Chính sách

Đảm bảo Giá Tốt Nhất

Agoda đưa ra chương trình "Đảm bảo Giá Tốt Nhất" như sau. Nếu sau khi đã đặt phòng khách sạn với Agoda bạn chứng minh được là bạn có thể đặt một phòng giống như vậy, trong cùng ngày với mức giá thấp hơn, có thể thấy được và đặt được trên một trang web khác, chúng tôi khớp giá hoặc đưa ra giá thấp hơn.

Gửi khiếu nại

Vui lòng thu thập các thông tin dưới đây trước khi hoàn tất Phiếu Khiếu nại Đảm bảo Giá Tốt Nhất

• Mã số đặt phòng Agoda của bạn.
• Địa chỉ trang web bạn tìm thấy giá tốt hơn.
• Tên khách sạn, thành phố, quốc gia.
• Bạn có thể đính kèm tối đa ba ảnh chụp màn hình của trang web đối thủ, hiển thị rõ ràng các thông tin Phòng còn trống, Loại phòng, Loại Khuyến mãi và Giá phòng cho ngày yêu cầu đặt phòng.
• XIN LƯU Ý: Bạn không cần đặt phòng trên trang web đối thủ mà chỉ cần gửi chúng tôi các bằng chứng so sánh giá

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Chính sách “Đảm bảo Giá Tốt Nhất” của chúng tôi chỉ áp dụng cho các đặt phòng đã được xác nhận. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi Mã số Đặt phòng Agoda của bạn để đưa ra khiếu nại.

2. Những điều kiện sau sẽ được áp dụng:

• Cùng khách sạn
• Cùng thời gian lưu trú
• Cùng loại Phòng/Giường
• Cùng điều kiện thanh toán như định kỳ, quy định về việc mua trước, trả trước và quy định đặt cọc (nếu có)
• Cùng chính sách Hủy và Sửa đổi
• Phòng đó phải còn trống để được xác nhận ngay tại thời điểm nhân viên của chúng tôi kiểm tra phòng trống

3. Chính sách "Đảm bảo Giá Tốt Nhất" không áp dụng cho các đặt phòng trong chương trình tặng thưởng thành viên của bên thứ ba (ví dụ như PointsMAX) hoặc mức giá không được công bố, như là:

• Giá dành riêng
• Giá trọn gói hoặc khuyến mãi
• Phòng khách sạn được bán theo gói du lịch
• Mức giá không được công bố cho các khách hàng nói chung, bao gồm:

- Mức giá giảm cho công ty
- Giá cho nhóm hoặc đoàn thể
- Bất kỳ mức giá nào dành cho thành viên (ví dụ: giá AAA hoặc AARP)
- Chương trình thành viên
- Bất kỳ tổ chức nào có giá dành riêng cho các đoàn nhóm đặc biệt và không dành cho khách hàng nói chung

4. Agoda có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá rằng khiếu nại đó có cùng khách sạn, loại phòng, ngày hay không và khiếu nại có đáp ứng được tất cả những Điều Khoản, Điều Kiện và các Yêu Cầu xử lý khiếu nại hay không.

5. Không được kết hợp chính sách "Đảm bảo Giá Tốt Nhất" của chúng tôi với các ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi khác.

6. Agoda có quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, đình chỉ hoặc tạm ngưng chính sách "Đảm bảo Giá Tốt Nhất" bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc khiếu nại cần được gởi trực tiếp đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Quay về đầu trang

Chính sách Thanh toán An toàn

Hệ thống thanh toán của Agoda đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như việc sử dụng thẻ tín dụng an toàn cho các giao dịch du lịch. Khách hàng có thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng theo một trong các phương thức an toàn sau:

 • Bằng cách sử dụng Mẫu Đơn Thông Tin Chủ Thẻ Tín Dụng trực tuyến (SSL) an toàn của chúng tôi
 • Hoặc bằng điện thoại, trực tiếp gởi đến Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Agoda

Quay về đầu trang

Đảm bảo Đặt phòng

Đặt phòng an toàn thông qua Agoda được cung cấp bởi chương trình Đảm bảo Đặt phòng của chúng tôi. Nếu đặt phòng đã được xác nhận của bạn mà bạn không được cung cấp phòng hoặc khách sạn không thể thực hiện, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng 24/7 của chúng tôi ngay lập tức theo số điện thoại liên hệ trong email xác nhận đặt phòng. Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Agoda sẽ tìm chỗ ở thay thế tại một địa điểm thuận tiện với giá cạnh tranh để bạn lựa chọn.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ phương án chỗ ở thay thế nào, Agoda sẽ hoàn lại tiền đầy đủ theo giá đã thanh toán cho chỗ ở ban đầu.

Quay về đầu trang

Chính sách Hủy phòng

Trừ khi được ghi rõ trong chính sách hủy phòng, Agoda không thu phí xử lý cho việc hủy phòng.

Bất kỳ yêu cầu hủy phòng nào nhận được sau thời hạn hủy phòng được nêu cụ thể trong email xác nhận (bao gồm yêu cầu được gởi trong thời gian này) đều phải chịu phí hủy tối thiểu 1 (MỘT) đêm, trừ khi khách hàng được thông báo khác trong email xác nhận.

Không đến khách sạn sẽ được xem là hủy phòng trễ và sẽ chịu phí tối thiểu một (1) đêm, hoặc nhiều hơn, mỗi phòng, trừ khi được nêu rõ trong email xác nhận.

Bất kỳ thay đổi nào về đặt phòng của bạn phải được thực hiện thông qua Agoda và không thay đổi trực tiếp với khách sạn. Quy định này áp dụng cho việc thay đổi ngày, kéo dài thời gian lưu trú, trả phòng sớm, nhận phòng trễ hoặc hủy toàn bộ hoặc một phần đặt phòng. Bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào về đặt phòng của bạn trước khi nhận phòng hoặc trong khi lưu trú tại khách sạn nên được gửi trực tiếp cho Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Agoda. Chúng tôi phải được thông báo về tất cả các yêu cầu hủy phòng trong giờ làm việc bình thường từ 08:00 - 18:00 (GMT +7).

Quay về đầu trang

Chính sách Hoàn tiền

Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

 • Qua trang web agoda.com
 • Qua số điện thoại +44 (0)20 3027 7900 (cước điện thoại quốc tế sẽ được áp dụng)
 • Bằng email qua trang Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi
 • Agoda cam kết mang đến cho khách hàng thủ tục hoàn tiền hiệu quả và đơn giản. Xin lưu ý, nếu rút ngắn thời gian lưu trú trong mùa cao điểm, trong thời gian hiệu suất sử dụng phòng cao, trong thời gian các hội nghị hoặc hội chợ thương mại, hoặc không hủy phòng trước ngày quy định sau khi đã xác nhận đặt phòng, bạn có thể sẽ phải chịu phí phạt do khách sạn quy định. Nếu phát sinh phí phạt, số tiền này sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn trả.
 • Email xác nhận của bạn sẽ ghi rõ chính xác hạn hủy phòng, nghĩa là thời hạn cuối cùng bạn phải hủy để tránh phải chịu bất kỳ phí hủy phòng nào. Thông thường, thời hạn hủy phòng là 14 ngày trước khi nhận phòng tại khách sạn. Phí phạt thường là giá phòng một đêm, trừ khi được nêu rõ trong email xác nhận.
 • Trừ khi đã có quy định cụ thể trong chính sách hủy phòng, những yêu cầu hủy phòng được gửi qua bất kỳ hình thức nào trên đây, trước ngày hết hạn ghi trong thư xác nhận đặt phòng của bạn, thường sẽ được hoàn trả 100% phí lưu trú (Agoda không thu phí xử lý để hủy phòng) trong vòng 10 ngày sau khi nhận được yêu cầu. Bất cứ yêu cầu hủy phòng nào được gởi sau thời hạn được ghi chú trong xác nhận của bạn cũng sẽ được xử lý trong vòng 10 ngày, nếu phát sinh phí phạt ẽ được trừ vào số tiền hoàn trả.
 • Việc rút ngắn thời gian lưu trú, trong phần lớn trường hợp, sẽ được hoàn tiền trong vòng 10 ngày, sau khi đã trừ các phí phạt nếu có và nếu bạn thông báo cho chúng tôi (bằng bất kỳ cách nào liệt kê ở trên) trước khi rút ngắn thời gian lưu trú, chúng tôi có thể xúc tiến thủ tục hoàn tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thông báo cho chúng tôi sau khi đã trả phòng, việc hoàn tiền do việc rút ngắn thời gian lưu trú có thể sẽ mất thời gian hơn bởi vì một số khách sạn có phần chậm trễ trong việc xác nhận ngày chính xác bạn đã lưu trú. Nếu việc hoàn tiền của bạn có thể mất hơn 10 ngày để xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi nhận được yêu cầu của bạn.

  Vui lòng lưu ý: Nhiều khách sạn sẽ áp dụng phí phạt nếu thông báo trễ về việc rút ngắn thời gian lưu trú, thường là tương ứng với một đêm lưu trú. Vui lòng đọc kỹ chính sách khách sạn.
 • Trong một số trường hợp cụ thể, Agoda có thể đề nghị Thẻ quà tặng thay cho hoàn tiền và bạn có thể chấp nhận. Trong một số trường hợp nhất định, việc hoàn tiền và/hoặc bồi thường chỉ được thực hiện dưới dạng Thẻ quà tặng Agoda.

Quay về đầu trang

Về Agoda

Agoda (agoda.com) là dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến, chuyên cung cấp các ưu đãi giảm giá cho giá phòng khách sạn thấp nhất ở khu vực châu Á. Agoda là thành viên của Tập đoàn Booking Holdings Inc. (Nasdaq:BKNG). Với trụ sở chính tại Singapore và hoạt động ở Bangkok và Philippines, hệ thống Agoda bao gồm 10.000 khách sạn ở châu Á và hơn 150.000 khách sạn trên toàn thế giới. Đội ngũ nhân viên gồm 300 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ đặt phòng đẳng cấp, là kết hợp độc đáo giữa sự am tường về kiến thức và các kết nối địa phương để mang đến những ưu đãi khách sạn tốt nhất cho cả khách hàng đi du lịch hay trên đường công tác.

Agoda là cầu nối cho người dùng tìm kiếm khách sạn giá ưu đãi với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch giá sỉ. Những đối tác chúng tôi chọn lựa luôn là những công ty lớn và có uy tín nhất với thời gian hoạt động lâu năm ở Châu Á và toàn thế giới, và có liên kết với các tổ chức sau:

 1. ASTA (Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ)
 2. IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế)
 3. PATA (Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương)
 4. HKTA (Hiệp hội Du lịch Hồng Kông)
 5. ATTA (Hiệp hội Du lịch Thái Lan)
 6. TIC (Hội đồng ngành Du lịch)

Mục tiêu của chúng tôi đó là trở thành nhà cung cấp trực tuyến số 1 cho các ưu đãi giảm giá phòng khách sạn và các sản phẩm du lịch khác. Chúng tôi thấu hiểu rằng đặt phòng cho chuyến du lịch của bạn qua mạng Internet là một hình thức khá mới, mọi nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cho một dịch vụ chất lượng, có uy tín và đáng tin cậy. Vì vậy, chúng tôi cũng đã lập ra chính sách "Đảm bảo Thanh toán An toàn và Bảo mật" để giúp bạn tự tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quay về đầu trang

Điều khoản và Điều kiện Thẻ quà tặng Agoda

GIỚI THIỆU

Các quy định dưới đây hình thành nền tảng cho Chương trình Thẻ quà tặng Agoda (sau đây gọi là "Chương trình"). Các quy định này nhằm mục đích quản lý mối quan hệ giữa bạn là bên tham gia Chương trình và Công ty Agoda Pte. Ltd. (sau đây gọi là "Agoda") là bên cung cấp và thực hiện Chương trình. Việc tham gia vào Chương trình và sử dụng Thẻ quà tặng Agoda phải tuân theo những quy định này, đồng thời khách hàng chịu trách nhiệm đọc và hiểu rõ tất cả các điều khoản.

VIỆC CẤP THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Thẻ quà tặng Agoda có thể được cấp bởi Agoda cho người dùng đã hoặc sẽ đăng ký với Agoda qua trang web agoda.com. Mỗi thẻ quà tặng sẽ có số xác minh riêng để cho khách hàng quy đổi giá trị tích lũy dưới dạng Thẻ Quà Tặng (sau đây gọi là "Số xác minh riêng"). Agoda có toàn quyền tự quyết định giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda và quá trình xác định giá trị này có thể dựa trên các tiêu chí sau, ao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử đặt phòng của khách hàng trước đó với Agoda, loại chỗ ở đặt trước đây và địa điểm của khách hàng.

SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỔI THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Vui lòng lưu ý, Thẻ quà tặng Agoda chỉ được cấp bằng đô la Mỹ (USD). Agoda sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khác biệt nào phát sinh từ việc thanh toán cho đặt phòng bằng một loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ (USD).

Giá trị trong Thẻ quà tặng Agoda chỉ có thể được quy đổi thông qua Agoda và trang web agoda.com và không dành cho các mục đích khác. Khách hàng sẽ không thể quy đổi Thẻ quà tặng Agoda trực tiếp với bên cung cấp dịch vụ lưu trú tham gia trên agoda.com.

Sau khi cấp, Thẻ quà tặng Agoda không thể chuyển giao, bán lại và không thể quy đổi hoặc trao đổi sang tiền mặt hoặc các hình thức khác. Thẻ quà tặng Agoda không có giá trị hoàn tiền (trừ khi luật áp dụng yêu cầu).

Khách hàng có Thẻ quà tặng Agoda được dùng thẻ để quy đổi trên trang web agoda.com, áp dụng những nơi lưu trú có tham gia Chương trình và được hiển thị trên agoda.com. Khách hàng có thể quyết định số tiền muốn quy đổi được tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda. Khi được Agoda xác nhận, Agoda sẽ cấp voucher đặt phòng khách sạn có thể hiển thị các thông tin theo sự quyết định hoàn toàn và duy nhất của Agoda, bao gồm nhưng không giới hạn ở Số xác minh riêng Thẻ quà tặng Agoda được dùng để quy đổi, giá trị quy đổi và số tiền tích lũy còn lại trong Thẻ quà tặng Agoda nếu còn số dư.

Khi quy đổi Thẻ quà tặng Agoda, khách hàng sẽ có thể lựa chọn tham gia quy đổi một phần hoặc toàn bộ số tiền tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda. Số dư của giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda có thể được kiểm tra và truy cập bất kỳ lúc nào bởi chủ Thẻ Quà Tặng khi truy cập vào trang Thẻ Quà Tặng của tôi trên Agoda.

Nếu khách hàng nhận được Thẻ quà tặng Agoda từ một đặt phòng hợp lệ và hủy đặt phòng đó thì Thẻ quà này sẽ bị xóa bỏ khỏi tài khoản của khách hàng.

Chỗ ở được đặt thông qua việc quy đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda phải tuân theo các quy định về thuế, hợp đồng và chính sách lưu trú của nơi đã đặt. Thẻ quà tặng Agoda chỉ có thể được quy đổi cho các mức giá hợp lệ được công bố và tối đa lên đến toàn bộ giá trị đặt phòng, nhưng không dành cho các khách sạn mà Agoda ký hợp đồng trên cơ sở hoa hồng, miễn phí chỗ ở, cho thuê, bán vé, giảm giá trong ngành, giá đoàn hoặc giá khuyến mãi đặc biệt. Thẻ quà tặng Agoda không thể được áp dụng cho các loại phí thẻ tín dụng có liên quan đến chỗ ở được đặt.

Việc quy đổi Thẻ quà tặng Agoda có giá trị chỉ dành cho các chỗ ở tham gia vào Chương trình và được hiển thị trên agoda.com theo quyết định của Agoda. Quy trình đặt phòng sẽ ghi rõ ràng nếu giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda có thể quy đổi được. Agoda không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thay đổi nào có thể dẫn đến việc hủy đặt phòng của khách sạn tham gia Chương trình.

Nếu khách hàng hủy đặt phòng được hoàn tiền tại những nơi lưu trú tham gia chương trình và đã dùng Thẻ quà tặng Agoda để thanh toán toàn bộ hoặc một phần, Thẻ quà đã dùng cho đặt phòng đó có thể được cấp lại vào tài khoản của khách hàng với ngày hết hạn như ban đầu. Nếu Thẻ quà sử dụng cho đặt phòng được hoàn tiền đó đã hết hạn trước khi hủy phòng thì sẽ không được cấp lại vào tài khoản của khách hàng. Những Thẻ quà đã dùng vào những đặt phòng không được hoàn tiền tại các nơi lưu trú có tham gia chương trình sẽ không được cấp lại vào tài khoản của khách hàng, trong bất kỳ tình huống nào. Thẻ quà tặng Agoda không được dùng để bù trừ vào phí hủy phòng.

CHUYỂN TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG AGODA SANG THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Khi khách hàng hài lòng với các điều kiện cụ thể, một thành viên của Chương trình Điểm thưởng Agoda có thể chuyển điểm thưởng của mình trong Chương trình Điểm Thưởng Agoda sang giá trị tích lũy trong Chương trình Thẻ quà tặng Agoda. Thủ tục và điều kiện áp dụng cho việc chuyển đổi này có thể bao gồm tỷ lệ quy đổi cụ thể cho điểm thưởng trong Chương trình Điểm thưởng Agoda sang giá trị tích lũy trong Chương trình Thẻ quà tặng Agoda. Nếu thành viên Chương trình Điểm thưởng Agoda muốn yêu cầu thông tin cụ thể về việc này có thể liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Agoda.

GIÁ TRỊ VÀ THỜI HẠN CỦA THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Thông thường, Thẻ quà tặng Agoda được cấp sẽ có giá trị đến khi được quy đổi toàn bộ hoặc trừ khi được chấm dứt bởi Agoda theo các điều khoản và điều kiện này nhưng nếu không có sự kiện nào xảy ra, Thẻ quà tặng Agoda sẽ có giá trị năm (5) năm. Nếu có thời hạn trên Thẻ quà tặng Agoda thì Thẻ quà tặng Agoda sẽ hết hạn theo thời hạn được ghi trên thẻ. Khách hàng sẽ không thể sử dụng Thẻ quà tặng Agoda sau khi đã quy đổi toàn bộ số tiền, trong và kể từ ngày hết hạn trên Thẻ quà tặng Agoda (bao gồm thời gian sau năm (5) năm kể từ ngày cấp thẻ) hoặc khi chấm dứt sớm Thẻ quà tặng Agoda theo điều khoản và điều kiện này và cụ thể hơn, số dư của giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda vào thời điểm hết hạn hoặc ngày chấm dứt sẽ không còn giá trị và do đó, khách hàng không thể quy đổi hoặc hoàn tiền (trừ khi được yêu cầu bởi luật áp dụng).

VIỆC SỬA ĐỔI, HẠN CHẾ, CHẤM DỨT, V.V.

Thẻ quà tặng Agoda, Chương trình và các quyền lợi của Chương trình này do Agoda toàn quyền quyết định, Agoda là bên có quyền chấm dứt Chương trình, thay đổi các quy định Chương trình, các điều kiện và điều khoản này, quyền lợi, điều kiện tham gia hoặc giới hạn giá trị tích lũy, toàn bộ hoặc một phần, vào mọi lúc, có hoặc không có thông báo, ngay cả khi các thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc quy đổi Thẻ Quà Tặng đã được cấp. Trong phạm vi cho phép của luật áp dụng, Agoda có thể, trong số các việc khác, thu hồi, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ các ưu đãi đặc biệt; tăng mức giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda yêu cầu cho các đặt phòng được thực hiện qua agoda.com; sửa đổi hoặc quy định việc chuyển nhượng giá trị tích lũy hoặc quyền lợi Thẻ Quà Tặng; thêm số ngày không áp dụng không giới hạn; hoặc hạn chế số phòng trống được đặt trên tất cả hoặc một số khách sạn tham gia trên trang web agoda.com; hoặc thay đổi Chương trình theo quyết định của Agoda hoặc do yêu cầu của luật áp dụng. Bên tham gia Thẻ quà tặng Agoda, đang sở hữu Thẻ Quà Tặng, có thể không dựa trên việc tiếp tục sử dụng giá trị tích lũy Thẻ Quà Tặng. Thẻ quà tặng Agoda không được quy đổi cho tất cả các khách sạn tham gia trên trang web agoda.com, mà chỉ dành cho một số khách sạn hợp lệ mà tính năng quy đổi thẻ quà tặng được hiển thị và khách hàng có thể nhìn thấy khi đặt phòng trên agoda.com.

Việc tham gia vào Chương Trình đồng nghĩa với việc tuân theo mọi điều khoản và điều kiện được Agoda thiết lập tại đây và có thể, theo quyết định của Agoda, thay đổi về sau. Chỉ có Agoda mới có quyền giải thích và áp dụng Chương trình theo các điều kiện và điều khoản này. Bất kỳ việc không tuân theo các điều kiện và điều khoản đưa ra tại đây hay bất kỳ sự lạm dụng đặc quyền Chương trình, bất kỳ hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của Agoda, hoặc hiểu sai mọi thông tin từ Agoda hoặc các đối tác của Agoda bởi bất kỳ thành viên nào trong Chương trình, hoặc bất cứ ai khác nhân danh hội viên, có thể dẫn đến kết quả là chấm dứt Thẻ quà tặng Agoda của người đó, hủy bỏ giá trị tích lũy Thẻ quà tặng Agoda hoặc các quyền lợi khác.

GIỚI HẠN TỐI ĐA CỦA GIÁ TRỊ TÍCH LŨY TRONG THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào hiện tại hoặc trong tương lai, khách hàng cũng không được phép tải, giữ hoặc lưu trữ Thẻ quà tặng Agoda với giá trị tích lũy vượt quá một nghìn đô la Singapore (1.000 SGD).

NGHIÊM CẤM BÁN LẠI HAY SANG NHƯỢNG THẺ QUÀ TẶNG AGODA

Ngoại trừ khi việc cho phép được quy định rõ trong điều kiện và điều khoản này hoặc được sự đồng ý trước bằng văn bản viết tay của Agoda, tuyệt đối nghiêm cấm việc mua bán hoặc trao đổi bất kỳ Thẻ quà tặng Agoda, điểm thưởng hoặc quyền lợi khác hơn Agoda. Bất kỳ Thẻ quà tặng Agoda, giá trị tích lũy hoặc quyền lợi nào được chuyển nhượng, chỉ định hoặc buôn bán (trừ khi việc cho phép được quy định trong điều kiện hoặc điều khoản này) vi phạm quy tắc của Chương trình và điều kiện và điều khoản này, ngoài việc khách hàng phải chịu phí phạt do vi phạm nói chung, còn có thể bị tịch thu hoặc hủy bỏ.

Việc sử dụng đặt phòng đã được mua lại, trao đổi, hoặc hành vi khác vi phạm các quy tắc của Chương trình và các điều kiện và điều khoản này có thể dẫn đến việc hủy bỏ đặt phòng, từ chối nhận phòng tại khách sạn đối với tên khách đặt phòng và theo quyết định của Agoda, nơi lưu trú chỉ chấp nhận khách sau khi thanh toán theo giá phòng áp dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bất kỳ đặt phòng nào thực hiện bởi khách hàng sử dụng Thẻ quà tặng Agoda (được quy đổi toàn bộ hoặc một phần) sẽ được áp dụng Điều kiện Sử dụng Agoda, được áp dụng cho bất kỳ khách hàng nào truy cập, tìm kiếm hoặc sử dụng trang web agoda.com.

Agoda có quyền kiểm tra Thẻ quà tặng Agoda được sở hữu hoặc sử dụng bởi khách hàng bất kỳ lúc nào về việc tuân thủ quy tắc Chương trình và các điều kiện và điều khoản này, mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Trong trường hợp kiểm tra cho thấy sự khác biệt, gian lận, lạm dụng hoặc vi phạm khác, quá trình xử lý yêu cầu quy đổi Thẻ quà tặng Agoda có thể bị trì hoãn trong khi chờ đợi hoàn thành công việc kiểm tra. Trong một số trường hợp (ví dụ gian lận bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở một tài khoản giả hoặc không có thực cho mục đích chuyển khoản rửa tiền), Agoda có quyền hủy bỏ Thẻ quà tặng Agoda và toàn bộ tài khoản đó. Bên cạnh đó, trong trường hợp có gian lận (tình nghi hoặc thực tế) hoặc khi Agoda xác định có các hành vi đáng ngờ về việc chuyển giao hoặc chia sẻ Thẻ quà tặng Agoda vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Agoda có quyền hoàn toàn tự quyết định tạm ngừng hoặc chặn các Thẻ quà tặng Agoda hoặc tài khoản có liên quan.

Chương trình được duy trì chỉ nhằm mục đích tạo quyền lợi cho khách hàng của Agoda. Trừ khi được Agoda cho phép, mỗi khách hàng sở hữu Thẻ quà tặng Agoda chỉ có thể sở hữu một tài khoản.

GIÁ TRỊ DỰ TRỮ TRONG THẺ QUÀ TẶNG AGODA KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH NÀY. AGODA CÓ THỂ HUỶ BỎ GIÁ TRỊ DỰ TRỮ TRONG THẺ QUÀ TẶNG AGODA VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO THEO CÁC QUY TẮC ĐẶT RA TRÊN ĐÂY. THẺ QUÀ TẶNG AGODA KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHI QUA ĐỜI, LÀ MỘT PHẦN TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NƯỚC, HOẶC NẾU KHÔNG ÁP DỤNG LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH. CÁC RỦI RO VÀ QUYỀN HẠN SẼ CHUYỂN SANG CHO KHÁCH HÀNG KHI GIAO THẺ QUÀ TẶNG AGODA. AGODA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ VIỆC THẺ QUÀ TẶNG AGODA BỊ MẤT HOẶC ĐÁNH CẮP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG CHO PHÉP.

Chỉ có khách hàng có tên trên Thẻ quà tặng Agoda được quyền truy cập vào thông tin cá nhân có liên quan đến Thẻ quà tặng Agoda. Đối tác liên doanh của Agoda và nhân viên của Công ty TNHH Agoda hoặc bất kỳ công ty sở hữu toàn bộ các công ty này bao gồm Booking Holdings Inc. không được phép tham gia Chương trình.

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ liên quan đến Chương trình sẽ được sử dụng phù hợp với Chính sách Bảo mật Agoda và tuỳ theo luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng. Thông tin do một Hội viên gửi có thể được chuyển đến và từ một bên cung cấp chỗ ở để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của Hội viên vào Chương trình. Để tìm hiểu thông tin bên cung cấp chỗ ở có thể được sử dụng này, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của nhà cung cấp.

Agoda có quyền không cho phép quy đổi Thẻ quà tặng Agoda đối với bất kỳ khách hàng nào sử dụng Chương trình có hành vi không tuân thủ điều kiện và điều khoản này hoặc vi phạm luật áp dụng và có thể dẫn đến việc mất giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda. Ngoài ra, Agoda sẽ có quyền thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp và / hoặc theo quy định pháp luật, bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu xét thấy cần thiết tùy theo quyết định của mình.

Mọi nỗ lực của bất kỳ người nào để phá hoại hoạt động hợp pháp của Chương trình có thể là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự, và đối với các hành động như vậy, Agoda có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bất kỳ người đó đến mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật. Việc Agoda không thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện trong đây sẽ không được coi là sự miễn trừ các điều khoản và điều kiện đó.

Tất cả mọi thắc mắc hoặc các tranh chấp liên quan đến điều kiện gia nhập của cá nhân cho Chương trình, việc quy đổi giá trị tích lũy Thẻ quà tặng Agoda, sử dụng hoặc chuyển đổi Điểm thưởng Chương trình Tặng Thưởng Agoda, hoặc việc tuân thủ của khách hàng theo điều kiện và điều khoản này sẽ được Agoda giải quyết theo quyết định của mình.

Nếu bất kỳ mục nào trong điều kiện và điều khoản này được tìm thấy là không phù hợp hoặc không thể thực hiện được bởi một tòa án có thẩm quyền, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi phần còn lại của Các điều khoản và điều kiện, và sẽ vẫn có hiệu lực.

Agoda sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho các nghĩa vụ đóng thuế từ việc tham gia Chương trình của khách hàng. Mỗi khách hàng tự chịu trách nhiệm cho việc thanh toán tất cả các loại thuế và quyền lợi có được từ việc tham gia Chương trình và việc quy đổi giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda và đối với tất cả nghĩa vụ nộp thuế và báo cáo. Khách hàng nên được tư vấn về các vấn đề về thuế có liên quan đến việc sử dụng và quy đổi giá trị tích lũy trong Thẻ quà tặng Agoda.

Các bên cung cấp chỗ ở có thể được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Chương trình bất cứ lúc nào mà có hoặc không có thông báo.

Các điều khoản và điều kiện sẽ được giải thích theo pháp luật của Singapore không phân biệt địa điểm của khách hàng. Toà án Singapore có toàn quyền phán quyết cho các vấn đề liên quan đến các điều kiện và điều khoản này.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Cám ơn bạn đã đọc các điều kiện và điều khoản về Chương trình. Để biết thêm chi tiết về Thẻ quà tặng Agoda, vui lòng xem mục Câu hỏi Thường gặp trên trang web của chúng tôi.

Quay về đầu trang

Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda
Trong Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda, những khách hàng của Agoda đã thực hiện đặt phòng (sau đây gọi là “Người Giới thiệu”) được nhận Tiền thưởng Giới thiệu bằng cách mời Người được Giới thiệu (như miêu tả bên dưới) sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến agoda.com. Các Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda sau đây được áp dụng cho cả Người Giới thiệu và Người được Giới thiệu (sau đây gọi chung là "Bên Tham gia") tham dự Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda.

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Qua việc tham gia Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda, Người được Giới thiệu xác nhận rằng Agoda được toàn quyền tự quyết định chia sẻ email của Người được Giới thiệu và trạng thái Đặt phòng Hợp lệ với Người Giới thiệu để thông báo cho Người Giới thiệu về tình trạng của Tiền thưởng Giới thiệu đã tích lũy được. Agoda sẽ không chia sẻ tên nơi lưu trú hoặc ngày nhận phòng/trả phòng cụ thể. Nếu bạn không muốn Người Giới thiệu nhận được thông tin của mình, vui lòng không hoàn tất đặt phòng sau khi đã bấm vào Liên kết Giới Thiệu. Sự tham gia của bạn trong Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda sẽ chấm dứt.

TẶNG THƯỞNG GIỚI THIỆU

 • Cách tích lũy Tiền thưởng Giới thiệu như sau:
  • Người Giới thiệu chia sẻ liên kết giới thiệu được cung cấp trong văn bản mời tham gia Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda (sau đây gọi là "Liên kết Giới thiệu"). Người Giới thiệu không được sử dụng Liên kết Giới thiệu trong hoặc cho các khuyến mãi đã thanh toán, bao gồm cả quảng cáo trực tuyến;
  • Người nhận liên kết (sau đây gọi là "Người được Giới thiệu"), phải chưa từng thực hiện đặt phòng trước đó qua agoda.com;
  • Người được Giới thiệu thực hiện một Đặt phòng Hợp lệ qua trang web agoda.com bằng cách bấm vào Liên kết Giới thiệu;
  • Chuyến lưu trú của Người được Giới thiệu trong Đặt phòng Hợp lệ hoàn tất và được nơi lưu trú đã đặc xác nhận với Agoda; và
  • Người Giới thiệu đã tạo một tài khoản sử dụng agoda.com để được nhận Tiền thưởng Giới thiệu; và
  • Ở bất kỳ thời điểm nào, Người Giới thiệu và Người được Giới thiệu phải là hai người khác nhau.
 • Một đặt phòng được xem là "Đặt phòng Hợp lệ" khi được thực hiện qua việc bấm vào Liên kết Giới thiệu. Đặt phòng phải được thực hiện qua agoda.com. Agoda chỉ công nhận một Đặt phòng Hợp lệ cho mỗi Người được Giới thiệu để tính Tiền thưởng Giới thiệu, kể cả khi Người được Giới thiệu đã nhận được hoặc đã bấm vào các Liên kết Giới thiệu riêng từ những Người được Giới thiệu khác.
 • Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, không mang tính thương mại.
 • Agoda toàn quyền tự quyết định nếu Người Giới thiệu và Người được Giới thiệu tuân theo và thực hiện đúng các Điều khoản của Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda, xác nhận nếu Người Giới thiệu và Người được Giới thiệu đã tích lũy được Tiền thưởng Giới thiệu như đã miêu tả trong lời mời tham gia Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda.
 • Người được Giới thiệu sẽ nhận được Tiền thưởng Giới thiệu dưới dạng một coupon khuyến mãi cùng với Liên kết Giới thiệu. Người được Giới thiệu chỉ có thể dùng coupon này một lần duy nhất.
 • Người Giới thiệu sẽ tự động nhận được Tiền thưởng Giới thiệu dưới dạng Thẻ quà tặng Agoda trong tài khoản được sử dụng cho Chương trình Giới thiệu Bạn bè, 7 ngày sau khi Đặt phòng Hợp lệ của Người được Giới thiệu được nơi lưu trú đã đặt xác nhận với Agoda. Một Người Giới thiệu chỉ có thể nhận được Tiền thưởng Giới thiệu với tổng trị giá tối đa 100 đô la Mỹ (USD).
 • Tiền thưởng Giới thiệu dưới dạng Thẻ quà tặng Agoda không được quy đổi trong vòng 90 ngày sau khi được Agoda cấp sẽ tự động hết hiệu lực.
 • Cho dù là dưới hình thức nào, Tiền thưởng Giới thiệu không được chuyển giao, quy đổi thành tiền mặt, các loại tiền hoặc bán lại.
 • Các Bên Tham gia chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản thuế hoặc phí nào phát sinh từ Tiền thưởng Giới thiệu tích lũy nhận được.
 • Cách tính giá trị Tiền thưởng Giới thiệu là một quy trình tự động, dựa trên việc sử dụng Liên kết Giới thiệu và thực hiện Đặt phòng Hợp lên qua các dịch vụ đặt phòng trực tuyến agoda.com. Agoda giữ quyền thay đổi phương thức và quy trình tính toán giá trị Tiền thưởng Giới thiệu tại bất kỳ thời điểm nào. Đồng thời, Agoda có toàn quyền tự quyết định trong việc xem xét sự chấp hành các Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda.

HIỂN THỊ LIÊN KẾT GIỚI THIỆU
Người Giới thiệu không được chia sẻ hoặc đăng tải các Liên kết Giới thiệu vi phạm các bộ luật Chống Thư rác (Anti-Spam) hiện hành, và nếu không có cơ sở chính đáng để tin rằng người nhận là khách du lịch chân chính và đánh giá cao lời mời đã nêu qua Liên kết Giới thiệu. Người Giới thiệu bồi hoàn và giữ cho Agoda, các giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý và các bên kế nhiệm của Agoda, không phải chịu bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh từ hành vi chuyển giao hoặc chia sẻ Liên kết Giới thiệu bất hợp pháp.

CHỐNG HỐI LỘ
Bằng việc chia sẻ Liên kết Giới thiệu, thực hiện một Đặt phòng Hợp lệ và để có đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Giới thiệu, mỗi Bên Tham gia chấp nhận và đồng ý với các điều khoản chống hối lộ sau: Bạn không phải là một viên chức chính phủ. Các "Viên chức chính phủ" bao gồm bất kỳ nhân viên chính phủ, ứng viên cho văn phòng chính phủ nào; và bất kỳ nhân viên nào của các công ty cho chính phủ sở hữu hoặc quản lỳ (toàn bộ hoặc một phần), các tổ chức quốc tế công và các đảng phái chính trị (bao gồm bất cứ quan chức, viên chức hoặc đại diện nào). Tiền thưởng Giới thiệu không áp dụng cho các viên chức chính phủ. Bạn cần phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn là một là viên chức chính phủ. Liên quan đến các hoạt động giới thiệu (hoặc phần thưởng cho các hoạt động này) (bao gồm việc giới thiệu cho người dùng mới, chỗ ở và/hoặc về chương trình khuyến mãi và tiếp thị của agoda.com) và Tặng thưởng Giới thiệu, thành viên sẽ (i) không trực tiếp hoặc gián tiếp (a) đưa ra, hứa hẹn hoặc giao cho bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả các viên chức chính phủ hoặc viên chức, đại diện hay ứng cử viên của các đảng phái chính trị), hoặc (b) yêu cầu, chấp nhận hay nhận lời hứa hẹn cho mình hoặc cho người khác, bất kỳ món quà, khoản thanh toán, tặng thưởng, sự công nhận hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào mà các hành vi này sẽ hoặc có thể được coi là hành động hối lộ hoặc hành vi bất hợp pháp hoặc tham nhũng, và (ii) tuân theo tất cả mọi luật pháp hiện hành về hành vi và quà tặng liên quan đến việc chống hối lộ, tham nhũng.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 • Agoda có quyền điều tra việc tham gia Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda cho những hành vi gian lận và tiến hành các biện pháp để chấm dứt những hoạt động như vậy. Các biện pháp này có thể bao gồm cả việc, do Agoda toàn quyền tự quyết định, hủy bỏ một Đặt phòng Hợp lệ. Tiền thưởng Giới thiệu tích lũy từ các hành vi gian lận hoặc hoạt động vi phạm điều khoản của Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda sẽ bị xem là vô hiệu và không có giá trị và Agoda có thể yêu cầu trả lại tiền.
 • Agoda có thể tạm ngừng, chấm dứt hoặc thay đổi các điều khoản và yêu cầu của Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Tiền thưởng Giới thiệu được tích lũy theo Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda trước những thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt như vậy, vẫn sẽ có giá trị.
 • Bản gốc tiếng Anh của những Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda có thể đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Bản dịch của Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda chỉ để tham khảo và các Bên Tham gia không thể hưởng bất kỳ quyền nào từ bản dịch. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến nội dung hay việc giải thích các điều kiện và điều khoản này hoặc trong trường hợp có mâu thuẫn, không rõ ràng, không thống nhất hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda, bản Tiếng Anh sẽ được áp dụng, có giá trị quyết định và ràng buộc về mặt pháp lý. Phiên bản tiếng Anh sẽ được dùng cho các thủ tục pháp lý.
 • Nếu bất cứ quy định nào trong những điều khoản này trở thành vô hiệu lực, không có khả năng thi hành hoặc không còn giá trị pháp lý, bên tham gia vẫn chịu sự ràng buộc pháp lý của tất cả các quy định khác. Trong trường hợp này, quy định không còn hiệu lực đó vẫn được áp dụng trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, và tối thiểu, mỗi bên tham gia sẽ đồng ý chấp nhận sự ảnh hưởng tương tự như quy định vô hiệu lực, không thể thi hành hoặc không còn giá trị pháp lý đó, phù hợp với nội dung và mục đích của các điều khoản và điều kiện này.
 • Tất cả mọi Thẻ quà tặng Agoda được cấp trong khuôn khổ chương trình này phải tuân theo các Điều khoản và Điều Kiện Thẻ quà tặng Agoda.
 • Trong khuôn khổ được pháp luật cho phép, các Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda này chỉ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Singapore. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ chỉ được đệ lên và giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền ở Singapore.
 • Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda được tổ chức bởi Công ty Agoda Pte. Ltd.

Tính năng Đăng nhập bằng Số điện thoại

Nếu bạn có dự định dùng số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản agoda.com của mình, bạn cần cung cấp một số điện thoại có khả năng nhận tin nhắn SMS để nhận mật khẩu dùng một lần (sau đây gọi là "OTP") từ Agoda. Những mã số này sẽ được dùng để xác nhận nhân thân của bạn.

Nhà mạng có thể tính phí khi nhận tin nhắn có chứa những mã OPT này. Vui lòng liên hệ với nhà mạng di động của bạn để biết thêm chi tiết.

Đăng ký tài khoản Agoda bằng số điện thoại

1. Cung cấp một số điện thoại có tính năng nhận gửi SMS.
2. Nhập mã OTP gửi tới điện thoại của bạn qua SMS.
3. Sau khi tạo mật khẩu cho tài khoản là bạn đã sẵn sàng.

Đăng nhập vào tài khoản Agoda bằng số điện thoại

1. Bạn có thể dùng số điện thoại đã xác minh cùng với mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản Agoda.
2. Nếu không nhớ mật khẩu, hãy đổi mật khẩu qua email (đường dẫn thay đổi sẽ được gửi đến hộp thư của bạn) hoặc bằng số điện thoại (điện thoại của bạn sẽ nhận được tin nhắn có mã OTP).

Miễn trừ Trách nhiệm

1. Agoda nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng tất cả các mức giá hoặc tài liệu hiển thị trên trang web này là chính xác vào thời điểm phát hành. Các thay đổi về điều kiện thị trường hoặc các trường hợp có thể xảy ra sau ngày phát hành có thể làm các thông tin hiển thị trên trang web này không còn chính xác hoặc không còn phản ánh trình trạng hiện thời.

2. Agoda hoàn toàn chối từ mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, hoàn thiện, chất lượng hoặc sự phù hợp của tất cả nội dung của trang web này.

3. Tuy Agoda nỗ lực hết mình làm việc với các khách sạn cung cấp tiêu chuẩn về dịch vụ và chỗ ở tương ứng với mức giá đã trả, chúng tôi hoàn toàn chối từ mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc trách nhiệm liên quan đến chất lượng hoặc tính phù hợp của tất cả các khách sạn liệt kê trên trang web của chúng tôi.

4. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung/phiên bản tiếng Anh của trang web này, bao gồm các chính sách và bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Quay về đầu trang