• miễn phí wifi tất cả các phòng

 • wifi công cộng

 • máy điều hòa

 • dịch vụ phòng hàng ngày

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Luxury người trong phòng tập thể xen lẫn (Single Bed in Mixed Dormitory)
 • Hướng phòng: Không có cảnh
 • 1 phòng tắm
 • 20 m²
 • 1 giường tầng
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 577.516
  • 130.618
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 217.203
  • 146.735
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1.467 ₫

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 202.070
  • 187.195
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1.872 ₫

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 201.357
  • 189.106
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.892 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng cho 2 người
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 577.516
  • 202.650
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 4 phòng!

Xem tiếp
Phòng Tiết Kiệm giường đôi (Economy Double Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng tắm
 • 20 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 1.489.990
  • 424.028
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 631.822
  • 476.351
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 4.764 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 601.556
  • 557.270
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 5.574 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 599.432
  • 562.958
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 5.629 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng cho 2 người
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 1.489.990
  • 568.092
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Xem tiếp
Phòng Studio giường đôi (Studio Double)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng tắm
 • 20 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.070.255
  • 636.042
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng cho 2 người
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.070.255
  • 780.106
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 1.043.246
  • 857.486
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 8.576 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 1.039.973
  • 866.236
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 8.661 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 1.012.980
  • 938.406
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 9.383 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 1.009.399
  • 947.981
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 9.481 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Xem tiếp
Phòng Tiết Kiệm 4 người (Economy Quadruple Room)
 • Hướng phòng: Không có cảnh
 • 1 phòng tắm
 • 20 m²
 • 4 giường tầng
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.515.767
  • 678.541
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 1.058.079
  • 762.270
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 7.622 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 997.546
  • 924.109
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 9.243 ₫

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 994.024
  • 933.541
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 9.334 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng cho 2 người
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.515.767
  • 966.669
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Xem tiếp
Phòng Studio (2 người lớn) (Studio (2 Adults))
 • 20 m²
 • 1 giường Super King
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 888.929
  • 714.528
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 7.145 ₫

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 886.198
  • 721.817
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 7.217 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 858.656
  • 795.444
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 7.956 ₫

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 855.624
  • 803.563
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 8.037 ₫, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Chỉ còn lại 5 phòng!

Xem tiếp
Phòng Studio 3 người (Studio triple)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng tắm
 • 25 m²
 • 1 giường đơn và 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.582.869
  • 763.299
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng cho 2 người
 • Chính sách hủy phòng
 • Ưu đãi lớn ngắn hạn - Ưu đãi giờ chót đặc biệt. Giá phòng bao gồm giảm giá 51%!
 • 2.582.869
  • 979.395
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Xem tiếp
Bạn có thắc mắc về Cool Sea House?

Khoảng cách đến những nơi cần thiết

 • sân bay gần đây
  • 24,64
  • Sân bay Quốc Tế Phuket (HKT)
  • 78,61
  • Sân bay Quốc Tế Krabi (KBV)
 • trạm xe bus và xe lửa
  • 11,43
  • Bến xe bus Phuket số 2
 • bệnh viện & phòng khám
  • 1,31
  • Bệnh viện Patong
 • nhà thuốc
  • 0,57
  • Nanai Pharmacy
 • cửa hàng tiện lợi
  • 0,22
  • Family Mart
 • ATM
  • 0,20
  • ATM

Thông tin nơi ở này

Mô tả

Được thiết kế cho cả các chuyến du lịch nghỉ ngơi và công tác, Cool Sea House tọa lạc tại vị trí lí tưởng ở Patong; một trong những khu vực nổi tiếng của thành phố. Tọa lạc ở vị trí chỉ cách trung tâm thành phố 0.5 km, khách hàng sẽ có được chỗ ở tốt để tận hưởng các điểm thú vị và hoạt động nổi tiếng ở đây. Với những điểm du lịch chính của thành phố như Massage Sweet Lemongrass, CLB Bóng đá Patong, Dive Supply khá gần, khách tham quan khi đến khách sạn đều rất hài lòng với vị trí này của khách sạn.

Cool Sea House cũng đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Phuket thêm tiện lợi. Những tính năng hàng đầu của khách sạn bao gồm miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ phòng hàng ngày, nhận/trả phòng riêng.

Tất cả nơi ăn chốn ở của khách đều có trang bị tiện nghi chu đáo để bảo đảm khách có cảm giác dễ chịu không nơi nào sánh được. Cho dù bạn là người thích vui vẻ hay chỉ là khách muốn thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn, bạn sẽ thấy thoải mái khi sử dung các tiện nghi giải trí như lặn biển, lặn, câu cá, massage, thể thao dưới nước (có động cơ). Hãy khám phá sự hòa hợp giữa cung cách phục vụ chuyên nghiệp và vô số tiện nghi tối tân ở Cool Sea House.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • Cho thuê xe
 • dịch vụ taxi
 • đưa đón sân bay

Hoạt động và Thư giãn

 • câu cá
 • lặn biển
 • tour du lịch
 • dịch vụ vé
 • massage
 •  
 • lặn
 • thể thao dưới nước (có động cơ)
 •  

Ăn uống

 • cửa hàng tiện lợi
 • quán cà phê
 •  
 • nhà hàng
 • quầy bar
 •  

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • ATM
 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • khu vực hút thuốc
 • cửa hàng
 • giữ hành lý
 • nhân viên hướng dẫn
 • dịch vụ giặt là
 • két sắt
 • thu đổi ngoại tệ

Dành cho trẻ em

 • phòng gia đình

Được tham gia

 • an ninh (24 giờ)
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • nhận phòng (24 giờ)
 • cho phép vật nuôi
 • nhận/trả phòng (riêng)
 • quầy lễ tân (24 giờ)

Được cung cấp trong tất cả các phòng

 • bàn
 • internet không dây (miễn phí)
 • phòng không hút thuốc
 • bàn ủi (là)
 • két sắt trong phòng
 • quầy bar mini
 • các loại khăn
 • khăn tắm
 • tivi màn hình phẳng
 • cafe hòa tan miễn phí
 • màn rèm cửa
 • trà miễn phí
 • dịch vụ báo thức
 • máy điều hòa
 • truyền hình vệ tinh/ cáp
 • đầu đĩa DVD/CD
 • máy pha trà/cà phê
 • tủ áo
 • đồ dùng nhà tắm
 • máy sấy tóc
 • tủ lạnh
 • giá treo quần áo
 • nơi làm việc có laptop
 • vòi hoa sen
 • giường phụ lớn (> 2 m)
 • nước đóng chai miễn phí
 •  

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Tây Ban Nha
 •  
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Thái
 •  
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tuổi [đã bao gồm] Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em từ 4 đến 6 tuổi [đã bao gồm] Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách hàng trên 6 tuổi được tính như người lớn. [không bao gồm khách hàng 6 tuổi]
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin cần lưu ý

Nhận phòng/ Trả phòng

Nhận phòng từ: 02:00 PM
Trả phòng đến: 11:00 PM

Di chuyển

Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.5 km
Khoảng cách tới sân bay: 25 km
Thời gian đến sân bay (phút): 45

Thông tin bổ sung

Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 150 THB
Phí Wifi/ Internet hàng ngày: 0 thb

Về khách sạn

Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng quán bar/lounge: 1
Số tầng khách sạn: 4
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 20
Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2010
Khách sạn được nâng cấp gần nhất vào: 2016

Bãi đậu xe

Phí giữ xe hàng ngày: 0 thb
Xem tiếp Ẩn

Nhận xét được xác thực

Nhận xét trên Agoda (166)

Xem nhận xét theo nhóm
Rất Tốt
từ 166 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 7,8
 • Tiện nghi 7,2
 • Vị trí 7,3
 • Sự thoải mái và chất lượng phòng 8,2
 • Dịch vụ 8,2
 • Đáng giá tiền 7,8
 • Ăn uống 6,7
Được cung cấp bởi khách hàng được xác củaAgoda

x
 • Xin chúc mừng!
 • Giá đã được cập nhật theo khuyến mãi

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: