Điều khoản và Điều kiện
 1. Mã khuyến mãi có giá trị đặt phòng đến hết ngày 31.01.2021, và thời gian lưu trú đến hết ngày 28.02.2021.
 2. Khách hàng điền mã khuyến mãi điện tử Agoda thông qua trang www.agoda.com/accesstrade để nhận được một phần giá trị giảm cho đặt phòng của khách hàng.
 3. Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng được đối với các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước, được thể hiện trên trang web với dòng chữ “Khuyến Mãi hợp lệ”. Giá trị giàm sẽ được thể hiện ngay lập tức khi khách hàng nhập đúng mã giảm giá trong thao tác đặt phòng. Mã khuyến mãi không áp dụng nếu khách hàng chọn hình thức “Thanh toán tại khách sạn”. Chỉ bấm “Tiếp tục” nếu bên phải màn hình hiện ra thông tin chiết khấu "Ưu đãi giảm giá" trên mục giá Tổng cộng. Nếu không thấy thông tin này, vui lòng thoát khỏi màn hình máy tính và thực hiện lại thao tác đặt phòng.
 4. Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng 1 lần & sẽ khấu trừ toàn bộ sau khi đã xác nhận đặt phòng.
 5. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không thể gia hạn.
 6. Mã khuyến mãi điện tử Agoda được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ & phụ phí – nếu có).
 7. Các đặt phòng không được phép thay đổi thời gian lưu trú. Trong trường hợp hủy đặt phòng, mã khuyến mãi điện tử Agoda không có giá trị hoàn trả bằng tiền mặt hay các giá trị tương tự.
 8. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi hay cộng dồn.
 9. Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi qua tiền mặt, tín dụng hay những sản phẩm khác & không kết hợp với bất kì hình thức khuyến mãi nào khác (trừ khi có chỉ định).
 10. Agoda không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn dịch vụ cho trang khuyến mãi.
 11. Khách hàng hợp lệ tham gia chương trình sẽ tuân theo điều khoản & điều kiện được đặt ra bởi Agoda. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 12. Agoda có thể thay đổi điều kiện và/hoặc tạm dừng hay chấm dứt chương trình vào bất cứ thời điểm nào.