Chính sách Bảo mật Agoda


Giới thiệu

Cập nhật lần cuối tháng 11/2017

Agoda.com được sở hữu và điều hành bởi Công ty Agoda Pte. Ltd. (sau đây gọi là “Agoda” hoặc “chúng tôi), một công ty được đăng ký tại Singapore. Chính sách Bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi, với tư cách là bên quản trị dữ liệu, thu thập, sử dụng, tiết lộ và các cách thức xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập (say đây gọi là "Thông tin Cá nhân") có liên quan đến các dịch vụ từ Agoda thông qua trang web tại www.agoda.com (say đây gọi là "Trang Web"). Các đề cập đến Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất khác, bao gồm nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở các trình duyệt và ứng dụng trên thiết bị di động. Bằng cách truy cập Trang Web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Agoda có thể thường xuyên sửa đổi Chính sách Bảo mật này để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, thông lệ thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân, các tính năng trên Trang Web của chúng tôi, hoặc những đổi mới trong công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính sách Bảo mật này và ngày có hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính sách Bảo mật này. Vì vậy, bạn nên tham khảo định kỳ Chính sách Bảo mật này để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Agoda cũng sẽ đăng tải rộng rãi những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào của Chính sách Bảo mật, vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. Bạn sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật khi bạn sử dụng Trang Web sau ngày sửa đổi có hiệu lực.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web. Thông tin Cá nhân có thể bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, tên nơi lưu trú, vị trí nơi lưu trú và/hoặc thời gian lưu trú của bạn. Bên cạnh đó, khi sử dụng Trang Web, ngay cả khi bạn không đặt phòng, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cụ thể khác, như địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, quốc tịch và mật khẩu của bạn, các tùy chọn tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, trình duyệt mà bạn đang sử dụng và thông tin về hệ điều hành máy tính của bạn, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và các trang mà đã hiển thị cho bạn. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu có khả năng nhận dạng thiết bị di động của bạn, cài đặt và tính năng cụ thể của thiết bị và chi tiết kinh tuyến/vĩ tuyến, đồng thời nếu bạn tham gia các chương trình của Agoda, sẽ có một số thông tin bổ sung hạn chế mà chúng tôi có thể thu thập từ chỗ ở về kỳ nghỉ của bạn, ví dụ như danh sách các chi phí (được ẩn danh) là một phần thông tin trong chương trình Agoda Tiếp Tân. Khi bạn đặt phòng, hệ thống của chúng tôi sẽ ghi nhận các trang web và các phương tiện mà bạn đã dùng để đặt phòng.

Hỗ trợ trò chuyện trực tuyến trước khi thực hiện đặt phòng: trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của Agoda thông qua dịch vụ trò chuyện trực tuyến. Mục đích của dịch vụ hỗ trợ này đó là giải đáp các thắc mắc cho khách hàng trước khi thực hiện đặt phòng; nếu khách hàng quyết định tiếp tục tiến hành đặt phòng trên Trang Web, khách hàng sẽ phải tự thực hiện các thủ tục đặt phòng như bình thường. Vì thế, chúng tôi thường không hỏi khách hàng các Thông tin Cá nhân, ví dụ không yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ email. Tuy vậy, trong trường hợp những thông tin mà khách hàng cung cấp cho Agoda được luật pháp coi là Thông tin Cá nhân hoặc nếu khách hàng quyết định tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Agoda hoặc trong trường hợp cần phải thu thập các Thông tin Cá nhân để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, Chính sách Bảo mật này sẽ được áp dụng cho các Thông tin Cá nhân đã thu thập đó.

Thông tin cá nhân về người khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi: qua việc chọn tham gia chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi, bạn có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân về người khác như họ tên và địa chỉ email. Vui lòng lưu ý, việc đảm bảo rằng cá nhân hoặc những người sở hữu thông tin cá nhân mà bạn cung cấp hiểu rõ hành động cung cấp thông tin của bạn, đồng thời đồng ý với cách Agoda sử dụng những thông này (theo như miêu tả trong Chính sách Bảo mật này) thuộc về trách nhiệm của bạn.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Bạn

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và có tổ chức hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Để bảo vệ các giao dịch bằng thẻ tín dụng, hiện tại, Agoda.com đang sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để mã hoá thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được – Thẻ tín dụng đã lưu

i)Sử dụng chung: Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Trang Web để (a) đăng ký bạn với Trang Web và tạo tài khoản sử dụng cho bạn, (b) cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu (chủ yếu là để xử lý và xác nhận đặt phòng của bạn với nơi lưu trú) sau khi đã xác nhận thông tin của bạn, (c) mang đến cho bạn các thông tin về dịch vụ của chúng tôi trên Trang Web hoặc ở các trang web khác, đồng thời liên lạc với bạn (bao gồm cả việc hỗ trợ qua trò chuyện trực tuyến trước khi thực hiện đặt phòng) trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu này, (d) xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Trang Web dễ sử dụng hơn, (e) làm khảo sát, (f) nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, huấn luyện nội bộ và các mục đích tối ưu hóa chung khác, (g) để tìm ra và ngăn chặn gian lận, các hoạt động bất hợp pháp hoặc (h) liên hệ với bạn nếu đặt phòng có vấn đề. Điều này bao gồm yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và thông báo kịp thời về các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt.

ii) Các hoạt động quảng cáo & nhắc nhở: Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn cho các hoạt động quảng cáo, đã được luật pháp cho phép. Ví dụ:

 • Khi khách hàng đặt phòng với chúng tôi, tạo tài khoản sử dụng, hoàn tất hoặc nhập thông tin chi tiết vào đơn đặt phòng, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc này để gởi cho khách hàng các tin tức về sản phẩm và dịch vụ có liên quan và hữu ích cho khách hàng. Với sự đồng ý của bạn - nếu luật pháp sở tại yêu cầu phải có sự đồng ý - chúng tôi cũng sẽ gởi cho bạn các bản tin thường xuyên khác qua email. Bạn có thể chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký theo dõi từ các kênh quảng cáo bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng đường dẫn "Bỏ theo dõi" trong mỗi thư thông báo hoặc quảng cáo, hoặc bạn có thể quản lý việc theo dõi thông tin qua tài khoản cá nhân của mình (nếu bạn có tạo tài khoản).
 • Dựa trên thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các ưu đãi được cá nhân hóa trên Trang Web, trên thiết bị di động hoặc trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang mạng xã hội. Đây có thể là những ưu đãi mà bạn có thể đặt trực tiếp trên Trang Web, hoặc ưu đãi hay sản phẩm của bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
 • Nếu bạn chưa hoàn tất việc đặt phòng trực tuyến, chúng tôi có thể sẽ gởi một thư nhắc nhở để bạn có thể tiếp tục quá trình đặt phòng. Chúng tôi tin rằng các dịch vụ cộng thêm này hữu ích cho khách hàng vì giúp khách hàng tiếp tục đặt phòng mà không phải thực hiện lại việc tìm kiếm chỗ ở hoặc điền tất cả các thông tin đặt phòng lại từ đầu.
 • Khi khách hàng tham gia vào các hoạt động khuyến mãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi, các thông tin liên quan sẽ được sử dụng để thực hiện những chương trình này.
 • Vui lòng xem mục có tiêu đề "Cookie, Thẻ Trang và Việc Sử Dụng Dữ Liệu" bên dưới để biết cách chúng tôi sử dụng các dữ liệu này cho mục đích quảng cáo.
 • Vui lòng lưu ý, email và tin nhắn xác nhận được gởi sau khi khách hàng đặt phòng, cũng như email nhận xét về chỗ ở được gởi sau khi khách hàng trả phòng, không phải là các nội dung quảng cáo. Những văn bản này là các thủ tục trong quá trình đặt phòng của khách hàng. Tương tự, những văn bản này có chứa các thông tin để khách hàng nhận phòng tại nơi ở đã đặt và các công cụ để đánh giá về nơi ở sau khi đã trả phòng nếu bạn muốn. Khách hàng vẫn sẽ tiếp tục nhận được các văn bản này, ngay cả khi bạn đã chọn không tiếp tục nhận thông tin quảng cáo nữa. Tương tự, việc chọn nhận Báo giá sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn trước đó mà có liên quan đến việc nhận thông báo từ chúng tôi. Nếu bạn chọn nhận Báo giá, bạn có thể chọn không nhận thông báo nữa bằng cách bấm chọn "tắt Báo giá" hoặc các thông báo tương tự trong tin nhắn Báo giá gửi cho bạn.

  iii)Thông tin thẻ tín dụng trong hệ thống: Khi đăng nhập, bạn sẽ có thể lưu thông tin thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân của mình để có thể đặt phòng và thanh toán nhanh hơn về sau. Thông tin thẻ của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn bằng việc sử dụng hệ thống mã hóa mạnh và bạn luôn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm thông tin thẻ tín dụng khác. Vì lý do an ninh, không thể chỉnh sửa số thẻ (nhưng có thể xóa thông tin thẻ). Khi xem thông tin thẻ, chỉ 4 chữ số cuối của thẻ sẽ được hiển thị. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ lưu 4 chữ số cuối trên thẻ tín dụng của bạn một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (bắt buộc phải thực hiện việc này để quản lý các yêu cầu hoàn tiền cho đặt phòng đó).

  Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

  Agoda có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với nơi lưu trú, các bên thứ ba cung cấp nơi ở như Booking.com và các đối tác bên thứ ba khác mà chúng tôi đã chỉ định để thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ, ví dụ như chương trình thành viên bên thứ ba, lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị (cũng như trên các trang web của những đối tác bên thứ ba này), dịch vụ chăm sóc khách hàng, các dịch vụ thanh toán và thẻ tín dụng, cũng như các dịch vụ có liên quan. Theo chi tiết trong Điều khoản Sử dụng, nếu bạn tham gia chương trình Agoda Tiếp Tân, Agoda có thể chia sẻ thông tin thẻ tín dụng mà bạn đã lưu trên Agoda với nơi bạn đặt phòng, tuy nhiên chỉ trong giới hạn cần thiết để thực hiện chương trình Agoda Tiếp Tân và để cho nơi lưu trú thu các chi phí phát sinh trong thời gian bạn ở tại nơi lưu trú đó. Tất cả các bên thứ ba như trên đều được bắt buộc phải duy trì mức độ an toàn và bảo mật cho Thông tin Cá nhân, và chỉ được xử lý Thông tin Cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

  Như đã nêu trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và để Agoda có thể mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Agoda có thể sử dụng nơi ở từ các đối tác cung cấp nơi ở bên thứ ba. Do đó, Agoda có thể phải chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với những nhà cung cấp nơi ở bên thứ ba này, có thể bao gồm cả những tổ chức khác trong các công ty trực thuộc Tập đoàn Priceline như Booking.com, tuy nhiên chỉ trong giới hạn cần thiết để đảm bảo thực hiện đặt phòng Agoda của bạn với nơi lưu trú có liên quan. Ngoài ra, nhằm mục đích tương tự, các đối tác cung cấp nơi ở bên thứ ba nêu trên có thể cũng sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trong giới hạn cần thiết với nơi ở mà các bên này có hợp đồng trực tiếp. Trong trường hợp này, Agoda sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn dịch vụ đặt phòng và các dịch vụ hỗ trợ khác cho các nơi ở như trên mà bạn đã đặt trên một nền tảng của Agoda.

  Trong một số trường hợp, Agoda có thể yêu cầu bạn giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để nhận dịch vụ, hoặc khi bạn sử dụng Trang Web để đặt phòng hay để nhận dịch vụ khác (như điểm thưởng chương trình thành viên bên thứ ba), chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho nơi lưu trú đó hoặc bên thứ ba có liên quan khác.

  Agoda có thể giới thiệu các dịch vụ khác (thường là "dịch vụ cộng thêm") để giúp bạn lên kế hoạch du lịch, nhận các quyền lợi nhất định (như nhận điểm thưởng từ chương trình thành viên bên thứ ba hoặc chương trình đổi dặm bay) hoặc cho các mục đích khác mà bạn có thể quan tâm. Những dịch vụ này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Như đã nêu trên, các thông tin liên quan về dịch vụ này có thể được chia sẻ cho các đối tác bên thứ ba để đảm bảo mang lại dịch vụ tối ưu.

  Đối tác kinh doanh: Chúng tôi hợp tác với rất nhiều đối tác kinh doanh khác trên toàn thế giới. Một số đối tác phân phối và quảng bá cho các loại hình dịch vụ của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ các đối tác khác phân phối và quảng bá cho các dịch vụ liên quan đến du lịch của riêng họ. Các đối tác kinh doanh này có thể được bao gồm trong Tập đoàn Priceline, một tổ chức gồm có agoda.com. Điều này có nghĩa là các dịch vụ của những đối tác này có thể được kết hợp với trang web/ứng dụng của chúng tôi, được phép hiển thị cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh, hoặc các dịch vụ đặt chỗ trực tuyến của agoda.com được kết hợp vào trang web và/hoặc ứng dụng của đối tác bên thứ ba.

  Khi bạn đặt trên một trong những trang web hoặc ứng dụng thuộc về các đối tác của chúng tôi, một số thông tin cá nhân nhất định mà bạn cung cấp sẽ được chuyển sang cho chúng tôi. Nếu dịch vụ hỗ trợ khách hàng được cung cấp bởi đối tác, agoda.com sẽ chia sẻ các thông tin có liên quan đến đặt phòng của bạn với các đối tác (nếu cần và khi cần), để có thể hỗ trợ cho bạn kịp thời và hiệu quả. Khi bạn thực hiện đặt phòng thông qua một trong các trang web đối tác của chúng tôi, các bên này có thể nhận được một số thông tin cá nhân nhất định của bạn có liên quan đến một đặt phòng cụ thể. Việc này nhằm cho các mục đích nội bộ của bên đối tác (chẳng hạn như phân tích dữ liệu) và, nếu bạn yêu cầu, để quản lý các chương trình thành viên hoặc tiếp thị.

  Khi bạn thực hiện đặt phòng trên một trang web đối tác, vui lòng dành thời gian đọc qua các chính sách bảo mật hoặc chính sách quyền riêng tư của bên đó nếu bạn muốn hiểu rõ cách các bên đối tác này xử lý thông tin cá nhân của bạn. Khi chúng tôi mang lại cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch, thông tin của bạn có thể sẽ được chia sẻ với các đối tác kinh doanh có trách nhiệm quản lý và giải quyết yêu cầu của bạn. Nhằm mục đích phát hiện và ngăn ngừa gian lận và chỉ khi thật sự cần thiết, chúng tôi có thể trao đổi thông tin về khách hàng của mình với các đối tác kinh doanh.

  Ngoại trừ các điều khoản được đề cập trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo yêu cầu của luật pháp từ các cơ quan pháp lý có thẩm quyền được đề cập dưới đây và việc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn và các thông tin được yêu cầu để hoàn thành đặt phòng của bạn với nơi lưu trú liên quan do bạn chọn và việc chia sẻ một số Thông tin Cá nhân với các đối tác nhất định khi có liên quan (thông tin của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích báo cáo và phân tích), chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các công ty (nhóm) chi nhánh của chúng tôi (trong và ngoài quốc gia của bạn), bao gồm cả nhân viên trực thuộc các công ty (nhóm) chi nhánh và các đại lý đáng tin cậy của chúng tôi và các đại diện người có quyền truy cập những thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có quyền truy cập vào thông tin này để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của bạn (bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng) và các điều tra nội bộ (kiểm toán/chấp hành quy định).

  Agoda có thể, nhằm tuân thủ pháp luật áp dụng, tiết lộ Thông tin Cá nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu hầu tòa, các quy trình pháp lý, các yêu cầu chính đáng, các lệnh pháp lý hoặc tương đương từ chính quyền hoặc nhân viên thi hành luật pháp, để điều tra gian lận hoặc hành vi sai trái khác, hoặc các yêu cầu khác nếu cần để tuân thủ luật pháp hiện hành, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Để tuân thủ pháp luật áp dụng, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng dịch vụ, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Agoda, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

  Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Thông tin Cá nhân có thể thuộc về một hệ thống pháp luật có các quy định khác về việc bảo vệ thông tin so với luật pháp tại quốc gia của bạn.

  Chính sách về các Cookie, Thẻ Trang và các mục khác

  Khi vào Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie, thẻ tag, điểm ảnh, các bộ công cụ phát triển phần mềm (say đây gọi là "SDKs") và các giao diện lập trình ứng dụng (say đây gọi là "APIs") như mô tả bên dưới. Trang Web của chúng tôi sử dụng cookie "tạm thời" (session) và cookie "cố định" (persistent) cũng như thẻ trang để thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định về bạn. Mỗi cookie là một mảnh nhỏ dữ liệu được gửi vào máy tính của bạn từ Trang Web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng trong máy tính của bạn. Một thẻ trang là một mã lập trình dùng để đọc và viết dữ liệu cookie. Cả cookie và thẻ trang có thể từ Agoda hoặc từ phía đối tác thứ ba mà chúng tôi đã chọn để hợp tác. Cookie “tạm thời” (session) sẽ biến mất khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie “ổn định” (persistent) vẫn còn nằm trên máy tính sau khi trình duyệt đã đóng, nhưng có thể được xóa bất cứ lúc nào qua mục Cài đặt trong trình duyệt. Việc sử dụng Cookie và thẻ trang này có thể khác nhau, và được mô tả trong các phần liên quan dưới đây.

  Không Tham Gia

  Nếu bạn muốn ngăn chặn trình duyệt chấp nhận cookie, nếu bạn muốn được thông báo bất cứ khi nào một cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc nếu bạn muốn xóa các cookie khỏi máy tính của mình, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết trong cài đặt của trình duyệt Internet mà bạn sử dụng, thường nằm trong mục "Trợ giúp" hoặc "Internet Options". Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc xóa cookie trong cài đặt trình duyệt Internet, bạn có thể không truy cập được hoặc sử dụng các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Trang Web này, và bạn sẽ được yêu cầu nhập lại chi tiết đăng nhập. Xin lưu ý, việc không tham gia một cookie bên thứ ba (xem dưới đây) không có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được hoặc được tính vào các quảng cáo trực tuyến hoặc phân tích thị trường. Việc này có nghĩa là hệ thống mạng mà bạn chọn không tham gia sẽ không còn gởi quảng cáo cá nhân hóa theo sở thích và thói quen sử dụng web của bạn. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả các cookie trên trình duyệt, hoặc sử dụng một trình duyệt khác hoặc một máy tính khác, bạn sẽ cần phải thực hiện lại các thủ tục không tham gia.

  Các công cụ Thông tin và Không Tham Gia

  Nếu bạn muốn có thêm thông tin về các quá trình thu thập thông tin của các công ty quảng cáo đối tác bên thứ ba và các lựa chọn cho bạn nếu không muốn các công ty đó sử dụng thông tin này, hoặc bạn muốn không tham gia các chương trình tiếp thị trực tuyến có liên quan, bạn có thể thực hiện các lựa chọn không tham gia dưới đây:

  Chương trình quảng cáo theo hành vi NAI:

  http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  và đối với ứng dụng di động, bạn có thể sử dụng các công cụ sau đây:

  http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

  bằng cách gởi email cho appsflyer tại: privacy@appsflyer.com

  Để không tham gia các chương trình phân tích dữ liệu, bạn có thể dùng các công cụ dưới đây:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  http://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

  http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  http://www.baidu.com/duty/safe_control.html

  Thỉnh thoảng, Agoda có thể thêm vào các đường dẫn có liên quan để hỗ trợ quyền cá nhân của bạn.

  Cookie, Thẻ trang và Sử dụng Dữ liệu

  Agoda Cookies

  Agoda sử dụng cookie “tạm thời” (session) để giữ trạng thái đăng nhập cho bạn trong suốt thời gian truy cập Trang Web.

  Agoda sử dụng cookie “ổn định” (persistent) để “cá nhân hóa” Trang Web cho mỗi người dùng, bằng cách ghi nhớ thông tin về mỗi lần truy cập của người dùng và các hoạt động trên Trang Web, ví dụ, ngôn ngữ mà bạn lựa chọn, thông tin đăng nhập để bạn không cần phải nhập lại các thông tin này khi truy cập Trang Web về sau.

  Agoda cũng sử dụng cookie “ổn định” hoặc thẻ trang để phân tích hành vi lướt web của bạn, bạn truy cập vào Trang Web cho phép chúng tôi cải thiện Trang Web và dịch vụ của chúng tôi, cũng như điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi (qua email, trên Trang Web và trên các trang web khác) tùy mối quan tâm của người dùng. Những cookie và thẻ trang này thu thập thông tin về các trang bạn truy cập trên Trang Web và các tìm kiếm bạn thực hiện.

  Phân tích Trang web

  Công ty bên thứ ba có thể sử dụng cookie “ổn định” để phân tích hành vi lướt web của bạn, đồng thời việc truy cập vào Trang Web cũng như các trang web khác cho phép chúng tôi cải tiến Trang Web và dịch vụ của chúng tôi. Các nền tảng phân tích dữ liệu trang web có thể được sử dụng để thu thập các thông tin chưa xác định, để dùng cho các báo cáo như báo cáo số lần hiển thị quảng cáo, báo cáo nhân khẩu học, báo cáo về mối quan tâm của khách hàng. Để chọn không tham gia thu thập thông tin bởi các bên thứ ba cho các mục đích phân tích, xin vui lòng bấm vào một hoặc nhiều các liên kết của bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

  Cookie, Thẻ Trang và Dữ Liệu Hàm Băm

  Các công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi bên có thể đặt cookie hoặc thẻ trang trên một số trang mà bạn truy cập trên Trang Web. Những cookie hoặc thẻ trang này được thiết kế để thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân để phân tích mối quan tâm và tìm kiếm của bạn khi truy cập vào Trang Web của chúng tôi, để mang đến các quảng cáo được thiết kế phù hợp với sự quan tâm và tìm kiếm của bạn khi đang truy cập Trang Web của chúng tôi hoặc các trang web khác hoặc khi sử dụng các ứng dụng di động. Các thông tin thông tin không nhận dạng cá nhân được thu thập thông qua cookie và thẻ trang có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác nhằm mục đích quản lý và định hướng quảng cáo và để phân tích nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu băm một chiều (không đọc) với đối tác bên thứ ba để sử dụng nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm. Các đối tác bên thứ ba như trên thường sử dụng thiết bị nhận dạng băm để liên kết các nhận dạng này với người dùng riêng và để phục vụ cho việc quảng cáo thay đổi tùy theo các trang mà người dùng đã truy cập trước đó. Do đó, các dịch vụ bên thứ ba có thể hiển thị các quảng cáo của chúng tôi và/hoặc của đối tác chúng tôi trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác.

  Quảng Cáo

  Agoda có thể kết hợp cookie và thẻ trang ở trên để định hướng trải nghiệm của bạn tại Trang Web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, và các quảng cáo của chúng tôi theo sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng phương pháp quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để cải thiện chất lượng quảng cáo tốt hơn.

  Khi các quảng cáo khác có thể không yêu cầu sử dụng cookie hoặc thẻ trang, dữ liệu bên thứ ba được dùng để quyết định khi nào một quảng cáo của Agoda sẽ được hiển thị.

  Agoda có nỗ lực đúng mực không thu thập và để ngăn chặn việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trong các giải pháp quảng cáo của bên thứ ba, trừ khi bạn ủy quyền thực hiện. Để chọn không tham gia vào việc thu thập thông tin bởi bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo, vui lòng chọn một hoặc nhiều các liên kết bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

  Quảng cáo và Nội dung trên các trang web khác

  Agoda sử dụng các công cụ của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo trên nhiều trang web khác nhau. Agoda không hỗ trợ cũng không đại diện cho các mục tiêu, động cơ hoặc phát biểu nào của các trang web hiển thị quảng cáo của chúng tôi.

  Thông tin từ các đối tác khác

  Trong một số trường hợp, các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn truy cập hoặc đăng nhập vào Trang Web của chúng tôi bằng các mạng xã hội như Facebook, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn như tên đăng nhập, hình ảnh, danh sách bạn bè và các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi thông qua các dịch vụ này. Nói chung, khả năng cung cấp các thông tin này được thực hiện bởi chính nhà cung cấp dịch vụ và tùy thuộc vào việc sử dụng ứng dụng đăng nhập một lần của nhà cung cấp dịch vụ hoặc các thiết bị tương tự khác. Nói chung, chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác sử dụng các thông tin này để cải thiện và cá nhân hóa việc sử dụng Trang Web của bạn theo quy định của chính sách này.

  Chúng tôi hợp tác với Facebook để mang đến các nội dung được cá nhân hóa trên Agoda cho người dùng Facebook. Nếu bạn sử dụng Facebook và Agoda và bạn đã đăng nhập vào Agoda thông qua tính năng đăng nhập một lần qua Facebook, Trang Web của chúng tôi sẽ được cá nhân hóa cho bạn để hiển thị các thông tin/thời gian lưu trú từ bạn bè trên Facebook của bạn tại những nơi ở trong quá khứ và thời gian lưu trú trong tương lai tại chỗ ở được đặt qua Trang Web, ngoại trừ khi đã chọn không tham gia sử dụng tính năng này (xem thêm chi tiết phía dưới). Các thông tin có thể được hiển thị bao gồm tên nơi ở, dữ liệu về thời gian lưu trú, địa điểm chỗ ở, nhận xét của bạn về các chỗ ở trước đó, phòng khách sạn và giá phòng khách sạn (say đây gọi là "Thông tin Lưu trú"), và các thông tin này có thể được hiển thị và cá nhân hóa cho bạn tại các trang tìm kiếm chỗ ở trên Trang Web, lịch tìm kiếm và các vị trí khác. Bên cạnh đó, Thông tin Lưu trú của bạn cũng sẽ được hiển thị cho bạn bè trên Facebook mà đồng thời cũng là khách hàng của Agoda, đã từng đăng nhập Trang Web bằng tính năng đăng nhập một lần qua Facebook; được hiển thị tại các trang tìm kiếm đã mô tả ở trên trong Trang Web và được cập nhật mỗi lần bạn đặt phòng qua Agoda.

  Cách không tham gia: Agoda đã đơn giản hóa các bước thực hiện để bạn có thể không tham gia tính năng này bất cứ lúc nào: chỉ cần bạn bật nút sang "Không" tại i) trang cảm ơn sau khi bạn đặt phòng, và ii) trang quản lý đặt phòng của bạn trong Trang Web. Bên cạnh đó, nếu muốn không tham gia, bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

  Cách để bạn truy cập hoặc thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân

  Nếu bạn muốn cập nhật các Thông tin Cá nhân đã cung cấp trước đó, hoặc thực hiện quyền truy cập, sửa đổi, thay đổi, xóa bỏ, hoặc phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân theo luật áp dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Hỗ trợ Khách hàng. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân của bạn. Mọi yêu cầu truy cập Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý các Thông tin Cá nhân của mình cho các mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến. Chúng tôi có quyền thu phí hợp lý cho yêu cầu truy cập như trên theo quy định của pháp luật áp dụng.

  Nếu bạn cần liên lạc với Nhân viên Bảo vệ dữ liệu Agoda hoặc đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến quyền bảo mật thông tin cá nhân qua email, xin vui lòng gửi emai tới:

  dpo@agoda.com

  Ngoài ra, bạn có thể gửi thư đăng ký tới nhân viên Bảo vệ dữ liệu của Agoda theo địa chỉ sau:

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  Bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Thông tin của chúng tôi qua số điện thoại bên dưới:
  +65 641 552 90 (số điện thoại Singapore, có thu phí) hoặc bất kỳ số điện thoại nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn tùy theo thời điểm.

  Thiết bị di động

  Chúng tôi có ứng dụng miễn phí dành cho các thiết bị di động khác nhau và sử dụng các phiên bản từ trang web thông thường đã được tối ưu hóa cho việc lướt web trên điện thoại di động và máy tính bảng. Các ứng dụng và trang web dành cho thiết bị di động này xử lý các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi cũng giống như cách trang web của chúng tôi thực hiện - và cho phép bạn sử dụng các dịch vụ định vị để tìm nơi ở lân cận. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ gởi cho bạn thông báo về thông tin về đặt phòng, thông tin kỳ nghỉ trong tương lại hoặc theo các chương trình Agoda bạn có tham gia, bao gồm cả coupon. Bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập dữ liệu định vị hoặc thông tin liên lạc của bạn để thực hiện các dịch vụ do bạn yêu cầu. Khi bạn đăng tải một bức ảnh từ thiết bị di động, hình ảnh của bạn cũng có thể được đính kèm thông tin về vị trí của bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về thiết bị di động của bạn để hiểu rõ cách thay đổi cài đặt và kích hoạt các dữ liệu như trên hoặc nhận (hoặc không tham gia nhận) thông báo (bao gồm cả SDK và dữ liệu push token). Các hệ điều hành cho các thiết bị khác nhau có thể có cài đặt mặc định không giống nhau, vì vậy, vui lòng tìm hiểu và làm quen với các cài đặt quản lý nhận thông báo.

  Theo dõi đa thiết bị

  Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thường được gọi là theo dõi đa thiết bị để tối ưu hóa dịch vụ và các hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Việc này có thể được thực hiện có hoặc không có cookie. Để biết thêm chi tiết về cookie và các công nghệ tương tự, vui lòng tham khảo đoạn về cookie ở trên. Với việc theo dõi đa thiết bị, Agoda có thể theo dõi thói quen của người dùng trên nhiều thiết bị. Là một phần của theo dõi đa thiết bị, Agoda có thể kết hợp dữ liệu đã thu thập từ một trang web hoặc một thiết bị di động nhất định với một máy tính hoặc thiết bị khác có liên kết với máy tính hoặc thiết bị mà từ đó dữ liệu được thu thập.

  Để tối ưu hóa nội dung thông tin từ Agoda gửi đến bạn, Agoda kết hợp các tìm kiếm và đặt phòng bạn đã thực hiện trên các máy tính và thiết bị khác nhau. Nếu bạn không muốn Agoda thực hiện kết hợp các dữ liệu trên để tối ưu hóa thông tin gửi đến bạn, vui lòng chọn không tham gia từ các kênh liên hệ với Agoda, ví dụ như thư thông tin (newsletter).

  Quảng cáo đã được cá nhân hóa hiển thị cho bạn trên các trang web khác hoặc trong các ứng dụng, được thực hiện dựa trên hoạt động của bạn trên các máy tính và thiết bị có liên kết. Bằng cách không tham gia chương trình quảng cáo theo hành vi NAI (xem phần về cookie ở trên), bạn có thể không tham gia vào tính năng theo dõi đa thiết bị nhằm mục đích quảng cáo. Đăng xuất khỏi tài khoản không có nghĩa là bạn đã thực hiện không tham gia quảng cáo cá nhân hóa.

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng theo dõi đa thiết bị để tối ưu hóa nội dung bạn xem trên các trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách không tham gia chương trình quảng cáo theo hành vi NAI (xem phần về cookie ở trên) và đăng xuất khỏi thiết bị hoặc máy tính, bạn có thể không tham gia vào tính năng theo dõi đa thiết bị cho các mục đích này.

  Ghi chú Đặc biệt cho Người dùng Vị thành niên

  Người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ đặt phòng trên Trang Web của chúng tôi. Trẻ vị thành niên thường có thể đi cùng với cha mẹ, hoặc người bảo hộ hợp pháp là người đã đặt chỗ ở, trù khi có quy định khác trong các chính sách của nơi lưu trú.

  Ngôn ngữ

  Chính sách Bảo mật có bản gốc được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra các ngôn ngữ khác chỉ để cho bạn tham khảo dễ dàng hơn. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch qua ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  Điều khoản Sử dụng

  Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của Agoda để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Trang Web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này là một phần thuộc về Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.