กิจกรรมน่าสนใจในแชปลิน(คอนเนคติคัต)

สถานที่น่าสนใจในแชปลิน(คอนเนคติคัต)แบ่งตามประเภท:

ร้านอาหารและร้านกาแฟ