CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA AGODA


Giới thiệu

Cập nhật lần cuối vào Tháng 12 2016

Agoda.com được sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH TN Agoda (“Agoda” hoặc “chúng tôi), một công ty được đăng ký tại Singapore. Chính Sách Bảo Mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi với vai trò là người kiểm soát dữ liệu sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân") có liên quan đến các dịch vụ của Agoda thông qua website www.agoda.com/vi-vn ("Trang Web"). Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động. Bằng cách truy cập Trang Web, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Agoda có thể thường xuyên điều chỉnh lại Chính Sách Bảo Mật này để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân, các tính năng trên Trang Web của chúng tôi, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Bảo Mật này và ngày có hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính Sách Bảo Mật này. Do vậy, quý vị nên xem lại Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Agoda cũng sẽ đăng tải một cách rộng rãi những thay đổi quan trong như vậy trước khi áp dụng thay đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi của Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. Quý vị sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi của Chính Sách Bảo Mật khi quý vị sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực sửa đổi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, tên khách sạn, khách sạn, vị trí và/hoặc thời gian lưu trú của quý vị. Thêm vào đó, khi sử dụng Trang Web, ngay cả khi quý vị không đặt phòng, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cụ thể khác, như địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, quốc tịch và mật khẩu của quý vị, các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, trình duyệt mà quý vị đang sử dụng và thông tin về hệ điều hành của máy tính của quý vị, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và các trang mà đã hiển thị cho quý vị. Nếu quý vị đang sử dụng thiết bị di động, chúng tôi có thể cũng thu thập dữ liệu nhận dạng thiết bị di động của quý vị, cài đặt và tính năng cụ thể của thiết bị và thông tin kinh tuyến/vĩ tuyến, và nếu quý vị tham gia các chương trình của Agoda, sẽ có một số thông tin bổ sung hạn chế mà chúng tôi có thể thu thập từ chỗ ở về kỳ nghỉ của quý vị, ví dụ, danh sách các chi phí (được ẩn danh) là một phần thông tin trong chương trình Tiếp tân Agoda. Khi quý vị đặt phòng, hệ thống của chúng tôi sẽ ghi nhận thông qua các phương tiện và trang web nào quý vị đã dùng để đặt phòng.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Để bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng, hiện tại, Agoda.com đang sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để mã hoá thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu Thập - Lưu thông tin thẻ tín dụng trong hệ thống

i)Sử dụng chung: Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Trang Web (a) đăng ký quý vị với Trang Web và tạo tài khoản sử dụng cho quý vị, (b) cung cấp cho quý vị những dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là để xử lý và xác nhận đặt phòng của quý vị với khách sạn) sau khi đã xác nhận thông tin của quý vị, (c) cung cấp cho quý vị với các thông tin về dịch vụ của chúng tôi trên Trang Web hoặc trên các Trang Web khác và cần thiết để cung cấp dịch vụ được yêu cầu này, (d) xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Trang Web dễ sử dụng hơn, (e) mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, huấn luyện nội bộ và các mục đích tối ưu hóa chất lượng khác hoặc (f) để tìm ra và ngăn chặn các gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc (g) liên hệ quý vị trong trường hợp xảy ra vấn đề đối với đặt phòng của quý vị. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh hơn, việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt.

ii) Các hoạt động quảng cáo & nhắc nhở: Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của quý vị cho các hoạt động quảng cáo, được luật pháp cho phép. Ví dụ:

 • Khi khách hàng đặt phòng với chúng tôi, tạo tài khoản sử dụng, hoàn tất hoặc nhập thông tin chi tiết vào đơn đặt phòng, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của khách hàng để chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng gởi các tin tức về sản phẩm và dịch vụ có liên quan và hữu ích cho khách hàng. Theo sự đồng ý của quý vị - nếu luật pháp địa phương đòi hỏi sự đồng ý - chúng tôi cũng sẽ gởi cho quý vị một thông báo thường xuyên khác qua email. Quý vị có thể chọn không tham gia, không theo dõi, từ các kênh quảng cáo bất kỳ lúc nào chỉ cần sử dụng đường dẫn "Bỏ theo dõi" trong mỗi thư thông báo hoặc quảng cáo, hoặc quý vị có thể quản lý việc theo dõi thông tin thông qua tài khoản cá nhân (nếu quý vị có tạo tài khoản).
 • Dựa theo thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị các ưu đãi được cá nhân hóa trên trang web, trên thiết bị di động hoặc trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang mạng xã hội cho quý vị. Đây có thể là những ưu đãi mà quý vị đã đặt trực tiếp trên trang web, hoặc ưu đãi hay sản phẩm của bên thứ ba chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm.
 • Nếu quý vị không hoàn tất đặt phòng trực tuyến, chúng tôi có thể sẽ gởi một nhắc nhở để quý vị có thể tiếp tục đặt phòng. Chúng tôi tin rằng các dịch vụ cộng thêm này sẽ hữu ích cho khách hàng vì sẽ giúp cho khách hàng tiếp tục đặt phòng mà không phải tìm lại khách sạn lần nữa hoặc điền tất cả thông tin đặt phòng do lỗi hệ thống.
 • Vui lòng xem mục có tiêu đề "Cookie, Thẻ Trang và Việc Sử Dụng Dữ Liệu" bên dưới để biết cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu này vào mục đích quảng cáo.
 • Vui lòng lưu ý email và tin nhắn xác nhận được gởi sau khi khách hàng đặt phòng, cũng như email nhận xét khách sạn được gởi sau khi khách hàng trả phòng, không phải là thông tin quảng cáo. Những thông tin này là một phần trong quá trình đặt phòng của khách hàng. Tương tự, những thông tin này sẽ có nội dung để giúp khách hàng nhận phòng tại khách sạn đã đặt, và các công cụ để đánh giá khách sạn đó sau khi đã trả phòng. Khách hàng vẫn sẽ tiếp tục nhận được các thông tin này, ngay cả khi khách hàng chọn không tiếp tục nhận thông tin quảng cáo.

  iii)Thông tin thẻ tín dụng được lưu trong hệ thống: Khi đăng nhập, khách hàng sẽ có thể lưu thông tin thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân của mình để có thể đặt phòng và thanh toán nhanh hơn. Thông tin thẻ của quý vị luôn được đảm bảo an toàn sử dụng hệ thống mã hóa mạnh và quý vị luôn luôn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm thông tin thẻ tín dụng khác. Vì lý do an toàn, số thẻ không thể được chỉnh sửa (nhưng có thể xóa thông tin thẻ). Khi xem thông tin thẻ tín dụng, chỉ hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ. Xin lưu ý chúng tôi sẽ lưu 4 số cuối thẻ tín dụng của bạn một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (điều này bắt buộc để quản lý yêu cầu hoàn tiền cho đặt phòng đó).

  Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

  Agoda có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị với nhà cung cấp như các khách sạn và các bên thứ ba khác mà chúng tôi đã chỉ định thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như chương trình thành viên bên thứ ba, lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị (cũng trên các trang web của đối tác bên thứ ba), dịch vụ chăm sóc khách hàng, thanh toán thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan. Nếu quý vị tham gia chương trình Tiếp tân Agoda theo thông tin chi tiết trong Điều khoản sử dụng, Agoda có thể chia sẻ dữ liệu thẻ tín dụng mà quý vị lưu trong hồ sơ Agoda với khách sạn quý vị đặt phòng nhưng chỉ với mục đích cần thiết cho chương trình Tiếp tân Agoda và để cho khách sạn thu các chi phí phát sinh của quý vị khi lưu trú tại khách sạn. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân, và chỉ được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

  Trong một số trường hợp, Agoda có thể yêu cầu quý vị giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để nhận dịch vụ, hoặc khi quý vị sử dụng Website để đặt phòng khách sạn hay để nhận dịch vụ khác (như là điểm thưởng chương trình thành viên bên thứ ba), chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba có liên quan khác.

  Agoda có thể giới thiệu các dịch vụ khác (cụ thể là "dịch vụ cộng thêm") để giúp bạn lên kế hoạch du lịch, nhận các quyền lợi nhất định (như nhận điểm thưởng từ chương trình thành viên bên thứ ba hoặc chương trình đổi dặm bay) hoặc cho các mục đích khác bạn có thể quan tâm. Những dịch vụ này được cung cấp bởi bên thứ ba. Như đã nói ở trên, các thông tin liên quan có thể được chia sẻ cho bên thứ ba để đảm bảo dịch vụ tối ưu.

  Bảo vệ cho các tiết lộ được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc theo yêu cầu hoặc được phép của pháp luật trong bất kỳ có liên quan thẩm quyền như đã đề cập dưới đây và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị và các thông tin yêu cầu để hoàn thành đặt phòng của quý vị với các khách sạn có liên quan của sự lựa chọn của quý vị và chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác được lựa chọn nơi có liên quan (các chi tiết của quý vị sẽ được sử dụng cho mục đích báo cáo và phân tích), chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ của quý vị Dữ liệu cá nhân (nhóm) các công ty chi nhánh của chúng tôi (trong và ngoài đất nước của quý vị), bao gồm cả nhân viên (nhóm) trực thuộc các công ty và các đại lý của chúng tôi đáng tin cậy và đại diện những người có quyền truy cập vào thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có quyền truy cập vào thông tin này để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của quý vị (bao gồm cả các dịch vụ của khách hàng) và điều tra nội bộ (kiểm toán /kiểm tra việc tuân thủ quy định).

  Tuân thủ pháp luật được áp dụng, Agoda có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu chính đáng, đảm bảo hoặc tương đương của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc chính quyền để điều tra gian lận hoặc hành vi sai trái khác, hoặc theo các yêu cầu khác nếu cần thiết nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Áp dụng theo pháp luật, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng dịch vụ, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Agoda, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

  Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Dữ Liệu Cá Nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật có tiêu chuẩn về mức độ bảo vệ dữ liệu khác so với luật pháp ở đất nước của quý vị.

  Chính Sách Của Chúng Tôi Về Các Cookie và Thẻ Trang

  Khi vào Trang Web của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc sử dụng cookie và thẻ như mô tả dưới đây. Trang Web của chúng tôi sử dụng cookie “tạm thời” và cookie “vĩnh viễn” cũng như Thẻ trang để thu thập và lưu trữ một số thông tin về quý vị. Mỗi Cookie là một mảnh nhỏ của dữ liệu được gửi vào máy tính của quý vị từ Trang Web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của quý vị. Một Thẻ trang là một mẫu mã số dùng để đọc và viết dữ liệu cookie. Cả cookie và Thẻ trang có thể từ Agoda hoặc từ phía đối tác thứ ba mà chúng tôi đã chọn để thực hiện. Cookie “tạm thời” sẽ biến mất khỏi máy tính của quý vị khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie “vĩnh viễn” vẫn còn trên máy tính của quý vị sau khi trình duyệt đã đóng, nhưng có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua Cài đặt trình duyệt của quý vị. Việc sử dụng Cookie và Thẻ trang này có thể khác nhau, và được mô tả trong phần liên quan dưới đây.

  Không Tham Gia

  Nếu quý vị muốn ngăn chặn trình duyệt của quý vị từ việc chấp nhận cookie, nếu quý vị muốn được thông báo bất cứ khi nào một cookie được lưu trữ trên máy tính của quý vị hoặc nếu quý vị muốn xóa các cookie từ máy tính của quý vị, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết trong trình duyệt Internet của quý vị cài đặt, thường là theo các phần "Trợ giúp" hoặc "Internet Options". Nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc xóa cookie trong cài đặt trình duyệt Internet của quý vị, quý vị có thể không được truy cập hoặc sử dụng các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Trang Web này, và quý vị sẽ được yêu cầu nhập lại chi tiết đăng nhập. Xin lưu ý rằng việc không tham gia một cookie bên thứ ba (xem dưới đây) không có nghĩa là quý vị sẽ không còn nhận được hoặc dễ bị quảng cáo trực tuyến hoặc phân tích thị trường. Nó có nghĩa từ hệ thống mạng quý vị chọn không tham gia sẽ không còn gởi những quảng cáo phù hợp với sở thích và thói quen sử dụng web của quý vị. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả các cookie trên trình duyệt của bạn, hoặc sử dụng một trình duyệt khác từ một chiếc máy tính khác, bạn sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục không tham gia một lần nữa.

  Thông Tin và Công Cụ Không Tham Gia

  Nếu quý vị muốn có thêm thông tin về thực tế của việc thu thập thông tin của các công ty quảng cáo đối tác bên thứ ba và quý vị chọn không muốn các công ty đó sử dụng thông tin này, hoặc quý vị muốn không tham gia các chương trình quảng cáo trực tuyến có liên quan, quý vị có thể thực hiện các lựa chọn không tham gia dưới đây:

  //www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  và đối với ứng dụng di động, quý vị có thể sử dụng các công cụ sau đây:

  //www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

  bằng cách gởi email cho appsflyer tại: privacy@appsflyer.com

  Để không tham gia các chương trình phân tích dữ liệu, quý vị có thể dùng các công cụ dưới đây:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  //www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

  //help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  //www.baidu.com/duty/safe_control.html

  Agoda có thể thêm vào các đường dẫn có liên quan thay đổi theo thời gian để hỗ trợ quyền cá nhân của quý vị.

  Cookie, Thẻ Trang và Việc Sử Dụng Dữ Liệu

  Agoda Cookies

  Agoda sử dụng cookie “tạm thời” để giữ cho bạn đăng nhập trong suốt lượt viếng thăm của bạn đến Trang Web.

  Agoda sử dụng cookie “vĩnh viễn” để “cá nhân hóa” Trang Web cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về chuyến viếng thăm của người sử dụng và các hoạt động trên Trang Web. Ví dụ, ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn, các chi tiết đăng nhập để quý vị không cần phải nhập lại chúng khi truy cập lần tiếp theo vào Trang Web.

  Agoda cũng sử dụng cookie “vĩnh viễn” hoặc Thẻ trang để phân tích hành vi lướt web của quý vị và sự truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các Trang Web khác cho phép chúng tôi cải thiện Trang Web và dịch vụ của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi (qua email, trên Trang Web, và trên các trang web khác) theo sự quan tâm của người dùng. Những Cookie và Thẻ trang này thu thập thông tin về các trang quý vị truy cập trên Trang Web và các tìm kiếm quý vị thực hiện.

  Phân Tích Trang Web

  Công ty bên thứ ba có thể sử dụng cookie “vĩnh viễn” để phân tích hành vi lướt web của quý vị và việc truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các trang web khác cho phép chúng tôi cải tiến Trang Web và dịch vụ của chúng tôi. Nền tảng phân tích Trang Web có thể được sử dụng để thu thập các thông tin không xác định cho việc báo cáo như báo cáo số lần hiển thị quảng cáo, báo cáo nhân khẩu học, báo cáo về sự quan tâm của khách hàng. Để chọn không tham gia thu thập thông tin do các bên thứ ba cho các mục đích phân tích, xin vui lòng bấm vào một hoặc nhiều các liên kết của bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

  Cookie, Thẻ Trang và Dữ Liệu Hàm Băm

  Công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi bên có thể đặt cookie hoặc Thẻ trang trên một số các trang mà quý vị truy cập trên Trang Web. Những cookie hoặc Thẻ trang này được thiết kế để thu thập những thông tin không được định danh cá nhân để phân tích sự quan tâm và tìm kiếm của quý vị khi truy cập vào Trang Web của chúng tôi để phục vụ cho việc thực hiện các quảng cáo phù hợp với sự quan tâm và tìm kiếm khi quý vị đang truy cập Trang Web của chúng tôi hoặc các trang web khác hoặc khi quý vị đang sử dụng các ứng dụng di động. Các thông tin không được định danh cá nhân được thu thập thông qua cookie và Thẻ trang có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác cho mục đích quản lý và định vị quảng cáo và để phân tích nghiên cứu thị trường. Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu băm một chiều (không đọc) với đối tác bên thứ ba để sử dụng nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm. Việc các đối tác bên thứ ba thường sử dụng thiết bị nhận dạng băm để liên kết các nhận dạng này với người dùng riêng và để phục vụ cho việc quảng cáo thay đổi tùy theo các trang mà người dùng đã truy cập trước đó. Theo đó, công ty dịch vụ bên thứ ba có thể hiển thị các quảng cáo của chúng tôi và/hoặc của đối tác chúng tôi trên các trang web khác hoặc ứng dụng điện thoại.

  Quảng Cáo

  Agoda có thể sử dụng kết hợp cookie và thẻ trang ở trên để nâng cao trải nghiệm thú vị của quý vị tại Trang Web, ứng dụng dành cho điện thoại, và các quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng phương pháp quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để nâng cao chất lượng quảng cáo tốt hơn.

  Trường hợp các quảng cáo khác có thể không yêu cầu sử dụng cookie hoặc thẻ trang, dữ liệu bên thứ ba được dùng để quyết định khi nào một quảng cáo của Agoda sẽ được hiển thị trên web.

  Agoda đã có những nỗ lực không phải để thu thập, mà để ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân trong các giải pháp quảng cáo của bên thứ ba, trừ khi quý vị ủy quyền thực hiện. Để chọn không tham gia vào việc thu thập thông tin bởi bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo, vui lòng chọn một hoặc nhiều các liên kết bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

  Quảng Cáo và Nội Dung Trên Các Trang Web Khác

  Agoda sử dụng công cụ của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo trên nhiều trang web khác nhau. Agoda không hỗ trợ cũng không xác nhận các mục tiêu, động cơ hoặc phát biểu nào của trang web được hiển thị trên quảng cáo của chúng tôi.

  Cách Thức Quý Vị Có Thể Truy Cập hoặc Thay Đổi Thông Tin Định Danh Cá Nhân Của Mình

  Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, cải chính, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với Trang Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Mọi yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Quý vị cũng có thể phản đối việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường cũng như điều tra lấy ý kiến. Chúng tôi có quyền thu phí hợp lý cho việc truy cập đó theo quy định của pháp luật.

  Nếu quý vị cần liên lạc với Nhân viên Bảo vệ dữ liệu Agoda hoặc đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến quyền bảo mật thông tin cá nhân qua email, xin vui lòng gửi emai tới:

  dpo@agoda.com

  Ngoài ra quý vị có thể gửi thư đăng ký tới nhân viên Bảo vệ dữ liệu của Agoda theo địa chỉ sau:

  Agoda Company Pte. Ltd.,
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  Quý vị cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua số điện thoại bên dưới:
  +65 641 552 90 (Số điện thoại Singapore, áp dụng phí) hoặc bất kỳ số điện thoại mà chúng tôi cung cấp cho quý vị tùy theo thời điểm.

  Thiết bị di động

  Chúng tôi có ứng dụng miễn phí dành cho các thiết bị di động khác nhau và sử dụng phiên bản trang web thông thường của chúng tôi được tối ưu hóa dành cho điện thoại. Các ứng dụng này và trang web dành cho điện thoại xử lý các thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi cũng giống như cách trang web của chúng tôi thực hiện - và các ứng dụng này cho phép quý vị sử dụng dịch vụ định vị để tìm các khách sạn gần đó. Theo sự đồng ý của quý vị, chúng tôi sẽ gởi thông báo với thông tin về đặt phòng, thông tin kỳ nghỉ trong tương lại hoặc một phần của các chương trình Agoda mà quý vị tham gia.

  Ghi Chú Đặc Biệt Về Người Vị Thành Niên

  Người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ đặt phòng trên Trang Web của chúng tôi. Trẻ vị thành niên thường có thể đi cùng với cha mẹ, hoặc người bảo hộ hợp pháp, là người đã đặt một chỗ ở, trừ trường hợp khác được nêu trong các chính sách khách sạn.

  Ngôn ngữ

  Chính Sách Bảo Mật này ban đầu đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra các ngôn ngữ khác chỉ có tác dụng mang đến sự thuận tiện cho quý vị. Trong trường hợp có xung đột giữa các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  Điều khoản sử dụng

  Xin vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Agoda để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Trang Web của chúng tôi. Bảng Chính Sách Bảo Mật này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.


  Agoda là thành viên của Priceline Group, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ du lịch trực tuyến & các dịch vụ có liên quan.

  AS-AGWEB-3Z15