Hướng dẫn sử dụng mã voucher điện tử Agoda để đặt phòng. Tại đây
1)Tìm kiếm dựa trên ngày và đích.
2) Chọn một chương trình khuyến mãi đủ điều kiện của khách sạn.
Thanh toán tại các loại phòng khách sạn không đủ điều kiện.
3) Nhập số mã khuyến mãi chính xác.
Điều khoản và Điều kiện

EVERYDAY CAMPAIGN

Ưu đãi:

Giảm tới 9% đặt phòng hàng ngày khi sử dụng thẻ HSBC Mastercard

Giảm 7% khi sử dụng thẻ HSBC VISA

*Áp dụng cho khách sạn toàn cầu, có mã “khuyến mại hợp lệ

Thời gian đặt phòng: 01.01 – 31.03.2021

Thời gian lưu trú: 01.01 – 30.04.2021


Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ HSBC VN đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ HSBC VN để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi trên ứng dụng Agoda (Agoda App): 

 1. Nhấp vào nút “Get Promo on App” (hoặc quét mã vạch) tại đường dẫn www.agoda.com/hnavietnam
 2. Ứng dụng Agoda sẽ được mở trên thiết bị di dộng của bạn.
 3. Chọn khách sạn và loại phòng có dòng chữ “Khuyến Mãi Hợp Lệ”
 4. Vui lòng nhập 16 số thẻ hợp lệ của HSBC Vietnam tại bước thanh toán
 5. Khuyến Mãi sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” 
  (Khách hàng không nhận được ưu đãi, vui lòng thoát ra & nhấp lại đường dẫn www.agoda.com/hnavietnam)

Điều Khoản & Điều Kiện chung:

 1. Khuyến mãi được áp dụng cho tất cả khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước trên Agoda, và chỉ khi thao tác đặt phòng được thực hiện qua đường dẫn www.agoda.com/hnavietnam hoặc bấm vào link trực tiếp từ ngân hàng gửi đến.
 2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ và những chi phí phụ thu khác).
 3. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
 4. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
 5. Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và HSBC Vietnam.
 6. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 7. HSBC Vietnam và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
 8. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ HSBC Vietnam đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ HSBC Vietnam để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
 9. HSBC và Agoda có thể dừng chương trình bất kì lúc nào nếu hết ngân sách.