Refreshing Session...

Терміни та Умови

Терміни та Умови

Наступні положення містять основні умови Програми винагород Agoda. Ці положення повинні захистити, учасників Програми винагород Agoda Rewards, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], членів туристичної мережі Agoda Travel Network та їх партнерів. Ваша участь у програмі буде регулюватися вказаними положеннями, і ваш обов'язок полягає в тому, щоб ознайомитися з ними і зрозуміти їх. Більш детальну інформацію можна отримати в Сервіс центрі Програми винагород Agoda або на партнерському веб-сайті в мережі Agoda Travel Network, включаючи agoda.com.

Участь у Програмі винагород Agoda, транзакції балів або інший аспект програми, вимагає від вас згоди на дотримання цих норм. Правила не можуть бути замінені іншими правилами або змінені, крім випадків, коли це письмово затверджено формою Agoda Company Pte Ltd.

Загальні умови

1. Участь у Програмі винагород Agoda та отримання бонусів здійснюється на власний розсуд Agoda Company Pte Ltd та її партнерських компаній. Компанія Agoda має право припиняти дію Програми винагород або змінюавти, частково чи повністю, правила, положення, бонуси, умови членства або ступені винагород у будь який момент, з попередженням або без нього, навіть якщо такі зміни можуть вплинути на вартість балів вже накопичених винагород. Компанія Agoda може, окрім іншого, відкликати, обмежувати модифікувати або анулювати будь-яку Спеціальну пропозицію, яка доступна тільки для учасників Програми, підвищувати рівень балів, що передбачений для будь-якого резервування номерів, модифікувати чи регулювати порядок використання балів винагород, а такж додавати необмежену кількість закритих дат, коли готелі не зобов'зуються обслуговувати за встановленими тарифами; або обмежувати кількість бронювань в готелі, а також обмежувати кількість спеціальних пропозицій у будь-якому чи в усіх готеляхі. Учасникам Програми винагород Agoda, необхідно враховувати той факт, що Спеціальної Пропозиції, або рівні винагород можуть змінюватись, крім того, учасники можуть не отримати всі наявні Спеціальні пропозиції або використати бали Програми винагород в усіх готелях.

2. Участь у Програмі винагород Agoda ("Програма") підпадає під дію будь-яких умов, правил, нормативів, внутрішніх розпоряджень та процедур ("Правила Програми"), які компанія Agoda має право приймати у разі необхідності на власний розсуд. Agoda має виключне право інтерпретувати та застосовувати Правила Програми. Будь-яке невиконання Правил Програми, або зловживання привілеями Програми, будь-яка поведінка, що завдає шкоди інтересам компанії Agoda або будь-яке перекручення інформації, що надана компанії Agoda, або її партнерам будь-яким учасником або іншою особою, що діє від його імені, може призвести до припинення участі в Програмі, анулюванні накопичених балів, винагород чи бонусів, або і першого і другого.

3. Компанія Agoda залишає за собою право перевіряти у будь-який час окремі або всі рахунки, що мають відношення до Програми винагород, на відповідність Правилам Програми без попереднього повідомлення учасника програми. У випадку, якщо перевіркою буде встановлено розбіжності або можливі порушення, виконання запиту на використання винагород може бути відкладено до моменту закінчення перевірки.

4. Кожний учасник Програми бере на себе відповідальність бути поінформованим щодо Правил Програми та кількості балів Програми винагород, які є на його або її рахунку. Компанія Agoda буде докладати зусиль щоб інформувати найбільш активних учасників з різних питань, за допомогою відповідних засобів, як наприклад, виписка з рахунку, інформаційні бюлетені, сайт, але компанія Agoda не несе жодної відповідальості за неспроможність надати таку інформацію.

5. Накопичення балів Програми винагород та їх погашення підпадають під дію особливих Правил Програми, затверджених компанією Agoda. Кожний учасник несе відповідальність за ознайомлення з цими матеріалами для розуміння власних прав та обов'язків відповідно до цієї Програми. Отримані або надані згідно Програми бали, бонуси, винагороди не можна передавати або переуступати іншим особам.

6. Програма винагород Agoda так участь в ній підтримується на користь тільки окремих учасників. Лише окремі особи мають право стати членом Програми винагород Agoda, і кожний учасник може мати тільки один обліковий запис. Подвійні облікові записи підлягають анулюванню.

Only the member named on the account will be entitled access to personal account information. Affiliate partners of Agoda and staff of Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. or any wholly owned subsidiaries of these companies are not eligible to participate in the Agoda Rewards Program.

7. НАКОПИЧЕНІ БАЛИ НЕ Є ВЛАСНіСТЮ УЧАСНИКА І НЕ МАЮТЬ ВАРТОСТІ ЗА МЕЖАМИ ПРОГРАМИ. БАЛИ ВИНАГОРОДИ - ЦЕ БОНУСИ, ЯКІ КОМПАНІЯ AGODA МОЖЕ, ЯК ВКАЗАНО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС АНУЛЮВАТИ. БАЛИ ПРОГРАМИ ВИНАГОРОД НЕ МОЖНА ОБМІНЯТИ НА ГОТІВКУ, ПЕРЕУСТУПИТИ, ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ БАРТЕРНОГО ОБМІНУ АБО ПЕРЕКАЗАТИ КОМУ-НЕБУДЬ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ. БАЛИ НЕ МОЖНА ПЕРЕДАТИ ПІСЛЯ СМЕРТІ ЯК ЧАСТИНУ ДОМАШНЬОГО МАЙНА АБО ІНШИМ СПОСОБОМ, ЯК ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

8. Персональна інформація, яка отримана від вас у зв'язку з Програмою, буде використана відповідно до (a) політики конфіденційності сайту, учасником якого ви є. Клацніть тут щоб ознайомитись з правилами конфіденційності сайту www.Agoda.com. Дані, що надаються учасником, можуть бути передані Постачальнику (наприклад, готелю), або отримані від нього з метою сприяння активізації учасника в Програмі. Для того, щоб дізнатися, як Постачальник використовує цю інформацію, ознайомтесь з політикою конфіденційності Постачальника.

9. Компанія Agoda залишає за собою право припинити членство будь-якого учасника, який використовує Програму у спосіб, що протирічить Термінам та Умовам або будь-яким загальнодержавним, або місцевим законам, статутам, нормативним актам, директивам або розпорядженням. Припинене членство може призвести до втрати усіх отриманих балів Програми винагород, бонусів та привілеїв. На додаток до припинення членства у Програмі винагород компанія Agoda на власний розсуд та по мірі необхідності має право вжити адміністративні та/або судові заходи, включаючи кримінальне переслідування.

10. Будь-яка спроба будь-якої особи підірвати діяльність Програми, яка здійснюється у рамках чинного законодавства, вважається порушенням кримінального та адміністративного законодавства. У випадку спроби вчинити такі дії, компанія Agoda залишає за собою право вимагати відшкодування збитків від будь-якої особи у повному обсязі згідно з положеннями законодавства. Неспроможність компанії Agoda ввести в дію будь-які з цих термінів та умов не означає, що вона відмовляється від цих або будь-яких інших положень.

11. Усі питання або розбіжності стосовно придатності окремої особи для участі у Програмі, отримання, використання або конвертація балів Програми винагород, або дотримання учасником положень Термінів та Умов вирішуються на власний розсуд компанією Agoda.

12. Якщо будь-яке положення цих Термінів та Умов виявиться недійсним або незаконним, таке положення необхідно вилучити з Термінів та Умов, які в усіх інших випадках залишаються дійсними у повній мірі.

13. Тлумачення цих Термінів та Умов здійснюється у відловідності до Законодавства Сингапура, незважаючи на місце складання заяви учасником на участь у Програмі, або її надсилання до компанії Agoda. У будь-якій судовій справі або юридичоному процесі, що стосується будь-яких питань, пов'язаних з цими Термінами та Умовами або Членства у Програмі, передбачається невиключна юрисдикція судів Сингапура.

Заборона продажу або бартеру.

14. Продаж або бартерний обмін будь-яких балів Програми винагород чи бонусів особами, які не є працівниками компанії Agoda, категорично заборонено. Будь-які бали Програми винагород або бонуси, що передані переуступлені або продані з порушенням Правил Програми можуть бути конфісковані або анульовані. Також до таких учасників можуть бути застосовані штрафні санкції, які за інших обставин передбачені за такі порушення.

Резервування номерів з використанням балів, які були отримані шляхом купівлі, бартерного обміну або інших порушень Правил Програми може бути причиною анулювання бронювання, відмови в поселенні до готелю гостю, на ім'я якого заброньований номер, а також на власний розсуд компанії Agoda, виконань зобов'язань щодо поселення в готелі тільки після оплати за відповідними тарифами.

Обсяг операцій, що проходять по банківському рахунку.

15. Будь-який учасник, що у будь-який час протягом 24 (двадцяти чотирьох) послідовних місяців не виконував дій в обліковому записі, втрачає свій статус учасника і позбавляється прав, що передбачені отриманими балами Програми винагород.

16. "Активність облікового запису," згідно з цими Правилами має місце лише тоді, коли учасник накопичує бали Програми винагород на власному рахунку у будь-який спосіб, передбачений цими Правилами, або іншим шляхом, що затверджений компанією Agoda, або коли учасник обмінює будь-які винагороди компанії Agoda або винагороди її партнерів, використовуючи бали Програми винагород, накопичені на обліковому записі учасника.

Накопичення балів Програми винагород.

17. Лише учасники Програми винагород компанії Agoda мають право накопичувати бали Програми, використовуючи засоби накопичення, що визнані Програмою. Учасник не має права накопичувати бали Програми винагород для користування послугами, як наприклад, бронювання номеру для іншої особи, тварини, організації або з іншою метою.

18. На поточний момент, бали Програми винагород можна накопичувати, резервуючи номери на сайті agoda.com або будь-якої іншої компанії, яка є частиною туристичної мережі Agoda Travel Network, і використовуючи авторизовану кредитну картку для оплати бронювання, або придбання товарів чи послуг з метою отримання балів Програми винагород, які можна накопичувати. Компанія Agoda залишає за собою право створити додаткові засоби для накопичення балів Програми, вилучити будь-які або всі визнані на поточний момент засоби, або анулювати окремі типи транзакцій із системи накопичення балів Програми винагород. Щоб заробити балів завдяки бронюванню готелю, ви повинні виконати вхід, ввівши вірне ім'я користувача та пароль. Пункти будуть зачислені на аккаунт клієнта лише тоді, коли клієнт здійснив щонайменше 1 бронювання до 1 квітень 2014 року.

19. Бали Програми нагород можна накопичувати лише за умови фактичного перебування в готелі учасника Програми після дати його або її офіційної реєстрації. Бали переказуються на рахунок учасника. Бали Програми, що накопичені за завершене резервування номера, будуть зараховані на рахунок учасника протягом 30 днів після виїзду з готеля. Бали Програми винагород будуть зараховані лише за резервування номерів у готелі учасником. За анулювання броні бали Програми не надаються.

20. Бали Програми винагород можна накопичувати лише за сплачені та завершені бронювання номерів у готелях, що беруть участь у Програмі. Кількість накопичених балів Програми визначається грошовою вартістю, яку сплатив учасник Програми. Грошова вартість - це сума коштів, що стягується з кредитної картки з урахуванням відшкодованих витрат, зворотніх платежів, поправок, або видів діяльності, які не можна перевірити.

Учасники статусу Прем'єр накопичують бали Програми винагород у розмірі 20 балів за кожний стягнутий з кредитної картки долар. Учасники статусу Еліт 75 накопичують бали Програми винагород у розмірі 31,25 балів за кожний стягнутий з кредитної картки долар.

21. Якщо компанія Agoda або будь-який партнер Програми винагород Agoda помилково відмовить учаснику у накопиченні балів або бонусів, їх зобов'язання будуть обмежені еквівалентом цих накопичень чи бонусів.

22. Бали Програми винагород Agoda будуть нараховані тільки згідно кваліфікаційних оприлюднених тарифів, а не розцінок готелів, з якими компанія Agoda співпрацює на базі лише комісійних винагород, безплатного поселення, орендної плати або забезпечення квитками, фірмових знижок, групових знижок, або спеціальних пільгових тарифів. Бали Програми винагород Agoda не додаються до будь-яких сум, що нараховуються на кредитну картку безпосередньо адміністрацією готелю.

23. Лише особа, яка відповідає за бронювання номерів у готелі, отримує дозвіл на надання послуг, що пов'язані з нарахуванням балів Програми винагород

24. Компанія Agoda залишає за собою право вибірково та у будь-який час надавати бонусні бали та пільгові тарифи певним учасникам Програми, в залежності від даних щодо резервування, кількості бронювань, географії та місця знаходження готелів, участі у Програмі та інших факторів, які компанія Agoda визначає на власний розсуд.

25 . Компанія Agoda у більшості випадків буде зараховувати накопичені бали Програми винагород на обліковий запис учасників. Проте, кожний учасник повинен забезпечувати, щоб його бали Програми винагород зараховувалися правильно. У випадку, коли учасник стверджує, що бали Програми винагород були зароблені, але не зараховані, або, коли компанія Agoda вважає, що необхідно здійснити перевірку, компанія залишає за собою право вимагати від учасника надати докази накопичення, включаючи копії квітанцій чи аналогічних документів, що підтверджують будь-яку операцію, яка, згідно твердження учасника, була здійснена. Будь-які скарги щодо балів Програми винагород приймаються компанією Agoda протягом дванадцяти місяців з моменту подання заяви про зароблені бали Програми винагород.

Закінчення терміну дії балів Програми винагород.

26. Бали, накопичені в обліковому записі учасника Програми винагород, зберігаються в цьому обліковому записі, поки вони не будуть обмінені на відповідну нагороду, або не закінчиться срок їх дії, залежно від того, що трапиться раніше. .

27. Бали Програми винагород, зароблені протягом одного календарного року, залишаються дійсними до 31 грудня наступного року. Бали, які втрачають свою силу, необхідно погасити до 31 грудня. Бали, термін дії яких закінчується, і які не погашені до 31 грудня, вважаються недійсними і будуть видалені з рахунків. Рахунки, на яких протягом повних двох років припинені операції з накопиченими балами Програми винагород, позначаються як неактивні, і фірма Agoda залишає за собою право закрити їх після закінчення сроку дії балів Програми винагород.

У випадку, коли бали Програми винагород за будь-яких причин усунені з облікового запису, наприклад, для обміну на нагороди, а потім повернені, процедура повернення балів Програми винагород на власний обліковий запис не вважається дією в обліковому записі.

Порядок погашення нагород.

28. Нагороди, які є в наявності для обміну, а також кількість балів Програми винагород, що необхідна для обміну на кожну нагороду, будуть визначатись компанією Agoda і публікуватись для учасників Програми. Компанія Agoda визначає процедуру обміну балів на нагороди, що означає по суті заміну балів Програми винагород, накопичених на обліковому записі учасника, на певну нагороду.

29. Пункти, отримані при здійсненні нескасовувального бронювання, ну будуть повертатися при скасуванні.

30. Бали Програми винагород, що отримані на двох або більше різних облікових записах, не можна об'єднати для отримання будь-якої нагороди.

31. На резервування номерів у готелях, які є складовою частиною Програми винагород Agoda, поширюються тарифні норми, положення угод і правила розміщення тих готелів, де заплановано перебування учасників.

32. Система нагород може бути модифікована, анульована або обмежена на розсуд компанії Agoda з попереднім повідомленням учасників або без нього. Кількість балів Програми винагород для погашення може бути суттєво збільшена, будь-яка нагорода може бути вилучена, на будь-яку нагороду чи процедуру її погашення можуть бути накладені у будь-який час обмеження. Накопичення балів Програми винагород не дає учасникам Програми будь-яких визнаних прав стосовно будь-яких нагород Програми. Нагороди вважаються дійсними тільки в готелях, що беруть участь у Програмі винагород Agoda у спосіб, що визначений цією фірмою. Готелі-учасники чітко демонструють логотип Програми винагород Agoda, а процедура бронювання ясно вказує, що в цьому закладі можна обміняти або накопичити бали Програми винагород. Компанія Agoda не несе відповідальності за будь-які зміни, що сталися внаслідок анулювання участі готелю у Програмі.

33. Компанія Agoda не несе юридичної або матеріальної відповідальності у будь-який спосіб за податкові наслідки, що можуть виникнути внаслідок участі тієї чи іншої особи у Програмі. Кожний учасник несе особисту відповідальність за всі сплачені податки та вигоди, які він отримав завдяки участі у Програмі, зароблянню, конвертації, зберіганню та/або використанню бапів Програми винагород, а також зобов'язання щодо реєстрації та бухгалтерської звітності. Учасники повинні проконсультуватися зі своїми радниками з питань оподаткування щодо накопичення, конвертації та використання балів Програми винагород.

34. Постачальники можуть ти залучені або усунені з Програми у будь-який момент з попереднім повідомленням або без нього. У випадку, якщо Постачальник вилучений з Програми, учасник зберігає на власному обліковому записі всі бали Програми винагород, які він отримав від Постачальника.


Agoda.com є частиною Priceline Group, світового лідеру із туристичного бізнесу.

AS-AGWEB-3A02