่าราคาแลกเปลี่ยนมีความผันแปรเป็นประจำวัน สำหรับลูกค้าที่ใช้ Alipay หรือ UnioPay เพื่อชำระเงิน โปรดทราบว่าการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินหยวน เหรินหมินปี้ (CNY/RMB) (ตามจำนวนที่ปรากฏ) และจำนวนเงิน USD ที่แสดงระหว่างวงเล็บมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น บัตรเครดิตบางใบไม่รับกาชำระเงินในสกุลเงินบางสกุล ในกรณีที่มีการใช้สกุลเงินอื่น (ตามปกติ จะใช้สกุลเงินตามธนาคารที่ออกบัตรในประเทศนั้นๆ) จะมีการนำเสนอ กรุณาตรวจสอบแบบฟอร์มการของก่อนกดปุ่มยืนยัน

คำอธิบายเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

เพื่อให้ความสะดวกในการดำเนินการกับที่พักของท่าน การเรียกเก็บเงินไปยังบัตรเครดิตของท่านอาจรวมถึงการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมด้วย (“ภาษีและค่าธรรมเนียม”) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับการจองห้องพักนั้น การเรียกเก็บเงินนี้รวมถึงจำนวนประมาณการเพื่อครอบคลุมจำนวนที่บริษัทอโกด้าชำระให้แก่ที่พักที่เกี่ยวกับการสำรองที่พักของท่านสำหรับภาษีที่ต้องชำระให้แก่ที่พัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีขายและใช้ภาษีที่พัก (occupancy tax) ภาษีห้องพัก (room tax) ภาษีสรรพสามิต (excise tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) และ/หรือภาษีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในบางสถานที่ จำนวนภาษีอาจรวมค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐบาลที่เรียกเก็บ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ไม่ได้ชำระโดยตรงให้แก่หน่วยงานทางภาษีแต่ให้โที่พักเป็นผู้เรียกเก็บตามกฎหมาย จำนวนที่ชำระให้แก่ที่พักที่เกี่ยวกับการสำรองที่พักสำหรับภาษีอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่บริษัทอโกด้าประมาณการและจำนวนสุทธิที่เราเรียกเก็บจากท่าน จำนวนเงินที่เรียกเก็บเป็นค่าภาษีและค่าธรรมเนียม หากมี เป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทอโกด้าคงไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนการให้บริการของเราและจะครอบคลุมราคาการสำรองที่พักของท่าน รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น ค่าบริการของลูกค้า เป็นต้น หากจำนวนเงินคงเหลือติดลบ บริษัทอโกด้าจะเป็นผู้รับภาระในส่วนต่างดังกล่าว เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าภาษีและค่าธรรมเนียมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนเงินที่บริษัทอโกด้าชำระให้แก่ที่พักและสถานที่ของที่พักที่ท่านจะไปพัก และอาจรวมถึงกำไรที่บริษัทอโกด้ายึดถือไว้

เว้นแต่ที่ได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ บริษัทอโกด้าไม่ได้เป็นผู้ขายที่เรียกเก็บหรือส่งภาษีให้แก่หน่วยงานที่เรียกเก็บภาษี ซัพพลายเออร์ที่พักของเรา ในฐานะผู้ขาย ได้รวมภาษีที่ต้องชำระทั้งหลายเป็นจำนวนที่เรียกเก็บ และบริษัทอโกด้าได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขายโดยตรง บริษัทอโกด้าไม่ได้เป็นผู้ขายร่วมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเราจองและสำรองที่พักตามแผนการเดินทางของลูกค้าของเรา การเรียกเก็บภาษีและราคาภาษีที่สมควร และประเภทของภาษีที่เรียกเก็บมีความแตกต่างกันอย่างมากตามสถานที่แต่ละแห่ง

สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่ตั้งอยู่ในบางพื้นที่ การเรียกเก็บเงินไปยังบัตรเครดิตของท่านสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมจะรวมถึงการชำระภาษีที่บริษัทอโกด้าถูกขอให้เรียกเก็บและนำส่งแก่พื้นที่สำหรับภาษีที่ค้างชำระในจำนวนที่บริษัทอโกด้ายึดถือไว้เป็นค่าทดแทนสำหรับค่าบริการของเรา

สำหรับที่พักที่ท่านประสงค์จะชำระที่ที่พัก ราคาอาจรวมหรือไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสำรองที่พักและเมลยืนยันการสำรองที่พักของท่านหรือ ใบยืนยันการจอง (voucher) หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ภาษีท้องถิ่น ภาษีที่พัก ท่องเที่ยว เตียง บางประเภท หรือภาษีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จะต้องมีการจัดเก็บตามที่พักในประเทศ

สำหรับบริการเสริมนั้น การคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรของเรา

4. ความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5. การชำระเงิน - บัตรเครดิต - "จองก่อน จ่ายทีหลัง" - อายุ - การฉ้อฉล

สำหรับการสำรองที่พักโดยชำระเงินล่วงหน้ากับอโกด้า เมื่อมีการสำรองที่พักและยืนยันการจอง บริษัทอโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านเต็มจำนวน (บางครั้งจะไม่มีทางเลือกการคืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสำรองที่พักของที่พักแต่ละแห่ง - กรุณาดูด้านล่าง) หรือ ในกรณีการสำรองที่พัก "จองก่อน จ่ายทีหลัง" จะมีการเรียกเก็บเงินในอนาคตตามวันที่แจ้งไว้ในอีเมลยืนยันการสำรองที่พัก เมื่อใช้บริการ "จองก่อน จ่ายทีหลัง" กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตของท่านสามารถใช้งานได้และมีจำนวนเครดิตเพียงพอสำหรับการชำระเงินในอนาคต หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การจองดังกล่าวจะถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าท่านสามารถยืนยันได้ว่าสามารถอนุมัติการจ่ายเงินผ่านบัตรได้ทันเวลา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสำรองที่พักให้ถี่ถ้วนสำหรับเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวก่อนการสำรองที่พัก หากและเมื่อสามารถดำเนินการได้ บริษัทอโกด้าจะทำการคืนเงินภายในระยะเวลาอันสมควร สำหรับบางที่พัก บริษัทอโกด้าจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่าน เนื่องจากท่านจะชำระเงินให้แกที่พักโดยตรงสำหรับการเข้าพักของท่าน (ชำระภายหลัง) อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ที่พักบางแห่งอาจเรียกขออนุมัติบัตรเครดิตล่วงหน้า เรียกเก็บเงินมัดจำหรือเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า ที่พักอาจขอรายละเอียดของบัตรเครดิตเพื่อรับประกันการสำรองที่พักของท่าน ดังนั้น บริษัทอโกด้าจะส่งรายละเอียดบัตรเครดิตของท่านให้แก่ที่พักที่ท่านทำการสำรองที่พักโดยตรง และอาจตรวจสอบ (ได้แก่การขออนุมัติบัตรเครดิตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของท่านเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเมื่อส่งมายังเรา ซึ่งเราใช้ เทคโนโลยี “Secure Socket Layer (SSL)” สำหรับการให้บริการของเรา โปรดทราบว่า ธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งบริษัทอโกด้าไม่อาจควบคุมได้

บริษัทบัตรเครดิตบางแห่งจะเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกสำหรับการทำ "ธุรกรรมต่างประเทศ" หากท่านทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต และผู้รับเงินใช้บริการธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ต่างจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ISA (International Service Assessment) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันนั้น ธนาคารผู้ออกบัตรอาจเก็บหรือไม่เก็บค่าธรรมเนียมนี้จากท่าน (ผู้ถือบัตร) กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทอโกด้าไม่มีอำนาจควบคุมในเรื่องนี้

ในกรณีที่มีบุคคลใดใช้บัตรเครดิตโดยฉ้อฉลหรือหลอกลวงหรือใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่มีสิทธิ ท่านควรติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่านโดยทันทีโดยตระหนักถึงการใช้โดยไม่มีสิทธิดังกล่าว หากท่านสงสัยว่าจะมีการสำรองที่พักอันไม่มีสิทธิหรือหลอกลวงผ่านอโกด้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที

ในการสำรองที่พัก ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศหรืออาณาเขตอื่นซึ่งต้องมีอายุสูงกว่า 18 ปี) และมีความสามารถตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะกระทำการได้ (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง) ท่านรับรองว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านใช้นั้นเป็นของตัวท่านเอง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของในการสำรองที่พัก และมีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ท่านยินยอมรับผิดชอบทางการเงินสำหรับธุรกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน ท่านรับรองว่ารายละเอียดที่ท่านให้เราเพื่อการสำรองที่พักเป็นความจริงทั้งสิ้น

ท่านรับรองว่า รายละเอียดที่ท่านให้แก่เราในการจองถูกต้องทั้งหมด บริษัทอโกด้าขอสงวนสิทธิที่จะไม่ยอมรับบัตรเครดิตบางประเภท อโกด้าอาจเพิ่มหรือยกเลิกวิธีการชำระเงินเป็นประการอื่นได้ภายใต้ดุลพินิจของตนได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน อโกด้าเสนอทางเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดบัตรเครดิตของท่านไว้บนเว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีกลไกการค้นหาและป้องกันการฉ้อฉลที่เข้มงวดในเว็บไซต์ ในบางกรณีเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการสำรองที่พักตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดในเว็บไซต์ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเล็กน้อยจากบัตรของท่านสำหรับการยืนยันตัวตนหรือการกันวงเงินล่วงหน้าเมื่อท่านสำรองที่พักแบบ "จองก่อน จ่ายทีหลัง" ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บหลังการยืนยันหรือในกรณีของ "จองก่อน จ่ายทีหลัง" ในวันชำระเงินที่กำหนดภายหลัง (ดูข้อความด้านบนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยกเลิกการจองในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) การสำรองจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าท่านจะโดยไปรษณีย์ยืนยันการสำรองที่พักพร้อม หนังสือแสดงการยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ว่าห้องพักในที่พักอาจถูกสำรองเต็มในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบการฉ้อฉล ในกรณีดังกล่าว จะไม่มีการสำรองที่พักดังกล่าวอีกต่อไป อโกด้าจะไม่รับผิดชอบประการใดหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ข้อมูลที่ท่านจัดส่งให้อโกด้าเพิ่มเติมจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยใช้การเข้ารหัสเพื่อการส่งผ่านข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเราไม่พอใจกับข้อมูลที่ได้รับ การสำรองที่พักอาจไม่เสร็จสิ้นและอาจถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์ได้ และจะได้รับคืนจำนวนเงินที่เรียกเก็บ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ใช้บังคับ)

คำอธิบายเกี่ยวกับการชำระเงินที่ไม่เป็นผลสำเร็จ

ในบางกรณี การชำระเงินผ่านเว็บไซต์อาจล้มเหลว ในกรณีนี้ อโกด้าจะจัดหาทางเลือกอื่นๆ สำรองให้ท่าน เพื่อให้การจองยังคงดำเนินต่อไปได้ หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

6. เงื่อนไขการสำรองที่พัก – การยกเลิกการสำรองที่พัก การไม่ไปเข้าพัก การเดินทางออกจากที่พักก่อนวันเช็คเอาต์และการเช็คเอาต์ล่าช้า – นโยบายเฉพาะเจาะจงของที่พัก – ความต้องการพิเศษ – บริการหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของอโกด้า

โดยการสำรองที่พักผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขการสำรองที่พักของแต่ละแห่ง รวมทั้งการยกเลิกการสำรองที่พัก และนโยบายการไม่ปรากฏตัวที่ใช้บังคับกับการสำรองที่พักดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (การส่งมอบ) ของที่พักที่ใช้บังคับกับการสำรองที่พักของท่านหรือในระหว่างการเข้าพักของท่าน รวมทั้งการให้บริการ และ/หรือ สินค้าที่ที่พักเสนอแล้ว (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งมอบของที่พักสามารถรับได้จากที่พักแต่ละแห่ง) นโยบายการยกเลิกการสำรองที่พักและการไม่ปรากฏตัวของที่พักแต่ละแห่งจะระบุไว้ในเว็บไซต์บนหน้าเพจข้อมูลที่พักหรือภายใต้ “เงื่อนไขการสำรองที่พัก” “นโยบายการยกเลิกที่พัก” หรือประการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และในอีเมลและ หนังสือแสดงการยืนยันการจองยืนยันการสำรองที่พัก โปรดทราบว่าท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินกรณีที่ท่านยกเลิกการสำรองที่พักตามนโยบายการยกเลิกการสำรองที่พักและการไม่ปรากฏตัวของที่พัก ในบางกรณีจะถูกเรียกเก็บสำหรับระยะเวลาการจองทั้งหมดหรือในบางกรณีจะถูกเรียกเก็บเฉพาะคืนแรกเท่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิกการสำรองที่พักหรือการไม่ปรากฏตัวอย่างรอบคอบก่อนทำการสำรองที่พัก หากท่านไม่เข้าพักยังที่พักทันเวลาในวันที่ท่านสำรองที่พักและไม่ได้แจ้งเตือนที่พัก ระยะเวลาการจองที่เหลืออาจถูกยกเลิกและท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พักแต่ละแห่ง โดยไม่คำนึงถึงนโยบายการยกเลิกการสำรองที่พักของที่พัก บริษัทอโกด้าขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสำรองที่พัก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของที่พักให้รอบคอบเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการสำรองที่พัก บางที่พักจะเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับการแจ้งเข้าพักล่วงหน้าและการแจ้งออกล่าช้าด้วย

หากท่านประสงค์ที่จะทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสำรองที่พักของท่าน กรุณาตอบกลับอีเมลยืนยันการสำรองที่พักและปฏิบัติตามคำสั่งที่ระบุไว้นี้ หรือใช้เครื่องมือให้บริการตนเองหรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

ที่พักหลายแห่งมีนโยบายเกี่ยวกับเด็ก ผู้เข้าพักที่มีผู้เข้าพักร่วม และ/หรือการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ตามที่ได้ระบุข้างต้น เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่พัก หรือตรวจสอบนโยบายที่พัก

ความต้องการพิเศษ: หากท่านมีความต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ (เช่น ห้องพักที่สามารถนำรถเข็นเข้าไปได้) ท่านจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือที่พักเพื่อตรวจสอบว่าที่พักดังกล่าวสามารถจัดหาหรือดำเนินการตามความต้องการของท่านได้หรือไม่ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าอโกด้าไม่อาจรับประกันการร้องขอเป็นพิเศษของท่านดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของที่พักแต่ละแห่ง หากความต้องการพิเศษของท่านไม่อาจดำเนินการได้ ท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับการสำรองที่พักของท่าน ยกเลิกการสำรองที่พักหรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองที่พัก ในกรณีที่ความต้องการพิเศษนั้นไม่อาจดำเนินการจัดหาได้ หากความต้องการพิเศษของท่านสามารถจัดหาให้ได้ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันเมื่อท่านมาถึง

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการแจ้งเตือนราคาของอโกด้า

ท่านอาจเลือกตั้งค่าบริการ "การแจ้งเตือนราคา" จากอโกด้า ของที่พักที่ท่านพบบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกรับบริการนี้ เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อราคาของที่พักที่ท่านเลือกในช่วงเวลาที่ท่านกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนราคาจะไม่ใช่ราคาเฉพาะเจาะจงของประเภทห้องหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พัก (เช่น อาหารเช้า อาหารสามมื้อ ประเภทเตียง) ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนราคาสูงสุดหนึ่งราคาต่อที่พักต่อวัน จะมีการส่งการแจ้งเตือนราคาไปหาท่านต่อเมื่อราคาของที่พักมีการเปลี่ยนแปลงเกินขีด "สาระสำคัญ (materiality)" ที่เรากำหนดไว้เท่านั้น ประเภทการแจ้งเตือนราคาที่ส่งให้ท่านจะขึ้นกับช่องทางที่ท่านใช้ คือ ทางอีเมลหากท่านเลือกใช้งานเว็บไซต์อโกด้า หรือทางการแจ้งเตือนแบบพุช (Push notification) หากท่านเลือกใช้งานแอปอโกด้า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการอัปเดตการตั้งค่าของบริการแจ้งเตือนราคา แม้ท่านจะสำรองที่พักที่ท่านเลือกรับการแจ้งเตือนราคาแล้ว หรือที่พักอื่นในช่วงเวลาที่ท่านกำหนด ท่านจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนตามที่ท่านตั้งค่าไว้จนกว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว การเลือกรับบริการแจ้งเตือนราคาจะไม่มีผลกระทบต่อตัวเลือกอื่นๆ เกี่ยวกับการรับการติดต่อสื่อสารจากเราที่ท่านเลือกไว้ นอกจากนี้ ท่านยังยกเลิกการรับการแจ้งเตือนราคาจากเราเมื่อใดก็ได้ ด้วยการคลิกปุ่ม “ปิดการแจ้งเตือนราคา” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่อยู่ในข้อความแจ้งเตือนราคาที่เราส่งให้ท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำอธิบายเกี่ยวกับดีลลับอโกด้า

โปรแกรม “อโกด้าดีลลับ” เปิดโอกาสให้อโกด้าขายห้องพักคุณภาพสูงในราคาที่ดึงดูดใจ ซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดได้มากยิ่งขึ้นในการจองที่พักคุณภาพสูงจากทั่วโลกที่ได้มีการเลือกสรรไว้เป็นอย่างดีแล้ว ด้วยเหตุผลบางประการ ที่พักที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจนกระทั้งการจองได้รับการยืนยันและมีการชำระเงินแล้ว

ท่านสามารถเห็นโลโก้ “อโกด้าดีลลับ” สืบค้น และพิจารณาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับที่พัก (สถานที่ทั่วไป คำอธิบาย สิ่งอำนวยความสะดวก) ก่อนทำการจอง แต่ท่านจะไม่ทราบชื่อของที่พักนั้นๆ เมื่อท่านจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อที่พัก สถานที่ และรายละเอียดการติดต่อจะถูกเปิดเผย เนื่องจากอโกด้าต้องการนำเสนอราคาพิเศษนี้ตามปกติ การจองผ่าน “อโกด้าดีลลับ” จะไม่สามารถยกเลิกหรือรับเงินคืน

คำอธิบายเกี่ยวกับพอยต์แม็กซ์

สำหรับการจองผ่านโปรแกรมที่มีพอยต์แม็กซ์ อโกด้าจะเปิดโอกาสให้ท่านได้สะสมแต้มผ่านโปรแกรมลอยัลตี้บุคคลที่สาม (อาทิ การสะสมไมล์จากสายการบินต่างๆ) สำหรับการจองที่พักประเภทนี้ ท่านจะสามารถเลือกโปรแกรมลอยัลตี้บุคคลที่สามที่มีพอยต์แม็กซ์เพื่อดูโปรโมชั่นได้ที่ปุ่มถัดจากโปรโมชั่นห้องพักแบบปกติ หากมีที่พักว่างตรงความต้องการของท่าน ท่านจะได้รับข้อเสนอการเลือกจองที่มีพอยต์แม็กซ์ ซึ่งจะแสดงแต้มพร้อมกับโปรแกรมลอยัลตี้บุคคลที่สามของท่าน ท่านจะได้รับการยืนยันแต้มและชื่อโปรแกรมในใบจองและข้อความยืนยันการจองของท่านหลังจากท่านจองที่พักที่มีพอยต์แม็กซ์ แต้มจะปรากฎในบัญชีโปรแกรมบุคคลที่สามของท่าน 2-8 สัปดาห์หลังการเข้าพัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น โปรดทราบว่าพอยต์แม็กซ์ โปรแกรมไม่สามารถใช้กับบริการเสริมที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจองที่มีพอยต์แม็กซ์:

 • รหัสสมาชิกของผู้ที่จะได้รับแต้มจากบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามจะต้องเป็นรหัสสมาชิกของผู้เข้าพัก (โดยดูจากชื่อผู้เข้าพักที่ระบุไว้)
 • ราคาที่พักสำหรับการจองที่มีพอยต์แม็กซ์อาจแตกต่างจากราคาการจองปกติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ
 • ราคาของการจองที่มีพอยต์แม็กซ์ไม่สามารถแยกแต้มและราคาออกจากกันได้
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่สำหรับการจองที่มีพอยต์แม็กซ์
 • ท่านสามารถสะสมแต้มและไมล์ได้เท่านั้น แต่ท่านจะไม่ได้รับแต้มที่เกี่ยวกับสถานะได้
 • ท่านจะไม่ได้รับแต้มสะสมหากท่านยกเลิกการจอง ไม่ว่าเงื่อนไขการยกเลิกการจองจะระบุไว้เช่นไร
 • ท่านไม่สามารถแลกแต้มเป็นเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
 • การรับประกันราคาจากอโกด้าไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่มีพอยต์แม็กซ์ และ
 • ท่านต้องยอมรับมเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมจากโปรแกรมลอยัลตี้บุคคลที่สาม

คำอธิบายเกี่ยวกับอโกด้ารีเซฟชั่น

อโกด้าอาจลงทะเบียนให้ท่านใช้งานโปรแกรม"อโกด้ารีเซฟชั่น" ซึ่งมีให้บริการสำหรับที่พักที่กำหนดโดยผ่านทางแอปอโกด้า ท่านจะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช็คเอาต์ (หากที่พักที่เกี่ยวข้องอนุญาต) และรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการเข้าพัก ณ ที่พักที่ท่านสำรองผ่านอโกด้า ท่านจะได้รับแจ้งการลงทะเบียนให้ใช้งานโปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่นจากใบยืนยันการสำรองที่พักของอโกด้าสำหรับที่พักที่เกี่ยวข้อง ในตอนแรกเริ่ม การลงทะเบียนสมัครใช้โปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่นจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านสามารถยกเลิกการใช้โปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่นได้ทุกเมื่อระหว่างการเข้าพัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะเข้าพักและค่าใช้จ่ายที่ท่านดูผ่านอโกด้ารีเซฟชั่น อาจรวมถึงค่าบริการรูมเซอร์วิซ สปาทรีตเมนต์ ร้านอาหาร/(มินิ)บาร์ เตียงเสริม การเพิ่มวันเข้าพัก โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เพย์-เพอร์-วิว ศูนย์ธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก ท่านดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้จากอโกด้ารีเซฟชั่น ซึ่งจะได้รับการอัปเดตตลอดระยะเวลาการเข้าพักของท่าน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ดูจากอโกด้ารีเซฟชั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ที่พัก เรียกเก็บโดยที่พัก และชำระให้แก่ที่พักที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการชำระเงินใดๆ ให้แก่อโกด้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกดูผ่านทางอโกด้า รีเซฟชั่น นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก ท่านยังเรียกดูรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ที่พักและส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านต้องการได้อีกด้วย โปรดทราบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่แสดงในอโกด้ารีเซฟชั่น มิใช่ใบกำกับภาษีหรือนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีได้ ที่พักที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องให้ได้เท่านั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านเลือก โดยอาจเป็นบัตรเครดิตที่ท่านบันทึกไว้กับอโกด้าเมื่อสำรองที่พักผ่านอโกด้า  หรือบัตรเครดิตที่ท่านแสดงให้แก่ที่พักที่เกี่ยวข้องเมื่อเช็คอินหรือเช็คเอาต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลบัตรเครดิตของท่านอย่างจำกัดและปลอดภัยโดยอโกด้าให้แก่ที่พักที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านเป็นผู้สำรอง กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สำหรับข้อพิพาทหรือปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่ดูผ่านทางอโกด้ารีเซฟชั่น ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับที่พักที่เกี่ยวข้อง และอโกด้าปฏิเสธไม่รับความเสี่ยงหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นที่เกิดจากท่านกับที่พักที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานและลงทะเบียนใช้โปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่น อโกด้าไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนในกรณีใดทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสม หรือ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะกิจ อโกด้ายังไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนว่า โปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่นจะมีให้ใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เสมอไปทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมอโกด้ารีเซฟชั่น ท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมรับความเสี่ยงนั้นแล้ว

7. คำแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา – เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมาย "Agoda" รวมถึงการถอดตัวอักษรดังกล่าวเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของอโกด้า หรือมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่อโกด้า และ/หรือบริษัทในเครือในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา สิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย เกาหลี อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้าและชื่อบริษัทอื่นที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อาจเป็นชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของอโกด้า ผู้ให้สิทธิ หรือบริษัทในเครือของอโกด้าหรือบุคคลภายนอก การใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ การแสดงกรรมสิทธิ์หรือ เครื่องหมายใดๆ ของหรือที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ และการมีอยู่ของสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะเจาะจงของบุคคลภายนอกดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ ไม่เป็นการตีความโดยถือว่าเป็นการรับรอง หรือ การสนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือเป็นการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวมีส่วนร่วมในการเสนอสินค้า บริการหรือข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อโกด้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์นี้ ท่านไม่อาจใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ของอโกด้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนได้

เว็บไซต์นี้บรรจุไว้ซึ่งข้อมูลเนื้อหา ชื่อทางการค้าอันมีลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก และในอนาคตรวมถึงวีดีโอ ภาพกราฟิก บทเพลง และเสียง เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เราและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในฐานข้อมูลในการคัดเลือก ร่วมมือ จัดการและเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าว เช่นเดียวกับเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ ท่านอาจไม่ดัดแปลง ตีพิมพ์ ส่งต่อ มีส่วนร่วมในการโอนหรือจำหน่าย สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม หรือใช้ประโยชน์เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในเว็บไซต์เพื่อการให้บริการของเราหรือที่จัดให้หรือที่ใช้งานอยู่ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ดีไซน์ ลิขสิทธิ์ เป็นต้น) ในเนื้อหาและข้อมูลและสิ่งต่างๆ ในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของอโกด้า บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอโกด้า ผู้ให้สิทธิ ซัพพลายเออร์ ของอโกด้า (รวมถึงที่พัก) หรือผู้จัดหาอื่น อโกด้าไม่รับผิดในเนื้อหาข้อมูลและสิ่งใดๆ อันมีลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกจัดหามาให้หรือในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกแต่ประการใด

ท่านอาจใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้โดยแจ้งชัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ท่านไม่อาจทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากข้อมูลเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราและเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยชัดแจ้งก่อนได้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ หรือตีพิมพ์สิ่งใดซึ่งมีลิขสิทธิ์ ท่านไม่อาจแก้ไข ลบข้อความของผู้เขียน คำบรรยายเครื่องหมายการค้า หรือถ้อยแถลงลิขสิทธิ์ ท่านทราบดีว่าท่านไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ใดๆ จากการดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ใดๆ

ราอาจจัดหาการเชื่อมโยงข้อความแบบไฮเปอร์เทคลิงค์ (Hypertext Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่น การใช้งานเชื่อมโยงดังกล่าว ทานทราบดีว่าเป็นการออกจากเว็บไซต์แล้วและเป็นการดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง

ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรานำมาบรรจุลงไว้ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านหรือตัวแทนของท่าน (“ผู้เรียกร้อง”) อาจส่งหนังสือบอกกล่าวมายังเราพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้เรียกร้อง

2. ในกรณีที่ผู้เรียกร้องมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ส่งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

3. ในกรณีที่ผู้เรียกร้องไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในสิงคโปร์ ให้ส่งที่อยู่ของผู้เรียกร้องสำหรับการให้บริการในสิงคโปร์

4. หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร (หากมี) และที่อยู่ทางอีเมลซึ่งสามารถติดต่อผู้เรียกร้องได้

5. รายละเอียดเพียงพอที่เราสามารถทราบข้อกล่าวหาได้ว่ามีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์

6. รายละเอียดเพียงพอที่เราสามารถบ่งชี้และหาจุดที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำละเมิดด้วยการทำสำเนาอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้งตำแหน่งออนไลน์ของการทำสำเนาอิเลคทรอนิคส์

7. ข้อความที่ผู้เรียกร้องต้องการให้เราลบหรือไม่สามารถเข้าสำเนาอิเลคทรอนิคส์ได้

8. ข้อความที่ผู้เรียกร้องเชื่อโดยสุจริตว่าสำเนาอิเลคทรอนิคส์ละเมิดลิขสิทธิ์งานตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ข้างต้น

9. ถ้อยคำที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง

10. ข้อความที่ระบุว่าผู้เรียกร้องเป็น (ก) เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิในลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ข้างต้น หรือ (ข) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของหรือผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว และ

11. ข้อความที่ระบุว่าผู้เรียกร้องได้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกระบวนการภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศสิงคโปร์

หนังสือบอกกล่าวจะต้องลงนามโดยผู้เรียกร้องและจัดส่งให้แก่เราโดยจดหมายลงทะเบียน มายังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 11 จ่าหน้าถึงฝ่ายกฎหมาย - การเรียงร้องด้านลิขสิทธิ์

เราจะตรวจสอบและดำเนินการตามหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นตามกฎหมาย

เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายของท่านก่อนยื่นหนังสือบอกกล่าวมายังเรา ทั้งนี้ เราขอแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าท่านอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาหรือต้องรับผิดในความเสียหายหากท่านแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

8. รีวิวที่พัก – การติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม – สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้ – บริการอื่นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการสำรองที่พัก ท่านตกลงที่จะรับข้อความยืนยัน (อีเมลและ/หรือข้อความทางโทรศัพท์) และการเชื้อเชิญทางอีเมลให้กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มบทรีวิวของลูกค้าซึ่งเราจะจัดส่งให้แก่ท่านทันทีที่ท่านเข้าพักยังที่พัก ตามด้วยการแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ท่านสามารถเลือกให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลแก่เราก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น อีเมลและ SMS เพื่อยืนยันการสำรองที่พักและริวิวของผู้เข้าพักถือเป็นการติดต่อสื่อสาร และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายข่าวและอีเมลโฆษณาซึ่งท่านสามารถยกเลิกได้ (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มที่นโยบายความเป็นส่วนตัว) สำหรับบริการเสริมนั้น พันธมิตรผู้ให้บริการเสริมอาจเชื้อเชิญท่านให้ท่านเขียนบทรีวิวเกี่ยวกับบริการเสริมที่พันธมิตรจัดหาให้ รีวิวของผู้เข้าพัก (รวมถึงไฟล์แนบใดๆ ถ้ามี) อาจถูกถ่ายโอนลงในหน้าเพจข้อมูลของที่พักในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ลูกค้า (ในอนาคต) ทราบความเห็นของท่านเกี่ยวกับ (ระดับ) บริการและคุณภาพของที่พักเท่านั้น ในการเผยแพร่บทรีวิวและส่งเนื้อหาประกอบ เช่น รูปภาพ ท่านอนุญาตให้อโกด้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์ ตลอดไป ไม่มีค่าตอบแทน สามารถโอนได้ และไม่อาจเพิกถอนได้ ในเนื้อหาทั้งหมดจากผู้ใช้ รวมทั้งชื่อของท่านด้วย อโกด้า ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจที่จะแปล แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปฏิเสธหรือลบบทรีวิว ท่านยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตาม แนวทางการเขียนรีวิวของผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า (1) ท่านเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหลายในเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่ท่านเผยแพร่หรือแจกจ่ายในประการอื่นใด หรือท่านเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นในการเผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาจากผู้ใช้งานแก่เว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ (2) เนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องและไม่ทำให้เกิดการผิดหลง และ (3) การใช้และเผยแพร่หรือการส่งต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่ใช้บังคับ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรใด ท่านยังให้สิทธิแก่อโกด้าในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของท่านหรือของอโกด้าในเนื้อหาดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านจัดหาให้หรือส่งมาให้

เนื้อหาที่ผู้ใช้งานส่งมานั้นไม่ถือเป็นความลับ และอโกด้าไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อเนื้อหาดังกล่าวในฐานะข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์ โดยที่ไม่จำกัดต่อข้อความข้างต้นนี้ อโกด้าขอสงวนสิทธิที่จะใช้เนื้อหาตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลบ แก้ไข ดัดแปลง ปฏิเสธ หรือ ไม่ยินยอมเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวได้ อโกด้าไม่มีหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ท่านสำหรับเนื้อหาที่ท่านให้แก่อโกด้าหรือเสนอโอกาสในการแก้ไข ลบทิ้ง หรือปรับปรุงเนื้อหาที่ได้จัดส่งแก่อโกด้าแล้ว อโกด้าไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของของเนื้อหาของท่าน และไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามของบุคคลภายนอก กรุณาดูนโยบายของอโกด้าในเว็บไซต์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าท่านคือผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในข้อมูลเนื้อหา (รวมทั้งสิทธิที่จะห้ามไม่ให้มี การกระทำจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของตน (rights of attribution or integrity) ท่าน ขอประกาศในที่นี้ว่า (ก) ท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลที่บ่งชี้เฉพาะตัวนำมาใช้กับข้อมูลเนื้อหา หรือ งานที่พัฒนามาจากงานอื่น หรือที่ได้อัปเกรดหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ข) ท่านไม่คัดค้านการที่อโกด้า ผู้รับอนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับโอนของอโกด้า ทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และการใช้ประโยชน์ ในเนื้อหาดังกล่าว (ค) ท่านสละสิทธิและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิใดๆ ตลอดจนบรรดาสิทธิ โดยชอบธรรมของผู้เขียนในส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาตลอดไป และ (ง) ท่านจะปลดเปลื้องให้แก่อโก ดา ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบทอด และผู้รับโอนของอโกด้าตลอดไปซึ่งข้อเรียกร้องที่ท่านอาจ เรียกร้องจากอโกด้าได้ไม่ว่าทางใดโดยอาศัยอำนาจแห่งสิทธิโดยชอบธรรมดังกล่าว

9. ข้อแนะนำการเดินทาง – วีซ่า

แม้ว่าการเดินทางโดยส่วนใหญ่จะสิ้นสุดโดยปราศจากเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นได้ เราขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบข้อห้ามการเดินทาง คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำต่างๆ ที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศนั้นๆ ก่อนการสำรองการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศ

การที่อโกด้าแสดงข้อมูลที่พักที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางบางแห่ง อโกด้าไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง อีกทั้ง อโกด้าไม่รับผิดในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อโกด้าไม่รับผิดในเหตุใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักที่ที่พักของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางของรัฐบาลแห่งประเทศที่ท่านจะเดินทางไปและดำเนินการระมัดระวังตามที่จำ ขอแนะนำให้ท่านจัดทำประกันภัยส่วนบุคคลด้วย

อโกด้าไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ท่านไม่ถือหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของท่าน ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือฝ่าย วีซ่าของประเทศที่ท่านประสงค์จะเดินทางไป ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องมีเอกสารใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง

โปรดทราบว่าบางประเทศมีกฎและระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า สิ่งของหรือ ทรัพย์สินที่ถูกจำกัดหรือต้องห้าม ทั้งนี้สิ่งดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำหอม ยาเสพติด ยารักษาโรค หนังสือ ภาพยนตร์ ดีวีดี สิ่งบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ อาหาร พืช อวัยวะของสัตว์ เป็นต้น ท่านมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เหล่านั้นเอง การไม่ให้ความร่วมมืออาจจะนำไปสู่บทลงโทษขั้นรุนแรง

10. การร้องเรียน

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของอโกด้า ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านวิธีการที่ระบุไว้ ที่นี่ เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือท่าน โปรดทราบว่า การร้องเรียนเกี่ยวกับที่พัก (นโยบาย มาตรฐาน บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การตกแต่ง อาหาร และอื่นๆ) อโกด้าจะประสานงานโดยตรงกับที่พักและพยายามหาวิธีแก้ไขที่ตกลงกันได้ แต่อโกด้าไม่สามารถรับประกับผลลัพธ์ที่น่าถึงพอใจ การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเสริมจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรผู้ให้บริการเสริม

11. กฎหมาย

ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกัน

บรรดาเนื้อหา รวมถึงซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์หรือที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นการจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” บริษัทอโกด้าไม่ขอรับรองหรือรับประกันไม่ว่าประการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ และภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริษัทอโกด้าขอปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไข และการรับประกันไม่ว่าประการใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขหรือการรับประกันผลประโยชน์ในทางการค้าโดยปริยาย หรือการรับประกันความพึงพอใจ ฝีมือการทำงาน เนื้อหาของข้อมูล ชื่อ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก บริษัทอโกด้าไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือถูกไม่รบกวนการใช้งาน ความผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ ของเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส และ/หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายประการอื่น บริษัทอโกด้าไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม การมีอยู่ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความทันต่อเวลาของข้อมูลเนื้อหาและสิ่งใดก็ตามที่บรรจุไว้ภายในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมทั้งซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และเนื้อหากราฟิกที่เกี่ยวข้อง

นอกจากอโกด้าจะมีความผิดโดยการจงใจประพฤติผิดหรือประพฤติผิดด้วยความประมาท บริษัทอโกด้าจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ การส่งผิดที่ หรือเปลี่ยนที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว การส่งหรือการรับคำยืนยันการสำรองที่พักถูกรบกวน หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความบกพร่องทางเทคนิคประการอื่น ไม่ว่าเกิดจากมนุษย์หรือทางเทคนิคก็ตาม

การจำกัดหรือการยกเว้นจากการรับผิดที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนั้น อโกด้าจะรับผิดชอบการรับผิดในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อจำกัดโดยทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด

ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทอโกด้า รวมทั้งพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน สาขา บริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดหา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริม หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น (รวมกันเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย”) ไม่จำต้องรับผิดต่อบุคคลใดหรือองค์กรใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการชดเชย ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายหรือสูญหายประการใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อเกี่ยวเนื่องกัน เป็นผลจาก): (1) การสูญเสียผลิตผล กำไร รายได้ ข้อตกลง สูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง ความไม่สะดวก ความเครียด ความทุกข์ การสูญเสียข้อเรียกร้อง การหยุดชะงักของธุรกิจ สูญเสียข้อมูลหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอื่น; (2) การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ ความล่าช้าของเว็บไซต์ ความมีประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของเว็บไซต์; (3) มีการเข้าไปยังหรือแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือถ่ายโอนต่อไปโดยไม่ได้รับอนุญาต; (4) การจัดหาหรือการไม่สามารถให้บริการ รวมทั้งบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ที่พักจัดหาให้ การยกเลิก (บางส่วน) หรือการจองเกินกว่าจำนวนห้องพักที่มี; (5) ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์หรือในข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล (ที่เป็นการบรรยาย) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาที่พัก จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของที่พักที่มีอยู่ในเว็บไซต์) ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์; (6) การดำเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านเว็บไซต์; (7) ความเสียหายของทรัพย์สินใดๆ ก็ตามรวมทั้งความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านอันเกิดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นในระหว่างหรือเนื่องจากการเข้าหรือการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่อโกด้าจัดทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (HYPERLINKS); หรือ (8) ความเสียหายประการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งาน ความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ ; หรือ (9) การบาดเจ็บ (ทางร่างกาย) การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สินใดๆ หรือความเสียหายอื่นใดก็ตามที่คาดว่าเกิดจากที่พัก (พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้แทน หรือบริษัทสาขา) (10) ให้นำข้อจำกัดความรับผิดมาใช้กับกรณีความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่ามีเหตุอ้างอิงจากสัญญา ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือเกิดจากเหตุประการอื่น ถึงแม้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายแล้ว เหตุสุดวิสัยเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ไฟไหม้ เหตุนิวเคลียร์ การสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การก่อการร้าย การประท้วง สงคราม การลอบวางเพลิง การก่อจลาจล การกบฏ สงครามติดอาวุธไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ข้อพิพาทแรงงาน การปิดโรงงาน การประท้วง การอัตคัด การกระทำหรือการจำกัดสิทธิของรัฐบาล การลักขโมย การล้มละลาย เครื่องจักรขัดข้อง การขัดข้องหรือความเสียหายของระบบหรือเครือข่าย ความเสียหายของอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสาร การกักกัน โรคระบาด ภาวะระบาด เป็นต้น อโกด้าไม่รับผิดชอบใดๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การถูกละทิ้ง ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของหน่วยงานของรัฐบาลใดๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการผิดเงื่อนไขหรือการรับประกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์หรือของผลประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเฉพาะ อีกทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำความผิดใดๆ ของที่พัก (รวมถึงความรับผิดในความผิดฐานละเมิด) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์ บริษัทอโกด้าไม่รับประกันความสามารถในการเข้าเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการรบกวน

อโกด้าจะรับผิดชอบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อเมื่ออโกด้ามีความผิดโดยการจงใจประพฤติผิดหรือประพฤติผิดด้วยความประมาทในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยมิให้เป็นการเสื่อมเสียต่อข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ความรับผิดของบริษัทอโกด้าโดยรวมจะไม่เกินกว่าจำนวนที่น้อยกว่าของ (ก) จำนวนเงินรวมของการสำรองที่พักของท่านตามที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการสำรองที่พัก (ไม่ว่าสำหรับการสำรองที่พักครั้งเดียวหรือการสำรองที่พักหลายครั้งต่อเนื่องกัน) หรือ (ข) สองร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (จำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) ในกรณีที่อโกด้าเรียกเก็บเงินเกินจำนวนหรือไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินผิดพลาดได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดด้านบน

นอกจากนี้ การจำกัดหรือการยกเว้นจากการรับผิดที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนั้น อโกด้าจะรับผิดชอบการรับผิดในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ การเรียกร้องจะต้องถูกส่งให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการร้องเรียน การยื่นข้อเรียกร้องที่ช้าเกินไปอาจถือเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำกัด การเรียกร้องโดยสุจริตเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

เบ็ดเตล็ด

บริษัทอโกด้าไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการ ดำเนินการ หรือควบคุมที่พัก หรือห้องพักใดๆ ในที่พักดังกล่าวแต่อย่างใด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างเป็นเอกเทศ หรือร่วมกับฝ่ายอื่น) ที่พักมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านที่พัก และต้อนรับบุคคลที่ได้สำรองที่พักผ่านเว็บไซต์ในฐานะแขกของที่พัก

ท่านตกลงชดใช้และปกป้องบริษัทอโกด้าให้พ้นจากความรับผิด ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่บริษัทอโกด้าต้องรับภาระอันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นกระทำการ หรือการละทิ้งใดๆ ของท่าน หากท่านได้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อและในนามของบุคคลภายนอก (“บุคคลภายนอก”) เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง ท่านพึงต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับอยู่นี้ ลูกค้าแต่ละรายที่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลภายนอกตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทอโกด้าแต่ละบริษัทให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ในการที่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้งานไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านจะอยู่ภายใต้การผูกพันของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น สิ่งหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศหนึ่งและอาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง ท่านควรสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีอยู่ บริษัทอโกด้าไม่อาจรับผิดในกรณีที่ที่พักปฏิเสธการเข้าพักของท่านหรือร้องขอให้ท่านออกจากที่พักด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานมีการจัดทำขึ้นเป็นหลายภาษา รวมทั้งภาษาท้องถิ่น (ระบุได้จากชื่อโดเมนขั้นสูงสุดที่แตกต่างกันในบางกรณี) แต่ได้รับการจัดทำต้นฉบับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดการใช้งานนี้สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดถูกตัดสินว่าใช้บังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่และข้อตัดสินดังกล่าวไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ ข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่โดยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกับถ้อยคำและความมุ่งหมายของข้อกำหนดเดิมมากที่สุด

อโกด้าขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวที่จะดัดแปลงชั่วคราวหรือถาวร ระงับ หรือยุติเว็บไซต์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของท่าน ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของการยุติเว็บไซต์ การสำรองที่พักผ่านอโกด้าจะยังคงมีผลเช่นเดิมเว้นแต่ว่าท่านจะได้รับการแจ้งเป็นอื่นจากเรา ท่านยังคงมีหน้าที่ผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงการให้การรับประกัน และจากข้อสงวนสิทธิ และข้อจำกัดการรับผิด นอกจากนี้ อโกด้าไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน อโกด้าขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือ ยกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งาน) ตามที่อโกด้าเห็นสมควร ที่พักมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่เหนือการควบคุมของอโกด้า

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดการใช้งานไม่นำไปใช้บังคับกับความสัมพันธ์ทางสัญญาการค้าที่บริษัทอโกด้าอาจมีกับผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่พักและพันธมิตรทางการตลาดบางราย

ท่านขอรับใบกำกับภาษีท้องถิ่นได้จากการจองที่พักที่มีการชำระเงิน ณ ที่พักเท่านั้น สำหรับการจองที่พักที่ชำระเงินล่วงหน้า (ให้อโกด้า) บริษัทอโกด้าออกใบกำกับภาษีท้องถิ่นสำหรับการจองที่พักในประเทศสิงคโปร์ให้ได้เนื่องจากอโกด้ามีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรของประเทศสิงคโปร์ สำหรับการจองที่พักในประเทศอื่นๆ อโกด้าออกใบเสร็จรับเงินให้ได้

ข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดการบริการของเราจะอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งสิงคโปร์ โดยไม่อ้างอิงถึงกฎว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของสิงคโปร์ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานและบริการของบริษัทอโกด้าให้เสนอต่อศาลในประเทศสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น กฎหมายว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) พรบ 2001 (ข้อ 53 บี) จะถูกแยกออกไปโดยชัดแจ้ง และจะไม่นำมาใช้บังคับกับข้อกำหนดการใช้งานนี้

การไม่บังคับใช้สิทธิของบริษัทอโกด้าไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านให้แก่ผู้ใดได้ เราอาจทำการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามโดยเผยแพร่ข้อความที่เปลี่ยนแปลงนั้นในเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดจะมีผลแทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

12. เกี่ยวกับอโกด้า – คำถามที่ถามบ่อย

บริการการสำรองห้องพักออนไลน์ทั้งหมดของเราผ่านทางเว็บไซต์ ให้บริการโดย Agoda Company Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 และได้จดทะเบียนกับหน่วยงานควบคุมบริษัทและการบัญชีของสิงคโปร์ภายใต้เลขที่จดทะเบียนบริษัท 200506877R เป็นผู้ให้บริการทั้งหมดของเรา

อโกด้าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือบางบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสำรองห้องพักของลูกค้า ("บริษัทสนับสนุนลูกค้า") บริการดังกล่าว รวมถึงการตอบรับและจัดการกับการชำระเงินสำหรับการสำรองห้องพัก ให้บริการดูแลลูกค้า เป็นตัวกลางติดต่อกับที่พัก และจัดการกับข้อร้องเรียนและการคืนเงิน

บริษัทสนับสนุนลูกค้าเหล่านี้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสำรองห้องพักเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ บริหาร หรือดูแลเว็บไซต์ agoda.com (หรือเว็บไซต์อื่นๆ) เว็บไซต์ agoda.com มีภูมิลำเนาอยู่ที่สำนักงานซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์เท่านั้นและไม่ได้อยู่ที่สำนักงานของบริษัทสนับสนุนลูกค้าจากทั่วโลกรายใด บริษัทสนับสนุนลูกค้าไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนผู้รับหมายศาลหรือตัวแทนบริการของอโกด้า ไม่มีอำนาจหรือความชอบธรรมใดๆ ในการเป็นผู้แทนอโกด้า หรือเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตามในนามของอโกด้า เพื่ออโกด้า หรือแทนอโกด้า ลูกค้ายังไม่สามารถสำรองห้องพักในหรือผ่านสำนักงานใดๆ เหล่านี้ เนื่องจากการสำรองห้องพักต้องกระทำผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

นอกจากนี้ อโกด้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องยังมีบริษัทย่อย สาขา และสำนักงานทั่วโลกอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งมอบการสนับสนุนภายในซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ("บริษัทสนับสนุนอโกด้า") บริษัทสนับสนุนอโกด้าไม่มีอำนาจหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใดๆ ในการให้บริการของเรา เป็นผู้แทนอโกด้า หรือเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตามในนามของอโกด้า เพื่ออโกด้า หรือแทนอโกด้า และไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนผู้รับหมายศาลหรือตัวแทนบริการของอโกด้า นอกจากอโกด้าจะให้อำนาจเป็นการเฉพาะเจาะจง

อโกด้าและบริษัทในเครือ (ซึ่งรวมถึงบริษัทสนับสนุนลูกค้าทั้งหมด และบริษัทสนับสนุนอโกด้าทั้งหมด) มิได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเดินทาง ยกเว้นระบุเป็นอื่นในเว็บไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรของเราที่ให้บริการเสริม (เที่ยวบินม รถเช่า) โปรดอ้างอิงถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของพันธมิตรเหล่านั้น

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับ agoda.com การบริการ เว็บไซต์ หรือต้องการส่งหรือนำส่งเอกสาร จดหมาย ประกาศ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ agoda.com เว็บไซต์ หรือประการอื่นๆ โปรดติดต่อ Agoda Company Pte. Ltd. โดยตรง

ข้อมูลหรือคำถามเพิ่มเติม?

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้เว็บอโกด้าในการหาข้อมูลและจองที่พัก เราหวังว่า ข้อกำหนดการใช้งานอโกด้าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอโกด้า กรุณาไปยัง คำถามที่ถามบ่อย ในเว็บไซต์